Sunteți pe pagina 1din 1

Regulamentul pentru disciplina Informatica Economica an 1:

Seria 1 Lector dr. Silviu Popa


Nota final va fi media ponderat a 3 probe: Examen Teorie in sesiune, pondere 35%, material: suport de curs Informatic Economic Examen Practic1 saptamana 6, pondere 25%, material: laboratoarele 1-4
.

Examen Practic2 saptamana 14, pondere 40%, material: laboratoarele 5-13

Penalizari pentru lipsa de activitate la laborator pana la 2 puncte din nota finala! Exemple:

Intre 4-7 laboratoare fr activitate, -1p din nota finala Intre 8-14 laboratoare fr activitate, -2p din nota finala

* laboratoare fr activitate laborator la care studentul nu a adus temele cerute, nu participa activ la desfurarea laboratorului sau nu este prezent. ** penalizare pentru lips de activitate se va reflecta i n nota din iulie, n cazul n care nota final se va da n iulie. Conditii de promovare a examenului: nota minima 5 la fiecare din cele 3 probe probele nu se repeta decat in restanta, cu exceptia situatiilor de sanatate si forta majora (spitalizare, acte doveditoare, aprobari decanat etc.) caz in care decizia de a reprograma un student pentru o proba practica e luata de profesorul de la curs, responsabil cu seria respectiva la restanta din iulie se repeta doar probele nepromovate, cu urmatoarele exceptii:

Exceptii: Cei care nu au promovat din cauza penalizarii de 1-2 puncte (ex: au avut 5,5,5 pe cele 3 probe si -1 penalizare pentru lipsa de activitate) in restanta din iulie vor repeta toate cele 3 probe

Cei care vin la marire in iulie , vor repeta toate cele 3 probe iar nota li se mareste doar daca media din iulie e mai mare decat media din vara

Recunoasteri: Notele de la alte facultati se recunosc pe baza programei analitice. Profesorul responsabil de fiecare serie va decide daca programa analitica justifica recunoasterea notei.

Pentru Audienti: Audientilor actuali si celor care vor ramane audienti dupa restanta din iulie NU li se recunosc probele promovate in anii anteriori. Cei care raman cu examenul restant de pe un an pe altul trebuie sa se adapteze materiei si modului de examinare din noul an, care poate suferi schimbari de la un an la altul.

Audientii nu sunt obligati sa participe la laboratoare dar trebuie sa-si contacteze profesorul responsabil de serie pentru a li se comunica data la care sa se prezinte la probele practice.