Sunteți pe pagina 1din 2

Parlamentul Romniei

Lege nr. 193 din 26/06/2013


Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 387 din 28/06/2013

Legea nr. 193/2013 privind aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 77/2012 pentru modificarea i completarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii

Parlamentul Romniei adopt prezenta lege. Articol unic. - Se aprob Ordonana de urgen a Guvernului nr. 77 din 27 noiembrie 2012 pentru modificarea i completarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 827 din 10 decembrie 2012, cu urmtoarele modificri i completri: 1. La articolul I punctul 6, litera b1) a articolului 8 se abrog. 2. La articolul I, dup punctul 8 se introduc trei noi puncte, punctele 81-83, cu urmtorul cuprins: "81. La articolul 15, alineatul (11) se abrog. 82. Dup articolul 16 se introduce un nou articol, articolul 161, cu urmtorul cuprins: Art. 161. - Regiile autonome sau companiile naionale/societile comerciale care nu se ncadreaz n prevederile art. 8 sau 9, dar al cror capital integral ori majoritar este deinut de un organism al statului, pentru atribuirea contractelor de furnizare/prestare de servicii/execuie de lucrri a cror valoare estimat depete pragul prevzut la art. 19 trebuie s elaboreze norme procedurale interne care s asigure respectarea principiilor nediscriminrii i egalitii de tratament, transparenei, proporionalitii i recunoaterii reciproce. Normele procedurale interne vor fi aprobate de ctre autoritatea tutelar. 83. Articolul 19 se modific i va avea urmtorul cuprins: Art. 19. - Autoritatea contractant achiziioneaz direct produse, servicii sau lucrri, n msura n care valoarea achiziiei, estimat conform prevederilor seciunii a 2-a a prezentului capitol, nu depete echivalentul n lei a 30.000 euro exclusiv T.V.A. pentru fiecare achiziie de produse ori servicii, respectiv a 100.000 euro exclusiv T.V.A. pentru fiecare achiziie de lucrri. Achiziia se realizeaz pe baz de document justificativ." 3. La articolul I punctul 26, litera b) a alineatului (3) al articolului 79 se modific i va avea urmtorul cuprins: "b) cazul n care autoritatea contractant constat din oficiu c sunt necesare clarificri cu privire la documentaia de atribuire, fiind pus n imposibilitate de a respecta termenul prevzut la alin. (1), i prin clarificarea adus se modific informaiile deja publicate, se afecteaz modul de elaborare a ofertelor i devine necesar publicarea unei erate." 4. La articolul I punctul 36, litera d) a articolului 150 se modific i va avea urmtorul cuprins: "d) autoritatea contractant atribuie fiecare contract ofertantului care a prezentat cea mai bun ofert, pe baza criteriului de atribuire precizat n documentaia de atribuire." 5. La articolul I, dup punctul 41 se introduc patru noi puncte, punctele 411-414, cu urmtorul cuprins: "411. La articolul 186, alineatul (2) se modific i va avea urmtorul cuprins: (2) n cazul n care ofertantul/candidatul i demonstreaz situaia economic i financiar invocnd i susinerea acordat, n conformitate cu prevederile alin. (1), de ctre o alt persoan, atunci acesta are obligaia de a dovedi susinerea de care beneficiaz, de regul, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirm faptul c va pune la dispoziia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana care asigur susinerea financiar nu trebuie s se afle n situaia care determin excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 i ale art. 181 lit. a), c1) i d). 412. La articolul 190, alineatul (2) se modific i va avea urmtorul cuprins: (2) n cazul n care ofertantul/candidatul i demonstreaz capacitatea tehnic i profesional invocnd i susinerea acordat, n conformitate cu prevederile alin. (1), de ctre o alt persoan, atunci acesta are obligaia de a dovedi susinerea de care beneficiaz, de regul, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirm faptul c va pune la dispoziia candidatului/ofertantului resursele tehnice i profesionale invocate. Persoana care asigur susinerea tehnic i profesional nu trebuie s se afle n situaia care determin excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 i ale art. 181 lit. a), c1) i d). 413. Dup articolul 193 se introduce un nou articol, articolul 1931, cu urmtorul cuprins: Art. 1931. - Certificarea respectrii standardelor de asigurare a calitii nu poate face obiectul susinerii acordate de ctre o alt persoan. 414. Dup articolul 196 se introduce un nou articol, articolul 1961, cu urmtorul cuprins: Art. 1961. - Certificarea respectrii standardelor de protecie a mediului nu poate face obiectul susinerii acordate de ctre o alt persoan." 6. La articolul I punctul 44, alineatul (11) al articolului 202 se modific i va avea urmtorul cuprins:

"(11) O ofert prezint un pre aparent neobinuit de sczut n raport cu ceea ce urmeaz a fi furnizat, executat sau prestat, atunci cnd preul ofertat, fr T.V.A., reprezint mai puin de 80% din valoarea estimat a contractului respectiv." 7. La articolul I, dup punctul 44 se introduce un nou punct, punctul 441, cu urmtorul cuprins: "441. La articolul 203, alineatul (1) se modific i va avea urmtorul cuprins: Art. 203. - (1) Atunci cnd autoritatea contractant constat c o ofert are un pre aparent neobinuit de sczut deoarece ofertantul beneficiaz de un ajutor de stat, oferta respectiv poate fi respins pe acest temei numai dac, n urma clarificrilor solicitate, ofertantul este n imposibilitate de a demonstra, ntr-o perioad de timp stabilit de autoritatea contractant i care nu poate fi mai scurt de 3 zile, c ajutorul de stat a fost acordat n mod legal." 8. La articolul I, dup punctul 72 se introduce un nou punct, punctul 721, cu urmtorul cuprins: "721. Dup articolul 288 se introduce un nou articol, articolul 2881, cu urmtorul cuprins: Art. 2881. - Prile pot conveni ca litigiile n legtur cu executarea contractelor reglementate de prezenta ordonan de urgen s fie soluionate prin arbitraj." 9. La articolul I punctul 76, alineatele (2) i (3) ale articolului 294 se modific i vor avea urmtorul cuprins: "(2) Contraveniile prevzute la art. 293 lit. f), i1), n), u) i v) se sancioneaz cu amend de la 20.000 lei la 40.000 lei. (3) Contraveniile prevzute la art. 293 lit. c), k), m1), q), s), t) i w) se sancioneaz cu amend de la 40.000 lei la 80.000 lei." 10. La articolul I punctul 76, dup alineatul (3) al articolului 294 se introduc dou noi alineate, alineatele (31) i (32), cu urmtorul cuprins: "(31) Contravenia prevzut la art. 293 lit. a) se sancioneaz cu amend de la 50.000 lei la 100.000 lei. (32) Contravenia prevzut la art. 293 lit. e1) se sancioneaz cu amend de la 20.000 lei la 100.000 lei." 11. La articolul I punctul 76, dup alineatul (7) al articolului 294 se introduc trei noi alineate, alineatele (8)-(10), cu urmtorul cuprins: "(8) Pentru contractele a cror valoare estimat este mai mic dect pragurile valorice prevzute la art. 55 alin. (2), amenda prevzut ca sanciune pentru svrirea contraveniilor prevzute la art. 293 reprezint 50% din sumele prevzute la alin. (2), (3), (32) i (4). Prevederile alin. (31) rmn aplicabile. (9) n cazul contractelor finanate din fonduri europene i/sau din fonduri publice naionale aferente acestora, cu excepia achiziiilor derulate de beneficiarii Programului Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013, prevederile alin. (1)-(8) se aplic doar contraveniilor care nu constituie abatere potrivit anexei la Ordonana de urgen a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea i sancionarea neregulilor aprute n obinerea i utilizarea fondurilor europene i/sau a fondurilor naionale aferente acestora, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 142/2012, cu modificrile i completrile ulterioare. (10) n cazul prevzut la alin. (9), constatrile Autoritii Naionale pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice, ca urmare a aciunii de supraveghere a modului de atribuire a contractului de achiziie public, sunt transmise, spre valorificare, autoritilor cu competene n gestionarea fondurilor europene." 12. La articolul I, dup punctul 77 se introduce un nou punct, punctul 771, cu urmtorul cuprins: "771. Articolul 2961 se abrog." 13. La articolul I, punctele 78-81 se abrog. Aceast lege a fost adoptat de Parlamentul Romniei, cu respectarea prevederilor art. 75 i ale art. 76 alin. (2) din Constituia Romniei, republicat.

PREEDINTELE CAMEREI DEPUTAILOR VALERIU-TEFAN ZGONEA Bucureti, 26 iunie 2013. Nr. 193.

PREEDINTELE SENATULUI GEORGE-CRIN LAURENIU ANTONESCU

Aceast pagin nu este scanat