Sunteți pe pagina 1din 1

Numele si prenumele candidatului _________________________________ Data_________________ FISA DE EVALUARE A LECTIEI Analiz Aspecte evaluate : criterii Aspecte formale ( documente,documentatie,materiale

didactice disponibile) Proiectare motivare ( relationarea intra si interdisciplinar,intra si crosscurricular,perspectivan raport cu unitatea de nvtare,relevanta pentru viat a continuturilor) Lectie Continutul stiintifico-aplicativ (obiectivizare,structurare,sistematizare,coerent, consistent) Metode si mijloace didactice (varietate,oportunitate,originalitate,eficient) Climat psihopedagogic Ambient specific disciplinei, motivatie pentru lectie Achizitii cognitive,verbalizate/nonverbalizate ( calitate,cantitate,relationare, operationalizare) Elevii dominante vizate Deprinderi de activitate intelectual individual si n echip( operatii logice, mecanisme de analiz,sintez, tipuri de inteligente,consecvent,seriozitate, ambitia autodepsirii, colegialitate, responsabilitate si rspundere, flexibilitate n asumarea rolurilor) Atitudine fat de scoal statutul si rolul la or ( pozitiv colaborator, indiferent spectator) Competente profesionale si metodice ( de cunoastere gradul de stpnire, organizare si prelucrare a informatiei , de executie, rapiditatea , precizia actiunilor si distributivitatea atentiei, de comunicare fluiditatea , concizia si acuratetea discursului, captarea si pstrarea interesului elevilor, abilitatea pentru activitatea diferentiat) Competente sociale si de personalitate ( sociabilitate ,degajare,comunicativitate, registre diverse de limbaj, echilibru emotional, rezistent la stres, ingeniozitate, flexibilitate,fermitate, tolerant, rigurozitate, obiectivitate, disponibilitate pentru autoperfectionare) Punctaj Maxim Realizat 1

1 1 1 1

Profesorul dominante vizate

1 10

TOTAL

EXAMINATOR __________________________________ SEMNTURA _________________________________________