Sunteți pe pagina 1din 3

CURS CONTABILITATE FINANCIARA anul II sem.

I
Prof.Lucian Ilincuta

Probleme de baza studiate


I. Bazele teoretice si organizatorice ale contabilitatii financiare (CF) II. Contabilitatea capitalurilor III. Contabilitatea activelor imobilizate IV. Contabilitatea stocurilor si productiei in curs de executie V. Contabilitatea decontarilor cu tertii VI. Contabilitatea operatiunilor de trezorerie VII. Contabilitatea veniturilor (cheltuielilor) si a rezultatelor VIII.Lucrari contabile de inchidere a exercitiului financiar

1.1. Definitia si obiectivul contabilitatii financiare (CF)


Contabilitatea a aparut din nevoia de a raspunde, in plan informational si decizional, la problematica gestiunii valorilor economice separate pe entitati de gestiune. Entitate de gestiune entitati contabile companiile nationale institutiile publice institutiile de creditare si asigurari institutiile de cercetare/dezvoltare asociatii, fundatii, ONP/ONG celelalte persoane fizice sau juridice obligate de Legea 82/1991 (Legea Contabilitatii) sa organizeze si sa tina contabilitatea

Contabilitatea financiara se axeaza pe studiul contabilitatii specifice societatilor comerciale, conform Legii 31/1990 Contabilitatea financiara (generala) descrie circuitul economic al intreprinderii luat in totalitatea si structuralitatea sa

Obiectivul contabilitatii financiare

furnizarea de informatii sintetice privind pozitia financiara si performanta financiara a intreprinderii Informatia contabila furnizata de CF se adreseaza utilizatorilor externi, reprezentati de catre investitorii de capital, bancheri, angajati, furnizori, clienti, Guvern, precum si publicul larg.

Informatia furnizata de CF este utilizata si de managementul entitatii de gestiune, care, insa, dispune si de o contabilitate interna, numita contabilitate de gestiune (manageriala).

1.2 Intreprinderea sfera de actiune a CF


Conform Legii 31/1990, intrerpinderile sunt organizate in principal sub forma de societati comerciale (SC)