Sunteți pe pagina 1din 1

Obligatiunile sunt titluri financiare negociabile, care confera detinatorului calitatea de creditor.

Obligatiunile sunt emise de societati pe actiuni, pot fi emise de stat de trezoreria statului, de diverse organe administrative centrale, precum si de organismele administrativ-teritoriale care gestioneaza activitati in teritoriu. Fiecare obligatiune face parte dintr-o emisiune totala, reprezentind capitalul imprumutat de emitentul acestor titluri. Emisiunea imprumutului se efctueaza o singura data, este fractionata intr-un numar delimitat de obligatiuni si este subscrisa simultan de un numar de investitori (creditori) persoane fizice sau juridice. Obligatiunile pot fi clasificate dupa mai multe criterii: I) Dupa forma in care sunt emise, regasim: 1) Obligatiuni materializate- emise pe suport de hirtie 2) Obligatiuni dematerializate II)Dupa modul de inscriere al numelui detinatorului pe titlu regasim: 1) Ob nominative 2) Ob la purtator III)Dupa modul in care se calculeaza dobinda care urmeaza sa fie platita creditorilor (detinatorilor de obligatiuni): 1) Ob cu dobinda fixa sunt obligatiuni clasice, procentul de dobinda nominala fiind stabilit in momentul emisiunii respectivei clase de obligatiuni si ramine neschimbat pe toata durata de viata a respectivelor emisiuni. 2) Ob cu dobinda indexata (sau variabila) indexarea dobinzii este prevazuta in prospectul de emisiune al respectivei clase de obligatiuni si este descris si modul de calcul al indexarii. 3) Ob participative - sunt obligatiuni care, pe linga dobinda, de regula fixa, care a fost anuntata ca va fi platita, mai dau dreptul la incasarea unor dobinzi suplimentare. 4) Ob cu cupon zero aceste onligatiuni au aparut in anii 80. Denumirea lor vine de la faptul ca ele sunt lipsite de cupon (adica nu platesc distinct rata nominala a dobinzii, desi marimea acestei rate este specificata). Pentru a compensa aceasta lipsa, aceste obligatiuni sunt puse in circulatie la un pret de subparitate de regula 1/3 din valoarea lor nominala. La scadenta se ramburseaza intraga valoare nominala. IV) Dupa modul de garantare a ob 1) Ob negarantate - cei care detin astfel de ob nu au nici o garantie ca sumele pe care le-au dat cu imprumut vor fi rambursate in afara de dreptul la rambursare conferit de orice totlu de credit. 2) Ob garantate pentru aceste obligatiuni, se garanteaza (se asigura) rambursarea sumelor imprumutate prin constituirea unei garantii. Aceasta garantie poate fi formata dintr-un fond de rezerva. V) Dupa durata de viata o ob 1) Ob pe termen mediu sau lung sunt emise pe perioade mai mari de 1 an, de regula 3,5,7,10,15 ani. In mod traditional, ob cu o durata de viata de pina la 10 ani sunt considerate ob pe termen mediu, restul fiind considerate ob pe termen lung. 2) Ob pe termen scurt sunt emise pentru a fi rambursate intr-un interval de timp de maxim 12 luni 3) Ob cu durata de viata variabila acest tip de ob permite emitentului, fie detinatorului obligatiunilor sa modifice durata imprumutului, de regula, modificarea se refera la o prelungire a duratei de viata a ob din emisiunea respectiva.