M.Ed.C. I.Ş.J. SUCEAVA,STR. UNIRII, NR. 15 GRUP ŞCOLAR „TOMŞA VODĂ” SOLCA STR.

TOMŞA VODĂ, NR 37 TEL_FAX: 0230477320-0230477320 CHESTIONAR DE AUTOCUNOAŞTERE A STILURILE DE ÎNVĂŢARE PENTRU CLASELE IX-XII Nu există răspunsuri greşite. Răspundeţi o singură dată la fiecare întrebare printr-o singură încercuire a lui DA sau Nu . Sinceritatea este obligatorie în cazul de faţă. Rezultatul testului nu va fi făcut public printre elevii. DA DA DA DA DA DA DA DA NU NU NU NU NU NU NU NU

1.Consideraţi necesare imaginile vizuale la utilizarea calculatorului( bara de meniuri, sublinieri colorate, etc.) ? 2. Când repetaţi sau învăţaţi ceva nou , preferaţi explicaţiile verbale? 3. Înaintea pronunţiei unui cuvânt mai dificil de care nu sunteţi siguri, îl scrieţi întâi pe hârtie? 4. Găsiţi că este mai uşor să vă amintiţi feţele persoanelor decât numele lor? 5. Pronun ţia cu voce tare a frazelor, vă ajută să învăţaţi mai repede o lecţie nou ă ? 6. Când vizitaţi o expoziţie, Vă place să discutaţi cu cineva despre exponate ? 7. Urmăriţi uşor un drum pe hartă ? 8. Vă amintiţi o informaţie nouă pe care aţi auzit-o la radio fără să mai fie nevoie a o repeta? 9. Simţiţi nevoia unor asociaţii între cuvintele noi şi anumite imagini care vă ajută să le înţelegeţi şi memora mai bine şi mai repede ? 10. Vă place să discutaţi şi să vă consultaţi cu cei cunoscuţi în luarea unei decizii ? 11. Reţineţi mai uşor numele persoanelor decât figura lor ? 12. Vă place să desfaceţi obiecte în părţile componente şi să le reparaţi? 13. Vă place să reuniţi părţile componente ale unor obiecte: maşin ă, bicicletă, etc. ? 14. Învăţat funcţiile unor obiecte mai repede , manipulându-le ? 15. Vă place să demonstraţi anumite operaţii cu diverse obiecte? 16 Vă folosiţi de gestica mâinilor când vorbiţi ? 17. Este o falsă problemă textul următor: 5 oameni sap ă un şanţ de 5 metri lungime şi 30 de cm. adâncime într-o oră .În cât timp vor săpa 100 de oameni acelaşi şanţ ? 18. Ai deseori momente de reverie? 19. Crezi că visele au un rol în viaţa noastră ? 20. Când citeşti o carte, îţi imaginezi scenele descrise în text ? 21. Este mai greu să formulezi o problemă decât s-o rezolvi ? 22. Ai idei proprii, originale, cu totul noi ? 23. Este mai uşor să înveţi o definiţie nou ă folosind propriile cuvinte în locul celor din manual? 24. Asociezi de obicei cuvintele noi, învăţate recent cu altele deja cunoscute? 25. Îţi place să povesteşti acţiunea unui film, a unei cărţi ? 26. Povesteşti acţiunea filmului sau a unei cărţi fără multe amănunte? 27. Trăieşti alături de el, succesul sau necazul colegului de bancă? 28. Te exprimi corect şi mai uşor scris decât oral? 29. Când repeţi cele învăţate, ţii cont de volumul informaţiei ? 30. Nu asculţi dacă cineva îţi interzice să pătrunzi dincolo de o uşă interzisă ? Profesor de psihologie,Dana Plevan

DA NU DA NU DA DA DA DA DA NU NU NU NU NU

DA NU DA NU DA NU DA NU DA NU DA NU DA NU DA NU DA NU DA NU DA NU DA NU DA NU DA NU

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

15 GRUP ŞCOLAR „ TOMŞA VODĂ” SOLCA STR. 15 15 14 14 13 13 12 12 11 11 10 10 9 9 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 0 0 Învăţare perceptivă Învăţare cognitivă Profesor de filosofie..J.pdffactory. SUCEAVA . UNIRII.com .XII NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI……………………………………………… CLASA…………………. Aflaţi ce stil de învăţare preferaţi. vă plac şi utilizaţi toate stilurile de învăţare. STR. 10 1 vizuală 17 2 auditivă 3 vizuală 18 4 vizuală 19 20 5 auditiv ă 21 6 auditiv ă 7 vizuală 22 8 auditivă 23 9 vizuală 24 25 11 auditiv ă 12 motorie 26 13 motorie 27 14 motorie 28 15 motorie 29 16 motorie 30 Învăţare perceptivă -total răspunsuri DA: Învăţare cognitivă -total răspunsuri Da: Marcaţi pe graficul de mai jos numărul total de întrebări încercuite cu DA pentru fiecare stil de învăţare. NR. I. Ed. Dana Plevan PDF created with pdfFactory trial version www.Ş. TOMŞA VODĂ.DATA…………………………………………………. Cea mai înaltă curbă indică stilul vostru preferat de învăţare. Dacă curba are o evoluţie aproape egală . NR.M. 37 TEL/FAX: 0230477320-0230477320 INTERPRETAREA DATELOR CHESTIONARULUI REFERITOR LA STILURILE DE ÎNVĂŢARE PENTRU CLASELE IX. încercuind numai întreb ările la care aţi răspuns cu DA.C.