Sunteți pe pagina 1din 5

Tema 2: Analiza eficientei utilizarii factorilor de productie =Q1= Analiza eficientei utilziarii factorului uman Eficienta utilizarii factorului

uman se apreciaza in baza indicatorilor productivitatii muncii. Productivitatea muncii reprezinta valoarea bunurilor materiale obtinute de # in calcul la o anumita perioada de timp sau la o unitate de resurse umane. Indicatorii productivitatii muncii pot fi divizati in 2 grupe: I: Reflecta productivitatea muncii la nivel de # si se exprima in unitati valorice. In aceasta grupa se include: 1. productivitatea medie anuala a unui salariat exprima volumul productiei ce revine in calcul la un salariat. 2. productivitatea medie anuala a unui muncitor - exprima volumul productiei ce revine in calcul la un muncitor. 3. productivitatea medie pe zi a unui muncitor exprima volumul productiei ce revine la o unitate de timp om/zi 4. productivitatea medie pe ora a unui muncitor exprima volumul productiei ce revine in calcul la o unitate de timp om/ore. II: Caracterizarea productivitatii muncii la nivel de produs. Aici se include: 1. volumul productiei fabricate in unitati naturale, in calcul la un om/ora 2. consumuri directe de munca in om/ore , in calcul la o unitate de produs (manopera) La I etapa de analiza: toti indicatorii productivitatii muncii se analizeaza in dinamica calculindu-se abaterea absoluta si ritmurile de crestere: Tab 2.1 Analiza productivitatii muncii in dinamica: Indicatori Met de calcul An preced An gestiune Ab.absoluta Ritm de crestere VPF Productivitatea medie 278855,8 14281,01 +35425,17 112,7 Wa = anuala a unui salariat 4 L Productivitatea medie Wm = 335511,3 367643,63 +32132,24 109,6 VPF Anuala a unui muncitor 9
M

Productivitatea medie/zi 1644,66 2031,8 +386,52 123,5 VPF Wz = A unui muncitor Tz VPF Productivitatea medie/ora 24,38 258,05 +17,62 107,35 Wh = A unui muncitor Th ZT Consumuri directe de munca 12,1 9,5 -2,6 78,5 T= In om/ore la un quintal fructe V ZT-consumuri directe de munca in om/ore la fabricarea produsului (fructelor) V-productia globala de fructe (quintale) Concluzie: din calculele efectuate in tab 2.1 putem constata ca la # are loc cresterea tuturor indicatorilor valorici ai productivitatii muncii. Ex: cresterea Wm constituie fata de anul precedent 32132,24 lei sau 9,6%.Reducerea manoperei la productia de fructe se apreciaza pozitiv, fapt ce denota ca mai multa productie la o unitate de timp(om/ore) a obtinut # in anul de gestiune fata de cel precedent.Din aceste considerente reducerea manoperei cu 2,6om/re sau cu 21,5%(78,5-100) ne atesta o majorare a productivitatii muncii. La II etapa de analiza: se calculeaza influienta factorilor asupra modificarii productivitatii medii anuale a unui salariat.Acesti factori sunt: 1. modificarea ponderei muncitorilor in efectivul salariatilor(Pimp) 2. productivitatea medie anuala a unui muncitor (Wm) Legatura productivitatii medii anuale a unui salariat : Wa = P%m * Wm (1) Calculul influientei factorilor se efectueaza utilizind MDA/MSL: 1.1 Wa P % m = (P%m 1 - P%m 2 )*Wm 0 - MDA 1.2 Wa Wm = P%m 1 *(Wm 1 - Wm 0 ) - MSL La a III etapa de analiza se calculeaza influienta factorilor asupra modificarii productivitatii medii anuale a unui muncitor. Acesti factori sunt: 1. modificarea numarului mediu de zile lucrate /an de un muncitor (Z) 2. modificarea durate zilei de munca in ore (h) 3. modificarea productivitatii medii/ora a unui muncitor (Wh) Legatura productivitatii medii anuale a unui muncitor cu acesti factori se exprima: Wm = Z*h*Wh (2) Pentru a calcula influienta factorilor la modificarea Wm se poate aplica MSL sau MDA: 2.1 Wm Z = (Z 1 -Z 0 )*h 0 *Wh 0 2.2 Wm h = Z 1 *(h1-h 0 )*Wh 0 2.3 Wm Wh = Z 1 *(h 1 *(Wh 1 -Wh 0 )) =Q2= Calculul influientei factorului uman la modificarea indicatorului activitatii de baza

La I etapa de analiza se calculeaza influienta factorilor generali de munca la modificarea volumului productiei fabricate. In acet caz pot fi aplicate urmatoare formule a dependentei factoriale: 1. VPF=L*Wa 2. VPF=M*Wm 3. VPF=Th*Wh Calculul influientei factorilor in modelele 1,2,3 se fectueaza dupa MDA: 2.1 VPF M = (M 1 -M 0 )*Wm 0 2.2 VPF Wm = M 1 *(Wm 1 -Wm 0 )

La II etapa de analiza se calculeaza influienta factorilor ce tin de ponderea muncitorilor, productivitatea medie anuala, medie/zi, medie/ora, la modificarea VPF, in acest caz modelele factoriale se prezinta: 4. VPF = L*P%m*Wm 5. VPF = M*Z*Wz 6. VPF = M*H*Wh, unde H- nr mediu de ore lucrate/an de muncitor Pentru a calcula influienta factorilor in modelele 4,5,6 se utilizeaza MDR. La III etapa de analiza se calculeaza influienta factorilor de munca la modificarea valorii adaugate , veniturilor din vnzari si proftului pina la impozitare. In acest caz se aplica urm modele:
VA VA , unde - ponderea valorii adaugate in componenta VPF VPF VPF VV VV 8. VV = Th*Wh* , unde - soldul productiei necomercializate VPF VPF Pimp Pimp

7. VA = Th*Wh*

9. Pimp = Th*Wh*

VPF

, unde

VPF

- corelatia dintre profitul pina la impozitare si VPF

In modelele 7,8,9 influienta factorilor se va calcula in baza MSL. La IV etapa de analiza se calculeaza influienta factorilor detaliati de munc la modificarea VPF: 10. VPF=L*P%m*Z*h*Wh 11. VPF=M*Z*h*Wh Calculul influientei factorilor in modelul 10,11 se efectueaza utilizind MSL. =Q3= Analiza eficientei utilizarii mijloacelor fixe Eficienta utilizarii mijloacelor fixe se analizeaza dupa urmatorii indicatori:
VPF (1), unde MF -valoarea medie a MF productive MF VV Actualmente R poate fi calculate dupa Venit din Vinzari: R MF = (2) MF

1.Randamentul (R) mijloacelor fixe productive: R MF =

Formula (1) reflecta valoarea productiei fabricate ce revine la un leu de MF productive Formula (2) caracterizeaza suma VV la fiecare leu a MF productive. Randamentul se considera indicator direct de eficienta reesind din aceasta cresterea in dinamica se apreciaza pozitiv. 2. Capacitatea (C)mijloacelor fixe se calculeaza: C MF =
1 MF (3) ; C MF = (4) RMF VPF

Capacitatea mijloacelor fixe- este indicator indirect de eficienta si caracterizeaza acel volum de MF de care trebuie sa dispuna # pt a asigura cresterea productie fabricate. La I etapa de analiza acesti indicatori se apreciaza in dinamica calculindu-se abaterile absolute si ritmul de crestere : Tab 2.2 Analiza indicatorilor de eficienta a MF in dinamica: Indicatori Met de calcul An preced An gestiune Ab absoluta Ritm de crest Valoarea productiei VPF 338531 372423 +33892 110,01 Fabricate, mii lei Valoarea medie a 234067,8 240283,8 +6216 102,66 MF MF productive Randamentul MF 1,446 1,55 +0,104 107,19 R MF = Productive VPF
MF

Capacitatea Mf, lei

C MF =
MF VPF

0,691

0,645

-0,064

93,34

Concluzie: Calculele effectuate din tab 2.2 ne constata ca in # sa stabilit o tendinta de majorare a eficientei utilizind MF. Astfel R sa majorat fata de anul precedent cu 10,4 bani sau 7,19%, in acelasi timp are loc reducerea capacitatii MF ce atesta ca pentru a produce un leu de productiei fabricate # are nevoie de mai putine MF- cu 4,6 bani sau cu 6,66%. Astfel cresterea Randamentului si reducerea Capacitatii MF se datoreaza ca ritmul de cestere a VPF(110,01%) a deposit ritmul de crestere a MF(102,66%) cu 7,35%. La II etpa de analiza se calculeaza influienta factorilor generali la modificarea Randamentului mijloacelor fixe productive. Acesti factori sunt: 1. Ponderea MF active in componenta MF productive: (P% MFA ) 2. Randamentul MF active: (R MFA ) Legatura Randamentului mijloacelor fixe cu acesti factori se exprima : R MF = P% MFA * R MFA (5) Calculul influientei factorilor se efectueaza aplicind MDA sau MSL: R MF P % MFA = P% MFA * R MFA0 (5.1) R MF Rmfa = P% MFA1 * R MFA (5.2) La etapa III de analiza se calculeaza influienta factorilor detaliati la modicarea Randamentului: 1.Pretul mediu /unitate de masini si utilaje : Vg =1: , unde : Nut Vg- valoarea medie/unitate de masini si utilaje MFA - valoarea medie a MF active Nut numarul de utilaje isntalate 2. Ponderea MF active : P% MFA = utilaje: Ds=
MFA MF

MFA

3.Coeficientul regimului de schimb a utilajului sau numarul de schimburi lucrate/an la unitate de masini si
Ts , unde Ts numarul total de masini/schimburi lucrate/an Nut Th 4. Durata schimbului de lucru in ore: Sh= , unde Th- numarul total de masini /ore lucrate/an Ts VPF 5.Randamentul mediu/ora a masinilr si utilajului: Rh= Th

Legatura Randamentului cu factorii detalaiti se va exprima: R MF = Vg * P% MFA *Ds*Sh*Rh (6) Pt a calcula influienta factorilor detaliati se aplica MSL. Tab 2.3 Calculul influientei factorilor detaliati asupra MF productive: Nr. 1 0 1/Vg P%
MFA

Ds

Sh

Rh

R
MFA

Calc infl factoriale Rezultat Cauzele

0,000040 66,9 277,0 7, 27,05 1,44 6 6 1 9 6 2 1 0,000039 66,9 277,0 7, 27,05 1,40 1,403-1,446 -0,043 1/Vg 4 6 1 9 3 3 2 0,000039 65,74 277,0 7, 27,05 1,38 1,381-1,403 -0,022 P% 4 6 1 9 1 MFA 4 3 0,000039 65,74 284,5 7, 27,05 1,41 1,416-1,381 +0,035 Ds 4 1 9 6 5 4 0,000039 65,74 284,5 7, 27,05 1,45 1,456-1,416 +0,04 Sh 4 3 9 6 6 5 0,000039 65,74 284,5 7, 27,84 1,55 1,55-1,456 +0,094 Rh 4 3 7 Total X X X X X X X +0,104 X Bif= 1,55-1,446=+0,104lei Concluzie: Din calculele efectuate in tab 2.3 rezulta ca majorarea randamentul mijloacelor fixe productive se datoreaza influientei pozitive a urmatorilor factori:Cresterea Ds de la 277,06-284,5 masini/schimburi a determinat crsterea R MF cu 0,035 lei. Majorarea Sh 7,1-7,3 ore a contribuit la cresterea Randamentului 0,04lei. Majorarea Randamentului mediu/ora 27,059-27,847 lei a condus la cresterea R MF productive 0,094lei. Restul factorilor au exercitat o actiune negative asupra Randamentului.

=Q4= Calculul influientei factorilor utilizarii MF la modificarea VPF Calcului influientei factorilor vizind utilizarea Mf la devierea indicatorilor activitatii de baza se efectueaza dupa etape: La I etapa de analiza se calculeaza influienta factorilor generali la modificarea VPF. In acest caz se utilizeaza modelul factorial 1: VPF= MF *R MF (1) Calculul influientei factoriale generali se calculeaza dupa formula: VPF MF = ( MF 1 - MF 0 )*R MF 0 (1.1) VPF RMF = MF 1 *(R MF 1 -R MF 0 ) (1.2) La II etapa de analiza se calculeaza influienta factorilor ce tin de ponderea Mijloacelor Fixe Active si Randamentul acestora asupra modificarii VPF conform modelului 2: VPF = MF * P% MFA * R MFA (2) Calculul influientei factorilor se efectueaza dupa urmatoarea formula: VPF MF = ( MF 1 - MF 0 )*P% MFA 0 * R MFA 0 (2.1) VPF P % MFA = R MF 1 *( P% MFA 1 - P% MFA 0 )* R MFA 0 (2.2) VPF RMFA = MF 1 * P% MFA 1 *( R MFA 1 - R MFA 0 ) (2.3) LA III etapa de analiza se calculeaza influienta factorilor detalaiti la modificarea VPF conform modelului 3: VPF= MF * P% MFA * 1/Vg*Sh*Rh (3) Calculul influientei factorilor in modelul 3 se efetueaza dupa MSL. =Q5= Analiaz eficientei utilziarii resurselor materiale Eficienta utilizarii resurselor materiale se analizeaza dupa urmatorii indicatori: 1.Randamentul resurselor materiale-exprima cita productie a obtinut # la fiecare leu a resurselor consummate. Rm =
VPF (1), unde CM- valaorea materialelor consuamte CM

Rm este un indicatr direct de eficienta si majorarea lui in dinamica se apreciaza pozitiv. 2.Consumul specific de materiale-reflecta necesarul de resurse materiale pt asigurarea cresterii VPF: CS=
CM *100 bani (2), unde CS- citi bai a resurselor materiale consummate revin la 1 leu productiei fabricate. VPF

Cresterea in dinamica se apreciaza negative ceea ce semnifica reducerea eficientii materialelor consumate. La I etapa de analiza acesti indicatori se analizeaza in dinamica calcularii abaterilor absolute si ritmul de crestere conform tab 2.4 Tab 2.4 Analiza eficientei utilziarii resurselor materiale in dinamica Indicatori An preced An gestiune Ab absoluta Ritm de crestere VPF,mii lei 338531 372423 +33892 110,01 CM 287049 309682 +22633 107,88 VPF 1,1793 1,2026 +0,0233 102,00 Rm= ,lei
CM Cm CS= *10 VPF

84,79

83,15

-1,64

98,06

0 Concluzie: Calculele effectuate in tab 2.4 ne constata ca la # sa stability o tendinta de majorare a eficientii utilizarii materialelor, despre aceasta ne confirma cresterea R cu 2,33bani sau 2,0%, in acelasi timp are loc diminuarea consumurilor specifice de materiale de la 84,79-83,15 bani sau 1,6%. Aceasta inseamna ca este necesar de mai putine materiale pt a asigura cresterea VPF cu 1,94%. La II etapa de analiza se calculeaza influienta factorilor generali la modificarea VPF.Factorii general ice tin de utilizarea resurselor materiale sunt: 1. Valoarea resurselor materiale consumate(CM) 2. Randamentul resurselor materiale consumate(Rm) Legatura VPF cu acesti factori se exprima: VPF=Cm*Rm (3) Calculul influientei factorilor generali se efectueaza aplincind MDA: VPF CM =(CM 1 -CM 0 )*Rm 0 (3.1)

VPF Rm = Cm 1 *(Rm 1 -Rm 0 ) (3.2) In baza informatiei din tab 2.4 vom calcula influienta factorilor generali la modificarea VPF: VPF CM =(Cm 1 -Cm 0 )*Rm 0 =>(309682-287049)*1,1793 = 126676,4 mii lei VPF Rm = Cm 1 *(Rm 1 -Rm 0 )=>309682*(1,2026-1,1793) = 17215,6mil lei Concluzie: Calculele efectuate constata ca majorarea VPF se datoreaza influientei positive a ambilor factori, astfel majorarea valorii materiale consummate cu 22633 mii lei a contribuit la cresterea VPF cu 26676,4lei sau cu 78,7%.Majorarea randamentului materialelor consummate cu 2,33bani a conditionat majorarea VPF cu 7215,6 mii lei sau 21,3%. La III etapa de analiza se calculeaza influienta factorilor ce tin de utilizarea unui material la modificarea VPF.Acesti factori sunt: 1.modificarea stocului initial al materialului 2.modificarea cantitatii intrate de material de la furnizor : V= I : npl (5) 3.modificarea normei consumului de material/unitate de produse (E) factor cu actiune indirecta VE =- npl
E * V1 (6), unde V 1 - volumul productiei fabricate efectiv (sau in an de gestiune)

4.modificarea stocului final al materialului (Sf)-factor cu actiune indirecta:

sf

Sf : npl) (7) = (

S-ar putea să vă placă și