Sunteți pe pagina 1din 32

FIARE DE C+LCAT PERFECT

FIER DE C+LCAT POWER DUO

NAPOLI

PR+JITOARE P>INE BRUNCH


BRUNCH
Dispozitiv integrat de >nc$lzire pentru produse de patiserie - tehnologie de >nc$lzire patentat$ Func!ie High-Speed pentru >nc$lzire/pr$jire Tast$ Touch Plus: pentru 30 sec de extra-pr$jire Tast$ decongelare Tast$ pentru oprirea pr$jirii

ASPIRATOR CU SP+LARE4ELLECTO 7

17

EPILATOARE ACCESSIM

PLAC+ PENTRU %NTINS P+RUL OPTILISS

SEB `[i rezerv\ dreptul de a face modific\ri ale caracteristicilor tehnice specificate `n prezentul catalog [i nu r\spunde pent