Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

”Investeşte în oameni!”

DESCRIEREA CADRULUI DE APLICARE A SOLUȚIILOR EDUCAȚIONALE ALTERNATIVE În cadrul atelierelor de creație organizate, am reunit cei trei factori care concură în mod nemijlocit la integrarea școlară: copilul, părintele și cadrul didactic. Fiecare copil participă însoțit de unul dintre părinți, și fiecare cadru didactic lucrează cu o grupă de 8 astfel de perechi copil-părinte. În elaborarea soluțiilor alternative educaționale s-a avut în vedere combinarea principiilor didactice și a celor ce țin de psihologia dezvoltării, în cadrul unor activități și contexte care să permită utilizarea și dezvoltarea capacităților creatoare ale copiilor, în conformitate cu caracteristicile fiecărei grupe de vârstă, prin metode interactive ludice și utilizând materiale cât mai accesibile tuturor copiilor. Soluțiile propuse se implementează într-o secvență care să creeze un cadru ce asigură următoarele funcții: Transmiterea mesajului către participanți, cu referire la importanța educației în asigurarea viitorului copilului și la datoria adulților de-a asigura condițiile realizării potențialului fiecărui copil Modificarea atitudinii părinților față de școală, în sensul creșterii importanței educației formale și informale în preocuparea părinților Impulsionarea copiilor în direcția descoperirii propriilor capacități și interese, precum și încurajarea interacțiunii cu copii cu cerințe educaționale speciale diferite de cele proprii Înțelegerea reciprocă de către părinți și cadre didactice, și schimbul de opinii și cunoștințe asupra nevoilor și oportunităților copilului Dat fiind că scopurile fiecărei activități și funcțiile acesteia relativ la participanți sunt foarte diferite, în continuare este redat modelul de combinare a acestor soluții educaționale alternative, așa cum a fost conceput în cadrul proiectului. Din punct de vedere metodologic, succesiunea activităților propuse a fost una care să creeze o anumită dinamică a grupului pe parcursul celor doua zile. Pentru punerea în contact și inițierea rela țiilor între copii, părinți și mediatorii școlari a fost concepută o activitate prin care aceștia se prezintă pe scurt prin câteva cuvinte în cadrul unui joc („Numele”) cu mai multe variante de desfășurare. Această activitate împreună cu activitățile 2, 3 și 4 („Autoportret”, „Copacul prieteniei” și „Lumea mea”) constituie o

„Copacul prieteniei” și „Lumea mea” – constau în pictură și colaje prin care copiii (ajutați de părinți și îndrumați de mediatori) se ”prezintă” într-o manieră grafică. și pregătesc partea finală a seriei de activități. ce calități are. Activitatea „Micii meșteri mari” (activitate ce antrenează motricitatea fină. Ultima activitate redă felul în care percepe lumea din jur copilul. „Atelierul de olărit”.unitate metodologică prin care se facilitează interacțiunile între participanți pe timpul primei zile. „Cupluri și talente” va da ocazia fiecărui cuplu copil-părinte să prezinte un „număr” în cadrul spectacolului final. dar și imaginația) este inserată cu scop recreativ. Activitatea „Atelier decorativ – tricouri”. . respectiv competiția. în care fiecare cuplu participant va fi recompensat pentru prestația sa. După fiecare activitate lucrările (care au numele copiilor pe ele) sunt expuse într-un spațiu la care accesul va fi permanent. a doua activitate pune împreună aceste descrieri creând un spațiu comun al participanților. etc. Ultimele activități inițiază o nouă fază a relațiilor de grup. părinte. activitățile sunt completate cu consiliere psihologică. astfel încât solicitarea copilului pe parcursul zilei să fie marcată și de momente ce presupun mai puțin efort. „Modelajul în plastilină” și „Atelierul de pictură ceramică” – permit exersarea unor noi aptitudini ale copilului și exprimarea prin intermediul creațiilor. Dacă prima activitate permite o auto-descriere prin care ceilalți pot cunoaște mai bine copilul. ce reprezintă. mediator școlar și a specialiștilor din proiect. cum arată universul său interior. cine-i sunt prietenii. (ne orientam la fata locului daca o facem) Toate soluțiile educative propuse spre implementare beneficiază de expertiza metodologică a cadrelor didactice. acesta fiind organizat sub forma unui concurs. acesta având posibilitatea să se exprime în modalități variate și să descopere/exerseze potențialul său în zona creativității artistice. ocazie cu care atât copiii cât și părinții au un motiv în plus să reflecteze la copil: cine este. Următoarele activități – „Autoportret”. și se oferă ocazia prezentării pe scurt a fiecărui copil. este prilejul pentru copii de a se pregăti – prin personalizarea unui tricou alb – pentru spectacolul final și pentru festivitatea de premiere cu care se încheie această săptămână. Următoarele trei activități constituie o altă unitate metodologică. iar pentru ca ideea educației să constituie un impuls convingător pentru părinți și copil în egală măsură.

lasă ghemul să se deruleze în continuare. O variantă de aplicare a activității presupune înlocuirea mingii cu un ghem de sfoară. a reflecta despre propria persoană în prezentarea sa. în cercul format de grup se vor forma fire care unesc pe fiecare din membri cu o altă persoană. Dacă un copil nu poate să spună numele aruncătorului. exersarea capacității de memorare. aruncându-l la următoarea persoană. copilul care ţine mingea o aruncă oricărui copil. şi fiecare copil care primeşte mingea îşi spune numele tare și clar (de regulă numele mic). iar la final va exista o rețea de fire unind toți membrii grupului. Cel care s-a prezentat aruncă ghemul. Unui copil i se dă o minge. a reflecta despre propria persoană în prezentarea sa. . nu mai mult de 12 persoane.Prezentarea soluțiilor alternative educaționale În continuare sunt prezentate în detaliu soluțiile alternative educaționale. (în cazul copiilor care nu se pot prezenta singuri) ocazia de a fi reflectat de către părinte. înainte de a continua activitatea. „NUMELE ” Scopul general al activității : Prezentarea participanților și reținerea numelor acestora de către fiecare din grup Scopuri specifice: . a reține persoanele din grupul cu care urmează să lucreze (nume și amănunte semnificative) Materialele necesare: o minge pentru fiecare grup de 6-12 participanți sau un ghem de sfoară groasă Descrierea activității: Noul grup stă într-un cerc.pentru copii: ocazia de a se prezenta celorlalți. Nu există o ordine prestabilită a primirii mingii. Mingea este trecută de la unul la altul în jurul cercului. Acel copil trebuie să spună numele celui care a aruncat-o. Jocul continuă până când fiecare reţine numele tuturor din grupul lor. În acest fel. ținând de sfoară. de a se (re)cunoaște prin ceea ce părintele spune în prezentarea copilului unor terți. - pentru părinți: ocazia de a se prezenta celorlalți. astfel încât ghemul se derulează de la cel care aruncă la cel care prinde. reținând capătul de sfoară. - pentru mediatori: ocazia de a se prezenta celorlalți. Când fiecare a fost anunţat şi mingea e din nou la început. Mărimea grupului este de 6-12 persoane. trebuie să întrebe şi să repete numele. După ce se prezintă și acesta. 1. a se reflecta prin intermediul reacțiilor celorlalți față de persoana sa. a-și întări sentimentul apartenenței la categoria părinților cu copii cu dizabilități.

Palmele vor fi lipite în formă de cerc. care vor să fie cunoscute de ceilalți. flori. poliglace color. pot decupa și lipi forme diferite (inimioare. - pentru mediatori: ocazia de a cunoaște mai bine copiii și părinții acestora. acesta poate lucra independent sau cu ajutorul părintelui. copilul va fi invitat să folosească materialul pus la dispoziție pentru a-și personaliza coala. dezvoltarea stimei de sine. lipici solid sau lichid. Activitatea poate fi desfășurată în alte variante: Pot palma o planșă comună. Copiii au posibilitatea de a se desena ceva reprezentativ pentru ei. mesaje. mediatorul poate să sprijine și el activitatea cuplului părinte-copil. . dezvoltarea abilităților artistico-plastice. a scrie calități. dar și de a-l vedea realizând ceva concret. copiii semnându-se în dreptul palmei. dezvoltarea imaginației creatoare. a reflecta la propria persoană și a contura o imagine de sine mai coerentă. animale etc). copilul putând apela la ajutorul acestuia.2. La sfârșit fiecare își va prezenta coala celorlalți. creioane colorate. urmată de umplerea cu culoare. pe parcursul perioadei atelierului. exersarea calităților și aptitudinilor artistice. „AUTOPORTRET” Scopul general al activității: Prezentare. În funcție de capacitatea copilului de-a realiza sarcina. palete amestec culori. Apoi. sau prin trasarea conturului palmei cu marker. - pentru părinți: ocazia de a reflecta la copil și la calitățile acestuia. vopsea nontoxică. ca obiectivare a acestor calități. creatoare.pentru copii: ocazia de a se descrie prin caracteristici și calități. Fiecare copil va primi cate o coală de hârtie și i se va cere să-și amprenteze coala cu palma/degetele. foarfece simplu/model. a întări legătura între părinte și copil prin aprobarea și susținerea acestuia din urmă în acțiunile sale. așa cum este reflectată în desenul realizat. markere color/negru. Materialele necesare: coli de hârtie A4 sau A3. Descrierea activității: Grupul va sta în jurul unei mese rotunde/pătrate. a se cunoaște și prin intermediul părintelui care îl asistă. perforator forme. Pe parcursul activității. Scopuri specifice: . Aceasta poate rămâne nefinalizată pentru a fi completată în fiecare zi. Acest lucru poate fi realizat fie prin impregnarea palmei cu vopsea urmată de aplicarea pe coală. a contribui la o mai bună reflectare a copilului prin recunoașterea și confirmarea imaginii acestuia. sau primind sugestii din partea acestuia. cunoaștere. sentimente.

La finalul activităţii lucrările realizate sunt expuse şi fiecare copil îşi poate prezenta celorlalţi desenul realizat. bloc desen. părintele are ocazia de-a consta că lumea copilului nu se reduce la propria persoană. socializare. carioci și creioane colorate. să deseneze (este important ca aceste adaosuri să corespundă cu litera și să aibă conotație pozitivă). Descrierea activității: Scopul activităţii este ca. pentru părinți: a reflecta la propria relație cu copilul și a acestuia cu celelalte persoane. 3. pentru mediatori: ocazia de a cunoaște mai bine copiii și părinții acestora. materiale decorative (frunze. copilul să-și completeze rețeaua de prieteni. că în viața acestuia sunt incluse și alte persoane). legătura între palmă şi copac este realizată în cadrul limbajului mimico-gestual. exersarea calităților și aptitudinilor artistice. iar acest lucru se poate reflecta în cadrul lucrărilor acestora. „COPACUL PRIETENIEI” Scopul general al activității: Dezvoltarea creativității. alți membri ai familiei extinse. să lipească o formă. De asemenea.Pot confecționa lucrări (fosind materialul pus la dispozitie) și să le așeze într-un cerc. creatoare. Pot scrie numele/prenumele. astfel încât rezultă un copac în coroana căruia apar palmele fiecărui participant. Copilul va trebui să deseneze pe o coală de culoare maro un . a ajuta la dezvoltarea creativității prin propunerea de tehnici inovative în realizarea desenului. colegi de școală sau prieteni din grupul cu care desfășoară activitatea). fructe etc). a ajuta copilul în integrarea lumii din jur prin includerea relațiilor și persoanelor cu care are relații semnificative. coli colorate. De altfel. Materialele necesare: culori tempera. lipici. prieteni. prin limitarea prea mare a libertății și independenței copilului.pentru copii: a se defini și descrie prin relațiile cu cei apropiați (părinți. prin creaţia sa. conștientizarea tipului și distanței din relațiile cu cei din jur. consolidarea relațiilor de prietenie. o altă variantă de realizare presupune combinarea cu activitatea „Copacul prieteniei”. As opta pentru aceasta varianta. frați sau surori. a-și regla distanța din relația cu copilul (mai ales în acele cazuri în care se manifestă o relație fuzională. cartoane colorate. Activitatea se realizează individual. consolidarea reprezentării sale în cadrul rețelei sociale în centru căreia se află copilul. și în dreptul fiecărei litere să scrie o calitate. pensule. în cazul copiilor cu dizabilităţi de auz sau de vorbire. Scopuri specifice: .

a dezvolta motricitatea fină și coordonarea mâinilor. cu mijloace și prin tehnici alese de fiecare în funcție de imaginație. va decupa trunchiul și-l va lipi pe foaia de desen. 4. se vor face ramurile. Cu ajutorul palmelor vopsite în diferite culori. Aceasta se prezinta sub formă de calup paralelipipedic și se modelează liber. fructe.trunchi de copac. palete pentru amestec vopsea. Copacul poate fi împodobit cu obiectele decorative (flori. Mediatorul poate observa ( și chiar comenta) alegerea făcută de fiecare copil pentru poziția ocupată în cadrul grupului (coroanei copacului). copilul poate lucra independent sau cu ajutorul părintelui. a-l încuraja în manifestarea creativității și a-i aprecia realizările. copacul rezultat reflectând grupul care a creat împreună lucrarea. Trebuie ținut cont de timpul relativ rapid de întărire a pastei. Pentru menținerea plasticității pastei pe timpul lucrului. La fel ca și la activitățile precedente. tempera/vopsea Descrierea activității: Activitățile vor fi realizate în următoarea succesiune: 1. ATELIERUL DE OLĂRIT. O variantă de realizare a activității este crearea unei lucrări în grup. Astfel. pentru mediatori: a transmite copilului tehnici de modelaj în lut. MODELAJ ÎN PLASTILINĂ și PICTURĂ CERAMICĂ Scopul general al activității: stimularea creativității.pentru copii: a realiza un obiect cu valoare estetică și/sau practică. pentru a reduce aderența acesteia. ramurile și toate ornamentele (frunze. se recomandă păstrarea mânilor umede prin înmuierea periodică într-un vas cu apă. pe o suprafață de plastic. pensule. Cu pastă de modelaj cu întărire la contact cu aerul. flori. . Se încurajează creativitatea! Tehnica picturii cu mâinile poate fi înlocuită cu orice altă tehnică ce permite copilului realizarea scopului propus în cadrul activității. –Mergem pe aceasta varianta În această variantă se va încuraja originalitatea: dacă trunchiul va fi unic și realizat de oricare dintre cei din grup. Materialele necesare: Lut pentru olărit. a cultiva sentimentul utilității și convingerea de a fi capabil să realizeze lucruri cu valoare atât artistică. fructe. astfel încât execuția figurinei să nu dureze foarte mult. pentru părinți: a asista copilul și a-i acorda sprijin când este necesar. Koh-I-Noor. păsari etc) În locul frunzelor va atașa numele prietenilor lui (colegi de școală. figurile alese de copil pot varia în funcție de imaginația și îndemânarea acestuia. etc) vor fi realizate individual. dezvoltarea simțului artistic. dar și practică. păsări. relaxare. inclusiv prieteni noi din cadrul grupului participant la activitate). vecini etc. plastilină. descărcarea tensiunilor afective. precum și asupra caracteristicilor sugerate de mijloacele de exprimare și reprezentare a persoanei sale. a asista copilul și părintele și a interveni acolo unde este necesar pentru a facilita activitatea creativă. dezvoltarea abilităților motrice Scopuri specifice: . profesori.

mărgele adezive. alături de părinte. stimularea imaginației. prin desene. dezvoltarea motricității fine și a coordonării motorii. texte și compoziție grafică. coli albe A4. foarfeci.TRICOURI Scopul general al activității: stimularea creativității. 5. ca și cum ar „picta” cu ajutorul plastilinei.Este o modalitate de realizare a activității recomandată mai ales pentru lucrul cu copii cu vârste cuprinse între 7/8 și 16 ani. Cu ajutorul plastilinei. 3. progresul realizat de copil.pentru copii: a personaliza un obiect vestimentar propriu. adeziv pentru textile. dezvoltarea simțului artistic. recomandarea . Mediatorul va recomanda ca fiecare copil să aleagă în mod independent figurina pe care. acestea sunt pictate și semnate cu numele copilului. material organza. pentru părinți: a reflecta la propriul copil și la personalitatea acestuia. consolidarea identității asumate de copil Scopuri specifice: . exersarea aptitudinilor plastice. Părinții vor asista copiii.(Le vom picta a 2 zi) La final lucrările se expun într-un spațiu adecvat pentru a fi prezentate de către copil în cadrul grupului. pentru mediatori: a transmite cunoștințe de pictură pe material textil. creioane Descrierea activității: Mediatorul va distribui tricourile și materialele de lucru. pensulă. Va face recomandări privind modul de lucru și utilizarea materialelor puse la dispoziție. fundă decorativă. mediatorul va oferi scurte explicații și – dacă este cazul – o demonstrație asupra tehnicii de lucru. a încuraja copilul în manifestarea creativității și a-i aprecia performanțele. Materialele necesare: tricouri albe fără inscripții sau imagini imprimate. 2. a observa modul în care se reprezintă copilul și a-l ajuta să se reprezinte prin caracteristicile observate pe timpul lucrului cu acesta. copiii sunt invitați să creeze un peisaj sau o scenă pe planșete de desen. ATELIER DECORATIV .și propune s-o realizeze și va încuraja. Părinții vor asista copilul pe timpul lucrului. astfel încât să îi reprezinte a șa cum se percep ei. punându-le la dispoziție materialele și ustensilele necesare. După distribuirea materialelor fiecărui copil. aceștia se pot ajuta de colile A4 pentru a realiza o schiță a compoziției care va fi ulterior transpusă pe tricou. apoi va enunța pe scurt scopul activității. Copiii vor alege modul în care să-și personalizeze tricoul. a încuraja manifestările creative ale copiilor. reprezentarea propriei persoane printr-o imagine cu valoare simbolică. Pentru realizarea graficii. După uscarea figurinelor realizate din de modelaj cu întărire la contact cu aerul. culori pentru materiale textile.

fiind de a lăsa libertate deplină și a interveni în mod direct cât mai puțin. copiilor le pot fi puse la dispoziție culori pentru body painting. Opțional. După ce toți copiii au terminat de decorat tricourile se va organiza o paradă a tricourilor. Cu unii copii daca e cazul. IMPORTANT: In timpul atelierelor cat copii sunt ocupati cu activitati psihologii trebuie sa faca consiliere cu parintii. Părinții pot sprijini copilul prin discuții asupra felului în care se reprezintă aceștia. doar la solicitarea ajutorului de către copii. Ar fi bine sa-si noteze cazurile mai dificile astfel incat sa se poata lua legatura ulterior cu ei in vederea consilierii. astfel încât conținutul exprimat prin decorarea tricourilor să fie completat de trăsături ilustrate prin intermediul desenelor pe față sau pe mâini. . în cadrul căreia fiecare copil își va prezenta realizarea. asupra calită ților care îi definesc.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful