Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

”Investeşte în oameni!”

DESCRIEREA CADRULUI DE APLICARE A SOLUȚIILOR EDUCAȚIONALE ALTERNATIVE În cadrul atelierelor de creație organizate, am reunit cei trei factori care concură în mod nemijlocit la integrarea școlară: copilul, părintele și cadrul didactic. Fiecare copil participă însoțit de unul dintre părinți, și fiecare cadru didactic lucrează cu o grupă de 8 astfel de perechi copil-părinte. În elaborarea soluțiilor alternative educaționale s-a avut în vedere combinarea principiilor didactice și a celor ce țin de psihologia dezvoltării, în cadrul unor activități și contexte care să permită utilizarea și dezvoltarea capacităților creatoare ale copiilor, în conformitate cu caracteristicile fiecărei grupe de vârstă, prin metode interactive ludice și utilizând materiale cât mai accesibile tuturor copiilor. Soluțiile propuse se implementează într-o secvență care să creeze un cadru ce asigură următoarele funcții: Transmiterea mesajului către participanți, cu referire la importanța educației în asigurarea viitorului copilului și la datoria adulților de-a asigura condițiile realizării potențialului fiecărui copil Modificarea atitudinii părinților față de școală, în sensul creșterii importanței educației formale și informale în preocuparea părinților Impulsionarea copiilor în direcția descoperirii propriilor capacități și interese, precum și încurajarea interacțiunii cu copii cu cerințe educaționale speciale diferite de cele proprii Înțelegerea reciprocă de către părinți și cadre didactice, și schimbul de opinii și cunoștințe asupra nevoilor și oportunităților copilului Dat fiind că scopurile fiecărei activități și funcțiile acesteia relativ la participanți sunt foarte diferite, în continuare este redat modelul de combinare a acestor soluții educaționale alternative, așa cum a fost conceput în cadrul proiectului. Din punct de vedere metodologic, succesiunea activităților propuse a fost una care să creeze o anumită dinamică a grupului pe parcursul celor doua zile. Pentru punerea în contact și inițierea rela țiilor între copii, părinți și mediatorii școlari a fost concepută o activitate prin care aceștia se prezintă pe scurt prin câteva cuvinte în cadrul unui joc („Numele”) cu mai multe variante de desfășurare. Această activitate împreună cu activitățile 2, 3 și 4 („Autoportret”, „Copacul prieteniei” și „Lumea mea”) constituie o

părinte. acesta fiind organizat sub forma unui concurs. Activitatea „Atelier decorativ – tricouri”. a doua activitate pune împreună aceste descrieri creând un spațiu comun al participanților. ce calități are. După fiecare activitate lucrările (care au numele copiilor pe ele) sunt expuse într-un spațiu la care accesul va fi permanent. cine-i sunt prietenii. este prilejul pentru copii de a se pregăti – prin personalizarea unui tricou alb – pentru spectacolul final și pentru festivitatea de premiere cu care se încheie această săptămână. „Copacul prieteniei” și „Lumea mea” – constau în pictură și colaje prin care copiii (ajutați de părinți și îndrumați de mediatori) se ”prezintă” într-o manieră grafică. „Atelierul de olărit”. Dacă prima activitate permite o auto-descriere prin care ceilalți pot cunoaște mai bine copilul. etc. Ultimele activități inițiază o nouă fază a relațiilor de grup. în care fiecare cuplu participant va fi recompensat pentru prestația sa. Ultima activitate redă felul în care percepe lumea din jur copilul. iar pentru ca ideea educației să constituie un impuls convingător pentru părinți și copil în egală măsură. Activitatea „Micii meșteri mari” (activitate ce antrenează motricitatea fină. . și se oferă ocazia prezentării pe scurt a fiecărui copil. mediator școlar și a specialiștilor din proiect. ocazie cu care atât copiii cât și părinții au un motiv în plus să reflecteze la copil: cine este. cum arată universul său interior. astfel încât solicitarea copilului pe parcursul zilei să fie marcată și de momente ce presupun mai puțin efort. și pregătesc partea finală a seriei de activități. respectiv competiția. „Modelajul în plastilină” și „Atelierul de pictură ceramică” – permit exersarea unor noi aptitudini ale copilului și exprimarea prin intermediul creațiilor. (ne orientam la fata locului daca o facem) Toate soluțiile educative propuse spre implementare beneficiază de expertiza metodologică a cadrelor didactice. Următoarele activități – „Autoportret”. activitățile sunt completate cu consiliere psihologică. acesta având posibilitatea să se exprime în modalități variate și să descopere/exerseze potențialul său în zona creativității artistice. dar și imaginația) este inserată cu scop recreativ.unitate metodologică prin care se facilitează interacțiunile între participanți pe timpul primei zile. ce reprezintă. Următoarele trei activități constituie o altă unitate metodologică. „Cupluri și talente” va da ocazia fiecărui cuplu copil-părinte să prezinte un „număr” în cadrul spectacolului final.

După ce se prezintă și acesta. - pentru mediatori: ocazia de a se prezenta celorlalți. a se reflecta prin intermediul reacțiilor celorlalți față de persoana sa. reținând capătul de sfoară. a-și întări sentimentul apartenenței la categoria părinților cu copii cu dizabilități. Acel copil trebuie să spună numele celui care a aruncat-o. iar la final va exista o rețea de fire unind toți membrii grupului. 1. înainte de a continua activitatea. Nu există o ordine prestabilită a primirii mingii. aruncându-l la următoarea persoană. a reține persoanele din grupul cu care urmează să lucreze (nume și amănunte semnificative) Materialele necesare: o minge pentru fiecare grup de 6-12 participanți sau un ghem de sfoară groasă Descrierea activității: Noul grup stă într-un cerc. . astfel încât ghemul se derulează de la cel care aruncă la cel care prinde. copilul care ţine mingea o aruncă oricărui copil. Jocul continuă până când fiecare reţine numele tuturor din grupul lor. de a se (re)cunoaște prin ceea ce părintele spune în prezentarea copilului unor terți. a reflecta despre propria persoană în prezentarea sa. Când fiecare a fost anunţat şi mingea e din nou la început. (în cazul copiilor care nu se pot prezenta singuri) ocazia de a fi reflectat de către părinte. Dacă un copil nu poate să spună numele aruncătorului. lasă ghemul să se deruleze în continuare. a reflecta despre propria persoană în prezentarea sa. „NUMELE ” Scopul general al activității : Prezentarea participanților și reținerea numelor acestora de către fiecare din grup Scopuri specifice: . în cercul format de grup se vor forma fire care unesc pe fiecare din membri cu o altă persoană. Mărimea grupului este de 6-12 persoane.Prezentarea soluțiilor alternative educaționale În continuare sunt prezentate în detaliu soluțiile alternative educaționale. - pentru părinți: ocazia de a se prezenta celorlalți. Mingea este trecută de la unul la altul în jurul cercului. În acest fel. exersarea capacității de memorare. nu mai mult de 12 persoane. Cel care s-a prezentat aruncă ghemul. ținând de sfoară. O variantă de aplicare a activității presupune înlocuirea mingii cu un ghem de sfoară. trebuie să întrebe şi să repete numele. şi fiecare copil care primeşte mingea îşi spune numele tare și clar (de regulă numele mic).pentru copii: ocazia de a se prezenta celorlalți. Unui copil i se dă o minge.

- pentru părinți: ocazia de a reflecta la copil și la calitățile acestuia. mediatorul poate să sprijine și el activitatea cuplului părinte-copil. a reflecta la propria persoană și a contura o imagine de sine mai coerentă. urmată de umplerea cu culoare. palete amestec culori. care vor să fie cunoscute de ceilalți. cunoaștere. creatoare. Materialele necesare: coli de hârtie A4 sau A3. Palmele vor fi lipite în formă de cerc. copiii semnându-se în dreptul palmei. pot decupa și lipi forme diferite (inimioare. copilul putând apela la ajutorul acestuia. sau primind sugestii din partea acestuia. sau prin trasarea conturului palmei cu marker. La sfârșit fiecare își va prezenta coala celorlalți. perforator forme. lipici solid sau lichid. poliglace color. markere color/negru. „AUTOPORTRET” Scopul general al activității: Prezentare. exersarea calităților și aptitudinilor artistice. dezvoltarea imaginației creatoare. În funcție de capacitatea copilului de-a realiza sarcina. Descrierea activității: Grupul va sta în jurul unei mese rotunde/pătrate. . Apoi. Scopuri specifice: . copilul va fi invitat să folosească materialul pus la dispoziție pentru a-și personaliza coala. Activitatea poate fi desfășurată în alte variante: Pot palma o planșă comună. a întări legătura între părinte și copil prin aprobarea și susținerea acestuia din urmă în acțiunile sale. dar și de a-l vedea realizând ceva concret. Fiecare copil va primi cate o coală de hârtie și i se va cere să-și amprenteze coala cu palma/degetele.pentru copii: ocazia de a se descrie prin caracteristici și calități. dezvoltarea stimei de sine. animale etc). dezvoltarea abilităților artistico-plastice. a scrie calități. pe parcursul perioadei atelierului. Acest lucru poate fi realizat fie prin impregnarea palmei cu vopsea urmată de aplicarea pe coală. creioane colorate. Aceasta poate rămâne nefinalizată pentru a fi completată în fiecare zi. ca obiectivare a acestor calități. a se cunoaște și prin intermediul părintelui care îl asistă.2. flori. - pentru mediatori: ocazia de a cunoaște mai bine copiii și părinții acestora. acesta poate lucra independent sau cu ajutorul părintelui. foarfece simplu/model. vopsea nontoxică. Copiii au posibilitatea de a se desena ceva reprezentativ pentru ei. așa cum este reflectată în desenul realizat. a contribui la o mai bună reflectare a copilului prin recunoașterea și confirmarea imaginii acestuia. sentimente. Pe parcursul activității. mesaje.

socializare. colegi de școală sau prieteni din grupul cu care desfășoară activitatea). De altfel. Copilul va trebui să deseneze pe o coală de culoare maro un . coli colorate. a ajuta copilul în integrarea lumii din jur prin includerea relațiilor și persoanelor cu care are relații semnificative. frați sau surori. lipici. cartoane colorate. a ajuta la dezvoltarea creativității prin propunerea de tehnici inovative în realizarea desenului. Scopuri specifice: . alți membri ai familiei extinse. Pot scrie numele/prenumele. părintele are ocazia de-a consta că lumea copilului nu se reduce la propria persoană. să lipească o formă. legătura între palmă şi copac este realizată în cadrul limbajului mimico-gestual. și în dreptul fiecărei litere să scrie o calitate. As opta pentru aceasta varianta. prieteni. conștientizarea tipului și distanței din relațiile cu cei din jur. astfel încât rezultă un copac în coroana căruia apar palmele fiecărui participant. „COPACUL PRIETENIEI” Scopul general al activității: Dezvoltarea creativității. carioci și creioane colorate. consolidarea reprezentării sale în cadrul rețelei sociale în centru căreia se află copilul. 3. La finalul activităţii lucrările realizate sunt expuse şi fiecare copil îşi poate prezenta celorlalţi desenul realizat. că în viața acestuia sunt incluse și alte persoane). bloc desen. copilul să-și completeze rețeaua de prieteni. Descrierea activității: Scopul activităţii este ca. prin limitarea prea mare a libertății și independenței copilului.pentru copii: a se defini și descrie prin relațiile cu cei apropiați (părinți. fructe etc).Pot confecționa lucrări (fosind materialul pus la dispozitie) și să le așeze într-un cerc. Materialele necesare: culori tempera. pensule. în cazul copiilor cu dizabilităţi de auz sau de vorbire. iar acest lucru se poate reflecta în cadrul lucrărilor acestora. o altă variantă de realizare presupune combinarea cu activitatea „Copacul prieteniei”. creatoare. materiale decorative (frunze. prin creaţia sa. să deseneze (este important ca aceste adaosuri să corespundă cu litera și să aibă conotație pozitivă). pentru mediatori: ocazia de a cunoaște mai bine copiii și părinții acestora. consolidarea relațiilor de prietenie. a-și regla distanța din relația cu copilul (mai ales în acele cazuri în care se manifestă o relație fuzională. pentru părinți: a reflecta la propria relație cu copilul și a acestuia cu celelalte persoane. exersarea calităților și aptitudinilor artistice. De asemenea. Activitatea se realizează individual.

a-l încuraja în manifestarea creativității și a-i aprecia realizările. pentru mediatori: a transmite copilului tehnici de modelaj în lut. dar și practică. plastilină. Pentru menținerea plasticității pastei pe timpul lucrului.pentru copii: a realiza un obiect cu valoare estetică și/sau practică. profesori. Materialele necesare: Lut pentru olărit. Mediatorul poate observa ( și chiar comenta) alegerea făcută de fiecare copil pentru poziția ocupată în cadrul grupului (coroanei copacului). Trebuie ținut cont de timpul relativ rapid de întărire a pastei. pensule. a asista copilul și părintele și a interveni acolo unde este necesar pentru a facilita activitatea creativă. figurile alese de copil pot varia în funcție de imaginația și îndemânarea acestuia. astfel încât execuția figurinei să nu dureze foarte mult. –Mergem pe aceasta varianta În această variantă se va încuraja originalitatea: dacă trunchiul va fi unic și realizat de oricare dintre cei din grup. copacul rezultat reflectând grupul care a creat împreună lucrarea. dezvoltarea simțului artistic. precum și asupra caracteristicilor sugerate de mijloacele de exprimare și reprezentare a persoanei sale. Se încurajează creativitatea! Tehnica picturii cu mâinile poate fi înlocuită cu orice altă tehnică ce permite copilului realizarea scopului propus în cadrul activității.trunchi de copac. fructe. Aceasta se prezinta sub formă de calup paralelipipedic și se modelează liber. pentru a reduce aderența acesteia. ramurile și toate ornamentele (frunze. păsari etc) În locul frunzelor va atașa numele prietenilor lui (colegi de școală. pe o suprafață de plastic. se recomandă păstrarea mânilor umede prin înmuierea periodică într-un vas cu apă. pentru părinți: a asista copilul și a-i acorda sprijin când este necesar. vecini etc. La fel ca și la activitățile precedente. va decupa trunchiul și-l va lipi pe foaia de desen. Cu pastă de modelaj cu întărire la contact cu aerul. copilul poate lucra independent sau cu ajutorul părintelui. fructe. O variantă de realizare a activității este crearea unei lucrări în grup. flori. descărcarea tensiunilor afective. etc) vor fi realizate individual. MODELAJ ÎN PLASTILINĂ și PICTURĂ CERAMICĂ Scopul general al activității: stimularea creativității. tempera/vopsea Descrierea activității: Activitățile vor fi realizate în următoarea succesiune: 1. ATELIERUL DE OLĂRIT. cu mijloace și prin tehnici alese de fiecare în funcție de imaginație. 4. palete pentru amestec vopsea. Cu ajutorul palmelor vopsite în diferite culori. inclusiv prieteni noi din cadrul grupului participant la activitate). relaxare. Copacul poate fi împodobit cu obiectele decorative (flori. . dezvoltarea abilităților motrice Scopuri specifice: . Koh-I-Noor. a dezvolta motricitatea fină și coordonarea mâinilor. Astfel. păsări. a cultiva sentimentul utilității și convingerea de a fi capabil să realizeze lucruri cu valoare atât artistică. se vor face ramurile.

recomandarea . a observa modul în care se reprezintă copilul și a-l ajuta să se reprezinte prin caracteristicile observate pe timpul lucrului cu acesta. a încuraja manifestările creative ale copiilor. Părinții vor asista copiii. prin desene. 3. pentru părinți: a reflecta la propriul copil și la personalitatea acestuia.(Le vom picta a 2 zi) La final lucrările se expun într-un spațiu adecvat pentru a fi prezentate de către copil în cadrul grupului. stimularea imaginației. Copiii vor alege modul în care să-și personalizeze tricoul. Cu ajutorul plastilinei. apoi va enunța pe scurt scopul activității. Părinții vor asista copilul pe timpul lucrului. alături de părinte.Este o modalitate de realizare a activității recomandată mai ales pentru lucrul cu copii cu vârste cuprinse între 7/8 și 16 ani. progresul realizat de copil. 5. dezvoltarea motricității fine și a coordonării motorii. fundă decorativă. acestea sunt pictate și semnate cu numele copilului. 2. dezvoltarea simțului artistic. a încuraja copilul în manifestarea creativității și a-i aprecia performanțele.și propune s-o realizeze și va încuraja. pensulă. Materialele necesare: tricouri albe fără inscripții sau imagini imprimate. material organza. creioane Descrierea activității: Mediatorul va distribui tricourile și materialele de lucru. astfel încât să îi reprezinte a șa cum se percep ei. ca și cum ar „picta” cu ajutorul plastilinei. texte și compoziție grafică. foarfeci. Va face recomandări privind modul de lucru și utilizarea materialelor puse la dispoziție. Mediatorul va recomanda ca fiecare copil să aleagă în mod independent figurina pe care.pentru copii: a personaliza un obiect vestimentar propriu. ATELIER DECORATIV . culori pentru materiale textile. copiii sunt invitați să creeze un peisaj sau o scenă pe planșete de desen. Pentru realizarea graficii. consolidarea identității asumate de copil Scopuri specifice: . punându-le la dispoziție materialele și ustensilele necesare. reprezentarea propriei persoane printr-o imagine cu valoare simbolică. exersarea aptitudinilor plastice. mediatorul va oferi scurte explicații și – dacă este cazul – o demonstrație asupra tehnicii de lucru. mărgele adezive. aceștia se pot ajuta de colile A4 pentru a realiza o schiță a compoziției care va fi ulterior transpusă pe tricou. După uscarea figurinelor realizate din de modelaj cu întărire la contact cu aerul. După distribuirea materialelor fiecărui copil. adeziv pentru textile. coli albe A4. pentru mediatori: a transmite cunoștințe de pictură pe material textil.TRICOURI Scopul general al activității: stimularea creativității.

IMPORTANT: In timpul atelierelor cat copii sunt ocupati cu activitati psihologii trebuie sa faca consiliere cu parintii. Părinții pot sprijini copilul prin discuții asupra felului în care se reprezintă aceștia. Opțional. asupra calită ților care îi definesc. în cadrul căreia fiecare copil își va prezenta realizarea. Ar fi bine sa-si noteze cazurile mai dificile astfel incat sa se poata lua legatura ulterior cu ei in vederea consilierii. Cu unii copii daca e cazul. După ce toți copiii au terminat de decorat tricourile se va organiza o paradă a tricourilor. doar la solicitarea ajutorului de către copii. astfel încât conținutul exprimat prin decorarea tricourilor să fie completat de trăsături ilustrate prin intermediul desenelor pe față sau pe mâini.fiind de a lăsa libertate deplină și a interveni în mod direct cât mai puțin. . copiilor le pot fi puse la dispoziție culori pentru body painting.