Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA Al.I.

CUZA-IAI FACULTATEA DE CHIMIE CATEDRA DE CHIMIE ORGANICA SI BIOCHIMIE Disciplina CAPITOLE SPECIALE DE CHIMIA COMPUILOR HETEROCICLICI Cod CO 6128 Numar credite 10 Anul universitar 2007-2008 MASTER specializarea : Chimia i Biochimia Compuilor Heterociclici Curs: - anul I Sem. I: 28 ore (2c/sapt) Lucrari practice si seminar: -anul I Sem I : 42 ore (3l/sapt) Obiective: La finele cursului studentii vor fi capabili sa aiba o viziune de ansanblu asupra clasei azot ilidelor si in acelasi timp vor dobandi cunostinte profunde despre anumite subclase de azot ilide. PROGRAMA ANALITICA 1. Istoric. Generalitati. 2. cicloimoniu ilide derivate de la azot heterocicli pentaatomici. Ilide din grupa : -pirolului -pirazolului -imidazolului -triazolului. 3. Cicloimoniu ilide derivate de la N-heterocicli hexaatomici. Ilide din grupa : -piridinei -izochinolinei -piridazinei -ftalazinei -pirazinei si benzpirazinei -pirimidinei. SISTEM DE EVALUARE Disciplina este prevazuta in planul de invatamant cu sistem de evaluare prin examen scris. Bibliografie : 1. Nenitescu, C.D. Chimie Organica, Vol. I, II, Ed. Did. si Pedag., Buc. 1980. 2. Zugravescu I. and Petrovanu, M., N-Ylid Chemistry, Mc. Graw-Hill International Book Company, New York, 1976. 3. Zugravescu I., Petrovanu, M., Cicloaditii 3+2 dipolare, Ed. Acad. , Buc. 1987. 4. Lucrari publicate in reviste de specialitate (JACS, Angewante, Tetrahedron, Heterocycles, Synthesis, Acta Chimica Scandinavica, etc.) in ultimii 5 ani. Programa analitica a lucrarilor practice aferente cursului de CAPITOLE SPECIALE DE CHIMIA COMPUILOR HETEROCICLICI Specializarea: Chimia i Biochimia Heterociclurilor Anul I Sem I :42(3l/sapt) Anul universitar 2006-2007

Obiective: Seminarul si lucrarile practice aferente cursului de Capitole speciale de chimia compusilor heterociclici are ca scop aprofundarea cunostintelor asupra clasei azot ilidelor cat si aplicarea lor in rezolvarea de exercitii si probleme. Continutul de baza 1. Sinteza acidului -(p- brombenziol)-propionic. 2. Sinteza 3-p-bromfenil-piridazinonei. 3. Sinteza 3-p-bromfenil-6-hidroxi-piridazinei. 4. Sinteza 3-p-bromfenil-6-cloro-piridazinei. 5. Sinteza 3-p-bromfenil-piridazinei. 6. Seminar pe baza cursurilor de cicloimoniu ilide derivate de la azot heterocicli pentaatomici 7. Seminar pe baza cursurilor de cicloimoniu ilide derivate de la N-heterocicli hexaatomici. Bibliografie: 1. Nenitescu, C.D. Chimie Organica, Vol. I, II, Ed. Did. si Pedag., Buc. 1980. 2. Zugravescu I. Petrovanu, M., N-Ylid Chemistry, Mc. Graw-Hill International Book Company, Nwe York, 1976. 3. Zugravescu I. Petrovanu, M., Cicloaditii 3+2 dipolare , Ed. Acad., Buc 1987. 4. Zugravescu I. Petrovanu, M Chimia N-ilidelor, Editura Academiei, Buc, 1984. 5. Lucrari publicate in reviste de specialitate(JACS, Angewante, Tetrahedron, Heterocycles, Synthesis, Acta Chimica Scandinavica, etc.) in ultimii 5 ani.

Decan. Prof. Dr. Gelu Bourceanu

Titular disciplina, Prof. Dr. Maria Caprosu