Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA SI URBANISM "ION MINCU" R E C T O R,

2 OCT

14 OCT 7 OCT 21 OCT

28 OCT 4 NOV

11 NOV 18 NOV

25 NOV 2 DEC

9 DEC 16 DEC

6 IAN 13 IAN

PROGRAM ORAR - SEMESTRUL 1 - AN UNIVERSITAR 2013/2014


FACULTATEA DE ARHITECTURA FACULTATEA DE ARHITECTURA DE INTERIOR
AN IV AN V AN VI
11I 12I 13I
8.30 10.30 ATELIER
4 MATE MATE MATE MATE

ORARUL ESTE VALABIL DIN DATA: 30.09.2013

FACULTATEA DE URBANISM
AN V AN I AN II
21P

AN I

AN II

AN III

AN I
11D 11M

AN II
21I 22I 23I 21D 21M
Univ.AT.mic

AN III
31I 32I 33I 31D 31M
Univ.AT.mare

AN IV
41I 42I 43I 41D

AN III
31U 32U 3P

AN IV
41U 42U
T2

MASTER BOLOGNA - ANUL I

MASTER BOLOGNA - ANUL II

11A 12A 13A 14A 15A 16A 11B 12B 13B 14B 15B 16B 21A 22A 23A 24A 25A 26A 21B 22B 23B 24B 25B 26B 31A 32A 33A 34A 35A 36A 31B 32B 33B 34B 35B 36B 41A 42A 43A 44A 45A 46A 41B 42B 43B 44B 45B 46B 51A 52A 53A 54A 55A 56A 51B 52B 53B 54B 55B 56B SERIA A SERIA B
8.30 10.30
C+A4+A2

51I 52I 53I

51D
8.30

11U 12U 11P 12P 21U 22U


C2+A4+A2 B3

41P
8.30 10.30

MPU INACTIV

MOC

MATDR

MPT INACTIV

MMU

MUPP INACTIV

MPU

MOC

MADTR

MPT

MMU

MUPP

LIMBI STRAINE STUDIUL FORMEI

G1

G2

G3

G4

G5

G6

S1

S2

S3

S4

S5

S6

ANALIZA M-T URBANA ATELIER


AMF 6 B3
G1 G2 G3 G4

S.Z.B.

S.Z.B.

B3

ARHITECTURA EUROPEANA SEC.XIX


3 ED. FIZICA - SALA U.A.U.I.M. SF
ED. FIZICA - STADION ED. FIZICA - PISCINA

ATELIER COMUNICARI VIZUALE


G5 G6 S1 S2 S3 S4 S5 S6

LUNI

LUNI

LUNI

12.30
13.30

14.30 16.30 18.30 20.30 8.30 10.30


C+A2+A5

STUFO PREZENTARE STUDIUL FORMEI

SF 13.30 A4 3

STUFO PREZENTARE MATEMATICA

6 B

ARHITECTURA EUROPEANA SEC.XIX ATELIER


ED. FIZICA - SALA U.A.U.I.M. ED. FIZICA - STADION ED. FIZICA - PISCINA

AXIOL.SI FILOSOFIA CULT.


B

CT RA

A IC

12.30 14.30 16.30 18.30 20.30 8.30 10.30

MATE

ATELIER
4 C+A2+A5

ED. FIZICA

MAT. C

13.30

ATELIER
4

CULT.VIZ (ESTETICA)

13.30 Univ.AT.mare

12.30 14.30 16.30

T2

INTR. IN URBANISM
SEM SEM SEM

B3

A5

SEM

U1

U2

B4

LIMBI STRAINE LIMBI STRAINE


T2+A+C B3+AMF

ATELIER PROIECT SPECIALITATI


ARHITECTURA DE INTERIOR - MOBILIER, URBANISM 6
S1 S2 S3 S4 S5 S6

ATELIER
Univ.AT. mic

ATELIER

AMF

MANAGEMENT URBAN
AMF 6

AXIOL.SI FILOSOFIA CULT. MANAGEMENT URBAN


T E AR

T2

LIMBI STRAINE
C+A2+T2

IST. MOBILIER. SI ORNAMENT.

COMP GRAF.DSG

C+A5+A2

LIMBI STRAINE
C+A2+T2

ATELIER ATELIER INTEGRAT INTEGRAT URB+ARH URB+ARH


4 4

ILUMINAT URBAN LOCUIRE URBANA PR.ASIST. CALCUL.

LUNI

ATELIER PROIECT SPECIALITATI

DE

I RO

EC

E AR

ATELIERATELIER
4 4

PROIECT A T E L I E R DETALIERE TEHN.

LIMBI STRAINE
A4

MORFOLOGIE URBANA
SEM

CERAM& A T E L I E R A FIZICA STICLA CONSTR. A3 A4 A2 CONCEPT CONVERSIA 5 5 STRUCT 13.30 FUNCT. A SPATIU. IN DESIGN NESTRUCT A3 Lab Amf FINISAJE PROTECT. WEB DSG SPECIALE PATRIM.

A2

ILUM. ARTIFICIAL C CULT.VIZ C (ESTETICA)

A5

10.30

TEHNICI DE COMUNIC. B
SEM SEM

SEM

GEOGRAFIE SI ECOLOGIE URBANA ELEM. TEOR. URB.

A3SISTEM. SEM

VERT. DRUM
SEM

T2

SEM

STRUCTURI URBANE COMPOZITIE URBANA

AB.PSIHOLOG.SP.URB.
A ORG.ZONE A5 ESTETICA

12.30 14.30 16.30


B3 C

ARII SI ZONE PROTEJATE


lucr.

A4 SISTEME
TERIT. lucr. TEORIA PLANIFICARII SPATIALE

A4 SISTEME
TERIT. lucr.

ACT.

PEISAJULUI

A3

DINAMICA PERIFERIILOR URBANE

U3

C+A2+T2

LIMBI STRAINE
B3+AMF A5

9.30

LIMBI STRAINE
T2

LIMBI STRAINE CONSTRUCTII DIN LEMN OTEL STRUCT.SIMPLE DIN LEMN OTEL
S2 S2 S3 S3

SA

0-11 PT. 1

-12

ARH.MODERNA&CONTEMP. RO. ATELIER


B

C+B

MARTI

MARTI

MARTI

G4

G5

G6

A.T.R. S.Z.B.
S4 S1

A.T.R.
S6

A.T.R.

12.30
5 MATE

MATE
ED. FIZICA - SALA U.A.U.I.M. ED. FIZICA - STADION ED. FIZICA - PISCINA

ED. FIZICA - SALA U.A.U.I.M. ED. FIZICA - STADION ED. FIZICA - PISCINA

S1 S1

CONSTR. LEMN / OTEL STRUCT. LEMN / OTEL B3 B3

S.Z.B.
S2 S3

ARH.MODERNA&CONTEMP. RO.
S2 S3 S4 S5 S6

AMF

PERSPECTIVA
A3

6
A5

A.T.R.

A.T.R.

A.T.R.
G1 G2 G3 G4 G5 G6 S1

PEISAGISTICA
AMF

14.30 16.30 18.30 20.30 8.30

MATE MATE

TA

PERSPECTIVA LIMBI STRAINE

S.Z.B.

S.Z.B.

PEISAGISTICA ATELIER ATELIER PROIECT SPECIALITATI


6
S2 S3

PR

TI AC

CA

DE

MATER

12.30 14.30 16.30 18.30 20.30 8.30


Amf DESEN

MATER

A4

MATER MATER T2

MECAN.& REZISTENTA
A2

A5

5 13.30 13.30 Univ.AT.mic

A2

METODOL IN DSG.

13.30 A

5 13.30 Univ.AT.mare

12.30 14.30 16.30

U1

U2

B4

AMF

AMF

MARTI

ATELIER

STATICA STATICA STATICA

LIMBI STRAINE

ATELIER

FINISAJE
S1 S2 S3

I RO

EC

LIMBI STRAINE
DESEN Lab

MATER. ACOPERIRE ECOLOGIE ATELIER


Univ.AT.mare

A4

A5

LEGISLATIE PR. SCENOGR.


B3

MATER. ACOPERIRE

18.30 20.30 8.30 10.30

LIMBI STRAINE
B3+AMF

LIMBI STRAINE
AMF

MATER

A4

STATICA& REZISTENTA MATERIALE LIMBAJ ARHIT.


CURS + SEMINAR

Lab

MATER

ATELIER

A5

MANAG.& MARKET.

ELEMENTE DE MEDIU CONSTR.(2) DENDROL.FLORIC. BOT. AGRO.PED IN URBANISM(1) IST. ARH. MODERNE FUNDAM. cad /Allplan
A2+B3 6

A2

ST.PR.ARH. COMP. URBANA U3 A2 PARC URB. COMP. URBANA A3 ESTETICA PR.ASIST. CALCUL. MORF.STRUCT.TIP.TERIT
PEISAGISTICA PEISAGISTICA IST. GRADINI.
U1 U2 B4

A2

B4

18.30 20.30 8.30 10.30 12.30 14.30


C 15.00-18.00

DEZV. REG. EXPERTIZA DEZV. REGIONALA IN UE SI ROMANIA TEHNOLOGIE IN UE SI RO A IN PEISAJ EVAL.CONC. A CAI COM. OPERATIUNI OPERATIUNI A4 POL. ECON. lucr. INFR. IN P. A3 IN URB. A3 IN URB.

A4

A4

A4 OPT. URB.1
DEZV. REG. IN UE SI RO

ARH.S.INT

STILURI ATELIER
5 6 19.30 19.30 19.30

ATELIER
5

STILURI STILURI STILURI

HI

SC

T2+B

LIMBI STRAINE
19.30

ATELIER
5

A2+B3

A2+B3

ATELIER

ATELIER ATELIER INTEGRAT INTEGRAT URB+ARH URB+ARH


6

INT. IN DEZV.REG.SI AT.


G3 G4

ATELIER
6

ISTORIA ARTEI SI ARHITECTURII


A2+T2

LIMBI STRAINE LIMBI STRAINE

LIMBI STRAINE

ATELIER URB
4

ATELIER URB/PEIS. 2 ATELIER ARH.


4

A4
DEZV. ECON. LOC.

A4 PEISAJ
CICLUL DE PROIECT lucr.

16.30 18.30 20.30 8.30 STUDIU DE TEMA


B3

A2+T2

LIMBI STRAINE
PERSP PERSP PERSP AMF
S4 S5

MIERCURI

MIERCURI

MIERCURI

IT

MATE
AT AT AT

S1

S2

S3

STRUCT. LEMN/OTEL

B
S1 S1

10.30 12.30 14.30 16.30 18.30 20.30 8.30 10.30

STATICA FORMELOR CONSTRUITE


T2

CONSTR. LEMN/OTEL R.G.

S.Z.B. CAAD B3

S.Z.B. CAAD

S.Z.B.

FINISAJE
CAAD CAAD CAAD 5 15.30 15.30 CAAD

STRUCTURI URBANE ATELIER


G1 G2 G3 G5 AMCR AMCR AMCR AMCR C

PROIECTARE COMPLEXA
A4

STRUCTURI PERFORMANTE PROIECTARE COMPLEXA


PR TI AC CA

REPREZENTARI GEOMETRICE
AT AT

STATICA STATICA STATICA R.G. T2 MATE

MATE R.G.

R.G.

S2 S2

S3 S3

CONSTR. LEMN/OTEL

AT

STATICA STATICA STATICA R.G. A2+C R.G. MATE

MATE
AT

R.G.
AT

R.G.
AT

ATELIER
4 B3

STRUCT. LEMN/OTEL B3

ED. FIZICA - SALA U.A.U.I.M. ED. FIZICA - STADION ED. FIZICA - PISCINA

DE

PR

LIMBI STRAINE ATELIER


ED. FIZ.-SALA ED. FIZ.-STADION ED. FIZ.-PISCINA ED. FIZICA - SALA U.A.U.I.M. ED. FIZICA - STADION ED. FIZICA - PISCINA 4

LEGISLATIE

AMF

R.G.

R.G.

MATE

CONSTRUCTII DIN LEMN OTEL STRUCT.SIMPLE DIN LEMN OTEL

CAAD

CAAD

B3

A4

10.30 12.30 14.30 16.30 18.30 20.30 8.30 10.30


B R.G R.G

A T E L I E RA T E L I E R
4 DESEN

ED. FIZICA - SALA U.A.U.I.M. ED. FIZICA - STADION ED. FIZICA - PISCINA

FINISAJE
AMF
G1 S1 S2 S3 S4

STRUCTURI PERFORMANTE

4 MAT. C MAT. C

CONVERSIA G5-G6 ATELIER FUNCT. A SPATIU. PROIECT A2 A3 COMUNIC. A T E L I E R A DESIGN 5 IST. ARH. CONT. 13.30 DESIGN
15.30 5 ED.PLAS ED.PLAS T2 4 ED.PLAS ED.PLAS A3 ED.PLAS ED.PLAS ED.PLAS ED.PLAS

A3

A5

IG2

IG2

10.30 12.30 14.30 16.30 18.30 20.30 8.30 10.30


B

MOBILIER URBAN
IM.DIG IM.DIG IM.DIG A4

PROIECT ILUMINAT

PROIECT SPECIAL.

ED. FIZ.-SALA ED. FIZ.-STADION ED. FIZ.-PISCINA

S1

S2

S3

S6

E OI

SEM
U1 U2

AT ARH
6
G3

B4

MIERCURI

MATE

CAAD

CAAD

AMF

STRUCTURI (2)

PROIECT DESIGN

IT

STRUCTURI URBANE

G1 G2 AMCR AMCR T2

A CT

LIMBI STRAINE

LIMBI STRAINE

MATE

STRUCTURI (2)

CAAD

CAAD

S1

6 T2

S.Z.B.

S.Z.B.

S.Z.B.

RE

A3+B

Univ.AT.mare

G5-G6

18.30 20.30 8.30

B+C

LIMBI STRAINE
G3

U1

MANAGEMENT URBAN SI DREPT URBANISTIC SEM SISTEME INFORMATIONALE IN URB. SI AT.

P-B1 18.00-21.00 P-115

ISTORIA GANDIRII POLITICE

CULTURAL lucr.

A5

VULN.URB. PLANIF. STRATEG. A3


SERV. PUBL. lucr.

A4 Cercetare, A4

POLITOLOGIE GENERALA

A5

B3

POL. SI PL. MOB. - lucr.

A3 INPLANIF. AT si DR
lucr.

Scenografie si PLANIF. STRATEG. Arta in peisaj B3 POL. SI PL. MOB. - lucr. SITOLOGIE

DREPT URB.

PEISAJ RURAL

10.30 12.30 14.30 16.30 18.30 20.30 8.30 10.30 15.30


B B A2

ED. ESTETICA VIZUALA


SEM
ED. FIZ.-SALA ED. FIZ.-STADION ED. FIZ.-PISCINA

B4

G4

A5 6

STATICA STATICA STATICA

REPREZENTARI GEOMETRICE LIMBAJ ARHITECTURAL


CURS + SEMINAR(AT. AN 1) A2

LIMBAJ ARHITECTURAL
CURS + SEMINAR(S1-S6)

ARHITECTURA TRADITIONALA IN ROMANIA


A.T.R.
G2

IM.DIG

A.T.R.

S5

S6

ATELIER
4

LIMBI STRAINE

DESEN

ATELIER LIMBI STRAINE


M3D PERSP PERSP PERSP M3D
ED. FIZICA - SALA U.A.U.I.M. ED. FIZICA - STADION ED. FIZICA - PISCINA
S1 S2 S2 S3

PT. 1 4 SA

-12 0-11

FINISAJE

A.T.R.

G1 G2 G5 G6 AMCR AMCR AMCR AMCR

ATELIER
5

ED. FIZ.-SALA ED. FIZ.-STADION ED. FIZ.-PISCINA

ATELIER

IMAGINE DIGITALA

ILUMINAT ARTISTIC

SALI AUD. DECO.-MOB.

A2+C

ATELIER ATELIER INTEGRAT INTEGRAT URB+ARH URB+ARH


6 A2 6

ATELIER ZONA ARH-PEISAJ CENTRALA 4

ATELIER ARH

ABORDARE SI METODA DE CERCETARE DEZVOLTARE SPATIALA DURABILA PROIECTARE GIS


18.00-21.00
CULTURA MATERIALA

REINNOIRE URB.

LIMBI STRAINE

A2

ATELIER
5

AT ARH
6

A B

ANTROPOLOGIE

LIMBI STRAINE PROIECT PEISAGIST ATELIER

LIMBI STRAINE

P-B2

PROTECTIA LOCALITATILOR EXPANSIUNE URBANA SI INTERCOM. IMPORTIVA RISC.

A3 A3

POLITICI ADM.

ANTROPOLOGIE
A3 EXPANSIUNE

A3

POLITICI ADM.

OPT. URB.1 URB. SI EXPANSIUNE INTERCOM. URB. SI INTERCOM.

MATEMATICA
R.G. R.G.

ED. FIZICA - SALA U.A.U.I.M. ED. FIZICA - STADION ED. FIZICA - PISCINA

M3D

CONSTR. LEMN/OTEL M3D PERSP PERSP M3D


S1 S3 S4 S5

9.30 A.T.R.
S4

9.30 G1 G2 AMCR AMCR SF

T2

EVOL.FEN. ARHITECTURAL (1)


CURS + SEMINAR (ATELIERE) CURS + SEMINAR(S1-S6)

AMF

STATICA FORMELOR CONSTRUITE


T2

PERSP

STRUCT. LEMN/OTEL M3D M3D M3D

A.T.R.
S5

A.T.R. B3

A.T.R.

ATELIER
C 5 B3

ARHITECTURA SPATIULUI INTERIOR INGINERIE STRUCTURALA (1) FIZICA CONSTRUCTIILOR (1)


A4

ATELIER
5

JOI

JOI

JOI

14.30 16.30 18.30 20.30 8.30

INTRODUCERE IN ARH. CONTEMP.


AMF CURS + SEMINAR(S1-S6) 15.30

ATELIER

STUFO PREZENTARE STUDIUL FORMEI

AMF 15.30 AMF 3

STUFO PREZENTARE ANALIZA M-T URBANA

3 AMF

ARHIT. - CONTEXT - PEISAJ


CURS + SEMINAR (SALI G1-G6)

INGINERIE STRUCTURALA (1) ATELIER

A4

PR

14.30 16.30

A3

INTR. IN ERGO.
ERG ERG

R.G ERGON

R.G ERGON

B M.V.

IT

AMF

CURS + SEMINAR (ATELIERE)

M3D

M3D

CURS + SEMINAR (SALI G1-G6)

PERSP

PERSP

PERSP

Mat

EST. METAL
15.30

13.30

IT

FIZICA CONSTRUCTIILOR (1)

REPREZ. GEOMETRICE
ERG

SEM

SEM

SEM

SEM A5

SEM

SEM

JOI

12.30

INTRODUCERE IN ARH. CONTEMP.

EVOL.FEN. ARHITECTURAL (1)

PERSP

PERSP

PERSP

M3D

M3D

STUDIUL FORMEI

ARHIT. - CONTEXT - PEISAJ

C TI C A

5 13.30 Univ.AT.mare

DE

O PR

IE

A CT

RE

MATEMATICA A4 R.G INTR. IN ERGON.

PERSPECTIVA STUDIUL FORMEI


PERSPECTIVA A5

TEHN.LEMN

A T E L I E R EST.MET A2 GR.DSG
GRAF.DSG 13.30

12.30

TEHNOL. LEMNULUI

MODELARE VIRTUALA
M.V. EST.MET EST.MET

MOBILIER & SPA.LOC. A2 13.30 ISTORIA COSTUM. A2 MATER. A T E L I E R TEXTILE


CAD-CAM1 5

A2

ISTORIA COSTUM.

12.30 14.30 16.30


T2

SOC. SI DEM. URB. STATISTICA URB.


SEM SEM SEM

A3

DESIGN.URB.

12.30 14.30 16.30


A4
U3

ATELIER
5

ATELIER
5 19.30 19.30

ATELIER
6

INTRO IN ARHITECTURA
T2

RECICLAREA FONDULUI CONSTRUIT A5 AMENAJARI TEH-EDIL


SEM SEM SEM

MOBILITATE (2)

ATELIER PEISAG. sapt.7-14

LEGENDA SALI ATELIER URBANISM


SF
MOBILITATE(2) A4

C+A4

LIMBI STRAINE
9.30

OPTIONALE ATELIER
5

OPTIONALE 1 OPTIONALE 2
-6 II 1 6 I t A -S S1 TA
DE O PR I EC

R TA

18.30 20.30 8.30 10.30 ATELIER


4

Univ.AT.mare

A3

OPTIONAL 1 A T E L I E RA T E L I E R
4 4 A2

OPTIONAL 1 OPTIONAL 2
Univ.AT.mic

ECOLOGIE

18.30 20.30 8.30 10.30

EVOL. FEN. ARH. PINA IN SEC. XX


U2 B4

18.30 20.30 8.30


T2

STRATEGIC A2 A POLITICI URBAN A3 SI INSTR. PROGRAMARE SI POL. FUNCIARE PL. IN PEISAJ IMPLEM.PROIECTE DESIGN A3 A DEZV. FUNDAMENT A3 POL. SI POL. SI lucr. TEMA PL. MOB. A2 TURISTICA PL. MOB.

U1 - ET.1, CORP EDGAR QUINET U2 - ET.2, CORP EDGAR QUINET U3 - ET.2, CORP EDGAR QUINET B4 - ULTIMUL ETAJ CORP SPRE FANTANA (DEASUPRA B3) LEGENDA SALI DE CURS:
Amf. SF A A2 A3 A4 A5 B B3 C T2 PU AMFITEATRU SALA FRESCELORSALA A SALA A2 SALA A3 SALA A4 SALA A5 SALA B SALA B3 ETAJ 1, CORP VECHI ETAJ 1, CORP VECHI ETAJ 1, CORP VECHI ETAJ 2, CORP VECHI ETAJ 2, CORP VECHI ETAJ 3, CORP VECHI ETAJ 3, CORP VECHI ETAJ 1, CORP VECHI ETAJ 3, CORP Str. Edgar Quinet SALA C - 98 LOCURI ETAJ 2, CORP VECHI SALA T2 - 160 LOCURI - ETAJ 2, TURN, CORP NOU SALI SEDIU PIATA UNIVERSITATII (INTERIOR) 211 LOCURI 66 LOCURI 49 LOCURI 77 LOCURI 104 LOCURI 60 LOCURI 107 LOCURI 145 LOCURI -

U1

10.30

VINERI

VINERI

VINERI

12.30 14.30 16.30 18.30 20.30

INTRODUCERE IN FILOSOFIE
B

6 II 1At I - S6 S1

4 CAD

OPTIONALE

OPTIONALE

OPTIONALE 3
PR

INTRODUCERE IN FILOSOFIE

IT

ATELIER
19.30 5

18.30 20.30

H SC

ITA

H SC

ITA

6 II 1At I - S6 S1
H SC

ITA

6 II 1At I - S6 S1
SC

T AC

A IC

12.30 14.30 16.30


S

Univ.AT.mare CAD

OPTIONAL
CAD CAD CAD

OPTIONAL 3

ATELIER
4

ATELIER
4

PROIECT MOBILIER

OPTIONAL 3

ATELIER
5 15.30

12.30 14.30 16.30 18.30 20.30

U1

U2

B4

A3

ATELIER URB

ATELIER URB/PEIS
5

ST.PROGR PEISAG

VINERI

ED. FIZICA - SALA U.A.U.I.M. ED. FIZICA - STADION ED. FIZICA - PISCINA

OPTIONALE

OPTIONALE

INTRO IN GRAF.DSG

A5

METAL TEHNO.

ATELIER OPTIONAL OPTIONAL 2

ATELIER ATELIER FUNDAM. INTEGRAT INTEGRAT cad /Allplan URB+ARH URB+ARH

SPATIUL PUBLIC URBAN

10.30 12.30 14.30 16.30 18.30 20.30


PROSPECTIVA SI DINAMICA URBANA A3

G4

HI

ATELIER URB

G5

G3

ATELIER URB

M.V.

MOD.VIRT.