Sunteți pe pagina 1din 241

Fennyjordan

Captiva
o n m m
V

Colecia

Editura ALCRIS

C operta:

VASILE SOCOLIUC

Dat la cules : 03.05.1993 ; Bun de tipar : 28.05.1993 ; Tiraj ! 40.000 eu D .oate ; Colt tipar '. S : Hrtif rjpar de go gr/m* A.prut : 1993 Tiparul executat sub c-da nr. 302 la S.C. Porto-Franco* S.A. 13-dul G eoige Cobuo nr 223 A Galai ROMNIA

I.S.B.N. 973-96J31 -1-X

PEN NY JORD AN

CAPTIVA DORINEI
T raducere din lim ba engleza

IRIN A PO PESC U

D IT U R A

ILCRIS
BUCURETI 1993

Redactor : AURELIAN MICU ANDV Consilier literar: TRA IA N IANCU

Colecia :

EL i EA

C A PITO LU L 1 Saffron, d rag a m ea, a r i m in u n at... la fel ca m aic-ta ! n vocea plin de m n d rie a ta t lu i su. S affron deslui totui o u rm de am rciu ne i nelese m otivele. M ult vrem e fuseser str in i u n u l fa de cellalt aproape din ziua n care m am a ei m urise i cnd ea nu e ra dect o colri de doisprezece ani, ia r ta t l su un b rb a t de patruzeci, lovit de d u rere. A cum a, totul se term in ase n mod m iraculos, se regsise r i am bii p re u ia u aceast nou leg tu r care-i unise. i place asta ? spuse S affro n , n v rtin d u -se n faa tat lu i su, cu rochia din voal ce-i u n d u ia graios n ju ru l tru p u lu i. Ro chia fusese ngrozitor de scum p ! i-o cum p rase la L ondra, special p e n tru aceast oca zie, care nsem na in a u g u ra re a n cep u tu lu i m ult a tep tatei vacane pe care u rm a u s-o p e treac m p reu n . D ar p e n tru c S ir Richard era capul in d u striilo r W ykeham , avea tim p u l fo arte d r m u it i, c h iar n a iu n u l ple crii spre Rom a, treb u ise s-i sp u n fetei c

vor mai trece cteva zile pn se vor putea ntlni Ia vila lor din sudul Italiei. La nebunie, o asigur S ir R ichard, chiar dup ce i fu p rezen tat bonul de cum prare. nc se m ai m inuna de schim brile p e tre cute cu fiica sa putoaica cea rebel "se transform ase n tr-o tn r plin de sig u ran ; i totul se ntm plase aproape peste noapte. E ra a t t de m n d ru de fata lui, acel copil pe care aproape l pierduse, n d u rerea care ^urm ase dup pierderea soiei sale. U ita se c i S affron i pierduse m am a i acest sentim ent de vinovie i se citea p u in n grija cu care o privea. m i p a re ta re ru n leg tu r cu va cana noastr, adug el, d a r cu oarecare noroc poate n-o s fie nevoie s stau prea m ult n San Francisco. Cel p u in n seara asta o s te distrezi, deoarece Signor Vadini se p are c a in v ita t elita Romei la aceast petrecere. P recis c vrea s te im presioneze pen tru c ai fost de acord s investeti n afa cerea Iui, com ent Saffron cu su b tilitate. Pielea au rie i prul rou nchis m otenit de la m am a sa, precum i osatu ra tru p u lu i pe care orice m anechin l-a r fi invidiat, aveau ca re z u lta t o n fiare care fcuse din ea m odelul p re fe ra t al fotografului, atunci

cnd era o adolescent. A dugnd la aceasta p erfeciu n ea feei i rotunjim ile de A frodit al corpului, n u era de m irare c avea o p e r m a n e n t cohort de ad m irato ri, gndi Sir R ichard W ykeham , n tim p ce o privea. R ochia pe care i-o alesese p e n tru p e tre cerea din aceast sear o fcea s p ar ete ric i fragil ca o nim f. O bservndu-i cuta de n g rijo ra re de pe fru n te, S affro n i zmbi n c u ra ja to r ; N u te ngrijora, i m u rm u r ea, n tim p ce ei, care o luase de b ra , deschidea ua cam erei de hotel... N -o s te fac de rs p ln g n d u -m to a t seara c n-ai venit cu m ine... zilele acelea au trecu t, N iciodat n -a r fi tre b u it s existe. D ac n-a fi fost a t t de ocupat cu afacerile mele... A m fcut o nelegere s nu mai rscolim trecu tu l, i re am in ti Saffron, prin ochii si verzi trecn d o u m b r, la am in tirea anilor si de adolescent sin g u ratic i n d u re ra t de p ierd erea m am ei sale. La peron i atepta o lim uzin, ca s-i con duc la vila lui V aldini, situ a t n tr-u n u l din cele m ai selecte cartiere ale Romei. S affron n u vorbise degeaba atunci cnd rem arcase c Signor V aldini spera s-1 conving pe ta t l su s investeasc n com pania sa, d a r R ichard W ykeham avea re p u ta ia de a fi u n om de

afaceri n c p n at i S affron tia c o p e tre cere nu va fi suficient ca s-l conving. n timp ce ru la u p rin ora, ea privi cu coada ochiului spre faa tatlui. l privise de m ulte ori astfel, n tim pul vacanei prim a pe care o p etreceau m preun, de la m oartea mamei. Tatl su ncercase s fac tot ceea ce considerase c este m ai bine p e n tru ea. n cercrile de a o substitui pe m am a ei prin diversele profesoare i m enajere nu fuseser suficiente i, p e n tru a atrage a ten ia asupra ei, se bgase d in tr-u n scandal in tr-a ltu l. Abia n ultim ele dousprezece luni de cnd i srb to rise a douzecea an iv ersare re n u n ase la e x isten a a g itat pe care o ducea dupfe ce-i term inase coala, cu ali tin eri ca ea ; prima g eneraie de p ro genituri ale oam enilor ajuni, ai cro r tai aveau mai m uli bani de ct tim p p e n tru a se ocupa de ei i care la r n dul lor fuseser educai de prin ii lor s tr iasc n v irtu te, n coli pe care le pltiser cu bani grei i de care erau fo arte m ndri. Cnd vor n va oare p rinii c odras lele lor au nevoie de dragoste i nu de bani ? se n treb a Saffron. Cea mai m are p a rte a re voltei sale izvorse nu d in tr-o p o rn ire fireasc, nativ, ci d in tr-o sim pl d o rin de a-i a tra ge aten ia tatlu i su asupra ei. i treb u ise o fric de m oarte, ca aceea cnd ncercase s fac abuz de droguri, ca s realizeze cu spai

m c viaa sa se n d reap t in tr-o direcie g reit i s ncerce s se apropie de ta t l su n u ltim ul tim p. n mod m iraculos, acesta i rspunsese la chem are. n ultim ele dousprezece luni, se isp rv i ser hoinrelile fr rost p rin casele de mod, petrecerile nebune de sfrit de sptm n i ncepuse s fie din ce n ce mai preocupa t de p a rte a m a te ria l a afacerilor tatlui su. C om paniile sale erau recunoscute pen tru g rija pe care o aveau fa de salariai i, n c u ra jat de ta t l su, S affron se am estecase n organizarea d ep artam en tu lu i care se ocu pa de aceasta, n special de fam iliile com pu se d in tr-u n singur m em bru i descoperi c aceast activ itate este a t t de cap tiv an t n ct, fr s-i dea seam a, se debaras ncet, ncet de vechiul stil de via. tia c tatl su este bucuros Dac i se n tm p la s m ai ias n aceste zile n ora, era ori p e n tru a prnzi, ori pen tru a dansa n tr-u n local cu m ult m ai lin itit dect cele pe care le frecventa n m od obinuit. M uli d in tre vechii prieteni i b teau joc de ea. C iva o ironizaser n mod special, am in tin du-i cum fusese ea odinioar sufletul oric rei p etreceri, gata de orice nebunie, p rim a n a pune n aplicare orice e x tra v ag a n . D ar to ate astea fuseser nain te de a-i da seam a c toi cei ca ea evoluau pe o m uchie

de cuit. In acel m ediu, era considerat ca foarte nelept s te m bibi cu b u tu r i d ro g u ri uoare, cu toate c n S affron era ceva care o m piedicase nto td eau n a s experim enteze pe ea nsi nu din cauza u n o r convingeri m orale ci, p u r i sim plu, vzuse efectul pe alii i-i fcuse oroare gndul de a-i pierde controlul i ch iar viaa n acest m od ceva," ca un fel de p re sen tim en t pe care-1 avea n p riv in a viitorului, m otiv p e n tru care n u se legase n mod serios de nici u n u l d in tre cei cu care se n tln ea. N im eni nu tia, de ex em plu, c mai era nc virgin. Fiecare d in tre ei^ credea c este sing u ru l care n u avusese pn atunci o rela ie intim cu ea. E ra o p - A rere pe care o n trein u se , tiind c este m ai sigur, din team a ei de a fi lu a t p este picior, s se cread aa, dect s i se fac public inocena. Nici c h iar ta t l su nu tia c po vetile i brfele care circulau n coloanele de scandal ale ziarelor nu erau ch iar aa. pen tru c oricum , i fusese ruine s atace su biectul cu el. T otui, ncepuse s-l suspecteze c bnuiete adevrul. O bservase o sclipire de am uzam ent n ochii lui cnd, la w eek-endu precedent, ieise d in ta x iu l ce o adusese n faa casei lor din L ondra, sm ulgn d u -se cu bruschee din m b ria re a fiului cel m ai t n r al am basadorului francez. J e a n -P a u l era considerat ca o p a rtid " n cercurile pe care

le frecventa, dar S ir R ichard era mai curnd scandalizat de m orala i com portarea tn ru lu i francez. D iletan t ! rosti el cu dispre... i nici m car b u n la asta... C o n tra r obiceiului, S affron se descoperi ascultndu-1 i aprobndu-1. n ast-sear, deoarece el pleca i ea urm a s nu-1 vad cteva zile, vroia s-i lase o im a gine d in tre cele m ai bune despre ea nsi. Se m brcase cu g rij p e n tru aceast p e tre cere ; rochia, creaie a B elindei Belleville, d in tr-o m tase strlu cito are alb, cu un jupon spum os, cu decolteul adnc b ro d at cu tra n d a fira i roz de m tase (era destul de t n r ca s se m brace astfel) i diam antele care fuseser ale m aic-sii, clipsuri su b iri p e n tru urechi i un colier i o b r a r asor tat, am bele delicate i fine. P e n tru ocazie, i ridicase p ru l deasupra cefei, uvie de p r rocat-nchis m n g in d u -i gtul. M tasea foni atunci cnd ta t l su o a ju t s coboare din m ain. Vila lui V aldini strlu cea de lu m in i un v alet n livrea sri s deschid larg uile, atunci cnd ei ajunser. U n a d ev rat fin -d e-sieele, m u rm u r S ir R ichard la urechea lui S affro n , n tim p ce urcau scrile de m a rm u r ce duceau spre o im presionant sal de bal cu coloane.

E vident, signor V aldini veni n n t m p i narea lor. A junse la ua de la in tra re n ace lai m om ent cu ei, salutndu-1 pe ta t l fetei cu o a d ev ra t exclam aie de plcere, n ain te de a se ntoarce p en tru a o ad m ira pe Saffron. i aceast m in u n a t c re atu r este fata . dum neavoastr. S untei un om foarte fericit ! A precierea lui era tipic m asculin i ita lian n acelai tim p, ia r Saffron i rspunse surznd. O uoar m icare n apropiere i atra se a ten ia i n m om entul n care i ridi c privirea, se trezi u itndu-se d re p t n ochii ' unui b rb a t nalt, b ru n e t, care sttea singur. P ru l negru i pielea b ronzat i tr d a u ori- k ginea italian, d ar era de d ep arte cel mai nalt b rb a t din n cp ere ; ntrecndu-1 ch iar i pe tatl su cu civa cen tim etri buni. C hiar de la d istana care-i separa, S affron p u tu s-i observe culoarea gri a ochilor i o sclipire ju cu n ei, ceea ce fcu s i se taie re sp ira ia ; se p rea c-i citise gndurile vznd-o ct de rece reacioneaz la p riv irea i com plim entele lui Signor Valdini i acest fap t i ridic considerabil m oralul. Se sim ise fo arte dep rim at din cauza faptului c tatl nu putea s o nsoeasc n cltoria pe care o p lnuiser n sudul Italiei- Dei i prom isese c se vor n tln i n curnd, dup ce-i va ------------ ------------------ J 17\ -------------------- ---- -----

term in a tre a b a din San Francisco, era totui dezam git. Paolo, nu vrei s ne prezin i ? E ra a t t de absorbit n gn d u ri c nici m car nu realizase c str in u l li se a l tu ra se , cuvintele lui erau ad resate lui Signor Val dini, ns ochii i rm seser piro n ii pe faa lui S affron, L ng ea, observ zm betul am uzat al tatlu i su i i ddu seam a c se roise. D ac dom nioara p erm ite ? Se scuz Signor V aldini n m od form al i, cnd Saffron i nclin capul, el puse m na pe b ra u l t n ru lu i, ndreptndu-1 spre ea, astfel c pie lea fetei atinse e s tu ra jachetei de sear a acestuia, ceea ce-i provoc o uoar senzaie care o nfior un pic. C hiar i aa, observ c Signor Valdini tre b u ia s priveasc n sus p e n tru a se uita n ochii t n ru lu i, care zm bea am uzat ca i cum a r fi realizat m ainaiile acestuia, f cute n scopul de a-1 im presiona pe ta t l su. Nico, vei deveni in ta invidiei tu tu ro r prieten ilo r notri, care sunt n erb d to ri s fie p re z en ta i dom nioarei W ykeham . S affron... com plet ta t l su... i sunt sigur, dom nule... D om nul D oranti, se grbi V aldini s adauge... Nico are o bunic englezoaic i din
---------------------- ------------------- _____________________________________________

acest m otiv vorbete a t t de bine lim ba dum neavoastr, i explic el lui Saffron. Sir R ichard continu : D om nul D oranti m va ierta dac o s-l las cu fiica mea, n tim p ce noi ne vom retrage ca s discutm acea afacere impor-* tant despre care m i-ai vorbit, Signor V aldini. N um ai dac vei lipsi suficient de m ult tim p ca s dansez cu ea, l auzi S affro n pe Nico D oranti, rspunznd cu o voce i ochi zm bitori... Din nefericire, Signor V aldini g re ete, adug el n tim p ce Sir R ichard ple ca escortat de gazd. Nu mai am o bunic en glezoaic p e n tru c a m u rit cu civa ani n^ urm , d a r dac nainte nu i-am v e n erat m e m oria. acum precis se va n tm p la acest lu cru, deoarece cunoaerea lim bii sale i a dum itale m face s am un atu n plus fa de concetenii mei. P rivete-i... m ursc. Saffron nu se p utu abine s rd. Totul era att de absurd... i totui l plcea, se sim ea atras de el, cu toat lingueala asta n spim nttoare. Aa este mai bine, m u rm u r el. Cnd ai in tra t ad in eau ri n ncpere aveai nite ochi triti... ochi att de frum oi, de culoarea m alachitului, n -a r treb u i s fie niciodat nnou rai. Era n cp n at, conchise S affro n ; em a na o m asculinitate deosebit. l privi. Profi-

<3>

Iul poseda o d u rita te senzual care fcu s vibreze n ea o coard ; e ra diferit... i p e ri culos... i ceva n adncul su o fcu s se bucure la gndul c, d in tre toate fem eile din acea cam er, o alesese pe ea. P ru l negru i des se ncreea peste g u leru l jach etei de sea r. M inile lui, dei netede i bronzate, nu aveau m oliciunea celor n cercul crora se n v rtea, la Londra. Nu erau m inile unui b rb a t care nu face nimic. - Ai venit de m u lt vrem e la Londra ? n treb el, ca s adauge apoi... Nu, nu se poa te s fi venit i eu s nu aflu. Eti m u lt prea frum oas ca s fi venit i s fi rm as neob servat Ani venit n dim ineaa asta, rspunse S affron rezerv at, i plecm m ine. Tatl m eu zboar spre San Francisco. i d u m n eata ? P e n tru m om ent o cuprinse dezolarea. Sim i un nod n gt i ochii i se u m p lu r de la crim i. Era pe cale de a se face de rs, i re am inti ea, d a r i fcuse a ttea visuri n le g tu r cu aceast vacan... o ateptase cu a tta n erbdare... Vino ! D egetele lui pe b ra u l ei e ra u calde i p ro tectoare.

Acolo este o u, care duce n grdin. O s ne plim bm p rin ea i o s-i recapei echilibrul. Cnd fu r a fa r el i opti uor : S u n t ie rta t c te-am su p ra t ? Saffron aprob dnd din cap. Il sim ea. n tr-o arm onie a t t de p erfect cu g n d u rile i starea ei de spirit, nct nu m ai avu re zerva sau ezitarea ce le avea de obicei cu brbaii pe care-i cunoscuse de-a lu n g u l anilor. n tu n e ric u l de catifea al nopii italiene cu m irosurile i oaptele sale, i nvlui pe am ndoi. G rdinile erau convenionale g^-dini englezeti cu s tra tu ri de flori i unde Saffron i im agina fntnile care su su rau n* tim pul zilei. Slbiciunea nefireasc pe care o sim ise n adncul fiin ei sale se accentu, pe de o parte din cauza acestei nopi m in u n ate, pe de alt p a rte d a to rit sim patiei a r ta te de Nico i fu realm ente su rp rin s cnd acesta se opri deodat i ntorcnd-o spre el o pipi pe obraz. Lacrim i ? zise el scond o b atist i tergndu-i obrajii... P ot s te n treb de ce ? N -am m otive speciale. Vocea i suna tu lb u ra t , d a r n loc s se sim t jen at, sim i nevoia s i se confeseze : Totul este din cauz c eu i ta t l m eu plnuisem s ne petrecem vacana m p reu n

la vila noastr din sudul Italiei i acum el treb u ie s plece m ine dim inea la San Francisco. P are caraghios, tiu, d a r vezi... Da ? Se opri la ju m ta te, d a r n c u rajarea b ln d din vocea lui o fcu s continue. Noi nu ne-am neles prea bine ctva vrem e, i explic ea... i acum , cnd ne-am regsit u nul pe cellalt din nou... i aplec faa, ia r genele i acoperir ochii p e n tru a-i m asca d u re re a i ndoiala, m irat c i se confesase. i i-e team , la u rm a urm ei, c nu vrea s fie cu tine ? term in Nico nelegtor. P ersp icacitatea lui o oc. I se prea ne firesc ca un strin s tie a t ta despre ea. s vad a t t de m ulte lucruri. Dei toate aces tea o fceau s se sim t ngrozitor de vulne rabil, se sim i u u ra t s afle c m ai exist o alt fiin om eneasc ce-i nelegea perfect g n d u rile i sentim entele. Senzaia era bi zar. Te ocheaz, m erse el d re p t la int... c pot s te citesc acolo unde ii lucruri ascunse altora, d a r n-ai observ at c n tre noi exist ceva special, n-ai sim it ? Sim ise ? Inim a ncepu s-i b a t cu p u tere n piept. O are asta era explicaia faptului c im ediat ce- vzuse pe Nico l sim ise ca pe cineva fo arte ap ropiat ? N u-i mai controlase

cum va propria sa n a tu r i se lsase copleit de vraja nopii ? In fond, ce tia despre el ? D ar ce ar fi tre b u it s tie, de fap t ? o n treba o voce interioar ; tia ce sim ise cnd el o privise, cum inim a i srise din piept la vederea statu rii sale em annd o v irilitate * deosebit i tia mai ales ce senzaie avusese* la simpla lui atingere. Saffron. Numele ei prsi buzele lui n tr-u n sus pin i ea se sim i cuprins de tu lb u ra re . i atinse buzele cu v rfu l limbii, n tr-u n gest in- contient provocator. A precierea senzual pe care o citi n adncul ochilor lui Nico o fcu* s sim t un fior str b t n d u -i tru p u l. nchise ochii instinctiv i im aginea ei n b ra e le lui Nico, cu buzele lui m ngindu-i-le pe ale sale, o oc. Se n d re p t uor, d a r sim i strn g erea de getelor lui pe bra. Buzele lui o s ru ta r uor pe unul din obrajii uzi, apoi pe cellalt i dup aceea o n d e p r t cu h o t r re de el, n pofida in v ita ie i ce o ofereau buzele ntredeschise ale fetei. La lu m ina lunii, S affron observ cutele adnci si tuate n am bele p ri ale g u rii lui. m p o tri va voinei, respectul p e n tru el i crescu i-l sim patiz i m ai m ult. Ce uor i-a r fi fost s-l resping dac a r fi reacio n at ca m u li d in tre curtezanii ei ; n mod incontient l

testase i fu fo rat s ad m it c trecuse cu bine acest test. O rice alt b rb a t a r fi profi tat de v u ln e ra b ilita te a ei em oional i fizi c, d a r Nico realizase c m om entul nu este p o triv it p e n tru a da loc d orinei care a p ru se n tre ei. n acel m om ent, nu d o rin era ceea ce dorea ea din p a rte a lui, ci nelegere i ta n d re e, i nu se tie cum, el realizase asta. O ngrozea un pic, recunoscu fa de ea nsi, u u rin a cu care era el n stare ca s o sperie ceva ce niciodat nu sim ise n p rezen a altui brb at fr a m ai aduga i ocul descoperirii c n tre ei exist o leg tu r telepatic, ce nu avea nevoie de vorbe. Vino ! spuse el cu o voce aspr, ca prin aceasta s-i potoleasc em oia... A r fi mai bine s ne ntoarcem , n ain te ca tatl tu s trim it o escort n c u tarea ta... Unde se afl vila unde treb u ie s m ergi ? o n treb el n tim p ce se ntorceau. S affron sim i o b u cu rie pe care nu o mai ncercase niciodat, li explic, descriind rapid zona i vila i p strn d u -i n m od deliberat vocea calm , nencercnd s-l invite o ri cum , n tre ei nu m ai exista nevoie de a se explica u n u l altuia. l lsase s-i p tru n d n adncul sufletu lu i i nu m ai e ra n ecesar s recu rg la tru c u ri sau falsa m n d rie ce s-ar fi p u tu t cere de la o rela ie ca a lor.

Cnd Nico o prsi lsnd-o lng tatl ei, Saffron se sim i dezam git i aceasta se putea citi pe figura ei. R ichard W ykeham o observa cu ngrijorare. N u-i nimic, l asigur ea, d a r vocea i trem u r i p riv irea i rm ase a in tit asupra spatelui lui Nico, care se ndeprta. Nu-1 mai vzu pe Nico din nou, pn ce ea i tatl su nu fur pe punctul de plecare i atunci, doar n trecere. S ttea lng o m a in Lancia, extrem de fastuoas, cu o m n sp rijin it de ua deschis i scru tn d n tu n e- . ricuh P e n tru o clip, n lum ina p u tern ic a faru rilo r propriilor lor m aini, S affron i k vzu expresia i sim i o d u re re n ep to are ca i cum a r fi s tr b tu t-o un cu ren t electric. Faa i era b rzd at de cute de m nie, gura i se crispase de am rciune i totui, dei se uita drept spre ea, nu pru s o recunoasc. Realiz c erau strini, c ea nu tia ni mic n legtur cu m odul su de via, ni mic despre ceea ce i provocase acea am r ciune care i se citea pe fa. * * * S affron era de trei zile la vil. A tt vila ct i m p reju rim ile sale erau frum oase, dar singuratice. n m od paradoxal, nu ta t l su era cel care-i ocupa gndurile, ci Nico Doranti.

C uplul an g aja t s aib g rij de locuin era am abil, d a r tcu t ; nici unul d in tre ei nu era nclinat s fac conversaie cu ea, aa c S affron se h o tr ca tim pul n ate p ta re a ta tlui s i-l p etreac n t rin d u -i bronzul pe eare-1 cptase n G recia, ceva m ai devrem e, n cursul anului. Se bronzase cu ocazia vacanei pe care o petrecuse cu unul d in tre g ru p u rile sale de prieteni, cu yahtul, n ju ru l insulelor g re ceti ; o v acan rom antic ce se tra n sfo rm a se, din pcate, n ceva asem n to r unui co m ar. N um ai atunci cnd se introdusese n grup, la A tena, descoperise c toi erau pe rechi i de la ea se ateptau ca s devin p a r te n era lui Jea n -P au l. F aptele se d erulaser din ru n m ai ru, culm innd cu o scen n grozitoare n tre ea i J e a n -P a u l, n tr-o dupam iaz, cnd y ah tu l fusese anco rat n insula Corfu. Toi ceilali erau plecai i ea fcea pla j pe vas singur, sau cel p u in aa credea, cnd se trezi cu Jea n -P a u l c se n p u stete asupra ei i-i desface b retelele de la sutienul costum ului de baie. In acel m om ent, tocm ai cnd ea realizase c nu este sin g u r i se r sucea p e n tru a-i ascunde goliciunea, un fo tograf r t c ito r n c u tare de subiecte de sen zaie declan a p a ra tu l p e n tru a-i face o fo tografie. Ziua u rm to are S affron i vzu, cu

indignare, poza n toate coloanele ziarelor de scandal. Fotografia nu-i p rezenta ex p resia o cat a feei din acel m om ent, ci m ai ales ro tunjim ea snilor lipsii de sutien. R ndurile care o nsoeau se refereau la vacana ei n m ijlocul acelui g ru p de prieteni, n care se afla playboyul in tern aio n al Je a n -P a u i . C halours etc. etc. T atl su i explicase c fotograful nu-i fcuse dect m eseria, d a r S affron se sim i jignit i acesta fu m otivul final care o fcu s o ru p d efinitiv cu aceast lum e a p rie te nilor si. Fu su rp rin s c nu le ducea deloc dorul i se sim i fo a rte m u lu m it de noua ei ocupaie n cadrul com paniei lui S ir R ichard. i Se mic alene n lum ina p u te rn ic a soa relui. Pielea sa cptase o n u an m aro -au rie i co n trasta arm onios cu culoarea v erd e de sm arald a costum lui de baie. Lng ea se a~ flau o ja ch e t a so rtat i o fust de plaj. Se aez n fu n d i ncepu s-i tra g fusta, n tim p ce privea spre m are. N u i-a r fi p lcu t ca Nico s-o ntlneasc aa cum fusese n tre cut. C elelalte fete din a n tu ra ju l su a r fi n cercat s-l agae, dup cum erau obinuite : rznd strid e n t ca s-i n d rep te a te n ia asu p ra lor, fcnd com entarii sugestive ce c o n stitu iau o a doua n a tu r a firii lor b rfito are... Cum a r fi reacio n at el la fo to g rafiere ? Ceva i spunea c el ar fi m piedicat ca o ast-

fel de poz com prom itoare s vad lum ina tip aru lu i. D ar era greu de crezut ca Nico Dora n ti s se poat com porta a t t de prostete i copilrete ca Je a n -P a u l. D in tr-u n singur m otiv n -a r fi av u t nevoie de asta : dac ar fi d orit s fac dragoste cu o fem eie, nu ar fi avut nevoie de publicitate ca s o ctige. Ob rajii lui S affron se nroir p u tern ic nici o leg tu r cu soarele ; o m oleeal p u tern ic o cuprinse la gndul cum s-a r sim i dac ar face dragoste cu Nico. Pe plaj ncepur s a p ar um b re sem n c dup-am iaza era pe sfrite. n curnd, tre b u ia s prseasc plaja i s urce tre p te le spate n stnc, ce duceau spre vila am plasat n vrf. ncepuse s-i strn g lu c ru rile, uitn d u -se nspre stnci, cnd deodat tre sri observnd figura solitar a unui b r bat care privea spre ea. E ra m b rcat cu un ort de blugi, iar pe piept i strlucea un m edalion de a u r ce se pierdea' n prul ce-i acoperea bustul. Nico ! N um ele i iei de pe buze n tr-u n m u rm u r nfiorat, ochii m rin d u -i-se de uim ire, a p re ciind incontient supleea m asculin a tru pului lui. o rtul era ponosit i uzat. A rta ca i cnd ar fi fost fcut din blugi i tiat mai apoi un articol de plaj obinuit, deloc din categoria celor scumpe. De la m arg in ea uzat

a ortului, p riv irea 1 se m u t pe m u scu latu ra solid a picioarelor. V ederea acestui tru p gol avea un efect tu lb u r to r asupra sim u rilo r ei, mai ales c el fusese p erm an en t n centrul g n d u rilo r sale din m om entul n care l n tlnise. Cei de la vil m i-au spus c te gsesc aici, jos, i spuse el cu un surs. Ai venit s m vezi ? n tre b ea, nevenindu-i s cread. Cu ochii zm bitori, rspunse : B ineneles c nu ! A p u tea s m gndesc la o g rm ad de m otive p e n tru care am condus ca un nebun pn aici, dup o sptm n de m unc deosebit de grea. To tui, to tul a r fi fost o m inciun... adug el ncet, nfiornd-o p rin m odul n care o p ri vea, apreciindu-i din ochi ro tu n jim ile fem i nine... M su rprinzi, spuse n sfrit, term inndu-i cercetarea, cu faa ei roie i gura ce-i tre m u ra uor... Pe o plaj re tra s ca asta cu greu m i-a r fi venit s cred c ai nevoie de toate astea, conchise el, a r t n d nspre costum ul de baie i fu sta pe care i~o s tr n sese n ju ru l taliei. T rec u r cteva secunde pn cnd ea realiz n trea g a im plicaie a cuvin telo r sale i atunci cnd o fcu, i lu cu nervozitate ochelarii de soare i i-i puse pe nas, p en tru a-i ascunde ex p resia ochilor. La ce s-a r fi

atep tat ei cnd coborse trep tele, s-o g seasc goal ? n g rijo ra t d in tr-o dat, se trase napoi, descoperind cu team ct de greu i era s gndeasc logic n p rezena lui. O s... stai m ult aici ? n tre b a re a nu-i avea rostul i ea re g re t faptul c o pusese n tr-u n m om ent nepo trivit, d a r el pru c nu-i d seam a. O zi, sau poate dou. M -am cazat n tr-u n hotel la San Lorenzo, n iosul coastei, l tii ? Da... d ar ai putea sta aici, la vil. El i cobor pleoapele. Crezi c tatl t u ar fi de acord cu asta ? Din nou Saffron fu ocat de ceea ce sim i la insinuarea n treb rii am ndoi sin guri n vil, m ai ales dup ce M aria i soul su plecau la casa lor. P u te a u cina pe terasa ce era aezat spre m are, la lum ina stele lor i pe urm ... G ura i se usc i n treg u l su tru p fu cu prins de o senzualitate care o fcu s nu mai sim t p m n tu l sub picioare. Nu se mai sim ise astfel niciodat. Se uit n jos d istra t, observndu-i absent prosopul de baie i loiunea de soare care zceau pe nisip, con tient doar de n t rire a sf rcu rilo r snilor, sub costum ul de baie. i Nico observ aceasta.

Ii p u tu vedea p riv irea n d re p ta t spre a d n citura d in tre sni, acolo unde m aterialu l se um flase provocator i p e n tru o clip i dori ca el s-i desfac b retelele i s-i sim t cl dura m inilor. Se nfior uor, i pe buza in ferio ar i a p ru r cteva p ictu ri de tr a n s p i- . raie. Ce se ntm pla cu ea ? O are Nico i_ dduse seam a de ceea ce gndea ea ? Vino, M aria m i-a zis s-i spun c-n ast-sear o s-i pregteasc cina m ai d ev re me, fiindc vrea s plece m ai repede. M i-a spus c m ine este ziua ei liber i v rea s i-o p etreac m p reu n cu fiica ei. i-a su gera s lum m asa m preun, dar... zm be-* tu l i adnci cuta din obraz... d ru m u l de la Roma a fost fo arte lu n g i ta re m i-e team c te-a decepiona i a adorm i din cauza oboselii. O ricum , mi perm ii s lum micul dejun m preun i apoi, poate, s facem o plim bare cu m aina, m ine ? D ezam git, S affron se consol totui cu gndul c el fcuse atta drum ca s-o vad, c vroia s-o vad i m ine i reui s zm beasc ncercnd s-i str n g lu cru rile. n tim p ce fcea un pas napoi, clc pe m arg i nea ascu it a unei scoici i ip de durere. Se dezechilibr i fu pe punctul de a cdea, dar Nico o p rinse la tim p.

M inile lui preau c-i ard pielea de pe spate, n tim p ce ncercar s-i restabileasc echilibrul. Ce s-a n tm p lat ? se n g rijo r el. Am clcat pe o scoic, nim ic m ai m ult. L as-m s m uit. n g en u n ch e n faa ei r~i ridic piciorul rn it, ia r ea, p e n tru a nu-i pierde echilibrul, l apuc de um eri. Pielea lui ca o m tase as pr sub care se sim eau m uchii, em ana sen zualitate. S affron treb u i s se ab in ca s nu-i plim be degetele pe um erii i spatele lui. A r fi fost ca i cum ar fi ncercat s m n gie blana unei pisici slbatice i... la fel de periculos. Se uit n jos spre capul b ru n e t i degetele pricepute care-i exam in au piciorul lovit. P a re s nu fie nimic, se p ro n u n Nico. Sngereaz uor, i cu ct mai repede l vei spla i dezinfecta, nu vor fi nici un fel de com plicaii. Nu vd nici o b u cat de scoic n ran. Totui, ca s fim siguri... n a in te ca s-i dea seam a ce se ntm pl, S affron i sim i cldura gurii pe picior. De getele lui i prinseser glezna i ceea ce o su rprinse, atunci cnd Nico ncepu s-i lin g rana, nu sem na deloc cu ceea ce simise v reo d at n viaa ei. Cine a r fi crezut c lim ba lui plim bndu-se pe piele p u tea s fie att d-e e x citan t ?

- S affron ? Nico i ridic faa, m inile sale se u rca r deasupra gleznei, iar expresia ochilor si fcu s i se accelereze pulsul. i apoi, el se ridic i ea se trezi n braele sale, buzele ntredeschizndu-i-se sub srutul su fierbin-* te. M inile lui ncepur s-o m ngie de-a-: lungul irei spinrii, gura sa flm nd de venind din ce n ce m ai insistent. Se simi ca o crp n m inile lui, o crp din care el a r fi p u tu t s fac orice dorete, contient doar de cld u ra ce em ana din acel tru p de care sim ea nevoia s se lipeasc din ce n ce mai m ult. Cnd o ls, ea se sim i ca i cnd n -a r m ai fi fost n trea g i-i ddu seam a c dac el a r fi dorit, ea a r fi fcut dragoste cu el, aici, fr s opun nici un fel de rezisten. Vroia s fac dragoste cu el, vroise n to td ea una, ch iar din prim ul m om ent n care-1 v zuse. Nico nu era p e n tru ea un strin . Era ca i cum l-a r fi cunoscut din to td eau n a, ca i cum a r fi cu tat p rin veacuri s-l ntlneasc, sim urile ei recunoscndu-1 i acceptndu-S n tr-u n mod pe care nc nu-1 nelegea. A r fi v ru t s-l n treb e i pe el dac sim te la fel, d a r era prea ruinat. El i ridic lu cru rile i i le nm n. Ciao ! spuse el ncet. Nu uita, m ine, mic dejun. Ceva mi spune c eti foarte a..................... .
.....................

tra c tiv cnd serveti sucul de portocale i cafeaua. n vocea lui deslui o uoar ironie i S affro n se n treb dac nu cum va el crede c ea este obinuit s ia m icul d eju n cu brb ai, cu iubii adic, d a r n m od sigur dac a r fi fost aa, n -a r fi ezitat s stea cu ea la vil. S affron tia c el o dorete, p e n tru c tia cum su n t italienii, fo arte virili i agre sivi i totui, Nico o tra ta cu delicateea cu care te p o ri cu un vas de porelan, ceea ce pe ea o b u cu r foarte tare. i plcea rein e rea lui, aa cum i plcea i m asculinitatea lui stilat, controlul pe care~l avea asupra p ro p riilo r sim uri. Vroia de la el m ai m u lt de ct o a v e n tu r de o noapte. T njea s-i spun c se b u cu r c el este aa cum este, c nu o privete ca pe fiica ta tlui su. De asem enea, observase c el tia ce sim te ea cum reuise oare ? i dduse seam a d u p zm betul lui, dup m odul n care o srutase. Cu inim a plin de visuri, se n d re p t spre vil, n erb d to are p e n tru ziua care urm a s vin.

C A PITOLU L 2 Cnd se trezi, p e n tru prim a d at de cnd se instalase n vil, Saffron sim i o stare de excitaie, de an ticipaie p e n tru ziua pe care o avea n fa. i fcu un du n grab, se m brc cu un tricou alb i o pereche de p an talo n i de pnz kaki, i cut un costum de baie i un prosop asortat, pe care le m pachet i 1^ puse n tr-o saco de plaj. Nu avea nici o idee despre p lan u rile lui Nico n leg tu r cu acea zi, d a r nu vroia s fie prins pe picior greit, dac el s-a r fi oprit undeva s noate. tia c o fat mai puin in h ib at ca ea nu i-ar fi fcut p ro blem e n p riv in a costum ului, m ai ales c n cercurile pe care le frecventa odinioar, alte fete a r fi fost n cn tate s-i e x p u n goli ciunea n faa lui Nico D oranti. Cu o p u n c tu alitate im pecabil, el sosi toc mai cnd M aria aducea m icul dejun pe te ras. S affron auzi m aina i tra v e rs casa spre in tra re a principal. n tim p ce deschidea ua, Nico tocm ai cobora d in tr-u n M ercedes rou, decapotabil. n acele m om ente, n a in fe

( m)

ca el s-o vad, p rea destul de re in u t. C m aa neagr pe care o p u rta se lipi de corp atunci cnd se aplec p e n tru a-i scoate chei le din m ain. Pe picioare i se m u lau p a n ta loni negri, m brcm inte obinuit, care nu era d e stin at s atra g a ten ia asu p ra sa i totui, ea-i sim i intens p rezen a ; bronzul pielii ce se vedea prin deschiztura cmii, luciul m edalionului de a u r ce se legna pe piept, indolena corpului b rb tesc ce se n d rep ta spre ea, tre srin d uor cnd i sim i prezenta. E xpresia feei i se schim b brusc cnd o vzu, n locul ei a p rn d una de a p re ciere, tipic m asculin. D ac a fi tiu t c a r i a t t de bine d im ineaa, nim ic nu m -a r fi o p rit s m mai ntorc la hotel n seara p reced en t i, nlnu in d u -i cu o m n um erii, i aplec faa p e n tru a o sru ta uor, sub soarele lum inos al dim ineii. S affron se n treb dac el i sim ise p a r fum ul aa cum ea se sim ise p tru n s de apa lui de colonie. M irosea c u ra t i b rb tesc i ea avu o d o rin nebun de a-i lipi buzele de gtul lui. M icul dejun este gata. i spuse ea re pede, cu buzele um ede de s ru tu l lui... Ai venit la tim p. D epinde, o privi el piezi fcnd-o s-i b a t inim a m ai tare... Personal, a fi v ru t s

ajung mai devrem e i s te gsesc ca pe F ru moasa din p d u rea adorm it, nc dorm ind ca s te trezesc cu un srut. Era de necrezut ca aceste vorbe d rg sto a se s-o tu lb u re a t t ! E xperim entase asta, n trecut, f r a sim i nimic, nct de ce a r cre de c Nico ar fi diferit ? N u-i ddea sea ma. Tot ceea ce tia, era c im aginea lui Nico, n dorm itorul su, nainte de a ad o r mi, i trezise cele m ai erotice im agini cu p u tin. ncerc s i le scoat din m inte, grbindu-se s-l conduc prin vil afar, pe te ras. Fu bucuroas c-i dduse a t ta silin cu a ran jatu l mesei, cnd i vzu privirea. ntr-un* coule stteau acoperite cornuri calde ; farfuriuele cu gem de caise, d in tr-u n porelan verde, asortat cu vesela din vil, realizau o im agine plin de culoare pe fa a de m as gal ben. P reau ca un cuplu cstorit de civa ani, gndi Saffron, o ju m ta te de or m ai t r ziu, cnd i tu rn lui Nico o a doua ceac de cafea. El sttea relax at, sp rijin it de sp taru l scaunului, p riv in d m in u n ata privelite a m rii, ce se p u tea adm ira de pe teras. Ce vrei exact, s facem astzi ? n tre b Saffron, colorndu-se uor cnd vzu cum o privete... V reau s zic, s m pachetez ceva p en tru p rn z sau...
--------------------------------- { ^ 2) ------------------------------------

D ac vrei i dac nu e p rea m are de ran ju l, p e n tru c acum , treb u ie s-i m rtu risesc, m ncarea este ultim ul lucru la care m gndesc. Scuzndu-se c treb u ie s strn g m asa i s duc vasele n b u ctrie, S affro n l ls singur n salon. S affron ! Ea nu-1 auzise in tr n d n bu ctrie i scp din m n c u itu l pe care-1 folosise s ung cornurile cu unt. C nd l privi, expresia din ochii lui o des cum pni. P rea preocupat, ca i cnd n capul lui a r fi fost altceva dect cum s petreac o zi n n atu r. P oate c nu este cea m ai bun idee. El sttea cu spatele i ea fu recunosctoa re c nu p u tu s-i vad u m ilina care-i ap ru n ochi. Ce vroia el s spun ? i trecu se r p rin cap alte lu c ru ri. cnd spusese c vrea s-i petreac ziua cu ea ? A flase cum va c nu este acea fa t pe care o crezuse la Roma ? D ac vrei asta... reui s spun ea cu o voce calm i in d iferen t... Dei n-a fi crezu t c este stilul tu s te rzgndeti n ultim ele m inute. D in tr-o d at deveneau nite strin i i ul tim ele ei cu v in te fuseser destin ate s atace i s rneasc. 11 vzu cum i se m odific ex presia i realizeaz c su n t pe pu n ctu l de a
33

se certa un nor negru n eatep tat ap ru pe un cer senin. Se pare c nu este cazul tu, spuse el cu o voce d u r care o nghe... n to td eau n a tragi concluzii a t t de p rip ite despre toat lum ea, sau num ai despre brb ai ? Vroise s-o rneasc i reuise. Cum p u tea s-i mai spun acum c niciodat nu mai fusese a t t de a tra s de cineva, aa cum fu sese de el ? In tr napoi n salon i S affron l urm , tiind c ziua era ra ta t. Cred c a r fi mai bine s c o n tra m an dm ieirea de azi, ncepu Nico, o p rindu-se n faa unei fotografii n r m a te ce se afla peA una din mese. O reprezenta pe S affron cu ta t l su i unul d in tre cei m ai vechi prieten i ai lui Sir Richard. Nico se u ita la ea cu o fix ita te care o tu lbur. Ochii i g u ra lui erau m ohorte. Un vechi prieten al tat lu i m eu. i spuse Saffron... El... el a m u rit anul trecu t. Vocea ei sczu i-i m uc buzele. Nu-1 cunoscuse prea bine pe Jo h n H u n ter, cu toa te c ta t l ei i cu el fuseser p rieten i m uli ani, d ar nc i era greu s vorbeasc despre m oartea lui. Fusese victim a unei r p iri, i m oartea pe care o suferise n m inile celor care l rpiser, fcuse vog n m u lte ziare. C hiar i acum lui S affron i se fcea prul
34

m ciuc atunci cnd se gndea la chinurile p rin care acesta trecuse. N u-i spusese nici odat tat lu i su de team a patologic pe care o avea la gndul de a fi rpit. Unii oameni se tem de pianjeni, i spuse ea cu dezinvol tu r fobia ei era rpirea. Se suspecta c asta i se trage de la m oar tea m am ei sale. E ra Ia o coal in te rn a t cnd se ntm plase i nu aflase nimic. Sosirea a doi str in i care, mai trziu descoperise, erau secretaru l i asistentul tatlui su, care o lu aser de la coal fr explicaii i pe drum i spuseser despre m oartea m am ei, lsase o ran care nu se vindecase niciodat. A fost r p it de tero riti, se fo r ea s spun, ca i cum spunnd aceste cuvinte a r fi ncercat s-i depeasc starea de fric. Tragic. Vocea lui Nico tr d a nelegerea acestui lucru, i p e n tru o fr n tu r de secund, S af fron i ream in ti d u rerea a v u t de tatl su i, n ea renvia propria sa fobie, dar n cerc s-o m ascheze cu dezinvoltur : Oh, nu tiu... nu cum va este fantezia sexual a cuiva ? Era genul de discuie la care te puteai a tepta de la lum ea pe care S affron o frec v entase i pe care ea o utilizase adesea n trecu t, f r s-i pese de concluziile pe care alii le -a r p u tea trage, d a r acum i psa i

dori cu am rciu n e s tearg d u rita te a de nenchipuit pe care o vzu n ochii Iui Nico. Nico ? Ochii i vocea ei l rugau, i cereau ie r tarea pe care m n d ria ei de alt d a t n -a r fi perm is-o i, n m od m iraculos, expresia feei' lui se schim b, un zm bet alu n g n d u -i n-c ru n ta re a i am rciunea, care p re au att de n ep otrivite cu felul lui de a fi. Cred c m -am sculat azi-d im in ea cu 'fu n d u n sus, din patul meu, zise el strm bndu-se... Sau probelm a este c n-am d or m it n patul n care trebuia... Se uit la ceas : * Ct tim p i trebuie ca s fii gata 7 Zece m inute, prom ise ea i se inu de cuvnt, observnd cu n cn tare cum Nico n carc coul p en tru picnic n po rtb ag aj i-i deschide ua m ainii ca s se urce D rum ul era absolut liber. S affron se relax sp rijin in d u -se de sptarul scaunului, bucurndu-se de briza ce-i m ngia buclele i inhalnd aerul fierbinte i senzual al m p re ju rim ilo r nverzite. T recur pe lng livezi le de m slini, care aveau copacii att de b trni. nct nu era de m irare s te ntrebi dac nu se aflau tot acolo i atunci cnd tre cuser legiunile rom ane. Erau sus, pe dealurile din spatele vilei. n faa lor, m area strlucea azurie in lum ina soarelui, iar n z a ^ . culoarea ei se schim ba
-------------------------------------------^ 36/

n liliachiu. S affron sttea cu genunchii rid i cai sub brbie, sim ind cld u ra soarelui dea su p ra um erilor. Cu o ju m ta te de or mai devrem e, Nico prsise d ru m u l i trsese u n deva, n tr-u n loc pustiu. Acum sttea culcat lng ea, n iarba deas, u itndu-se spre cer, O briz plcut v n tu ra cldura aerului. Ar fi tre b u it s se sim t com plet relax at dup m icul deju n pe care-1 avuseser, d ar nu era aa. In interiorul su sim ea o im ens stare de ncordare, perfect contient de b rb atu l din apropierea ei, sim indu-i orice m icare, fr s fie nevoie s-l priveasc. El i scose se pantalonii i cm aa pe care le p u rtase cnd condusese m aina, ia r S affron se m ustra c nu-i urm ase exem plul m brcnd u -se i ea n costum de baie. Slipul scu rt al lui Nico i ascundea cu greu b rb ia i ea se for de a ceda im pulsului ce o ndem na s-i priveas c tru p u l. P u tea oricnd s m earg i s se schim be. Nu era nim eni pe acolo, cu e x cepia lui Nico. Ca i cum i-a r fi citit g n durile, o n treb lene : De ce nu te duci s te schim bi ? i ea vroia, atunci de ce avea o rein ere ? Ce era acea re in e re care o m piedica s apa r n faa lui Nico n costum ul su de baie m inuscul ? A ri ca i cum ai fi o fecioar cre tin. care prefer s fie azv rlit n gura lei-

lor, n locul c ap tu rato ru lu i rom an. Este o chestie care se ntm pl doar n rom ane, con tinu el uor, n tim p ce se n to arse s-o p ri veasc, rezem ndu-se n cot. Genele sale negre i acoperir p ro te c to r ochii, de fric s nu-i citeasc n ei secretul1 virginitii. De ce, cnd nu se sim ise nici- . odat com plexat din cauza asta nainte, acum regreta c nu are exp erien ? Dac a r fi avut ct de ct practic sexual a r fi tiu t acum cum s reacioneze. De ce inocena este att de ispititoare p en tru b rb aii care o n tlnesc ? C nd m uit acum la tine, m i-e greu s-mi im aginez c altcineva n afar de m ine, i-a atin s fou- 1 zele. Expresia feei lui Nico se schim b, deve nind d u r n tim p ce m u rm u r : Doamne, cred c m i-am p ierd u t m in ile. Se aplec peste ea, fcnd-o prizoniera lui i cu o voce joas i em oionat i sufl. n apropierea buzelor : Ceva mi spune c am s reg ret asta, d ar chiar acum . n acest m om ent, nu pot s trec peste dorina care m m acin. n ti i nti sunt un anim al m ascul i de abia n al doilea rnd o fiin care gndete. P e n tru ce se roag aceti ochi care m privesc aa ? n d u ra re '? Ori poate, asta ?

S affron aflase atunci cn d il vzuse pri m a dat, c el este un b rb a t c are tie tot ceea ce tre b u ie n le g tu r eu sexul fem inin, d a r se p are c se nelase m p riv in a ei, pen tru c fero citatea cu care i lipi buzele de g u ra ei, d o rin a pe care n u ncerc s i-o po toleasc o n frico ar pe Saffron, n loc s o excite. U ndeva n adncul lui, ea sim i o m nie am ar, o fu rie n eobinuit care ii alu n g a r farm ecul i p u te re a de seducie l snd n loc doar o nevoie u rg e n t , pe care c h iar i ea, lipsit de ex p erien cum era, observ c el nu ncerca s le ascund. De ce ? se n tre b ea nucit, n g h en d su b tru p u l su, ngrozit de senzaiile pe care ie sim ea. n cepu s se lupte p e n tru a se elibera, m uchii i se n co rd ar de panic, m intea spunndu-i c fusese o proast p erm in d u -i s rm n sin g u r cu el. Ce tia n fond despre el ? i-ar fi p u tu t im agina vreo d at c n tre ei va avea loc o astfel de scen ? Ca i cum i-ar fi ghicit g n d u rile, g u ra lui Nico o ls pe a sa. i m u rm u r o scuz la ureche, m inile ncepnd s-o m ngie li n itito r pe tot corpul. Ia rt -m , cara. Am fost prea im pulsiv, d o rin a m ea p e n tru tine m -a scos din m ini... n ciuda acestor c u v in te i a privirii din ochii lui, S affron avu ciudata im presie c el nu este sincer i nu sim te ceea ce spune.. Uit _____________________ . O . _____________________

totul n m om entul n care m inile sale i d d u r la o p a rte b retelele tricoului i-i cuprinse snii rotunzi, buzele sale lipindu-se de pielea lor m tsoas, f r d u ritate , ci cu gingie, fcnd-o s tre m u re de dorin. Poate c-i im aginase m nia lui, gndi ea am eit, poate to tul nu fusese dect o m an i festare a pasiunii... tia a t t de p u in despre em oiile ce-i ncearc pe b rb ai i evident, el era un b rb a t cruia nu puteai s-i negi m asculinitatea. R spunsul tru p u lu i ei o nfrico i n cerc s se re tra g : A r treb u i s plecm , m u rm u r ea em oionat. Eu... Nico se u it la ceas i apoi p ru s cer ceteze peisajul : pe cer nu era nim ic i la fel i pe drum . Nu nc, spuse el m ngietor. cnd S affro n continu s protesteze, el nu o lu n seam ci-i aplec faa i-i ap ro pie buzele de valea cea cald d in tre cei doi sni, a tin g e rea aceasta fcnd-o pe fa t s-i ncordeze degetele de la picioare n sem n de protest, d a r pieptul fiindu-i cuprins de un val de plcere. D egetele lui i n l tu ra ser su tien u l de dantel su bire, sru t n d u -i snii pe care S affron i-i tia voluptuoi, n ciuda svelteei tru p u lu i, ia r acum preau m ai voluptuoi ca

oricnd, sfrcurile n t rin d u -i-se sub palm ele sale, n tim p ce fiori de plcere ncepur s o nvluiasc. Nico... cu o rsu flare g tu it ea-i pro n u n num ele. - tiu, aprob el im ediat. Nu aici... dar m faci s-m i fie foarte greu... foarte greu, repet n tim p ce buzele sale se m icau n e sioase peste sfrcurile n trite, strn g n du-le uor i apoi oprindu-se, cnd simi trem u ru l n e st p n it care o apucase pe fat. F a a ei se albise sub im periul em oiilor, ocul ex p erien ei o fcea s se sim t ncor d at ca un arc. A r fi v ru t s-i nfig m i nile n p ru l lui i s-l fac prizonierul pro p riului ei tru p , dar ruinea i lipsa de e x p e rien o reineau. D in tr-o d at Nico se ridic n picioare, oblignd-o i pe ea s procedeze la fel, i trase tricoul i apoi o duse rapid n m ain. Nu avu tim p s protesteze, dar n tim p ce-1 atepta n M ercedes realiz c auzul lui, mai ascuit dect al ei, prinsese ap ropierea unui Land R over care urca dealul, d re p t spre ei. A cesta se opri brusc i din el srir trei oam eni : doi b rb ai i o fem eie, m brcai n blugi ponosii i cmi tra n sp ira te i toi aveau m itraliere n d rep tate n direcia ei. S im indu-se ca i cum s-a r fi aflat brusc n m ijlocul unui com ar, Saffron i privi lip0

sit de ap rare, cum se n d re a p t ctre ea. In spatele ei, l auzi pe Nico m icndu-se i o und de u u rare o cuprinse tiin d c nu este singur. Se ntoarse spre el strig n d u -i n u mele. Iei afar din m ain ! E ra fem eia grupului, cea care ddea in stru ciu n ile cu o voce dur, d a r S affro n abia auzi prin valul de teroare care o cuprinsese. Nico... i m u rm u r ea num ele ca i cnd a r fi fost o in can taie m po triv a diavo lului, apelnd la el ca la u ltim a ei salvare. D ar nu -i veni s-i cread ochilor, cnd' acesta, cu o fig u r m p ietrit, i spuse : F aa cum i spune ea, S affron. * Dar... N u pu tea el s-i dea seam a c dac iese din m ain este cu m ult mai expus perico lului ? R sul rutcios al fetei cu arm a, care se uita cnd la fa a palid a lui Saffron, cnd la m asca m p ie trit a lui Nico, i zgrie nervii. Ia u it -te la ea ! zise fata batjocoritor. C hiar i acum nu crede. Ai fcut o treab ne m aipom enit ca s-o faci s te accepte, Nico. Nici acum nu poate s cread adevrul. Ne buno ! i b tu joc de S affron. Nico este unul d in tre ai notri i n-o s te ajute. Saffron privi m asca zeflem itoare a feei lui Nico i vzu cu disperare c era a d ev rat. F ']l i ntoarse capul, ochii si cenuii i sum bri

scru tn d u -i fiecare detaliu al corpului i tiu cu o c laritate n fio rto are c totul fusese di n ainte a ra n ja t, pn n cel m ai m ic detaliu ; fiecare cuvnt, fiecare m ngiere. i acum ca o p ro ast ce fusese era p rins n la ! i nu num ai c picase, d ar ce visuri sentim entale i fcuse n leg tu r cu el, am gindu-se n cred in a c n tre el i ea exista ceva ra r i preios. Capul i se n g reu n cnd se gndi ct de aproape fusese de a i se drui. Slav D om nului, fusese scutit de aceast um ilin final ! i-l im agin m preun cu fata cea cu pielea m slinie, rznd despre v irg in ita tea ei pierd u t, ncrederea n el i ad o raia ei prosteasc i deschise ua, ieind din m ain c ltinndu-se. Se m piedic de o p ia tr col u ro as i a r fi czut, dac Nico n -a r fi p rin s-o de b ra, d ar ea se sm ulse cu un gest de am rciune, m ascndu-i d u re re a pe care o sim ea, p rin tr-o criz de furie : Cum ndrzneti, nenorocitule ? Nu pune m na pe m ine, u rl ea cu groaz i disperare. F a ta rse din nou batjocoritoare. Vai, Nico, spuse ea m ulum it... cum i-ai sp u lb erat tu toate visurile sale d rg la e. C redea c o vrei p e n tru ea nsi, d ar n realitate nu vroiai dect banii tatlu i su. Ct de repede crezi c o s plteasc el recom pensa ? continu ea. T rebuie s se grbeasc
------------------------------------------- @ -------------------------------------------

deoarece Roma a re nevoie de fonduri, dac vrem s cum prm echipam entul necesar p entru.., Se n treru p se , rsu fln d cu fu rie i m nie cnd vzu c Nico i lsa b ra u l lui S affron s-i ncercuiasc m ijlocul p e n tru a o ntoar-* ce cu fa a spre el. in e-i gura, Olivia ! spuse el cu o voce am en in to are, referin d u -se a t t la ea ct i la S affron. S affron sim i c-i nghe sngele n vine cnd auzi vocea plin de u r a Oliviei, spu nnd : P e n tru ce ? E xist m odaliti de a-ij nchide g u ra m icii tale prietene, ca s nu mai aib posibilitatea s repete ce a auzit, sau i-ai p ie rd u t ncrederea n cauza n oastr, p rie tene ? Este a doua zi de cnd ne-am fix at n tln irea asta. Nico se scu tu r : Am fost ocupat. R spunsul se vede c nu-i plcuse fetei i sprncenele sale negre se str n se r n tr-o cut. Cu o voce veninoas spuse, u itn d u -se la S affron : Cu asta ? Am fost ocupat la A nna, i n to rcn du-se spre fat continu... ncearc s-i am inteti c eu conduc aici, O livia, i nu te

intereseaz ce fac. A cum , du fa ta n Land Rover, am p ie rd u t destul tim p aici. Vino ! eava m itralierei sttea pe decolteul tri coului lui Saffron. D rg u d ar m oale, com ent Olivia lsnd s i se vad dinii mici i ascuii. Uit -te la ea cum tre m u r ! A rm a aste este foarte sensibil, i zise ea lui Saffron. T re m u ra i corpului tu este suficient ca s... N u este de nici un folos s-o omori, Olivia, accentu Nico cu o voce calm . Se schim base a t t de m ult, nct Saffron abia de-1 m ai p u tea recunoate. D ispruse in dolena, sursul cald i tot farm ecu l lui, l snd n loc un b rb a t am en in to r care o f cea s tre m u re pn n adncul sufletului. C orpul lui p rea tu rn a t n bronz, fiecare m i care c n t rit, fiecare gnd calculat. , ^ oate nu m oart, aprob O livia evalu n d u -i faa palid, d a r ta t l su va plti p e n tru ea, chiar dac o s-o m u tilm puin. Ai ales^ bine, Nico, s sperm c i tatlu i ei i pas de ea tot a tt de m ult precum ne-ai spus tu. Am citit despre tine n ziare, Saffron W ykeham , despre av en tu rile tale i banii lui taic-tu. Am auzit c vii n Italia i ne-am fcut plan u rile cu grij. Nico ne-a spus c nu va fi greu s-i ctige n cred erea ; ai o sl biciune p e n tru brb aii frum oi.

N u-i m ai pierde tim pul, O livia, o opri Nico. D u-te napoi la ferm . Eu tre b u ie s duc M ercedesul napoi i s dau un telex tatlui. O s vedem rezultatele repede. Acum, am intete-i, cnd ajungei la ferm totul trebuie s p a r norm al. Este obligatoriu s nu se observe. C nd o s vii napoi ? S affron vzu cum Nico se n c ru n t la agre sivitatea n tre b rii posesive a Oliviei. Nu tiu. D epinde de ct de m u lt tim p mi va lua. i ea ? n treb Olivia, n d re p t n d u -i arm a n direcia lui Saffron. Faci precum am stabilit, i zise Nico. F r violen, nu este cazul... P e n tru c nu vrei s-i atingem pielea drgla ? D eodat S affron realiz c O livia este ge loas pe ea. C are erau relaiile lui Nico cu fata asta ? E rau am ani ? D urerea pe care o sim i n inim o uimi. B ineneles c aflnd despre decepia pe care el i-o produsese, nu mai putea s sim t nim ic p en tru Nico ! Aa era, se asigur ea cu trie ; d u re re a pe care o sim ise se d a to ra ocului prin care trecea. Pielea ei m intereseaz num ai n m sura p reu lu i pe care-1 vom obine pe ea, spuse Nico indiferent. A r treb u i s tii c o s obinem un p ro fit su p lim en tar de la ta-

ti ei dac tie c este n via, m otiv p en tru care nu vreau s-i fie clintit nici un fir de pr, cel puin, nu acum. O s o fotografiez cnd m ntorc. El se uit la ceasul su de a u r i Saffron sim i c i se face ru cnd se gndi la modul n care-i ctig banii p en tru a duce o ex isten a t t de luxoas. Ea ncetase s existe p e n tru el ca persoan, dac b inen eles ea nsem nase vreodat ceva pen tru el ; era num ai o sim pl m arf de schim b. Ultimele^ cuvinte p en tru Saffron, n timp ce pleca lsnd-o cu cei trei paznici n arm ai fur : Nu ncerca s faci nici o m echerie. Olivia are ordin s te m pute. ^ i nu s te omor, o preveni Olivia, strm b d u -se cu ur... O s ari ca dracul, la scfrlie. Fu im posibil pen tru S affron s-i opreasc trem u ru l de oroare. Rsul crud al Oliviei fu acoperit de m otorul M ercedesului, care porni n direcia din care ea i Nico veniser cu p u in tim p n urm . Cel m ai ngrozitor com ar al su se realiza : coborse n iad, fiecare fibr a corpului su tre m u ra de spaim n tim p ce se lu p ta cu d o rin a de a se ntoarce i a fugi, tiind c asta a r fi nseninat m plinirea dorinei celes mai dragi a Oliviei.

Aa cum sttea n soarele arzto r, toate em oiile ce o treziser la v ia m u rir zdro bite de cruda realitate. D orina i dragostea fuseser nlocuite cu am rciune i o d o rin fierbinte de r z b u n are ; nu a t t din cauza faptului c fusese rpit, d a r p e n tru m odul n care se produsese to tul : u u rin a cu care Nico se insinuase n viaa ei, slbiciunea ei fa de el. Se folosise de ea cu rceal, cal culat i f r scrupule i-l va face s plteasc chiar dac va pierde u ltim ul stro p de snge n aceast btlie. O cuprinse o d o rin npraznic de rzb u n are, n l tu r n d u -i team a i panica i fcnd-o mai p u tern ic n faa, acestor trei paznici, trecn d cu m n d rie prin faa m itralierelo r lor. M nia ei com binat cu frica de m oarte, o fcur in apt p e n tru a-i clarifica g n d u rile i a-i folosi adren alin a ce-i circula prin vine p e n tru a gndi cu claritate. T atl su era m ilionar i fap tu l era bine cunoscut, motiv pen tru care ea fusese in ta, d a r m a re a m ajo ritate a averii sale era investit n afaceri, i chiar dac el a r fi ncercat s str n g sum a pretins, S affron se ndoia c ar fi v reo d at eliberat. De altfel, i citise so arta n ochii necrutori ai celor ce o rp iser ; cte vic tim e aflate exact n situ aia ei fuseser v re odat lsate s tr ia sc ? U ite, doar ce i s-a ntm plat p rieten u lu i tatlu i ei ! Se afla n

fa a a dou altern ativ e : s se lase cuprinsa de panic devenind un obiect n m inile ce lor ce o rpiser, sau s-i foloseasc toate p osibilitile sale m intale i fizice ncercnd s-i depeasc adversarii. Aceeai ten aci tate care-1 fcuse pe ta t l su s se ridice deasupra^ celorlali, zcea i n Saffron ; dorin a strveche de su p ra v ieu ire i cuprinse n treag a fiin i o fcu s se decid. n tim p ce se n d re p ta cu pai de au to m at n direcia indicat de O livia cu puca, cuvintele unei vechi zictori i trecu r prin m in te ,,S tr ieti bine este cea m ai b u n rzb u n are", d ar n cazul ei a tr i p u r i sim plu a r fi r z b u n a rea i p e n tru asta se va ag a de to t ce va putea, pn la ultim a suflare. Cum va, nu tia^nc cum , va tri i va face d rep tate, aducn d u -i n faa ju stiiei pe toi care puse ser la cale aceast crim m potriva ei ; i Nico... U ra era ca un vin din care buse destui ; suficient ca s-i n frn g team a i m intea i lucra cu fe b rilitate p e n tru a gsi o cale de a scpa, nepsndu-i de linitea am en in to a re i de cele dou arm e din spatele ei. n tim p ce O livia o conducea spre Land R overul p r fu it.

CA PITOLUL 3 n u n tru , i ordon scurt lui Saffron. G ura rece a putii i apsa ira spinrii, dar S affron refuza s se lase p rad terorii care ncerca s-o copleeasc, deoarece tia c O livia tocm ai asta ateapt. D intre cei doi b rbai, cel m ai n alt o p ri vea cu indiferen, im pasibil, n tim p ce era m pins n L and-R over. Cel care o fcea s s se ngrozeasc era cel m ai mic i m ai oache, care o privea cu nite ochi pofticioi. A ducei-v am inte ce a zis Nico, i instrui O livia, n tim p ce n ain tau n Land Rover... Cnd ne ntoarcem la ferm , totul trebuie s par norm al. Nico ! Sri cu gu ra cel m ai negricios. D oam ne, cine este Nico sta, s ne dea nou ordine ? n ain te, am lu crat nto td eau n a pe cont propriu. Se p rea c nu este la prim a v icreal de acest gen i S affron o auzi pe Olivia, spu nnd : A sta a fost nainte. Acum prim im ordi ne de la Roma. De asta se ocup Nico. N u el a fost acela care ne-a sugerat aceast rpi-

re ? adug ea defensiv. A sta o s ne aduc mai m u li bani dect... Bani... da, sigur c avem n to td eau n a nevoie de ei, aprob cel m ai n alt d in tre ei... Cauza n o astr nu p rea este su sin u t de bo gtai. Toi rser i apoi S affron gem u de d u re re n tim p ce O livia i sm uci m na i adug : P ietro, ia volanul. G uido, aju t-m s-i pun ctuele. G uido era cel m ai scund d in tre cei doi b rb ai, cel care lui S affron i displcea cel m ai m u lt i ea se trase cu scrb cnd el se aplec spre ea, cu tru p u l m irosind a tra n s piraie. Dei nu era nalt, era m usculos, nefiind nici o problem ca el s-i apuce nche ie tu rile m inilor i s i le p rind n ctue de scaunul m ainii, fcnd-o astfel s sim t u m ilina final. - P e n tru cazul n care ai ncerca s faci ceva nesbuit, ca de exem plu, s sari din m a in, o av ertiz Olivia. Nu c ai face aa ceva, p e n tru c nu pari a fi genul de m a rtir, nu-i aa ? T e-ai n tre b a t v reo d at c n tim p ce tu trieti cu am panie i icre negre, m b r cat n m tsuri, sunt oam eni n lum e care triesc de azi pe m ine, fo rai s dea din v enitul lor m izer p e n tru a-i n tre in e pe ex ploatatori ? D ar n curnd to tul se va te rm i

na. L anul care-i ine pe oam eni n sclavie se va rupe. F anatism ul ei o nspim nta pe Saffron. Nu reuea s neleag despre ce vorbete fata asta, dar un instinct ascuns o prevenea s-i ara te interesul p e n tru discuie, ca i cum ascultnd ceea ce discutau rp ito rii ei; ar fi p u tu t descoperi cheia lib ertii. Crezi n com unism ? se a v en tu r ea. Ai d re p ta te, sclipir ochii n tu n ecai ai Oliviei. Fiecare b rb a t i fem eie au d rep tu l s fie egali, d ar ei neag acest d rep t u m an de baz ; bogia pe care o posed ap arin e, de departe, celor p uini, bisericii n special, dans nu mai este m ult i to tul se va sfri. Saffron nu p u tu s-i cread urechilor. D ar Italia este o a r catolic ! pro test ea. P oporul n-o s-i nege niciodat re ligia. A tunci o s trebuiasc s utilizm for a, se rsti G uido. La sfrit, ei o s vad c ceea ce facem este nelept. Biserica este p u tred i corupt ; o fabric de bani care n fometeaz poporul. O s-i lum aceast bo gie i o s-o m prim tu tu ro r. Saffron se gndi ngrozit c ei nu pot crede c se poate realiza un astfel de lucru, dar vzu c ei su n t convini. F iecare d in tre oi avea nscris pe fa o expresie de patim
-----------------------------------------------------------------------------------------------

/~ \

i ur. O are Nico le m prtea vederile fa natice ? O rganizaia are su p o rteri puternici n u n iversiti, i spuse Olivia. T inerii notri vd ct este de fals religia cretin. B lestem at s fie cel slab ! adug ea plin de ur. Asta o spun i ei, d a r n tre a spune i a face este o m are d ife re n i n aceast lum e, cel slab a ajuns s fie clcat n picioare. i inten io n ai s schim bai aceast stare de lucruri ? M uli oam eni cred c o s reuim , i spuse P ietro fr m enajam ente. n to td eau n a o s fie acei care dein p u terea i acei care sufer din cauza ei, d a r nainte de a re construi totul, trebuie mai nti s distrugem i p e n tru asta avem nevoie de bani... bani pe care i prim im ca recom pens din przile bo gate ca tine. D in tre aa-zisele organizaii teroriste din lum e, noi suntem cei m ai de tem ut, se luda Olivia, m ult m ai m ult dect Brigzile roii. De altfel suntem responsabili de m o ar tea a peste o m ie de oameni. D ar om ori oam eni nevinovai, izbuc ni Saffron. Nu crezi c ai ctiga m ai m ult p en tru cauza voastr folosind m etode mai re zonabile dect acest terorism nesbuit ? n felul n care o fac dictatorii ? o n treb P ietro n rs. Am descoperit c o puc
___________________________________________________

^ ^ e te m u lt dect m ilioanele de cuvinte fr rost i de altfel, va veni ziua cnd toa t lum ea ne va asculta, chiar dac p e n tru asta o s-i distrugem pe toi care ne sta u n cale. V eninul din vocea lui o nsp im n ta pe Saffron. P e n tru ea, cuvintele lor erau cu v in te le unor ex trem iti politici, eno rm itatea celoc spuse de ei era im posibil de neles. A far ! E ra a t t de c u fu n d a t n g n d u ri n ct nu observase c L and R overul oprise. G rb ete-te ! i ordon O livia m p in gnd-o a fa r din m ain i desfcndu-i c-' tuele... Nu-1 face pe G uido s atepte, o a v er tiz ea pe S affron. D evine nervos si cnd se* enerveaz... _ N u-i te rm in fraza, d a r nici nu avu ne voie de asta. S affro n l vzu pe acesta r n jind, n tim p ce cobora alene din m ain, artndu-i dinii. - De ce n u -i a r t m o m ostr din ce i se va n tm p la ? suger el, apropiindu-se de ea. D egetele lui i ap u car p artea din fa a tricoului i S affron se trase. n e p e n in d n scaun. O livia rspunse cu o und de r e g r e t : Nico a zis s n u ne atingem de ea. G uido se str m b , P e n tru c o vrea p e n tru el ? suger. i n afar de asta, cum a r p u tea s tie ?

13-a r fi prim ul b rb a t ;pe care ea l-a av u t, dup socotelile mele, i este o bucic bun. Nico n-o vrea, neg Olivia cu vehem en , m su rn d -o din cap pn n picioare, cu ur. O dispreuiete pe ea i tot ceea ce r e prezint, l-ai auzit, doar... M ic-te ! i ordon lui S affro n din nou. T rem u rn d , S affron .se supuse. G ndul la G uido atingnd-o o fcu s-i fie grea. Slav D om nului, c ,ei n u tiau ad ev ru l, gn di ea pe ju m ta te isteric. Dac ar fi tiut... Se c u tre m u r realiznd c dezvirginarea ei ar fi fost m ai degrab am u zan t p en tru un b rb a t ca Guido. F erm a era aezat p rin tre civa acri de m slini srccios! i vi de vie prginit, iar n ocolul de vite se aflau vreo ase vaci p rpdite. A sta-i alt idee de-a lui Nico, i spuse O livia observnd-o cu atenie. D ac cineva trece p rin apropiere, nu suntem dect o bia t fam ilie de oam eni nevoiai care ne ctigm cu greu existena. G uido i P ietro s u n t fraii med. i Nico ? S affron n treb fr s se gndeasc, reg retn d apoi c pusese n tre b a rea, cnd vzu lucirea de triu m f din ochii celeilalte fete care se atep ta la aceast c u ri ozitate.

Nico joac acelai rol pe care-1 are n viaa obinuit, i spuse ea lui S affron. El este omul m eu, iu b itu l m eu, rse ea d in tr-o dat... Proasto ! i-ai nchipuit cum va c el i dolete o fem eie ca tine ? O fem eie care n -are habar de nim ic n afar de haine i b iju terii ? G ura i se str m b zeflem itor i Saffron. furioas, sim i nevoia s-i riposteze : n orice caz, este m ai bine aa dect ideile voastre tm pite despre ceea ce num ii > > cauz , izbucni ea, zbtn d u -se cnd Olivia i nfipse m na n prul ei i tra se pn a-, proape s-l sm ulg. Pe obraz, lui S affron i rm ase imprima-A ta urm a palm ei pe care o prim i. Fu cuprins de am eeal, nu a t t din cauza d u re rii ct din repulsia pe care o avea fa de violen. Violena fizic fusese n to td eau n a ceva care o ngrozea, i tocm ai aceasta era fem eia pe care Nico i-o p refera ; rseser oare pe socoteala ei plnuindu-i cap tu rarea, plnu in d ca Nico s fac dragoste cu ea ? i-a fcut datoria, i zise O livia citindu-i gndurile. S n u-i nchipui c te dore te... te urte pe tine i pe cei ca tine. Dac n-ar fi fost vorba de banii pe care ta t l tu trebuie s-i plteasc pen tru rscu m p rarea ta, te -a r om or cu re g re tu l cu care ucizi un arpe.

n m intea lui Saffron ncepu s se fac lu m in ; era prizoniera unor fanatici politici, al cror respect p en tru viaa um an era egal cu zero... i Nico era unul d in tre ei. P e n tru m om ent, cuprins de um ilin, se sim i n frnt, d a r apoi, cu un efort supraom enesc, reui s se adune. T rebuia s-i concentreze m intea asupra evadrii i rzb u n rii ; o s gseasc pn la urm un mijloc de realizare. Im ediat se trezi n m ijlocul casei. P a rte rul era m are : o cam er prim itiv cu pm nt bttorit, de ani. pe jos, cu o b u ctrie am e najat n tr-u n col, cu o stiv de lem ne i un rezervor de ap. A far, trecuser pe lng o construcie mai mic i S affron se nfior gndindu-se la precaritatea san itar a ceea ce treb u ie s fi fost un W.C. O are cei care o capturaser vor ncerca s-i ndoctrineze idei le lor ? Dac vor ncerca, ea va rezista, dar i suspecta pe cei din organizaie c-i privesc victim ele ca pe nite m onede de schim b pen tru banii de care aveau nevoie, la fel cum o privise i Nico. Nico ! De ce oare sim ea acea strngere de inim dureroas cnd se gndea la el ? Omul pe care-1 crezuse nu mai exista. Fusese un sim plu vis, un erou de rom an im a ginat de propria sa dorin. Vino ! D u rita te a cuvntului i d u re re a pe care o sim i n b ra o fcur pe Saffron s rev in la

----- :------ -^ ,
57

realitate. O livia i ar ta c treb u ie s urce scrile ubrede care duceau n p artea su p eri oar a cldirii. Pe un palier se aflau patru ui, d in tre care una avea un lact nou, s tr lucitor. O livia l deschise i m pinse ua, s t r nind nori de p ra f n tim p ce o for pe S af fron s in tre acolo. Cam era era m ic, avea o ferestru ic i un aer sttu t. n tr-u n col era un pat de cam panie i lng el zcea a zv r lit un sac de dorm it. C am era ta, i spuse O livia fcnd pe politicoasa. D om nioara o gsete pe gustul ei ? . n a in te ca Saffron s apuce s spun ceva, ua se nchise i ea se trezi ncuiat. Lsat de capul ei, fugi spre fereastr. Tot ceea ce se putea vedea erau nite m p reju rim i aride i un ru care erpuia prin cm pie. E rau pro fesioniti, realiz ea, evalund situ aia n m inte ; cnd tatl su va afla c a disprut va fi prea trziu ca s poat fi gsit. Citise despre aceste organizaii care aveau motive politice ; fanatici duri, care-i tra ta u victi mele n tr-u n mod la care nu vroia nici m car s se gndeasc ; toate n tm p lrile ori bile pe care le aflase vreodat i v en ir n m inte. Fusese m otenitorul lui G etty cruia i tiaser o ureche i apoi P a tty H earst, for at s n tre in relaii sexuale cu ntreaga band i apoi alte n tm p lri. P e n tru prima

dat, au tocontrolul de care dduse dovad pn acum o prsi. n tre g corpul ncepu s-i tre m u re i treb u i s se foreze ca s n u n ceap s ipe pn la a-i p ierde suflarea. O da t in sta lat panica, m intea i se nceo. Se azvrli pe p atu l de cam panie i-i nbui i petele cu sacul de dorm it, ia r lacrim ile i in v ad ar obrajii. i p e n tru a se aduga neno rocirii, stom acul ncepu s o doar de foa me. P l n u ia u cum va s-o lase s m oar de foa me, ca un adaos la toate celelalte ? Lacrim i le i se o p rir i ea se ridic, dnd u -i seama c avusese nevoie de un astfel de m om ent ca s se defuleze. T rep tat, corpul ncet s-i mai tre m u re . Pe scri se au zir nite pai. ncepu s-i frece faa, ru g n d u -se ca la lum ina chioar a cam erei, nim eni s nu observe c plnsese. nc ncordat, ncepu s asculte. G uido, n to arce-te ! o auzi pe Olivia strignd. S-a ntors Nico ! Paii ncepur s se ndeprteze i S affron rsu fl u u rat. Ceva n ochii lui G uido, care sem nau cu ai unui arpe, o fcea s i se fac pielea ca de gin. D oam ne, dac vreodat ar reui s scape, o s-i fac s plteasc... pe toi, d ar cel mai m ult pe Nico. Nico, cel care o m inise lsnd-o s cread c-i pas de ea cnd n re a lita te nu-1 in teresau dect banii ei !
---------------------------------------------------------------------

Deci, ai neles situ aia ? S tteau n cam era de la p a rte r, aezai la m asa c u r a t ; O livia i Nico de o parte, S affron de cealalt p a rte a ei ; G uido si Pie tro erau de paz. E ra aproape lum in, d ar niciodat Saffron nu fusese a t t de bucuroas c se term inase noaptea. N u dorm ise. i fusese im posibil, iar acum sttea n aceast cldire d rp n at, a v ertizat fiind c la prim a m icare va p ri mi un glon n picior sau mai ru. De ce nu m inei, p u r i sim plu, sub cheie ? spuse ea f r expresie, ignornd scli pirea de a v ertizare din ochii lui Nico. * Ce m u lt se schim base el ! Cum p utuse s-l cread vreodat o fiin blajin ? Era cel mai d u r i mai lipsit de sensibilitate b rb a t pe care-1 cunoscuse. N u eti chiar a t t de nesbuit, i spu se el cu rceal. Acest loc poate fi cerce at. Dac se va ntm pla aa, o s te com pori exact cum i s-a spus. Eti verioara Oliviei, puin cam napoiat m intal, d ar folositoare pe lng cas. Acum, dac am p re lu a t ferm a i o s trebuiasc s-o aducem n tr-o stare mai bun, m uncind din greu, o s-o facem , spuse el celorlali... Va fi excelent exerciiul, dragi tovari, pen tru zilele care vor veni, cnd toi vom fi egali i lum ea va deveni m arx ist

Dac nu l-a r fi cunoscut m ai bine, Saffron ar fi ju ra t c desluete n vocea lui o und de ironie. O livia reacion im ediat la spusele lui. N -o s m uncim niciodat cm pul ca nite ran i, Nico, i spuse ea. A sta nu este... C redeam c cea m ai im p o rtan t carac teristic a com unism ului este egalitatea ; asta p resupune inexistena unei elite, o n treru p se Saffron. O livia i azvrli o p riv ire rutcioas : n to td e a u n a treb u ie s existe cei care au controlul situaiei. O rganizaia n o astr p re gtete b rb a i i femei care s ocupe aceste funcii, d ar acetia nu vor fi m n ai de g n duri de n a v u ire sau de p u te re aa cum su n t n p rezen t guvernele capitaliste. Vom fi aco lo, ca s conducem oam enii spre pro p riu l lor interes... C uvintele d ictatorilor de p retu tin d en i, izbucni S affron. D estul ! ip Nico la ea. Acum , ascul t ce-i spun, dac poliia vine s te caute aici, o sin g u r m icare g reit i a t t tu ct i ei vei fi om ori. A t t de m ult v rsare de snge... s p u se S affron cu am rciune. P oate s existe o cauz care s valoreze att ? n tre a b -i g u v ern u l t u capitalist, i suger Olivia. Se ngra i lenevesc din tru -

da celor sraci. n tre a h -i pe ei d ac v alo reaz. O s constai c este greu s- con verteti, Olivia, o n treru p se Nico. U ii c taic-su este u nul din acei capitaliti. S affron a r fi p u tu t s le spun c ta t l eipornise cu un capital neglijabil, d a r muncise, i-i construise singur im periul, cu propriile sale puteri, d ar se rzgndi i nu mai spuse nimic. A r ncerca ea riscul de a-i expune pe tero riti poliiei, dac a r veni n c u tarea ei la ferm ? Cu reticen, adm ise c n -a r face asta. Nu era num ai fa p tu l c-i risca p ropria' via, ci risca i viaa lor. F o arte nelept, i rse Nico de ea, plin de ur, in te rp re t n d exact privarea din ochii ei. i acum ream in iele-i c d ac v re odat te sim i nelinitit., G uido i P ietro au p rim it ordine precise i nu vor ovi s le duc la n d eplinire. i acum, altcev a. Olivia m i-a spus c ai ncercat o oarecare ap ropiere de Guido. P e n tru sig u ran a ta personal te sftuiesc s renuni.. G uido este foarte loial cauzei i chiar dac el are o slbiciune pen tru femei, n -a r fi nelept din p a rte a ta s te fo loseti de ace a st slbiciune ca s ncerci s evadezi. G nido este .capabil s fac d rag o ste cu tine i apoi s te uckol. N u e4i pan-tm < eJ dect un tru p . S a ffro n . i i u persoan .i ar fi bine s -i am in teti a sia .

Cum a p u tea s u it ? spuse Saffron cu am rciune. E ste ceva ce el i tu avei n comun. Ai n v a t asta n cadrul organizaiei voastre, poate, suger ea sarcastic i avu sa tisfacia s-l vad plind sub bronzul pielii. Nico avea deci i puncte vulnerabile, a urm a urm ei. Nu-i plcea s fie com parat cu Guido... degeaba vorbesc ei a t ta despre ega litate, gndi ea cu cinism Ce a r fi dac a r veni poliia ? L e-ar pu tea atrag e atenia ? A r recunoate-o ei" ? n ochi i a p ru sperana, d a r ca i. cum i-ar fi ghicit gndurile, Nico a n u n scurt r O s trebuiasc s facem ceva cu n fiarea ta. O privi p en tru cteva m om ente, dup care F i spuse Oliviei : De ndat ce-i vom face o fotografie ca s o trim item ta t lu i su. poi s-o tunzi. S-i taie p ru l f n mod instinctiv i aco peri prul cu minile.. n to td eau n a l purtase lung. T atl ei i spusese cu cteva sp t m ni n u rm c arat ea o m tase fluid. P rea trziu ! n ochii Oliviei apruse deja scnteia de plcere ce se dato ra sarcinii pe care o avea de ndeplinit. M ira i dejun constase din pine o pi ne neagr de secar brnz de capr i ceti de cafea tare. Saffron se fo r s m-

nnce, p e n tru a-i p stra puterile. Nu i-ar fi folosit la nim ic s flm nzeasc. n scopul obinerii fotografiei pe care in teniona s o trim it tatlui su, Nico o aez n tr-u n scaun cu brae, n tim p ce Olivia i punea ctuele. Italianca i strnse braele lui Saffron la spate, cu atta putere, nct acesteia i scp un geam t de d u re re p rin tre buzele strnse. Ochii lui Nico se m rir observnd aceast cruzim e. D estul, Olivia, o preveni el. N-avem nici un interes ca tticul ei s in tre n panic vzndu-i fetia cu lacrim i n obraz. De ce nu ? obiect Olivia. l va conj vinge s plteasc rscum prarea mai repede. S -a r p u tea ca din cauza panicii s fac vreo nebunie, o corect Nico cu rceal. A m intete-i ce s-a n tm p lat cu John H u n ter Inim a lui S affron se strnse cnd auzi n u mele celui m ai bun prieten al tatlu i su. Voi l-a i om ort pe John H u n te r ? sus pin ea n d u re ra t , cu ochii n d rep tai spre Nico. Nu eu personal, o ironiz el. Pe Nico nu-1 intereseaz v rsarea de snge, in terv en i Pietro. Este prea blajin. S u n t prea sensibil, l corect Nico cu calm. O m orrea lui H u n te r nu a folosit la ni mic i de fapt ne-a costat i m uli bani. p en tru c rscu m p rarea n-a mai fost pltit
________________________________ / O

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ o

Deci, las-ne pe noi s dispunem de deru larea aciunilor. Ochii lui reci rm seser fixai pe faa crisp at a lui S affron. n t i i nti treb u ie s ne asigurm de bani. D intre toi, el era cel m ai ru , gndi S af fron cu tristee. Cel p u in ceilali aveau scu za credinei lor n cauz, dac asta se putea num i cauz, d a r Nico, aa cum sim ea ea, nu le ^m p rtea ideile. E ra p rea cinic, p rea egoist. De ce oare se aliase cu aceti oam eni ? Ce cuta n tre ei ? P u te a s se gndeasc la un sin g u r m otiv banii, i inim a ncepu s-i bat neregulat. A r putea s-l conving s-o elibereze, co n tra unui baci, su g ern d u -i c tatl su a r p u tea s-l plteasc, dac ar ad u ce-o la el n eatins ? Z m bete, i ordon el cu o voce m ie roas, n tim p ce p regtea a p a ra tu l de foto grafiat... P e n tru tticu... Cu buzele strnse, S affron nici nu se uit n direcia a p aratu lu i. Cu o m icare ager, Nico se apropie de ea, i apuc obrazul i-i ntoarse capul. De ce te pori cu ea a tt de delicat ? l n tre b O livia cu suspiciune. Devii prea blnd, prietene. Ca i cum a r fi v ru t s-i dem onstreze c n-are d re p ta te strn so area lui Nico se accen-

tu i pe S affron ncepu s-o d o ar obrazul. Ochii lui gri erau ca dou buci de ghea, atunci cnd i n d re p t faa spre ap arat. Z m bete, Saffron, o sftu i el aspru... sau vrei s-m i schim b h o t r re a i s fiu de acord cu O livia c o poz cu lacrim i pe obraz va fi m ai convingtoare p en tru tatl tu... Cum poi s faci asta ? ip Saffron la el, u itnd c-i luase an g ajam en tu l fa de ea nsi ca s nu se coboare pn la a vorbi cu el. F o arte uor, cnd am de-a face cu ne bune ca tine, o ironiz Nico, u rm rin d cum se albete la fa. - Eti... eti un sadic ! suspin ea cu scrb. P resu p u n c n m intea ta diabolic crezi c ai cu ce te luda cum i-ai b tu t joc de m ine i cum m -ai decepionat... Spune-le, strig ea cu am rciune, d-i d ru m u l ! S unt sigur c toi or s te aprobe. Nu eti dem n s faci p a rte din rasa u m an ! te rm i n ea cu o voce g tuit de lacrim i. Ai grij, o avertiz Nico cu d u ritate, altfel o s socotesc util s-i art ct pot fi de antisocial. Ochii lui se op rir gnditori asupra ro tunjim ilo r corpului lui Saffron, n special a snilor i spre necazul ei. se sim i roind. n tim p ce-1 privi d re p t n fa. A sta era chiar ceea ce dorea el.
----------------------------------------

B liul se porni, la declanarea rap id a lui Nico, ce se micase m ai repede dect ar fi p u tu t ea s-i ntoarc fa a i ea fu fo ra t s a d m it c fusese pclit. A h cum l m ai ura. ~ acum banda, l auzi ea pe Nico spu nnd pe to n u l unui om de afaceri... Spune-i cteva vorbe b tr n u lu i t u ttic i explic-i ct de bine te distrezi ! D u-te la d ra c u ! i zvrli S affron, n tim p ce el p regtea un casetofon m inuscul N-o s spun nici un cuvnt ! Ba o s spui ! M odul n care se n d re p ta spre ea, cu su pleea unei pisici slbatice i cu calm , avea efectul de a-i anihila voina. ^ P u tem proceda n dou feluri, conti nu Nico... Sim plu i f r scandal, sau... Fcu o p auz sem nificativ i S affron n elese c nu_ glum ete. P e n tru o clip a r fi vi u t s-i reia com entariul de m ai devrem e, d a r bun u l sim nvinse i, sim ind cum u ra i crete n intensitate, reui s sp u n oviel nic : Ce treb u ie s vorbesc ? n cerc s fac ab stracie de m d ria fusese clcat n picioare i de fap tu l c dase a t t de repede n faa forei, d ar tem n iai ea i lipsa de sp eran a scprii m inile r p ito rilo r i slbiser rezistena. ce-i ce n din

B anda n reg istrat fusese scurt, vreo do uzeci de propoziii n care i spunea tataiu i su c este n tr-u n m are pericol, c nu treb u ie s a n u n e poliia i s fac tot ce-i p retin d rpitorii. Excelent, o ironiz Nico, atunci cnd term in. Vezi ce uoar este viaa dac vrei s cooperezi ? De data aceasta ea-i n frn em oiile i m u rm u r doar : Doam ne, ct te dispreuiesc ! Ochii lui gri o p riv ir . intens p e n tru cteva secunde, nainte ca ea s roeasc, incapa bil s-i dezlipeasc privirea de a lui. * E-n regul, a n u n Nico d u p ce impachet banda. F iecare s se duc la postul su. Saffron, o s-o a ju i pe O livia la p rep a ratu l m ncrii. Ce ? m u rm u r el a m en in tor cnd ea ncepu s-i spun c n-a fost r pit p e n tru a fi p re f cu t n slug... Consi deri m enajul ca o m unc nedem n ? A tunci poate preferi s lucrezi la vie, cu G uido ! D oam ne, ct l mai u ra ! i descoperise punctul nevralgic cu o u u rin diabolic. tiuse ce sim te p e n tru Guido, cum i se face pielea de gin cnd l vede... M icndu-i capul nepenit, o u rm pe Olivia spre m obila prim itiv a buctriei, cu rsul zeflem itor al lui Nico r m n n d u -i n urechi.
------------------------------------------------

O livia, evident, nu se prea pricepea la bu ctrie, aa c m pinse g rm ad a de legume spre ea, cu o str m b tu r. F tu asta, i com and brusc i ncepu o lung tira d despre viito ru l rol al femeii in societate, rol care nu prevedea un lucru a t t de m odern ca p re p a ra tu l legum elor pen tru m ncare. i cnd te gndeti c n to td eau n a crezuse dup ce term in ase coala c nu este bine p re g tit p e n tru viaa real ! C om parativ cu coala" Oliviei, ex p erien a sa era vast. Ce credeau Olivia i cei ca ea despre m odul n care li se va p re p a ra h ra n a , face hainele, asi g u ra co nfortul casei, n noua lum e pe care erau h o t r i s-o construiasc ? n tim p ce cu ra m etodic m orcovii, S af fron p riv i spre cu itu l pe care-1 m nui a. Mi titel i tios... O are a r p u tea s-l bage n b u z u n ar ? Se u it peste u m r : G uido sttea n tocul uii i-i cu r a puca, P ie tro ieise afar, O livia i Nico vorbeau cu o voce joas. In i m a ncepu s-i b at cu p u te re cnd n h cu itu l. G ata ? O livia duse oala m are de fo n t mai nco lo i S affro n i stre c u r c u itu l n b u zu n aru l de la blugi, pulsul accelerndu-i-se. Cu respi ra ia o prit, atep t ca u n u l din cei de fa

sa i com ande s nu se m ite, d a r spre s u rp rin derea ei, nim eni n u -i zise nimic. Cnd s-i tai p ru l ? l chestion Oli via pe Nico. Nu ne putem asum a riscul s-o lsm aa. Nico o p riv i i inim a lui S affro n b tu m ai * repede. Ghicise ceva n legtur cu c u itu l ?n ochii lui era o expresie curioas n tim p ce-i studia p ru l m tsos care-i cdea pe um eri i p e n tru o clip, S affron crezu c obser v o und de re g re t n glasul lui cnd spuse : Acum ! D u-o sus ! G uido sttea lungit pe scri i Saffron, trecnd pe lng el, fu obligat s-l ating.,, El o privi anim alic, cu ochii pe p ieptul ei, i ea se cu trem u r. Ia u it -te la ea ! uier O livia spre Nico. V irgina care se re tra g e din lum e. Ce n u-i place ? o n tre b pe S affron. G uido nu e d iferit de ali b rb a i cu care te-ai culcat. A av u t m ulte am an te bogate. Fem eile boga te sunt m asochiste doresc pe cei care sunt m ai grosolani cu ele, nu crezi, cara ? Sau vrei^ s-l im presionezi pe Nico aa palid i nfricoat ? n treb ea tendenios, cu ochii suspicioi. Ai grij, o preveni Nico, o s ncerce s te pcleasc, cunosc genul. Sus, n m icua sa nchisoare, Olivia o m pinse s stea pe unicul scaun. Cu toate c

era m ai scund, italianca era mai puternic i S affron se strm b de d u re re sub apsarea degetelor ei, ncercnd s nu riposteze, cnd Olivia i bg m na n p r i ncepu s-i taie lungile uvie rocat-nchis cu o pereche de foarfeci grosolane. N-o s plng, i spuse : n-o s-i dea sa tisfacie i totui, i fu im posibil s nu se nfioare cnd i vzu prul czndu-i pe d u umea. Nu prea este genul tu, i azvrli Oli via, dup ce term in. Am citit c n Irlanda de N ord au obiceiul ca s le ung cu smoal pe tr d to are i s le tvleasc p rin fulgi. C red c unicul mod n care se poate n ltu ra sm oala este acela de a-i rade prul, nu-i aa ? De ce te intereseaz ? n treb Saffron, m n d r de fap tu l c rm sese calm , crezi cum va c organizaia voastr o s introduc acest obicei p e n tru tr d to arele din in terio r ? Cred c tatl tu va plti m u lt mai repede dac o s-i trim item o poz cu tine, sm olit i tv lit prin fulgi. O s vorbesc cu Nico. D eja era prea m ult p e n tru S affron. Nu se tie cum , cu itu l ascuns i ap ru n m n i m na se nd rep t spre O livia. Auzi protestul furios al celeilalte fete, o auzi strig n d u -i pe Nico, l auzi pe acesta sp u n n d u -i lui G uido-

s rm n la postul su, n tim p ce el urc n g rab scrile i observ scena d in tr-o p ri vire. S affron ! D-m i cuitul ! Veni prin spatele ei, o strnse ta re de n cheietura m inii, d ar nu n tr-a t t nct s o doar, i trase m na i-i strnse degetele p n ' cnd cuitul czu pe duum ea. n acest timp. Olivia o apucase de p r i, n ju rn d -o birjrete. ncepu s-o plm uiasc. Olivia, oprete-te ! i ordon Nico U ite ce m i-a fcut, p rotest O livia artndu-i lui Nico o uoar zg rietu r pe bra. O s-o fac s plteasc p en tru asta, spuse ea, apucnd foarfecele. M icndu-se f r a fi auzit. Nico o apuc pe Olivia, la fel cum o apucase pe Saffron. cteva secunde m ai-nainte. Ai controlat-o ? o n treb el calm Ea n-o s m mai ating ! C uvintele i n ir lui S affron n ain te de a le putea opri, dndu-i seam a p rea trziu de expresia ironic ce apruse n ochii gri ai lui Nico. F oarte bine, atunci o s te controlez eu Nu ! Las-m i m ie foarfecele, o in stru i Nico pe Olivia. D u-te jos i ajut-1 pe G uido s inspecteze m prejurim ile.
___________________________________ O ____________________________________

Saffron observ c italianca era cam b n u itoare i nu dorea s-i lase singuri, dar nici nu nd rzn i s-l contrazic pe Nico. La cteva secunde dup plecarea ei, Nico i spuse cu rceal, fr a se mica. Vino aici. Hai s term in m ! N-o s m atingi ! De d ata asta, vocea i era lipsit de con vingere i ea ncerc s-i ntoarc spatele, nghesuindu-se n tr-u n u l din colturile cam erei, dei Nico nu se micase din loc. i atunci, el o fcu... a t t de repede, nct se trezi n b raele lui, n ain te de a se putea m ica, sim indu-i re sp iraia cu ra t deasupra fru n ii, i m uchii ncordai sub cm aa bo it, d a r curat, pe care o p u rta . F ata se m i n u n cum de era singurul d in tre ei a tt de cu rat i, m pingndu-1 cu m inile, bodogni ru g to r : Nu !

CAPITOLUL 4 Intenionez s te controlez, nu s te violez ! M nia i m ri dezam girea, n faa tonu lui rece al lui Nico. De ce nu le-ai com bina pe am ndou'? i azvrli ea cu am rciune. Nu sta este modul firesc n care lovesc b rb aii ca tine^? B rbaii ca m ine ? Dei tonul i era blnd i cu greu i-ai fi pu tu t nchipui c este nervos. n obraz i se zbtea un m uchi i gura i se fcuse ca o linie. Eti sigur c nu o caui cu lum narea ? o n treb el mieros. Fetele bogate i rsfate ca tine au re p u ta ia de a fi... Oh. nu, nu n cerca ! spuse el, prinzndu-i m na care se ri dicase s-l loveasc. Degetele puternice i ncercuiser m na lui Saffron i i-o trseser n jos, ca apoi s-o trag cu d u rita te i pe ea, nspre el. E xplorarea d etaliat a tru p u lu i su fu cea mai um ilitoare experien pe care o ncer case v reodat i p riv irea din ochii lui era l m uritoare.

i n d e p rt m inile de pe ea i spuse : Vezi ? i atrase el ironic, aten ia. Cu greu ai putea spune despre m ine c nu-m i pot controla poftele ! Eti... eti... un m rav ! izbucni S af fron, urndu-1... i... i te ursc ! i e ra fric s nu izbucneasc n lacrim i i trebui s se ntoarc p e n tru ca el s nu vad. S affron ! Era im aginaia sa, sau vocea lui se m blnzise ? Se ntoarse ezitnd nfricoat i cltinndu-se. M na lui Nico se repezi s-o sprijine i din greeal i atinse v rfu l sni lor. O str b tu o senzaie asem ntoare unui c u ren t electric, uim ind-o i fcnd-o s sim t cum i crete pulsul. N -am nim ic... vreau... vreau s pleci, reui ea s spun privind n alt p arte, dndu-i seam a c sfrcu rile i se n triser, strpungndu-i tricoul. F aa ei se nroi brusc, sim indu-se vino vat. Iei a fa r de aici ! strig ca. Nu m atinge ! Nu suport s m atingi... Nu ? spuse el, priv in d u -i gnditor snii. P arc te-ai fi c u re n tat undeva. Saffron. adug el necru to r... se pare c nu i dis place s te ating, nu-i aa ? Nu !
_______________________________________________________________________________

VV

Nu ? zm bi el m ieros. N u vrei s te pun la ncercare ? n a in te de a se putea mica, se trezi n braele lui. cu gura nctuat pe buzele lui Nico. i strn se buzele, ncercnd s-i im a gineze c cel care o sru t este G uido i forndu-se s sim t repulsie n loc de plcere, n tim p ce m inile lui se stre c u ra r sub tri cou, degetele m ngindu-i dulcea cldur a rotunjim ilor. Ea oft cu dezaprobare atunci cnd el i desfcu sutienul, gsind n sfrit, ceea ce dorise. G u ra flm nd sorbea dulcea^ a gurii ei, fcnd-o s se sim t a tt de in tim legat de el, aa cum nu se mai simise niciodat fa de altcineva. n tim p ce buzele fetei se lipiser cu d ru ire de ale lui, de getele m ngietoare ale lui Nico o excitase r, fcnd-o s i se um fle i mai tare snii. A gat strn s cu tot tru p u l lipit de al lui, ea sim ea c-1 dorete i mai m ult. O prticic din ea, ce se m potrivea dorinei de a-i re zista, i m u rm u ra din interior, ce plcut ar fi s sim t goliciunea lui altu ri de a ei. Cu un strig t tn g u ito r i o p riv ire n d u rerat, Saffron i sm ulse gura d in tr-a lui Nico. Nico ? Nico i zm bi nemilos, n tim p ce Olivia l striga. E xpresia din ochii lui n tim p ce se ndeprta de ea i se n d rep ta spre u o fcu

--------- 0--------- -

pe S affro n s se cu trem u re de dezgust i'a de ea nsi. Ce era n n eregul cu ea ? Cum putuse s rspund acestor m n g ieri n tr-u n m od a t t de patologic ? l ura pe Nico ! i totui tru p u l ei o trd a. De ce ? N um ai cnd fu sigur c a rm as singur i ddu d ru m u l la lacrim i, plngnd p rin tre palm ele care-i acopereau faa, corpul seutur n d u -i-se spasm odic. m p re ju ru l ei zceau buci din m in u n a tu l ei pr, d a r nu p ierde rea acestuia o fcea s sufere, ci ceva m ult m ai p ro fu n d i m ai de neneles. n m om en tu l n care Nico o atinsese, ceva se trezise la via n ea, i Nico observase. Fusese doar o secund, n a in te de a se lupta, cnd el o p ri vise i ea tiuse, c el sim ise d o rin a care o cuprinsese, i care o fcuse s-i rspund, m potriva m ndriei i a logicii. Sacoa ei era n cam er cu ea i ncepu s cotrobie n interior, dup un p achet de m brcm inte. M car dac s-a r fi g n d it s-i pun un tricou n plus... Cu lacrim ile ce-i co borau pe obraji, i ddu seam a c este n clzit i m u rd ar. P icioarele i erau pline de p raf, ia r n cam er nu era nici un fel de ap ca s se poat spla. Cu excepia lui Nico, nici un u l din cei care o c ap tu rase r nu p reau in te re sa i n cele m ai elem en tare reguli de igien, nici chiar O livia, ns S affro n se n g rijea de p ro p ria ei persoan i fap tu l c

nu putea s fac baie sau m car s se spele pe dini, o um plea de dezgust. n vale era un ru, pe care-1 p u tea vedea de la fereastr. C hiar i num ai vederea u n duirii lenee a apei, o fcea s tnjeasc dup o baie n apa rcoroas pe care s o sim t pe piele ca o m tase i se ntreb dac ar putea s ndrzneasc s cear un lighean s se spele. O livia a r fi fost n cn tat s o refuze, iar Saffron nu dorea s cear acest lucru niciunuia d in tre b rbai ; Guido, deoarece o fcea s se nfricoeze cnd o privea, Nico p en tru c a r fi crezu t c interesu l ei p en tru a fi cu rat era legat de persoana lui ! Ziua devenea din ce n ce m ai in ert, in e r ie care o copleea i pe ea... lsat singur, n voia ei, neavnd nim ic de fcu t ; nim ic cu care s-i ocupe m inile sau m intea, n afar de pericolul n care se afla. M izeria care o nconjura, precum i contiina fap tu lu i c nu exist nici o scpare, o fceau s-i scad dorina de a rezista. ncepnd s cread din ce n ce m ai m ult c viaa i se apropie de sfrit n aceast ferm m urdar. n tim pul dup-am iezii, auzi m icri la p arter, d ar nim eni nu se apropie de cam era sa ; ] vzu pe Guido lucrnd la vie i se rug n gnd ca poliia s apar, aa cum o p re venise Nico c s -a r putea ntm pla.

Dac a r veni poliia, nim ic n -a r m piedi ca-o s ncerce s le spun cine este, chiar cu riscul de a fi m pucat. A sta ns, ar fi n sem nat i m oartea celorlali i S affron se ndoia c dorete asta. l vzuse pe Nico plecnd cu m aina im e d iat ce o prsise. La apusul soarelui, el se ntoarse. Fusese s trim it fotografia i b a n da tat lu i su, ia r S affron se n tre b a ct de repede vor avea rp ito rii veti de la el. Evi d ent c to tu l nu fusese trim is direct, p e n tru c a r fi n sem n at ca ferm a s fie uor repe rat. C um o fi procedat Nfco ? O fi avnd un in te rm e d ia r la Roma ? Totul p rea ireal. La o ju m ta te de or dup venirea lui Nico. Olivia veni i descuie cam era-nchisoare. De jos, veneau m irosuri apetisante i, n tim p ce o u rm rea pe O livia, S affron consta t cu u im ire c este foarte flm nd. Nico a cum prat paste i sos pe care l-am nclzit. i explic O livia lui Pietro, care se n tre b a cu m irare de unde vin m iro surile acestea grozave. S affron observ c Guido i P ietro se ae zar la m as fr a se mai obosi s se spele pe m inile m u rd are de la lucrul afar, n tim p ce Nico, schim bat n alte haine uzate, d a r curate, i spl m inile n jgheab, fr s fi lu c ra t deloc n vie, sau la alt operaie agricol n a fa ra ferm ei.

S affron i urm exem plul, nchiznd ochii de plcere, cnd sim i cum apa rece i curge peste m inile nclzite. Ce pretenioi suntem ... u ier Olivia. Speri s-l im presionezi pe Nico cu m anierele tale. nu-i aa ? Unii d in tre noi p refer s fie curai, rspunse glacial Saffron, incitat de com en tariu l italiencei. Ce vrei s spui ? izbucni O livia p rivind-o cu ur... Nico, prizonier sau nu, n-am de gnd s m las in su ltat de aceast c ea-; ori i spui s aib grij cum se com port, ori o s-o nv eu. ^ S affron tia c Olivia o aase n mod spe cial... d a r de ce ? V roia s aib ocazia s o supun unei pedepse fizice ? Ea observase c nici unul d in tre ceilali nu ncercase s se m potriveasc lui Nico... din m u lte p uncte de vedere el nu_ sem na cu ceilali, in n d u -i la distan... ch iar i pe Olivia care p rea a-i fi am ant. M ncarea fusese su rp rin z to r de bun, pastele de calitate superioar i S affron se m ir de repeziciunea cu care-i golise fa r furia. C hiar dac m intea i era n tr-o stare acut de disperare, corpul su dorea s fie h rn it. Nico fu cel care o conduse n cam era" ei, mai trziu, spre sear. O dat in tra t n u n -

<2>

tru , se atep t s au d ua tr n tin d u -se i cheia n to rcn d u -se n broasc, d a r el mai ntrzie. A p u tea a ra n ja cu O livia s te nso easc la r u ca s te poi m bia, i suger el ovielnic, dac nu cum va ea nelesese greit. P e n tru c i se p ru c vede n p riv irea lui o u n d de m il, zise cu am rciu n e : Ce s-a n t m p la t ? i-am jig n it sensi bilitatea cu hainele m ele ponosite ? Cu corpul m eu m u rd a r ? Nici o im p o rta n ! n v a s te obinuieti cu ele ! Im ediat re g re t vorbele pe care ie spuse se, dorin d u -i s-i fi acceptat p ro p u n erea, d ar era prea trziu ca s-i re tra g cuvintele acum , cnd Nico deja se n d re p ta spre u. cu n ep sarea care-1 caracteriza. Faci cum vrei, i spuse el. C redeam c ai s apreciezi o p o rtu n itatea... de a te c u r a. De m ine sear, un u l din noi te va plim ba, ca s-i m enii form a fizic i dac o s tc m potriveti o s te form . A tta g rij p e n tru persoana m ea ! se m inun Saffron, ironic. De ce ? Crezi c nu tiu ct de p u in e anse am ca s scap vie de aici ? Incontient, vocea i era n d u re ra t ca i privirea.

P e n tru m om ent, i se p ru c el nelege i vrea s-o consoleze, d a r probabil fusese o iluzie d a to rat lum inii din cam er, p e n tru c el se ntoarse i, cu o p riv ire rece i n e cru toare, ca de obicei, o n treb calm : i dac nu vei m ai tri, ce vei regreta' cel mai m u lt ? m b ria re a ultim u lu i tu iu bit ? Fonetul m tsii scum pe cu care eti obinuit s te m braci ? S trlu cirea b iju te riilor ? Nici unul din aceste lu cru ri, r sp u n se S affron rapid. Ceea ce a re g re ta m ai m u lt ar fi necesitatea de a respira aeru l cu rat i proaspt, n e n tin a t de anim ale ca tine... Ani-* m alelor ! Cu un rs isteric continu : A nim ale care nu vor mai face lu cru ri ca acestea i care nu vor m ai d istru g e alte fiine p e n tru a ctiga bani, f r a se gndi la rul pe care-1 fac. Ct i-ai cerut tatlui meu p e n tru m ine ? Un m ilion de lire, i spuse Nico pe un ton lipsit de expresie. O sum frum uic, nu crezi ? N u-i aa c totul a fost p lan ificat de la nceput... de la balul de la Roma ? Da, confirm el cu d u ritate , fr urm de regret sau mil. i tiind ce aveai de gnd ai fost n stare s... s-..

S -i fac c u r te ? replic el cu. cinism. A fost necesar i deloc com plicat. n d re p tu l m axilarului i se zbtu un m uchi, dup care continu : Eti o fem eie foarte a trg to are, sunt sigur c o tii i felul n care am acionat a fost po triv it. Ce altceva ar fi fcut un m ascul italian ? ..N ebuno, nebuno ! i striga o voce in terioar. Crezuse c ceea ce se ntm plase n tre ei, nsem nase ceva p e n tru el. Se com portase ca o putoaic ndrg o stit prostete. Eti un robot, nu un b rb a t ! O clip, crezu c el o s-o loveasc, dar n loc de asta, n p riv ire i a p ru m nia. M urti p e n tru c, din greeal, m i-ai rsp u n s ca o fem eie, clarific el lu c ru rile, fcnd-o s se nroeasc... Nu trebuie. A fost o reacie fireasc n asem enea circu m stan e ; o fem eie cu ex p erien a ta, aa rspunde unui b rb a t, n special unuia care... n cearc s-o seduc ? com plet Saffron n locul lui. El tresri i expresia feei i deveni dur. Asta ar nsem na o nevinovie, pe care am bii tim c nu o posezi. L ucrurile ar fi cu m ult mai uoare p e n tru tine dac n-ai n cerca s lu pi m potriva evidenelor. Nu vreau s te rnesc sau umilesc... Rsul ei am ar l fcu s tac.

Uite... Se apropie de ea, o apuc de b ra i ea ncerc s se retrag. Ce ncerci s faci ? l n treb ea su p rat. S-o faci geloas pe Olivia ? De ce n-o . chemi s urce s vad... Eti h o t r t s m enervezi, nu-i aa ? Asta vrei cu a d ev rat ? Rapid ca o p an ter, strnsoarea i se n tri, o trase nspre putern icu l su tru p b r btesc, m inile ncepnd s i se m ite de la um eri spre spate, m ulndu-i corpul dup a l' lui, cu o m n i prinse ceafa, forn d -o s se ndoaie, iar cu cealalt o strn se i mai * m ult lng el. Nu ! G eam tul ei de protest fu nb u it de ap sarea p u tern ic a buzelor lui i atunci cnd i lu gura, S affron i ddu seama ct de tare se nfuriase. Evident, era un b rb a t care nu suporta s fie n fru n ta t de ctre o femeie, gndi ea am eit ncercnd s lup te cu starea de m oleeal ce-i cuprindea n treag a fiin. A tingerea lui i aprinsese un foc pe care nu- putea controla, fiecare fibr din ea rsp u n znd fierbinte sru tu lu i lui. Sim i gustul s rat al sngelui de pe buze, ce izvora sub m u ctu ra lui, d ar d in tr-o d a t srutu l se ndulci i el ncepu s-i ling sngele pe care-1 p ro vocase Un val de plcere, att de puternic

84

nct o nfrico, o fcu s se sim t slab i tre m u r n d , incapabil s neleag ce se ntm pl cu ea. l ura... l detesta ! Ce ncerci s faci ? n tre b ea rgui t cnd, in sfrit, el o ls. A p u tea s te n treb acelai lucru, se n c ru n t el. Cu picioare nesigure, ea se n d rep t spre fe re astr i ncepu s priveasc afar. De ce sim ea un m agnetism sexual ieit din com un de cte ori Nico se apropia de ea ? l u ra pe acest b rb a t i totui, tru p u l ei p rea s t n jeasc dup el. Dac vrei s experim entezi din nou, ai g rij s nu-1 alegi pe G uido, o avertiz Nico, ru p n d tcerea. Ai putea s prim eti un rspuns la care nu te-ai atepta. D ar dac Oli via are d re p ta te i gndul de fi m a ltra ta t te excit ? A sta vrei ? n treb el rs,picat, cu ochii pe pieptul ei care se ridica i cobora n ritm u l respiraiei... A sta speri ? Ai vzut prea m ulte film e, i spuse el cu d u ritate ... Poi s fii de dorit, dar nu in tr-a t ta nct s vreau s te posed aici i acum. Cnd fac dragoste p refer confortul, cearafuri cu rate i o fe meie care m iroase plcut n b raele mele. Ironia lui o fcu pe S affron s se albeasc la fa. De aceea faci astfel de lu cru ri ? n tre b ea cu ur... Ca s-i poi p erm ite s tr-

ieti n acest fel ? Dac sta este m otivul de ce nu vrei s ncercm un a ra n ja m e n t care s-i convin ? i veni o idee i nainte de a o prsi cu rajul, fu pe cale de a o ncerca. n v in g n du-i team a care o copleea, se aplec ncetior i-l apuc de gulerul cmii desfcute. Un milion de lire vor ajunge foarte greu la tine, dac vrei s le posezi singur. Ce propui ? spuse el nem icat, cu ochii lipsii de expresie. Era ca o piatr, gndi Saffron, slbatic., nemilos, zdrobind tot ce-i sta n cale. S-i trag pe sfoar ? k Ea tresri ncercnd s p ar calm i st pn pe ea. De ce nu ? Sau vrei s-m i spui c n tre hoi exist onoare ? Spusese suficient de m ieros, d ar lovitura i ajunse in ta D egetele ei fu r n l tu ra te cu d u ritate de pe cm aa lui i el o privi cu o expresie distant. i dac accept ? Dac v reau m ai m ult de un milion de lire i dac te v reau pe tine de exem plu ? Sim ind n piept o g reu tate dureroas, ea bigui : Eu... am putea a ra n ja ceva... P riv irea din ochii lui o nfrico. n tin se m na dup el, d a r constat c se trsese n

cellalt capt al ncperii i o stu d ia cu gura str m b a t de dezgust. Doam ne, toate su ntei la fel, nu-i aa ? uier el, cu pieptul ridicndu-se i cobornd ca i cum a r fi alergat. C ontiina m niei care-1 cuprinsese o p tru n se ca o und, dei nu nelegea crui fapt se datora. Pe cine crezi c vrei s neli ? spuse el ironic. Faci pe victim a care se sacrific ! 'M doreti, spuse el inexpresiv... i nu te-a atinge chiar dac ai fi ultim a fem eie de pe pm nt. Nu crezi c tiu ce vrei s faci ? Nu crezi c tiu totul despre fem eile ca tine care palpit la gndul de a fi posedate cu fora v Dac asta vrei, Guido este omul tu, nu eu... m ie-m i plac fem eile sincere, i spuse el cu b ru talitate. El iei nainte ca ea s-i poat rspunde, lsnd-o lovit i um ilit de respingerea lui, incapabil s neleag ce se ntm plase. O clip ea crezuse c poate folosi banii rscum prrii ca un m otiv de a-i nv rjb i pe r p i tori, d a r pe urm , el ntoarse lu cru rile n fa voarea lui. netiind c ea ncerca s-l lm u reasc s se culce m preun dei, n realitate, lucrul acesta o clca pe nervi... P e n tru ce ? o n treb a vocea lu n tric Ea nu-1 dorea, se ap r S affro n cu am rciune. l ura, l disp reu ia !

S affron era prizonier de p a tru zile. Spe ra n a care o anim ase a t ta la nceput, o p rsea tre p ta t, fcnd loc unei su m b re apatii. Zilele treceau una dup alta la fel. D im inea a, cam era i era descuiat de ctre Olivia, care-i aducea ap s se spele i apoi o nso ea pn la m ica m p rejm u ire aezat n apropierea ferm ei. La nceput, S affro n era co pleit de dezgust... d a r acum , starea ei de prizonier i dieta la care era supus i sl biser rezistena. n fiecare sear, n ain te de a se culca, i spla hainele pe care le p u rtase n cursul zi lei, d ar dei acestea se uscau peste noapte* ncepuser s a ra te m izer. Se sim ea zdrenroas i ponosit, d a r felul n care ar ta ncepuse s n-o m ai intereseze n faa fricii a ceea ce-i rezerva viitorul. Seara, m ncau toi m preun , la p arter, m ncarea fiind p re p a ra t de m ulte ori de Saffron, sub ochii vigileni ai paznicilor si. A stzi Nico lipsea i ea-i sim ea absena, dei din acea zi, nu-i m ai adresaser nici un cu vnt. La nceput, re in e re a fa de Nico fu luat n rs de O livia, d a r acum S affron re a liz c de m ulte ori Olivia o observ cu a ten ie, nenelegnd cum poate ea s fie a t t de in d iferen t cu el. D ar ea nu era in d iferen t. N eavnd ce face n situ a ia n care se afla, S affro n sim-

88

ea cum i crete u ra fa de el, ur alim en ta t i de im posibilitatea de a se gndi la alt ceva. El sosise n tim p ce lega via m preun cu Guido ; o sarcin care te cocoa i, a r fi vrut s se nd rep te cu plcere, p e n tru a-i mai alunga d u rerea, dac n -a r fi fost sigur c Nico a r fi in te rp re ta t asta ca un semn de n frngere. n tr-u n fel, am ndoi se aflau im plicai n tr-o btlie m u t a voinelor proprii ; S affron tia c tcerea ei l nfu rie pe Nico, vzuse asta n ochii lui i contiina faptului i provocase o plcere pervers. El voia s-i n frn g voina, era convins de asta ; vo ia s o reduc la o fiin nspim n tat, aa cum fcea i cu celelalte victim e. Ei bine. e i nu o s-i dea satisfacie ! Ce s-a n tm p lat ? Eti prea delicat p e n tru m unca b ru t d ar cinstit ? i azvrli Guido, cnd ea fcu o pauz. Ochii lui priveau lasciv spre rotunjim ile pieptului fetei. C eilali trei m em bri ai bandei i bteau m ereu joc de ea, dar S affron nvase s-i in gura la provocrile lor, iar un instinct p rim ar o avertiza s se fereasc de Guido. O livia p rea s-i m ping d elib erat unui c tre altul i doar m n d ria o m piedica pe S af fron s-i zic lui Nico c aceasta m inte cnd

<2>

i spune c i petrece m ajo ritatea tim pului cu ea. Din m ulte puncte de vedere a r fi prefe ra t s rm n nchis n c m ru a ei, dar Nico insistase ca s-i petreac ziua afar, n_ aer curat, dezm orindu-i picioarele. Nu n elegea de ce, reflecta Saffron cu cinism . Acum era convins mai m ult ca oricnd c nu va mai prsi vie aceast ferm . In fiecare zi Nico pleca cu m aina n ora ca s atepte veti de la ta t l su. i dduser term en o sptm n ca s depun rscu m p rarea i deja trecu ser cinci zile. S affron ncercase n cteva ocazii s-i im agineze starea de spi- rit a tatlui su, an x ietatea prin care trece, ncercrile d isp erate de a str n g e banii li chizi... dar lum ea ei se restrnsese la cea a gardienilor si i speculaiile despre ce se n tm pl n afara nchisorii ei erau p rea d u re roase ca s fie su p o rtate prea m u lt tim p. Olivia tiase una din ginile care scurm au pe lng ferm i S affron o cu rase ct p u tuse de bine i o pusese la fiert. M irosea bine cnd G uido i ea in tra r n ncpere. Nico era aezat i citea un ziar, iar O livia lng el, l ncercuise cu braele. El i ridic p ri virea spre ei i S affron se uit n alt parte, cu-buzele strnse. P n la urm , tatl tu d dovad de ceva bun sim , com ent Nico. Nu scrie ni-

m ic n ziar despre dispariia ta, nici m car o scu rt re fe rire n coloanele de scandal asu pra p etrecerilo r cu p rietenii ti. Dei zm betul lui o nfurie, S affron re fu z s rspund. ncepu s se n d rep te spre scri i aproape ajunsese la ele, cnd el i a p u c o m n i o strnse de n cheietu r. Saffron se ncord, ochii n d rep tn d u -i-se fr voie spre ai lui, priv irile li se n fru n ta r . P rin cm aa de bum bac pe care o p u rta , ea putu s observe cum i se zbrlete p ru l de pe piept. Ceva n edorit se strn i n in terio ru l fiin ei sale i ea se trase napoi, disperat, ca s scape de apropierea corpului lui. U nde te duci ? n cam era mea. Ce copilresc suna ; ovitor i prostesc n acelai tim p. De ce ?. Vocea lui era rece, cuvintele clare, dar ea sim i un fior d e-a-lungul irei spinrii. P e n tru c vreau s fiu singur, repli c ea tios. Ai ceva m p o triv ? Las-o s se duc, Nico, in terv en i O li via. N u poate s scape i nici n u va ncerca... este prea delicat ca s tie cum. Toat via a ei s-a folosit de banii lui taic-su i de relaii, ca s aib uile deschise, a t t de m ult, n ct acum a este incapabil s le deschid p rin ea nsi.

<S>

Nu era ad ev rat ! C uvintele i se fo rm ar n m inte, d a r nu le rosti. M n d ria o fcu s tac i, cinstit vorbind, cu un an n urm Olivia ar fi av u t dreptate. Nico ! S trig tu l anxios de afa r al lui P ietro i ridic pe Olivia i Guido de pe scaunele lor, iar Nico i ls b ra u l i se grbi spre u. S affron prinse cu v n tu l p oliist" i inim a i b tu cu sp eran . Nu cum va o cu tau ? O are M aria anunase d ispariia ei i poliia nelesese ce i se ntm plase ? M car de r putea cum va s le atrag a te n ia asu p ra ei ! F erm a cea srccios fu copleit de te n siune, n tim p ce m aina poliiei avansa spre ea. M itralierele care stteau m ai to t tim pul la vedere, fuseser ascunse p riv irilo r, doar Guido se ju ca nepstor cu c u itu l pe care ntotdeauna l avea asupra sa. Cu g tu l uscat, Saffron auzi vehiculul oprindu-se i apoi. zgomot de voci. Ua fu brusc deschis i doi b rb ai n uniform in tra r inspectnd din ochi cam era srccioas. Nu su n tei aici de m u lt vrem e, nu-i aa ? l n tre b u nul din ei pe Nico, care st tea n fa a ei in te rp u n n d u -se n tre ea i po liiti. O livia se strecu rase sus, i Nico o p rev e nise pe Saffron, c dac va ncerca s le a________________________________

f \

k z /.

_______________________________ _

trag aten ia, i ea i poliitii vor fi m pu cai n m om entul n care ar ncerca s p r seasc ferm a. tia c el nu glum ete, d ar nu voia s lase s-i scape ocazia f r a ncerca s-i alerteze pe poliiti Am m otenit ferm a de la unchiul m eu, explic Nico. Este prginit, d a r sperm s o punem pe picioare. Nu suntei de prin prile astea ? Din nou, Nico tresri : De la Roma, le spuse el, d ar p re fe r a ra, oraului, la fel ca i fra ii mei. Ochii b rb a tu lu i se n d re p ta r spre S af fron, n tim p ce cellalt inspect cam era. Sora d u m neavoastr ? l n treb pe Nico. B inecuvntnd faptul c nu p u tea n ele ge i vorbi lim ba italian, S affro n interveni : Nu, eu... Este nevasta mea, rspunse repede N i co, m icndu-se napoi i c u p rin zn d u -i um erii cu b raele, n tr-u n gest de ap aren t afeciune. Ea sim i strn so area degetelor sale care-i to rtu ra u carnea i vzu flacra a m en in to a re ce-i a p ru n privire. N u v rei s stai s m n cai cu noi ? R efuznd, poliitii se n d re p ta r spre u. S affron se m ic nervos n tre b ra e le lui Nico. ru g n d u -se ca ei s se n toarc i s-i vad ne-

<

2>

linitea, d a r dei unul d in ei p ru c ezit, nici un u l nu se ntoarse din drum . G uido ii conduse pn la m ain i n tim p ce ea as culta vocile ce se n d e p rtau se sim i cople it de o teribil slbiciune nervoas. U lti ma ei sp eran se dusese i o cu p rin se o sta re de letargie. Nico o ls, tocm ai cnd O livia ap ru n capul scrilor privindu-i cu suspiciune. Olivia era geloas, realiz S affro n , d ar i lipsea energia p e n tru a se folosi d e asta. Va m uri ! C ontiina acestui fa p t o obseda. Indi feren t c e -a r face ta t l su, nu va fi n stare s o salveze. S e c u tre m u r i-l sim i pe Nd^o n cru n tn d u -se. De ce p retin d ea c-1 in te re seaz soarta ei ? Toi d in tre ei tiau c ea nu reprezint d ect un m ijloc de a scoale bani p en tru cauza lor. ncepu s-i frece pielea, acolo unde el i nfipsese degetele, alim entndu-i ura pe care i-o p urta. Saffron nu avea poft de supa de gin. M ncase fo arte p u in i la m icul dejun i fu scu tu rat de un rs am ar cnd Nico i ordo n s-i term in e m ncarea din farfurie De ce ? n treb ea. O ricum , to t o s m om ori, aa c o s fac tre a b a a sta n locul vostru. Oii via rse ; Mu este ch iar a t t d e p ro a st precum am cre zu t sau, poate, v rea s-i strneasc
m

m ila, caio. A citit p re a m ulte poveti n zi are despre relaiile ee se pot n firip a n ast fel de situ aii n tre c a p tu ra to r i victim . T rebuie s m n n ci, i zise Nico rece, f r a in e cont de Olivia... A fcu t suficient ex erciiu fizic ? l n treb pe Guido. C ellalt b rb a t replic : A lu c ra t la cm p n dup-am iaza asta. i n fiecare noapte, u n u l din noi a p lim bat-o aa cum ne-ai in stru it, i spuse Oli via. - O s m nnci sau Q s te hrnesc eu nsum i, i zise Nico lui Saffron. A i au zit ceva de Ia L ondra ? l n tre rupse O livia... E ra acolo... T atl su u rm eaz in stru c iu n ile din scrisoare, spuse Nico. n cearc s strn g ba n ii i sp e r s-i aib la te rm e n u l cerut. A r fi m ai bine, altfel o va prim i pe fiic-sa bucele, sclipir ochii negri ai Oli viei cu gndul la aceast perspectiv. De d ata aceasta, cnd S affro n i m pin se fa rfu ria neatins, Nico n u m ai fcu nici o ncercare s o foreze s m nnce. Cu ct se va ntm pla mai repede, cu a t t m ai bine, opin Guido. M -am s tu ra t de locul sta. V reau la A nna ! Se ntunecase a fa r n tim p ce ei m neaser i n n tu n ericu l de catifea al nopii, flu tu rii se lipeau de fereastra lum inat.

'

Vino, i com and Nico iui Saffron, dup ce te rm in a r de m ncat. n noaptea asta eu o s te scot la plim bare. Ea voi s refuze ; putea s sim t ochii Oliviei ca dou cuite n spate i vzu privi rea plin de resentim ent a lui Guido. Olivia avea obiceiul ca atunci cnd era rn d u l ei s-o scoat la plim bare, s se strecoare uor i s-o lase singur cu Guido, ai crui ochi se plim bau prea pofticioi peste tru p u l ei. In m om entul n care ieir afar, era o linite grea care o fcu pe S affron s tra n s pire. A r fi dat orice p e n tru un du, gndi Saffron, cuprins de nevoia de a rde pros tete am intindu-i o glum m acabr, care se referea la u ltim a dorin a unui condam nat. I se p rea c trecuse o via de cnd nu mai rsese ; ncepuse s neleag cum acionea z. cultele religioase asupra co n v ertiilo r n d ep rtai de restul lum ii, la cherem ul str inilor, era uor s-i tu lb u ri ju d ecata i s-i distrugi voina, oricui. Nico o ducea n direcia ru lu i, ca i cum i-ar fi citit gndurile i ar fi v ru t s-i m reasc supliciul. M irosul cald, b rb tesc al tru p u lu i lui se sim ea putern ic p rin tre cele lalte m irosuri ale m prejurim ilo r, strn in d u -i sim urile i fcnd-o s se nfricoeze. O ferta lui Nico de a se m bia n ru nu mai fusese niciodat re p e tat i m ndria o

m piedicase pe S affron s-l m ai roage, aa cum nu-i m ai cerea nimic, in d iferen t de ct de m ult a r fi d orit ceva. tii, eti foarte d ife rit de ceea ce m ateptam . Acest com entariu, p rin zn d -o pe n ep re gtite, o fcu s se m piedice. Se opri n n tu n eric i privi spre faa lui, ncercnd s gseasc sem ne de ironie, d a r nu gsi. n ce sens ? C ortina de n tu n e ric o fcea s vorbeas c mai uor, lsndu-i, tem p o rar, de-o parte ura. l sim i tre srin d lng ea. n orice sens... m ai v u ln erab il i to tui, m ai rezistent. S affron se ncord, suspectnd c i se n tinde o curs, i spuse cu voce am ar : - Nu chiar ceaua bogat la care te ateptai ? Nu num ai fata r sf a t a lui tticu, care crede c poate s cum pere orice i pe oricine ? Nu sunt proast. Cunosc statis ticile, tiu unde su n t i n-o s-i cad n ge nunchi s te rog s-m i salvezi v iaa tiind c p n la u rm tot o s m omori. i dac nu tii ? A sta vrei ? S m vicresc i s plng? De ce ? S -a r schim ba cu ceva lu cru rile ? S fac un schim b cu Olivia ? n treb ea tios.

N iciodat nu m -am ru g a t de nici un b rb at i nu o s ncep acum ! Nu ? Nico se ntoarse spre ea i n lum ina lu nii, S affron vzu cinism ul care i se citea pe figur. N u aa am auzit eu, spuse el n ceti or. De fa p t eti fem eia cea m ai uor de pus jos... i cea m ai bun. O m icu doam n care tie ce s fac cu un b rb a t cnd l do rete. D ar eu nu te doresc ! neg S affron cu vehem en i o em oie greu de definit. A scultnd ceea ce-i spusese Nico se sim*ise r n it i n d u re ra t ca i cum ar fi fost b tut. i cunotea rep u taia, bineneles ; o apuc g reaa cnd i am inti nebunia ei ini ial de a crede c exist ceva n tre ei. i n fipse degetele n palm e, cu unghii nelcuite i ru p te din cauza m uncii grele de la cmp. C hiar i cele mai m ari nim fom ane, nu-i doresc obligatoriu orice b rb at, i azvrli ea cu am rciune. Ce faci cnd n u -i ctigi existena rpind pe cineva ? Eti petele m i lionarelor de v rst m ijlocie ? G em u cnd m inile lui o str n se r de subiori, scu tu rn d -o slbatic n tim p ce ea ncerca s-l loveasc cu picioarele. O scu rt p riv ire asu p ra feei lui n fu riate, i S affron i ddu seam a c m ersese prea departe.

D estul de d ep arte ca s-o om oare ? se n tre b ea. A r fi v ru t s-l roage s n-o tortureze i s-o om oare d in tr-o d at. Ochii ei se u m b ri r sub povara em oiilor, coafura de biea pe care i-o fcuse O livia, precum i frag ili tatea sta tu rii sale, care se accentuase din cau za p ierderii g reu tii din ultim ele zile, o f ceau s par eteric. S affron... i aplec im ediat pleoapele, u rn d com p tim irea din vocea lui i m ila pe care o sim ise. Ce s-a n tm p lat ? ripost ea. Ai cum va alte g n d u ri ? De ce nu i le spui Oliviei ? S u n t sigur c ea va dispune de m ine dup cum va crede de cuviin i chiar se va b u cu ra ! A m rciunea o m pinsese s spun astfel de vorbe i sim i, dup n cordarea tru p u lu i, c Nico reacionase la ele. P o ate c ar vrea, aprob el nce tior. Dac ncerci s m faci s-m i pierd con trolul... M orm i ceva i la lum ina lunii S affron i vzu d isp reu l din p rivire, dup care se trezi n braele lui, sim ind cld u ra ce-i em ana din tru p n noaptea subtropical, buzele lui m ngindu-i g tu l i m inile m ulnd-o strns dup corpul lui.
.............................................. ................/ \ ____________________________________

K_y

Ea ncerc s reziste, d a r era p rea p u te r nic. Frica o cuprinse atunci cnd m inile lui Nico ncepur s-i m ngie co n tu ru l spi nrii, d a r aceast fric se tran sfo rm rapid n tr-o senzaie de plcere ce-o cuprinse n ntregim e. F r s-i dea seam a, buzele fetei se des chiser n tr-o invitaie m ut i ea oft o cat cnd m inile lui Nico i cuprinser s nii i sim i cldura gurii lui pe a sa. Uit cum ajunsese n aceste m p reju rri, ce se ntm plase n tre ei i de ce era aici cu el, ca i cum un instinct p rim itiv a r fi acope rit totul, lsnd liber doar nevoia lui im pe rioas de a o avea. Se ateptase la violen, dar ceea ce se n tm p la era cu to tu l altceva i ea nu avea p u terea s-i frn g atracia n estpnit a corpului ei ctre el. D up ce sutien u l i fu n l tu ra t i dege tele lui i n cercu ir snii, ncepu s nu-i mai pese c el i luase perm isiunea unei in ti m iti pe care ea n-o m ai acceptase n im nui. Cnd snii i se n t rir la atin g erea lui, cobor posesiv spre coapsa ei, strn g n d -o a t t de intim de el nct fu contient de sta rea lui de excitare. C arnea ncepu s-i ard din cauza contactului. Voi s-l resping, dar n loc de asta, tru p u l i se ag pasionat de al lui. braele u rc a r s-i ncercuiasc um erii, snii i se lip ir de pieptul lui. l sim i cum i um bl la bluz, d ar nu observ ce face pn

cnd nu-i sim i pielea m tsoas lipit de corpul lui, acest contact excitnd-o in stan ta neu. O senzaie stranie o fcea s sim t un gol n stom ac i un geam t i ni de pe buze cnd Nico ncepu s-i strn g senzual sfrcurile, cu degetele. Buzele brbteti care i exploraser g tul i ncetar deliciosul supliciu i capul cel b ru n e t se ridic. E xcitarea o cuprinsese pe Saffron, d o rin a o copleea i degetele i se nfipser n prul des i bru n et. Nico ! R eacia lui fu mai rapid dect a ei, o ls din b ra e i se trase napoi nainte ca Olivia s ajung la ei, dar Saffron nu se gndi nici un m om ent c aceasta se lsase pclit. Eram ngrijorai, i spuse Olivia... Ai plecat de atta tim p... n g rijo ra i ? spuse Nico cu rceal... sau curioi ? Ai fcut dragoste cu ea ! ip Olivia furioas, pierzndu-se cu firea... Te-ai culcat cu o curv ! N u este o crim . S -a r putea spune c face p a rte din sarcinile m eseriei. S per c nu eti geloas, cara ? V rusese s-o provoace pe cealalt fat, re a liz S affron, altfel nu p u tea nelege o ri cum era prea m ult p e n tru ea s neleag ce-1 fcuse pe el s-o m ngie n m odul n care o fcuse.

C arnea i ardea nc de la m ngierile lui, i orict s-a r fi u r t p e n tru asta acum , nu putea s nege c i-a rspus m ngierilor. R spunsul i fusese p u r fizic, se asig u r ea ; n situaia ei cine nu a r fi re acio n at n tr-u n m od care nu-1 caracterizeaz ? D ar de ce l * dorea pe Nico cnd toi ceilali b rb a i p e. care-i ntlnise o lsaser in d ifere n t ? Era num ai fap tu l c e ra n tr-o sta re psihic spe cial i nu-i stpnea em oiile. C ufundat n gnduri, n u observase fu ria din ochii Oliviei, d a r fu brusc contient de sim m intele italiencei n m om entul n care aceasta o m pinse din drum fcnd-o s se m piedice n n tu n eric. i fcuse o dum anc A periculoas n O livia, realiz S affron mai trziu, cnd fu nchis n cam er p e n tru noap te. P riv irea pe care i-o aruncase m ai d ev re me, la in tra re a n ferm , i prom itea o m are pedeaps p e n tru fap tu l c ndrznise s uzu rpe legtura ei cu Nico. Olivia era fo arte p o triv it cu el, decise Saffron. Oh, i ea nsi fusese iniial atras de el, d ar a tra c ia ncetase n m om entul n care i dduse seam a cine este. nc o d at o cuprinse dorina de rzbunare, d a r era o rzb u n are pe care nu va reui s-o nfptuiasc, realiz ea cu nefericire, c h iar dac s -a r n toarce din m oarte ca s-l urm reasc. F r s-i dea seam a, ncepea s accepte realitatea propriei sale m ori. U ndeva n tr-u n
______________________ _____________________________

col al m inii existase nto td eau n a gndul ca m oartea cuiva este im inent, n treb n d u -se cum va fi a sa, dar oricum , chiar tiind ce urm a s i se ntm ple i era greu s accepte trista realitate. Catolicii ce se apropie de m oarte se pregtesc, dar cum ? se n treb Saf fron. Cu rugciuni ? Cu ie rta re a tu tu ro r du m anilor ? N u era n stare nici de una. nici de alta. Se ap ro p iau zorile, cnd reui s adoarm , pclindu-se singur, c este un mic copila n sig u ran , n braele ta t lu i su.

CAPITOLUL 5 N u este chiar aa cum eti n v at, nu-i aa ? S affron se fcu c nu aude insultele Oli viei, fiindu-i sil aa cum i era n to td eau n a, de splatul n ligheanul cu ap care-i fu ce s e . adus, ncercnd ct de ct s se spele. Totui, n aceast dim inea, n vocea italiencei era * m ai m u lt u r ca de obicei. Dei din m om entul rpirii, Olivia n cer case s-i sugereze lui Saffron c ea i Nico e rau am ani, S affron ncepuse s sim t c aceasta nu era a t t de sigur de Nico precum pretindea. Ce schim bare p e n tru tine ! uier Oli via, vznd c Saffron nu-i riposteaz. De fap t, S affron nvase c este m ai bine s-i in gura, p e n tru a nu strn i m nia ce lor care o chinuiau. Nu prea m ai eti o dam de societate ! Nici unul din curtezanii ti nu te -a r m ai dori dac te -a r vedea aa. A sta n cazul n care te -a r fi plcut vreodat, f r S se gndeasc la banii lui tticu.

U ltim ele cuvinte ale italiencei o rn ir adnc. n to td e a u n a avusese convingerea c m ulte din cunotinele ei o cultivau din cauza banilor ta t lu i su i nu din dragoste sau sim pl prietenie, d a r p e n tru c nu vroia s-i dea satisfacie Oliviei, o n treb cu blndee : Ce se ntm pl ? i-e fric de Nico s nu fie i el atras i s te trag pe sfoar ? tia c n treb area este jignitoare, dar to tui n u se ateptase la a t ta fu rie n ochii acesteia, care se repezi cu unghiile la ea. N -ar ndrzni, i spuse ea lui Saffron. O rganizaia l-a r omor. D ar nici n tr-u n caz el nu te -a r vrea ; adug ea nemilos, tr gnd-o de p r nainte de a o m brnci astfel, nct aproape czu pe duum ea. Se dis treaz doar cu tine. M i-a povestit despre as ta. V rea s vad dac eti aa b u n la pat precum se presupune. i ie nu-i pas ? Sau este ceva de spre care nici nu ai voie s gndeti ? i suge r S affron cu subtilitate, n tim p ce se rid i ca de la podea. tia c intise bine, cnd vzu privirea Oli viei n tunecndu-se dar, nainte ca aceasta s-i rspund, l auzir pe G uido strig n d de la p arter. Ai grij ! bom bni O livia n tim p ce o m pingea pe Saffron afar din cm ru. i nu uita, Nico este al m eu !

Se p otrivea cu el, gndi Saffron, n tim p ce m ergea p rin vie, contient de p riv ire a pof ticioas a lui Guido, din spatele ei. P riv irea lui insistent ncepuse s-o enerveze ; n u f cuse niciodat vreo ncercare s-o ating, dei ea tia c el o dorete ; tia i era n sp im n -' ta t de acest lucru, sim ind ceva periculos n el ; un pericol asem n to r apropierii de un cine tu rb a t ; pielea i se fcea ca de gin de fiecare d a t cnd l sim ea - p lim b n d u -i ochii peste tru p u l su, n tim p ce se lu d a cu m eritele organizaiei lor. La ora p r n z u lu i e ra a t t de nclzit i obosit din cauza statu lu i ncovoiat deasupra^, corzilor de vi, nct se sim i u u ra t cnd G uido i spuse s se opreasc din lucru. E rau cu a d ev rat nite profesioniti, g n d i S affron obosit, n tim p ce se n d rep tau spre cas. C hiar i m odul n care p ln u iser s-i lu cre ze via i ogorul, tiind c vor fi d ep arte atunci cnd recolta va fi gata. P oate c atunci cnd tticu l tu o s ne dea banii, o s-m i cum pr o ferm ca asta, i spuse Guido n tim p ce m ergeau... O s-m i iau nite p m n t i o nevast durdulie. Saffron tia c el ncearc s-o provoace, d ar n eputnd rezista, i replic cu cinism : C redeam c banii sunt p e n tru cau z, sau cum i zicei voi...

Ea nu realizase c O livia i ajunsese din urm . A ceasta i n treru p se cu o p riv ire pli n de venin : C auza n o astr vrea s curee lum ea de parazii ca tine ; s m p art n mod egal bo giile lum ii i s n l tu re corupia i p riv i legiile ! n josul rului, privirea lui Saffron fu atra s de o m icare brusc, n ap. N-o mai ascult pe O livia i ncepu s-l observe pe Nico ieind din ap gol, cu pielea lucind de stropii ce iroiau pe um erii lui arm ii. Era cu spatele la ei i S affron sim i c i se opre te respiraia, atunci cnd l vzu n d rep tn du-se spre locul unde-i lsase hainele, cu m icri suple ca ale unei feline, cu pielea ca o m tase, n tins peste m uchii lungi i p u te r nici. P ro b ab il c o trdase un oftat, p e n tru c im ediat, O livia se aez n faa ei, cu ochii scnteind de u r : l vrei ! uier ea. V d n ochii ti..., d ar Nico este al m eu ! Ia u it -te , i zise ea lui Guido... se in e dup el ca o cea n cl d u ri ! A ceste cuvinte jignitoare fur m ai m ult dect p u tea n d u ra S affron. Cu em oiile s t r nite de vederea corpului gol al lui Nico, se com port n tr-u n m od cu to tu l anorm al i, nd rep tn d u -se spre O livia, ridic m na...

G uido o prinse i i ntoarse m na la spate. Senzaia de d u re re pe care o sim i fu nsoi t de cea de team atavic, ce fcea s i se zbrleasc prul n cap de fric, la vederea rnjetului libidinos al acestuia. Las-m ! ip ea i reui s se elibe reze. Frica reuise s-i im prim e o iueal neo binuit, ceea ce i ddu puterea s se elibe reze din strnsoarea lui. Amndoi o priveau furioi. n tim pul prnzului, se atep ta ca Olivia s fac nite rem arci u stu rto are asupra sce nei pe care o surprinsese, d ar spre uim irea ei? aceasta nu zise nim ic ci vorbi mai m ult cu Pietro dect cu Nico i Saffron se n treb dac nu cum va italianca ncearc s-i strneasc gelozia. C om portam entul lui Nico nu lsa s se ntrevad nici un indiciu c el i Olivia ar fi am ani, d ar Saffron i zise c dac nu erau acum, probabil fuseser odat i Olivia ncerca cu disperare s rennoiasc legtura. D up vizita poliiei, lui S affron i se p er misese ceva mai m ul lib ertate ; era greu de crezut c poliia se va mai ntoarce i, n afar de aceasta. nto td eau n a era nsoit de cineva narm at. I se mai spusese c n cazul n care va fugi, va fi m pucat i, dei tia c num ai m oartea o va scpa din aceast n-

----------------------(08)-----------------------

cercare, nu ncerca s fac pasul care i-a r fi pus cap t vieii. D up m as, Nico a n u n c tre b u ie s m earg n ora. S affron observase c el era cel care lua contact cu cei de la Roma i p rin ei, probabil cu ta t l su i cu to ate c sim ise c ceilali su n t nem u lu m ii, nici u n u l d in tre ei n u -i contestase acest d rep t. i m an ip u la pe toi fcndu-le s le fie team , o arm de testabil, d a r plin de p u tere. El plecase de aproape cincisprezece m in u te, i S affro n tocm ai term in ase de sp lat v a sele, cnd Olivia o a n u n c Nico i lsase in stru c iu n i ca s o pzeasc n tim p ce face baie n ru... D ar nu m i-a spus nim ic, fu reacia ei iniial. Tios, O livia i ripost : De ce ar fi tre b u it ? N u eti cea m ai n d re p t it s-i discui ordinele, i p rin asta o s-l scutim pe P ietro s-i care apa sus. S affro n i spuse c o baie a r fi fo arte bine venit, d n d u -i ocazia s-i cu ree m izeria de pe piele. S p latu l n lighean era m ai m u lt dect nim ic, d a r d ep arte de o baie a d ev rat. O brajii i se acoperir de roea am intindu-i-1 pe Nico ieind din ap, cu tru p u l suplu i pielea arm ie, cu um erii lai si m ijlocul sub ire.
109

Apa era tot ceea ce-i dorise m ai m ult, n ultim ul tim p. U itase ce nseam n sen ti- j m entul nem aipom enit de a te sim i cu ade v ra t cu rat. Olivia i dduse sp u n i chiar am pon, aa c p u tea s-i spele p ru l m u r d rit de la tunsoarea fo rat. C hiar i rcea la apei i fcea plcere. Cu un zm bet pe buze, ncepu s reflecteze : ct a r fi ironizat de ta re ideea de a considera un ad ev rat b un i faptul de a se spla n ru, cu ctva vrem e n urm . C nd iei pe m al nu era nici u rm de O li via. Era neobinuit din p a rte a italiencei s fie a t t de p u in vigilent n p riv in a pzeai ei, d a r S affron era a t t de u u ra t c este li ber, nct nu-i psa p rea m u lt c n-o vede. Tocmai ncepuse s se tearg cu un p ro sop cnd deodat, din um bra m slinilor, a p ru o figur. n f u r n d u -i prosopul n ju ru l su, p e n tru a se p roteja, Saffron l vzu pe G uido venind n direcia sa. P rim ul su gnd fu s fug, d a r frica o paraliz i rm ase nem icat, n tim p ce el, zm bind, trase de prosop. Nu te obosi s ipi, o av ertiz el. O li via n-o s te aud, i nici Pietro. N -ar fi tre bu it s te uii dup Nico, Oliviei nu i-a plcu* asta. De asta o atrsese O livia n cu rs, gndi S affron uluit... n mod d elib erat o adusese

aici, tiin d c Guido o va gsi i tiind c Nico este plecat... Un tre m u r violent o cuprinse. Se ntoarse i un ip t nb u it i scp, d a r nu fu prea rap id p e n tru Guido. O prinse, ju cn d u -se ca pisica eu oarecele ; o apuc de m in i p e n tru a nu se m ai p u tea lupta, cu r su fla rea lui fie r b in te a rz n d u -i pielea, n tim p ce-i apleca fa a c tre ea. A r fi m u rit dac a r fi atins-o, se gndi S affron, sufocndu-se. N u p u tea s su p o rte ! M inile lui ncepur s-i tra g prosopul, dar frica i team a ngrozitoare o fcu r s se lu p te ca un anim al nfricoat, zgriindu-1 eu unghiile. N eatep tn d u -se la o astfel de ri post, el i slbi strn so area, elibern d -o p a r ial. S affro n vzu cum m n a lui lib er se n d re p t spre cu rea i nu nelese sem nificaia gestului, pn cnd nu vzu un c u it lucind. S ri in stinctiv napoi, d a r p riv irea i r m ase lip it de lam a ascu it a m etalu lu i str lucitor. S im i ca un ghem in te rio r din cauza fricii, care-i p araliz g n d u rile i m icrile, ncet, hipnotiznd-o, G uido se m ica spre ea. T oat co n cen trarea ei era n d re p ta t spre la m a su b ire ce se mica am en in to r n fata ei. G uido rn jea, b u cu rn d u -se de frica ei, ju en d u -se cu ea n tim p ce t ia aerul cu cu itul. S affro n se ntoarse, gata de fug, eli-

berndu-se din starea de paralizare, d ar G ui do trase de ea. Guido ! Tcerea fu s tr b tu t de o com and scur t, iar capul lui Saffron se ntoarse n direcia m slinilor unde l vzu pe Nico fugind spre ei, cu faa schim onosit de furie. Sosirea lui i ddu curaj lui S affro n s lu p te p en tru a se elibera de Guido, d ar i ju d e case greit reaciile precum i fu ria declan at de ap ariia n eatep tat a lui Nico. Bom bnind slbatic, i ndrept c u itu l spre e, sfiindu-i prosopul i trasn d o linie roie care n curnd se li i ncepu s picure. U ltim e le cuvinte pe care S affron le auzi fu r : Pietro, ia-1 pe Guido din faa mea, sau nu rspund de ceea ce o s i se ntm ple. C nd i reveni, era aezat n Land Ro ver, cu cineva a ltu ri Nico, realiz ea, stnd n scaunul de lng ofer. A cesta se cer ta cu O livia, a crei voce era strid en t. n tim p ce-1 n treb a furioas : De ce trebuie s-o iei cu tine n ora ? Este doar o zgrietur, asta-i to t ! E ceva mai m ult dect att, O livia, ri post el. Noi nu vrem ca s m oar din cauza unei infecii, i apropo de subiect, ce fcea ?a singur cu G uido ? V reau explicaii clare... Mai bine a r fi s-o ntrebi pe ea i nu pe m ine, i suger Olivia veninos. Caro, la-

s-m s m descurc eu cu ra n a ei... Dac ea o s ncerce s scape cnd o s ajungei n ora ? N-o s ndrzneasc, i spuse Nico Oli viei, cu o sig u ran care o fcu pe Saffron s se cu tre m u re i s-i in ochii nchii. T re buie ca ra n a s i se vindece. P o ate are nevoie s fie cusut. Nu ne este de nici un folos, m oart. T atl su cere dovezi c ea triete. P n nu le prim ete, nu ne va trim ite banii. Nu ne-ai spus nim ic despre asta, n a inte. S affron recunoscu vocea lui Pietro, care ngim a aceste vorbe. N e-ai spus c to tul decurge conform planului, continu el. Aa este, d a r voi nu su n tei a t t de n e ex p e rim e n ta i n astfel de tre b u ri ca s nu realizai c oam enii de afaceri v ersai treb u ie convini cu argum ente. D ac a fi n locul lui i eu a cere probe re fe rito a re la existena fiicei mele. i cum ai s faci asta ? n treb Olivia. Va citi o bucic din ziarul de dim i nea... asta l va convinge. i atunci o s ne trim it banii ? De aceea a tre b u it s-o inem vie ? Nico insistase, deci ! nsem n a c ceilali vruseser s-i fac de p etrecan ie ? Lipindu-i

faa care ardea de scaunul tare, S affron se prefcu c nu i-a revenit nc. Este cel m ai nelept lucru pe care tre buie s-l facem , sun vocea lui Nico, plin de convingere... Roma m i-a spus c su n tei ex p erim entai n astfel de problem e, adug el, dar constat c su n tei mai pu in i pregtii dect m ateptam . O s le rap o rtez asta, dup ce m isiunea va fi ndeplinit. Guido m i-a mai nesocotit in struciunile i alt dat. C hiar fr a-i privi, S affron putea s spu n cu precizie c O livia i P ietro stteau pleo tii sub dojana cuvintelor, i ch iar dac era n tr-o situ aie disperat, nu p u tu s nu se^ m inuneze de controlul pe care Nico l avea asupra situ aiei i a bandei. i m n u ia ca pe nite ppui, ch iar dac fiecare d in tre ei era periculos. D o rin a nebun de r zb u n are, care pn acum o inuse s nu-i p iard m inile, ncepea s-i displac, p e n tru c ncepea s re alizeze c acest om era perfect a p ra t m po triv a a orice i s-a r fi p u tu t ntm p la. Fiecare om are u n punct vulnerabil, d a r ea tia c i-r fi tre b u it o via n treag ca s-l gseas c pe acela al lui Nico. C nd Nico, n final, porni m otorul, v ib ra iile acestuia precum i h u rd u c itu rile de pe dru m u l de a r , i provocar fetei o asem enea d u rere, nct i p ierd u cunotin a din nou
__________________________________ O _____________________________________

i nu-i reveni dect atunci cnd aju n ser la osea. Cum te sim i ? Nico oprise L and R overul i o privea. Ea nc i strn g ea incontient rm iele p ro sopului, n ju ru l corpului i el, ca i cum ar fi observ at asta p e n tru p rim a oar, se n cru n t. Uite, i spuse el, scondu-i cm aa, m ai bine te-ai m brca cu asta. Se ntoarse spre spatele m ainii i scoase o pereche de blugi c u rai pe care i-i ntinse... Ia i tia, su n t cam m ari, d ar nseam n m ai m ult dect nim ic. Ce s-a mai n tm p lat ? o n treb el, n tim p ce ea se uita nucit la pantaloni... N u te m braci cu ei p e n tru c su n t ai mei... preferi s rm i goal ? A... a vrea s te ntorci. O d u rea s spun aceste vorbe, sim indu-se ca i cum n treg corpul i este la fel de fragil ca un p a h a r de sticl pe care-1 poi sparge inndu-1 doar n m n. S pre su rp rin d e re a ei, Nico se ntoarse p re cum i ceruse i, n tim p ce ncerca s se m brace, rana continua s sngereze. Nico i spuse cu o voce m etalic : Cred c eti contient de ceea ce s-ar fi p etrecu t, dac nu s-a r fi n tm p lat ca eu s m n torc din cauza unei pene de cauciuc.

Nu se tie de unde, gsi c u raju l s-i rspund : Da, G uido m -a r fi violat. V iolat ? N u aa am neles eu. D up Olivia, tu i-ai cutat-o cu lum narea. Nu este ad ev ra t ! N u ? N~o s-m i spui c nu tiai c te dorete... Eu... tiam , rspunse ea cu o voce sf r it. Totui, nu avea de gnd s-i spun cum o pclise Olivia i o s-l lase s cread ce do rete. N u-i psa ! tiai i totui l-ai provocat, umblnd* n faa lui, aa ?... Tonul aspru i cinic al vo cii lui o fcu s se nfioare... Ce credeai c este el ? continu Nico m nios... u n u l d in tre curtezanii ti ? S clarificm lu cru rile ! S-l asem uieti pe G uido cu un anim al din jungl, este o n e d re p tate , el este m ai curn d un adept al m archizului Sade. Totui, nu sunt a t t de naiv ca s nu tiu c exist fem ei care p refe r acest tip de b rbai. Nico se opri i o privi pe S affron care tre m u ra : Bine, bine, nu eti o astfel de fem eie, d a r tiu c eti destul de ex p erim en tat ca s recunoti genul, i din acest m otiv, n -a r fi tre b u it s-l ncurajezi pe acest individ.

S-l n c u ra je z e :! Ochii i se u m p lu r de lacrim i pe .care aaaa i ie m ai p u te a opri. N u l-am n c u ra ja i 3 li spuse ea furioas. N u .? se s tr m b l sardfflaic. N -am auzit c h ia r aa. tii fo a rte to n e <ee e fe ct poa te avea tru p u l t u gol asupra u n u i b rb a t..de p ia tr s fi fost a lo t a r fi rea cio n a t l to tui, i-a i d a t aere... M i-am d a t aere ? UitikixfcHi dumerea provocat de ran, se

for s se ndrepte.
M splam n r u i credeam c O livia este pe m al. i n -aveam de gnd s a p ar goa l, ^term in ea n tr-o explozie de fu rie, care o ls n final palid i tre m u r n d din to t corpul de scrb... Sau la tine nu conteaz ce spun eu ? P e n tru m om ent, sclipirea scu rt de vese lie din ochii lui, i am inti de seara cnd l cunoscuse. Aa deci... spuse < e3 n cet. C redeam c tu ai fost de vin n d im in eaa asta. Totui, ca rsp u n s la n treb a re a ta i p e n tru propria m ea a p rare, tot ceea ce pot s-i spun este c o fem eie nc n-a reu it s com it un viol a su p ra unui b rb a t. C nd se va ntm p la asta, s tii c se va produce eg alitatea d in tre sexe, d a r p n atu n ci treb u ie s-i accepi statu tu l i fap tu l c nu, nu conteaz !

Ii sttea pe v rfu l lim bii s-i spun, aa cum O livia ncercase s-o ndoctrineze cu fie care ocazie, c unul din principiile organiza iei lor era totala egalitate, d a r p e n tru prim a dat, i ddu seam a c n tim p ce ceilali ri dicau osanale continue acestor crezuri, Nico niciodat nu ncercase s-i im prim e convin gerile lor i fo arte ra r fcuse politic. O h rtoap a d ru m u lu i o fcu s se lipeasc de Nico, ceea ce-i provoc d u rere, golind-o de gnduri, n tim p ce ncerca s rm n con tient.

CAPITOLUL 6 T ietu ra i snger pe p a rc u rsu l n tre g u lui d ru m spre ora. Nico conducea fo arte bine i dei L and R overul era u n alt fel de m ij loc de tra n sp o rt, fa de elegan tu l M ercedes pe care el l nchiriase, cnd o scosese p en tru p rim a d at pe S affron, n tim p ce treceau pe coasta care conducea spre vila unde st tuse fata, ea-i am in ti f r voie de acele m o m ente i de em oiile pe care le ncercase. T oate acele sentim ente gingae d ispruse r n fa a crudei realiti. O d a t sau de dou ori, S affron se trezi a tra s ctre Nico, d a r slbiciunea provocat de p ierd erea sn gelui, com binat cu p resiu n ea degetelor de pe b ra u l su, acio n ar ca u n n t rito r. P a rte a din fa a cm ii m p ru m u ta te era acum ro ie de snge i ea ncepu s se sim t din ce n ce m ai n afara realitii, n m o m en tu l n care in tra r n m icul ora p r fu it, a t t de ti pic italienesc, cu strzile lui nguste, cldiri n alte cu ap artam e n te n chiriate, n uile c rora stteau bunicue care-i supravegheau nepoii, im pasibile la zgom otul L and Roverului.

Lui S affron i tresri inim a cnd in tra r n ceea ce p rea a fi cel m ai srac cartier ai oraului. S perase s-l poat preveni pe doc torul ce treb u ia s-o ngrijeasc despre faptul c este captiv m potriva voinei sale, d ar speranele se n ru ir cnd Nico se opri n faa unei case prg in ite cu zugrveala sco rojit. D octorul M ichello a fost od at un chi ru rg excelent, d a r din p cate a n cep u t s bea. D ac te bazezi pe a ju to ru l lu i p e n tru a evada, d a-m i voie s-i spun c-i pierzi v re mea. O s-i spun c eti nevasta m ea i rana este rez u ltatu l unui scandal de fam ilie n stil italian. Italia este nc o a r unde b rb atu l deine su p rem aia ; in d iferen t ce o s-i spui o s fie co n sid erat ca o istercal de femeie i asta, n cel m ai bu n caz, n care n u va fi beat. i a r fi m ai bine s-i pui asta pe tine, adug e n tin z n d u -i o jach et verde, de aceeai culoare cu ochii lui. Cnd ob serv c ea se chinuia ca s se m brace, n cep u s-o a ju te ca i cum a r fi fost un copil, tr g n d u-i ferm oarul cu g rij. D in greeal, ii atin se s nii i e a se pom eni cuprins de o sum edenie de senzaii. i era m ai frig dect crezuse i -cldura jachetei fu binevenit, m ai ales cnd i d du seam a c Nico nu exagerase cu nim ic n p riv in a doctorului.

n m od deliberat, el o grb i s treac prin faa fem eilor ce atep tau la rn d , innd-o strns lng el p e n tru a sim i arm a pe care o ascundea sub jachet, i-l n treru p se pe doctor chiar n m ijlocul unei consultaii. La insistenele lui Nico, fu r condui ntr-o cam er m izer de tra ta m e n t i lui Saf fron i se spuse s-i scoat cm aa. Privi n direcia lui Nico i acesta fu obligat s se ntoarc cu spatele, iar doctorul o exam in cu o su rp rin zto are com petent. H mm, o t ie tu r curat, dup cum a ra t i nu prea adnc. O s-i dau o pom d s-i ung rana i nite pilule pe care s le ia. Scrise o reet pe care i-o ddu lui Nico i apoi i spuse lui Saffron cu jovialitate : Data viitoare, s nu mai fii urcioas cu el, da ? Se ateptase ca Nico s-o duc napoi la ferm dup ce cum p rar medicamentele, dar n loc de asta, parc n faa unui m ic ho tel, innd-o strns de b ra n tim p ce o aju ta s coboare. O s stm aici peste noapte, i zise el. Putem s facem o n re g istra re pe care s i-o trim it tatlui tu i s trecem m ine dim i nea pe la doctorul M ichello ca s-i mai vad rana.
____ /

Nu i-e team c o s ncerc s fug ? ii n treb ea cu am rciune... num ai cu unul singur care s m pzeasc ? Cum ai putea ? spuse el cu un calm care o nfurie. N-ai bani, nici p aaport, ur^de s te duci ? La poliie ?... rse... Nu cred... El i pstrase m na n in terio ru l jach e tei, in n d -o am en in to r de b ra n tim p ce in trau n hotel i nc o m ai inea strn s de b ra cnd se apropiar de recepionerS affron l auzi cum nchiriaz un a p a rta m ent cu dou cam ere. n tr-o tcere de ghea , m intea ei lucra cu repeziciune, cutnd un m ijloc de scpare. l auzi cum i spine funcio n aru lu i num ele ei i i ddu seam a c o nregistrase ca pe nevasta lui. l privi indignat, bom bnind furioas n tim p ce se n d rep tau spre scri. N-o s stau n aceeai cam er cu ti ne... te ursc ! Nu fi naiv, o avertiz el cu o voce plictisit... i nu ncepe s m confunzi cu Guido. Ea se nroi puternic sub privirea lui in diferent, care o m sur din cap pn n pi cioare. Era nc m brcat cu cmaa i cu pantalonii lui. prul i era curat, d a r tiat n uvie neregulate, faa neavnd nici o u r m de machiaj.

Nu, p resupun c ai p refera-o pe O li via, ap ro b ea cu ncpnare. El i ridic m ira t sprncenele. Aa crezi ? De ce ? P e n tru un m om ent ea ezit s-i r sp u n d i apoi izbucni, cu o stngcie care o n fu rie : Ei bine, nu este ea... fem eia ta ? Este ? O privi din nou i spre surpriza ei, se opri, se ntoarse i o conduse spre foaier. A far, lum ina p u tern ic a soarelui, dup um b ra rcoroas din hotel, o orbi p e n tru o clip i o fcu s se agae cu p u tere de b ra ul lui. E ra ca un fier oelit, com plet nesim ito r i n en stare de a da ceva de la el. U nde m ergem ? C rezu c Nico i-a schim bat h o trrea de a rm n e peste noapte n ora, neasum ndu-i riscul ca ea s evadeze i se for s m e ar g n acelai ritm cu el, care n ain ta cu pai m ari, in n d -o ca ntr-o m enghin. Depi Land Pioverul i o duse spre o alt p arte a oraului, pe care nu o mai vzuse v reodat. M ontenero era un ora pe care nu-1 vizitase niciodat n cltoriile ei spie vila lor. P e n tru c se afla n afara d rum u lu i obi nuit, nu crezuse c m erit s-l vad, d ar acum realiz c ' vechea lui pia, bisericile i cldirile sale m edievale erau ad ev rate opere

de art. Nico nu se opri ca s studieze a rh i tectura, ci o conduse spre un m ic g ru p de m agazine aezate n tr-o p a rte m ai u m b rit i se opri n fa a un u ia d in tre ele. n v itrin se afla o rochie de in, croit sobru i destul de scum p. S pre su rp riza lui Saffron, Nico o introduse n acest boutique, vorbindu-i fetei care venise s-i serveasc n englezete. U im it, S affron l auzi povestindu-i acesteia c ei su n t doi cltori n v a can, care au aju n s din n t m p la re n acest ora. Soia mea-., a av u t un accident uor i trebuie s-i schim be... bluza, explic al i Saffron l p rivi stu p efiat cum ex am in ea z hainele care i fuseser puse n fa. Avea un gust excelent, treb u i ea s ad m it, n tim p ce el alesese dou bluze, una verde-sm arald i alta bleu-lav an d care i se potriveau de m inune, din p u n ct de vedere coloristic. Aici avem o fust care se asorteaz cu am bele, spuse fa ta care-i p rezen t i o fust albastr, cu un cordon ce se potrivea unei ta lii subiri, ca cea a lui Saffron. Le lum , i spuse Nico fetei, scond o m n de bancnote. Cnd fata plec s regleze plata, Saffron se urni spre ea, d a r ca i cum a r fi sim it ce intenioneaz s fac. Nico i strn se brau]

<&

i o p riv i am en in to r. Apoi, ieir afar n soarele fierb in te. M om entul fusese ra ta t. Saf fron sim i cum obrajii i iau foc i sen tim en tu l de u r i crete. n to arcerea la hotel se p etrecu repede i f r alte n tm p lri. n in te rio ru l cam erei de hotel, Nico i ddu o h rtie i m inicasetofonul pe care m ai n reg istraser o dat. C itete, i com and el lui S affron, ntin zn d u -i h rtia , cu o fa lipsit de expresie. P e n tru o clip se gndi s refuze, d ar inu tilita te a gestului o fcu s re n u n e . Se cu fu n d m ai adnc n starea de depresie iniial. Citi circa zece m inute, dup care Nico opri nasetofonul, d eru l banda i o puse n tr-u n plic. Bine... poate asta o s-l conving pe ta tl tu s se grbeasc. C eilali au nceput s devin nerbdtori. Ceea ce pe tine nu te afecteaz, replic Saffron. M m ir c nu m -ai f c u t s gem i s urlu, ca s m reti efectul. F u su rp rin s s vad o u oar nroire a pielii lui, deci nsem na c nu este total invulne rabil. Tocmai deschisese g u ra s continue, cnd el, desfcnd pachetele de c u m p rtu ri, i n tinse hainele i-i a r t baia. Cnd eti gata, cheam -m ca s te ung cu alifiile pe care i le-a recom andat doctorul. S affron l privi i o cld u r curioas o cu prinse. T ietu ra era chiar sub sn i ceva in

in terio r o fcu s se nfioare, la gndul m i nilor lui Nico pe pielea ei. P ot s m ung i singur, spuse ea d in tr-o suflare. Cu sprncenele ridicate i cu o m in g n ditoare, el spuse cu o voce m aliioas : B ineneles c poi, d ar o s vrei ? i-ar putea trece prin cap s nu te ungi ca s te m bolnveti i s scapi de noi. U itndu-se n alt parte, S affro n nu putu s nege c nu -i trecuse f asta p rin cap. Dac era s se m bolnveasc i s m oar, ta t l su, care va cere n continuare probe c este n via, nu le va m ai plti banii. A D eoarece nu te cred, treb u ie s fiu si gur c procedezi cum trebuie, aa c o s te ung eu nsum i. In trase n baie, cnd l auzi adu g n d : m b rac-te cu fusta i bluza albastr. V reau s-m i am intesc ct de frum oase picioa re ai, precum i... alte p ri atractiv e ale tr u pului tu. S affron nu vroia s-l ia n considerare i inten io n a s se m brace cu aceleai haine cu care fusese m brcat, d a r cnd iei de sub duul fierb in te i m brc bluza lui, totul se revolt n ea fiindc era im p reg n at cu m i rosul brbtesc al corpului lui Nico. Sim ind ca i cum a r arde-o, ddu jos cm aa acestuia i m brc bluza bleu-lavand, care era o blu-------------------------------
------------------------------

z bogat, cu m neci lungi i se potrivea cu fusta cea am pl. R ana a r ta sngernd pe pielea bronzat, uviele ude din cauza duului i nconjurau faa fcnd-o s par i m ai fragil, iar ochii m ari e ra u n cad rai n ovalul delicat al figurii. C nd iei din baie, ea era cuprins de o em oie pe care cu greu i-o p u tea stpni. Nico sttea lu n g it pe unul d in tre p a tu ri i citea ziarul. C nd o vzu, se ridic n picioare i ochii lui n cep u r s-i cerceteze rotunjim ile fem inine, a t t de delicate n bluza i fusta cea nou. i st bine, i spuse el n tr-u n trziu, d a r cred c tre b u ie s-i scoi asta, ca s-i pot um bla la ran. Se apropie de ea i ncepu s-i desfac bluza n a in te ca S affro n s-l p o at opri. Ea se nroi i se ddu napoi. Nico n u -i ddu nici o im p o rtan , o apuc de u m r in n d -o str n s i ncepu s-i n tin d crem a peste ran . Degetele lui care de a t tea ori o strnseser, provocndu-i d u reri, alunecau acum uor peste t ie tu r , n tr-u n fel, reconfortnd-o. n c ep u r s o cu p rin d senzaii periculoase i o stare de m oleeal o nvlui. S affro n ? i auzi ea num ele ca prin vis.

C am era ncepuse s se clatine n ju ru l ei i singura realitate pe care o mai percepea erau degetele lui Nico ce o m ngiau uor i ochii lui ntunecai care o priveau cu ngri jorare. ncerc s spun ceva, d ar simi cum o cuprinde o stare de m oleeal i apoi Nico i to tu l dispru din faa ei ca i cum ar * fi fost n g h iit de o gaur neagr i adnc. Apoi sim i c se neac i... c plutete spre ceva cald i sigur. * * * Cnd deschise ochii p e n tru prim a oaa, Saffron, realiz c se afl n tr-u n loc necu noscut. Clipi n lum ina ce se strecu ra p rin tre jaluzele i apoi ncepu s-i plim be privirea m p reju ru l ei. C om arul ngrozitor c fusese r p it ncepu din nou s prind via. Se n c ru n t la auzul apei care curgea n baie, apoi p riv irea i se opri pe bluza i fusta cu care fu sese m b rcat seara trecu t, acum aran jate pe un scaun, cu grij. Se trezi complet la reali ta te i sim i cum i se ncordeaz to t corpul sub cearaful su b ire care o acoperea. N u-i m ai dezlipi ochii de la scaun, nu-i am intea s se fi dezbrcat singur, ceea ce n sem na... Bine, deci te-ai trezit.

nep en i, contient de goliciunea sa sub cearaful su b ire i rb u fn i fr s se gn deasc : M -ai dezbrcat ? N u erai n stare i a r fi fost pcat s-i las hainele s se boeasc... Nu este nici prim a dat, i m ndoiesc c a r putea fi i ultim a, o ironiz el, dei, n m od norm al, fem eile mele nu lein. R sul din ochii lui precum i contiina fap tu lui c i era prizonier se com binar ntr-o furie de nedescris. Nu su n t una d in tre fem eile tale, l puse la punct... i i interzic s m clasifici n acest fel. F aa lui Nico se nnegri, ochii m rindu-i-se n tim p ce se dezlipi de ua bii ncepnd s se n d rep te ncetior spre pat, f r s-i pese c era acoperit doar cu un prosop de baie pes te olduri. S affron ncerc s-i ia p riv irea de pe acest corp ce em ana a t ta v irilitate, fru mos ca o statu ie greceasc, cu deosebirea c m a rm u ra nu p u tea s fie a t t de cald i sen sibil la pip it ca pielea i carnea lui. Deci, mi interzici ? S ttea n faa p atului i S affro n se simi biciuit de fu ria rece a ochilor lui. M m ir. De ce ? P e n tru c nu poi s m dom ini aa cum i-ai dom inat pe ali iubii

de-ai ti ? Sau p e n tru c m i-ai rsp u n s senzual, aa cum ei n -a u reuit ? Nu f asta ! V orbele i n ir fr s gndeasc, g find, n tim p ce p atu l se a fu n d a sub g re u ta tea lui, i el o pironi cu b ra e le de o p a rte , i de alta a tru p u lu i i ncepu s-i studieze faa roie. Nu ? V orbele lui erau pline de o n en cred ere cinic i S affron tre sri n 'tim p ce el se apleca spre ea, capul n torcndu-i-se nervos n tr-o p a rte i alta p e n tru a scpa de pedeapsa b p zelor b rb teti care vroiau s-i dem onstreze c este o m incinoas. n tim p ce acestea se plim bau de-a lungul gtului, g u stn d u -i d u l ceaa pielii, ea treb u i s se lu p te cu ea nsi m potriva valului de senzualitate care o c u p rin dea ocnd-o. Nu m ai f pe virgina cu m ine ! C uvintele i erau m ai m u lt ironice dect m nioase i m n a lui se strecu rase sub cear af p e n tru a-i desface sutienul. S affro n n cerc s protesteze cnd el ddu cearafu l la o parte, uor jig n it de ap recierea ce se p u tea citi n ochii si gri, n tim p ce-i cerceta pielea alb, care nu fusese expus la soare, i sfrcurile rozalii. D eteapt fat, m u rm u r el... N udism ul total este lipsit de farm ec, i nendoiel-

nic c ai n v a t c b rb a tu lu i i place s ob in mai m ult dect se poate vedea. Fia su b ire de pnz sugereaz o m odestie pe care am ndoi tim c n u o posezi i totui, chiar dac tiu, gsesc c este fo arte erotic s cred c vd ceva ce a lto ra le-a fost ascuns... F oarte excitant... relu el, i degetele n cep u r s-i strng uor ro tu n jim ile snilor, provocndu-i senzaii ce se rev rsau p erv ers n to t corpul, m p o triv a voinei, i rspundea, i S affron gndi cu am rciu n e c nu m ai era nim ic de fcut. E ra p re u l lipsei sale de ex p erien ; dac a r fi a v u t m ai m uli a m an i a r fi tiu t cum se p streaz o a p a re n de nepsare... oare o fem eie ex p erim en tat a r fi fost v u ln e rabil la m ngierile lui Nico, aa cum era ea ? T rem uri. P e n tru c te ursc aa de m ult, i zise ea. Te ursc i te dispreuiesc. Da ? A m uzam entul din voce i e ra tr d a t de furia din priviri i S affron nu m ai avu tim p s se m inuneze p e n tru c g u ra lui cobor spre a ei i m ini puternice i in tu ir capul ca s nu i-l mai poat mica. G em u protestnd puternic, ncerc s-l m ping, d a r Nico era prea p u te rn ic p e n tru ea. Palm ele fetei fur cap tu rate i deget ele-i r sfira te fu r aezate pe pielea lui,, care se n fio r la atin g erea lor

ginga. m p o triv a voinei sale, S affro n sim i c ceva n u n tru l ei se strn ete i el, ca i cum a r fi neles m esajul tran sm is de ea, i ncet ap sarea buzelor, tran sfo rm n d -o n tr-o m ngiere care-i sm ulse gem ete de plcere, m ai ales cnd coborr spre decolteu p e n tru a se n d rep ta acolo unde degetele sale i m ai m ngiau nc sfrcu rile snilor. Un foc m ocnit izbucni n in terio ru l ei i o dorin feb ril i str b tu n tre g tru p u l. Sub buzele ei, pielea lui e ra s ra t i v iril i prea ex trem de v u lnerabil. P u tu s vad cum i se n tu n ec fa a i ochii, de d o rin a de a o poseda. * Nico..: N um ele lui i scp n tr-u n m u rm u r, ca o rugm inte de n d u ra re i de m p lin ire a d o rin ei, d ar un oc de n em u lu m ire o p arcurse, sim ind cum ei o ndeprteaz ncetior. Ai face m ai bine s te m braci. T re buie s ne ntoarcem . M odul n care el pro n u n ase cuvintele p re cum i rceala cu care i ntoarse spatele nd eprtndu-se, o f c u r s se sim t ca i cum ar fi p rim it o palm . V roia s ip e i s urle pentru... P e n tru ce ? se n treb ea n u cit ; p e n tru c el n u -i potolise nevoia n eb u n pe care tru p u l ei o sim ise p e n tru al lui ? Sim i o stare de lein la stom ac. Ce fel de fem eie era ? n to td e a u n a fusese m n d r de t ria ei,

de reuzui de a face dragoste de dragul sen zaiei i iat, acum suferea de o adnc stare de fru stra re din cauza unui b rb a t pe care-1 ura i dispreuia n acelai tim p. Ce i se n tm pla 7 Citise povestiri despre relaii in 'e n se i pline de am rciune ce se stabileau ntre c ap tu rato r i victim ; probabil asta sim ea ea pe propria ei piele. Se uit pe furi p rin tre gene spre spatele im pasibil al lui Nico i se cu trem u r constatnd ct de ta re i trezise acesta sim urile. nainte, tru p u l brbtesc nu o atrsese n nici un fel ; acum tn jea dup atingerea pielii netede i a m uchilor ncordai de o dorin la fel de m are ca a ei ; i totui l ura... A r fi tre b u it s se dispreuiasc, dar sentim entul pe care i-1 provocase respingerea lui, era de frustrare... El se aplec, i lu cm aa i i-o trase, i apoi m inile i se n d re p ta r spre prosopul ce-i nconjura oldurile. S affron i linse b u zele uscate, ochii si fiind fascinai de fru m u seea acestui trup. Te crezi la vreun spectacol ? D u ritatea cuvintelor o tre z ir la realitate i oftnd dureros i ntoarse privirea. Ia-i astea i m b rac-te ! Se ntoarse la tim p p e n tru a-i prinde hainele pe care el le arunc spre ea i se n roi cnd i ddu seam a c m icndu-se se dezgolise pn la ju m tate. Se prea c pe el
--------------------------------------------------------------------/ * 133' ------------------------- -------------------------------------------

nu-1 interes acest lucru i ea se grbi s-i trag fusta i bluza spre ea, grb in d u -se spre baie, n m om entul n care el se ntorsese cu spatele. C nd iei din baie, observ c n cam er fusese adus m icul dejun. C afeaua era deli cioas, dup d eju n u rile pe care le luase la ferm , i ea bu cteva ceti n ain te de a-i da seam a c Nico o ateapt. In mod absurd, vroia s prelungeasc ace st,tim p m preun cu el. d ar nu era nim ic neobinuit n fap tu l c i era sil s se ntoarc la ferm . Se cu tre m u r la gndul acesta, am in tin d u -i ce o atepta acolo. k H aide. O s te duc la doctor i vreau s expediez aceast band n re g istra t ta t lui tu, P n acum a a fcut tot ceea ce i-am spus i spre binele tu, v reau s sper c va continua tot aa. D octorul i privi t ie tu ra i-i spuse lui Nico c se vindec bine. Insistase ca s in tre cu S affron n cam era de tra ta m e n t, sp u n n d u -i c doctorul nu va gsi nim ic dubios n acest fapt. B rbaii italieni, care-i las neveste le singure cu ali b rbai, su n t dispreuii. D octorul va nelege repede de ce nu v reau s-l las singur cu frum oasa m ea soie. n mod ciudat, aceste cuvinte o r n ir mai m ult dect orice. tia c nu a ra t bine cu prul cio p rit i faa lipsit de m achiaj ; nu

--------- 0-------- -

era nevoie ca Nico s p u n sare peste ran i s-i r d de lipsa ei de fem initate. O dat ieii, el i n d re p t paii spre pia e ta un d e-i cum prase hainele, cu m n a strns ncletat pe b ra u l ei. Pe sub gene, Saffron l observa, n treb n d u -se d a to rit cror m o tive ajunsese el n situ aia de fa. Era foarte bine educat i inteligent ; vorbea engleza c u rg to r i nu era a tt de sch im b to r ca u n ita lian sadea. A sta l fcea ca s-i in n fru pe ceilali m em bri ai bandei i s se autocontroleze, caliti de conductor la care se adugau farm ecul i isteim ea sa. Un astfel de om a r fi fcu t o carier str lu c it n a t te a dom enii i totui, ce-1 in ea n a fa ra legii ? E ra fiorul pe care-1 sim ea la contactul cu prim ejdia sau, p u r i sim plu, banii ? R spun sul la toate acestea nu-i va fi cunoscut nici odat, decise Saffron, n tim p ce el o fcea s in tre n tr-o cldire m icu ce ap arin ea po tei. U rm rindu-1 cum com pleteaz form ele de expediere a benzii, o npdi un dor de cas. Ochii i se um p lu r de lacrim i i spre necazul ei, ncepur s-i curg pe obraji. P oftim ! Lu b atista pe care el i-o n tin d ea i-i terse ochii, ia r cnd vederea i deveni clar, vzu doi o fieri de poliie care in trau n cl dire. Nico o lsase din m n atunci cnd ea

i stersese ochii i ea ncepu s fug, acio nnd im pulsiv, cu toate speranele n d rep tate n a-i ajunge pe poliitii de la u. Ctigase cteva secunde fa de Nico i p en tru m om ent se gndi c e s te ' suficient. Fiind m icu putea s se strecoare p rin tre cei lali clieni, ceea ce el nu era n stare, d ar tocmai cnd i atingea inta, i sim i m ini le nlnuind-o, trg n d -o napoi ; fa a lui era o m asc de furie, atunci cnd o ntoarse brusc spre el, nct aproape i pierdu echilibrul. Poliitii se op rir n loc ; civa oam eni privir scena. S affron deschise gura p e n tru a striga dup aju to r, d ar ip de d u rere cnd m na lui Nico i atinse faa cu putere, plm uind-o. Era a doua oar cnd o pedepsea fizic i cu toate c d u re re a nu fusese prea m are, o cul o reduse la tcere. A vzut un alt b rb at, le explic el curioilor i poliiei. Era vrul m eu i bine neles cnd i-am spus c se ine cu el a negat, dei tot satul i-a vzut m preun. Poliitii rser i fcur un com entariu care-i color obrajii lui S affron ; um orul lor vulgar nu era pe placul ei. D esigur, Italia era o a r unde dom ina b rb atu l, i am inti ea cu am rciune, i acesta putea s-i bat ne vasta n public fr grija c a r putea in 'e rveni cineva i, mai ales n Italia de sud, mai

puin evoluat ca cea de nord, unde nevasta era p riv it ca o p ro p rieta te a b rb a tu lu i. S trn g n d -o dureros, Nico o scoase afar i nu se opri pn nu fcur colul din ap ro pierea Land R everului. Mai ncearc o d at figura asta i n loc de palm a m ea o s te trezeti cu un glon. M -ai scos din srite ! Ce credeai c-o s obii ? Cel m ai preios lucru din lum e, i spu se S affron cu ncpnare... lib ertatea. A sta este m otivul p e n tru care n u te-ai m rita t niciodat ? o n treb el pe n e p re g ti te... p e n tru c lib ertatea" nseam n aa m u lt p en tru tine ? Saffron tresri : Nu cum va eti prea naiv ? l ironiz ea, salvndu-i m n d ria r n it n urm a jig nirii din n tre b a re a pe care i-o pusese... Dac o femeie vrea, poate s-i acorde to ate lib er tile dorite chiar i dup cstorie, n zilele noastre... Aa deci... se zburli el, se p are c n-ai gsit pe cineva care s vrea s te ia n aceste condiii... S tricat cum eti... S tricat ? N-ai auzit niciodat despre egalitatea sexelor ? l n treb ea. N u to i b r baii vor virgine tim ide n p a tu rile lor ! Nu n p a tu rile lor, o aprob Nico suav, dar cnd este Vorba de neveste... e o alt treab.
_____________________________________ J i

/O

_______ ______________________________

A rogana lui o nfurie ; a r fi p u tu t s-i spun c nu s-a m ritat p e n tru c visase s gseasc un b rb a t pe care s-l respecte tot att de m ult ct s-l i iubeasc * ; un b rb a t care s fie b rb a t i s o ncurajeze i pe ea n a fi femeie, fr s o dom ine i s ncerce s o pun n tr-o situaie de inferio ritate... n cepuse s cread c astfel de b rb a i nu exist. D rum ul spre ferm fu lipsit de evenim en te. Cu fiecare k ilom etru care o apropia de n chisoarea ei, S affron sim ea cum i cre$te sen zaia de groaz i nu se m ai pu tea gndi la nimic altceva dect la p ro p ria ei m oarte. V iaa ei va dura num ai pn cnd tatl su va face rost de banii p e n tru r scu m p ra re, era sigur de asta. De n dat ce ei vor ti c suma va fi p ltit, o vor n l tu ra fr cru are. De ce a r m ai fi lsat-o s triasc... s-i poat identifica mai trziu ? P ro b ab il ei cre deau c ea este o nebun, gndi cu am rciu ne fata, m ai ales Nico, ce se d istra pe soco teala ei, ju cn d u -se cu sim urile ei, dei tia cu precizie care i va fi soarta. Olivia i salut cu rceal. Pe obrazul lui Guido se vedea urm a loviturii i i privi cu o u r slbatic, ce-i m ri frica lui Saffron. D oar P ietro p rea neschim bat. Ai trim is banda n re g istra t ? n treb O livia cu b ru ta lita te .

n acest tim p, i cerceta faa lui Saffron, cu tn d s deslueasc ceva ce aceasta nu tia i de fap t nici nu-i psa. O bservase fu sta i bluza pe care Ie p u rta i adug cu agresi v itate : Ai lsat-o s se duc singur la m aga zin ? i-ai asum at acest risc sau cum va ea are an um ite m otive de a sta cu noi, pe care nu le tim ? S affron se nroi, dei era h o t r t s nu reacioneze la r u t ile celeilalte fete. Nici unul, o puse Nico la punct, fr s-o priveasc pe S affron. L u cru rile pe care le p u rta erau p ractic zd ren u ite, adug el n a inte ca O livia s poat obiecta. Am h o t r t s i le schim b p e n tru a nu atrage a ten ia asu pra noastr. N im eni nu se m ir de doi strini care-i p etrec vacana, dar vederea unui b r b a t cu o fa t n zdrene altu ri de el, ar fi p u tu t fi re m arcat de cineva. E ra clar c Oliviei nu-i convine situaia i tot a t t de clar c nu m ai are arg u m en te s-i riposteze lui Nico. Nici S affron nu mai avu nim ic de zis. C nd se trezi a doua zi, S affron se sim i rvit de sentim ente contradictorii pe care nu i le putea controla. n ochii lui Nico z rise n acea dim inea m nie am estecat cu ceva ce nu-i putea explica un fel de ad m iraie fa de ea nsotit de un soi de auto------------------------------------------- . /139i-------------------------------------------

m ulum ire. Dac nu l-ar fi cunoscut a t t de bine, ar fi crezut c reg ret fap tu l c luase p arte la rpirea ei d ar totui, ea n u p u tea s fie prim a victim cu care el avusese de-aface ; nu se p u tea m ini cu gndul c sen ti m entele fa de ea fuseser altele dect cele pe care le avusese p e n tru celelalte victim e. M asa de sear se petrecu n tr-o tcere m orm ntal, cu Olivia care se uita cnd la Nico, cnd la S affron, cu furie i ndoial. Se pare c Nico era contient de ceea ce sim ea italianca, gndi S affron, d ar n u ddea nici o im p o rtan acestor priviri. Se m ir de ati tudinea lui, m ai ales c n calitate de condu ctor el treb u ia s n tre in relaii am icale cu ceilali m em bri ai bandei. D up ce m asa se sfri, S affron observ cum O livia se duse d re p t spre G uido i am ndoi ncepur s discute cu voce joas, n tim p ce Nico citea ziarul pe care i-l cum prase din ora i Saf fron cu r a m asa sub ochii vigileni ai lui Pietro. Las asta, i spuse Nico, dup ce ea term inase vasele de splat i ncepuse s le tearg. Olivia i G uido se pot ocupa de ele, spuse el azvrlind o p riv ire n e cru to are n spre cei doi. Cum i m ai este ran a ? i-ai luat m edicam entele ? n treb el brusc. Ea afirm , dnd din cap. R ana era pe cale de vindecare, d ar ap aren ta grij a lui Nico o

enerv. P e n tru ce i p u rta a t ta de g rij ? ncerca s-o induc n eroarea de a crede c-1 intereseaz, p e n tru a-i atinge cine tie ce scop viclean ? ncerca s-o fac s aib ncre dere n el, ca s poat apoi s-o distru g ? se n treb ea cu am rciune. * T recuser p a tru zile de cnd Nico o lua e cu el n ora i S affron ncepu s descopere c starea de sp irit a celor care o rp iser se schim ba n m od periculos. De cte ori i elogiau organizaia lor, nu ra ta u ocazia de a aduce n discuie c u ltu ra fetei, cu ltu r pe care plnuiau s-o d istru g n noua societate pe care doreau s-o instaureze. Cel m ai m u lt o n grozea u ra pe care o aveau m potriva bise ricii catolice italiene. D up ei, biserica era prim a ce u rm a a fi d istrus i S affron se cu tre m u r cnd, n tr-o dim inea, Olivia se n toarse spre ea, spu n n d u -i slbatic : R.eligia a fost de m u lt vrem e ca un opiu p e n tru popor- Ei au ncercat i au reuit s-l fac s cread c-1 ateap t raiu l i p en tru c n prostia lui, poporul a crezut, a deve nit sclavul acestei religii... De ce n u avem nc veti de la taic~su ? l n tre b ea pe Nico. A tre c u t destul tim p. Probabil nu ne ia n se rios, adug ea.' N iciodat n-am avut astfel de n trzieri n trecut.

A cum trim n prezent, i spuse el calm... i tii c prim im ordine de la Roma. Eu su n t eful acestei operaii ! Olivia are d rep tate, i-o tie Pietro m nios. P oate c a sosit m om entul s acce lerm lucrurile. N u m ai putem rm n e m ult tim p n siguran, aici. Eu zic c a r tre b u i s-i trim item ta t lui su ceva care s-i am inteasc ct de vu l n erabil este fii-sa, propuse O livia. Poate c am p u tea s-i am intim despre urechea t ia t, trim i n d u -i ceva m ai palpabil dect o b an d n reg istrat. B iatul lui G etty a fost im e diat r scu m p ra t dup ce fam ilia lui a primit*.. D estul ! N u m ai ascult nim ic ! co m and Nico. Eu su n t eful acestei operaiuni i eu voi fi sing u ru l care va decide care va fi pasul u rm to r i cnd l vom face... i voi, o s-m i ascultai ordinele ! D up ce-1 ascultar, se fcu tcere i S af fron sim i cum o apuc un ru de la stom ac gndindu-se la am en in area Oliviei. Cum o vor m u tila ? T indu -i un deget, o ureche ? G ndul era suficient ca s-o fac s sim t o sudoare rece, d a r nu vroia s se lase prad fricii sau s-i dea Oliviei satisfacia de a o vedea speriat. tia tot ce i se ntm plase nep o tu lu i lui G etty ; vzuse n ziare i-i am in ti com enta riile tat lu i su, dei era foarte t n r la

V 3 --------------------------------------------

acea vrem e. R pitorii i tia se r o ureche i o trim iseser fam iliei. i n u fusese singurul caz de m u tilare. D ar dup acestea, ei pltiser rscu m p rarea i el trise ! M car de ar pu tea evada ! D ar cum ? tia c o evadare este im posibil, dar nc nzuia spre ea, era ob sedat chiar. i acum se afla n faa am en in rii pe care Olivia tocm ai o fcuse. O ngrozea, ad ugnd o nou dim ensiune fricii pe care o sim ea. Ziua se t ra . De dou ori S affron o vzu pe Olivia, vorbind n o ap t cu Guido. P ln u iau oare s nu ia n seam ordinele lui Nico i s-i uzurpe au to ritatea ? O bservase la Olivia o schim bare, o nem u lu m ire fa de Nico i o m p o triv ire n a-i accepta ordinele ca o lege. n tr-u n fel el devenise unicul ei p ro tecto r m potriva r u t ii Oliviei i a d estrb lrii lui Guido i team a i cretea de fiecare dat cnd el disprea, n g rijo rn d u -se la ceea ce i s-ar putea n tm p la lui. Nu putea, de asem enea, s nu-i pese de am en in area cu m u tilarea pe care o fcuse Olivia, fr consim m ntul lui Nico la urm a urm ei, ce-ar mai putea face el, odat pus n practic ? ncerc s nu-i im agineze d u rerea tatlui su la p rim irea unei astfel de probe. Nu p u tu s m nnce nim ic, seara, m i crile fiindu-i dezordonate. O d at sau de dou

ori, sim i p riv irea lui Nico a in tit asu p ra ei, dar refuz s-l privesc. Cnd el se ridic de la m as, m pingndu-i nervos scaunul, ochii ei se n d re p ta r instinctiv n d irecia lui. Pietro, m u safiru l nostru a ra t ca i cum a r avea nevoie de aer proaspt. D u-te i plim b-o pn la r u i napoi. N-o duci tu la plim bare ? n treb Olivia cu m aliiozitate. N u-m i spune c te-a prsit... D orina italiencei p rea s se fi tra n sfo r m at n neplcere, n tr-u n in te rv a l fo arte scurt de tim p, reflect S affron n tim p ce-1 urm ^ pe Pietro, sau cum va O livia vroia s-i m as cheze sentim entul de m ulum ire ? n tu n e ric u l acoperise totul, d a r noaptea subtropical era blnd i gndul de a fi din nou nchis n m ica ncpere, o d at plim ba rea te rm in at, i provoca o senzaie de claustrofobie acut. n alte condiii, plim b area p rin livada de m slini spre ru ar fi fost plcut, d ar cu P ietro n spatele ei, gata s sar la orice m icare greit, nu m ai ex ista nici o plcere. Tot ceea ce poseda era do ar o iluzie de lib ertate i asta nu putea nlocui realitatea. n faa lor, rul sclipea a rg in tiu la lum ina lunii i stelele strlu ceau pe cerul n tu n ecat. S affron se plim b pe m alul r u lu i o bun bucat i se opri brusc, v / n d u -l pe Nico ve nind din direcia opus

E vident c i el vroia s respire aer cu rat, d ar spre deosebire de ea, era lib er s fac tot ceea ce dorete. Buzele i se str n se r cu am rciune P ietro, v reau s te u ii p u in la Land Rover, i spuse Nico celuilalt b rb a t, cnd ajunse n d re p tu l lor. S-a nclzit prea tare m otorul. O s fac o prob, fcndu-1 s m earg, i suger Pietro, i o s m ocup de asta m ai serios, m ine dim inea. Bine. N u putem risca s rm nem fr el. n tim p ce P ietro disp ru n n tu n eric i ei rm aser singuri, pe S affron o apuc o re in ere curioas. P riv i peste ru, am ar nem ul u m it de atingerea lui Nico pe b ra u l su i de faptul c-i spunea c sosise tim pul s se ntoarc. n spatele ei se afla ferm a i n chisoarea, n faa ei, rul i apoi, libertatea. Un instinct, care-i n l tu r orice urm de team, rbu fn i din in terio ru l ei i fr s-i dea seam a ce face se ntoarse i o lu la fug, nu spre ferm , ci undeva d ep arte de ea. fr nici un plan n m inte, ci doar cu o dorin disperat de a fi liber. l luase pe Nico prin surp rin dere i-l auzi alergnd n urm ei. dar fo rn d u -se s nu-! aud, i continua cursa. Cu inim a sprgndu-i pieptul, i ncorda voina i prinse o vi-

tez pe care nu o m ai cunoscuse din tim pul cnd fusese elev i participase la n treceri. C aptivitatea fo ra t o fcuse s-i p ia rd din g reu tate, ceea ce i crea un a v a n ta j ; Nico era p u tern ic i avea fo r i curnd, l auzi c i se apropie din spate. C hiar i aa, tiind c nu are scpare, re fu za s se predea, obligndu-i corpul s reziste, nednd a te n ie fap tu lu i c era pe p u n ctu l de a leina. S in g u ru l gnd ce o anim a e ra nevoia de a scpa, de a in tra n p m n t i a se am esteca cu el... de a fi liber !

CAPITOLUL 7 D eodat ncepu s cad... s cad, s a tin g p m n tu l cu o b u fn itu r surd, care o fcu s ipe p rin tre dini. O g re u ta te o inea fi x a t de pm nt. i ridic fa a n tr-u n gest de sfidare i ncepu s priveasc n ain tea ei, acolo unde r u l curgea lin itit p rin tre m aluri. P roasto ! E tich etarea cea aspr fu lan st cu m nie. T rgnd cu greu aer n plm nii ei to rtu rai, S affron zcea inert, n tim p ce Nico o n to r cea pe spate, cu m inile a t rn n d moi de o p arte i alta a corpului. n treg tru p u l fiindu-i scu tu rat de spasme. Ce sperai s obii ? L ib ertatea ! C uvintele fuseser rostite cu d u re re i pe fa, la lum ina crud a lunii, i se putea citi sfidarea. D easupra ei, l auzi pe Nico n ju rnd i apoi, spre su rp rin d e re a ei, el i _ lu faa n m ini i ncepu s-o sru te cu o^ pasiune care fu tran sm is i corpului ei, fcnd-o s se sim t uoar i receptiv la atin g erea lui. Nu era o m b riare oarecare, ci una a unui b rb a t al c r u i' autocontrol dispruse p en tru

a se transform a n tr-o do rin nebun pen tru ea i... Saffron i ddu seam a de asta. Luna se ascunse n spatele unui nor ; eu sim urile ascuite la m axim um , ea putea auzi susurul apei, oaptele nopii ce-i n co n ju ra i ceva zvcni n u n tru l ei, o nevoie d isp erat de a cunoate plcerile vieii nainte de a fi prea trziu ; fr s se gndeasc, re n u n a la n tregul cod m oral al vieii sale. D ac era s m oar, m ai nti tre b u ia s cunoasc viaa ; s cunoasc do rin a i posedarea de ctre un brbat, chiar dac acesta era cel care o rpise, sau cel p uin aa dorea tru p u l su i ea nu se mai putea lupta cu ea nsi. F a p tu l c *e gsea aici cu Nico era ca un soi de fatalitate, ca i cum totul a r fi fost program at cu m ult tim p nainte i nu se m ai putea face nimic. B raele ei i n c o n ju ra r um erii i gura i se deschise p e n tru a-i prim i sru tu l. m b r iarea lui era clar ; era aceea a unui b r bat care ajunsese la punctul unde nim ic nu mai conta n a fa r de satisfacerea nevoii de a poseda fem eia. S affron sim i asta dup fe b rilitatea cu care o sru ta i dup felul n care picioarele lui o in tu ia u la pm nt. N asturii bluzei se desfcur sub degetele sale nerbdtoare, i noua Saffron, care se nscuse n m om entul de r z v rtire m potriva lui, cnd ncercase s scape de el, se simi str b tu t de extaz, atunci cnd el i expuse --------------------------------- --------------------------- ---

tru p u l la lum ina lunii, studiindu-1 cu avidi tate n tcerea nopii care-i nconjura. n lum ina asta, pielea ta p are a fi de alabastru, m u rm u r el cu pasiune. Ai putea fi model p e n tru statu ia D ianei. D ar carnea ta este cald i seam n cu o piersic coapt i doar p riv in d u -te sim t n m ine o d o rin p gn s te ating i s gust din tine. i aplec faa i ceva dulce i languros ncepu s str b a t vinele fetei, cnd el i atinse lim ba de sfrcurile snilor ei, nce pnd s le sug uor. O senzaie delicios de plcut o cuprinse provocndu-i o ncordare a m uchilor, i un im puls pe care nu i-l re inu, o fcu s-i bage degetele n prul des i negru, fcndu-1 pe Nico captiv al snilor ei. D ar un uor tre m u r al corpului i tr d reacia lui Nico, i cld u ra e m an at de pie lea lui, precum i geam tul care-i scp p rin tre buzele ce se m icau flm nde peste pieptul ei, i a r ta r lui S affron c nu este singura cuprins de dorin, n m agia acelei nopi. C nd Nico i scoase fusta, sim i o plcere i mai m are, deoarece se gsea astfel n con tact m ai strn s cu tru p u l lui. i ea-i desf cuse cm aa, d ar cnd el se dezbrc com plet, dndu-i jos pantalonii, lui S affro n i se tie re sp iraia la vederea perfeciu n ii corpului su de brbat.

N u te m ai uita la m ine, m ngie-m , i opti el cu voce joas, aplecndu-i corpul ca s-l ntlneasc pe al ei, ncercuind-o cu braele n tim p ce gura lui i cerceta m oli ciunea pielii. B arierele de jen i lips de ex p erien fiind n l tu ra te , rsp u n su l ei fu tptal, buzele-i tre m u r n d e se lip ir de pielea brbteasc ce se nfior la a tin g e rea lor, provocnd-o p rin asta s continue. Ceva din d o rin a lor reciproc i tra n sm i sese lui S affron nevoia de a rsp u n d e febril ; o necesitate de a sorbi adnc, tiin d c cupa vieii i va fi sm uls, nainte ca ea m car s fi gustat deplin din vinul dulce-am ar al d ra gostei. Sim i n treag a g reu tate a lui Nico deasu pra ei, ncordarea m uchilor i ex citarea sa extrem . De ce ? n treb el ncetior, lng b u zele ei. De ce acum i nu nainte ? nelese ce vroia el s spun i cum nu mai exista nici o b a rie r n tre ei doi, putea s-i rsp u n d sincer. P o ate p e n tru c v reau s cunosc tot ceea ce-i poate oferi viaa, n ain te de a fi prea trziu. l sim i cum se oprete, scru teaz n tu n e ricul, apoi i ntoarse fa a i ncepu s-o cerce teze n lu m in a lunii, b ucic cu bucic, cu ochii reci i p ru d en i.

C red c te-am auzit, d a r mai spune-m i o dat, ca s nu cred c m i-a ju cat vreo fest im aginaia. Ezitnd, S affron i repet. D up ce term in se ls o tcere adnc. i apoi Nico i spuse cu o voce lipsit de expresie : ncerci s-m i spui c eti nc virgin ? i dac su n t ? De ce-i tre m u ra se vocea, p ro n u n n d aceste cuvinte ? El ddu din um eri i se n d rep t, aezndu-se cu spatele la ea ca s nu i se p o at citi expresia de pe fa. D up aceea i trase p an talonii. Auzisem m u lte despre tine, spuse el crispat, d a r ceva m i spune c nu m ini. Cu a d ev rat asta vrei acum ? o n tre b el scurt. O relaie p u r i sim plu, fizic, cu un b rb at pe care nici m car nu-1 cunoti ? D ac-i aa, de ce n-ai v ru t nainte ? De ce acum ? P e n tru c eti aici, i rspunse Saffron calm, bucuroas c n tu n ericu l i ascunde faa. De fa p t nu acesta fusese rsp u n su l pe care vrusese s i-1 dea. Ca i cum a r fi citit p rin ea, Nico o n treb , n tim p ce se m brca : D ar la fel su n t i G uido i Pietro, i rspunse el plat. Vrei s spui c i-a r fi fost la fel cu oricare din ei ?

< S >

Aa a r fi v ru t s spun, dar buzele n-o lsau s m int. Nico se ntoarse i o studie, aa c ea neg din cap, fr s vorbeasc. Saffron. El i puse m inile pe um eri i se uit h jos spre faa ei. Poi s fii inocent i naiv, dar nu in tr-a t t nct s nu realizezi adevrul celor pe care i le voi spune. S ituaiile ca cea de fa acioneaz n mod neobinuit asupra ori cui, fo rn d u -i em oiile i sim urile i canalizndu-le n tr-u n mod n care nu sunt cana lizate de obicei la fel ca i tot ceea ce s-a n tm p lat n seara aceasta, zise el, dup care fcu o pauz i pe fa i se zri o grim as de neplcere. S im ind c este respins, se sim i rn it i nelese c el nu o s m ai fac dragoste cu ea. Dac nu m -ai dorit, de ce ai nceput s m faci s cred c vrei s faci dragoste cu m ine ? reui ea s spun, clcndu-i pe m ndrie i ncercnd s nu-1 priveasc n ochi. V roiam , fiindc mi nchipuiam c eti o fem eie de lum e, o corect Nico b ru tal... nu un copil lipsit de ex p erien care vrea s se fo loseasc de m ine p en tru educaia sa sexual.
---------------------------------------------------------------------------- _________________________________________________________________________

__

A r tre b u i s-m i fii recunosctoare, adug el cu d u ritate ... n acest fel te salvez de la sco pul pe care i l-ai propus i anum e, san ctita tea p atu lu i conjugal ! De care nu o s am p arte, rem arc S affron cu am rciune... n orice caz, nu m p stram p e n tru asta. Nu ? Ironia lui o nfurie. Nu, i ripost ea cu p utere. A tunci p e n tru ce, sau m ai curnd, p en tru cine ? P e n tru o clip, ea fu te n ta t s nu rs pund, d ar ceva n in te rio ru l su o ndem na s-i destinuiasc cele m ai in tim e g n d u ri i sentim ente, aa c, spuse cu o voce ezitan t : C ineva pe care s-l respect i n care s am ncredere tot a t t de m u lt ct s-l do resc i fizic i care s sim t n acelai fel ca m ine ; o to tal com uniune a m in ii i a cor pului, o... U n suflet geam n, adug el sec. R ea litatea este foarte d ep arte de idealul tu, sau a r fi fost dac nu m -a fi o p rit la tim p. Oh, co ntinu el neprim ind nici un rspuns, doar n-o s-m i spui c inim a ta de fecioar m plaseaz n rolul iu b itu lu i p erfect, un cavaler alb, strlu cito r, a crui p erfeciu n e se apro pie de absolut.

Zeflem eaua lui o biciui, i ea relu cu am rciune : D orinele su n t aprinse de diavol i se potolesc... In tre a m u ri p u r i cast i a face d ra goste cu m ine, ca fiind p rim u l t u am ant, ai ales-o pe ultim a, adug Nico cu d u ritate. Crezi c su n t fla ta t ? R egret, d a r treb u ie s te dezam gesc... i acum un sfat : d ata vii toare cnd o s rspunzi a t t de pasional unui b rb a t cu care vrei s faci un experim ent, pstreaz secretul virg in itii tale. Nico ! se apropie Olivia din ntuneric, strigndu-1 pe num e. * Nico se ntoarse i o scul pe Saffron n picioare. Pielea acesteia se ncinse la a tin gerea lui, d ar el prea in d iferen t la efectul pe care-1 produsese. Oh, aici suntei, exclam cealalt fa t, fr s fie nevoie. C redeam c s-a n t m plat ceva... ai n t rz ia t a t t de m ult... Nu s-a n t m p la t nim ic, o asigur Nico. C uvintele lui erau ca nite cu ite n inima lui Saffron. n tr-a d e v r, lui nu i se n tm p la se nimic, pe cnd ei... R espingerea lui nu era uor de su p o rtat, m ai ales cnd venea din p artea unui b rb a t pe care-1 u ra i-i ju rase s se rzbune.

C onfuz i n elm u rit din cauza propriilor ei em oii, ncepu s se n d rep te spre ferm . Briza rece care-i m ngia pielea transform a d o rin a pe care o sim ise n b raele lui Nico n tr-u n vis... o n tm plare p etrecu t altcuiva. P rea im posibil de crezu t c ea se com porta se aa, c rspunsese a tt de pasionat i to tui, n adncul ei, slluia un reg ret d u re ros, acela de a fi vorbit cnd nu treb u ia... n cercnd s-i n l tu re aceste g n d u ri, in tr n ferm i ncepu s urce scrile spre cam era sa, unde se sim ea oarecum la adpost de r u ta te a i veninul privirii Oliviei, care-i creau aproape o senzaie de ru fizic. C t m ai trebuie s stm aici ? o auzi pe O livia ntrebndu-1 pe Nico, dup ce o con dusese n nchisoarea ei i coborse la p arter. Cei de la Roma treb u ie s fie nelinitii. Nici odat nu ne-a lu at aa m u lt tim p ndeplinirea unei m isiuni. Nu, confirm Nico, prinse Saffron din zbor... i niciodat n-ai fost att de aproape de captui- ca d ata trecu t. A fost o prostie s-l om ori pe Jo h n H unter, aa cum ai f cut. Ai p ie rd u t i rscum prarea. P oliia era cu ochii pe noi, auzi Saf fron vocea aproape clar a Oliviei. El ne v zuse i putea s ne descrie i nu ne puteam perm ite riscul acesta.

Zilele in tra r n ru tin a obinuit. Dup m icul dejun, S affron lucra la cm p, n to t deauna, sub ochii vigileni ai un u ia d intre gardieni. Nico i petrecea m ulte zile n ora; uneori m ergea cu Olivia alteori cu altul din tre ei i S affron nvase s-i spun c m rciunea pe care o sim ea cnd l vedea cu ea, nu nsem na nimic. n fond, cum p u tea s sim t ceva p e n tru el ? O um ilise, i n elase ncrederea, o rnise fizic i psihic i toate le fcuse n aa fel nct, p e n tru toate acestea, nu se considera dect ea nsi vino vat. Astzi, la orizont se strn seser nori grqi, care a n u n a u ploaie i n tim p ce ziua se ra lene, tensiunea electric ce a n u n a fu r tu n a prea s se fi in filtra t i n interiorul ferm ei. Scandalul izbucni cnd O livia ncepu s ipe la Guido i Pietro, n tim pul mesei. P ie tro nu reacion, concentrndu-se asupra m ncrii, d a r G uido o apuc p u tern ic de b rae, scu tu rn d -o violent. O livia l m pin se i tensiunea d in tre ei sczu. n aceast a t m osfer ap ro p iat fu rtu n ii, S affro n sim i cum rana o doare p e n tru prim a oar. Se vindeca se bine, d ar b n u ia c m ai rm sese o urm sub sn, tocm ai ca s-i am inteasc ce i se ntm plase, de p arc ar mai fi av u t nevoie de aa ceva.
------------------------------------------ 0 -------------------------------------- ----

Nico plecase n ora i p e n tru c n u mai su p o rta atm osfera din cas, S affron iei afa r. P ietro o u rm i se propti de cel de al doilea Land R over, cu r n d u -i puca_ n tim p ce o supraveghea o am en in are tcu t pe care a r fi fost nebun s n u o ia n seam. Ce repede se adapteaz m in tea om ului, gndi ea n tim p ce se n d rep ta spre poteca ce d u cea spre livada de m slini. A cum n u i se mai p rea nim ic anorm al la vederea arm elor sau la faptul c era prizonier. S in g u r n livad, o asa lta r gndurile care nu~i dduser pace to a t ziua. De ce nu luase ta t l su leg tu ra cu banda ? P u r i sim plu n u reuise s strn g o sum a t t de m are de bani, sau O livia avusese d rep tate i lui n u -i psa dac se m ai ntoarce sau nu ? Sim i c o neac plnsul, d a r nu se ls p ra d disperrii. T atl su o iubea i ea se va aga de aceast speran, n -av ea im p o rtan ct. Lipsa de veti de la ta t l ei p rea s fi afectat nervii tu tu ro r, nu num ai pe ai ei. Se joac cu noi, izbucni Olivia u itn du-se u r t la Saffron... i tu l ncurajezi, Nico. Cu fiecare zi care trece, crete i riscul de a fi descoperii. A r treb u i s plecm de

Nu ! se n cru n t Guido la O livia. Daca plecm, atragem aten ia asupra noastr. T re buie s vedem ce avem de fcut. D ar nu putem atepta la nesfrit, punct cu h o t r re Olivia. T reb u ie s facem ceva. S ir R ichard are nevoie s i se am in teasc despre pericolul care o p ate pe fii-sa. Saffron se c u tre m u r vizibil la rennoirea propunerii de m utilare. C nd auzise prim a dat se ngrozise i tinsese, lipsit de sp eran , spre lib ertate i de atunci nu m ai fusese m enionat nimic. Nu ! se auzi vocea a b ru p t a lui Nico i pe fa i ap ru o grim as. * Era oare su p rat pe O livia fiindc n cer ca s-i com enteze dispoziiile ?... Schim bul de priviri d intre O livia i Guido o fcu pe S affron s se n treb e dac nu cum va atacul lor asupra poziiei de conductor al lui Nico nu fusese d inainte stabilit. Se p ro d u sese o sciziune n tre m em brii bandei, m ai ales de cnd Olivia i Guido fcuser opinie sepa rat. O ricum , treb u ie s plec la Roma, a n u n Nico, ocndu-i pe toi. n tim p ce voi fi plecat, s nu cum va s facei ceva care s ne prejudicieze poziia. La n to arcere, o s discutm din nou chestiunea, dac n-o s avem veti de la S ir R ichard, n tot acest tim p. D ac vreu n u l d in tre voi o s treac
158

peste dispoziiile m ele, o s aib de-a-faee cu m ine sp er c m -am fcu t neles, da ? Se p re a c nim eni nu clintete i Saffron se m ir p e n tru a nu tiu cta oar, de con tro lu l pe care-1 avea asupra lor. P e n tru o clip, t n ji s-l roage s-o ia cu el, s n-o lase singur cu ceilali, d ar era oare cazul ? tia c o s refuze, i oricum , era vreo d iferen n tre el i ceilali ? S ingurul lucru prin care se d ife re n ia era o stp n ire de sine mai m are. O ju m ta te de or m ai t rz iu era plecat. S affron i fcu tre a b a obinuit la cmp, pzit de G uido care-i in u o predic despre racilele societii capitaliste. l ignor aa cum ncepuse s ignore toate discursurile ce i se ineau. Iniial, i ascultase cu aten ie, n cer cnd s-i neleag, d a r fap tu l c erau orbi n fa a lacu nelor organizaiei lor, fcea im po sibil orice dialog n tre ea i ei. P ierd u se din g re u ta te n tim pu l acestei captiv iti ; pielea i devenise i mai b ro n za t din cauza soarelui i de a t ta tim p nu mai folosise fard u ri, c aproape se obinuise cu figura sa fr rim ei i ruj pe buze. P ru l su cioprit m ai crescuse puin i se n creea de licat m p reju ru l figurii, ochii si p rn d im eni n ovalul fragil al feei. Eti aici ca s m unceti, nu ca s vi sezi !

N-o vzuse pe Olivia apropiindu-se, i-i nd rep t spatele dureros, n tim p ce italianca pi spre ea cu o m n n old i o m n pe puc. P oate c pe Nico l-ai pclit, d ar n u i pe m ine, continu Olivia b atjoco rito are. Crezi c dac m p ri p a tu l cu el o s fie m ai ng du ito r eu tine, d a r nu ine ! C hiar dac o s vrea s te favorizeze, n-o s ndrzneasc, Roma nu va tolera. O rganizaia n u -i u it nici odat pe tr d to rii din snul ei i Nico tie asta, aa c n u eti aa deteap t precum te crezi. Oh, va lu a ceea ce-i oferi, u ier ea. se va b u cu ra de tru p u l t u i cu asta baste. Cnd se va ntoarce va vedea lu c ru rile din punctul n ostru de vedere. Mai bine ai nce pe s te rogi ca ta c -tu s fac rost de bani. term in ea am enintor. N u te am gi c lui Nico i-a r psa de tine. Te disp reu iete pe tin e i genul tu, aa cum o facem cu toii. Spui asta fiindc eti geloas, replic Saffron. Spusese cuvintele m pins de u n impuls, d a r tia c ghicise corect i c m p o triv a ori crei logici, O livia era geloas pe ea. M ini ! se rsti Olivia la ea. Nico se culc cu tin e fiindc l priv eti ca o m iloag i el este totu i b rb at... d ar asta e to t ceea ce eti p e n tru el un tru p i a t t !

S affron reflect la vorbele Oliviei, mai trziu , n cursul zilei i se m inun ce ar fi fcu t cealalt fat dac i-ar fi spus adevrul i anum e, c Nico o respinsese, Nico... de ce-i ocupa el m a jo ritatea g n d u rilo r ? se ntreb ea plin de necaz ; m intea ei a r treb u i s fie ocupat cu gsirea unei ci de ieire din si tu a ia prezent. ncerc s-i concentreze g ndurile asupra tatlu i su, la activitatea lui zilnic, la ceea ce sim te i gndete n acel m om ent. O are i re g re t decizia de a nu se fi dus la poliie sau nu vrea s an u n e cazul, p e n tru a nu -i prejudicia ei situ aia ? Cum o s fac rost de bani ? tia c el n u are prea m uli bani lichizi i ca s fac rost de ei n sem na s-i vnd m ulte din lucru rile la care ine colecia de pictori im presioniti pe care o strnsese cu a t ta drag de-a~lungul anilor, a n tic h itile alese de m am a ei, poate chiar i cteva aciuni ale com paniei... i as tea toate, fcute n grab, n-o s creeze sus piciuni ? F u rtu n a care plutea n aer izbucni n acea sear, atm osfera um plndu-se de tu n ete i fulgere. S affron se duse la culcare cu o groaz nic d u re re de cap, bucuroas s scape de a t m osfera de la p arter. Guido i aruncase p ri viri libidinoase toat seara i ea se simise ngrozitor de v ulnerabil fr Nico, fr ci-

neva care s acioneze ca u n zid a p r to r n tre ea i poftele a a te ale celorlali b rb ai. Zorile ad u ser un aer proaspt, d u p fu r tun. S affron p u tu s-l aud pe P ie tro fluie rn d pe scri. C nd O livia veni s-o descuie, nu-i m ai aduse ligheanul obinuit, cu ap, i atunci cnd S affron com ent, italian ca i rs punse cu m ojicie : Ce s-a n tm p lat, crezi c Nico n -o s te mai vrea dac nu eti p a rfu m a t ? Nico este un b rb a t, spuse ea ironic, i p re fe r o fem eie ad ev rat, nu una r s f a t i rzg iat ca tine ! Pe m sur ce zilele treceau i frica de fe fi descoperii cretea n sufletele celor ce o rpiser, S affron se bucura de to t m ai p u in libertate. U nde a r p u tea s se d u c ? n treb Olivia ironic, atunci cnd P ietro i b a ra d ru m ul spre u. i cum ? cnd tu eti singurul care are cheile de la cel de al doilea Land R over ? Las-o s se duc, i zise ea Iui Pie tro. P o i s-o u rm reti de aici i dac n cear c s fug, m puc-o ! S affron n u fcu greeala s cad n curs. O a tr g ea ru l, f r s-i dea seam a de ce. S t tu pe loc, u itn d u -se cum curge, cteva m inute, i apoi, n tr-u n im puls n eatep tat, i scoase bluza i blugii jerpelii i in tr n ap pn la b ru . Visa ca s se sim t din nou

cu rat, cu to a te c de data aceasta se uita cu m a re a te n ie spre m al i nu st tu m u lt n ap. Nu avea prosop ca s se usuce, d ar socoti c soarele i va usca repede chiloii i sutienul, l p u te a vedea pe P ietro n ua ferm ei d ar i zise c desu u rile ei e ra u ca un fel de costum de baie i nu-i fcu problem e nici n p riv in a lui G uido, care n acest m om ent al zilei era probabil plecat n sat d u p c u m p rtu ri Unul d in tre ei m erg ea zilnic n sat i p rezen a lor acolo nu isca bnuieli. C nd se ntoarse spre ferm , Land Roveru l era p a rc a t la locul lui, d ar nu se vedea nici urm de Guido. C reznd c este undeva n vie, S affron pi f r g rij n casa n tu necoas. O m n i cuprinse gtul, aproape sufo cnd-o i n n ri fu izbit de un m iros de u s tu ro i am estecat cu vin. La urech e auzi vocea lui G uido, care o a m en in : Nu ncerca s te lupi ! i deodat, m na liber a acestuia ncepu s-o pipie, ru p n d u -i n astu rii de la bluz, in g rab a de a-i atinge pielea. n tim p ce sim ea c atin g erea Iui o ngreoeaz, n ochi i citi o d o rin anim alic i-i d d u seam a c el o atep tase n m od in ten io n at. Tot ceea ce sim ise p n atu n ci In m a te rie de team nu era nim ic n com paraie cu groaza care o ncerca acum . Fiecare fib r d in ea p ro testa
------------------------------------------ ^3) ------------------------------------------

i cu ochi de cprioar h itu it vzu cum gura um ed a lui Guido se n d rep t spre a sa. Saffron se lu p t ca un anim al p rin s n curs, unghiile ncepur s-i zgrie faa agre.sorului, d a r atacurile acestea n u av u r asu pra lui G uido dect efectul de a-1 distra. B lu za i fu n l tu ra t i m inile lui n cep u r s-i ncerce sutienul n tim p ce ea se cu trem u ra la atingerea lor. S pre deosebire de Nico, care era un b rb a t n g rijit, pielea lui G uido m iro sea a sudoare acr la fel ca a u n u i anim al slbatic. C uprins de o stare vecin cu am e eala, S affron i sim i m inile pipind-o i, cuprins de un val de teroare, auzi o u care se deschide i apoi, voci. Guido, las-o n pace ! Nico ! gndi S affron cu u u rare, n sta rea de slbiciune n care se afla, d a r Guido, excitat la culme, refuza s asculte o rdinul acestuia. M -am s tu ra t s te m ai aud ! i cu o m n b ru tal, Guido o tr n ti pe S affron la pm nt, c u itu l su ap rn d ca p rin m inune n m na lui, n tim p ce avans spre Nico. Frica lui S affron p e n tru ea nsi sczu n faa aceleia care o cuprinse p e n tru viaa lui Nico. E ra n en arm at, n tim p ce Guido avea un cuit. tia, n a fa ra oricrei logici, c nici unul d in tre ceilali nu-1 va aju ta pe
-------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

1
-

Nico i c ceea ce se n tm p la n fa a ei era m ai m ult dect o co n fru n tare n tre doi b r bai, u nul cuprins de dorin i cellalt ho t r t s o apere. Se c u tre m u r convulsiv, n tim p ce cei doi protagoniti se ap ro p iau unul de altul i m n a lui G uido descrise un arc nainte ca acel cu it s cad la pm nt, S affron nchise ochii i ran a de pe piept ncepu s-o jeneze la am in tirea d u rerii pe care i-o provocase lam a cuitu lu i. Sunetul a dou corpuri care se lupt, u rm a t de un gea m t, o fcu s deschid ochii, ngrozit de ceea ce a r putea vedea. Guido era tr n tit la pm nt, la picioarele lui Nico, iar cu itul zcea la civa pai mai ncolo. Nico respira greu, cu o uoar tie tu r pe obraz. i terse sngele cu dosul p a l mei i-i trecu degetele prin p ru l dezordo nat. Cu o voce m nioas, spuse : Pietro, i-am spus s-l supraveghezi pe Guido. Ct despre tine, G uido, te-am a v erti zat ce se va ntm pla dac... Nico, fii aten t ! ip S affron vznd c Guido ncearc s apuce cu itu l, d ar Nico l azvrli cu piciorul i cu o p riv ire furioas l apuc pe Guido i-l ridic n picioare. A r trebui s te bat pn la desfigu-

N -a fost vina lui G uido [ in terv en i Olivia, ap rn d la faa locului. Ea l-a a a t i l-a ncurajat... N u-i ad ev rat ! M inte ! C uvintele se form ar n m intea lui S affron, d a r n u-i ieic din gur. Totul n ju ru l ei deveni o gaur neagr care o nghii i nu mai sim i nimic.

CAPITOLUL 8 Saffron era aezat pe patul micu din camera ei. Se lsase ntunericul i ea putea s vad luna care se zrea prin geamul fr perdele. i reveni i tot ceea ce i se ntm plase i veni n minte. ncepu s tremure, sim ind cum o cuprinde o stare de slbiciune i o durere n dreptul gtului. i nu numai g tul o durea ; avea vnti pe brae i bluza i atrna n zdrene. Doam ne ! Se cu trem u r gndindu-se ct de aproape fusese s fie violat. Dac Nico nu ar fi venit la tim p... Nico ! Din ochi n cepur s-i curg lacrim i. Se aez n pat, cu m inile strnse n ju ru l genunchilor, cu obra jii sp rijinii de ei, ncercnd s se tra n sfo r me n tr-u n ghem. C iocnitura scurt care preced deschiderea uii, l ncord nervii la m axim um . Prinse o fr n tu r din faa sup rat i ncordat a lui Nico, i zri prul ne gru care se vedea prin deschiztura cmii i-i ntoarse capul, cuprins de am eeal, sen tim entele de orgoliu citindu-i-se n ochii pe care-i nchise prea trziu ca s-i ascund exnresia. fa de b rbatul care sttea n u.

_ _ _ _ _ _ _ a

cu un vas n tr-o m n i cu un tu b de cre m n cealalt. S affron, i p ronun el num ele cu blndee, ca i cum s-a r fi adresat unei fp tu ri speriate. Vocea i era perfect calm i linititoar.e n tim p ce se apropia de pat, vorbind tot tim pul : Este totul n regul. N u v reau s-i fac nici un ru. V reau doar s m uit ca s fiu sigur c nu i s-a deschis ran a din nou. O s-i pun nite alifie peste lovituri. Uite, vezi c nu doare, nu-i aa ? o n treb el re pede. A Ea-1 lsase s-i ia un b ra i s-l ung cu crem , n acest tim p corpul ei fiind foarte ncordat. Saffron... Pe gene i a p ru r lacrim i i ncepu s trem u re din tot corpul. Nu m atinge ! Ea spusese asta a t t de ncet, nct el tre bui s-i aplece capul ea s-o aud Nu te apropia de m ine. M sim t att de m u rd ar... a t t de m urdar... ncepu s se legene d in tr-o p arte n alta cu ochii lipsii de expresie i nevzndu-1 pe Nico. El o cuprinse cu braele d ar ea se ncord, tre m u r n d nc.
^ 168,.------------------------------------------

Saffron, totul este n regul. N-o s m ai pun m na pe tine din nou. i prom it... este n regul. Hai, las-m s-i dau jos b lu za i apoi poi s te speli, o s-i aduc nite ap. O s te sim i m ai bine. Se ridic n picioare i se n d rep t spre u, dar S affron nu ddu nici un sem n c l-ar fi vzut sau auzit. Cu braele strnse n ju ru l genunchilor, repeta n co ntinuu : A tt de m urdar... a tt de m u rd ar... Cnd Nico se ntoarse, ea continua s stea n aceeai poziie. Cu rb d are, ca i cum ar fi fost un copil, i desfcu braele din ju ru l ge nunchilor, i dezdoi picioarele nep en ite i-i scoase bluza zdrenuit. Dei tre srea la a tin gerea m inilor lui cnd i atingea carn ea n vineit. nu ncerc s-l resping i n tim p ce el i spla cu grij pielea, ceva din starea de ncordare ncepu s scad. Ca i cum ar fi sim it, Nico fcu o pauz, cu tn d u -i p riv i rea, nainte de a spune cu blndee : N-ai p it nimic, Saffron. Nu s-a n tm plat nimic. El nu... Nu m -a violat ? se c u tre m u r ea, sco nd ceste cuvinte... d ar era pe punctul de a o face i nim ic nu l-a r fi p u tu t opri. A fi p u tu t s m or i tot ceea ce a fi cunoscut n via n -ar fi fost dect asta. Vocea i m inile lui n cep u r s-o liniteas c i-i spuse c totul s-a te rm in a t, cuprinzn/ O _____________________

d-o ca pe un copil n braele sale protectoare. No o ls d e c t atunci cnd se asigur c ea a nceput s se relaxeze. i-am adus nite ap, i indic el un lighean ce era aezat pe podea. O s te las s te speli, d a r o s m ntorc peste o ju m tate de or cu ceva de m ncare. D up ce plec, S affron se n d rep t, se ridic ovielnic n picioare i ncepu s se spele ncetior ca cineva care viseaz. B uc ile care rm seser din bluza ei o fcur s-i am inteasc cu oroare de ceea ce se n tm plase, d a r le fcu cocolo i se m brc cu alt bluz. Tocmai se ncheia cnd Nico ap ru cu cina. Nu vroia s m nnce, d a r ca i cum a r fi sim it-o, Nico i spuse repede : Nu plec p n nu m nnci tot. Olivia m i-a spus c n-ai m ncat nim ic to at ziua. i ce dac ? S pre groaza ei, vocea i trem u ra i sim i cum i vine s plng. Hai... O lingur plin cu paste i carn e i se n drep t spre g u r i, asculttoare ca un copil, i deschise buzele. Din m om entul n care lu o n g h iitu r i ddu seam a c t este de flm nd. Nico i adusese i o ceac de c a fea i cn d o gust i se pana c are arom ciudat.

B randy, i explic Nico. O s te aju te s iei din starea de oc i o s te aju te s dorm i. S dorm i ! Cum p u tea s doarm cnd de fiecare d at cnd nchidea ochii i vedea faa lui G uido i-i sim ea m inile pipind- ? Faa ei se nnegur. i puse jos ceaca cu o g ri j exagerat. Nico... tiu, d a r va trece. Cum poi s tii ? strig ea slbatic. N u i s-a n tm p lat ie... n -a tre b u it s n duri tu... a fost n g ro zito r ! M -am sim it att... a tt de m njit... S affron, i spuse blnd num ele i o n cercui cu braele, n aa fel, n ct s n u-i poa t evita privirea... Ceea ce s-a n tm p lat n-a fost v ina ta. D ac cineva a fost d e vin, acela sunt eu. tiam c G uido te dorete ; m i-au spus c-1 ncurajezi, d a r tiam c nu este adevrat. N u tu eti de blam at. T rebuie s crezi asta ! Cum a putea, strig ea plin de am rciune, cnd tiu c dac m -a r fi violat, nim eni nu m -a r fi crezut ? De fiecare dat cnd m va atinge cineva, m i se va prea c este eL... n u pot-.. Se c u tre m u r din nou, f r s vad cum ochii lui Nico se um breau i faa i se crispa. S affron. eu...
-------------------------------------

fnni'-

------------------------------------------

N u m lsa singur n noaptea asta, Nico, l ru g ea pe ju m ta te isterizat. Te rog, nu m lsa singur... n-a p u tea s su port, eu... Ssst, sst ! O lu din nou n brae, forn d -o s se li niteasc. G ata... T otul este bine. N-o s plec. Vino, lungete-te i ncearc s dorm i ! i prom it c o s fiu aici dac o s ai nevoie de mine. n m od curios, ea adorm i, d a r num ai din cauza fa p tu lu i c Nico se culcase lng ea, strn g n d -o p ro tecto r la cldura p iep tu lu i l^i i n acest fel, im aginea lui Guido i se terse din m inte. P e n tru c p atu l era ngust, se trezi de cteva ori n tim pul nopii, ca s descopere c se ncovrigase lng Nico, cu capul pe pieptul lui i cu braele ncolcite n ju ru l m ijlocului su. Nico, eti treaz ? Da. i-e fric ? Nu, a tta tim p ct eti aici. Guido... Uit-1 pe Guido, i spuse el scurt. n vocea sa se sim ea din nou n erb d a rea i fap tu l c el i re tra se b raele din ju rul su, o fcu pe S affron s sim t din nou vechea d u re re izvort din respingerea lui. ncepu din nou s trem u re.

M inile lui Nico i cuprinser faa. Saffron, nu... T ensiunea care zcuse n ea ncepu s sca d i ea ncepu s plng ca i cum n u s-ar mai fi p u tu t opri niciodat, lacrim i tcu te i u m p lu r ochii i-i u d a r cm aa lui Nico. C teva m in u te bune, el o ls s plng i S affron realiz vag c obrazul i se odihnea pe piep tu l lui cald i c el i n ltu ra, cu de getul, lacrim ile care ncepuser s se usuce, tre p ta t. Nu sim ea team n m b riarea lui, nici panic atu n ci cnd el ncepu s-i m ngie con tu ru l buzelor, pe care le acoperi apoi cu ale sale. P rin b a rie ra su b ire a hainelor, i sim i cldura brbteasc, sim urile i se rscolir i-i rspunse cu pasiune. D ar d in tr-o d at n tre ea i b rb a tu l care o inea n b ra e se in terpuse im aginea lui Guido. O apuc o stare de ru i palm ele i se um ezir de tran sp iraie. S affron. M odul n care i p ro n u n num ele e x p ri m a re g re t i nelegere i n cet-n cet ncepu s se desfac din m briare. Nu ! De undeva, nu se tie de unde, gsi cu ra ju l s protesteze i m inile i se ag ar de um erii lui Nico. Nu, nu m prsi, Nico, suspin ea, adugnd rugtor... F dragoste cu m ine, a
-------------------------------------------- 0 ------------------------------------------

cum, i p e n tru c el nu rspunse, adug cu febrilitate... Nu vezi ? Tot ceea ce-m i am in tesc este G uido ; to t ceea ce pot sim i, m irosi, auzi... ncepu s se ncordeze din nou i ncerc disperat s-l priveasc prin n tu n eric pe Nico, n ochi. Te rog, l rug ea cu o voce tre m u r toare. Te rog, nu v reau s fiu sin g u ra care... Saffron, Doam ne, nu tii ce-mi ceri ! R einerea din tonul su era a t t de vehe m ent nct S affron sim i c nepenete, dai refuz s accepte d u re re a unei alte respingeri. _ A rt a t t de r u ? n treb ea brusc?., a t t de lipsit de vino-ncoa nct nu m do reti ? ^ i cercet faa i negsind nici un rspuns, adug cu am rciune : Sau asta este din cauza lui G uido i nu mai supori s m atingi... i auzi suflnd greu i apoi se trezi n braele lui, strn s taie lng corpul lui dur. S nu mai spui asta niciodat, l auzi spunndu-i la ureche... Nici un b rb a t n -ar lua n considerare aa ceva i n a fa r de asta, Guido nu te-a violat. Eti nc virgin i din cauza asta... P e n tru c sunt virgin ? i atunci o s trebuiasc s m or virgin ? l n treb cu o voce care tre m u ra cu resentim ent. V irgini

tatea m ea m face m ai p u in dezirabil, mai p u in e x citan t ? Te vreau, Nico, zise ea ne linitit. Te doresc, eu... Nu, nu tii ce vrei, veni rspu n su l su. Vrei pe cineva cu care s faci dragoste, pen tru a terge im aginea lui G uido, eu sau al tul, chiar pe ju m ta te a t t de a tr g to r i dac a avea cea m ai mic u rm de b un sim ... Se uit n jos spre ea, i cuprinse fa a cu m inile i ochii i erau aprini i flm nzi. Doam ne, te vreau, S affron. gem u el adnc, lunecndu-i degetele prin prul ei buclat... i m faci s-m i fie im posibil s-m i ream intesc c nu trebuie... S affron nu rspunse. tia instinctiv c avea nevoie de dragostea fizic a lui Nico p e n tru a distruge am in tirea lui G uido i tia tot instinctiv c Nico nu a r fi abuzat nici odat de o fem eie, indiferent cine a r fi el i ce m isiune a r fi avut n via. C nd gu ra lui o atinse pe a ei, S affron se grbi s i-o ia cu o av iditate ce-1 fcu s gea m i s-i transform e sru tu l panic n tr-o d o rin fierbinte greu de nchipuit, i care nu sem na cu nim ic din ceea ce S affro n c u noscuse n trecut. Pielea lui, acolo unde ea-i strecu rase d e getele prin cm a, era fierbinte, aproape frignd-o, i tru p u l su prea cuprins de o

febr fr m argini. In tr-u n gest p u r instinc tiv, ea se strnse n el, n t ln in d u -i brusca ncordare a m uchilor i tre m u ru l care n cepuse s-i scape de sub control. El i ridic fa a i o privi prin ntuneric. O, doam ne, S affron ! i spuse el n u m ele cu o voce plat, ca i cum a r fi fcut efortul de a se controla, fr s tie cnd l va prsi acest autocontrol. S affron nu vroia ca el s se controleze ; dorea ca posesiunea lui s fie to tal i final i s nu se lase m piedicat de lipsa ei de ex perien. l vroia egal cu ea n d o rin i n e voie ; vroia s se cufunde total n dorinfe propriului ei corp i s uite to ate ce-urile i de ce-urile despre ceea ce se ntm pla. Saffron. De data aceasta, n vocea lui se putea deslui resem narea, d a r i altceva, care o f cu pe S affron s i se accelereze pulsul, dup felul n care-i p ro n u n ase num ele. Buzele ei se desfcur asculttoare sub ap sarea gurii lui ; srutul su fu dev astato r i ea tresri sub asaltul fierbinte al buzelor lui i o cl dur, o senzaie de m oliciune, o str b tu , fcnd-o s devin docil i s-i rspund. M inile lui i se stre c u ra r m p re ju ru l spa telui, ridicnd-o uor, aa nct s ajung strns lng el, atingerea cald a degetelor d e-a-lungul irei spinrii provocndu-i fiori -------------------------------
-----------------------------------

de plcere. M inile ei febrile se atrecu rar n in terio ru l cm ii lui, cercetnd u -i um erii i apoi m icndu-se e x p erim en tat p rin pru l care-i acoperea pieptul. l auzi respirnd sa cadat i gem nd de plcere, sru trile febrile pe care ea le p resra pe gtul lui artn d u -i nevoia crescnd pe care ea o avea de a cu noate tot ceea ce nu mai cunoscuse, nainte de a fi prea trziu. S affron era ca un copila care refuzase n mod d eliberat s-i deschi d cadoul de C rciun i care acum , ntrevznd posibilitatea ca s nu-1 mai aib, se grbea s-l deschid. Of, Doamne, Saffron ! tii oare ce-mi faci tu m ie ? R ugm intea ovitoare a lui Nico i fu m u rm u ra t la ureche, cauzndu-i fiori de plcere n tot tru p u l i cnd el ncepu s-i scoat bluza i sutienul, ea tn ji s scape ct mai repede de ele, p e n tru a-i sim i m inile pe pielea-i goal, p en tru ca degetele lui s-i potoleasc senzaia apropiat de d u rere a snilor ei, care se n t rise r i deveniser sen sibili la atingere. D up ce o dezbrc, i apuc gura n tr-u n sru t am eitor, neatingnd-o, ci doar lsnd-o ncletat de el i cu ochi ntunecai pn la a prea negri, o privi din cap i pn n picioare m u rm u rn d nbuit

Doam ne, m i-am pierdut m inile, dar D um nezeu m i-e m a rto r c te doresc cu dis perare. P e n tru m ine eti ca o d u re re n m runtaie, ca o feb r n snge, S affron, i nici odat n-o s tii cte nopi n-am dorm it, dorin d u -te aa cum eti acum n b raele mele, goal i vrn d s faci dragoste cu mine. C uvintele lui erau ca un elixir magic, nltu r n d u -i orice ndoial n leg tu r cu ceea ce fcea, dorind cu disperare ca el s o pose de nainte ca viaa ei s se sfreasc. D ezbrac-m , Saffron. Comanda fusese p unctat cu s ru t ri a r ztoare, tra sa te de g u ra Iui brbteasc te aluneca pe linia gtului, ca apoi s se opreas c cu dinii n lobii urechii i s-o strn g po sesiv de um eri cnd ea ncepu s-i ndepli neasc dorina. Era ceva erotic n a-1 d ezbr ca i n lib ertatea de a-1 sru ta pe fiecare p a r te a corpului, ce devenea liber, n tim p ce ea-i desfcea n a stu rii cm ii. D egetele ei se apropiar ovitoare de cureaua pantalonilor i se oprir. l sim i cum se ncordeaz n n tuneric, sp u n n d u -i rguit N u te opri, pen tru num ele Iui D um nezeu ! ceea ce o incit s se lupte s-i desfac i cataram a, pn cnd ea se eliber sub degetele sale, lsnd s-i apar pntecul neted, aureo lat de prul care se nfiora la atingerea ei.

D in tr-o d at, el ncepu s respire diferit, ritm u l lin itin d u -se i m inile care-i m ngiau n n eb u n ite snii, oprindu-se trem u rto are. Ce ncerci s-m i faci, gem u el lng pieptul ei, vrei s m nn eb u n eti ? tii tu oare ct de m ult am v ru t s-i sim t atingerea m inilor pe tru p ? N u tii... Se ncord dintr-o dat i to at pasiunea din m ngiere i dispru... B ineneles c nu tii, spuse el uor ironic... Cum ai putea ? Eti o fecioar. Nu pot s fac asta, Saffron. continu el... Nu pot... P e n tru c ea realiz c el vrea s dea n a poi, se h o tr s nu-1 lase sub nici o form . Nico, te rog ! i aplec faa i ncepu s-l sru te pe n treg corpul, fcndu-1 s se zbat convulsiv i s ncerce s o ndeprteze. Ce s-a n tm p lat ? n tre b ea cu n ai vitate. N u-i place s fac aa ? Nu eti chiar aa naiv. V orbele fuseser spuse clar. ncerc s o dea la o parte, dar prin stofa pantalonilor, S affron i sim i excitarea. ncordarea unui corp ce abia se mai controla. Ea atepta, scu tu ra t de un rs aproape isteric ; n mod n o r mal, ea a r fi tre b u it s ezite. Ce s-a n tm p lat ? li sim ise rsul prin n tu n eric i acum a tep ta un rspuns.

N -am crezut niciodat c o s fie a tt de greu s-m i pierd fecioria. sta este mo tivul p e n tru care nu m vrei ? Din cauza asta ? Nu fi proast ! Nico se m ica cu repeziciune, strngnd[-o cu bruschee n b ra e aa nct ea n u se mai ndoi de excitarea lui, sim indu -i b rb ia n t rit la m axim um . B ineneles c te doresc nebunete, m u rm u r el p rin tre buze, d ar te v reau ca fe meie i nu tiu dac o s am a t ta stpnire de sine ca s te iniiez cum treb u ie. Ti-am rspuns la n tre b a re ? N u m n treb a mki m ult, dac vrei s nu m apuc s-i a r t chiar acum, tresri el lng ea. Toate acestea i provocar lui Saffron o reacie care o conduse pe o cale f r n to a r cere ; se lipi i m ai ta re de el, i ncolci b ra ele n ju ru l gtu lu i lui i ncepu s-l sru te m ru n t pe gt, m u rm u r n d u -i : Da, te rog, Nico ! Se sim i tr n tit pe spate i pielea i se fcu de gin n rco area nopii, cnd l v zu pe Nico sculndu-se n picioare. Pe m om ent, crezu c el vrea s plece, i sim i o d u re re n suflet creznd c este res pins. D ar n lum ina lunii, 0 vzu cum i scoate pantalonii. S ttea cu spatele la ea i ^m intindu-i cum l vzuse la ru , dup ce

) /
notase, i opri resp iraia i-l privi uim it, ad m ir n d u -i goliciunea total. Cnd se n toarse, o vzu cum l p rivete f r jen. In loc s se aeze lng ea, ngenunche lng p at i cu fa a ascuns de p riv irea ei n cepu s-i m ite m na de-a lungul tru p u lu i ei. m ai nti ncet i apoi din ce n ce mai n erb d to r. S nu te superi pe m ine, dac n-o s se ntm ple aa cum i im aginezi ! o preveni el b ru tal. P rim a oar nu este nto td eau n a prea bine. P e n tru ea nu va fi num ai prim a o a r ci singura d a t , gndi S affro n cu am rciu ne, i d u p aceea, nim ic nu m ai cont, p en tru c g u ra lui Nico lu locul m in ilo r i ea n cepu s tre m u re i s se arcuiasc spre el, b in ecu v n tn d t ria corpului lui, cnd se aez lng ea, n ln u in d -o i sorbindu-i dul ceaa gurii pn cnd ea se sim i am eit i buim cit de explozia n eate p tat a pasiunii d in tre ei. S affro n ! N um ele ei i ni p rin tre buze i ea-i sim i ncordarea brusc a m uchilor, n tim p ce gu ra lui prsea curba cald a snilor pen tru a o poseda pe a ei cu aceeai hotrre pu tern ic cu care-i desfcu coapsele, strecurndu-se cu g re u ta te n tre ele.

Se sim i cuprins de panic i ncerc s se dom ine, n tim p ce n l n u ire a lui devenea m ai pu tern ic i la fel i ap sarea gurii. M i nile lui i p rsiser snii ca s-i cuprind i s-i m uleze coapsele nspre el, n tim p ce ea se arcuia. cuprins de aceeai d o rin care em ana din el. Sim i o d u re re brusc, fu lg erto are i ea ncerc s se re tra g instinctiv, d a r m inile lui puternice i p resar i m ai m u lt coapsele i ea gem u, protestn d sub asaltul gurii lui, dorina disp rn d n fa a d u re rii i panicii.. Totul se term inase nainte de a ncepe, lsnd-o cuprins de d u rere i nelinite, cjutre m u r n d u -se ca reacie la ceva ce nu pu tea adm ite c fusese sub atep trile ei. Din nefericire, Nico prea s nu m p rt easc reticena ei. Nu.-i aa c n-a fost aa precum te a teptai ? o n treb el sec. Am ncercat s te previn. N -are im portan. i rse el de ea... data viitoare o s fie altfel. - Care d at viitoare ? vru ea s ntrebe, dar se sim ea prea obosit, prea lipsit de a p rare i prea am rt. Ochii ncepur s i se nchid i aproape nu tiu sau, nu-i ps c sttea goal n b ra ele lui Nico, avnd d rep t acop erm n t doar corpul lui.

Se trezi n tim pul nopii, ncercnd s scape de un comar. Vocea lui Nico o trezi la realitate. Nu te speria, i spuse el... Este doar un com ar. Guido nu este aici. Sau cumva i-am lu a t eu locul ? Ea nu pretinse c a r fi neles greit. i sim ea corpul curios de uor i se nroi gndindu-se cum se rugase de el m ai devrem e ca s fac dragoste cu ea. El avusese d reptate, exp erien a nu fusese precum se ateptase M-ai prevenit, adm ise ea cu onesti tate. Vrei s sim i cum se n v rte pm ntul cu tine ? Din cauza am uzam entului din vocea iui, simi cum o cuprinde indignarea i, obinuindu-se cu ntunericul, ncerc s-i priveasc faa. Dac vrei s tii, am auzit c se poate ntm pla i asta, n anum ite condiii i dac dai peste cine trebuie. i oricum , n-o s fie aa de ru cnd ai s ncerci din nou, doar dac nu faci greeala ca s-i alegi un am ant neexperim entat. Cum a putea s fac asta ? replic ea cu am rciune. Olivia n-o s m Sase s ies vie de aici. tii prea bine. i din cauza asta ai v ru t s fac d ra goste cu tine ?
................................................................ / i m

\ ----------

--------------------- ---------

Nu num ai (trebuia s fie cinstit)... Au fost attea lucruri... Guido, se cu trem u r ea... n-a fi p u tu t suporta s-m i am intesc num ai ce am sim it cnd m -a atins el i... C ontinu. n vocea lui era o inflexibilitate de oel care o obliga s rspund. i am crezut c cu tine o s fie altfel, i spuse ea plin de nevinovie... nu mi-am nchipuit... C su n t totui un om ? o n treb el, zm bind ironic. C nu pot su p o rta s fiu provocat f r a rezista fizic ? Poate c ar tre bui s fac ceva, ca s m ridici la loc pe pie destalul m eu, nu ? P e n tru m om ent, ea nu nelese ce vrea s spun, dar cnd degetele lui ncepur s i se plimbe pe corp i ea ncepu s tre m u re con vulsiv lng el, realiz i ncerc s se trag napoi. Dar Nico n-o ls. E xcitaia pe care o simea, era ceva de care nu se putea ap ra i care o oca, dup d u re re a pe care o sim ise mai devrem e. T rupul su p rea s nu se fi sinchisit de aceasta, p e n tru c i rspundea lui Nico de p arc l-a r fi atep tat i acceptat ca am ant. S frcu rile i se n t rir la uoara lui strngere, iar snii se u m flar la atingerea buzelor lui. Buzele o ta ch in ar excitnd-o, pn cnd ea se strnse n el, m inile i nlnuiar gtul i degetele i se nfipser n /O

pr, optind ,.N ico, i prim in d rspunsul m u lt ate p ta t, gu ra lui fierb in te sugndu i sfrcurile ex citate ale snilor. i el nu se opri aici. De d ata aceasta, fr graba de m ai nainte, m inile i gura i m ngiar to t tru p u l, fcnd-o s trem u re cnd ajunse n d rep tu l pntecului i apoi coborr i m ai jos spre curba svelt a coapselor, provocnd un rspuns frenetic din p artea ei, care ncepu s sru te i ea la r n d u l su cor pul lui, m ngindu-1 aa cum nu ndrznise pn atunci, lsndu-1 s o n d ru m e i s o ghideze pn cnd deveni m oale i docil n b raele sale. De d ata aceasta actul de po sedare se m plini fr d u rere, n tim p ce, a r cuit sub el, se relax pn cnd ajunse s sim t plcerea pe care el i-o producea, n u m ele lui n b u it sub g u ra lui, n tim p ce el o tra n sp o rta pe culm i, a l tu ri de el, n lum ea orbitoare a fericirii, n ain te de a se cufunda n tr-u n n tu n e ric de catifea, cu lacrim i de m u lu m ire pe obraji, care lsaser dre pe pielea lui Nico. C nd n sfrit fu capabil s vorbeasc i b tile inim ii lui Nico ce r su n a u ca nite tu n ete, i cptaser ritm u l norm al, ea-i aps buzele n tr-u n s ru t tim id, pe g tu l lui i m u rm u r M ulum esc". Nu p u te a s-i vad faa, d a r sim i o oare care g rim as cnd el i spuse :

--------- 0---------

M ai degrab un b rb a t treb u ie s m ul um easc, n special, dup o ex p erien ca asta... Saffron nu nelese ce vrusese s spun i se sim i p rea obosit i tim id ca s-l n trebe d ar o s-l n treb e m ine dim inea, ti prom ise ea, n tim p ce ochii i se n ch id eau i som nul o cuprindea.
k
* *

Saffron deschise ochii. Ceva nu era cum trebuie. Se n cru n t ncercnd s-i am in teasc despre ce este vorba i atunci ncepu s-i revin. Era singur n pat, goal sjub cu v ertu ra pe care Nico o aran jase n jurul ei, nainte de a o prsi. Bunul sim i spunea c a r treb u i s se sim t ru in a t sau s regrete ceea ce se n tm plase, d a r nu putea. Ceea ce sim ise, fu sese o intens senzaie de fericire i o pl cere e x tra o rd in a r n tot tru p u l. Se ntinse lene, contient de ea nsi, n tr-u n fel n care nu m ai fusese, pn cnd nu o n v a se Nico. Nico ! Se sim i cuprins de cldur. Felul n care fcuser dragoste fusese tot ceea re visase ea, d ar unde era el acum ? Un sunet neobinuit veni de afar i ea fugi spre fereastr unde vzu un elicopter care ddea trcoale ferm ei. S p eran a pe care o pierduse de atta tim p ncepu s nfloreas c din nou. nsem na asta c ei o cutau ? Un
----------------------------------------- ( 186) -----------------------------------------

elicopter n aceast p a rte p ie rd u t a lumii n sem na oare ceva ? ncepu s se m brace ncordat i plin de n erb d are. La p a rte r se auzeau sunete de ac tivitate. Nico era acolo. i el probabil vzuse elicopterul, d a r ncercase alte em oii. P e n tru p rim a d at se trezi n faa gndului sntos care-i a r ta c sunt n tabere d iferite ; lib er tatea sa nsem na cderea lui i O livia i fcuse p lanurile ei n legtur cu aceast posibil cdere. O cuprinse o fric ngrozitoare, d ar se for s o n ltu re. Nu sim ea nim ic p en tru Nico, ca persoan, nimic. D oam ne, dac n -a r fi fost n situ aia asta, niciodat n -a r fi visat s-i p erm it m ai m ult dect un sru t, n -are im portan... Ua se deschise i el in tr, sever i serios. Bine c eti m brcat, vorbi el cu re peziciune. Plecm . Din cauza elicopterului ? n treb ea fr a-i veni s cread. Deci, l-ai vzut ? Da. Olivia tocmai m i-a re a m in tit c eu am fost cu ideea s r m nem aici. N u cred c te vede cu ochi prea buni n dim ineaa asta, adug Nico sec, p ri vind-o cu d etaare cum se nroete. Deci. ai devenit din nou dom nioara W ykeham cea d istant, acum a, cnd ai realizat c cei din lum ea ta nu te-au u ita t ? N oaptea trecu t a fost o eroare, ceva care va fi u ita t i ngro-------------------------------------------@ ------------------------- -----------------

pat undeva n m inte, n u -i aa ? F o arte bine, aa s fie ! zise el strm bndu-se. Ceva asem ntor re g retu lu i o cuprinse ; sim ul c n tr-u n anum e fel l lsa balt, gnd nelalocul lui in n d seam a de m p reju rri, to tui, cnd tre c u pe lng el i-i atinse din ntm plare b ra u l gol, o senzaie care nu * se asem na celei din noaptea tre c u t o cuprinse i p e n tru o clip, vroi s se agae de el i s-l roage s plece acum , cnd m ai era nc timp. Se uit n sus spre el, cu ochii plini de lacrim i i cu d u rere n suflet tiind c salvarea ei n semna cap tu rarea lui, d ar expresia feei lui o preveni s nu-i arate sentim entele, aa *c cobor ca s fac fa urii Oliviei i am enin rii de pe chipul lui Guido, care sttea de paz la fereastr. P lanul era ca ei s plece im ediat dup ce vor fi m ncat. S affron prinse din ceea ce discutau c au un alt adpost, sigur, pregtit nainte de rp irea ei i acolo aveau de gnd s se duc, lund-o i pe ea. i-am spus c am sta t prea m ult, iz bucni O livia spre Nico. Te-am p rev en it c taic-su se joac cu noi, d ar tu fceai pe a to t tiutorul... vroiai s ai m ai m u lt tim p ca s te culci cu ea ? Sper c i-a plcut, spuse ea cu mil... deoarece atunci cnd o s afle cei de la Roma... Roma n-o s afle nim ic pn cnd nu o s le spun. i-o tie Nico scurt. Pietro, du-te

--------------------------- VJM,---------------------------

a fa r i a ju t -l pe G uido cu L and Roverul... m i se pare ceva n neregul, nu reuete s-l porneasc. Plec i tim p de cteva m in u te m otorul continu s bzie, dup care ap ru Pietro, m u rd a r i suprat. Nu pornete, a n u n el. N um ai D um ne zeu tie ce are. C om bustibilul curge cum tre buie, dar m otorul dracului se o p rete im ediat dup aprindere. Bine, ncearc-1 atunci pe cellalt, o r don Nico, i totui, n ciuda m anierei sale grosolane, Saffron avu im presia c lui nu-i prea psa dac o s porneasc sau nu, lucru care prea ciudat. P ietro ddu din um eri. Este acelai lucru. D eodat se ncrunt, dup care se n to a r se i m erse spre cutia unde se p stra zahrul. Ct de m ult zahr era aici, asear ? o n treb pe Olivia. U im it, Saffron vzu ochii celeilalte^ fete m rindu -se n tim p ce studia cutia de zahr. P rieten a ta a pus zahr n petrol ! l inform P ietro pe Nico, cu m nie. Din cauza asta nu pornea m otorul ! nseam n c suntem obligai s r m nem aici ?... Olivia a r ta ngrozitor... Cnd o s se ntoarc, o s ne p rin d ca pe nite obolani n curs ?
- O ______________________

D ac se ntorc, punct Nico cu trie Nu putem fi siguri... O, nu, nu tim sigur, d a r putem ghici. A fost poliia i nu o s se n to arc n en arm ai. Bjne c avem fata. Tticului n-o s-i plac s-i vad odrasla g u rit, ceea ce se va ntm pla cu siguran, dac n-o s vih plin de bani i nu o s ne garanteze lib e ra -tre cere p e n tru a iei din ar. obolanii erau periculoi, gndi Olivia. Nici P ietro i nici Nico nu o contraziser pe Olivia, i S affron nu mai avu nici o ndoial ca italianca va face exact aa cum spusese, daca va fi nevoie. D ar toi se nelaser n p rivina zahrului, p e n tru c ea nu se atin se se de el ! D u-te i nchide-o sus ! i spuse Nico Oliviei. Se mic i^ p e n tru prim a dat, S affron l vzu cu o arm nu ca cele pe care le p u r tau ceilali, ci un revolver silenios i ea sim i cum o cuprinde o tra n sp ira ie rece. Doam ne, dac asta nseam n s fie salvat, p refera s rm n prizonier ! Nu. S stea aici cu noi ca s-o putem su praveghea, sri la c eart Olivia. O s-o inem aici, i cei de a fa r o s fie m u lt m ai prudeni cand o^ s tra g cu putile. Ct tim p o s d u reze pn o s se ntoarc ? Era nfricoat, chiar i S affro n p u tea s observe asta i de asem enea m ai observ c

toi cei trei, inclusiv Guido i cereau sfatul lui Nico. D epinde de ct de d ep arte vin. S spu nem dou ore asta n cazul n care au ghi cit c suntem aici... u itndu-se la ceas, Nico continu... Acum treb u ie s ncepem s ne pregtim . O livia, ia-o pe S affron cu tine i f provizii de m ncare, p e n tru c nu se tie ct o s stm sechestrai aici. Guido, Pietro. aducei m ai m ulte m uniii. N -ai de gnd s a n u n i Roma ? Olivia i sterse buzele uscate cu lim ba i se uit la el. C are este problem a ? i aa nu ne pot trim ite n t ririle la tim p. Nu suntem de capu nostru. S affron observ c, n mod stran iu , Nico prea c se b u cu r de situaie, n tim p ce cei lali trei erau foarte nelinitii. Toi erau nite huligani i se com portau ca atare, da: im ediat ce ap rea cineva m ai im p o rtan t i-i tra ta cu arogan, povestea se schim ba. Nico iei din cas pen tru o ju m ta te de or. E xact dup o or i ju m ta te, dup ce-1 vzuse p rim a oar. elicopterul se ntoarse, se roti n ju ru l ferm ei i apoi ateriz pe cm pia ce se vedea lng ru. La d ra c u . sunt n afara cm pului nostru vizual ! ip Pietro, plecnd de la punctul de observaie de lng fereastr. Ce

credei c o s fac ? O s ne atace sau o s atepte s ieim din cas ? D epinde, pru Nico total indiferent. De ce ? n treb Olivia cu voce ascuit. De fap tu l dac sunt italieni sau dac S ir R ichard W ykeham a fost n stare s corving g u v ern u l britanic, ca cetean englez ce este, c fiica lui are nevoie de protecia pro priilor lor trupe. O livia se albi : Adic vrei s spui S.A.S. ? n treb ea nfricoat. A uto ritile italiene n-o s perm jt niciodat ! D up baia de snge de la M oreau,? Cred c -a r fi m ai m ult dect fericii s scape de o astfel de belea. n fond. nu este unul din scopurile organizaiei noastre acela de a sa bota g u v ern u l nostru i a-1 face s cad i s provoace o an arh ie total ? Buimcit, Saffron se ntreba dac Nico i d seama c n loc s-i liniteasc, i sperie i mai tare. Era ca i cum, tiind ct de tare i nfricoeaz gndul de a se afla n fa cu S.A.S. (trupe speciale de lupt mpotriva te rorismului), se juca cu ei n mod deliberat. Nu cumva era de vin imaginaia ei ? Nico, uit-te n jos... spre livada de mslini ! Cuvintele ncordate ale lui Guido i alun gar din m inte lui Saffron toate gndurile le gate de Nico, i la fel ca i ceilali, ncepu s

urm reasc um brele care se m icau prin liva d. Ce-or fi fcnd ? se n treb a ea cu gura uscat. M etodele italiene constau n a d istru ge a t t cldirea ct i pe cei d in u n tru , dar britanicii erau renum ii p e n tru diplom aia pe care o foloseau naintea forei. n t m p la re a fcu s fie a doua variant. Un b rb a t m brcat n haine de cam uflaj se apropie de ferm , ducnd o porta-voce, flan cat de am bele p ri de alii cu arm e. Vorbi n italian, cernd eliberarea lui Saffron. R spunsul lui Guido fu un foc con tinuu de m uniii. Saffron i vzu pe brbai aruncndu-se la pm nt i n clipa urm toare, Nico o tr n ti la duum ea i pe ea. Culcat, i ordon el, aplecndu-i p ro priul cap n tim p ce o m itralier ricoa n zid. U rm toarele ore fur ceva ce Saffron nici odat nu-i m ai pu tu am inti cu c la rita fe. Era contient doar de frica i cld u ra de nesu portat care dom neau n ncpere. m p u ctu ri sporadice i gnduri legate de faptu l c nu vor scpa vii, erau rspunsul soldailor de afar, dat rpitorilor ei care refuzau s-o lase s plece. Ct tim p se scurse, S affron nu realiz. Ziua prea s se trasc i sim ea un ghem n sto mac gndindu-se ct de aproape i n acela i tim p ct de departe era de libertate. M oar tea era aproape, n puca Oliviei. n cuitul

de la brul lui Guido i nici unul n -r fi ezitat o clip, tia asta. Nico era ntins la podea, pzind una dintre ferestre i n n d -o strn s cu m na cnd ea ncerca s se sm ulg p e n tru a u rca scrile spernd s a tra g aten ia celor ce vroiau s-o salveze. P rea c nu vrea s se ab at de la ceea ce-i propusese i ea se cu tre m u r cnd el i ridic puca i trase. N-o s ne prind niciodat vii ! strig Olivia atunci cnd cei de afar le c eru r s se predea. Nici pe fat n-o s pun m na. O s-o om orm pe ea nti ! D up aceasta, afar se fcu tcere. Guidj? fugi n susul scrilor ca s controleze spatele ferm ei, d ar im ediat ce plec, o alt declanare de focuri le n d rep t aten ia spre cei care-i atacau. Saffron sttea cu faa spre scri, lungit pe burt, cu toi m uchii ncordai i prea speriat s nu fie atins de vreu n glon, ca s se m ite. Fu prim a care observ cele p a tru figuri ce stteau n capul scrilor, cu putile pregtite i cu m brcm intea lor de cam uflaj. Mai trziu, nu-i ddu seam a ce o d e te r minase s-l trag pe Nico de m n n loc s stea linitit. El i ntoarse brusc capul i n acelai m om ent Olivia url : Nico, fata, om oar-o acum ! Ea o vzu cum ridic arm a, d ar Nico se scul, trg n d -o i pe Saffron cu el, n mo

m en tu l precis n care ua se deschidea forat. Il auzi m u rm u r n d : Ua fugi repede ! O livia i n d rep t puca spre ea. d ar Nico i in terp u se tru p u l n tre puc i Saffron. U rm o explozie ngrozitoare, fora ei prnd s o m ping ctre u, apoi oam enii n un i form e o p rin ser n tim p ce cdea, in difereni la num ele pe care ea l p ro n u n ase nence at. D up ce se convinser c S affron nu are ni mic, av an sar n dezordinea din cam er. Nico... Nico... nc i m ai m u rm u ra num ele cnd b ra e fam iliare o n co n ju rar i faa n g rijo ra t a tatlu i ei privi jos nspre ea. Bietul m eu copila ! O strn se la piept, ciudat de neobinuit n hainele pe care le p u rta, mai b tr n i mai grav dect i-l am intea. Apoi un alt brbat, evident ofier, suger discret ca s se duc spre un Land R over i s-i lase pe ceilali s continue cu tre a b a pe care o aveau de fcut, n tim p ce ta t l o a ju ta s urce n m ain, Saffron se uit peste um r. Din interior^ se auzeau focuii de puc i totul era n v lu it n fum . Am p rim it ordine s-i prind vii ! i spu se tatl su n c ru n ta t, vdit n em u lu m it de aceste dispoziii, dar din fericire vor fi ju decai n Italia i vor prim i sentine m ai as pre... i ateap t nchisoarea pe via.

nchisoarea pe via ! S affro n i-l im agi n pe Nico n ctu at n tr-o celul i ceva se rupse n ea. O salvase, gndi ea nucit, dar bineneles, asta nu nsem na nim ic. Se n to ar se spre ta t l ei v rn d s-i spun toate astea, dar el o fcu s tac, legnnd-o : Scum pa m ea copil ! Nu v reau s te duc acas. O s m ergem m p reu n n vacan , s uitm totul. N uc, S affron aprob, refu zn d s ad m it c n fond, unele aspecte din v iaa ei de prizonier nu su n t uor de uitat. Era liber i n sig u ra n i treb u ia s ncerce s uite... orice altceva.

nkvs

CAPITOLUL 9 n m od firesc, rp irea lui S affron i elibe ra re a ei fu r subiectul n treg ii prese tim p de nou zile. Ju rn a litii care o u rm riser pen tru coloanele de scandal, acum um blau s-i ia in te rv iu ri, p n cnd ajunse n im posibilitatea de a m ai p rsi a p artam e n tu l tatlu i. N oua relaie care se stabilise n tre ea i ta t l su era deosebit i grija pe care el i-o p u rta o m ica adnc. EH se h o trse ca s-o duc undeva cu el, n vacan, n m om entul n care afacerile i vor perm ite. Nu m ai discutau despre ceea ce se ntm plase ea-i expri m ase d o rin a aceasta i el acceptase, d ar o prevenise c n treg u l incident nu putea fi, p u r i simp.'u, ngropat. n fiecare zi era scit de pres cu mii i mii de n treb ri legate de cei care o rp i ser ; roJul S.A.S. n salvarea ei era m enio n a i doar n tre a c t ; unicul m otiv p en tru care ei se am estecaser era acela c tatl ei avea o com panie ce producea arm a m en t de nalt tehnologie i de team ca cei care o rpiser s nu fie bgai n asta, g u v ern u l intervenise, cel puin aa i spuspse ta t l su.

Totui, orict de aten t cercetase ziarele, Saffron nu gsi nimic despre raidul asupra fer mei i rezu ltatele Iui. i spunea c este nor m al s fie curioas de soarta celor care o r piser, d a r de fapt, unul singur i ocupa m a jo ritate a g n d u rilo r Nico, Scpase sau fusese prins ? C hiar dac ncerca s-i nchi puie c este bucuroas la gndul de a-1 ti cap tiv, p e n tru a-i rzb u n a p ro p ria u m ilin, tot ceea ce sim ea era doar o d u re re ngrozitoare n suflet. O lun dup salvare, ta t l o duse n M a rea C araibilor, unde p e tre cu r o vacan idi lic, pe plaje arg in tii, sub un soare de azur sau cel p u in a r fi tre b u it s fie idilic. Saffron n-o gsi aa. Era nc sp eriat i cu nervii ncordai, srind la fiecare zgomot de pai, prea nervoas s fac conversaie i s fie o b u n com panie p e n tru ceilali tineri. Cnd o s ne ntoarcem o s m con centrez m ai m u lt asupra m uncii mele, i zise ea tatlu i, n tr-u n a din dim inei. Ceea ce fa cem noi acum nu-i suficient. A tta tim p ct n-ai de gnd s chel tuieti ntregul profit al com paniei pe opere de binefacere... glum i ta t l ei, ca rspuns. O tra ta de parc a r fi fost din sticl i s-ar fi te m u t s nu se sparg n bucele. n scopul de a-i m ai potoli n g rijo rarea, i vorbi despre planurile ei de viitor, n avion,

/TA ---------- ------------------------------- 1 1QUi------------------------------------------

n tim p ce se n d re p ta u spre eas. Fu un zbor lu n g de opt ore i S affron tocm ai se trezea cnd l auzi pe pilot spun n d la m icrofon c tre b u ie s aterizeze la cel m ai apro p iat aero port. A vem nite defeciuni la m otor ni m ic serios, i asigur el pe pasageri. Mai bine s fim siguri, dect s avem necazuri, i spuse o stew ard es zm bitoare, care-i controla cen tu ra de siguran... O s lum un alt avion i nu o s ntrziem prea m ult. Se uit zm bind i la tatl ei, care nc m ai era un b rb a t a tr g to r. S affron se trezi c se gndete dac lui i-a tre c u t vreodat prin cap s se recstoreasc i s aib ali copii. R ealiz uor je n a t c nu tie nim ic despre speran ele i visurile tat lu i su ; mai ru dect att, ea nu vrusese s afle nim ic despre el, tratndu-1 ca pe o persoan n d e p rta t . De acum n ain te ns, totul se va schim ba. Ea-1 lu de m n atunci cnd n cep u r s coboare la sol. U nde aterizm ? o n treb ea, fr c u riozitate, pe stew ardes, n tim p ce se cu funda i mai bine n fotoliu. La Roma, i spuse fata, d a r n-o s avei tim p de plim bare, dac cum va v gndii la aa ceva !

^ Roma ! T atl su o strnse i m ai tare de m n privind-o cu ochi com ptim itori i n e legtori. B ietul ta t , n tr-u n fel, p e n tru el fusese mai ru dect p e n tru ea. Nu apucase s-i spun nim ic despre chinurile ei ; nimic despre Nico. Aa cum spusese stew ardesa, nu n trziar la aeroport. U n avion g ata p re g tit i atep ta i, n tim p ce se grbeau spre p o arta de m barcare, aten ia lui S affron fu a tra s de c teva titlu ri din ziarele ce se aflau expuse. B anda de rp ito ri in fa a trib u n alu lu i", Fiica lordului englez ca m a rto r scria n ele. Cam att p utu s citeasc i ceva n leg tu r cu faptul c era singura victim care fu sese gsit n via. S affron nu reui s ci teasc m ai m ult fiindc ta t l ei o grbea, cu o fa palid i n cru n tat. De ce nu m i-ai spus ? l acuz ea dup ce se aezar n avionul cel nou. N-am v ru t s te necjeti. N u trebuie s apari ca m a rto r dac nu vrei, de fap t i-am spus lui Dom... Dom ? Dom H u n ter, i explic tatl. N aul lui i cu m ine am fost asociai... N u cred c l-ai cunoscut. Dom este ceva m ai n v rst ca tine, are treizeci de ani...

Nu, nu l-am cunoscut, recunoscu Saf fron repede... D ar ce o s facem cu depoziia mea ca martor ? Nimic. El este un avocat strlu cito r i am d iscu tat despre posibilitatea de a aprea n faa trib u n alu lu i. M i-a spus c a r treb u i s te pregtesc, d a r bine sau ru, am v ru t ca tu s n u m ai ai de-a face cu nim ic. De fapt. aa cum i-am spus i lui Dom. n-am v ru t ca tu s apari... D ar dac nu apar, o s reueasc s-i condam ne ? n treb S affron, care-i am inti ce citise. - C red c da, aprob ta t l su grav, dnd din cap. Ca s-i spun drept, eti singura m arto r, d a r nu vreau s te m ai ex pun unui a lt pericol sau s te necjesc. Pericol ? Te gndeti la ali m em bri ai bandei ? C red c m a jo rita te a lor su n t acum la pucrie. D in ceea ce am a fla t de la cei pe care i-am prins au d at i de alte urm e. Se p rea c ta t l ei tia m u lt m ai m ult dect i spusese. Am ceru t s fiu in u t la curen t, i spuse el ghicindu-i gndurile... A u to ritile italiene s-au b u c u ra t de m u lt sp rijin din p a rte a g u v er nului nostru, dei este un secret diplom atic.

P resu p u n c a r treb u i s m b u cu r s tiu c am un ta t care este la cu ren t cu secretele guvernului, totui... Nu te m ai gndi la asta, i suger blnd tatl. Poate c Dom are d re p ta te i ap a riia ta la proces a r fi o u u ra re p e n tru tine. N iciodat nu m i-ai spus ce s-a n tm p lat. Se p are c ai vo rb it destule cu Dom, i spuse ea cu am rciune, m ucndu-i buze le cnd i observ expresia nefericit. m i pare ru, ta t , se scuz ea... n -a fost corect din p a rte a mea. Am fost n g rijo ra t p e n tru tine, zise el sim plu. Cu toat d ife re n a de v rst, D m este un prieten bun i in cont de prerea lui. Subiectul nu m ai fu m en io n at pn cnd aju n ser acas, unde S affron gsi o grm ad de scrisori oficiale care o ateptau. Aa cum ghicise, erau din p a rte a oficiali t ilo r italiene.. Le lu n cam era ei i ta t l su o ls singur, fr s-i m ai spun nim ic. O dat in sta lat n balansoarul pe care-1 avea din copilrie i care e ra acum vopsit n ton cu restu l m obilei, czu pe g nd u ri. G reu de crezu t c la n cep u tu l cap tiv itii sale ea dorise acest m om ent, n care s se b u cure de p rin d e re a lui Nico i de p riv a re a sa de lib ertate, d a r acum ...

P riv ea n gol, faptele i am oiile pe care le ncercase ncepur s-i treac prin faa ochilor i se aplec spre scrisorile din poal, izbit de un adevr. l iubea pe Nico ! A cesta fusese m oiivul p e n tru care nu putuse s se bucure de vacan i-i petrecuse m ulte nopi n pat treaz i m ulte zile ncercnd s-i potoleasc durerea din suflet. Ceea ce crezuse greit c fu sese o sim pl d o rin sexual, o nevoie de a exprim a to tu l nainte de a-i sfri viaa, fu sese n re a lita te lupta tru p u lu i su cu ade vrul. D ac a r fi fost vorba num ai de o expe rie n s-ar fi n d re p ta t spre G uido sau Pie tro, d a r n loc de asta l vroise pe Nico i num ai pe Nico. A proape se ndrgostise de el atunci cnd venise pe plaj i apoi, n atm osfera ncins a ferm ei, dragostea ei devenise definitiv. D eodat, i ddu seam a ce treb u ie s fa c. Nu va fi uor i- va oca pe tatl ei care va fi m h n it, d a r l iubea pe Nico i era gata s lupte p e n tru el, in d iferen t ce fcuse el n trecut. Cnd o s le spun a u to rit ilo r italie ne cum s-a in terpus Nico n tre ea i puca Oliviei, o s-l judece cu m ai p u in asprim e? P resim ea c el nu m ai fusese am estecat i n alte cazuri de rpire. Nu tia ce mai fcuse el. i ream inti ea ; nu tia nici m car care sunt

sim m intele lui. V roia s-l salveze, cu aceeai ardoare cu care dorise s-l vad pedepsit. C hiar dac ta t l gsi c h o t r re a ei de a depune m rtu rie era ciudat, nu com ent ni mic. Saffron scrise a u to rit ilo r italiene spun n d u -le c va ap are ca m arto r. Se h o t r se s pledeze p e n tru Nico n faa ju ra ilo r aa totul va avea valoare m ai m are. Nu era to talm ente stupid, totui, tia c presa va specula n coloanele ei de scandal faptul c Nico i luase m inile, d a r nu-i psa. Nico tia adevrul. P n la proces m ai era o lun i nu era zi in care s nu se gndeasc la Nico, sau noapte n care s nu viseze c este lng ea, cu braele ncolcite n ju ru l ei, avnd piep tul lui d re p t pern. E steticianul care avea grij de ea n sa lonul su de n fru m u se a re se ngrozi de sta rea pielii i a unghiilor lui S affron. P e n tru c prul i fusese cioprit, ea opt p en tru o linie a p ru lu i m ai scurt. T atl i spuse c arat m ai bine aa i Saffron nu p u tu s nege c acum p rea m ult m ai fem inin dect n a inte. Procesul se devansase p e n tru c italieni lor le era fric de o ncercare a restului b a n dei, ce nu fusese prins, de a-i elibera tova rii. P e n tru ap ariia la proces. Saffron i alesese un com pleu g alb en -au riu care-i d u -

nea n valoare ochii i prul. A rta m ai in v rst sau se m aturizase ? S ir R ichard i spu se c a ra t n cn tto r, d a r n sinea lui gndea c pare nefericit i fo arte vu ln erab il i ar fi d orit s-o n treb e de ce avea cearcne i era trist, d ar era prea n elep t i neleg to r ca s pun n tre b ri ; noua lor p rieten ie care se form ase n tre ei, i era prea scum p ca s-o tu lb u re cu n treb ri nelalocul lor. A r fi v ru t s m earg n Italia cu ea. dar Saffron a r fi refu zat i oricum , o cltorie de afaceri urgent, la New Y ork, nu i-ar fi p e r mis s-o nsoeasc. n w eek-endul dinaintea plecrii, tatl su se ntoarse acas m ai devrem e. Saffron fusese ocupat cu m p ach etatu l un costum de c ltorie i alte haine de care avea nevoie n zilele n care treb u ia s ap ar ca m a rto r la trib u n al. T atl veni n cam era ei prnd obo sit i nelinitit. tiu c n-ai s fii de acord. ncepu el fr nici o introducere, d ar am a ra n ja t ca cineva s m earg cu tine la Roma. Nu cum va n ep re u itu l tu Dom ? spu se S affron cu sarcasm . Era cam stul de aprecierile lui entuzias te la adresa acestui prieten, d ar el se fcu c nu pricepe i scu tu r din cap. Nu, u n ul din oam enii care au atacat fe r ma. i el o s depun m rtu rie.

M rtu rie care s-a r fi p u tu t s-l nfunde pe Nico ! se ngrozi Saffron, E ra ceva ce nu luase n calcul. Acest om la care tatl su se referea treb u ia s fie unul d in tre oamenii din S.A.S. care o salvaser. Dac era sau nu unul d in tre salvatorii ei, ea nu-i recunoscu ; de fapt i am in tea foarte puin din ceea ce se ntm plase n acea zi. Era un tip plcut i politicos, care lu loc al turi de ea n avion i dup ce se prezent, se cufund n lectura unei biografii a lui Winston C hurchill, im ediat ce decolar. Ea nu realiz ct era de ncordat, dect atunci cnd zborul era pe sfrite i el i sp u se cu calm : T rebuie s fie foarte greu p e n tru d u m neavoastr s facei asta... m ai ales c ai fost obligat s tr ii n apropierea lor. Este un lucru pe care-1 nvm n tim pul a n tre n a m entelor, adug el... Se ntm p l n dou feluri : victim a i u rte de m oarte sau a ju n ge dependent de ei. O observa n tim p ce-i vorbea i n ciuda politeei lui, S affro n sim ea c el se n treab din ce categorie face p a rte ea. O s afle cu rnd, gndi S affron strn g n d u -i buzele. Era adevrat, fusese dependent de Nico. F r el, viaa ei n -a r m ai avea nici un sens, dei tia c el nu-i m p rtete sentim entele. D ar d a c el a r scpa de sub acuzaie, dac l-a r con-

vinge pe ta t l ei s-l ajute, Nico a r mai avea nevoie de ea ? Se mic n elin itit n scaun. Asta vroia ? El s-i fie recunosctor pen tru c nu avea alt ieire ? S-l reduc la att ? Nu-1 iubea tocm ai p e n tru c era a t t de m n d ru i de indep en d en t ? A r fi dorit el lib er ta te a la un astfel de p re i cu tim pul ar fi fost n e m u lu m it i ar fi u r t-o ? Cnd zborul se sfri, nu ajunsese la nici o concluzie. Tot ce tia era c nu vroia s-l vad pe Nico in tr n d la nchisoare, fr s ncerce s-l sal veze ; tot ceea ce se va ntm pla dup aceea tre b u ia s fie la latitu d in ea lui. Cu escorta n a rm a t care o conduse la hotel i care o supraveghea tot tim p u l, ea i ddu seam a ct de m are im p o rtan ddeau a u to rit ile italiene procesului i ct de p u ine anse are ea ca s-l a ju te pe Nico. G u v ern u l italian era stul de a t ta snge i cu a ju to ru l lui S affron vroiau s pun capt ac iu n ilo r teroriste. Ea realiz acest lucru n p rim a zi a procesului, cnd fu in v ita t s ia loc n boxa m arto rilo r i s spun ju ra ilo r cum fusese rpit. Pe b anca acuzailor p u tu s-o vad pe Oli via, care o p rivea cu u r ; G uido i P ietro erau lng ea i n spatele lor, ali indivizi pe care n u -i cunotea. Nico nu se zrea p rin tre ei. O cuprinse frica. U nde e ra el ?

n tre b rile u rm a r u n a dup alta i ea se fo r s r sp u n d ct p u tu m ai bine, f r s-l im plice pe Nico. S im ea cum starea de ten siu ne i crete i ochii ei l cu tau n co n tin u u pe Nico. Scpase cum va ? N u vzuse nim ic d e spre asta n ziare. ^ n m om entul n care tre b u i s explice ciam a ncercat G uido s-o violeze, sim i cum o cu p rin d e o stare de slbiciune i to tu l se n v rte n ju ru l ei. Ju d ec to ru l era am abil si se purta cu ea p rin tete. I se aduse un p a h ar cu ap i un scaun. i n acel m om ent ai fost salvat de un alt m em bru al g ru p u lu i ? n treb ju d ec torul, citind din depoziie ceea ce S affro n scri sese dup ce fusese salvat. Acest b rb a t este aici... m p reu n cu ceilali ? Cineva^ se apropie de ju d e c to r i-i opti ceva. El ddu din cap a p ro b ato r : - Ah, da, zm bi ctre Saffron, am u ita t b rb a tu l despre care vorbim a fost m pucat n tim p u l o p eraiu n ilo r de salvare i acum nu m ai poate rspunde n fa ta justitiei oam enilor. ea. Sala trib u n a lu lu i ncepu s se n v rt cu

Nico era m ort... m ort. D eodat, n sala trib u n a lu lu i n cep u r s se au d zgom ote. C ineva din fu n d u l slii n cepuse s tra g cu arm a : om ul care o nso-

ise in avion fugi nspre ea cu un pistol n m n. B rusc, n m ica sal izbucni violena. Cineva ip i S affron fu m pins la pm nt, n m om entul n care un c u it zbur pe lng capul ei. m p u ctu rile se o p rir i cnd n sfrit S affron i ridic faa, to t ceea ce vzu, fu tru p u l lipsit de via al lui G uido i fata contorsionat de u r a Oliviei. P e n tru m om ent, scena se schim b ; n locul lui G uido ea-1 vzu pe Nico zcnd fr via , cu m inile in erte de-a lungul tru p u lu i i durerea pierderii lui i n l tu r orice alt sen tim ent. l auzi pe omul de la S.A.S. alergnd si apoi ntorcndu-se ctre ea o n tre b dac este teafr. Dom m -a prev en it c s-a r putea n tm pla ceva, m u rm u r el, d ar rem arca sa nu avea nici un neles p e n tru S affron. Nico era m ort. Ea nu se putea opri aici. D up ceea ce i se ntm plase, nu m ai punea problem a m rtu riei ei, d ar ea refuz s prseasc trib u n alu l p n nu afl circum stanele m orii lui Nico. n ochii celui care o pzea, ea vzu m il i com ptim ire, cnd ea-i spuse c v rea s stea pn la sfritul procesului p e n tru a afla totul. O bserv totui, n ochii lui i o oareca re urm de vinovie.
0 -

O bserv acelai lucru i atu n ci cnd reui s vorbeasc cu una d in tre oficialitile ita liene, un italian cu o fa sever care v or bea perfect englezete i care se scuz pen tru ceea ce era s se ntm ple. A nim alele ! N -au d rep tu l s triasc. Vor s d istru g tot ceea ce a reu it civilizaia, s ex tin d crim a la ran g de lege. Nu m erit s fac u m b r pm ntului ! U itndu-se ru g to r spre nsoitorul su, Saffron l fcu s n tre ru p m onologul italia nului, p e n tru a-1 ntreba ceea ce o frm n ta. D om nioara W ykeham se intereseaz de soarta om ului nu m it Nico. A fost m pucbt i om ort, cred, n tim pul o p eraiu n ii de sal vare. Era ceva n im aginaia ei, sau n tre cei doi brb ai exista o nelegere secret ? D up o oarecare ezitare, italian u l aprob. Da, aa este. A m u rit la ferm ? o m pinse ceva pe Saffron s ntrebe. Vroia s tie adevrul, in d ifere n t ct de dureros a r fi fost. T rebuia s tie... treb u ia s tie cum a m u rit Nico. Da. A fost m pucat de u n u l d in tre sol dai... U nul din m em brii bandei.

A m bele explicaii venir sim ultan i Safron se n cru n t, d ar n ain te ca ea s ntrebe care este realitatea, italian u l se scuz : Da, bineneles, avei d re p ta te m -am nelat, el a fost m pucat de unul d in tre sol dai. Nico m o rt ! Nu putea s accepte. Fusese a t t de m in u n at de viu i de n eatin s n a r m u ra sa de fo r i voin ! O apucar nite su g h iu ri de plns isteric. P zito ru l ei de la S.A.S. i italianul se u ita u la ea stn jen ii. Signorina, v rog... Ce s-a n tm p lat cu corpul lui ? A... fost ngropat. i m o rm n tu l lui ? A rm as fr cruce, ca al unui crim i nal, i spuse italianul. A ceasta fu lovitura final. Nico se dusese ca i cum n -a r fi fost vreodat, fr a lsa m car o urm a existenei sale pe pm nt. Om ul de la S.A.S. p rea g r b it s-o scoa t din trib u n a l i ea avu im presia clar c era n g rijo ra t ca ea s nu m ai pun alte n treb ri, ca i cum i s-a r fi ascuns ceva. D ar ce ? T atl su o atepta la aero p o rtu l din H eathrow, d a r cnd el i vzu faa m p ietrit de d u re re i m odul n care se m ica, ncet i pli n de m h n ire, ca i cum ar fi fost pe p u n c tu l de a se sfrm a n bucele, nu fcu nici

o_ ncercare de a o atinge. F r s-i dea oca zia s protesteze, a ra n j ca s plece m p reu n n S urrey. S affron nu-i m ai am in tea de cnd nu m ai fusese cu ta t l su la a r i dei ncerca s se com porte norm al cu el, nu reuea. ' Im aginea lui Nico o h ru ia . N um ai pierzndu-1 i dduse seam a ct de m u lt l iu bete , a t t de m ult, nct fiecare m in u t fr el era ca o d u re re fizic i m ai r u dect ori ce, era fap tu l c nu tia unde-i zace corpul ; s-a r fi dus la m o rm n tu l lui i a r fi plns, uurndu-se. C rezu c ta t l su, cu influen a pe care p are, o s descopere unde este ngropat, dar spre n e m u lu m irea ei, el nu se ar ta dispus s-o ajute. A sta o s te fac s-i fie si m ai greu, fusese explicaia lui, d a r Saffron avea con vingerea c nu sta era ad ev ratu l motiv. nc o dat, prin m inte i trecu c nu tie n treg adevrul. D ar la ce i-a r folosi ? C hiar d o rin a nebun de a fi conceput co pilul lui Nico nu se realiz. T atl o ndem na s ncerce s-i continue v iaa din nou, d ar ea nu m ai avea nici o trag ere de inim . P a tru zile dup ce aju n seser n casa de la a r , n u mai p e n tru a-i face plcere tat lu i su, S af fron accept p ro p u n erea acestuia de a iei undeva. El o conduse la un mic local foarte

n g rijit i com and de m ncare p e n tru am n doi. P ateu l care le fusese serv it cu pine de cas, era foarte apetisant, d a r Saffron, dup ce lu o n g h iitu r, vzu un b rb a t n col ul ncperii, cu p ru l n eg ru care se ncre ea peste gulerul cm ii, cu m icri suple i sigure. l vzuse doar p u in din spate, d ar fu suficient ca s se albeasc la fa i s strige ,,N ico ! Reacia tatlu i fu rapid. Se mic i se aez n fa a lui S affron ca s-i ascund fa a palid i tru p u l care-i trem u ra, de p ri virile celorlali consum atori. Nu poate s fie Nico, Saffron, i spu se el ncetior, d a r n ochii lui se citea ceva de neneles, ceva n tre vinovie i m nie. Cnd se asigur c ea i-a rev en it i co m unic c are de dat un telefon de care-i adusese abia acum am inte. U itndu-se dup el cum se n d reap t spre telefon, Saffron ncerc s-i vin n fire Ta tl su prea plecat de m u lt vrem e, iar atunci cnd se ntoarse a r ta gn d ito r i p re ocupat. P r sir localul aproape im ediat i cnd aju n ser acas, e3 spuse cu b ln d ee : tiu c n m are m i-ai povestit ce s-a n tm p lat cnd ai fost rp it, tiu ce simi p e n tru Nico, d ar pstrezi prea m ulte lucruri
-------------------------------------------@ ------------------------------------------

p e n tru tine, Saffron. Nu crezi c te -a r aju ta dac ai vorbi cu m ine ? Oh, ta t ! Se azvrli n braele lui, a rm u ra sa fragil sfrm ndu-se, n tim p ce p rin tre suspine, i povestea totul i el o asculta n tcere. C nd ajunse la sfritu l povestirii, el arta foarte grav i m u lt m ai b trn . D raga m ea fat ! spuse el trist, ce-a putea s-i spun ? V orbeti de dragostea ta p e n tru acest b rb at, d ar eti sig u r c nu este o sim pl tru fie intensificat de fa p tu l c nu-1 poi obine ? C hiar dac a r fi s u p ra v ie u it...' M -ar fi v ru t oare ? n treb ea grav. Tat, nu tiu. tiu doar c-1 iubesc i fr^el viaa m ea este o sim pl existen. D eoarece i inea degetele deasupra sto m acului i el i observase gestul, n treb n cetior : Ai fost am ani, nu-i aa ? Ea ddu din cap i lacrim ile ncepur s-i urg pe obraji. Da, i chiar dac crezi sau nu, el a fost prim ul. N -a v ru t, , d a r am insistat i sunt bucuroas p e n tru asta. strig ea disperat. M car asta am avut. i s nu-m i spui c sunt tn r i o s apar altcineva nu va apare niciodat nici unul nu va fi ca Nico. Biata m ea feti ! Ce pot s-i spun ? C tim pul vindec ? Aa este, s tii. Cnd

am p ie rd u t-o pe m am a ta... ddu din cap i p ru s m b trn easc i m ai m ult... Saffron, te-am ju d ecat g reit i m ai ru... P e n tru c n-ai crezut c su n t n stare de o asem enea dragoste ? n treb ea trist. Sau p e n tru c am spus c Nico a fost prim ul ? Nu pot s te nvinuiesc p e n tru asta, tat, presa m ea nu a fost prea bun. Ce pot s spun ? Eti prea m a re ca s te h rn eti cu iluzii i prea t n r ca s ac cepi faptele. S affron tia c tatl su o urm rete cu triste e atunci cnd se n to arser la Londra. M unci ca un cine la slujb i urm chiar i un curs de secretariat, p e n tru c m unca era singurul mod de a se obosi suficient ca s poat dorm i noaptea i avea nevoie de somn deoarece n visurile ei, Nico era nto td eau n a acolo, n to td eau n a iubitor, n to td eau n a cald i viu. C rciunul veni i se term in. P ru l nce puse s-i creasc lung, din nou. E ra prea sla b i fragil. D urerea devenea i m ai m are, n loc s treac. De anul nou, tatl su treb u ia s plece la New Y ork. Cu o sp tm n n ain te de ple care, el prea ajuns n culm ea nervilor. Cnd Saffron i atrase aten ia despre asta, el i spuse c era din cauz c nu-i plcea ideea s-o lase singur.

I-am cerut lui Dom s m ai treac i s vad dac totul este n ordine, i zise el evitndu-i ochii... d ar este n Suedia n acest m om ent, cu nite afaceri i o s se ntoarc sptm na viitoare. I-am d at o cheie de la cas. E rau din nou la Londra i S affron a r .fi v ru t s-i spun c nu este nevoie ca cineva s stea cu ochii pe ea, p e n tru c nu era un copil lipsit de m inte, d a r p e n tru c el era att de ngrijorat, n-avu inim a s-o fac. Saffron, eu... ncepu el, d a r pe urm se rzgndi ca s spun... s m ierte D om nul pentru ceea ce i-am fcut, p e n tru c eu nu mi-o pot ierta. Dac a fi tiut... G ndindu-se c el se refer la faptul c ea fusese rp it din cauz c avea un ta t bo gat i altfel nu l-a r fi cunoscut pe Nico, zise cu blndee : Tat, nu este nimic de iertat, ba din contr. Ce s-a n tm p lat cu Nico este cel mai preios lucru din viaa mea, i chiar dac n-am s-l m ai vd i s-l ating din nou, via a mea este mai plin din cauza a ceea ce s-a ntm plat. Poate c tu ai d re p ta te c s-a n tm plat aa ; cel puin pot crede c el a sim it ceva p en tru mine... S igur c da, o n treru p se exploziv ta tl su. Saffron, eu...

tiind c el vrea s-i uureze durerea, reui s scoat un zm bet slab. Ce nseam n sigur c d a ? De ce crezi c a r fi sim it ceva ? F iindc su n t fiica ta ? El plec n dup-am iaza urm to are. S af fron l conduse la aeroport, conducnd Rollsul cu grij. D up aceea, n loc s se duc aca s se ntoarse la birou i se afu n d n m u n c, pn cnd obosi a t t de tare, nct era ct pe ce s adoarm pe birou. Tim p de cteva zile, la ora opt dim ineaa era la slujb, ca s plece la opt seara, cnd se n torcea acas prea obosit ca s mai poa t m nca. T rep ta t corpul ei ncepu s se adapteze la aceast autoflagelare i som nul de veni tot m ai insuficient. Saffron, nu m ai poi continua aa i spuse eful ei n tr-o dim inea cnd, ven 'n d la serviciu, o gsi la birou cu ochii ncerc nai. Ta-i cteva zile libere este un ordin ! Nu este de nici un folos s m unceti ca un autom at, aa cum faci n m om entul de fat. D ndu-i d rep tate, S affron se hotr. Casa prea pustie fr tatl su i n tr-u n im puls, se h o tr s plece n S urrey. ncepuse s ning atunci cnd plec din Londra, Din cer. cdeau fulgi subiri i fra gili, a t t de vulnerabili i de tenaci n ace lai tim p, ca iubirea ei p e n tru Nico. Senti----------------------------------------- (2]7j-------------------------------------------

m entul ei p e n tru el crescuse n in ten sitate fr s-i dea seam a, pn fusese p rea trziu. Prea trziu cele m ai triste cuvinte din toa te lim bile, gndi ea cu am rciune, n tim p ce conducea prin trafic. C nd aju n se la casa din S u rre y era foarte trziu i n tim p ce descuia ua se g n d i'c a s-l sune pe ta t l su. A r fi fost n g rijo rat dac ar fi d at telefon acas i n -a r fi gsit-o. C ondusul o obosise ; suficient de obosit, se bg n p a t ca s adoarm im ediat i s-l vi seze pe Nico, nto td eau n a cu ea.
k

C A PITOLUL 10 S affro n se trezi dim inea i observ c un s tra t gros de zpad acoperise grdina i m prejurim ile. D eoarece casa n u era folosit dect te m p o ra r de ta t l su, cineva venea sptm nal s verifice dac to tu l este n o rdi ne, aa c S affro n nu avu nici o problem s porneasc nclzirea central. D up ce in stalaia fusese conectat i ca sa ncepuse s se nclzeasc, ea se decise s-i dea un telefon tatlu i, d a r spre m area ei de cepie, cnd ridic receptorul, descoperi c linia este m oart. Cea m ai ap ro p iat cabin telefonic era la trei kilom etri d istan , la o ncruciare de d ru m u ri. n to td e a u n a se n tre base cine o fi instalat-o acolo, a t t de dep arte de oricine. Se nfior, h o t r n d u -se s dea telefon, la n toarcerea din sat, unde in ten io na s se duc p e n tru a-i com pleta rezervele de h ran . Zpada era m ai m are dect i nchipuise ea, p u tern icu l Rolls avansa cu greu i atunci cnd ajunse n sat, o d u reau m inile din cauza volanului.
------------------------------------------- @ -------------------------------------------

^Era un singur m agazin alim e n tar i o m celrie, d ar Saffron reui s cum pere tot ceea ce i era necesar. La ntoarcerea spre cas n cepuse din nou s ning. Tocmai cnd se apropia de ncruciare, o depi o m ain care o obliga sa se n d rep te spre an. N u prea avu timp^ sa-i m anevreze m aina cea m are i s-o traga la m arginea drum ului i se u it nem u l u m ita te cealalt lim uzin care o depsise i nici m car nu realizase c fusese aproape e a produce un accident. D up ce-i reveni din sperietur, ncerc s orienteze m aina pe direcie,^ d a r roile din spate p a tin a u n zpa da. Cu ngrijorare, i ddu seam a c nu o s fie m stare s-o porneasc i, ce era m ai ru, m aina ncepuse s alunece, cu totul, n ant. ragand frna de m n, iei a fa r ca s exa mineze situaia, cu inim a grea cnd realiz c rebuie s lase acolo Rolls-ul si s-o ia pe ios napoi. ' Pn la urm se hotr s telefoneze la oficiul din Londra s-i roage s-l an u n e pe tatl ei unde se afl, i la un garaj local ca s le spun s vin s depaneze m aina. nc im presionat de ct de aproape fu sese de a fi lovit de cealalt m ain, m erse spre cabin, cutnd m ru n i n portofel. Ridic receptorul nelinitit, p e n tru c nu auzi nici un ton, d a r dup ce ncerc de c teva ori i ddu seam a c i acest telefon, la

fel ca i cel de acas, nu m ai funciona. Ab tu t, n g h eat i obosit, i lu cum p r tu rile din m ain i ncepu s m earg, nu de-a lungul drum ului, ci peste cm puri, ca s scurteze din tim p. P e n tru d rum ul n sat se m brcase cu blugi, cizme la m od i o jach et de blan pe care ta t l i-o cum prase ca d ar de C r ciun ; haine bune i clduroase p e n tru o vizi t n sat, d ar insuficiente p e n tru a o proteja de te m p e ra tu ra sczut din aceast p arte a rii. Nici nu parcursese ju m ta te din dis ta n spre cas c i ncepuse s-i sim t t l pile nep en ite i picioarele dureroase. V n tu l de g hea care-i sufla peste fa, m n u ile sale de piele scum p, care abia de-i pro tejau m inile i creau o stare de disconfort, d a r n ciuda acesteia, m erse h o t r t nainte pn cnd i ap ru n cm pul vizual im agi nea zidului de p ia tr al grdinii. In tr p rin tr-o p o art m icu aflat n zid i se t r spre ua din spatele casei. A tm osfera din cas era cald i p riete noas dup frigul de afar i S affro n se urc la etaj, ddu d ru m u l la baie i ncerc nc o dat telefonul, nainte de a-i duce cum p r tu rile n b uctrie. Telefonul era nc m ort i S affron i m uc buzele. S racul ta ta, Rolls-ul era m n d ria i bucuria lui i ea spera ca linia de telefon s fie re p a ra t la

tim p ca sa depaneze m aina, n ain te ca el s se intoarca de la N ew -Y ork. M ersul pe ios i acuse pofta de m ncare ; p e n tru p rim a dat ntflf C6Scald S^ ! a neVOia h ran ei m tai n oT baie d ar mai

fm ? Ula? gsise 0 sticl cu esent Peh" WntP R - 1 Senerozitate n apa fier binte. Baia o nvlui ntr-un nor parfumat i a ncepu sa se relaxeze, tresrind cnd trup^nrTixr1 am m 51 f r s v re a > cum se sim ise Dunsp!p!Ci atm s? e $ m ai ales cum i rs punsese^ la m ngieri. C t de ta re s-a r fi sea < 2 Uf -am if irile refuz s-o p r seasc.^ Se freca p u tern ic cu prosopul penc u n r V r T senzualitatea care ncepuse s-o cuprind i apoi se grbi spre d o rm ito r pen tru a caut nite lu c ru ri curate. Deschise i fonierul, unde gsi lu cru rile de v ar puse dup vacana din Caraibe, d ar deodat atenc L L f H a aSKde liniS ^ R t e a s c a unei n - U^ ba"' nCeW0r 0 d ^ P tu r i, o Ni n ? apa I ra ^ tin le. Era cmaa lui m co. O gsise in camera ei, dup ce fcuse dragoste cu Nico i i-0 pusese pe ea. O d? 1 . 1: pusA e Pe fat> strngnd-o ca i cum i m c5 irosul trupului lui i iniea d S ra ?*e de d.u rf r e - Se m b rc apoi cu ea. Dei u a ta rn a , fund p rea larg, nu-i psa
dpH ? nUi6 NC0. 0 p u rta se el. Tocm ai i non Pa ru ^ can d auzi pe cineva care ncearc ua.

P e n tru m om ent, su rp riza o nghe, dar se opri din p e ria t i se grbi spre scri, ui tnd c este m b rcat doar cu cm aa lui, de sub care-i ap reau picioarele lungi i svelte. Cineva trecuse probabil prin apropiere i vznd lum inile aprinse vroia s se n cred in eze dac to tul este n ordine. Aa erau oa m enii de la a r , foarte g rijulii ! Deschise ua i vorbele de b u n -v en it i se oprir pe buze cnd l vzu pe tatl su obosit i cu faa c zut, c se oprete, se uit la ea i dup aceea ntorcndu-se, se adres unui b rb at care ieea d in tr-u n autom obil p arcat lng cas : E-n regul, Dom. Ea este aici i este teafra... Doam ne, S affron, cnd am vzut R olls-ul era ct pe ce s fac un atac de ini m. D ar tat, ce faci aici ? De unde ai tiut... Dom m -a sunat de Ia Londra s-mi spun c a telefonat la locuin i tu nu erai acolo. L-a c u tat apoi pe B art care i-a spus c ai venit aici. O ricum veneam ncoace, aa c a venit cu m ine. Am ncercat s te anun, d a r n-am reuit. Ochii lui o priveau cu g ra v ita te i S af fron nu avu nevoie s-l n treb e de ce condu sese a t ta drum pn n S u rre y p e n tru c 0 .

p u r i sim plu nu p u tu se s-o contacteze la telefon. Pe fa i se citea n g rijo rarea. O, ta t ! vocea ei deveni d in tr-o d at precaut n tim p ce se uita spre ua deschi s... P rieten u l tu Dom se pare c este foar te ocupat... nu putea s ia de b un ceea ce-i spusese B art n leg tu r cu venirea mea aici ? Oh, nu-1 blam a pe Dom. Il rugasem s aib g rij de tine. Tocmai i spuneam cnd am v zu t R.olls-ul... V roiam s-l depanez nain te de n to a r cerea ta. n cteva cuvinte S affron i explic ce e ntm plase. De a fa r se auzeau sunetele unei activ iti i ea-i ddu seam a c este m b r cat doar cu cm aa unui b rb a t, destul de decent, d ar prea sexy. Se grbi spre scri, n ev rn d s fie vzut astfel, de ctre p riete nul tatlu i su. Nu reui. Tocmai ajunse la p rim a treap t cnd auzi c se tr n te te ua i pe tatl su vorbind pe un ton ciudat : E-n regul, Dom, S affron n -a pit nimic. M b u c u r s aud asta. Vocea aceasta rece i form al o cunotea la fel de bine ca pe propria ei voce ! Se ntoarse, cu faa alb ca i cm aa pe care o p u rta , ncerc s spun ceva i tre m u r n d

ca o fru n z, nainte de a fi cuprins de un vl negru, l auzi pe ta t l su sp u n n d : Doam ne, a r fi tre b u it s-o previn... s-o pregtesc, d ar am fost a t t de sp eriat s nu fi fcut ceva prostesc... i dup aceea, nu mai fu nim ic dect n tuneric, n tu n eric i o team terib il c a n nebunit, deoarece cel pe care ta t l su l n u mise ,,D om era cu sig u ran Nico. Nico, ce m urise ; Nico, cel care o rpise i o um ilise ; Nico, cel pe care l iubea : Nico. cel care nu putea fi un b rb a t ce se chem a Dom i care o studia cu ochi reci, m b rcat n tr-u n cos tum asem nntor tatlui su, cu pru l su negru p iep tn at n ordine, cu g u ra n e r b d toare i m nioas. T ata ? S-a ntors la Londra. Nico ! Deci nu visase ! S affro n i deschi se ochii ncetior. Era ntins pe p at n casa tatlui su. n co n ju rat de lu c ru ri fam iliare i era n siguran ; totul era n ordine, n afar de b rb a tu l care sttea lng fereas tr, cu fa a n um br. C red c este tim pul ca eu i cu tine s avem o explicaie ! Se sim i cuprins de isterie ; o lsase s cread c este m o rt ; se trav estise n p riete nul ta t lu i ; fcuse dragoste cu ea i-i sfi-

ase inim a i acum credea c pot s aib o ex plicaie ! Se ntoarse cu spatele la el, scu tu rn d co pilrete din um eri : N u-m i vorbi ! l sim i, m ai curnd dect l auzi, cum se apropie i se oprete lng ea, p e n tru c o fcea^ s se sim t vu ln erab il ; o fcea s-i aduc am inte... i observ n g ro zit m na care se nd rep ta ctre ea i strig cu am r ciune : Nu m atinge ! Nu te apropia de m ine ! Te ursc ! C hiar aa ? El ngenunche lng pat aa inct ochii Iui aju n ser s-o priveasc d re p t n fa. S af fron ncerc s se ridice, d ar b ra u l lui care o prinsese de um eri, o fo r s stea nem i cat. De asta eti m brcat cu cm aa m ea ; de ce ai^ v ru t s-m i salvezi viaa, de ce i-ai spus ta t lu i tu c ai fi v ru t s-m i concepi copilul ? o n tre b el cu em oie. Ea ncerc s nghit, d a r descoperi c nu poate. N u se p u tea ca ta ta s-i spun toate astea, gem u ea. N -ar fi tre b u it niciodat ca el... M i-a povestit... vocea lui u n ifo rm era sincer. Vrei s-m i spui c -ai m in it ?

S affron se fcu c nu aude ; Cine eti tu ? tii cine sunt, spuse el ncordat. Dom inic H u n ter, cel al crui na a fost cel mai bun prieten al tatlu i tu. D ar nu m i-ai rs puns la n treb are. Nici tu nu ai rspuns la a mea. Spune-m i, ai crezut n ceea ce i-ai spus tat lu i t u ? Da, cu v n tu l i ieise cu g reu tate din gur. D ar nu m ai cred acum a, se rsti ea la el. Am crezut n tr-u n om care nu exist. Ba exist. Vrei s-i dovedesc ? Nu ! Ea se ddu napoi i el rse am ar. n seam n c m ai exist o urm de iu bire dac reacionezi aa. A vrea s-i re am intesc ct de uor se poate tran sfo rm a ura pe care mi-o ari acum n altceva, total di ferit. Ce faci aici ? l n treb Saffron. Nu neleg... C are-i problem a ? rb u fn i el cu d u ri tate. Toat poezia a d isp ru t acum cnd tii c sunt un om ca toi ceilali i nu un erou im aginar ? Nu tii nim ic despre dragoste, fetio, trieti nc n tr-o lum e a fantasm elor. Se ntoarse brusc, ridicndu-se n picioa re i se ndrept spre fereastr, cu spatele la

ea, cu m inile bgate n buzunarele costum u lui scum p cu care era m brcat. . '^ rn venit aici astzi, p e n tru c tatl tau m i-a cerut-o. E ra n g rijo rat din cauza ta ; n g rijo ra t ca tu... S nu m or din dragoste p e n tru un b rb at care nu exist ? spuse S affron cu hm arciune, pu n n d u -i picioarele pe podea. A fost ceva la care nici unul d in tre noi n e~am gndit. Uite, spuse D om inic repede, sa stm jos i s-i povestesc ce s-a ntm plat sau sa plec i s te las roas de u r i am r ciune, ce preferi ? Ai de gnd s-m i spui ad ev ru l ? . Se ntoarse i o privi n fa i ea vzu ceea^ce nu observase mai n ain te a r ta mai a tra n , obosit i pe fa avea n tip rit ceva ce nu existase nainte. culi"? E?ti SUficient de m atur Ca s m asS affron ezit doar o clip. In d iferen t ce du rere 11 va produce, tre b u ia s afle totul. Da, spuse ea cu ferm itate. ~ a * ncePu t cu optsprezece luni n urm a. P rin ii mei au m u rit cnd eram nc un puti i naul m eu m -a crescut m ai m ult sau mai puin. Am fost fo arte apropiai, i a fost foarte bun cu m ine, un om neleg to r i care m i-a p u rta t de grij. Inteniona ca eu s-i p reiau biroul de avocatu r i el s

------( 2 2 8 ) -----------

se re tra g la pensie i s se ocupe de pes cuit, ocupaia lui favorit. n acest scop a ve n it n ti n Italia. T rebuia s vin cu el, d ar n u ltim ul m om ent s-a ivit o problem in m unca m ea. M -am lu p ta t m u lt cu viaa dup ce m i-am p ie rd u t p rin ii am plecat de la coal i am in tra t n a rm a t un lucru nebunesc, d a r care m -a n v a t o grm ad de lu c ru ri despre via. Naul m eu a fost n to td e a u n a lng m ine i vroiam s-l rs pltesc, s-i a r t c poate s aib ncredere n m odul n care lucrez, aa c a plecat sin g u r n Italia... i nu s-a mai ntors niciodat... Ochii lui erau plini de triste e i Saffron, f r s vrea, sim i o m il p e n tru el. n tim p ce era acolo, a fost r p it ; am nceput s str n g sum a p e n tru rscu m p ra re, d a r ceea ce vroiau ei era m u lt prea m ult dect puteam procura eu la repezeal. Am fcut tot ce-am p u tu t tatl t u m -a a ju ta t s obin banii, d a r n final a fost prea trziu . L-au om ort, ghici S affron. Da. Am ncercat s contactez au to ri t ile italiene p e n tru a face ceva, d a r erau n e aju to rate, aa c m -am h o t r t s fac to tul pe r sp u n d ere a m ea. C nd am fost n a r m at am fost n... S.A.S. ? adug S affron. Da. A a c m -am decis s m infiltrez n b an d a u to rit ile italien eti tiau cine

sunt, d ar nu p uteau pune m na pe ei erau prea m echeri. Deci, i-am u rm rit i i-am ob serv at ca s pot afla ct de m ulte despre o r ganizaie. Am fost a ju ta t de fa p tu l c fiecare gru p de teroriti era aproape independent fa de o rganizaia principal. M i-am d at sea m a c nu era chiar im posibil s m in filtrez i s p retind c am fost trim is de la cen tru ca s lucrez cu ei. Tot ce aveam nevoie era o cap tu r in teresan t. A dic eu ? M -am consultat cu tatl t u i l-am asig u rat c nu vei pi nimic... se strm b uor... ceea ce n-am p rev zu t a fost c... f C o s fiu destul de p ro ast s m n drgostesc de tine ? adug S affro n cu am rciune. Se ntoarse i o privi cu o expresie nedes cifrabil. Aa a fost ? C redeam c ce s-a p e tre cut n tre noi era do ar un pic de ex p erien sexual pe care vroiai s-o ncerci n ain te de a-i pierde viaa. Nu, ceea ce n-am p rev zut era c tu nu erai fem eia sofisticat de spre care citisem n pres, ci doar o fat nevi novat care nu tia nim ic despre cum ar fi tre bu it s se apere. i ai fcut-o tu n locul m eu ? n cu vintele ei se am estecau deziluzia i am r ciunea... D ecepionndu-m , ngrozindu-m i seducndu-m ?

S cutete-m de u ltim a rem arc, spuse el, cu cruzim e. Ai fost de acord cu m ine, chiar dac acum ncerci s n u m ai recunoti. O ri cum, continu el, te-am a p ra t ct am p u tu t de bine, de ceilali. T oate d ru m u rile n ora ? bom bni S affron. E rau ca s... S -l inform ez pe tatl tu, care la r n dul lui s tra n sm it info rm aii fotilor mei cam arazi. M em brii ai S.A.S. ? suger S affron, creia lu c ru rile ncepeau s-i devin clare. * Da, acionam neoficial, d a r cu acor dul a u to rit ilo r italiene. C um te-ai in filtra t n band, la nce p u t ? n tre b S affron. D evenind am an tu l Oliviei ? N u ! i n obraz i tre s ri un m uchi... D ar dac a fi fcut-o a fi fost m ai de con d a m n at dect tine ? n tre b el cu asprim e. i s n u -m i spui c n -ai sp erat s m convingi s-i dau d rum ul, sau asta nu i-a tre c u t de loc prin m in te ? B rusc, deveniser doi str in i care se priveau u n u l pe a ltu l separai de p ro p ria a m rc iu ne. S affro n tia din ce m otive era n e m u lu m it i n v eninat... d a r el din ce m otiv era ? P e n tru c ta t l su insistase s-o vad ? p en tru c nu m ai vroia s aib de-a face cu ea i-i e ra team s nu fie obligat s-o fac ?

Ceea ce nu pot nelege, este tatl m eu, ncepu ea stn jen it, d ar D om inic i-o tie scu rt : L-am ru g a t s nu spun nim ic ; i n a far de asta, ca i m ine, credea c tu eti n d r g o stit de ideea de a fi n d rg o stit ; i-am m ai spus, in tim itatea fo ra t n astfel de m p reju rri d natere la situ aii neobi nuite. Ceea ce nici el i nici eu n-am p rev zut... C Guido o s ncerce s m violeze i eu o s m azvrl n braele tale din cauza asta ? spuse S affron cu repeziciune. D ar nici tu nici ta ta nu treb u ie s v n g rijo rai c o s se m ai repete. O d urea m ai m ult dect a r fi crezut, s afle c totul fusese calculat i p lanificat ; c tot ceea ce dorise el era doar rzb u n area n a ului lui i c n acest joc ea fusese un sim plu pion. i dai seam a c ta t l tu a crezut c te-ai om ort cnd a vzut m aina ? spuse el cu o voce plat. S nu m ai spun ce-am sim it eu... Cred c te-ai b u cu rat, spuse Saffron cu am rciune. Ce neplcut treb u ie s fie p en tru tine s te trezeti pe cap cu nedoritele mele sentim ente. Ce s-a ntm plat, ta ta te-a fo rat s faci din m ine o femeie cinstit ? Nu te nfrv> \

g rijora, nu te-a vrea chiar dac ai fi ultim ul b rb a t de pe p m n t ! Se ntoarse cu spatele la el, tresrin d o cat, cnd el tra v e rs cam era neauzit, apucndu-i b raele i fornd-o s se ntoarc cu faa spre el. V rei s pariem ? n treb el cu cinism. C uloarea i dispru din obraji i rsu fla rea i deveni greoaie cnd el se aplec i-i atinse buzele cu ale sale. i tre b u i toat voin a pe care o avea, ca s reziste s-i ridice braele i s-i ncercuiasc gtul, rugndu-1 s fac dragoste cu ea i s-o iubeasc aa cum l iubea i ea pe el. nc l iubea, recunoscu ea n sinea ei nim ic nu se schim base, chiar dac el o decepionase, chiar dac nu ddea un ban pe ea. dar pn la sfrit avu destul m ndrie ca s-i in buzele strn se sub s ru ta re a lui violent i s nu-i rsp u n d n pofida ochilor lui m nioi, dei num ai bunul D um nezeu tia ct i era de greu. Cnd Dom inic i ridic faa, ochii i erau aproape negri i de nedescifrat. U nghiile lui Saffron lsaser urm e n palm ele pe care i le strnsese i corpul i se ncordase n efor tul de a rm ne indiferent. Pleci acum ? n treb ea cu d u ritate, m inunndu-se de cap acitatea ei de a prea de neclintit, cnd de fap t n in te rio ru l su se sim ea sfiat

N u nc. In cuvintele lui se sim ea am en in area i ochii i scprau periculos, fcnd-o s tre m ure. Se u it nspre u, d a r ca s aju n g la ea, tre b u ia s treac pe lng el i nu vro ia ca s-l ating. w"T ^ ceva care aPa r ine< cred... i "se u it n jos spre cm aa cu care era m brcat Saffron. A sta ? V rei asta ? N u num ai c o vreau, d a r o s-o i am, prom ise el ncetior i se aplec nspre ea.S affron crezu c el o s nceap s-i des fac n a stu rii i-i strnse poalele pro tecto r, eu ochii^ speriai, d a r spre su rp rin d e re a ei, el. o apuc de poale i le trase cu p u te re , n astu rii zburnd n toate direciile, n tim p ce cm aa se desfcea, tru p u l rm n n d expus privirii lui. Vrei asta ? Vocea ei era plin de nerv i i team n tim p ce--i scotea cm aa, trecn d d in tr-o sta re de m nie, n tr-u n a de fu rie n em rg in it, pe care n u o m ai avusese niciodat. N epsndu-i c rm sese goal n fa a lui, cu excepia chiloilor i a sutien u lu i de d an tel, ghem ui cm aa, tran sfo rm n d -o n tr-o m inge i i-o arunc n fa, Ia-o... ia-o i d u -te dracului... i s nu mai calci niciodat pe aici !

Dom prinse cm aa din zbor, absent, cu ochii a in tii asupra tru p u lu i ei, cu o privire care o fcu pe S affron s sim t cum inim a ii bate nebunete. Nici nu tii ce ch inuitor este s mi te am intesc aa i s nu pot face nimic, spuse el gfind... N oapte de noapte i zi dup zi, pn am crezut c am n n eb u n it, c nici o fem eie nu poate s fie a t t de perfect, att de atrg to are... d a r am greit. S affron se mic i m inile lui o p rinser, degetele nfigndu-i-se n carnea delicat a m ijlocului ei. Nici acum nu tii ce-a fost n tre noi, nu-i aa ? spuse el ncet... Ce ra r se ntm pl astfel de lu c ru ri ca cele care ne-au u n it ; a<t de ra r nct nu mi s-a n tm p lat niciodat i nici nu v reau s se mai ntm ple din nou. Acea p rim noapte la Roma... O d u re re ngrozitoare pru s-i explode ze n tot corpul, trim i n d fiori de nelinite n fiecare prticic a ei. De ce ? P e n tru c nu pot s m ai trec p rin tr-o astfel de e x p erien tiind c va fi singura. O vreau p e n tru to td eau n a ; te vreau p e n tru to t deauna. N u suport s m gndesc c alt b r bat a r p u tea s te ating, s te vad aa... Las-m s plec... las-m ! zise ea ho t r t.

N u p n cnd n-o s fac asta ! S ru tu l lui o n fierb n t pn cnd a ju n se la p u n ctu l la care nu se m ai p u tea gndi dect la nevoia de a-i sim i tru p u l altu ri de al ei. ~ D oam ne-D um nezeule, tiu c nu m poi iubi cu adevrat, l auzi optind lrg gtul ei nici nu m cunoti prea bine, dar d o rin d u -te i n eav n d u -te nseam n s devin nebun ; nu m ai pot gndi clar, m ai ales de cnd am ieit din spital... S pital ? se mic ea n elin itit n b raele lui. D oar nu crezi c n-a fi venit la tie m ai de dem ult, dac a fi p u tu t ? M i-am spus ca p e n tru tine a fost doar o ex p erien , c treb u ie s m ai creti, d a r am fost ca vrjit. Cand m gndeam la Guido atin g n d u -te, mi venea s-l tai n bucele. N u pot s m iert c te-am expus lui Guido nici p e n tru ce era s se ntm ple. E rai a tt de speriat, a tt de D oam ne, eram aproape de nebunie atunci cand rn~ai ru g a t s te posed ! m i-am spus c o s m pot abine, d a r p rim a atin g ere a tru pului tu buzele tale pe pielea m ea... C redeam c nu m vrei fiindc sunt virgin. La d racu ! n ju r D om inic. Te-am do rit tot tim p u l ; am pus ochii pe tine din p ri m ul m om ent, de la nceput n tre noi a fost

ceva special, d a r dup ce am vzut ct eti de curajoas n ciuda fricii, i ct de ngrozi tor de inocent eti, m i-am dat seam a c te iubesc i m -am u r t p e n tru pericolul n care te bgasem . Am subestim at efectul pe care l-ai a v u t asupra lui Guido... i asu p ra mea. De m ulte ori am fost c t pe ce s-i spun totul, d a r asta nsem na s te ex p u n perico lelor viitoare. M iubeti ? se n c ru n t ea vzndu-1 tre srin d i am in tin d u -i brusc ce spusese despre spital. M i-au spus c ai m u rit, suspin ea... - Ca G uido, O livia i p rieten ii lui s n u m m ai caute o p recau ie fireasc i cu care ta t l tu a fost de acord d u p proces, cnd i-a spus adevrul. Am trecu t prin m om ente grele, pot s-i spun acum i nu n u m ai d in cauza rn ilo r. n tim p u l acela eram n spital, p e n tru a-m i reveni dup m p u c tu ra Oliviei. C nd m i-ai salv at v iaa, m u rm u r S alron sfiat. V roiam s le spun asta la proces. V roiam ... tiu totul, spuse D om inic cu o g ri m as, D oam ne, i dai seam a cum poi s zpceti un b rb a t ? I-am spus tatei c te iubesc i nici atunci nu m i-a spus nimic. In ochii i vocea ei se p u tea citi d u rerea.

Ce putea s fac el ? A m bii sufeream de prea m u lt m ndrie, ceea ce nu este ne obinuit p e n tru astfel de situaii, se str m b uor m icndu-i um rul i S affron i,i am inti c nu ieise de prea m ult vrem e din spital... Tu crezi c num ai tu ai av u t p ro bleme. tiam c sentim entele m ele nu sunt sim ple preri, d a r i-am prom is tat lu i tu c o s atept ca s te adaptezi din nou la o viat norm al i oricum , fiind n spital, nu m puteam in e pe picioare, d ar acum a ju n sesem la lim it i dac el n -a r fi venit s m vad, veneam eu s te vd. D oam ne, im agineaz-i ce-am sim it cnd am aju n s la casa din Londra i am gsit-o goal ! Tot ceea ce plnuisem se drm ase, o cin lin itit u n d e va, explicaii i apoi... Apoi ce ? n tre b S affron n e rb d to a re, cu greu venindu-i s cread. D up aceea, o noapte de vis n b ra e le mele, spuse Dom inic ncetior, d u p care s te aduc n starea de a nu-m i m ai p u tea refuza o fe rta de a face. o fem eie cinstit din tine. Cel p u in la capitolul sta m sim eam pe te re n sigur. tiam cum o s-m i rsp u n d tru p u l tu. D oam ne, ce m ult am ncercat s te uit ! tiam c eram incorect, av n d de p a r tea m ea a v a n ta ju l c nu m ai cunoscusei ali brbai ca s poi face com paraie, d a r v ro iam cu orice p re s te pstrez n viaa mea.

V roiam s te conving c ceea ce s-a p etrecu t n tre noi a fost ceva special i c vrei sau nu, intenionez s devin un personaj p e rm a n en t n viaa ta, chiar s te i an tajez la nevoie. S m antajezi ? S affron a r ta nucit i el rse, lund-o n Brae. Da, m icua m ea nebun ; copilul pe care vroiai cu disperare s-l concepi. nseam n... nseam n c te iubesc a t t de m ult, nct m -a cobor n a te lsa grav id ca s fiu sigur c o s te m rii cu m ine... C redeam c sta e rolul care mi se cuvine m ie, glum i S affron rzn d , cnd el se rsuci i o aez peste el, s ru t n d u -i zm betul de pe gur. m ngindu -i snii pn cnd acetia se um flar. i gem nd lng tr u pul ei. Acolo unde este vorba de m ine eu mi pierd orice urm de voin. Te vreau , S af fron, te iubesc i am nevoie de tine. i eu te iubesc, suspin ea, att de m ult nct nu m ai pot atepta s adorm ca s visez c su n t cu tine. El rse triu m f to r cnd vzu c ea se nroete. Pot s fac m ai m u lt dect att. d ra gostea m ea m ult, m u lt m ai bine, d ar n u mai dac mi prom ii c o s faci din m ine

un b rb a t cinstit im ediat ce vom a ra n ja ; a lt fel o s le spun nepoilor notri cum m -ai sedus. Saffron rse, iubindu-1 m ai m u lt ca o ri cnd, d a r rsul i m u ri pe buze cnd se uit la el i-i vzu ochii plini de iubirea dup care^ tnjise p n la d urere. Cu tru p u l tre m u r n d u -i de dorin, ea se arcui spre el. G em nd, gura lui se dezlipi de buzele ei p en tru a cobori pe sni i iar napoi. De d ata asta, nu m ai era nevoie ca el s-o roage s-l dezbrace sau s se refere la lipsa e* ,de ex p erien , ia r S affron n u m ai fu ne voit s-i nbue cuvintele de iu b ire pe care i le m u rm u r n tim p ce-i sru ta pielea, prim ind rspunsul pe care-1 atepta. D om inic o^ iubea i ea-1 iubea pe el i acum p u tea s-i ierte to at decepia i d u rerea pe care i-o produsese, p e n tru c i dduse a t t de m u lt n schim b... i asta, i spuse el m ai t r ziu, dup ce fcuser dragoste, era d o ar n ceputul. Ce era m ai bun. de-abia acum a u rm a s nceap SF R IT

Lei 500

Unul dintre cele mai teribile chinuri imaginabile era acela de a fi rpit - i asta i se ntmpl tocmai lui Saffron, bogata fiic a lui Sir W ykeham, n timpul unei vacane n Italia. Experiena trit _ deveni i mai nefericit pentru Saffron, cnd descoperi c s-a ndrgostit demnul dintre cei care a capturaser!

'
n loc s se aeze lng ea, faa ascuns de privirea ei ncepu .s-i mite mna de-a' lungul trupului ei, mai nti ncet i apoi din ce n ce mai nerbdtor.

I.S.B.N. 973-96131-1-X

............................... .....................

S-ar putea să vă placă și