Sunteți pe pagina 1din 3

UNITATEA

SANTIER
PUNCT DE LUCRU
OBIECTUL

PROCES VERBAL DE RECEPTIE FINALA


Nr/..

Investitor :

privind lucrarea :

autorizata cu nrla datacu valabilitate pina la data..


de catre ..
1. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul ..-..
fiind formata din :
Nr.crt. Numele si prenumele
Calitatea
Denumirea unitatii de
care aprtine
1.

..
.
2.

..
.
3.

..
.
4.

..
.
5.

..
.
2. Au mai participat la receptie :
Nr.crt. Numele si prenumele
1.
2.
3.
4.
5.

.
.
.
.
.

Calitatea
.
.

.
.

Denumirea unitatii de
care apartine
..
..
..
..
..

3. In urma examinarii lucrarilor si a documentelor , comisia a constatat urmatoarele:


3.1. Lucrarile de specialitati au fost executate si receptionate conform listei anexate.
3.2. Lucrarile au fost complet terminate la data ..
3.3. Observatiile facute de comisie sint:

3.4. Cartea tehnica a constructiei si fisa sintetica a obiectului (NU AU FOST) AU


FOST completate.
3.5. Instructiunile de exploatare si urmarire a comportarii in timp a obiectului (NU
SINT) SINT in posesia utilizatorului.

3.6.

Constructia (NU) s-a comportat corespunzator in perioada de la


data
pina in prezent , respectiv pe o durata deluni , constatarile comisiei fiind
prezentate in anexa.
3.7.
Valoarea lucrarilor executate este de lei , conform listei
anexate.
4. In urma constatarilor facute , comisia propune:

5. Comisia motiveaza propunerea facuta prin:

6. Comisia recomanda urmatoarele:

7. Prezentul proces-verbal , continind..file sianexe a fost incheiat astazi..


..la locul:.

in exemplare.

COMISIA:
PRESEDINTE
Numele si prenumele

MEMBRI:
Numele si prenumele

Specialist

Semnatura

Specialist

Semnatura