Sunteți pe pagina 1din 26

MODEL DE COMPLETARE AL FORMULARELOR DIN DOSARUL CERERII DE PLATA MASURA 1.

FORMULARUL P0.3 - M.1.1 DECLARATIA DE ESALONARE A PLATILOR


Masura/Submasura M 1.1/2

Beneficiar: SC MeatRom SRL Cod/data contract de finantare: C 1121031000010 / 13.03.2003 Valoarea* totala eligibila a contractului: 9.451.810.006 lei Rata ajutorului financiar nerambursabil: 50% (a se completa procentajul din contractul de finantare) Valoarea ajutorului financiar nerambursabil: 4.725.905.003 lei Module de transe de plata: Modul 1 transa de plata:
I plata: Data(luna anul) **. Valoare totala***../ Valoare ajutor financiar ...

Modul 2 transe de plata


I plata: II plata: Data(luna anul). Valoare totala.../ Valoare ajutor financiar ... Data(luna anul) . Valoare totala.../ Valoare ajutor financiar ...

Modul 3 transe de plata

I plata: Data(luna anul) Iun. 2003 Valoare totala 3.308.133.502/ Valoare ajutor financiar 1.654.066.751 II plata: Data(luna anul) Sep. 2003 Valoare totala 3.780.724.002/ Valoare ajutor financiar 1.890.362.001 III plata: Data(luna anul) Ian. 2004 Valoare totala 2.362.952.502/ Valoare ajutor financiar 1.181.476.251

Modul 4 transe de plata


I plata: II plata: III plata: IV plata: Data(luna anul). Valoare totala.../ Valoare ajutor financiar ... Data(luna anul) . Valoare totala.../ Valoare ajutor financiar ... Data(luna anul). Valoare totala.../ Valoare ajutor financiar ... Data(luna anul). Valoare totala.../ Valoare ajutor financiar ...

Modul 5 transe de plata:


I plata: II plata: III plata: IV plata: V plata: Data(luna anul). Valoare totala.../ Valoare ajutor financiar ... Data(luna anul) . Valoare totala.../ Valoare ajutor financiar ... Data(luna anul). Valoare totala.../ Valoare ajutor financiar ... Data(luna anul). Valoare totala.../ Valoare ajutor financiar ... Data(luna anul). Valoare totala.../ Valoare ajutor financiar ...

Beneficiar (reprezentant legal) Nume si prenume Popescu Ion Semnatura si tampila (ptr. persoane juridice) ..Semnatura autorizata (pentru persoane fizice) Data 10.05.2003
* toate valorile se completeaza in lei ** se va completa cu data previzionata pentru depunerea cererii de plata *** se va completa cu valoarea totala a cheltuielilor eligibile (valoarea contributiei publice plus valoarea contributiei proprii) previzionate a fi efectuate pentru transa respectiva si cu valoarea ajutorului financiar solicitat pentru transa respectiva de plata

FORMULARUL P1.2-M 1.1 ANTET BENEFICIAR RAPORT DE EXECUTIE DATA 15.06.2003 Subsemnatul: Popescu Ion in calitate de beneficiar al contractului nr C 1121031000010, semnat cu Agenia SAPARD la data 13.03.2003, pentru proiectul Extindere si modernizare Fabrica de preparare din carne SC MeatRom SRL, Com Popesti, Jud Prahova, la data depunerii Cererii de plata nr P 1121031000010 / transa I realizrile in cadrul proiectului se prezint astfel: 1. Realizri fizice 1.1 Lucrri achiziionate Lucrari de constructii
Lucrarile de amenajarea terenului, constand in . (scurta descriere a lucrarilor si valoarea fiecarei lucrari); Lucrarile de captare apa, constand in .. (scurta descriere a lucrarilor si valoarea fiecarei lucrari); Lucrarile de aductiune apa, constand in . (scurta descriere a lucrarilor si valoarea fiecarei lucrari); Lucrarile de executie, constand in . (scurta descriere a lucrarilor si valoarea fiecarei lucrari); Lucrari de organizare de santier, constand in . (scurta descriere a lucrarilor si valoarea fiecarei lucrari); Lucrari diverse si neprevazute, constand in ..(scurta descriere a lucrarilor si valoarea fiecarei lucrari).

1.2 Bunuri achiziionate Utilaje pregatire si procesare:


Masina de umplut sub vid Celula de fierbere si afumare cu 2 carucioare

Utilaje refrigerare si congelare: Uzina frigorifica cu 5 compresoare si agregat frigorific pentru congelare

1.3 Servicii achiziionate: 2. Realizri financiare 2.1 Cheltuielile eligibile efectuate Din valoarea totala eligibila a proiectului de 9.451.810.006 lei, pana la data de 15.06.2003, totalul cheltuielilor eligibile efectuate este de 3.308.133.502 lei, respectiv pentru prezenta cerere de plata de 3.308.133.502 lei, reprezentnd 35% din valoarea totala eligibila a proiectului.

2.2 Actualizarea preturilor din ofertele castigatoare


Acest tabel se va completa doar daca sunt prevzute in buget cheltuieli de actualizare si este prevzuta in contractele de achiziie clauza privind actualizarea preturilor din ofertele castigatoare

Nr. Crt

Tipul de achiziie*

Denumirea lucrrii/ bunului/ serviciului


2 Masina umplut vid de sub

Pre unitar
in oferta 3 500.000.00 0 519.479.61 2 actualizat

Motivaia Valoare totala


in oferta actualizata 4 500.000.00 0 519.479.61 2 5 Cresterea pretului de livrare

0 1

1 Bunuri

2 3 ....... Total * lucrri/ bunuri/ servicii 3. Descrierea aciunilor de publicitate ntreprinse:


S-au afisat Panouri publicitare care mentioneaza ca investitia se realizeaza cu fonduri primite de la U.E. prin programul SAPARD.
500.000.00 0 519.479.61 2 500.000.00 0 519.479.61 2

4. Alte raportri Realizrile de mai sus au fost obinute in condiiile respectrii obligaiunilor asumate prin contractul de finanare si a anexelor acestuia precum si a contractelor de achiziie ncheiate, astfel: 1. toate bunurile achiziionate de la nceputul derulrii investiiei sunt montate si puse in funciune; 2. toate bunurile si operaiunile sunt nregistrate in evidenta contabila a societatii/asociaiei in mod distinct pentru acest proiect. 3. bunurile, serviciile si lucrrile de construcii montaj achiziionate sunt conforme cu datele din Cererea de finanare, Studiul de fezabilitate, Planul de afaceri si Proiectul tehnic de execuie. 4. toate achiziiile respecta regula de origine, potrivit Acordului Multianual de Finanare pentru Programul SAPARD Seciunea A art. 14 punctul 2.7.

Beneficiar (reprezentant legal) Nume si prenume Popescu Ion Semntura si tampila (pentru persoane juridice) .Semntura autorizata (pentru persoane fizice) Data 15.06.2003

FORMULARUL P1.2.1 M 1.1 ANTET BENEFICIAR SUMARUL CERTIFICATELOR DE ORIGINE A BUNURILOR

Certificat de origine Nr.


0

Denumirea achiziiei
1

Tara de origine
2 Germania

Eliberat de
3 Camera de comert din Hamburg

Numr
4

Data
5

1 Masina de umplut sub vid

TH 204206 01.06.2003

Beneficiar (reprezentant legal) Nume si prenume Popescu Ion Semntura si tampila (pentru persoane juridice) .........Semntura autorizata (pentru persoane fizice) Data 15.06.2003

FORMULARUL P1.2.2 M 1.1


ANTET BENEFICIAR DECLARATIA DE CHELTUIELI

Nr. crt.
0

TIPURI DE CHELTUIELI * 1

FACTURA Numrul facturii


2

DOCUMENT DE PLATA Valoarea (fara taxe recuperabile)


6

EXTRAS DE CONT Numr


9

Data facturii
3

Obiectul Furnizorul facturii


4
Lucrri de construcii Maina de umplut sub vid Celula de fierbere si afumare Uzina frigorifica

Tip si numr
7

Data plaii**
8

Data
10

5
SC Conimpuls SRL Turbogewert Industries GMBH SC Instal Prod SRL SC Frigocom SRL

1 2 3 4

Lucrri Bunuri Bunuri Bunuri

1.254 836 1529 637

15.04.200 3 26.04.200 3 04.05.200 3 11.05.200 3

1.134.217.200 519.479.612 753.215.341 901.221.349

OP 105 OP 120 OP 127 OP 143

04.05.2003 16.05.2003 20.05.2003 20.05.2003

871 886 898 899

05.05.2003 17.05.2003 21.05.2003 21.05.2003

TOTAL
*achiziii de bunuri/servicii/lucrri/diverse si neprevzute ** se va meniona data acceptrii ordinului de plata de banca

3.308.133.502

Beneficiar (reprezentant legal) Nume si prenume: Popescu Ion Semntura si tampila (pentru persoane juridice) ................................... Semntura autorizata (pentru persoane fizice) .. Data 15.06.2003

FORMULARUL P1.1- M1.1


CERERE DE PLATA* I a fi completat doar de expert BRIPS 3 Sud Muntenia Biroul Pre Autorizare Plai Cod cerere de plata: P 1121031000010 Data nregistrrii:/....../......./............... ntocmit: Expert Verificat : Sef BPP Nume/Semntura Nume/Semntura :

Stampila BRIPS

II. a fi completat doar de beneficiar Nume beneficiar: SC MeatRom SRL Adresa sediu central:Str. Libertatii nr. 3, Com. Popesti Jud . Prahova Tel . 0244145236 Fax. 0244145236 Banca beneficiarului: BCR Cont bancar: 123456 Locul de realizare al proiectului: Com Popesti, Jud. Prahova Codul contractului de finanare: C 1121031000010 Titlul proiectului Extindere si modernizare fabrica de preparare din carne SC MeatRom SRL Modulul I (1 transa) O transa
.

Modulul II (2 transe) Prima transa A doua transa


. .

Modulul III (3 transe) Prima transa A treia transa


.X.

Modulul IV (4 transe)

Modulul V (5 transe)

A doua transa

A doua transa A treia transa A patra transa


Prima transa

A doua transa A treia transa A patra transa


Prima transa

A cincea transa In calitate de beneficiar al Programului SAPARD solicit autorizarea cheltuielilor in valoare de 3.308.133.502 (Lei) si plaii sumei de 1.654.066.751 (Lei) reprezentnd 50% din suma cheltuielilor eligibile efectuate . Ataez la Cererea de plata urmtoarele documente: 1. Raportul de execuie - P1.2 1.1. Sumarul certificatelor de origine a achiziiilor (pentru bunuri din import) - P1.2.1 1.1.1. Copiile certificatelor de origine a bunurilor (pentru bunuri din import) Certificat de origine a bunurilor nr TH 204206.din data 1.06.2003.aferent fact. 836/26.04.2003 Certificat de origine a bunurilor nr...din data .aferent facturii.. Se va completa pentru toate documentele depuse 4.1.1. Copii dup Declaraiile vamale (pentru bunurile din import) Declaraia vamala nr. 356 ............... din data 1.06.2003.aferenta facturii 836/26.04.2003 Declaraia vamala nr...din data ........aferenta facturii.. Se va completa pentru toate documentele depuse 7.1. Declaraia de cheltuieli - P1.2.2 7.1.1. Copiile facturilor Factura nr AGF 256654 din data 11.05.2003 Factura nr AGF 256954 din data 26.04.2003 Se va completa pentru toate facturile depuse 1.2.2 Devizele centralizatoare de cheltuieli aferente transei de plata (pentru fiecare tip de achiziie servicii-bunuri-lucrari) nsoite de situaiile de plata pentru lucrri . Deviz/Situaia de plata nr 859 din data .....aferenta facturii AGF 256654 Deviz/Situaia de plata nr 873 din data .....aferenta facturii AGF 256954 Se va completa pentru toate documentele 1.2.3 Copiile documentelor de plata Document de plata nr OP 120 .din data 16.05.2003.... Document de plata nr OP 143 din data 20.05.2003.... ......
Da Nu Nu este cazul Pag.

x x x

1 2 3

x x x x

5 8 10 11

x x

12 14

x x

15 16 6

1.2.4. Copiile documentelor de confirmare a plailor (extrase de cont) Extras de cont nr 886 ..din data 17.05.2003.... Extras de cont nr 899 .din data 21.05.2003..... ...... 1.3 Autorizaia de construire (achiziii de lucrri la prima cerere de plat) Autorizaie nr25 din data 08.01.2003..... 1.4 Procesul verbal de predare primire a amplasamentului si a bornelor de repere achiziii de lucrri Procesul verbal nr...................din data......................... 1.5 Copii dup Buletinele de analiz a materialelor incorporate sau certificatelor de calitate a materialelor folosite(unde este cazul); Buletin de analiz nr.....din data ..... Buletin de analiz nr.....din data ..... Buletin de analiz nr.....din data ..... ...... 1.10 Procesul verbal de lucrri ce devin ascunse (achiziii de lucrri) Procesul verbal nr 1147 din data 25 05 2003 1.11 Procesul verbal pe faze determinante (achiziii de lucrri) Procesul verbal nr1149 din data 25 05 2003 1.12 Procesul verbal de recepie a achiziiei pana la momentul transei aferente cererii de plata Procesul verbal nr1154 din data 25 05 2003 1.13 Procesele verbale de recepie la terminarea lucrrilor (la ultima cerere de plat) Procesul verbal nr 2564 din data 25 05 2003 1.14 Procesele verbale de predare primire a bunurilor/serviciilor achiziionate Procesul verbal nr 856 din data25 05 2003 Procesul verbal nr 458 din data25 05 2003 Procesul verbal nr...................din data............................ 1.19 Certificate de calitate pentru bunurile (echipamentele) achiziionate Certificat de calitate nr 5698 din data 25 05 2003 Certificat de calitate nr 2158 din data25 05 2003 Certificat de calitate nr..............................din data...................................... ................................................................................................................. 1.24 Autorizaia de funcionare (la ultima cerere de plat) Autorizaie nr.....din data ..... 1.25 Alte documente justificative (se vor specifica dup caz) 1.25.1 .... 1.25.2 .... 20. Certificat de atestare a pregtirii profesionale (la prima cerere de plat) sau certificat de formare profesionala (la ultima cerere de plata) pentru .reprezentantul legal/tehnic sau un angajat al beneficiarului ; 21. Declaraia pe proprie rspundere a beneficiarului ca nu beneficiaz de alt ajutor financiar public nerambursabil pentru acelai proiect

x x x x

25 26 27 28

x x x

31 32 33 34

x x

35 36

x x

40 41

x x

45 46

Beneficiar (reprezentant legal)


Nume si prenume Popescu Ion Semntura si tampila (ptr. persoane juridice) .Semntura autorizata (pentru persoane fizice)

Data

MODEL DE COMPLETARE AL FORMULARELOR DIN DOSARUL CERERII DE PLATA MASURA 2.1

DEPUNEREA DOSARULUI DE ACHIZITII SI A DECLARATIEI DE ESALONARE A PLATILOR In maxim 8 luni de la incheierea contractului de finantare cu Agentia SAPARD, dar nu mai tarziu de 30 de zile de la incheierea procedurilor de achizitii publice, beneficiarul va depune la Biroul Pre-autorizare Plati BRIPS urmatoarele documente: Fisa de avizare a procedurii de achizitii publice-formularul G3-ACP 08 (pentru achizitii de bunuri /lucrari) cu specificatia ,,AVIZAT din partea Serviciului de achizitii publice din Agentia SAPARD (in copie); si dupa caz Fisa/fisele de avizare a procedurii de achizitii publice-formularul G3-ACP 081 (pentru achizitii de servicii) cu specificatia ,,AVIZAT din partea Serviciului de achizitii publice din Agentia SAPARD (in copie); Toate contractele de achizitii incheiate pe parcursul procedurii de achizitii publice (in copie); Proiectul Tehnic de executie care contine caietele de sarcini pe specialitati si detaliile de executie (in copie); Ofertele castigatoare pentru fiecare tip de achizitie (in copie); O copie a Bugetului final al proiectului cu valorile rezultate in urma procedurii de achiziie, avizat de Serviciul Contractare Directia Selectare Contractare, buget care va fi utilizat pentru autorizarea platilor, (daca bugetul indicativ din contractul de finantare a suferit modificari rezultate in urma incheierii procedurilor de achizitii) ; Declaratia de esalonare a platilor-formularul P0.3 - disponibil la BRIPS.

Daca pe parcursul implementrii proiectului datele din Declaraia de ealonare a plailor se modifica, este necesara redepunerea acestora, cu cel puin 30 de zile nainte de depunerea unei alte cereri de plata ulterioare.
Dupa incheierea procedurii de achizitii publice, beneficiarul poate solicita rambursarea cheltuielilor de proiectare. Beneficiarul va depune la BRIPS o Cerere pentru plata cheltuielilor de proiectare Formularul P07 va fi disponibil la BRIPS. Cererea pentru plata cheltuielilor de proiectare se va depune intr-un singur exemplar. Cererea pentru plata cheltuielilor de proiectare impreuna cu documentele solicitate, alcatuiesc ,,Dosarul cererii pentru plata cheltuielilor de proiectare al beneficiarului. Dosarul cererii de plata a cheltuielilor de proiectare va cuprinde un Opis al tuturor documentelor incluse.
Cheltuielile care fac obiectul cererii de plata a cheltuielilor de proiectare trebuie sa fie eligibile pentru Programul SAPARD (vezi Ghidul Beneficiarului).

Fiecare pagina din dosar va fi numerotata si se va mentiona pe ea ,,PROGRAM SAPARD. Fiecare pagina din dosarul cererii pentru plata cheltuielilor de proiectare va fi semnata de reprezentantul legal al proiectului, va fi numerotata si stampilata. Pe fiecare copie a unui document original se va mentiona Conform cu originalul. Toate documentele din dosarul cererii pentru plata cheltuielilor de proiectare care au regim de document tipizat vor fi in conformitate cu prevederile legale.

FORMULARUL P0.3 M2.1

DECLARATIA DE ESALONARE A PLATILOR Beneficiar: Consiliul Local Com. Jud.. Cod contract de finantare / Data: C2.1.2.1/0.4.25.00003/20.02.2003 Rata ajutorului financiar nerambursabil:... 100% Valoarea* totala eligibila a contractului: 25.861.816.506 lei Rata ajutorului financiar nerambursabil: 100% Valoarea ajutorului financiar nerambursabil 25.861.816.506 lei Transa de plata preliminara ptr. cheltuieli de proiectare: Data(luna, anul) Aprilie 2003 Valoare 866.250.000 lei Modul 1 transa de plata I plata: . .

Data (luna, anul). . Valoare..

Modul 2 transe de plata I plata: II plata: Data (luna, anul) 23 Sep.- 2003 Data (luna, anul) 25 Nov. 2003

.X. Valoare = 8.585.560.006 LEI Valoare = 16.410.006.500 LEI

Modul 3 transe de plata I plata: Data (luna, anul)Valoare.. II plata: Data(luna, anul).Valoare.. III plata: Data (luna, anul)Valoare.. Modul 4 transe de plata I plata: II plata: III plata: IV plata: Data (luna, anul). . Valoare.. Data (luna, anul). . Valoare.. Data (luna, anul). . Valoare.. Data (luna, anul). . Valoare..

Modul 5 transe de plata I plata: II plata: III plata: IV plata: V plata: Data (luna, anul). . Valoare.. Data (luna, anul). . Valoare.. Data (luna, anul). . Valoare.. Data (luna, anul). . Valoare.. Data (luna, anul). . Valoare..

Responsabil legal de proiect / responsabil tehnic de proiect Nume, POPESCU ION Semnatura Stampila 22 August 2003 CL

Ex. CERERE PENTRU PLATA CHELTUIELILOR DE PROIECTARE*


I completat doar de expert

Biroul Pre Autorizare Plati din cadrul BRIPS .......................... Cod cerere de plata: P ............................................................................ Data inregistrarii:/....../......./............... Stampila Intocmit: Expert BRIPS Nume/Semnatura Nume/Semnatura
II. completat de beneficiar

Verificat : Sef BPP

Nume beneficiar: Consiliul Local .... Com.... Jud.... Adresa sediu central :.Str......................Nr............................. Banca beneficiarului :.Banca filiala .......................................... Cont bancar :. 000000000000000 Locul de realizare al proiectului:............................................. Codul contractului de finantare: C2.1.2.1/0.4.25.00003/20.02.2003 Titlul proiectului Modernizare Alimentare cu Apa a comunei ................ - judetul ............... In calitate de beneficiar al Programului SAPARD solicit autorizarea cheltuielilor in valoare de 866.250.000 Lei si plaii sumei de 866.250.000 Lei, 3,35%** din valoarea totala eligibila a proiectului, reprezentnd cheltuieli de proiectare eligibile (cf. pct 3.1.1 si 3.1.4 din Bugetul Indicativ din Cererea de finantare). 1. Declaratia de cheltuieli - P1.2.2 1.1.1. Copiile facturilor Factura nr AGF 256654 din data ..... Factura nr AGF 256695 din data ..... Se va completa pentru toate facturile platite 1.2.2 Copiile documentelor de plata Document de plata nr3569 .din data ..... Document de plata nr 3869 din data ..... Se va completa pentru toate documentele de plata 1.2.3 Copiile documentelor de confirmare a platii (extrase de cont) Extras de cont nr xxxxxx din data ..... Extras de cont nr xxxx din data ..... Se va completa pentru toate documentele de confirmare a platii documentelor depuse 2. Declaratia pe proprie raspundere a beneficiarului ca nu beneficiaza de alt ajutor financiar public nerambursabil pentru plata cheltuielilor de proiectare Beneficiar (reprezentant legal) POPESCU ION Semnatura si tampila. Data.. Da Nu

Pag. 15 16

25 26

31 33

44

* Agentia SAPARD isi rezerva dreptul de a cere documente sau informatii suplimentare referitoare la conformitatea Cererii de plata. ** Maxim 12 % din valoarea totala a cheltuielilor eligibile

10

DEPUNEREA CERERII DE PLATA Beneficiarul trebuie sa depun Cererea de plata - formularul P1.1 formular disponibil la BRIPS , respectnd termenul de depunere (data) si suma (valoarea) din Declaraia de ealonare. Cererea pentru plata se va depune intr-un singur exemplar. Cererea de plata impreuna cu documentele justificative alcatuiesc ,,Dosarul cererii de plata al beneficiarului. Cererea de plata va fi insotita de toate documentele justificative, ataate de beneficiar la cererea de plata. Dosarul cererii de plata va cuprinde un Opis al tuturor documentelor incluse. Fiecare pagina din dosar va fi numerotata si se va mentiona pe ea ,,PROGRAM SAPARD. Pe fiecare copie a unui document original se va mentiona Conform cu originalul. Toate documentele din dosarul cererii de plata care au regim de document tipizat vor fi in conformitate cu prevederile legale. Cererile de plata se primesc zilnic la BRIPS.
Cererea de plata trebuie depusa cu cel putin 30 de zile dupa depunerea Declaratiei de esalonare a platilor. Cheltuielile care fac obiectul cererii de plata trebuie sa fie efectiv efectuate si sa se refere la servicii/bunuri/lucrari efectiv achizitionate. Cheltuielile care fac obiectul cererii de plata trebuie sa fie eligibile pentru Programul SAPARD (vezi Ghidul Beneficiarului). Pentru prima cerere de plata beneficiarul contractului de finantare cu Agentia SAPARD trebuie sa faca dovada platii a cel putin 20% din valoarea eligibila a proiectului. Ultima cerere de plata trebuie depusa inainte de data limita (3 luni inainte de perioada de expirare 31 decembrie al celui deal doilea an de finantare ce urmeaza anului de alocare).

11

Ex. CERERE DE PLATA FORMULARUL P1.1- M2.1

I Aceasta sectiune va fi completata de expert BRIPS Biroul Pre Autorizare Plati din cadrul BRIPS :4 SUD VEST Cod cerere de plata: P 2.1.2.1/0.4.25.00003 Data inregistrarii: /__/__/____ Intocmit: Expert: ____________________Verificat Sef BPP: ________________ nume/semnatura: nume/semnatura: Birou...........................Stampila BRIPS: II. completat de beneficiar Nume beneficiar: Consiliul Local .... Com.... Jud.... Adresa sediu central :........................................................... Banca beneficiarului : Banca ............ filiala .............................................. Cont bancar : 000000000000000000 Locul de realizare al proiectului:............................................. Codul contractului de finantare: C2.1.2.1/0.4.25.00003/20.02.2003 Titlul proiectului: Modernizare Alimentare cu Apa a comunei ................ - judetul ............... Modulul I Modulul II Modulul III Modulul IV Modulul V (1 transa) (2 transe) (3 transe) (4 transe) (5 transe) O transa Prima transa x Prima transa Prima transa Prima transa A doua transa A doua transa A doua transa A doua transa A treia transa A treia transa A treia transa A patra transa A patra transa

A cincea transa In calitate de beneficiar al Programului SAPARD solicit autorizarea cheltuielilor in valoare de 8.585.560.006 Lei si plaii sumei de 8.585.560.006 Lei, 33.2%** din valoarea totala eligibila a proiectului, reprezentnd cheltuieli de proiectare eligibile (cf. pct 3.1.1 si 3.1.4 din Bugetul Indicativ din Cererea de finantare). III. Atasez urmatoarele documente la cererea de plata (1.): 2. Raportul de executie P1.2 2.1.Sumarul certificatelor de origine a bunurilor P 1.2.1 2.1.1. Copiile certificatelor de origine a bunurilor (pentru bunuri din import) 2.1.2. Copii dupa Declaratiile vamale (pentru bunurile din import) atasate la facturi 2.2.Declaratia de cheltuieli P1.2.2 2.2.1. Autorizatia de construire (la prima plata) 2.2.2. Procesul verbal de predare a amplasamentului impreuna cu coordonatele bornelor topografice si planul de amplasament al investitiei (la prima plata) 2.2.3.Copiile facturilor si documentelor de confirmare a platii 2.2.3.1. Situatia de lucrari cu devizul aferent transei 2.2.3.2. Copii dup Buletinele de analiz a materialelor incorporate sau certificatelor de calitate a materialelor folosite(unde este cazul); 2.2.3.3. Procesul verbal de lucrari ce devin ascunse

12

(unde este cazul) 2.2.3.4. Procesul verbal pe faze determinante (unde este cazul); 2.2.3.5. Procesul verbal de receptie a chizitiei pana la momentul transei aferente cererii de plata. 3. Certificat de atestare a pregtirii profesionale (decizie de numire diriginta de santier); 4. Declaratia pe proprie raspundere a beneficiarului ca nu beneficiaza de alt ajutor financiar public nerambursabil pentru acelasi proiect ; Reprezentant Legal Stampila POPESCU ION Semnatura Data 30.05.2003
Consiliului Local

13

DOCUMENTE JUSTIFICATIVE 2.Raportul de executie (formularul P1.2). Acest formular are ca scop descrierea generala a stadiului fizic de realizare al investitiei, in el fiind prezentate lucrarile realizate si echipamentele achizitionate, care sunt solicitate la plata in transa respectiva. Lucrarile si echipamentele trebuie receptionate de beneficiarul lucrarii (Consiliul Local) si sa aiba avizul favorabil al Inspectiei de Stat in Constructii. Exemplu de RAPORT DE EXECUTIE: RAPORT DE EXECUTIE: Consiliul Local al Comunei, Jud.. RAPORTUL DE EXECUTIE din data. 29.05.2003 1. Codul contractului de finantare: C 2.1.2.1/0.4.25.00003 2. Descrierea generala a stadiului fizic de realizare al investitiei (beneficiarul va detalia pe obiecte stadiul lucrarilor): S-au executat serviciile: Proiectare studii teren, PT Caiete de sarcini in valoare de 778.750.000 lei Taxa verificator autorizat de proiect 87.500.000 lei S-au executat lucrarile : Lucrarile de amenjarea terenului, in proportie de 100% din valoarea contractului cu Agentia SAPARD, constand in (scurta descriere a parametrilor si valorii fiecarei lucrari): 1. Defriri:.. . 2. Vezi HG. 1179/2002 privind aprobarea Structurii devizului general Anexa II Partea I. Cap. 1 Construirea de reele exterioare ptr. conectare la utiliti, in proportie de 50% din valoarea contractului cu Agentia SAPARD, constand in (scurta descriere a parametrilor si valorii fiecarei lucrari): 1. Drum de acces :.. 2 Vezi HG. 1179/2002 privind aprobarea Structurii devizului general Anexa II Partea I. Cap. 2 . Lucrarile de captare, in proportie de 100% din valoarea contractului cu Agentia SAPARD constand in (scurta descriere a parametrilor si valorii fiecarei lucrari): 1. 6 foraje cu cabinele aferente utilate... 2. Vezi HG. 1179/2002 privind aprobarea Structurii devizului general Anexa II Partea I. Cap. 4 Lucrarile de aductiune, in proportie de 100% din valoarea contractului cu Agentia SAPARD, constand in (scurta descriere a parametrilor si valorii fiecarei lucrari): 1. Lucrari de aductiune grup foraj camine vane . 2 Vezi HG. 1179/2002 privind aprobarea Structurii devizului general Anexa II Partea I. Cap. 4 Lucrarile la statia de tratare, in proportie de 50% din valoarea contractului cu Agentia SAPARD, constand in (scurta descriere a parametrilor si valorii fiecarei lucrari): 1. . 2. Vezi HG. 1179/2002 privind aprobarea Structurii devizului general Anexa II Partea I. Cap.4 Lucrarile de executie a rezervorului, in proportie de 50% din valoarea contractului cu Agentia SAPARD, constand in (scurta descriere a parametrilor si valorii fiecarei lucrari): 1 . 2. Vezi HG. 1179/2002 privind aprobarea Structurii devizului general Anexa II Partea I. Cap. 4 Lucrari de organizare de santier, in proportie de 85% din valoarea contractului cu Agentia SAPARD, constand in (scurta descriere a parametrilor si valorii fiecarei lucrari): 1. Construcii i instalaii aferente organizrii de antier 2. Vezi HG. 1179/2002 privind aprobarea Structurii devizului general Anexa II Partea I. Cap. 5 Lucrari diverse si neprevazute, in proportie de 20% din valoarea contractului cu Agentia SAPARD, constand in din valoarea contractului cu Agentia SAPARD, constand in (scurta descriere a parametrilor si valorii fiecarei lucrari): 1. Lucrri de consolidare. Formular P1.2 Raport de Executie

14

2. Vezi HG. 1179/2002 privind aprobarea Structurii devizului general Anexa II Partea I. Cap. 5 Au fost achizitionate urmatoarele echipamente pentru : Captarea apei, in proportie de 100% din valoarea contractului cu Agentia SAPARD, constand in (scurta descriere a parametrilor si valorii fiecarui echipament): 1 . 2 . etc. Reteaua de aductiune, in proportie de 100%, din valoarea contractului cu Agentia SAPARD, constand in (scurta descriere a parametrilor si valorii fiecarui echipament): 1 . 2 .etc. In ansamblu investitia de baza se afla in stadiul de realizare de 36.55% din valoarea contractului cu Agentia SAPARD. (se ataseaza formularul P1.2.1 Sumarul certificatelor de origine a bunurilor) 3. Cheltuieli efectuate: 9.451.810.006 Lei (se atasaza formularul P1.2.2 Declaratia de cheltuieli) 4. Descrierea actiunilor de publicitate intreprinse: S-au afisat Panouri publicitare in zona captarii care mentioneaza ca investitia se realizeaza cu fonduri primite de la U.E. prin programul SAPARD. Panouri publicitare privind lucrarea, beneficiarul, proiectantul, executantul si termenul de executie 5. Actualizarea preturilor din oferta de achizitii
Nr. Crt Tipul de Pret unitar Valoare totala

Denumirea lucrarii/
achizitie bunului/ serviciului in oferta actualizata in oferta actualizata

1 2 3 ....... Total

Bunuri

ELECTROPOMPA SUBMERSIBILA P=3.7KW

3.000.000

3.100.000

9.000.000

9.300.000

3.000.000

3.100.000

9.000.000

9.300.000

6. Pentru ultima Cerere de plata: 5. 6. 7. 8. toate bunurile achizitionate de la inceputul derularii investitiei sunt montate si puse in functiune; investitia realizata este inregistrata in evidenta contabila a societatii/asociatiei. investitia realizata este conforma cu Proiect tehnic de executie. investitia respecta cerintele legislatiei in vigoare; Legea 82/1998 privind regimul juridic al drumurilor pentru submasura drumuri, Legea apelor 107/1996 - pentru submasura apa si canalizare.

Intocmit de Reprezentant legal Semnatura si stampila


Stampila Consiliului Local

15

RAPORTUL DE EXECUTIE trebuie insotit de: 2.1. Sumarul certificatelor de origine a bunurilor - FORMULARUL P 1.2.1 Exemplu: sumar al certificatelor de origine a bunurilor*: FORMULARUL P 1.2.1 Consiliul Local al Comunei, Jud.. Denumirea achizitiei
0 1

Tara de origine
2

Eliberat de
3

Numar
4

Data
5

1 ELECTROPOMPA SUBMERSIBILA P=15KW . 6 ELECTROPOMPA SUBMERSIBILA P=3.7KW 7 APOMETRU 8 CONDUCTA PE-HD PE 80,PN 6,DE=160X9.1 9 CONDUCTA PE-HD PE 80,PN 6,DE=280X15.9 10 CONDUCTA PE-HD PE 80,PN 6,DE=225X12.8 . n .

GRUNFOS ROMANIA GRUNFOS ROMANIA ROMANIA ROMANIA DANEX ROMANIA DANEX ROMANIA 1198 11. 04. 2003 1197 11. 04. 2003 GRUNFOS ROMSTAL 2357 2358 1196 10.04. 2003 10. 04. 2003 11. 04. 2003 2356 10.04.2003

* Pentru bunurile din productia interna se va prezenta agrementul tehnic Intocmit de Responsabil legal / tehnic al proiectului POPESCU ION Semnatura si stampila Data 29.05.2003

Stampila Consiliului Local

16

2.1.1. COPIILE CERTIFICATELOR DE ORIGINE A BUNURILOR (PENTRU BUNURI DIN IMPORT) 2.1.2. COPII DUPA DECLARATIILE VAMALE (PENTRU BUNURILE DIN IMPORT) ATASATE LA FACTURI Aceste documente se vor prezenta doar pentru bunurile achizitionate din import. Formularul certificatului de oruigine utilizat de tarile UE are urmatorul model:

Copiile vor fi stampilate de Consiliul Local, semnate de responsabilul legal cu mentiunea Conform cu originalul

17

2.2.DECLARATIA DE CHELTUIELI (FORMULARUL P1.2.2) Pentru Cheltuieli de proiectare Consiliul Local al Comunei, Jud.. DECLARATIA DE CHELTUIELI FACTURA Nr crt 0 1 2 TIPURI DE CHELTUIELI 1 ACHIZITII SERVICII ACHIZITII SERVICII TOTAL Numarul Data facturii facturii 2 632 637 3 15.03.2003 25.03.2003 Obiectul facturii 4 Proiectare studii teren, Caiete de sarcini Furnizorul 5 PT SC .. SRL/SA. Valoarea (fara taxe recuperabile) DOCUMENT DE PLATA Tip si numar document de plata 6 7 778.750.000 OP 100 87.500.000 866.250.000 OP 101 Data efectuarii platii 8 16.03.2003 26.03.2003

Taxa verificator autorizat de proiect

Intocmit de Responsabil legal / tehnic al proiectului POPESCU ION Semnatura si stampila

Stampila Consiliului Local

18

Consiliul Local al Comunei, Jud.. DECLARATIA DE CHELTUIELI FACTURA Nr crt 0 2 3 4 ACHIZITII LUCRARI 5 200 20.05.2003 TIPURI DE CHELTUIELI 1 ACHIZITII LUCRARI ACHIZITII SERVICII ACHIZITII SERVICII Numarul facturii 2 Data facturii Obiectul facturii 4 Diverse si neprevazute Autorizatia .. Asistenta tehnica Furnizorul 5 SC .. SRL/SA. CJ/ISC/Inspectorat de mediu etc. SC .. SRL/SA. .. Valoarea (fara taxe recuperabile) DOCUMENT DE PLATA Tip si numar document de plata 6 7 183.092.506 OP 102 10.500.000 211.750.000 OP 103 OP 101 Data efectuarii platii 8 18.04.2003 16.04.2002 20.04.2003

3 199 17.04.2003 4244 19.04.2003 730 15.04.2003

ACHIZITII Echipament 201 TOTAL

20.05.2004

Lucrari Captarea apei, SC Aduciune, Staii de tratare, SRL/SA. nmagazinare, Pompare, Construirea de reele exterioare, Amenajare de santier, Echipament Captarea apei, SC Aduciune SRL/SA.

2.753.117.500

OP 104

21.05.2003

..

5.484.850.000 8.643.310.006

OP 105

21.05.2004

Intocmit de Responsabil legal / tehnic al proiectului POPESCU ION Semnatura si stampila

Stampila Consiliului Local

19

Mod de completare: Coloana 1 : Tipuri de cheltuieli cheltuieli pentru achizitia de bunuri/servicii/lucrari Coloana 2 : Numarul facturii Coloana 3 : Data facturii trebuie sa fie anterioara datei cererii de plata dar ulterioara datei semnarii contractului cu Agentia SAPARD cu exceptia facturii pentru achitarea Studiului de fezabilitate care trebuie sa fie ulterioara datei de acreditare a Agentiei SAPARD Coloana 4 : Obiectul facturii trebuie sa fie acelasi cu un obiect al devizului general. Situatiile de plata trebuie centralizate pe obiectele devizului general. Sumele de plata din facturi trebuie sa coincida cu sumele corespondente din centralizatoarele situatiilor de plata Coloana 5 : Furnizorul de bunuri/servicii/lucrari trebuie sa fie acelasi cu castigatorul licitatiei de bunuri/servicii/lucrari Coloana 6 : Valoarea facturii In cazul in care se obtine un certificat de cota de TVA zero modelul de factura va fi fara TVA Coloana 7 : Document de plata se va mentiona tipul (ordin de plata) si numarul acestui document Coloana 8 : Data platii trebuie sa fie aceeasi sau ulterioara datei facturii 2.2.3.COPIILE FACTURILOR SI DOCUMENTELOR DE CONFIRMARE A PLATII Facturile si documentele de confirmare a platii trebuie emise de furnizorii de servicii/bunuri/lucrari catre Consiliul Local beneficiar al finantarii prin Programul SAPARD. Furnizorul de bunuri/servicii/lucrari trebuie sa fie acelasi cu castigatorul licitatiei de bunuri/servicii/lucrari. Fiecare factura, respectiv fiecare copie a acesteia, trebuie sa aiba stampila Consiliului Local, viza controlului financiar preventiv al acestuia (contabil sef) si mentiunea PROGRAM SAPARD. Obiectul fiecarei facturi trebuie sa corespunda unui obiect din devizul general al investitiei. Ex. Lucrari de terasamente, Lucrari aductiune, Echipamente statie de tratare Fiecare factura trebuie sa corespunda ca valoare unui obiect din centralizatorul pe obiecte al situatiilor de plata. Ex. Suma din factura pentru obiectul Lucrari de terasamente trebuie sa fie aceeasi cu suma din centralizatorul situatiilor de plata (lucrari) pentru obiectul Lucrari de terasamente.

20

2.2.3.1.SITUATIA DE LUCRARI (DE PLATA FORMULARUL C5.1- ORD NR. 1014-874/2001) CU DEVIZUL CENTRALIZATOR AFERENT TRANSEI ( FORMULARELE C2 SI C3 ORD NR. 1014-874/2001)
Exemplu: CENTRALIZATOR SITUATIE DE PLATA - FORMULARUL C2 - ORD NR. 1014-874/2001

CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL OBIECTELOR Nr. Grupa de obiecte/ denumirea Valoarea crt obiectului (exclusiv T.V.A.) (mii lei) 0 1

din care: C+M

total C+M total C+M total C+M total 1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 Amenajarea terenului 1.1. ........................ Ex.Amenajri pentru protecia mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural dup terminarea lucrrilor 2 Realizarea infrastructurii (reele de racord, utiliti exterioare incintei) 3. 2.1........................ 3.Proiectare (numai n cazul n care obiectul contractului cuprinde att proiectarea, ct i 4. execuia lucrrii) 3.1.......................... 5. Investiia (lucrarea) de baz 6. 4.1 Obiect 01 ...............etc Organizare de antier Probe Total valoare (fara T.V.A.) mii lei Euro Taxa pe valoarea adugat (mii lei) Procentul1) Lucrarea se ncadreaz n grupa: ......................................| (Se precizeaz grupa IIA sau IIB, dup caz.) Total (inclusiv T.V.A.)(mii lei) Responsabil legal POPESCU ION (semntura autorizat si stampila) Executantul lucrarii (semntura autorizat si stampila) Responsabil legal tehnic /Diriginte de santier (semntura autorizat) *Se vor pastra numai coloanele care corespund situatiei reale

contractantul/ conductorul (liderul asociaiei) total C+M 4 5

Asociatul* 1

din care (dup caz): Asociatul Subcontractantul* ... 1

Subcontractantul ... C+M 13

21

FORMULARUL C3 ORD nr. 1014-874/2001 CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRRI Devizul-ofert al obiectului ........... Nr. Categoria de lucrri Valoarea crt (exclusiv T.V.A.)
contractantul/ conductorul (liderul asociaiei)

din care (dup caz): Asociatul* 1 4 Asociatul* ... 5 Subcontractantul* 1 6 Subcontractantul* ... 7

1 Cldiri i construcii speciale, instalaii aferente construciilor i reele de utiliti n incint 1. Ts Terasamente 2. C Construcii ... ... ...................... n M Montaj utilaje tehnologice, inclusiv reelele aferente TOTAL I Procurare II -Utilaje i echipamente tehnologice, cu montaj -Utilaje i echipamente de transport -Dotri, inclusiv utilaje i echipamente independente cu durat mare de serviciu TOTAL II Total valoare (exclusiv T.V.A.) mii lei euro Taxa pe valoarea adugat (mii lei) Total (inclusiv T.V.A.)(mii lei)

0 I.

Responsabil legal POPESCU ION (semntura autorizat si stampila) Responsabil legal tehnic /Diriginte de santier (semntura autorizat) *Se vor pastra numai coloanele care corespund situatiei reale

Executantul lucrarii (semntura autorizat si stampila)

22

FORMULAR C51) LISTA CUPRINZND CANTITILE DE LUCRRI Obiectul ............................ Categoria de lucrri ................ Preul unitar a) materiale Nr. Capitolul de U.M. Cantitatea b) manoper| Material Manoper Utilaj crt. lucrri c) utilaj (3x4a) (3x4b) (3x4c) d) transport Total=a+b+c+d SECIUNEA TEHNIC SECIUNEA FINANCIAR 0 1 2 3 4 5 6 7 Capitol de lucrare 1
1.1. Subcapitol 1.2. Subcapitol .......................... Capitol de lucrare 2.1. Subcapitol 2.2. Subcapitol

Transport (3x4d)

Total =(3x4) sau Total=(5+6+7+8)

Cheltuieli directe:

U din care: V(ut termice) (valoarea aferent pentru utilaje termice) V(ut electrice) (valoarea aferent pentru utilaje electrice) U = V(ut termice) +(Vut electrice)

Alte cheltuieli directe: - CAS: - - omaj: - - sntate: - - fond de risc: - alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate: TOTAL CHELTUIELI DIRECTE:

M(o)

m(o)

U(o)

t(o)

T(o) I(o) P(o)

Cheltuieli indirecte = T(o) x % Profit = (T(o) + I(o)) x % TOTAL GENERAL: Responsabil legal POPESCU ION (semntura autorizat si stampila) Responsabil legal tehnic /Diriginte de santier (semntura autorizat)

V(o)=T(o)+I(o)+P(o) Executantul lucrarii (semntura autorizatsi stampila)

1) Acest formular se va utiliza i pentru ntocmirea situaiilor de plat n cazul utilizrii Modelului 2 aferent formulei de actualizare prevzute la F.3.2 din Fia de date a achiziiei ORD nr. 1014-874/2001 publicat n M.Of. nr. 357 din data: 07/04/2001

23

2.2.3.2. Copii dup Buletinele de analiz a materialelor incorporate sau certificatelor de calitate a materialelor folosite (unde este cazul); La lucrrile de construcii care trebuie s asigure nivelul de calitate conform cerinelor se vor folosi produse, procedee i echipamente tradiionale, precum i altele noi pentru care exist agremente tehnice corespunztoare. (Art 12 Legea 10 / 1995 privind calitatea n construcii). Copiile prezentate trebuie sa certifice asigurarea acestor cerinte legale. 2.2.3.3. PROCESUL VERBAL DE LUCRARI CE DEVIN ASCUNSE (UNDE ESTE CAZUL) Documentul va fi intocmit conform unui model utilizat in practica. 2.2.3.4. PROCESUL VERBAL PE FAZE DETERMINANTE Inspecia de stat n construcii, lucrri publice, urbanism i amenajarea teritoriului rspunde de exercitarea controlului statului cu privire la aplicarea unitar a prevederilor legale n domeniul calitii construciilor, n toate etapele i componentele sistemului calitii n construcii (Art 30 Legea 10 / 1995 privind calitatea n construcii). In Proiectului Tehnic al investitiei trebuie prezentat Programul de control al calitatii lucrarilor conform legii 10/1995 si Ord 31/N 2.10.1995( in cazul in care acesta nu se gaseste in Proiectul Tehnic, se va solicita in momentul depunerii Declaratiei de esalonare a platilor). Toate lucrarile si echipamentele solicitate la plata trebuie sa aiba avizul Inspeciei de stat n construcii Ex de Programul de control al calitatii lucrarilor Nr Faza de lucrare supusa controlului Metoda de control crt.
0 1 2

Proiectant
3

Participa la control Beneficiar Executant


4 7 5

Observatii ISC
6 7

Data

1 2 3 4 5 6 7

Predare amplasament Receptie foraj Receptie aductiune Receptie statie de tratare Receptie rezervor Receptia finala

Observatie directa Observatie directa Observatie directa Observatie directa Observatie directa Observatie directa Observatie directa Observatie directa Observatie directa Observatie directa Observatie directa Observatie directa Observatie directa Observatie directa Observatie directa Observatie directa Observatie directa Observatie directa

DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA

DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA

Proces Proces Proces Proces Proces Proces Proces Proces Proces Proces Proces Proces Proces Proces Proces Proces Proces Proces

DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA

DA DA DA DA DA DA DA DA

Proces Proces Proces Proces Proces Proces Proces Proces Proces Proces Proces Proces Proces Proces Proces Proces Proces Proces

Mai

Mai

24

2.2.3.5. PROCESUL VERBAL DE RECEPTIE A ACHIZITIEI PANA LA MOMENTUL TRANSEI AFERENTE CERERII DE PLATA. Conform Anexei 5 din HG 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora se vor prezenta: Pentru transele de plata intermediare : Procesul verbal de receptie achizitiei pana la momentul transei aferente cererii de plata care este actul prin care investitorul certifica (atesta) realizarea lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, in conformitate cu prevederile contractuale (documentatii tehnice de executie, caiete de sarcini, specificatii tehnice etc.) si cu cerintele documentelor oficiale (autorizatia de construire, avize ale organelor autorizate, reglementari tehnice aplicabile, cartea tehnica a constructiei etc.) si declara ca accepta sa preia lucrarile executate si ca acestea pot fi date in folosinta. Documentul trebuie semnat si stampilat de reprezentantul legal si reprezentantul tehnic/dirigintele de santier din parte consiliului local si de reprezentantul executantului Pentru ultima transa de plata: Procesul verbal de receptie achizitiei la terminarea lucrarilor care este receptia efectuata la terminarea completa a lucrarilor unui obiect sau unei parti din constructie, independenta, care poate fi utilizata separat. Documentul trebuie semnat si stampilat de : o reprezentantii CL: reprezentantul legal si reprezentantul tehnic/dirigintele de santier din partea Consiliuluii Local. o specialisti in domeniu. 3. DECIZIE DE NUMIRE A DIRIGINTELUI DE SANTIER SI O COPIE A AUTORIZATIEI ACESTUIA Conform Art 13 din Legea 10 / 1995 privind calitatea n construcii, verificarea calitii execuiei construciilor este obligatorie i se efectueaz de ctre investitori prin dirigini de specialitate sau prin ageni economici de consultan specializai. Consiliul Local beneficiar al finantarii prin programul SAPARD are obligatia sa numeasca un diriginte de santier care va raspunde de calitatea executiei investitiei. In cazul in care responsabilul tehnic al proiectului detine un atestat de diriginte de santier, atunci atunci acesta va indeplini simultan cele doua atributii. In caz contrar trebuie numit un diriginte de santier atestat care va fi responsabil fata de Consiliul Local privind calitatea executiei lucrarilor. Toate documentele de natura tehnica atasate la cererea de plata trebuie semnate si stampilate de responsabilul legal si semnate de persoana/persoanele responsabile din punt de vedere tehnic tehnic (responsabilul legal si dirigintele de santier).

Atentie ! Prin Programul SAPARD nu se accepta plati in numerar. Din aceasta cauza pentru plata dirigintelui de santier sau a altor persoane particulare este necesara plata printr-un cont bancar,pe baza de factura. Reprezentantul legal sau orice alt functionar public, angajat sau nu al Consiliului Local, nu pot fi platiti oprin Programul SAPARD.
4. DECLARATIA PE PROPRIE RASPUNDERE A BENEFICIARULUI CA NU BENEFICIAZA DE ALT AJUTOR FINANCIAR PUBLIC NERAMBURSABIL PENTRU ACELASI PROIECT ; Acest document trebuie depus pentru fiecare transa de plata solicitata. Exemplu : DECLARAIE PE PROPRIA RSPUNDERE REFERITOARE LA FINANAREA DIN ALTE PROGRAME DE FINANARE NERAMBURSABIL PENTRU TRANSA DE PLATA NR.

25

Prin aceast declaraie, subsemnatul POPESCU ION reprezentant legal al solicitantului Consiliul Local care solicit asisten financiar nerambursabil prin programul SAPARD pentru proiectul intitulat Modernizare Alimentare cu Apa a comunei ................ judetul ...............declar pe propria rspundere c pentru transa de plata nr I solicitata spre rambursare prin Programul SAPARD nu am beneficiat de alt finanare prin programe de finanare nerambursabil (de la U.E.: SAPARD, ISPA, PHARE, Banca European de Investiii sau alte instrumente financiare internaionale).De asemenea, m angajez ca nu voi solicita rambursarea acestor cheltuieli pentru o perioada de cinci ani prin nici un alt program de finanare nerambursabil la care proiectul poate fi n ntregime sau parial eligibil pentru asisten financiara. Reprezentant Legal POPESCU ION Semntura si tampila Data

26