Sunteți pe pagina 1din 4

www.referat.

ro

Directii de actiune pentru eficientizarea serviciilor de sanatate


MINISTERUL SANATATII PUBLICE CABINET MINISTRU

REFORMA SISTEMULUI DE SANATATE CONTINUA ! Directii de actiune pentru eficientizarea serviciilor de sanatate Sistemele de sanatate performante sunt caracterizate printr-o capacitate ridicata de prevenire a bolilor, printr-un management eficient al evolutiei bolilor cronice, printr-un raspuns adecvat la nevoile pacientului si printr-o echitate si alocare eficienta si eficace a resurselor existente. Pentru cresterea performantei sistemului de sanatate romanesc si, implicit, a calitatii vietii cetateanului, Ministerul Sanatatii Publice considera esentiala continuarea reformei sistemului de sanatate si consolidarea rezultatelor obtinute prin urmatoarele directii de actiune: Pachet de servicii medicale de baza, echitabil pentru toti cetatenii, pachet care sa contina servicii de sanatate comprehensive (servicii preventive, asistenta medicala curativa ambulatorie si spitaliceasca, servicii de reabilitare, servicii de ingrijiri la domiciliu, servicii paraclinice ambulatorii, asistenta de medicina

dentara, prescriere de medicamente in ambulator, dispozitive medicale, transport medical); Protocoale medicale de trimitere si prioritizare a accesului la medicul specialist, protocoale si ghidurilor de diagnostic si tratament bazate pe evidenta si ghiduri de buna practica medicala bazate pe evidenta; Lista noua de medicamente compensate si gratuite care sa asigure necesarul de medicamente pentru efectuarea tratamentelor prescrise in cadrul fondurilor sistemului de sanatate Metodologie noua de calculare a preturilor la medicamentele regasite in Catalogul National de Medicamente din Romania (CANAMED), astfel incat sa se obtina preturi mai mici pentru toate medicamentele vandute prin farmacii, cu sau fara prescriptie medicala, dar si o mai eficienta utilizare a fondurilor publice, avand drept consecinta un volum mai mare de medicamente necesare pacientlor, asigurati din resurse bugetare. Rationalizarea serviciilor de sanatate prin: o mecanisme non-financiare (integrarea diferitelor tipuri de asistenta medicala, intarirea rolului asistentei medicale primare prin redefinirea promovarii si preventiei, conectarea acesteia cu sistemul social si comunitatea locala, cresterea rolului asistentei ambulatorii si, implicit, a serviciilor paraclinice ambulatorii, incurajarea dezvoltarii spitalizarii de zi si, implicit, eficientizarea spitalizarii continue, retele de boli cronice cu impact major, elaborarea de politici de sanatate publica intersectoriale viabile si a asigurarilor voluntare de sanatate); o mecanisme financiare (alocarea eficienta, bazata pe evidenta a fondurilor intre diferitele tipuri de asistenta medicala, protectia reala a persoanelor cu nevoi speciale (copii, gravide, varstnici cu venituri sub venitul minim), responsabilizarea asiguratului prin participarea financiara a acestuia (co-

plata) sub forma unei taxe fixe per vizita la medic, zi de spitalizare, prescriptie compensata, etc; Investitii majore in spitale si echipamente moderne conform programelor aprobate si sumelor suplimentare alocate prin bugetul statului; Informatizarea integrata a sistemului de sanatate impreuna cu CNAS; Descentralizarea sistemului de sanatate, obiectiv in curs de realizare in trimestrul IV 2007 In acest sens, Ministerul Sanatatii Publice a elaborat un set de acte normative si administrative care sa deschida a doua etapa a reformei sistemului de sanatate din Romania, cu implicatii de schimbare structurala profunda a sistemului. Pentru toate elementele cuprinse in acest set de principii, masuri si actiuni am lansat dezbaterea publica prin afisarea pe SITE-ul Ministerului Sanatatii Publice a principalelor modificari avute in vedere. Etapele preconizate se refera la: - pana la 15 august 2007 propunem studierea de catre toti cei interesati, inclusiv mass- media. Toate documentele se vor inainta la 31 iulie 2007 comisiilor de specialitate ale ministerului, precum si ale CNAS si Colegiului Medicilor din Romania, asociatiilor de bolnavi legal constituite, organizatiilor neguvernamentale cu preocupari in domeniu. - pana la 31 august 2007 se vor primi punctele de vedere ale acestora, dar si ale tuturor celor care au interes in a formula propuneri, observatii, critici sau aprecieri si se vor organiza primele dezbateri publice

- pana la 15 septembrie se vor definitiva actele normative si administrative care vor fi aplicabile incepand cu data de 1 octombrie 2007. Asteptam opinii la toate proiectele supuse procesului de transparenta, dar si la notele cu referire la pachetul de baza de servicii medicale, protocoalele terapeutice, lista de medicamente compensate si gratuite (aflata de mai multe luni pe SITE), modalitatea de calcul a preturilor la medicamente, descentralizarea sistemului de sanatate. Multumim anticipat. Avem toata convingerea ca incepem un proces greu, complex, delicat, dar necesar si care va permite schimbarea in bine a unui sistem care inca manifesta o mare rezistenta la reforma. Eugen Nicolaescu Ministrul sanatatii publice Str.Cristian Popisteanu nr.1-3, Sector 1, Bucuresti, Tel.30.72.500; Fax 312.49.16

Powered by http://www.referat.ro/ cel mai tare site cu referate