Sunteți pe pagina 1din 15

S.C.

UTILAJ GREU

S.A.

Capital social:1.691.467,50 lei C . I . F. : R O 2 4 1 0 1 9 8 O . R . C . : J 1 3 / 1 0 1 6 / 1 9 9 1 Contul: RO30RNCB0115014899800001-BCR Sc.Murfatlar

S e d i u l s o c i a l : M u r f a t l a r, s t r. C i o c r l i e i , n r. 1 , j u d . C o n s t a n a Phone: 0241-234395 Fax: 0241-234290 www.utilaj-greu.ro e-mail: scug@clicknet.ro ; utilajgreu@rdsct.ro

NOTE EXPLICATIVE la situatiile financiare anuale ale anului 2011, ncheiate la data de 31.12.2011

NOTA nr.1 Active imobilizate


NR. CRT

DENUMIREA ELEMENTULUI DE IMOBILIZARE


0

VALOAREA BRUT
SOLD LA NCEPUTUL EXERCIIULUI FINANCIAR

CRETERI
PRIN ACHIZIII REORG. Alte 2 PRIN REEVAL. 3

SCDERI
PRIN CEDRI, ALTE 4 PRIN REEVAL. 5

SOLD LA SFRITUL EXERCIIULUI FINANCIAR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Alte imobilizri necorporale


IMOBILIZRI NECORPORALE

Terenuri actv. proprie Terenuri invest. imobiliare TERENURI Constr.activ. proprie Constr. invest. imob. CONSTRUCII Echip. tehnologice Instal. ap. ma. i control Mijloace de transport INSTAL. TEHNICE I MAINI Alte echip. protecie, mobilier ECHIP. PROTE., MOBILIER AV. I IMOB. N CURS IMOBILIZRI FINANCIARE T O T A L

4 .9 45 4 .9 45 84 0. 99 0 56 8. 75 0 1. 40 9 .7 4 0 60 4. 26 7 1. 37 7 .9 0 4 1. 98 2 .1 7 1 83 8. 95 3 19 .5 81 58 6. 72 3 1. 44 5 .2 5 7 14 .0 14 14 .0 14 0 14 5. 03 3 5 .0 0 1 .1 60

38 8 38 8 0 0 0 0 3 49 .3 00 3 49 .3 00 1 51 .5 29 1 .9 03 0 1 53 .4 32 0 0 0 45 7 5 03 .5 77

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 .3 33 5 .3 33 84 0. 99 0 56 8. 75 0 1. 40 9 .7 4 0 60 4. 26 7 1. 72 7 .2 0 4 2. 33 1 .4 7 1 99 0. 48 2 21 .4 84 58 6. 72 3 1. 59 8 .6 8 9 14 .0 14 14 .0 14 0 14 5. 49 0 5.5 04 .73 7

AJUSTRI DE VALOARE
NR. CRT

DENUMIREA ELEMENTULUI DE IMOBILIZARE


0

(amortiz. i ajust.pt.deprec. sau pierdere valoare)


SOLD LA NCEPUTUL EXERCIIULUI FINANCIAR 1

CRETERI
AMOR. N CURSUL ANULUI 2 PRIN REEVAL. 3

REDUCERI SAU RELURI


AMOR. AFERENT IMOB.SCOAS E DIN EVID. 4 PRIN REEVAL . 5

SOLD LA SFRITUL EXERCIIULUI FINANCIAR 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Alte imobilizri necorporale


IMOBILIZRI NECORPORALE

Terenuri actv. proprie Terenuri invest. imobiliare TERENURI Constr.activ. proprie Constr. invest. imob. CONSTRUCII Echip. tehnologice Instal. ap. ma. i control Mijloace de transport INSTAL. TEHNICE I MAINI Alte echip. protecie, mobilier ECHIP. PROTE., MOBILIER AV. I IMOB. N CURS IMOBILIZRI FINANCIARE T O T A L

4 .1 51 4 .1 51 0 0 0 15 2. 69 1 45 0. 39 8 60 3. 08 9 51 5. 54 1 16 .5 95 46 6. 62 0 99 8. 75 6 12 .6 31 12 .6 31 0 88 .4 58 1 .7 0 7 .0 85

27 5 27 5 0 0 0 2 1. 19 6 4 7. 41 3 6 8. 60 9 9 4. 84 7 79 6 7 8. 64 5 1 74 .2 88 24 7 24 7 0 0 2 43 .4 19

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 24 91 24

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. 42 6 4. 42 6 0 0 0 1 73 .8 8 7 4 97 .8 1 1 6 71 .6 9 8 6 10 .3 8 8 1 7. 39 1 5 45 .2 6 5 1 .1 73 . 04 4 1 2. 87 8 1 2. 87 8 0 9 7. 58 2 1.9 59 .6 28

Valorile brute reprezint valorile cu care sunt nregistrate n contabilitate imobilizrile, cresterile sunt urmare achizitiilor, reorganizrilor ntre grupele de mijloace fixe, reevalurii iar scderile sunt generate de cedri, reorganizri, reevaluare. n bilant, imobilizrile corporale sunt nregistrate la cost istoric minus amortizarea cumulat si eventualele ajustri de depreciere . Duratele de functionare sunt conform HG 105/2007 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, amortizarea se calculeaz dup metoda liniar . n anul 2011 au avut loc urmtoarele intrri : prin achizitie - program informatic plus licent 388 lei 2

- calculator lei prin reorganizare lei - utilaj tiat tabl

1903 1529

prin proces verbal de predare primire de la cel care a nchiriat cldirea si, totodat, n baza contractului de nchiriere - amenajri, modernizri cldiri proprietatea societtii si constructii 349300 lei independente (depozit nisip, silozuri metalice, hal industrial, etc.) - bunuri mobile (transportoare cu band, instalatie combustibil, 150000 lei omogenizator etc.) Nu s-au nregistrat investitii n curs n anul 2011. Imobilizrile financiare n sum de 144129 lei se compun din titluri de participare detinute la societti neafiliate . Detinerile sunt n procent nesemnificativ . Societatea mai nregistreaz o imobilizare financiar de 1361 lei reprezentnd garantie depus la ROMTELECOM . Situatia la 31.12.2011 a titlurilor de participare detinute n portofoliu se prezint astfel:
Nr . Emitent crt . TLV 1. Total ATB 2. Total 3. BRD Pret de Val . de Nr. achiziti actiuni achiziti e e - buc.- -lei/titlu-lei457 500 1174 153 2284 5000 3000 2000 1000 0 500 1,00 10,70 1,00 3,5 3,290 4 1,92 1,82 1,73 1,852 0 25,90 457 5350 1174,0 0 534,45 7515, 35 9600 5460 3460 18520 ,00 12950
Cotatie la
31.12.201 1

Valoarea la
31.12.201 0

-lei/titlu-

-lei-

Valoare ajustare la 31.12.201 0 -lei-

0,8760 2000, 35 5515

0,3874 3874 10,650 14646

500 500 100 100 100 100 100 Total 2000 3000 3000 1500 1000 200 200 200 200 200 1500 1100 0 5000 500 500 500 3500 1000 0 3000 1000 600 200 200 200 200 600 1200 7200

25,80 24,50 22,00 21,90 21,80 21,70 21,60 24,50 3,75 3,25 3,05 3,10 2,85 2,84 2,83 2,82 2,81 3,05 3,28 0,83 0,79 0,77 0,75 0,59 0,74 3,89 3,75 3,63 3,62 3,61 3,50 3,49 3,27 2,70 3,56

12900 12250 2200 2190 2180 2170 2160 49000 11250 9750 4575 3100 570 568 566 564 562 4575 36080 4150 395 385 375 2065 7370 11670 3750 2178 724 722 700 698 1962 3240 25644 14412 9,35
21300 27700

SIF1 4.

0,9090

Total

9999

26081

OIL 5. Total

0,1771 1771 5599

6.

SIF5

1,0560

Total

TOTAL GENERAL

7603 46547 ,35

18041 97582

Asupra titlurilor de participare au fost operate ajustri de depreciere suplimentare de 9124 lei recunoscute ca si cheltuial n contul de profit si pierdere. NOTA nr.2 Provizioane La data de 31.12.2011, situatia provizioanelor de riscuri si cheltuieli nregistrate la Alte provizioane este urmtoarea :
- lei-

Denumirea provizion Chirie 3 ani teren aflat sub o constructie a societtii, revendicat si pierdut la CSJ

Sold la nceputul ex. financiar

Constituiri (majorri)

Reduceri (diminuri )

Sold la
sfrsitul execitiului financiar

41056 41056

0 0

0 0

41056 41056

Total

Societatea recunoaste datoria estimat pentru chiria pe 3 ani pe terenul aflat sub o constructie proprietatea societtii fat de proprietarul acestui teren. Solicitarea acestei chirii ca moment asteptat de iesire a unor fluxuri de beneficii viitoare poate avea loc oricnd, nedepinznd de nici un alt eveniment ulterior . Valoarea datoriei poate fi estimat n mod rezonabil la nivelul chiriei practicate pe piat n zona unde se afl terenul . NOTA nr.3 Repartizarea profitului n luna martie 2011 a fost nregistrat repartizarea profitului anului financiar 2010 n sum de 308785 lei, astfel : Profit net total 308785 lei
din care :

Rezerve legale Surse proprii de finantare Dividende brute

0 lei 0 lei 308785 lei

Profitul net realizat n exercitiul financiar 2011 este de 40836 lei. La data de 31.12.2011, se constat c rezervele legale sunt constituite la limita maxim de 20% din capitalul social, respectiv suma de 338294 lei . ntregul profit net al anului 2011, n sum de 40836 lei se propune a se repartiza la surse proprii de dezvoltare . NOTA nr.4 Analiza rezultatului din exploatare, informatii pe segmente
- leiIndicatorul 1. Cifra de afaceri neta 2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate(3+4+5) 3. Cheltuielile activitatii de baz 4. Cheltuielile activitatilor auxiliare 5. Cheltuielile indirecte de productie 6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri (1-2) Total An 2011 362434 7 359937 8 312442 9 474949 0 24969 Come rt 24263 50 23232 12 23232 12 0 0 10313 8 din care : Utilaj Chirii e 53435 66364 5 2 37302 3 37302 3 0 0 16133 2 90314 3 42819 4 47494 9 0 23950

7. Cheltuielile de desfacere 8. Cheltuielile generale administratie 9. Alte venituri din exploatare

0 de 548141 506985 -16187

0 82221 0 20917

0 13703 5 0 24297

10. Rezultatul din exploatare(6-7-8+9)

1 0 32888 5 50698 5 61401

Prin segment de activitate se ntelege o component distinct a societtii care este angajat n furnizarea unui produs individual sau a unui serviciu si care este subiectul riscurilor si beneficiilor care sunt diferite de cele din alte segmente de activitate . Societatea este organizat pe trei segmente de activitate si anume : - nchirierea si subnchirierea bunurilor imobile proprii sau nchiriate (cod 6820 CAEN); - comert engros cu produse energetice (cod 4671 CAEN) ; - prestatii cu utilaje de constructii cu deservent (cod 4399 CAEN) Costurile si veniturile directe, precum si activele necesare sunt alocate celor trei segmente de activitate, nregistrrile fcndu-se cu respectarea principiilor si a politicilor contabile aplicate n societate . Celelalte valori care nu sunt alocate direct sunt incluse ca functii comune n centralul societtii . Acesta este organizat ca un centru de cheltuial ce cuprinde cheltuieli administrative generale precum : amortizare, cheltuieli de personal, cheltuieli pentru spatiile de birouri, cheltuieli de reclam-publicitate, costul colaboratorilor, precum si alte cheltuieli administrative diverse . Cheltuielile administrative generale se aloc celor trei segmente conform unei chei de repartizare stabilit prin ponderarea mai multor indicatori statistici . Nu se nregistreaz transferuri si venituri ntre segmente . Societatea evalueaz performanta segmentelor sale de activitate si le aloc resurse pe baza profitului activittii de exploatare . NOTA nr.5 Situatia creantelor si datoriilor, Creante comerciale si alte creante
- lei Creante Total , din care : Creante comerciale Alte creante
Sold la

31.12.2011 1375265 1352275 22990

Termen de lichiditate Peste 1 an Sub 1 an

1375265 1352275 22990

Creantele comerciale cuprind :


Descriere Clienti curenti Clienti incerti si n litigiu Furnizori debitori Ajustare clienti incerti Total - lei Sold la 31.12.2011 1218139 1301700 2690 -1170254 1352275

Societatea nregistreaz n anul 2011 o ajustare suplimentar n valoare net de 536307 lei pentru pierderile estimate din incapacitatea ulterioar a clientilor de a face pltile necesare. Dac se deterioreaz conditiile financiare ale clientilor, avnd ca rezultat o depreciere a capacittii lor de a face plti, s-ar putea s fie necesare ajustri suplimentare n perioadele viitoare . Datorii comerciale si alte datorii
- lei Datorii Total, din care : Datorii comerciale Alte datorii Sold la 31.12.2011
Termen de exigibilitate Sub 1 an
peste 5 ani

1- 5 ani

196608 49122 147486

196608 49122 147486

Datoriile comerciale cuprind :


Descriere Furnizori Furnizori de imobilizri Total - lei Sold la 31.12.2011 49122 0 49122

Alte datorii cuprind :


Descriere Datorii n legtur cu personalul Contributii la fondul pt. asigurri sociale Contributii la fondul de somaj Impozite pe salarii Fonduri speciale taxe si vrsminte asimilate Creditori diversi Alte datorii TOTAL Sold la 31.12.2011 6851 17754 384 5448 0 4189 112860 147486

NOTA nr.6 Principii, politici si metode contabile Situatiile financiare sunt intocmite conform prevederilor Legii 82/1991 republicat si OMFP 3055/2009 si cuprind : - bilant - contul de profit si pierdere - situatia modificrilor capitalului propriu - situatia fluxurilor de numerar - notele explicative la situatiile financiare anuale Situatiile financiare au fost intocmite pe baza principiului continuittii activitatii . Elementele prezentate n situaiile financiare sunt evaluate n conformitate cu principiile contabile generale prevzute n prezenta seciune, conform contabilitii de angajamente. Astfel, efectele tranzaciilor i ale altor evenimente sunt recunoscute atunci cnd tranzaciile i evenimentele se produc (i nu pe msur ce trezoreria sau echivalentul su este ncasat sau pltit) i sunt nregistrate n contabilitate i raportate n situaiile financiare ale perioadelor aferente. Principiul continuitii activitii. Societatea i continu n mod normal funcionarea, fr a intra n stare de lichidare sau reducere semnificativ a activitii. Principiul permanenei metodelor. Metodele de evaluare sunt aplicate n mod consecvent de la un exerciiu financiar la altul. Principiul prudenei. Evaluarea a fost fcut pe o baz prudent, i n special: a) a fost inclus numai profitul realizat la data bilanului; b) s-a inut cont de toate datoriile aprute n cursul exerciiului financiar curent sau al unui exerciiu precedent, chiar dac acestea devin evidente numai ntre data bilanului i data ntocmirii acestuia; c) s-a inut cont de toate datoriile previzibile i pierderile poteniale aprute n cursul exerciiului financiar curent sau al unui exerciiu financiar precedent, chiar dac acestea devin evidente numai ntre data bilanului i data ntocmirii acestuia; d) s-a inut cont de toate deprecierile, indiferent dac rezultatul exerciiului financiar este pierdere sau profit. Principiul independenei exerciiului. Au fost inregistrate veniturile i cheltuielile aferente exerciiului financiar, indiferent de data ncasrii sau plii acestor venituri i cheltuieli. Principiul evalurii separate a elementelor de activ i de datorii. Conform acestui principiu, componentele elementelor de activ sau de datorii au fost evaluate separat. 8

Principiul intangibilitii. Bilanul de deschidere pentru fiecare exerciiu financiar corespunde cu bilanul de nchidere al exerciiului financiar precedent. Principiul necompensrii. Nu au fost compensate elementele de activ i de datorii sau elementele de venituri i cheltuieli . Nu s-au inregistrat abateri de la principiile contabile generale prevzute n prezenta seciune. Rezumatul politicilor contabile semnificative Politicile contabile sunt principiile, bazele, conveniile, regulile si practicile specifice adoptate de societate la ntocmirea si prezentarea situaiilor financiare anuale. In absenta unui Standard Naional de Contabilitate specific, conducerea folosete raionamentul profesional la dezvoltarea unei politici contabile care sa ofere cele mai utile informaii utilizatorilor situaiilor financiare ale societtii, pe baza Standardelor Internaionale de Raportare financiar (IFRS) si a Standardelor Internaionale de Contabilitate (IAS). Aceste politici contabile au fost corelate cu principalele politici de ntreprindere pe care le aplic societatea UTILAJ GREU SA. De asemenea, politicile contabile au fost armonizate cu politicile contabile aplicate n grupul SIF TRANSILVANIA din care societatea face parte . Politicile contabile semnificative sunt urmtoarele : a. Imobilizri corporale - imobilizrile corporale sunt prezentate la cost minus amortizarea acumulat. Amortizarea este calculat pe baza metodei liniare pe durata estimat de viat util, dup cum urmeaz : cldiri - 20 50 ani masini, instalatii - 3 10 ani mobil si echipament de birou - 3 5 ani mijloace de transport - 5 7 ani Imobilizrile n curs de executie si terenurile nu sunt amortizate. Amortizarea este alocat activelor de la data de la care intr n folosint . b. Active necorporale - activele necorporale sunt amortizate utiliznd metoda linear, pe durata lor estimat de viat de 3 ani . c. Imobilizrile financiare- imobilizrile financiare sunt instrumente financiare disponibile pentru vnzare si reprezint investitii n titluri de valoare cotate, ele fiind nregistrate initial la cost, la data comercializrii . Aceste investitii sunt evaluate apoi la valoarea just, care este determinat pe baza preturilor cotate pe piat. 9

d.

e.

f. g. h.

i.

j. k. l.

Pierderile de valoare ale titlurilor de valoare clasificate ca fiind disponibile pentru vnzare sunt recunoscute la profit si pierdere . Stocurile stocurile sunt prezentate la valoarea cea mai mic dintre cost si valoarea net realizabil . La vnzarea, respectiv consumul stocurilor, valoarea contabil este recunoscut drept o cheltuial a perioadei . Evaluarea iesirii stocurilor se face utilizndu-se metoda first in-first out (FIFO). O ajustare de valoare este nregistrat pentru stocuri n exces si pentru perimare. Conversii n moned strin tranzactiile n moned strin sunt convertite n lei la rata de schimb care este n vigoare la data tranzactiei . Activele si datoriile monetare exprimate n monede strine sunt convertite n lei la rata schimbului care este n vigoare la data bilantului. Cstigurile si pierderile care rezult din tranzactii cu valut sunt trecute n contul de profit si pierdere. Creante comerciale - creantele comerciale sunt prezentate la valoarea lor nominal redus cu ajustrile de depreciere pentru valori ndoielnice estimate. Numerar si echivalente de numerar - numerarul si echivalentele de numerar cuprind contul curent de numerar si contul bancar curent . Alte investitii pe termen scurt - alte investitii pe termen scurt se refer la depozite bancare care nu sunt legate de servituti si care au termene de scadent de 1-3 luni de la data respectiv a depozitului . Rezerve rezervele legale sunt constituite prin alocarea a 5% din profitul brut pn la 20% din capitalul social subscris . Rezervele din reevaluare cuprind rezervele constituite cu ocazia reevalurilor din perioada 2000-2011. Alte rezerve cuprind sume distribuite pentru investitii, rezerve din reevaluarea disponibilittilor bnesti n valut nregistrate direct la capitaluri proprii, precum si rezerve din facilitti fiscale acordate pentru activitatea din Zona Liber Murfatlar (scutire/diminuare impozit pe profit). Datorii de la/ctre terti - datoriile de la/ctre terti sunt declarate la valoarea nominal . Venitul venitul reprezint suma net facturat/de facturat pentru bunurile furnizate si serviciile prestate n timpul anului . Provizioane provizioanele sunt recunoscute atunci cnd societatea are o obligatie prezent legal sau constructiv ca urmare a evenimentelor trecute si este probabil ca o iesire de resurse s fie necesar pentru decontarea obligatiei si, deasemenea, se poate face o estimare credibil a valorii . Atunci 10

cnd se asteapt ca un provizion s fie rambursat, rambursarea va fi recunoscut ca un activ numai atunci cnd este virtual sigur . NOTA nr.7 Participatii si surse de finantare Capitalul social al societtii este in sum de 1691468 lei Numrul de actiuni comune - 676587 Valoarea nominal a fiecrei actiuni - 2,5 lei Actiuni emise in cursul anului - nu este cazul Obligatiuni emise in cursul anului - nu este cazul Actiuni si obligatiuni rscumprate - nu este cazul NOTA nr.8 de Informatii privind salariatii si membrii organelor administratie,conducere si supraveghere Numr mediu de salariati la sfrsitul perioadei -19 Numr mediu pe categorii de personal : - personal TESA - 7 - personal muncitor - 12 Cheltuieli cu personalul - 289902 lei Cheltuieli cu asigurrile sociale - 128930 lei Salariul mediu brut realizat 1272 lei lunar DIRECTORI Salariul mediu brut pe functii - director general - 5400 lei brut lunar - director economic - 4054 lei brut lunar Indemnizatia brut lunar a administratorilor este de 1250 lei/persoan si a presedintelui CA, 1500 lei . Nu exist obligatii contractuale cu privire la plata pensiilor ctre fosti membri ai organelor de administratie si conducere . Nu s-au acordat avansuri si credite membrilor organelor de administratie si conducere n timpul exercitiului . Societatea coteaz pe BVB- Platforma Arena si este supravegheat de CNVM . NOTA nr.9 Principalii indicatori economico-financiari 1. Indicatori de profitabilitate - Rentabilitatea activelor totale (Profit brut x 100/Active totale) = 0,72 % - Rentabilitatea capitalurilor proprii ( Profit net x 100 /Capitaluri proprii ) = 0,66 % 2. Indicatori de lichiditate - Lichiditate curent (Active curente / Datorii curente) = 14,8 11

Valoarea de 14,8 se situeaz peste valoarea acceptabil 2, valoare care ofer garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente . - Lichiditate imediat (Active curente -Stocuri / Datorii curente) = 12,7 Valoarea de 12,7 se situeaz peste valoarea recomandat de 1, ceea ce indic faptul c nu sunt dificultti de achitare a datoriilor curente din valorile de trezorerie existente si din cele care se vor ncasa din creante la scadent . 3. Indicatori de gestiune - Durata de recuperare a creantelor (Creante/Cifra de afaceri x 365) = 249 zile Nivelul indicatorului de 249 zile arat numrul de zile pn la care clientii si achit datoriile fat de societate. Se apreciaz ca fiind un numr mare de zile si indic creante care nu sepot ncasa ntr-un termen scurt. - Durata medie de rambursare a datoriilor (Datorii/Cifra de afaceri x 365) = 38 zile Nivelul indicatorului de 38 zile arat numrul de zile de creditare pe care societatea l obtine de la furnizorii si . Se apreciaz ca fiind un numr de zile destul de mare si arat c societatea foloseste creditul comercial pentru o perioad rezonabil . - Viteza de rotatie a stocurilor (Cifr de afaceri /Stocuri) = 8,7 ori 4. Indicatori de risc Nu s-au calculat ntruct societatea nu nregistreaz credite . 5. Indicatorii pietei de capital - Rezultat pe actiune (Profit net / nr actiuni comune) - 0,06 lei - Pretul de piat al actiunilor - 6 lei - Valoarea contabil a actiunilor (Capital propriu /nr. de actiuni comune) = 9,19 lei NOTA nr.10 Alte informatii SC UTILAJ GREU SA este o societate pe aciuni, nfiintat n conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societtile comerciale . Sediul social este n orasul Murfatlar, str. Ciocrliei, nr.1, jud. Constana, Romnia . Activitatea principal a societtii este nchirierea de bunuri imobiliare, urmat de comertul engros cu produse energetice si prestatii cu utilaje de constructii cu deservent. Societatea nu detine participatii reprezentnd un procent mai mare de 20% n alte societti, direct sau printr-o persoan care actioneaz n numele su . 12

Societatea face parte din grupul SIF TRANSILVANIA, sediul societtii mam este n orasul Brasov, str.Nicolae Iorga, nr.2, Romnia. Din totalul e 676587 actiuni SIF TRANSILVANIA detine 476226 actiuni reprezentnd 70,39% din capitalul social, restul de 200361 actiuni reprezentnd 29,61% fiind detinute n ponderi ce nu depsesc 6,33% de ctre alti actionari . n anul 2011 societatea nu a avut tranzactii cu entittile legate, asa cum sunt ele definite de Reglementrile contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunittilor Economice Europene . Situatiile financiare anuale sunt intocmite n conformitate cu prevederile Legii Contabilittii nr.82/1991 republicat si OMFP nr.3055/2009 pentru aprobarea Reglementrilor contabile conforme cu directivele europene . Situatiile financiare ntocmite pentru anul 2011 sunt proprii societtii si nu grupului. Ele au fost ntocmite n lei, conversia elementelor valutare efectundu-se la cursul de schimb BNR din data de 31.12.2010 . Denumirea societtii SC UTILAJ GREU Forma juridic SA Sediul social Murfatlar, str. Ciocrliei, nr. 1, jud. Constanta Certificat de inmatriculare J/13/1016/1991 Filiale - nu este cazul Sector de activitate NCHIRIERI, PRESTRI SERVICII, COMERT Activitatea principal - INCHIRIERI (COD 6820 CAEN) Evenimente importante - nu este cazul Evenimente ulterioare bilantului - nu este cazul Parti afiliate:Societtile comerciale din grupul de consolidare al SIF
TRANSILVANIA SA

Titluri de participare detinute 144129 lei Totalul activelor si pasivelor din bilant 6466302 lei Situatiile financiare au fost intocmite in lei . Cifra de afaceri 3624347 lei Rezultatul brut al exercitiului 46454 lei Rezultatul net al exercitiului 40836 lei Impozitul pe profit 5618 lei Rata real de impozitare 12,1 % Cheltuieli nedeductibile fiscal 53307 lei Impozitul pe profit aferent activitatii curente 5618 lei Impozitul pe profit aferent activitatii extraordinare - nu este cazul Rezultatul fiscal conform declaratiei de impozit pe profit este 5618 lei Cheltuieli cu chiriile si ratele pentru leasingul operational - nu este cazul 13

Contracte de leasing financiar - nu este cazul Garantii constituite 1361 lei Garantii primite 23375 lei Onorarii platite cenzorilor/auditorilor 17400 lei Datorii probabile cu angajamente acordate - nu este cazul Datorii catre partea afiliata - nu este cazul NOTA nr.11 Stocuri
Stocuri Total, din care : Materiale, ob.inventar, piese schimb Combustibili Produse aflate la terti Mrfuri aflate la terti Stocuri degradate (deseuri) Ajustare valoare stocuri degradate (deseuri) Sold la 31.12.2011 415567 70393 35044 303514 6616 8902 -8902

Stocurile degradate vor fi valorificate ca deseuri industriale reciclabile, conform prevederilor legale. Valoarea lor rezidual n bilant este 0, estimndu-se c aceasta va fi anulat de suma cheltuielilor de valorificare . Societatea mai detine un stoc de obiecte de inventar n folosint n valoare de 25332 lei, nregistrat n contul 8035 n afara bilanului. NOTA nr.12 Numerar si echivalent de numerar (lei) Numerar disponibil la 31.12.2011 din care : -Cas si conturi curente n bnci -Depozite bancare pe termen scurt 1127984 140380 987604

NOTA nr.13 Gestionarea riscurilor Conceptul general al riscurilor se bazeaz pe vizibilitatea riscurilor cheie care mpiedic societatea s-si ating obiectivele de afaceri . Aceasta acoper toate zonele de risc : riscuri strategice, operationale, financiare si ntmpltoare . Gestionarea riscurilor n societate presupune o modalitate sistematic si proactiv de analiz, de revizuire si de gestionare a tuturor oportunittilor, amenintrilor si riscurilor legate de obiectivele propuse, mai degrab dect eliminarea riscurilor. Gestionarea riscurilor si elementele sale sunt integrate n activittile desfsurate . Unul din principiile de baz este acela c detintorul afacerii sau 14

functiei este, n acelasi timp, detintorul riscului. Totusi, este responsabilitatea tuturor celor din societate s identifice riscurile care ne mpiedic s atingem obiectivele. n afar de principiile generale, exist politici specifice de gestionare a riscului care acoper, de exemplu: riscurile aferente trezoreriei si finantrii clientilor .

ADMINISTRATOR, SANDREA ALEXANDRU Calitatea DIRECTOR GENERAL ECONOMIC Semnatura _____________________

INTOCMIT, ZULET SORINA Calitatea DIRECTOR

Semnatura _________________

Stampila unitatii

15

S-ar putea să vă placă și