Sunteți pe pagina 1din 2

MIJLOCEASUL AL SASELEA

Veniţi să ne închinăm... (de 3 ori), şi aceşti psalmi:

Psalmul 55

Miluieşte-mă Doamne, că m-a necăjit omul; toată ziua războindu-se m-a necăjit.
Călcatu-m-au vrăjmaşii mei toată ziua, că mulţi sunt cei ce se luptă cu mine, din înălţime.
Ziua când mă voi teme, voi nădăjdui în Tine. În Dumnezeu voi lăuda toate cuvintele mele
toată ziua; în Dumnezeu am nădăjduit, nu mă voi teme: Ce-mi va face mie omul? Toată
ziua cuvintele mele au urât, împotriva mea toate gândurile lor sunt spre rău. Locui-vor
lângă mine şi se vor ascunde; şi vor păzi călcâiul meu, ca şi cum ar căuta sufletul meu.
Pentru nimic nu-i vei mântui pe ei; în mânie popoare vei sfărâma, Dumnezeule. Viaţa
mea am spus-o Ţie; pune lacrimile mele înaintea Ta, după făgăduinţa Ta. Întoarce-se-vor
vrăjmaşii mei înapoi, în orice zi Te voi chema. Iată, am cunoscut că Dumnezeul meu eşti
Tu. În Dumnezeu voi lăuda graiul, în Dumnezeu voi lăuda cuvântul; în Dumnezeu am
nădăjduit, nu mă voi teme: Ce-îmi va face mie omul? În mine sunt, Dumnezeule
făgăduinţele pe care le voi aduce laudei Tale, că ai izbăvit sufletul meu de la moarte,
picioarele mele de alunecare, ca bine să plac înaintea lui Dumnezeu, în lumina celor vii.

Psalmul 56

Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-mă, că spre Tine a nădăjduit sufletul meu şi


în umbra aripilor Tale voi nădăjdui, până ce va trece fărădelegea. Striga-voi către
Dumnezeul cel Preaînalt, Dumnezeul, Care mi-a făcut bine. Trimis-a din cer şi m-a
mântuit, dat-a spre ocară pe cei ce mă necăjesc pe mine. Trimis-a Dumnezeu mila Sa şi
adevărul Său şi a izbăvit sufletul meu din mijlocul puilor de lei. Adormit-am tulburat. Fiii
oamenilor, dinţii lor sunt arme şi săgeţi şi limba lor sabie ascuţită. Înalţă-Te peste ceruri,
Dumnezeule şi peste tot pământul slava Ta! Curse au gătit sub picioarele mele şi au
împilat sufletul meu; săpat-au înaintea mea groapă şi au căzut în ea. Gata este inima mea,
Dumnezeule, gata este inima mea! Cânta-voi şi voi lăuda slava mea. Deşteaptă-te slava
mea! Deşteaptă-te psaltire şi alăută! Deştepta-mă-voi dimineaţa. Lăuda-Te-voi între
popoare, Doamne, cânta-voi Ţie între neamuri. Că s-a mărit până la cer mila Ta şi până la
nori adevărul Tău. Înălţa-Te peste ceruri, Dumnezeule şi peste tot pământul slava Ta!

Psalmul 69

Dumnezeule, spre ajutorul meu la aminte! Doamne, să-mi ajuţi mie grăbeşte-Te!
Să se ruşineze şi să se înfrunte cei ce caută sufletul meu; să se întoarcă înapoi şi să se
ruşineze cei ce-mi voiesc mie rele. Întoarcă-se îndată ruşinaţi cei ce-mi grăiesc mie:
"Bine, bine!". Să se bucure şi să se veselească de Tine toţi cei ce Te caută pe Tine,
Dumnezeule, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit sa fie Domnul!". Iar
eu sărac sunt şi sărman, Dumnezeule, ajută-mă! Ajutorul meu şi Izbăvitorul meu eşti Tu,
Doamne, nu zăbovi.
Slavă... Şi acum... Sfinte Dumnezeule... Preasfântă treime... Tatăl nostru... Că a Ta
este împărăţia... şi troparele acestea, glasul 1:

Mântuieşte, Doamne, poporul Tău şi binecuvintează moştenirea Ta. Biruinţă


binecredincioşilor creştini asupra celui potrivnic dăruieşte şi cu Crucea Ta păzeşte pe
poporul Tău.

Slavă...

Pentru durerile sfinţilor, care pentru Tine au pătimit, fii milostiv, Doamne şi toate
durerile noastre le vindecă, Iubitorule de oameni, rugămu-ne Ţie.

Şi acum..., al Născătoarei de Dumnezeu:

Pentru rugăciunile tuturor sfinţilor, Doamne şi ale Născătoarei de Dumnezeu,


pacea Ta dă-ne-o nouă şi ne miluieşte pe noi ca un îndurat.

Doamne miluieşte (de 40 de ori), Slavă... Şi acum... Ceea ce eşti mai cinstită decât
heruvimii... Întru numele domnului binecuvintează, părinte. Preotul: Pentru rugăciunile
sfinţilor părinţilor noştri... Şi se zice rugăciunea Sfântului Efrem Sirul: Doamne şi
Stăpânul vieţii mele..., aşa cum s-a arătat la Miezonoptica din toate zilele. Apoi
rugăciunea Marelui Vasile: Dumnezeule şi Doamne al puterilor... (caută la sfârşitul
Ceasului al şaselea).