APROBAT TEMATICI INSTRUIRE SECURITATE ŞI SǍNǍTATE ÎN MUNCĂ EDUCATOARE

TEMATICĂ INSTRUIRE INTRODUCTIV GENERALĂ Legislaţia de securitate şi sănătate în muncă: Legea 319/06; Norme Metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006; - Consecinţele posibile ale necunoaşterii şi nerespectării legislaţiei de securitate şi sănătate în muncă; - Riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională specifice unităţii; Masuri de prevenire si protectie; - Măsuri la nivelul unităţii privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor; - Regulament de Ordine Interioară; - HG 537/2004 ( pentru salariate); - Verificarea însuşirii cunoştinţelor. TEMATICĂ INSTRUIRE LA LOCUL DE MUNCĂ Riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională specifice locului de muncă şi/sau postului de lucru; Masuri de prevenire si protectie. Prevederile instrucţiunilor proprii elaborate pentru locul de muncă şi/sau postul de lucru; Măsuri la nivelul locului de muncă şi/sau postului de lucru privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor; Prevederi ale reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă privind activităţi specifice ale locului de muncă şi/sau postului de lucru: - HG 1091/2006 (loc de muncă); - HG 1048/2006 (EIP); - HG 971/2006 (semnalizarea de securitate). Demonstraţii practice. Verificarea însuşirii cunoştinţelor.

-

1

TEMATICĂ INSTRUIRE PERIODICA (trimestrial) TEMATICA NR. 1 a) Respectarea prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă: - HG 1091/2006; - HG 971/2006; - HG 1146/2006; - HG 1048/2006. b) Instrucţiuni proprii de securitate a muncii; c) L. 319/2006 – obligaţiile salariaţilor art. 23; d) Primul ajutor la locul accidentului - Principii generale; e) Demonstraţii practice; f) Riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională specifice locului de muncă şi/sau postului de lucru; Masuri de prevenire si protectie. TEMATICA NR. 2 a) Respectarea prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă: - HG 1091/2006; - HG 971/2006; - HG 1146/2006; - HG 1048/2006. b) Instrucţiuni proprii de securitate a muncii; c) Primul ajutor la locul accidentului în caz de leşin ; d) Demonstraţii practice; g) Riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională specifice locului de muncă şi/sau postului de lucru; Masuri de prevenire si protectie. TEMATICA NR. 3 a) Respectarea prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă: - HG 1091/2006; - HG 971/2006; - HG 1146/2006; - HG 1048/2006. b) Instrucţiuni proprii de securitate a muncii; c) L 319/2006 Obligaţiile generale ale angajatorilor art. 6 – 7; d) Primul ajutor la locul accidentului în caz de fracturi ; e) Demonstraţii practice; f) Riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională specifice locului de muncă şi/sau postului de lucru; Masuri de prevenire si protectie. TEMATICA NR. 4
2

a) Respectarea prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă: - HG 1091/2006; - HG 971/2006; - HG 1146/2006; - HG 1048/2006. b) Instrucţiuni proprii de securitate a muncii; c) L 319/2006 Obligaţiile generale ale angajatorilor art. 6 – 7; d) Primul ajutor la locul accidentului în caz de arsuri ; e) Demonstraţii practice; f) Riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională specifice locului de muncă şi/sau postului de lucru; Masuri de prevenire si protectie.

3