Sunteți pe pagina 1din 4

FISA DOCUMENTARE 10 COSTUL;CAI DE REDUCERE A COSTURILOR

Agentii vietii economice pot fi producatori sau consumatori.Ei consuma factori de productie,deci face o chetuiala Costul constituie un instrument economic in - fundamentarea si adoparatea deciziilor privind alocarea resurselor -volumul si structura productiei -marirea sau restrangerea ofertei de marfuri -inovarea tehnologica Costul productiei=totalitatea cheltuielilor efectuate de producator pentru obtinerea bunurilor,depozitarea si desfacerea(vanzarea)acestora. Nivelul costului se determina pe total productie dar si pe unitatea de produs. Consumul factorilor de productie se inregistreaza astfel; 1.Consumul factorului munca-fizic-nr ore lucrate -valoric-plata angajatilor 2.Consum factor natura(pamant)-valoric-cheltuiala facuta cu achizitia si utilizarea lui 3.Consum factor capital tehnic fix-valoric-amortizare 4.Consum factor capital circulant-fizic-tone,litri,metri,kilograme (se mai numeste si consum specific sau tehnologic) -valoric-contravaloare materii prime,materiale etc Elementele costului de productie Marimea absoluta a consumului de factori de productie reprezinta nivelul costului Nivelul se determina pe total productie sau pe unitatea de produs si pe ultima unitate produsa. I.Dupa natura economica a cheltuielilor care il compun costul de productie este format din; 1.Cheltuieli materiale (Cmat)=cu materii prime,materiale,combustibil,energie,tehnologie,amortizarea, Sau se mai numeste si Capitalul consumat=amortizarea + capitalul circulant 2.Cheltuili salariale(Csal)=cu plata salariilor+plata contributiilor datorate statului(cas,cass,somaj etc) 3.Alte cheltuieli=chirii,taxe,penalizari,protocol,amenzi II.Dupa relatia existenta intre dinamica volumului productiei si dinamica cheltuielilor facute A.COSTUL GLOBAL(al preoductiei totale) =totalitatea cheltuielilor necesare realizarii unui volum al productiei dat a) Cost global fix=nu se modifica daca productia se modifica CF -chirii,asigurari,dobanzi,amortizarea,chelt de intretinere,salarii personal administrative,iluminatul unitatii,incalzirea unitatii, Daca volumul productiei=0=>costul fix este pozitiv b)Cost global variabil=se modifica daca volumul productiei se modifica CV -chelt materii prime;materialele,salariile muncitorilor direct productivi;,combustibil,energie, Daca volumul productiei=0=>costul variabil=0 c)Cost global total=suma costurilor fixe si a costurilor variabile CT CT=CF+CV CT=Cmat+Csal CT=Cp+Cd CT=Cp+Cdf+Cdv Costul CT Linia costului fix=paralela cu axa productiei pentru ca marimea sa ramane constanta fata de nivelul productiei CV Curba costului variabil=porneste de la origine si este crescatoare (la productie0=>cost variabil 0 CT Curba costului total =este crescatoare dar porneste din punctul CF unde apare costul fix prod CT=Cost total global;CF=cost fix;CV=cost variabila;Cp=costul productiei; Cd=costul distributiei;Cdf=cost distributie fixe;Cdv=cost distributie variabil

Citirea diagramei=

a 0

B COSTUL MEDIU(UNITAR)=costul pe unitatea de produs a) Cost fix mediu(unitar)=se obtine prim raportarea CF de productie la productia obtinuta Q CFM=CF/Q b) Cost variabil mediu(unitar)=se obtine prin raportarea CV de productie la productia obtinuta CVM=CV/Q c)Cost total mediu(unitar) =se obtine ca raport intre costul total de productie CT si volumul productiei Q CTM=CT/Q=CFM+CVM CTM=CF/Q+CV/Q Daca productia creste costul fix mediu scade Costul mediu este minim cand se intersecteaza cu costul marginal Costul mediu(unitar) este limita inferioara pana la care se poate cobori pretul de vanzare al unui bun economic C COSTUL MARGINAL =sporul de cost(CT) necesar pentru obtinerea unei unitati suplimentare de produs(Q) Cmg= CT/ Q Deoarece pe termen scurt variatia costului fixCF este 0,variatia costului total CT este egala ca variatia costului variabil CV.Deci costul marginal se poate calcula si ca raport intre variatia costului variabil si variatia productiei Cmg= CV/ Q Costul marginal este criteriu de eficienta pentru producator Cai de reducere a costurilor 1.-negociere de preturi de cumparare mici petru materii prime,materiale etc, 2.reducerea consumurilor specifice 3.eliminarea transporturilor inutile 4.reducerea chelt cu intretinerea utilajelor 5.retehnologizarea si progresul tehnic 6.scaderea chel administrative 7.folosirea de personal calificat Probleme 1.O firma utilizeaza un capital de 500 milioane,din care 50% capital fix,si plateste salarii de 100 milioane,obtinand o productie evaluata la 400 milioane.Daca amortizarea capitalului fix are loc in 10 ani ,sa se determine costul anual al productiei(CT) si profitul Capitalul=capital fix+capital circulant 500 mil=250 mil+250 mil Am=250 mil/10=25 mil/an CT=Am+Cap circ+salarii=25 mil+250 mil+100 mil=375 mil Profit=VT(venit total)- CT=400 mil-375 mil=25 mil 2.In 2005 se produc 1000 buc din bunul X avand urmatoarele cheltuieli:-materii prime-200 000;materiale-200 000;combustibil,energie-150 000;salarii-100 000 din care 20% indirecte;amortizarea cap fix=50 000,chirii ,iluminat,incalzire-20 000.In anul 2006 firma produce cu 20% mai mult,in conditiile in care costurile variabile cresc direct proportional cu productie Sa se calculexe: CF0,CV0,CT0,CT1,Cmg Cozturi fixe -salarii indirecte 20/100*100 000=20 000 -amortizarea 50 000 Chirii,iluminat,incalzire 20 000 CF0=20 000+50 000+20 000=90 000 Costuri variabile Materii prime 200 000 Materiale 200 000 Combustibil,energie 150 000 Salarii directe 100 000-20 000=80 000 CV0=200 000+200 000+150 000+80 000=630 000 CT0=90 000+630 000=720 000 CTM=720 000/1000=720 CT1=CF1+CV1=CF0+CV1=90 000+120*630000/100=90 000+756 000=846 000 CTM1=846 000/1200=705 Cmg=Ct1-Ct0/Q1-Q0=846 000-8-720 000/1200-1000=126000/200=630/buc

Tema pentru acasa Probleme de rezolvat 1Un intreprinzator cunoaste ca pretul unitar al bunurilor pe care le vinde este de 10 000 /buc.CF la firma sunt de 6 000 000,iar costurile variabile pe unitatea de produs(CVM)sunt de 3000.Ce cantitate de bunuri trebuie sa produca si sa vanda pentru a obtine un profit brut de 8 000 000? Rezolvare: Profitul = Venitul Costuri totale Pr Pr Pr =V - CT

= p*Q ( CF + CV) = 10.000 *Q (CF + CVM * Q )

8.000.000 = 10.000 Q 6.000.000 3000 Q 14.000.000 = 7000 Q => Q = 2000. 2. Problema Raportul dintre preul de vnzare i costul total al produciei este 3/2, mrimea profitului fiind de 25.000.000 u.m. tiindu-se c amortizarea inclus n cost a reprezentat 10.000.000 u.m., iar costurile salariale dein 2/5 din costul total, care este ponderea cheltuelilor materiale n costul produciei?

Soluie: Avem: CT = CS + CM CT = 2/5 CT + CM => CM = CT 2/5 CM = 3/5CT (1) Aflm CT. tim c Profitul = Pret CT ; Pre/CT = 3/2 => Pre = CT * 3/2 25 mil = 3/2 * CT CT => 25 mil = CT => CT = 50 mil (2). nlocuind pe (1) n (2) obinem CM = 50 2/5 * 50 = 30 (mil) => Ponderea cheltuielilor materiale n costul produciei este :

50 100% 30 x => x = 30 * 100% /50 = 60% => este de 60% din CT .

Problema O societate comercial realizeaz zilnic o producie din vnzarea careia obine 5.000.000 u.m. Aceast producie i asigur maximizarea profitului. CVM al firmei este 5.000 u.m., iar volumul costurilor fixe (CF) este

de 1.500.000 u.m. Cnd volumul produciei ajunge la 500 produse zilnic, costul mediu al firmei este de 8.000 u.m., costul marginal pentru creterea n continuare a produciei devenind 15.000 u.m. Volumul produciei zilnice care maximizeaz profitul este de 400, 500 sau mai multe?

Soluie: Cnd producia ajunge la 500 produse zilnic avem CFM = 1.500.000/500 = 3.000. Costul mediu al firmei este de 8.000, deci CVM pentru Q = 500 buc. este: CTM CFM = 8.000 3.000 = 5.000, care corespunde cu cost variabil mediu dat n ipoteza problemei pentru profitul maxim, deci rspunsul este Q = 500 produse !1 Odat cu creterea produciei crete i profitul ? Dac da atunci nseamn c dac cretem Q la crete i profitul la fel? Nu este aa. Atunci este o limit a lui Q la care Profitul este maxim ? Da . Condiia este urmtoarea : Pr = max cnd preul de vnzare a unui bun = Cmg. Ce se ntmpl cu CFM dac Q scade? Rezolvare: Avem CFM = CF/Q. Cnd Q scade, cum CF este constant pe o perioad dat, rezult c CFM crete. Ce se ntmpl cu CTM dac la creterea produciei costul variabil crete mai ncet dect acesta? Rezolvare: Avem CTM = CT/Q = CV/Q + CF/Q. Dac CV crete mai ncet dect Q rezult c CV/Q scade (1). Cum CF este constant i Q a crescut rezult c CF/Q scade (2). Din (1) i (2) rezult c CT scade. Ce se ntmpl cu costul marginal cnd costul variabil crete mai repede dect producia? Rezolvare: Avem Cmg = CT/Q = CV/Q. Cnd costul variabil crete mai repede dect producia, CV crete mai repede dect Q, adic Cmg crete. Se cunosc urmtoarele relaii: CVM1 - CVM0 = 5 i CFM0 - CFM1 = 3. Determinai relaia dintre CTM1 i CTM0. Rezolvare: Avem: CTM1 - CTM0 = CVM1 + CFM1 - ( CVM0 + CFM0 ) = CVM1 - CVM0 + CFM1 - CFM0 = CVM1 CVM0 - ( CFM0 - CFM1 ) = 5 - 3 = 2.