Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

”Investeşte în oameni!”

DESCRIEREA CADRULUI DE APLICARE A SOLUȚIILOR EDUCAȚIONALE ALTERNATIVE În cadrul atelierelor de creație organizate, am reunit cei trei factori care concură în mod nemijlocit la integrarea școlară: copilul, părintele și cadrul didactic. Fiecare copil participă însoțit de unul dintre părinți, și fiecare cadru didactic lucrează cu o grupă de 8 astfel de perechi copil-părinte. În elaborarea soluțiilor alternative educaționale s-a avut în vedere combinarea principiilor didactice și a celor ce țin de psihologia dezvoltării, în cadrul unor activități și contexte care să permită utilizarea și dezvoltarea capacităților creatoare ale copiilor, în conformitate cu caracteristicile fiecărei grupe de vârstă, prin metode interactive ludice și utilizând materiale cât mai accesibile tuturor copiilor. Soluțiile propuse se implementează într-o secvență care să creeze un cadru ce asigură următoarele funcții: Transmiterea mesajului către participanți, cu referire la importanța educației în asigurarea viitorului copilului și la datoria adulților de-a asigura condițiile realizării potențialului fiecărui copil Modificarea atitudinii părinților față de școală, în sensul creșterii importanței educației formale și informale în preocuparea părinților Impulsionarea copiilor în direcția descoperirii propriilor capacități și interese, precum și încurajarea interacțiunii cu copii cu cerințe educaționale speciale diferite de cele proprii Înțelegerea reciprocă de către părinți și cadre didactice, și schimbul de opinii și cunoștințe asupra nevoilor și oportunităților copilului Dat fiind că scopurile fiecărei activități și funcțiile acesteia relativ la participanți sunt foarte diferite, în continuare este redat modelul de combinare a acestor soluții educaționale alternative, așa cum a fost conceput în cadrul proiectului. Din punct de vedere metodologic, succesiunea activităților propuse a fost una care să creeze o anumită dinamică a grupului pe parcursul celor doua zile. Pentru punerea în contact și inițierea rela țiilor între copii, părinți și mediatorii școlari a fost concepută o activitate prin care aceștia se prezintă pe scurt prin câteva cuvinte în cadrul unui joc („Numele”) cu mai multe variante de desfășurare. Această activitate împreună cu activitățile 2, 3 și 4 („Autoportret”, „Copacul prieteniei” și „Lumea mea”) constituie o

este prilejul pentru copii de a se pregăti – prin personalizarea unui tricou alb – pentru spectacolul final și pentru festivitatea de premiere cu care se încheie această săptămână. cine-i sunt prietenii. Activitatea „Atelier decorativ – tricouri”. „Modelajul în plastilină” și „Atelierul de pictură ceramică” – permit exersarea unor noi aptitudini ale copilului și exprimarea prin intermediul creațiilor. acesta având posibilitatea să se exprime în modalități variate și să descopere/exerseze potențialul său în zona creativității artistice. Dacă prima activitate permite o auto-descriere prin care ceilalți pot cunoaște mai bine copilul. După fiecare activitate lucrările (care au numele copiilor pe ele) sunt expuse într-un spațiu la care accesul va fi permanent. ce calități are. activitățile sunt completate cu consiliere psihologică. Următoarele activități – „Autoportret”. acesta fiind organizat sub forma unui concurs. „Cupluri și talente” va da ocazia fiecărui cuplu copil-părinte să prezinte un „număr” în cadrul spectacolului final. și se oferă ocazia prezentării pe scurt a fiecărui copil. . ocazie cu care atât copiii cât și părinții au un motiv în plus să reflecteze la copil: cine este. respectiv competiția. Următoarele trei activități constituie o altă unitate metodologică. și pregătesc partea finală a seriei de activități. Ultima activitate redă felul în care percepe lumea din jur copilul. iar pentru ca ideea educației să constituie un impuls convingător pentru părinți și copil în egală măsură. dar și imaginația) este inserată cu scop recreativ. Ultimele activități inițiază o nouă fază a relațiilor de grup. (ne orientam la fata locului daca o facem) Toate soluțiile educative propuse spre implementare beneficiază de expertiza metodologică a cadrelor didactice. părinte. a doua activitate pune împreună aceste descrieri creând un spațiu comun al participanților. „Copacul prieteniei” și „Lumea mea” – constau în pictură și colaje prin care copiii (ajutați de părinți și îndrumați de mediatori) se ”prezintă” într-o manieră grafică. „Atelierul de olărit”. astfel încât solicitarea copilului pe parcursul zilei să fie marcată și de momente ce presupun mai puțin efort. ce reprezintă. mediator școlar și a specialiștilor din proiect. etc. în care fiecare cuplu participant va fi recompensat pentru prestația sa.unitate metodologică prin care se facilitează interacțiunile între participanți pe timpul primei zile. Activitatea „Micii meșteri mari” (activitate ce antrenează motricitatea fină. cum arată universul său interior.

Nu există o ordine prestabilită a primirii mingii. reținând capătul de sfoară. Mingea este trecută de la unul la altul în jurul cercului. 1. O variantă de aplicare a activității presupune înlocuirea mingii cu un ghem de sfoară. a-și întări sentimentul apartenenței la categoria părinților cu copii cu dizabilități. - pentru mediatori: ocazia de a se prezenta celorlalți. - pentru părinți: ocazia de a se prezenta celorlalți. de a se (re)cunoaște prin ceea ce părintele spune în prezentarea copilului unor terți. Jocul continuă până când fiecare reţine numele tuturor din grupul lor. exersarea capacității de memorare. Dacă un copil nu poate să spună numele aruncătorului. a reflecta despre propria persoană în prezentarea sa. aruncându-l la următoarea persoană. lasă ghemul să se deruleze în continuare. ținând de sfoară. copilul care ţine mingea o aruncă oricărui copil. . Când fiecare a fost anunţat şi mingea e din nou la început. Acel copil trebuie să spună numele celui care a aruncat-o. „NUMELE ” Scopul general al activității : Prezentarea participanților și reținerea numelor acestora de către fiecare din grup Scopuri specifice: .pentru copii: ocazia de a se prezenta celorlalți. a reține persoanele din grupul cu care urmează să lucreze (nume și amănunte semnificative) Materialele necesare: o minge pentru fiecare grup de 6-12 participanți sau un ghem de sfoară groasă Descrierea activității: Noul grup stă într-un cerc. În acest fel.Prezentarea soluțiilor alternative educaționale În continuare sunt prezentate în detaliu soluțiile alternative educaționale. Unui copil i se dă o minge. trebuie să întrebe şi să repete numele. astfel încât ghemul se derulează de la cel care aruncă la cel care prinde. a reflecta despre propria persoană în prezentarea sa. După ce se prezintă și acesta. nu mai mult de 12 persoane. a se reflecta prin intermediul reacțiilor celorlalți față de persoana sa. înainte de a continua activitatea. Cel care s-a prezentat aruncă ghemul. (în cazul copiilor care nu se pot prezenta singuri) ocazia de a fi reflectat de către părinte. Mărimea grupului este de 6-12 persoane. iar la final va exista o rețea de fire unind toți membrii grupului. în cercul format de grup se vor forma fire care unesc pe fiecare din membri cu o altă persoană. şi fiecare copil care primeşte mingea îşi spune numele tare și clar (de regulă numele mic).

Aceasta poate rămâne nefinalizată pentru a fi completată în fiecare zi. copilul va fi invitat să folosească materialul pus la dispoziție pentru a-și personaliza coala. Palmele vor fi lipite în formă de cerc. mesaje. dezvoltarea abilităților artistico-plastice. Pe parcursul activității. Scopuri specifice: . palete amestec culori. - pentru părinți: ocazia de a reflecta la copil și la calitățile acestuia. perforator forme. dar și de a-l vedea realizând ceva concret. a scrie calități. acesta poate lucra independent sau cu ajutorul părintelui. copilul putând apela la ajutorul acestuia. dezvoltarea stimei de sine. exersarea calităților și aptitudinilor artistice. sau primind sugestii din partea acestuia. Materialele necesare: coli de hârtie A4 sau A3.2. vopsea nontoxică. „AUTOPORTRET” Scopul general al activității: Prezentare. markere color/negru. - pentru mediatori: ocazia de a cunoaște mai bine copiii și părinții acestora. Apoi. foarfece simplu/model. animale etc). Copiii au posibilitatea de a se desena ceva reprezentativ pentru ei. pot decupa și lipi forme diferite (inimioare. . a se cunoaște și prin intermediul părintelui care îl asistă. care vor să fie cunoscute de ceilalți. sentimente. pe parcursul perioadei atelierului. Fiecare copil va primi cate o coală de hârtie și i se va cere să-și amprenteze coala cu palma/degetele. cunoaștere. Descrierea activității: Grupul va sta în jurul unei mese rotunde/pătrate. așa cum este reflectată în desenul realizat. Activitatea poate fi desfășurată în alte variante: Pot palma o planșă comună. dezvoltarea imaginației creatoare. Acest lucru poate fi realizat fie prin impregnarea palmei cu vopsea urmată de aplicarea pe coală.pentru copii: ocazia de a se descrie prin caracteristici și calități. poliglace color. a contribui la o mai bună reflectare a copilului prin recunoașterea și confirmarea imaginii acestuia. creatoare. sau prin trasarea conturului palmei cu marker. a întări legătura între părinte și copil prin aprobarea și susținerea acestuia din urmă în acțiunile sale. a reflecta la propria persoană și a contura o imagine de sine mai coerentă. creioane colorate. ca obiectivare a acestor calități. lipici solid sau lichid. copiii semnându-se în dreptul palmei. În funcție de capacitatea copilului de-a realiza sarcina. flori. La sfârșit fiecare își va prezenta coala celorlalți. urmată de umplerea cu culoare. mediatorul poate să sprijine și el activitatea cuplului părinte-copil.

Activitatea se realizează individual. Descrierea activității: Scopul activităţii este ca. colegi de școală sau prieteni din grupul cu care desfășoară activitatea). prieteni. De altfel. lipici. iar acest lucru se poate reflecta în cadrul lucrărilor acestora. părintele are ocazia de-a consta că lumea copilului nu se reduce la propria persoană. exersarea calităților și aptitudinilor artistice. o altă variantă de realizare presupune combinarea cu activitatea „Copacul prieteniei”. a ajuta la dezvoltarea creativității prin propunerea de tehnici inovative în realizarea desenului. alți membri ai familiei extinse. pensule.Pot confecționa lucrări (fosind materialul pus la dispozitie) și să le așeze într-un cerc. copilul să-și completeze rețeaua de prieteni. bloc desen. pentru mediatori: ocazia de a cunoaște mai bine copiii și părinții acestora. La finalul activităţii lucrările realizate sunt expuse şi fiecare copil îşi poate prezenta celorlalţi desenul realizat. socializare. că în viața acestuia sunt incluse și alte persoane). a ajuta copilul în integrarea lumii din jur prin includerea relațiilor și persoanelor cu care are relații semnificative. 3. Materialele necesare: culori tempera. și în dreptul fiecărei litere să scrie o calitate. să deseneze (este important ca aceste adaosuri să corespundă cu litera și să aibă conotație pozitivă). conștientizarea tipului și distanței din relațiile cu cei din jur. creatoare. cartoane colorate. coli colorate. prin limitarea prea mare a libertății și independenței copilului. As opta pentru aceasta varianta. să lipească o formă. fructe etc). pentru părinți: a reflecta la propria relație cu copilul și a acestuia cu celelalte persoane. prin creaţia sa. astfel încât rezultă un copac în coroana căruia apar palmele fiecărui participant. a-și regla distanța din relația cu copilul (mai ales în acele cazuri în care se manifestă o relație fuzională. materiale decorative (frunze. consolidarea relațiilor de prietenie. consolidarea reprezentării sale în cadrul rețelei sociale în centru căreia se află copilul. frați sau surori. Pot scrie numele/prenumele. Scopuri specifice: . „COPACUL PRIETENIEI” Scopul general al activității: Dezvoltarea creativității. Copilul va trebui să deseneze pe o coală de culoare maro un . în cazul copiilor cu dizabilităţi de auz sau de vorbire. legătura între palmă şi copac este realizată în cadrul limbajului mimico-gestual.pentru copii: a se defini și descrie prin relațiile cu cei apropiați (părinți. carioci și creioane colorate. De asemenea.

trunchi de copac. Koh-I-Noor. Astfel. descărcarea tensiunilor afective. a cultiva sentimentul utilității și convingerea de a fi capabil să realizeze lucruri cu valoare atât artistică. Pentru menținerea plasticității pastei pe timpul lucrului. . fructe. pentru părinți: a asista copilul și a-i acorda sprijin când este necesar. Aceasta se prezinta sub formă de calup paralelipipedic și se modelează liber. plastilină. MODELAJ ÎN PLASTILINĂ și PICTURĂ CERAMICĂ Scopul general al activității: stimularea creativității. se recomandă păstrarea mânilor umede prin înmuierea periodică într-un vas cu apă. etc) vor fi realizate individual. ramurile și toate ornamentele (frunze. pentru a reduce aderența acesteia. se vor face ramurile. figurile alese de copil pot varia în funcție de imaginația și îndemânarea acestuia. cu mijloace și prin tehnici alese de fiecare în funcție de imaginație. inclusiv prieteni noi din cadrul grupului participant la activitate). copilul poate lucra independent sau cu ajutorul părintelui. Copacul poate fi împodobit cu obiectele decorative (flori. palete pentru amestec vopsea. copacul rezultat reflectând grupul care a creat împreună lucrarea. a-l încuraja în manifestarea creativității și a-i aprecia realizările. a dezvolta motricitatea fină și coordonarea mâinilor. O variantă de realizare a activității este crearea unei lucrări în grup. vecini etc. ATELIERUL DE OLĂRIT. La fel ca și la activitățile precedente. dezvoltarea simțului artistic. păsări.pentru copii: a realiza un obiect cu valoare estetică și/sau practică. fructe. profesori. pentru mediatori: a transmite copilului tehnici de modelaj în lut. flori. –Mergem pe aceasta varianta În această variantă se va încuraja originalitatea: dacă trunchiul va fi unic și realizat de oricare dintre cei din grup. Cu pastă de modelaj cu întărire la contact cu aerul. păsari etc) În locul frunzelor va atașa numele prietenilor lui (colegi de școală. Mediatorul poate observa ( și chiar comenta) alegerea făcută de fiecare copil pentru poziția ocupată în cadrul grupului (coroanei copacului). pensule. Se încurajează creativitatea! Tehnica picturii cu mâinile poate fi înlocuită cu orice altă tehnică ce permite copilului realizarea scopului propus în cadrul activității. precum și asupra caracteristicilor sugerate de mijloacele de exprimare și reprezentare a persoanei sale. dezvoltarea abilităților motrice Scopuri specifice: . 4. va decupa trunchiul și-l va lipi pe foaia de desen. dar și practică. astfel încât execuția figurinei să nu dureze foarte mult. relaxare. a asista copilul și părintele și a interveni acolo unde este necesar pentru a facilita activitatea creativă. Trebuie ținut cont de timpul relativ rapid de întărire a pastei. pe o suprafață de plastic. tempera/vopsea Descrierea activității: Activitățile vor fi realizate în următoarea succesiune: 1. Cu ajutorul palmelor vopsite în diferite culori. Materialele necesare: Lut pentru olărit.

3. culori pentru materiale textile. texte și compoziție grafică. Cu ajutorul plastilinei. astfel încât să îi reprezinte a șa cum se percep ei.Este o modalitate de realizare a activității recomandată mai ales pentru lucrul cu copii cu vârste cuprinse între 7/8 și 16 ani. dezvoltarea motricității fine și a coordonării motorii. Va face recomandări privind modul de lucru și utilizarea materialelor puse la dispoziție. reprezentarea propriei persoane printr-o imagine cu valoare simbolică. ATELIER DECORATIV . După distribuirea materialelor fiecărui copil. alături de părinte. dezvoltarea simțului artistic. mediatorul va oferi scurte explicații și – dacă este cazul – o demonstrație asupra tehnicii de lucru. Materialele necesare: tricouri albe fără inscripții sau imagini imprimate.(Le vom picta a 2 zi) La final lucrările se expun într-un spațiu adecvat pentru a fi prezentate de către copil în cadrul grupului. material organza. fundă decorativă. 2. consolidarea identității asumate de copil Scopuri specifice: . a încuraja manifestările creative ale copiilor. coli albe A4.pentru copii: a personaliza un obiect vestimentar propriu. Copiii vor alege modul în care să-și personalizeze tricoul. recomandarea . prin desene. Mediatorul va recomanda ca fiecare copil să aleagă în mod independent figurina pe care. După uscarea figurinelor realizate din de modelaj cu întărire la contact cu aerul.și propune s-o realizeze și va încuraja. punându-le la dispoziție materialele și ustensilele necesare. progresul realizat de copil. exersarea aptitudinilor plastice. a observa modul în care se reprezintă copilul și a-l ajuta să se reprezinte prin caracteristicile observate pe timpul lucrului cu acesta. aceștia se pot ajuta de colile A4 pentru a realiza o schiță a compoziției care va fi ulterior transpusă pe tricou. ca și cum ar „picta” cu ajutorul plastilinei. foarfeci.TRICOURI Scopul general al activității: stimularea creativității. Părinții vor asista copiii. mărgele adezive. creioane Descrierea activității: Mediatorul va distribui tricourile și materialele de lucru. stimularea imaginației. a încuraja copilul în manifestarea creativității și a-i aprecia performanțele. copiii sunt invitați să creeze un peisaj sau o scenă pe planșete de desen. 5. pentru părinți: a reflecta la propriul copil și la personalitatea acestuia. pensulă. adeziv pentru textile. Părinții vor asista copilul pe timpul lucrului. Pentru realizarea graficii. acestea sunt pictate și semnate cu numele copilului. pentru mediatori: a transmite cunoștințe de pictură pe material textil. apoi va enunța pe scurt scopul activității.

. Cu unii copii daca e cazul. După ce toți copiii au terminat de decorat tricourile se va organiza o paradă a tricourilor. în cadrul căreia fiecare copil își va prezenta realizarea. Părinții pot sprijini copilul prin discuții asupra felului în care se reprezintă aceștia. doar la solicitarea ajutorului de către copii. Ar fi bine sa-si noteze cazurile mai dificile astfel incat sa se poata lua legatura ulterior cu ei in vederea consilierii. asupra calită ților care îi definesc. IMPORTANT: In timpul atelierelor cat copii sunt ocupati cu activitati psihologii trebuie sa faca consiliere cu parintii.fiind de a lăsa libertate deplină și a interveni în mod direct cât mai puțin. astfel încât conținutul exprimat prin decorarea tricourilor să fie completat de trăsături ilustrate prin intermediul desenelor pe față sau pe mâini. Opțional. copiilor le pot fi puse la dispoziție culori pentru body painting.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful