Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT DE COMODAT Art. 1 PRILE CONTRACTANTE Dl./D-na. ................, cu domiciliul n ........., str. ......., nr. ...., judeul .............

, identificat cu B.I. seria ....... nr. .......... n calitate de COMODANT, i Dl./D-na. ................, cu domiciliul n ........., str. ......., nr. ...., judeul ............., identificat cu B.I. seria ....... nr. .......... n calitate de COMODATAR, Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI Obiectul contractului l constituie folosina de ctre comodatar al imobilului aflat n proprietatea d-lui/d-nei. .................., n calitate de comodant, situat n ............ str. ................, nr. ......, pe care comodatarul se oblig s l foloseasc potrivit destinaiei sale. Art. 3. DURATA CONTRACTULUI Comodantul acord comodatarului folosina imobilului pe o durat de ...... ani, cu ncepere de la data semnrii contractului. Art. 4. OBLIGAIILE PRILOR Comodantul se oblig: - s dea comodatarului spre folosin imobilul ce face obiectul prezentului contract; - s restituie comodatarului cheltuielile fcute cu ntreinerea apartamentului; Comodatarul se oblig: - s foloseasc i s ntrein imobilul ca un bun proprietar; - s foloseasc apartamentul potrivit destinaiei stabilite prin prezentul contract; - s restituie la data ncheierii contractului bunul mprumutat. Art. 5. RSPUNDEREA COMODATARULUI Comodatarul rspunde pentru deteriorarea sau pierderea - n tot sau n parte - a lucrului, dac nu dovedete c deteriorarea ori pieirea s-a produs fortuit sau c deteriorarea este consecina folosirii potrivit destinaiei i fr culp din partea sa. Art. 6. DAUNE COMINATORII n cazul n care comodatarul nu elibereaz imobilul la sfritul contractului, acesta este obligat s plteasc comodantului, daune cominatorii n valoare de ............. lei pentru fiecare zi de ntrziere.

Art. 7. FORA MAJOR Fora major apr de rspundere partea care o invoc. Partea contractant care invoc for major, o poate face opozabil celeilalte pri cu condiia informrii despre apariia cauzei de for major n cel mult 5 zile de la apariia acesteia adugnd o confirmare a unor autoriti competente care s certifice realitatea i exactitatea cauzei. Art. 8. NCETAREA CONTRACTULUI Raporturile contractuale nceteaz prin restituirea lucrului n stare corespunztoare la termenul prevzut n contract. n caz de nerespectare a obligaiilor de ctre comodatar, comodantul poate cere rezilierea contractului. Art. 9. LITIGII Litigiile dintre prile contractante, n cazul n care nu vor fi rezolvate pe cale amiabil, vor fi soluionate de instanele judectoreti competente. Prezentul contract a fost ncheiat astzi ....... n 3 (trei) exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte. Semnturile prilor

COMODANT,

COMODATAR,