Sunteți pe pagina 1din 8

----------------------------------------------REFERAT-----------------------------------------------------

DREPT CIVIL

BUNURI MOBILE SI BUNURI IMOBILE

Consideratii generale

.Intelesul notiunilor : lucru si bun.


Se intelege prin lucru tot ceea ce se afla in natura, fiind
perceptibil prin simturile noastre, avind deci o existenta
materiala.
Pentru ca un lucru sa devina bun in sens juridic este
necesar ca acesta sa fie util omului, sa aiba o valoare
economica si sa fie susceptibil de apropriere, sub forma unor
drepturi ce intra in compunerea unui patrimoniu, fie a unei
persoane fizice, fie a unei persoane juridice.
Exemple:
Aerul atmosferei, lumina soarelui, desi sint lucruri utile-
chiar indispensabile- pentru om, totusi, ele nu pot dobindi
calitatea de bun in sens juridic, intrucit nu au o valoare
economica si nu sint susceptibile de apropriere.
Sint bunuri lucrurile care au o existenta materiala si
valoare economica: operele stiintifice, literare, artistice,
inventiile etc. daca au o valoare economica si sint susceptibile
de drepturi patrimoniale, valorile necorporale care-si gasesc
temeiul intr-un drept de creanta etc.

------------------------------------------------------ 1 ------------------------------------------------------
----------------------------------------------REFERAT-----------------------------------------------------
DREPT CIVIL

Sensurile notiunii de bun.

Stricto sensu (in sens restrins), prin bun se inteleg


lucrurile si animalele cu privire la care pot exista drepturi si
obligatii patrimoniale (art.479 si 482 C.civ.)
Lato sensu (in sens larg), prin bun se inteleg atit
lucrurile si animalele, cit si drepturile privitoare la acele
lucruri (art.461, 462, 471 si 475 alin. 1 C.civ.)

Clasificarea bunurilor

Clasificarea bunurilor prezinta ,in dreptul civil, o


semnificatie deosebita atit din punct de vedere teoretic, cit si
mai ales pragmatic, deoarece, pe de o parte, ea determina
natura raporturilor juridice ce se pot stabili cu privire la unele
bunuri si pe de alta parte, regimul juridic al diferitelor
categorii de bunuri.
Astfel in functie de natura lor si calificarea data de
lege, bunurile se impart:
1. Bunuri imobile (nemiscatoare):- sint acele bunuri
care au o asezare fixa si stabila (pamintul, cladirile si in
general, tot ceea ce este legat de sol).
2. Bunuri mobile (miscatoare) :- sint acele bunuri care
nu au o asezare fixa si stabila, fiind susceptibile de deplasare
de la un loc la altul, fie prin ele insele, fie cu concursul unei
forte straine (animalele, lucrurile separate de sol, creantele,
bunuri incorporale etc.).
Clasificarea bunurilor in mobile si imobile are ca
fundament imbinarea a doua criterii: cel fizic (natura
bunurilor)si cel economic (valoarea bunurilor).

------------------------------------------------------ 2 ------------------------------------------------------
----------------------------------------------REFERAT-----------------------------------------------------
DREPT CIVIL

1. Bunuri imobile

Potrivit dispozitiilor Codului civil bunurile imobile se


impart in:
1. Imobile prin natura lor; in definirea legala continuta
de art.462, 463, 464, si 465 alin. 1 din C.civ. prevede ca
fondurile de pamint si cladirile sint imobile prin natura lor;
potrivit art. 464: morile de vint, sau de apa, aezate pe stilpi,
sint imobile prin natura lor; alin. 1 al art. 465 prevede:
recoltele care inca se tin de radacini si frctele de pe arbori,
neculese inca, sint de asemenea imobile.
2. Imobile prin obiectul la care se aplica; potrivit art.
471 C.civ. sint imobile prin obiectul la care se aplica:
uzufructul lucrurilor imobile, servitutile, actiunile care tind a
revendica un imobil.
3. Imobile prin destinatie; acestea sint enumerate in
art. 468-470 din C.civ.;astfel, art.468 prevede : obiectele ce
proprietarul unui fond a pus pe el pentru serviciul si
exploatarea acestui fond sint imobile prin destinatie.
Astfel sint imobile prin destinatie, cind ele s-au pus
de proprietar pentru serviciul si exploatarea fondului:
- animalele afectate la cultura;
- instrumentele aratoare;
- seminte date arendasilor sau colonilor partiali;
- porumbii din porumbarie;
- iepurii de casa;
- stupii cu roi;
- pestele din iaz (helesteie);
- teascurile, caldarile, alambicurile, cazile si vasele.

------------------------------------------------------ 3 ------------------------------------------------------
----------------------------------------------REFERAT-----------------------------------------------------
DREPT CIVIL

Mai sint imobile prin destinatie toate efectele


mobiliare(lucruri mobiliare) ce proprietarul a asezat catre fond
in perpetuu; art. 469 prevede ca proprietarul se presupune ca a
asezat catre fond in perpetuu efecte mobiliare , cind acestea
sint intarite cu ghips, var sau ciment, sau cind ele nu se pot
scoate fara a se strica sau deteriora partea fondului pe care sint
asezate.
Alte exemple:
- oglinzile unui apartament se presupune ca sint
asezate in perpetuu, cind parchetul pe care ele stau sint totuna
cu boaseria camerei.
- tablouri si alte ornamente
- statuile sint imobile cind ele sint asezate inadins,
chiar cind ele s-ar putea scoate fara deteriorare.
- urloaiele sau tevile ce servesc pentru conducerea
apelor la un fond de pamint, sau la vreo casa, sint imobile si
fac parte din proprietatile la care servesc.

2. Bunuri mobile

Categoriile de bunuri mobile sint urmatoarele:


1. Mobile prin natura lor; in definirea legala continuta
de art.473 C.civ.: „Sint mobile prin natura lor, corpurile care
se pot transporta de la un loc la altul, atit cele care se misca de
sine precum sint animalele, cit si cele care nu se pot stramuta
din loc decit printr-o putere straina, precum sint lucrurile
neinsufletite”.

------------------------------------------------------ 4 ------------------------------------------------------
----------------------------------------------REFERAT-----------------------------------------------------
DREPT CIVIL

2. Mobile prin determinarea legii; acestea sint


precizate de art.474 C.civ., astfel: „Sint mobile prin
determinarea legii, obligatiile si actiunile care au ca obiect
sume exigibile sau efecte mobiliare, actiunile sau interesele in
companii de finante, de comert sau de industrie, chiar si cind
capitalul acestor companii consta in imobile”.
Aceste actiuni sau interese se socot ca mobile numai
in privinta fiecaruia din asociati si pe cit timp tine asociatia.
Sint de asemenea mobile prin determinarea legii,
„veniturile perpetue sau pe viata asupra statului sau asupra
particularilor”.
3. Mobile prin anticipatie; C.civ. nu prevede aceasta
categorie de mobile; in doctrina, insa, se admite ca mobilele
prin anticipatie sint acele bunuri care, prin natura lor, sint
imobile, dar pe care partile unui act juridic le considera ca
mobile in considerarea a ceea ce vor deveni; sint asadar ,
aemenea bunuri fructele si recoltele neculese inca, dar
instrainate prin act juridic, cu anticipatie.

Importanta juridica a clasificarii bunurilor in


mobile si imobile.

1. Referitor la instrainare. Formele de publicitate se


aplica numai actelor juridice privitoare la imobile, pentru a fi
cunoscute de catre terti si a le fi opozabile.

------------------------------------------------------ 5 ------------------------------------------------------
----------------------------------------------REFERAT-----------------------------------------------------
DREPT CIVIL

2. Referitor la efectele posesiei. Daca pentru imobile


posesia poate conduce la uzucapiune(prescriptie achizitiva),
pentru mobile posesia de buna credinta valoreaza
proprietate(art.1909 C.civ.).
3. Referitor la regimul bunurilor sotilor. Pe cind
instrainarea sau grevarea imobilelor, bunuri comune, nu poate
fi facuta de catre unul dintre soti decit cu consimtamintul
expres al celuilalt, instrainarea mobilelor se poate face fara un
asfel de consimtamint expres, deoarece el este prezumat de
lege(prezumtia de mandat tacit).
4. Referitor la procedura urmaririi silite.
5. Referitor la capacitatea de a instraina. Rigorile
legii sint mult mai severe cind este vorba de incheierea unor
acte juridice privitoare la imobile, decit atunci cind ele se
refera la bunuri mobile.
6. Referitor la drepturile reale accesorii. Ipoteca are
ca obiect un imobil, pe cind gajul(amanetul) priveste un mobil.
7. Referitor la dreptul international privat.
Imobilului i se aplica legea tarii pe teritoriul careia este situat
(lex rei sitae), pe cind mobilului i se aplica legea
proprietarului bunului (lex personalis), care este ori lex
patriae ori lex domicilii, dupa distinctiile prevazute de Legea
nr. 105/1992 (art.49-65).Aceeasi lege (lex rei sitae) se aplica si
mobilelor corporale considerate in individualitatea lor (ut
singuli).Exista insa unele bunuri care, datorita naturii lor
specifice, nu sint supuse legii situatiei bunului. Astfel in
dreptul international privat romin se admite ca navele si
aeronavele sint guvernate de legea statului sub al carui
pavilion navigheaza; marfurile in tranzit (res in transitu) sint

------------------------------------------------------ 6 ------------------------------------------------------
----------------------------------------------REFERAT-----------------------------------------------------
DREPT CIVIL

cirmuite de legea locului de expeditie a marfii; bunurile


apartinind unui stat strain, potrivit principiului imunitatii
statului si a bunurilor sale, sint guvernate de legea statului
caruia ii apartin.
8. Referitor la prescriptia extinctiva.
9. Referitor la competenta teritoriala. Litigiul cu
privire la un imobil se judeca de instanta in raza careia se afla
bunul, pe cind cu privire la la un mobil este competenta
instanta domiciliului piritului, ca regula (actor sequitur forum
rei).

BIBLIOGRAFIE

Drept civil romin. Autor: Gheorghe Beleiu.


Tratat de drept civil. Autor: Paul Cosmovici.
Drept civil parte generala. Autor: Gabriel Boroi.

------------------------------------------------------ 7 ------------------------------------------------------
----------------------------------------------REFERAT-----------------------------------------------------
DREPT CIVIL

Referat luat de pe www.e-referate.ro


Webmaster : Dan Dodita

------------------------------------------------------ 8 ------------------------------------------------------