Sunteți pe pagina 1din 4

FISA DE SECURITATE nr.77/2005 n conformitate cu Legea Protectiei Muncii nr.

90/1996
CERNEALA OFFSET PENTRU FIOLE SERIA 366 1. Identificarea produsului/ societatea productoare Nume comercial Cerneala offset pentru fiole seria 366 Identificarea firmei SC ICEPALV SA - Bucuresti Bd. Theodor Pallady 49A, sect. 3, cod 74585 Informatii despre substant/preparare Tel: 021/345.27.30: 345.27.66 Fax: 021/345.05.95 2. Compozitie/informatii despre substantele componente Caracterizarea chimic Produse pe baz de rsini sintetice, pigmenti organici si anorganici, uleiuri si adjuvanti activi , cu uscare la temperatura mediului ambiant. Componeni nocivi Denumire Nr. CAS Continut % Simbol de Fraze R Fraza S periculozitate 2-Etil hexanoat 136-52-7 Xi 38 < 0,05 de cobalt 3. Identificarea pericolelor Denumirea pericolelor: duntor snttii, inflamabil Interdictii: - n prezena surselor de foc deschis - pericol de incendiu - n cazul contactului prelungit sau frecvent cu pielea - iritant - n cazul contactului cu ochii - produce iritarea ochilor 4. Msuri de prim ajutor In cazul inhalrii Indeprtarea persoanei n cauz de la locul accidentului, mentinerea ei n aer curat si meninerea calmului. In cazul unor simptome deosebite, este necesar consultarea unui medic. In cazul contactului cu pielea, este necesar splarea imediat a pielii cu mult ap si spun. In cazul contactului cu ochii, este necesar cltirea puternic cu mult ap si, eventual, consultarea unui medic. In cazul ingerrii trebuie imediat consultat un medic si trebuie prezentat acestuia ambalajul sau eticheta ambalajului produsului respectiv. 5. Msuri PSI Substante adecvate pentru stingerea incendiului - pulbere uscat - spum rezistent la alcool - bioxid de carbon - jet de ap pulverizat Substante pentru stingerea incendiilor care nu trebuie folosite pentru stingerea incendiului

- jet puternic de ap. Pericole deosebite speciale ale substantei ca atare, n timpul arderii sau provenite de la vaporii acesteia In cazul incendiilor, se formeaz gaze de ardere periculoase: CO. Gazele de ardere ale substanelor organice trebuie considerate toxice. Aparatur de protectie mpotriva incendiului In cazul arderii se foloseste un aparat respirator adecvat. 6. Msuri luate n caz de scpri accidentale Precautii cu privire la protectia individual A se feri de surse de foc. A se evita inhalarea vaporilor. A se ventila coresunztor ncperea. A se respecta msurile de protectie specifice. Precautii cu privire la mediu Nu se permite deversare pe sol, n reteaua de canalizare sau n cursul natural al apelor. In caz de accidente, trebuie imediat anuntate autorittile competente. Metode pentru ndeprtarea eventualelor scpri Se delimiteaz imediat zona afectat cu materiale neinflamabile absorbante (nisip, diatomit etc.), iar materialul scpat se colecteaz n recipienti speciali, conform reglementrilor locale. Curtirea final se recomand a se face prin mprstierea de material absorbant anorganic si, pe ct posibil, fr folosirea solventilor. 7. Manipulare si depozitare Sfaturi pentru manipularea n siguranta - a se asigura o bun ventilaie la locul de munc (dac este posibil, ventilatie local) - n timpul aplicrii si manipulrii produsului, trebuie respectate valorile concentratiilor maxime impuse pentru substanele nocive - utilizarea de aparatur si utilaje antiex - rezervoarele si recipientii vor fi legati la centura de mpmntare (produsul se poate ncrca electrostatic). Sfaturi privind protectia mpotriva incendiului si exploziei - a se respecta regulile generale PSI privind lucrul cu substante inflamabile Informatii suplimentare privind conditiile de depozitare - a se proteja mpotriva nghetului (depozitare ntre 5 - 25oC) - ambalajul trebuie s fie nchis etans si uscat, ntr-un loc rcoros, bine ventilat - depozitarea se face n pozitie vertical, pentru a evita scurgerile. Materiale incompatibile: - agenti oxidanti: permanganati, clorati, peroxizi etc. - materiale puternic alcaline sau puternic acide. 8. Msuri generale de protectie A nu se inhala vaporii. A se evita contactul cu pielea si cu ochii. Msuri de igien A nu se mnca, bea sau fuma n timpul aplicrii produsului. Hainele mbibate cu produsul respectiv trebuie schimbate imediat. A se tine departe de alimente.

A se spla minile naintea pauzelor si dup treminarea lucrului. A se folosi creme de protectie pentru piele. A se respecta regulile generale privind manipularea produselor chimice. Protectie respiratorie: a se folosi o protectie respiratorie, n cazul unei ventilatii insuficiente sau a expunerii prelungite Protectia minilor: mnusi de cauciuc rezistente la solventi. Protectia ochilor: ochelari de protectie. Limita de expunere Nr. crt. Denumire produs 1. 2-Etil hexanoat de cobalt 9. Proprietti fizice si chimice Aspect: Densitate: Punct de inflamabilitate Valoare max.( mg/m3) 0,05 (mgCo/m3)

pasta omogena 1.4 g/cmc >55 C

10. Stabilitate si reactivitate Descompunere termic Dac produsul se utilizeaz conform indicatiilor, nu are loc descompunerea acestuia. Reactii periculoase Dac se depoziteaz si manipuleaz conform instructiunilor, nu au loc reactii periculoase. 11. Informatii toxicologice Date obtinute din practic: - inhalarea vaporilor peste limita de expunere admis poate afecta sntatea (provoac afectiuni ale mucoaselor, cilor respiratorii, ale ficatului, rinichilor, ale sistemului nervos central). Acestea se manifest prin dureri de cap, ameteli, oboseal, dureri musculare, stri de inconstient; - n cazul unui contact frecvent sau prelungit cu pielea, pot aprea dermatite de contact, degresarea pielii etc. - contactul cu ochii poate produce leziuni.

12. Informatii ecologice Nu se permite deversare pe sol, n reteua de canalizare sau n cursul natural al apelor. 13. Consideratii referitoare la evacuare Produs: - incinerare in instalatii adecvate, respectnd regulile autorittii locale Ambalajele golite: - ambalajele golite pot fi refolosite, dup o curtare adecvat, - ambalajele care nu pot fi curtate, trebuie stocate ca rezidii n locuri special amenajate.

14. Informatii cu privire la transport Aerian IATA-RAR 3 Maritim IMDGBCODE 3.2 Auto CF RID-ADR 3.2 LI Clasa de inflamabilitate

15. Informatii cu privire la marcare Marcarea se face conform SR 13253/96 i STAS 5055/2-91. Marcare ambalaje: Xn - nociv F - inflamabil 16. Informatii suplimentare Fraze de risc R - 10: inflamabil - 20: nociv prin inhalare - 21: nociv prin contact cu pielea - 22: nociv prin nghitire - 36: iritant pentru ochi - 37: iritant pentru sistemul respirator - 38: iritant pentru piele - 43: poate cauza sensibilizarea prin contactul cu pielea Fraze de securitate S - 16: se pstreaz departe de orice surs de foc - nu se fumeaz - 25: a se evita contactul cu ochii