Sunteți pe pagina 1din 2

day: 1 language: Romanian

12 Iulie 2006

Problema 1. Fie ABC un triunghi si I centrul cercului nscris n triunghi. Un punct P situat n interiorul triunghiului satisface relat ia P BA + P CA = P BC + P CB. Ar atat i c a AP AI , cu egalitate dac a si numai dac a P = I. Problema 2. Fie P un poligon regulat cu 2006 laturi. O diagonal a a sa se nume ste bun a dac a extremit a tile ei divid perimetrul poligonului P n dou a p art i, ecare av and un num ar impar de laturi. Laturile poligonului P sunt si ele considerate ca ind bune. Presupunem c a poligonul P a fost partit ionat n triunghiuri prin 2003 diagonale, astfel nc at oricare dou a dintre aceste diagonale nu se intersecteaz a n interiorul poligonului P . Determinat i valoarea maxim a a num arului de triunghiuri isoscele cu dou a laturi bune care pot ap area ntr-o astfel de partit ie a poligonului P . Problema 3. Determinat i cel mai mic num ar real M pentru care inegalitatea ab(a2 b2 ) + bc(b2 c2 ) + ca(c2 a2 ) M (a2 + b2 + c2 )2 este adev arat a oricare ar numerele reale a, b s i c.

Timp de lucru: 4 ore si 30 de minute Fiecare problem a este notat a cu 7 puncte

day: 2 language: Romanian

13 Iulie 2006

Problema 4. Determinat i toate perechile (x, y ) de numere ntregi astfel nc at 1 + 2x + 22x+1 = y 2 . Problema 5. Fie P (x) un polinom de grad n > 1 cu coecient i numere ntregi si e k un num ar natural nenul. Consider am polinomul Q(x) = P (P (. . . P (P (x)) . . .)), unde P apare de k ori. Demonstrat i c a exist a cel mult n numere ntregi t astfel nc at Q(t) = t. Problema 6. Fie P un poligon convex. Asociem ec arei laturi b a lui P aria maxim a a unui triunghi cont inut n P si n care una dintre laturi este b. Ar atat i c a suma ariilor asociate laturilor poligonului P este cel put in egal a cu dublul ariei poligonului P .

Timp de lucru: 4 ore si 30 de minute Fiecare problem a este notat a cu 7 puncte