Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

”Investeşte în oameni!”

DESCRIEREA CADRULUI DE APLICARE A SOLUȚIILOR EDUCAȚIONALE ALTERNATIVE În cadrul atelierelor de creație organizate, am reunit cei trei factori care concură în mod nemijlocit la integrarea școlară: copilul, părintele și cadrul didactic. Fiecare copil participă însoțit de unul dintre părinți, și fiecare cadru didactic lucrează cu o grupă de 8 astfel de perechi copil-părinte. În elaborarea soluțiilor alternative educaționale s-a avut în vedere combinarea principiilor didactice și a celor ce țin de psihologia dezvoltării, în cadrul unor activități și contexte care să permită utilizarea și dezvoltarea capacităților creatoare ale copiilor, în conformitate cu caracteristicile fiecărei grupe de vârstă, prin metode interactive ludice și utilizând materiale cât mai accesibile tuturor copiilor. Soluțiile propuse se implementează într-o secvență care să creeze un cadru ce asigură următoarele funcții: Transmiterea mesajului către participanți, cu referire la importanța educației în asigurarea viitorului copilului și la datoria adulților de-a asigura condițiile realizării potențialului fiecărui copil Modificarea atitudinii părinților față de școală, în sensul creșterii importanței educației formale și informale în preocuparea părinților Impulsionarea copiilor în direcția descoperirii propriilor capacități și interese, precum și încurajarea interacțiunii cu copii cu cerințe educaționale speciale diferite de cele proprii Înțelegerea reciprocă de către părinți și cadre didactice, și schimbul de opinii și cunoștințe asupra nevoilor și oportunităților copilului Dat fiind că scopurile fiecărei activități și funcțiile acesteia relativ la participanți sunt foarte diferite, în continuare este redat modelul de combinare a acestor soluții educaționale alternative, așa cum a fost conceput în cadrul proiectului. Din punct de vedere metodologic, succesiunea activităților propuse a fost una care să creeze o anumită dinamică a grupului pe parcursul celor doua zile. Pentru punerea în contact și inițierea rela țiilor între copii, părinți și mediatorii școlari a fost concepută o activitate prin care aceștia se prezintă pe scurt prin câteva cuvinte în cadrul unui joc („Numele”) cu mai multe variante de desfășurare. Această activitate împreună cu activitățile 2, 3 și 4 („Autoportret”, „Copacul prieteniei” și „Lumea mea”) constituie o

în care fiecare cuplu participant va fi recompensat pentru prestația sa. acesta având posibilitatea să se exprime în modalități variate și să descopere/exerseze potențialul său în zona creativității artistice.unitate metodologică prin care se facilitează interacțiunile între participanți pe timpul primei zile. și pregătesc partea finală a seriei de activități. (ne orientam la fata locului daca o facem) Toate soluțiile educative propuse spre implementare beneficiază de expertiza metodologică a cadrelor didactice. Ultima activitate redă felul în care percepe lumea din jur copilul. ce calități are. astfel încât solicitarea copilului pe parcursul zilei să fie marcată și de momente ce presupun mai puțin efort. respectiv competiția. „Copacul prieteniei” și „Lumea mea” – constau în pictură și colaje prin care copiii (ajutați de părinți și îndrumați de mediatori) se ”prezintă” într-o manieră grafică. „Modelajul în plastilină” și „Atelierul de pictură ceramică” – permit exersarea unor noi aptitudini ale copilului și exprimarea prin intermediul creațiilor. Următoarele activități – „Autoportret”. cum arată universul său interior. „Atelierul de olărit”. Următoarele trei activități constituie o altă unitate metodologică. etc. ce reprezintă. mediator școlar și a specialiștilor din proiect. . este prilejul pentru copii de a se pregăti – prin personalizarea unui tricou alb – pentru spectacolul final și pentru festivitatea de premiere cu care se încheie această săptămână. cine-i sunt prietenii. acesta fiind organizat sub forma unui concurs. Activitatea „Micii meșteri mari” (activitate ce antrenează motricitatea fină. activitățile sunt completate cu consiliere psihologică. părinte. iar pentru ca ideea educației să constituie un impuls convingător pentru părinți și copil în egală măsură. „Cupluri și talente” va da ocazia fiecărui cuplu copil-părinte să prezinte un „număr” în cadrul spectacolului final. Ultimele activități inițiază o nouă fază a relațiilor de grup. ocazie cu care atât copiii cât și părinții au un motiv în plus să reflecteze la copil: cine este. Dacă prima activitate permite o auto-descriere prin care ceilalți pot cunoaște mai bine copilul. și se oferă ocazia prezentării pe scurt a fiecărui copil. După fiecare activitate lucrările (care au numele copiilor pe ele) sunt expuse într-un spațiu la care accesul va fi permanent. a doua activitate pune împreună aceste descrieri creând un spațiu comun al participanților. Activitatea „Atelier decorativ – tricouri”. dar și imaginația) este inserată cu scop recreativ.

O variantă de aplicare a activității presupune înlocuirea mingii cu un ghem de sfoară. a reflecta despre propria persoană în prezentarea sa. Nu există o ordine prestabilită a primirii mingii. „NUMELE ” Scopul general al activității : Prezentarea participanților și reținerea numelor acestora de către fiecare din grup Scopuri specifice: . şi fiecare copil care primeşte mingea îşi spune numele tare și clar (de regulă numele mic). Jocul continuă până când fiecare reţine numele tuturor din grupul lor. Mărimea grupului este de 6-12 persoane. a-și întări sentimentul apartenenței la categoria părinților cu copii cu dizabilități. astfel încât ghemul se derulează de la cel care aruncă la cel care prinde.pentru copii: ocazia de a se prezenta celorlalți. în cercul format de grup se vor forma fire care unesc pe fiecare din membri cu o altă persoană. iar la final va exista o rețea de fire unind toți membrii grupului. După ce se prezintă și acesta. Dacă un copil nu poate să spună numele aruncătorului. Cel care s-a prezentat aruncă ghemul. copilul care ţine mingea o aruncă oricărui copil. - pentru părinți: ocazia de a se prezenta celorlalți. trebuie să întrebe şi să repete numele. - pentru mediatori: ocazia de a se prezenta celorlalți. ținând de sfoară. lasă ghemul să se deruleze în continuare. . exersarea capacității de memorare. 1. Acel copil trebuie să spună numele celui care a aruncat-o. (în cazul copiilor care nu se pot prezenta singuri) ocazia de a fi reflectat de către părinte. Unui copil i se dă o minge. a reține persoanele din grupul cu care urmează să lucreze (nume și amănunte semnificative) Materialele necesare: o minge pentru fiecare grup de 6-12 participanți sau un ghem de sfoară groasă Descrierea activității: Noul grup stă într-un cerc.Prezentarea soluțiilor alternative educaționale În continuare sunt prezentate în detaliu soluțiile alternative educaționale. În acest fel. Mingea este trecută de la unul la altul în jurul cercului. a reflecta despre propria persoană în prezentarea sa. Când fiecare a fost anunţat şi mingea e din nou la început. a se reflecta prin intermediul reacțiilor celorlalți față de persoana sa. reținând capătul de sfoară. înainte de a continua activitatea. de a se (re)cunoaște prin ceea ce părintele spune în prezentarea copilului unor terți. aruncându-l la următoarea persoană. nu mai mult de 12 persoane.

așa cum este reflectată în desenul realizat. pe parcursul perioadei atelierului. Acest lucru poate fi realizat fie prin impregnarea palmei cu vopsea urmată de aplicarea pe coală. lipici solid sau lichid. În funcție de capacitatea copilului de-a realiza sarcina. flori. Scopuri specifice: . a întări legătura între părinte și copil prin aprobarea și susținerea acestuia din urmă în acțiunile sale. copilul putând apela la ajutorul acestuia. poliglace color. mesaje. a reflecta la propria persoană și a contura o imagine de sine mai coerentă. sentimente. sau prin trasarea conturului palmei cu marker.2. creioane colorate. Fiecare copil va primi cate o coală de hârtie și i se va cere să-și amprenteze coala cu palma/degetele. markere color/negru. Materialele necesare: coli de hârtie A4 sau A3. creatoare. copilul va fi invitat să folosească materialul pus la dispoziție pentru a-și personaliza coala. care vor să fie cunoscute de ceilalți. Activitatea poate fi desfășurată în alte variante: Pot palma o planșă comună. - pentru părinți: ocazia de a reflecta la copil și la calitățile acestuia. foarfece simplu/model. „AUTOPORTRET” Scopul general al activității: Prezentare. a se cunoaște și prin intermediul părintelui care îl asistă. dezvoltarea stimei de sine.pentru copii: ocazia de a se descrie prin caracteristici și calități. a contribui la o mai bună reflectare a copilului prin recunoașterea și confirmarea imaginii acestuia. La sfârșit fiecare își va prezenta coala celorlalți. dezvoltarea abilităților artistico-plastice. Apoi. - pentru mediatori: ocazia de a cunoaște mai bine copiii și părinții acestora. urmată de umplerea cu culoare. Pe parcursul activității. dezvoltarea imaginației creatoare. palete amestec culori. . mediatorul poate să sprijine și el activitatea cuplului părinte-copil. ca obiectivare a acestor calități. dar și de a-l vedea realizând ceva concret. Aceasta poate rămâne nefinalizată pentru a fi completată în fiecare zi. animale etc). Descrierea activității: Grupul va sta în jurul unei mese rotunde/pătrate. vopsea nontoxică. perforator forme. copiii semnându-se în dreptul palmei. a scrie calități. cunoaștere. Palmele vor fi lipite în formă de cerc. sau primind sugestii din partea acestuia. exersarea calităților și aptitudinilor artistice. pot decupa și lipi forme diferite (inimioare. acesta poate lucra independent sau cu ajutorul părintelui. Copiii au posibilitatea de a se desena ceva reprezentativ pentru ei.

astfel încât rezultă un copac în coroana căruia apar palmele fiecărui participant. Materialele necesare: culori tempera. De altfel. în cazul copiilor cu dizabilităţi de auz sau de vorbire. coli colorate. bloc desen. alți membri ai familiei extinse. pentru mediatori: ocazia de a cunoaște mai bine copiii și părinții acestora. materiale decorative (frunze.Pot confecționa lucrări (fosind materialul pus la dispozitie) și să le așeze într-un cerc. Pot scrie numele/prenumele. și în dreptul fiecărei litere să scrie o calitate. pensule. că în viața acestuia sunt incluse și alte persoane). prieteni. a ajuta copilul în integrarea lumii din jur prin includerea relațiilor și persoanelor cu care are relații semnificative. La finalul activităţii lucrările realizate sunt expuse şi fiecare copil îşi poate prezenta celorlalţi desenul realizat. 3. să deseneze (este important ca aceste adaosuri să corespundă cu litera și să aibă conotație pozitivă). prin creaţia sa. Copilul va trebui să deseneze pe o coală de culoare maro un . As opta pentru aceasta varianta. pentru părinți: a reflecta la propria relație cu copilul și a acestuia cu celelalte persoane. legătura între palmă şi copac este realizată în cadrul limbajului mimico-gestual. Descrierea activității: Scopul activităţii este ca. creatoare. a-și regla distanța din relația cu copilul (mai ales în acele cazuri în care se manifestă o relație fuzională.pentru copii: a se defini și descrie prin relațiile cu cei apropiați (părinți. să lipească o formă. o altă variantă de realizare presupune combinarea cu activitatea „Copacul prieteniei”. părintele are ocazia de-a consta că lumea copilului nu se reduce la propria persoană. consolidarea reprezentării sale în cadrul rețelei sociale în centru căreia se află copilul. consolidarea relațiilor de prietenie. „COPACUL PRIETENIEI” Scopul general al activității: Dezvoltarea creativității. Scopuri specifice: . prin limitarea prea mare a libertății și independenței copilului. cartoane colorate. a ajuta la dezvoltarea creativității prin propunerea de tehnici inovative în realizarea desenului. De asemenea. colegi de școală sau prieteni din grupul cu care desfășoară activitatea). copilul să-și completeze rețeaua de prieteni. carioci și creioane colorate. exersarea calităților și aptitudinilor artistice. fructe etc). frați sau surori. Activitatea se realizează individual. socializare. conștientizarea tipului și distanței din relațiile cu cei din jur. iar acest lucru se poate reflecta în cadrul lucrărilor acestora. lipici.

Copacul poate fi împodobit cu obiectele decorative (flori. pe o suprafață de plastic. se recomandă păstrarea mânilor umede prin înmuierea periodică într-un vas cu apă. păsări. a cultiva sentimentul utilității și convingerea de a fi capabil să realizeze lucruri cu valoare atât artistică. dezvoltarea simțului artistic. profesori. ramurile și toate ornamentele (frunze. pentru părinți: a asista copilul și a-i acorda sprijin când este necesar. Pentru menținerea plasticității pastei pe timpul lucrului. descărcarea tensiunilor afective. copilul poate lucra independent sau cu ajutorul părintelui. figurile alese de copil pot varia în funcție de imaginația și îndemânarea acestuia. precum și asupra caracteristicilor sugerate de mijloacele de exprimare și reprezentare a persoanei sale. Se încurajează creativitatea! Tehnica picturii cu mâinile poate fi înlocuită cu orice altă tehnică ce permite copilului realizarea scopului propus în cadrul activității. pentru mediatori: a transmite copilului tehnici de modelaj în lut. tempera/vopsea Descrierea activității: Activitățile vor fi realizate în următoarea succesiune: 1. fructe. cu mijloace și prin tehnici alese de fiecare în funcție de imaginație. vecini etc. Astfel. MODELAJ ÎN PLASTILINĂ și PICTURĂ CERAMICĂ Scopul general al activității: stimularea creativității. Cu pastă de modelaj cu întărire la contact cu aerul. relaxare. Trebuie ținut cont de timpul relativ rapid de întărire a pastei. păsari etc) În locul frunzelor va atașa numele prietenilor lui (colegi de școală. Aceasta se prezinta sub formă de calup paralelipipedic și se modelează liber. pentru a reduce aderența acesteia. Koh-I-Noor. La fel ca și la activitățile precedente. copacul rezultat reflectând grupul care a creat împreună lucrarea. O variantă de realizare a activității este crearea unei lucrări în grup.trunchi de copac. Mediatorul poate observa ( și chiar comenta) alegerea făcută de fiecare copil pentru poziția ocupată în cadrul grupului (coroanei copacului). . 4. ATELIERUL DE OLĂRIT. va decupa trunchiul și-l va lipi pe foaia de desen. astfel încât execuția figurinei să nu dureze foarte mult. palete pentru amestec vopsea. Cu ajutorul palmelor vopsite în diferite culori. dar și practică.pentru copii: a realiza un obiect cu valoare estetică și/sau practică. se vor face ramurile. a dezvolta motricitatea fină și coordonarea mâinilor. plastilină. inclusiv prieteni noi din cadrul grupului participant la activitate). dezvoltarea abilităților motrice Scopuri specifice: . a asista copilul și părintele și a interveni acolo unde este necesar pentru a facilita activitatea creativă. pensule. –Mergem pe aceasta varianta În această variantă se va încuraja originalitatea: dacă trunchiul va fi unic și realizat de oricare dintre cei din grup. Materialele necesare: Lut pentru olărit. fructe. a-l încuraja în manifestarea creativității și a-i aprecia realizările. etc) vor fi realizate individual. flori.

și propune s-o realizeze și va încuraja. recomandarea .(Le vom picta a 2 zi) La final lucrările se expun într-un spațiu adecvat pentru a fi prezentate de către copil în cadrul grupului. foarfeci. dezvoltarea motricității fine și a coordonării motorii. a observa modul în care se reprezintă copilul și a-l ajuta să se reprezinte prin caracteristicile observate pe timpul lucrului cu acesta. Mediatorul va recomanda ca fiecare copil să aleagă în mod independent figurina pe care. creioane Descrierea activității: Mediatorul va distribui tricourile și materialele de lucru. ATELIER DECORATIV . Părinții vor asista copilul pe timpul lucrului. Cu ajutorul plastilinei. copiii sunt invitați să creeze un peisaj sau o scenă pe planșete de desen. material organza. a încuraja manifestările creative ale copiilor. pensulă. coli albe A4. Va face recomandări privind modul de lucru și utilizarea materialelor puse la dispoziție. astfel încât să îi reprezinte a șa cum se percep ei. 2. alături de părinte. pentru mediatori: a transmite cunoștințe de pictură pe material textil. texte și compoziție grafică. Copiii vor alege modul în care să-și personalizeze tricoul. progresul realizat de copil. dezvoltarea simțului artistic. ca și cum ar „picta” cu ajutorul plastilinei. 5. reprezentarea propriei persoane printr-o imagine cu valoare simbolică.TRICOURI Scopul general al activității: stimularea creativității. punându-le la dispoziție materialele și ustensilele necesare. fundă decorativă. După uscarea figurinelor realizate din de modelaj cu întărire la contact cu aerul. apoi va enunța pe scurt scopul activității. mărgele adezive. După distribuirea materialelor fiecărui copil. consolidarea identității asumate de copil Scopuri specifice: . Părinții vor asista copiii. acestea sunt pictate și semnate cu numele copilului. stimularea imaginației. prin desene.Este o modalitate de realizare a activității recomandată mai ales pentru lucrul cu copii cu vârste cuprinse între 7/8 și 16 ani. a încuraja copilul în manifestarea creativității și a-i aprecia performanțele. Pentru realizarea graficii.pentru copii: a personaliza un obiect vestimentar propriu. pentru părinți: a reflecta la propriul copil și la personalitatea acestuia. exersarea aptitudinilor plastice. mediatorul va oferi scurte explicații și – dacă este cazul – o demonstrație asupra tehnicii de lucru. culori pentru materiale textile. Materialele necesare: tricouri albe fără inscripții sau imagini imprimate. adeziv pentru textile. 3. aceștia se pot ajuta de colile A4 pentru a realiza o schiță a compoziției care va fi ulterior transpusă pe tricou.

doar la solicitarea ajutorului de către copii. . IMPORTANT: In timpul atelierelor cat copii sunt ocupati cu activitati psihologii trebuie sa faca consiliere cu parintii. Opțional. asupra calită ților care îi definesc. După ce toți copiii au terminat de decorat tricourile se va organiza o paradă a tricourilor. astfel încât conținutul exprimat prin decorarea tricourilor să fie completat de trăsături ilustrate prin intermediul desenelor pe față sau pe mâini. Părinții pot sprijini copilul prin discuții asupra felului în care se reprezintă aceștia. Cu unii copii daca e cazul. în cadrul căreia fiecare copil își va prezenta realizarea.fiind de a lăsa libertate deplină și a interveni în mod direct cât mai puțin. copiilor le pot fi puse la dispoziție culori pentru body painting. Ar fi bine sa-si noteze cazurile mai dificile astfel incat sa se poata lua legatura ulterior cu ei in vederea consilierii.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful