Sunteți pe pagina 1din 4

OBEDNITA

se �ncepe asa:

Psalmul 102

Binecuvinteaza, suflete al meu pe Domnul, si toate cele dinlauntrul meu, numele


cel sf�nt al Lui.

Binecuvinteaza, suflete al meu pe Domnul, si nu uita toate rasplatirile Lui.

Pe Cel ce curateste toate faradelegile tale; pe Cel ce vindeca toate bolile tale.

Pe Cel ce izbaveste din stricaciune viata ta; pe Cel ce te �ncununeaza cu milasi


cu �ndurari.

Pe Cel ce umple de bunatati dorirea ta; �nnoi-se-vor ca ale vulturului tineretile


tale.

Cel ce face milostenie, Domnul, si judecata tuturor celor ce li se face


str�mbatate.

Cunoscute a facut caile Sale lui Moise, fiilor lui Israel voile sale.

�ndurat si milostiv este Domnul, �ndelung-Rabdator si mult-Milostiv.

Nu p�na �n sf�rsit Se va iuti, nici �n veac Se va m�nia.

Nu dupa pacatele noastre a facut noua, nici dupa faradelegile noastre a rasplatit
noua,

Ca dupa �naltimea cerului de la pam�nt, a �ntarit Domnul mila Sa spre cei ce se


tem de D�nsul.

Pe c�t sunt de departe rasariturile de la apusuri, departat-a de la noi


faradelegile noastre.

�n ce chip miluieste tatal pe fii, asa a miluit Domnul pe cei ce se tem de D�nsul.

Ca El a cunoscut zidirea noastra; adusu-si-a aminte ca tar�na suntem.

Omul ca iarba, zilele lui ca floarea c�mpului, asa va �nflori.

Ca duh a trecut printr-�nsul si nu va fi si nu-si va mai cunoaste �nca locul sau.

Iar mila Domnului din veac si p�na �n veac, spre cei ce se tem de D�nsul;

Si dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce pazesc asezam�ntul de lege al Lui

Si �si aduc aminte de poruncile Lui, ca sa le faca pe ele. Domnul �n cer a gatit
Scaunul Sau si �mparatia Lui peste toti stap�neste.

Binecuv�ntati pe Domnul, toti �ngerii Lui, cei puternici la v�rtute, care faceti
cuv�ntul Lui si auziti glasul cuvintelor Lui.

Binecuv�ntati pe Domnul toate puterile Lui, slugile Lui, care faceti voia Lui.
Binecuv�ntati pe Domnul, toate lucrurile Lui; �n tot locul stap�nirii Lui,
binecuvinteaza, suflete al meu, pe Domnul.

Strana �nt�ia: Slava..., Strana a doua: Si acum..., Si iarasi strana �nt�ia:

Binecuvinteaza, suflete al meu, pe Domnul si toate cele din launtrul meu, numele
cel sf�nt al Lui. Bine esti cuv�ntat, Doamne.

Strana a doua: Slava...

Psalmul 145

Lauda, suflete al meu, pe Domnul.

Lauda-voi pe Domnul �n viata mea, c�nta-voi Dumnezeului meu c�t voi trai.

Nu va �ncredeti �n cei puternici, �n fiii oamenilor, �n care nu este izbavire.

Iesi-va duhul lor si se vor �ntoarce �n pam�nt. �n ziua aceea vor pieri toate
g�ndurile lor.

Fericit cel ce are ajutor pe Dumnezeul lui Iacob, nadejdea lui, �n Domnul
Dumnezeul lui,

Cel ce a facut cerul si pam�ntul, marea si toate cele din ele; Cel ce pazeste
adevarul �n veac;

Cel ce face judecata celor napastuiti; Cel ce da hrana celor flam�nzi.

Domnul dezleaga pe cei ferecati �n obezi;

Domnul �ndreapta pe cei g�rboviti; Domnul �ntelepteste orbii; Domnul iubeste pe


cei drepti;

Domnul pazeste pe cei straini; pe orfani si pe vaduva va sprijini si calea


pacatosilor o va pierde.

�mparati-va Domnul �n veac, Dumnezeul Tau, Sioane, �n neam si �n neam.

Si acum...

Unule-Nascut, Fiule si Cuv�ntul lui Dumnezeu, Cel ce esti fara de moarte, si ai


primit pentru m�ntuirea noastra a Te �ntrupa din sf�nta Nascatoare de Dumnezeu si
pururea Fecioara Maria; Carele neschimbat Te-ai �ntrupat si rastignindu-Te,
Hristoase Dumnezeule, cu moartea pe moarte ai calcat. Unul fiind din Sf�nta
Treime, �mpreuna slavit cu Tatal si cu Duhul Sf�nt, m�ntuieste-ne pe noi.

Trebuie sa se stie ca �n Postul Mare nu se citesc psalmii de la Obednita, ci dupa


rugaciunea: Stap�ne, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru... (de la sf�rsitul
Ceasului al noualea), strana cea r�nduita �ncepe: �ntru �mparatia Ta, c�nd vei
veni, pomeneste-ne pe noi, Doamne, c�nd vei veni �ntru �mparatia Ta. Si �ndata
Fericiti cei saraci cu duhul... Dupa fiecare fericire se c�nta stihira: Pomeneste-
ne pe noi, Doamne, c�nd vei veni �ntru �mparatia Ta, pe glasul al 8-lea, cu
c�ntare dulce si cu glas lin si rar p�na dupa: Slava... Si acum...

�ntru �mparatia Ta, c�nd vei veni, pomeneste-ne pe noi, Doamne, c�nd vei veni
�ntru �mparatia Ta.
Fericiti cei saraci cu duhul, ca acelora este �mparatia cerurilor.

Fericiti cei ce pl�ng, ca aceia se vor m�ng�ia.

Fericiti cei bl�nzi, ca aceia vor mosteni pam�ntul.

Fericiti cei flam�nzi si �nsetati de dreptate, ca aceia se vor satura.

Fericiti cei milostivi, ca aceia se vor milui.

Fericiti cei curati cu inima, ca aceia vor vedea pe Dumnezeu.

Fericiti facatorii de pace, ca aceia fii lui Dumnezeu se vor chema.

Fericiti cei prigoniti pentru dreptate, ca acelora este �mparatia cerurilor.

Fericiti veti fi c�nd va vor ocar� si va vor prigoni si vor zice tot cuv�ntul rau
�mpotriva voastra, mintind pentru Mine.

Bucurati-va si va veseliti, ca plata voastra multa este �n ceruri

Si de este Post, am�nduoa stranele �mpreuna c�nta cu umilnta: Pomeneste-ne pe noi,


Doamne... �n trei stari, cu 3 meatnii mari.

Iar de nu este Post, se citeste degrab asa:

Slava... Si acum...

Pomeneste-ne pe noi, Doamne, c�nd vei veni �ntru �mparatia Ta.

Pomeneste-ne pe noi, Stap�ne, c�nd vei veni �ntru �mparatia Ta.

Pomeneste-ne pe noi, Sfinte, c�nd vei veni �ntru �mparatia Ta.

Ceata �ngereasca Te lauda pe Tine si zice: Sf�nt, Sf�nt, Sf�nt Domnul Savaot, plin
este cerul si pam�ntul de slava Ta.

Stih: Apropiati-va catre D�nsul si va veti lumina, si fetele voastre nu se vor


rusina.

Ceata �ngereasca Te lauda pe Tine si zice: Sf�nt, Sf�nt, Sf�nt Domnul Savaot, plin
este cerul si pam�ntul de slava Ta.

Slava...

Ceata sfintilor �ngeri si a arhanghelilor, cu toate cerestile puteri, Te lauda pe


Tine si zice: Sf�nt, Sf�nt, Sf�nt Domnul Savaot, plin este cerul si pam�ntul de
slava Ta.

Si acum... Cred �ntr-unul Dumnezeu... (cauta la Miezonoptica din toate zilele)

Slabeste, lasa, iarta, Dumnezeule, gresealele nostre, cele de voie si cele farade
voie, cele cu lucrul si cu cuv�ntul, cele cu stiinta si cu nestiinta, cele din
noapte si din zi, cele cu mintea si cu g�ndul, toate le iarta noua, ca un bun si
de oameni iubitor.

Tatal nostru... Apoi condacele, dupa obicei, ce sunt dupa zilele saptam�nii si al
sf�ntului al caruia este hramul. Iar de este hramul Domnului Hristos, se zice mai
�nainte condacul hramului, apoi al zilei si al sf�ntului, a caruia sete ziua, daca
are.

Slava...

Cu sfintii odihneste, Hristoase, sufletele adormitilor robilor Tai, unde nu este


durere, nici �ntristare, nici suspin, ci viata fara de sf�rsit.

Si acum..., al Nascatoarei de Dumnezeu:

Ceea ce esti folositoare crestinilor, ne�nfruntata milocitoare catre Facatorul,


neschimbata, nu trece cu vederea glasurile cele de rugaciune ale pacatosilor, ci
apuca �nainte, ca o buna, spre ajutorul nostru, care cu credinta strigam catre
tine: Grabeste spre rugaciune si s�rguieste spre �mbl�nzire, apar�nd pururea,
Nascatoare de Dumnezeu, pe cei ce te cinstesc pe tine.

Iar de va fi hramul Nascatoarei de dumnezeu, se sf�rseste asa: Si acum..., al


hramului.