Sunteți pe pagina 1din 7

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

1
Rezerva valutară în luni de import de bunuri şi servicii
- 2008 -
luni
6
5,3 5,3

4
3,3 3,4
3,0
3

0
Bulgaria Cehia Polonia România Ungaria

Sursa: website-uri bănci centrale

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI


2
Ponderea datoriei externe în PIB
- 2008 -
procente
140
128,1
120,2
120 113,3
107,7

100

80 71,4

60 53,3
47,6
37,9
40

20

0
Bulgaria Cehia Estonia Letonia Lituania Polonia România Ungaria

Sursa: website-uri bănci centrale

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI


3
Ponderea datoriei externe pe termen scurt în PIB
- 2008 -
procente
50
46,6
45 42,9

40 38,9

35

30
24,1
25

20 17,5
16,3
15 12,1 12,8

10

0
Bulgaria Cehia Estonia Letonia Lituania Polonia România Ungaria

Sursa: website-uri bănci centrale

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI


4
Raportul dintre rezerva valutară şi datoria pe termen scurt
- 2008 -
1,6
1,42
1,4 1,31
1,17
1,2

1,0 0,91
0,90

0,8

0,57
0,6

0,4 0,38 0,36

0,2

0,0
Bulgaria Cehia Estonia Letonia Lituania Polonia România Ungaria

Sursa: website-uri bănci centrale

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI


5
Datoria externă pe termen scurt

milioane EUR

rămasă în dec. 2008 rămasă în ian. 2009 rămasă în feb. 2009


pe scadenţe iniţiale pe scadenţe iniţiale pe scadenţe iniţiale

1. Sector guvernamental 78,2 80,4 70,5


2. Autoritate monetară 303,4 290,2 1 213,1
3. Banci 10 695,0 9 938,0 8 909,4
4. Alte sectoare 11 279,9 10 849,0 10 154,2
Datorie pe termen scurt (1+2+3+4) 22 356,5 21 157,6 20 347,2
Rezerva valutară 26 220,5 26 009,0 25 917,2
Raportul dintre
rezerva valutară
şi datoria pe termen scurt 1,17 1,23 1,27

Sursa: Banca Naţională a României

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI


6
Concluzii
1) Continuarea tendinţei de scădere a datoriei pe termen scurt va duce la
îmbunătăţirea raportului rezervă valutară/datorie pe termen scurt şi, pe
această cale, la îmbunătăţirea percepţiei investitorilor privind
România
2) Rezerva valutară nu va scădea ca urmare a reducerii Rezervelor
Minime Obligatorii, deoarece această reducere se va face gradual şi va
fi mai mult decât compensată de intrarea de fonduri de la FMI (12,95
miliarde euro, din care 5 miliarde euro numai în mai 2009)
3) Exceptarea de la plata RMO a depozitelor de peste doi ani (începând
cu 23 mai a.c.) va avea două efecte care se vor anihila reciproc:
¾ pe de o parte, va scădea rezerva valutară a BNR ca urmare a migrării
unei părţi din depozite de la termen scurt (sub 1 an, la care se aplică RMO)
spre termen mediu (peste 2 ani, la care nu se va mai aplica RMO)
¾ pe de altă parte, va scădea cu aceeaşi sumă datoria pe termen scurt a
băncilor

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI


7