Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

”Investeşte în oameni!”

DESCRIEREA CADRULUI DE APLICARE A SOLUȚIILOR EDUCAȚIONALE ALTERNATIVE În cadrul atelierelor de creație organizate, am reunit cei trei factori care concură în mod nemijlocit la integrarea școlară: copilul, părintele și cadrul didactic. Fiecare copil participă însoțit de unul dintre părinți, și fiecare cadru didactic lucrează cu o grupă de 8 astfel de perechi copil-părinte. În elaborarea soluțiilor alternative educaționale s-a avut în vedere combinarea principiilor didactice și a celor ce țin de psihologia dezvoltării, în cadrul unor activități și contexte care să permită utilizarea și dezvoltarea capacităților creatoare ale copiilor, în conformitate cu caracteristicile fiecărei grupe de vârstă, prin metode interactive ludice și utilizând materiale cât mai accesibile tuturor copiilor. Soluțiile propuse se implementează într-o secvență care să creeze un cadru ce asigură următoarele funcții: Transmiterea mesajului către participanți, cu referire la importanța educației în asigurarea viitorului copilului și la datoria adulților de-a asigura condițiile realizării potențialului fiecărui copil Modificarea atitudinii părinților față de școală, în sensul creșterii importanței educației formale și informale în preocuparea părinților Impulsionarea copiilor în direcția descoperirii propriilor capacități și interese, precum și încurajarea interacțiunii cu copii cu cerințe educaționale speciale diferite de cele proprii Înțelegerea reciprocă de către părinți și cadre didactice, și schimbul de opinii și cunoștințe asupra nevoilor și oportunităților copilului Dat fiind că scopurile fiecărei activități și funcțiile acesteia relativ la participanți sunt foarte diferite, în continuare este redat modelul de combinare a acestor soluții educaționale alternative, așa cum a fost conceput în cadrul proiectului. Din punct de vedere metodologic, succesiunea activităților propuse a fost una care să creeze o anumită dinamică a grupului pe parcursul celor doua zile. Pentru punerea în contact și inițierea rela țiilor între copii, părinți și mediatorii școlari a fost concepută o activitate prin care aceștia se prezintă pe scurt prin câteva cuvinte în cadrul unui joc („Numele”) cu mai multe variante de desfășurare. Această activitate împreună cu activitățile 2, 3 și 4 („Autoportret”, „Copacul prieteniei” și „Lumea mea”) constituie o

și pregătesc partea finală a seriei de activități. și se oferă ocazia prezentării pe scurt a fiecărui copil. mediator școlar și a specialiștilor din proiect. Ultima activitate redă felul în care percepe lumea din jur copilul. „Modelajul în plastilină” și „Atelierul de pictură ceramică” – permit exersarea unor noi aptitudini ale copilului și exprimarea prin intermediul creațiilor. ocazie cu care atât copiii cât și părinții au un motiv în plus să reflecteze la copil: cine este. ce calități are. ce reprezintă. „Copacul prieteniei” și „Lumea mea” – constau în pictură și colaje prin care copiii (ajutați de părinți și îndrumați de mediatori) se ”prezintă” într-o manieră grafică. etc. Activitatea „Micii meșteri mari” (activitate ce antrenează motricitatea fină. activitățile sunt completate cu consiliere psihologică. După fiecare activitate lucrările (care au numele copiilor pe ele) sunt expuse într-un spațiu la care accesul va fi permanent. a doua activitate pune împreună aceste descrieri creând un spațiu comun al participanților. Următoarele activități – „Autoportret”. este prilejul pentru copii de a se pregăti – prin personalizarea unui tricou alb – pentru spectacolul final și pentru festivitatea de premiere cu care se încheie această săptămână. „Cupluri și talente” va da ocazia fiecărui cuplu copil-părinte să prezinte un „număr” în cadrul spectacolului final. în care fiecare cuplu participant va fi recompensat pentru prestația sa. .unitate metodologică prin care se facilitează interacțiunile între participanți pe timpul primei zile. acesta având posibilitatea să se exprime în modalități variate și să descopere/exerseze potențialul său în zona creativității artistice. cine-i sunt prietenii. Activitatea „Atelier decorativ – tricouri”. astfel încât solicitarea copilului pe parcursul zilei să fie marcată și de momente ce presupun mai puțin efort. părinte. dar și imaginația) este inserată cu scop recreativ. Următoarele trei activități constituie o altă unitate metodologică. „Atelierul de olărit”. cum arată universul său interior. acesta fiind organizat sub forma unui concurs. Ultimele activități inițiază o nouă fază a relațiilor de grup. (ne orientam la fata locului daca o facem) Toate soluțiile educative propuse spre implementare beneficiază de expertiza metodologică a cadrelor didactice. Dacă prima activitate permite o auto-descriere prin care ceilalți pot cunoaște mai bine copilul. respectiv competiția. iar pentru ca ideea educației să constituie un impuls convingător pentru părinți și copil în egală măsură.

Mărimea grupului este de 6-12 persoane. lasă ghemul să se deruleze în continuare. a reține persoanele din grupul cu care urmează să lucreze (nume și amănunte semnificative) Materialele necesare: o minge pentru fiecare grup de 6-12 participanți sau un ghem de sfoară groasă Descrierea activității: Noul grup stă într-un cerc. astfel încât ghemul se derulează de la cel care aruncă la cel care prinde. Mingea este trecută de la unul la altul în jurul cercului. nu mai mult de 12 persoane. Nu există o ordine prestabilită a primirii mingii. copilul care ţine mingea o aruncă oricărui copil. O variantă de aplicare a activității presupune înlocuirea mingii cu un ghem de sfoară. a reflecta despre propria persoană în prezentarea sa. înainte de a continua activitatea. - pentru părinți: ocazia de a se prezenta celorlalți. şi fiecare copil care primeşte mingea îşi spune numele tare și clar (de regulă numele mic). Când fiecare a fost anunţat şi mingea e din nou la început.pentru copii: ocazia de a se prezenta celorlalți. trebuie să întrebe şi să repete numele.Prezentarea soluțiilor alternative educaționale În continuare sunt prezentate în detaliu soluțiile alternative educaționale. „NUMELE ” Scopul general al activității : Prezentarea participanților și reținerea numelor acestora de către fiecare din grup Scopuri specifice: . în cercul format de grup se vor forma fire care unesc pe fiecare din membri cu o altă persoană. După ce se prezintă și acesta. iar la final va exista o rețea de fire unind toți membrii grupului. reținând capătul de sfoară. aruncându-l la următoarea persoană. a-și întări sentimentul apartenenței la categoria părinților cu copii cu dizabilități. ținând de sfoară. Cel care s-a prezentat aruncă ghemul. . Jocul continuă până când fiecare reţine numele tuturor din grupul lor. a reflecta despre propria persoană în prezentarea sa. exersarea capacității de memorare. Unui copil i se dă o minge. În acest fel. (în cazul copiilor care nu se pot prezenta singuri) ocazia de a fi reflectat de către părinte. Acel copil trebuie să spună numele celui care a aruncat-o. - pentru mediatori: ocazia de a se prezenta celorlalți. de a se (re)cunoaște prin ceea ce părintele spune în prezentarea copilului unor terți. a se reflecta prin intermediul reacțiilor celorlalți față de persoana sa. 1. Dacă un copil nu poate să spună numele aruncătorului.

„AUTOPORTRET” Scopul general al activității: Prezentare. perforator forme. a scrie calități. - pentru părinți: ocazia de a reflecta la copil și la calitățile acestuia. dezvoltarea abilităților artistico-plastice. mesaje. copilul putând apela la ajutorul acestuia. Aceasta poate rămâne nefinalizată pentru a fi completată în fiecare zi. creioane colorate. copiii semnându-se în dreptul palmei. sau primind sugestii din partea acestuia. vopsea nontoxică. sau prin trasarea conturului palmei cu marker. Materialele necesare: coli de hârtie A4 sau A3. așa cum este reflectată în desenul realizat. dezvoltarea stimei de sine. Palmele vor fi lipite în formă de cerc.pentru copii: ocazia de a se descrie prin caracteristici și calități. flori. La sfârșit fiecare își va prezenta coala celorlalți. pot decupa și lipi forme diferite (inimioare. palete amestec culori. creatoare. a se cunoaște și prin intermediul părintelui care îl asistă. Activitatea poate fi desfășurată în alte variante: Pot palma o planșă comună. animale etc). Copiii au posibilitatea de a se desena ceva reprezentativ pentru ei. sentimente. dezvoltarea imaginației creatoare. . acesta poate lucra independent sau cu ajutorul părintelui. exersarea calităților și aptitudinilor artistice. cunoaștere. urmată de umplerea cu culoare. În funcție de capacitatea copilului de-a realiza sarcina. Acest lucru poate fi realizat fie prin impregnarea palmei cu vopsea urmată de aplicarea pe coală. Apoi. pe parcursul perioadei atelierului. - pentru mediatori: ocazia de a cunoaște mai bine copiii și părinții acestora. foarfece simplu/model. a întări legătura între părinte și copil prin aprobarea și susținerea acestuia din urmă în acțiunile sale. Fiecare copil va primi cate o coală de hârtie și i se va cere să-și amprenteze coala cu palma/degetele. markere color/negru. Descrierea activității: Grupul va sta în jurul unei mese rotunde/pătrate. dar și de a-l vedea realizând ceva concret. Scopuri specifice: . a reflecta la propria persoană și a contura o imagine de sine mai coerentă. copilul va fi invitat să folosească materialul pus la dispoziție pentru a-și personaliza coala. mediatorul poate să sprijine și el activitatea cuplului părinte-copil.2. poliglace color. care vor să fie cunoscute de ceilalți. ca obiectivare a acestor calități. lipici solid sau lichid. Pe parcursul activității. a contribui la o mai bună reflectare a copilului prin recunoașterea și confirmarea imaginii acestuia.

a ajuta copilul în integrarea lumii din jur prin includerea relațiilor și persoanelor cu care are relații semnificative. să lipească o formă. Scopuri specifice: . bloc desen.pentru copii: a se defini și descrie prin relațiile cu cei apropiați (părinți. alți membri ai familiei extinse. a ajuta la dezvoltarea creativității prin propunerea de tehnici inovative în realizarea desenului. socializare. cartoane colorate. lipici. La finalul activităţii lucrările realizate sunt expuse şi fiecare copil îşi poate prezenta celorlalţi desenul realizat. Pot scrie numele/prenumele. coli colorate. De asemenea. pentru părinți: a reflecta la propria relație cu copilul și a acestuia cu celelalte persoane. Materialele necesare: culori tempera. pensule. să deseneze (este important ca aceste adaosuri să corespundă cu litera și să aibă conotație pozitivă). materiale decorative (frunze. 3. astfel încât rezultă un copac în coroana căruia apar palmele fiecărui participant. fructe etc). prieteni. Activitatea se realizează individual. legătura între palmă şi copac este realizată în cadrul limbajului mimico-gestual. consolidarea relațiilor de prietenie. consolidarea reprezentării sale în cadrul rețelei sociale în centru căreia se află copilul. De altfel. părintele are ocazia de-a consta că lumea copilului nu se reduce la propria persoană. pentru mediatori: ocazia de a cunoaște mai bine copiii și părinții acestora.Pot confecționa lucrări (fosind materialul pus la dispozitie) și să le așeze într-un cerc. iar acest lucru se poate reflecta în cadrul lucrărilor acestora. conștientizarea tipului și distanței din relațiile cu cei din jur. As opta pentru aceasta varianta. carioci și creioane colorate. „COPACUL PRIETENIEI” Scopul general al activității: Dezvoltarea creativității. copilul să-și completeze rețeaua de prieteni. și în dreptul fiecărei litere să scrie o calitate. Copilul va trebui să deseneze pe o coală de culoare maro un . o altă variantă de realizare presupune combinarea cu activitatea „Copacul prieteniei”. prin creaţia sa. exersarea calităților și aptitudinilor artistice. frați sau surori. a-și regla distanța din relația cu copilul (mai ales în acele cazuri în care se manifestă o relație fuzională. creatoare. colegi de școală sau prieteni din grupul cu care desfășoară activitatea). prin limitarea prea mare a libertății și independenței copilului. că în viața acestuia sunt incluse și alte persoane). în cazul copiilor cu dizabilităţi de auz sau de vorbire. Descrierea activității: Scopul activităţii este ca.

a dezvolta motricitatea fină și coordonarea mâinilor. Cu pastă de modelaj cu întărire la contact cu aerul. plastilină. astfel încât execuția figurinei să nu dureze foarte mult. pentru părinți: a asista copilul și a-i acorda sprijin când este necesar. –Mergem pe aceasta varianta În această variantă se va încuraja originalitatea: dacă trunchiul va fi unic și realizat de oricare dintre cei din grup. descărcarea tensiunilor afective. păsari etc) În locul frunzelor va atașa numele prietenilor lui (colegi de școală. fructe. Aceasta se prezinta sub formă de calup paralelipipedic și se modelează liber. a-l încuraja în manifestarea creativității și a-i aprecia realizările. vecini etc. Trebuie ținut cont de timpul relativ rapid de întărire a pastei. relaxare. ATELIERUL DE OLĂRIT. tempera/vopsea Descrierea activității: Activitățile vor fi realizate în următoarea succesiune: 1. inclusiv prieteni noi din cadrul grupului participant la activitate). flori. figurile alese de copil pot varia în funcție de imaginația și îndemânarea acestuia. 4.trunchi de copac. se vor face ramurile. Mediatorul poate observa ( și chiar comenta) alegerea făcută de fiecare copil pentru poziția ocupată în cadrul grupului (coroanei copacului). Copacul poate fi împodobit cu obiectele decorative (flori. Materialele necesare: Lut pentru olărit. dezvoltarea abilităților motrice Scopuri specifice: . cu mijloace și prin tehnici alese de fiecare în funcție de imaginație.pentru copii: a realiza un obiect cu valoare estetică și/sau practică. Cu ajutorul palmelor vopsite în diferite culori. Koh-I-Noor. palete pentru amestec vopsea. Pentru menținerea plasticității pastei pe timpul lucrului. a asista copilul și părintele și a interveni acolo unde este necesar pentru a facilita activitatea creativă. va decupa trunchiul și-l va lipi pe foaia de desen. pe o suprafață de plastic. dezvoltarea simțului artistic. La fel ca și la activitățile precedente. păsări. fructe. ramurile și toate ornamentele (frunze. se recomandă păstrarea mânilor umede prin înmuierea periodică într-un vas cu apă. profesori. MODELAJ ÎN PLASTILINĂ și PICTURĂ CERAMICĂ Scopul general al activității: stimularea creativității. copilul poate lucra independent sau cu ajutorul părintelui. Astfel. precum și asupra caracteristicilor sugerate de mijloacele de exprimare și reprezentare a persoanei sale. Se încurajează creativitatea! Tehnica picturii cu mâinile poate fi înlocuită cu orice altă tehnică ce permite copilului realizarea scopului propus în cadrul activității. dar și practică. copacul rezultat reflectând grupul care a creat împreună lucrarea. a cultiva sentimentul utilității și convingerea de a fi capabil să realizeze lucruri cu valoare atât artistică. pensule. pentru a reduce aderența acesteia. pentru mediatori: a transmite copilului tehnici de modelaj în lut. O variantă de realizare a activității este crearea unei lucrări în grup. etc) vor fi realizate individual. .

mediatorul va oferi scurte explicații și – dacă este cazul – o demonstrație asupra tehnicii de lucru. prin desene. alături de părinte.și propune s-o realizeze și va încuraja. ATELIER DECORATIV . pentru părinți: a reflecta la propriul copil și la personalitatea acestuia. exersarea aptitudinilor plastice. Părinții vor asista copiii. recomandarea . 3. foarfeci. dezvoltarea motricității fine și a coordonării motorii. a încuraja manifestările creative ale copiilor. Copiii vor alege modul în care să-și personalizeze tricoul. fundă decorativă. copiii sunt invitați să creeze un peisaj sau o scenă pe planșete de desen. Mediatorul va recomanda ca fiecare copil să aleagă în mod independent figurina pe care. a încuraja copilul în manifestarea creativității și a-i aprecia performanțele. Părinții vor asista copilul pe timpul lucrului. material organza. dezvoltarea simțului artistic. adeziv pentru textile. creioane Descrierea activității: Mediatorul va distribui tricourile și materialele de lucru. culori pentru materiale textile. apoi va enunța pe scurt scopul activității. reprezentarea propriei persoane printr-o imagine cu valoare simbolică. Pentru realizarea graficii. pensulă. acestea sunt pictate și semnate cu numele copilului. coli albe A4. astfel încât să îi reprezinte a șa cum se percep ei. După distribuirea materialelor fiecărui copil. stimularea imaginației. 5. După uscarea figurinelor realizate din de modelaj cu întărire la contact cu aerul. aceștia se pot ajuta de colile A4 pentru a realiza o schiță a compoziției care va fi ulterior transpusă pe tricou. texte și compoziție grafică.TRICOURI Scopul general al activității: stimularea creativității. consolidarea identității asumate de copil Scopuri specifice: . a observa modul în care se reprezintă copilul și a-l ajuta să se reprezinte prin caracteristicile observate pe timpul lucrului cu acesta. Va face recomandări privind modul de lucru și utilizarea materialelor puse la dispoziție.(Le vom picta a 2 zi) La final lucrările se expun într-un spațiu adecvat pentru a fi prezentate de către copil în cadrul grupului. ca și cum ar „picta” cu ajutorul plastilinei.Este o modalitate de realizare a activității recomandată mai ales pentru lucrul cu copii cu vârste cuprinse între 7/8 și 16 ani. pentru mediatori: a transmite cunoștințe de pictură pe material textil. Cu ajutorul plastilinei.pentru copii: a personaliza un obiect vestimentar propriu. punându-le la dispoziție materialele și ustensilele necesare. 2. progresul realizat de copil. Materialele necesare: tricouri albe fără inscripții sau imagini imprimate. mărgele adezive.

astfel încât conținutul exprimat prin decorarea tricourilor să fie completat de trăsături ilustrate prin intermediul desenelor pe față sau pe mâini. asupra calită ților care îi definesc. Cu unii copii daca e cazul. IMPORTANT: In timpul atelierelor cat copii sunt ocupati cu activitati psihologii trebuie sa faca consiliere cu parintii.fiind de a lăsa libertate deplină și a interveni în mod direct cât mai puțin. . în cadrul căreia fiecare copil își va prezenta realizarea. Opțional. Părinții pot sprijini copilul prin discuții asupra felului în care se reprezintă aceștia. După ce toți copiii au terminat de decorat tricourile se va organiza o paradă a tricourilor. Ar fi bine sa-si noteze cazurile mai dificile astfel incat sa se poata lua legatura ulterior cu ei in vederea consilierii. doar la solicitarea ajutorului de către copii. copiilor le pot fi puse la dispoziție culori pentru body painting.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful