Sunteți pe pagina 1din 18

1.

Stabilirea personalului minim de siguranta pentru navele si instalatiile plutitoare fluviale este reglementata de
1. Ordinul Ministerului Transporturilor nr..422/1998. 2. Ordonanta Guvernului nr. 42/1997 3. Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 370/1999 j k l m n j k l m n j k l m n

2.Echipajul unei nave reprezinta


1. Totalitatea membrilor brevetati si nebrevetati care indeplinesc o functie la bordul unei nave. 2. Totalitatea persoanelor care urca la bordul unei nave. 3. Totalitatea pasagerilor de la bordul unei nave. j k l m n j k l m n j k l m n

3.Personal navigant brevetat reprezinta


1. Navigatorii care poseda un certificat de capacitate recunoscut de autoritatea de stat in domeniu 2. Navigatorii care poseda carnet de marinar. 3. Navigatorii care poseda un brevet recunoscut de catre autoritatea de stat in domeniu.

j k l m n j k l m n j k l m n

4.Personalul navigant nebrevetat reprezinta


1. Navigatorii care poseda carnet de marinar. 2. Comandantul navei si ofoterii. 3. Navigatorii care poseda un certificat de capacitate recunoscut de autoritatea de stat in domeniu

j k l m n j k l m n j k l m n

5.Personal navigant auxiliar reprezinta


1. Navigatorii care indeplinesc functii de raspundere la bordul navei. j k l m n

2. Membrii de echipaj care nu poseda brevet sau certificat de capacitate,dar indeplinesc functii la bord in baza m n j k l calificarii specifice. 3. Membri de echipaj fara carnet de marinar. j k l m n

6.Certificatul privind incadrarea navei cu personal minim de siguranta reprezinta

1. Documentul emis de armator pentru fiecare nava in parte unde se inscriu numarul si functiile personalului minim de siguranta. 2. Documentul emis de ANR prin capitania portului de inmatriculare pentru fiecare nava in parte, in care se inscriu numarul si functia personalului minim de siguranta. 3. Documentul emis de centrele de pregatire si perfectionare a personalului navigant.

j k l m n j k l m n j k l m n

7.Nava in exploatare inseamna


1. Starea corpului asigura flotabilitatea, dotari si echipaj complete, apta de a fi imediat folosita conform destinatiei, chiar daca nu e utilizata efectiv. 2. Nava utilizata efectiv conform destinatiei. 3. Nava cu echipaj si dotari complete. j k l m n j k l m n j k l m n

8.Nava scoasa din exploatare inseamna


1. Nava fara echipaj sau cu echipaj redus. 2. Starea corpului nu asigura flotabilitatea, dotarile sunt scoase partial/total din functiune, echipaj redus, apta de a fi folosita numai dupa terminarea lucrarilor de reparatii si completarea echipajului. 3. Nava aflata in reparatii. j k l m n j k l m n j k l m n

9.Nava la parcul rece inseamna


1. Nava dezafectata, amplasata in afara senalului navigabil. 2. Nava ancorata cu personal minim de siguranta. 3. Nava cu starea corpului ce asigura flotabilitatea, cu mijloace tehnice in stare de conservare, fara echipaj, dar cu paza asigurata de personal calificat din randul navigatorilor.

j k l m n j k l m n j k l m n

10.Nava dezarmata inseamna


1. Nava dezmembrata.

j k l m n

2. Nava in stare de flotabilitate, cu mijloace tehnice demontate, fara echipaj, dar cu paza asigurata de personal m n j k l calificat (navigatori). 3. Nava aflata la iernatic. j k l m n

11.Regulamentul Serviciului la Bordul navelor prevede


1. Drepturile si obligatiile personalului navigant. j k l m n

2. Modul de acordare a pavilionului unei nave. 3. Infractiunile si contraventiile aplicabile transportului naval.

j k l m n j k l m n

12.Ierarhia functiilor in cadrul echipajului este


1. Comandant, secund, ofiteri de punte, sef mecanic, ofiter mecanic, alti ofiteri, personal cu certificate de capacitate, personal auxiliar. 2. Personal de punte, personal de masini, personal de radiocomunicatii, personal auxiliar. 3. Personal de conducere, personal de deservire. j k l m n j k l m n j k l m n

13.Structura echipajului navei este


1. Comandant, personal brevetat, personal nebrevetat personal auxiliar. 2. Personal de punte, personal de masini, personal de radiocomunicatii, personal auxiliar. 3. Personal administrativ, personal tehnologic si medico-sanitar. j k l m n j k l m n j k l m n

14.Structura si ierarhia echipajului navei este reglementata de


1. COLREG 2. Regulamentul de Navigatie pe Dunare. 3. Regulamentul Serviciului la Bordul Navelor. j k l m n j k l m n j k l m n

15.Se considera personal ambarcat


1. Cei care au Carnet de marinar. 2. Cei care sunt angajati de un armator. 3. Cei care au ambarcarea efectuata In Carnetul de mariner.

j k l m n j k l m n j k l m n

16.Echipajul minim pentru siguranta navigatiei reprezinta


1. Personalul navigant imbarcat pe nava.

j k l m n

2. Personal navigant destinat sa asigure siguranta navei si navigatiei, a vitalitatii navei, a prevenirii incendiilor m n j k l si poluarii apelor. 3. Personal navigant aflat la bordul unei nave in parcul rece. j k l m n

17.Atributiile membrilor echipajului sunt prevazute in


1. Regulamentul Navigatiei pe Dunare 2. Ordonanta Guvernului nr.42/1997 privind transporturile navale 3. Regulamentul Serviciului la Bordul Navelor. j k l m n j k l m n j k l m n

18.La bordul unei nave conducerea este unica si este realizata de catre
1. Comandantul navei. 2. seful mecanic. 3. Consiliul de bord.

j k l m n j k l m n j k l m n

19.Carnetul de marinar constituie


1. Act de identitate pentru personalul navigant. 2. Act notarial 3. Act de atestare profesionala a personalului navigant. j k l m n j k l m n j k l m n

20.Evidenta personalului navigant roman se tine de


1. Autoritatea Navala Romana prin Capitaniile de port. 2. Directiile de munca si protectie sociala. 3. Administratiile portuare unde isi desfasoara activitatea personalul navigant. j k l m n j k l m n j k l m n

21.Personalul auxiliar trebuie sa posede


1. Certificate de capacitate 2. Brevete 3. Carnete de Marinar 4. Cursuri de pregatire si perfectionare.

j k l m n j k l m n j k l m n j k l m n

22.Conform prevederilor interne si internationale personalul navigant trebuie sa aibe varsta minima necesara de

1. 21 de ani. 2. 18 ani. 3. 16 ani.

j k l m n j k l m n j k l m n

23.Personalul de specialitate al santierelor care participa la efectuarea probelor de mars trebuie sa posede urmatoarele documente specifice personalului navigant
1. Nici un document. 2. Carnet de marinar. 3. Brevet sau certificat de capacitate.

j k l m n j k l m n j k l m n

24.Personalul minim de siguranta la navele ce efectueaza probe de mare este stabilit de


1. Actul normativ cu privire la stabilirea echipajului minim de siguranta. 2. Capitania de port. 3. Santierul naval. j k l m n j k l m n j k l m n

25.La bordul navelor pot fi ambarcate persoane care nu fac parte din personalul navigant
1. Nu. 2. Niciodata. 3. Da.

j k l m n j k l m n j k l m n

26.Ce obligatie are comandantul si/sau armatorul ori proprietarul navei daca sunt la bord ambarcate persoane care exced personalului minim de siguranta.
1. Sa imbarce un numar de persoane care sa fie in limita mijloacelor de salvare existente la bordul navei. 2. Sa nu le permita ambarcarea fara sa posede un pasaport. 3. Sa aibe Carnet de marinar. j k l m n j k l m n j k l m n

27.Brevetele si Certificatele de capacitate se obtin:


1. Din oficiu. 2. Din oficiu si prin Examen.

j k l m n j k l m n

3. Numai prin examen.

j k l m n

28.Brevetele si Certificatele de capacitate se elibereaza de


1. Centrele de pregatire si perfectionare a personalului navigant. 2. Institutiile de Invatamant universitar. 3. Autoritatea Navala Romana. j k l m n j k l m n j k l m n

29.La bordul navelor sub pavilion roman echipajul navelor poate fi si de alta cetatenie decat cea romana
1. Da, cu exceptia comandantului, secundului si a sefului mecanic, si pot fi inlocuiti doar cu aprobarea Autoritatii Navale Romane. 2. Nu se pot ambarca mavigatori de alta nationalitate, 3. Da, cu exceptia comandantului, care poate fi inlocuiti cu aprobarea Autoritatii Navale Romane. j k l m n j k l m n j k l m n

30.Comandantul, secundul si seful mecanic de cetatenie romana pot fi inlocuiti la bordul unei nava sub pavilion roman de catre persoane straine ...
1. Nu. 2. Da, in situatii excetionale cu conditia ca brevetele acestora sa fie recunoscute de Autoritatea Navala Romana. 3. Da, numai secundul si seful mecanic.

j k l m n j k l m n j k l m n

31.La bordul unei nave romane persoanele care fac parte din echipaj dar nu sunt de nationalitate romana, beneficiaza de aceleasi drepturi si obligatii ca si personalul roman la bordul navei
1. Nu. 2. Da, numai daca se prevede in contractul individual de ambarcare. 3. Da. j k l m n j k l m n j k l m n

32.Personalul navigant roman se poate ambarca pe nave sub pavilion strain


1. Da. 2. Numai daca renunta la cetatenia romana. 3. Numai daca au aprobarea Autoritatii Navale Romane.

j k l m n j k l m n

j k l m n

33.Pentru a li se lua in calcul ambarcarea pe nave sub pavilion strain personalul navigant roman trebuie sa prezinte
1. Carnetul de marinar cu ambarcarea/debarcarea efectuata de nava. 2. Contractul individual de ambarcre si adeverinta privind perioada de ambarcare, eliberata de la nava. 3. Adeverinta de la o firma de crewing.

j k l m n j k l m n j k l m n

34.Drepturile si obligatiile personalului navigant se stabilesc pe baza


1. Intelegerilor verbale dintre armator si navigator. 2. Posibilitatii armatorlui. 3. Contractului Colectiv de Munca al companiei si contractului individual de ambarcare. j k l m n j k l m n j k l m n

35.Cheltuielile pentru hrana sau alocatia zilnica de hrana se asigura de


1. Angajator. 2. Navigator. 3. Comandant.

j k l m n j k l m n j k l m n

36.Timpul de munca si de odihna se stabileste de minister conform cu


1. Legislatia dreptului administrativ. 2. Legislatia muncii, acordurile si conventiile internationale. 3. Legislatia civila

j k l m n j k l m n j k l m n

37.Cheltuielile pentru hrana sau alocatia zilnica de hrana si cazare se includ In veniturile salariale ale personalului navigant spre impozitare.
1. Da. 2. Numai cand nu se efectueaza voiaj international. 3. Nu.

j k l m n j k l m n j k l m n

38.Contravaloarea hranei asigurate la bord se retine din diurna In valuta pe perioada voiajului

1. Da, in cazul navelor sub pavilion roman care efectueaza voiaj international. 2. Da, in cazul navelor sub pavilion strain care efectueaza voiaj in apele nationale romane. 3. Da, In cazul navelor sub pavilion roman care efectueaza voiaje In apele nationale navigabile.

j k l m n j k l m n j k l m n

39.Nivelul diurnei si moneda in care se plateste precum si nivelul contravalorii hranei pentru personalul navigant roman se stabileste prin
1. Conventii incheiate cu ITF. 2. Contractul colectiv de munca si contractul individual de ambarcare. 3. statul de plata.

j k l m n j k l m n j k l m n

40.Pentru pierderea sau distrugerea echipamentului propriu din cauze care nu au legatura cu serviciul sau din vina sa are dreptul la
1. Despagubire in limita contractului individual de ambarcare. 2. Despagubire in limita bunurilor pierdute sau distruse. 3. Nu poate primi despagubiri In aceste conditii.

j k l m n j k l m n j k l m n

41.Comandantul este investit cu autoritate asupra:


1. Tuturor persoanelor ambarcate. 2. Numai asupra ofiterilor brevetati 3. Numai asupra ofiterilor brevetati de la punte. j k l m n j k l m n j k l m n

42.Comanda navei poate trece de la comandant in cazul in care acesta este in imposibilitatea de a exercita comanda asupra navei de...
1. Seful mecanic 2. Secund. 3. Consiliul de bord. j k l m n j k l m n j k l m n

43.Preluarea comenzii comandantului poate trece asupra


1. Sefului mecanic.

j k l m n 2. Ofiterilor de punte si apoi ofiterilor de la masina. 3. Numai asupra secundului si apoi asupra ofiterilor de punte, dupa caz. j k l m n j k l m n

44.Preluarea comenzii navei se inscrie in


1. Jurnalul de bord al navei. 2. Jurnalul de masini al navei. 3. In registrul de scara. j k l m n j k l m n j k l m n

45.Responsabil de starea de navigabilitate a navei este


1. Secundul navei. 2. Comandantul navei. 3. Armatorul navei.

j k l m n j k l m n j k l m n

46.Comandantul navei pentru a salva persoanele, nava si incarcatura precum si documentele navei trebuie sa...
1. O abandoneze imediat. 2. Sa se salveze singur impreuna cu documentele navei. 3. Sa nu paraseasca nava decat cu exceptia cazului cand nu mai exista sanse reale de salvare a navei.

j k l m n j k l m n j k l m n

47.Comandantul al carei nave este arestata, retinuta sau sechestrata de autoritatile altui stat trebuie sa
1. Informeze de indata Misiunea diplomatica a Romaniei si Autoritatea Navala Romana. 2. Sa incerce sa se sustraga arestarii, retinerii ori sechestrarii. 3. Sa Instraineze nava cat mai repede pentru a nu marii prejudiciile. j k l m n j k l m n j k l m n

48.Raportul scris (SEA PROTEST) in cazul unui eveniment la bordul navei se depune de
1. Navigatorul care are legatura cu evenimentul ca martor direct. 2. Comandantul Navei.

j k l m n j k l m n

3. Armatorul navei.

j k l m n

49.In cazul in care un eveniment de navigatie are loc in apele nationale, raportul scris (SEA PROTEST) se depune la
1. Autoritatea locala. 2. Politia de Transporturi.

j k l m n j k l m n

3. Capitania de portului unde s-a produs evenimentul sau la prima capitanie de port romanesc pentru navele ce n j k l m sosesc din voiaj.

50.In cazul in care o nava sub pavilion roman are un eveniment de navigatie In afara apelor navigabile nationale, raportul scris (SEA PROTEST) se depune la
1. La autoritatea locala competenta in domeniul navigatiei a statului unde s-a produs evenimentul sau a primului port de escala pentru evenimentele din marea libera.. 2. La administratia portuara 3. la Autoritatea Navala

j k l m n

j k l m n j k l m n

51.Raportul scris (SEA PROTEST) se depune in termen de


1. 24 de ore de cand s-a efectuat raportul. 2. 24 de ore de la sosirea navei in port sau de la producerea evenimentului. 3. 24 de ore de cand s-a sesizat autoritatea competenta j k l m n j k l m n j k l m n

52.Nedepunerea raportului scris (SEA PROTEST) in termenul legal conduce la:


1. Pierderea valabilitatii raportului scris. 2. Tragerea la raspundere a armatorului pentru pierderea probelor sau a imposibilitatii conservarii lor. 3. Tragerea la raspundere a comandantului pentru pierderea probelor sau a imposibilitatii conservarii lor.

j k l m n j k l m n j k l m n

53.Personalul navigant de la bord care pune in pericol siguranta navei, a personelor sau lucrurilor aflate pe nava poate fi
1. Izolat. 2. Detasat. 3. Promovat in functie.

j k l m n j k l m n

j k l m n

54.Comandantul, la bordul navei aflate in mars, pentru inregistrarea unei nasteri, unei casatorii ori a unui deces precum si pentru certificarea unui testament care se incheie la bordul navei are calitatea de...
1. Avocat sau consilier juridic. 2. Ofiter de stare civila sau notar public. 3. Judecator sau executor.

j k l m n j k l m n j k l m n

55.Valabilitatea brevetelor si certificatelor de capacitate nu poate depasi:


1. 2 ani. 2. 10 ani. 3. 5 ani.

j k l m n j k l m n j k l m n

56.Valabilitatea cursurilor obligatorii impuse prin Conventia STCW este de


1. 5 ani de la data absolvirii. 2. 5 ani de la efectuarea vizitei medicale. 3. 10 ani de la data absolvirii. j k l m n j k l m n j k l m n

57.In cazul in care un navigator este gasit incompetent, pentru functia pe care o detine, punand astfel in primejdie siguranta navigatiei poate duce la
1. Promovarea in functie. 2. Sanctionat disciplinar si/sau suspendarea brevetului/certificatului de capacitate. 3. Marirea stagiului pentru promovarea in functia superioara. j k l m n j k l m n j k l m n

58.Suspendarea brevetelor/certificatelor de capacitate se poate face pe o perioada


1. 24 de luni. 2. De la 6 la 12 luni. 3. De la 1 la 12 luni. j k l m n j k l m n j k l m n

59.Fapta comandantului de a angaja la bordul unei nave o persoana care nu detine brevetul/certificatul corespunzator duce la
1. Suspendarea brevetului comandantului. 2. Tragerea la raspundere penala a comandantului. 3. Suspendarea brevetului sau certificatului de capacitate al navigatorului. j k l m n j k l m n j k l m n

60.Masura suspendarii brevetului/certificatului de capacitate inlatura raspunderea civila sau penala


1. Da. 2. Nu. 3. Da, uneori in functie de eveniment j k l m n j k l m n j k l m n

61.Se poate suspenda brevetul/certificatul de capacitate pentru


1. Neprelungirea valabilitatii Carnetului de marinar. 2. Neefectuarea vizitei medicale. 3. Nerespectarea prevederilor cuprinse in regulamentele de navigatie j k l m n j k l m n j k l m n

62.Suspendarea brevetelor/certificatelor de capacitate se poate face pentru


1. Consumarea de bauturi alcoolice sau a drogurilor si efectuarea serviciului sub influenta acestora. 2. Neefectuarea de voiaje pe o perioada mai mare de 5 ani. 3. Neefectuarea de voiaje pe o perioada de 7 ani.

j k l m n j k l m n j k l m n

63.Poluarea din culpa conduce la


1. Anularea brevetului/certificatului de capacitate 2. Suspendarea brevetului/certificatului de capacitate. 3. Prelungirea perioadei de suspendare a brevetului/certificatului de capacitate peste cele12 luni.

j k l m n j k l m n j k l m n

64.Suspendarea brevetelor de capacitate poate fi dispusa de..

1. Autoritatea Navala Rmana, organele de cercetare penala ori administratiile portuare 2. Autoritatea Navala Romana, administratiile portuare, operatorii portuari. 3. Autoritatea Navala Romana, organele penale ori judecatoresti.

j k l m n j k l m n j k l m n

65.Savarsirea unei infractiuni specifice activitatii de navigatie conduce la


1. Anularea brevetului / certificatului de navigatie. 2. Suspendarea brevetului/certificatului de capacitate. 3. Nulitatea brevetului/certificatului de capacitate. j k l m n j k l m n j k l m n

66.Anularea si suspendarea certificatului de capacitate se face prin


1. Comunicare verbala. 2. Decizie ce se comunica in 10 zile de la emitere cu retragerea documentelor. 3. Prin ANUNT CATRE NAVIGATORI.

j k l m n j k l m n j k l m n

67.In cazul pierderii unui brevet/certificat de capacitate se elibereaza unul nou dupa ce
1. Sa facut publica pierderea intrun ziar local. 2. S -a facut publica pierderea la Aviz catre Navigatori. 3. S-a facut publica pierderea prin Monitorul Oficial al Romaniei.

j k l m n j k l m n j k l m n

68.Suspendarea brevetului/certificatului de capacitate in cazul in care se considera ca este nejustificata se ataca cu


1. Contestatie in termen de 30 de zile de la suspendare. 2. Cu actiune in justitie in trei zile de la comunicarea Deciziei.. 3. Reclamatie la organul ierarhic superior in termen de 15 zile de la suspendare.

j k l m n j k l m n j k l m n

69.Reconfirmarea brevetelor /certificatelor de capacitate daca au efectuat un stagiu de imbarcare de cel putin 12 luni in ultimii
1. 5 ani pe oricare din functiile pe care le poate avea. 2. 5 ani pe functia inscrisa in brevet/certificat de capacitate.

j k l m n j k l m n

3. 3 ani pe o functie superioara.

j k l m n

70.Pentru ocuparea unei functii superioare se poate acorda dispense pentru functia de comandant si sef mecanic...
1. Nu. 2. Da. 3. Ca regula nu, numai in caz de forta majora.

j k l m n j k l m n j k l m n

71.Dispensele pentru o functie superioara se pot acorda pentru


1. Cel mult 6 luni. 2. 1 an. 3. Cel mult 3 luni. j k l m n j k l m n j k l m n

72.Recunoasterea brevetelor se face in concordanta cu regulile conventiei


1. S.O.L.A.S. 2. S.T.C.W. 3. L.L.C.

j k l m n j k l m n j k l m n

73.Celor care efectueaza serviciul de cart trebuie sa li se asigure minimum


1. 6 ore de odihna intr-un interval de 24 de ore. 2. 20 de ore intr-un interval de 24 de ore. 3. 10 ore intr-un interval de 24 de ore.

j k l m n j k l m n j k l m n

74.Perioada de odihna poate fi impartita in cel mult


1. Doua perioade din care una trebuie sa aiba o durata de cel putin 6 ore. 2. Trei perioade din care una sa aibe cel putin 6 ore. 3. Doua perioade din care una trebuie sa aibe cel putin 8 ore. j k l m n j k l m n j k l m n

75.Perioadele de odihna nu se respecta in urmatoarele cazuri..

1. Cand nu sunt activitati la bordul navei. 2. In situatii critice, de urgenta, in timpul exercitiilor sau conditii de exceptie. 3. Cand comandantul navei doreste sa ajunga mai repede la destinatie.

j k l m n j k l m n j k l m n

1. 1. n j 2. n k l m j 3. n k l m i j k l m 2. 1. n i 2. n j k l m j 3. n k l m j k l m 3. 1. n j 2. n k l m j 3. n k l m i j k l m 4. 1. n j 2. n k l m j 3. n k l m i j k l m 5. 1. n j 2. n k l m i 3. n j k l m j k l m 6. 1. n j 2. n k l m i 3. n j k l m j k l m 7. 1. n i 2. n j k l m j 3. n k l m j k l m 8. 1. n j 2. n k l m i 3. n j k l m j k l m 9. 1. n j 2. n k l m j 3. n k l m i j k l m 10. 1. n j 2. n k l m i 3. n j k l m j k l m 11. 1. n i 2. n j k l m j 3. n k l m j k l m 12. 1. n i 2. n j k l m j 3. n k l m j k l m 13. 1. n j 2. n k l m i 3. n j k l m j k l m 14. 1. n j 2. n k l m j 3. n k l m i j k l m 15. 1. n j 2. n k l m j 3. n k l m i j k l m 16. 1. n j 2. n k l m i 3. n j k l m j k l m 17. 1. n j 2. n k l m j 3. n k l m i j k l m 18. 1. n i 2. n j k l m j 3. n k l m j k l m 19. 1. n i 2. n j k l m j 3. n k l m j k l m 20. 1. n i 2. n j k l m j 3. n k l m j k l m

21. 1. n j 2. n k l m j 3. n k l m i 4. n j k l m j k l m 22. 1. n j 2. n k l m i 3. n j k l m j k l m 23. 1. n i 2. n j k l m j 3. n k l m j k l m 24. 1. n j 2. n k l m i 3. n j k l m j k l m 25. 1. n j 2. n k l m j 3. n k l m i j k l m 26. 1. n i 2. n j k l m j 3. n k l m j k l m 27. 1. n j 2. n k l m i 3. n j k l m j k l m 28. 1. n j 2. n k l m j 3. n k l m i j k l m 29. 1. n i 2. n j k l m j 3. n k l m j k l m 30. 1. n j 2. n k l m i 3. n j k l m j k l m 31. 1. n j 2. n k l m j 3. n k l m i j k l m 32. 1. n i 2. n j k l m j 3. n k l m j k l m 33. 1. n j 2. n k l m i 3. n j k l m j k l m 34. 1. n j 2. n k l m j 3. n k l m i j k l m 35. 1. n i 2. n j k l m j 3. n k l m j k l m 36. 1. n j 2. n k l m i 3. n j k l m j k l m 37. 1. n j 2. n k l m j 3. n k l m i j k l m 38. 1. n i 2. n j k l m j 3. n k l m j k l m 39. 1. n j 2. n k l m i 3. n j k l m j k l m 40. 1. n j 2. n k l m j 3. n k l m i j k l m 41. 1. n i 2. n j k l m j 3. n k l m j k l m 42. 1. n j 2. n k l m i 3. n j k l m j k l m 43. 1. n j 2. n k l m j 3. n k l m i j k l m

44. 1. n i 2. n j k l m j 3. n k l m j k l m 45. 1. n j 2. n k l m i 3. n j k l m j k l m 46. 1. n j 2. n k l m j 3. n k l m i j k l m 47. 1. n i 2. n j k l m j 3. n k l m j k l m 48. 1. n j 2. n k l m i 3. n j k l m j k l m 49. 1. n j 2. n k l m j 3. n k l m i j k l m 50. 1. n i 2. n j k l m j 3. n k l m j k l m 51. 1. n j 2. n k l m i 3. n j k l m j k l m 52. 1. n j 2. n k l m j 3. n k l m i j k l m 53. 1. n i 2. n j k l m j 3. n k l m j k l m 54. 1. n j 2. n k l m i 3. n j k l m j k l m 55. 1. n j 2. n k l m j 3. n k l m i j k l m 56. 1. n i 2. n j k l m j 3. n k l m j k l m 57. 1. n j 2. n k l m i 3. n j k l m j k l m 58. 1. n j 2. n k l m j 3. n k l m i j k l m 59. 1. n i 2. n j k l m j 3. n k l m j k l m 60. 1. n j 2. n k l m i 3. n j k l m j k l m 61. 1. n j 2. n k l m j 3. n k l m i j k l m 62. 1. n i 2. n j k l m j 3. n k l m j k l m 63. 1. n j 2. n k l m i 3. n j k l m j k l m 64. 1. n j 2. n k l m j 3. n k l m i j k l m 65. 1. n i 2. n j k l m j 3. n k l m j k l m 66. 1. n j 2. n k l m i 3. n j k l m j k l m

67. 1. n j 2. n k l m j 3. n k l m i j k l m 68. 1. n i 2. n j k l m j 3. n k l m j k l m 69. 1. n j 2. n k l m i 3. n j k l m j k l m 70. 1. n j 2. n k l m j 3. n k l m i j k l m 71. 1. n i 2. n j k l m j 3. n k l m j k l m 72. 1. n j 2. n k l m i 3. n j k l m j k l m 73. 1. n j 2. n k l m j 3. n k l m i j k l m 74. 1. n i 2. n j k l m j 3. n k l m j k l m 75. 1. n j 2. n k l m i 3. n j k l m j k l m