Sunteți pe pagina 1din 3

Rezultate financiare la data 31.12.

2011 Situatia patrimoniului mii lei (ROL)


Inceputul Nr. Rand perioadei A.Active imobilizate: I.Imobilizari necorporale II.Imobilizari corporale III.Imobilizari financiare B.Active circulante: I.Stocuri II.Creante III.Investitii financiare pe termen scurt IV.Casa si conturi la banci C.Cheltuieli in avans D.Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an E.Active circulante nete, respectiv datorii curente nete F.Total active minus datorii curente 04 01 02 03 09 05 06 07 08 10 11 12 13 93.131 0 93.131 0 225.073 6.633 2.300 0 216.140 0 93.358 131.715 224.846 0 0 0 0 0 104.415 0 104.415 0 0 20.929 0 62.669 678 Sfarsitul perioadei 93.131 0 93.131 0 247.248 9.182 2.300 0 235.766 0 124.930 122.318 215.449 0 0 0 0 0 104.415 0 104.415 0 0 20.929 0 99.444 0

G.Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an 14 H.Provizioane pentru riscuri si cheltuieli I.Venituri in avans: -subventii pentru investitii -venituri inregistrate in avans J.Capital si rezerve: I. CAPITAL -capital subscris nevarsat -capital subscris varsat -patrimoniul regiei II. PRIME DE CAPITAL III. REZERVE DIN REEVALUARE: SOLD C SOLD D IV. REZERVE V. REZULTATUL REPORTAT SOLD C 27 24 25 26 19 20 21 22 23 15 16 17 18

SOLD D VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR SOLD C SOLD D Repartizarea profitului CAPITALURI PROPRII - TOTAL Patrimoniul public CAPITALURI - TOTAL

28 29 30 31 32 33 34

0 36.155 0 0 224.846 0 224.846

0 0 9.339 0 215.449 0 215.449

Contul de profit si pierdere mii lei (ROL)


Inceputul Nr. Rand perioadei 1.Cifra de afaceri neta Venituri din exploatare Cheltuieli din exploatare Rezultatul din exploatare Rezultatul din exploatare Profit Rezultatul din exploatare Pierdere Venituri financiare Cheltuieli financiare Rezultatul financiar Rezultatul financiar Profit Rezultatul financiar Pierdere Rezultatul curent Rezultatul curent Profit Rezultatul curent Pierdere Venituri exceptionale Cheltuieli exceptionale Rezultatul exceptional Rezultatul exceptional Profit Rezultatul exceptional Pierdere Venituri totale Cheltuieli totale Rezultatul brut Rezultatul brut Profit Rezultatul brut Pierdere Rezultatul net 58 59 48.206 0 0 9.339 54 55 56 57 0 0 627.406 579.200 0 0 767.765 777.104 50 51 52 53 48.206 0 0 0 0 9.339 0 0 48 49 5.943 0 8.225 0 31 32 40 47 42.263 0 5.943 0 0 17.564 8.225 0 01 09 30 621.463 621.463 579.200 Sfarsitul perioadei 759.540 759.540 777.104

Rezultatul net Profit Rezultatul net Pierdere

62 63

36.155 0

0 9.339

Date Informative
Nr.rd. Numar mediu de salariati 23 An precedent An curent 6 10