Sunteți pe pagina 1din 8

NICICÂND,,

nu voi mai iubi o altă garoafă


cu petale roşii în asfinŃit,
agăŃată în razele de soare.
VISĂTOARE,,
sub respiraŃia stropilor de rouă
cu zâmbetul de heruvim,
În bătaia vântului atât de irezistibilă.
RISIPITĂ,,
Căuta sensurile căderii la pământ
Ofilită de dor, plină de resentimente,
Fragilă, închisă în petale.
GAROFIłĂ,
Doar tu mi-ai fost pereche
Ideal de iubire,
Pentru cât timp te voi dori ?!
PIERDUTĂ
Răscolit de parfum şi de frig
sub cerşeafuri de petale,
ai să mă iubeşti şi ai să,
PLECI
Lăsându-mi nebunia singurătăŃii
NopŃile întregi de nesomn,
fără să îmi amintesc,
FINALUL POVEŞTII ?!
Paradisul se destrămase
Datorită multor persecuŃii şi bârfe,
Goanei după libertate şi putere.
Lumina era goliciune în efortul de a găsi,
FrumuseŃea, fericirea adevărată.
Cum să-l învingi pe Dumnezeu ?!
Să nu mai trăieşti mereu în umbra lui,
E îngrozitor şi umilitor să dansezi
Ca o marionetă într-un teatru de păpuşi.
Să faci reclamă, zburând deasupra norilor,
Despre lucruri şi valori în care nu crezi.
De ce să nu ne satisfacem mofturile ?!
Să experimentăm beŃia plăcerii
PuŃină andrenalină în zbor spre stele,
Şi dragoste pe-ntuneric, arzând.
Să cazi pradă ispitei şi să poŃi dori totul
sfidând orice regulă,
Triumfe păcatul.
De ce oamenii sunt stăpânii pământului ?!
T oată creaŃia se învârte în jurul lor,
Cu atâtea minuni şi desfătări
Se plimbă zi de zi prin paradis în strălucire,
Şi nu le este teamă de nimc.
Dacă ar mânca fructul oprit,
li se vor deschide ochii.
Vor cunoaşte adevărul, binele şi răul,
Cum e să fii:
Dumnezeu
desăvârşit,
Peste toŃi,
peste toate.
Şarpele le-a oferit oamenilor cunoaşterea,
Printr-o banală minciună.
Oamenii schimbă ordinea în univers
Curiozitatea le-a adus decăderea,
Nevăzutul.
łărâna din care au fost creaŃi.
Mă cheamă
mă provoacă,
îi place să mă tachineze
să mă surprindă

Din veşnicie aveam o legătură


Din sînul mamei mele m-a ales,
Eram favoritul său.
Eram o piesă de şah importantă
Un vis care se poate împlini,
Picătura dintr-un ocean diferită,
Particula de lumină a stelelor
Nemărginirea de a iubi.
M-a văzut limpede cu inima,
Ştia cum să ajungă la mine.
PresimŃea orice tremurare
Orice mirare orice supărare,
Orice structură a sufletului.

Mă construieşte şi mă dărâmă,
cu o iubire sinceră.
Îmi umple singurătatea cu rugăciune
Mă caută răbdător,
fără să îmi spună prea multe.
Mă învaŃă cu ochii închişi
Cum se trăieşte.
Şi cât de uşor se-nvaŃă,
iubirea cu -adevărat.
łie, Părinte, care îl sculptezi pe Dumnezeu,
în genunchi.
Tu, care arzi de iubire şi cânŃi la altar
spre cer urcând.
Mereu senin şi blând păşind pe covorul norilor
ca un înger
M-ai luat sub aripa-Ńi ocrotitoare,
Într-o eclipsă de soare.

în genunchi
spre cer urcând
ca un înger
într-o eclipsă de soare
Dacă aş putea citi gândurile tale
Cum să-Ńi ridic vălul, să-Ńi anticipez,
dezvăluirile
anotimpurile,
ispitirile
Toată raŃiunea vieŃii tale.

Te laşi de multe ori aşteptată, implorată,


Uneori eşti ca un câine care mă aleargă
Nu eşti legată cu lanŃ
aşa că mă urmăreşti oriunde,
Nu mă pierzi niciodată din ochi.
Nu renunŃi la mine.
Plină de emoŃie,
mă improvizezi
cu iluzia,
că pot să scap de muşcătura ta.
Că sunt de negăsit.
Aştept să vină decoratorul de interioare
Să îmi schimbe imaginea,
Totul în interior arată prea trist.
Trebuie o atmosferă mai sugestivă
Ochii curaŃi, ferestre luminate,
Mobilă nouă şi cadă de baie
Lucruri plăcute toate la locul lor
Să ştiu unde le găsesc în momentele de criză.

Aştept să vină decoratorul de interioare


Să nu mai arate totul ridicol,
Fără identitate fără amprentă.
Cu sentimente fără apărare
Doamne, cum poŃi să mă laşi aşa ?!
Fără decor .
Cândva, omul mânca aceeaşi pâine ca îngerii,
Era unit în aceeaşi rugăciune de laudă.

Într-o zi clopotul bisericii va suna stins,


În amintirea celor plecaŃi dintre noi.

Într-o zi s-ar să nu mai pot dormi deloc,


Moartea când vine o să mi se pară noroc.

Într-o zi o să fac înconjorul lumiii,


În căutarea unui făcător de minuni.

Într-o zi ai să pleci, ai să mă trădezi !


Îmi vei spune lasă-mă în pace odată.

Într-o zi iubirea va fi oarbă şi dulce,


Te va înşela de atâtea ori şi te va părăsi.

Într-o zi, într-o ultimă zi, te vei trezi


ViaŃa Ńi se va părea incredibil de frumoasă.

Cândva, va fi şi momentul oportun,


Când adevărul ne va face liberi.