P. 1
78437081 Suport Curs Farmacologie

78437081 Suport Curs Farmacologie

|Views: 164|Likes:
Published by Irina Raileanu

More info:

Published by: Irina Raileanu on Oct 08, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/12/2013

pdf

text

original

Farmacologie

Facultatea de Medicina Dentara

FARMACOLOGIE
- SUPORT DE CURS – CURS 1
FARMACOLOGIA este ştiinţa care se ocupă cu toate aspectele interacţiunii dintre biosisteme şi substanţele chimice, proprietăţile fizico-chimice şi utilizările biologice ale substanţelor studiate, precum şi de unele aspecte privind sursele substanţelor farmacologic active (29). Farmacologia studiază relaţiile de cauzalitate şi legile după care se desfăşoară fenomenele din cadrul domeniului de studiu. Mai concret, după dicţionarul Robert, farmacologia se ocupă cu studiul medicamentelor, acţiunea lor şi modul de utilizare. Noţiunea de medicament sau drog defineşte, în sens larg, orice substanţă care poate influenţa natura vie, iar în sens restrâns, o substanţă utilizată în vederea prevenirii, ameliorării sau diagnosticării bolii (30). Deci, medicamentul este o moleculă bine definită a cărui parcurs în organism este bine cunoscut, iar efectele benefice sunt suficient de importante pentru a putea fi pus în circuitul terapeutic (1).

Farmacocinetica
DEFINIŢIE
Farmacocinetica studiază parcursul medicamentului în organism, dar şi influenţa organismului asupra medicamentului. Organismul poate acţiona limitând absorbţia, inactivând substanţa de bază sau grăbind eliminarea renală, digestivă sau pulmonară.

Farmacologie
Farmacocinetica studiază fenomene ce intervin în: absorbţie (influx) distribuţie biotransformare eliminare (eflux),

mai ales sub aspect cantitativ în relaţie cu acţiunea farmacologică în timp a medicamentului. Farmacocinetica permite: cunoaşterea profilului farmacocinetic parametrii mişcării şi transformării medicamentului în organism concentraţia plasmatică (tisulară) efectul farmacologic (43).
Medicament la situsul de administrare

1. ABSORBŢIE influx

Medicament în plasmă

2. Distribuţie
Medicament intratisular 3. BIOTRANSFORMARE Medicament şi/sau metaboliţii în urină, EFLUX fecale, bilă

4. ELIMINARE Metaboliţi în ţesuturi Fig. 1: Reprezentarea schematică a absorbţiei, distribuţiei, biotransformării şi eliminării unui medicament. Farmacocinetica permite o mai bună alegere a căii de administrare, a momentului administrării, o dozare optimă pentru a obţine efectul terapeutic cel mai bun (întotdeauna corelarea se va face în context clinic şi evolutiv al bolii) (1). Scopul farmacocineticii este de a furniza cunoştinţele necesare adaptării posologiei pentru a obţine concentraţiile plasmatice ale unui medicament cu un efect optim, adică cea mai bună eficacitate, cu efecte indezirabile minime (1). Prezenţa medicamentelor în organism depinde de proprietăţile lor fizico-chimice cât şi de procesele biochimice şi fiziologice care intervin: predominant fizico-chimice: în cazul absorbţiei, distribuţiei şi eliminării,

Farmacologie
predominant biochimice: în cazul metabolizării. se poate lărgi sfera de cunoaştere a

Având cunoştinţe de farmacocinetică

medicamentului prin prospectarea de structuri medicamentoase noi, ţinând seama de relaţia dintre structură, proprietăţile fizico-chimice şi cele farmacocinetice, farmacodinamice şi toxicologice (43). În farmacologia clinică, singurul parametru direct accesibil fiind concentraţia plasmatică a medicamentului, se studiază variaţia acestei concentraţii (poate urca, coborî sau rămâne constantă) într-un interval de timp considerat (1). Diferenţele farmacocinetice între medicamente provin esenţial din facilitatea cu care acestea traversează membranele biologice şi de viteza lor de biotransformare (1). Dispoziţia medicamentului sau a metaboliţilor săi activi la nivelul organului receptor depinde de trei factori: viteza şi nivelul de eliberare a substanţelor active din produsul farmaceutic şi absorbţia consecutivă, “efectul primului pasaj” ceea ce determină trecerea în circulaţia sanguină a unei fracţiuni intacte din medicamentul absorbit la nivel gastro-intestinal şi care a trecut bariera hepatică, un proces complex de legare şi transportare de către proteinele plasmatice, fixare tisulară, repartizare în lichidele organismului, de metabolizare şi eliminare. În concluzie, cinetica medicamentelor implică următoarele etape: absorbţia, distribuţia, metabolizarea (biotransformarea) şi excreţia (eliminarea) (29, 33).

PRINCIPALII PARAMETRI FARMACOCINETICI Farmacocinetica se ocupă de studiul concentraţiei plasmatice a medicamentului, singurul parametru accesibil. Pentru a aborda acest termen trebuie să definim: a.timpul de înjumătăţire (T1/2): timpul necesar pentru ca valoarea concentraţiei plasmatice să diminue la jumătate; cunoaşterea timpului de înjumătăţire permite evaluarea numărului de prize pe zi pentru a obţine concentraţia plasmatică dorită. În marea majoritate a cazurilor timpul de înjumătăţire este independent de doza de medicament administrat. Doar în câteva cazuri excepţionale el variază în funcţie de doză: poate creşte sau

Farmacologie
diminua în funcţie de saturarea unui mecanism (de eliminare, catabolism sau fixarea pe proteinele plasmatice) (1). b. ASC (aria de sub curbă) sau AUC (area under curve) corespunde integralei

concentraţiei plasmatice într-un interval de timp dat. În practică se utilizează următoarea formulă: unde,

ASC = Σ([C] x ∆t)
[C] = concentraţia măsurată ∆t = intervalul de timp între cele două măsurători. ASC-ul se exprimă în miligrame sau grame/liltru/oră. Rolul său principal este de a permite măsurarea biodisponibilităţii unui medicament (1). c. biodisponibilitateareprezintă procentul de medicament administrat care ajunge în

compartimentul central. În general, este măsurată comparând ASC obţinută după administrarea aceluiaşi medicament pe cale intravenoasă cu o altă cale, cel mai adesea orală. d. termenul de compartimentcuprinde: primul compartiment care este un volum real (volumul sanguin) al doilea compartiment care este un volum fictiv în care medicamentul este distribuit (ansamblul organismului, exceptând sângele) (1). e. Volumul aparent de distribuţie (Vd) este un volum fictiv, exprimat în litri/kg, în care este distribuit medicamentul, presupunând că este omogen (concentraţia tisulară medie este egală cu cea plasmatică).

Vd = D/C0
în care, Vd = volumul de distribuţie, D = doza, C0 = concentraţia iniţială, Exemplu: dacă doza este de 100 mg administrată i.v., iar concentraţia sa iniţială în plasmă este de 10 mg/l, se poate deduce că volumul de distribuţie este de 10 litri (1). f. Clearance-ul este fracţia unui volum teoretic totalmente epurat pe unitatea de timp.

Farmacologie
Clearance-ul plasmatic este volumul aparent de plasmă epurat în unitatea de timp. Clearance-ul total sau global este fracţiunea volumului aparent de distribuţie, care este totalmente epurat în unitatea de timp. În concluzie, clearance-ul total depinde de constanta de eliminare şi, deci, de timpul de înjumătăţire şi de volumul de distribuţie (1). g. Platoul (steady state) Corespunde unei stări de echilibru atinsă după un număr de administrări. Dacă doza şi frecvenţa de administrare sunt stabile, atunci şi concentraţia obţinută va fi stabilă (platoul se atinge după aproximativ cinci timpuri de înjumătăţire) (1).

CĂILE DE ADMINISTRARE A MEDICAMENTELOR
Calea de administrare este determinată de: ● ● proprietăţile medicamentului (hidrosolubilitate, liposolubilitate, ionizare) scopul terapeutic urmărit (acţiune imediată, administrare controlată, restricţie pe o cale de administrare) (29). Administrarea medicamentelor se realizează în principiu pe două căi principale: ¤ enterală ¤ parenterală. A. ENTERAL. 1. Oral Este cea mai comună cale de administrare, dar este şi cea mai variabilă şi implică cel mai complicat parcurs către locul ţintă. Unele medicamente sunt absorbite la nivelul stomacului, dar duodenul este frecvent situsul major de intrare în circulaţia sistemică datorită suprafeţei mari de absorbţie. Cele mai multe medicamente absorbite în tractusul gastro-intestinal, pătrund în circulaţia portală şi trec prin ficat înainte de a fi distruibuite în circulaţia generală. Aici are loc ”efectul primuluipasaj” unde sunt metabolizate majoritatea medicamentelor şi astfel este diminuată eficacitatea medicaţiei administrată oral. De exemplu, mai mult de 90% din nitroglicerină este neutralizată în cursul unui singur pasaj hepatic, ceea ce face ca locul de administrare de elecţie a acestui medicament în urgenţă să fie sublingual tocmai pentru a evita metabolizarea hepatică. Ingestia alimentelor concomitent administrării medicamentoase poate influenţa absorbţia; prezenţa alimentelor în stomac întârzie evacuarea gastrică, astfel încât medicamentele care sunt degradate de către sucul gastric (ex. penicilina G) devin non-disponibile pentru absorbţie.

B. Este una din principalele căi de administrare a medicamentelor la copii sau la persoanele inconştiente (29.) este cea mai comună cale parenterală. care favorizează absorbţia intestinală (efervescente. 2. Prin administrare intravenoasă medicamentul evită tractul gastro-intestinal şi deci primul pasaj metabolic hepatic. Pentru medicamentele care nu se absorb enteral. Sublingual. Intravascular Injectarea intravenoasă (i. pentru că 50% din circulaţia rectală nu se varsă în portă.v. PARENTERAL Administrarea parenterală este utilizată pentru medicamentele care sunt slab absorbite în tractul gastro-intestinal şi pentru agenţii instabili pe această cale de administrare. 43). 1. Administrarea unui agent pe această cale are avantajul că medicamentul “şuntează” efectul primului pasaj hepatic. precum şi în situaţii care necesită instalarea rapidă a efectului medicamentului Administrarea parenterală oferă cel mai bun control al dozei şi efectului medicamentului în corp. de asemenea se foloseşte această cale de administrare pentru a evita aciditatea gastrică sau în afecţiunile care se manifestă cu vărsături.Farmacologie Medicamentele enterosolubile sunt protejate de mediul gastric acid. iar administrarea lor sub această formă medicamentoasă poate preveni iritaţia gastrică. După modul de condiţionare medicamentele pot căpăta valenţe multiple. cum este insulina. Rectal Se utilizează pentru administrarea locală sau pentru a “şunta “ calea de metabolizare hepatică. frecvent constituie singura alternativă. . 33. Administrarea parenterală este utilizată deasemenea în cazul pacientului inconştient. capsule . ceea ce permite pătrunderea directă a principiului activ în torentul sanguin. Plasarea sublinguală a medicamentului permite un contact direct şi prelungit cu mucoasa şi circulaţia locală capilară. comprimate cu efect retard sau eliberare controlată). 3.

pentru că substanţa activă introdusă intravenos nu mai poate fi eliminată (prin vomă ca în cazul medicaţiei din tractul gastro-intestinal). ALTE CĂI DE ADMINISTRARE 1. 2. Subcutanat (s. dar şi cu un grad mare de risc. Alte exemple de medicamente ce se utilizează prin administrare subcutanată includ solidele precum şi capsulele din silastic. Intramuscular (i.m. care conţin contraceptivul levonorgestrel şi care sunt administrate sub formă de implant cu acţiune pe termen lung şi infuzoarele mecanice programabile care pot elibera insulină în anumite cazuri de diabet. ca şi cea musculară. Cocaina este administrată de dependenţi tot intranazal pentru a obţine un efect rapid şi comod.) Această cale de administrare. de aceea rata injectării trebuie controlată cu atenţie. Prezintă un mare grad de risc de contaminare bacteriană.Farmacologie Reprezintă o cale de administrare în care se obţine efect rapid. Calea este în mod particular eficientă şi convenabilă pentru pacienţii cu afecţiuni respiratorii deoarece medicamentul este eliberat direct către situsul de acţiune. Administrarea subcutană minimalizează riscurile asociate administrării intravenoase.etilenglicol sau ulei de alune) care au grade de absorbţie diferenţiate (preparatul depôt se absoarbe mai lent furnizând o doză susţinută de-a lungul unei perioade lungi de timp). Aceeaşi prudenţă se cere şi în administrarea medicamentelor intraarterial. producând un efect aproape la fel de rapid ca şi injectarea intravenoasă. Intranazal Desmopresinul este administrat intranazal în tratamentul pacienţilor cu diabet insipid. Se utilizează ca şi cale de administrare pentru substanţele gazoase sau pentru cele ce pot fi vaporizate. iar efectele adverse sistemice sunt minimizate. C. calcitonina este un hormon peptidic utilizat în tratamentul osteoporozei şi este disponibilă sub formă de spray nazal. implică un proces de absorbţie şi este mai lentă decât cea venoasă. . poate induce hemoliză sau poate cauza reacţii adverse prin eliberarea prea rapidă a concentraţiilor mari de medicament în plasmă şi ţesuturi. Este necesară însă. 3.c. o stare normală a mucoasei nazale. 2. Inhalarea Permite eliberarea medicamentului pe o suprafaţă mare de mucoasă a tractului respirator şi a epiteliului pulmonar.) Medicamentele administrate intramuscular pot fi soluţii apoase sau preparate depôt (suspensie de medicament într-un vehicul non apos .

persistă o concentraţie reziduală a medicamentului în momentul unei administrări ulterioare. . repetarea administrării medicamentului la intervale constante duce la o creştere progresivă a concentraţiei sale până la atingerea unei concentraţii maximale sau a unui platou (apare după un timp echivalent cu durata a cinci timpi de înjumătăţire). Dacă există un interval suficient de timp între două administrări nu se produce acumularea medicamentului. frecvenţa administrării timpul de înjumătăţire. Rata absorbţiei poate varia seminficativ. Intratecal / intraventricular În anumite afecţiuni este necesar ca medicamentul să fie administrat direct în LCR (meningite). Transdermal Această cale de administrare conduce la efecte sistemice prin aplicarea cutanată a medicamentului. de obicei prin intermediul unui plasture transdermal. în timp ce cantitatea de medicament eliminată creşte treptat până la a compensa cantitatea adusă prin fiecare nouă admnistrare (43). În acest caz. Topic Calea de administrare topică se utilizează atunci când vrem să obţinem un efect local al medicamentului care poate fi aplicat pe tegument sau pe mucoase (conjunctivală. Durata persistenţei în organism a unui medicament creşte odată cu doza administrată şi cu timpul de înjumătăţire. 4. dependent de caracteristicile fizice cutanate şi de situsul aplicării. auriculară. Dacă frecvenţa de administrare a unui medicament este suficientă sau timpul de înjumătăţire este destul de lung. Această cale este cel mai frecvent utilizată pentru eliberarea prelungită a medicamentelor (nitroglicerina). Existenţa platoului se explică prin faptul că doza administrată rămâne constantă.vaginală etc) 5. Variaţia concentraţiilor plasmatice a unui medicament este în funcţie de modalitatea de administrare.Farmacologie 3. Cei trei factori esenţiali care trebuie avuţi în vedere în cazul administrării repetate a unui medicament sunt: doza administrată.

Eliberarea substanţelor medicamentoase din forme farmaceutice cu cedare modificată Formele farmaceutice cu cedare modificată sunt produse medicamentoase în care printrun procedeu tehnologic se asigură eliberarea substanţei medicamentoase cu o viteză mică. Formele medicamentoase cu cedare modificată pot fi: ● cu cedare prelungită sau susţinută cu cedare întârziată. Acestea se mai numesc şi medicamente cu cedare prelungită sau susţinută. ● Atunci când doza unitară conţine o fracţiune de substanţă medicamentoasă cu dizolvare rapidă în stomac şi o alta cu o acoperire gastrorezistentă (enterosolubilă) produsul se numeşte cu cedare întârziată. prin grupările chimice pe care le posedă. În biofarmacie viteza de dizolvare este viteza cu care substanţa medicamentoasă se dizolvă din produsul medicamentos (formă farmaceutică dozată) sau din părţi ale acestuia în timpul testării (23).Farmacologie ABSORBŢIA ŞI DIFUZIA MEDICAMENTELOR Medicamentul este capabil. în condiţii standardizate de interfaţă solid/lichid. de aceea este importantă pentru biodisponibilitatea medicamentelor. Viteza de dizolvare a unei substanţe medicamentoase solide este definită prin cantitatea care intră în soluţie în unitatea de timp. deci să modifice proprietăţile acesteia (33). Cedarea substanţei medicamentoase din forma farmaceutică poate fi influenţată semnificativ de proprietăţile fizico-chimice ale substanţei medicamentoase şi ale formei farmaceutice. mărind în ultimă instanţă efectul terapeutic în timp. 47). să ducă la modificarea suprafeţei celulare cu care vine în contact. Dizolvarea şi difuzia medicamentelor Dizolvarea substanţelor medicamentoase este un proces care precede absorbţia lor în circulaţia generală şi poate fi o etapă limitantă. Disponibilitatea farmaceutică sau cedarea substanţei medicamentoase este determinată în principal de viteza de cedare din forma farmaceutică. . temperatură şi compoziţie a solventului (23. Substanţele medicamentoase care se pretează la o astfel de formulare sunt cele cu timpul de înjumătăţire scurt. prelungind absorbţia în circulaţia generală. deci realizarea de niveluri medicamentoase terapeutice. 3 – 4 ore şi cu indice terapeutic mare.

după ce a avut loc cedarea (sau dizolvarea) lor din formele farmaceutice administrate pe diferite căi (23). ele se împart în 3 clase: sfingline. colesterolul. substituit de o grupare polară –OH şi dintr-un lanţ flexibil nepolar. Traversarea membranelor de către medicamente Compoziţia şi structura membranei plasmatice este în jur de 60% fosfolipide şi 40% proteine. Cedarea prelungită sau întârziată se realizează prin crearea de forme farmaceutice cu ajutorul unor polimeri. Este vorba. alcătuit dintr-un nucleu steranic. se orientează în mod natural sub formă de dublu strat cu extremităţile polare situate la exterior şi cu cele nepolare în centru. cerebomielozide. . cât şi difuzia. umflarea polimerului după îmbibare – sisteme gonflabile) sisteme controlate magnetic. glicerofosfolipidele şi sfingolipidele. Difuzia este principalul mod de transfer al substanţelor medicamentoase prin membranele biologice. adică de absorbţie în circulaţia generală. despre: glicerofosfolipide sau glicerol substituit. în esenţă. El se intercalează între celelalte lipide întărind structura membranară. gangliozide. sfingolipide (care derivă din sfingozină – un alcool substituit de către acizi graşi şi o grupă polară). Lipidele care intră în compoziţia membranelor sunt amfipatice deoarece sunt formate din molecule care au o extremitate polară (hidrofilă) şi o extremitate nepolară (hidrofobă). Aceste lipide amfipatice. Cunoaşterea vitezei de cedare este cel mai important factor de prevedere al biodisponibilităţii şi a evaluării calităţii formelor farmaceutice.Farmacologie Eliberarea substanţelor medicamentoase din sisteme farmaceutice cu cedare modificată implică atât dizolvarea. În funcţie de mecanismul difuziei (de cedare a formei active) se disting (23): sisteme rezervor sau cu membrană sisteme de tip matriţă sau monolitice sisteme hibride (laminate sau multiple) sisteme biodegradabile sisteme activate prin solvent (presiune osmotică.

Proteinele se inseră în dublul strat lipidic. fie la exterior. Conceptele de structură membranară sunt încă destul de discutate. Aceste celule sunt dispuse pe o membrană bazală mai mult sau mai puţin permeabilă pentru molecule. filtrul poros.Farmacologie Fluiditatea dublului strat depinde în mod evident de temperatură. canale şi transportatori membranari. structuri care asigură schimbul de ioni şi de alte molecule între celulă şi exterior: pompe de tipul Na+/K+-ATPaza dependente. această ipoteză a membranei de tip “mozaic fluid” fiind cea mai acceptată (1. medicamentul trebuie să traverseze celulele. Pasaj transcelular Pasaj paracelular (“gap junctions”) . dar şi de compoziţia sa. adică “membrana citoplasmatică” pentru a ajunge dintr-un compartiment în altul. fie transmembranar. moleculele pot traversa prin aceste joncţiuni numite de comunicare (“gap junctions”). pasajul paracelular. Membranele sunt formate din mai multe celule legate unele de altele mai mult sau mai puţin strâns. pentru a trece dintr-un compartiment în altul medicamentele trebuie să traverseze mai multe membrane. medicamentele trebuie să străbată membrana. fie la interior. acizii graşi nesaturaţi care formează lanţuri mai puţin lineare cresc fluiditatea membranară mai mult decât cei saturaţi. Pasajul transcelular Dacă celulele sunt strâns legate unele de altele. Pasajul paracelular Dacă celulele epiteliale transmembranare sunt unite între ele prin joncţiuni mai laxe. cum este în cazul celulelor endoteliului capilarelor cerebrale. Se distinge astfel: pasajul transcelular. Există mai multe posibilităţi de traversare a membranei. Pentru a penetra în celulă. 43). Aceste proteine constituie: receptorii membranari (cel mai adesea glicoproteine care asigură comunicarea intercelulară).

. 1996). până se obţine un echilibru. Totuşi trebuie ţinut cont şi de alţi parametri ai moleculelor. cu atât pasajul este facilitat). hexanul). iar cele polare în apă.Farmacologie Fig. Moleculele liposolubile sau apolare se acumulează în solventul organic. permeabilă pentru moleculele nepolare. sunt străbătute de pori care pot lăsa să treacă molecule de talii inferioară dimensiunii porului. liposolubile sau hidrofobe cu masă moleculară mică sau medie. 2: Modalităţi de pasaj dintr-un compartiment în altul a medicamentului (modificat după Allain. concentraţiile de o parte şi de alta a membranei şi de o constantă de difuziune k esenţial legată de liposolubilitatea sa şi de asemenea de dimensiunea moleculei (cu cât este mai mică. C2 = concentraţia mai mică. 43). Viteza de pasaj depinde de suprafaţa membranei. de o parte şi de alta a membranei. Na+ şi Cl-. Caracterul liposolubil al unei molecule este determinat de măsurarea coeficientului de partaj între un solvent apos şi un solvent organic (ex. cum ar fi încărcătura electrică şi flexibilitatea (1. respectiv. cum ar fi cel renal glomerular. S = suprafaţa membranei unde: C1. Filtrul poros Unele epitelii. cum ar fi glucoza şi proteinele. moleculele care au o greutate moleculară sub 68. Dublul strat lipidic membranar constituie o barieră: impermeabilă pentru ionii de K+. pot teoretic traversa membrana. Viteza de traversare se poate calcula după formula: V = KxSx(C2K = constanta de C1 ) difuziune. moleculele polare. de asemenea pentru moleculele în stare gazoasă şi pentru moleculele mici cu polaritate slabă. chiar neionizate. La nivelul glomerulului renal. Migrarea prin membrană se face de la o soluţie cu concentraţie mai mare către soluţia cu concentraţie mai mică. 33. Difuziunea pasivă prin dublul strat lipidic Traversarea dublului strat lipidic se face fără consum de energie din partea celulei. mai mare.000.

PKa a unui acid este pH-ul la care se găseşte disociat în proporţie de 50%. spre deosebire de medicamentele legate de proteine plasmatice (cum ar fi albuminele sau de alte proteine tisulare) care nu traversează membrana (1). 1996). indiferent de pH. modifică pasajul membranar. Fixarea medicamentelor pe proteinele plasmatice. se disting trei categorii: molecule întotdeauna ionizate. dacă există un gradient de concentraţie favorabil. adica nefixate pe proteinele plasmatice. de exemplu cele care au în componenţă un amoniu cuaternar. medicamentele liposolubile. Molecule neutre neionizate indiferent de pH. nu traversează dublul strat lipidic prin difuziune pasivă.Farmacologie Polaritatea unui medicament depinde de ionizarea sa. 3:Pasajul transmembranar al unui medicament (M) în funcţie de legarea de proteine (P) Compartiment extracelular Compartiment intracelular M + P celulară M M P membrana MP (modificat după Allain. în stare liberă. Molecule a căror ionizare depinde de pH: care traversează dublul strat lipidic în stare neutră. Fig. dar nu şi în stare ionizată. traversează membranele lipidice. în principiu. iar bazele în mediu acid pentru a se transforma în molecule ionizate. cum este cazul solvenţilor organici care traversează uşor dublul strat lipidic (1). MP Transportul activ . Medicamentele acide se disociază în mediu bazic. care poate merge de la 0 la 99%. Aceste molecule.

b. Transportul activ direct realizat prin pompele membranare Transportul activ necesită un aport de energie. Dacă sodiul şi substratul traversează membrana în acelaşi sens. aceasta pătrunde în citoplasmă. Ca++ şi Cl-: canale a căror deschidere şi închidere depinde de diferenţa de potenţial intra/extracelulară (se deschid în timpul depolarizării) receptori care pot fi activaţi sau inhibaţi prin diverşi mediatori transportatori (ex. Există de asemenea o pompă Ca++-ATP-ază dependentă. Biodisponibilitatea . Mg++ dependentă utilizează energia ATP-ului pentru repolarizarea celulară lăsând să iasă trei ioni de Na+ şi să intre doi ioni de K+. Transportul prin exocitoză şi endocitoză Exocitoza constă în eliminarea din celulă a moleculelor conţinute în vezicule care fuzionează cu membrana plasmatică şi eliberează conţinutul lor la exterior. pentru Na+ şi Ca++). cum ar fi glucoza. Acesta este modul de eliberare al mediatorilor. transportul se numeşte “sinport” şi dacă traversarea este în sens opus traversare este de tip “antiport”. O proteină membranară particulară este P-glicoproteina sau P170 deoarece greu a. Transport activ prin canale şi transportatori pentru Na+. ceea ce realizează o diferenţă de potenţial de o parte şi de alta a membranei. în general furnizat de ATP. Endocitoza constă în absorbţia de către o celulă a unei molecule extracelulare. lipoproteinele şi transferina (1. molecule implicate în metabolism. Acest proces este utilitzat de hepatocit pentru a capta diverse molecule mari.Farmacologie Transportul activ se realizează prin structurile proteice membranare cu consum de energie furnizat de metabolismul celular. localizată la nivelul membranei plasmatice şi a reticulului endoplasmatic. precum şi o pompă H+/K+ ATP-ază dependentă. după includerea moleculei într-o veziculă formată prin invaginarea plasmalemei. Pompa Na+/K+ ATP-ază dependentă. Cinetica pasajului se realizează cu o viteză maximă şi cu posibilitatea de competiţie între moleculele vecine. BIODISPONIBILITATEA ŞI BIOECHIVALENŢA 1. unii mediatori şi medicamentele cu structură chimică apropiată. K+. Energia + necesară pentru transportarea lor poate fi realizată printr-un gradient de Na . 43). cum ar fi. acizii aminaţi.

respectând normele stabilite pentru substanţa medicamentoasă şi formele farmaceutice studiate. de obicei. majoritatea suferă un proces de biotransformare. 39) De obicei biodisponibilitatea se determină în raport cu un preparat de referinţă. unul care se testează şi celălalt care este produsul de referinţă. . Bd% = ASC0/ASCiv x 100 Valori mici ale biodisponibilităţii pot arăta o absorbţie incompletă. se face printr-o evaluare statistică corespunzătoare. Bioechivalenţa Bioechivalenţa reprezintă o biodisponibilitate egală. este necesar un studiu de bioechivalenţă (30. Stabilirea bioechivalenţei între două produse farmaceutice. 43). viteza de absorbţie este un parametru cinetic cu importanţă mai mare în cazul medicamentelor care se folosesc în doze unice (7. 43). 33. Biodisponibilitatea măsoară proporţia de medicament disponibil pentru acţiune(1. Atunci când este vorba de o substanţămedicamentoasă nouă. adică absenţa unei diferenţe semnificative a mărimii şi vitezei absorbţiei unei substanţe medicamentoase din forme farmaceutice echivalente sau alternative. este necesară caracterizarea sa farmacocinetică şi un studiu de biodisponibilitate absolută sau relativă.Farmacologie Biodisponibilitatea este cantitatea relativă de substanţă medicamentoasă din doza administrată sub forma unui produs farmaceutic. 2. care s-a absorbit nemodificată în circulaţia generală (mărimea absorbţiei) precum şi viteza cu care acest proces are loc (viteza absorbţiei) mărimea absorbţiei este un parametru cantitativ care are importanţă în cazul medicamentelor care se administrează cronic. în condiţii similare. administrate în aceeaşi doză molară. BIOTRANSFORMAREA MEDICAMENTELOR Indiferent de modul în care au fost introduse în organism medicamentele. Biodisponibilitatea se calculează folosind aria de sub curba concentraţiei plasmatice în funcţie de timp notata ASC. în reducerea până la dispariţie a activităţii medicamentelor şi grăbirea eliminării lor prin variate procese biochimice. Biotransformarea constă. pe o anumită cale de administrare. Dacă este vorba de un nou produs farmaceutic care conţine o substanţă medicamentoasă aprobată. 33.

adică se măreşte solubilitatea în apă a medicamentelor. De acest lucru trebuie ţinut cont în ajustarea dozelor la pacienţii cu diverse afecţiuni cronice sau la anumite categorii: bătrâni. dar şi enzime nemicrosomale din ficat şi alte ţesuturi. Biotransformarea poate influenţa efectele unui medicament astfel (30): formează un metabolit inactiv dintr-un drog activ. Dacă organismul dispune de mecanisme de biotransformare adecvate. formează un metabolit activ dintr-un drog iniţial inactiv. Dacă medicamentele au o structură pentru care organismul nu dispune de mecanismele biochimice necesare. o hemoproteină cu rol în obţinerea de oxigen activ necesar în oxidarea multor medicamente. formează un metabolit activ dintr-un drog iniţial activ. medicamentul combinându-se cu un substrat endogen prin gruparea sa polară. În general metabolizarea reduce liposolubilitatea şi creşte solubilizarea moleculei. medicamentele vor suferi modificările pe care căile metabolice le pot efectua asupra structurii respective. femei gravide. ● Faza II. formează un metabolit toxic dintr-un drog iniţial netoxic. Biotransformarea se realizează în două faze: ● Faza I implică un sistem enzimatic de oxidare cu funcţii mixte. copii.Farmacologie Medicamentele sunt transformate prin aceleaşi mecanisme biochimice ca şi metaboliţii endogeni. aceasta poate fi: normală incomplet dezvoltată (prematuri. acesta se va elimina nemodificat. Dacă medicamentul este o substanţă pe care organismul o utilizează în mod fiziologic. Transformările metabolice necesită atât enzime microsomale hepatice. rezultând metaboliţi intens polari. Forma oxidată a acestui citocrom este redusă de NADPH – citocrom P450 reductaza. În această fază au loc reacţii de conjugare. acesta va fi metabolizat conform programelor genetic determinate. Modificarea asupra medicamentelor depinde şi de starea de funcţionare a căii metabolice care produce transformarea. Medicamentul nu crează căi noi de biotransformare (30). nou-născuţi) epuizată (prin îmbătrânire) alterată (de procese patologice). . care cresc polaritatea moleculei. Un rol important în oxidările microsomale îl are citocromul P450.

Conjugarea se realizează cu acidul glucuronic. Nitroreduceri cu formare de amine (cloramfenicol.Farmacologie Fără aceste mecanisme medicamentele s-ar acumula şi ar duce la intoxicarea organismului (substanţele cu liposolubilitate mare nu pot fi eliminate nici prin bilă. chinidina. . fiind recaptate de celulele tubilor renali). cloramfenicol. Se produc sub influenţa unor enzime microsomiale extrahepatice. Exemple de glucuronoconjugare cu formare de glucuronizi: acid acetilsalicilic. meprobamat (30. oxidril este catalizată de glucuroniltransferaza hepatică. acest sistem este lipsit de specificitate şi au fost descrise a. sulfuric sau cu grupări metilice. nitrazepam) Cetoreducere cu formare de alcooli (aldosteron. nicotină. Glucuronoconjugarea la nivelul grupărilor amino. prednison în prednisolon) 3. hidroxilare alifatică (amfetamina. amobarbital. acid nicotinic. Reacţii hidrolitice (procaina este hidrolizată în acid paraaminobenzoic şi dietilaminoetanol) 4. papaverină) S-demetilare (metilthiopurina în mercaptopurina) Dezaminare (amfetamina în fenilacetonă) Desulfurare (metisazonă.oxidări microsomale: hidroxilarea aromatică (fenobarbitalul. thioridazida) N-dezalchilarea aminelor secundare şi terţiare (aminofenazona. Sunt importante pentru metabolizarea şi detoxifierea medicamentelor şi a unor substanţe introduse voluntar în organism. Oxidări nemicrosomale sau alcool-oxidarea 2. spironolactonă) reacţii de S-oxidare (clorpromazina. thiopental care se transformă în pentobarbital) b. cu acidul acetic. fenilbutazonă. Oxidări. 42). codeina. Reacţii de sinteză sau de conjugare. fenacetina în paracetamol. Reacţii de reducere. nici prin rinichi. Reacţia de oxidare a medicamentelor constă într-un proces de hidroxilare care necesită oxigen. sulfhidril. morfina. carboxil. Sistemul monooxigenazei cuprinde NADPH-citocrom P450-reductaza. cortizon în hidrocortizon. fenitoina. warfarina). fenacetină. activarea unor carcinogeni) O-dealchilarea esterilor cu formare de alcooli (codeina în morfină. NADPH şi un sistem enzimatic micosomial cunoscut sub numele de monooxigenază. griseofulvină. lidocaina) N-oxidarea aminelor terţiare (clorpromazină. Metabolizarea se realizează prin următoarele tipuri de reacţii: 1.

sulfat. Factori care influenţează metabolizarea medicamentelor 1. Multe medicamente sunt capabile să activeze propria lor metabolizare. pe când dextroizomerul său nu)(30). Unele medicamente cum sunt salicilaţii. indiferent de cantitatea de substrat. Biotransformarea decurge. conjugări cu acid acetic. Din această categorie fac parte: hipnoticele (fenobarbitalul) unii hormoni (steroizii anabolizanţi) hidrocarburile cancerigene (benzpirenul) . Metabolizarea drogurilor stereoselective Mulţi compuşi există în două figuraţii opuse (droguri chiralice). plasmă şi alte ţesuturi. aceasta indicând tipul de reacţie metabolică. transsulfurare. printre care şi alcoolul etilic care sunt metabolizate după o cinetică de ordinul 0. saturând enzimele metabolizante (43). fenitoina. precum şi a altor substanţe active de către enzimele hepatice microsomale. dependentă de cantitatea de medicament. Stimularea metabolizării prin inducţie enzimatică. după o cinetică exponenţială de ordinul I. Există câteva substanţe. ceea ce face ca reacţiile biochimice să nu fie limitate. dicumarolul se metabolizează după o cinetică de ordinul I pentru doze relativ mici şi după o cinetică de ordinul 0. cu ritm constant. Concentraţia realizată de dozele uzuale este mult mai mică decât cea necesară saturării enzimelor. cu o viteză scăzută pentru cantităţile care depăşesc aceste doze. Deoarece numeroase medicamente sunt de fapt amestecuri racemice (proporţii egale din fiecare stereoizomer) există posibilitatea ca numai jumătate din doza administrată să fie activă. de cele mai multe ori. inclusiv formarea de ribonucleotide şi nucleozide. Aceşti enantiomeri pot avea efecte biologice diferite şi pot fi metabolizaţi diferit (levo-ibuprofenul inhibă sinteza de prostaglandine. metilic. glicină şi glutation. Au loc următoarele reacţii de oxidare. de aceea se recomandă prepararea medicamentelor formate din stereoizomerul activ. Metabolizarea medicamentelor depinde de gruparea funcţională prezentă în moleculă. de hidroliză.Farmacologie O serie de alte biotransformări sunt catalizate de enzime nemicrosomale (enzime libere solubile) din ficat.

de exemplu HIN folosită în tratamentul tuberculozei este metabolizată mai lent de o parte a populaţiei umane. Diferenţe de specie şi diferenţe individuale. ● ● Inducţia de tip spironolactonă care produce creşterea nivelului de NADPH2. . hormoni sau alte substanţe chimice produse de organism (vezi farmacologia specială). de aceea extrapolarea rezultatelor de la animale la om poate da. 6. Inhibarea enzimelor metabolizante este cu importanţă clinică pentru că determină în mod obişnuit o creştere a efectului şi a toxicităţii (semnificaţia este mare când este implicat citocromul P450). Chiar în cadrul aceleiaşi specii apar manifestări diferite. reacţia terapeutică sau toxică poate fi diferită în funcţie de specie. 2. Efectul inductor are spectru larg. 3. Căi specifice de metabolizare există pentru mediatorii neurotransmisiei. erori. pentru că este legată de proteinele plasmatice în proporţie de 99%. 5.citocrom C reductază Inducţia de tip 3-metil colantren care produce o formă modificată a citocromului P450 care are o altă specificitate de substrat. caracter care se transmite genetic. de câte ori este posibil să se determine concentraţia sanguină şi că asocierile medicamentoase pot influenţa metabolizarea. uneori. 4.Farmacologie Există trei tipuri de inducţie enzimatică: ● inducţia de tip fenobarbital (cea mai obişnuită) – creşte nivelul citocrom P450 şi a NADPH2. Unele medicamente se metabolizează foarte greu. Inhibarea metabolizării. După doze egale de medicament. Practic inhibitorii sintezei proteice inhibă fenomenul de inducţie enzimatică şi scad capacitatea de metabolizare a medicamentelor. Administrarea a unui inductor enzimatic în timpul unui tratament cu alte medicamente. le poate reduce eficacitatea dacă metabolizarea le inactivează sau le poate creşte activitatea sau toxicitatea dacă metabolizarea acţionează în acest sens (25). Vârsta şi sexul. Concluzia care rezultă este aceea că pentru practică dozele trebuiesc individualizate. nelegate se metabolizează mult mai uşor. cunoscându-se faptul că medicamentele libere. cum ar fi fenilbutazona. Legarea de proteinele plasmatice.citocrom c reductaza ca urmare a depresiei transcripţiei ADN – ARN în nucleu şi o eventuală stabilizare lizozomală.

Insuficienţa respiratorie cronică afectează hidroliza unor medicamente (procaina). Diverse disfuncţii endocrine. 43). Pe această cale. pot afecta metabolizarea (diabetul modifică metabolizarea medicamentelor evidenţiată prin valori diferite ale timpilor de înjumătăţire. Acidifierea urinii creşte disocierea şi favorizează eliminarea substanţelor bazice. prin plămân . Cea mai importantă cale de eliminare este însă calea renală (30). Diferenţe de sex s-au constatat în metabolizarea unor medicamente ca benzodiazepine. de exemplu ai fenilbutazonei. Diverse boli. ionii şi moleculele polare nu pot difuza şi rămân în urină. estrogeni. acidul acetilsalicilic). Eliminarea prin salivă. către interstiţiu şi sânge. 7. Scăderea metabolizării s-a constatat la pubertate şi la bătrâneţe (ar putea fi legată de scăderea activităţii enzimelor metabolizante).Farmacologie La persoanele foarte tinere (copii) şi la persoanele în vârstă s-a constatat o sensibilizare la activitatea farmacologică a medicamentelor. . Reabsorbţia urinară este influenţată şi de pH. EXCREŢIA MEDICAMENTELOR Medicamentele. alcalinizarea creşte disocierea şi favorizează eliminarea substanţelor acide (ex. Substanţele liposolubile difuzează şi se reabsorb mai rapid. prin lapte. ceea ce reduce metabolizarea medicamentelor (dozele trebuiesc ajustate). salicilaţi. Trecerea moleculelor în urina primară este în funcţie de cantitatea de plasmă filtrată (exprimată prin clearance-ul creatininei) şi de măsura în care se leagă de proteinele plasmatice. dacă au suferit sau nu procese de biotransformare vor fi eliminate din organism prin mai multe căi: biliară. Metabolizarea crescând polaritatea favorizează eliminarea urinii. tolbutamidei) (30. Boli hepatice care afectează arhitectura şi funcţiile hepatice şi scad oxidazele microsomale. filtrează majoritatea medicamentelor cu excepţia compuşilor macromoleculari. Bolile cardiace prin reducerea fluxului sanguin hepatic afectează metabolizarea medicamentelor. Mecanismul de transport activ are un rol important în eliminarea unor substanţe medicamentoase din organism. Capilarele glomerulare. prin piele sunt cantitativ minore. Cancerul hepatic reduce conţinutul de citocrom P450. medicamentele se elimină prin filtrare glomerulară. intestinală. substanţele care circulă liber în plasmă având o eliminare mai rapidă faţă de cele care circulă legate. Reabsorbţia tubulară se face prin difuziune şi realizează trecerea medicamentului din urina primară prin epiteliul tubular. foarte permeabile.

inclusiv metaboliţii conjugaţi şi altul pentru bazele organice (cationi) care funcţionează pentru medicamentele bazice. chinina. La nivelul intestinului gros. ampicilina. Deoarece unele medicamente realizează în salivă concentraţii asemănătoare celor din plasmă. Prin bilă se pot excreta: hormonii steroidieni. eritromicina. 43). vinblastina. chinina. alcaloizi.Farmacologie Există un sistem transportor pentru acizii organici (anioni). tetraciclinele. tubocurarina. Prin salivă se pot elimina medicamente ca bromurile. Eliminarea prin piele poate fi importantă terapeutic în cazul griseofulvinei în micozele cutanate Prin glanda mamară se pot elimina o serie de substanţe în lapte care pot fi toxice pentru sugar (nicotina. care constituie calea de eliminare a medicamentelor insolubile. mercurul) (33. mentinându-se timp îndelungat în organism. Calea digestivă constituie o cale de eliminare pentru unele medicamente. Eliminarea pulmonară este predominantă pentru substanţele volatile sau gazoase mai ales anestezicele generale. Rata eliminării medicamentelor depinde şi de starea de funcţionare a rinichiului. care funcţionează pentru medicamentele acide. atunci când recoltarea sângelui prezintă dificultăţi. metale grele. se pot observa şi unele medicamente care se elimină prin mucoasa intestinală. lincomicina. ele se pot doza în salivă. Eliminarea prin bilă se face folosind mecanisme transportoare active. Parte dintre substanţele care ajung în intestin odată cu bila se reabsorb şi intră în circuitul enterohepatic. eliminarea scăzând odată cu scăderea filtrării glomerulare până la valoarea critică a clearanceului creatininei de 10-20 ml/min. Cele două grupe de medicamente pot intra în competiţie pentru secreţia tubulară. cum este morfina. . rifampicina. Insuficienţa renală inaparentă clinic sau cea manifestă pot determina creşterea anormală a nivelelor medicamentului în sânge prin întârzierea eliminării sale ceea ce poate genera efecte adverse. micşorându-şi eliminarea (probenecidul diminuează excreţia penicilinei ambele molecule fiind acide). digitoxina. chininina.

. Spectrul de cunoaştere a farmacodinamiei implică (11): 1. Potrivit legii fundamentale a farmacodinamicii medicamentul nu crează funcţii noi în organism. PRINCIPALII PARAMETRII AI ACŢIUNII FARMACODINAMICE Acţiunea farmacodinamică este caracterizată de mai mulţi parametri: Sensul acţiunii. locul şi mecanismul lor de acţiune. studiul acţiunilor farmacodinamice şi parametrii care îi caracterizează factorii care influenţează acţiunea farmacodinamică Activitatea biologică a medicamentului presupune: o interacţiune iniţială de ordin chimic sau fizico-chimic cu moleculele organismului . Acţiunea poate fi: Stimulatoare (excitantă). 2. Farmacodinamia este ramura farmacologiei care studiază efectele favorabile ale medicamentelor asupra organismului. acţiunea şi reglarea asupra acestora se realizează pe structurile existente. O acţiune farmacodinamică poate fi manifestată în sensul amplificării sau deprimării unui proces fiziolgic sau fiziopatologic. asupra cărora medicamentul are efect de modelare sau de monitorizare (30). obţinându-se prin ridicarea tonusului funcţional inhibitoare sau deprimantă.Farmacologie CURS2: CURS 2 Farmacodinamia DEFINIŢIA Farmacodinamia studiază efectele medicamentelor.acţiune primară se declanşează apoi un complex de reacţii care au ca rezultat efectul farmacologic global (42).

Latenţa Măsoară timpul scurs de la administrarea unui medicament până la apariţia efectului farmacodinamic. Medicamentele nu pot crea nici o funcţie nouă într-un organism ele putând stimula sau inhiba funcţiile pentru care este programat biosistemul respectiv. Selectivitatea. Potenţa de acţiune este în relaţie cu doza – cu cât potenţa este mai mare cu atât doza este mai mică. Timpul efectului maxim Pentru unele categorii de medicamente (anticoagulante. Reprezintă unul din dezideratele terapiei farmacologice şi în particular ale farmacodinamiei.pentru a se obţine o eficacitate maximă în timp util. Este dependentă de mai mulţi factori: -calea de administrare -forma farmaceutică -strucţura chimică a substanţei -parametrii farmacocinetici. Reprezintă proprietatea medicamentului de a influenţa un substrat cât mai limitat din organism (majoritatea medicamentelor au un “spectru de acţiune”) . făcând raportul dozelor care produc acelaşi efect (bioechivalenţa). În practică se poate compara activitatea biologică a două sau mai multe substanţe active. în consecinţă nu există “receptori farmacologici” (ei sunt preformaţi. cardiotonice) este necesar să fie cunoscut. determinaţi genetic).Farmacologie De menţionat că medicamentul acţionează pe structurile existente. Potenţa (intensitatea acţiunii). pe receptorii proprii fiecărui organism. Eficacitatea Proprietatea unui medicament exprimată prin efectul maxim posibil (efect terapeutic). Reprezintă capacitatea unei substanţe medicamentoase de a avea activitate biologică.

endolimfa. . enzimele digestive acţionează în tractusul intestinal. Celelalte peptide au funcţii de reglare.Farmacologie Durata de acţiune Cunoaşterea duratei de acţiune a medicamentului este absolut necesară pentru a determina şi adapta intervalul dintre administrări (priza). Foarte multe medicamente acţionează asupra membranei celulare pe care o influentează direct sau prin intermediul receptorilor. receptorii specifici pentru semnalele chimice şi mecanice de poartă. lichid articular). . Se produc: modificări ale permeabilităţii translocare ionică modificare în funcţia unor enzime membranare dezorganizarea membranei. Locul de acţiune a medicamentului h . mai voluminoasă. Durata de acţiune este dependentă de proprietăţile farmacocinetice. Membranele excitabile conţin canale care constituie sisteme transportatoare pasive pentru ioni conform gradientului de concentraţie. un senzor de voltaj. heparina neutralizează proteinele de coagulare în sânge. calciu. EDTA chelează plumbul extracelular. cât şi inhibiţia. Trecerea pasivă a ionilor condiţionează variaţiile de potenţial. Ele cuprind câteva peptide dintre care una majoră. Ex: antiacidele gastrice. Canalele ionice membranare fac parte dintr-o familie de proteine glicozilate complexe.la nivelul membranei celulare. umoarea apoasă. include porul apos.la nivel celular: . care determină atât excitaţia şi conducerea impulsului. LCR.la nivel extracelular sau în rezervoarele de lichid transcelular (sucuri digestive. Actualmente se caută forme medicamentoase care se pot administra la intrevale cât mai mari să aibă eficacitate maximă (21). antibioticele acţionează asupra bacteriilor din LCR. sodiu.

Farmacologie Fig. Mecanismele de poartă deschid şi închid drumul ionilor realizând activarea. Anumite toxine influenţează electiv transportul ionilor prin diferite canale. Alte canale îşi dechid porţile prin mecanisme chimice. Specificitatea canalelor ionice este conferită de către un mecanism defiltru dependent de o anumită formă. respectiv inactivarea canalelor. fără să . Neurotransmiţătorii. ca urmare a modificărilor conformaţionale determinate de cuplarea unor molecule active cu receptorii specifici (canalele comune pentru Na+ şi K+ din membranele sinaptice sunt deschise sub influenţa transmiţătorului chimic sau a unor molecule analoage). Porţile pot fi comandate electric. anumite dimensiuni şi anumite grupări chimice. autacoizii. modifice mecanismul de poartă. Astfel tetrodoxina blochează selectiv transportul ionilor de sodiu acţionând în porţiunea externă a canalului respectiv. 1998). prin modificarea potenţialului membranar (canalele pentru Na+ şi cele pentru K+ din membrana axonală sau canalele de Ca++ din miocard şi muşchii netezi vasculari). medicamentele pot influenţa canalele ionice direct sau prin intremediul unor mecanisme biochimice. 5: Receptorul nicotinic pentru acetilcolină: canal ionic cu mecanism de poartă (după Katzung. homonii. Aceste fenomene sunt atribuite deplasării sarcinilor electrice purtate de anumite grupări chimice sau rotaţiei unor dipoli moleculari (aşa cum se presupune pentru canalele de sodiu). ceea ce explică efectele lor. Neurotoxinele din veninul de scorpion inhibă inactivarea conductivităţii sodiului şi activează conductivitatea potasiului. constituind instrumente de studiu preţioase.

hiperpolarizare şi potenţial postsinaptic inhibitor. care se găsesc în cantitate mare în miocard şi muşchii vaselor. influx de ioni de clor. sunt acţionaţi de benzodiazepinele tranchilizante. Pompa de Na +/K+. reprezentată de o ATP-ază sensibilă la ioni şi pompa de calciu menţin concentraţia fiziologică de Na+. cu influx masiv de ioni de sodiu. creşterea disponibilului de calciu. Blocantele canalelor calciului inhibă consecutiv influxul de Ca ++ încetinind procesul de depolarizare la nivelul nodulului sinusal şi atrioventricular. K+ şi Ca++. dar nu modifică transportul pasiv prin membranele celulare. . fosfolipaza C care pune în funcţie sistemul fosfatidilinozitol/Ca++şi fosfolipaza A2. determinând pierdere de potasiu şi acumulare de sodiu intracelular. Anestezicele locale şi generale pătrund prin membrana neuronală lipidică. ionii de sodiu sunt schimbaţi ulterior cu ionii de calciu din afara celulei. Canalele calciului de tip L. Refacerea şi menţinerea potenţialului membranar este asigurată prin mecanisme transportoare – pompe ionice – care funcţionează specific pentru anumiţi ioni. Glicozidele tonicardiace inhibă funcţia unei ATP-aze sarcolemice sensibilă la Na + şi K+. fiind responsabilă de acţiunea inotrop pozitivă. catalizează formarea nucleotizilor ciclici AMPc şi GMPc . cu deschiderea acestor canale. Ele asigură gradientul de concentraţie care condiţionează translocarea pasivă a ionilor prin canalele membranare. Inhibitorii metablolismului energetic blochează pompele ionice. Membranele celulare conţin enzime importante pentru starea membranei şi pentru metabolismul celular: adenilat ciclaza şi guanilat ciclaza. de la nivelul celulelor miocardice. ceea ce poate bloca impulsul nervos. interferând mecanismul de poartă şi reducând conductivitatea maximă pentru acest ion. cu consum de energie împotriva gradientului de concentraţie. Receptorii GABA din creier. depolarizare şi generarea potenţialului post sinaptic excitator. verapamil sau diltiazem – peptida alfa din componenţa acestor canale conţine receptori specifici pentru aceste substanţe. deprimând contractilitatea miocardului şi provocând vasodilataţie. care iniţiază formarea PAF şi eicosanoizilor. modificându-i fluiditatea şi interacţionând cu proteinele – consecutiv ele modifică indirect canalele sodiului.Farmacologie Astfel acţionarea receptorilor nicotinici de către acetilcolină şi alţi agonişti colinergici deschide canalul pentru Na+ şi K+. voltaj dependente. pot fi blocate prin nifedipină. care formează un complex cu canalele pentru Cl -.

transmitere de impuls). Astăzi se admite că un loc specific de legare a drogului care îndeplineşte cele două criterii (de ancorare şi de traducere a semnalului) poate fi considerat receptor. acestea devenind ”ţinte terapeutice” în terapia multor boli.Farmacologie Multe medicamente îşi datoresc efectele influenţării acestor enzime determinante pentru funcţiile celulare. de exemplu. impiedicând funcţiile fiziologice. Fig. secreţie. RECEPTORII Probabilitatea existenţei receptorilor a fost sugerată în 1878 de Langley şi apoi de Erlich în 1909 care afirmau că drogurile acţionează doar pe “ţinte specializate” de la nivelul celulei. efectul bactericid sau fungicid al unor dezinfectante sau al unor antibiotice (polimixine. modificare care va genera un lanţ de evenimente (“transfer de stimul”) care se vor finaliza într-un răspuns (contracţie. Aceste noţiuni s-au dovedit utile pentru diferenţierea . Cercetări ulterioare au confirmat existenţa acestor locuri specializate. Legarea receptorului cu o moleculă endogenă sau cu un medicament va fi urmată de o modificare specifică în starea receptorului (stimul). chiar distrugând celule. 1998). iar proprietatea de a produce un răspuns consecutiv cuplării receptorului a fost definită ca eficacitate sau activitate intrinsecă. nistatina. Unele substanţe acţionează brutal asupra membanelor celulare. Capacitatea drogului de a se combina cu receptorul a fost numită afinitate. 6: Topologia transmembranară a unui receptor tip “serpentină” (după Katzung. ci şi în interiorul celulei. alterându-le. Aşa se explică. nu numai pe membrana celulară. amfotericina B) (42).

Locurile din sânge sau ţesuturi pe care drogul se poate fixa fără a declanşa un răspuns au fost numite receptori ”muţi”sau “discreţi” Identificarea şi izolarea receptorilor. determină în urma fixării o activitate intrinsecă care este definită drept capacitatea drogului de a produce o rearanjare a moleculei receptorului prin transfer de forţe. Prin metode biochimice efectuate în experimente pe ţesuturi izolate s-a ajuns la izolarea şi purificarea receptorilor ceea ce a permis şi permite în continuare atât clasificarea lor. elaborându-se astfel “teoria standard a receptorilor”. agoniştii şi antagoniştii se leagă de locuri diferite ale receptorului ceea ce aduce argumente pentru diferenţierea competitivităţii directe de cea realizată prin interacţiunea allosterică. Prin abordări fiziologice s-a încercat realizarea legăturii între modul cum se comportă receptorii. Abordările biochimice s-au bazat pe cinetica enzimatică. activare enzimatică. Un alt factor de progres în receptorologie l-a adus conceptul de ”acţiune la două capete”.etc Conform teoriei standard a receptorilor. cât şi proiectarea de medicamente cu acţiune specifică. Abordarea genetică reprezintă o opţiune mai nouă. Această rearanjare permite apoi declanşarea altor modificări cum ar fi: deschiderea porilor. . relaţia dintre afinitate şi eficacitate a fost exprimată prin ecuaţii simple bazate pe legea acţiuniii maselor. în unele cazuri. care utilizând metoda clonării şi a analizei secvenţiale a reuşit să evidenţieze numeroase subtipuri de receptori şi izoreceptori precum şi diverse proteine de cuplare. natura şi modul lor de acţiune. Studii de mutagenitate efectuate în ultimii 10 ani au furnizat numeroase date ce sugerează că. de radicali sau de modificări de conformaţie.Farmacologie acţiunilor agoniste sau antagoniste faţă de receptor. Ineracţiunea medicament – receptor Drogul care prezintă afinitate (posibilitatea fixării drogului cu formarea unui complex) pentru un anumit receptor.

Variabilitatea receptorilor.agonişti parţiali care provoacă efecte submaximale. Afinitatea pentru agonist se păstrează. caz în care numărul lor scade (ex. dar activitatea intrinsecă nu se poate manifesta. concept ce ajută la explicarea faptului că sensibilitatea unei celule . dacă proteinele de cuplare sunt diferite (30). Agonism şi antagonism pe receptori.. În conformitate cu teoria activităţii intrinseci deosebim: . sunt două domenii de recunoaştere pe receptor care sunt relevante pentru activitatea unui agonist: domeniul extracelular pentru recunoaşterea agonistului şi domeniul citoplasmatic pentru legarea de proteine de cuplare. Procesul invers în care se constată creşterea numărului de receptori dacă stimularea este redusă (creştetrea sensibilităţii la adrenalină şi noradrenalină a organelor denervate) este numit reglare ascendentă (”up regulation”) (30). Antagonismul poate fi : . de fapt. Dacă se notează valoarea maximă a activităţii intrinseci cu 1 şi lipsa de activitate dată de antagonişti cu 0.competitiv când competiţia se desfăşoară pentru locul de afinitate al receptorului şi în acest caz creşterea progresivă a concentraţiei antagonistului inhibă răspunsul dat de agonist şi invers. Receptorii suplimentari sau “de rezervă” (“sparereceptors”) reprezintă un concept relativ recent introdus. Medicamentele care interacţionează cu receptorii prevenind exercitarea acţiunii unui agonist au fost numite antagonişti farmacologici specifici. . De aici se deduce că. receptorii la insulină).Farmacologie Conform acestei teorii proteina receptoare după recunoaşterea şi fixarea drogului se modifică. De aici apare posibilitatea ca receptorii să răspundă diferit la acelaşi agonist în diferite membrane. agoniştii parţiali vor fi situaţi între aceste două valori.agonişti deplini care au activitate intrinsecă maximă . Această modificare îmbunătăţeşte capacitatea de legare a receptorului activat de proteina de cuplare aflată şi ea cu un pol în membrană şi cu celălalt în citoplasmă. Răspunsul la un drog depinde de numărul de receptori disponibili şi acest număr poate fi afectat de prezenţa continuă a drogului. proces numit reglare descendentă (“down regulation”).necompetitiv când antagonistul se poate combina ireversibil cu receptorul său şi poate inhiba unele etape ale transferului de stimul.

Astfel se explică de ce agoniştii cu afinitate slabă pentru receptori pot determina răspunsuri majore la concentraţii joase. Principalele sisteme de mesageri secunzi sunt : ● Sistemul format din proteinele G. De exemplu. Implicarea mesagerilor secunzi în transmiterea informaţiei la nivelul celulelor implică un tip particular de receptor membranar şi prezenţa unor proteine membranare (polipeptida receptoare în formă de serpentină)(43). deşi se fixează pe receptorul benzodiazepinic determină efecte stimulante (provoacă anxietate) a dus la noţiunea de agonist invers şi a fost explicată prin posibilitatea existenţei receptorului benzodiazepinic în multiple stări ce pot fi modificate prin acţiune la diferite locusuri allosterice (Haefely W. adenilciclază şi AMPc care aparţin economiei metabolice . Mesagerii “primi” pot transmite mesajul chimic direct. dacă într-un ţesut sunt 90% receptori de “rezervă” atunci efectul agonist maxim va fi realizat numai prin ocuparea a 10% din numărul total de receptori. ci şi de concentraţia totală a receptorilor. Acest mod de interrelaţie a dus la cristalizarea conceptelor de antagonist allosteric şi de contraantagonist sau agonist invers. diferite substanţe reglatoare endogene şi unele medicamente agoniste analoage care acţionează receptorii specifici sunt consideraţi ca mesageri primi. Descoperirea faptului că unele substanţe cum sunt betacarbolinele. 1990) Sisteme de mesageri secunzi Neurotransmiţători. locusuri ce pot fi independente sau dependente unul de celălalt şi care pot avea capacitate de activare (de regulă prin mecanism allosteric) probează posibilitatea influenţării afinităţii sau eficacităţii unui drog de către alt drog.Farmacologie sau ţesut la o anumită concentraţie de agonist ar putea depinde nu numai de afinitatea receptorului de a fixa drogul.. Demonstrarea existenţei unor locusuri de fixare multiplă pe anumiţi receptori. influeţând funcţionalitatea canalelor ionice incorporate în macromoleculele receptoare sau pot transmite mesajul indirect prin intermediul unor mesageri secunzi celulare.

unde are loc sinteza proteică. Hormonii steroizi. pătrund în nucleu unde se fixează de ADN. ● Sistemul Ca/calmodulină Creşterea calciului ionic liber din citosol poate servi ca mesager secund. . gabaergici şi dopaminergici. serotoninici.Cl-. ceea ce explică efectul anticanceros. modificând procesul de transcripţie al ARN-ului.K+. Graber şi colaboratorii au descris un sistem de traducere a semnalului intracelular prin intermediul acizilor graşi proveniţi din fosfolipide membranare (acid arahidonic. . care se pot cupla la rândul lor cu sisteme anterioare descrise sau pot modula canale ionice (Ca +. acid linoleic etc). Acest sistem implică prezenţa în membrană a fosfatidilinozitol-difosfatului (PIP 2). ● Sistemul acizilor graşi În 1994. acid oleic.Farmacologie Proteinele G reprezintă o familie de proteine reglatoare conţinând guanină ce se află în legătură cu diverşi receptori: muscarinici.inhibând formarea proteinelor sau determinând formarea de polipeptide anormale). El se poate lega de calmodulină sau de alte proteine fixatoare de calciu. după ce se combină cu un receptor din citoplasmă. ● Sistemul fosfatidilinozitolic. pot fi sediul de acţiune al unor antibiotice (ce pot interfera funcţia ribozomilor bacterieni . împiedicând sinteza sa şi mitoza. implicat în transmiterea mesajului în vederea fosforilării proteinelor. Agenţii alkilanţi polifuncţionali formează punţi pe catenele de ADN. α şi β-adrenergici. Acţiunea medicamentelor la nivelul organitelor intracelulare Diferite formaţiuni intracelulare pot fi locul de acţiune al medicamentelor: . În funcţie de ţesut. realizându-se astfel efecte stimulatoare sau inhibitoare deşi receptorul poate fi acelaşi. Complexul Ca/calmodulină activează un număr mare de enzime cum ar fi fosfodiesteraza implicată în hidroliza AMPc sau miokinaza lanţurilor uşoare (importantă pentru contracţia muşchiului neted)(43). un agonist poate determina cuplarea cu una sau alta dintre proteinele de cuplare.nucleul bogat in acizi nucleici este ţinta unor substanţe citotoxice. Na+) .ribozomii.

ca şi intervenţia sistemelor mesagere secunde Anumite substanţe acţionează în afara celulelor. Acţiunea medicamentelor la nivelul sinapselor Una din cele mai importante caracteristici ale sinapselor o reprezintă capacitatea lor de a suferi influenţe reglatoare externe. care conţin enzimele ce intervin în respiraţia celulară. inclusiv medicamentoase ceea ce face ca anumite funcţii să poată fi modulate (vezi detalierea în partea de farmacologie specială).Farmacologie . Studiul mecanismului de acţiune a medicamentului permite: diferenţierea între acţiunile primare “acţiuni” şi evenimentele declanşate de acestea “efecte” (care reprezintă un complex de reacţii ce au ca rezultat efectul farmacologic global) posibiltatea de a obţine un medicament cu acţiune ţintită cu un anumit mecanism de acţiune diminuarea efectelor secundare asocierea medicamentelor ştiinţific în strategia terapeutică.lizozomii: glucocorticoizii în concentraţii mari stabilizează membranele lizozomale protejându-le de agresiunea generatoare de inflamaţie contribuind la efectul antiinflamator şi la proprietăţile antişoc ale acestei clase de medicamente. care blocând citocromoxidaza întrerup reacţiile de oxidoreducere. Acţiunea directă a medicamentelor asupra efectorilor Acţiunea directă asupra structurilor efectoare implică probabil acţionarea sau blocarea unor receptori fenomene de membrană. Unele medicamente acţionează direct asupra secreţilor glandulare – antiacidele gastrice. neutralizează acidul clorhidric din sucul gastric. . Mecanismul de acţiune al medicamentelor Reprezintă preocuparea principală a farmacodinamiei. mucoliticele desfac fibrele de mucină din secreţiile traheobronşice. .mitocondriile. reprezintă locul unde acţionează cianurile. de exemplu heparina care inhibă factorii coagulării ce se găsesc în sânge.

● Substanţe de contrast utilizate pentru radiodiagnostic (sulfatul de bariu) ● Substanţe care modifică pH-ul local: antiacidele (carbonatul de calciu sau de magneziu) şi spermicidele (acidifică mediul intravaginal) ● Substanţe care denaturează specific proteinele: nitratul de argint (pentru cauterizarea plăgilor). Medicamente ce acţionează prin mecanisme enzimatice Activitatea enzimatică poate fi influenţată prin mai multe mecanisme: ● inhibiţia enzimatică (aprotinina este inhibitor de tripsină şi kalicreină folosit în tratamentul pancreatitelor acute şi a stărilor de şoc. dar încorporează părţi anormale în produsul de sinteză (ex. ● Înlocuitorii de plasmă (sunt macromolecule cu rol în corectarea volemiei) pot fi: substituenţi de tip Dextran 40 sau 70 care sunt soluţii coloidale ce asigură presiunea osmotică şi cea coloid osmotică. respectiv a presiunii hidrostatice şi a filtrării glomerulare.sunt soluţii fiziologice asigurând numai presiunea osmotică. AINS inhibă enzime producătoare de enzime). substituenţi de tipul soluţie cloruro-sodică 0. Enzima funcţionează normal. respectiv blochează sistemele enzimatice ale bacteriilor). favorizând epurarea organismului. . ● Purgativele şi diureticele osmotice – sunt substanţe care ajunse în mediul intern atrag apa. ● Substanţe utilizate ca şi chelatori . b.Farmacologie a. detergenţii şi halogenii peroxizi folosiţi ca dezinfectanţi (care denaturează structura lipoproteică a membranelor. astfel de medicamente se numesc antimetaboliţi şi se caracterizează prin aceea că există o asemănare foarte mare între structura lor chimică şi cea a substratului (metabolitului) normal.9 % şi ser glucozat 33% . de aceea efectul lor este scurt pentru că se elimină repede. ● competiţia cu substratul enzimatic normal.captează ionii metalici şi se elimină odată cu ei (pentru intoxicaţia cu arsenic se foloseşte dimercaptopropanolul). Mecanisme bazate pe acţiuni fizico-chimice simple ● Medicamente care acţionează formând un strat protector faţă de agenţii fizici sau chimici (unguentele cu silicon utilizate în industria chimică. realizând creşterea peristaltismului. unguentele ce absorb radiaţii ultraviolete). ● Unele substanţe sunt folosite în tratamentul intoxicaţiilor cu rol de a absorbi substanţele toxice din conţinutul gastrointestinal (cărbunele activat).

Vitamina B1 (tiamina) joacă rol de coenzimă în decarboxilarea alfa cetoacizilor la nivelul metabolismului glucidic. din alimentaţie. c. În diverse carenţe acestea trebuie înlocuite prin aport medicamentos întrucât sunt esenţiale pentru metabolism (de ex.citosol (pentru hormonii steroizi). hormonii. saturabil şi cu afinitate mare un ligant. Tipul receptorilor fiecărei celule este determinat genetic. Au funcţie de traductori. ● Efecte allosterice pe enzime. prostaglandinele) ● în interiorul celulei . medicamentul se leagă pe enzimă în alt loc decât situsul de activitate. Coordonarea activităţii celulare se efectuează în scop adaptativ şi se realizează prin semnale chimice date de substanţe biologic active reunite sub numele de . Celulele din organism primesc şi transmit informaţii. producând o modificare a randamentului situsului de activitate. Din punct de vedere chimic sunt molecule care leagă selectiv. incapabil să mai asigure înmulţirea bacteriilor). Transmisia se efectuează printr-un hormon sau prin sisteme de cuplaj celular.se formează complexe incapabile de a executa programul enzimei respective (anticoagulantele cumarinice deplasează vitamina K – ce are rol de coenzimă – de pe enzimele ce sintetizează protrombina şi alţi factori de coagulare). mai ales a triptofanului). Vitamina B 2 (riboflavina) are rol de coenzimă în unele etape enzimatice ale lanţului respirator. Localizarea lor poate fi : ● pe suprafaţa celulei (acetilcolina. transformând o informaţie aferentă (adusă de un mesager chimic) într-un răspuns celular. Vitamina B 6 (piridoxina) este coenzimă în procesele legate de metabolizarea aminoacizilor. ● Deplasarea coenzimei şi cuplarea cu apoenzima. pe care organismul nu le poate sintetiza şi pe care le procură. intranuclear (pentru triiodotironina) ● la nivel sinaptic. ● Unele vitamine joacă rol de coenzime. în mod normal. Medicamente ce acţionează prin intermediul receptorilor Receptorii reprezintă macromolecule cu rol de transmitere a informaţiei în cadrul unui sistem biologic.Farmacologie sulfamidele au activitate antimicrobiană pentru că intră în competiţie de substrat cu acidul paraaminobenzoic şi îl înlocuiesc în sinteza microbiană de acid folic rezultând un produs fals.

în mod normal receptorii sunt stimulaţi de celule ce au rol fiziologic: alte molecule pot stimula receptorii numai dacă configuraţia lor spaţială şi electrică este suficient de apropiată de cea a moleculelor fiziologice (medicamentele ce acţionează la nivelul receptorilor au o structură foarte asemănătoare cu aceste substanţe fiziologice. trebuie ca legătura dintre cele două componente să se realizeze secvenţial în succesiunea situs de afinitate . dar mai slabă ca cea a agonistului. ele putând stimula sau inhiba funcţiile pentru care este programat biosistemul respectiv.Farmacologie “mesageri primari” (hormoni. Sunt identici sau foarte asemănători cu agonistul la partea moleculei ce cuplează cu situsul de afinitate. Antagonistul (blocant cu acţiune intrinsecă) este substanţa ce menţine blocat receptorul având şi acţiune intrinsecă. dar diferă de agonist la partea ce se leagă de situsul de activitate. 5 6 legătura dintre receptor şi mesagerul chimic trebuie să fie reversibilă. modificările produse (spaţiale şi electrice) duc la pierderea afinităţii pentru mesagerul chimic cu care s-a cuplat şi care părăseşte receptorul nemodificat (faţă de enzimă care odată cuplată cu substratul duce la modificarea structurii substratului). Medicamentele nu pot crea nici o funcţie nouă într-un organism. Acest lucru este realizat de agonist care are o structură aproape identică cu cea a agonistului natural în ambele zone. în urma cuplării receptorii îşi modifică structura spaţială şi repartiţia sarcinilor electrice. 4. În consecinţă: nu există receptori farmacologici.broască”).situs de activitate(eficacitate) şi să se producă stimulul. iniţiind o serie de evenimente celulare urmate de răspuns din partea celulei respective. forţele intermoleculare sunt slabe (ionice. sistemul APUD) (21. se cuplează în anumite puncte numite situsuri deafinitate şi situsuri de activitate cu substanţe ce au o structură complementară din punct de vedere spaţial şi repartiţie a sarcinilor electrice (după modelul “cheie . Proprietăţile receptorilor 1. determinaţi genetic. Van der Waals). . 3. Pentru ca molecula de medicament cuplată să declanşeze secvenţa procesului fiziologic pentru care este destinat receptorul. 2. receptorii fiind preformaţi. neuromediatori sau hormoni locali. punţi de hidrogen. 43).

ireversibil colinesteraza pe când αneurotoxinele din veninurile de cobră se leagă de receptorii pentru acetilcolină blocând ireversibil transmisia neuromusculară. curarizantele pot provoca efecte nedorite în timpul anesteziei prin eliberarea de histamină cu producerea de bronhospasm şi hipotensiune arterială. Fenomene puternice de eliberare pot provoca şi reacţiile antigen – anticorp. dar şi traumatismele.Substanţe cu acţiune relativ specifică prin formarea de legături covalente Compuşii organofosforici blochează covalent. verapamilul) blocante ale canalelor de Na+(chinidina) blocante ale canalelor de K+(clorpropramida blochează canalele de K +-ATP dependente) . fosfatidil . că există mai multe stări funcţionale decât închis/deschis. f. Mecanisme bazate pe eliberarea unor substanţe active din depozitele celulare Stimularea unor receptori.Farmacologie Transferul de informaţie de la receptor la celulă se realizează prin intermediul celui de-al doilea mesager (calea AMPc. Este posibil ca blocarea unui canal ionic să se facă de către substanţe ce se leagă în locuri diferite din structura canalului. cel puţin pentru unele tipuri de canale.Mecanisme de acţiune pe canale ionice Majoritatea medicamentelor blochează total sau parţial transportul ionic transmembranar al cationilor. radiaţiile pot provoca eliberarea din celule a unor substanţe active. efedrina este un simpaticomimetic care eliberază noradrenalina din terminaţiile neuronilor adrenergici. Astăzi se ştie. d. Există substanţe ce deprimă transportul transmembranar: blocante ale canalelor de Ca++ (nifedipina.inozitol. De exemplu. arsurile. diltiazemul. Agenţii care produc eliberarea direct a substanţelor active din depozitele celulare (fără intervenţia unor factori de tip imunologic) se numesc eliberatori. Toate canalele au o structură proteică cu o anumită specificitate pentru anumiţi ioni. determinând reacţii locale şi generale. eicosanoizilor). e. care la rândul lor acţionează asupra receptorilor altor celule din vecinătate sau la distanţă.

De exemplu. ● după modul de utilizare: .medicamentele pot acţiona: . ciclofosfamida. bleomicinele A2 şi B2. Radicalii liberi de tipul ionului superoxid agresionează celulele determinând distrucţii tisulare. modificând integritatea morfofuncţională (nistatinul acţionează astfel asupra ciupercii. Medicamente ce acţionează prin cuplarea de radicali liberi. care poate fi: euforizantă a corticoizilor) .specific pe farmacoreceptori (Vezi subcapitolul precedent) . dar şi asupra celulelor umane fiind astfel toxic în tratament îndelungat).acţiune locală topică sau în tubul digestiv ● după selectivitate .benefică (acţiunea uşor . În intoxicaţii cu Amanita muscaria mecanismul este asemănător asupra celulei hepatice.Farmacologie blocante ale canalelor de Cl. Tipuri de acţiune medicamentoasă În funcţie de anumite criterii există mai multe tipuri de acţiune: ● în funcţie de intensitate şi utilitate acţiunea poate fi: principală care poate avea o anumită intensitate şi pentru care medicamentul este utilizat în terapeutică. g. secundară. Există şi substanţe farmacologic active care activează canalele ionice (muscimolul activează canalele de Cl-). Medicamente ce acţionează direct pe aparatul genetic al celulei. h. Medicamente ce acţionează cu formare de ”pori” membranari În urma activării complementului se formează un complex care realizează un “por” la nivelul membranei celulare bacteriene. În organism există substanţe endogene (vitamina E) care captează aceşti radicali.adversă (uscăciunea gurii după atropină).(picrotoxina) blocante ale mai multor canale. de intensitate mai mică. h.

probabil prin acţiune nespecifică de modificare a fluidităţii membranelor neuronale ● după mecanismul de acţiune: . greutate. sex. intervin cu pondere diferită. Anestezicele locale blochează transmisia impulsului nervos. variabilă în timp. alimente sau alcool . . timpul şi ritmul administrării temperatura ambiantă structura chimică doză parametri farmacocinetici (absorbţie.Farmacologie . tip de metabolism. concentraţie sanguină) interacţiuni cu alte medicamente. acţionează asupra cauzei bolii . vârstă. sunt multipli. starea fiziologică sau patologică.indirect (aspirina prin inhibiţie enzimatică) ● după reversibilitate: ireversibil (rar) reversibil durează până la eliminarea sau inactivarea substanţei administrate. Alte condiţii calea de administrare. tip de sistem nervos.etiotropă (etiologică). Efectul se poate datora reacţiei acide sau bazice pe care o produce (antiacidele).patogenică (interferă mecanismele fiziopatologice) .simptomatică (acţioneză pe efecte: febra.de substituţie (în terapia hormonală: insulina) (43). cefaleea etc). FACTORI CE INFLUENŢEAZĂ FARMACODINAMIA MEDICAMENTELOR Factorii care pot influenţa acţiunea farmacodinamică.direct pe receptori . ● din punct de vedere terapeutic acţiunea poate fi: .nespecific pe unele structuri ale materiei vii prin mecanisme fizico – chimice simple sau fizice simple. Acţiunea farmacodinamică depinde de : medicament: organism: specie. distribuţie.

. Metacolina care este un simpaticomimetic cu acţiune directă. fenilefrina are un hidroxil lipsă ceea ce face ca faţă de adrenalină aceasta să aibă o acţiune pur α-stimulantă.Farmacologie Relaţia structură . Unele medicamente deşi păstrează structura de bază. Substituirea unor radicali face ca unele molecule să nu mai fie vulnerabile la acţiunea unor enzime. efectele sunt diferite. Mici modificări în moleculă sunt capabile să influenţeze şi activitatea intrinsecă. acţiunea enzimei este blocată (fenomenul se numeşte împiedicare sterică : modificarea configuraţiei în zona în care acţionează enzima). este mai eficient faţă de acetilcolină pentru că. introducând o grupare metilică în imediată apropiere a atomului unde acţionează AchE. În cazul inhibitorilor competitivi se păstrează asemănări între structura histaminei şi antihistaminicelor. De exemplu.efect Este stabilit faptul că există o relaţie directă între structură chimică (configuraţia chimică a medicamentelor) şi efectul farmacodinamic obţinut.

glicozizii cardiaci) structură asemănătoare . structură diferită – acţiune asemănătoare (miorelaxantele. . Antihistaminicele H2 au un nucleu identic sau foarte apropiat de nucleul imidazolic al histaminei (43). relaţia structură/acţiune poate fi abordată sub trei aspecte: structură asemănătoare – efecte asemănătoare (ex: nucleu ciclopentanoperhidrofenantrenic .Farmacologie - Antihistaminicele H1 au în structură un lanţ foarte asemănător cu lanţul lateral al histaminei.actiune diferită (ex: levo – dextronoradrenalina). Miorelaxantele reprezintă o clasă de medicamente care au structuri diferite. dar - efecte asemănătoare. anestezicele generale). Acest lucru a creat posibilitatea de a trece la sinteza dirijată a medicamentelor. Mici modificări operate în structura unui medicament pot duce la obţinerea de efecte farmacodinamice diferite. În concluzie.

sistemică: . Acţiunea. . Înregistrarea grafică a relaţiei doză-concentraţie-efect realizează: . Este o noţiune inseparabilă de cea de medicament.o curbă hiperbolică cu convexitatea în sus -o curbă sigmoidă dacă înregistrarea este semilogaritmică Log doză-efect (log DE) înregistrare care permite detalierea datelor corespunzătoare dozelor mici şi cuprinderea unui domeniu de doze mai larg. Efectul este direct proporţional cu : doza de medicament cantitatea de receptori disponibili afinitatea pentru receptori.toxică. Relaţia dintre doza unei substanţe active şi efectul produs este o funcţie caracteristică pentru fiecare medicament. un medicament poate avea acţiune: . miorelaxante Relaţia doză – efect Dozaeste cantitatea de medicament care produce un anumit efect din partea organismului.Farmacologie Tabel: Relaţia structură-acţiune a diverselor grupe de medicamente Structura asemănătoare diferită + + + Efectul asemănător diferit + + + Grupa de medicamente Glicozizi Noradrenalina Anestezice.locală . Aceasta poate fi reprezentată sub forma unei curbe într-un sistem cartezian: pe abscisă fiind trecută concentraţia cel mai adesea logaritmul zecimal iar pe ordonată efectul exprimat în procente. Reprezentarea în acest sistem de coordonate are avantajul că pentru diverse concentraţii ale unei substanţe curbele doză – efect sunt paralele (25). În funcţie de doză.terapeutică .

la copii se exprimă în g/kg corp.Farmacologie Fig. 1997): A – curbe sigmoide pentru două substanţe care acţionează în acelaşi mod. Când mecanismul de acţiune a două medicamente este diferit. dar potenţă diferită. iar în cazuri deosebite (terapii antitumorale) raportarea se face pe m 2. 1997). forma curbelor se deosebeşte.agonist deplin. TA). pe ce organ. Când două medicamente acţionează asupra aceloraşi receptori. substanţa 2 – agonist parţial) Înregistrarea curbelor doză-efect este interpretabilă dacă este însoţită de prezentarea tuturor datelor expeirmentului (pe ce animal s-a lucrat. valorile temperaturii. producând acelaşi tip de efect. 8: Curba hiperbolică doză-efect (A) şi curba sigmoidă doză-efect (B) (după Stroescu. condiţii de lucru. au aceeaşi eficacitate. B – curbele log doză-efect pentru două substanţe cu eficacitate diferită (substanţa 1. 9: Curbele log doză-efect (după Stroescu. Lucru pe acelaşi organ poate da curbe diferite în condiţii asemănătoare dacă vrem să obţinem efecte diferite. Doza se exprimă în grame raportate la greutatea globală. . Fig. forma curbelor este aceeaşi.

prag) care produce un efect farmacodinamic studiat . doza letală absolută DL100: doza care omoară toate animalele luate în lucru. doza toxică care determină efecte toxice doza letală.doza maximă care reprezintă cea mai mare cantitate de medicament ce poate fi administrată fără a produce efecte toxice.doza medie care produce efect farmacodinamic la jumătate din indivizii trataţi . Indicele terapeutic sau factorul relativ desecuritate este raportul dintre DL50 şi DE50 : DL50/DE50 = IT Pentru ca un medicament să poată fi utilizat. ceea ce presupune o bună tolerabilitate. În utilizarea clinică indicele terapeutic va rezulta din raportul: IT = DT50/DE50 . doza letală medie DL50: doza de medicament care administrată unei specii animale omoară 50% din animalele de experienţă. Latitudinea terapeutică reprezintă intervalul dintre doza minimă terapeutică şi doza maximă terapeutică fără a provoca efecte toxice. valoarea indicelui său terapeutic trebuie să fie mai mare de 10.Farmacologie ♦ Dozele în experiment se utilizează în studiul faramcologic (29): doza medie eficace DE50: cantitatea de medicament care provoacă la o specie animală efectul dorit al 50% dintre animale. ♦ Dozele în studiul clinic Din punct de vedere a intensităţii efectului se deosebesc: doza efectivă care produce un anumit efect farmacodinamic: doza minimă activă (liminară.

realizându-se asocieri medicamentoase care influenţează una sau mai multe acţiuni farmacodinamice ale substanţelor asociate. Efectele interacţiunii medicamentoase pot fi : sinergice. În ultimul timp aceste valori (cronovariabile) au fost înlocuite cu “paliere de toxicitate”. Interacţiunea medicamentelor Interacţiunile mdicamentoase se pot utiliza cu scop terapeutic. antagonice.Farmacologie Indicii terapeutici ai medicamentelor variază foarte mult. Tonicardiacele au indicele terapeutic foarte mic. Asocierile pot avea: ● avantaje : potenţarea efectului unuia sau mai multor medicamente diminuarea efectelor adverse tratarea concomitentă a mai multor cauze sau simptome la acelaşi bolnav utilizarea de doze mai mici cu diminuarea riscului terapeutic şi a costului tratamentului ● dezavantaje: scăderea sau anularea efectului terapeutic accentuarea efectelor terapeutice până la apariţia efectelor adverse sumarea efectelor adverse. De ex: atropina are un indice terapeutic cu o mare marjă de siguranţă (de la 1mg până la valori mari în intoxicaţii). Pentru aprecierea indicelui terapeutic real al unei substanţe trebuie să cunoaştem pe lângă DE50 şi DT50 şi curbele de eficacitate şi toxicitate în totalitatea lor. . existând bolnavi la care efectele adverse legate de doză apar la doze mai mici decât cele eficiente (de aceea dau intoxicaţii frecvente). indiferente.

fenomene de potenţare care apar la substanţe ce acţionează pe substraturi diferite. iar substanţele analgezice antipiretice de tipul aspirinei au efect mai bun. Efectul total este egal sau mai mic decât suma efectelor substanţelor asociate. Efectul asocierii este mai mare decât suma efectelor separate. Influenţe farmacodinamice ce ţin de organism ♦ Greutatea corporală Dozele se calculează în funcţie de greutatea corporală globală (greutatea medie a unui individ adult 70kg) sau la copii g/kg corp. ♦ Sexul Cercetările au arătat diferenţe de metabolizare şi în amplitudinea efectului medicamentos în funcţie de sex. dar în acelaşi sens. ♦Vârsta Influenţează sensibil acţiunea medicamentelor: . la sexul feminin morfina are o acţiune excitantă mai puternică.La copii: raportat la greutatea corpului metabolismul apei la copil este mai mare (la nou născut de 3-4 ori mai mare ca la adult). De exemplu. anularea sau inversarea efectelor substanţei asociate. duratei şi a rapidităţii instalării efectului. fenomene de sumare (adiţie) care apar la substanţele care acţionează asupra aceluiaşi substrat. cu alcoolul sau cu tutunul. Antagonismul se exprimă prin diminuarea. Există două tipuri de fenomene sinergice. In afara interacţiunii dintre medicamente există posibilitatea ca acestea să interacţioneze cu substante auxiliare folosite la prepararea formelor farmaceutice. Substanţele liposolubile care se vor acumula în ţesutul adipos trebuie administrate de regulă în cantităţi mai mari. .Farmacologie Sinergismul: reprezintă accentuarea efectelor medicamentelor asociate care se traduc prin creşterea intensităţii. cu alimentele sau cu aditivii alimentari.

Durata acţiunii este proporţională cu latenţa.c.v. < s.Farmacologie gradul de maturare a funcţiilor SNC. . rinichi şi a sistemului enzimatic vârsta la copilul mic este foarte importantă.< oral. ficat.procaina.v. lidocaina: - În funcţie de calea de administrare latenţa unei acţiuni farmacodinamice creşte în ordine: i.m. plămân. ♦ Stările patologice Un organism bolnav. ♦ Calea de administrare Calea de administrare poate influenţa: calitatea acţiunii medicamentelor (tipul de acţiune) intensitatea acţiunii farmacodinamice (potenţa. numărul de neuroni este mai mic. detoxifierea în ficat este mai mică. Medicamentele pot avea acţiuni diferite dacă se administrează pe căi diferite: . care are diferite dereglări funcţionale. Funcţiile fiind deficitare (mai ales cele .c. latenţa şi durata de acţiune).La bătrâni: prezintă reacţii deosebite la medicamente datorită modificărilor degenerative.m. efectul barbituricelor este mai mic. Intensitatea (potenţa)creşte în ordinea: oral < s. dar tolerează mai bine alcoolul şi morfina. este mai sensibil la acţiunea farmacodinamică decât cel sănătos. < i. < i.sulfatul de magneziu: administrat oral este laxativ administrat sistemic este antispastic şi inhibitor al SNC administrată local (infiltraţii) are efect anestezic administrată sistemic are efect antiaritmic şi anticonvulsivant. constatându-se deosebiri foarte mari la intervale foarte mici . < i.

sunt active numai la persoane care prezintă Diferite stări patologice pot modifica acţiunea farmacodinamică a multor medicamente: scade efectul medicamentelor administrate oral atunci când tranzitul este accentuat. Stările emotive produc spasm piloric ceea ce determină stagnarea medicamentelor în stomac şi trec în sânge în cantitate mai mare. numai dacă miocardul este insuficient tranchilizantele sunt active în stări de hiperexcitabilitate. iar timpul de contact al medicamentelor cu mucoasa digestivă este redus. Uremicii au o sensibilitate crescută la tiopental – inducţia anesteziei generale apare la doze de două ori mai mici decât la normali. sunt mai active decât la normali. Ciroticii suportă greu morfina.Farmacologie matabolice sau de epurare). Colimicina la această categorie de bolnavi produce tulburări neuropsihice grave. putând intra în comă. La aceştia. în timp ce substanţele care se absorb intestinal vor avea absorbţia întârziată. ♦ Momentul administrării medicamentelor Momentul administrării medicamentelor poate influenţa absorbţia cât şi acţiunea acestora inclusiv cea locală. dar nu au acţiune asupra temperaturii normale analgezicele îşi manifestă acţiunea în prezenţa durerii bronhodilatatoarele bronhoconstricţie digitalicele au un efect inotrop pozitiv. farmacocinetica medicamentelor poate fi modificată ceea ce va determina efecte toxice mai frecvente şi mai grave. Bolnavii cu ATS cerebrală avansată pot face accidente vasculare după administrarea medicamentelor antihipertensive la doze neadecvate. care acţionează prin blocarea sintezei hepatice a protrombinei. Bolnavii cu insuficienţă hepatică au o capacitate diminuată de sinteză a proteinelor. Corticoizii au acţiune farmacodinamică în funcţie de ritmul . Unele medicamente acţionează numai dacă există o stare patologică şi anume asupra unor funcţii dereglate: antipireticele scad febra. anticoagulantele cumarinice.

Acest fapt se datorează reactivităţii deosebite a organismului uman faţă de acţiunea medicamentelor. Ea poate fi o toleranţă înnăscută sau dobândită şi în acest din urmă caz poartă numele de obişnuinţă şi constă în diminuarea treptată a efectelor unei substanţe administrată în mod repetat. Acest fenomen poate fi consecinţa. iar dependenţa fizică este caracterizată de apariţia unor simptome de gravitate variabilă ce constituie aşa numitul sindrom de abstinenţă. REACTIVITATEA INDIVIDUALĂ LA MEDICAMENTE Practica a demonstrat că administrarea unui medicament în doze egale la diferiţi indivizi. fie a . chiar în condiţii asemănătoare nu provoacă întotdeauna efecte similare. Idiosincrazia constă în declanşarea unor reacţii particulare ale organismului obţinute prin exagerarea unor efecte cunoscute sau prin apariţia unor efecte deosebite. Administrarea medicamentelor trebuie corelată şi cu bioritmurile (vezi capitolul de cronofarmacologie). Dependenţa apare la unele medicamente şi este de două feluri: fizică şi psihică. Se deduce astfel că drogul se integrează în anumite procese celulare sau subcelulare constituind în mod obligatoriu o verigă necesară pentru asigurarea funcţiilor normale ale organismului. Se cunoaşte tahifilaxia provocată de efedrină care este explicată printr-un dublu mecanism: epuizarea rezervelor de mediator chimic şi acţiune directă la nivelul receptorului. Administrarea hormonilor feminini este deasemenea corelată cu ritmul circamensual (2). care se instalează la suprimarea drogului. Obişnuinţa este în general un fenomen reversibil care dispare dacă se întrerupe administrarea drogului pentru un timp. Tahifilaxia este fenomenul care constă în diminuarea până la dispariţie a efectului unui medicament administrat repetat în intervale scurte de timp. fie a unei sensibilităţi naturale. timpul optim pentru admnistrarea lor este dimineaţa între orele 6 şi 8. Printre modificările particulare care pot apare la administrarea medicamentelor cităm: toleranţa este consecinţa unei sensibilităţi reduse sau a lipsei de sensibilitate a organismului la unele acţiuni ale medicamentelor. Dependenţa psihică constă în necesitatea psihică imperioasă de a administra drogul.Farmacologie circadian.

s-a imaginat aşa numitul placebo. Astfel s-a stabilit că peste 30% din efectele unor medicamente (tranchilizante.Farmacologie sensibilizării la droguri. fie acumulării medicamentului. capitol în care vor fi prezentate mai pe larg aceste aspecte. fie a sumării efectului în timp. Cumularea constă în amplificarea efectelor unui medicament chiar până la fenomene toxice. adică autosugestiei bolnavului. În unele cazuri este vorba de o deficienţă a funcţionării anumitor organe. de exemplu) se datorează efectului placebo. Din această cauză pentru a evalua efectul real al drogurilor independent de factorii psihici. Uneori cauza acestor fenomene poate fi de natură genetică. fapt care face ca biotransformările şi eliminarea medicamentului să fie încetinită sau chiar împiedicată. La oameni reacţiile psihice care pot interveni pe parcursul evoluţiei unei boli pot modifica semnificativ efectele farmacologice. Acesta este de obicei constituit de o substanţă lipsită de acţiune terapeuitică însă într-o formă de prezentare identică cu cea a medicamentului experimentat cu care este administrat concomitent la loturi de bolnavi care nu sunt informaţi asupra diferenţei dintre preparate. . în urma administrării sale repetate.

La acestea se adaugă suferinţele reprezentate de efectele advese ale medicamentelor. Obiectul de studiu este reprezentat de: tipurile şi tendinţele reacţiilor adverse pe grupe de medicamente. .Farmacologie CURS 3 Farmacoepidemiologia DEFINIŢIA Farmacoepidemiolgia este o ramură nouă a farmacologiei care se ocupă cu studiul administrării şi al efectelor medicamentelor în studii populaţionale mari (14). Terapeutul. grupe de vârstă. trebuie să cunoască foarte bine efectele medicamentelor pe care le prescrie să evalueze efectele terapeutice dar şi pe cele nocive şi deasemenea va trebui să ţină cont de modificarea acestor efecte de către starea clincă care constituie o adevărată patologie medicamentoasă. În 1981. zone geografice evoluţia reacţiilor adverse corelată cu consumul medicamentelor a pacientului. Dobrescu arată că farmacoepidemiologia este ramura corespondentă aplicativă a farmacotoxicologiei cu două funcţii principale una profilactică şi una de combatere. Prescrierea de medicamente trebuie să realizeze o evaluare mai bună a raportului beneficiu/risc pentru fiecare medicament şi pacient în parte. OBIECTUL FARMACOEPIDEMIOLOGIEI Farmacoepidemiologia oferă date care să permită o evaluare cât mai bună a raportului beneficiu/risc pentru fiecare drog şi pacient în parte.

iar de la epidemiologie metodele de studiu.Farmacologie studierea şi elaborarea de măsuri. Reacţia adversă medicamentoasă reprezintă. comportament factori favorizanţi: supradozarea relativă sau absolută asocieri de medicamente cu interacţiuni posibile asocieri cu unele alimente alţi factori naturali (geografici. climatici) factori economico sociali (14) REACŢIILE ADVERSE MEDICAMENTOASE Câmpul caracteristic de preocupare a farmacoepidemiologiei este studiul reacţiilor adverse la medicamente. În concluzie. reactivitate. PROCESUL EPIDEMIOLOGIC MEDICAMENTOS Procesul epidemiologic medicamentos este reprezentat de totalitatea fenomenelor patologice şi a tulburărilor economico – sociale care se manifestă în rândul unei populaţii afectate de aspectele farmacotoxicologice ale unui medicament. cu particularităţi dependente de factori genetici. Procesul epidemiologic medicamentos este determinat de anumiţi factori: factori determinanţi: izvorul epidemiogen (medicamentul cu structura sa chimică care-I imprimă un anumit profil advers) populaţia receptivă. orice reacţie dăunătoare ce apare întîmplător în cursul unui tratament cu medicamentul respectiv administrat în doza obişnuită folosită la om. după Organizaţia Mondială a Sănătăţii. farmacoepidemiologia îşi împrumută obiectul de studiu de la farmacologia clinică. urmărind împiedicarea apariţiei tulburărilor farmacotoxicologice elaborarea de măsuri şi metode pentru întreruperea şi diminuarea procesului epidemiologic formularea legilor generale ale procesului epidemilolgic medicamentos (14). Organizaţia Mondială a Sănătăţii utilizează următorii termeni referitori la reacţiile adverse: .

ce apare într-o relaţie temporală foarte sugestivă. cuprinzând şi modificările paraclinice aferente.Farmacologie Reacţie adversă sigură: un eveniment clinic (ce cuprinde şi modificările paraclinice aferente). Pot apărea trei categorii de pacienţi: cei neobişnuit de susceptibili la acţiunea medicamentului. dar pentru care sunt esenţiale mai multe date în vederea evaluării corecte sau informaţiile sunt încă examinate. după administrarea medicamentului şi care nu poate fi explicat prin boli asociate sau terapii concomitente. dar exagerată la administrarea unui medicament în doze terapeutice. Sunt reacţii ce rezultă din acţiunea farmacologică normală. cuprinzând şi modificări paraclinice. care face ca o relaţie cauzală să fie improbabilă şi în care o explicaţie plauzibilă poate fi oferită de alte medicamente. substanţe chimice sau boli asociate. cuprinzând şi modificări paraclinice. Readministrarea nu este necesară pentru această definiţie. care este improbabil determinat de alte afecţiuni sau terapii şi care prezintă un răspuns clinic convenabil la sevraj. Reacţii adverse de tip I 1. Pot să lipsească sau să fi neclare informaţii despre întreruperea administrării Reacţie adversă improbabilă: un eveniment clinic. dar care poate fi explicat şi prin boli concomitente sau prin alte tratamente. cu o succesiune temporală posibil legată de administrarea medicamentului. raportat ca fiind efect advers. . 2. dar care nu poate fi judecat deoarece informaţiile sunt insuficiente sau contradictorii şi nu pot fi suplimentate sau verificate. cu o relaţie temporală faţă de administrare. Reacţie adversă posibila : un eveniment clinic. Evenimentul trebuie să fie bine definitivat farmacologic sau fenomenologic. Reacţie adversă neevaluabilă/neclasificabilă : un raport sugerând o reacţie adversă. folosind dacă este nevoie readmnistrarea. Reacţie adversă probabilă: un eveniment clinic cuprinzând şi tulburările paraclinice aferente cu succesiune temporală legată sugestiv de administrarea medicamentului. Reacţie adversă condiţionată/neclasificată : un eveniment clinic. Răspunsul la întreruperea administrării este plauzibil.

Este dificil a incrimina medicamentele în apariţia diferitelor reacţii secundare.000 decese cauzate de reacţii adverse anual efortul financiar pentru reducerea riscurilor medicamentoase este uriaş . prin modelele oferite.38). mortalitatea este ridicată. nu sunt ameliorate de scăderea ei. Sunt deobicei dependente de doză (frecvenţa lor creşte cu numărul dozei. 5. iar dintre acestea 2 -12% se soldează cu deces apariţia efectelor adverse prelungeşte perioada spitalizării la cel puţin 10% din pacienţi În SUA se înregistrează 140. 1 . 4.8% din internările în spital sunt cauzate de o iatrogenie medicamentoasă. Sunt deobicei imprevizibile.20% dintre toţi pacienţii dezvoltă o reacţie adversă. Farmacoepidemiologia. 2. pe baza cunoştiinţelor anterioare despre farmacologia medicamentului respectiv. pentru aceasta este obligatorie sistarea completă a administrării medicamentului ex: hipertermia malignă la anestezice (36. Reacţii adverse de tip II 1. dar mortalitate mică (hemoragia la anticoagulante). Sunt previzibile. Sunt reacţii complet aberante. 4. 3. a permis efectuarea de studii controlate ce urmăresc dacă efectul advers studiat apare mai frecvent la populaţia expusă decât la cea neexpusă. de aceea se impune studiul lor la grupe populaţionale mari. Există numeroase studii care arată importanţa iatrogeniei medicamentoase: Reacţiile adverse medicamentoase reprezintă 15% din totalul bolilor. Au incidenţă şi morbiditate ridicată.Farmacologie pacienţii care au primit o doză mai mare de medicament decât se administrează în mod obişnuit. nefiind observate în cursul programelor convenţionale de screening toxicologic şi farmacologic. 3. Nefiind legate de doză. neanticipate de acţiunile farmacologice cunoscute ale unui medicament atunci când este administrat în doze terapeutice. Deşi incidenţa şi morbiditatea sunt deobicei mici. iar diminuarea dozei ameliorează simptomele). pacienţii care au primit o doză convenţională de drog. 10 . dar au o capacitate redusă de a-l metaboliza sau a-l excreta (la care apare un nivel anormal de crescut de medicament).

. Studii caz – martor În cazul bolilor rare. Populaţie studiată Eşantion Factor de risc prezent Factor de risc absent Boală Absenţa bolii Absenţa bolii Boală Prezent Viitor Fig. Există două tipuri de studii – cohortă: prospective în care cercetătorul defineşte eşantionul şi măsoară factorii de risc înainte să apară orice efect retrospective în care cercetătorul defineşte eşantionul şi colectează date despre factorii de risc după ce au apărut efectele. Studii transversale Aceste studii analizează prezenţa unei situaţii într-o populaţie la unanumit moment. 12: Studiu prospectiv de tip cohortă. 3. cât şi studiile transversale sunt scumpe. necesitând mii de pacienţi pentru identificarea factorilor de risc. Se mai numesc studii de prevalenţă sau de supraveghere. Faţă de studile cohortă măsurătorile se fac toate odată.Farmacologie practic orice medicament poate produce reacţie adversă letală (14). Studii de tip cohortă O cohortă reprezintă un grup de subiecţi urmăriţi împreună în timp. TIPURI DE STUDII CLINICE FOLOSITE ÎN FARMACOEPIDEMIOLOGIE În studiul epidemiologic se folosesc următoarele tipuri de studii: 1. fără perioadă de urmărire. studiille – cohortă. fară nici o referire la trecut sau intenţia de a urmări în viitor. 2.

doza şi modul de administrare Această indicaţie scrisă. doza şi durata de tratament.-1960. Medicul. studiile caz martor sunt în general retrospective. în rest. constituie REŢETA (prescripţia. dar cel mai adesea recurge la tratamentul cu substanţe medicamentoase.Farmacologie În timp ce studiile cohortă urmăresc în timp persoanele cu risc pentru a vedea cine face boala. familia sau personalul mediu spitalicesc se însărcinează cu aplicarea farmacoterapiei. iată câteva ilustrări: folosirea de medicamente toxice sau cu efect aditiv atunci când sunt disponibili agenţi mai siguri (barbiturice în loc de benzodiazepine) folosirea unui medicament care nu este de loc necesar (antibiotice în infecţii virale necomplicate) . când formulează un diagnostic. PRESCRIEREA RAŢIONALĂ A MEDICAMENTELOR Oricât de multă farmacologie ar şti un medic. Apare. care prezintă avantaj sub aspectul eficacităţii. Studii experimentale Studiile experimentale sunt studii de tip cohortă în care cercetătorul “manipulează” factorul studiat şi observă efectul asupra unui rezultat. are mai multe posibilităţi de tratament.martor este descoperirea relaţiei dintre thalidomidă şi malformaţiile membrelor observate la copiii născuţi în Germania îhtre 1959. prin care se cere prepararea sau eliberarea unor medicamente şi în care se arată modul. 4. Cu excepţia urgenţelor în care medicul administrează direct medicamentul bolnavului. Un exemplu clasic de studiu caz . iar studiile transversale privesc un singur moment în timp. Greşelile de prescriere sunt atât prin lipsă cât şi prin exces. a varietăţii formelor farmaceutice de administrare şi a preţului de cost convenabil. aceasta rămâne fără valoare dacă nu se reflectă în calitatea reţetelor pe care le prescrie. indispensabilă necesitatea ca medicul să indice în scris substanţele sau specialităţile farmaceutice care trebuiesc utilizate. În procesul de formulare medicul trebuie să ţină seama de două aspecte esenţiale relaţiile risc / beneficiu şi cost / beneficiu. deci. bolnavul însuşi. ordonanţa) medicală (29).

factori ce ţin de farmacist şi nu în ultimă instanţă de relaţia medic – farmacist – pacient. În concluzie. activitate inregistrată în cadrul farmacovigilenţei. protocoale terapeutice depăşite (14). Printre factorii care sunt responsabili de prescrierea suboptimă.activitate de profilaxie care implică: profilul advers al fiecărei substanţe. Există studii care au demonstrat efectul pozitiv al programelor educaţionale asupra practicilor de prescriere. farmacoepidemiologia are două forme de activităţi: . Medicul va trebui să ţină seama de afirmaţia lui Hipocrat “ ori aplici corect un procedeu terapeutic ori nu-l mai recomanda”. contraindicaţiile. simple erori de omisiune. . urmate de înregistrarea şi raportarea lor. cererea particulară pentru un anumit medicament din partea pacientului şi acceptarea de către medic. subpromovarea de substanţe foarte eficiente. enumerăm factori ce ţin de medic. precauţii necesare la diferite categorii de bolnavi. care de fapt este cel mai responsabil în monitorizarea terapiei: incapacitatea medicilor de a se documenta permanent cu privire la date noi esenţiale despre riscurile şi beneficiile administrării de medicamente. depistarea precoce şi diagnosticul corect al reacţiilor adverse.activitate de combatere a fenomenelor farmacotoxicologice ce are două aspecte : . dar nonprofitabile. chiar dacă acesta nu este justificat ştiinţific.Farmacologie folosirea de medicamente ineficiente intr-o anumită afecţiune (vasodilatatoare în demenţa senilă) folosirea de medicamente costisitoare în loc de echivalentul lor mai ieftin (cefalosporine cu spectru larg pentru infecţii uşoare) continuarea unei terapii de lungă durată când aceasta nu mai este necesară (folosirea mai mult de patru luni a unor agonişti H2) (14). în opoziţie faţă de datele ştiinţifice. acţiune exagerată de promovare a anumitor medicamente ale unor companii. factori ce ţin de destinatar (pacient). Enumerăm câţiva factori ce ţin de medic. încrederea exagerată în experienţa clinică.

FARMACOVIGILENŢA (vezi lp nr. au stabilit că substanţele colinomimetice. oxotremorina. lui Virey.Farmacologie aplicarea tratamentului adecvat (14). în 1988. ci şi de momentul administrării drogului.. în 1814.numărul de perioade pe unitatea de timp faza . dar primele ipoteze şi încercări au fost datorate.poziţia începutului oscilaţiei faţă de punctul de origine. în 1972.intervalul unei oscilaţii complete frecvenţa . acetilcolina. .o armonică sinusală sau oscilaţie de relaxare. DOMENIUL DE STUDIU. ISTORIC Cronofarmacologia a fost introdusă ca o categorie epistemologică în 1960 de către Halberg. Friedman si Walker. 19) INTERACȚIUNI MEDICAMENTOASE (vezi lp nr. 19) CRONOFARMACOLOGIA 1. Sunt adevărate ceasornice biologice cvadri sau pluridimensionale. care sunt mai toxice la ora 12 oo. DEFINIŢIA. Halberg şi colaboratorii săi stabilesc (în studiile din 1954 – 1959) că toxicitatea acută a drogului administrat este influenţată nu numai de factorii fizici. Bioritmul este alcătuit din următoarele elemente: amplitudinea (intensitatea) perioada . fiziostigmina experimentate pe şoarece sunt mai toxice la ora 24oo decât agenţii colinolitici atropina sau scopolamina. Acrofaza este măsură a timpului de la un punct de referinţă până la punctul cel mai înalt al ritmului. Bruguerolle şi colab. 2. SCOPUL CRONOFARMACOLOGIEI Bioritmurile sunt considerate mecanisme prin care organismele pot măsura timpul şi spaţiul. Orice ritm poate fi schematizat printr. chimici. fiziopatologici. a stabilit că fenobarbitalul la aceleaşi rozătoare prezintă şi o cronotoxicitate circanuală cu un vârf în ianuarie.

reprezintă fenomene frecvente şi unele cu manifestări caracteristice. influenţele exercitate asupra constantelor ce definesc bioperiodicitatea endogenă. dependenţa de mediul extern şi intern. metabolismul şi eliminarea unui drog şi precizând impactul orei de administrare asupra biodisponibilităţii. Cronofarmacologia studiază: efectele medicamentelor raportate la timpul biologic ce se referă la “ceasurile organismului” şi organizarea lor. cronestezia studiază modificările temporale ale susceptibilităţii biologice care include pe cele ale receptorilor celulelor ţintă sau ale organelor. care variază continuu. Scopul cronofarmacologiei este de a studia variaţiile dependente de timp ale farmacologiei în vederea optimizării utilizării lor cronoterapeutice. precum şi alte modificări periodice ce duc la răspunsuri ale organismului la stimuli fizici.Farmacologie Ritmurile biologice au următoarele proprietăţi: originea genetică (cronogenetică). Cronergia reprezintă studiul modificărilor ritmice ale răspunsului organismului la efectul total – pozitiv şi negativ – al unui drog. Ritmurile circadiene şi circanuale. cât şi de antrenarea orologiilor biologice centrale. Ritmurile biologice reprezintă adaptări ale fiecărei specii la mediu. traduse direct prin indicii matematicii proprii. cu alte cuvinte variaţiile temporale ale modului de acţiune a medicamentului. . specificitatea parametrilor în raport cu structura considerată. adică a farmacodinamiei sale. conform cronofarmacocineticii şi cronesteziei sale (2). chimici sau toxici (medicamente. generând ritmurile circadiene şi circanuale. alimente). persistenţa în absenţa semnelor şi informaţiilor temporale aduse prin sincronizatorii (Zeitgeberii) exogeni. Pentru a evidenţia mai bine modificările determinate de medicamente se pot obţine date legate de : cronofarmacocinetică ce implică studiul modificărilor temporale în absorbţia. ale permeabilităţii membranare etc. distribuţia.

cronoterapeutica încearcă să biooptimizeze efectul medicamentelor: .pe de altă parte. Folosind astfel medicamentele se obţine o eficienţă maximă la doze minime “homeopatice” sau toleranţă maximă la doze mari. .Farmacologie BIOOPTIMIZAREA MEDICAŢIEI presupune obţinerea unei acţiuni curative şi a unei toleranţe biolgice maxime cu reacţii adverse şi toxicitate minime în raport cu momentul administrării medicamentelor. urmăreşte analiza locilor implicaţi în metabolizarea . Diferenţele înregistrate printre subiecţii umani normali. Farmacogenomicastudiază impactul unor trăsături fenotipice ereditare în farmacologie şi toxicologie. în ceea ce priveşte eficacitatea unor agenţi terapeutici şi riscul pentru manifestarea unei stări de toxicitate. care să fie cât mai “cronoeficiente” când sunt date într–un anumit context biologic temporal (“homeopatizarea terapiei”) sporind cronotoleranţa. adică să diminueza toxicitatea. Aceste constituţii sunt denumite polimorfisme genetice. Se avansează deja conceptul de CHRONOM al unei variabile bioritmice (presiunea sanguină. precum şi ale receptorilor şi transportorilor specifici. Prin monitorizarea acestora va fi realizată interferenţa farmacologică oscilantă sub forma de “cronobiotice” ori “cronizatori” (2).pe de o parte. sunt cauzate de existenţa mai multor alele care codifică enzime deosebite prin activitatea lor metabolică. Idealul ar fi găsirea unei “pilule cronobiotice” care să corecteze bioritmurile alterate ca mecanisme fiziopatologice prezumtive ale bolii. să se poată administra doze unice ridicate (în terapia neoplazică) la ore la care efectele secundare sunt mult diminuate. fluxul respirator). prin folosirea unor doze cât mai mici de substanţă activă. IN CONCLUZIE. FARMACOGENETICA DEFINIŢII Farmacogeneticastudiază variaţiile interindividuale ale enzimelor implicate în metabolizarea medicamentelor. filtrarea glomerulară.

pot apare efecte secundare prin produşi intermediari toxici. Aceste anomalii enzimatice se caracterizează prin: a.Farmacologie medicamentelor cu scopul identificării alelelor care afectează eficacitatea medicamentelor sau determină o reacţie adversă la un anumit medicament (38). uneori foarte grave. care determină lipsa efectului farmacologic la doza uzuală. activă în degradarea medicamentului. cu reacţii toxice la doze normale. anormale. methemoglobinemie etc (38). au o sinteză calitativă şi cantitativă condiţionată de prezenţa medicamentului în organism. generând tendinţa de supradozare. măsurile de reanimare pot fi ineficiente. Asemănător fenomenului de inducţie – represie descris de Jacob şi Monod în cadrul reglării adaptative a expresiei genelor la procariote. ştiinţă de graniţă care are obiect de studiu variaţiile genetice interindividuale ale enzimelor implicate în metabolizarea medicamentelor. Genele care codifică sinteza acestor enzime pot fi normale sau modificate sub acţiunea unor mutaţii. Farmacogenomica este ramură a farmacogeneticii. aceste enzime de rezervă care controlează transformarea medicamentelor şi/sau a unor produşi intermediari. în cazul în care enzima atipică induce o cale de metabolizare anormală. Interrelaţia dintre efectul terapeutic al medicamentului şi substratul genetic individual se exprimă la nivelul metabolizării acestuia prin intermediul enzimelor inductibile „drog – metabolizante”. sinteza unei enzime atipice care determină fenomene similare celor amintite mai sus. în astfel de cazuri. . sinteza unei enzime noi. Pentru medicul practician neavizat de manifestările clinice. denumite enzimopatii. având drept consecinţă apariţia unor deficite enzimatice înnăscute. hemoliză prelungită. calitative sau cantitative. c. sinteza insuficientă a enzimei care determină ca efectul agentului farmacologic să apară la doze mai reduse. b. ale receptorilor şi transportorilor. însoţite chiar de pierderea bolnavului prin apnee. trebuie precizat că. ale fenomenului de inducţie – represie enzimatică după administrarea unor medicamente. acesta din urmă având rol inductor.

până la apariţia de reacţii adverse sau la interacţiuni între medicamente atunci când sunt utilizate mai multe medicamente simultan.000 de pacienţi mor. efect farmacologic extins reacţii adverse medicamentoase absenţa activării prodrogului toxicitate medicamentoasă creşterea dozei eficiente metabolizarea prin căi alternative exacerbarea medicamentoase. − molecula receptor de care se leagă drogul poate avea afinităţi diferite datorate polimorfismelor genice. Răspunsurile diferite la droguri pot fi determinate de: − diferenţe în rata metabolizării drogului controlate de o enzimă. Variaţia individuală a răspunsului la medicamente este o problemă clinică deosebit de importantă.Farmacologie EFECTUL POLIMORFISMELOR GENOMULUI UMAN ASUPRA RĂSPUNSULUI LA DROGURI Agenţii farmacologici sunt mai eficienţi pentru unii oameni decât pentru ceilalţi. interacţiunilor Distribuţia pacienţilor în funcţie de răspunsul la medicamente şi de genotipul receptorilor se poate explica astfel: − în grupul de pacienţi refractar la tratament majoritatea prezintă variante mutante ale receptorilor. Consecinţele clinice variază de la un uşor disconfort până la simptome severe sau chiar exitus.2 milioane sunt afectaţi de reacţiile adverse la medicamentele prescrise . − boala poate fi un amestec de subtipuri diferite cu mecanisme de producere şi metabolisme diferite. . Variaţiile individuale pot merge de la absenţa răspunsului la un agent farmacologic. Un studiu din Marea Britanie sugerează că una din cinsprezece spitalizări sunt datorate reacţiilor adverse medicamentoase (48). un alt studiu efectuat în Statele Unite estimează că anual peste 100. iar 2.

Studii recente arată că genotipul contribuie la răspunsul diferenţiat la medicamente. − indivizi cu metabolism rapid. Tabelul 7: Frecvenţa răspunsului ineficient sau refractar la medicamente (Wolf. care prezintă două copii ale genei.Farmacologie − în grupul cu răspuns slab la tratament. Răspunsul la pravastatin la pacienţii aterosclerotici în funcţie de genotipul lor CETP: pacienţii aterosclerotici cu genotip B 1/B1 pentru gena CETP (proteina de transfer a esterilor colesterolului) au un prognostic mai rezervat. care prezintă mai mult de două copii ale genei (amplificare genică) ceea ce produce nivele înalte de expresie ale enzimei. care prezintă o mutaţie ce inactivează gena. predomină variantele cu hiperexpresia receptorilor. − în grupul pacienţilor cu răspuns bun. 2000) Clasa de medicamente Inhibitori selectivi ai recaptării serotoninei Inhibitori ACE Beta blocante Antidepresive triciclice Inhibitori de HMG reductază Agonişti beta 2 Răspuns ineficient sau refractar 10 – 25 % 10 – 30 % 15 – 25 % 20 – 50 % 30 – 70 % 40 – 70 % câteva clase de Co Variaţiile genei implicate în metabolizarea drogului sunt responsabile pentru apariţia următoarelor grupuri de indivizi: − indivizi cu metabolism lent. evidenţiat prin scăderea diametrului mediu al lumenului în decurs de un an comparativ cu . după cum se observă din următoarele exemple: Răspunsul la tratamentul cu tacrine la pacienţii cu maladia Alzheimer în funcţie de genotipul lor ApoE: pacienţii cu alele ApoE 2/3 au un răspuns de 4 ori mai puternic la tacrine faţă de pacienţii cu alele ApoE 4 (13). − indivizi cu metabolism normal. majoritatea pacienţilor prezintă varianta normală.

au cele mai mari rate de vindecare. Răspunsul la albuterol la pacienţii astmatici în legătură cu genotipul receptoriilor beta-2 adrenergici: copiii astmatici cu genotipul Arg/Arg în poziţia 16 a genei receptorului beta-2 adrenergic au un răspuns mai bun la albuterol (bronhodilatator) decât copiii cu genotipurile Arg/Gly sau Gly/Gly . în ceea ce priveşte frecvenţa cardiacă şi tensiunea arterială. neuroleptice) decât caucazienii (24). Pravastatinul ameliorează prognosticul doar la pacienţii cu genotipul B1/B1 (22).Farmacologie pacienţii cu genotip B1/B2 şi B2/B2. probabil datorită unei doze efective mai mari decât la pacienţii cu metabolism rapid sau intermediar. Un alt factor important este reprezentat de diferenţele etnice în răspunsul la droguri. în funcţie de genotipul CYP2 C19: efectul diferenţelor genetice a metabolizării omeprazolului asupra ratei de vindecare a infecţiei cu Helicobacter pylori şi a ulcerului peptic la pacienţii japonezi cu alele mutante pentru gena CYP2 C 19 care determină un status mai sărac al metabolizării. antihipertensive. doze mai mici de droguri psihotrope (săruri de litiu. Aceasta pledează pentru existenţa unor subtipuri de astm cu importanţă în răspunsul la medicamente . orientalii necesită. Agenţii antihipertensivi au rate diferite de eficacitate la diferite grupuri etnice (24): în general. cu variante alelice care produc mai puţină enzimă nu au răspuns la tratament. Tratamentul cu omeprazol al infecţiei cu Helicobacter pylori la pacienţii ulceroşi. în general. negrii răspund mai bine la diuretice decât la betablocante în cazul monoterapiei. Tratamentul cu inhibitori ai ALOX 5 la pacienţii astmatici şi genotipul lor ALOX 5: pacienţii cu alelele ALOX 5 ale genei 5-lipooxigenazei care asigură producţia normală a enzimei au răspuns bine la tratamentul cu inhibitorii ALOX 5 (inhibitori ai leucotrienelor) în timp ce 6% din pacienţi. chinezii sunt mai sensibili la betablocantul propranolol. . decât caucazienii.

pot fi indicatori importanţi ai răspunsului clinic.Farmacologie Tabel 8: Cele mai frecvente polimorfisme farmacogenetice ale enzimelor drogmetabolizante umane (Weber. fie la exacerbarea sa. dextrometorfan Metabolizatori ultra-rapizi: 20% din etiopieni 7% din spanioli 1. warfarină: CYP2C19 slab metabolizatori 23% din orientali 4% din caucazieni Mefenitoină. molecule de transport sau factorii de semnalizare celulară. N-Acetyl transferază . 60% din afro-americani 20% din orientali IDENTIFICAREA VARIANTELOR GENETICE ASOCIATE CU DIVERSE REACŢII ADVERSE MEDICAMENTOASE Mult mai aproape de aplicarea clinică se află determinarea variantelor genetice care afectează eficienţa agentilor farmacologici uzuali. nortriptilină. Cele mai uşor exploatabile polimorfisme sunt cele implicate în metabolizarea medicamentelor. omeprazol: (acetilare) Slab metabolizatori 60% din albi. Polimorfismele funcţionale apărute în oricare dintre aceste gene poate duce fie la lipsa efectului terapeutic. ibuprofen. Prezenţa polimorfismelor în oricare din genele care codifică receptorii medicamentelor.5% din scandinavieni Tolbutamidă. 1997): Citocrom P450 (oxidare): CYP2D6 slab metabolizatori 6% din caucazieni 2% din afro-americani 1% din orientali Codeină. diazepam.

dar pot fi. cunoscut şi ca debrisoquin-hidroxilaza. Multe din aceste medicamente sunt utilizate pentru tratamentul unor afecţiuni neuropsihice şi cardiovasculare în care fereastra terapeutică este îngustă şi efectele adverse sunt frecvente. mutaţiile genei care codifică citocromul P450 CYP2C9. un factor important în conversia prodrogului în forma activă. De exemplu. care este responsabilă de eliminarea metabolică a celor mai multe medicamente folosite în medicină. afectează răspunsul pacientului la acest medicament şi creşte doza necesară (Aithal. Polimorfismele afectează nu numai disponibilitatea agentului farmacologic. iar efectul analgezic nu este obţinut la pacienţii “slabi metabolizatori” pentru CYP2D6.Farmacologie Exemplificăm cu câteva din cele mai frecvente polimorfisme farmacogenetice ale enzimelor drog-metabolizante umane care pot duce la apariţia de reacţii adverse: Citocromul P450s Citocromul P450s reprezintă o familie poligenică de enzime localizată predominant hepatic. are un polimorfism accentuat şi este inactiv la 6% din indivizi. La indivizii ”slabi metabolizatori” genele care codifică citocromul P450s conţin frecvent mutaţii inactivante care duc la absenţa completă a enzimei active şi la compromiterea severă a capacităţii de a metaboliza medicamente. 1999). . În Marea Britanie mai multe milioane de oameni prezintă riscul unui metabolism neadecvat şi apariţiei de reacţii adverse în momentul prescrierii de medicamente care sunt substrat pentru CYP2D6. care metabolizează warfarina. deasemenea. codeina este metabolizată în morfină de către citocromul CYP2D6. Citocromul P450 CYP2D6 Citocromul CYP2D6. Astfel. Variabilitatea genetică a nivelului de expresie şi a funcţiei acestor enzime afectează major eficienţa medicamentelor.

nimlodipina. în mianserin. cozapina. Altă variantă apare ca urmare a amplificării în întregime a genei CYP2D6. la unii indivizi existând chiar 13 copii ale genei aranjate în tandem (Johansson. olanzapina. desmetilcitalopram. De exemplu. s-a estimat că o doză zilnică de 10-20 mg de nortriptilină ar fi suficientă pentru un pacient ”slab metabolizator”. thioridazina. fluvoxamina. utilizate maprotiline.Farmacologie Tabelul 9: Medicamente care sunt metabolizate de citocromul P450 CYP2D6 (Meyer. nortriptilina. zuclopenthixol. pe când pentru un “metabolizator ultrarapid” care moşteneşte mai multe copii ale genei CYP2D6 necesită până la 500 mg pe zi. perfenazine. imipramina. desipramina. care răspunde de metabolismul agenţilor antitumorali 6mercoptopurina şi 6-thioguanina (Lennard. oxprenolol. Probleme clinice pot apare la coadministrarea de medicamente care inhibă CYP2D6. haloperidolul. venalfaxine.1990). 2000) Medicamente utilizate în tratamentul bolilor neuropsihice: Amitriptylina. Thiopurin-metiltransferaza Un alt polimorfism cu importanţă clinică apare în cazul enzimei thiopurinmetiltransferaza (TPMT). fluoxetina. Acest polimorfism de amplificare face ca indivizii să metabolizeze medicamentele atât de rapid încât nu se pot obţine efecte terapeutice la dozele uzuale. cum ar fi codeina. bolilor tratamentul . Mexiletina. clomipromina. Astfel chinidina. timolol. tranilcipromina. paroxetine. Medicamente cardiovasculare: Alprenolol. risperidone. un puternic inhibitor CYP2D6 exagerează efectele altor droguri prescrise concomitent sau poate împiedica activarea metabolică a altor droguri de către CYP2D6. amiodarona. flecainide. levopromazina. indoramina. propranolol.1993). făcându-l inactiv.

cu afinităţi diferite faţă de suxamethoniu. cu un timp de înjumătăţire de patru minute. care manifestă răspunsuri toxice exagerate la doze normale de thiopurină. care sunt necesari în doze mari pentru a obţine remisiunea clinică. În mod normal. Variantele ereditare ale enzimei interesează anestezistul întrucât durata de acţiune a succinilcolinei. după administrarea preoperatorie de suxamethoniu. . Ea degradează acetilcolina eliberată la nivelul joncţiunilor neuromusculare. Deficitul de pseudocolinesterază (apneea la succinilcolină) Colinesteraza plasmatică (pseudocolinesteraza.Farmacologie Polimorfismul genetic al acestui locus este asociat cu dificultatea obţinerii unei doze eficiente a acestor agenţi chimioterapici la copiii cu leucemie. Succinilcolina este hidrolizată printr-un proces în două etape: întâi până la succinilmonocolină şi apoi la acid succinic. deci în cazurile de insuficienţă a funcţiei hepatocelulare scade activitatea sa. Timpul de înjumătăţire al pseudocolinesterazei a fost estimat la 8 – 16 ore. prezentă în plasmă.mercaptopurină. butirilcolinesteraza normală. Unele centre medicale furnizează deja un serviciu de diagnostic fenotipic în scopul conducerii cu maximă eficienţă a tratamentului cu 6. Pseudocolinesteraza există sub variate forme enzimatice. mivacuriumului şi. astfel fenotipul TPMT pote fi un factor important în tratamentul eficient al leucemiei la copii. Pseudocolinesteraza este produsă în ficat. Copiii cu deficienţe ereditare de TPMT demonstrează o toxicitate hematopoetică severă când sunt trataţi cu aceşti agenţi chimioterapici. Se întâlneşte în plasmă şi în majoritatea ţesuturilor. în unele cazuri.000 şi cu o structură tetraedrică. butirilcolinesteraza sau colinesteraza nespecifică) este o enzimă cu greutatea moleculară de 320. 1966). a anestezicelor locale esterificate este determinată de activitatea acestui sistem enzimatic (Hall et al. un medicament miorelaxant utilizat frecvent în procedurile de anestezie generală. apărând la aproximativ 1% din populaţia caucaziană (homozigoţi). asigură degradarea sa rapidă. ea este foarte stabilă în probele de ser şi poate fi păstrată pentru perioade lungi la temperaturi de – 20° C fără a-şi pierde activitatea. Polimorfismul TPMT este relativ rar. dar nu şi în eritrocite.

butirilthiocolină) cu ser sau plasmă conţinând colinesterază. notate după cum urmează: E 1u – forma normală. care au o frecvenţă în populaţie de 1:25. datorită unei combinaţii hidroliză-difuziune de la nivelul plasmei. fără afinitate pentru degradarea substratului (miorelaxantul). et al. E 1s – alela de tip „silent” (care nu produce enzima) şi alela necunoscută pentru enzima de tip Cynthiana (cu activitate crescută). Activitatea Genotip EuEu EaEa Eu Ea Eu Ef EfEa EfEs colinesterazică (u/10) 677-1860 140-525 285-1008 579-900 475-661 351 Numărul de dibucaină 78-86 18-26 51-70 74-80 49-59 63 Numărul de fluorid 55-65 16-32 38-55 47-48 25-33 26 Număr clorid 1-12 46-58 15-34 14-30 31. Incidenţa purtătorilor de alele atipice este variabilă la diferite populaţii: caucazienii au o frecvenţă mai mare a alelelor E1a şi E1f. după administrarea preoperatorie de suxamethoniu se înregistrează brusc şi în mod imprevizibil o apnee prelungită de la 2 – 3 minute la câteva ore necesitând măsuri urgente de reanimare. Excreţia urinară şi legarea de proteine joacă roluri fără importanţă în eliminarea succinilcolinei.36 25 de Număr de succinilcolină 89-98 4-19 51-78 87-91 56-59 81 Există mai multe proceduri pentru testarea activităţii pseudocolinesterazei. E1a – forma atipică. care sunt rare la populaţiile mongole. pot dezvolta o apnee anormal de lungă. E1f – alela fluororezistentă (fluoridul inhibă activitatea colinesterazei normale). Produsul de reacţie este cuplat cu acidul 5. 1996). Indivizii homozigoţi pentru alela atipică (E 1a E1a) vor sintetiza o enzimă atipică.Farmacologie S-a estimat că doar 5% din cantitatea de agent farmacologic injectat ajunge la nivelul plăcii motorii. durata de acţiune fiind determinată de rata metabolismului. Locusul alelei a fost determinat pe braţul lung al cromosomului 3 (3q25).000 şi care posedă 50% din activitatea normală a enzimei. Între indivizii unei populaţii există un polimorfism al metabolizării drogului bazat pe existenţa unor alele rare. Majoritatea metodelor se bazează pe reacţia unei thiocoline (ex.5`- . la aceşti indivizi. Tabel 10: Caracteristicile biochimice ale unor variante ale pseudocolinesterazei (după Rosenberg H. Chiar heterozigoţii (E 1u E1a).

Acest număr este constant pentru fiecare individ şi nu depinde de concentraţia enzimei. el a mai observat că la acele persoane care manifestă sensibilitate la succinilcilină. iar cei cu valori în jur de 20 sunt homozigoţi atipici cu prelungirea marcată a activităţii succinilcolinei. În ambele cazuri. Cu ajutorul tehnicilor actuale de genetică moleculară s-au descris detaliat mutaţiile punctiforme care caracterizează variantele alelice. Kalow et al.Farmacologie dithiobis-(2-nitrobenzoic) şi formează un produs colorat care poate fi urmărit spectrofotometric. Întrucât fluoridul hidrolizează in vitro substratul enzimei (mai puţin la pacienţii cu alela Ef) s-a descris şi un număr de fluorid. au arătat pentru prima oară că atât modificările calitative. perfuzia cu două unităţi de sânge (aduce cantităţi suficiente de pseudocolinesterază) şi administrarea de 0. POSIBILITĂŢI ŞI TENDINŢE ACTUALE ÎN FARMACOGENETICĂ Farmacogenetica este un domeniu de interes crescând în medicină şi în industria farmaceutică. s-au mai descris un număr de clorid şiun număr de succinilcolină (tabelul 10) cu utilitate variabilă în diagnosticarea susceptibilităţii la apnee produsă de succinilcolină.03 mg/kg neostigmină. cât şi cele cantitative ale enzimei determină durata apneei. Procentul de inhibiţie al reacţiei a fost numit numărul de dibucaină. anestezicul local dibucaina (Nupercaina) inhibă hidroliza substratului benzilcolină mai puţin decât la subiecţii cu răspuns normal la succinilcolină. Indivizii cu valori în jur de 60 sunt heterozigoţi şi au un răspuns aproape normal la succinilcolină. Distribuţia discontinuă a numerelor de dibucaină (tabelul 10) sugerează un model de transmitere monogenic: indivizii cu valoarea numărului de dibucaină în jur de 80 sunt homozigoţi normali. probabil aceste descoperiri vor duce la crearea unor teste de diagnostic mai precis a susceptibilităţii la apnee. farmacogenetica reprezintă atât un motiv de îngrijorare cât . Pentru medicii ai căror pacienţi nu răspund în conformitate cu aşteptările la terapia medicamentoasă. ceea ce îl face deosebit de util în depistarea persoanelor susceptibile. mivacurium este metabolizat în cantităţi semnificative tot de către pseudocolinesterază. Deşi este un miorelaxant antidepolarizant. tratamentul apneei constă în continuarea ventilaţiei artificiale. ca urmare pot apare episoade de apnee şi la administrarea de mivacurium (36).

Stadiul cel mai avansat pare a fi atins de ţările scandinave. Mai multe laboratoare independente furnizează industriei farmaceutice şi practicii medicale o gamă largă de servicii de testare la nivel de ADN a polimorfismelor farmacogenetice. celule obţinute prin raclarea mucoasei bucale sau foliculi piloşi) şi permit determinarea rapidă şi certă a ”profilului farmacologic” al pacientului. Cercetările în farmacogenetică evoluează în două direcţii principale: . Cercetările farmacogenetice au câştigat enorm datorită progresului actual al geneticii moleculare şi a secvenţializării genomului în cadrul Human Genome Project. Aplicabilitatea clinică a testării farmacogenetice depinde de importanţa relativă a fiecărui polimorfism în determinarea conduitei terapeutice. acestea se datorează dezvoltării de tehnologii care permit screeningul rapid al polimorfismelor specifice cât şi avansării cunoaşterii secvenţelor genice în cazul unor gene care codifică enzime.Farmacologie şi de speranţă. Cea mai utilizată aplicaţie este folosirea genotipării CYP2D6 pentru a ajusta doza de agenţi farmacologici în bolile psihice (40). Până recent singura posibilitate de a identifica un pacient cu risc genetic pentru o anumită reacţie adversă era testarea fenotipică cu administrarea unor agenţi farmacologici markeri. Este totuşi dificil de a prezice dacă industria farmaceutică va asimila testarea farmacogenetică ca o metodă de rutină în indicaţiile de prescriere a medicamentelor cu metabolizare polimorfă. Numeroase droguri care au produs răspunsuri variabile sau reacţii adverse severe au trebuit să fie retrase de pe piaţă provocând pierderi importante industriei farmaceutice şi de aceea multe companii încearcă să-şi minimalizeze pierderile prin pretestarea metabolizării produselor lor. folosind enzime variabile genetic. Medicii trebuie să fie preveniţi dacă un agent farmacologic prescris este supus variabilităţii farmacogenetice şi trebuie să cunoască aplicabilitatea datelor teoretice. care produc răspunsuri diferite. canale ionice şi alte tipuri de receptori implicaţi în răspunsul la medicamente. Testarea farmacogenetică este folosită în mod curent doar într-un număr limitat de spitale universitare şi de centre de excelenţă specializate. Asemenea proceduri sunt invazive ceea ce reprezintă un dezavantaj faţă de testele moderne bazate pe analiza ADN care necesită mici probe de ţesut (sânge obţinut din puncţia pulpei degetului.

s-ar putea ca peste nu mulţi ani să fie considerat lipsit de etică a dministra anumite medicamente fără a fi testat în prealabil profilul farmacogenetic. producerea de noi medicamente pentru pacienţii cu genotipuri specifice (“stratificarea medicamentelor”). Totuşi există suficiente date care susţin afirmaţia că farmacogenetica va deveni deosebit de importantă în serviciile de sănătate. testarea farmacogenentică va reduce în mod substanţial necesitatea spitalizării şi a costurilor sale datorată reacţiilor adverse medicamentoase. . eliminîndu-se empirismul în stabilirea dozei şi reducând costurile de spitalizare datorate reacţiilor adverse. în cazul prescrierii simultane a mai multor agenţi farmacologici se va ţine cont de ajustarea dozei în funcţie de genotip şi de posibilitatea interacţiunilor medicamentoase. de aceea considerăm esenţial ca acest domeniu să facă parte din curriculumul pentru învăţământ superior medical (44). Capacitatea de a identifica indivizii sensibili înainte de a administra medicamentul are şi o importantă componentă economică. Dezvoltarea prescripţia farmacogeneticii va evolua este de la unul din mecanismele actual la prin care medicală empirismul tratamentul medicamentos individualizat. Testarea farmacogenetică ar putea fi primul exemplu al aplicării anlizei ADN la nivel populaţional. stabilirea unor profiluri farmacogenetice personale prin identificarea genotipurilor individuale ale pacienţilor. asociaţi cu diverse boli care ar putea fi ţinte pentru noi medicamente.Farmacologie identificarea genelor specifice şi a produşilor acestora. Căile de dezvoltare care se întrevăd în viitorul apropiat sunt (26): stabilirea unor principii de prescriere bazate pe studii clinice pentru medicamentele susceptibile de a avea un metabolism polimorf. în viitorul apropiat. dar mai este încă o cale lungă până la apariţia unor kituri farmacogenetice disponibile pentru medicii curanţi în vederea identificării medicamentelor la care este sensibil un anumit pacient (40). identificarea genelor şi a variantelor alelice care afectează răspunsul individual la agenţii farmacologici uzuali.

Farmacologie O altă direcţie importantă a farmacogeneticii o constituie răspunsurile individuale în cazul terapiei genice. Există deja rezultate promiţătoare în terapia oncologică obţinute cu aşa numiţii “agenţi antisens”, substanţe ce pot interveni la nivelul ADN-ului celulei canceroase pentru a declanşa mecanismele apoptotice, dar reactivitatea interindividuală este încă puţin cunoscută în acest caz.

Farmacologie

CURS 4

Medicatia S.N.C.

şi SNV

ANXIOLITICE; HIPNOTICE; ANTIDEPRESIVE; NEUROLEPTICE ANXIOLITICE Efectul anxiolitic se caracterizează prin atenuarea/suprimarea stării de anxietate, de diverse etiologii. Administrarea acestor substanţe poate duce la ameliorarea stării unor bolnavi cu afecţiuni nevrotice sau de tip cortico-visceral. Tranchilizantele sunt larg utilizate în practică în nevroze, pre şi postoperator şi în afecţiuni somatice însoţite de anxietate. Reprezentanţi: a) Benzodiazepine: - Diazepam - Oxazepam - Medazepam - Lorazepam - Bromazepam b) Anxiolitice nebenzodiazepinice: - Meprobamat

Farmacologie - Hidroxizin - Buspirona Efecte adverse: În general sunt bine suportate; pot să producă sedare cu diminuarea performanţelor psiho-motorii (ceea ce implică prudenţă în utilizarea lor la şoferi), iar în cazul administrării cronice - dependenţă. Indicaţii: stări de anxietate, tensiune psihică (şi implicaţii - insomnie, cefalee etc.), sindrom psihovegetativ, stări depresive cu agitaţie, sindrom de abstinenţă la alcoolici, tulburări de comportament la copii; medicaţie pre- şi postopratorie, spasme reactive ale musculaturii striate (psiho-neurogene, miogene sau reumatice), stări spastice la copii. • Diazepam (Diazepam, Valium, Seduxen) - efectul tranchilizant este intens, deprimarea motorie marcată, util în afecţiuni spastice şi convulsivante (status epilepticus, tetanos). Prezentare: cp. 2mg sau 10mg (flacon cu 30 bucăţi); fiole a 10mg/2ml soluţie injectabilă (cutie cu 5 bucăţi). Administrare: 2-10mg de 1-2 ori/zi; la bătrâni 2mg de 1-2 ori/zi; intramuscular sau intravenos lent 2-20mg (se poate repeta după 3-4 ore). • Nitrazepam (Nitrazepam, Mogadon) Prezentare: cp. de 2,5mg; seara la culcare 2-4 cp. • Oxazepam (Oxazepam, Adumbran) - este un metabolit activ al Diazepamului, cu acţiuni similare cu acesta. Prezentare: cp. de 10mg; 1-3 cp./zi. • Clordiazepoxidul (Napoton, Librium) - tranchilizant cu efect peste 8 ore; administrat la culcare poate induce somnul, acţionează aditiv cu alcoolul; Prezentare: drajeuri de 10mg; 1 dg. de 3 ori pe zi. • Medazepam (Medazepam, Rudotel) - utilizat în sindromul psihovegetativ, are proprietăţi tranchilizante mai reduse, numit şi "tranchilizant de zi". Prezentare: cp. de 10mg; 1/2-1cp. de 2-3 ori pe zi.

Farmacologie Alţi reprezentanţi: Triazolam (Triazolam, Alcion), Clonazepam, Flunitrazepam

(Flunitrazepam, Rohypnol) • Meprobamatul - tranchilizant de durată medie, deprimant psihomotor, inductor al enzimelor microzomiale hepatice. Este indicat în diverse stări anxioase şi în insomnie. Prezentare: cp. de 400mg (flacon cu 50 bucăţi); Administrare: 1/2-1 cp. de 2-4 ori pe zi în anxietate, stări de tensiune psihică, insomnie, sindrom psihovegetativ, sindrom de abstinenţă, pregătirea anesteziei generale. • Hidroxizina (Hydroxyzine, Atarax) - tranchilizant cu acţiune slabă; în plus prezintă şi un efect antihistaminic, util în dermatoze cu componentă psihoafectivă. Prezentare: drajeuri de 25 mg si fiole cu 100mg/2ml. Indicat în nevroze, stări de anxietate, tulburări de somn, distonie neurovegetativă, sindrom climacteric, urticarie şi dermatoze alergice, combaterea vomei etc. Administrare: oral, 2-4 dg. pe zi fracţionat la mese; intravenos foarte lent 1/2-1 fiolă. • Buspirona (Buspar) - este un anxiolitic "anxioselectiv" (nu are şi acţiuni hipnotice, anticonvulsivante şi miorelaxante); efectul său anxiolitic este comparabil cu al Diazepamului. Cazuri clinice: 1. Pacienta M.V. în vârstă de 53 ani se prezintă la medicul de familie cu următoarele simptome: dificultăţi de adormire de aproximativ o lună de zile, cearcăne în jurul ochilor; locuieşte singură, tresare la cele mai mici zgomote, verifică uşile de la intrare în cursul nopţii de mai multe ori de teama hoţilor. Se pune diagnosticul de insomnie anxioasă. Recomandaţi un tratament în acest caz şi prescrieţi reţeta. 2. Pacientul I.M. în vârstă de 65 ani este internat la clinica oftalmologică cu diagnosticul de cataractă senilă şi urmează a fi operat a doua zi. Pacientul nu a mai suferit intervenţii operatorii până în prezent, aflâdu-se într-o stare de anxietate. Pacientul este hipertensiv, prezentând în antecedente crize hipertensive declanşate de emoţii puternice. Prescrieţi medicaţia posibilă a fi administrată pacientului seara la culcare în preziua operaţiei şi cu o oră înainte de actul operator.

Farmacologie 3. Pacienta R.D. în vârstă de 45 de ani se prezintă la serviciul de dermatologie cu acuze de prurit la nivelul antebraţelor şi partea dorsală a mînii, tegumente eritematoase, simptome accentuate după utilizarea unor detergenţi în gospodăria personală. Se pune diagnosticul de dermatoză alergică. Prescrieţi un tranchilizant minor indicat pentru această situaţie.

SEDATIVELE SI HIPNOTICELE Efectul sedativ se manifestă prin deprimare psiho-motorie cu liniştirea pacientului, uneori somnolenţă, calmând stările de excitaţie şi agitaţie psiho-motorie. Efectul hipnotic constă în favorizarea instalării unui somn asemănător cu cel fiziologic. Efectul tranchilizant sau anxiolitic se caracterizează prin atenuarea stării de anxietate. Obs.: Unele medicamente pot prezenta toate tipurile de efecte menţionate mai sus, aceste efecte fiind greu de delimitat, frecvent fiind dependente de doza de substanţă medicamentoasă administrată.

I. HIPNOTICELE - în doze mici au efect sedativ, în doze mijlocii hipnotic şi în doze mari narcotic. Reprezentanţi: 1. Ciclobarbital - prezentare cp. 0.2g - efect hipnotic pentru inducerea somnului în insomnii; efectul este rapid, se instalează in 15minute şi dureaza 3-5 ore, doza recomandată: 1cp. seara, ca hipnotic; 3x1/4 - 1/2 cp./zi, ca sedativ şi la copiii peste 5 ani. 2. Amobarbital - are o durată de acţiune relativ lungă - prezentare: Amital cp. 300 mg şi Dormital cp. 100 mg

poate să apară dependenţă. mialgii. (cu 1 oră înainte de intervenţie) . . seara la culcare (100 mg). seara la culcare. agitaţie. de 15 mg pentru efect sedativ şi fiole 200 mg (Doza Max. oscilaţii de tensiune .Farmacologie 3. cp.trezirea din somn e însoţită de senzaţie de greaţă. hiperexcitaţie. în criza de epilepsie.au efect hipnotic de obicei la doze mai mari . iritabilitate. HIPNOTICE NEBARBITURICE: 1. se foloseşte şi în insomnii. sudoraţie şi diaree. tremor. Glutetimida .ca antiepileptic (se fac asocieri cu antiepileptice majore) se începe cu doze mici: 50mg/zi apoi 2x100 mg/zi. în I-a zi im. Benzodiazepine . ca sedativ 2-3x1cp de 15 mg/zi .. . 2. pregătirea intervenţiilor chirurgicale.25g) ce se administreaza im.prezentare cp.administrare: . dezorientare. miorelaxant.durata efectului hipnotic 4-8 ore . 100 mg pentru efect hipnotic. anestezic general superficial (doar la doze mari) şi un slab efect inductor enzimatic. Fenobarbital . .somnul produs este profund şi revigorant .ca hipnotic 1 cp. tulburări de somn.mai prezintă efect tranchilizant.=0. 1-2 fiole apoi se continuă tratamentul oral cu 1 cp.la întreruperea tratamentului poate apare un sindrom de abstinenţă.se recomandă seara la culcare 1-2 cp. cefalee. anticonvulsivant. manifestat prin: anxietate.

Farmacologie Reprezentanţi pentru efectul hipnotic: 1. Amitriptilina: Amitriptilină drajee 25 mg. Antidepresive triciclice: • Cu efecte timo-analeptice bazale: au ca efect principal efectul antidepresiv. Clasificare şi reprezentanţi: 1 1. lentoarea în gândire.se administrează seara la culcare 2-4 cp. dificultatea de concentrare. este recomandat în insomnia produsă de anxietate . Unele antidepresive au şi acţiune anxiolitică. secundar. ANTIDEPRESIVE Definiţie: Sunt medicamente cu acţiune stimulantă asupra psihicului. la adulţi. anorexia. Imipramina: Antideprin drajee 25 mg fiole 25 mg/2 ml administrate intramuscular Clomipramina: Anafranil drajee 10 mg şi 25 mg fiole 25 mg/ 2 ml administrate intramuscular Nortriptilina: Nortriptilină drajee 10 mg • Cu efecte timoleptice: au ca efect principal efectul anxiolitic. 2. care scad sau înlătură simptomatologia depresivă: tristeţea. pierderea interesului şi a elanului vital. . secundar au efect antidepresiv. Nitrazepam (Mogadon) . lentoarea motorie.5 mg Nitrazepam .prezentare: cp. sunt uşor anxiolitice şi stimulează elanul vital. la bătrâni şi copii doza e mai mică (este bine suportat de pacienţi).efectul se instalează mai lent 1/2-1 oră.

administrate intramuscular 2. 2.Farmacologie fiole 50 mg/ 5 ml Doxepin: Doxepin. • Cu efecte timo-analeptice bazale: Maprotilina: Ludiomil comprimate 10. Totuşi. dar au efecte secundare mai reduse. Efectul antidepresivelor se instalează lent. . Sapilent comprimate 25 şi 100 mg fiole 25 mg/ 2 ml. 50 mg/ 2 ml Trimipramina: Surmontil. Antidepresive tetraciclice: sunt înrudite cu antidepresivele triciclice. 50. INHIBITOARELE MONOAMINOOXIDAZEI (IMAO): Tranilcipromina Fenelzina Sunt rar folosite deoarece efectul antidepresiv este slab şi efectele adverse sunt numeroase. Tratamentul începe cu doze mici (25-75 mg/zi Imipramină sau Amitriptilină) care se cresc progresiv până la doza terapeutică (150-200 mg/zi). este necesară schimbarea antidepresivului cu un altul. 75 mg fiole 25 mg • Cu efecte timoleptice: Mianserina: Miansan drajee 10 şi 30 mg Trazodona: Pragmazone 3. Principii de administrare: 1. de aceea tratamentul nu trebuie întrerupt înainte de 14 zile. 25. Sinequan drajee 25 mg fiole 25 mg/ 2 ml. dacă după 6 săptămâni de tratament nu intervine nici o ameliorare.

Efectele atropinice contraindică aceste preparate la pacienţii cu adenom de prostată sau glaucom cu unghi închis. aritmii. Cardiotoxicitatea se manifestă prin tahicardie.Farmacologie 3. Bolnavilor cardiaci ce necesită tratament antidepresiv li se pot administra antidepresive tetraciclice. pusee de hipertensiune arterială. 4. rareori hipotensiune arterială. aritmii. Aceste efecte sunt prezente în mult mai mică măsură la antidepresivele tetraciclice. TRATAMENTUL ÎN BOALA PARKINSON Clasificarea antiparkinsonienelor : I. existând riscul rebound-ului depresiv. prin dezinhibiţie. ceea ce contraindică aceste preparate la cei cu infarct miocardic recent. Durata terapiei antidepresive este de minim 3-6 luni în funcţie de tipul depresiei. Antiparkinsoniene dopaminergice: Levodopa Bromocriptina Selegelina Amantadina II. Tratamentul antidepresiv nu se întrerupe niciodată brusc. Este contraindicat consumul de alcool în timpul tratamentului cu antidepresive. Efectele adverse cele mai frecvente ale antidepresivelor triciclice sunt cardiotoxicitatea şi fenomenele atropinice. IMAO nu se asociază niciodată cu un alt antidepresiv. iar dacă se schimbă un antidepresiv cu un inhibitor de monoaminooxidază intervalul dintre cele două tratamente trebuie să fie de cel puţin 3 săptămâni • • • Este necesară supravegherea bolnavului în timpul tratamentului deoarece antidepresivele pot creşte riscul suicidar. hipertensiune arterială sau tendinţă la hipotensiune arterială. 5. Antiparkinsoniene anticolinergice: Trihexifenidil .

Preparate: Levodopa + benserazidă: . probabil datorită evoluţiei leziunilor centrale şi agravării bolii în timp.Farmacologie Prociclidina Biperiden Orfenadrina Reprezentanţi: I. de aceea s-au introdus inhibitori periferici de dopadecarboxilază: benserazida şi carbidopa. La începutul tratamentului efectul unei doze apare în 30 minute -1oră şi durează aproximativ 5 ore.6 ani de tratament eficacitatea diminuă şi durata efectului fiecărei doze scade (la aproximativ 1 oră). Levodopa Este precursorul metabolic al dopaminei. Asocierea levodopa + inhibitori de dopa-decarboxilază: dopa-decarboxilaza Levodopa Dopamină Această transformare are loc atât la nivel central. sau preparate retard. ANTIPARKINSONIENE DOPAMINERGICE 1. Levodopa nu este eficace în sindromul parkinsonian provocat de neuroleptice. aceasta necesită administrarea de doze mici. Tot după o perioadă de timp de la începutul tratamentului pot apare fluctuaţii ale răspunsului la tratament în cursul unei zile = fenomenul on-off. După 5 . repetate. cât şi în periferie. Dopamina eliberată în periferie produce efecte adverse.

doza se creşte cu 1/2 cp. doza optimă este de aproximativ 3-5 cp. cu doze crescând progresiv.Madopar: 500 mg Levodopa ţ 125 mg Madopar (100 mg levodopa + 25 mg benserazidă) Madopar HBS sunt capsule retard. Levodopa + carbidopa: Nakom. pe zi. până la doza obişnuită de 400-800 mg Levodopa + 100-200 mg benserazidă pe zi. eficace în fenomenul on-off. Se pot asocia cu Madopar-capsule convenţionale.5 mg benserazidă Madopar 125 = capsule cu 100 mg levodopa + 25 mg benserazidă Madopar 250 = capsule cu 200 mg levodopa + 50 mg benserazidă Madopar HBS (sistem echilibrat hemodinamic) = capsule retard cu100 mg levodopa + benserazidă 25 mg Administrare: Tratamentul începe în spital.5 de 3-4 ori / zi.Farmacologie Madopar 62.5 = capsule cu 50 mg levodopa + 12. la 1-2 zile. . Sinemet . Doza se creşte progresiv cu aproximativ 100 mg levodopa /săptămână. Iniţial se administrează 1 capsulă Madopar 62. Echivalenţa Levodopa . în 3-4 prize. de 1-2 ori pe zi. Bromocriptina Este indicată la bolnavii cu boală Parkinson care nu mai pot fi controlaţi convenabil cu Levodopa (mai ales datorită fluctuaţiilor diurne). în 4 prize.comprimate ce conţin: 250 mg levodopa + 25 mg carbidopa 100 mg levodopa + 10 mg carbidopa 100 mg levodopa + 25 mg carbidopa Administrare: Tratamentul începe cu 1/2 cp. Îşi încep acţiunea la aproximativ 3 ore după administrare. 2. înaintea meselor.

30 mg/zi. capsule 5 şi 10 mg. 2 × 100 mg/zi. în cure de 3-4 săptămâni.25 mg de 1-2 ori pe zi. 3. Obişnuit se administrează 10. în 4 prize.40 mg/zi. 4. în 3-4 prize. 2.Farmacologie Tratamentul începe cu doze mici: 1. ANTIPARKINSONIENE ANTICOLINERGICE: Trihexifenidil Este indicat în boala Parkinson şi în sindroamele extrapiramidale produse de neuroleptice. apariţia efectelor secundare (greaţă.5 mg. Baclofen. Doza obişnuită este de 5-10 mg /zi. la mese. Prezentare: Viregyt capsule 100 mg. Ca tratament adjuvant în boala Parkinson se mai folosesc miorelaxante centrale: Diazepam. la mese. sub supraveghere medicală.5 mg la 2-3 zile. Prezentare: Romparkin. Clorzoxazon. Tratamentul începe cu doze mici care se cresc treptat. dozele se cresc progresiv. . Amantadina Se administrează oral. Tratamentul începe cu doze mici (1 mg) care se cresc treptat. la câteva zile. vărsături. până la 400 mg /zi. comprimate 2 mg. doza optimă este cuprinsă între 4 . în 2 prize. pentru evitarea toleranţei. Principii de tratament în boala Parkinson : 1. cu 2. II. mişcări coreiforme) necesită oprirea creşterii dozei sau reducerea temporară a acesteia. uneori se poate ajunge la doze de 50 mg/zi sau chiar mai mult. Prezentare: Parlodel cp. Selegelina Se administrează în cazuri incipiente de boală Parkinson sau asociat cu levodopa în cazurile constituite.

Clasificare: In funcţie de criteriul terapeutic se clasifică în: I. deoarece pot apare achinezie şi rigiditate severe. 25 mg/5 ml i. Doza zilnică va fi fracţionată într-un număr de prize. cu atât mai mare cu cât doza totală/24 h este mai mare. Neuroleptice sedative Reprezentanţi: I. însă sub strictă supraveghere. Neuroleptice antideficitare (dezinhibitorii sau incisive) care acţionează mai ales faţă de sindroamele deficitare (pierderea iniţiativei. stare confuzională. constând în atenuarea simptomelor psihotice (halucinaţii. 4. III.oral f. cu o posologie stabilită. II. Neuroleptice antiproductive (reducătoare) care influenţează simptomele psihotice productive (delir./i. autism) din bolile psihice. Levodopa necesită o fracţionare maximă a dozelor. Este de dorit să nu se schimbe fără motiv un medicament eficient. indiferenţă afectivă). În caz de diminuare a eficienţei terapeutice apare necesitatea introducerii unui nou medicament. NEUROLEPTICE FENOTIAZINICE 1.oral Plegomazin dj 25 mg . în stări psihotice acute Doza: . NEUROLEPTICE Definiţie: Neurolepticele (tranchilizantele majore) sunt medicamente simptomatice cu acţiune antipsihotică. halucinaţie). mai ales după ce au apărut fenomenele on-off. delir.v.m. Cea mai eficientă asociere este cea dintre Levodopa şi anticolinergice. Clorpromazina Clordelazin dj 25 mg . 3. acestea pot răspunde şi la o întrerupere temporară a tratamentului cu Levodopa ("vacanţă terapeutică").Farmacologie 2.

Farmacologie . Periciazina Neuleptil caps. Supradozarea determină fenomene cardiotoxice (aritmii. 25 mg .în nevroza anxioasă 25 .200 mg/zi Are acţiune sedativă foarte intensă.m. Doza: 150 . buv.ca antipsihotic 100 . Levomepromazina Levomepromazin cp 2 mg. (în soluţie uleioasă) Flufenazina enanat (Moditen retard) se administrează o dată la două săptămâni.în psihoze 200 .30 mg/zi 5. 4 mg/ml • esteri cu acţiune retard. 10 mg sol. 50 mg .ca antiemetic: 25 .400 mg/zi (cel mult 1000 mg/zi) în 4 prize/zi sau o singură doză zilnică seara la culcare .oral Doza: . Flufenazina dj 1 mg.100 mg/zi 2. 4. 4 mg sol.oral f.50 mg/zi Are acţiune sedativă marcată şi anxiolitică.i.m. Tioridazina dj 5 mg.800 mg/zi (în spital) 50 . 3. . în picături 40 mg/ml Doza: 15 .200 mg/zi (în ambulator) . 25 mg/1 ml . chiar moarte subită cardiacă). administrat i.

se administrează i. II. socioterapie. 2. implică colaborarea activă a bolnavului şi familiei.Farmacologie Flufenazina decanoat (Dapotum D) se administrează o dată la trei săptămâni. 3. buv. Neurolepticele sunt medicamente simptomatice utilizate în afecţiunile psihice acute şi cronice facilitând reinserţia socială a pacienţilor. răspunsul la tratament şi toleranţa medicamentoasă. Principii de administrare: 1. la 4 săptămâni. 2. întreruperea sa fiind cauză de recăderi. Toate neurolepticele induc tulburări extrapiramidale necesitând asocierea cu Romparkinul.m.5. Consumul băuturilor alcoolice este contraindicat în cursul tratamentului cu neuroleptice. 5 mg/1 ml Haloperidol decanoat = preparat retard f 50 mg/1 ml. Imap. Orap 6. vârsta pacientului. 5. NEUROLEPTICE BUTIROFENONICE Haloperidol Haldol cp 0. Dozele terapeutice variază în funcţie de gravitatea psihozei. 5 mg sol. 8. 2 mg/ml f. Fluanral. 4.m. la interval de 1 . Tratamentul cu neuroleptice este un tratament de lungă durată. ergoterapie. Efectul antipsihotic se instalează gradual după aproximativ 3 săptămâni de la debutul terapiei şi este maxim după 2-6 luni. meloterapie. 7. În tratamentul de lungă durată a psihozelor cronice pot fi utilizate neuroleptice sub formă de preparate retard (administrate i. . Medicaţia neuroleptică poate fi asociată cu alte tipuri de terapie utilizate în bolile psihice: psihoterapie.4 săptămâni eliberează treptat compusul activ) cu următoarele avantaje: a) siguranţa administrării (important mai ales la psihoticii care nu cooperează) b) complianţă mai bună a bolnavilor c) folosirea de doze mai mici decât în cazul administrării zilnice Exemple de neuroleptice retard: Moditen (Modecate).

Codeina fosforică Acţiune antitusivă marcată prin deprimarea centrului tusei. favorizează bronhospasmul. 15 mg Tussamag soluţie (1mg/1 pic. ANTITUSIVELE sunt medicamente simptomatice capabile să oprească tusea.10 . poate produce constipaţie Risc neglijabil de dependenţă în utilizare obişnuită. iritativă de diverse etiologii Prezentare: Codein fosfat comp. nu produce somnolenţă sau constipaţie. obositoare pentru bolnav (îndeosebi la cardiaci şi debili. atunci când tusea accentuează iritaţia laringiană şi traheobronşică.20 mg de 3 . Paxeladină Acţiune antitusivă prin deprimarea centrului tusei.3 ori / zi Pricipii generale de administrare a antitusivelor • Antitusivele reprezintă o medicaţie simptomatică utilă doar în situaţiile în care tusea este neproductivă. . nu deprimă centru respirator. 40 mg Oral 40 mg de 2 .) Administrare: oral . emfizemul.4 ori / zi 2. Indicaţii: tusea uscată. pătrunderea expectoraţiei şi a materialului infectat în profunzimea tractului respirator în inspiraţie profundă). dăunătoare. moderat analgezic. Reprezentanţi: 1.Farmacologie CURS 5 Medicaţia aparatului respirator I. Indicaţii: tusea uscată Prezentare şi administrare: Paxeladine comp.

internă 0. productivă Prezentare şi administrare: Brofimen comp. II. bronşectazie. Indicaţii: tusea umedă. 750 mg / 100 ml Anavix sol. 8 mg Oral 8 . Sunt antitusive foarte puternice. Dezvoltă obişnuinţă şi dependenţă • Se administrează numai pe cale orală de 2 . 30 mh / 5 ml Principii generale de administrare a expectorantelor: • Expectorantele reprezintă o medicaţie simptomatică utilă în afecţiunile bronhopulmonare cu secreţii vâscoase pe care bolnavul nu le poate elimina prin tuse (bronşite acute. Bromhexina Reduce vâscozitatea sputei şi favorizează expectoraţia din traheobronşite acute şi cronice. pneumotorax. bronşite cronice. Indicaţii: tusea umedă productivă Prezentare şi administrare: Ambroxol sol. afecţiuni ORL . hemoptizie. Ambroxol Reduce vâscozitatea sputei şi favorizează expectoraţia în afecţiuni bronhopulmonare acute şi cronice. . EXPECTORANTELE sunt medicamente care favorizează expectoraţia prin creşterea şi fluidificarea secreţiilor traheobronşice. 8 mg şi sol.2% Bromhexin comp.rinite. Ele cresc semnificativ volumul expectoraţiei şi lichefiază secreţiile vâscoase aderente. anevrism de aortă. sinusite).16 mg de 3 .4 ori / zi 2. mucoviscidoză. 1.3 ori / zi/ • Nu se asociază cu fenotiazina şi antidepresivele deoarece se potenţează. bronhopatii cronice obstructive. infarct pulmonar).Farmacologie • Deşi puţin folosite Opiu şi Morfina pot fi utile în situaţiile speciale în care se doreşte asocierea acţiunii antitusive cu cea analgezică şi sedativă (bolnavii cu cancer bronhopulmonar. fracturi costale.

compus de sinteză.5 . aerosoli sol.4 ori / zi b) Terbutalina: simpaticomimetic β2 selectiv cu acţiune asemănaătoare Salbutamolului Prezentare şi administrare: Bricanyl comp. dar cu scurtă durată de acţiune.3 ori / zi i. rareori parenteral (i.5 mg de 3 -4 ori / zi . 4 mg Ventolin comp. Medicaţia bronhodilatatoare: 1. 2 mg şi 4 mg . bronhopatii obstructive Prezentare şi administrare: Salbutamol comp. expectorant cu efect rapid. i.Farmacologie • Bromhexina. sirop 2 mg/5 ml . înrudit cu bromhexina. 2.4 ori / zi.v. mucolitic uzual..). Bronhodilatatoare simpaticomimetice sunt bronhodilatatoare de primă alegere la un bolnav asmatic a) Salbutamol: simpaticomimetic β2 selectiv cu acţiune bronhodilatatoare Indicaţii: criza de astm bronşic. 2. 5 mg/ml oral 4 mg de 3 . • Ambroxolul. utilizat cu succes în afecţiunile de mai sus.5 mg flacon injectabil 0. intermitent sau persistent. fără efecte adverse (rareori greaţă) se administrează pe cale orală la adulţi şi copii de 3 .5 mg/ml aerosoli 100 mg/10 ml oral 5 mg de 2 . tratament de fond în astmul bronşic. bine tolerat. prezintă două avantaje clinice importante: favorizează penetrarea unor antibiotice în secreţiile bronşice lichefiază mucusul bronşic vâscos • Expectorantele se administrează cel mai adesea pe cale orală.m. local prin aerosolizare. instalaţii) pe sonda endotraheoală sau canula de traheotomie III. utile în astmul bronşic (AB) A. Antiastmatice sunt medicamente cu efecte bronhodilatatoare şi antiinflamatoare.m.

Indicaţii: astm bronşic persistent. 1. Prezentare şi administrare: Serevent aerosoli 25 mcg / puf aerosoli 2 pufuri de 25 mcg / zi (la 12 ore) 2.Farmacologie c) Salmeterol: simpaticomimetic β2 cu selectivitate ridicată (efecte adverse neglijabile) cu acţiune prelungită timp de 12 ore. Bronhodilatatoare metilxantinice Teofilina: produce relaxarea musculaturii bronşice prin acţiunea directă asupra musculaturii netede. Nu este activ în criza asmatică. Acţiunea se instalează gradual în 3 . Bronhodilatatoare anticolinergice Bromura de ipratropiu: antiasmatic preferat la bolnavii cu bronşită cronică obstructivă cu hipersecreţie de mucus. CORTICOSTEROIZII a) Beclometazona. însă efectele secundare sunt minime chiar în supradozare.7 zile de tratament. Reduc edemul mucoasei respiratorii şi hipersecreţia. bronşite.4 ori / zi B. Indicaţii: astm bronşic în criză. Uşoară activitate antiinflamatoare.v. Stimulează activitatea cardiacă. MEDICAŢIA ANTIINFLAMATOARE: Constituie tratamentul esenţial al astmului bronşic deoarece inflamaţia cronică a mucoasei bronşice este principalul factor patogenic întâlnit în această afecţiune. 100 mg fiole 240 mg/10 ml oral 100 mg de 3 ori/zi i. în 30 minute 3. tratament de fond al astmului bronşic Prezentare şi administrare: Aminofilin comp. 100 mg Miofilin comp. Fluticazonă: acţiune farmacodinamică mai redusă faţă de corticoterapia sistemică (orală sau injectabilă). toate formele. tratament de fond (între crize).v. lent 5 mg / kg / zi preferabil perfuzie i. Prezentare şi administrare: Atrovent aerosol 20 mg / doză Aerosoli câte 2 pufuri de 3 . .

edem pulmonar acut. şoc anafilactic. alergii cutanate. rinite alergice. severe. tratament de fond (nu este activ în criză).2 săptămâni. lent 100 .10 f) ! soluţie incompatibilă cu alte medicamente 2. Indicaţii: astm bronşic de fond (nu este activ în criză).250 mg (4 . Prezentare şi administrare: Intal capsule 20 mg Inhalator cu un turbonihaler (dispozitiv special) o capsulă la 6 ore. acute.Farmacologie b) Hidrocortizon hemisuccinat: acţiune antiinflamatoare în afecţiuni sistemice. Inhibitoare ale degranulării mastocitare a) Acid cromoglicic: stabilizează membranele mastocitare şi reduce eliberarea de mediatori bronhospastici. b) Ketotifen: stabilizează membrana mastocitară şi inhibă eliberarea mediatorilor chimici (histamina) bronhospastici (pe receptorii H2). Bronşite alergice. Indicaţii: astm bronşic. Acţiunea se instalează în 1 .v.4 săptămâni. Prezentare şi administrare: Ketotifen comprimate. Prezentare şi administrare: Hidrocortizon hemisuccinat fiole 25 mg/5 ml i. stare de rău asmatic. Acţiunea se instalează în 3. Indicaţii: astm bronşic în criză. sirop oral 1 comprimat (1 măsură) de 2 ori / zi .

inhalator . o singură doză dimineaţa) Astm sever persistent Astm sever Astm uşor intermitent Astm uşor persistent Astm moderat persistent .teofilină retard + anticolinergice (ATROVENT) Treapta 5 Se adaugă corticoid per oral (cea mai mică doză posibilă.Farmacologie Indicaţiile tratamentului antiasmatic de fond în funcţie de gradul de severitate al bolii Consensul de la BETHSEDA 1992 Treapta Medicaţie Grad de severitate Treapta 1 Β2 agonişti inhalatori de scurtă durată (fenoterol-BEROTEC) "la nevoie" maximum 1 dată pe zi (dar nu zilnic) Treapta 2 • corticoid inhalator zilnic • β2 agonişti inhalatori de scurtă durată (fenoterol-BEROTEC) "la nevoie" Treapta 3 • corticoid inhalator zilnic în doze înalte • sau β2 agonist de lungă durată • β2 agonist de scurtă durată (fenoterol-BEROTEC) "la nevoie" sau anticolinergice (ATROVENT) Treapta 4 • corticoid inhalator zilnic în doze înalte • bronhodilatatoare zilnic: .β2 agonist de lungă şi scurtă durată.

Farmacologie .

control cvasiccomplet al simptomelor Corticoizi oral În astmul sever. la copii Corticoizi inhalatori De elecţie în astmul persistent.Farmacologie Principiile de tratament în astmul bronşic Principiu Astm bronşic terapeutic Identificarea şi înde. pe termen lung. termen lung Pe termen lung Rol neprecizat Rol neprecizat pe Pe termen lung la cazurile care răspund Adjuvant Numai în infecţiile confirmate. medicaţie durată scurtă de "de depanare" acţiune Β2-adrenergice cu În astmul cu crize durată lungă de nocturne acţiune Anticolinergice În criză. alternativă la β2-adrenergice Teofiline retard În astmul cu crize nocturne Cromoglicat. în exacerbările severe Mucolitice Adjuvant Antibiotice Numai în suprainfecţiile confirmate Măsuri • Imunizare complementere • Reflux gastroesofagian • Tratament ORL • Desensibilizare specifică Oxigenoterapia În exacerbări Educaţia pacientului Indispensabilă BPOC • Fumat • Poluare • Infecţii bronşice Regulat. fără cure prelungite iarna • Imunizare • Reflux gastro-esofagian • Kineziterapie respiratorie • Nutriţie • Terapie cardiovasculară De lungă durată Indispensabilă . pe termen lung Rol neprecizat Primul tratament. Astmul uşor şi nedocromil moderat.• Pneumalergeni părtarea factorilor • Infecţii virale de risc • Aspirină Β2-adrenergice cu În criză.

Farmacologie CURS 6 Medicaţia aparatului cardio-vascular .

EPA .25 mg oral 2 dj / zi dimineaţa.insuf. la care Digoxinul (filtrat glomerular) . 5 zile / săptămînă i. . = 0.flutter şi fibrilaţie atrială Administrare: oral 1 cp / zi dimineaţa. în urgenţe 2. parox.insuf. Lanatozid "C" Indicaţii: . 1.5 mg (adm.v.TPS Prezentare şi administrare: Lanatozid "C" drajee = 0. 5 zile / săpt. Deslanozid f = 0. şi f.v.TPS-tahic. cardiace cronice . în urgenţe 3.25 mg. Digitoxina (metabolizată hepatic) este un tonicardiac de rezervă.v.Farmacologie MEDICAŢIA DIGITALICĂ Digitalicele (tonicardiacele) sunt medicamente care cresc forţa şi viteza de contracţie a miocardului aflat în insuficienţă cardiacă (efect inotrop pozitiv). Digoxin cp = 0. 5 zile / săpt. Digitoxina (Digitalin) Indicaţii: insuficienţă cardiacă cronică Prezentare şi administrare = sol 1 ml = 1 mg = 50 pic. utilizată numai la bolnavii cu insuficienţă cardiacă cronică şi IRC asociată. oral 5 pic / zi dimineaţa.EPA (edem pulmonar acut) . ! Observaţie Datorită T 1/2 lung (risc mărit de supradozaj digitalic). cardiacă cronică .) • este tonicardiacul cel mai utilizat în terapia : . i.4 mg i. suprav.

cr.c. tonicardiac d) prezenţa / absenţa hipopotasemiei. fiolă) şi a căii de administrare (oral / i. 4. oral 3. doza de saturaţie pentru : Digoxin = 1.5 mg Deslanozid = 1. Mărimea dozei de digitală variază în funcţie de: a) vârsta pacientului (la bătrâni.v compensată adm.Farmacologie este contraindicat Principii generale de administrare a tonicardiacelor : 1. e) asocierea digitalei cu alte medicamente (care pot diminua / accentua acţiunea farmacodinamică a tonicardiacului). pentru a evita apariţia intoxicaţiei digitalice. 2. Alegerea formei farmaceutice (cp.nu a primit niciodată digitală .v.în ultimele 7. Nedigitalizat : . Propafenona.6 mg Lanatozid "C" = 2mg b) i. Tratamentul cu digitalice se numeşte "digitalizare" şi se face individualizat. Amiodarona. filtrarea glomerulară este diminuată ceea ce impune reducerea dozei de Digoxin. antiaritmicele (Chinidina.10 zile nu a mai luat tratam.) depinde de situaţia clinică a pacientului ex.v. hipopotasemia măreşte riscul aritmogen al digitalului). pentru fiecare bolnav în parte. (comparativ cu adultul) b) prezenţa / absenţa insuficienţei hepatice / renale c) bolnavul a fost sau nu digitalizat anterior (cu consecinţe asupra mărimii dozei de încărcare). . Tratamentul tonicardiac se face respectând următoarele doze : a) doza de saturaţie (încărcare) se găseşte trecută în tabele. Ex. a) în EPA utilizăm Digoxin i. diferind de la un tonicardiac la altul poate fi administrată oral / i. Verapamil) cresc digoxinemia impunând reducerea dozelor de Digoxin.

regresia semnelor clinice ale insuficienţei cardiace). Diuretice tiazidice (Saluretice): Hidroclorotiazida (Nefrix) Indicaţii: hipertensiune arterială .Digoxin = 0. administrarea lor urmărind două obiective: a) normalizarea cifrelor TA sau reducerea lor către valorile normale. insuficienţă cardiacă Prezentare şi administrare: Nefrix cp. AVC).5 mg = 2 dj /zi . b) prevenirea complicaţiilor secundare bolii hipertensive (EPA. Tratamentul digitalic poate fi întrerupt : a) temporar (la bolnavii cu supradozaj digitalic) b) definitiv (fibrilaţie atrială remisă în ritm sinusal sau malformaţie cardiacă. DIURETICELE 1.25mg = 1cp / zi .Digitalin = 5 pic / zi 5. 50 mg. ANTIHIPERTENSIVE Definiţie: Medicamentele antihipertensive.3 ori / săptămână Indapamid ("Tertensif") Indicaţii: HTA uşoară / moderată / severă ! Observaţie: Actualmente este considerat "diureticul de uz cardiologic" deoarece este: • extrem de eficace. Clase de medicamente antihipertensive administrate ca terapie de primă intenţie în formele de HTA uşoară / moderată A. oral 50 mg de 2 . corectată chirurgical).Farmacologie b) doza de întreţinere este doza care menţine efectul clinic dorit (rărirea frecvenţei cardiace.Lanatozid "C" = 0. se administrează oral doza de întreţinere este : . scad prin diverse mecanisme valorile tensiunii arteriale (TA). normalizând tensiunea arterială la 80% din pacienţii hipertensivi .

• în doze mici. hiperuricemie (excepţie indapamida) B. • utilizarea lor cronică determină tulburări metabolice: hiperglicemie. edeme de diverse etiologii Prezentare şi administrare: Furosemid cp. 100 mg .Farmacologie • reduce hipertrofia ventriculară stângă • neutru din punct de vedere metabolic Prezentare şi administrare: Tertensif cp. în criza HTA / EPA • acţiunea hipotensoare a diureticelor este legată de depleţia de sodiu şi de scăderea volumului circulant. 40 mg oral 1 . diureticele reduc valorile tensiunii arteriale.m.BLOCANTELE 1. 1 cp. criză hipertensivă.2 cp. 2. oral. / i. hipercolesterolemie. β . având drept consecinţă diminuarea morbidităţii / mortalităţii cardio . • acţiunea diureticelor este sinergică cu a altor hipotensoare.vasculare. bisăptămânal fiole 2 ml / 20 mg i.v. / 24 ore 2.selective (β1-selective): • Nevibolol ("Nebilet") cp 5 mg (este β-blocantul cel mai cardioselectiv) • Bisoprolol ("Concor") cp 5 mg • Metoprolol ("Betaloc") cp 50 mg. β .blocante cardio . mai ales la hipertensivii vârstnici.5 mg. Diuretice de ansă Furosemid Indicaţii: HTA formă moderată şi severă.

aceste β-blocante tind a fi înlocuite de β-blocantele cardioselective care au o tolerabilitate superioară şi o complianţă terapeutică îmbunătăţită.Farmacologie • Atenolol ("Tenormin") cp 50 mg Indicaţii: Toate β-blocantele enumerate mai sus sunt utilizate în terapia HTA esenţiale asigurând: un succes terapeutic pentru toate grupele de de hipertensivi un raport "trough-to-peak" ridicat (raportul dintre efectul antihipertensiv rezidual şi cel maxim) toleranţă foarte bună. ! Observaţie: În prezent. 50 mg • Enalapril ("Renitec". "Enap") cp 10 mg. β-blocante neselective • Propranolol ("Inderal") cp 10 mg. INHIBITOARELE ENZIMEI DE CONVERSIE (IEC) • Captopril ("Capoten") cp 25 mg. cu incidenţă redusă a efectelor secundare 2. C. 20 mg • Lisinopril ("Zestril") cp 20 mg • Ramipril ("Triatec") cp 5 mg • Perindopril ("Prestarium") cp 4 mg • Trandolapril ("Gopten") cp 2 mg (IEC cu cel mai lung T1/2) IEC sunt antihipertensive de primă linie şi înaltă performanţă: controlând valorile TA şi reducând semnificativ mortalitatea la pacienţii hipertensivi . 40 mg • Oxprenolol ("Transicor") cp 40 mg Indicaţii: HTA esenţială toate formele (preferenţial la hipertensivii tineri) în monoterapie sau în asociere cu alte hipotensoare.

asigurând: D. 10 mg • Felodipina ("Flodil") cp 5 mg. diabetici) Se administrează oral în: 3 prize / 24 ore Captoprilul 2 prize / 24 ore Enalapril şi Lisonopril priză unică Ramipril. 10 mg • Lacidipina ("Caldine") cp 4 mg Ele asigură: un efect antihipertensiv pe 24 ore. "Epilat") cp 10 mg • Nicardipina ("Loxen") cp 20 mg • Amlodipina ("Norvasc") cp 5 mg. BLOCANTELE CANALELOR DE CALCIU • Nifedipina ("Adalat". Perindopril şi Trandolapril Inhibitorii receptorilor AT1 ai angiotensinei II • Losartan ("Cozar") • Valsartan ("Diovan") caps 80 mg Indicaţii: • HTA esenţială la toate vârstele. în monoterapie sau asociat cu un diuretic foarte bună tolerabilitate pe loturi mari de hipertensivi o incidenţă a tusei de 10 ori mai redusă decât în cazurile tratate cu IEC . coronarieni.Farmacologie reducând hipertrofia ventriculară stângă având toleranţă foarte bună chiar şi la pacienţii hipertensivi cu risc crescut (vârstnici.

în asociere cu alte hipotensoare Prezentare şi administrare: Haemiton cp./zi ! Observaţie: La oprirea bruscă a terapiei. 120 mg • Diltiazem ("Dilzem") cp 60 mg. afecţiuni asociate şi medicaţie concomitentă • tolerabilitate înaltă cu rată scăzută de renunţare la tratament • comoditate în administrare (1 . 120 mg Indicaţii: HTA toate formele.2 prize /zi) • Verapamil ("Isoptin') cp 40 mg. Administrare: oral în 1 . 250 mg oral la 8 ore . ANTIHIPERTENSIVELE PRIN ACŢIUNE CENTRALĂ Clonidina Indicaţii: HTA formă moderată / severă.2 prize / 24 ore MEDICAMENTE DE A II-A ALTERNATIVĂ ÎN TERAPIA HTA ESENŢIALE Sunt administrate după eşecul medicaţiei hipotensoare de primă intenţie.Farmacologie • un control constant al tensiunii arteriale indiferent de vârstă. unde reduc semnificativ tensiunea arterială şi controlează eficient frecvenţa arterială cardiacă. 80 mg. 75 mcg oral 2 x 1 cp. risc de "Rebound" ! Metildopa Indicaţii: HTA medie / severă Prezentare şi administrare: Dopegyt / Aldomet cp.

blocante IEC sau Losartan blocante de calciu Fiecare dintre aceste medicamente administrate în monoterapie. fumatul) existenţa unei patologii asociate bolii hipertensive • Debutul terapiei hipotensoare se va face prin monoterapie.vasculari.70% din hipertensivi. • În cazul controlului insuficient al valorilor tensionale prin tratament hipotensor monoterapic (administrat 3 săptămâni-1 lună) vom alege biterapia antihipertensivă astfel: β-blocante + IEC diuretice + β . în prezenţa dietei hiposodate c) visceralizată: cardiac . diabet zaharat.(hipertrofie VS) .ocular (retinopatie hipertensivă) . ţinând cont de: vârsta pacientului (diureticele sunt medicamentele hipotensoare cele mai bine tolerate de vârstnici) factorii de risc cardio . care poate fi reprezentat de: diuretice β . pentru a aprecia eficacitatea şi toleranţa medicamentului ales.renal (proteinurie) Cum prescriem un antihipertensiv ? • Tratamentul hipotensor este individualizat pentru fiecare bolnav în parte. ce pot fi asociaţi bolnavului hipertensiv (obezitate.blocante . la verificări repetate b) persistentă.Farmacologie PRINCIPII GENERALE DE ADMINISTRARE A MEDICAMENTELOR ANTIHIPERTENSIVE Când prescriem un antihipertensiv ? Atunci când HTA este: a) permanent crescută. ! Observaţie: controlează valorile TA la 50 .

Farmacologie diuretice + IEC diuretice + blocante de calciu IEC + blocante de calciu β. • Tratamentul hipotensor (indiferent de medicamentul ales) se va începe prin administrarea de doze mici.blocante . IEC diuretice . care controlează valorile tensionale. până la atingerea dozei minime eficace.blocante + dihidropiridine ! Observaţie: În urma acestor asocieri medicamentoase. care se cresc progresiv. Alegerea antihipertensivului în funcţie de vârsta pacientului Vârstă Tineri Vârstnici Clasa de medicamente β. peste 90% din bolnavii hipertensivi răspund favorabil la tratament. blocantele de calciu Alegerea antihipertensivului în funcţie de patologia asociată HTA esenţiale Boala asociată Cardiopatie ischemică Aritmii Indicaţii β-blocante cardio-selective blocante de calciu (dihidropiridine) β-blocante blocante de calciu (verapamil. dilzem) diuretice IEC blocante de calciu (dihidropiridine) IEC blocante de calciu Blocante de calciu Metildopa β-blocante Contraindic aţii relative insuficienţă cardiacă cronică diabet zaharat BPCO Sarcină diuretice β-blocante β-blocante IEC Blocante de calciu .

Atenolol ("Tenormin") .v.ung. β-blocante cardio-selective . Pentaeritril tetranitrat ("Pentalong"/"Nitropector") .5 mg. 2 doze /zi 3.v.cp 50 mg.cp . 2% precordial.) Prezentare şi administrare: Nitroglicerina .cp = 20 mg. 2 doze /zi 4. aplicaţii locale pe tegument . I Derivaţii nitraţi constituie prima medicaţie antianginoasă introdusă în terapeutică (1857). în IMA (infarct miocardic acut ) 2. având drept consecinţă oprirea / rărirea frecvenţei crizelor anginoase. cât mai precoce) d) EPA (edem pulmonar acut ) (i. diminuând necesarul de oxigen miocardic. sublingual în criza de angor . 40 mg oral la 6-8 ore.spray 1 puf = 0. aplicaţii precordial .fiole = i.TTS = plasture cu Nitroglicerină. 1.v. NITROGLICERINA Indicaţii: a) angină pectorală de efort b) criză de angină pectorală c) IMA (infarct miocardic acut ) (i. 20 mg oral la 6-8 ore.Farmacologie ANTIANGINOASE Antianginoasele sunt medicamente care restabilesc echilibrul între necesarul şi oferta de oxigen la nivelul miocardului ischemiat.cp = 0.cp = 10 mg.50 mg. Isosorbid dinitrat ("Isoket" / "Isodinit"/ "Maycor") .BLOCANTELE sunt medicamente care reduc frecvenţa cardiacă şi forţa de contracţie a miocardului.4 mg în criză . 20 mg oral la 8 ore II β . 1. Isosorbid mononitrat (" Maycor") . 100 mg (doză unică) .

β-blocante neselective : . .Metoprolol cp 100 mg (2 doze /zi) . terapia β-blocantă nu va fi întreruptă brusc datorită riscului de rebound hipertensiv . • Amlodipina ("Norvasc") cp 5 mg. în angina pectorală de efort.Farmacologie . 40 mg.Oxprenolol .nu vor fi asociate β-blocantele cu Verapamil sau Dilzem (datorită sumării efectului inotrop şi cronotrop negativ) III BLOCANTELE CANALELOR DE CALCIU Sunt medicamente care reduc necesarul de oxigen miocardic (Verapamil / Dilzem) sau cresc oferta de oxigen la nivelul miocardului ischemiat (dihidropiridinele).cp 10 mg.cp 40 mg ! Observaţie .Acebutolol cp.administrare oral la 8 ore. 10 mg • Felodipina ("Plendil") cp 5 mg. post infarct ! Observaţie: Cardioselectivitatea este dozo-dependentă 2. 120 mg • Diltiazem ("Dilzem") cp 80 mg .Propanolol . 10 mg • Nifedipina ("Epilat") cp 20 mg • Verapamil ("Isoptin") cp 60 mg.în boala coronariană.

În criza de angină pectorală. 4 mg Indicaţii : tratament profilactic al crizelor de angină pectorală (angor de efort şi angor spontan) Administrare: oral.4 mg (1 puf repetat la 5 minute de maximum 3 ori).5 mg sublingual 1 cp repetat la nevoie după 5 minute de maximum 3 ori (dacă durerea precordială persistă. Pentru profilaxia crizei anginoase. administrăm: a) Nitroglicerină cp = 0.2 prize / zi IV Molsidomina ("Corvasal") cp 2 mg.risc IMA) b) Nitrolingual spray 1 puf = 0. se impune consult medical .Farmacologie Indicaţii: angină pectorală instabilă boală coronariană cu: HTA esenţială şi tahiaritmii supraventriculare Administrare: oral 1 . în 4 prize / 24 ore V. utilizăm: a) în angina pectorală de efort Derivaţi nitraţi + β-blocante Trimetazidină / Molsidomină (adm. oral/transdermic) (preferabil cardio-selective) . 2. Trimetazidina ("Preductal") cp 20 mg Indicaţii: tratamentul pe termen lung al anginei pectorale conferind tuturor pacienţilor coronarieni: citoprotecţie miocardică permanentă eficacitate antianginoasă majoră Administrare: 60 mg / 24 ore în timpul meselor PRINCIPII GENERALE DE ADMINISTRARE A MEDICAŢIEI ANTIANGINOASE 1.

4. de tip amlodipină (risc mic de tahicardie reflexă şi de hTA ortostatică). Bolnavul care urmează tratamentul antianginos cu derivaţi nitraţi. va fi în permanenţă la îndemâna bolnavului.deoarece există riscul renunţării la . efort fizic.Farmacologie b) în angina pectorală instabilă Derivaţi nitraţi + Blocante ale canalelor de calciu (oral / transdermic) 3.β-blocante cardioselective . 5. b) Termenul de valabilitate obişnuit al Nitroglicerinei de uz sublingual. b) pot fi utilizate doze mici de: • • • derivaţi nitraţi (se reduce intensitatea cefaleei pulsatile şi creşte complianţa pacientului la tratament).5 mg . Blocante de calciu. spray = 0. înaintea unei situaţii cunoscute de pacient ca declanşatoare a crizei anginoase (stress.frig). este scurt ~ 3 luni (nu se vor cumpăra mai multe cutii pentru stocaj la domiciliu. putând fi utilizată şi profilactic .4 mg). c) Bolnavul trebuie să cunoască cel mai neplăcut şi frecvent efect advers al Nitroglicerinei . va primi de la medic următoarele informaţii : a) Nitroglicerina (cp = 0. Avantajele acestor asocieri medicamentoase: a) cresc toleranţa la efort a bolnavilor coronarieni (medicamentele alese acţionând sinergic).blocante ale canalelor de calciu care au dublă acţiune famacodinamică (antianginoasă şi hipotensoare / antiaritmică). β-blocante diminuă semnificativ efectul inotrop negativ secundar al acestor medicamente). existînd riscul expirării termenului de valabilitate)."cefaleea pulsatilă" . La bolnavii care prezintă patologie asociată de tip : a) boala coronariană + HTA forme diverse b) boala coronariană + aritmii supraventriculare Vom administra fie .

Clasificarea antiaritmicelor (după acţiunea farmacodinamică şi locul de acţiune) . ANTIARITMICE Definiţie sunt medicamente care acţionează prin deprimarea . de conducere II "M" care încetinesc conducerea impulsurilor în atrii şi nodul AV III "M" care încetinesc conducerea intraventriculară IV "M" accelerează conducerea în atrii V "M" accelerează conducerea la nivelurile INDICAŢIE ARITMII .5 grupe: ACŢIUNE I "M" care încetinesc viteza de conducere a impulsurilor la toate nivelele sist. eronat că doar la el se manifestă acest efect deranjant.excitabilităţii fiind utilizate în scop curativ / profilactic la bolnavii cu aritmii cardiace.ATRIALE MEDICAMENT AMIODARONA FLECAINIDA PROPAFENONA TAHIARITMII SUPRAVENTRICULAR E TAHIARITMII VENTRICULARE B-BLOCANTE VERAPAMIL DILTIAZEM CHINIDINĂ LIDOCAINĂ (XILINĂ) PROCAINAMIDĂ FENITONĂ TOCAINIDA DISOPIRAMIDA ATROPINA care BRADICARDII SINUSALE care BRADICARDI AV toate ISOPRENALINA .conducerii .Farmacologie medicament.automatismului miocardului . bolnavul considerînd.VENTRICULARE .

necesitând monitorizarea terapiei.agravarea ischemiei miocardice la coronarieni 2) Majoritatea antiaritmicelor au efect inotrop (negativ) (excepţie Amiodarona şi Lidocaina) Scăderea inotropismului duce la : .antintidepresive triciclice .hTA marcată cu stare de şoc . De reţinut: 1) Consecinţele funcţionale ale aritmiei prelungite / recidivante : Scăderea debitului caridiac duce la : .decompensarea unei insuficienţe cardiace cronice .sincopa cardiovasculară aritmică .favorizarea acţiunii " proaritmice " a medicamentului Efect proaritmic = efectul paradoxal de agravare a unei aritmii existente sau inducerea unei aritmii noi. II Ce trebuie făcut înainte de administrarea unui antiaritmic ? a) evaluarea funcţiei cardiace a pacientului b) întreruperea administrării unui medicament potenţial aritmogen : . Observaţie: Toate antiaritmicele sunt medicamente cu indice terapeutic mic.simpaticomimetice .agravarea / decompensarea insuficienţei cardiace .Farmacologie PRINCIPII DE ADMINISTRARE ALE MEDICAŢIEI ANTIARITMICE I Când prescriem un antiaritmic ? a) când aritmia a fost dovedită pe EKG/HOLTER b) când riscul aritmiei este superior celui rezultat din administrarea antiaritmicului.

traseul EKG .alternative de tratament (în lipsa blocantelor de Ca) : Digoxin i.v.hipopotasemie. b) mărimea dozei va fi individualizată în funcţie de : .v. Cum prescriem un antiritmic ? a) monoterapia antiaritmică este regulă de administrare.v. Reprezentanţii medicaţiei antiaritmice 1) β .v. . FA-fibrilaţie atrială paroxistică) .blocante / blocante de Ca / amiodaronă dacă bolnavul prezintă asociat boală coronariană.blocante -în tahiaritmia supraventriculară indusă de efort / stress β.terapia de elecţie : Verapamil f 5 mg i. Propafenonă i.titrul concentraţiei plasmatice al antiaritmicului ales . astfel: β. 3) în tahiaritmii cronice: Digoxin Verapamil / Dilzem Sotalol Amiodaronă hipomagneziemie IV.v. 2) în bradicardii paroxistice : Atropina i. III Ce antiaritmic alegem ? 1) în tahiaritmiile paroxistice (TPS-tahicardie paroxistică supraventriculară.Farmacologie c) tratamentul factorilor favorizanţi ai aritmiilor : .răspunsul bolnavului la tratament c) se va ţine cont de eventualele posibile interacţiuni între antiaritmice şi medicamentele administrate concomitent: . Dilzem i.diureticele hipokalemiate favorizează efectul proaritmic al antiaritmicelor.blocante: .

60 şi 120 mg. 40. Se administrează oral în 2 .. Hipertiroidism.v.2 prize/zi Dilzem.3 prize/24 ore 3. oral la 8 ore 5. 3. 120.50. . Metoprolol cp 50 mg. Observaţie: Amiodarona are şi efect antianginos (prin coronarodilataţie) 4. 100 mg Bisoprolol cp 5 mg oral 1 . Atenolol cp . . 2.cp .40 mg. apoi i. (Diltiazem) cp .doză unică/24h (tenormin) 2) Blocante de calciu : Verapamil (Isoptin) cp . Boală coronariană. .v. Procainamida cp = 20 mg. Fibrilaţie atrială cronică. în perfuzie 2-4 mg/kgc/oră Prescrieţi o reţetă la un bolnav cu dg : 1.10 mg. Tahicardie paroxistică supraventriculară. Aritmie extrasistolică atrială.Farmacologie Propranolol . .fiole 5 ml / 5 mg i. Amiodarona ("Cordarone") cp = 200 mg.100 mg. Administrare în tahiaritmii ventriculare: iniţial 100 mg. 80.v. Lidocaina (Xilina) de uz cardiologic f = 5 ml / 50 mg i. 240 mg.

aceste diuretice cresc capacitatea de efort şi ameliorează calitatea vieţii bolnavilor.24 ore .5 mg Acţiunea diuretică este : . IEC.lent instalată (în aprox.Farmacologie 4. 2. Cardiopatie ischemică cronică. Diuretice tiazidice (saluretice) şi înrudite Hidroclorotiazida (Nefrix) cp 25 mg Indapamida (Tertensif) cp 2. prin creşterea natriurezei. DIURETICE Definiţie: Diureticele sunt medicamente care au capacitatea de a creşte tranzitor volumul diurezei. Diuretice kaliuretice. Diuretice de ansă: .moderată comparativ cu a diureticelor de ansă Utilizări terapeutice: Diureticele tiazidice sunt larg utilizate în : a) HTA esenţială uşoară /moderată Administrate oral în monoterapie sau în asociere cu alte hipotensoare (β-blocante. permite individualizarea următoarelor clase de diuretice: Reprezentanţi A.prelungită 12 . Tahicardie ventriculară. 1. 2 ore) . Au efect natriuretic puternic. • Acţiunea natriuretică şi efectul asupra eliminării potasiului. fiind utilizate în terapia HTA şi a sindromului edematos de diverse etiologii. blocantele de Ca) pot controla cifrele tensionale la mulţi pacienţi hipertensivi b) Insuficienţa cardiacă cronică Asociate cu terapia vasodilatatoare ± digitală. Ele cresc eliminarea urinară a K expunând bolnavul la riscul hipopotasemiei.

Diuretice care economisesc potasiul (hiperkalemiante) Reprezentanţi: Spironolactona ("Aldactona") dj 25 mg Amilorid cp 5 mg Au efect diuretic : . orală) .v. Ea poate fi corectată prin coadministrarea unor medicamente ce conţin săruri de K (Aspacardin cp.prelungit(încă 2-3 zile de la oprirea tratamentului) . f 2 ml/20 mg Bumetanid ("Burinex") cp 5 mg Acţiune diuretică este: .Farmacologie Reprezentanţi: Furosemid ("Lasix") cp 40 mg .moderat .scurtă (4-6 ore) . modificări EKG (aplatizarea şi negativarea undei T). crampe musculare. i.lent instalat (după 24-72 ore) . în asocierea cu digitală şi terapie vasodilatatoare (IEC) a) Edem pulmonar acut (i. Panagin dj) B.) datorită acţiunii lor puternice şi rapide b) Insuficienţă renală cronică c) Sindrom nefrotic d) Ciroză hepatică cu ascită e) HTA esenţială .puternică (sunt cele mai puternice diuretice) Utilizări terapeutice: a) Insuficienţă cardiacă cronică . şi 30 min de la adm. criză HTA ! Observaţie: Diureticele hipokalemiante pot induce relativ frecvent hipopotasemie manifestată prin astenie marcată.rapidă (în 5min de la adm.v.

secundare hipopotasemiei.regim hiposodat . insuficienţa cardiacă cronică. hipertensiune arterială uşoară/moderată ca monoterapie sau în asociere cu alte hipotensoare (β-blocante.± digitalice 3. în asociere cu regim hiposodat). urgenţe medico-chirurgicale : -edem pulmonar acut . Asocieri de diuretice Sunt utilizate în tratamentul HTA şi al insuficienţei cardiace. Când prescriem un diuretic ? La bolnavii cu : 1. Utilizări terapeutice: edeme hepatice (ca terapie de primă alegere. asociată cu : . ciroză hepatică 4. unde reduc riscul tahiaritmiilor.Farmacologie Avantajul utilizării lor în terapeutică este efectul antikaliuretic. C. blocante de calciu) 3. sindrom nefrotic şi insuficienţă renală cronică 5. IEC.IEC . Reprezentanţi: a) Moduretic cp = Hidroclorotiazida + Amilorid 50 mg b) Logiren cp c) Aldalix cp = Furosemid 40 mg = Furosemid 20 mg + 5 mg + Amilorid 5 mg Spironolactonă 50 mg PRINCIPII DE UTILIZARE A DIURETICELOR A.

v. a diminua riscul hipoK generatoare de aritmii).efectul diuretic aşteptat (rapid sau lent instalat . Criterii de alegere a unui diuretic Tipul de diuretic ales. e) vârstnicii sunt pacienţii cei mai expuşi la efecte adverse (hipoK. Sunt contraindicate diureticele tiazidice (ele diminuă filtrarea glomerulară) şi diureticele care economisesc potasiul (datorită riscului de hiperpotasemie). . calea şi ritmul de administrare vor fi particularizate pentru fiecare pacient în parte în funcţie de : . hTA). asociat cu doze mici de diuretice care economisesc K (pt. mărimea dozei.situaţia clinică în care se prezintă bolnavul .Farmacologie -criza hipertensivă -edem cerebral B. Pot fi utilizate şi asocierile de diuretice de tip Moduretic sau Logiren c) în ciroza hepatică se aleg preferenţial diureticele care economisesc potasiul d) în IRC administrăm doar diuretice de ansă.criza hipertensivă vom administra FUROSEMID i.efectele secundare posibile Exemple: a) în urgenţe : .vârsta pacientului .edem pulmonar acut . blând sau intens) . datorită acţiunii rapide şi puternice b) în HTA uşoară/moderată şi în insuficienţa cardiacă cronică se preferă administrarea orală bi/trisăptăminală a unui diuretic tiazidic sau de ansă.de aceea se impune ajustarea dozelor la această categorie de bolnavi.

pentru a mări complianţa terapeutică D.căutarea semnelor de deshidratare 2) biologic : .edemele legate de o cauză venoasă sau limfatică -edemele iatrogene (ex.Farmacologie C. Supravegherea tratamentului diuretic Un tratament diuretic administrat prelungit va fi urmărit : 1) clinic : .secundare administrării dihidropiridinelor) E.edemele din cursul sarcinii .A.se vor administra dozele minime eficace .T.uricemia Observaţie: .obezitate .greutatea corporală . se va alege diureticul cu preţul de cost cel mai redus. .ionograma (pt. Interacţiunile medicamentoase ale diureticelor .la efect terapeutic egal. controlul kalemiei şi natremiei) . Nu administrăm tratament diuretic în : .glicemia .măsurarea diurezei .

Se şi nefrotoxicităţii antibiotiimpune economisesc potasiul ! Observaţie: În cazul prescrierii asociate a diureticelor cu medicamentele de mai sus. Diureticele . se va ţine seama obligatoriu de interacţiunile care intervin şi se vor lua măsurile care se impun (ajustarea dozelor . Kanamicina. monitorizarea concentraţiei plasmatice).Farmacologie Interacţiunile medicamentoase ale diureticelor : Tipul de diuretice 1. Streptomicina. Diureticele de ansă Metformina ("Meguan") .de ansă 3. Diureticele tarea dozelor care Inhibitoarele enzimei de Risc de hiperK conversie angiotensinei a Cplasm. Diureticele .tiazidice . Tobramicina) Medicamente cu care interacţionează Digitalice Consecinţa interacţiunii Favorizează efectele toxice ale digitalei Expune pacientul diabetic la risc ↑ de acidoză lactică ↑ riscul oto celor. . monitorizarea ajus4.tiazidice .de ansă 2. pt.antidiabetic oral Aminoglicozidele (Gentamicina.

fiole 100 mg. f.Farmacologie CURS 7 Medicaţia aparatului digestiv.duodenal . .(150 mg Ranitidină).doză de atac 4 săpt. (150 mg ) • hemoragii prin ulcer gastric • esofagita de reflux . 150 sau 300 mg. 800 mg.efervescente . (300 mg Ranitidină) .Famotidina: Famodar comp. Quamatel: cp. Utilizări terapeutice: • ulcer activ . (300 mg Ranitidină) . ./4 ml. Antihistaminicele H2 sunt substanţe medicamentoase care inhibă efectul excitosecretor gastric al histaminei. 20 sau 40 mg.doză de întreţinere 4 săpt.Cimetidina: Cimetidin comp. 20 mg .50mg. . 150 sau 300 mg. 200 mg. ANTIULCEROASELE I ANTISECRETOARELE: Sunt: A.doză de întreţinere 2 săpt. 20 sau 40 mg. cp.monodoză seara .Nizatidina: Axid comp.monodoză seara 8 săpt.monodoză seara -doză de atac 6-8 săpt. . 75 sau 150 mg. .Ranitidina: Zantac comp. f.gastric .Roxatidina: Roxane comp.

. stăpâneşte şi controlează hipersecreţia gastrică nocturnă. .Atropina: . 2. .Sulfat de Atropină .Foladon comp. sup.dozele la renali nu trebuie să depăşească 400 mg /zi.f 1ml/0. 3. Doza de atac înlătură durerea şi grăbeşte vindecarea leziunii. 5. 10 mg. betablocantele (Propranolol). doza de întreţinere previne recidivele. .Pirenzepina: . Campilobacter pylori) şi formarea de nitrozamine cu potenţial cancerigen.f 1ml/1mg . sup. mărindu-le anticoagulantele antiepilepticele (Fenitoina). digitalicele (Digoxina).Propantelina : Propantelina dg 15 mg . (Buscopan) fiole 10 mg. Dozele trebuiesc potrivite în aşa fel încât să nu se producă aclorhidrie (ceea ce ar permite dezvoltarea florei bacteriene (Helicobacter pylori. . Administrarea ca monodoză seara înainte de culcare este comodă. 5 mg . Antihistaminicele H2 au riscul toxicităţii cumulative . la hepatici 600mg /zi.Gastrozepin comp 25 mg. Se verifică benignitatea înainte şi după tratament !!! 4. B. Anticolinergicele: sunt substanţe medicamentoase care acţionează atât pe cale vagală cât şi pe cale gastrică. 7.Butilscopolamina: Scobutil comp. La vârstnici dozele trebuie să fie mai mici. 6. bazele xantice (Teofilina). Antihistaminicele medicamentoase H2 interacţionează toxicitatea: cu următoarele substanţe cumarinice. Indicaţia majoră este ulcerul gastro-duodenal numai după confirmarea caracterului benign (examen radiologic şi endoscopic).Lizadon comp . benzodiozepinele (Diazepam). 10 mg.Oxifenoniu: Oxifenoniu comp.25 mg .Farmacologie Principii de administrare: 1.

3. Administrarea cronică (mai mult de 8 săptămâni) impune prudenţă deoarece efectul intens antiacid va determina un nivel crescut de nitrozamine. Omeprazolul este medicaţia de primă alegere în sindromul Zollinger-Ellison. are o activitate selectivă pe receptorii M1 şi o eficienţă terapeutică comparabilă cu a Cimetidinei.Misoprostol: Cytotec comp 200 mg interacţionează cu anticoagulantele cumarinice şi cu . Anticolinergicele neselective cu acţiune antisecretoare de scurtă durată (3-5 ore) au efecte adverse parasimpaticolitice marcate: gură uscată. tulburări de vedere.K . Pirenzepina.ATP ază din celulele parietale scăzând semnificativ secreţia gastrică acidă. • inhibă secreţia acidă. Glaveral Principii de administrare: 1. Analogi ai prostaglandinelor sunt substanţe medicamentoase care: • stimulează secreţia de mucus şi bicarbonaţi. În ulcer duodenal şi esofagita de reflux are o eficacitate superioară antihistaminicelor H2 în administrare ca monodoză pe o durată de aproximativ 8 săptămîni. D. 2. • au efect citoprotector.Omeprazol: Losec comp 20 mg . Omeprazolul antiepilepticele. C. 2. deosebită structural şi farmacodinamic de celelalte anticolinergice. . se folosesc foarte rar în tratamentul ulcerului gastric. constipaţie. tulburări de micţiune .Farmacologie Principii de administrare: 1. . hipergastrinemie şi respectiv hiperplazia celulelor enterocromafine sub forma tumorilor carcinoide (mai ales la tineri) 4. Blocantele pompei de protoni sunt substanţe medicamentoase care inhibă pompa H . Se foloseşte mai ales în esofagita de reflux (nu relaxează sfincterul esofagian) şi în sindromul Zollinger-Ellison.

Sunt : 1. (oxid. hidroxid. Compuşii de magneziu : trisilicat.. E. a peptidelor. Compuşii de aluminiu : hidroxid.susp. oxid 3. trisilicat de magneziu) ♦ Silicolact . gastrinei produse în sistemul endocrin gastroenteropancreatic. 2. Compuşii de sodiu : bicarbonat Prezentare comercială: ♦ Trisilicalm . fosfat. Milk of magnezia comp.Octreotida: Sandostatin fiole Principii de administrare: • Octreotida se administrează în sindromul Zollinger-Ellison şi în tumori endocrine gastroenteropancreatice. Misoprostolul este utilizat cel mai adesea în tratamentul ulcerului activ gastric şi duodenal. trisilicat de Mg. carbonat de Mg. fl. Almagel comp. carbonat.Farmacologie Principii de administrare: 1. (carbonat de Ca. carbonat bazic. în profilaxia ulcerului iatrogen pe toată durata administrării AINS. pe cale injectabilă ca doză de atac şi doză de întreţinere. Maalox comp. susp. Analogi ai somatostatinei sunt substanţe medicamentoase care inhibă secreţia patologic crescută a hormonului de creştere. II ANTIACIDELE sunt baze slabe capabile să neutralizeze acidul clorhidric şi să scadă activitatea pepsinei. Aluminiu hidroxid . Misoprostolul este contraindicat în sarcină. Compuşii de calciu : carbonat 4. . serotoninei. 2. are efecte ocitocice. hidroxid de Al) . (hidroxid şi fosfat de Al) ♦ Dicarbocalm .

le scade Bd % (asocierile trebuiesc evitate !).Farmacologie Principii de administrare: 1. Preparatele comerciale conţin substanţe antiacide asociate între ele antiacidele rapide cu cele lente şi antiacidele solubile cu cele insolubile pentru a creşte efectul antiacid şi a scădea efectul de rebound.Subcitrat de bismut: De-nol comp. chinolonele . Teofilina. Ultima doză se administrează seara înainte de culcare. Pe perioada tratamentului cu subcitrat de bismut (primele 10 zile) se asociază un antibacterian eficace faţă de Helicobacter pylori. Subcitratul de bismut este contraindicat la bolnavii cu insuficienţă renală (toxicitate cumulativă). întrucât au efect marcat de rebound producând creşterea bruscă a gastrinemiei şi a acidităţii. III CITOPROTECTOARELE GASTRICE (Pansamente gastrice) sunt substanţe medicamentoase care prin fixarea lor pe mucoasa gastrică realizează o protecţie mecanică a acesteia.Sucralfat: Gastrofait Venter Principii de administrare: 1. 3. Schema raţională de tratament prevede administrarea lor la 1 oră şi la 3 ore postprandial (când încetează efectul tampon al alimentelor) urmând ca apoi să se reia ciclul masă . Digoxina. 3. 5. Antiacidele au utilizări limitate . Unele au efect antibacterian faţă de Helicobacter pylori. ele nu mai constituie (ca altă dată) agenţi de elecţie pentru prevenirea recurenţei. . Sucralfatul interacţionează cu Tetraciclina. 4. granule 1000 mg . 2. 4. formele lichide sunt mai eficiente. . 2. Se prescriu ca medicamente tipizate pentru liniştirea durerii ulceroase acute . comp1000 mg. În această perioadă se evită antiacidele şi laptele (medicamentul acţionează doar în mediu acid). Se administrează oral cu 1/2 oră înainte de mâncare.antiacide.

Propulsive = Gastrokinetice a) Metoclopramida : Metoclopramid comp.5 mg. 8 mg . Fenotiazinele a) Clorpromazina: Clordelazin dg 25 mg Plegomazin f. Antivomitivele fenotiazinice pot provoca reacţii adverse: somnolenţă. sup 30 mg 2. f . Antagonişti ai serotoninei a) Ondansetron : Zofran comp 4mg . 2 mg. fiole 6. Propulsivele = Gastrokineticele sau Prokineticele sunt antivom 2. hipotensiune arterială ortostatică (nu ridicăm brusc bolnavul în picioare după efectuarea injecţiei). f 4 mg/ml şi 8 mg/2ml b) Granisetron : Kitril f. sup. 10 mg . 5 mg . tulburări extrapiramidale . f . itive prin stimularea motilităţii gastrointestinale + creşterea tonusului sfincterului esofagian + relaxarea sfincterului piloric (prin mecanism colinergic). 25 mg/5 ml b) Proclorperazina: Emetiral dg 5 mg. . Antivomitivele clasice: 1. 3.1 mg/1ml Principii de utilizare raţională 1. 5 mg/ml 4. Butirofenonele a) Haloperidol: Haldol comp 0. sunt utile în sindromul de vărsătură din hipomotilitatea gastrică. Antihistaminicele H1 a) Prometazina : Romergan dg 30 mg . 4.Farmacologie ANTIVOMITIVELE Sunt : A.5 mg . 5 mg. 3 mg/3 ml c) Tropisetron : Navoban caps. 25 mg c) Tietilperazina: Torecan dg 6. f. 5 mg .5 mg 3. nu sunt indicate în vărsăturile din sarcină.50 mg/2ml B. sup 20 mg b) Domperidon: Motilium comp 10 mg c) Cisaprida : Prepulsid comp. 5 mg .

sol. soluţie 20 mg/100 ml 2.. 2. Terpenele : Bilichol caps . COLERETICE. Cărbunele medicinal: Carbo medicinalis comp 50 mg . Acidul chenodezoxicolic : Chenofalk caps 250 mg 8. Acidul cheno şi ursodezoxicolic sunt indicate în calculoza colesterolică radiotransparentă cu diametru < 15 mm MEDICAMENTELE INTESTINULUI: (antidiareice. COLAGOGE ŞI ALTE MODIFICATOARE ALE SECREŢIEI BILIARE Sunt : 1. Acidul ursodezoxicolic : Ursofalk caps 250 mg Principii de utilizare raţională 1. Prometazina şi scopolamina sunt medicamente utilizate în profilaxia răului de mişcare. 6. laxative. Antagoniştii serotoninei sunt antivomitive indicate îndeosebi pentru prevenirea stării de greaţă şi vomă provocate de anticanceroase şi radioterapie. Cynara scolimus : Anghirol dg 250 mg 5. Rowacol caps. Acidul dihidrocolic: Fiobilin comp 250 mg 3. Diosmectita: Smecta plic pentru suspensie 3. Propilbenzen : Carbicol caps. Hidrocolereticele şi colagogele sunt indicate în diskinezii biliare . purgative) Sunt : 1. 9. antiflatulente. Loperamida: Imodium caps 2 mg . Alte produse : Tarbedol granule 7. contraindicate în calculoze biliare. Sărurile biliare (bilă bovină uscată): Colebil dg 2. 100 mg 4.internă 6. Îmbunătăţesc calitatea vieţii pacientului.Farmacologie 5.

Sunt contraindicate în abdomenul acut chirurgical şi sarcina aproape de termen.E. antidiareic de tip opioid cu acţiune selectivă la nivelul tractului gastro duodenal nu dezvoltă dependenţă. Sunt folosite în constipaţia funcţională ca o suplimentare a recomandărilor igieno dietetice atunci cînd acestea nu sunt suficiente. Utilizarea cronică a laxativelor . Bisacodil: Laxadin comp 5 mg. Fenolftaleină: Ciocolax tablete 480 mg 7.2. 4. Dulcolax dj. Docusat sodic: Sintolax dg 50 mg 6. Loperamida. 3.1 g 9. Extracte din plante: Cortelax dj.10 mg 8. Ulei de parafină : Agarol emulsie 5.purgativele (4-12) au utilizări limitate. sup. iar utilizarea cronică a uleiurilor laxative (parafina) interferă absorbţia factorilor alimentari liposolubili (A. Laxativele . 6. electroliţi). 5 mg. 5.purgativelor în doze mari pot determina apariţia "bolii laxativelor" (pierderi de apă. Senna: Regulax cuburi 1. Lactuloza: Lactulose sirop 65/100ml 10. 11. .Forlax plic cu pulbere Principiile de utilizare raţională: 1.D. Marmelade laxative .Farmacologie 4. Medicamentele antidiareice (1.K) determinînd neabsorbirea acestora. 2.3) sunt utile ca tratamente simptomatice. Macrogol 4000 . Autoadministrarea lor repetată fără discernământ în afara recomandărilor medicale pot provoca constipaţia. Glicerină .soluţie int.supozitoare cu glicerină 12.Rixative X-PREP.

Au efect natriuretic puternic. Ele cresc eliminarea urinară a K expunând bolnavul la riscul hipopotasemiei. 4. permite individualizarea următoarelor clase de diuretice: Reprezentanţi D.moderată comparativ cu a diureticelor de ansă Utilizări terapeutice: Diureticele tiazidice sunt larg utilizate în : . fiind utilizate în terapia HTA şi a sindromului edematos de diverse etiologii.Farmacologie CURS 8 Medicaţia aparatului renal DIURETICE Definiţie: Diureticele sunt medicamente care au capacitatea de a creşte tranzitor volumul diurezei.lent instalată (în aprox. prin creşterea natriurezei. Diuretice kaliuretice.5 mg Acţiunea diuretică este : .24 ore . • Acţiunea natriuretică şi efectul asupra eliminării potasiului.prelungită 12 . Diuretice tiazidice (saluretice) şi înrudite Hidroclorotiazida (Nefrix) cp 25 mg Indapamida (Tertensif) cp 2. 2 ore) .

v.scurtă (4-6 ore) . aceste diuretice cresc capacitatea de efort şi ameliorează calitatea vieţii bolnavilor. IEC. în asocierea cu digitală şi terapie vasodilatatoare (IEC) f) Edem pulmonar acut (i. Diuretice de ansă: Reprezentanţi: Furosemid ("Lasix") cp 40 mg . orală) . crampe musculare.rapidă (în 5min de la adm. criză HTA ! Observaţie: Diureticele hipokalemiante pot induce relativ frecvent hipopotasemie manifestată prin astenie marcată. Ea poate fi corectată prin coadministrarea unor medicamente ce conţin săruri de K (Aspacardin cp. modificări EKG (aplatizarea şi negativarea undei T). 5. Panagin dj) E. f 2 ml/20 mg Bumetanid ("Burinex") cp 5 mg Acţiune diuretică este: . i.v. blocantele de Ca) pot controla cifrele tensionale la mulţi pacienţi hipertensivi b) Insuficienţa cardiacă cronică Asociate cu terapia vasodilatatoare ± digitală.puternică (sunt cele mai puternice diuretice) Utilizări terapeutice: a) Insuficienţă cardiacă cronică . şi 30 min de la adm.Farmacologie a) HTA esenţială uşoară /moderată Administrate oral în monoterapie sau în asociere cu alte hipotensoare (β-blocante. Diuretice care economisesc potasiul (hiperkalemiante) .) datorită acţiunii lor puternice şi rapide g) Insuficienţă renală cronică h) Sindrom nefrotic i) Ciroză hepatică cu ascită j) HTA esenţială .

unde reduc riscul tahiaritmiilor. blocante de calciu) 6. Utilizări terapeutice: edeme hepatice (ca terapie de primă alegere. hipertensiune arterială uşoară/moderată ca monoterapie sau în asociere cu alte hipotensoare (β-blocante. secundare hipopotasemiei.Farmacologie Reprezentanţi: Spironolactona ("Aldactona") dj 25 mg Amilorid cp 5 mg Au efect diuretic : . Când prescriem un diuretic ? La bolnavii cu : 1. Reprezentanţi: a) Moduretic cp = Hidroclorotiazida + Amilorid 50 mg b) Logiren cp c) Aldalix cp = Furosemid 40 mg = Furosemid 20 mg Principii de utilizare a diureticelor A. IEC.prelungit(încă 2-3 zile de la oprirea tratamentului) Avantajul utilizării lor în terapeutică este efectul antikaliuretic. insuficienţa cardiacă cronică.moderat . asociată cu : + 5 mg + Amilorid 5 mg Spironolactonă 50 mg . F. în asociere cu regim hiposodat).lent instalat (după 24-72 ore) . Asocieri de diuretice Sunt utilizate în tratamentul HTA şi al insuficienţei cardiace.

Criterii de alegere a unui diuretic Tipul de diuretic ales.situaţia clinică în care se prezintă bolnavul .Farmacologie . calea şi ritmul de administrare vor fi particularizate pentru fiecare pacient în parte în funcţie de : . urgenţe medico-chirurgicale : -edem pulmonar acut -criza hipertensivă -edem cerebral B.criza hipertensivă vom administra FUROSEMID i. a diminua riscul hipoK generatoare de aritmii).IEC . Pot fi utilizate şi asocierile de diuretice de tip Moduretic sau Logiren .efectele secundare posibile Exemple: a) în urgenţe : .edem pulmonar acut . sindrom nefrotic şi insuficienţă renală cronică 5.vârsta pacientului . asociat cu doze mici de diuretice care economisesc K (pt. blând sau intens) . mărimea dozei.v. ciroză hepatică 4.efectul diuretic aşteptat (rapid sau lent instalat .regim hiposodat .± digitalice 3. datorită acţiunii rapide şi puternice b) în HTA uşoară/moderată şi în insuficienţa cardiacă cronică se preferă administrarea orală bi/trisăptăminală a unui diuretic tiazidic sau de ansă.

hTA). Supravegherea tratamentului diuretic Un tratament diuretic administrat prelungit va fi urmărit : 1) clinic : . . Sunt contraindicate diureticele tiazidice (ele diminuă filtrarea glomerulară) şi diureticele care economisesc potasiul (datorită riscului de hiperpotasemie).de aceea se impune ajustarea dozelor la această categorie de bolnavi.căutarea semnelor de deshidratare 2) biologic : . e) vârstnicii sunt pacienţii cei mai expuşi la efecte adverse (hipoK.Farmacologie c) în ciroza hepatică se aleg preferenţial diureticele care economisesc potasiul d) în IRC administrăm doar diuretice de ansă.ionograma (pt.greutatea corporală .A.la efect terapeutic egal.uricemia Observaţie: . C.se vor administra dozele minime eficace . Nu administrăm tratament diuretic în : .măsurarea diurezei .glicemia .obezitate .edemele legate de o cauză venoasă sau limfatică .T. pentru a mări complianţa terapeutică D.edemele din cursul sarcinii . controlul kalemiei şi natremiei) . se va alege diureticul cu preţul de cost cel mai redus.

pt. monitorizarea concentraţiei plasmatice). Diureticele .tiazidice .Farmacologie -edemele iatrogene (ex. Kanamicina.de ansă 4. Diureticele .de ansă 3. Tobramicina) Expune pacientul diabetic la risc ↑ de acidoză lactică ↑ riscul oto şi Digitalice Consecinţa interacţiunii Favorizează efectele toxice ale digitalei nefrotoxicităţii antibioticelor. se va ţine seama obligatoriu de interacţiunile care intervin şi se vor lua măsurile care se impun (ajustarea dozelor . Medicaţia sângelui . Interacţiunile medicamentoase ale diureticelor Interacţiunile medicamentoase ale diureticelor : Tipul de diuretice Medicamente cu care interacţionează 3. Diureticele care Inhibitoarele enzimei de Risc de hiperK conversie angiotensinei a economisesc potasiul ! Observaţie: În cazul prescrierii asociate a diureticelor cu medicamentele de mai sus. monitorizarea ajustarea dozelor Cplasm. Streptomicina. Diureticele de ansă Metformina ("Meguan") .antidiabetic oral Aminoglicozidele (Gentamicina.secundare administrării dihidropiridinelor) F.tiazidice . Se impune 4.

hematocritul şi sideremia sunt scăzute).la bărbaţi. gluconat. pentru a permite absorbţia: Vitamina C cpr. gastrită atrofică) Examenul de laborator indică: indici eritrocitari patologici (hemoglobina. 3 doze/zi timp de 3 săptămâni. hemoragia genitală . Sindromul carenţei de fier evidenţiază: fatigabilitate alterări ale fanerelor (unghii friabile.la femei. . în care tulburarea de bază o constituie scăderea cantităţii de fier din organism.iniţial. aclorhidria gastrică. fumarat. .) • normalizarea cantităţii de hemoglobină şi refacerea rezervelor de fier (prin administrarea de preparate cu fier).tratamente asociate în cazuri de hipo . fără luciu) alterări ale mucoaselor (stomatită angulară. lactat feros. Principii de administrare: a) terapia orală .sau aclorhidrie. glutamat.Farmacologie MEDICAŢIA ANTIANEMICĂ a) Tratamentul anemiei feriprive b) Tratamentul anemiei pernicioase a) Tratamentul anemiei feriprive Anemia feriprivă este tipul de anemie hipocromă.200 . apoi 2 x 1 doză/zi timp de 6 -12 luni.administrarea între mese (toleranţa este mai bună deşi absorbţia este mai redusă). . Obiectivele tratamentului: • descoperirea şi îndepărtarea tulburării primare care a provocat anemia (hemoragia digestivă .obişnuit cu săruri feroase: sulfat. microcitară. până la refacerea depozitelor. etc. glosită.

. retard 100 mg Fe (1 cpr.5 zile. (3x1 cpr.4 săptămâni şi a depozitelor în 3 . . iar normalizarea în 6 .10 zile).căile injectabile (în funcţie de preparat) sunt i.6 luni. 0.m. dizolvate în 1/2 pahar cu apă. reacţie reticulocitară (maximă după 5 . sau perfuzie i.v. i. dimineaţa înainte de masă) Tardyferon retard dg 80 mg Fe Fumarat feros Ferrum Hausmann.v. Prezentare şi administrare: Glutamat feros Glubifer dg (1 dg ~ 20 mg Fe) Glutamat feros. sol. buvabilă 50 mg Fe/1 ml .testarea sensibilităţii (la preparatele injectabile): se administrează i.doza de fier necesară corecţiei se calculează cu formula: Doza Fier (g) = (16 . Aprecierea eficienţei terapiei: • prin atenuarea simptomelor clinice (astenie.3 luni). profund. • refacerea hemoglobinei progresiv în 2 .Farmacologie Acidopeps cpr./zi.225 b) terapia parenterală este indicată limitat (în caz de intoleranţă orală.12 luni.Hbg% bolnav) x 0. • creşterea sideremiei (după 2 .25-0. sindroame de malabsorbţie din: gastrectomii.5 ml soluţie de preparat injectabil. diaree cronică). fiole soluţie buvabilă (20 mg Fe/5 ml şi 40 mg/10 ml) Gluconat feros Ferglurom. fiole soluţie buvabilă (12 mg Fe/5 ml) Sulfat feros Ferro Gradumet cpr./zi.m. dispnee) în 2 . gastrite cronice atrofice. înainte de masă) .

= 20 mg Fe. (1 dg. Se recomandă preparatul Glubifer dg. b) Tratamentul anemiei pernicioase (megaloblastică): Anemia pernicioasă este o boală celulară generală.m. datorată carenţei de Vitamina B12 şi se caracterizează prin modificări în celulele ţesutului sanguin. Tratament de substituţie: Vitamina B12 toată viaţa.constipaţie .m. i.Farmacologie sirop 50 mg Fe/5ml Dextriferon Fier polimaltozat.m. profund Efecte adverse: .pigmentarea pielii după injectare i. Principii de administrare: • obişnuit. • tratamentul iniţial se face cu doze mai mari (100 .1000 µg zilnic) apoi se continuă cu doze mai mici (100µg pe lună). mucoasei digestive şi a sistemului nervos. 1 fiolă la 2 zile Ferrum Hausmann. sol. administrarea este intramuscular sau subcutanat (nu intravenos). buvabilă 50 mg Fe/1 ml fiole inj. • tratamentul se face sub controlul periodic al: . fiole 100 mg Fe/5 ml i. profund 100 mg Fe/2 ml. Contraindicaţie absolută: antecedente alergice (pentru preparatele injectabile) Calculaţi doza necesară de fier şi prescrieţi tratamentul pentru un bolnav cu diagnosticul: anemie feriprivă (valoarea hemoglobinei la bolnav este de 8 g%).).

(soluţie de culoare roşie) fiole 50µg/1ml. drajee Preparate de fier (oral) Aprecierea eficienţei terapiei: • megaloblaştii se transformă în normoblaşti din prima zi • ameliorarea stării generale în primele 48 de ore • reticulocitoza este maximă în a 5 .2 luni • simptomele neurologice recente se ameliorează mai greu (după 2 luni) Prezentare şi administrare: Cianocobalamina: Vitamina B12. ci eficienţă terapeutică.nivelului plasmatic al vitaminei B12 • asocieri recomandate. Nr. 1000µg/1ml Vitamina B12. ! Observaţie: Se atrage atenţia bolnavului că absenţa acuzelor nu înseamnă vindecare. Vitamina B12. fiole 50µg A. Rp/. VI . fiole 1000 µg/1ml Schemă terapeutică de administrare a vitaminei B12: Iniţial 2 fiole de 50 µg (100 µg/zi) timp de 2 săptămâni.10 .a zi • hemoglobina revine la normal în 1 .Farmacologie .O. fiole 100 µg/1ml Depovit B12. în prezenţa altor deficite: Acid folic. apoi 2 fiole de 50 µg/lună toată viaţa pacientului. apoi 2 fiole de 50 µg/săptămână timp de 1 lună.hemogramei .

tromboze venoase profunde şi embolie pulmonară (profilactic şi curativ) . intramuscular. acţionând asupra diferiţilor factori ai coagulării. heparine cu masă moleculară mică 3. de scurtă durată (4 . Indicaţii: .S. heparinoizi de sinteză (Lasonil) B.profilaxia trombozei murale în infarctul miocardic acut medicamente utile pentru tratamentul şi profilaxia afecţiunilor . Include: I Anticoagulantele II Fibrinoliticele III Antiagregantele plachetare I.6 ore). 2 fiole/zi.Farmacologie D. ANTICOAGULANTELE Sunt medicamente care împiedică procesul de coagulare al sângelui. MEDICAŢIA ANTITROMBOTICĂ Cuprinde tromboembolice. indirecte: derivaţi cumarinici (Trombostop) A. 14 zile ! Observaţie: Prescripţia se adresează unui bolnav cu anemie pernicioasă pentru primele două săptămâni. Heparina standard Acţiune: anticoagulantă directă. tratamentul continuându-se apoi conform schemei terapeutice de mai sus. Clasificare: A. heparina standard 2. rapidă. directe: 1. Anticoagulante directe 1.

500 U.heparinizarea sângelui Principii de administrare: • calea de administrare: a) .timpul de tromboplastină parţial activat (APTT) = 1.000 U.000 U.I.I.2.pentru menţinerea recanalizării arterelor coronare după medicaţie trombolitică .i.v.3 ml.I.coagulare intravasculară diseminată ./0./1 ml .profilactic: doze mici.I.I.000 U. în bolus: tratamentul se începe de obicei cu 2 fiole (= 10.I.000 U.perfuzie i.5 N • tratamentul cu heparină nu se întrerupe brusc (risc de hipercoagulabilitate).v./1 ml • Heparinat de calciu. fiole 7.v.3 x N .000 U. subcutanat • în timpul tratamentului cu heparină valorile timpilor de control supravegheaţi obligator sunt: . fiole 5.) apoi se continuă cu 1 fiolă la 4 ore (în tromboză) . i./1 ml Dg. 25.Farmacologie ./1 ml) • stabilirea dozei . Prezentare şi administrare: • Heparină (sodică/potasică) fiole 5. b) subcutan (soluţia concentrată cu: 25.timpul de coagulare = 2 . Embolie pulmonară Tratament: Heparină sodică. .curativ: doze mari.5 .

dar persistentă (zile) Indicaţii: .) administrate în 2 .5 minute.tromboze venoase profunde .infarct miocardic acut (utilizare limitată) .durata tratamentului: 3 .I.10 zile Prezentare: Enoxparina (Clexane) fiole Nadroparina (Fraxiparine) seringă de unică folosinţă Reviparina sodică (Clivarin). Heparine cu masa moleculară mică Sunt fragmente de heparină obţinute prin depolimerizarea acesteia.profilaxia tromboemboliilor .i.doza este unică/zi şi variază în funcţie de preparat . Anticoagulante indirecte Acţiune: anticoagulantă indirectă.tromboflebită .v.Farmacologie .I.cale de administrare: subcutanat .7 . /oră) sub controlul timpului de coagulare. ! Observaţie: după a doua doză se face prima determinare a timpului de coagulare şi a APTT. Indicaţii: profilaxia trombozelor venoase şi emboliilor de cauză medicală (în chirurgia ortopedică).000 U. A. seringă de unică folosinţă. Principii de administrare: .v. apoi 1 fiolă la 4 ore sau preferabil perfuzie i. (1000 U. lentă. 1. ! Observaţie: prezintă avantajul frecvenţei reduse a hemoragiilor.: prima doză = 2 f (10.

nu se asociază cu Aspirina. 3 zile.5 N) şi indicele de protrombină (= 25 .1 comprimat/zi în funcţie de valoarea INR şi scopul urmărit. alimentele bogate în vitamina K (varză. salată).3.30%N).individulalizarea tratamentului se realizează în funcţie de valorile indicilor de control: timpul Howell (= 2 . pentru evaluarea exactă a eficacităţii cât şi a riscului tratamentului cu derivaţi cumarinici se recomandă exprimarea rezultatelor prin raportul INR ("international normalised ratio"). .administrarea nu se întrerupe brusc. . valori ale INR = 2 . apoi se continuă cu o doză de întreţinere (1/2 . doză unică .tratamentul se poate face: singur sau în asociere cu heparina (în urgenţe). spanac. Contraindicaţii: . 4 mg Schemă terapeutică: Trombostop: doza de atac pentru 3 zile: I zi 3 comprimate a II-a zi 2 comprimate a III-a zi 1 comprimat. .sunt interzise: intervenţiile chirurgicale (inclusiv extracţiile dentare).1 cpr/zi) în funcţie de valorile indicilor de control.iniţial se administrează o doză de atac: unică. .2. În general. În prezent. apoi 1/2 . injecţii intramusculare (risc de hematom). oral. eficace şi un risc mic de hemoragie. reprezintă un regim terapeutic de intensitate moderată. seara.ulcer activ seara.Farmacologie Principii de administrare: . Fenilbutazona (risc de hemoragii severe). Prezentare şi administrare: Acenocumarol: Trombostop cpr. . 2 mg Sintrom cpr. 1 mg .

I.v. i.controlul timpului de trombină este obligator în tromboliza sistemică pe termen lung. .000 U. Indicaţii: .I.). este de scurtă durată (2 -3 zile) şi se continuă cu un anticoagulant.v. . i.v.Farmacologie . i. iar timpul de trombină are valoare = 2 . (pulbere) 100. . 250. fără spumare. IMA cu debut sub 6 ore şi fără unde Q de necroză tratat cu Streptokinază administrată în perfuzie i.v. 750. Streptase fl.000 U.: • 6 flacoane de 250.m.).pacienţi necomplianţi II. Schemă terapeutică pentru un pacient cu Dg..I. se dizolvă fiecare în câte 5 ml ser fiziologic. FIBRINOLITICELE Sunt medicamente care produc liza rapidă a trombilor şi determină recanalizarea vasului obstruat prin tromboză.tratamentul se va iniţia cât mai precoce (în infarct miocardic acut la 0 . (pulbere) 250. dacă valoarea APTT este sub 64 secunde se întrerupe fibrinoliticul şi se continuă cu un anticoagulant: heparină..nu se administrează anterior tratament injectabil (s.000 U. .000 U. Prezentare şi administrare: Streptokinaza: Awelysin fl.v. examenul de laborator se repetă la 12 ore..administrarea se face i.c.000 U. . sau în perfuzie i.12 ore de la debut).tromboză coronariană acută .embolie pulmonară acută .I.embolii şi tromboze arteriale periferice Principii de administrare: .3 N (dacă activitatea sistemului fibrinolitic este adecvată).control obligator al tratamentului: clinic şi de laborator (se determină APTT..I.

i.traumatism major sau cranian în ultimele 3 săptămâni . • ritmul perfuziei: 1 oră.tumoră intracraniană . 1/2 comprimat/zi Sulfinpirazona (Anturan dg). se introduce în 250 ml soluţie glucozată 5%.5 g. 20 mg.intervenţii chirurgicale (recente) . 1 . fl. Indicaţii: profilaxia trombozelor arteriale Prezentare şi administrare: Acid acetil salicilic cpr 0. Urokinaza: Ukidan.stare comatoasă . 50 mg. Contraindicaţii absolute: .sarcină .25 g).alergie la Streptokinază III. 3 x 2 drajee/zi Ticlopidina (Ticlid dg 0.v.Farmacologie • soluţia obţinută. ANTIAGREGANTE PLACHETARE Sunt medicamente care împiedică sau reduc formarea trombilor plachetari în sistemul arterial.accident vascular hemoragic în antecedente .2 drajee/zi . 2x1 drajeu/zi Dipiridamol dg. cu monitorizare EKG şi a TA.

dependent (tip I) (juvenil) caracterizat prin deficit secretor absolut de insulină 2. Insulina 2. Diabet zaharat insulino .independent (tip II) (al adultului) caracterizat pri deficit secretor relativ de insulină Obiectivele tratamentului în diabet zaharat: 1. Din punct de vedere clinic distingem: 1.Farmacologie CURS 9 Medicaţia endocriniană. Hormonii. MEDICAŢIA ANTIDIABETICĂ ŞI ANTITIROIDIANĂ Diabetul zaharat este afecţiunea metabolică cea mai frecvent întâlnită ce se caracterizează printr-un deficit relativ sau absolut de insulină manifestat prin hiperglicemie ± glicozurie la care se asociază modificări lipidice şi proteice la fel de importante. Prevenirea complicaţiilor secundare evoluţiei bolii (micro şi macroangiopatia diabetică) Medicaţia antidiabetică cuprinde : 1. Reducerea şi menţinerea valorilor glicemiei cât mai aproape de valoarea normală (maxim 120 de mg%) 2. Vitaminele . Antidiabeticele orale: sulfamidele hipoglicemiante . Diabet zaharat insulino .

Tind a le înlocui pe cele de provenienţă animală. fie semisintetic.au aceeaşi sursă de obţinere ca precedentele.Farmacologie biguanidele INSULINA Este medicaţia de substituţie a bolnavului cu DZ tip I.au structura insulinei omului şi sunt obţinute fie prin inginerie genetică. • Insulinele umane . reducându-se riscul reacţiilor antigenice. Diabetul zaharat tip II la care medicaţia orală antidiabetică după mai mult de 10 ani de utilizare devine ineficientă. dar sunt supuse unui înalt proces de purificare. Diabetul zaharat tip II decompensat metabolic sau înaintea unei intervenţii chirurgicale sau a unor situaţii stresante pe o perioadă de câteva săptămâni sau luni 4.70% / 30% • Insulinele monocomponent . Indicaţiile insulinoterapiei: 1. În practica medicală există diferite preparate de insulină care se diferenţiază între ele prin: • provenienţa ingredientului • gradul de puritate • timpul necesar instalării efectului şi durata lui Preparatele insulinice: • Insulinele convenţionale . 3.obţinute din pancreasul de porc şi de bovine au o purificare incompletă. insulinele pot fi: . motiv pentru care sunt antigenice. Diabetul zaharat tipul I de ce apare la persoane tinere 2. sunt amestecuri de insuline bovine/porcine . Gravida diabetică (diabetul gestaţional) necesită tratament cu insulină până în momentul naşterii deoarece antidiabeticele orale sunt teratogene. În funcţie de durata de instalare a acţiunii.

fese. 10 ml Lente .HM sol injectabilă 40 UI/ ml. Tratamentul cu insulină se face de obicei prin injecţii subcutane. Fiecare pacient de peste 12 ani trebuie să înveţe să-şi facă singur injecţia. 10 ml Humulin . 10 ml Insulatard novolet 100 UI/ ml. Administrarea intradermică va duce la întârzierea absorbţiei. Injectarea trebuie făcută strict subcutan la adâncime de 1 .zona abdominală. cu ace de 1 . 10 ml Cu acţiune medie: Humulin .3 cm pentru a evita apariţia lipodistrofiei menţinându-se aceeaşi zonă anatomică.MC 40 UI/ ml. 10 ml Ultralente . .30 minute pentru cele rapide. Locul injectării trebuie în permanenţă schimbat cu 2 .MC 40 UI/ ml. 3. Administrarea insulinei se face înaintea meselor cu 15 .Farmacologie cu acţiune rapidă (8 h) cu acţiune medie sau intermediară (12 . sol injectabilă 40 UI/ ml.14 h) cu acţiune lentă sau prelungită (~ 24 h) Exemple de preparate insulinice: Cu acţiune rapidă: Actrapid MC. cu 45 minute pentru cele medii şi cu 60 minute pentru cele lente.MC 40 UI/ ml. periombilical.MC 40 UI/ ml. 10 ml Cu acţiune lentă: Monotard . 3 ml Semilente . 2.1.1.5 cm. coapse. Cea mai lentă .L 40 UI/ ml.zona deltoidiană respectiv cea mai rapidă . Când se schimbă zona anatomică trebuie avută în vedere şi viteza de absorbţie a insulinei în noua zonă.N sol injectabilă 40 UI/ ml.5 cm lungime în una din zonele următoare: peretele abdominal. 10 ml Principiile terapiei cu insulină 1. 10 ml Humulin . regiunea deltoidiană a braţelor.

. Durerea apare: când au rămas urme de alcool pe piele înaintea injectării injectarea este intradermică şi nu subcutană 5. Modul de administrare al insulinelor: I. motiv pentru care vara va fi păstrată la frigider. De aceea înainte de administrare flaconul va fi încălzit între palme.Farmacologie 4. Injectarea insulinei trebuie să nu fie dureroasă. Tratamentul intensificat cu insulină constă în individualizarea terapiei de la un pacient la altul şi de la o zi la alta prin controlul glicemiei şi/sau al glicozuriei de 3 .0. dar este şi costisitor neputându-se adresa tuturor pacienţilor. iar insulinele medii sau lente vor fi agitate în prealabil pentru omogenizare. Păstrarea insulinei se face la temperatura de 5ºC. ANTIDIABETICELE ORALE I. Cu acest tip de terapie sunt evitate tendinţele la hiperglicemie (în subdozaj) sau hipoglicemie (în supradozaj) oscilaţiile diurne ale glicemiei fiind menţinute constante în jurul valorii de 130 mg/dl Acest tip de terapie este foarte eficient. Sulfamidele antidiabetice sunt antidiabeticele orale cele mai larg utilizate în DZ tip II În practica medicală există două generaţii de sulfoniluree.8 UI/kg corp II. prânz şi seara Dozele folosite sunt de 0.de ales la diabeticii vârstnici • două injecţii cu insulină medie administrate dimineaţa şi seara la interval de 12 ore • trei injecţii cu insulină rapidă administrate dimineaţa.6 . iar iarna între ferestre. Tratamentul clasic se poate face cu una din următoarele variante: • o singură injecţie cu insulină lentă administrată dimineaţa sau seara la ora 11 .4 ori pe zi.

alcool etilic • diminuat de diuretice tiazidice. astfel că după 10 . corticosteroizi 4.Diamicron cp 80 mg Diferenţele între prima şi a doua generaţie constau în: • eficienţă mai ridicată pentru a doua generaţie • necesitate de doze mult mai mici pentru a 2-a generaţie în obţinerea aceluiaşi efect.Clorpropamida cp 250 mg Generaţia II: Glibenclamida . barbiturice.Tolbutamid cp 500 mg Clorpropamida . Cloramfenicol.Glibenclamid cp 5 mg Glipizida . Sulfonilureele din a doua generaţie pot fi administrate în doză unică. Eficienţa tratamentului scade progresiv.5 -15 mg/zi pentru Glibenclamid II. dar această idee nu este unanim acceptată 3. β-blocante.15 ani de utilizare este necesară iniţial asocierea cu biguanidele şi în caz de răspuns nefavorabil se trece pe insulino-terapie 5. antivitaminele K. . În caz de toleranţă digestivă scăzută se vor administra în cursul meselor 2. Administrarea sulfonilureelor se face cu 15 . antidepresivele triciclice. Principii de administrare: 1. Biguanidele antidiabetice sunt antidiabeticele orale preferabil a fi utilizate la bolnavii supraponderali cu DZ tip II. Dozele uzuale utilizate sunt de 500 .Minidiab cp 5 mg Gliclazida . Efectul hipoglicemiant al sulfonilureelor poate fi: • amplificat de AINS.Farmacologie Reprezentanţi: Generaţia I: Tolbutamid . estrogeni.20 minute înaintea meselor.3000 mg/zi pentru Tolbutamid. respectiv 2.

Pot fi folosite ca monoterapie sau biterapie în asociere cu sulfonilureele (după 10 . În tratamentul hipertiroidismului se utilizează substanţe cu structură tiamidică de tipul: .Basedaw este o afecţiune autoimună ce se caracterizează printr-o hipersecreţie de hormoni tiroidieni.propiltiouracil . Preparatele retard se pot administra în două prize zilnice dimineaţa şi seara şi au o mai bună toleranţă digestivă comparativ cu preparatele obişnuite.metiltiouracil . ! Observaţie: Terapia antidiabetică insulinică sau non insulinică nu exclude dieta hipoglicemiantă. Doza maximă de Meguan este de 3000 mg/zi respectiv pentru Buformin 200 mg/zi. scădere în greutate. Administrarea lor se face imediat înaintea meselor în trei prize/zi. Medicaţia antitiroidiană Hipertiroidismul însoţit de guşă difuză .Farmacologie Reprezentanţi: Metforminul Meguan cp 500 mg. tahicardie cu palpitaţii. nelinişte. 3. 2. apetit crescut. Buformin retard cp 100 mg Principii de utilizare a biguanidelor 1.15 ani de utilizare a acestora când începe să le scadă efectul) sau cu insulina (în diabetul instabil). Glucophage retard Buforminul Buformin cp 50 mg. Simptomatologia hipertiroidismului constă în: nervozitate. Această afecţiune apare mai des la adulţii tineri.boala Graves .

tremorului şi tulburărilor vasomotorii.3 prize/zi.metimazol . Efectele apar după câteva zile până la câteva săptămâni (6 . 5.8 h (2 . În cursul tratamentului poate să apară leucopenie (scăderea numărului leucocitelor la 3000/mm³ impune întreruperea tratamentului) şi agranulocitoză cu evoluţie severă. care au proprietăţi antitiroidiene. Este contraindicată administrarea de tiamide în cursul sarcinii după luna a 3 . Durata tratamentului este deseori mai mult de 1 an. scăzând nivelul hormonilor. 3. 2. Asocierea acestor preparate cu Propranolol are efect favorabil asupra dispariţiei tahicardiei. Supradozarea poate fi cauză de hipertiroidism şi hiperplazie cu creşterea volumului tiroidei.Carbimazole Principii de utilizare raţională: 1.Farmacologie .Thyreostat I cp 50 mg Popriltiouracil . 4. Tratamentul se începe cu doze mari administrate la interval de 4 .a (poate fi cauză de hipertiroidism la copil) şi pe toată durata alăptării.4 -8 săptămâni. Antitiroidienele pot interacţiona cu unele medicamente care le intensifică efectul: Sulfamidele antidiabetice.8 săptămâni pentru obţinerea efectului deplin). iodul şi iodurile. Reprezentanţi: Metiltiouracil . Tiamidele sunt avantajoase la persoanele tinere cu boală recentă şi guşă mică la care remisiunile apar la 50% din cazuri.carbimazol.Methymazole cp 5 mg Carbimazol . până la ameliorarea clinică) după care se reduce până la cantitatea necesară întreţinerii efectului în 1 .Basedow unde pot readuce funcţia tiroidei la normal.Thyreostat II Tiamazol . Tiamidele se folosesc în tratamentul bolii Graves . .

lupus eritematos sistemic . antialergice şi asupra metabolismului glucidelor şi a proteinelor. atrită gutoasă) • colagenoze: .hipofizo . unguente când efectele sistemice sunt minime sau absente.cortizonul şi hidrocortizonul (DT = 25 .hepatită alcoolică .: aerosoli.75 mg) În funcţie de durata efectului farmacodinamic glucocortcoizii se clasifică în 3 grupe: a) efect de scurtă durată . triamcinololul (DT = 5 mg) c) cu potenţă mare .8 şi cu un minim de secreţie seara în jurul orei 24.Farmacologie GLUCOCORTICOIZII ÎN PRACTICA MEDICALĂ Glucocorticoizii (medicaţia cortizonică) cuprinde steroizi naturali şi de sinteză cu proprietăţi antiinflamatorii.polimiozită .pentru cortizon şi hidrocortizon (8 .prednisonul.pentru prednison. Aceste preparate vor fi utilizate în cure de scurtă durată sau în administrări topice. locale de ex. În funcţie de potenţa acţiunii lor se clasifică în 3 grupe: a) cu potenţă mică .corticosuprarenalian ceea ce va duce la insuficienţa suprarenală iatrogenă şI în consecinţă la corticodependenţă. triamcinolon (12 . Indicaţii: Datorită efectelor antiinflamator şi antialergic glucocorticoizii prezintă largi utilizări: • boli reumatice severe (reumatism poliarticular. Utilizarea lor terapeutică se face diferenţiat în funcţie de proprietăţile farmacocinetice şi farmacodinamice ale diferitelor preparate.30 mg) b) cu potenţă medie . Hidrocortizonul sau cortizolul este principalul hormon glucocorticoid.hepatită cronică activă . secretat la nivelul corticosuprarenalei cu un maxim de secreţie dimineaţă între orele 6 .54 h) ! Observaţie: Preparatele cu durată lungă de acţiune în administrare orală pot determina deprimarea marcată a sistemului hipotalamo .12 ore) b) efect de durată medie .dexametazona. prednisolon.36 ore) c) efect de lungă durată . betametazona (DT = 0.pentru dexametazonă şi betametazonă (36 .poliartrită nodoasă • hepatopatii: .

Ultralan cremă 0.ungvent 1% Corticosteroizi cu potenţă moderată Flumetasonum .Farmacologie • nefropatii: .1%.1%. loţiune 0.Locaid .25% 15 g ungvent 0.1% Fluticasonum .Sicarten cremă.Fluocinolon Acetamid ungvent Fluocortolanum .glomerulonefrite . ungv 0.Betaderm cremă şi ungvent 0.05% Corticosteroizi puternici Betamethazanum .02% Triamcinolon .Pivalat de Flumetasonum ungvent 0.Cultivate . ungvent 0.cremă 0.cremă 0.Locacorten ungvent 0.05% Corticosteroizi foarte puternici .ungvent Triamcinolon.01% Fluocinoloni Acetonidum .1% ungvent .02% .25% 15 g Halometazonum . Acetonid ungvent 0.sindrom nefrotic • astm bronşic • şoc anafilactic • dermatoze alergice • transplante de organ pentru profilaxia reacţiei de rejet Reprezentanţi: Coricosteroizi de uz dermatologic Corticosteroizi cu potenţă slabă Hidrocortizon .05% ungvent 0.

05% Dermovate cremă 0.Cloderm cremă 0.Vipsogal ungvent . spray. ungvent Glucocosteroizi de uz sistemic Betamethazon .055% ungvent 0.cremă. Corticosteroizi moderaţi + Antiseptice Locacorten Vioporn pastă II.Fluocinolon N cremă. Corticosteroizi puternici + Antiseptice Synalar . ungvent Corticosteroizi în combinaţie cu antibiotice Corticosteroizi cu potenţă slabă .055% ungvent 0.5 mg f 1 ml Dexamethazon .Prednison cp 1 mg.Diprophos cp 0.5 mg Prednisolon .Superprednol cp 0.Flumetazon pivalat N cremă.Volon A 10 f 10.05% Corticosteroizi în combinaţii I. 5 ml Triamcinolon .Pimafucort cremă.Bioxiteracor spray .C . 40 mg/1 ml . loţiune. ungvent Corticosteroizi puternici .Volon A 40 Hidrocortizon .Neopreol ungvent Corticosteroizi cu potenţă moderată .Nidoflor ungvent .HHC f 25 mg/5 ml .Farmacologie Clobethasolum . ungvent .

ext.Ultracortenol ungvent oftalmic 0.Beconase nasal spray .100 pulb inhal 100 µg/doză .Beclofort forte .Flixonase sol.500 pulb inhal 500µg/doză . Corticetine . ext. În tratamentul astmului bronşic corticosteroizii se utilizează astfel: .125 aerosol .sol.Flixotide .5 g% Corticosteroizi de uz în ORL Corticosteroizi + Antiinfecţioase în combinaţie: Berlicetin .25 aerosol .Cortizon Acetat f 25 mg/ml Corticosteroizi de uz repirator Decongestionante nazale de uz topic • Glucocorticoizi: Beclomethason . ext.Pivacone sol. 1g/doză spray Fluticason.sol aftică 125 µg/doză 25 µg 250 µg Principii de administrare raţională a glucocorticoizilor 1. Antiasmatice Beclomethason .aerosol 50µg/doză Tixocortolon . 0.Becotide aerosol 250 µg/doză. 50 µg/doză Fluticason .05 g% • Simpaticomimetice + Glucocoricoizi Bixtonim .250 aerosol Corticosteroizi de uz oftalmologic Prednisolon .Beclomet nasal Aqua spray 100 µg/doză .sol. ext.Farmacologie Cortizon .

Întreruperea tratamentului nu se face brusc. glucocorticoizii în aerosoli sau la cromoglicatul disodic. Evitarea tratamentului prelungit îndeosebi cu doze mari. provoacă excitaţia SNC. Acest tratament are risc mare de insuficienţă corticosuprarenaliană şi ulterior de corticodependenţă. Indicarea cu discernământ a necesităţii medicaţiei cortizonice. insomnii . osteoporoză. hiperglicemie. HTA.în crizele de astm . Terapia orală cu corticosteroizi prezintă riscul unui număr mare de reacţii adverse retenţie etc. peste 4 săptămâni în aplicaţii locale pe piele prezintă riscul de atrofiederma-epidermică manifestată prin subţierea pielii. creşterea fragilităţii acesteia. Singura reacţie adversă este candidoza orofaringiană. Administrarea trebuie să imite ciclul diurn fiziologic al secreţiei de cortizon.în astmul bronşic cronic refractar la medicaţia bronhodilatatoare. Măsurile de prevenire constau în: spălarea şi clătirea gurii după fiecare inhalare. tulburări gastro-intestinale. cu apă bicarbonatată administrarea preparatului imediat înaintea meselor • oral . scade rezistenţa organismului la infecţii.Farmacologie • intravenos . 3. hidrosalină. Măsuri de prevenire a insuficienţei corticosuprarenaliene 1.în starea de rău asmatic • inhalator sub formă de aerosoli pentru profilaxia crizelor de astm pentru evitarea exacerbărilor în astmul cronic Acest tip de tratament nu provoacă efecte cortizonice generale şi nu deprimă funcţia corticosuprarenalei. 2. 4. iar pe nopţii se preferă un ungvent. 3. limfopenie. teleangiectazii şi echimoze. dozele trebuind a fi diminuate progresiv. În dermatologie se utilizează ca medicaţie simptomatică şi paleativă. Preparatele de uz oftalmologic se instilează în sacul conjunctival picături suspensie la 4 h în cursul zilei. 2. Tratamentul îndelungat.

Farmacologie

CURS 10

Medicaţia antiinflamatoare,analgezică,antipiretică
ANTIINFLAMATOARE NESTEROIDIENE
Antinflamatoarele nesteroidiene au 3 efecte majore : 1. Analgezic 2. Antiinflamator 3. Antipiretic 1. ACIDUL ACETILSALICILIC (aspirina) - are actiune analgezica, antiinflamatoare si antipiretica , si actioneaza prin inhibarea ciclooxigenazei, care determina inhibarea sintezei de PG. EFECTE : - analgetic - difera de efectul analgetic al opioidelor, deoarece el actioneaza prin scaderea pragului sensibilitatii dureroase, si nu prin cresterea suportabilitatii. Actioneaza mai bine asupra durerii fazice decat asupra durerii tonice , si datorita faptului ca are si efect antiinflamator, actioneaza in special asupra durerilor produse de inflamatie. Pentru efectul analgetic este indicat in durerile din cefalee, mialgii, artralgii, nevralgii, dismenoree. Efectul analgetic se manifesta la doze de 500mg-1g/ o data. - actiunea antiinflamatorie este evidenta in diferite boli reumatice : reumatismul poliarticular acut, poliartrita reumatoida si spondilita anchilopoietica. Actiunea antiinflamatoare se datoreaza deprimarii sintezei PG-E1 si PG-E2 ca urmare a inhibarii PG-sintetazei.

Farmacologie
Efectul antiinflamator se manifesta la doze de 2-4g / 24 ore. - actiune antipiretica - prin impiedicarea dereglarii centrului termoreglator sub influenta pirogenilor. - intervine in modificarea agregabilitatii plachetare : - dozele mici vor inhiba cu precadere ciclooxigenaza de la nivelul trombocitelor si mai putin ciclooxigenaza de la nivelul celulelor deci scaderea sintezei de Tx A2 are efect endoteliale ; antiagregant plachetar.

- dozele mari inhiba si ciclooxigenaza de la nivelul celulelor endoteliale ceea ce duce la scaderea sintezei de PC → efectul dispare pentru ca PC-I2 inhiba agregarea plachetara. antiagregant

Efectul antiagregant se manifesta la doze de 100-300 mg / o data . - efect tocolitic administreaza ( relaxeaza uterul) - este util in tratamentul dismenoreei ; se

cu prudenta pentru combaterea contractiilor la femeile gravide (tratamentul

trebuie intrerupt inainatea nasterii datorita riscului de sangerare . Concentratiile sanguine de salicilat rezultat prin hidroliza sunt de circa 60 µg/ml pentru o doza terapuetica unica si de 150-300 µg/ml pentru administrarea cronica de doze antiinflamatorii. Fenomenele de salicilism pot aparea incepand de la 200 µg/ml , iar tulburarile metabolice grave apar la peste 450 µg/ml. T½ este de circa 20 min. pentru acidul acetisalicilic si de 3-30 ore pentru salicilat. Eliminarea se face pe cale renala. REAC|II ADVERSE : - efect iritant pe mucoasa gastroduodenala : poate agrava sau produce gastritele si ulcerele . - inhibarea ciclooxigenazei deviaza metabolismul acidului arahidonic spre sinteza de LT ceea ce poate duce la aparitia astmului bronsic sau la agravarea acestuia. - poate produce afectari parenhimatoase hepatice si renale, reversibile. - poate provoca reactii alergice (2% din cazuri).

Farmacologie
- dozele mari provoaca fenomene de salicilism : ameteli, cefalee, trinitus si ..........., tulburari de vedere, greata, voma, somnolenta sau excitatie cu stare convulsiva, hipertermie, eruptii acneiforme. - la doze foarte mari produce intoxicatia acuta : tulburarile neuropsihice se agraveaza, apar fenomene psihotice si halucinatorii, convulsii, coma , colaps prin dilatare vasculara directa si paralizie vasomotorie centrala ; bolnavul poate muri prin insuficienta respiratorie. INDICATII : 1. Ca analgetic in diverse dureri : 500mg-1g / o data ; la copii se recomanda 10-20 mg/ Kg la 6 ore. 2. Ca antiagregant plachetar, in doze de 100-300 mg pe cale orala. 3. Ca antiinflamator : 2-4 g / 24 ore. In tratamentul reumatismului articular acut se dau 5-8 g / zi fractionat , cate 1g o data ; in poliartrita reumatoida (3-5g/zi ). CONTRAINDICATII : - insuficienta hepatica si renala severe - la ulcerosi - boli hematologice : hipoprotrombinemie , hemofilie. - copii sub 5 ani.

2. DERIVATI DE PARA-AMINO-FENOL a. Fenacetina - are actiune analgetica si antipiretica moderata si actiune antiinflamatorie slaba, fiind utilizata mai ales in asociatii antinevralgice. Prin metabolizare se transforma in paracetamol, care este mai bine suportat, ea mai formand si alti metaboliti, care sunt toxici pentru rinichi (pot produce nefrita toxica). Actioneaza si la nivelul SNC unde inhiba ciclooxigenaza. Reactii adeverse : - eruptii cutanate si leucopenie alergica - folosirea cronica duce la methemoglobinemie si anemie hemolitica.

Farmacologie
Se administreaza oral, 300-600 mg / o data. b. Paracetamolul - are aceleasi proprietati ca fenacetina, dar provoaca mai putin methemoglobinemie si nu favorizeaza hemoliza. Poate produce insa trombocitopenie. Reactii adverse - in doze mari produce o afectare toxica a ficatului. Se administreaza oral, 500mg o data , maxim 2,5g / zi . Un comprimat are 500mg.

3. DERIVA|I DE FENAZONA a. Aminofenazona (Piramidon) - are proprietati analgetice antipiretice asemanatoare acidului acetilsalicilic, dar are efecte antiinflamatorii mai reduse. Reactii adverse : - poate produce aplazie medulara de natura alergica cu mortalitate mare - prezinta risc cancerigen - eruptii cutanate - edem angioneurotic Se administreaza oral cate 300-600 mg / odata . b. Metamizolul sodic sau noraminofenazona (Algocalmin, Nevralgin) are toate proprietatile aspirinei, efectul analgetic fiind mai intens decat cel antipiretic, iar efectul antiinflamator fiind slab. Nu prezinta risc cancerigen, dar poate declansa aplazia medulara si agranulocitoza la bolnavii cu agranulocitoza la aminofenazona in antecedente. Un avantaj este faptul ca fiind solubil in apa, poate fi administrat si parenteral. c. Fenilbutazona si Oxifenbutazona au actiune, in principal, antiinflamatorie

(antireumatica).Calmeaza durerea si scad fenomenele inflamatorii in poliartrita reumatoida, spondilita anchilopoietica, reumatism cronic, criza gutoasa, tromboflebita. Se leaga in proportie mare de proteinele plasmatice si poate deplasa de pe proteine alte medicamente : anticoagulantele orale, sulfamide antidiabetice, sulfamide antibacteriene, carora le creste, asftel, efectul.

Farmacologie
Din metabolizarea Fenilbutazonei rezulta Oxifenbutazona (cu proprietati antiinflamatoare si de retentie hidrosalina) si γ-hidroxi-fenilbutazona (cu proprietati uricozurice , utila in tratamentul gutei. Reactii adverse : - iritatie gastrica cu arsuri, dureri epigastrice, greata, voma. - activarea ulcerului gastroduodenal si favorizarea complicatiilor: ............., perforatii, penetratii. - retentie hidrosalina → edeme. - risc de agranulocitoza si aplazie medulara . Contraindicatii : - la ulcerosi - la cardiaci , hipertensivi - in boli renale sau hepatice - in boli de sange si in alergii. Se administreaza oral, 600mg/zi timp de 7-10 zile, in 3 prize, dupa mese. Se poate administra si intramuscular si intrarectal. melena,

4. INDOMETACINA - este un derivat de acid indolacetic, foarte activ ca antiinflamator. Este cel mai puternic inhibitor al sintezei de PG, efectul antiinflamator fiind mai puternic decat cel antipiretic si cel analgetic. Indicatii : - spondilita anchilopoietica - coxartroza - crize de guta - dismenoree Reactii adverse : - anorexie, greata, epigastralgii, diaree, ulcer - icter - potenteaza efectul anticoagulantelor orale → risc de sangerare - tulburari de vedere - neutropenie, trombocitopenie, anemie aplastica (foarte rar ) - reactii alergice de tip anafilactic : eruptii urticariene, crize de astm. Contraindicatii :

Farmacologie . fiind utile in tratamentul durerilor articulare cronice. dupa mese. 6. Studierea acestu medicamnet a dus la concluzia ca ciclooxigenaza este de 2 tipuri : . Se administreaza oral. dar durata efectului este lunga. in doze de 25 mg de 3-4 ori /zi. . in tratamentul dismenoreei. antipiretic si analgetic. . nu pot fi utilizate ca antiagregante plachetare. fara efecte pe mucoasa gastrica. Determina o iritatie gastrica puternica. Alte antiinflamatoare sunt : a.are toate proprietatile antiinflamatoarelor nesteroidiene. PIROXICAMUL . Reactii adverse: . Iboprofenul (Brufen) este un compus de sinteza cu structura aril-acetica.psihotici. cu eficacitate maxima pe astmul provocat de antiinflamatoarele nesteroidiene (in special astumul produs de aspirina). MELOXICAMUL . MONTELUKASTUM (Singulair) .ulcerosi . De asemenea. Deoarece nu inhiba ciclooxigenaza 1.Ciclooxigenaza 2 care actioneaza fazic producand PG implicate in durere.tulburari de vedere . mai ales gastralgii. febra si inflamatii. dar riscul de afectare digestiva este mult mai mic. astfel incat se poate administra o data/zi .hemoragii digestive si ulcer (foarte rar) .este inrudit cu Piroxicamul. 5. avand efecte asemanatoare cu acidul acetilsalicilic. are aceleasi efecte. Deci.tulburari dispeptice.inhiba specific receptorii pentru LT-C4 si LT-D4 aavand efect antiasmatic. epileptici (poate agrava boala). parkinsonieni. Alte medicamente care inhiba selectiv ciclooxigenaza 2 sunt : Rofecoxitolul si Colecoxitolul care au efect antiinflamator.citoliza hepatica . 7. Meloxicamul inhiba mai mult ciclooxigenaza 2 decat ciclooxigenaza 1. efectul antiagregant plachetar este mai mic. 8.tulburari hematologice .Ciclooxigenaza 1 care produce in mod tonic PG care sunt implicate cu precadere in mentinerea integritatii mucoasei digestive si in mentinerea normala a agregabilitati plachetare.

Astfel. intravenoase. în diverse moduri şi pe căi diferite. . In cele ce urmează. după alţi autori). Ketoprofenul si Diclofenacul (Voltaren) . considerăm că durerea se poate combate c u : • Anestezice: generale : . în timp ce nitroglicerina care combate durerea ischemică în timpul unei crize de angină pectorală acţionează ca un paraanalgezic (analgezic secundar sau indirect. b. intensitatea şi cir cumstanţele în care se produce durerea. Au in special efect antiinflamator. Departe de a fi perfectă. ar dori să-şi facă o părere despre varietatea tipurilor de substanţe cu care se poate combate durerea. propunem ca termenul coanalgezic să fie atribuit acelor substanţe care în asociere cu analgezicele sau cu anestezicele locale determină o potenţare a analgeziei. pot combate anumite tipuri de durere.tulburari hematologice. propunem o prezentare schematică a diferitelor categorii de substanţe implicate în combaterea diverselor tipuri de durere. intrarectale. credem totuşi că prezentarea aceasta ar putea fi de oarecare utilitate celor care. DEFINIREA CONCEPTELOR. CLASIFICĂRI Senzaţia dureroasă poate fi antagonizată până la abolire cu numeroase substanţe. în această din urmă categorie domneşte o oarecare confuzie. dar mai activi ca acesta.ulcerul si afectiunile hepatice .Farmacologie Contraindicatii: . Deoarece. se vor folosi anestezice generale sau locale. iar termenul paraanalgezic să fie atribuit agenţilor farmacologici activi care.inhalatorii.sunt derivati aril-acetici cu proprietati similare Ibuprofenului. pe lângă (para) efectul lor de bază. ne permitem a propune introducerea unui termen nou paraanalgezic -. In funcţie de rezultatele dorite şi de tipul. după părerea noastră. care ar putea clarifica măcar parţial lucrurile. Astfel. Astfel. papaverina asociată morfinei pentru tratarea unei colici renale este un coanalgezic. COANALGEZICE Şl PARAANALGEZICE INTRODUCERE. în asociaţie sau singure. analgezice opioide sau neopioide sau alte substanţe care. determină îndepărtarea sau atenuarea durerii. nefiind farmacologi.

intravenoase. în angina pec 1 singur medicament poate îndepărta durerea. cum ar 1 postoperatorii.Farmacologie b) - epidurale. nitriţi (în durerile anginoase). ci să identificăm acele asociaţii de substanţe care împreună au o sporită în combaterea anumitor tipuri de durere". durerile cronice din reumatism sau neoplazii. sintetice. • Coanalgezice : • • • • • • • • Paraanalgezice : .inhibitori de COX1alpha2 agonişti. locale : . acetazolamida (în durerea glaucomotoasă). . bune rezultate se obţin cu asociaţii între categoriile de substanţe prezentate mai cum sublinia Jean Mărie Besson. „nu trebuie să ne aşteptăm la un «glonţ magic» cu care să combatem durerea. lista rămâne deschisă oricăror adăugiri sau permutări. intrarahidiene. antacide (în durerea ulceroasă). .antidepresive triciclice. durerea la naştere. deoarece n studii clinice tind să arate că numai în puţine cazuri (de exemplu. calcitonina. • • agonişti serotoninergici. • • • Evident. a) opioide : . fost preşedinte al Asociaţiei Internaţionale pent Durerii.prin infiltraţii sau blocuri. neuroleptice. miorelaxante. anticonvulsivante. adenosina. antagonişti NMDA. epidurale.naturale . inhibitorii de calciu. b) neopioide: . • Analgezice propriu-zise: • • semisintetice.corticoizi (în durerile inflamatorii). metoclopramida. în alte tipuri de durere însă.

AMITRIPTILIN (Terapia. Indicaţii: • • • • • • toate tipurile de depresii. ret. dureri de membru-fantomă. a se evita asocierea cu medicamente simpatomimetice şi cu chinidină. de două ori/zi • • se creşte cu 25 mg la 1-2 zile până la 150-200 mg/zi în trei prize. doza iniţială 50 mg/zi. inflamaţie renală. România) draj. toate cazurile de durere asociată cu depresii.p. glaucom. ameţeli. creştere GU disfuncţii sexuale Contraindicaţii: • • • • • • Precauţii: • • • la astm în cardiopatia ischemică . se creşte cu 25 mg/săptăm: 150 mg/zi. insomnie. 50x25 mg. analgezice în durerea cronică la neoplazici. melancolie cu oscilaţii diurne ale dispoziţiei. 75 Ret ® (Desitin. doza de întreţinere este de 75-100 mg/zi. Germania) caps. sete. nevralgia postherpetică şi trigeminală. sarcină. cefalee.o. tahicardie paralizia acomodării.25. 25 mg sau 50 mg . astenie. cel puţin trei luni. mai ales în cea neuropatică. în HTA. hipertrofie de prostată. 50x25 mg. ponderală tulburări de repolarizare ventriculară.Farmacologie COANALGEZICE ANTIDEPRESIVE TRICICLICE IMIPRAMINA Posologie . asialie. somnolenţă constipaţie. injectabil ANTIDEPRIN ® (Sicomed) draj. epilepsie . AMITRIPTILINA Posologie : 25 mg. 50. HTA. fiole 50 mg/2 ml AMITRIPTILIN . Reacţii adverse: SNC G -1 c-v tremurători.

draj. Anglia) . dureri de membru-fantomă.25 . 50x10 mg. perfuzii i. durere cronică la neoplazici.Sharp & Doleme. Elveţia) comprimate: 10 mg sau 25 mg fiole 25 mg/2 ml ANAFRALIN ® (Bari . 25 mg CLOMIPRAMIN (Promedic.Farmacologie sau 75 mg. cutii X 100 AMITRIPTYLIN (Slovacofarma. barbiturice. Indicaţii: • • • • • • • • depresie cu anxietate şi agitaţie . România) draj. Germania) draj. 25 mg fiole 25 mg/2 ml Indicaţii: . 75 VON CT (C. Arzneimittel Germania) comprimate 25 mg sau 75 mg LAROXYL ® (Hoffman La Roche. CLOMIPRAMINA Posologie: oral 125-100 mg/zi. agravarea glaucomului G -1 uscarea gurii ileus paralitic C-V palpitaţii. hipotensiune GU retenţie urinară Efecte adverse : constipaţie. SNC scăderea acuităţii vizuale. chinidină.draj. Slovacia) comprimate 25 mg AMITRIPTYLIN . 25 mg HYDIPHEN ® (AWD. Contraindicaţii: glaucom. toate capurile de durere asociată cu depresie. Elveţia) fiole 50 mg TRYPTIZOL ® (Merck .caps. 25 mg CLOMIPRAMINE (Narton.T. Olanda) comprimate film 10 mg. România) . România) . asociere cu alcool. ANAFRANIL ® (Ciba.Ciba. sarcină. se creşte treptat până la 100 mg/zi în trei NORTRIPLINA (Terapia. posturală Precauţii: . NORTRIPLINA Posologie : .iniţial 25 mg de 2-3 ori/zi. nevralgia postherpetică şi trigeminală.a se evita asocierea cu medicamente simpatomimetice. cutii 10 comprimate. 25-50 mg în 250 ml glucoză 5% zilnic. edem. 25 mg.v. mai ales în cea neuropatică.

e. insomnie. colecistopat dispnee. -durere cronică la neoplazici. ie modificări EKG GU transpiraţie. tremurături. digestive. 20 mg/zi. tulburări de acomodare TRIMIPRAMINA Posologie: . reacţii maniacale MAPROTILINĂ Posologie: iniţial 25 mg de 3 ori/zi sau 75 mg seara. cutii x30 comprimate Indicaţii: -stări depresive. SEROXAT ® (Smitlekline Beecham. -sarcină. Reacţii adverse: SNC cefalee.oral.Farmacologie -toate cazurile de durere asociată cu depresie. -analgezic în durerea cronică la neoplazici. întreţinere cu 25 mg de 2 ori/zi. . -toate tipurile de durere asociată cu depresie. -glaucom. Contraindicaţii: -copii sub 15 ani. mai ales cea neuropatică. -nevralgia postherpetică şi trigeminală. Reacţii adverse: SNC cefalee. se creşte cu câte 10 mg până la 50 mg/zi. tulburări de micţit G -1 tulburări scădere greutate în C-V GU erupţii nervozitate. • G -I C-V hiposalivaţi tahicardie. mai ales în cea neuropatică. Contraindicaţii: -delir acut. Anglia) comprimate filmate 20 mg sau 30 mg. -asociere cu IMAO.

insuficienţă renală. toate tipurile de durere asociată cu depresie. 75 VON CT (C. delir cronic. România) comprimate 20x25 mg sau 20x2 mg fiole 25 mg/l ml Indicaţii: • stări de agitaţie şi excitaţie psihomotorie cu halucinaţie.Germania) comprim. adulţi . i. 25 mg sau 75 mg MABROLU .25. .o. hipnogen. Arzneimittel . România) comprim. iniţial 2 mg seara. • • • • • • • Contraindicaţii: hipotensiune. mai ales în cele neoplazice. sarcină.m. 75 mg LUDIOMIL ® (Sicomed . postanestezie . Germania) comprim. antiemetic. supradozarea deprimantelor SNC. tulburări de climateriu . anestezie potenţată. 50 mg. în preanestezie.Farmacologie LUDIOMIL ® (Ciba. în tulburări psihotice acute 25-100 mg/zi în 3-4 prize.25 mg/kg/zi pentru tulburări grave: adulţi 75-100 mg/zi până la 200-300 mg/zi. durere cronică la neoplazici. crescând până la 6-12 mg.50 ® (Hexal Pharma. cenestopatii. inject. în durerile cronice. Neuroleptice LEVOMEPRAZIN Posologie: ® p. Contraindicaţii: glaucom. România) drajeuri 25 mg MAPROTILIN .T.pentru tulburări uşoare şi medii. stări depresive.Ciba. Elveţia) comprim. • • - x copii . film 10 mg sau 25 mg. LEVOMEPROMAZIN (Terapia. insuficienţă hepatică. tranchilizant în anxietate.0. doza de întreţinere 25-100 mg/zi. psihoze senile. film 50 mg MAPROTILIN (Promedic. film 25 mg sau 75 mg Indicaţii: • • • • • depresie cu agitaţie sau inhibiţie psihomotorie moderată. schizofrenie. comă.

Ungaria) fiole retard 50 mg/ml HALOPERIDOL RIVO ® (Rivopharm.m. Elveţia) soluţie int. HALDOL ® (Janssen. Israel) compr. -agresivitate. -stări anxioase din psihonevroză. Richter. astenie. -efect antialgic la pacienţii neoplazici.Farmacologie Reacţii adverse: SNC sedare puternică.o. ameţeli HALOPERIDOL Posologie: • G -1 creştere în greutate C-V hipotensiune ortostatică.5 mg.10 ml HALOPERIDOL (G.5 mg de 2 ori/zi.5 mg soluţie int.15 ml HALDOL DECANOAS ® (Janssen. 1.2% . psihonevroze: 0. -schizofrenie. halucinaţii. 2 mg/ml . 10 mg. 2 mg/ml Indicaţii: -tulburări psihice cu agitaţie.10 ml soluţie inj. somnolenţă. -fază maniacă din stadiul maniacodepresiv. doza medie zilnică 1-15 ml injectabil i. 0. cutiex30 HALOPERIDOL ® (Biogalenice. . 2 mg. Contraindicaţii: stări depresive. Ungaria) comprim. -manie. Richter.2% . 5 ml/ml HOLPERIDOL DECANOAT (G. edeme GU efecte estrogenice adulţi: p. 2-4 ml/zi copii sub 5 ani: 1/4 din doza adultului. România) soluţie int. Belgia) fiole 50 mg/ml (retard) HALOPER ® (CTS Chemical. copii peste 5 ani: 1/2 din doza adultului. 5 mg soluţie injectabilă 5 mg/ml soluţie int. 0. Belgia) • • • comprimate 0.

8-1. Israel) comprim.6-1 g/zi CARBAMAZEPINĂ (Arena. cutii X 50 CARBEPSIL ® (Helcor.4 g/zi 5-10 ani: 0.Hemofarm. 200 mg. disfuncţie parkinsonian. România) comp. 200 mg. 200 mg TAVER ® (Medachemie.Farmacologie Precauţii: .. respectiv comp. sexuală stări . Works. Iugoslavia) comp.2-0. 200 mg. sirop 100 mg/5 ml TEGRY PAM 200 ® (Pamela. 200 mg. retard 300 mg sau 600 mg STAZEPINE ® (Pharm.Ciba. România) comprim.600 ® (Gerot. 200 mg. mucoaselor tahicardie.o. 200 mg CARBAMAZEPINA (Italia. România) comprim. 200 mg FINLEPSIN ® şi FINLEPSIN RETARD ® (AWD. Polonia) caps. Anglia) comprim. . 2-3 prize zilnice adulţi până la 0. Cipru) comp. 200 mg NEUROTOP ® şi NEUROTOP RETARD .sindroame cerebrale spastice. Siria) 200 mg TIMONIL ® şi TIMONIL RETARD ® (AWD. 200 mg EPITRIL ® (Hemofarm. Germania) comp. 200 mg CARBAMEZEPINE (Teva. respectiv 200 mg sau 400 mg KARBAPIN ® (Hemofarm. Germania) comp. 150 mg sau 300 mg sau 600 mg Indicaţii: . 400 mg EPITRIL ® (Hefazur . România) comp. România) comp. Elveţia) comp. Germania) susp.2 g/zi 1-5 ani: 0. comp. Reacţii adverse: SNC G-I C-V GU sindrom uscăciunea hipotensiune. Iugoslavia) comp. fotosensibilita ponderală te Anticonvulsivante CARBAMAZEPIN Posologie: • • • p. retard 400 mg. CARBASAN. Austria) comp. 100 mg/5 ml comprim.300. 200 mg CARBAMEZEPINE RIVO 200 ® (Rivopharme. cutie 50 comp.RETARD ® (Sanofi. 200 mg TEGRETOL ® (Bari .6 g/zi 10-15 ani: 0.4-0. creştere icter colestatic leucopenie depresive.2 g/zi copii până la 1 an: 0. 200 mg sau 400 mg. . int. 200 mg CARBAMEZEPINE (Regent.1-0.

ameţeli. lent 0. convulsii mioclonice şi akinetice.bosacrată neoplazică Contraindicaţii: . diplopie. la sugari 1-3 mg/zi. 1 mg la adulţi. status epilepticus. ataxie hipersecreţie salivară şi bronşică . anemie. în 1-2 prize zilnice . nistagmus G-I greaţă. ameţeli. somnolenţă. agravează leucopenia produsă citostatice CLONAZEPAM Posologie: • • • • • • de p. anorexie C-V edeme GU leucopenie. Polonia) comp. în status epilepticus: i. fiole 1 mg/2 Indicaţii: • • • • epilepsia minoră. nevralgia de trigemen. confuzie.v. CLONAZEPAM (Polfa. brahială sau lom. adulţi 3-7 mg. 0.sarcină. Reacţii adverse: SNC sedare. postherpetică.5 mg la copii.Farmacologie • • epilepsia majoră psihomotorie şi temporală. durerea neuropatică. vărsături. durerea la bolnavii neoplazici (nevralgia craniană. şcolari 3-6 mg. Elveţia) comp.o. copii mici 1-6 mg. 2 mg RIVOLTRIL ® (Hoffman La Roche.5 mg sau 2 mg. Reacţii adverse: SNC ataxie.

liof.Farmacologie ACID VALPROIC Posologie: • • • • p. diviz 500 mg ORFIRIL . CONVULEX ® (Gerot.300 mg sau 500 mg comp. Germania) sirop 60 mg/5 ml comp. Germania) comp. sugari: 30 mg/kg. film cedare control.300. 400 mg + 4 ml solvent DEPAKINE CHRONO . convulsii mioclonice.150 ml pulv.300 ® (Desitin. . film cedare control. 300 mg. Indicaţii: • • • • epilepsia majoră. convulsii din stări febrile la copii. 600 mg PETILIN ® (Remedica. Reacţii adverse: . 300 mg DEPAXINE ® (Sanof.caps. minoră. adulţi şi adolescenţi: 20-30 mg/kg. copii: 30-40 mg/kg. Franţa) comp. . film 300 mg. cutiix50 ORFIRIL ® .300. durerea la neoplazici. 200 mg sau 500 mg sirop 57 mg/ml .150. film 200 mg VALPARIN 200 ALKALETS ® (Torrent. Cipru) comp. India) comp. 150 sau 300 mg. Franţa) comp.o. film 200 mg. Germania) .comp. cutie 100 comp. Austria) . sirop cu 50 mg/ml CONVULSOFIN ® (AWD. . .600 RETARD (Desitin. în 2-3 prize zilnice la mese. film ent. 150 mg şi comp.500 ® (Sanof.

se creşte gradat. România) comp. astenie. durerea ce are la bază disfuncţia sistemului simpatic. continuarea tratamentului: în funcţie de răspuns. insomnie G -1 toxic hepatic. flaconx50 sau X1000 CLONIDINA CLORHIDRAT ® (Promedic. HTA secundară. la nevoie. ca tratament adiţional altor anticonvulsivante. vărsături Hipotensive şi spasmolitice CLONIDIN Posologie : • • oral: iniţial 50-75 pg de 2 ori/zi. .Farmacologie SNC otoragie. • NEURONTIN ® (Godecke.300 mg de 3 ori/zi. chiar până la 2400 mg.300 mg dimineaţa şi la prânz şi 600 mg seara. erupţii cutanate hiperexcitabilit greţuri. Germania) comp. diaree. 75 jig HAEMITON ® (AWD. 100 /ig. iritaţia tratamentului: prima zi .300 mg de 2 ori/zi. C-V GU idiosincras ie Efecte adverse: ataxie. România). a treia zi . 150 jig. 75 ^ig sau 300 ^g Indicaţii: -HTA esenţială în toate fazele. cefalee. 100 mg sau 300 mg sau 400 mg Indicaţii: • • • • epilepsia parţială sau a adultului. vărsături. flaconX50 CLONIDINA ® (Sintofarm. Germania) cap. durere neuropatică. comp. cefalee G -1 greaţă. SNC somnolenţă. hipersalivaţie GABAPETIN Posologie: • C-V GU petesii. ate. până la 300-400 /xg/zi. hiperglicemi e. a doua zi . epistaxis. se poate creşte treptat până la 1800mg sau. în unele cazuri. CLONIDINA (Facultatea de Farmacie Bucureşti. România) comp. somnolenţă.

7. reflux gastroesofagian prin hernie hiatală . urinare. colită.01 g (sol. .01 g supozitoare adulţi: 6x0. spasm piloric sau cardial. 0. Contraindicaţii: glaucom. scleroză cerebrală.01 g supozitoare copii: 6 x 0.m. 10-20 mg de 3-4 ori/zi i. sau i. intestinale. 10 mg SCOBUT ® (Magistra .comp. astenie.m.comp. 5-10 mg de 1-3 ori/zi i.o. bradicardie. cutiex20 buc. hipertrofie de prostată cu retenţie urinară. dismenoree.Farmacologie -durerea neuropatică refractară la alte tratamente. hepatică. România) . România) comp. Precauţii: insuficienţă renală. asociere cu alcool. 10 mg BUSCOVITAL ® (Vitalie. Precauţii: . hipnotice. lent 10-30 mg/zi rectal 10-50 mg/zi copii (>3 ani) . 1%) SCOBUTIL ® (Sintofarm Remedia. coronariană.p.o. hipotensiune adulţi . megacolon.draj. 10 mg Indicaţii: colici biliare. constipaţie C-V bradicardie. România) comp. tahiaritmii supraventriculare (mai ales în cazul injectării substanţei). România) .Geneve. România) .0075 g SCOBUTIL ® (Sicomed. 10 mg.5 mg/zi BUSCOPAN ® (Boehringer. ameţeli BUTILSCOPOLAMINA Posologie: • • • • • • G -1 hiposalivaţie. 10 mg USCOSIN ® (Sintofarm.2. ulcer gastroduodenal.5-22.p. ileus paralitic.5 mg de 1-3 ori/zi rectal . Efecte adverse: SNC somnolenţă.comp.v. fiole 10 x 1 ml x 0. Contraindicaţii: sarcină. România) comp. 10 mg SCOBUTIL ® (Antibiotice România) .

40 mg/ml . România) comp. cutiex30 sol. s. Precauţii: la copii sub 12 ani. România) comp. hipertiroidie severă. deoarece intensifică reacţiile adverse. Efecte adverse: _________________ SNC tulburări G-I deuscăciune constipaţie PAPAVERINA Posologie: • G. dificultăţi hipotensiu de ne statică ortomicţiune HS C-V a GU dificultăţi de micţiune HS vedere. copii: 6 mg/kg/zi sau 200 mg/m2/zi divizate în 3-4 prize.c. i.m. la asocierea cu chinidină.v. în urgenţe 40 mg diluate în glucoză 5% . în special în cazul administrării injectabile. PAPAVERINA (Aesculap. esofagită de reflux. 50 mg PAPAVERINA (Arcatim. Reacţii adverse: SNC tulburări de vedere. sedare (la administ. fotofobie gurii. România) comp. scleroză coronariană. fotofobie. adulţi: p.I uscăciunea gurii. 100 mg de 2-3 ori/zi.Farmacologie în cardiopatia ischemică. 40-80 mg la 6 ore. inj.) Contraindicaţii: glaucom. 100 mg. România). astm bronşic vechi. stenoză pilorică. i. 200 mg Indicaţii: . comp. 100 mg PAPAVERINA (Olfarm.1 ml cutie x 10 fiole • PAPAVERINA CLORHIDRAT (Sintafarm UF Remedia. adenom de prostată. 100 mg PAPAVERINA (Sicomed. sau i. amantadină sau cu antidepresive triciclice. injectare în 5-10 minute. România) comp.o. constipaţie C-V GU tahicardie.v.

0. somnolenţă. 1-7 ani. epigastrică i. cu 30-60 min înaintea indu aritmii cardiace i. accentuează efectul hipotensor al medicamentelor antihipertensive. preari 0.v.v.5 mg în total.25 mg . i. hipertrofia de prostată. Contraindicaţii: administrarea sub formă injectabilă. 0. constipaţie spastică.03 mg/kg. cel mult 0. renale.).00025 g FOLADON ® (Biofarm. jenă colaps (inj. sindrom anginos. stare postinfarct.25%o (pentru copii) 100 fiole X 1 ml X 0. migrenă. în urgenţe.25-1 mg odată de 1-2 ori/zi. • • • • • • v tulburări circulatorii cerebrale de natură spastică sau aterosclerotică. aritmii bl A-V. ameţeli. copii: s.c. l%o (pentru adulţi) 10 fiole X 1 ml X 0.v.4-1 mg.preanestezie. 0. retinopatii. cefalee G -1 C-V constipaţie. ATROPINA Posologie: • adulţi: s.5-1 mg de 1.Farmacologie colici biliare. Efecte adverse: SNC depresie respiratorie (inj.001 g sol.2-0.comp. i. România) sol. i. 7-15 ani.m. intestinale. dismenoree. gastrice.4 mg de 1-2 ori/zi.) GU HS ! i Precauţii: • • • Observaţii de folosire: • • • • precipită în soluţia ce are un pH > 6. nu se asociază cu medicamente betastimulante adrenergice.01-0.c. • ATROPINĂ SULFURICĂ (Biofarm. la fel ca la adulţi. 20 Indicaţii: .v. 0. 0. România) alcaloizi totali din rădăcina de Beladona 0. 0. deoarece poate aritmii. în caz de hipertensiune intracraniană şi bl< glaucom. sindrom Meniere.02 mg/kg. în aritmii cardiace i.v.

de regulă s< cu medicamente antisecretorii în boala ulceroasă. scleroză coronariană. pentru midriază terapeutică în irite. în oftalmologie. constipaţie C-Y GU dificultăţi de micţiune HS Contraindicaţii: • • • • • • • • • PREZENTAREA PARAANALGEZICELOR NITROGLICERINĂ Posologie : • sublingual 1/2-1 comp. stenoză pilorică. în blocul atrioventricular.tub 15 g) de 2-3 ori/zi la 6-8 ore interval • • p. biliare. urinare. fotofobie G -1 uscăciune a gurii. glaucom. în preanestezie ca medicaţie preoperatorie. Precauţii: la copii sub 12 ani. dureri ulceroase. Efecte adverse: SNC tulburări de vedere. antidot în intoxicaţia cu substanţe organofosforice. abdomen) . în bradicardia sinusală.flacon de 95 ml) . este avantajoasă în cazuri se rezistente la alte antisecretorii. • • • • • • • • • ptialism. constipaţie spastică.comprimate retard de 2-3 ori/zi . adjuvant în tratamentul miasteniei gravis.o. în sindromul de hipertensiune intracraniană. iridociclite. sau 1-3 picături (soluţie alcoolică perlinguală 1% . adenom de prostată . dismenoree. sindrom de sinus carotidian.câte 23 g de unguent = 10-15 cm (unguent cu nitroglicerină 4 % . .în timpul crizei de angină pectorală sau imediat înaintea efortului provocator extern: pe tegumente (partea internă a braţelor toracelui anterior. esofagită de reflux. astm bronşic vechi.Farmacologie • antispastic în colici abdominale.

o dată pe zi. HTA gravă. infarct miocardic. ce eliberează 5 mg.0. tratamentul formelor severe de angină (instabilă vasospastică).g Nitroglicerină/ml) în ritm de 0. începând de la doze mici de 5 /ng/minut.15. Grecia) .în criză 1 praf pe limbă. Elveţia) patch transdermic 25 mg sau 50 mg. în perfuzie .4 mg/doze comp. profilaxie înainte de efort. Germania) aerosol 50 mg/doză .5 mg sau 5 mg. se repetă la nevoie la 3-5 minute.5 ml NITRO MACK RETARD ® (Mack.025-0. NITRODERM TTS ® 5 sau 10 (Ciba.v.SPRAY ® (Parke . spray oral . respectiv 10 mg nitroglicerină/24 ore.6 mg NITRIRETARD ® (Faran.5 mg/ml. Ungaria) aerosol 1% . retard 2. Germania) sol. cutiix50 sau xlOO buc. LENITRAL ® (Besins Isconesco.Davis. timp de 8-12 ore (discontinuu) sau 24 ore (continuu).1 fiolă a 10 mg nitroglicerină se diluează cu ser fiziologic sau cu glucoză izotonă în concentraţie de 0.10 ml se administrează numai diluat minimum 1 : 4 în ser fiziologic sau glucoză 5% sau 10% pentru maxim 3 zile. România) comp. 20x0.5 mg MAYCOR . profilaxie imediată şi de durată a crizelor de angină. insuficienţă cardiacă stângă cu EP acut.TRINITROSAN ® (Merk.5 mg TRINITROSAN ® (Merck. . hipotensiune arterială. în cursul intervenţiilor coronariene sau în neurochirurgie. retard 2.Farmacologie • transdermic .NITRO . Germania) fiole de 1 mg/ml . hipotensiune intracraniană. 2. • • • • • • Contraindicaţii: • • . • • AQUA .75-8 mg/oră. retard 8. perfuzabilă 1.1 mg/ml . inj.5 mg NITROMINT ® (Egis. Germania) fiole 5 mg/ml în etanol 77% cu 2 g ulei 35 poli (oxietilenic) Indicaţii: • tratamentul crizei de angină. 2 ml sau 10 ml caps.5 mg sau 7.caps. în funcţie de suprafaţa de contact ce poate fi 10 cm3 sau 20 cm3 NITROGLICERINA (Sicomed. Franţa) sol. cel mult de 3 ori în 15 minute i.patch . Germania) caps.3 g = 250 doze NITRO MACK ® (Mack. l%o (25-100 /j.

a frecvenţei cardiace şi sub control EKG. La apariţia cianozei în cursul tratamentului cu Nitroderm HTS în doze impune verificarea de urgenţă a methemoglobinemiei. comprimat la 5 minute. iar dacă durerea nu cedeaza. până la maxim 3 administrări. mai ales la începutul tratamentului). hemoragie cerebrală. acest caz. Precauţii: • • • Observaţii de folosire: Asocierea cu medicamente antihipertensive. Efecte adverse: . Scăderea presiunii sistolice sub 100 mm Hg impune oprirea perfuziei. Administrarea nitroglicerinei sub formă de perfuzie i. hipotiroidie. se poate repeta administr. traumatisme craniocerebrale. glaucom cu unghi închis. insuficienţă hepatică şi renală. • în cazul administrării pe tegumente (unguent sau patch) . In cazul administrării sublinguale. anemie severă. • Se evită întreruperea bruscă a tratamentului cu nitriţi. cu diuretice sau cu băuturile alcool determina scăderea marcată a tensiunii arteriale. • Se administrează cu prudenţă la conducătorii auto (pentru că produce tulburări de atenţie.Farmacologie • • • • şoc. astfel încât administrarea se face cu pauze (1 săptămână). hipersensibilitate la nitraţi sau la derivaţii acestora. în lipsa efectului. pentru a evita riscul apar crize anginoase. este necesar de urgenţă consult de specialitate.v.poate product toleranţei. se face obligatoriu monitorizarea tensiunii arteriale. hipovalemie.

ulcer gastric şi duodenal. Observaţii de folosire: se administrează oral sub forma comprimatelor care se sug.Plus. esofagite de reflux.5-2 g repetate de mai multe ori pe zi. int. Elveţia) Aluminiu <j> hidroxidat • • • Indicaţii: .50 g sau cutiex 100 buc. boli diareice. nu se asociază cu comprimate sau drajeuri enterosolubile. prurit. slăbiciune. HIDROXID ŞI FOSFAT DE ALUMINIU Posologie: • p.PHAR ® (Pharma .50 g carbonatul: 0.25-1 g trisilicatul: 0. Contraindicaţii: gastrită hipoacidă. cărora le scade absorbţia intestinală. tahicardie reflexă. vertij GU HS congestia feţei. în funcţie de necesităţi TRISILICALM ® (Sicomed. flaconX500 ml ALUMINIU HYDROXIDE (Rima Pharmaceuticals. Indicaţii: gastrită hiperacidă. C-V hipotensiun ortostatică. cu 320 mg/ml. boli inflamatorii ale colonului. alergii cutanate OXIDUL DE MAGNEZIU (MAGNEZIA AUSTA) Carbonatul basic trisilicatul Posologie: • vărsături e p. lipotimie G. Efecte adverse: diaree la doze mari.4-0. hidroxidul de aluminiu 0. a se evita administrarea o dată cu tetraciclină sau cu digoxină. oxidul de magneziu : 0. sudoraţie.o. insuficienţă renală. eritem minor. bufeuri de căldură.comp.Farmacologie SNC cefalee pulsatilă. 50x0.o.8 g dozele se pot repeta la 2-4 ore susp. România) . senzaţii de sufocare. la 1 oră şi la 3 ore după mese şi în funcţie de necesităţi.I greaţă.25-0. Irlanda) comp. 500 mg • ALU .5-1 g o dată fosfatul de aluminiu 0. Administrarea acestora se poate face cu o oră sau cu trei ore după Trisilicalm.

OM GEL ® (Lab. diminuează absorbţia fierului. 0.55 g silicat hidrat de aluminiu şi magneziu suspensie 1 ml conţinând 0.o. Elveţia) . 1-3 g de 3-5 ori/zi. după nevoie. nu se asociază cu comprimate sau drajeuri enterosolubile. ulcer gastric şi duodenal. ALMASILAT (ALUMINO-MAGNEZIU SILICAT HIDRATAT) Posologie: • p. Germania) comp. împiedică absorbţia fosforului. ulcer gastric. Indicaţii: hiperaciditate gastrică. Contraindicaţii: Efecte adverse: diminuarea tranzitului intestinal. 0.72 g silicat hidratat de aluminiu şi magneziu. Observaţii de folosire: se păstrează în recipiente bine închise.o. esofagite de reflux. boli inflamatorii ale colonului. alcaloză. intoxicaţie cu acizi. 0.. nu se asociază cu comprimate sau drajeuri enterosolubile.5 g de mai multe ori pe zi. boli inflamatorii ale colonului. GELUSIL ® şi GELUSIL LIQUID ® (Godecke. CARBONATUL DE CALCIU Posologie: • gastrită hipoacidă. constipaţie.5 silicat hidratat de aluminiu şi magneziu TRI . Germania) comp. la loc uscat. p.LAC ® (Godecke. Efecte adverse: la doze mari determină creşterea secundară a acidului clorhidric gastric (reboi hipercalcemie. diaree de fermentaţie. flac GELUSIL . Observaţii de folosire: se administrează între mese şi seara la culcare.Farmacologie gastrită hiperacidă. la nevoie până la 1-10 g/zi. Contraindicaţii: gastrită hipoacidă.

la nivelul SNC CLASIFICARE 1.d TUBOCURARINA .substante utilizate pentru reducerea tonusului musculaturii striate .Curarizante de ordinul II : LEPTOCURARE SUCCINILCOLINA 3.CLORZOXAZONUL (Paraflex) .Curarizante de ordinul I : PAHICURARE .pe fibra musculara .Farmacologie Gel cu 30% aluminiu silicat de magneziu şi de calciu amorf de sinteză. MIORELAXANTELE DEFINITIE .PANCURONIUM (Pavulon) .PIPECURIUM (Arduan) .GALLAMINA (Flaxedil) . cutii x 20 plicuri x 100 gel (3 g pulbere) Flacon X 360 ml gel (10 g gel) Indicaţii: gastrită hiperacidă. ACIUNE LA NIVELUL SNC : .MEPHENESINA . ACTIUNE SINAPTICA (Curarizante) .se impart in trei categorii dupa cum actioneaza la nivele diferite : .pe sinapsa .miorelaxantele la care gruparile de azot cuaternar sunt fixate la un nucleu sterolic .CARIZOPRODOLUL . ulcer gastric şi duodenal. ACIUNE DIRECTA ASUPRA FIBREI MUSCULARE DANTROLENUL (Dantrium) 2.VECURONIUM (Norcunon) .

Se manifesta prin urmatoarele simptome : .contractie musculara puternica .producerea de acid lactic .cresterea temperaturii corporale EFECTE ADVERSE . CLONAZEPAM si alte benzodiazepine .constand in “lezarea” capacitatii reticulului sarcoplasmic de a sechestra calciu.interferand cu reactii interpuse intre depolarizarea membranei ( fenomene electrice) si depolarizarea fibrelor de actina si miozina (fenomen mecanic) .reduce forta de contractie a muschiului striat.per os :se incepe cu doze de 25 mg/zi si se creste progre- .Farmacologie .PROGABIDUL .BACLOFEN (Lioresal) .GLICINA MIORELAXANTE CU ACTIUNE DIRECTA PE FIBRA MUSCULARA DANTROLENUL (Dantrium) ACTIUNE : .reduce spasticitatea musculaturii striate paralizate(probabil prin scaderea eliberarii de ioni de calciu din reticulul sarcoplasmatic) la bolnavii cu leziuni ale cailor piramidale (hemiplegici.indicat ca tratament de urgenta in sindromul de hipertermie maligna post anestezie generala (ce apare la persoane cu defect genetic .hepatite mortale 10 – 20% din cazurile tratate mai mult de 60 zile .alterari ale probelor hepatice la 1% din cazuri(control biochimic periodic la bolnavii tratati cronic) ADMINISTRAREA .DIAZEPAM . .scleroza in placi).

produce miorelaxante completa la adult in doze ce variaza 5 – 30 mg si 15 – 25 mg .placa motoare si membranele celulare raman paralizate iar muschiul se va relaxa.alcaloizi in stare pura d . In medicina se utilizeaza: . Alta parte a efectului este datorat astuparii canalelor ionice.intravenos doze de 1mg/kgc se repeta pana la doza totala de 10mg/kgc(in sindromul de hipertermie maligna) MIORELAXANTE CU ACTIUNE SINAPTICA = CURARIZANTE= PAHICURARE (de ordinul 1) Efectul este dat pe de o parte de cuplarea cu situsul de afinitate al receptorului N2 de pe placa motoare (inhibitie competitiva) Decuplarea este mai lenta decat a Ach care gaseste receptorul ocupat deci receptorul nu poate fi stimulat.derivati de sinteza Prima utilizare ca relaxant in cursul necrozei dateaza din 1942 D .TUBOCURARINA .Canalul ionic ramane inchis C un canal ionic gasit deschis este astupat de o molecula de d – TUBOCURARINA CURARA Un produs brut obtinut din plante de genul STRYCNOS si CHONDODENDRON.B ocuparea unuia sau mai multor situsuri de afinitate ale receptorului de catre un antagonist competitiv impiedica accesul agonistului la receptor.durata curarizarii utile este de 25 minute .TUBOCURARINA . Pahicurarele astupa numai canalele A .Farmacologie siv saptamanal pana la 100mgde patru ori pe zi .

rev MIORELAXANTE LA CARE GRUPARILE DE AZOT CUATERNAR SUNT LEGATE LA UN NUCLEU STEROLIC .dare a glotei .scade coagulabilitatea s 茟茟 ‫ޟ‬졐㷽졐硳 ი 茟 ಋ angelui GALLAMINA (Flaxedil) .sunt sensibile la actiunea antagonista a anticolinesterazelor ANTICOLINESTERAZICELE 茟䷮ꅘ䄩俑尟䑺簀 茟 茟᷇茟 .hipotensiunea arteriala prin efect ganglioplegic si blocare a medulosuprarenalei n efect ganglioplegic si blocare a medulosuprarenalei 茟茟癐䠺司沭돤˨‫ݯ‬ este relativ lung .este un produs de sinteza .sunt pr 脟マ䈺 ᓡ ၈ 㷭㞃ꋘ窼 㞣騚 eferate pentru ca sunt selective (VECURONIUM) nu prezinta alte aspecte farmacologice decat miorelaxarea .relaxarea glotei nu e suficient de buna .actiune – tahicardie prin blocarea receptorilor din cord .relaxarea glotica ineficienta (se administreaza 脟脟挾脟脟脟凪脟脟 Ꮁ 茟ྐྐꝥ .indicatii : .supradozarii in administrarea Pahicurarelor mai intai un alt curarizant –Succinilcholina) .antagonizeaza efectul Pahicurarelor care prin cresterea curarizantul concentratiei de Ach in vecinatatea receptorilor dep .timpul necesar decurarizarii complete .Farmacologie .actiunea este de scurta durata .efecte adverse – elibereaza histamina producand scaderea tensiunii arteriala si/sau bronhospasm .

LEPTOCURARE(Curarizant de ordinul ll.Azatioprina . -dezavantaje : .produc deschiderea canalelor ionice inchise pe care apoi le blocheaza.imunosupresoare .Menti nerea acestora deschise duce la pierde rea de potasiu. Prin evitarea efectelor muscarinice se administreaza inainte ATROPINA Terapia cu anticolinesterazice se poate asocia cu : .acesta ramine stimulat si mentine canalele ionice deschise astfel membrana ramine stimulata ceea ce duce la relaxare. -Leptocurarele parasesc greu receptorul . receptorul de pe placa motoare este stimulat. anticorpi anormali .Glicocorticoizii .extirparea timusului . depolarizante) -au actiune de agonisti partiali.Miostin) adm oral PYRIDOSTIGMINA (Mesion) efect 3 – 6 ore AMBENONIUM (Mytelase) efect 3 – 6 ore Comprimate retard PYRIDOSTIGMINA 180 mg efect 6-8 ore .preparate: NEOSTIGMINA (Prostigmin . placa motoare si restul membranei celulare se depolarizeaza si rezulta o contractie de scurta durata urmata de relaxare. clinic se traduc sub forma unor fibrilatii musculare in momentul injectarii leptocurarei.Farmacologie -脟 脟脟 脟 䓔脟 茟茟㉀䣯 decurarizarea la termen sau in cazul intreruperii interventiei chirurgicale la bolnavii ce au primi a receptorilor periferici Nm al caror numar se reduce cu 70 – 90% .

esofago scopii (ca premedicatie).pentru realizarea de laringoscopii.avantaje : -instalarea si incetarea acuta a actiunii .dupa ambele tipuri de curarizante muschiul ramane excita bil la stimularea directa iar nervul motor continua sa functioneze .contraindicata :. .la bolnavii cu miotonie pentru ca produce o paralizie spastica .lipsa de antidot .interventii chirurgicale pe glob ocular pentru ca cresc tensiunea intraoculara . .curarizantele au in structura grupari de tip “ONIUM” ca si Ach ceea ce explica afinitatea lor pentru receptorii Ach si greutatea cu care traverseaza membrana intestinala (se administreza numai iv) cat si bariera hemato-encefalica (prin administrarea iv efectele sunt limitate la receptorii N2 din periferie).manevre ortopedice (evitarea luxatiilor.Farmacologie .musculatura ochiului este cea mai sensibila apoi cea inervata de alti nervi cranieni .dureri musculare la revenirea din anestezie .in rare cazuri (defect genetic)bolnavii nu-si revin din curari zare(se administreaza colinesteraze umane si sange) CURARIZANTELE .cea mai rezistenta este musculatura respiratorie . Indicatii : .indicata in initierea anestezieisau pe durata acesteia .relaxarea musculaturii in anestezii (relaxarea glotei necesa ra intubarii) .o buna relaxare glotica SUCCINILCHOLINA .fracturilor). bronhoscopii.

Astazi este depasit.hernii discale. .anticonvulsivante .recuperarea bolnavilor cu sechele neurologice.reduc tonusul anormal al musculaturii dupa fracturi. . CARISOPRODOLUL .benzodiazepina cu proprietati – tranchilizante si sedative .artrite. .sunt medicamente cu un mecanism incomplet cunoscut . luxatii inflamatii. CLORZOXAZONUL (Paraflex) .actiunea este evidenta in stari de tensiune psihica cu contractie musculara si in stari spastice de natura neurologica si reactiva.indicat pentru combaterea spasmelor musculare : .deprima preferential reflexe polisinaptice si mai putin pe cele monosinaptice nespecifice.actiunea este la nivel spinal si/sau la nivel imediat superioare incluzand si mezencefalul .artroze) .actiune – inhiba reflexe spinale mono sau polisinaptice cu efect relaxant puternic .se fixeaza pe receptorii GABA .posttraumatice . MIORELAXANTE CU ACTIUNE PE SNC .Farmacologie .facilitand actiunea .miorelaxante . torticolis.terapia cu electrasoc a unor boli psihice si prevenirea de accidente.blocheaza cai polisinaptice excitatorii spinale si supraspinale.fracturi.reactive (lombalgii.luxatii. .are efect asemanator DIAZEPAM (Valium) .prin actiunea supraspinala au efect sedativ MEFENESINA Primul miorelaxant folosit.

Farmacologie GABA in creier si in maduva .parenteral iv sau im in spasme musculare hiperalgice din lumbago acut lent.po 2mg de doua ori pe zi doza care se creste treptat pana se ajunge la 100mg de trei ori/zi. .somnolenta .renale hematologice.se repeta pana la 4 doze /24 ore BACLOFENUL .B .actioneaza mai mult pe mecanisme reticulare de reglare a tonusului muscular si mai putin pe interneuronii spinali. Se produce hiperpolarizare cu deschiderea canalelor de clor cu inhibitie presinaptica consecutiva .prevenirea accidentelor date de terapia cu electro soc adjuvant in terapia HTA . .cu timpul se produce obisnuinta pentru efectul miorelaxant .actioneaza prin hiperpolarizarea fibrei nervoase aferente primare .reducerea rigiditatii in paralizii cu leziuni ale neuronilor spinali .indicat in starile spastice produse de scleroza multipla .de evitat la persoane cu afectiuni hepatice.sedare mai ales la inceputul tratamentului .10 – 20mg putandu.efecte secundare: .indicatii – terapia spasmelor produse de stricnina sau toxina botulinica . glaucom cu unghi inchis sau la depresivi .administrarea .spasmolitic activ ca un agonist al receptorilor GABA .la intreruperea tratamentului doza se reduce treptat (intreruperea brusca duce la convulsii sau la stari grave de abstinenta) .

traverseaza usor bariera hemato – encefalica . 15mg de doua ori pe zi pana la 100mg pe zi PROGABIDUL .scade durerea la pacientii cu spasticitate posibil prin inhibarea eliberarii substantei P in maduva spinarii .creste frecventa crizelor la epileptici.B .inhiba neurotransmitatorul aminoacidic .dozele . .agonist de GABA – A si GABA .produce o sedare mai mica decat diazepamul .are metaboliti activi inclusiv GABA insusi GLICINA .Farmacologie .activa pe cale orala .

9 iar la un PH = 7. deci. fibrele nervoase superficiale sunt afectate înaintea celor profunde. prin acţiune locală pe neuroni şi formaţiunile nervoase periferice. 4. Se indică în cazul unor intervenţii chirurgicale mici. Anestezicele locale se folosesc sub formă de săruri solubile în apă. cele amielinice. sau diferite afecţiuni medicale. şi. urmată de împiedicarea fluxului transmembranar de Na + prin creşterea pragului de excitabilitate. De asemenea. somatice motorii sunt sensibilizate ultimele. Fibre groase şi mielinizate. are efect rapid şi destul de puternic. 3. în final nu se mai realizează depolarizarea (nu se mai poate transmite influxul nervos). Anestezicele locale acţionează pe neuroni şi fibre nervoase. Pierderea sensibilităţii se datorează diminuării permeabilităţii membranelor pentru ionii de Na +.9 iar la un PH de 7. Nu afectează conştienţa sau funcţiile vitale ale organismului. Fibrele motorii. deci .35 predomina forma neionizată ( liposolubilă ). Ordinea influenţării este următoarea : 1. şi axonii scurţi. 5. frecvent clorhidraţi în soluţii stabile. determină pierderea reversibilă a senzaţiei dureroase . de scurtă durată.35 predomină forma ionizată . (vezi slide) ANESTEZICE LOCALE Sunt substanţe care. în endoscopii. De exp. Lidocaina are pKa = 7.. la care anestezicele difuzează mai greu. Fibrele proprioceptive şi tactile. Fibrele vegetative Fibrele dureroase Fibrele termice.Farmacologie CURS 11 Medicamente cu actiune Terapia anti aging. După natura catenei de legătură a celor două resturi ( aromatic şi aminic ) anestezicele locale pot fi amide sau esteri. Procaina are un pKa de 8. . are efect mai lent şi intensitate mai mică. În funcţie de pKa şi PH-ul local . Anestezicele locale folosite clinic conţin constant în structura lor un rest aromatic lipofil legat printr-o catenă de 4-5 atomi de o grupare –NH 2 terminală hidrofilă. 2. poate predomina forma disociată sau nedisociată. Cele mai sensibile sunt: fibrele nervoase subţiri.

anestezice cu structură amidică. sau paravertebral. Rahianestezia – injectarea anestezicului în spaţiul subarahnoidian în regiunea lombară. Sunt afectate rădăcinile posterioare ale nervilor din această zonă şi straturi superficiale din măduvă. Se realizează astfel un bloc nervos. 2. Tetracaina. de infiltraţie – constă în injectarea anestezicului în piele sau ţesuturi. durata de acţiune este scurtă. intensitatea acţiunii – este direct proporţională cu concentraţia anestezicului( concentraţia este variabilă în funcţie de gradul de anestezie) 3. Cineocaină. Permite intervenţii chirurgicale uşoare( pe abdomenul inferior ).Farmacologie Tipuri de anestezii locale 1. TIPURI DE ANESTEZICE A). Anestezia epidurală – injectarea anestezicului în spaţiul epidural. Poate difuza subarahnoidian . de suprafaţă sau de contact – se aplică direct pe tegumente sau pe mucoase. de conducere sau regională – injectarea anestezicului în apropierea unei formaţiuni nervoase: nerv periferic (anestezie tronculară) sau plex nervos (anestezie plexală) . 2. Mepivacaină . Etidocaina . durata de acţiune locală a anestezicului – este în funcţie de 2 factori : legarea de proteinele plasmatice şi tisulare(legarea determină efect prelungit ) vascularizaţia locală. anestezice locale cu potenţă crescută şi acţiune prelungită ( mai mare de 3 ore ) : Bupivacaină .sunt metabolizate hepatic prin dezaminare→ au durată de acţiune mai lungă 1. Prilocaina . potenţa – este în funcţie de liposolubilitate : cele liposolubile sunt active în doze mici 2.în zone bogat vascularizate sau în cazul unui anestezic cu efect . strat cu strat 3. de aceea se asociază cu vasodilatator vasoconstrictoare( adrenalină). anestezice locale cu potenţă şi durată de acţiune medii( 1-2 ore ) : Lidocaină . Farmacocinetică 1.

•Noţiunea de antiseptizat implică o porţiune a tegumentelor sau mucoaselor la nivelul căreia.operaţiune cu rezultat momentan ce permite. plăgi deschise) şi în limita toleranţei acestora. injecţie. plăgi). ceea ce permite o puncţie. Exemple : Procaina . pansamente. mucoase. îmbrăcăminte. Lidocaina are şi efect antiaritmic. . după tratamentul cu antiseptic. Anestezice cu structură esterică – au durată de acţiune mai scurtă (20-60 min. mucoase.producând scăderea tensiunii arteriale.hipertermie malignă. stimulând regenerarea neuronală. la nivelul ţesuturilor vii (piele. cavităţi naturale. Clorprocaina.) şi potenţă scăzută. ANTISEPTICE ŞI DEZINFECTANTE ANTISEPSIA . Procaina are şi efect de tip biotrofic . incizie chirurgicală etc. cavităţi naturale. să fie inactivaţi sau omorâţi germeni patogeni •Rezultatul este limitat la microorganismele existente la nivelul ţesuturilor respective în momentul tratării cu antiseptice. nu sterilizează ţesutul viu ci reduce în grade variabile numărul de germeni. Dezinfectantele sunt substanţe care distrug microorganismele patogene din mediul extern (diferite obiecte şi instrumente. stări de excitaţie psihomotorie . Antisepticele sunt substanţe bactericide sau bacteriostatice cu acţiune asupra germenilor aflaţi pe ţesutul viu (piele. Efecte adverse : anestezice amidice : stimulare SNC.Farmacologie B). sunt rapid inactivate de colinesterazele plasmatice. numărul germenilor scade suficient de mult. •Se realizează numai prin mijloace chimice. anestezice esterice : pot da reacţii alergice locale sau generale ( se testează înainte de administrare ). încăperi. . •ANTISEPTIC = agent chimic bactericid (care omoară germeni) sau bacteriostatic (care inhibă creşterea germenilor) prin care se realizează antisepsia. este produsul activ din Gerovital.pot apărea convulsii . Acţiunea bactericidă trebuie să apară rapid (1-5 minute) la concentraţii cât mai mici şi să se manifeste asupra unui număr cât mai mare de microorganisme fără a afecta macroorganismul. Este de dorit ca antisepticele să fie bactericide.Sunt deprimante ale miocardului. excrete etc).

timp de contact etc. dar nu toate formele microbiene (endosporii bacterieni) (Rutala. . 1990). . haine. fără a afecta macroorganismul. spaţiu de cazare etc.).). instrumente medicale etc. spută etc. mecanice. concentraţiei minime bactericide (CMB) cantitatea cea mai mică de substanţă care asigură un efect bactericid.spectrului de acţiune a unei substanţe antiseptice sau dezinfectante: lista speciilor şi variantelor bacteriene sensibile la substanţa respectivă cu precizarea CMI stabilite în condiţii standard. Este de dorit ca antisepticele să fie bactericide.Farmacologie DEZINFECŢIA -operaţiune prin care se distrug germenii patogeni (cu excepţia unor spori şi a unor virusuri) existenţi în afara corpului uman. . •În anumite condiţii. . care determină indicele fenolic. •Se realizează prin mijloace chimice.din excrete prelevate. Sunt cuprinse şi speciile insensibile (cu rezistenţă naturală). concentraţie. •DEZINFECTANT = agent chimic prin care se realizează dezinfecţia. • = agent chimic care elimină anumite microorganisme patogene. Substanţele dezinfectante prezintă o CMI pentru bacteriile sub formă planctonică. nu sterilizează ţesutul viu. la concentraţii cât mai mici şi să se manifeste asupra unui număr cât mai mare de specii de microorganisme. stabilită în condiţii s andard. un dezinfectant poate produce sterilizare (operaţiune denumită sterilizare la rece şi folosită pentru instrumente termolabile). mecanice. Deci toxicitatea trebuie să fie selectivă. .). ci reduce în grade diferite numărul de germeni. Acţiunea bactericidă trebuie să apară rapid (1-5 min. aer. Dezinfecţia se realizează cu mijloace chimice. Evaluarea intensităţii acţiunii antisepticelor şi dezinfectantelor se face prin determinarea : concentraţiei minime inhibitoare (CMI). fizice. Antisepsia se realizează numai cu mijloace chimice.din mediu (apă.). cu origine precizată (puroi. până la un nivel la care nu mai sunt periculoşi pentru sănătate: -de pe suprafeţe inerte contaminate (diferite obiecte. dar CMI creşte foarte mult când bacteriile se află încorporate într-un biofilm. fizice. •O substanţă poate fi folosită atât ca dezinfectant cât şi ca antiseptic în funcţie de modul de utilizare.

de I. . . oxidul de etilen. substanţele caustice.coloranţii azoici intră în competiţie cu enzime bacteriene. Zn). Modificarea constituenţilor plasmatici – efect germicid . disociabile ale enzimelor respiratorii. . prin intermediul oxigenului atomic eliberat. . eucaliptol=2 Mecanisme de acţiune 1.fenolul suprimă unele sisteme enzimatice. mertiolatul lezează membrana celulară. Afectarea unor sisteme enzimatice – efect germistatic . glutaraldehida. clorul.Farmacologie Indicele fenolic – raportul dintre acţiunea antibacteriană a substanţei luate în studiu şi aceea a fenolului. detergenţii.interesarea sistemelor enzimatice prin interferenţa cu cantităţi . 2-4 dinitrofenolul.salicilamida. iodul.F. formolul coagulează proteinele microbiene.hipocloritul de sodiu. .compuşii cationici acţionează asupra grupărilor COOH. iodul. .metalele (Cu. formaldehida. permanganatul de potasiu intervin în procesele de oxido-reducere ale sistemelor enzimatice. blochează funcţiile tiol (SH) ale proteinelor şi ale sistemelor enzimatice. timol=25. folosind culturi standard de stafilococ auriu. Interesarea membranei celulare – efect germicid . Expl. . Ag. Indicele fenolic se aplică în special la dezinfectante.modificarea permeabilităţii celulare şi a tesniunii superficiale (detergenţi.iod=200.derivaţii acridinici prin disociere intră în competiţie cu H+ din poziţiile vitale ale grupării acide. •Ex. agenţi tensioactivi). clorhexidina şi alcooli acţionează de asemenea asupra unor constituenţi celulari.clorhexidina acţionează asupra membranei celulei bacteriene cu ruperea acesteia. probabil dehidrogenazele. . Ag. .peroxidul de hidrogen inactivează grupările SH ale enzimelor şi ale proteinelor structurale. . carbanilidele acţionează asupra sistemului de mişcare a protonilor prin membrană. glutaraldehida.fenolul.fenolii. – indice fenolic 200=eficienţa unei concentraţii de 200 ori mai mică faţă de fenol.formaldehida. mentol=5. 3. oxidul de etilen blochează grupările NH2 ale proteinelor. eugenol=9. 2. . Cu. Este destul de criticabilă ca metodă de testare a eficacităţii substanţelor dezinfectante. .

sporicidă . .fungicidă . Acest mod de acţiune este comun dezinfectantelor.se intervine letal asupra fungilor. •Acest mod de acţiune este comun antisepticelor.Farmacologie foarte mici de metale = acţiune oligodinamică (săruri de argint). 1. . la concentraţii cât mai mici şi să se manifeste asupra unui număr cât mai mare de specii de microorganisme. . Detergenţi 2.se intervine letal asupra virusurilor. •După germenul asupra căruia acţionează acţiunea poate fi: • • .virucidă . Aldehide 6. Acizi .fungistatică etc.se intervine letal asupra bacteriilor. Este de dorit ca antisepticele să fie bactericide. Halogeni şi substanţe halogenate 4.se intervine letal asupra amoebelor.se intervine letal asupra sporilor.amoebicidă . Mod de acţiune al antisepticelor şi dezinfectantelor •Modul de acţiune al antisepticelor şi dezinfectantelor este: • germicid = oprirea ireversibilă a multiplicării germenilor patogeni. fără a afecta macroorganismul (toxicitate selectivă). germistatic = inhibarea reversibilă a multiplicării germenilor patogeni. •În funcţie de tipul microorganismului asupra căruia se acţionează. acţiunea este: • • • • • • • .bactericidă .bacteriostatică. •Acţiunea germicidă a antisepticelor şi dezinfectantă trebuie să apară rapid (1-5 minute). . înlăturarea substanţei germistatice determină reluarea activităţii metabolice şi a multiplicării germenilor. . Omorârea (inactivarea) acestora este dovedită de absenţa creşterii germenilor după înlăturarea substanţei germicide şi introducerea germenilor în medii favorabile multiplicării lor. Substanţe oxidante 3. Alcooli 5. •Prin antiseptice şi dezinfectante formele vegetative ale microorganismelor sunt afectate mai evident decât sporii bacterieni Clasificarea antisepticelor şi dezinfectantelor se face după criterii chimice sau după criteriul componentei active.

Săpunul disociază în apă. agenţi activi de suprafaţă sau agenţi de curăţire. ichtiol. Sunt săruri de sodiu sau potasiu ale acizilor stearic. Săpunuri speciale (expl. multe săpunuri când se dizolvă în apă sunt puternic alcaline (pH 8-10). sub influenţa forţelor intermoleculare. palmitic. Molecula are două părţi: grupare hidrofilă polară – OH.nucleu aromatic alkilat Detergenţii formează micele. Deci ele pot irita pielea. Miceliile de detergent pot fixa particule solide. Săpunul medicinal se utilizează pentru spălatul mâinilor înainte de intervenţii chirurgicale. . se dispune la interfeţe scăzând tensiunea superficială. Mai puţin utilizate sunt lauril sulfatul de sodiu şi săpunurile alchil şi arilsulfonate. Deoarece NaOH şi KOH sunt baze puternic. După structura lor se împart în detergenţi: anionici cationici neionici Detergenţii anionici sau săpunuri propriu-zise.Farmacologie 7. se produce emulsionarea. Astfel ei intervin ca agenţi de curăţire şi agenţi emulsionanţi. care are un pH de 5. Acţiunea antiseptică este mai ales asupra florei gram pozitiv. SO3H. Coloranţi 9. carbanilide. Detergenţii care disociază dau micelii cu o sarcină electrică pozitivă sau negativă. Se adaugă şi efect asupra membranei bacteriene (în timp). anionul. DETERGENŢII Sunt denumiţi şi agenţi tensioactivi. COOH.5. solubilizându-le. etc Săpunurile au acţiune iritantă asupra mucoaselor. haxaclorofen. cel de potasiu este moale.5-6. componenta activă. NH3 grupare hidrofilă nepolară – 1 lanţ de atomi de carbon –ramificat -neramificat . grupându-se în complexe cu o anumită structură. Metale grele şi derivaţii 1. Fenoli şi derivaţii 8. efect spumant şi efect de curăţire. particule uleioase sau gazoase. Săpunul de sodiu are o duritate mai mare. oleic. Săpunurile au acţiune bactericidă şi de curăţire. pe când mulţi dintre acizii graşi sunt acizi slabi. Neutrogena) folosesc trietanolamina ca bază şi când se dizolvă pH-ul este în jur de 7. gelatinos. Unele săpunuri medicinale conţin substanţe antiseptice: mentol. timol.

Mecanism de acţiune – sunt derivaţi cuaternari de amoniu. Se utilizează ca antiseptic pe piele 1%. pentru mucoase şi pielea denudată 0. Este bacteriostatic şi bactericid. Folosit pentru antisepsia pre şi postoperatorie a pielii. Cationul este componenta activă. alcool. Benzalconium – foarte solubil în apă. badijonări. mici inhibă unele sisteme enzimatice. Se utilizează în infecţii din sfera ORL. plăgilor infectate. sinuzite. . Sunt agenţi tensioactivi de sinteză. Pentru pielea intactă se utilizează soluţie 0. aplicaţii locale. mucoase 1%. mari pot precipita proteinele Acţiunea lor este inhibată de detergenţii anionici. Dezinfectant pentru instrumente chirurgicale. Au acţiunea bactericidă sau bacteriostatică. bacili acidorezistenţi. dermatologie. Preparate farmaceutice: Decaderm soluţie pentru uz intern. Antifungic faţă de candida. antimicotică. dezinfectante pentru instrumente. cu care formează complexe macromoleculare inactive. pansamente.Farmacologie Detergenţii cationici sau săpunuri inverse. stomatite. folosirea abuzivă da iritaţii ale mucoasei. dezinfectant pentru instrumentar 2%.2%. etc Bromura sau clorura de cetilpiridiniu (Bromocet) Compus de amoniu cuaternar. scad tensiunea superficială cresc permeabilitatea membranelor liza celulelor microbiene conc. Acţiunea mai intensă la pH alcalin. cu un radical hidrofil şi un radical lipofil (hidrofob). mucoaselor. Preparatul românesc se numeşte Dezinfectat cationic. virulicidă. Sunt folosite ca antiseptice pentru piele şi plăgi superficiale. podele. Au structură bipolară. chirurgie. veselă. pe care se fixează prin adsorbţie sau datorită sarcinilor electrice. ca dezinfectant 1-2%. mobilier. tricofiton. la conc.1%. plăgi. Este incompatibil cu săpunurile. Codecam spray – pulverizaţii la nivelul mucoasei bucale. Dequalinium Antibacterian faţă de germeni gram pozitiv şi negativ.

inodor sau cu miros de ozon.soluţie de peroxid de hidrogen 30% = perhidrol . lent. Detergenţi neionici Dodicin – Tego 103S. atât [O] cât şi O2 acţionează asupra grupărilor SH (tiol) ale proteinelor bacteriene. Produs Tego 103S – soluţia dintr-un flacon se diluează de 100 ori (10 ml la 1 litru apă). mari. Este un lichid clar. peroxidul de hidrogen eliberează rapid oxigen. Mecanism de acţiune: • Efectul germicid este rapid. .o soluţie apoasă care eliberează prin descompunere 10 volume de oxigen activ. dar de durată foarte scurtă deoarece este prezent cât timp se degajă oxigenul atomic. Se prepară sau se găseşte în farmacii sub mai multe forme: . bacterii. Oxigenul format în profunzime pătrunde în anfractuozităţile plăgii şi ridică la suprafaţa acesteia puroi. 2.0. bactericid şi antifungic antiseptic pentru mâini dezinfectant pentru lenjerie.Farmacologie Detergenţii cationici pot induce sensibilizare alergică – la chirurgi la mâini. Apa oxigenată (peroxid de hidrogen 3%) pierde oxigenul spontan. descompunerea H2O2 se face după reacţia: H2O2 → H2O + [O] [O] . incolor. ţesuturi necrozate).soluţie de peroxid de hidrogen 3% = apă oxigenată . OXIDANŢI Sunt substanţe ce pun în libertate oxigen atomic. având astfel acţiune de curăţire . Peroxidul de hidrogen Antiseptic cu eficacitate germicidă slabă: indicele fenolic este 0. omorând germenii.012 . cu diminuarea în timp a eficienţei. Tensid amfolitic. efecte iritante la conc. instrumente. S-a utilizat foarte mult timp în trecut ca antiseptic actualmente fiind mai puţin folosit. pe care-l oxidează. care acţionează cu grupările SH ale proteinelor. Sub influenţa catalazei.datorită afinităţii foarte mari se leagă imediat de substrat (bacterii. resturi necrozate. cu efect bactericid. El se poate lega de alt [O] formând O2 (amintit anterior). care se degajă sub formă de bule (spumă). încăperi.o soluţie apoasă care eliberează prin descompunere 110 volume de oxigen activ. În prezenţa substanţelor organice din ţesuturi.014 pentru apa oxigenată.

prezenţa materiei organice. Mod de acţiune şi spectru antimicrobian: • • • • • • • . are acţiune dezodorizantă şi decolorantă.virucid. favorizează epitelizarea ţesuturilor. Peroxidul de hidrogen are acţiune hemostatică uşoară sau moderată.antisepsia pielii în general. . mucoase). fungi. peroxidul de hidrogen are un efect mecanic creat prin efervescenţă care. Efecte adverse: Deşi apa oxigenată nu este iritantă pentru ţesuturi. • • . care reduce acest efect. antrenând crustele).perhidrolul este caustic pentru ţesuturi (piele. . Nu acţionează pe spori. anaerobi. deşi penetrabilitatea sa este redusă. emfizem. micobacterii. unele spirochete şi treponeme. coli. a mâinilor. • • • • • • Utilizări: Soluţia de peroxid de hidrogen 3% (apa oxigenată) se foloseşte ca antiseptic pentru: . prin eliberarea de O2. . Oxigenul care pătrunde în anfractuozităţile plăgii aerează mediul făcându-l nefavorabil dezvoltării germenilor anaerobi. contribuie mult la curăţirea plăgilor. Când se aplică pe piele este keratolitic.prezenţa ionilor de fier şi cupru care se pare că-l intensifică. .plăgile tratate de la început cu apă oxigenată formează foarte mult ţesut de granulaţie ce duce la instalarea unor cicatrici vicioase. • . Gram negativ (E.desprinderea pansamentelor aderente. pe lângă acţiunea antimicrobiană. reversibilă după întreruperea tratamentului. totuşi: -prin folosirea timp îndelungat pentru antisepsia cavităţii bucale poate produce hipertrofia papilelor linguale filiforme (limba păroasă).curăţirea mecanică a plăgilor. • Deci.Farmacologie mecanică.introducerea apei oxigenate în cavităţi închise sau cu deschideri foarte înguste duce. leziuni mecanice ale pereţilor canalului. durerea dispărând într-o oră. . • Efectul antimicrobian al oxigenului eliberat este influenţat de: . îmbibate cu sânge (deoarece oxigenul format în profunzime se ridică la suprafaţă. Deşi apa oxigenată nu este eficientă în contact cu pielea integră. . se foloseşte totuşi în combinaţie cu alte antiseptice. antiseboreic şi iritant. aeruginosa). la compresii pe pereţi cu durere. P. inclusiv asupra HIV. Aplicat pe acestea dă arsuri iritative cu o escară albă.slab bactericid: germeni Gram pozitiv.

tehnică practicată de medicul dentist. • • • • .antisepsia cavităţilor dentare. Favorizează epitelizarea ţesuturilor. a canalelor radiculare. Acţionează ca antiseptic cu eficacitate germicidă slabă. faetor ex ore. • • • • • Ozonul • • Gaz albăstrui cu miros înţepător. Peroxizii sunt folosiţi pentru albirea dinţilor. violetă-închis.antisepsia mucoasei bucale sub formă de gel sau apă de gură în concentraţie de 1. Ca hemostatic se utilizează în mici hemoragii capilare gingivale.1/2000.5% sau sub formă de soluţie peroxid de hidrogen 3% diluată 1/1 sau 1/2. Gram negativ.intră în compoziţia unor paste de dinţi. .antisepsia mucoasei bucale în: stomatite. angine. Nu mai face spumă ca apa oxigenată deoarece întreaga cantitate de oxigenul atomic eliberată se fixează pe substrat. Mecanism de acţiune: Permanganatul de potasiu se oxidează şi dă naştere dioxidului de mangan (MnO2) care precipită ca un depozit brun. Mod de acţiune şi spectru antimicrobian: .Farmacologie • • . • • Efectul bactericid observat in vitro este redus clinic în prezenţa substanţelor organice. flaconul trebuie închis etanş. fungi.slab bactericid . . . Mecanism de acţiune: Are o capacitate mare de a oxida substratul prin Nu acţionează pe spori. Este mult folosită sub formă de gargarisme în tratamentul stomatitelor sau pentru dezodorizarea cavităţii bucale.plăgilor purulente.antisepsia . .mucoaselor: sol. . micobacterii. puternic oxidant. are acţiune dezodorizantă şi astringentă. Dezavantaj – produsul este instabil. • • Se prezintă ca o pulbere cristalină lucioasă.virucid: inactivează majoritatea virusurilor inclusiv HIV. S-a utilizat foarte mult în trecut ca antiseptic actualmente fiind mai puţin folosit. 1/5000 . instabil.germeni Gram pozitiv. Ozonul este un antiseptic cu eficacitate germicidă slabă. Eliberează lent oxigen atomic. Permanganatul de potasiu Este antiseptic cu eficacitate germicidă slabă. oxidând substratul un timp ceva mai îndelungat decât apa oxigenată. Ca decolorant: prin încorporarea în paste folosite la albirea dinţilor sub formă de peroxid de carbamidă în care apa oxigenată este cuplată cu ureea. Utilizări: .

antisepsia canalelor radiculare sub formă de ozonoterapie = insuflare de ozon în canalele radiculare sub forma unui amestec de ozon şi oxigen cu concentraţia maximă de ozon de 5% în tratamene dentare de canal. Utilizarea este limitată deoarece inhalat este foarte iritant pentru mucoasa aparatului respirator (leziunile care apar pot evolua până la edem pulmonar acut). mucoaselor dezodorizanţi şi detoxifianţi. Sunt active faţă de bacterii.dezinfecţia apei. Utilizări: . virusuri. • . apelor infectate din spitale. . a piscinelor. Un dezinfectant ce foloseşte bule de ozon (cu o concentraţie de ozon de 10 ppm) este considerat eficient datorită puterii de dezinfecţie şi de dezodorizare mari şi siguranţei biologice. încăperilor şi pentru etc. moarte. Substante eliberatoare de clor Hipoclorit de sodium este un dezinfectant şi antiseptic cu eficienţă germicidă pentru dezinfecţia instrumentelor.dezinfecţia protezelor. dar limitată în timp prin transformarea [O] în O2.halogenarea grupelor -NH2 ale proteinelor. 2O3 → 6[O] → 3O2 • • • • Acţiunea antiseptică este puternică. sputei. urinii. Clorul dizolvat în apă formează acidul hipocloros care este instabil şi eliberează oxigen atomic. Se mai utilizează ca decoloranţi. datorită clorului eliberat prin două mecanisme: • • • . HALOGENII Clorul şi substanţe eliberatoare de Clor Mecanism de acţiune: Toate aceste substanţe acţionează. Concentraţiile mari pot produce acidoză. EPA. nazală. protozoare. sângelui. având coeficient fenolic 150-300.25 – 2 – 4 ppm (părţi per milion) clorul se utilizează pentru dezinfecţia apei de băut. Pentru apele intens poluate se utilizează 20 ppm sau mai mult. plăgilor. faringiană. colaps. de 0.oxidarea grupelor -SH ale enzimelor şi proteinelor bacteriene. puroiului. lenjeriei. Acţionează fungicid asupra Candidei albicans.Farmacologie descompunerea rapidă cu eliberare de oxigen atomic. • . fecalelor. Clorul este un antiseptic şi dezinfectant puternic. Este iritant pentru mucoasa conjunctivală. • • Utilizări In conc. . 3. Derivaţii clorului se folosesc antisepsia tegumentelor.

sunt bactericide. • Spectru de acţiune: bacterii Gram pozitiv şi Gram negativ. • • • • • Utilizări: Ca antiseptic: --> îndepărtarea în cantităţi mari a ţesuturilor necrozate din plăgi. Acţiunea sa este mai redusă de 4 ori decât a cloraminei T. HBV.6.dezinfecţia excretelor. Tratarea în stadiul prodromal împiedică veziculaţia. virucid: este dezinfectant de elecţie pentru virusuri. foarte eficient pentru HIV. fungicid. Acţiunea germicidă se datorează penetrării acidului hipocloros prin membrana citoplasmatică. acţiune moderată asupra sporicid mai ales la pH de 7. Conţine aproximativ 10% "clor disponibil" şi 10% hidroxid de sodiu. Efectul letal este rapid. • • • • Mecanism de acţiune: . . . Se descompune dând naştere acidului hipocloros (foarte slab).30 minute. --> în parodontopatii se foloseşte pentru înmuierea tartrului dentar şi lichefierea depozitelor purulente. Pentru acest scop se foloseşte sub formă de soluţie Dakin (0. . .bactericid pe germeni Gram pozitiv. Pentru a ataca proteinele este necesară o concentraţie satisfăcătoare şi un contact prelungit asigurat prin irigaţia plăgii. Hipocloriţii atacă doar ţesuturile necrozate. • • • • Ca dezinfectant: . • • Mod de acţiune şi spectru antimicrobian .acţionând asupra azotului aminic clorul dă naştere la cloramine care prin gruparea -ClN. Substanţa nu lasă reziduu iritant. micobacterii inclusiv BK. --> în herpesul labial.Farmacologie medie.Ţesuturile sănătoase cu circulaţie normală nu permit realizarea concentraţiei necesare de clor şi proteinele lor nu sunt descompuse. Antiformina = soluţie concentrată şi stabilizată de hipoclorit de sodiu în exces de hidroxid de sodiu. Gram negativ.pentru îndepărtarea pulpei necrozate în 1-2 minute sub formă de antiformină.oxidare puternică a componentelor celulare.1/100 timp de 10 .dezinfecţia apei care circulă în sistemul de apă al unui aparat. .5% hipoclorit de sodiu).halogenarea proteinelor. sau cu apa de Javel 2-10% după curăţire. Este foarte puţin stabil.dezinfecţia suprafeţelor cu hipoclorit de sodiu diluat în apă 1/5 . Cloramine .

la 1 l apă. prin dizolvarea comprimatelor în apă. Cloroazodina . la 1 l apă. • • • . pentru antisepsia cavităţii bucale în pioree alveolară. Cloramina B .pentru obiecte nemetalice : soluţie din 10 comp.este dezinfectant şi antiseptic cu eficacitate germicidă medie. • • • Utilizări: Soluţiile folosite se pot prepara cu apă comună.în plăgi. Acţionează bactericid. asemănătoare cu cea a cloraminei T. sporilor. mai puternică decât a cloraminei.pentru pielea mâinilor : după spălare cu apă şi săpun. Se utilizează pentru dezinfecţa apei./1 l apă. Ca dezinfectant: .Farmacologie Cloramina T (toluat de cloramină) acţionează prin denaturarea proteinelor asupra bacteriilor Gram pozitiv şi Gram negativ. . Indicele fenolic: 20-25.soluţie din 4 comp. Ca dezinfectant se folosesc soluţii 2-5%. Ca antiseptic: • • • • • • . .pentru instrumente chirurgicale.este un antiseptic cu eficacitate germicidă medie.este antiseptic şi dezinfectant cu eficacitate germicidă medie. micobacteriilor. fungilor şi virusurilor. având o acţiune de lungă durată. . formă de gargarisme. stomatite ulceroase (timp de cel mult 2-3 săptămâni deoarece cloramina irită mucoasele). în 10 minute. Se utilizează ca antiseptic în plăgi. Se utilizează ca antiseptic pentru plăgile infectate sub formă de irigaţii şi pansamente umede şi ca dezinfectant pentru apă.pentru apa de băut./1 l apă sub . amigdalite. foetor ex ore. Dicloramina T .pentru obiectele de porţelan : soluţia 10%.pentru mâini : soluţie din 10 comp. Iodul si substanta care contin iod .în plăgi : soluţie din 2-6 comp. rufe. Soluţiile eliberează lent dicloramina în faza apoasă. • • Halazona Este dicloramină derivată a acidului benzoic (acid 4-diclorosulfamoil benzoic). . • • • Utilizări: Ca antiseptic: . dar mai slabă.pentru cavitatea bucală .

DL= 30-150 ml tinctură de iod. Acţiunea germicidă este directă prin ionul de iod şi nu indirectă prin oxigen (oxidantă). Tratamentul se face cu tiosulfat de sodiu 10%. Trece uşor în celule. stomatită. leziuni cutanate (furunculoză. Se elimină prin urină în principal.intoxicaţia cronică (iodism): hipersecreţie a mucoaselor (coriză). erupţii cutanate). Astfel. Mecanism de acţiune: Iodul acţionează asupra grupărilor SH ale proteinelor microbiene şi asupra sistemului de transport al electronilor prin membrană. Secundar se mai elimină prin: salivă. Din acest motiv. faringită. preparatele comerciale conţin iod în exces pentru ca materia organică să nu influenţeze negativ eficienţa imediată. Iodul are spectru larg de acţiune. drept pentru care se pensulează local în parodontite marginale cronice. febră. Efecte adverse: • . dar după o perioadă de 15-60 minute ea se menţine la nivel constant. o parte din iod este legat covalent. 1:20. suc gastric. În prezenţa materie organice. În profunzime dă o inflamaţie fibrinoidă care măreşte activitatea leucocitară. Acest proces blochează ireversibil ciclurile metabolice vitale ale microorganismelor. . In conc.Farmacologie Iodul La temperatura camerei se prezintă ca substanţă solidă cu aspect metalic sub forma unor cristale lamelare albăstrui-negricioase(brune) ce degajă vapori cu miros caracteristic. Iodul este bine tolerat de ţesuturi. astm bronşic (sindrom iod-alergic). Iodul elementar este letal pentru majoritatea microorganismelor inclusiv protozoarele şi virusurile. deoarece acidul hipoiodos care eliberează [O] are acţiune slabă. Pătrunde prin piele şi mucoase. • • Se mai prezintă şi sub formă de: iodură de sodiu sau potasiu în soluţie apoasă sau tinctură de iod cu 50% etanol. edem pulmonar acut. hipotensiune arterială. risc de sensibilizare: mai ales după aplicaţii locale. Tratamentul se face cu tiosulfat de sodiu 10%.000 este bactericid şi omoară sporii în 15 minute. acnee. Este cel mai activ antiseptic pe pielea intactă. iodul este parţial adsorbit de proteine sau parţial legat de acestea formând în final un complex iod-proteină (mecanism de halogenare). diaree. colaps.intoxicaţia acută: ingestia unei cantităţi relativ mari produce iritaţie gastro-intestinală cu vărsături. leziuni mucoase. În organism se fixează mai ales în ţesutul conjunctiv şi în tiroidă. o parte fiind resorbit. eficienţa imediată pare oarecum diminuată. dureri abdominale. etc. În soluţiile alcoolice are acţiune revulsivă. secreţia glandelor sudoripare. dar cea mai mare parte formează complexe cu legături slabe din care iodul este eliberat lent. • • . La persoanele sensibilizate apar: erupţie cutanată generalizată. Astfel.

Sunt soluţii apoase: iodoforii sunt solubili în apă şi miscibili cu apa. O parte sunt incolori. . soluţie alcoolică (2 şi 6. Cei coloraţi pătează pielea şi ţesăturile. este periculos pentru ochi. incompatibili cu tiosulfat de sodiu (petele de iodofori se pot îndepărta cu acesta).de a oferi un rezervor susţinut de eliberare a iodului.de ″ transportor ″ (purtător sau phoros) al iodului.pătează ţesuturile.de a creşte solubilitatea iodului.aplicarea iodului în zona feţei are mai multe inconveniente: este iritant. Agentul tensioactiv are următoarele roluri: • .Farmacologie • . are gust dezagreabil când este aplicat pe mucoasa bucală. Iodoforii sunt antiseptice şi dezinfectante cu eficienţă germicidă medie. detergenţi. • Pentru antisepsia mucoaselor se preferă soluţia apoasă Lugol căreia i se adaugă glicerină 4% pentru a adera şi a înlătura precipitarea iodului (de către lichidele din cavităţi). iodul se găseşte sub 2 forme aflate în echilibru dinamic: Concentraţia iodului în iodofori este de 0. • • • . De exemplu: polivinilpirolidona în povidoneiodine. eficienţă a soluţiei: soluţia brună sau galbenă este încă activă.5-2%. Conţin un indicator de . Sunt instabili în prezenţa apei dure şi a căldurii. Iodofori Sunt combinaţii complexe ale iodului cu un agent tensioactiv solubilizant neionic (frecvent). Acţiunea germicidă este determinată de iod.soluţia iod 2% în propilenglicol.5%) în glicerină (2%) sau în benzină. Deoarece sunt puţin volatili nu au miros. greu de suportat în regiunile piloase. soluţia apoasă Lugol (iodo-iodurată) căreia i se poate adăuga glicerină. corodează metalele şi din acest motiv nu se folosesc pentru instrumente de metal. În iodofori. cationic sau anionic (rar). Au pH neutru. • • . pielea (îndeosebi când se află sub formă de tinctură). poloxameri în poloxamer-iodine. 2% iodură de sodiu în alcool etilic de 50°). • Pentru antisepsia pielii sub formă de tinctură de iod (care trebuie să conţină o concentraţie de iod mai mică de 2% şi să fie aplicată pe pielea uscată pentru ca iodul să nu precipite). Substanţele purtătoare de iod sunt polimeri neutri cu proprietăţi amfipatice. Utilizări: Se utilizează sub următoarele forme: tinctură de iod (2% iod.

gel vaginal. • • • • • dezinfecţia: . Acţionează: bactericid pe bacterii Gram+. Iodul din iodofori produce denaturarea proteinelor microbiene. nu pătează.Farmacologie • • . după uscarea suprafeţei. ALCOOLII Alcoolul etilic (etanol) este un lichid incolor.mâinilor. isodine).modelelor de gips prin imersie. spori. 4. Produc sensibilizare prin iod. virucid: inclusiv HIV. Alcoolul etilic produce precipitarea şi deshidratarea albuminelor şi dizolvarea lipidelor. acţiunea este remanentă. Complexul organic de iod are avantajul că păstrează iodul în soluţie şi îl eliberează lent în contact cu ţesuturile. sticlă (termometre) şi a suprafeţelor.legată (inactivă) ce eliberează iod pe măsură ce fracţiunea liberă scade. . aerosoli. Utilizări: • • • • • • • antisepsia fie prin badijonare cu o compresă îmbibată în soluţie fie prin pulverizarea suprafeţei cu un spray: . arsurile. Se utilizează sub formă de soluţie. -protezelor din materiale acrilice /ceramice sau metalo/ceramice prin imersie.în micoze cutanate.complecşi ai iodului cu polivinilpirolidona (povidon-iodine. cu miros agreabil şi gust arzător. . inclusiv BK. eterul. cu durată prelungită. plastic. Gram-. Iodoforii penetrează bine în ţesuturi. . Exemple: complecşi ai iodului cu polieterglicolul (Wescodyne). slab sporicid. Acţiunea biocidă este rapidă (1-6 minute). . . micobacterii.plăgilor infectate. fungicid. Nu au acţiune iritantă ca iodul. Se poate îndepărta de pe piele prin spălare cu apă sau alcool etilic de 70 °. Nu este necesară aplicarea locală repetată deoarece are un efect de lungă durată. cloroformul. miscibil cu apa. şampon. Acţiunea se produce la o concentraţie minimă de 30-40% iar efectul optim are loc la concentraţia de 5570% deoarece aceasta asigură pătrunderea substanţei în celula bacteriană în cantitate eficientă.liberă (activă) cu acţiune caracteristică. -asupra mucoasei bucale înainte de puncţia anestezică sau de incizii. De aceea. -asupra mucoasei bucale şi faringiane inflamate. . HBV. Betadine.instrumentarului de cauciuc. unguent. instalându-se în 1-6 minute de la contactul cu antisepticul.pe piele integră înainte de puncţia venoasă sau de intervenţii chirurgicale. Mecanism de acţiune: Eliberarea iodului în interiorul microorganismului determină oxidare toxică şi reacţii de substituţie.

compuşi cuaternari de amoniu.antiseptic pe piele înainte de puncţii. • . asigurând pătrunderea alcoolului în ţesuturi. Intră în compoziţia unor preparate dermatologice.în concentraţie de 50-70%. Nu acţionează pe sporii uscaţi. În amestec cu clorhexidina (0. . Are acţiune virucidă pe virusurile lipofile. . Efectul de • La o concentraţie de peste 70% acţiunea este anulată deoarece albuminele tisulare sunt precipitate brusc şi alcoolul nu mai poate penetra în interiorul germenilor patogeni. La nivelul membranei celulare produce dezmembrarea bistraturilor lipidice prin dizolvarea lipidelor componente şi denaturare proteică cu ruperea membranei celulare. Pielea trebuie să fie uscată înainte de aplicare. Acţionează bactericid pe toate bacteriile patogene vegetative comune Gram pozitiv şi Gram negativ. Alcoolul etilic de 70% aplicat repetat produce uscarea pielii şi iritaţii. Spălarea mâinilor cu alcool 70% timp de un minut echivalează cu spălarea corespunzătoare cu săpun timp de 6-7 minute. inclusiv BK. însă nu distruge HBV. Acţionează antimicotic. clorhexidină. injecţii. • • • Ca dezinfectant : . derivaţi organo-mercuriali. injectat local în soluţie 80% pentru a întrerupe sensibilitatea dureroasă. Ca antisudorific şi ca hiperemiant (revulsiv) este folosit în prişniţe alcoolizate.antiseptic pentru pielea mâinilor. hexaclorofen. Ca anestezic a fost folosit în nevralgiile esenţiale de trigemen (la nivelul ganglionului Gasser).pentru instrumente . • • Ca astringent este folosit în leziuni de decubit şi arsuri. Spori se pot găsi chiar în alcoolul de 90o.5%). • Alcoolul intră în compoziţia majorităţii apelor de gură. triclosan. Se contraindică folosirea alcoolului pentru dezinfecţia instrumentelor chirurgicale deoarece nu distruge sporii bacterieni. Deoarece alcoolul e inflamabil se vor lua măsuri de precauţii înainte de folosirea echipamentelor de diatermie sau electrice. iodul (12%) sau lauralinium acetat (5%) etanolul 70% folosit pentru acelaşi scop este mult mai eficient. solubilizare a lipidelor pielii contribuie la accentuarea efectului antiseptic al altor substanţe dizolvate în alcool. • • Utilizări: .Farmacologie Apa previne evaporarea rapidă. intervenţii chirurgicale.pentru suprafeţe curate. Alcoolul este utilizat ca solvent pentru creşterea activităţii antimicrobiene a altor antiseptice ca: iod. La fel este utilizat şi ca răcoritor pentru tegumente (prin evaporare).

În concentraţii mici (0. Acţionează bactericid. albe cu miros caracteristic. Nu are efect pe sporii bacterieni. care nu-i limitează capacitatea antiseptică. glicerină. producând modificări coloidale (grunji). Acţiunea sa antiseptică se datorează grupării OH care reacţionează cu grupările bazice ale proteinelor. Acţiunea se produce numai după dizolvare în citoplasmă (chiar la concentraţii de 1-2%). pătrunzător şi gust caustic. Produce leziuni cornee la aplicarea pe cornee. Fenolul acţionează prin precipitarea (denaturarea) proteinelor. Nu este eficace pe sporii de Clostridium difficile. Este puternic toxic protoplasmatic . Propanol Există sub două forme: 1-propanol şi 2-propanol. Sporii pot rezista mai multe zile la o concentraţie de 1%. FENOLI Fenolul este un hidroxibenzen denumit greşit şi acid carbolic. N-propanol 60% a fost propus de Comitetul European de Standardizare ca referinţă pentru testarea produselor de antisepsie chirurgicală a mâinilor. eter. • Mecanismul biochimic de acţiune este mai complex: inhibă dehidrogenazele germenilor. Fenolul . mai puţin în apă. iar la -5% este bactericid prin precipitarea proteinelor.blochează lipoproteinele membranei celulare. Fenolul nu distruge BK.02-0. ducând la sistarea sintezei unor metaboliţi esenţiali pentru diviziunea celulară rapidă. Fenolul distruge formele vegetative ale microorganismelor în 30-90 de minute. Este bactericid pentru Stafilococcus aureus.1%) acţionează ca bacteriostatic. Cu o cantitate de 1/10 apă formează un lichid omogen. Alcoolul izopropilic 90% echivalează în acţiunea antiseptică cu alcoolul etilic de 70%. Fenolul este foarte solubil în alcool. lipide. • • Utilizări: Ca antiseptic pentru pielea mâinilor şi pentru tegumente se folosesc soluţiile 30-40%. dezinfecţia unor instrumente. La contactul cu citoplasma se produce o reacţie de precipitare. 5. Se găseşte sub formă de cristale aciculare. Acţiunea antimicrobiană se produce cu viteză mai mare ca la etanol. Produsele sale de oxidare sunt toxice enzimatice. • Germenii G+ sunt mai sensibili decât cei G-.Farmacologie Dezavantaje: nu realizează efect antiseptic persistent. Propilenglicolul şi alţi glicoli au fost folosiţi ca dezinfectanţi pentru aer. La temperatură scăzută şi în mediu alcalin efectul antiseptic este redus.

Ex. caustic în profunzime. De îndată ce această cantitate de fenol . • În ţesuturi. scăzând excitabilitatea nervilor periferici. Când se usucă pe suprafaţa respectivă prezintă activitate reziduală. Acţiunea locală este diminuată de glicerină şi ulei (deoarece fenolul are afinitate mai mare pentru aceşti solvenţi decât pentru ţesuturi). În această concentraţie fenolul are acţiune bactericidă. Oxy-thymoline. dar este mărită prin alcool care-I uşurează penetrabilitatea. Dacă vine în contact cu apa.Farmacologie Aplicat local. leziuni renale. analgezic pulpar. • • • • • • Ca anestezic: . 2%) timp de 30 minute. .2% cu adaos de glicerină 10% (medicaţie antiseptică de depozit) sub formă de spălături ale mucoasei bucale.pentru excrete . anestezică locală şi este relativ puţin iritant pentru ţesuturi.pentru spută .în pulpite acute dureroase s-a folosit soluţia Bonain care conţine fenol. colaps.pentru suprafeţe (podele. Prin puterea mare de penetrare în ţesuturi determină leziuni profunde care se vindecă greu.soluţia 5%. depresia SNC. Efecte adverse: ulceraţii şi necroze tisulare. în concentraţie de 2% fenolul este anestezic local. în apă va trece numai o cantitate redusă de fenol până la formarea unui echilibru între concentraţia de fenol din apă şi cea din combinaţia fenolcamfor. fenolul trece în lichidele ţesuturilor lent. . . până se realizează o concentraţie de 1% în faza apoasă. sialoree. coagulant.soluţie apoasă 3-5%. Fenolcamforul conţine fenol 30-40 părţi şi camfor 70-60 părţi într-un amestec eutectic (eutectic : exprimă un fenomen fizic ce constă în fuziunea la temperatură constantă a unor amestecuri solide). • • • . . latrine) se utilizează soluţia apoasă fenolată în concentraţie de 2-5%. • • • • Utilizări: Ca antiseptic: .în tratamentul stomatitelor aftoase şi ulceraţiilor mucoasei bucale: soluţie 0.în tratamente dentare soluţie alcoolică 20%: antiseptic. bradicardie. fenolul e legat de camfor.pentru instrumente: înainte de spălarea instrumentelor folosite se lasă în apă fenolată (sol. Ca dezinfectant: Există tendinţa înlocuirii fenolului cu dezinfectanţi pe bază de clor. În soluţie 5% este iritant şi caustic. exitus. • În soluţia fenolcamfor.

Clorfenoli Există 3 monoclorfenoli din care cel mai activ este derivatul para. Are acţiune antiseptică urinară. Precipită proteinele bacteriene. Are uşoară acţiune anestezică de suprafaţă. cantitatea de fenol din soluţia fenolcamfor scade şi astfel diminuă şi concentraţia din faza apoasă. un antiseptic tampon. Hidrochinona (parahidroxibenzen) este componenta unui glicozid din frunzele plantei Uva ursi (strugurii ursului). eczeme impetiginizate. suspensii. Se utilizează ca antiseptic în gangrena pulpară. mai ales derivaţii orto şi para. . Soluţia 1% echivalează ca eficienţă cu soluţia fenol 4%. legare. Acţionează bactericid şi fungicid.5 datorită clorului care se degajă. Polifenolii Prin creşterea numărului de hidroxili fenolici se formează compuşi a căror solubilitate în apă este crescută (-OH sunt hidrofili). Se prescrie în formule magistrale în soluţii. Dintre hidroxibenzeni se pot utiliza rezorcina. soluţia Clumsky. hidrochinona. în pioreea alveolară. Are acţiune cheratolitică în concentraţii de 3 – 5%. Ei sunt slab bactericizi şi puternic reducători. motiv pentru care este utilizată în dermatologie în micoze. hexilrezorcinolul. Are indice fenolic 108 pentru stafilococ aureu.5% (această concentraţie se va menţine în lichide până la dispariţia completă a fenolului). Are indice fenolic 2. soluţia fenolcamfor este un depozit de fenol. Hexilrezorcinolul intră în compoziţia unor preparate dentare. Unele studii susţin că adăugarea camforului la fenol creşte toxicitatea acestuia. Treptat. care eliberează lent şi în concentraţie mică fenolul. toxicitate mai mică şi acţiune locală mai redusă. ajungând la 0. Derivaţi de fenol Prin substituirea unuia sau mai multor hidrogeni din nucleul benzenic al fenolilor cu un radical alifatic sau halogen se obţin compuşi cu acţiune bactericidă puternică.Farmacologie (1%) din lichidul tisular dispare (prin absorbţie. etc.ambele folosite în medicina dentară.4. Aceştia sunt utilizaţi frecvent ca antiseptice. Pornind de la această combinaţie s-au obţinut: paramonoclorfenolul camforat ce stă la baza soluţiei Walkhoff. Deci. Rezorcina (metadihidroxibenzen) este antiseptic cu eficienţă germicidă slabă: indice fenolic 0. emulsii.) se va elibera o nouă cantitate din amestecul fenolcamfor tot până la concentraţia de 1%.

Hexaclorofen are indice fenolic 100. Se numeşte tricrezol şi are indice fenolic 3. Se foloseşte foarte mult ca antiseptic sub formă de loţiuni. 2% în săpunuri (cu alcalinitate crescută). De aceea se recomandă produse cu concentraţii de 0. alcooli. Acţionează bactericid pe bacterii Gram pozitiv şi Gram negativ. iar după un timp lung de contact devine bactericidă. Iniţial acţiunea este intens bacteriostatică. În medicina dentară crezolii se utilizează pentru proprietăţile antiseptice şi . pe bacilul Koch. săpunuri. Se foloseşte soluţia 2%. Efectul rezidual se pierde rapid după spălare cu săpun obişnuit sau alcool. pudre. HBV. şi retrovirusuri (HBV. fungicid. Aplicat pe pielea normală se absoarbe repede şi trece în sânge. inclusiv înainte de operaţii. Spectru: bacterii Gram pozitiv mai puţin Gram negativ. Deoarece halogenii măresc activitatea fenolului s-au sintetizat derivaţi policloruraţi. leziuni cerebrale (degenerare spongiformă a substanţei albe). În concentraţii mici acţionează prin: întreruperea lanţului transportorului de electroni şi inhibarea sistemelor enzimatice transmenbranare. creme. micobacterii. para) ce se obţin prin distilarea huilei. care apoi se îndepărtează prin clătire. Produsul utilizat reprezintă de obicei un amestec din cei 3 crezoli. Se începe cu 4-5 zile înaintea operaţiei. şampoane. Ortofenilfenol (Bifenilol) este un antiseptic cu acţiune bactericidă pe majoritatea bacteriilor gram pozitiv. sporilor. În prezenţa proteinelor efectul se reduce cu 50%. toxică şi netoxică este mică. Ca antiseptic pentru pielea regiunii de operat. Acţiunea este redusă asupra: B. În concentraţii mari rupe membrana bacteriană. creme de ras. paste de dinţi... Se recomandă clătirea foarte bine cu apă înainte de uscarea mâinilor. Marginea de siguranţă între conc. Nu dă rezistenţă bacteriană. îngrijirea plăgilor şi suturilor. Antiseptic pentru pielea mâinilor chirurgilor. cu exitus mai ales la nou născuţi şi sugari.K. unguente. dar şi al clorului. meta. După mai multe zile de folosire repetată se produce o scădere semnificativă a florei bacteriene datorită acumulării hexaclorofenului în piele. dezinfecţia suprafeţelor. asistentelor. 0. Se foloseşte soluţia 2%.1% folosite pe mucoase şi pentru sugari. HIV) Se utilizează pentru antisepsia pielii . a mâinilor. Nu acţionează asupra sporilor şi virusurilor. Au fost semnalate edem cerebral. fungilor. clorură de benzalconiu. Diferite preparate asociază la bifenilol alte antiseptice : detergenţi. dintre aceştia sunt întrebuinţaţi pentaclorfenolul şi hexaclorofenul. Crezolii sunt metilfenoli (3 crezoli: orto.5% în produse care se aplică pe piele şi nu se îndepărtează imediat. Acţionează analog fenolului.Farmacologie Paramonoclorfenolul are mecanism de acţiune acelaşi cu cel al fenolului.

Folosirea în exces a triclosanului poate duce la instalarea rezistenţei bacteriene. Diferite preparate asociază la bifenilol alte antiseptice : detergenţi. Din acest motiv au fost făcute încercări pentru a creşte retenţia sa orală (retenţia este importantă pentru efectul clinic). Colgate Total). Este eficient pe stafilococi şi coliformi. deci se poate spune că acţionează similar unui antibiotic. etanol. Acţionează bacteriostatic/bactericid asupra germenilor Gram pozitiv şi majoritatea Gram negativ. dezinfecţia suprafeţelor. vaselină. Acest copolimer creşte absorbţia triclosanului pe smalţ şi pe celulele epiteliale bucale. şi comercializat de un producător sub denumirea de copolimer Gantrez) în concentraţie de 0.3%) este combinat cu copolimerul polivinilmetil-eter cu acid maleic (prescurtat PVM/MA. clorură de benzalconiu. Are o acţiune specifică asupra celulelor bacteriene. Se utilizează în pitiriazis verzicolor. şi retrovirusuri (HBV. eter. În concentraţii bacteriostatice triclosanul împiedică preluarea de către celulele bacteriene a aminoacizilor esenţiali. Antiseptic. cu efect redus asupra Pseudomonas spp. În pastele de dinţi (ex. acnee. a mâinilor. psoriazis. Este fungistatic/ fungicid. timol şi glicerină. . Datorită mecanismului de acţiune similar cu antibioticele. mai puţin asupra genului Candida spp. Are şi efect antipruriginos. Aplicat local în pomezi 5-10% Ortofenilfenol (Bifenilol) este un antiseptic cu acţiune bactericidă pe majoritatea bacteriilor gram pozitiv. componente ale membranei celulare. Beta-naftolul soluţie în alcool. HIV) Se utilizează pentru antisepsia pielii . Triclosanul poate da rezistenţă la fusiformi în special la Veillonela. Locul primar de acţiune a triclosanului este membrana citoplasmatică bacteriană. Triclosanul are un grad moderat de substantivitate şi un clearance relativ rapid din cavitatea orală. puţin solubil în glicerină. Triclosan Este antiseptic bisfenol clorinat. uleiuri grase.2%. Acesta blochează o cale biochimică specifică de formare a lipidelor. Efectul antibacterian al triclosanului este foarte puţin redus de sânge şi materia organică şi este crescut de disodium EDTA. alcooli. triclosanul (0. antiparazitar. inclusiv înainte de operaţii. îngrijirea plăgilor şi suturilor. bacteriile ar putea dezvolta rezistenţă la triclosan. pe bacilul Koch. În concentraţii bactericide triclosanul determină dezorganizarea membranei bacteriene şi scurgerea conţinutului celular.Farmacologie cauterizante în compoziţia soluţiei tricrezolformalină unde tricrezolul este în proporţie de 25% alături de formol.

BIGUANIDE Clorhexidina este un antiseptic cationic cu eficacitate germicidă slabă. . Se recomandă controlul depunerii tartrului şi îndepărtarea lui la intervale de 6 luni. protezelor. . Gram negativ aerobe şi facultativ anaerobe. Mecanism de acţiune: Acţiunea antimicrobiană a clorhexidinei se exercită prin: • • • • • .alterarea permeabilităţii peretelui celular cu dezorganizarea membranei lipoproteice. suprafeţei dorsale a limbii. . Triclosanul folosit pentru spălarea mâinilor are un efect cumulativ slab.fungicid şi fungistatic asupra fungilor şi levurilor. Comparativ cu triclosanul. în special asupra Candidei albicans. Este absorbit percutan având o persistenţă foarte bună. → colorarea în galben-maroniu a dinţilor naturali şi artificiali. 6. cu efect asupra tranzitului nutritiv de la acest nivel.Farmacologie Triclosanul posedă şi un efect antiinflamator care poate avea drept rezultat reducerea inflamaţiei gingivale observată la pacienţii care folosesc pastă de dinţi cu triclosan. acesta este foarte solubil în soluţiile apoase. Triclosan monofosfat este un derivat fosforilat al triclosanului.dezinfecţia instrumentelor. inclusiv asupra HIV.antisepsia: pielii mâinilor. .stimularea producerii de către neutrofile a anionului superoxid O2. • • • • . cavităţii bucale. . Spectrul de acţiune este larg: bacterii Gram pozitiv. • • • . . obturaţiilor fizionomice. pielii înainte de puncţie.modificarea receptorilor de pe suprafaţa celulei microbiene. → modificări tranzitorii ale senzaţiei gustative sau gust amar însoţite Utilizarea îndelungată a clorhexidinei pentru igiena bucală poate duce la: Acţionează: .antisepsia plăgilor. mai scăzut ca al clorhexidinei digluconat şi povidone-iodine. În mediul bucal acesta este hidrolizat eliberând triclosanul.bacteriostatic în concentraţie de 0.virucid.denaturarea şi precipitarea proteinelor microbiene din interiorul celulei. intervenţie chirurgicală. → depunerea crescută de tartru supragingival.prevenirea formării plăcii bacteriene dentare şi a depunerilor de tartru. . Utilizări: • .1 µg/ml şi bactericid în concentraţie de 100 µg/ml.

• → iritaţii minime şi descuamări superficiale ale mucoasei bucale. cremă cu digluconat de clorhexidină 1%. La fel se întâmplă şi în cazul acizilor nucleici.10. din salivă.12% pentru clătiri bucale zilnice. se prezintă ca un gaz solubil în apă.5% de diacetat sau digluconat de clorhexidină în alcool etilic de 70 ° sau în isopropanol. placa bacteriană şi de pe suprafaţa smalţului.pentru antisepsia tegumentelor cu plăgi.pentru antisepsia preoperatorie a tegumentelor şi a mâinilor se folosesc: soluţia 0. Soluţia apoasă 35% este cunoscută sub denumirea de formol.pentru inhibarea formării plăcii bacteriene şi prevenirea consecinţelor acesteia. arsuri şi alte leziuni se folosesc: soluţia apoasă 0. soluţia detergentă de digluconat de clorhexidină 4%. timp îndelungat sau pastă de dinţi cu 0. sulfat şi carboxil din peretele bacterian. Eliberează treptat formaldehida. caria şi parodontopatia. gumă de mestecat. Este un antiseptic important pentru îndepărtarea şi prevenirea depunerii plăcii bacteriene.Farmacologie de senzaţie de arsură a limbii la prima folosire. se foloseşte sub formă de soluţie de clorhexidină 0. în special la copii.5% de diacetat de clorhexidină. Se recomandă ca clorhexidina să fie folosită după masă sau înainte de culcare.pentru antisepsia mucoasei bucale înainte de extracţia dintelui (0.4% clorhexidină. • • • . • • → tumefacţii ale glandelor parotidiene Nu se utilizează în intervenţiile la nivelul ochiului sau în neurochirurgie datorită toxicităţii nervoase. Are multiple utilizări: • • • . pansament impregnat cu soluţie 0.2%). Formolul este un lichid cu miros caracteristic şi gust caustic. ALDEHIDE Formaldehida • Aldehidă a acidului formic. Mecanismul prin care se realizează aceste efecte este reprezentat de întreruperea lanţului proteic şi al acizilor .05% de digluconat de clorhexidină (Hibidil). . • -intră în compoziţia unor paste de dinţi. Denaturează brutal şi neselectiv proteinele bacteriene realizând blocarea grupărilor amino şi carboxilice ale acestora. • Formaldehida exercită un efect bactericid prin lezarea membranei celulei bacteriene. În aceste cazuri se recomandă diluarea cu 50% a soluţiei de clorhexidină şi clătirea gurii mai puţin energic decât anterior. . Clorhexidina se menţine 24 ore în cavitatea bucală datorită legării sale de grupările fosfat. 7.

În faza gaz-aerosol este eficientă atât asupra microorganismelor din aer cât şi asupra celor de pe . dar cu păstrarea puterii antigenice (efect pe care se bazează obţinerea unor vaccinuri). • • • -Se mai utilizează în hiperhidroza plantară (2 – 10%) prin acţiunea astringentă şi tanantă. mănuşile de cauciuc se ţin 24 de ore în cutii cu soluţie de formaldehidă 2 -8%. Mecanismul de acţiune este asemănător cu cel al formaldehidei. La concentraţii mari. Se foloseşte în infecţii urinare. În acest caz soluţia de formaldehidă utilizată se diluează.Farmacologie nucleici prin adăugarea grupărilor alchil. Formolizarea este un proces foarte lent şi numai după 24 de ore instrumentele se pot considera dezinfectate. temperatura şi concentraţia de formaldehidă să fie foarte bine controlate. cu formarea unor legături chimice la nivelul grupărilor funcţionale ale acestora. Prin legarea formaldehidei la grupările amino şi carboxilice libere ale proteinelor.pentru încăperi se foloseşte formaldehida sub formă de vapori. acestea capătă un aspect cornos. Acţionează bacteriostatic la concentraţie de 1/5000 şi bactericid la concentraţie de 1/2000. cu acţiune germicidă. Utilizări: • • • • → Ca antiseptic formaldehida se poate folosi: . Formaldehida este un un dezinfectant de suprafaţă.dezinfectant pentru instrumente. neselectivă a proteinelor microbiene. Glutaraldehida este un dezinfectant cu eficacitate germicidă înaltă. fără a penetra în profunzime deoarece coagulează proteinele. toxinele bacteriene se transformă în anatoxine (toxoizi). . Are acţiune rapidă dar putere de penetrare limitată. formaldehida produce precipitarea proteinelor. Metenamina (hexametilentetramina) în urina acidă eliberează formaldehidă. conservarea pieselor anatomice. Are proprietăţi astringente şi diminuă secreţia glandelor sudoripare. Pentru ca formolizarea să fie eficientă trebuie ca Procesul se • umiditatea. Expuse la formaldehidă. numeşte formolizare. lipsite de toxicitate. glutaraldehidă) şi/sau cu compuşi cuaternari de amoniu pentru dezinfecţia suprafeţelor. Obiectele de gumă. Glutaraldehida produce o denaturare brutală. actualmente formaldehida se utilizează doar în combinaţie cu alte aldehide (glioxal. pe care le fixează. Înainte de formolizare instrumentele trebuie curăţite de toate urmele de substanţe proteice.în medicina dentară în diferite preparate → Ca dezinfectant: . preopararea anatoxinelor (vaccinuri) Datorită toxicităţii sale.

virucid . Aceşti acizi acţionează germicid (bactericid şi fungicid) printr-un mecanism selectiv. inclusiv BK.CHINOLINE Cliochinol şi clorchinaldol sunt hidroxichinoline halogenatecu un spectru care cuprinde: unii coci (stafilococ. . .dezinfecţie rapidă în 15 . ACIZII Încă din cele mai vechi timpuri acizii au fost utilizaţi pentru conservarea alimentelor. . pudre în concentraţie 3%. . În medicina internă ei sunt folosiţi ca antiseptice. furunculoză.5 . enterococ).20 minute a instrumentelor introduse complet în baia cu soluţie de glutaraldehidă 2%. Administrarea se face sub formă de unguente. streptococ.instrumentar pătat cu sânge . trichomonas. candida. Se administrează intern în infecţii intestinale şi extern pe tegumente ca antiseptic în plăgi şi eczeme infectate. agenţi de cauterizare sau agenţi de condiţionare a unor suprafeţe. Acţionează: . Acţiunea germicidă a unor acizi se datorează ionului de hidroniu sau de oxoniu. Nu se administrează pe mucoase. HCV. foliculită. 8. micoze cutanate. rezultat în urma diluării în apă a acizilor. .instrumentar spălat în prealabil . loţiuni.8. 9. impetigo. La concentraţii mari unii acizi pot avea acţiune sporicidă.Farmacologie suprafeţe. Acţionează la nivelul membranei celulare prin modificarea brutală a pH-ului.sporicid . BK). Cliochinolul conţine iod în moleculă şi poate produce fenomene de iodism.este o aldehidă ce se foloseşte foarte mult în dezinfecţia suprafeţelor şi instrumentarului în combinaţie cu formaldehida şi/sau glutaraldehida.ca dezinfectant se recomandă folosirea soluţiei alcaline 2% în isopropanol 70% (cu pH=7. amoebe.5) pentru: 2% (pentru HBV.bactericid micobacteriilor. intertrigo. Glioxal .imersie 30 de minute în soluţie de glutaraldehidă asupra bacteriilor Gram pozitiv şi Gram negativ. .suprafeţe. Se foloseşte: .

În soluţie apoasă saturată 0. Nu este toxic. Acidul benzoic .are indice fenolic 1. fungistatică. Acidul salicilic şi derivaţii săi . Toxicitatea este mai mică decât a fenolului. În mediul alcalin dă săruri inactive. Are antipruriginoasă. Utilizări: • • • • • • . este încorporat în apele de gură alături de alcoolul etilic. sare a acidului benzoic.deţine proprietăţi antiseptice locale şi cheratolitice.în loţiuni anestezice. -cheratoplastic în ulcere cutanate.1% are acţiune conservantă moderată la pH< 5. psoriazis. Este bacteriostatic. Acţionează prin inhibarea sintezei unor aminoacizi şi prin chelare.inhibă dezvoltarea bacteriilor.5-1% ca spălături bucale. -acid undecilenic în dermatologie. în tratamentul medicamentos al gingivitelor şi parodontitelor marginale cronice. asociat unui extract vegetal. -acid mandelic în urologie.Farmacologie Acizii au acţiune bactericidă sau bacteriostatică slabă.0. se utilizează ca agenţi de conservare pentru diferite forme farmaceutice şi alimente • • • • Se mai utilizează: -acid tricloracetic în medicina dentară. nu este iritant. bătături. -cheratolitic 10 – 30% în hiperkeratoză. • • • • Utilizări: Pentru antisepsia mucoasei bucale sub formă de soluţii alcoolice diluate 0. . Solubil în alcool etilic. Acidul lactic . calmante şi sicative în tratamentul local al veziculelor tegumentare din herpes zoster. Esterii acidului p-oxibenzoic (metilic – Nipagin. Pentru conservarea alimentelor şi preparatelor farmaceutice: concentraţia de 0. Benzoatul de sodiu. poate fi bactericid după un contact prelungit de câteva zile. In mediu alcalin devine inactiv prin formare de săruri. greu solubil în apă. bacteriostatică.1 .ca agent antimicotic în micozele şi leucoplaziile cavităţii bucale. Are acţiune bactericidă în soluţie alcoolică. propilic – Nipasol) au acţiuni antiseptice superioare acidului salicilic şi toxicitate mai redusă. . Intră în compoziţia preparatului ″Gargarism″ cu acţiune antiseptică şi dezodorizantă pentru cavitatea bucală.02% inhibă ricketsiile şi virusurile. şi acţiune antifungică şi .ca agent astringent în concentraţie de 1%.

• • Mecanism de acţiune: În contact cu apa degajă 10 volume de oxigen activ la 100 de volume soluţie.este produs de adiţie între metaboratul de sodiu şi H2O2 acţionând ca antiseptic cu eficacitate germicidă slabă. Are şi acţiune uşor astringentă.glicerină boraxată (borax 4 g. solubilă în apă cu reacţie alcalină şi în glicerină cu reacţie acidă. . biborat de sodiu). .ingerat este toxic. glicerină 30 g) ca badijonaj în stomatitele aftoase şi micozele cavităţii bucale. aplicaţii locale cu comprese în afecţiuni inflamatorii tegumentare. COLORANŢI .antisepsia mucoasei bucale sub formă de soluţie 2% proaspăt preparată aplicată prin badijonaj în gingivite. 10. De aceea nu se recomandă în gargarisme.amestec de acid boric (Eusol) cu hipoclorit de Ca (soluţie Dakin) ca pansament umed în plăgi infectate tegumentare.asemănătoare apei oxigenate: • . Perborat de sodium. .Farmacologie Săruri de bor (săruri ale acidului BORIC) • • • Tetraborat de sodiu (borax. Acţionează bactericid. inodoră. incoloră. . glosite.la fierberea instrumentarului metalic pentru a împiedica ruginirea acestuia (menţine o reacţie uşor alcalină). Utilizări: Ca antiseptic sub formă de: . natrium boracicum. stomatite sau pulbere ce se aplică local în stomatite ulceroase acute pe leziuni. .soluţie apoasă 3%. În mediu umed (ţesuturi) se descompune uşor eliberând oxigen atomic [O]. Efecte adverse: • • • • • • • • . • • • . Este antiseptic cu eficacitate germicidă slabă. Sekusept.albirea internă a dinţilor devitali coloraţi.pulbere cristalină sau amorfă. .soluţie glicerinată (2-4%) ca tamponament în afecţiunile mucoaselor.intră în compoziţia apelor de gură (soluţia 2%) folosite la igienizarea cavităţii bucale. Utilizări .intră în compoziţia unor soluţii folosite în dezinfecţia suprafeţelor şi a instrumentelor ex. Acţionează bactericid.

în alte infecţii şi ulceraţii ale mucoasei bucale (atingeri ale leziunilor cu soluţie 1%). eczeme infectate. Este antihelmintic şi antifungic: acţionează pe majoritatea fungilor. dermatomicoze.colorând urina. De pildă. Administrarea locală îndelungată pe răni poate întârzia cicatrizarea. în gingivostomatita aftoasă recidivantă (badijonarea mucoasei bucale cu soluţie 1%). amoebicid.Farmacologie Coloranţii sunt compuşi organici a căror acţiune bactericidă se corelează cu gradul lor de disociere. Acţionează bacteriostatic şi bactericid. . Are indice fenolic 80. Se foloseşte ca antiseptic pentru mucoasa bucală în gingivostomatita herpetică (atingerea leziunilor ulceroase cu soluţie 1%). care dă soluţii apoase neutre şi fluorescente. bacilul piocianic. Nu acţionează asupra bacteriilor Gram negativ şi acidorezistente precum şi asupra sporilor bacterieni. fungicid. urmată de eliberarea unor cationi deosebit de activi. cu gust amar. bacilul difteric. Alţi derivaţi de acridină cu acţiune antiseptică : acriflavina. inodore. glicerină. euflavina. -soluţie 1%o pentru tamponări locale în gingivite şi stomatite. sub formă de: -soluţie 1/5000 în gingivostomatita ulceronecrotică sub formă de spălături bucale largi. mai ales pe Candida albicans. disociabile. Cristale strălucitoare violete sau violet închis spre negru cu luciu metalic. -unguent 0. Coloranţii de acridină • Etacridina. timp de 7 zile). Acţionează: bactericid în special asupra germenilor Gram pozitiv (streptococi. în gingivostomatita micotică (atingerea leziunilor cu soluţie 1%.5-1%. soluţii 1%o în piodermite. Nu acţionează asupra sporilor bacterieni. Acest colorant are afinitate pentru grupul fosfat al nucleoproteinelor pe care se fixează formând complexe prin electroadsorbţie (acestea pătrund şi în interiorul celulelor). spirilul anginei Vincent. Farmacocinetică: se absoarbe uşor prin mucoase şi se elimină renal. alcool. violet de genţiană). escare. In soluţii1% se utilizează şi în plăgi infectate. stafilococi). cationul acridinic intră în competiţie cu ionii de H+ pentru poziţiile vitale ale grupelor acide. Utilizări: • • • • • • Ca antiseptic. spectrul cuprinde germeni Gram pozitiv. virucid.este un colorant derivat de trifenilmetan. zilnic. solubile în apă. ale enzimelor respiratorii bacteriene. Rivanol -pulbere cristalină galbenă. dermatite. Derivat de trifenilmetan Metilrosanilina (cristal violet. Efectul bactericid se observă mai ales asupra microbilor pe cale de înmulţire. inodoră.

Astfel pot acţiona cantităţi foarte mici de metal. solubilă în apă. antimethemoglobinizant. Prin reducere se transformă într-un leucoderivat inactiv. cupru. soluţie apoasă sterilă 1% 1 – 4 mg/kg. Ag) cât şi pentru alte efecte. cu gust amar. -infecţii urinare oral 50 – 300 mg pe zi. 11. Aceasta duce la eliberarea de ioni metalici care vor bloca unele enzime. Este bactericid slab. faţă de stafilococi în concentraţie 0. Datorită proprietăţilor redox devine un acceptor şi un donor de ioni de hidrogen. Acţiunea antiseptică este atribuită faptului că poate servi ca transportor pentru dehidrogenaze. aluminiu.soluţiile 1-2% ca badijonaj în angina Vincent. . atât pentru acţiunea lor antiseptică (Hg.Farmacologie Este contraindicată administrarea pe leziuni ulcerative la nivelul feţei (poate cauza o pigmentare permanentă) Derivaţi de fenotiazină Albastru de metilen (metiltionina) . incolor. zinc.METALE GRELE Se utilizează compuşi organici şi anorganici ai metalelor cum ar fi: mercur.pulbere cristalină de culoare albastru închis cu luciu de bronz metalic. -soluţia 2% pentru badijonarea leziunilor din gingivostomatita herpetică acută şi gingivostomatita aftoasă recidivantă.v. -methemoglobinemie i. Farmacocinetică: se absoarbe digestiv şi se elimină renal colorând urina în albastru .1%. Zn). Prin adsorbţia ionilor metalici pe membrana bacteriei se produce modificarea echilibrului ionic. cel astringent (Al. bactericid în diluţii mari (inhibă dezvoltarea streptococilor în soluţia 1/80000). La concentraţii mici acestea au efect bacteriostatic prin afectarea enzimelor ce conţin gruparea SH. argint. La concentraţii mari combinaţiile metalelor au efect bactericid prin precipitarea proteinelor protoplasmatice. stimulare a centrului respirator. Colorând puternic ţesuturile se foloseşte pentru depistarea traiectelor fistulelor. Pe cale generală are efecte de stimulare a metabolismului. de exemplu. analgezie. Pentru mucoasa cavităţii bucale şi a faringelui se folosesc: . ionizate prin oxidare-efect denumit oligodinamic (de exemplu la argint). fără miros. Utilizări: • • • • • • Ca antiseptic este folosit pe tegumente şi mucoase.având efect antiseptic la nivel urinar.

Este keratoplastic. paraziticid. lenjerie şi alte obiece (cu excepţia celor acoperite cu vopsele pe bază de ulei) sub formă de soluţie 2o/oo. Se solubilizează în apă. eter. Acţiunea bactericidă apare lent şi este diferită faţă de diverse bacterii. Derivaţii organici acţionează prin întreaga moleculă. Bine suportată de mucoasă datorită structurii complexe (este o legătură complexă nu o sare simplă). etanol. Oxid galben de mercur este antiseptic cu efect bactericid pe tegumente (mai ales în cazul infecţiilor cu coci). Are acţiune astringentă pe mucoase în concentraţii mici. • Se foloseşte pentru antisepsia tegumentelor integre sub formă de soluţie 1o/oo (care este bine suportată pe piele) şi ca dezinfectant pentru dezinfecţia instrumentarului de cauciuc. nu sunt influenţaţi. Efect bactericid. Se păstrează în Venena datorită gradului ridicat de toxicitate. Se foloseşte ca antiseptic pentru mâini sub formă de soluţie 1o/oo şi ca dezinfectant pentru materialele de cauciuc (de exemplu: tuburi de dren) sub formă de soluţie 1/500. inodoră. pot avea acţiune astringentă (când acizii sunt slabi) sau caustică (când acizii sunt tari). Efectul lor este mai lent şi de durată mai lungă decât al derivaţilor anorganici. Derivaţii de mercur se utilizează săruri anorganice care disociază electrolitic şi compuşi organici care nu disociază întrucât metalul este legat covalent şi acţionează prin structura sa întreagă. Biclorura de mercur(sublimat coroziv) se prezintă ca o pulbere albă. Sporii bacteriilor anaerobe. glicerină. Anionii din structura acestor substanţe. Acţiunea exercitată de combinaţiile metalelor este dependentă atât de anion cât şi de cation. de antrax etc. limitat în suprafaţă. În concentraţia 1/1000 omoară atât sporii cât şi bacteriile. fungistatic. Se foloseşte pe tegumente cu leziuni cutanate superficiale sub formă de unguent cu oxid de mercur 2% şi pe mucoasa bucală în gingivostomatita acută ulceronecrotică. cristalină. Mercurocromul se . în cazul în care sunt reprezentaţi de acizi. Mercurul amoniacal sub formă de unguent 5% în impetigo. În contact cu pielea rănită sau care conţine ioduri nu se administrează clorura de mercur (în prezenţa iodurilor se poate forma biiodura de mercur care este necrozantă pentru piele). Oxicianura de mercur este mai puţin toxică decât clorura mercurică deoarece este mai puţin ionizabilă. reversibil. necrozant. -la concentraţii mari un efect caustic. stimulator al epiteliogenezei (proprietate pentru care este folosit în dermatologie).Farmacologie Asupra ţesuturilor combinaţiile metalelor au: • • -la concentraţii mici un efect astringent. destul de profund. Merbromin (mercurocrom) este un derivat al fluoresceinei cu mercur (conţine 25% mercur) Soluţia 2% este bine tolerată de mucoasă.

faringite. Aceşti radicali blochează grupările -SH ale enzimelor bacteriene.3 mg) şi pentru mâini (soluţia 0.Dimercaptopropanol. Deoarece mercurul rămâne legat de molecula organică nu precipită proteinele tisulare ale macroorganismelor. . vărsături. Moartea poate surveni în decurs de câteva ore dacă vărsăturile sunt atât de severe încât să producă pierderi majore de apă şi electroliţi. Dacă pacientul supravieţuieşte acestei faze.02-0. Intoxicaţia cu mercur Compuşii mercurului care eliberează uşor ionii de Hg produc intoxicaţii grave acute şi cronice (compuşii anorganici). • • . capabile să determine colaps vascular. senzaţie de sete. . dureri abdominale puternice. fenosept) acţiunea sa antimicrobiană se datorează radicalului fenilmercuric C6H5Hg+ care se formează prin disocierea fenoseptului în apă. mobilier. .2 %o. Folosit îndelungat pe mucoase sau piele poate produce sensibilizarea alergică.Este bacteriostatic la o concentraţie ce nu modifică ţesuturile.Se utilizează ca antiseptic pentru mucoasa bucală în stomatite. Ca dezinfectant este utilizat pentru instrumente (cu excepţia celor de aluminiu deoarece le corodează): soluţia 0.1%). Ca antidot se poate folosi: • . hematurie. În aceste cazuri apar simptome ca: gust metalic. Are indice fenolic 200.intoxicaţia cronică poate apare în următoarele situaţii: • timp.Se foloseşte ca antiseptic pentru mâini şi mucoase (soluţia 2%). decesul se poate produce în următoarele 1-3 zile datorită pierderii de fluide tisulare sau lezării renale ireversibile.ingestia unor substanţe care conţin mercur de-a lungul unei perioade de . un antibacterian puternic. Fenilmercuriborat (merfen.01%) şi Se mai fac spălături gastrice cu suspensii de cărbune şi tratament simptomatic. lenjerie soluţia 0. înainte de amigdalectomii sub formă de comprimate (0. Ca dezinfectant pentru instrumente: soluţia 1-2%o.05 la mie (timp de 3 ore) şi obiecte de cauciuc.Farmacologie poate contamina cu bacterii Gram pozitiv ceea ce a dus la îndepărtarea lui din uzul spitalelor. gingivite. Acţionează bacteriostatic şi fungistatic.1%). fungicid şi virucid. Este folosit ca antiseptic pentru mucoase (soluţia: 0.intoxicaţia acută cu mercur se poate produce în urma ingestiei sărurilor de mercur sau prin inhalarea unei cantităţi mari de vapori de mercur.05-0. Tiomersal (mertiolat) este pentru • mâini (soluţia 0.Penicilamina.

Argintul şi sărurile sale sunt absorbite foarte lent astfel încât nu pot da concentraţii toxice. leucopenie. amino. Semnul patognomonic al intoxicaţiei cronice cu mercur este colorarea în brun a capsulei cristalinului. Acesta este mecanismul de acţiune oligodinamic. Prin contact cu clorura de sodiu din secreţiile organismului şi plasmă se formează clorura de argint. stomatită şi paradontită mercurială. tulburări de tranzit). în timp ce 0. ioni de argint în cantitate foarte mică (1 la 20.Farmacologie • • . de culoare albastru-închis spre negru. Argintul se utilizează ca săruri şi preparate coloidale. La nivelul ţesuturilor pe care sunt aplicate. Argint şi derivaţi Dacă într-un vas cu apă se introduce o plăcuţă de argint pur. La nivelul celulei bacteriene ionii de argint: • • • -interferează cu activităţile metabolice esenţiale ale microorganismelor. Din proteinele precipitate se eliberează lent ioni de argint care distrug bacteriile prin contactul prelungit pe care îl au cu acestea. poliurie. fosfat. Se manifestă prin prezenţa unor tulburări generale: anemie.000) care distrug bacteriile. • . sare insolubilă care precipită imediat. . soluţiile de săruri anorganice de argint exercită un efect germicid imediat care continuă ulterior prin eliberarea de mici cantităţi de ioni de argint din formele de argint proteinat. Apare datorită formării sulfurii de mercur şi este influenţat de igiena bucală. carboxil. Împreună cu albuminele formează legături complexe. leziuni renale şi hepatice. împiedicând continuarea acţiunii în profunzime. se eliberează de pe suprafaţa plăcii. alterând proprietăţile fizice ale acestora şi precipitându-le. cefalee.6% din populaţie prezintă manifestări clinice alergice. tulburări digestive (greaţă. prin oxidarea acesteia. -acţionează pe suprafaţa celulei bacteriene determinând alterări grave în peretele celular şi în citoplasmă. fenomene depresive şi simptome localizate la nivelul cavităţii bucale: inflamaţii ale glandelor salivare şi ale limbii.injectarea de compuşi organici ai mercurului. Mai pot apare ulceraţii la nivelul mucoasei bucale şi linguale precum şi "lizereul mercurial Gilbert" care este o bandă îngustă pigmentată pe festonul gingival al molarilor şi premolarilor superiori. Ionul de argint se combină cu grupările chimice importante ale proteinelor de tipul sulfhidril. gust metalic datorită prezenţei mercurului în salivă.hipersensibilitatea la mercur apare la aproximativ 3% din populaţie.inspirarea unor concentraţii reduse de vapori de mercur pe timp îndelungat (stomatologie). . menţinându-se astfel o acţiune bacteriostatică susţinută. hipersalivaţie.000.

prin atingeri punctiforme în caz de: afte bucale. Efectul nu este profund datorităformării AgCl cu clorurile din ţesuturi. de ţesut de granulaţie restant. burjonate. porţiuni mici. Proteinatul de argint are acţiune antiseptică mai mare decât argirolul (deşi are un conţinut mai mic în argint decât acesta). Acţionează bacteriostatic. virusurilor şi fungilor. granulom ombilical la nou născut etc. Suspensiile coloidale 1-5 % până la 10% ale sărurilor organice de argint se utilizează ca antiseptice ale mucoaselor. Intensitatea acţiunii sale depinde de concentraţia şi de timpul cât este lăsat să acţioneze.1%.Farmacologie Nitratul de argint (azotat de argint) acţionează prin eliberarea ionilor de argint activ. fungicid. gingivostomatita ulceronecrotică. . Este bactericid în concentraţii mari de 0. In administrări repetate poate produce arsuri corneene şi conjunctivită chimică. Grăbeşte vindecarea plăgilor. Conţine ca principiu activ eugenol în proporţie de 70-90% în amestec cu acetileugenol şi cariofilen. Ca agent de cauterizant pentru mucoasa bucală.Are acţiune bacteriostatică. granulom ombilical (sub formă de soluţie de nitrat de argint 30%). Preparate coloidale de argint • Proteinat de argint (protargol) conţine 8% argint. In arsuri reduce flora microbiană. probabil pentru că argintul este puternic ionizat. îndeosebi în infecţiile cu coci. în gingivite. Inhibă enzimele transportoare de oxigen folosite în metabolismul bacteriilor. Ulei volatil incolor sau galben-pal cu miros caracteristic şi gust de cuişoare.În câteva minute poate acţiona bactericid. abcesul parodontal marginal. Cu timpul şi prin expunere la aer se îngroaşă şi se înnegreşte. Uleiuri volatile • Ulei de cuişoare (oleum caryophyllorrum) Se obţine prin distilare cu vapori de apă din mugurii florali uscaţi ai plantei tropicale Eugenia caryophyllata.1% sub formă de bastonaşe (creioane de nitrat de argint) şi soluţii concentrate şi bacteriostatic în concentraţii mici sub 0. carminativă. Se utilizează în soluţie oftalmică 1% ca antiseptic şi astringent şi pentru prevenirea oftalmiei gonococice la nou născut. virucid.Se foloseşte ca antiseptic în gingitive acute şi subacute. în aplicaţii locale. Soluţiile concentrate sau bastonaşele (care iniţial au efect bactericid) produc precipitarea albuminelor superficiale formând o crustă sau o membrană din care se eliberează treptat ioni de argint cu acţiune bacteriostatică. Argint coloidal (colargol) un coloid este un lichid în care particule cu dimensiuni foarte mici sunt suspendate în soluţie. Prezintă acţiune • astrigentă.

Amestecat cu oxid de zinc este folosit ca pastă de obturaţie temporară a cavităţilor deşi mai preferat este eugenolul. volatil. corize. Are efect antipruriginos. În timp se închide la culoare până la brun roşcat. din care cel mai important este timolul în proporţie de 25-30%. ca antiseptic pentru căile respiratorii superioare şi ca stimulent al expectoraţiei sub formă de: produs "Inhalant" ce conţine eucaliptol. E.ca aromatizant în apele de gură. sub formă de amestec 0. oleu de lavandă. unguente 1-5%. • Ulei de eucalipt se obţine prin distilare cu vapori de apă din frunzele şi ramurile terminale ale unor specii de Eucalyptus (Myrtaceae) (E. Ulei de scorţişoară (oleum cinnamoni) este extras din scoarţa plantei Cinnamomum Zeylanicum prin antrenarea cu vapori de apă. Acţionează antibacterian intens (datorită timolului şi carvacrolului) şi fungicid.Intră în compoziţia apelor de gură şi a pastelor de dinţi. Prezentare: lichid de culoare slab gălbuie sau galben-roşcată (prin conservare îndelungată).Lichid uleios volatil. Conţine ca principiu activ mentol (30-35%) în amestec cu acizi. cu miros caracteristic de mentă. hiperemiant. E. antihelmintic. anestezică locală . . .Se foloseşte ca solvent şi aromatizant în preparate stomatologice.Se prezintă ca un lichid incolor sau gălbui. anestezic şi antipruriginos.Local este utilizat sub formă de soluţii alcoolice 1%. incolor sau galben pal. bactericid şi fungicid asupra Candidei albicans.5-1% cu ulei de olive.Lichid uleios galben. terpineol. astringent şi rece. volatil. Este hiperemiant local. • Ulei de mentă (mentol) se obţine prin distilare cu vapori de apă din frunzele şi vârfurile înflorite ale plantei Mentha piperita din familia Labiatae (izma de grădină). cu un miros caracteristic aromatic de camfor şi gust astringent.Acţionează bacteriostatic. • Ulei de tim reprezintă uleiul volatil extras prin antrenarea cu vapori de apă din florile de Thymus vulgaris (cimbrişor) din familia Labiatae. oleu de mentă. antifungic şi uşor anestezic. cu gust arzător. în gumele de mestecat pentru a inhiba dezvoltarea plăcii bacteriene. arzător şi iute. aldehide şi terpene. o-metoxycinnamaldehyde) şi eugenol. răcoritor. Conţine până la 60% fenoli. Posedă acţiune antiplacă. . sinuzite.globulus.Acţionează bacteriostatic.fruticetorum. cu miros caracteristic şi gust aromatic.ca decongestionant sub formă de ulei de Mentha piperita în inflamaţii acute ale mucoasei cavităţii bucale şi faringelui. cu miros caracteristic.smithii)Conţine ca principiu activ eucaliptol (cineol) în proporţie de 70%. Este ingredient în apele de gură. cu gust la început dulce şi aromat apoi acru şi arzător. pastele de dinţi şi gumele de mestecat. Acţionează bacteriostatic.Intră în compoziţia gumelor de mestecat. Conţine ca principiu activ aldehida cinamică în proporţie de 70% (trans-cinnamaldehyde.Farmacologie aromatizantă.

cu miros puternic aromat şi gust amar. CURS 12 Antibiotice şi chimioterapice . care-i conferă culoarea albăstruie. extras din uleiul de muşeţel are acţiune antiinflamatoare şi de stimulare a procesului de vindecare a ţesuturilor. Acţionează bacteriostatic.Lichid albastru. Bisabololul . antiinflamator şi emolient. Conţine ca principiu activ azulene (chamazulena). Uleiul obţinut numai din flori este albastru pe când cel obţinut din receptacule este verzui. În contact cu aerul şi lumina îşi schimbă culoarea devenind verde şi apoi brun. antitoxic.Farmacologie • Ulei de muşeţel (oleum chamomillae) este obţinut prin distilarea cu vapori de apă a florilor de Matricaria chamomillae (muşeţel) din familia Compositae. dens.

Este necesar diagnosticul corect al prezenţei unei infecţii în organism: aceasta implică diagnostic clinic şi de laborator. 3.Farmacologie (vezi și slide-uri) REGULI GENERALE DE PRESCRIERE A ANTIBIOTICELOR . Există însă boli infecţioase al căror tratament cu antibiotice se instituie în urma examenului clinic şi de laborator. 2. Meticilina. Nu orice stare febrilă = boală infecţioasă. Eritromicina. Se va mai ţine cont de faptul că nici un antibiotic nu este inofensiv.nefrotoxicitate: aminoglicozide. hemopatiile maligne. . virozele necomplicate prin suprainfecţii).tulburări gastro-intestinale: Ampicilina. Eritromicina.ototoxicitate: aminoglicozide. Cloramfenicol. Meticilina. Alegerea antibioticului se face în funcţie de cunoaşterea sensibilităţii germenilor la antibiotice şi a spectrului de acţiune al antibioticelor. . . . Amoxicilina.neurotoxicitate: aminoglicozide. erizipel. piodermite streptococice) Meningita meningococică Pneumonia pneumococică Penicilina Penicilina Antibioticul de elecţie Penicilina . fiecare prezentând riscul unor efecte adverse: . . fără a fi necesară antibiograma: Boala infecţioasă Infecţia streptococică (angină. În mod concret ne bazăm pe rezultatele antibiogramei.afectarea hematopoezei: Cloramfenicol. Cloramfenicol. febra medicamentoasă.reacţii anafilactice: peniciline. Stabilirea necesităţii tratamentului cu antibiotice: Există boli infecţioase care nu necesită tratament antibiotic (de ex. scarlatină. . cefalosporine.hepatotoxicitate: Tetraciclina. sunt: colagenozele. ASOCIEREA ANTIBIOTICELOR Reguli de bază în terapia cu antibiotice : 1. Alte afecţiuni însoţite de febră reumatismul acut. Tetraciclina.

-în tratamentul tuberculozei. cloramfenicol. 5. cu etiologie încă neprecizată: septicemie. meningită. pentru a împiedica apariţia de tulpini rezistente. -boli infecţioase cu etiologie plurimicrobiană. ţinând cont de clasificarea lor în: -bactericide degenerative (peniciline. -pentru creşterea acţiunii antimicrobiene (efect sinergic sau aditiv). sulfamide. Reguli de asociere a antibioticelor . Se preferă monoterapia cu antibiotice. aminoglicozide) -bactericide absolute (polimixine) -bacteriostatice (tetracicline. cefalosporine.Farmacologie Lues (sifilis) Penicilina Leptospiroze Febra tifoidă Infecţii cu Mycoplasma pneumoniae Infecţii cu Ricketsii. Asocierea antibioticelor: are următoarele indicaţii: -tratamentul de urgenţă al unor boli infecţioase grave. clindamicina. utilizând un antibiotic cu spectru cât mai îngust (ţintit). trimetoprim) Sunt posibile asocieri între cele 3 clase şi în cadrul lor. Chlamidii Difteria Penicilina Cloramfenicol Eritromicina Tetraciclina Eritromicina 4. macrolide. cu următoarele 2 excepţii: . lincomicina.

Farmacologie 1.Nu se asociază bactericide cu bacteriostatice. 2.Nu se asociază bactericide absolute între ele (datorită riscului crescut de efecte adverse). 3.Nu se asociază bacteriostatice între ele (asocierea este ineficace). Asocieri posibile: de ex. peniciline + aminoglicozide cefalosporine + aminoglicozide 6.Stabilirea schemei de tratament cu antibiotice va preciza: - doza optimă, în funcţie de: -greutatea corporală, mai ales în pediatrie; -gravitatea infecţiei şi sediul focarului patogen; -pragul toxic al fiecărui antibiotic; -se evită subdozările care predispun la recidive sau la apariţia rezistenţei microbiene. - calea de administrare: Antibioticele se administrează parenteral în următoarele situaţii: - infecţii grave, urgenţe; - la pacienţi cu complianţă scăzută la tratamentul oral cu antibiotice; - antibiotice care au forme farmaceutice doar de uz parenteral. ritmul de administrare: variază de la un antibiotic la altul şi chiar la acelaşi antibiotic, în funcţie de gravitatea infecţiei. De ex.: Penicilina G, V se administrează la 4, 6 sau 8 ore Ampicilina, Amoxicilina, - la 6 sau 8 ore

Farmacologie Efitard, unele cefalosporine - la 12 sau 24 ore Moldamin - la 7 - 14 zile durata terapiei: variază după gravitatea infecţiei: -obişnuit 7-10 zile -în infecţii bacteriene severe încă 7-10 zile de afebrilitate. 7. Administrarea profilactică a antibioticelor se face doar în unele situaţii: - Profilaxia reumatismului articular acut (RAA) -Moldamin (1 flac/ lună, 5 ani la cei sub 25 ani, 2 ani la cei peste 25 ani) - Profilaxia endocarditei infecţioase - există mai multe scheme de profilaxie, la pacienţii cu afectarea valvelor cardiace

- Profilaxia meningitei -meningococice Haemophilus influenzae - Profilaxia tuberculozei la subiecţii expuşi (contacţi apropiaţi) Izoniazida -Profilaxia infecţiilor recurente ale tractului urinar - Biseptol.

-cu

cu

Farmacologie ANTIBIOTICE BACTERICIDE Antibioticele bactericide se clasifică în: -betalactamine -peniciline -cefalosporine -aminoglicozide

PENICILINELE Definiţie: Sunt antibiotice bactericide numai în faza de multiplicare rapidă a bacteriilor. Clasificare şi reprezentanţi: I. Peniciline cu acţiune rapidă: Benzil-penicilina: Penicilina G (sare sodică sau potasică) flacoane cu pulbere 400.000 UI 1.000.000 UI 5.000.000 UI Soluţia obţinută după dizolvare în ser fiziologic se administrează -i.m sau i.v. la 4, 6, 8, ore interval -i.v. în perfuzie (dar nu în soluţie glucozată) Se adm. obişnuit 1,6- 6 milioane UI/zi. Fenoximetil-penicilina: Penicilina V compr. 400.000 UI Ospen • compr. 500.000 UI, 1000.000UI,1500.000 UI • granule pt. suspensie orală 750.000UI/5ml

Farmacologie Se administrează oral, din 6 în 6 ore (8 în 8 ore) înainte de mâncare. II. Peniciline cu acţiune retard: Procain penicilina G: Efitard, flacoane cu pulbere 800.000 UI Se administrează i.m. 1 flacon la 12 ore sau 2 flac. la 24 ore Benzatin-benzilpenicilina: Moldamin, flacon cu pulbere 600.000UI, 1200.000UI Retarpen, flacon cu pulbere 600.000UI, 1200.000UI Se dizolvă în apă distilată. Se adm. i.m. 1 flac. la 7 zile. III. Peniciline antistafilococice: Oxacilina caps. 250 mg. adm. oral flacoane cu pulbere 250 mg., 500 mg. Se adm. 2-4 g./zi, din 6 în 6 ore IV. Peniciline cu spectru larg: Ampicilina caps. 250 mg. flac. cu pulbere 250mg, 500mg adm. i.m., i.v. Obişnuit se adm. 2-4g/zi la interval de 6 ore. Ampicilina + Sulbactam = Sultamicilina (are spectru lărgit faţă de Ampicilină) ↓ preparatul Unasyn: - flac cu pulbere 1,5g =1g Ampicilină + 0,5g Sulbactam , adm i.m., i.v. - pulbere pentru suspensie orală - cp. adm. i.m., i.v.

Farmacologie Se administrează 1,5 -12g/zi la 6,8,12 ore. Sulbactam = derivat penicilinic puţin eficace ca antibacterian, dar inhibitor puternic de betalactamaze. Amoxicilina - are absorbţie mai bună decât Ampicilina după administrare orală; Amoxicilina caps.250 mg, 500 mg - se adm. oral 250 mg, 500 mg la 8 ore Ospamox caps.250 mg cp. 250 mg,500mg, 750mg, 1000mg granule pentru suspensie orală 125 mg/5ml, 250 mg/5ml Duomox cp.125mg, 250mg, 500mg Se adm. 1,5g/zi în 2,3 prize. Amoxicilina + acid clavulanic = Amoksiklav; Augmentin ↓ (inhibitor de betalactamaze) Augmentin cp.625 mg - 500mg Amoxicilină - 125 mg acid clavulanic cp.1 g -875 mg Amoxicilină -125 mg acid clavulanic Se administrează în 2 prize/zi. Amoxicilina + Metronidazol = HELICOCIN - preparat folosit pentru eradicarea infecţiei cu Helicobacter pylori în ulcer. Observaţii: 1.Penicilinele sunt antibiotice ieftine, eficace pe un număr relativ mare de germeni (coci Gram + , − , bacili Gram +, spirochete, leptospire). 2.Sunt bactericidele cele mai puţin toxice, de aceea se administrează frecvent la copii, gravide, imunodeprimaţi.

Ospexin. 500mg suspensie 125mg/5ml. ! Reamintiţi-vă tratamentul şocului anafilactic. Keflex cp. 500mg susp.m.v.) Testarea sensibilităţii se face intradermic cu o soluţie foarte diluată de Penicilină.. înainte de utilizare se dizolvă în ser fiziologic (majoritatea) sau apă distilată (Moldamin).Farmacologie 3. 4 g/zi . 5. 125mg/ml. uz oral se administrează pe nemâncate pentru o absorbţie mai bună. 250mg. erupţii cutanate. Penicilinele pt. La un pacient cunoscut alergic la Penicilină alternativa terapeutică în infecţiile streptococice faringiene este Eritromicina (2cp.. Formele parenterale se prezintă sub formă de flacoane cu pulbere. 250mg/ml Se administrează 1.v. Cele mai de temut efecte adverse sunt reacţiile alergice (urticarie. Hidrocortizon hemisuccinat i.4 g/zi. (Adrenalină i. CEFALOSPORINELE Clasificare şi reprezentanţi: Generaţia I: Orale: Cefalexin: Oracef. 4. din 8 în 8 ore Cefaclor: Ceclor caps 250mg. şoc anafilactic). Romergan i. la 6 ore). Riscul de reacţii alergice există atât la prima administrare a medicamentului cât şi la următoarele administrări. 250mg/5ml Se administrează 250 mg la 8 ore → max.

Cefoperazona: Cefobid flac cu pulbere 0. doză unică.5g. 1g.v..6 ore interval Generaţia a II-a: Cefamandol: Mandol flac 1g. 400mg Se administrează oral 400mg/zi. max. cu pulbere pt. 250mg. i.v. cu pulbere 250 mg. i.v.m.5g Se administrează i.500mg/zi Zinacef flac. profund 4 -12g/zi la 4 . 500mg .1g la 8 -12 ore. până la 3-6g/zi (la 6 ore interval) Generaţia a III-a: Ceftriaxona: Rocephin flac. 500mg. 200mg. 2g Se administrează i. 1g. 2g Se administrează 1-2g/zi. cu pulbere 750mg. 3×750mg/zi.v. 1. 12g/zi Cefuroxima: Zinnat cp. max 9 g/zi Generaţia a IV-a: Ceftibuten: Cedax flac. suspensie orală caps.Farmacologie Parenterale: Cefalotina: Keflin flac cu pulbere 1 g + 1 fiolă 10 ml apă distilată Se administrează i.. 5 zile Observaţii: . i. 500mg suspensie 125mg/5ml Se administrează oral 2×250 ..m. 2g Se administrează 1 flac. la 12 ore.m. i.

1g de 2 ori/săptămână. asociat cu alte tuberculostatice.v. Kanamicin flac.m. i. sub formă de flacoane cu pulbere se dizolvă de obicei în apă distilată (pt.v. Este folosită mai ales ca tuberculostatic. . În insuficienţa renală se creşte intervalul dintre doze astfel: Interval între doze (ore) = 8 × valoarea creatininemiei (mg%) Exemplu: creatinina serică = 3 mg%.m. 3. intervalul între doze = 24 ore ⇒ 1 doză/zi Gentosept = soluţie oftalmică cu Gentamicină 0. dar foarte eficace. se adm. în TBC se adm. 2. cu pulbere 1g. dar sunt mai rare şi mai puţin severe decât pentru peniciline. cu pulbere 1g. Cefalosporinele de uz parenteral. la 12 sau 8 ore În insuficienţa renală intervalul dintre doze se măreşte după formula: intervalul dintre doze = 9 × valoarea creatininemiei (mg%) Streptomicina: Streptomicină flac. Cefalosporinele sunt bactericide scumpe. Gentamicin fiole 80mg/2ml 40mg/2ml Se administrează i. i..Farmacologie 1. adm. 3-5mg/kgc/zi.). cu spectru mai larg decît penicilinele. Reacţiile alergice pot apare. la interval de 8 ore. 15 mg/kgc/zi. i.m...) sau soluţie Xilină (pt.m. fiind utile în tratamentul meningitelor. sau i.5g% Administrare: instilaţii în sacul conjunctival 1-2 picături la 4 ore Kanamicina: Kanamycin. AMINOGLICOZIDELE Clasificare şi reprezentanţi: Gentamicina: Gentamycin. indicate în infecţii severe. Cefalosporinele de generaţia a III-a şi a IV-a pătrund bine prin meningele inflamat. i. adm.

caps. Nu se absorb după administrare orală ⇒ se administrează obişnuit parenteral.m. 4.v.3% . Se pot asocia cu penicilinele sau cu cefalosporinele. active mai ales pe bacili Gram negativi aerobi. Amikacin . Obişnuit se administrează 500 mg de 2 ori/zi la adulţi. Aminoglicozidele sunt antibiotice bactericide. Antibiotice bacteriostatice cu spectru larg Sunt reprezentate de: Tetracicline Cloramfenicol Folosirea lor este actualmente limitată din cauza frecvenţei relativ mari a tulpinilor bacteriene rezistente în cazul tetraciclinelor. 15 mg/kgc/zi. această asociere având efect sinergic. Efectele adverse cele mai frecvente sunt ototoxicitatea şi nefrotoxicitatea ⇒ la bolnavii cu insuficienţă renală este necesară scăderea dozelor/zi sau creşterea intervalului dintre doze. Tetraciclinele • sunt antibiotice produse de diferiţi Streptomyces • au acţiune bacteriostatică faţă de un număr mare de microorganisme patogene Clasificare: Generaţia 1: Tetraciclina . sau i.unguent cu tetraciclină . fiole 20 mg/2ml Observaţii: 1. administrate i. ANTIBIOTICE CU SPECTRU LARG) A. 2. în 2 doze.flacoane 500 mg/2ml.. I. respectiv datorită riscului deprimării periculoase a hematopoezei în cazul cloramfenicolului.Farmacologie Amikacina: Amikozit. 250 mg . ANTIBIOTICE BACTERIOSTATICE (MACROLIDE. Tobramicina: Nepcin. 3.

brun a dinţilor şi hipoplazia smalţului dentar.Farmacologie Clortetraciclina Oxitetraciclina Rolitetraciclina . fiind contraindicată administrarea lor concomitentă cu aceste preparate.a jumătate a sarcinii şi în primele 6 luni de viaţă ale copilului (afectează dentiţia de lapte) respectiv la copii până la 8 ani (afectează dentiţia definitivă) • hepatotoxicitatea este favorizată de insuficienţa renală. malnutriţie.a: • se absorb aproape complet din intestin fiind foarte puţin influenţate de alimente. Fe situaţii când se formează chelaţi neabsorbabili. flac. • aplicarea locală trebuie evitată (cu excepţia formelor oftalmice) din cauza potenţialului mare de sensibilizare • se acumulează în mugurii dentari producând colorarea în galben . în prezenţa alimentelor (produsele lactate) şi a medicamentelor ce au în compoziţia lor ionii Ca.300. inj. Mg. lapte. cationi bivalenţi sau trivalenţi putându-se administra concomitent cu acestea .inj. motive pentru care sunt contraindicate în a 2 .350mg Generaţia a 2 -a: Doxycyclin -Vibramycin caps 100 mg. Caracteristici şi principii de administrare pentru generaţia a 2 . necesitând un interval de minim 2 ore între ele. sarcină şi coexistenţa altor boli hepatice • toleranţa digestivă a preparatelor este diminuată deoarece au ca reacţie adversă fenomenul de dismicrobism intestinal care se concretizează prin apariţia diareei ce apare în cursul tratamentului şi care alături de celelalte dezavantaje prezentate reduc complianţa pacientului la tratamentul cu tetracicline de primă generaţie.Solvocilin flac. 200 mg Caracteristici şi principii de administrare pentru prima generaţie: • eficacitatea tetraciclinelor este diminuată prin absorbţie scăzută în caz de hipoaciditate gastrică.

Cloramfenicolul . N. dar poate fi şi bactericid pe H. influenzae. tahipnee. traversează bariera hematooculară şi bariera placentară • utilizarea sa este limitată datorită cele mai grave complicaţii . distensie abdominală. 250 mg Obişnuit are acţiune bacteriostatică. cianoză cu colorarea cenuşie a pielii) datorită incapacităţii de metabolizare a cloramfenicolului de către ficat • interacţiuni medicamentoase: Cloramfenicolul inhibă metabolizarea anticoagulantelor cumarinice. iar din a 2 -a zi o doză / zi • nu influenţează flora bacteriană intestinală şi se poate administra şi la pacienţi cu insuficienţă hepatică şi renală având astfel o toleranţă digestivă foarte bună • au potenţă mai mare decât cele din prima generaţie ! Observaţie: Datorită tuturor avantajelor prezentate complianţa pacienţilor la tratamentul cu tetracicline de a 2 -a generaţie este net crescută faţă de prima generaţie.deprimarea hematopoiezei cu pancitopenie • la nou născut fenomenele toxice acute se pot manifesta prin "sindromul cenuşiu" (vomă. Antibiotice macrolide .cp. II. diaree cu scaune verzi.trece uşor în LCR. fenitoinei şi a sulfamidelor antidiabetice • este antibioticul de primă alegere în febra tifoidă B.18 h după prima doză şi 18 .Farmacologie • sunt active faţă de unele tulpini bacteriene rezistente la tetraciclinele clasice • T1/2 pentru Doxiciclină este de 12 . 125 mg/250 mg şi caps. meningitidis şi Bacteroides Caracteristici: • datorită liposolubilităţii ridicate difuzează foarte bine în toate ţesuturile . pătrunde în creier.22 h pentru doze multiple motiv pentru care se vor administra în prima zi 2 doze la 12 ore interval una de cealaltă.

cp. 150 mg Caracteristici şi principii de administrare: • are absorbţie rapidă şi realizează concentraţii plasmatice mari la doze mici având o acţiune bactericidă pe durata de 24 h .Rulid Claritromicina . digoxina crescând riscul reacţiilor toxice ale acestora Dintre noile macrolide ultimele două s-au impus în practica clinică.Klacid Eritromicina .Josamycin Noua generaţie: Roxitromicina .primul reprezentant • este produsă de Streptomyces erithreus Principii de administrare: • se administrează numai sub forme enterosolubile (esterii săi: succinat. lactobionat) datorită instabilităţii sale în mediu acid gastric • este medicaţia de alternativă la pacienţii cu alergie la penicilină • provoacă fenomene de iritaţie digestivă de tipul greaţă.Farmacologie Se numesc macrolide deoarece cuprind în structură un inel alifatic lactonic de dimensiuni mari. Clasificare: Vechea generaţie: Eritromicina Spiramicina . Roxitromicina . durere epigastrică • inhibă citocromul P450 provocând inhibiţie enzimatică asupra altor medicamente administrate concomitent: teofilina. stearat. vomă.Rulid . diaree.Spiramycin Josamicina . propionat. anticoagulantele orale.

pulmonar.i.Klacid . amigdalian.Farmacologie • penetrabilitate tisulară şi celulară mare eritromicina • este stabilă la acidul clorhidric putându-se administra ca atare • se poate administra în doză unică 300 mg/zi cu aceeaşi eficienţă clinică şi bacteriologică cu ritmul 2 x 150 mg/zi în infecţii de căi respiratorii superioare şi inferioare • prezintă rare efecte adverse digestive Claritromicina . 125 mg/5 ml .Omeprazol cp 20mg . intrând astfel în schema triplei şi quadruplei terapii de eradicare a infecţiei cu acest germene la pacienţii cu ulcer duodenal: IPP (doză dublă) + Claritromicină 500mg (doză dublă) + Amoxicilină 1000mg (doză dublă) IPP (doză dublă) + Claritromicină 250mg (doză dublă) + Metronidazol 400mg (doză dublă) IPP (doză dublă) + Claritromicină 250mg (doză dublă) + Tinidazol 500mg (doză dublă) IPP = Inhibitor al pompei de protoni .cp 250 mg şi 500 mg .OH Claritromicina) potenţează efectele Claritromicinei • poate creşte nivelele plasmatice ale Carbamazepinei şi Teofilinei necesitând monitorizarea clincă a pacienţilor respectivi • are acţiune antibacteriană şi pe Helicobacter pylori.v. 500 mg/flacon (macrofage şi leucocite) comparativ cu Caracteristici şi principii de administrare: • absorbţia nu este influenţată de mese • realizează concentraţii eficace la toate nivelele tractului respirator (nazal. alveolar) • penetrabilitate ridicată atât intra cât şi extracelular • metabolitul activ (14 .suspensie 60 mg/100ml.

. 3. Prescrieţi antibioticul de elecţie la un pacient cu diagnosticul de angină acută streptococică cu alergie la penicilină.5 mg/Kgc x 2/zi copii Cazuri: 1. 2. pylori. Prescrieţi antibioticul de elecţie la un pacient cu diagnosticul de pneumonie postgripală.Farmacologie • rare efecte adverse digestive Se administrează: .250 mg x 2/zi adulţi . Prescrieţi antibioticul de elecţie care intră în schema de eradicare a infecţiei cu H.7.

Acid nalidixic cpr. pielonefrite.Ciprobay cpr. Ciprofloxacina: . CHINOLONELE: Sunt chimioterapice de sinteză cu proprietăţi antibacteriene bactericide. Clasificare: chinolone de generaţia I: Acidul nalidixic Acidul oxolinic Cinoxacina chinolone de generaţia II: Rosoxacina Acidul pipemidic chinolone de generaţia III: Ciprofloxacina (fluorochinolone) Ofloxacina Pefloxacina Norfloxacina Fleroxacina Reprezentanţi: Acidul nalidixic . monodoză.. între mese.5g = 5 cpr. 100 mg. 0. 250 mg. 150 mg • infecţii gonococice acute: 300 mg.5g: • infecţii urinare (cu germeni sensibili): cistite. 7 zile • infecţii enterice: dizenterie bacilară acută (2. pielocistite.Eradacin caps. timp de 2-3 zile). 1g la 6 ore. 500 mg. 750 mg . SULFAMIDELE ŞI TRIMETOPRIMUL A. Rosoxacina .Farmacologie CHIMIOTERAPICE: CHINOLONELE.doză unică/zi. 250 mg Ciproxin cpr.

1 .25 g/zi i. perfuzabilă 200 mg/100 ml Administrare : 200-400 mg la 12 h Fleroxacina: . : 400 mg/zi (monodoză) Indicaţii (Fluorochinolone): • infecţii urinare (cistite.Quinodis : cpr. 400 mg f. • infecţii transmise pe cale sexuală (uretrite acute. 200 mg sol.Nolicin cpr.7-10 zile) Ofloxacina: . 400 mg Administrare : 200-400 mg la 12 h (3. 80 mg/ml Administrare: oral. perfuzabilă 400 mg/100 ml Administrare : oral.Abaktal cpr. 200.0. 100 mg/10 ml Administrare : oral : 2 X 0.v. : 2 X 0.v. • infecţii gastro-intestinale : boala diareică acută. pielonefrite) şi prostatice acute şi cronice. i. : 400 mg la 12-24 h Norfloxacina: . .2 g/zi Pefloxacina: .Farmacologie f. i. 100 mg.400 mg sol.v. cervicite acute. rectite acute).Tarivid cpr.

i. b) sunt total inactive în infecţii: streptococice. Sulfamide cu acţiune sistemică: 1. -durata tratamentului: 3 . B. 3. c) au absorbţia intestinală diminuată de antiacidele cu aluminiu. cu acţiune rapidă: Sulfafurazol 2. f) sunt contraindicate la nou-născut.ritmul de administrare: la 12 sau 24 ore (în funcţie de preparat). convulsii. (fiole) .oral (comprimat). SULFAMIDELE Sunt chimioterapice de sinteză cu acţiune bacteriostatică. d) în general sunt bine suportate. preparate de fier. pneumococice. listeriene sau cu anaerobi.v. vărsături. fotosensibilizare. ! Observaţie: Fluorochinolonele: a) antibacteriene de primă alegere în şancrul moale. sucralfat. pot produce: greţuri. Clasificare I. calciu. magneziu. Ex: în boala diareică acută durata tratamentului cu fluorochinolone este de 3 zile. la bolnavi cu antecedente convulsive. cu acţiune intermediară: Sulfametoxazol. în timpul sarcinii. Sulfamide cu acţiune intestinală: Ftalilsulfatiazol . severitatea infecţiei). e) trebuie evitate sau utilizate cu prudenţă la copii. cu acţiune prelungită: Sulfametoxidiazina II.7 -10 zile (în funcţie de indicaţie.Farmacologie • infecţii osteo-articulare: osteomielite acute şi cronice • infecţii respiratorii: bronşite cronice Principii de administrare (Generaţia a III-a): .

este una dintre sulfamidele cele mai utilizate Sulfametin cpr. infecţii biliare.5 g: doză de atac = 2g (4cpr. Mafenidul (cremă) Principii de administrare: • obişnuit. Sulfamide de uz local: Sulfacetamida (colir)./zi. oral comprimate: doză de atac + doză de întreţinere Ex: Sulfafurazol cpr.Coli. indicaţia principală: infecţii urinare asociere activă şi pe unii germeni rezistenţi la sulfamide instalarea rezistenţei se face mai lent .: Sulfametoxazol + Trimetoprim = Biseptol) Biseptol (Cotrimoxazol.se evită asocierea cu : Procaină. . . Bactrim. acidifiante urinare.v. • i. spectrul de acţiune mai larg. Proteus). Septrin. 0.se recomandă cu o cantitate mare de lichide (mai ales alcaline) pentru a preveni cristaluria (precipitarea sulfamidelor în tubii renali). Acid folic. doză de atac = 1 g/2cpr (doză unică/zi) + doză de întreţinere 1/2 g = 1cpr/zi.Farmacologie III.) + doză de întreţinere = 1g/2cpr la 6 ore. • rezistenţa la sulfamide se pre vine prin: asocieri (Ex. dizenterie bacilară.Tagremin) Este asocierea între: Sulfametoxazol + Trimetoprim (5 :1 = 400 mg/80 mg) Administrare: Biseptol : 2 x 2 cpr. respiratorii. dimineaţa şi seara Avantajele asocierii: ! Observaţie Biseptolul: • este medicaţia de primă alegere în pneumonia cu Pneumocistis carini • este contraindicat în timpul sarcinii şi la nou-născut acţiune bactericidă mai intensă. (rar) • uz local : Sulfacetamida (colir) ! Observaţie Sulfamidele: • au indicaţii limitate în infecţii urinare necomplicate cu germeni sensibili (E.

Treapta 1 cuprinde analgezicele cele mai slabe.S OPIOIDE antalgicele de nivel II Agonişti parţiali Agonişti puri PUTERNICE • Buprenorfina • Morfina clorhidrică şi sulfurică Agonişti antagonişti • Pentazolina • Petidina Scara analgezică a OMS cuprinde medicaţia analgezică clasificată în trepte. NIVEL III dureri intense şi/sau eşec la NIVEL II Dureri moderate şi severe sau eşec la antalgicele de nivel I NIVEL I Dureri uşoare Analgezice şi neopioide: moderate • Metamizol • Paracetamol OPIOIDE UŞOARE: CODEINA ± Paracetamol ± Aspirină ± A.N.N.Farmacologie CURS 13 Farmacoterapia urgenţelor medicochirurgicale în cabinetul de medicină dentară (vezi slide-uri) CURS 14 Farmacoterapia durerii. Terapia durerii începe fie cu prima treaptă. • A.I. în • Aspirină funcţie de intensitatea efectului analgezic. iar treapta a 3-a pe cele mai puternice. urcând .S.I.

f. Metamizol = Algocalmin cp 500 mg. dar nu are efect antiinflamator. 1 g. Contraindicaţii: ulcer gastric. acţiune antitermică. Este bine suportat. de elecţie la copii. antiinflamator. Maxim 4 x 2 cp/zi ! Observaţie: Are risc hepatotoxic în caz de supradozare.hipotensiune arterială la injectare rapidă i. neiritant gastric.v. 1g/2ml Este indicat ca analgezic mai ales în dureri colicative Efecte adverse: . 500 mg. Se administrează după mese. sup. dureri musculare şi osoase. 3. antipiretic. suspensie. sup. maxim 8 cp/zi Este eficace mai ales în cefalee.agranulocitoză: se foloseşte perioade scurte de timp . diateze hemoragice ! Observaţie: Asociată cu anticoagulantele prezintă risc crescut de hemoragii 2. .Farmacologie progresiv până la treapta cu care se obţine o analgezie satisfăcătoare. 125.Aspirina cp 500 mg. Reprezentanţi: Treapta 1: Substanţe care inhibă sinteza prostaglandinelor 1. Acid acetilsalicilic .risc de anafilaxie . Upsarin Are efect analgezic. Paracetamol .Paracetamol cp. fie direct cu o treaptă superioară. efervescente Are acţiune analgezică asemănătoare cu Aspirina.. 250 mg Panadol cp. Efferalgan. cp.

Butazolidine. Fenilbutazonă. moderat efect analgezic.cp 200. anemie aplastică. Antiinflamatoare nesteroidiene Au efect antiinflamator şi antipiretic puternic. Diclofenac dj 25. 4.40 mg/zi. supozitoare 250 mg. supozitoare 20.Voltaren.Farmacologie Administrare: 2 .Piroxicam. dismenoree.50 mg/zi Diclofenac . 50 mg.Fenilbutazonă.Codeine phosphate cp 15 mg Pe lângă efectul analgezic are şi efect antitusiv marcat. f 75 mg. abcese. Acţionează favorabil în dureri reumatice.4 x 25 .4 x 200 . Treapta a 2 -a : Opioide mai slabe Se pot asocia cu medicamente din treapta 1.50 mg/zi Ibuprofen .400 mg/zi Piroxicam . 40 mg.4 x 500 . supozitoare 50. Codeina . unguent 5% Doza obişnuită: 3 . Poate produce leucopenie.caps 25 mg. unguent 4%. antiinflamatoare nesteroidiene. doza obişnuită: 400-800 mg/zi. Reumavek. 1. cp retard 100 mg. dj. ! Observaţie: Formele orale se administrează după mese deoarece sunt puternic iritante gastric. trombocitopenie. 200 mg.Paduden . supozitoare 500 mg. Reprezentanţi: Indometacin . Doza obişnuită: 3 .4 x 25 . unguent 4%. 100 mg. unguent 3% Se administrează în doză unică 20 . . gel Doza obişnuită: 3 .1000 mg/zi Datorită efectelor adverse nu trebuie folosit ca agent spasmolitic primar. în 3 prize. Feldene. agranulocitoză. cp 20 mg. 400 mg. Papaverină). Alternative: antispastice (Scobutil. sup. de aceea este mai rar folosit. unguent. tromboflebite. 50 mg.

2.Farmacologie Dependenţa este riscul cel mai de temut al Codeinei. 30 mg/1 ml Efectul durează 3 . Morfina f.7 ore Dmax/1d = 20 mg Doza analgezică uzuală: 5 . Administrat parenteral are efect analgezic intens. Are efect analgezic bun asociată cu Paracetamolul. Buprenorfina .5 ore.8 ore. nu este indicată în dureri cronice fiindcă necesită administrare la intervale scurte (4 ore). 20 mg/1ml s.a: Opioide puternice Se pot asocia cu medicamente din treapta 1. 100 mg. 100 mg. Este indicată în dureri acute moderate sau intense. Petidina . 50. Pentazocina . Tramadol .Temgesic f. Doza obişnuită în această asociere este: 60 mg Codeină + 100 mg Paracetamol.3 mg.2 mg Are acţiune mai lungă decât Morfina.100 mg/zi Treapta a 3 .c.Mialgin f 100 mg/1 ml Are durata de acţiune 2 .Fortral cp 50 mg. cp perlinguale 0. sup. sol uz intern 100 mg/ml Acţiunea durează 4 . 0.4 ore. Dmax/1d = 60 mg Dmax/24 h = 360 mg 3.7 ore Are risc de dependenţă mai mic comparabil cu Codeina Doza obişnuită: 4 x 50 . Dmax/24 h = 60 mg . Dmax = 500 mg/zi 3. durează 6 . ce durează 4 .Tramal f. administrat oral are efect analgezic moderat.10 mg 2. Efect analgezic intens. f. 1. de 4-6 ori / zi.

gimnastică medicală.euforie.8 ore. Efecte secundare: .deprimare respiratorie . în doze individualizate şi administrate la intervale riguros fixate.controlled . În durerea postoperatorie deoarece sensibilitatea la durere variază de la pacient la pacient. Tratamentul durerii cronice trebuie să fie multimodal: administrare sistemică/locală de analgezice. Principii de administrare: Principiile de tratament diferă în funcţie de tipul durerii: acută sau cronică.3 . anestezie peridurală.constipaţie . psihoterapie. analgezie paravertebrală.greaţă. administrarea trebuie individualizată şi se face la cererea pacientului = on demand analgesie = pacient . vărsături .Farmacologie Se pot administra 0. radioterapie. • În durerea acută: Scopul tratamentului este suprimarea rapidă a durerii. de cele mai multe ori cu analgezice orale.spasm al sfincterului Oddi (spasm biliar) .retenţie de urină .0.6 mg la 6 .toleranţă (= scăderea progresivă a efectului) . de cele mai multe ori cu cele mai puternice analgezice. administrate parenteral. în doze standard.dependenţă (cu apariţia sindromului de abstinenţă la întreruperea tratamentului) . . blocarea trunchiurilor nervoase.analgesia • În durerea cronică: Scopul tratamentului este de a împiedica apariţia durerii.

Observaţii: 1. pe de altă parte.Farmacologie În durerea cronică care nu are etiologie malignă pacienţii trebuie trataţi fără opioide cât mai mult timp posibil. 2. Trebuie ţinut cont de posibilitatea apariţiei nefropatiei prin analgezice ("nefropatie MANAGEMENTUL DURERII ÎN CABINETUL STOMATOLOGIC (vezi și slide-urile) DUREREA ÎN STOMATOLOGIE Introducere Durerea reprezintă. Se pot asocia terapiei cu analgezice alte substanţe adjuvante: fenacetinică") 4. anxiolitice (Hidroxizin. 5. Nu se asociază substanţe care fac parte din acelaşi grup ca mod de acţiune (de exemplu nu se asociază opioide între ele). evitarea prezentării la stomatolog. prin complexitatea sa etiopatogenică şi clinică. . motivaţia unui dualism atitudinal comportamental al pacientului întâlnit frecvent în practica stomatologică: • • pe de o parte solicitarea consultaţiei şi tratamentului de specialitate în urgenţă (mai ales). La pacienţii cu neoplasm este necesară o analgezie continuă astfel încât administrarea medicamentelor se face după un orar fixat dinainte şi nu la cererea pacientului. În timpul sarcinii şi alăptării doar Paracetamolul este sigur inofensiv. Opioidele (în afara durerilor naşterii) şi AINS sunt contraindicate. Cefaleea poate fi indusă chiar de unele analgezice. Diazepam) antidepresive (Amitriptilina) antispastice (Papaverina) glucocorticoizi (dacă există o componentă inflamatorie) 3.

Incidenţa afecţiunilor algogene în stomatologie Dat fiind dualismul atitudinal-comportamental menţionat anterior. Wiener (1998). neurogenă. cu un coeficient real de dificultate. implicit a durerii oro-maxilo-faciale. ceea ce relevă semnificaţia majoră a elementelor de anamneză şi ancheta funcţională sub aspect diagnostic.afecţiuni algogene frecvente (> 100) . exprimarea diferenţiată a durerii (somatică. prognostic clinic şi terapeutic în acest domeniu.afecţiuni algogene rare (>0-5) Afecţiuni frecvente Afecţiuni relativ frecvente Afecţiuni rare Pulpita acută Pericoronarita False afecţiuni Abcesul periapical Durerea după chirurgia endodontică Protezare cu supraînălţare Eroziuni gingivale şi leziuni dentare legate Alveolita poslextracţionaiă uscată GUNA False dureri dentare: Nevralgia de trigemen Nevralgia de ganglion dentare: Infarctul acut miocard Sindromul Ernest Reacţia postmedicamentoasă oraiă pemfigus-like de diferenţiază: sfenopalatin Sindromul Stevens-Johnson Reacţia de periajul dentar Sinuzita Necroliza epidermică toxică postmedicamentoasă maxilară acută Gingivo-stomatita herpetică primară Ulceraţii traumatice Ulceraţii prin arsuri Stomatita aftoasă Ulceraţiile herpes-zoster orală lupus-like Leucemia acuta şi leziunile Ulceraţiile cu virus Epstein.orale: Barr Boala mână-picior-gură Herpangina Stomatita gonococică Gingivita Candidoza Afecţiunile dentare .000) . care (prin aproximarea incidenţei la 100. se poate lua în considerare tel mult o estimare epidemiologică relativă a fenomenului dureros în practica stomatologică.afecţiuni algogene relativ frecvente (>5-100) .Farmacologie Durerea reprezintă de altfel un „model cerebral" rezultat dintr-o suprasumaţie de stimuli de natură variată. Dată fiind reprezentativitatea componentei subiective a durerii. psihogenă ) se realizează în termeni preponderent subiectivi. Sugestivă şi mai actuală în acest sens pare a fi încercarea de evaluare epidemiologică a lui Stanley L. mediaţi prin sisteme complexe specifice şi nespecifice spre structurile cerebrale anatomice şi integrative a căror activitate normală este astfel perturbată (5).

secundar) Alergia de contact Durerea iradiată de la un Terapia cu isotretinoin Glosita alergică anevrism disecant Cheilita actinică Ulcerele cu virus Coxsackie Iodismul (oreionul sau Virusul Herpex simplex enterovirus iodat) Nevralgia de trigemen din .Farmacologie Stomatita alergică postmedicamentoasă Stomatita iritativă Reacţia postmedicamentoasă Reacţia orală la orală lichenoidă GUNA şi afecţiunile periodontale Virusul (pulpita) Ectima gangrenosum citotoxice Leziuni orale în context SIDA şi leziunile orale: SIDA: \ Virusul citomegalic candidoză herpex simplex Herpes variceloulcero- simplex Aftele idiopatice cu răspuns Virusul la prednison zosterian Leziunile necrotice idiopatice afecţiuni periodontale Herpes-zoster şi GUNA Stomatita necrotizantă acută leucoplazia păroasă Sarcomul Kaposi Leziuni orale diabetice Limfoamele Leziuni orale uremice Glosite şi glosodinii: Candidoza GUNA Glosite şi glosodinii: Glosita stafilococică Glosite şi glosodinii: Glosita şi ulceraţia gonococică Glosita tricomoniazică Tularemia Durerea ATM : guta şi Glosita virală cu virus Pseudomonas (ectima Herpex simplex şi gangrenosum) Glosita bacteriană cu gram pseudoguta ulceraţii negativi Muşcături şi arsuri ale Sindromul Stevens-Johnson Durerea ATM : boala limbii Necroliza epidermică toxică Lyme Ulceraţii aftoase Glosita cu Chlamidia Fractura pe os trachomatis patologic Ia nivelul mandibulei datorata Ulceraţia cu citomegalovirus tumorilor sau osteomielitei Cheilite şi durerea la nivelul buzelor: Sifilis (primar.

Farmacologie
Impetigo Cheilita angulară datorată speciilor de Candida şi Staphylococcus aureus Cheilite şi durerea la nivelul buzelor: Cheilita alergică scleroza multiplă

Afecţiuni frecvente Eroziunile labiale datorate frigului şi umezelii Fracturi posttraumatice ale mandibulei, ale

Afecţiuni relativ frecvente Cheilita factitia Sindromul Stevens-Johnsons Necroliza epidermică toxică Disfuncţia/durerea de ATM (disfuncţia/durerea miofascială) Barotrauma

Afecţiuni rare

masivului facial şi ale sinusului maxilar Zona Zoster (ramurile maxilare şi complexului zigomatic Sinuzita maxilară supurativă Parotidita virală mandibulare ale nervului V) Durerea iradiată şi infarctul miocardic sau insuficienţa coronariană Parotidita Parotidita supurativă supurativă Infecţia spaţiului Litiaza salivară laterofaringian Infecţia spaţiului masticator Nevralgia idiopatică de trigemen Nevralgia de trigemen consecutivă compresiei microvasculare

Elemente psiho-fiziopatologice ale durerii Datorită mecanismelor modulatoare anatomo-fiziologice sau socio-psihologice, durerea nu poate fi concepută doar ca o senzaţie, ci ca un fenomen complex aparţinând atât condiţiei de normalitate, cât mai ales condiţiei patologice, cu multiple implicaţii anatomo-fiziologice, psihointelectuale, psiho-afective şi p s i h o - s o c i o l o g i c e , atestând astfel ceea ce afirma cândva

Farmacologie
L. Rubinstein: „între organizarea psihică şi condiţiile lumii exterioare se stabileşte principiul unei interacţiuni ascendente". Semnalând impactul unui potenţial obstacol, durerea anticipează o atitudine defensivă. In derularea fenomenului dureros, ca „semnal de avertizare a organismului", se individualizează trei registre r e p r e z e n t a t i v e :
• • •

percepţia senzoriala şi/sau somatică (specifică) starea afectiv-emoţională reacţia anatomo-visceralo-vegetativă şi musculară. Din multitudinea ipotezelor privind mecanismul experienţei dureroase, considerăm ca fiind

mai pertinentă pentru teritoriul stomatognat teoria porţii de control (emisă de Melzack şi Wall în 1965), care susţine ideea convergenţei dintre informaţia nociceptivă şi cea nenociceptivă, plasând locul interacţiunii convergente a axonilor mici şi mari la nivelul segmentului spinal sau în sistemul trigeminal. în acest sens, autorii individualizează trei componente implicate în experienţa dureroasă:
• • •

componenta senzori-discriminativă - determinantă în informaţia perceptivă primită de individ componenta rezultantă afectiv-emoţională (subiectivă) componenta cognitiv-evaluativă, inserată în experienţele anterioare şi aşteptări. Variabilele psihologice, după cum precizează P. Milgroon, vor avea un rol cu totul deosebit,

marcând diferenţiat reacţia la durere.

Relaţia Durere - Detresă - Frică - Anxietate. Structuri psiho-emoţionale şi de personalitate în stomatologie Durerea este condiţionată de prezenţa stimulilor algogeni cu impact: somatic, neurogen, psihogen sau mixt, care semnalizează o afectare tisulară curentă, sau iminentă, sau un tipar de răspunsuri atitudinal-comportamentale modulate de componenta afectiv-emoţională individuală, ceea ce îndreptăţeşte afirmaţia lui R. Leriche, chiar şi atunci sau mai ales când vorbim despre durere, că „fiecare bolnav îşi are adevărul lui". Sub aspect atitudinal-comportamental, după cum precizează P. Milgroon, fenomenul dureros se reflectă printr-o ipostază plurifactorială: pe de o parte, durerea declanşează detresă somatopsihică (la nivel diencefalic, cu activarea substanţei reticulate), care generează reacţia emoţională de frică ; pe de altă parte, frica favorizează eliberarea şi activarea de endorfine din glanda pituitară, rezultând un efect analgezic temporar', se realizează de fapt un „control inhibitor de poartă", control în care, după cum menţionează I. Hăulică, O.C. Mungiu şi G.D, lonescu, se implică cu rol determinant nu numai beta-endorfina şi dinorfinele, ci şi enkefalinele.

Farmacologie
Prin continuarea acţiunii agentului stresor se eliberează naloxonul, care antagonizează efectul analgezic anterior, durerea intensificându-se din nou. Aceasta explică dispariţia subită a durerii dentare în sala de aşteptare ca urmare a fricii exacerbate de aşteptare (fenomenul „angor temporis"), asociată eventual cu unele comentarii inoportune în acest cadru şi cu reapariţia durerii când frica a dispărut, „Analgezia de stres" apare în cadrul de referinţă menţionat ca „fenomen de apărare adaptativă contra agresiunii nociceptive". Referindu-se la particularizarea psiho-fizio-patologică în domeniul stomatologic, Billes şi Faneslow (1980) sugerează implicarea algogenă a tensiunii musculare generate de anxietate. De fapt, „agonia" unei şedinţe traumatizante la stomatolog se poate datora în mai mare măsură fricii decât durerii. Datorită aşteptării îndelungate la stomatolog, pacientul adult, dar mai ales pacientul copil, îşi focalizează atenţia pe stimuli ai fricii, etichetând eronat detresă (somato-psihică şi psihosomatică), incapacitându-se în consecinţă cu lupta sa cu experienţa dureroasă. Relaţia durere - detresă - frică - anxietate este particularizată în accepţiunea lui Milgroon, Wright, citaţi de Maxim et al. de :
• • • • •

structura psiho-emoţională a bolnavului (anxiosul are un prag al durerii mai scăzut) structura sa de personalitate (cu sau fără inflexiuni represive) tipologia constituţională etnică, antropologică, regională statusul neurovegetativ, umoral şi endocrin factorii socio-educaţionali, culturali (imprimă un caracter personal durerii). In fapt, întreaga activare automatică, implicit a reacţiei de frică, generează praguri scăzute

ale durerii şi o toleranţă mai mică la durere. Pragul dureros, ca prag de toleranţă la durere, este marcat de anticiparea tratamentului stomatologic propriu-zis de către pacient, mai ales Ia pacientul dominat de experienţe anterioare directe sau indirecte negative prelungite (răspunsuri emoţionale condiţionate - REC), cu incapacitatea de control situaţional, ceea ce generează o frică adiţională care agravează experienţa dureroasă. Durerea la rândul ei amplifică frica adiţională şi determină atitudinea de evitare, respingere sau fugă în faţa tratamentului stomatologic, atitudine care la rândul ei exacerbează frica a d i ţ i o n a l ă . Se realizează astfel o configuraţie a răspunsurilor emoţionale condiţionate (REC) prin implicarea stimulilor generalizaţi. Intervin ca factori de întreţinere şi agravanţi:
• • •

starea de teamă generală etapa de vârstă a pacientului dezvoltarea memoriei şi imaginaţiei, care adaugă senzaţiei dureroase o multitudine de reprezentări, imagini şi amintiri generatoare de nelinişte absenţa controlului tratamentului stomatologic de către pacient surse informaţionale

• •

Farmacologie

„angor temporis" etc. în consecinţă, intervenţia factorului psiho-emoţional asupra sensibilităţii algice se manifestă

prin:
• •

amplificare sau adaos psihic (frică) fixare psihică (durere reziduală) .

Particularizarea durerii în stomatologia pediatrică Ca reprezentare, mai ales pentru micul pacient, durerea simbolizează un atac, o leziune, o ameninţare. Sub aspect semiologic, durerea ca transformare a unei excitaţii în senzaţie alături de componenta afectivă implică şi un element perceptiv de conştiinţă, care evoluează în concordanţă cu etapa de vârstă şi stadiul de dezvoltare generală psiho-somatică a i
n d i v i d u l u i .

Astfel, sugarul simte durerea dar nu o percepe, afecţiunea existând ca o reacţie organică (starea de suferinţă fiind ilustrată prin strigăte, plâns, reacţii, mimică), elementul psihologic perceptiv fiind încă absent. Evoluţia spre maturitate, proces complex care sumează modificări psiho-mentale şi somatice, adaugă senzaţiei dureroase componenta perceptivă. Pe măsură ce copilul „se trezeşte", durerea se organizează şi se obiectivează prin dezvoltarea sistemului II de semnalizare - vorbirea (ca semn al maturării corticale, după cum precizează Monnod), dând copilului „conştiinţa lui însuşi" (Preyier). Dezvoltarea memoriei şi imaginaţiei adaugă senzaţiei dureroase o multitudine de reprezentări, imagini şi amintiri generatoare de nelinişte, durerea căpătând tot mai mult un caracter personal, accentuat sub efectul modulator sau demodulator al educaţiei Iată de ce expresia durerii se diferenţiază de la copil la copil. Totuşi în expresia durerii dentare (durere odontogenicâ) regăsim aspecte comune tuturor copiilor: lacrimi, transpiraţie, tremurături, dar mai ales reacţii specifice ale muşchilor oro-faciali, pe care Debesse le grupează în două tipologii caracteristice:
• •

expresia înălţării feţei prin contracţia muşchilor frontali şi sprâncenari; o anumită expresie a feţei determinată de contracţia muşchilor mirtiformi şi triunghiulari ai buzelor. Dar nu numai expresia fizică a durerii variază de la copil la copil, după cum precizează

Foreman, Christensen, Grivu, ci şi intensitatea ei în cadrul aceloraşi procese patologice, datorită faptului că diferenţele individuale sunt condiţionate de tipologia volitivă şi caracterială a copilului (în plină perioadă formativă), cât şi întreaga gamă de particularităţi psiho-somatice ale etapei de vârstă a copilului.

Farmacologie
Această complexitate plurifactorială motivează particularizarea psiho-emoţională a sensibilităţii algice odontogenice a copilului, ilustrată printr-o accentuare (comparativ cu adultul) a :
• •

amplificării psihice a durerii (pragul de excitaţie la copil fiind mai coborât decât la adult); fixării psihice a durerii - durere reziduală (un rol important avându-1 în acest sens experienţele dureroase anterioare directe sau indirecte ale copilului, REC, cu sau fără legături cu durerea odontogenică actuală a acestuia, cât şi reacţia de frică a mamei, care alimentează şi amplifică reacţia de frică a copilului). Aşadar, durerea în genere şi îndeosebi în stomatologia pediatrică, departe de a avea valenţe

protective, este legată printre altele de sentimentul fricii şi al r e s p i n g e r i i . Spre deosebire de adult şi mai ales în circumstanţe stomatologice, copilul nu disimulează starea sa psihoemoţională reală, element de o semnificaţie pragmatică deosebită în controlul durerii în asistenţa medicală stomatologică a copilului.

Criterii de clasificare a durerii şi tipuri de durere la nivelul sistemului stomatognat Deoarece nici una din încercările de clasificare a durerii în domeniul sistemului stomatognai nu ilustrează întreaga variabilitate clinică a acestui fenomen complex, opiniem pentru c clasificare eclectică, fără a încuraja, după cum ar spune Rigolet, deruta practicianului prii „supoziţii rătăcite" :

Criterii de clasificare 1. Caracteristici anatomo-fiziologice
• • • -

Tipuri de durere dureri cu suport real: dureri somatice - superficiale profunde dureri viscerale dureri neurogene dureri psihogene (24): somatoforme cenestopatii durere morală sindroame dureroase mixte : cefalee durere facială

. cronică forma de exprimare. junghi dureros vârsta localizarea şi proiecţia durerii intensitatea durerii: uşoară. citat de A. intermitentă. diurnă.specifice afecţiunii stomatologice algogene sau durerea cronică - afecţiunii generale cu simulare algogenă stomatologică. caracterul durerii: disconfort. remanenţa durerii relaţia durerii cu tipologia psiho-somatică şi starea clinică generală a subiectului simptome simpatice asociate - - prezenţa variabilă a: anxietăţii în durerea acută şi a depresiei şi atitudinilor triste în semne obiective . oricând reacţia durerii la elementele algogene şi analgezice factori de declanşare. jena dureroasă. jena sau abstinenţa selectivă la alimentaţie (mai ales la copii).clinice şi paraclinice . ore. pulsatilă. durere lancinantă. zile.Farmacologie 2. Panarrocha (1993). intensă. severă durata durerii: secunde. moderată. exacerbare pragul de stimulare. minute. Rotaru. usturime. Caracteristici evolutive • • dureri acute dureri subacute dureri cronice durere locală durere proiectată durere iradiată (transmisă. arsură. graduată. nopţi sau mai mult frecvenţa durerii: sporadică. se recomandă a se evalua: - forma durerii: acută. Subiectivitate individuală • • • Criterii de evaluare a durerii în teritoriul sistemului stomatognat După M. reflectată) 4. translatată. tensiune locală. Localizare • • • • transferată. durere simulată dureri superficiale dureri profunde 3. continuă orar temporar: nocturnă. întreţinere.

cu delimitare precisă. Mungiu. cât şi larga variabilitate clinică a durerii în teritoriul sistemului stomatognat. declanşată prin contactul nemijloci cu decelabilă. von insista în cele ce urmează asupra prezentării analitice doar a tipurilor de durere mai frecven întâlnite în asistenţa stomatologică curentă. Tipuri de durere somatică şi viscerală Dată fiind complexitatea factorială algogenă oro-maxilo-facială. papilare iatrogene etc. neiradiantă. uşo durere acută. concordantă cu amploarea. considerăm ca fiind relevantă îi individualizarea şi localizarea tipurilor de durere în acest teritoriu parafrazarea autorilo Bonnet şi Meunssier: „locul durerii somatice nu este neapărat sursa aferenţelor cauzale'' Durerea somatică superficială - locală. Celelalte entităţi algici oro-maxilo-faciale care se regăsesc în domeniul de preocupări ale chirurgiei oro-maxilo -faciale şi neurologiei vor fi doar amintite. tipuri de durere care. apare la orice vârstă - factorul cauzal. se regăsesc în arealul durerii somatice sau viscerale. O. arsură. Durerea somatică profundă Cu maximă prevalenţă. leziuni gingivale secundare erupţiile dentare dificile. brutală. lancinantă. cutanată facială sau gingivo-mucozală.Farmacologie Tipuri de durere la nivelul sistemului stomatognat. Elemente de diagnostic şi prognostic La recomandarea coordonatorului acestui tratat. neoplazice. dr. este reprezentativă pentru ţesuturile de origine ecto-mezodermal. a distinsului prof. ţesuturi definitorii şi pentru elementele structurale ale odontomului. posttraumatice. în acest context sun ilustrate faţete reprezentative ale diagnosticului pozitiv şi diferenţial al afecţiunilor stomato logice curente prin prisma sensibilităţii algice dento-maxilo-faciale. . durata şi frecvenţa stimulului algogen cedează la anestezia de contact sau prin infiltraţie - asocierea de excepţie a trismusului sau reacţiilor reflexe în timpul masticaţiei - semne clinice obiective oro-faciale cu relevanţă etiologică şi potenţializare psihogen (leziuni inflamatorii. implicit pentr întreaga complexitate structurală a sistemului stomatognat. fără a exclude interfereţele psihogene. leziuni gingivale.).C. violentă.

Particularizări: Durerea în caria simplă a dinţilor temporari Este slab exprimată şi incertă în caria evolutivă şi absentă în caria staţionară. Durerea în caria galopantă (explozivă) . localizată la nivelul dintelui afectat. durerea somatică profundă oro-maxilo-facială creează reale dificultăţi de diagnostic etiopatogenic şi anatomo-clinic. iar pe de altă parte intervin particularităţile structurale şi biologice ale dinţilor temporari şi îndeosebi instalarea precoce a involuţiei biologice a organului pulpar al acestora . ceea ce impune o anumită circumspecţie în evaluarea corectă a originii sale somatice: stomatologice propriu-zise sau s Durerea dento-pulpo-parodontală Reprezintă cea mai frecventă durere din teritoriul sistemului stomatognat. implicit durerea sunt mai slab conturate şi imprecise. durerea fiind însoţită de o largă paletă de semne obiective clinice. ilustrat prin: nelinişte la apropierea şi în timpul meselor. cu o expresivitate bivalentă somato-viscerală. sensibilitate dureroasă sau durere propriu-zisă) direct proporţională cu intensitatea excitantului algogen şi corelată cu profunzimea şi specificul anatomoclinic al procesului carios. nervozitate în timpul s o m n u l u i . Aspectele menţionate se motivează pe de o parte prin lipsa de relevanţă a elementelor anamnestice directe ale pacientului copil. determinată de particularităţile psiho-mentale şi intelectuale ale etapei de v â r s t ă . Nu necesită administrarea de antialgice. în condiţia prezenţei unor carii multiple la acelaşi pacient. concordantă cu durata de acţiune a excitantului care o declanşează. durerea se prefigurează sub forma unui „sindrom complex de jenă la alimentaţie" determinat de acumularea sensibilităţii la excitanţi a mai multor organe pulpare. cu registre variabile în contextul unei largi patologii cariale. cu origine în receptorii neurali dentino-pulpari. a căror coroborare se impune cu necesitate. cu o exprimare variabilă (jenă şi disconfort la alimentaţie. evolutive şi relaţionale. termici şi mecanici). histopatologice şi radiologice specifice acestor entităţi. Durerea în caria simplă a dinţilor permanenţi tineri Semnele subiective. cu o anumită graduare în raport cu etapa de vârstă crono-biologică şi evoluţia psihologică a copilului. comparativ cu dintele permanent matur. • i m u l a t e . pulpare sau parodontale. repulsie selectivă la alimentaţie (în raport cu componenta alimentară algogenă).Farmacologie Prin particularităţile sale de manifestare şi localizare. Durerea în caria simplă (durerea dentinară) Este o durere provocată (de excitanţi chimici.

care definesc aceste afecţiuni. Hiperestezia temporară Este generată de o coborâre temporară a pragului dureros în cadrul sau după anumite afecţiuni generale. Durerea în hiperemia pulpară Are caracter de durere provocată imediată cu inflexiuni dentino-pulpare (la agenţi termici. mecanici). clinic general. ) . citaţi de acelaşi autor). mecanici). modificând în consecinţă pragul excitabilităţii şi conductibilităţii nervoase la nivelul odontomului. (1980). cu localizare incertă. Hiperestezia dentinară se manifestă sub formă de durere provocată (de excitanţi termici. care apare ca o consecinţă a leziunilor anatomice ale dintelui. datorită particularităţilor odontogenetice şi histopatologice la nivelul joncţiunii smalţ-dentină. Hiperestezia dentinară et al. imprimându-le un pronostic r • e z e r v a t . de scurtă durată. uneori iradiantă. smalţ şi dentină. durează câteva minute şi după îndepărtarea excitantului. inflamatorie sau atrofică (Nadal şi Valdaura. Spre deosebire de hipersensibilitatea dentinară. citaţi de O. localizată precis. care marchează de altfel un pronostic rezervat al bolnavului copil. însoţite de recesiune gingivală. stări critice de suprasolicitare-epuizare. însă atenuată. hiperestezia dentinară apare ca urmare a modificărilor metabolice. uneori ca urmare a reacţiilor pulpare la aceşti bolnavi. generată de depresia reacţiilor imunitare. 1987. cu caracter dentinar sau dentino-pulpar de intensitate variabilă. chimici. chimici. de receptivitate şi conductibilitate sau în stări funcţionale particulare ale sistemului nervos. stări fiziologice deosebite (ex. Se poate regăsi mai ales în condiţia unor leziuni coronare carioase cavitare . cât şi p • si h o s o c i a l . pe de altă parte intervine şi componenta pulpară preinflamatorie hiperemică. Grivu.Farmacologie în pofida evoluţiei fudroaiante a acestei afecţiuni. Durerea în distrofiile dentare Este absentă sau prezentă inconstant. în zone dentinare cervicale denudate. perioada de sarcină e a) t c . pe de o parte: stimularea directă a terminaţiilor nervoase de la nivelul joncţiunii amelo-dentinare şi deplasarea rapidă a fluidului spre exteriorul sau interiorul tubulilor dentinari (Trowbrigdge şi Brannstrom apud Grivu). adolescent sau adult. în accepţiunea lui Tarbet ţesuturilor dure subiacente. biochimice. hiperestezia dentinară se individualizează ca o hipersensibilitate dureroasă a suprafeţei radiculare expuse fără lezarea în mecanismul patogenic al acesteia se implică. durerea este atenuată sau chiar absentă.: perioada menstruală. atât sub aspect stomatologic. organ pulpar.

dramatică factori declanşatori şi de exacerbare: excitanţi chimici. orizontal. situaţii de detresă. zile. pulpa dentară se particularizează printr-o capacitate nociceptivă deosebită. continuă durată: minute. moderată. citaţi de A. b) Durerea pulpară După Panarrochia şi Silvestre (1993).l. Rotaru. pulsatil. Mecanismul durerii în pulpopatii Din multitudinea încercărilor de a explica mecanismul durerii în pulpopatii. considerăm ca fiind mai elocventă ipoteza autoarei Livia Zarnea. E. fizici. fără a depăşi linia facială mediosagitală poate fi transferată la distanţă în ţesuturi cu structuri: identice. 1993. nopţi caracter variabil: lancinant.se declanşează ca urmare a creşterii presiunii intrapulpare în condiţia unor pereţi corono-radiculari rigizi şi a unui sistem arterial pulpar de tip terminal. nocturn. cu absenţa unei circulaţii colaterale eficiente. oblic. descendent. severă. circumstanţe cu efect excitogen asupra terminaţiilor nervoase. cu eliberarea de către celulele lezate a unor compuşi chimici de tipul histaminei. similare.2. cu exces de dentină ramolită sau secundar unor proceduri terapeutice odontale şi gnatoprotetice incorecte (ca tehnici şi durată de execuţie). ceea ce explică faptul că în majoritatea inflamaţiilor pulpare durerea antrenează modificări histopatologice cu tendinţă de cronicizare şi care devansează în totalitatea cazurilor simptomatologia c E. tensiune orar temporar: diurn. Caracteristici globale ale durerii pulpare (după M. imediată) . cu efect iritant asupra terminaţiilor nervoase. Durerea spontană (secundară. diferite poate să apară la oricare vârstă crono-biologică frecvenţă: intermitentă. mecanism hidrodinamic la nivelul lichidului pulpar interstiţial generat de acţiuni iritante şi mecanism de agresionare odontoblastică. clinostatism. tardivă) . difuză (datorită unei slabe reprezentări neuronale a pulpei dentare şi a convergenţelor şi amestecului de căi în nucleul trigeminal) caracter iradiant: ascendent. stări fiziologice deosebite. Paiîarrocha. ore.este rezultanta unui dublu mecanism: l i n i c ă .Farmacologie profunde şi extinse. diurn şi nocturn intensitate variabilă: absentă. în accepţiunea căreia: Durerea provocată (primară. citat de Rotaru şi Grivu) • • durere viscerală bivalentă: provocată şi spontană localizare imprecisă. unele afecţiuni generale • • • • • • • • • .

şi diminuată la rece prin vasoconstricţie • • crize dureroase spontane îndeosebi nocturne planşeul dentinar insensibil . numită şi „rage des dents" (turbarea dinţilor). apoi şi la cald). • • • • • • • • • durere provocată şi spontană.3. violentă cu caracter progresiv sau brutal durere continuă.1. cu remisiuni sporadice de câteva minute ale intensităţii localizare imprecisă iradieri dureroase variabile sensibilitate dureroasă foarte accentuată a dintelui la percuţie în ax hipersensibilitate la testele termice sinalgii dento-dentare (dureri secundare proiectate) anlgezicele sunt ineficiente sau cel mult cu efect aleatoriu tulburări simpatice asociate (reacţii vasomotorii şi secretorii. cu caracter pulsatil (sincronă cu sistolele ventriculare). imediată a planşeului dentinar răspuns intens pozitiv la testele de vitalitate (termice. cu declanşarea unei dureri prelungite.3. Caracteristici patognomonice ale durerii pulpare în raport cu formele anatomoclinice de pulpopatii E. Durerea în pulpite acute : Pulpita acută seroasă parţială (coronară): • durere provocată de excitanţi termici (iniţial în special la rece. care depăşeşte durata de acţiune a excitantului (de la câteva minute la câteva ore) durere spontană. iniţial localizată. electrice). Pulpita seroasă totală (corono-radiculară). exacerbată la cald sau la orice altă cauză care determină mărirea afluxului sanguin spre extremitatea c e f a l i c ă . oculare şi nazale) Pulpita acută purulentă parţială : • durere provocată şi spontană violentă. • • • • • • datorită caracterului dramatic al stării de suferinţă generată de această formă clinică de pulpopatie. mai frecvent seara şi noaptea. treptat iradiată. fără o cauză aparentă caracter lancinant al durerii durerea este localizată cedează la calmante sensibilitate dureroasă provocată.Farmacologie • • • prag de stimulare înalt asociere variabilă a durerii parodontale răspuns variabil la teste de vitalitate şi antalgice E.

E. • • • • • E.Farmacologie • exacerbarea durerii în momentul deschiderii camerei pulpare (prin decompresiune bruscă). Durerea parodontală • • - Specificitatea acestui tip de durere somatică este determinată de particularităţile ontogenetice. loco-regională şi comportamentală prin apariţia picăturii de puroi.3.ca durată. iradiată.prin excitanţi mecanici sau termici de mare intensitate). Durerea în pulpitele cronice (deschise şi închise) • durere provocată . Durerea în necroza pulpară fără afectare parodontală (necroza pulpară simplă) • • a) absenţa oricărei sensibilităţi dureroase provocate sau spontane teste de vitalitate negative 3. pulsatilă.pozitive la intensităţi mai mari decât cele obişnuite.cald sau prin condiţii favorizante augmentării afluxului sanguin cranio-facial sensibilitate la percuţia în ax nu cedează la analgezice topice sau administrate pe cale orală cedează inconstant şi parţial la rece teste de vitalitate reduse (în funcţie de gradul de distrucţie a ţesutului pulpar) detensionare locală.4. localizare. Durerea în necroza pulpară cu afectare parodontală (necroza pulpară complicată) • durerea parodontală variabilă . dar mai ales marginal. Pulpita acută purulentă totală : • • durere spontană foarte puternică.3.2. exprimată sub formă de: disconfort. urmată de diminuarea în intensitate sau chiar de dispariţia acesteia testele de vitalitate (sensibilitate) electrice şi termice (la rece) . într-o continuă .3. cvasicontinuă. frecvenţă şi formă de exprimare durere pulpo-parodontală .la dinţii permanenţi tineri şi mai ales la dinţii temporari cu patologie pulpo-parodontală mozaicată semne clinice asociate specifice stadiului afectării parodontale prezente.absentă sau eventual prezentă (mai ales în timpul masticaţiei . intensitate. exacerbată de agentul termic . jenă dureroasă la presiunea alimentelor • • durere spontană subacută generată de unele exacerbări ale pulpitei cronice teste de vitalitate sensibile numai la intensităţi foarte mari ale excitantului (îndeosebi electric). de scurtă durată (câteva minute) şi intensitate moderată. morfo-structurale şi funcţionale ale parodonţiului apical.

prin detensionarea periostală durerea cedează. - Durerea periostală . Durerea osteo-periostală - Durerea osoasă . C. vagi. B. După depăşirea acestui stadiu. otită etc. Se poate manifesta cu o intensitate variabilă: dureri surde.sau bilaterale. exacerbate în dinamica mandibulară.durere proiectată de impulsuri nociceptive periostale. în repaus. persistentă cu c intensitate severă. junghiuri puternice uni. Are caracter simulativ (pseudofenomene de sinuzită maxilară.Farmacologie dinamică pe tot parcursul existenţial al odontomului. fie el temporar. osteosclerotice.). referită). cu localizare imprecisă (locală. cauzată de patologice osoase inflamatorii. traumatice. în patogeneza sa. continuă. . neoplazică sau degenerativă. Relevant în acest sens este abcesul vestibular îr stadiul menţionat. potenţial neurogenă şi psihogenă. lancinantă sau pulsatilă. permanent tânăr. permanent matur sau permanent senescent. neoplazice sau procese postoperatorii. integrativ în complexitatea circumstanţială stomatognatică şi psiho-somatică a pacientului. un rol deosebit îl are mecanismul triggerului miofacial. care individualizează formele de manifestare ale acesteia: durere spontană sau provocată. După cum menţionează V. cu determinism variabil.este determinată de distensia periostală secundară unui exsuda inflamator în stadiul subperiostal. infecţioasă. Durerea articulară temporo-mandibulară - este o durere somatică profundă proprioceptivă. care pot să apară în stare de repaus. Burlui. difuză. durerea articulară ATM poate avea origine traumatică.

ca de altfel întregi tablou clinic se poate ameliora şi fără tratament în timp de 2-3 săptămâni. dar şi o evidentă component. Durerea iatrogenă în stomatologie . cai simulează nevralgia trigeminală sau anestezia în teritoriul nervului lezat). cu intensitate variabilă (de la senzaţii neplăcute la dureri violente. sau evoluea2 şi se nuanţează în contextul unei evoluţii spre procese infecţioase ale părţilor mo perimaxilare. Particularizări Durerea postextracţională . sau osteomielită maxilară. Se pot particulariza: - Durerea imediată . neuropsihogenă. Deşi este slal conturată. este persistentă. în al cărui determinisr se regăsesc factorii de risc menţionaţi în preambul. la care se pot asocia factoi predispozanţi şi favorizanţi locali. care succedă extracţia dentară în primele 48 de ore şi. loco-regionali şi generali.Farmacologie Durerea osteo-periostală cronică . - Durerea secundară .prezintă un suport real somatic. secundară proceselo. nu cedează 1 analgezice uzuale. de scurtă durată.tardivă. în lojile superficiale şi profunde faciale.primară. firească. localizată.durere somatică profundă. Sunt prezente semne clinice obiective care atestă incriminarea algogeni în condiţia alveolitei postextracţionale. de osteomielită acută vindecate sau proceselor de osteomielită cronice. generată de proces inflamatorii moderate. simptomatologia algică. la care se asociază c potenţiali factori de risc factorii generali. Apare ca urmare a : traumatizării trunchiurilor nervoase (în condiţia une extracţii laborioase sau a unei tehnici anestezice incorecte). care este o durere psiho-somatică. Durerea tardivă are u caracter iradiant.poate fi cauzată de: . producerii infecţiei postextracţionale sau a vasoconstricţie capilare postextracţionale prelungite (alveolita postextracţională). exacerbării infecţiei local preexistente şi trenării acesteia.

durere cu caracter parodontal etc. cu depăşire apexiană durere iradiantă. severă. apare o durere inconstantă.durere cu caracter dentinar sau dentino-pulp. utilizarea şi activarea incorectă. cedează parţial la analgezice orale supraînălţări gnatoprotetice ocluzale parcelare . cu caracter provocat - aplicarea incorectă a digăi (cu o evidentă componentă psihogenă) - frezare şi şlefuiri dentare intempestive .durere cu caracter simulativ pulpar sau pulpoparodontal polimerizarea incorectă şi incompletă a diferitelor aparate ortodontice mobile sau mobilizabile. sau incorect preparate (mai ales obturaţiile debordante. calmante. care pot genera dureri cu caracter simulator pulpar sau pulpoparodontal) • proceduri de chirurgie endodontică. cantitate şi tehnică de inserare inadecvate) . asociativ cu stomatopatia muco-protetică iatrogenă inserarea.favorizând recesiunea gingivală şi denudan dentinară cervicală. pulpar sau mixt • aplicarea incorectă de obturaţii coronare provizorii sau de durată. de durată (24-48 ore). precum şi neigienizarea aparatelor ortodontice mobilizabile sau conjuncte aplicarea inoportună a pansamentului ocluziv în necroza pulpară septică .durere cu caracter dentinar. sau supraobturaţiile. concentraţie.Farmacologie - periajul dentar incorect. brutal şi excesiv . • aplicarea locală incorectă de preparate antiseptice. • • • • Tipuri de dureri oro-maxilo-faciale Sunt domenii de referinţă ale: • • • patologiei orale chirurgiei oro-maxilo-faciale neurologiei . sau supraobturaţii radiculare. devitalizante (temperatură.

Farmacologie • psihiatriei Fără a le prezenta analitic. considerată de noi mai cuprinzătoare: a) Tipuri de durere somatică profundă - Durerea vasculară: • • • • • • • * nevralgia (cefaleea migrenoasă) migrena (cefaleea grupată) sindromul Horton (cefaleea histaminică) migrena comună (atipică) migrena clasică durerea vasculară inflamatorie carotidinia (durere situată de-a lungul ramurilor carotidei externe) • Tipuri de durere neurogenă - Dureri nevralgice paroxistice : • • • • nevralgia trigeminală esenţială nevralgia glosofaringiană esenţială şi secundară nevralgia intermediarului Wrisberg şi a ganglionului geniculat nevralgia laringeului superior dureri nevralgice tipice cu fond dureros continuu: • • • • • • • • - Dureri nevralgice cu fond dureros continuu: • nevralgia trigeminală din scleroza multiplă nevralgia trigeminală zosteriană herpetică nevralgia gloso-faringiană simptomatică nevralgia intermediarului Wrisberg şi a ganglionului geniculat nevralgia ganglionului sfeno-palatin (Sluder) nevralgia nervului mare pietros superficial nevralgia naso-oculară sindromul stilo-hioidal (Eagle) sindroame dureroase nevritice : ^ dureri nevritice de origine dentară ^ dureri nevritice de origine nazală dureri nevritice de origine sinusală x dureri nevritice de origine auriculară x dureri nevritice de origine salivară - dureri nevralgice atipice cu fond dureros continuu: • . le vom menţiona doar prin prisma sistematizării emise de Rotaru (1999).

prevenirea şi controlul durerii. • • Managementul durerii în stomatologie După cum precizează Loeser (1980). hematologice. Bennet (1984) recomandă. cât şi profundele implicaţii psiho-fiziologice şi psiho-sociologice de moment. inter. neoplazice.în contextul cheilitelor acute. infecţioase. impun cu necesitate abordarea mulţi-.în contextul glositelor durerea de buze . implicit a detresei şi anxietăţii. „orice abordare a durerii în scop diagnostic şi terapeutic trebuie să se bazeze pe o cunoaştere elocventă a cel puţin patru componente principale ale fenomenului durerii". sindrom de imunodeficienţă dobândită durere linguală (glosodinia) .şi transdisciplinară a acestora.Farmacologie ^ dureri nevritice din procese inflamatorii ale oaselor maxilare - sindroame dureroase posttraumatice : • • • • durere simulată cauzalgia (termalgia. distrofie simpatică reflexă) anestezia dureroasă durerea facială fantomă a) Tipuri de durere psihogenă (psihalgii) : • • • somatoforme cenestopatii durere morală • Particularizări ale durerii oro-linguo-labiale : • durerea în leziuni ale mucoasei orale: inflamatorii. posttraumatice. suferinţa dureroasă şi reacţia sau comportamentul faţă de durere. în acest sens. cu ponderi diferenţiate în funcţie de caracterul acut sau cronic al eliminarea cauzei metode psiho-somatice blocarea transmiterii impulsului dureros . Dată fiind complexitatea fenomenului dureros în teritoriul sistemului stomatognat. ca metodologie de control al durerii (fiabilă şi în domeniul nostru de referinţă): • • dureros : nociceptivitatea. durerea. de scurtă şi lungă durată generate.

fobie A > 7 ' în funcţie de contextul clinic şi etapa de vârstă a pacientului. psihoterapia de relaxare). cât şi pentru echipa medicală). tehnici de relaxare progresivă ş. contextul circumstanţial algogen stomatologic sau clinic general. scris. Pornind de la aceste premise. detresei. exprimat oral. autosugestia conştientă. : tehnica TSD tell-show-do. realizabilă prin tehnici sofronizante (ex. b) Prevenirea şi controlul durerii. comunicarea verbală şi/sau multisenzorială şi modelarea comportamentală (pertinentă la orice etapă de vârstă atât pentru pacient. chestionarul medical al pacientului. se recomandă: - mijloace terapeutice catartice (audioanalgezia mai ales la copii).: tehnicile TSD. reacţiilor emoţionale de: frică. : persuasiunea . terapii comportamentale (ex.hand-overmouth).). anxietate şi fobie managementul terapeutic de specialitate propriu-zis al afecţiunii algogene. detresei. sugestia. psihoterapii directive (ex. evaluarea tipologiei comportamentale şi a structurii sale de personalitate. managementul durerii inserat în întreaga complexitate piramidală a managementului stomatologic poate fi secvenţializat astfel: a) b) c) managementul comportamental propriu-zis prevenirea şi controlul durerii. - .ca sofronizare personalizată. a) Managementul comportamental propriu-zis Vizează: comunicarea interumană medic-pacient şi modelarea comportamentală a pacientului.a.a. obţinerea consimţământului în cunoştinţă de cauză (direct sau mandatat. eventualele experienţe dureroase anterioare.) sau aversive (ex. De o relevanţă deosebită în acest sens sunt secvenţele : ancheta funcţională (mai ales în stomatologia pediatrică). printre altele. în funcţie de : etapa de vârstă a pacientului. diferenţiate. particularităţile sale psihosomatice şi psiho-sociologice. anxietate.Farmacologie • • ridicarea pragului de reacţie la durere depresia sistemului nervos central. deductiv). reacţiilor de: frică. : tehnica HOM . hipnodonţia. HOM ş.

tehnica şi doza de administrare.utilizabilă exclusiv în condiţii de staţionar. apoi la adolescent şi mai ales la adult. - anestezia generală . anestezia intrapapilară şi intraligamentară. Necesită a fi asigurată de către un specialist în această tehnică şi stăpâi impecabilă a tehnicii de resuscitare. - anestezia locală prin infiltraţie. hipnotice. • • • • anestezia locală terminală . accesibilă mai frecvent începând din perioada a II copilăriei. rapidă şi reversibilă. hidroxizin [atarax]. barbiturice (secobarbital. mai frecvent utilizată mai ales la copii. o metodă de sedare conştientă. meprobamat [carbaxin]). utilizată mai ales la copii. pentru a evita dozarea incorectă şi riscul de inhalare pentru pacient şi medic. - analgezia relativă (precedată în mod obligatoriu de consimţământul în cunoştini cauză în scris). paraldehida). promethazin [phenergan]. - anestezia tronculară periferică. pentobarbital).de contact. aplicabilă atât la adulţi. nebarbiturice (cloralhidrat.Farmacologie - mijloace terapeutice farmacologice (cu precizarea însă a unui riguros discernământ privind : indicaţiile şi contraindicaţiile. accesibilă şi în condiţi ambulatoriu. cât şi la copii. pot fi administrate (oral sau parenteral) următoarele substanţe psiholeptice : • ataractice (tranchilizante minore: diazepam. clordiazepoxid. fiind : ane: plexală Sicher. reacţiile secundare remanente). . tioridazin [melleril]). Se realizează prin inha treptată şi controlată a unui amestec de oxigen (până la 30%) şi oxid de azot (N20). timoleptice şi neuroleptice (clorpromazin [thorazine]. se preferă substanţe anestezice sub fomă de gel.

„tratează mai în FRICA şi apoi DUREREA va fi o problemă minoră". ca me de elecţie la copiii sub vârsta de 8 ani şi ca metodă obligatorie la: copii handicaj alergici. cât mai ales în prevenirea şi controlul aceste îndeosebi în stomatologie.Farmacologie Fără a exclude oportunitatea sa pentru anumite circumstanţe ale pacientului' a( Timoşca apud Maxim et al. a fenomenului dureros . Milgroon. recomandă anestezia generală. . purtători ai unor boli de focar. nu trebuie ignorată sau minimalizată componenta psiho-emoţion. loco-regional şi general preexistent şi/sau genei In evaluarea concludentă a durerii.altfel spus. parafrazându-1 pe P. psihoge -stomatologice sau simulate în acest teritoriu - factorii etiopatogenici incriminaţi - dezechilibrul morfo-funcţional local. în stomatologie. neurogene. c) Managementul terapeutic de specialitate propriu-zis (exclusiv stomatologic sau interdisciplinar) al afecţiunii algogene Se individualizează în funcţie de : - particularităţile integrative ale etapei de vârstă abordate - particularizarea entităţii anatomo-clinice algogene : somato-viscerale.

BARASH P. Bucuresti. 66-70. Ed. 6. Paris. 1998. John Wright and Sons. Editions ESTEM.F. 5.. Medicala. third edition. – Clinical anesthesia. 1998. Ed. – Farmacologie generală. Bristol. 385-440. BOWMAN W. STOELTING R.. Did. FIMAR M – Receptorii farmacologici. – Pharmacologie – Les medicaments. Gloria Publishing House. 7. 1998. COMAN OANA ANDREEA – Interactiuni medicamentoase. CRISTEA A. CULLEN B.K. Ped. BARAN D.N. Cluj . 1998.. 1980.Farmacologie BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ 1. Ed Apollonia Iaşi. Bucureşti. – Dimensiunea cronobiologică în medicină. ALLAIN P. 4. CUPARENCU B.C. 3.G. Lippincot Raven Publishers. 1996 2. – Pharmacology of neuromuscular function.

Paris. GOODMAN GILMAN A.G.A. Ed.. Medicală. 1996. 19. Masson. DOGARU T. ed. 1981. 1998. – Farmacoepidemiologie. 1998. 16. – Goodman & Gilman's . Medicală. 100-129. 36:751-761.Farmacologie Napoca. 12. – Pharmacogenomics. 356 (9242):1667-71.E. Bucureşti. (sub redacţia) – Tratat de algeziologie. PAVELESCU M. 26. 1996. – Utilizarea computerului în farmacologie. Iaşi. 802:101 –110.E. Iaşi. C. KALOW W. 67-95. 2001.B. 1994.E. Ed. Ed. MUNGIU O. 24. HRISCU ANISOARA. KUIVENHOVEN A.C. Cluj Napoca.C. Ed. Med. McGraw-Hill. National . 27. LEVY A. 7th edition. – Fiziologia umană. 8. 22.I. Mondan.J. Bucureşti. .Farmacoterapie. GAVRILESCU C. 10. LEUCUŢA S. – Basic and clinical pharmacology.S.M. LUPUŞORU C.1993. Bucureşti. N Engl J Med.Gerontofarmacologie... DOBRESCU D. Appelton and Lange. Iaşi. . 1998.Saunders. Pharmacological Reviews. Philadelphia.4: 369-380. UMF Iasi. HĂULICĂ.Ann NY Acad Sci. 49. 17.Farmacologie experimentală. DOBRESCU D. UMF Tg. – Biofarmacie şi farmacocinetică. 338: 86-89. 1989. Ediţia aII-a. – Associating genes to drug response. and racial differences in response to medicines. – Parvastatin response in aterosclerotic patients in function of their CETP phenotype. coordonator).L. FARLOW C. – Pharmacogenetics in biological perspective. Ed..I. MEYER U.. MUNGIU O. PLEŞCA L. A. Moldova. 2002. MĂRUŞTERI M. HARDMAN G. 2002. – Farmacologia sistemului nervos. 1998. – Ethnic pharmaceutical council. 9. MIHALAŞ G.. 1995. VARI C. Ed. 21. 20. DUVALESTIN P – Pharmacologie en practique anesthesique. 25..Textbook of Medical Physiology. – Pharmacogenetics and adverse drug reactions. Ed. Dacia. .10th ed. 2000. 23. CUPARENCU B. Polirom. 7-eme edition revue et augmentee. 11. 18. Lancet.M.A. . 13.R. Dacia. – Actualităţi în farmacologie şi fiziopatologie. FESZT G. Polirom. Informatica Medicală (Popescu O. – Farmacologie. GUYTON. Cluj Napoca. 14. KATZUNG B. Ed. 2002.1991. 1997. 15. 1988. 28. KATZ D. 1995. 1998.A. Stanford. Drug Information Journal. W. 2002. Bucureşti. Mureş.The pharmacological basis of therapeutics . New York. LIMBIRD E.

A.. 38. 37.. OTSU. REYNARD A. NISHIDA. Goldiş ». 36. LAZĂR E. . Popa ». MANIU C. PLAUCHITHIU D. UMF « Gr.R. – Farmacologie medicală – curs.. 34. MIRCIOIU C. Ed... 2000. 2003. T. – Mecanisme farmacologice la interferente membranare. Bucureşti. 45. USA. CHAMPE P.. PAVELIU S. Lippincott’s Illustrated Reviews. 32. – Genetică umană. TAYLOR D.J.. Popa ». K. 1995. T. 2nd edition. – Miorelaxantele. MUNGIU O. Iaşi. Ed. Chem.. TUDOSE C. KUZUYA. Ed. Medicala. – Farmacodinamie experimentală practică. K. Genomics.. M. Medicală. Y. 30. MANIU M. 2003. – Adult muscle sodium channel alpha-subunit is a gene candidate for malignant hypertermia susceptibility. I. – Asthma exacerbations during long term beta agonist use: inluence of beta 2 adrenoreceptor polymorphism. SMITH C.C. W.. – The genomics revolution: will this mean a resurgence of customized prescriptions? Drug information Journal. – Elemente de farmacologie si testare a medicamentului. 1992 35. HARVEY R. 1997... Maryland.B. Ed. 2000.A. OLCKERS A. TUDOSE C. MUNGIU O. Tehnopress Iaşi. – Elemente de farmacologie fundamentală. 1995. 1992. PATRAŞ XENIA Apollonia. – Farmacologie biochimică. Thorax.. Saunders.Pharmacology. M. – cercetarea farmacologică şi prospectarea medicamentelor.C. VOICU A. C.The point mutation Arg615-Cys in the Ca2+ release channel of skeletal sarcoplasmic reticulum is responsible for hypersensitivity to caffeine and halothane in malignant hyperthermia. Ed. 31. Ed. Corson. UMF« Gr. 269:9413-9415.. MUNGIU O. . MEYERS S. Arad. Infomedica.. 44. 47. MUNGIU O. UMF Iasi « Gr.C. T. VLĂDRESCU c. PATRAŞ XENIA – Studiul experimental al acţiunii miorelaxantelor asupra hipertoniilor. Teză de doctorat. PATRAŞ X. T. Farmacogenetica – rolul unei discipline de graniţă în medicină. 2002. Bucureşti. 33. MYCEK M. Supliment al Revistei de Medicină Stomatologică. Sedcom Libris..V. 2003. – Farmacogenetica.. Ed. T.C.. « V. ROCSIN M.P. 1997. CÂRSTEA A. FIGUEIRAS A.C. 36: 725-726.. Iaşi. HERBISON G... KAMADA. Ed. Biol. 1994.. MUNGIU O. STROESCU V.L.M. Iaşi..M. Vol. RUANO-RAVINA A. – Bazele farmacologice ale practicii medicale. BARROS-DIOS J.M.C. T. A. PATRAŞ X. DRAZEN J.. MEYERS D.M. Lippincott Williams and Wilkins. TUDOSE C. Popa » Iasi. J. Popa » Iaşi.. 2002. UMF « gr. – Textbook of Pharmacology. SIMIONOVICI M.. Juventostomatologia. Ed.M.. 46. 55:762-767. 43. 14: 829. 41. 1983 42. 40. 2000. 1997.. KIMURA. 1977. 39. FISHER B.Farmacologie 29. HORI. PAVELIU F. TADA.

2000. Du Vidal. Ed.L.. 52. *** Dictionaire Vidal. 2000. Bucuresti. 48.Farmacologie Academiei. – Pharmacogenetics. 1996.R. 49. Santa Barbara. . 1995.. SMITH G. 51. 2001. USA. 2000. *** British National Formulary. a X-a.. BMJ. 2001 50. 1996. *** Agenda Medicală. 320: 987-990. WOLF C. BIOPAC Systems Inc. *** MP100 System Guide – Reference Manual. *** Farmacopeea Română Ed. 53. SMITH R.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->