Sunteți pe pagina 1din 54

Nr inregistrare ESRO 18927/04.04.

2011 APROBAT, Director General Adjunct Catalin DRAGOI

DOCUMENTAIE de ATRIBUIRE pentru participarea la procedura de achiziie a contractelor de lucrari Imbunatatire nivel tensiune in reteaua de joasa tensiune aferenta prin procedura de Negociere cu publicarea prealabila a unui anunt conform prevederilor OUG nr. 34/2006
COD CPV:

45231400-9 - Lucrari de constructii de linii electrice (Rev.2) 71323100-9 - Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrica (Rev.2)

AVIZAT, Gabriela Pasarica Imputernicit E.ON Moldova Distributie SA

NTOCMIT, Loredana Temneanu Imputernicit E.ON Moldova Distributie SA

SECIUNEA I INFORMAII GENERALE Seciunea I contine informaii generale privind autoritatea contractant, n special cu privire la adres inclusiv telefon, fax, e-mail, persoane de contact, mijloace de comunicare etc, care sunt destinate potenialilor operatori economici interesai s participe la procedura de atribuire. 1. Denumirea autorittii contractante: S.C. E.ON Moldova Distributie S.A. nr. inregistrare la Registrul Comertului J04/162/2002, cod fiscal : RO 14493197, adresa : str. Ciurchi nr. 146-150, cod 700359, Iasi, telefon : 0232 / 40 5999, fax: 0232 / 40 59 98. Societatea comerciala E.ON Moldova Distributie S.A. este cu 51 % capital privat iar restul de 49 % din totalul actiunilor apartin S.C. ELECTRICA S.A. Bucuresti . S.C. E.ON Moldova Distributie S.A. distribuie si comercializeaza energie electrica pe teritoriul judetelor: Bacau, Botosani, Iasi, Neamt, Vaslui si Suceava. 2. Mijloace de comunicare: - Orice comunicare, solicitare, informare, notificare si altele asemenea, trebuie sa fie transmisa in scris. - Orice document scris trebuie inregistrat in momentul transmiterii, respectiv in momentul primirii. - Comunicarea, transmiterea si stocarea informatiilor se realizeaza astfel incat sa se asigure integritatea si confidentialitatea datelor respective. Documentele scrise pot fi transmise prin oricare dintre urmatoarele modalitati: - prin fax; - prin mijloace electronice. 3. In sectiunile I V se gasesc informatii despre: sectiunea I sectiunea II instructiuni generale - instructiuni privind date limita care trebuie respectate si formalitati care trebuie indeplinite in legatura cu participarea la procedura de atribuire - cerintele minime de calificare, precum si documentele care urmeaza sa fie prezentate de ofertanti/candidati pentru dovedirea indeplinirii criteriilor de calificare si selectie; - instructiuni privind modul de elaborare si de prezentare a propunerii tehnice si financiare; - informatii detaliate si complete privind criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare - etc Caiete sarcini si documentatii - atasate anuntului de participare, care se vor descarca in mod gratuit de pe www.e-licitatie.ro Modele de formulare Propunere de contract + conventie

seciunea III sectiunea IV sectiunea V

SECIUNEA II FIA DE DATE A ACHIZIIEI I.a. AUTORITATEA CONTRACTANT Denumire: E.ON MOLDOVA DISTRIBUIE S.A. Adresa: str. Ciurchi, Nr. 146-150 Localitate: Iasi Numr de nregistrare la Registrul Comerului: J 04/ 162 / 2002 Persoana de contact: Gabriela Pasarica In atenia: Biroului Achiziii pentru Retea Electricitate E-mail: gabriela.pasarica@eon-romania.ro

Cod potal: 700359 Tara: ROMNIA Cod de nregistrare fiscal: RO 14493197 Telefon: 0232 / 405623 Fax: 0232 405316; 0232-404324

Adresa de internet a Autoritii contractante: www.eon-romania.ro I.b Principala activitate sau activiti ale autoritii contractante ministere ori alte autoriti publice centrale servicii publice centrale inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local aprare agenii naionale ordine public/siguran naional autoriti locale mediu alte institutii guvernate de legea public economico-financiare instituie european/organizaie internaional sntate altele (specificai) construcii i amenajarea teritoriului protecie social cultur, religie i actv. recreative educaie activiti relevante energie ap pot transport altele (specificai)________________ Autoritatea contractanta achiziioneaz n numele altei autoriti contractante: Da Nu Alte informaii i/sau clarificri pot fi obinute la adresa mai jos menionat: la adresa mai sus menionat altele: (specificai / adresa/fax/interval orar) Iasi, strada Ciurchi nr. 146-150, tel 0232-40.56.23; fax 0232 405.316 si e-mail: gabriela.pasarica@eonromania.ro intre orele 8.00 16.00 Data limita de primire a solicitrilor de clarificri: : 24.06.2011 / Ora limit : 16 Data limita de transmitere a rspunsului la clarificri : 30.06.2011 / Ora limit : 16 I.c. CI DE ATAC Jurisdicia special prevzut de art. 256 din O.U.G. 34/2006 competena de soluionare a contestaiilor revine Consiliului Naional de Soluionare a Contestaiilor Adresa: str. STRAVROPOLEOS , nr.6 , SECTOR 3 Localitatea: BUCURESTI Cod potal: 030084 Tara: ROMANIA E-mail: office@cnsc.ro Telefon: 021- 3104641 Adresa internet: www.cnsc.ro Fax: 021-3104642 Termenul de depunere al contestaiei: 5 zile ncepnd cu ziua urmtoare lurii la cunotin de ctre contestator despre un act al Autoritii contractante pe care l consider nelegal (conform O.U.G. 34/2006, art.256 2 )

I.d. SURSA DE FINANARE : Surse proprii E.ON MOLDOVA DISTRIBUTIE S.A. II: OBIECTUL CONTRACTULUI II.1 Descriere II.1.1 Denumire contract: - Elaborarea documentatiilor tehnico economice faza PTh +CS, - Obtinerea Autorizatiei de construire; - Executia lucrarii; pentru urmatoarele obiective de investitii (loturi) nr denumire lot Imbunatatire nivel tensiune in reteaua de joasa tensiune aferenta PTA 1 Voinesti, jud. 1. Iasi 2. Imbunatatire nivel tensiune in LEA de joasa tensiune aferenta PTA ipileti, com. Popricani, jud. Iasi 3. Imbunatatire nivel tensiune in reteaua de joasa tensiune aferenta PTA 7 si PTA 8 Lunca Cetauii, com. Ciurea, jud. Iasi 4. Imbunatatire nivel tensiune in reteaua de joasa tensiune aferenta PTA 2 Bobuleti, jud. Botosani 5. Imbunatatire nivel tensiune in reteaua de joasa tensiune aferenta PTA 1 Sauca, jud.Vaslui 6. Imbunatatire nivel tensiune in reteaua de joasa tensiune aferenta PTA 1 Pungesti, jud. Vaslui 7. Imbunatatire nivel tensiune in reteaua de joasa tensiune aferenta PTA 1 Mironu, com. Valea Moldovei, jud. Suceava II. 1.2 Denumire contract i locaia lucrrii, locul de livrare sau prestare Lucrri Produse Execuie Execuie Realizare prin orice mijloace corespunztoare cerinelor specificate de autoritate contractant Principala locaie a lucrrii Judetele: Iasi, Suceava, Botosani, Vaslui CPV: 45231400-9 - Lucrari de constructii de linii electrice (Rev.2) Principalul loc de livrare: (daca este cazul) nu este cazul II. 1. 3 Procedura se finalizeaz prin : Contract de achiziie public ncheierea unui acord cadru II. 1.4. Durata de ndeplinere a contractului este explicitata la cap. II.1.7 II.1.5. Informaii privind acordul cadru (dac este cazul) Nu este cazul Acordul cadru cu mai muli operatori Nr. sau, dac este cazul nr. maxim al participanilor al acordului cadru vizat II. 1.6. Valoarea estimat pentru ntreaga durat a contractului : 4.276.335,13 RON fara TVA Cumprare Leasing nchiriere Cumprare n rate

Servicii Categoria serviciului 2A 2B (Se specific din care categorie de servicii aparine obiectul contractului: fie din Anexa 2A , fie din Anexa 2B)

Principalul loc de livrare CPV: 71323100-9 - Servicii de

proiectare a sistemelor de energie electrica (Rev.2)

II.1.7 Divizare pe loturi: Da Nu Ofertele se depun pe: Un singur lot Unul sau mai multe Toate loturile Alte informatii referitoare la loturi: Operatorii economici pot depune oferte pe unul sau mai multe loturi, si anume: durata estim. maxima contract valoare [zile] nr denumire lot estimata lot Durata Durata [lei] fara TVA proiectare executie lucrare Imbunatatire nivel tensiune in reteaua 1. 1.069.092 de joasa tensiune aferenta PTA 1 30 90 ,04 Voinesti, jud. Iasi 2.
Imbunatatire nivel tensiune in LEA de joasa tensiune aferenta PTA ipileti, com. Popricani, jud. Iasi Imbunatatire nivel tensiune in reteaua de joasa tensiune aferenta PTA 7 si PTA 8 Lunca Cetauii, com. Ciurea, jud. Iasi Imbunatatire nivel tensiune in reteaua de joasa tensiune aferenta PTA 2 Bobuleti, jud. Botosani Imbunatatire nivel tensiune in reteaua de joasa tensiune aferenta PTA 1 Sauca, jud.Vaslui Imbunatatire nivel tensiune in reteaua de joasa tensiune aferenta PTA 1 Pungesti, jud. Vaslui Imbunatatire nivel tensiune in reteaua de joasa tensiune aferenta PTA 1 Mironu, com. Valea Moldovei, jud. Suceava

Garantie participare [lei]

20.312 7.053

371.219,4 0 224.028,2 1 1.517.488 ,81 359.836,5 8 323.813,3 6 410.856,7 2 4.276.335 ,13

30

60

3.

30

60

4.256

4.

30

90

28.832

5.

30

60

6.836

6.

30

60

6.152

7.

30

60

7.806

TOTAL II.1.8 Oferte alternative sunt acceptate : Da Nu

II.2. Cantitatea sau scopul contractului : II.2.1. Total cantiti (se vor include eventuale suplimentri i opiuni, dac exista) Lucrarile care se vor executa sunt mentionate in documentatia tehnica pusa la dispozitie solicitantului in format electronic in urma transmiterii unei SCRISORI DE INTENTIE la fax nr 0232/405316. Intrucat documentatia in format electronic este structurata in fisiere de mari dimensiuni, nu poate fi transmisa mail. Operatorul economic trebuie sa se prezinte la sediul E.ON Moldova Distributie SA din Iasi, str. Ciurchi nr. 146 150 cu o memorie auxiliara (stick) pentru preluarea documentatiei. II.2.2 Opiuni: Autoritatea contractant i rezerv dreptul de a modifica cantitile estimate n funcie de necesitile proprii (art. 252 litera j din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile legislative ulterioare). III. CLAUZE SPECIFICE CONTRACTULUI III.1 Alte condiii particulare referitoare la Modelul de CONTRACT trebuie nsuit. contract (dup caz) NOT: nsuirea modelului de contract, se face printr-o Declaraie pe proprie rspundere n care se menioneaz acest lucru sau prin depunerea unei copii semnate i parafate pe

fiecare pagin de ctre ofertant. Contractarea se va face n condiiile prescrise n modelul de contract anexat. Prile pot pe parcursul atribuirii contractului s modifice, de comun acord, clauzele contractuale. n cazul n care, dup stabilirea ctigtorului, Autoritatea Contractant i ctigtorul nu stabilesc de comun acord un alt model de contract, acceptat de ambele pri pana la data limit indicat de Autoritatea Contractant n comunicarea de atribuire, atunci se va utiliza modelul de contract din Documentaia de Atribuire. n cazul n care ctigtorul refuz semnarea contractului n termenul acordat n comunicarea de atribuire, atunci Autoritatea Contractant poate atribuii contractul urmtorului clasat, conform O.U.G.34/2006, art.204, alin.1, considernd ctigtorul ca fiind n incapacitate de a executa contractul. III.2.1. Contract rezervat III.2.2. Altele: Da Da Nu Nu

IV: PROCEDURA IV.1 Procedura selectat: NEGOCIERE CU ANUN DE PARTICIPARE IV.2 Etapa finala de licitaie electronica Da Nu Informaii adiionale despre licitaia electronic: Nu este cazul IV.3. LEGISLAIA APLICAT 1. Ordonana de urgenta a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie publica, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, publicata n Monitorul Oficial al Romniei nr.418/15.05.2006, cu modificarile si completarile ulterioare. 2. H.G.R. nr. 925/19.07.2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie publica din OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie publica, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii,publicata n Monitorul Oficial al Romniei nr.174/20.07.2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Informatii suplimentare privind legislatia in domeniul achizitiilor publice aplicata: www.anrmap.ro sectiunea legislatie V. CRITERII DE PRESELECTIE V.1 Situaia personala a candidatului / ofertantului Declaratie pe proprie raspundere privind informatiile pe care le considera confidentiale si a caror dezvaluire ar prejudicia interesele legitime, in special in ceea ce priveste secretul comercial si proprietatea intelectuala. Da Nu CERTIFICAT de participare la procedura cu ofert independent Da Nu Declaraie privind eligibilitatea Da Nu Daca DA : Se vor enumera toate documentele ofertei si pentru fiecare document se va mentiona daca este confidential sau nu. Documentele din propunerea financiar nu pot fi declarate confidentiale.

Declaraie privind nencadrarea n situaiile

Cerina minima: completare formular F1 ncadrarea n situaiile prevzute la art.180 din Ordonana de urgen nr.34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicat pentru atribuirea contractului de achiziie public. Cerina minima : completare formular B

prevzute la art.181 din O.U.G. 34/2006 Da Nu

ncadrarea n situaiile prevzute la art.181 din Ordonana de urgenta nr.34/2006 ofer autoritii contractante posibilitatea excluderii ofertantului din procedura aplicat pentru atribuirea contractului de achiziie public.

Ofertele depuse de operatorii economici care n ultimii 2 ani nu si-au ndeplinit sau si-au ndeplinit n mod defectuos obligaiile contractuale, din motive imputabile ofertantilor n cauz, fapt care a produs sau este de natur s produc grave prejudicii beneficiarilor acestuia vor fi excluse din procedura conform art 181 alin c1 din Ordonanta 34/2006 Declaraie privind conflictul de interese, Cerina minima : Declaratie pe proprie raspundere conform art. 691 din O.U.G. 34/2006 Ofertantul/Candidatul/Ofertantul asociat /Subcontractantul care are drept membri n cadrul consiliului de Da Nu administraie/organ de conducere sau de supervizare i/sau are acionari ori asociai persoane care sunt so/soie, rud sau afin pn la gradul al patrulea inclusiv sau care se afl n relaii comerciale, astfel cum sunt acestea prevzute la art. 69 lit. a), cu persoane ce dein funcii de decizie n cadrul autoritii contractante este exclus din procedura de atribuire. Certificate constatatoare privind indeplinirea Pentru ofertantii cu sucursale si filiale in teritoriu, cei care obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si participa la prezenta procedura de atribuire cu taxelor catre stat, inclusiv cele locale, precum si imputernicirea societatii-mama, certificatele de plata se a contributiei pentru asigurarile sociale de stat prezinta atat pentru societatea-mama, cat si pentru filiala sau n original sau copie legalizat, valabil la data sucursala participanta la prezenta procedura de atribuire si deschiderii ofertelor (formulare-tip eliberate de imputernicita sa execute lucrarile si sa presteze serviciile. autoritatile competente din tara in care ofertantul este rezident) Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a exclude Respectivele acte se pot depune si in copie din procedura ofertele depuse de operatorii economici lizibila semnata si stampilata pentru care figureaz cu datorii neachitate ctre bugetul de stat ,,conformitate cu originalul" de catre sau ctre bugetul local, conf. 181 alin. c din Ordonanta 34/2006. reprezentatul legal al firmei ofertante Da Nu Pentru IMM-uri daca este cazul - (in Declaratie pe proprie raspundere vederea platii garantiei de participare cu reducere) se solicita dovada ca sunt IMM in conformitate cu Legea 364/2004, completata si actualizata, Da Nu V.2) Capacitatea de exercitare a activitii profesionale (nregistrare) Persoane juridice romane Da Nu Cerina minima obligatorie : 1. Certificat de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comerului (Cod de identificare fiscala) /Autorizaie de funcionare / altele echivalente ) Autorizaie de funcionare / altele echivalente. Documente care dovedesc o forma de nregistrare / atestare ori apartenena din punct de vedere profesional n conformitate cu prevederile legale din tara n care ofertantul este rezident. Este obligatorie prezentarea unui certificat de reziden fiscal valabil pe perioada derulrii contractului. Daca DA:

Persoane fizice romane Da Nu Persoane juridice /fizice strine Da Nu

V. 3.) Situaia economico-financiara

Declaratii privind cifra medie de afaceri n domeniul de activitate aferent obiectului contractului pentru ultimii 3 ani (2008, 2009, 2010):
Da Nu

Valori solicitate pentru cifra de afaceri


nr lot 1. 2. denumire lot Imbunatatire nivel tensiune in reteaua de joasa tensiune aferenta PTA 1 Voinesti, jud. Iasi Imbunatatire nivel tensiune in LEA de joasa tensiune aferenta PTA ipileti, com. Popricani, jud. Iasi Imbunatatire nivel tensiune in reteaua de joasa tensiune aferenta PTA 7 si PTA 8 Lunca Cetauii, com. Ciurea, jud. Iasi Imbunatatire nivel tensiune in reteaua de joasa tensiune aferenta PTA 2 Bobuleti, jud. Botosani Imbunatatire nivel tensiune in reteaua de joasa tensiune aferenta PTA 1 Sauca, jud.Vaslui Imbunatatire nivel tensiune in reteaua de joasa tensiune aferenta PTA 1 Pungesti, jud. Vaslui Imbunatatire nivel tensiune in reteaua de joasa tensiune aferenta PTA 1 Mironu, com. Valea Moldovei, jud. Suceava Valoare cifra afaceri solicitata [RON]

2.031.274

705.316

3.

425.653

4.

2.883.228

5.

683.689

6.

615.245

7.

780.627

Valoarea cifrei de afaceri se va actualiza la cursul euro dat de BNR pentru data 21. 06. 2011 V.4.) Capacitatea tehnica si/sau profesionala Informatii generale Da Nu Se va completa Formularul F4 Daca DA: Se va completa Formular F2 din Sectiunea IV.

Declaratie in care se vor nominaliza toate dotarile specifice, utilajele, echipamentul tehnic, mijloacele de protectia muncii, mijloacele de transport, mijloace fixe pe care ofertantul se angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea contractului Da Nu

Declaratie privind capacitatea profesionala care contine: informatii privind numarul mediu in ultimele 12 luni al personalului angajat, asigurarea cu personal tehnic de specialitate pentru asigurarea controlului calitatii numarul si pregatirea cadrelor de conducere,

Declaratia va fi insotita obligatoriu de; Lista cu personalul care va fi implicat in executia lucrarii, nominalizata, in conformitate cu prevederile cap. 7.1. din Caietele de Sarcini - Structura minima a personalului; copii dupa atestate / taloane autorizare / certificate / etc pentru personalul implicat in executia

precum si a persoanele responsabile implicat in executia lucrarii, cu specializare si grad de autorizare Formular F5 din Sectiunea IV Ofertantul va prezenta numarul de salariati pe nivele de pregatire (ingineri, tehnicieni, etc) si specializarea acestora Da Nu

contractului.

Experiena similara (prin experienta similara intelegem contracte de prestari servicii si executie lucrari, din aceleasi categorii cu cele solicitate in prezenta procedura (enumerate), insotite de recomandari) Da Nu

Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a verifica corectitudinea datelor prezentate prin solicitarea oricarui tip de documente care poate demonstra ca ofertantul a indeplinit acel contract (facturi din care sa rezulte valoarea lucrarilor executate pentru beneficiar, document constatator, etc)

Ofertantul trebuie sa prezinte contracte care sa indeplineasca cumulat urmatoarele conditii: - onorate, incheiate si indeplinite in ultimii 5 ani - au ca obiect : executie lucrari de natura si complexitatea obiectului investitiei ofertat - suma contractelor prezentate ca experienta similara va fi de minim valoarea: lotului pentru care ofertantul depune oferta In cazul asocierii mai multor ofertanti, cerintele privind experienta similara detaliata mai sus trebuie sa fie indeplinite prin cumul de grupul de asociati. Valoarea echivalent n Euro, pentru Fisa de Experienta similara, se va calcula pentru cursul BNR din data 21.06.2011 Recomandri Orice fi (Formular F3) referitoare la un contract ncheiat cu beneficiar / client din Romnia trebuie s fie nsoit de recomandarea din partea beneficiarului/ clientului respectiv. Recomandari de la beneficiari pentru care ofertantul a executat lucrri de natura si complexitatea obiectului supus achizitiei. Recomandarea trebuie s precizeze cel putin urmtoarele aspecte: - modul de ndeplinire a obligatiilor contractuale pe parcursul derulrii contractului respectiv; - dac pe parcursul derularii contractului au fost nregistrate: - neconformitti care au condus la refaceri partiale sau totale de lucrri; - cazuri de accidente tehnice produse din vina exclusiv a operatorului economic; - receptii amnate sau respinse datorit nerespectrii parametrilor. Se va completa Formularul F8 din sectiunea IV Respectivele certificari indica beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor si precizeaza daca au fost efectuate n conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfrsit; declaratie pe proprie raspundere

Lista principalelor contracte de executie lucrari similare efectuate n ultimii 5 ani nsotita de certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari. Da Nu

Obligatii contractuale in desfasurare desfasurare, fata de alti beneficiari/clienti Da Nu Alte autorizri specifice domeniilor de

Atestat ANRE / Autorizatii

specifice serviciilor si

activitate Da Nu

Declaratie pe propria raspundere ca operatorul economic are capacitatea tehnica si organizatorica pentru executarea intregului volum de lucrari ofertate, pe durata derularii contractului. Da Nu Informaii privind asocierea, conform O.U.G. 34/2006, art. 44, 45 Da Nu

lucrarilor ce urmeaza a se realiza in cadrul acestui contract cu o perioada de valabilitate de cel putin 6 luni de la data deschiderii ofertelor a se vedea prevederile cap. 7 din Caietul de Sarcini In situatia in care atestatul ANRE solicitat nu este prezentat sau termenul de valabilitate al acestuia nu este cel mentionat, oferta va fi declarata inacceptabila in conformitate cu prevederile art 36 aliniat 1 litera b din HGR 925/2006 Cerinta privind atestatul ANRE necesar pentru executia lucrarilor va fi indeplinita atat de ofertant cat si de asociat / subcontractant. Cerinta privind atestatul ANRE necesar pentru proiectarea lucrarilor care se vor executa poate fi indeplinita de ofertant sau asociat / subcontractant. declaratie pe proprie raspundere

Ofertantul va prezenta date privind eventualii asociati si/sau subcontractanti. Pentru asociati se vor prezenta aceleasi documente ca si pentru liderul asociatiei. Pentru subcontractanti se vor prezenta Informatii generale si recomandari. n cazul asocierii mai multor ofertanti cerintele privind eligibilitatea (Cap. V.1 Situatia personala a candidatului / ofertantului i Cap V.2 Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare) trebuie sa fie indeplinite de catre fiecare asociat, iar celelalte cerinte privind puncele V.3 Situatia economico-financiara si V.4 Capacitatea tehnic trebuie sa fie indeplinite prin cumul de grupul de asociati. Liderul de asociatie trebuie sa indeplineasca minimum 50% din conditiile prevazute la capitolul V.3 i V.4 n cazul ofertei comune se solicita legalizarea asociatiei la ncheierea contractului. Subcontractarea n cazul ofertantilor care participa la procedura de achizitie cu subcontractanti, cerinta minima privind Cap. V.3 Situatia economico-financiara si Cap. V.4 Capacitatea tehnic va fi indeplinita de catre antreprenorul general (exceptie atestatele ANRE) La oferta tehnic vor fi anexate i contractele / acordurile de subcontractare sau de asociere cu precizarea activitatii care va fi prestat de fiecare asociat sau subcontractant. Candidatul trebuie sa dein Certificarea Sistemului de Management al Calitii conform SR EN ISO 9001 sau similar, cu o perioada de valabilitate de cel putin 6 luni de la data deschiderii ofertelor. Nota: documentele care dovedesc implementarea unui sistem de management al calitatii vor fi prezentate atat de candidat cat si de fiecare asociat/subcontractant in parte Se va tine cont de precizarile Caietului de Sarcini Candidatul trebuie sa dein Certificarea Sistemului de

V.5. Standarde de asigurarea calitii Da Nu

V.6 Informaii privind masurile de protecia

10

mediului Da Nu

V.7. Standarde pentru sisteme de management al sanatatii si securitatii muncii Da Nu

Management al Mediului conform SR EN ISO 14001 sau similar, cu o perioada de valabilitate de cel putin 6 luni de la data deschiderii ofertelor Nota: documentele care dovedesc implementarea unui sistem de management al mediului vor fi prezentate atat de candidat cat si de fiecare asociat/subcontractant in parte Se va tine cont de precizarile Caietului de Sarcini Candidatul trebuie sa dein certificarea sistemului de management al sanatatii si securitatii muncii, conform OHSAS 18001 sau similar cu o perioada de valabilitate de cel putin 6 luni de la data deschiderii ofertelor Nota: documentele care dovedesc implementarea unui sistem de management al sanatatii si securitatii muncii vor fi prezentate atat de candidat cat si de fiecare asociat/subcontractant in parte Se va tine cont de precizarile Caietului de Sarcini, Chestionar de preevaluare PCSMS-99- F13 atasat format electronic (CD) Criterii de selectare/preselectare: Selectarea candidatilor se face pe baza documentelor solicitate conf. Cap. V.1 V.8 - depunerea documentelor de calificare impreuna cu oferta tehnico-economica; - deschiderea documentelor ofertei; - evaluarea documentelor de calificare si a ofertelor tehnico economice; - anuntarea candidatilor preselectati - ntocmirea calendarului negocierilor si anuntarea ofertantilor declarati calificati; - negocierea propunerilor de oferte ( o runda de negocieri). In conformitate cu prevederile HGR 925/2006, cu completarile legislative ulterioare, art 54, aliniat 3, scopul negocierilor este de imbunttire a ofertei preliminare si de adaptare a acesteia la conditiile concrete in care se va derula viitorul contract. Prin imbunatatirea ofertei preliminare se intelege: - diminuarea prin negociere a valorii ofertei preliminare, fara a modifica cantitatile de lucrari precizate in documentatia SF; - diminuarea termenului de executie ofertat in oferta preliminara. - majorarea termenului de garantie ofertat in oferta preliminara In situatia in care, la finalul rundei de negocieri, oferta preliminara va fi modificata in alt sens decat conditiile de imbunatatire precizate anterior, oferta va fi declarata neconforma in baza art. 79 aliniat 3 din HGR 925/2006. - evaluarea ofertelor finale conform modului de punctare comunicat; - comunicari finale (castigatori/necastigatori) - perioada prevazuta de legislatia aplicabila pentru contestatii; - atribuirea si semnarea contractului. In situatia in care contractul de achizitie publica nu va fi semnat in termen de 3 zile lucratoare de la solicitarea transmisa de autoritatea contractanta, se vor aplica

V.8 Alte documente V.8 Dac este aplicabil, modul de selectare/ preselectare V.9 Etapele procedurii

11

V.10 Alte cerinte

prevederile art 87 aliniat 1 litera c, respectiv art 97.indice 1 aliniat 6 din HGR 925/2006 cu completarile legislative ulterioare. 1. Daca preul inclus n propunerea financiar depete valoarea fondurilor care pot fi disponibilizate pentru ndeplinirea contractului de achiziie public respectiv (valoarea estimata), autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a descalifica acesti ofertanti oferta acestora fiind considerat inacceptabil conform HG 925/2006 art. 36 alin e). 2. Oferta este considerat neconform n urmtoarele situaii: a) nu satisface in mod corespunztor cerintele caietului de sarcini; b) contine propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit autoritatea contractant in cadrul documentatiei de atribuire, care sunt in mod evident dezavantajoase pentru aceasta din urm iar ofertantul, desi a fost informat cu privire la respectiva situatie, nu accept renuntarea la clauzele respective; c)contine in cadrul propunerii financiare preturi care nu sunt rezultatul liberei concurente si care nu pot fi justificate; d) in cadrul unei proceduri de atribuire pentru care s-a prevzut defalcarea pe loturi, oferta este prezentat fr a se realiza distinctia pe loturile ofertate, din acest motiv devenind imposibil aplicarea criteriului de atribuire pentru fiecare lot in parte. 3. Se vor respecta conditiile mentionate in Caietul de sarcini, specificatii tehnice (daca este cazul), studiu de fezabilitate care fac parte integranta din documentatia de atribuire (D.A) si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica si financiara.

NENDEPLINIREA CERINTELOR SOLICITATE LA CAP. V DUCE LA RESPINGEREA OFERTEI OPERATORULUI ECONOMIC. VI. PREZENTAREA OFERTEI VI.1 Limba de redactare a ofertei VI.2 Perioada de valabilitate a ofertei VI.3 Cuantumul garaniei de participare NOT : conform L.346/2004, art.16, aln.2, I.M.M. pot depune doar 50% din valoarea garaniei mai sus menionate, corespunztoare fiecrui lot. Limba romana 90 de zile, calculat incepand cu data deschiderii ofertelor Garantia aferenta fiecarui lot este explicitata la cap. II.1.7. Ofertele care nu sunt nsoite de dovada constituirii garaniei pentru participare, in original, in cuantumul si valabilitatea solicitata, vor fi respinse n cadrul edinei de deschidere a ofertelor.

Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia pentru participare, ofertantul pierznd suma constituita, atunci cnd acesta din urma se afla n oricare dintre urmatoarele situatii: I) si retrage oferta n perioada de valabilitate a acesteia; II) oferta sa fiind stabilita cstigatoare, nu constituie garantia de buna executie n perioada de valabilitate a ofertei si oricum nu mai trziu de 15 zile de la semnarea contractului; 12

III) oferta sa fiind stabilita cstigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica n perioada de valabilitate a ofertei. Restituirea garantiei de participare se va face n urmatoarele situatii: (1) Pentru ofertantul castigator, in cel mult 3 zile lucrtoare de la data constituirii garantiei de buna executie. (2) Garantia de participare, constituit de ofertantii a cror oferta nu a fost stabilit cstigtoare, se returneaz de autoritatea contractant dup semnarea contractului de achizitie publica cu ofertantul a crui oferta a fost desemnata cstigtoare, dar nu mai trziu de 3 zile lucrtoare de la data expirrii perioadei de valabilitate a ofertei. (3) In cazul in care autoritatea contractant se afl, in situatia de a anula procedura de atribuire, garantia de participare se restituie dup data expirrii termenului de depunere a unei contestatii cu privire la aceast decizie, dar nu mai tarziu de 3 zile lucrtoare de la aceast dat. (4) Dup primirea comunicrii privind rezultatul procedurii, ofertantii ale cror oferte au fost declarate necastigtoare au dreptul de a obtine eliberarea garantiei de participare inainte de expirarea perioadei prevzute la alin. (2) sau, dup caz, la alin. (3), dac transmit autorittii contractante o solicitare in acest sens.
In cazul in care operatorii economici implicati in procedura depun contestatie la CNSC, in msura n care Consiliul respinge contestaia, autoritatea contractant va reine contestatorului din garania de participare n raport cu valoarea estimat a contractului, o suma care se va calcula conform prevederilor art 2781- aliniat 1 din OUG 34/2006 90 de zile, calculat incepand cu data deschiderii ofertelor Garantia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis n conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta n original, n cuantumul si pentru perioada prevazuta n documentatia de atribuire. conform art. 86 / HG 925. Cont RO83BRDE040SV14134800400 deschis la BRD filiala Bacu Ofertantii vor ntocmi documentele de eligibilitate (conf. cap. V) astfel nct s rspund n totalitate cerinelor din Documentaia de atribuire. Documentele vor fi OBLIGATORIU prezentate intr-un dosar cu sina (in ordinea de pe opis) , avnd n fa opisul documentelor prezentate. PROPUNEREA TEHNIC se va elabora in conformitate cu prevederile legislative in vigoare, in baza informatiilor din Caietul de sarcini SECTIUNEA IV Cerinele din Caietele de Sarcini sunt minimale i obligatorii. Nesatisfacerea lor poate duce la descalificarea ofertei (ofert neconform).

VI.4 Perioada de valabilitate a garaniei pentru participare VI.5 Modul de constituire a garaniei de participare

VI.6 Modul de prezentare a documentelor de calificare

VI.7 Modul de prezentare a ofertei tehnice

13

VI.8 Modul de ntocmire a ofertei financiare

PROPUNEREA FINANCIAR se va elabora in conformitate cu prevederile legislative in vigoare, conform precizarilor Caietului de Sarcini, cap. 13.3 si 13.5 PROPUNEREA FINANCIAR va fi formata din Anexele si formularele: 1. Deviz General 2. Centralizatorul financiar al obiectelor 3. Centralizatorul financiar al categoriilor de lucrari 4. Listele cu cantitati de lucrari 5. Lista cuprinzind consumurile de resurse materiale, procurate de contractant 6. Lista cuprinzind consumurile de resurse materiale, procurate de achizitor 7. Lista cuprinzind consumurile cu mina de lucru 8. Lista cuprinzind consumurile de ore de functionare a utilajelor 9. Lista cuprinzind consumurile privind transporturile 10.Fisa tehnica 11.Lista cuprinzind cantitatile de utilajele si echipamente, procurate de ACHIZITOR 12.Graficul de executie a lucrarii 12. Propunerea de contract a EMOD insusita prin semnatura si stampila 13. Daca este cazul, obiectiuni la propunerea de contract. Pretul din propunerea financiara se exprima in lei si euro. Echivalena leu/euro se face la cursul BNR din data 21. 06. 2011 Termenul de plata agreat este de minim 45 zile de la inregistrarea facturii la beneficiar. Nu se acorda avans.

VI.9 Prezentarea ofertei: a) adresa la care se depune oferta b) data limita pentru depunerea ofertei c) numarul de exemplare in copie d) modul de prezentare a ofertei

E.ON Moldova Distribuie S.A., Iasi : str Ciurchi 148-150, ( pentru depunerea ofertei ) , la Registratura 05.07.2011, orele 10.00 1 ( unu ) exemplar in copie, solicitat doar pentru oferta tehnica si economica. Documentele de calificare se prezinta in original, fara copie Ofertele se depun in doua exemplare, original si copie, introduse separat in cate un plic interior, acestea introducandu-se intr-un plic exterior, notand corespunzator plicurile interioare cu ORIGINAL si COPIE. Toate documentele prezentate vor fi numerotate si ndosariate conform unui opis. Pe plicurile interioare se scrie numele si adresa contractantului si denumirea achizitiei, iar pe cel exterior adresa autoritatii contractante, denumirea achizitiei si cuvintele : A NU SE DESCHIDE INAINTE DE 05.07.2011, orele 1030 . Pe plicul exterior nu se vor face alte mentiuni decat cele de mai sus si nu se vor aplica stampile sau alte insemne particulare. Plicul se inregistreaza si se depune la sediul E.Moldova

14

Distributie SA, str Ciurchi 146-150, Iasi, la Registratura. Plicul se depune obligatoriu insotit de: - Scrisoarea de naintare - garantia de participare la licitatie IN ORIGINAL - declaratie privind incadrarea in categoria IMM (original) pentru IMM-uri In cazul neprezentarii garantiei de participare in forma, cuantumul si valabilitatea solicitata in cadrul documentatiei de atribuire oferta va fi respinsa din procedura, in cadrul sedintei de deschidere conf. Art. 33 alin. 3 lit b) din Hotararea Guvernului nr. 925/2006 Data, ora i locul deschiderii ofertelor: 05.07.2011, orele 1030 , sediul E.ON Moldova Distribuie SA din Iasi str Ciurchi 146-150. Persoanele admise s asiste la deschiderea ofertelor sunt directorii firmelor participante sau reprezentanii acestora care vor prezenta n acest sens mputernicire scris. mputernicirea scris, prin care reprezentantul societii este autorizat s angajeze ofertantul n procedura pentru atribuirea contractului de achiziie public conform model atasat la sectiunea Formulare Fiecare ofertant va fi reprezentat oficial n faa comisiei de evaluare de o singur persoan, care va putea avea un singur nsoitor. ___________21.06.2011 (http://www.bnro.ro/CursValutarHTML.aspx?year=2011 ) Orice ofertant are dreptul de a-i modifica sau de a-i retrage oferta preliminara numai nainte de data limit stabilit pentru depunerea ofertei i numai printr-o solicitare scris n acest sens. n cazul n care ofertantul dorete s opereze modificri n oferta preliminara deja depus, acesta are obligaia de a asigura primirea i nregistrarea modificrilor respective de ctre autoritatea contractant pn la data limit pentru depunerea ofertelor. Pentru a fi considerate parte a ofertei modificrile trebuie prezentate n conformitate cu prevederile de la VI.6- VI.8., cu amendamentul c pe plicul exterior se va marca n mod obligatoriu i inscripia "MODIFICRI". Ofertantul nu are dreptul de a-i retrage sau de a-i modifica oferta dup expirarea datei limit stabilite pentru depunerea ofertelor, sub sanciunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achiziie public. Ofertele sunt declarate intarziate daca: -sunt depuse la alta adresa decat cea mentionata la pct VI.9; -sunt depuse dupa data/ora limita inscrisa la pct.VI.9.

VI.10 Data pentru care se determina echivalena leu/euro V.11) Posibilitatea retragerii sau modificrii ofertei

VII. CRITERII DE ATRIBUIRE 1 Criteriul de evaluare a ofertelor este oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico-economic . 2 Factorii de evaluare sunt: pretul ofertei si durata de executie avand urmatoarea pondere din totalul de 100 puncte: Nr crt 1. 2. 3. Factori de evaluare Pretul ofertei Durata de executie Termenul de garantie Punctaj maxim alocat 70 15 15

15

1. Punctajul pentru factorul de evaluare "pretul ofertei" se acorda astfel: a) pentru cel mai scazut dintre preturile ofertelor se acorda punctajul maxim alocat factorului de evaluare (70 puncte); b) Pentru alt pret decat cel prevazut la lit.a) punctajul se acorda astfel: Pn = ( pret minim / pret ofertat ) x punctajul maxim alocat Preturile care se compara in vederea acordarii punctajului sunt preturile ofertate, exclusiv TVA. 2) Punctajul pentru factorul de evaluare Durata de executie se acorda astfel: Pentru LOTUL 2, 3, 5, 6, 7: Ofertele cu durata de executie mai mica de 45 de zile nu se puncteaza suplimentar iar cele cu durata de executie mai mare de 90 de zile se descalifica. Pentru alta durata de executie punctajul se acorda astfel: Punctaj P(n) = [1-(termen ofertat(n) 45) / (90-45)] X 15, unde: termen ofertat(n) = termenul de executie al ofertantului pentru care se calculeaza punctajul. Pentru LOTURILE 1, 4: Ofertele cu durata de executie mai mica de 60 de zile nu se puncteaza suplimentar iar cele cu durata de executie mai mare de 120 de zile se descalifica. Pentru alta durata de executie punctajul se acorda astfel: Punctaj P(n) = [1-(termen ofertat(n) 60) / (120-60)] X 15, unde: termen ofertat(n) = termenul de executie al ofertantului pentru care se calculeaza punctajul . 3) Punctajul pentru factorul de evaluare Termenul de garantie se acorda astfel: Ofertele cu termenul de garantie mai mic de 24 de luni vor fi descalificate iar cele mai mari de 60 de luni nu se vor puncta suplimentar. Pentru alt termen de garantie punctajul se acorda astfel: Punctaj P(n) = [1-(60 termen ofertat(n)) / 36] X 15, unde: termen ofertat(n) = termenul de garantie ofertat de constructorul pentru care se calculeaza punctajul. Nu se accepta termene de garantie mai mici de 24 de luni. VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA Informatii in corelatie cu pct. II 1.3 ; II 1.4; II 1.5. din Fisa de date a Achizitiei . Procedura de achizite se va finaliza cu incheierea unui contract de prestari servicii si executie lucrari IX. CONDITII FINANCIARE IMPUSE DE CONTRACT Plata facturilor n termen de minim 45 zile de la data procesului verbal de receptie i depunerea facturii la sediul central al E.ON Moldova DISTRIBUIE S.A. X.1 AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI: Nu se accepta actualizarea pretului contractului. X.2.GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A CONTRACTULUI: Da Da Nu Nu

X.3. CUANTUMUL GARANTIEI DE BUNA EXECUTIE: 10 % din valoarea contractului Modul de constituire a garaniei de bun execuie: scrisoare de garanie bancara de buna execuie / retineri succesive din facturi In cazul neprezentarii, o data cu contractul semnat, a dovezii de constituire a garantiei bancare de buna executie vizata de banca, contractul nu va intra in vigoare. Conform L.346/2004, art.16, aln.2, I.M.M., fcnd dovada n acest sens prin prezentarea documentelor prevzute n Legea nr.346/2004, pot depune doar 50% din valoarea garaniei mai sus menionate. XI. PRECIZRI FINALE Ofertele ntrziate precum i neconstituirea garaniei de participare aa cum a fost solicitat n prezenta documentaie de atribuire, vor duce la respingerea ofertantului n faza de deschidere a ofertei. Prezumia de legalitate i autenticitate a documentelor prezentate :

16

- Ofertantul i asum rspunderea exclusiv pentru legalitatea i autenticitatea tuturor documentelor prezentate n original i / sau copie n vederea participrii la procedur. - Analizarea documentelor prezentate de candidai de ctre comisia de evaluare nu angajeaz din partea acesteia nici o rspundere sau obligaie fa de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale i nu nltur rspunderea exclusiv a ofertantului sub acest aspect.

SECTIUNEA III CAIET DE SARCINI Caietul de sarcini se gaseste pe www.e-licitatie.ro (SEAP) in folder, atasat anuntului de participare (sectiunea Documentatie si clarificari)

SECIUNEA IV FORMULARE Seciunea IV conine formularele destinate, pe de o parte, s faciliteze elaborarea i prezentarea ofertei i a documentelor care o nsoesc, i, pe de alt parte, s permit comisiei de evaluare examinarea i evaluarea, rapid i corect, a tuturor ofertelor depuse. Fiecare candidat/ofertant care particip, n mod individual sau ca asociat, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziie public are obligaia de a prezenta formularele prevzute n cadrul acestei seciuni, completate n mod corespunztor i semnate de persoanele autorizate. Aceste formulare se gasesc n format electronic pe site ul http://www.anrmap.ro/index.php? option=com_content&task=view&id=47&Itemid=6&lang=ISO-8859-2

17

CERTIFICAT de participare la procedura cu ofert independent

I. Subsemnatul/Subsemnaii, .................................................................................................., reprezentant/reprezentani legali al/ai ....................................................................................., ntreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziie public organizat de E.ON GAZ DISTRIBUTIE S.A., n calitate de autoritate contractant, cu nr. ............................. din data de ......................................, certific/certificm prin prezenta c informaiile coninute sunt adevrate i complete din toate punctele de vedere. II. Certific/Certificm prin prezenta, n numele ........................................................................., urmtoarele: 1. am citit i am neles coninutul prezentului certificat; 2. consimt/consimim descalificarea noastr de la procedura de achiziie public n condiiile n care cele declarate se dovedesc a fi neadevrate i/sau incomplete n orice privin; 3. fiecare semntur prezent pe acest document reprezint persoana desemnat s nainteze oferta de participare, inclusiv n privina termenilor coninui de ofert; 4. n sensul prezentului certificat, prin concurent se nelege oricare persoan fizic sau juridic, alta dect ofertantul n numele cruia formulm prezentul certificat, care oferteaz n cadrul aceleiai proceduri de achiziie public sau ar putea oferta, ntrunind condiiile de participare; 5. oferta prezentat a fost conceput i formulat n mod independent fa de oricare concurent, fr a exista consultri, comunicri, nelegeri sau aranjamente cu acetia; 6. oferta prezentat nu conine elemente care deriv din nelegeri ntre concureni n ceea ce privete preurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenia de a oferta sau nu la respectiva procedur sau intenia de a include n respectiva ofert elemente care, prin natura lor, nu au legtur cu obiectul respectivei proceduri; 7. oferta prezentat nu conine elemente care deriv din nelegeri ntre concureni n ceea ce privete calitatea, cantitatea, specificaii particulare ale produselor sau serviciilor oferite; 8. detaliile prezentate n ofert nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent nainte de momentul oficial al deschiderii publice, anunat de contractor. III. Sub rezerva sanciunilor prevzute de legislaia n vigoare, declar/declarm c cele consemnate n prezentul certificat sunt adevrate i ntrutotul conforme cu realitatea. 18

Ofertant,

Data

Formular nr. B OPERATOR ECONOMIC _____________________ (denumirea/numele) DECLARAIE privind nencadrarea n situaiile prevzute la art. 181 OUG 34/2006 completata cu prevederile art. 37 - OUG 94/2007

Subsemnatul(a).................................................. [ se insereaza numele operatorului economic-peroana juridic], n calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de ......................... [ se menioneaz procedura] pentru achizitia de ........................................................................... [ se insereaz, dup caz, denumirea podusului, seviciului sau lucrrii i codul CPV ], la data de .............. [se insereaz data], organizat de ................................................ [se insereaz numele autoritii contractante], declar pe proprie rspundere c: a) nu sunt n stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar sau activitile mele comerciale nu sunt suspendate i nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt ntr-o situaie similar cu cele anterioare, reglementat prin lege; b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea n una dintre situaiile prevzute la lit. a); c) mi-am ndeplinit obligaiile de plat a impozitelor, taxelor i contribuiilor de asigurri sociale ctre bugetele componente ale bugetului general consolidat, n conformitate cu prevederile legale n vigoare n Romnia sau n ara n care este stabilit pn la data solicitat................. d) nu am fost condamnat, n ultimii trei ani, prin hotrrea definitiv a unei instane judectoreti, pentru o fapt care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greeli n materie profesional. e) in ultimii 2 ani, mi-am indeplinit obligatiile contractuale si nu am produs grave prejudicii beneficiarilor acestora. Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i nteleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor orice documente doveditoare de care dispunem. nteleg c n cazul n care aceast declaraie nu este conform cu realitatea sunt pasibil de ncalcarea prevederilor legislaiei penale privind falsul n declaraii. Operator economic, . (semnatura autorizat )

19

Formular F1 OFERTANTUL (denumirea/numele) DECLARAIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, reprezentant mputernicit al ___________________________ (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) declar pe propria rspundere, sub sanciunea excluderii din procedur i a sanciunilor aplicate faptei de fals n acte publice, c nu ne aflm in situaia prevazut la art. 18o din Ordonana de urgena a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, respectiv n ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotrre definitiv a unei instane judectoreti pentru participarea la activiti ale unei organizaii criminale, pentru corupie, fraud i/ sau splare de bani. De asemenea, declar c la prezenta procedur nu particip n dou sau mai multe asocieri de operatori economici, nu depun candidatur/ofert individual i o alta candidatur/ofert comun, nu depun ofert individual, fiind nominalizat ca subcontractant n cadrul unei alte oferte. Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor orice documente doveditoare de care dispunem. Prezenta declaraie este valabil pn la data de _________________________ . (se precizeaz data expirrii perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completrii ...................... Operator economic, _________________ (semnatura autorizat)

20

Formular F2 OFERTANTUL (denumirea/numele) INFORMATII GENERALE 1. Denumirea/numele: 2. Codul fiscal: 3. Adresa sediului central: 4. Telefon: Fax: E-mail: 5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare _________________________________ (numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare) 6. Obiectul de activitate, pe domenii: ______________________________________ (in conformitate cu prevederile din statutul propriu) 7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: ______________________ (adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare) 8. Principala piata a afacerilor: 9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani: _________________________________________________________________________ Cifra de afaceri anuala Cifra de afaceri anuala Anul la 31 decembrie la 31 decembrie (mii lei) (echivalent euro) _________________________________________________________________________ 1.___________________________________________________________________ 2.____________________________________________________________________ 3.______________________________________________________________________ Media anuala:______________________________________________________________________

Ofertant, .(semnatura autorizata )

21

Formular F3 OFERTANTUL (denumirea/numele) EXPERIENTA SIMILARA*) 1. Denumirea si obiectul contractului: ________________________________. Numarul si data contractului: ____________________________________. 2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului: ____________________________. Adresa beneficiarului/clientului: __________________________________. Tara: ____________________. 3. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: (se bifeaza optiunea corespunzatoare) |_| contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie) |_| contractant asociat |_| subcontractant 4. Valoarea contractului: exprimata in moneda in care s-a incheiat contractul a) initiala (la data semnarii contractului): _________ b) finala (la data finalizarii contractului):_________ exprimata in echivalent euro ___________ ___________

5. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare: ________. 6. Gama de servicii prestate in baza contractului, precum si alte aspecte relevante prin care ofertantul/candidatul isi sustine experienta similara: ______________________________.

Ofertant, .(semnatura autorizata ) *) Se completeaza fise distincte pentru fiecare contract, care vor fi confirmate, la cererea comisiei de evaluare, prin prezentarea contractului respectiv.

22

Formular F4 OPERATOR ECONOMIC _____________________ (denumirea/numele) DECLARAIE PRIVIND UTILAJELE, INSTALAIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CARE DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU NDEPLINIREA CORESPUNZTOARE A CONTRACTULUI DE EXECUTIE LUCRARI Subsemnatul, reprezentant mputernicit al ......................................................... declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, c datele prezentate n tabelul anexat sunt reale. De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i nteleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc oferta, orice informaii suplimentare n scopul verificrii datelor din prezenta declaraie. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte persoane juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai ....................................................................cu privire la orice aspect tehnic i financiar (denumirea si adresa autoritii contractante) n legatur cu activitatea noastra. Prezenta declaraie este valabil pn la data de .............................................. (se precizeaz data expirrii perioadei de valabilitate a ofertei) Operator economic, . (semnatura autorizat ) LISTA cuprinznd cantittile de utilaje, instalaii i echipamente tehnice Nr.crt. Denumire U.M. Cantitate Forma de deinere utilaj/echipament/instalaie Proprietate n chirie 1. 2. Operator economic,

23

.......... (semnatura autorizat )

Formular F5 OFERTANTUL (denumirea/numele) DECLARAIE PRIVIND EFECTIVELE MEDII ANUALE ALE PERSONALULUI ANGAJAT I AL CADRELOR DE CONDUCERE

Subsemnatul, reprezentant mputernicit al....................................................., declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, c datele prezentate n tabelul de mai jos sunt reale. Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i nteleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc oferta, orice informaii suplimentare n scopul verificrii datelor din prezenta declaraie. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte persoane juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai.......................................................................... cu privire la orice aspect tehnic i (denumirea i adresa autoritii contractante) financiar n legatur cu activitatea noastr. Prezenta declaraie este valabil pn la data de (se precizeaz data expirrii perioadei de valabilitate a ofertei) Anul 1 Personal angajat Din care personal de conducere (n cazul solicitrii) Anexez la declaratie CV-urile personalului de conducere, precum si a personalului responsabil pentru indeplinirea contractului de achizitie publica. Data completrii ...................... Operator economic, Anul2 Anul 3

24

. (semnatura autorizat )

Formular F6 ACORD DE ASOCIERE in vederea participarii la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica Conform ____________________________________________________________. (incadrarea legala) Noi, parti semnatare: S.C. _______________________ S.C. ________________________ ne asociem pentru a realiza in comun contractul de achizitie publica ____________________. (denumire obiect contract) Activitati contractuale ce se vor realize in comun: 1. ___________________________________ 2.____________________________________ ___________________________________ Contributia financiara a fiecarei parti la realizarea sarcinilor contractului de achizitie publica comun: _______ % S.C. ___________________________ _______ % S.C. ___________________________ Conditiile de administrare si conducere a asociatiei: liderul asociatiei S.C. _____________ preia responsabilitatea si primeste instructiuni de la investitor in folosul partenerilor de asociere. Modalitatea de impartire a rezultatelor activitatii economice desfasurate: conform procentelor de participare a fiecarei parti la activitatea de realizare a sarcinilor convenite de comun acord. Cauzele incetarii asociatiei si modul de impartire a rezultatelor lichidarii: incetarea asociatiei in cazul denuntarii unilaterale a unui asociat a contractului de asociere; modul de impartire a rezultatelor lichidarii este conform procentului de participare a fiecarei parti pana la data incetarii asociatiei. Repartizarea fizica, valorica si procentuala a contractului de achizitie publica preluate de fiecare asociat pentru executie obiectivului supus licitatiei: _______ % S.C. ___________________________ _______ % S.C. ___________________________ Liderul asociatiei: S.C. ______________________ Alte clauze: __________________________________________________________________________________ Data completarii: ______________ ASOCIAT, ___________________ LIDERUL ASOCIATIEI, __________________

25

Formular F7 ACORD DE SUBCONTRACTARE nr./ La contractul de achizitie publica nr/.. incheiat intre _________ privind executia __________ (denumire autoritare contractanta) la _______________________________________________________________. (denumire contract) 1. Parti contractante: Acest contract este incheiat intre S.C. _______________ cu sediul in _______________________________, reprezentata prin __________________ Director General si ______________ Director Economic, denumita in cele ce urmeaza contractant general (adresa,tel.,fax) si S.C. ________________________ cu sediul in _________________________________, reprezentata prin __________________ (adresa,tel.,fax) Director General si ____________________ Director Economic, denumita in cele ce urmeaza subcontractant. 2. Obiectul contractului: Art.1. _______________ ce fac obiectul prezentului contract sunt_________________ de: (lucrari,produse,lucrari) ____________________ ____________________. Art.2. Valoarea ______________ este conform ofertei prezentate de subcontractant. (lucrari,produse,lucrari) Art.3. Contractantul general va plati subcontractantului urmatoarele sume: - lunar, in termen de _______ (zile) de la primirea de catre contractantul general a facturii intocmite de subcontractant, contravaloarea ______________ executate in perioada respectiva. (lucrari,produse,lucrari) - plata ____________ se va face in limita asigurarii finantarii ______________ de catre beneficiarul _______ (lucrarilor) (lucrarilor) (denumire autoritare contractanta)

26

Art.4. Durata de executie a __________ este in conformitate cu contractul, esalonata conform graficului anexa la (lucrarilor) contract. Art.5. Durata garantiei de buna executie este de ____ luni si incepe de la data semnarii procesului verbal incheiat la terminarea _____. (lucrarilo) Art.6. Contractantul general va preda subantreprenorului documentatia completa verificata cu dispozitiile legale. 3. Alte dispozitii: Art.7. Pentru nerespectarea termenului de finalizare a ____________ si neincadrarea din vina subcontractantului, (lucrarilor) in durata de executie angajata de contractantul general in fata beneficiarului, subcontractantul va platii penalitati de ______% pe zi intarziere din valoarea __________ nerealizata la termen. (lucrarilor) Pentru nerespectarea termenelor de plata prevazute la art.3. , contractantul general va platii penalitati de _____ % pe zi intarziere la suma datorata. Art.8. Subcontractantul se angajeaza fata de contractant cu aceleasi obligatii si responsabilitati pe care contractantul le are fata de investitor conform contractului ___________________________. (denumire contract) Art.9. Neintelegerile dintre parti se vor rezolva pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil, litigiile se vor solutiona pe cale legala. Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte. ______________________ (contractant) OPERATOR ECONOMIC _____________________ (denumirea/numele) _________________________ (subcontractant)

Formular F8 DECLARAIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRRI EXECUTATE N ULTIMII 5 ANI Subsemnatul, reprezentant mputernicit al................................................................ (denumirea/numele i sediul/adresa candidatului/ofertantului) declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, c datele prezentate n tabelul anexat sunt reale. Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i nteleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsotesc oferta, orice informaii suplimentare n scopul verificrii datelor din prezenta declaraie. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte persoane juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai ........................................................................... (denumirea i adresa autoritii contractante) cu privire la orice aspect tehnic i financiar n legtur cu activitatea noastr. Prezenta declaraie este valabil pn la data de . (se precizeaz data expirrii perioadei de valabilitate a ofertei) Operator economic, .

27

(semnatura autorizat ) Nr.Crt. Obiectul contractulu i Codul CPV Denumirea/ numele beneficiarul ui/clientului Adresa 3 Calitatea prestatoru lui*) Preul total al contractul ui 5 Procent ndeplini t de prestato r % 6 Cantitat ea (U.M.) Perioada de derulare** ) 8

0 1 2

Operator economic, ...................... (semnatura autorizat) *) Se precizeaz calitatea n care a participat la ndeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau contractant conductor (lider de asociaie); contractant asociat, subcontractant. **) Se va preciza perioada de ncepere i de finalizare a prestrii.

FORMULAR F9 MPUTERNICIRE Subscrisa , cu sediul n ., nmatriculat la Registrul Comerului sub nr. , CUI , atribut fiscal , reprezentat legal prin , n calitate de , mputernicim prin prezenta pe , domiciliat n , identificat cu B.I./C.I. seria , nr. , CNP , eliberat de , la data de , avnd funcia de , s ne reprezinte la procedura de atribuire nr. , n scopul atribuirii contractului de organizata de Autoritatea contractant SNN SA. n ndeplinirea mandatului su, mputernicitul va avea urmtoarele drepturi i obligaii: 1. S semneze toate actele i documentele care eman de la subscrisa n legtur cu participarea la prezenta procedur; 2. S participe n numele subscrisei la procedur i s semneze toate documentele rezultate pe parcursul i/sau n urma desfurrii procedurii. 3. S rspund solicitrilor de clarificare formulate de ctre comisia de evaluare n timpul desfurrii procedurii. Prin prezenta, mputernicitul nostru este pe deplin autorizat s angajeze rspunderea subscrisei cu privire la toate actele i faptele ce decurg din participarea la procedur. Not: mputernicirea va fi nsoit de o copie dup actul de identitate al persoanei mputernicite (buletin de identitate, carte de identitate, paaport).

28

Data

Denumirea mandantului S.C. reprezentat legal prin ___________________________ (Semntura autorizat i tampila)

9FORMULAR F10 OFERTANTUL .................. .. (denumirea/numele) SCRISOARE DE NAINTARE

Ctre ....................................................... (denumirea autoritii contractante i adresa complet) Ca urmare a invitaiei de participare nr. ..... din .................. (ziua/luna/anul) care suntem invitai s prezentm ofert n scopul atribuirii contractului ..................................................................., (denumirea contractului de achiziie public) noi ................................................. v transmitem alturat (denumirea/numele ofertantului) urmtoarele: 1. Coletul sigilat i marcat n mod vizibil, coninnd, n original i ntr-un numr de ..-..... copii: a) documentele de eligibilitate b) propunere tehnico financiara c) scrisoarea de inaintare d) Scrisoare de garantie bancara de participare e) declaratie IMM (daca este cazul) Avem sperana c oferta noastr este corespunztoare i v satisface cerinele. Data completrii ............... prin

29

Cu stim, Ofertant, ...................... (semntura autorizat)

FORMULAR F11 BANCA ___________________ (denumirea)

SCRISOARE DE GARANIE BANCAR PENTRU PARTICIPARE cu ofert la procedura de atribuire a contractului de achiziie public Ctre ___________________________________________ (denumirea autoritaii contractante i adresa complet) Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului _______________________, (denumirea contractului de achiziie public) noi ____________________, avnd sediul nregistrat la ______________________, (denumirea bncii) (adresa bncii) ne obligm fa de _____________________________________ s pltim suma de (denumirea autoritii contractante) __________________________, la prima sa cerere scris i fr ca aceasta s aib (n litere i n cifre) obligaia de a-i motiva cererea respectiv, cu condiia ca n cererea sa autoritatea contractant s specifice c suma cerut de ea i datorat ei este din cauza existenei uneia sau mai multora dintre situaiile urmtoare: a) ofertantul _____________________ i-a retras oferta n perioada de valabilitate (denumirea/numele) a acesteia; b) oferta sa fiind stabilit ctigtoare, ofertantul ___________________________ (denumirea/numele) nu a constituit garania de bun execuie n perioada de valabilitate a ofertei;

30

c) oferta sa fiind stabilit ctigtoare, ofertantul ___________________________ (denumirea/numele) a refuzat s semneze contractul de achiziie public n perioada de valabilitate a ofertei. Prezenta garanie este valabil pn la data de ______________________. Parafat de Banca _____________ n ziua ______ luna ________ anul _____ (semntura autorizat)

FORMULAR F12 BANCA ___________________ (denumirea)

SCRISOARE DE GARANIE BANCAR DE BUN EXECUIE Ctre ___________________________________________ (denumirea autoritii contractante i adresa complet) Cu privire la contractul de achiziie public ________________________________, (denumirea contractului) ncheiat ntre __________________ , n calitate de contractant, i __________________, n calitate de achizitor, ne obligm prin prezenta s pltim n favoarea achizitorului, pn la concurena sumei de _____________ reprezentnd ______% din valoarea contractului respectiv, orice sum cerut de acesta la prima sa cerere nsoit de o declaraie cu privire la nendeplinirea obligaiilor ce revin contractantului, astfel cum sunt acestea prevazute n contractul de achiziie public mai sus menionat. Plata se va face n termenul menionat n cerere, fr nici o alt formalitate suplimentar din partea achizitorului sau a contractantului. Prezenta garanie este valabil pn la data de ____________________ . n cazul n care parile contractante sunt de acord s prelungeasc perioada de valabilitate a garaniei sau s modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului bncii, se va obine acordul nostru prealabil; n caz contrar prezenta scrisoare de garanie i pierde valabilitatea. Parafat de Banca _______________ n ziua ______ luna ________ anul _____ (semntura autorizat)

31

Formularul C1a OFERTANTUL (denumirea/numele) FORMULAR DE OFERTA Catre .................................................................................................... (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) Domnilor, 1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului _____________________, ne (denumirea/numele ofertantului) oferim ca, n conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse n documentatia mai sus mentionata, sa executam ____________ pentru suma de _______ lei, reprezentand _______ euro, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata (denumirea lucrarii) (suma n litere si n cifre) (suma n litere si n cifre) n valoare de ______________________ lei. (suma n litere si n cifre) 2. Ne angajam ca, n cazul n care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa ncepem lucrarile cat mai curand posibil dupa primirea ordinului de ncepere si sa terminam lucrarile n conformitate cu graficul de executie n _________________________ luni calendaristice. (perioada n litere si n cifre) 3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de __________ zile, respectiv pana la data de (durata n litere si n cifre) _____ si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand nainte de expirarea perioadei de valabilitate. (ziua/luna/anul) 4. Pana la ncheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, mpreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant ntre noi. 5. Alaturi de oferta de baza: |_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate ntr-un formular de oferta separat, marcat n mod clar "alternativa"; |_| nu depunem oferta alternativa. (se bifeaza optiunea corespunzatoare) 6. Am nteles si consimtim ca, n cazul n care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa constituim garantia de buna executie n conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire. 7. ntelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi. 8. Termenul maxim de la inregistrarea facturii la autoritatea contractanta pentru plata lucrarilor = zile. Data _____/_____/_____ _____________, in calitate de _____, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele _________ (semnatura) (denumirea/numele ofertantului)

Formularul C1b

ANEXA LA FORMULARUL DE OFERT

32

1. Valoarea maxim a lucrrilor executate de subcontractani .................................(% din preul total ofertat) 2. Garania de bun execuie va fi constituit sub forma : ................. n cuantum de: 5 (% din preul total ofertat) 3. Perioada de garanie de bun execuie: 24 luni calendaristice 4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii ordinului de ncepere a lucrrilor pn la data nceperii execuiei) _____ zile calendaristice 5. Penalizri pentru ntrzieri la termene execuie (% din valoarea care intermediare i la termenul final de trebuia s fie realizat) 6. Perioada medie de remediere a defectelor ...zile calendaristice Ofertant, ............................... (semntura autorizat)

Formular C1c Denumirea lucrarii: .........................................................

Valoare ofert [RON]

Valoare ofert []

Durat [zile]

Elaborarea documentatie tehnica de executie DTE Execuie lucrare TOTAL Ofertant,

Not 1: Valorile vor fi n RON i fr TVA

33

Formular C2 CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL OBIECTELOR Nr crt Grupa de obiecte denumirea obiectului Valoar / e (exclus iv T.V.A) ( mii lei ) din care C + M din care (dup caz) : Contrctantul/ Conductorul ( liderul asociatul asociaiei) Total C+M total C+M

asociatul total C+ M

Subcontractul1 total C+M

Subcontr actul . total C + M

1.

2. 3.

4.

5.

Proiectare (numai n cazul n care obiectul contractului cuprinde att proiectarea ct i execuia lucrrii) Amenajarea terenului 2.1 . Amenajri pentru protecia mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural dup terminarea lucrrilor 3.1 .. Realizarea

34

6.

infrastructurii (reele de racord, utiliti exterioare incintei) Investiia ( lucrarea) de baz 5.1. Obiect 01. .. Organizare de antier Total valoare (exclusiv T.V.A.) mii lei euro Taxa pe valoarea adugat mii lei Total ( inclusiv T.V.A.) mii lei )

Ofertant, .................... (semntura autorizat)

Formular C3 CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRRI Devizul-ofert al obiectului .........

35

Nr. crt.

Categoria de lucrri

Valoarea (exclusiv T.V.A.) RON

contractul/ conductorul (liderul asociaiei)

din care (dup caz ) : Asocia-tul asociatul Subcontrac-tantul 1 1

Subcontr actantul

Cldiri i construcii speciale, instalaii aferente construciilor i 1. reele de utiliti n 2. incint Ts Terasamente . C Construcii n. II. M Montaj utilaje tehnologice, inclusiv reele aferente TOTAL I Procurare - Utilaje i echipamente tehnologice, cu montaj - Utilaje i echipamente de transport - Dotri, inclusiv utilaje i echipamente independente cu durat mare de serviciu TOTAL II Total valoare (exclusiv T.V.A.) mii lei euro Taxa pe valoarea adugat (mii lei) Total (inclusiv T.V.A.) (mii lei) Proiectantul, .......................... (semntura autorizat) Ofertantul, .......................... (semntura autorizat)

I.

PRECIZARE: 1. Proiectantul rspunde de corectitudinea completrii coloanelor 0 i 1.

36

LISTA cuprinznd cantitile de lucrri Obiectul Categoria de lucrri ................ Nr. crt. Capitolul de lucrri U.M. Cantitat ea Preul unitar a)materiale Material Manope b)manoper [3x4a] r c)utilaj [3x4b] d)transport Total a)+b) +c)+d) SECIUNEA FINANCIAR 4 5 6 Utilaj [3x4c] ............................

Transp. [3x4d]

Total (3x4) sau (5+6+ 7+8)

SECIUNEA TEHNIC 0 1 1. Capitol de lucrare 1.1.Subcapitol 1.2.Subcapitol . 2. Capitol de lucrare 2.1.Subcapitol 2.2.Subcapitol . . Cheltuieli directe:

U din care: - Vut. term. (valoarea aferent pentru utilaje termice) - Vut. electr. (valoarea aferent pentru utilaje electr.) U= Vut. term.+ Vut.
electr

Alte cheltuieli directe : - CAS - omaj - Sntate - fond de risc - alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate: TOTAL CHELTUIELI DIRECTE : M0 Cheltuieli indirecte = T0 x % Profit = ( T0 + I0 )x.% TOTAL GENERAL DEVIZ PE CATEGORIA DE LUCRRI :

m0

U0

t0

T0 I0 P0 V0=T 0+I0+ P0

37

Ofertant, .............................. (semntura autorizat)

LISTA cuprinznd consumurile de resurse materiale 1) Nr. crt. 0 1. 2. 3. Denumirea resursei materiale 1 . .. .. .. Resurse nenominalizate (cel mult 20% din valoarea total a resurselor materiale) U.M . 2 Consumuri cuprinse n ofert 3 Preul unitar (exclusiv T.V.A.) RON 4 Valoarea (exclusiv RON.) mii lei (col.3 x col. 4 ) 5 . Furnizorl 6 . Greuta te ( tone ) 7 ..

..

..

TOTAL M :

mii lei euro Ofertant, .............................. (semntura autorizat)

_______________ 1) Ofertantul are obligaia de a prezenta listele cuprinznd consumurile de resurse materiale, grupate pe categorii de lucrri . - La coloana 6- ,,Furnizorul, se vor indica obligatoriu ,numele furnizorului de material i numele localitii n care i are sediul. - Pentru materialele la care furnizorii trebuie s fie atestai de ,,Electrica , se vor procura materialele numai de la furnizorii atestai .

LISTA cuprinznd consumurile cu mna de lucru 1) -------------------------------------------------------------------------------------------------------Nr. Denumirea Consumurile (om/ore) Tariful mediu Valoarea (exclusiv T.V.A.) crt. meseriei cu manopera direct - lei/or - mii lei (col. 2 x col. 3) -------------------------------------------------------------------------------------------------------0 1 2 3 4 -------------------------------------------------------------------------------------------------------1. ......... .................... ............. .......................... 2. ......... .................... ............. .......................... 3. ......... .................... ............. ..........................

38

... ......... .................... ............. .......................... -------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL .. . mii lei: euro -------------------------------------------------------------------------------------------------------Ofertant, ............................. (semntura autorizat) _______________ 1) Ofertantul are obligaia de a prezenta listele cuprinznd consumurile cu mna de luru, grupate pe categorii de lucrri .

Nr. crt. 0 1. 2. 3.

LISTA cuprinznd consumurile de ore de funcionare a utilajelor de construcii 1) Denumirea utilajului Consumurile Tariful orar Valoarea (exclusiv de construcii - ore de funcionare - lei/or de T.V.A.) funcionare - mii lei (col. 2 x col. 3) 1 2 3 4 . . . . mii lei: TOTAL U: euro: Ofertant, ............................. (semntura autorizat)

_______________ 1) Ofertantul are obligaia de a prezenta listele cuprinznd consumurile de ore de funcionarre a utilajelor , grupate pe categorii de lucrri .

39

LISTA cuprinznd consumurile privind transporturile 1) Nr. crt. 0 1. Tipul de transport 1 Transport auto (total), din care pe categorii : 1.1. 1.2. .. Transport pe cale ferat (total), din care pe categorii : 2.1.. 2.2.. .. Alte transporturi ( total ) TOTAL t: Elementele rezultate din analiza Lucrrilor ce urmeaz s fie executate Tone km. ore de Transportate parcuri funcionare 2 3 4 Tariful *) unitar - lei/txkm5 Valoarea (exclusiv T.V.A) - mii lei 6

2.

3.

mii lei: euro: Ofertant, (semntura autorizat)

______________ 1)Ofertantul are obligaia de a prezenta listele cuprinznd consumurile privind transporturile, grupate pe categorii de lucrri . ) Se va specifica modul de stabilire al tarifului unitar (col.5 ).

OFERTANTUL (denumirea) GRAFIC FIZIC I VALORIC DE EXECUIE A LUCRRII Nr. Crt . Grupa de obiecte/ denumirea obiectului 1 1. 2. Organizare de antier Obiect 01 categoria de lucrri : Obiect 02 categoria de lucrri : Obiect categoria de lucrri : 2 3 Anul I Luna n Anul n

3.

40

Ofertant, ........................... (semntura autorizat)

Conventie privind SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA si PROTECTIA MEDIULUI Partile Societatea Comerciala E.ON MOLDOVA DISTRIBUTIE SA , cu sediul in Bacau, str. Nicolae Titulescu nr.33, telefon 0234 20 50 02, fax 0234 20 59 98, numr de nmatriculare J04/162/2002, cod fiscal R 14493197, cont nr. RO83BRDE040SV14134800400 deschis la BRD Sucursala Bacau reprezentata prin dl. ........................ si dl. ......................., n calitate de ACHIZITOR, pe de o parte, si SC .................................... cu sediul in ......................., str. .................. nr. ..........., telefon/fax ..................., numr de nmatriculare ............................ cod fiscal ...................., cont .............................. Banca..................., reprezentata prin ............................................. n calitate de CONTRACTANT, pe de alta parte. au stabilit urmatoarele obligatii si raspunderi in domeniul Securitatii si sanatatii in munca si Protectia Mediului : 1) OBLIGATII COMUNE ALE ACHIZITORULUI SI CONTRACTANTULUI: a) sa coopereze in vederea implementarii prevederilor privind securitatea, sanatatea si igiena in munca, luand in considerare natura activitatilor(anterior inceperii lucrarilor); b) sa se informeze reciproc despre riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala (anterior inceperii lucrarilor);

41

c) sa informeze lucratorii si/sau reprezentantii acestora despre riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala (anterior executarii lucrarii); d) in cazul producerii unui accident de munca cu incapacitate temporara, din comisia de cercetare vor face parte specialisti in securitatea si sanatea in munca atat de la contractant cat si de la achizitor; e) controlul respectarii la lucrari a cerintelor legale in domeniul securitatii si sanatatii in munca se efectueaza de catre conducatorii locurilor de munca si specialisti in securitatea si sanatatea in munca, din partea ambelor parti semnatare a contractului; f) securitatea si sanatatea in munca pe un santier temporar sau mobil ii priveste pe proiectant, contractant si achizitor, de la faza de programare-proiectare pana la faza de executie a lucrarii, precum si pe durata transformarii, intretinerii si mentinerii acesteia; g) in cazul lucrarilor efectuate in instalatiile electrice de distributie (0,4 kV -110 kV) si utilizare a energiei electrice din gestiunea S.C. E.ON MOLDOVA DISTRIBUTIE S.A., se vor respecta prevederile instructiunilor proprii de securitate si sanatate in munca (IP-SSM) ale S.C. E.ON MOLDOVA DISTRIBUTIE S.A., astfel: a) -IP-SSM -02-distributia energiei electrice subcapitolul 2.3.- executarea lucrarilor in instalatiile electrice din exploatare de catre personalul delegat si celelalte capitole si subcapitole aplicabile pentru lucrarile care fac obiectul respectivului contract; b) -IP-SSM - 03-utilizarea energiei electrice in medii normale; h) in cazul tuturor lucrarilor se vor respecta cerintele aplicabile ale legislatiei de securitatea si sanatatea in munca (Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, H.G. nr. 1425/2006 norme de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006, hotarari ale guvernului Romaniei conexe Legii nr. 319/2006 care transpun directivele europene in domeniul securitatii si sanatatii in munca), situatii de urgenta, ISCIR si protectia mediului; i) sa-si coordoneze toate actiunile in vederea protectiei lucratorilor si a prevenirii riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala; 2) OBLIGATII CONTRACTANT (ANTREPRENOR, CONTRACTOR, CONSTRUCTOR, OFERTANT): a) sa fie in posesia unei evaluari a riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala; b) sa aiba intocmit un plan de prevenire si protectie, bazat pe evaluarea ricurilor; c) sa aiba intocmite instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca, tinand seama de particularitatile activitatilor si ale locurilor de munca; d) sa aiba autorizate, conform legilor in vigoare, meseriile care necesita aceasta (electrician, legator de sarcini, nacelist-manevrant platforma autoridicatoare cu brat, compesorist, sudor, automacaragiu, etc.); e) sa asigure echipamente de munca fara pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor; f) sa asigure, pentru lucratorii proprii, echipamente individuale de protectie; g) sa puna planul de securitate si sanatate in munca conform H.G. 300/2006 pentru lucrarea/lucrarile respective la dispozitia managerului de proiect din partea achizitorului sau coordonatorului in materie de securitate si sanatate; h) sa stabileasca planul de securitate si sanatate in munca in cel mult 30 zile de la data contractarii lucrarii; i) in cazul in care executa lucrarea /lucrarile cu unul sau mai multi subcontractori, in totalitate sau o parte din lucrarile care trebuie sa respecte prevederile planului de securitate, trebuie sa le transmita acestora un exemplar al planului propriu si, daca este cazul, un document care cuprinde masurile generale de securitate si sanatate pentru lucrarile santierului ce intra in responsabilitatea sa; j) subcontractorul trebuie sa elaboreze planul propriu de securitate si sanatate in munca, in cel mult 30 zile de la data contractarii lucrarii cu contractantul, pe baza planului general de securitate si sanatate in munca; k) inainte de inceperea lucrarilor pe santier de catre contractant/subcontractant, planul propriu de securitate trebuie sa fie consultat si avizat de catre coordonatorul in materie de securitate si sanatate pe durata realizarii lucrarii si reprezentantul departamentului securitatea si sanatatea in munca protectia mediului (H.S.E.) al S.C. E.ON MOLDOVA DISTRIBUTIE S.A., medicul de medicina muncii si membrii comitetului de securitate si sanatate in munca; l) sa asigure existenta in permanenta pe santier a unui exemplar actualizat al planului de securitate si sanatate pentru a putea fi consultat, la cerere, de catre inspectorii de munca, inspectorii sanitari, membrii comitetului de securitate si sanatate in munca. 3) OBLIGATII ACHIZITOR (INVESTITOR): a) inainte de inceperea fazei de elaborare a proiectului lucrarii sa desemneze coordonatorul in materie de securitate si sanatate pe durata elaborarii proiectului lucrarii;

42

b) inainte de inceperea lucrarilor pe santier sa desemneze coordonatorul in materie de securitate si sanatate pe durata de realizare a lucrarii; c) atributiile coordonatorului in materie de securitate si sanatate in munca pe durata elaborarii proiectului lucrarii/realizarii lucrarilor sunt cele rezultate din H.G. nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile; d) anterior executarii lucrarilor, prin lucratori cu pregatire tehnica medie sau superioara din departamentul/centrul achizitor, va prezenta, lucratorilor contractantului in scris printr-un proces verbal de instruire, riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala specifice locului/locurilor de munca in care se vor desfasura lucrarile (inclusiv masurile de prevenire a acestor riscuri din instructiunile proprii de securitate si sanatate in munca aplicabile la lucrare); e) sa solicite ofertantului sa includa in oferte costul masurilor de securitate si sanatate in munca pe durata procesului de executie a lucrarii; f) prin managerul de proiect (persoana insarcinata cu urmarirea lucrarilor) trebuie sa asigure ca, inainte de deschiderea santierului, sa fie stabilit un plan de securitate si sanatate in munca conform art.54 lit.b) din H.G. nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile. 4) INREGISTRAREA ACCIDENTELOR DE MUNCA: a) daca accidentatul este lucrator al contractantului, accidentul de munca va fi inregistrat de catre acesta; b) daca accidentatul este lucrator al achizitorului, accidentul de munca va fi inregistrat de catre acesta; c) in cazul divergentelor, se va solicita consultanta Inspectoratului Teritorial de Munca. 5) ALTE CLAUZE: a)daca in perioada derularii contractului, se produce si se inregistreaza cel putin un accident de munca, in instalatiile din exploatarea E.ON Moldova Distributie si numai din vina contractantului, contractantul respectiv va fi propus pentru eliminare din lista potentialilor ofertanti pentru S.C. E.ON MOLDOVA DISTRIBUTIE S.A. pe o perioada de la 0-3 ani. Perioada va fi stabilita prin procesul verbal de cercetare al evenimentului respectiv; b) daca in perioada derularii contractului, se produce si se inregistreaza cel putin un accident de munca cu invaliditate, colectiv sau mortal in instalatiile din exploatarea E.ON Moldova Distributie si numai din vina contractantului, contractantul respectiv va fi propus pentru eliminare din lista potentialilor ofertanti pentru S.C. E.ON MOLDOVA DISTRIBUTIE S.A. pe o perioada de la 0-3 ani, dupa caz; c) daca la controlul lucrarilor efectuat de catre specialisti ai S.C. E.ON MOLDOVA DISTRIBUTIE S.A./contractant se constata abateri de la respectarea cerintelor legale in domeniul securitatii si sanatatii in munca, se va proceda in modul urmator: pentru abateri minore (observatii), se vor intocmi programe de actiuni corective; pentru abateri majore (neconformitati), se vor opri lucrarile, pentru remedierea deficientelor; pentru abateri grave se poate propune eliminarea contractantului respectiv, cu anuntarea ulterioara a Inspectoratului Teritorial de Munca; Prezenta conventie este Anexa la contractul ..................................................... si este valabila pe toata perioada de desfasurare a contractului. ACHIZITOR, SC E.ON MOLDOVA DISTRIBUTIE SA CONTRACTANT

Formular F14

OPERATORUL ECONOMIC __________________ (denumirea/numele) Nr. ________ / _____ SOLICITARI DE CLARIFICARI

43

Catre, (denumire autoritate contractanta) Referitor la ________________________ pentru atribuirea contractului de (tip procedura) achizitie publica ______________________________________________________ COD CPSA/CPV ________________, va adresam urmatoarea solicitare de clarificari cu privire la: 1. ____________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________. 2.____________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________. 3.____________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________. Fata de cele de mai sus, va rugam sa ne prezentati punctul dumneavoastra de vedere cu privire la aspectele mentionate mai sus. Cu consideratie, S.C.____________________ ___________________________ (adresa) (semnatura autorizata)

(MODEL CONTRACT) Contract de prestari servicii si executie lucrari nr.________din __________ pentru: ____________________________________________ Cod CPV: _________ Contract de furnizare produse, prestari servicii si executie lucrari nr._________ pentru: 1. Preambul n temeiul O.U.G. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii aprobata prin Legea nr. 337/2006, cu completarile si modificarile legislative ulterioare, s-a ncheiat prezentul contract de furnizare produse, prestari servicii si executie lucrari, ntre: Societatea Comerciala E.ON MOLDOVA DISTRIBUTIE SA, cu sediul in Iasi, str. Ciurchi nr.146-150, telefon 0232 40 59 99, fax 0232 40 59 98, inregistrata la O.R.C. de pe langa Tribunalul Iasi cu numrul J22/1474/2009, cod fiscal R 14493197, cont nr. RO83BRDE040SV14134800400 deschis la BRD Sucursala Bacau reprezentata prin dl. Catalin DRAGOI, Director General Adjunct, in calitate de ACHIZITOR, pe de o parte si S.C. ___________n calitate de Contractant, pe de alta parte, a intervenit prezentul contract

44

2. Obiectul si valoarea contractului 2.1 Contractantul se obliga sa execute si sa finalizeze lucrarile de _______ in perioada convenita si in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract. 2.2 Denumirea i preturile unitare ale lucrrilor care se vor executa sunt: 2.3. Preul contractului / valoarea int, este de .................................. lei, la care se adauga TVA. 2.4 Achizitorul se oblig s plteasc preul convenit n prezentul contract numai pentru lucrrile comandate si receptionate, fara a avea obligativitatea de a atinge valoarea tinta a contractului. 2.5. Preurile sunt ferme, fixe i neindexabile. 2.6. Pretul contractului include si valoarea transportului, in conditiile de executie la destinatia finala: amplasamentul lucrarii. 2.7. Prile convin i recunosc faptul ca valoarea estimat a contractului a fost stabilit n scopul respectrii prevederilor OUG 34/2006 cu modificrile ulterioare. n condiiile n care, la expirarea duratei contractului, preul contractului, din orice motive, nu va atinge valoarea estimat, Contractantul nu poate pretinde de la Achizitor plata de prejudicii, indiferent de cuantumul diferenei dintre valoarea estimat i preul contractului. 3. Durata contractului si termenul de executie 3.1. Durata prezentului contractului este pana la data de ................ si intra in vigoare la data semnarii lui. 3.2. Contractantul se obliga sa sa execute lucrarile care fac obiectul prezentului contract in termen de ...... zile, termen calculat de la momentul emiterii ordinului de ncepere de catre ACHIZITOR. 4. Definiii 4.1 - n prezentul contract urmtorii termeni vor fi interpretai astfel: o contract - reprezint prezentul contract i toate Anexele sale. o Achizitor i Contractant - prile Contractante, aa cum sunt acestea numite n prezentul contract; o Pretul contractului/valoarea tinta - valoarea estimata a contractului pentru ndeplinirea integral i corespunztoare a tuturor obligaiilor asumate prin contract; o produse - echipamentele, mainile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse n anexa/anexele la prezentul contract, pe care Contractantul se oblig, prin contract, s le furnizeze Achizitorului sau utilizate cu acceptul Achizitorului pentru realizarea obiectului contractului; o servicii activitati a caror prestare face obiectul contractului, precum si servicii aferente livrarii produselor, respectiv activiti legate de furnizarea produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea n funciune, asistena tehnic n perioada de garanie, i orice alte asemenea obligaii care revin Contractantului prin contract; o origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci cnd prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare major i esenial a componentelor rezult un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de baz, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor si serviciilor poate fi distinct de naionalitatea Contractantului. o amplasamentul lucrarii - locul unde Contractantul execut lucrarea; o destinaie final - locul unde Contractantul are obligaia de a furniza produsele; o termenii comerciali de livrare vor fi interpreai conform INCOTERMS 2000 Camera Internaional de Comer (CIC). o fora major - un eveniment imprevizibil si de necontrolat, mai presus de controlul prilor, care nu se datoreaz greelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevzut la momentul ncheierii contractului i care face imposibil executarea i, respectiv, ndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: rzboaie, revoluii, incendii, inundaii sau orice alte catastrofe naturale, restricii aprute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiv ci enunciativ. Nu este considerat fort major un eveniment asemenea celor de mai sus care, fr a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaiilor uneia din pri; o zi - zi calendaristic; an - 365 de zile. n prezentul contract, cu excepia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural i vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. Termenul zisau zile sau orice referire la zile reprezint zile calendaristice daca nu se specific n mod diferit. o DTE - documentatie tehnica de executie o PTh+CS - proiect tehnic si caiet de sarcini

45

o o o o o

CTE - comisie tehnico-economica PAC/PAD - proiect pentru obtinerea Autorizatiei de Construire/Demolare MEC - Ministerul Economiei si Comertului MLPAT - Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriale SAP-sistemul electronic prin care Achizitorul emite comenzi

5. Aplicabilitate 5.1 Data inceperii prezentului contract se considera data primirii de catre Contractant a comenzii SAP de aproviozionare si a predrii amplasamentului (data procesului verbal de predare/primire amplasament). Predarea amplasamentului se face in termen de 3 zile de la data semnarii contractului de catre ambele parti. 6. Anexele contractului 6.1. Anexele prezentului contract sunt: a) caietul de sarcini nr. .......................; b) documentatia de atribuire nr......................... b) oferta tehnico-financiara negociata nr ............................ c) cerinte privind politica de securitate, sanatate si protectia mediului; d) politica de achizitii E.ON; 6.2. Anexele contractului sunt parte integrant din contract. 7. Standarde 7.1. Standardele care se vor respecta sunt cele prevazute in caietul de sarcini. 7.2 Cand nu este mentionat nici un standard sau reglementare aplicabila se vor respecta standardele sau alte reglementari autorizate si in vigoare in tara de origine a produselor, cu conditia ca prevederile acestuia sa fie cel putin echivalente standardelor sau normelor agreate pe plan mondial (I.E.C., VDE, D.I.N., Normes Francaises, etc) 7.3. La echipamentele si lucrrile la care se fac ncercri calitatea probei se consider realizat dac rezultatele se nscriu n toleranele admise prin reglementrile tehnice n vigoare. 8. Caracterul confidenial al contractului 8.1. - (1) O parte contractant nu are dreptul, fr acordul scris al celeilalte pri: a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei tere pri, n afara acelor persoane implicate n ndeplinirea contractului; b) de a utiliza informaiile i documentele obinute sau la care are acces n perioada de derulare a contractului, n alt scop dect acela de a-i ndeplini obligaiile contractuale. (2) Dezvluirea oricrei informaii fa de persoanele implicate n ndeplinirea contractului se va face confidenial i se va extinde numai asupra acelor informaii necesare n vederea ndeplinirii contractului. 8.2. - O parte contractanta va fi exonerat de rspunderea pentru dezvluirea de informaii referitoare la contract dac: a) informaia era cunoscut prii contractante nainte ca ea s fi fost primit de la cealalt parte contractant; sau b) informaia a fost dezvluit dup ce a fost obinut acordul scris al celeilalte pri contractante pentru asemenea dezvluire; sau c) partea contractanta a fost obligat n mod legal s dezvluie informaia. 8.3. Prevederile de mai sus vor fi valabile si dupa incetarea, indiferent din ce cauza, a contractului, pe o perioada de 5 ani. 9. Drepturi de proprietate intelectuala 9.1 - Contractantul are obligaia de a despgubi achizitorul mpotriva oricror: a) reclamaii i aciuni n justiie, ce rezult din nclcarea unor drepturi de proprietate intelectual (brevete, nume, mrci nregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaiile sau utilajele folosite pentru sau n legatura cu execuia lucrrilor sau ncorporate n acestea; i b) daune-interese, costuri, taxe i cheltuieli de orice natur, aferente; cu excepia situaiei n care o astfel de nclcare rezult din respectarea proiectului sau caietului de sarcini ntocmit de ctre achizitor. 10. Responsabilitatile contractantului 10.1 (1) Contractantul are obligatia de a prezenta Achizitorului, inainte de inceperea executiei lucrarii, spre

46

aprobare, Graficul de executie lucrari si plati, in ordinea tehnologica de executie. (2) Contractantul are obligatia sa realizeze lucrarile de C+M, cu respectarea termenelor convenite la articolul 3.2. 10.2. (1) Contractantul este obligat s participe la predarea amplasamentului lucrarii. La predarea amplasamentului vor participa: proiectantul, responsabilul cu urmarirea executiei lucrarii din partea Achizitorului, proiectantul proiectului tehnic, contractantul lucrarii, care vor semna procesul-verbal de predare amplasament. (2) Contractantul are obligatia de a presta serviciile si de a executa si finaliza lucrarile precum si de a remedia viciile ascunse, cu atentia si promptitudinea cuvenita, in concordanta cu obligatiile asumate prin contract, inclusiv de a proiecta, in limitele prevazute de contract. (3) Contractantul are obligatia de a notifica prompt Achizitorului despre toate erorile, omisiunile, viciile sau altele asemenea descoperite de el in proiect sau in caietul de sarcini pe durata indeplinirii contractului, daca acestea nu s-au putut constata in momentul intocmirii propunerii tehnice si propunerii financiare, cand acestea avea obligatia sa semnaleze aceste aspecte. 10.8. - Pe parcursul executiei lucrarilor si remedierii viciilor ascunse, Contractantul are obligatia: a) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta pe santier este autorizata si de a mentine santierul (atat timp cat acesta este sub controlul sau) si lucrarile (atat timp cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de catre achizitor) in starea de ordine necesara evitarii oricarui pericol pentru respectivele persoane; b) de a procura si de a ntretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie, ngradire, alarma si paza, cnd si unde sunt necesare sau au fost solicitate de catre achizitor sau de catre alte autoritati competente, n scopul protejarii lucrarilor sau al asigurarii confortului riveranilor; c) de a lua toate masurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe si n afara santierului si pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor, proprietatilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru; d) de a despagubi tertii pentru toate pagubele/ neajunsurile produse prin nerespectarea oricarei obligatii asumate. 10.9.- Contractantul este responsabil pentru mentinerea n buna stare a lucrarilor, materialelor, echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse n opera, de la data primirii ordinului de ncepere a lucrarii pna la data semnarii procesului-verbal de receptie a lucrarii. 10.10. Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, Contractantul are obligatia, n masura permisa de respectarea prevederilor contractului, de a nu stnjeni inutil sau n mod abuziv: a) confortul riveranilor; sau b) caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cailor publice sau private care deservesc proprietatile aflate n posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane. 10.11. (1) Contractantul are obligatia de a utiliza n mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de catre traficul propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii sai; Contractantul va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele, va limita si repartiza ncarcaturile, n asa fel nct traficul suplimentar ce va rezulta n mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe si pe santier, sa fie limitat, n masura n care este posibil, astfel nct sa nu produca deteriorari sau distrugeri ale drumurilor si podurilor respective. (2) n cazul n care natura lucrarilor impune utilizarea de catre contractant a transportului pe apa, atunci prevederile de la alin (1) vor fi interpretate n maniera n care prin "drum" se ntelege inclusiv ecluza, doc, dig sau orice alta structura aferenta caii navigabile si prin "vehicul" se ntelege orice ambarcatiune, iar prevederile respective se vor aplica n consecinta. (3) n cazul n care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care comunica cu sau care se afla pe traseul santierului, datorita transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, Contractantul are obligatia de a despagubi achizitorul mpotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri. (4) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute n contract, Contractantul este responsabil si va plati consolidarea, modificarea sau mbunatatirea, n scopul facilitarii transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror drumuri sau poduri care comunica cu sau care se afla pe traseul santierului. 10.12. (1) Pe parcursul executiei lucrarii, Contractantul are obligatia: a) de a evita, pe ct posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier; b) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale; c) de a aduna si ndeparta de pe santier darmaturile, molozul sau lucrarile provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare. (2) Contractantul are dreptul de a retine pe santier, pna la sfrsitul perioadei de garantie, numai acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care i sunt necesare n scopul ndeplinirii obligatiilor

47

sale n perioada de garantie. 10.13. Contractantul raspunde de respectarea tuturor prevederilor legale inclusiv de respectarea oricarui regulament, decizii sau hotariri ale organelor publice locale, care au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor. Daca nerespectarea acestor prevederi provoaca pagube pentru Achizitor, acesta va fi despagubit integral de contractant cu suma cuvenita. 10.14. Contractantul va preda pe baza de contract toate deseurile ce rezulta si nu se pot refolosi, la depozitul de deseuri industriale (groapa de gunoi). O copie dupa acest contract va fi predata obligatoriu Achizitorului la inceperea lucrarilor. Costurile privind incarcarea materialelor, transportul, descarcarea si predarea acestor materiale il privesc pe contractant. In cazul in care nu incheie acest contract, el va suporta plata tuturor amenzilor, inclusiv a celor emise pe numele autoritatii contractante. 10.15. Contractantul are obligatia de a se asigura ca, prin executarea lucrarilor prevazute de prezentul contract, nu afecteaza in nici un fel mediul. In caz contrar, se obliga sa ia toate masurile pentru a se limita efectele asupra mediului si sa suporte toate costurile pentru repararea prejudiciului, restabilind conditiile anterioare producerii prejudiciului precum si toate sanctiunile aplicate de organele in drept. 10.16. Contractantul isi asuma si toate celelalte responsabilitati care rezulta din celelalte clauze ale prezentului contract si care nu au fost enumerate in prezentul capitol. 11. Responsabilitatile achizitorului 11.1. (1) Achizitorul are obligatia de pune la dispozitia Contractantului, fara plata, daca nu s-a convenit altfel, urmatoarele: - amplasamentul lucrarii; - suprafetele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea de santier, daca exista si daca este posibil - racordurile pentru utilitati (apa, energie), pana la limita amplasamentului santierului, daca exista, si daca este posibil. Costurile pentru consumul de utilitati precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat se suporta de catre Contractant. 11.2. Achizitorul are obligatia de a examina si masura lucrarile care devin ascunse in cel mult 5 zile de la notificarea Contractantului. Verificarea se va finaliza prin intocmirea Procesului Verbal de lucrari ascunse. 11.3 Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricaror alte informatii furnizate Contractantului precum si de dispozitiile sale. 11.4. Pe parcursul executarii lucrarilor, Achizitorul are dreptul sa dispuna, in scris: - indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare; - inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare; - indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti din lucrare, necorespunzatoare din punct de vedere calitativ. In cazul neindeplinirii de catre Contractant a dispozitiilor de mai sus, in termenele convenite de catre parti, functie de situatia aparuta, Achizitorul poate sa angajeze sau sa plateasca altor contractanti executarea acestor lucrari, punandu-l in intarziere pe Contractant, cheltuielile aferente urmand sa fie suportate de Contractant prin recuperarea lor de catre Achizitor, conform legii. 11.5. - Achizitorul are dreptul de a sista lucrrile comandate, din motive obiective, anunnd aceasta Contractantului cu 10 zile lucrtoare nainte de data convenit de predare a lucrrii. Contractantul va ntocmi n maxim 5 zile lucrtoare de la notificarea sistrii, procesul-verbal de sistare, borderoul lucrrilor care au fost executate deja i factura pentru lucrrile executate, pe care le va preda achizitorului spre semnare. 12. Inceperea si executia lucrarilor 12.1 (1) Contractantul trebuie s notifice achizitorului i Inspeciei de Stat n Construcii, Lucrri Publice, Urbanism i Amenajarea Teritoriului data nceperii efective a lucrrilor. (2) Contractantul va desemna un responsabil tehnic cu executia lucrarilor si va comunica autoritatii contractante numele acestuia. In cazul schimbarii acestuia, contractantul va informa autoritatea contractanta si va dispune masuri care sa nu pericliteze buna desfasurare a lucrarilor. 12.2 - (1) Lucrrile trebuie s se deruleze conform graficului general de execuie i s fie terminate la data stabilit. Datele intermediare, prevzute n graficele de execuie, se consider date contractuale nerespectarea lor ducand la aplicarea clauzelor penalizatoare(inclusiv penalitati de 0,1 % pe zi) chiar daca durata totala a contractului nu a fost depasita. (2) Contractantul va prezenta, la cererea achizitorului, dup semnarea contractului, graficul de execuie de detaliu, alctuit n ordinea tehnologic de execuie. n cazul n care, dup opinia achizitorului, pe parcurs, desfurarea lucrrilor nu concord cu graficul general de execuie a lucrrilor, la cererea achizitorului, contractantul va prezenta un grafic revizuit, n vederea terminrii lucrrilor la data prevzut n contract, care il

48

va inlocui pe cel anterior doar daca poarta semnatura si stampila achizitorului. Graficul revizuit nu l vor scuti pe contractant de nici una dintre ndatoririle asumate prin contract. 12.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfurarea execuiei lucrrilor i de a stabili conformitatea lor cu caietul de sarcini. (2) Contractantul are obligaia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de munc, n ateliere, depozite i oriunde i desfoar activitile legate de ndeplinirea obligatiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrrilor ascunse. 12.4 - Procesele-verbale de receptie pot fi ntocmite si pentru parti din lucrare, daca acestea sunt distincte din punct de vedere fizic si functional. 13. Garania de bun execuie a contractului 13.1 - (1) Contractantul se oblig s constituie garania de bun execuie a contractului n cuantum de 5% din valoarea (fara TVA) a contractului,in suma de ..................... lei prin retineri succesive, din fiecare situatie de plata prezentata pentru decontare si acceptata la plata, pe toata perioada de executie a contractului. (2) (2) Suma initiala care se depune de catre prestator in contul special deschis de catre acesta si pus la dispozitia achizitorului, la una din bancile agreate de ambele parti, va fi de 0,5 % din pretul contractului. (3) Dovada deschiderii contului de garantii de buna executie este comunicarea scrisa cu numarul de cont si copie dupa ordinul de plata vizat de catre banca, prezentate de catre prestator achizitorului. (4) Sumele retinute de catre achizitor drept garantie de buna executie se vor depune de catre acesta in contul deschis de prestator in aceleasi conditii ca pentru plata serviciilor prestate, conform art. 13.1 (1) din contract. (5) Contul deschis de catre prestator este purtator de dobanda in favoarea acestuia. (6) In cazul neprezentarii o data cu contractul semnat a extrasului bancar privind crearea contului de garantie, contractul nu intra in vigoare. 13.2 - Achizitorul se oblig s emit ordinul de ncepere a contractului numai dup ce Contractantul a fcut dovada constituirii garaniei de bun execuie. 13.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenii asupra garaniei de bun execuie, n limita prejudiciului creat, dac Contractantul nu i ndeplinete obligaiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenii asupra garaniei de bun execuie, Achizitorul are obligaia de a notifica acest lucru Contractantului, preciznd totodat obligaiile care nu au fost respectate. 13.4 Achizitorul se oblig s restituie garania de bun execuie astfel: a) 70% din valoarea garantiei, n termen de 14 zile de la data ncheierii procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, daca nu a ridicat pna la acea data pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim; b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate, pe baza procesului-verbal de receptie finala. 13.5 - Garania produselor /lucrarilor este distinct de garania de bun execuie a contractului. Perioada de garanie va ncepe cu data receptiei de punere n funciune a obiectivelor. 14. Asigurri 14.1.- Contractantul trebuie sa asigure lucrarile executate si dotarile pe care le are la dispozitie impotriva degradarii si furtunilor, pana la predarea lucrarilor Achizitorului. El trebuie sa ia masuri de protectie impotriva degradarii lucrarilor datorate temperaturilor daunatoare lucrarii si apei si sa indeparteze zapada si gheata, daca aceasta dauneaza lucrarilor si instalatiilor. 14.2.- Asigurarea se va incheia cu o societate de asigurari. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportata de catre Contractant. 14.4.- Contractantul are obligatia de a prezenta Achizitorului, ori de cate ori i se va cere, polita sau politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 14.5.- Contractantul are obligatia de a se asigura ca subantreprenorii au incheiat asigurari pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor sa prezinte Achizitorului, la cerere, politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 14.6.- Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune interese, compensatii platibile prin lege, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Contractant, cu exceptia accidentelor sau prejudiciilor rezultate din vina Achizitorului. 14.7.- Incheierea cu intarziere a contractului de asigurare se penalizeaza conform art. 23 din contract. 14.8- Achizitorul nu va fi responsabil in nici un fel pentru nerespectarea legislatiei mediului de catre Contractant sau de refacere a mediului in cazul unor prejudicii aduse mediului inconjurator. Toata raspunderea in aceasta privinta este in sarcina Contractantului. 15. Perioada de garanie acordat lucrarilor

49

15.1 - Perioada de garanie aferenta lucrarilor ncepe dupa data Procesului Verbal de recepie PIF a lucrarii si este cea declarat n oferta tehnico-finannciara negociata, respectiv ... luni . 15.2 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat contractantului, n scris, orice plngere sau reclamaie ce apare n conformitate cu aceast garanie. La primirea unei astfel de notificri, contractantul are obligaia de a remedia defeciunea sau de a nlocui produsul ntr-o perioada de 10 zile de la data notificarii, fr costuri suplimentare pentru achizitor. 15.3 - Reclamatiile de calitate privind neconformitatea serviciilor, defectarea sau functionarea defectuoasa a echipamentelor montate in cadrul contractului ca urmare a lucrarilor si/sau echipamentelor in perioada de garantie, se vor transmite, in scris, la Contractant in timpul perioadei de garantie, dar nu mai tarziu de 30 zile de la data expirarii acestei perioade. Contractantul este obligat sa rezolve reclamatiile in termen de max. 10 zile de la data receptionarii reclamatiei, daca in acest interval partile nu convin, printr-un protocol scris, alt termen de rezolvare. 15.4 - Dac contractantul, dup ce a fost ntiinat, nu reuete s remedieze defectul n perioada convenit de 10 zile, achizitorul are dreptul de a lua msuri de remediere pe riscul i spezele contractantului i fr a aduce nici un prejudiciu oricror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea fa de contractant prin contract. 15.5. (1) In perioada de garantie, Contractantul are obligatia, in urma dispozitiilor date de Achizitor, de a executa toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor, neconformitatilor si a altor defecte a caror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale. (2) Contractantul are obligatia de a executa totate activitatile prevazute la alin. (1), pe cheltuiala proprie, in cazul in care ele sunt necesare datorita: a) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau b) unui viciu de conceptie, acolo unde Contractantul este responsabil de proiectarea unei parti a lucrarilor; sau c) neglijentei sau neindeplinirii de catre Contractant a oricareia dintre obligatiile explicite sau implicite care ii revin in baza contractului. (3) Contractantul va suporta si toate cheltuielile legate de orice echipamente / lucrari aditionale necesare rezolvarii reclamatiilor aparute in perioada de garantie. (4) De asemenea, depasirea termenului de 10 zile sau al termenului prevazut in protocol pentru rezolvarea reclamatiei va fi penalizata ca si depasirea termenului de executie pentru partea reclamata. 15.6. In cazul in care Contractantul nu rezolva reclamatiile prevazute la clauza 15.5(3), penalitatile se vor aplica pana la rezolvarea efectiva a reclamatiei de catre contractant sau de catre un tert. 15.7. Bunurile care si/sau echipamentele care au suferit remedieri in perioada de garantie beneficiaza de o noua perioada de garantie. 16. Protectia patrimoniului national 16.1. - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrarii sunt considerate, n relatiile dintre parti, ca fiind proprietatea absoluta a Achizitorului. 16.2. - Contractantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sai sau oricare alte persoane sa nu ndeparteze sau sa deterioreze obiectele prevazute la clauza 16.1, iar imediat dupa descoperirea si nainte de ndepartarea lor, de a nstiinta Achizitorul despre aceasta descoperire si de a ndeplini dispozitiile primite de la Achizitor privind ndepartarea acestora. Daca din cauza unor astfel de dispozitii contractantul sufera ntrzieri si/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, partile vor stabili: a) orice prelungire a duratei de executie la care contractantul are dreptul; b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului. 16.3. - Achizitorul are obligatia, de ndata ce a luat la cunostinta despre descoperirea obiectelor prevazute la clauza 16.1, de a nstiinta n acest sens organele de politie si comisia monumentelor istorice. 17. Intarzierea si sistarea lucrarilor 17.1. (1) In cazul in care : a) volumul sau natura lucrarilor neprevazute; sau b) oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza Contractantului si nu a survenit prin incalcarea contractului de catre acesta, indreptatesc Contractantul de a solicita prelungirea termenului de executie a lucrarilor sau a oricarei parti din acestea, precum si cheltuieli suplimentare, daca este cazul, prin acordul partilor materializat prin act aditional la prezentul contract, partile vor stabili: i) orice prelungire a duratei de executie la care Contractantul are dreptul; ii) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului. (2) Conditiile climaterice nefavorabile nu constituie cauza de sistare sau decalare a termenului contractual ori de executie.

50

Invocarea de catre Contractant a conditiilor climaterice nefavorabile nu va putea constitui cauza de prelungire a duratei de executie, cu exceptia situatiei in care, prin propunerea sa tehnica a prevazut aceasta si Achizitorul a acceptat prin semnarea unui act aditional la prezentul contract. 18. Finalizarea lucrarilor 18.1. (1) La finalizarea lucrarilor, Contractantul are obligatia de a notifica, in scris, Achizitorului ca sunt indeplinite conditiile de receptie solicitand acestuia convocarea comisiei de receptie a lucrarii. (2) Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate si a constatarilor efectuate pe teren, Achizitorul va aprecia daca sunt indeplinite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. In cazul in care se constata ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate Contractantului, stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare. Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a Contractantului, Achizitorul va convoca comisia de receptie. 18.2 Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementarile in vigoare. In functie de constatarile facute, Achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia. 18.3. Daca Achizitorul va hotara respingerea receptiei, Contractantul este obligat ca pe costurile sale integrale sa efectueze remedierea deficientelor constatate si dupa aceea sa solicite repetarea receptiei. Repetarea receptiei, nu il exonereaza pe contractant de raspunderile datorate depasirii termenului contractual sau de executie. 18.4 n cazul n care exist cantiti suplimentare , dispoziia de santier se va intocmi i semna n perioada de valabilitate a contractului. Cantitile care nu se aprob n perioada de valabilitate a contractului nu se accept la decontare . 19. Modalitati de plata 19.1 Termenul de plat este de ........ zile de la data ultimului, in ordine cronologica, eveniment: : (i) recepia produselor, serviciilor, lucrarilor (ii) nregistrarea in original a facturii corecte la registratura sediului Achizitorului: E.ON Moldova Distributie S.A. (2) Factura se considera corecta daca conine toate cerinele legale i cerinele specifice E.ON . Cerinele specifice E.ON sunt: a) numr i poziie comanda de aprovizionare din SAP nscris corect pe factura la fiecare poziie facturata; b) datele firmei (Contractant i Achizitor) trecute corect (nume, adresa, CUI, J, banca i cont IBAN); c) preul din factura sa corespunda cu preul din contract/comanda; d) cantitatea facturata sa corespunda cu cantitatea comandat i livrata; e) bunul livrat sa fie identic cu cel comandat; f) menionarea numrului avizului de trimitere a mrfii pe factura; g) mentionarea pe factura de catre Contractant a procentului de retinere pentru garantia de buna executie (in cazul retinerilor succesive); h) data facturii trebuie sa fie posterioara sau cel mult aceeasi cu data comenzii SAP trimisa de catre Achizitor. (3) Facturile care nu sunt ntocmite cu respectarea art. 2 nu vor fi considerate facturi corecte n nelesul acestui articol, ele urmnd a fi restituite Contractantului. (4) In cazul in care Achizitorul are obiectiuni sau nelamuriri cu privire la cuantumul sumei din factura fiscala, termenul de plata prevazut se va calcula de la data clarificarii situatiei. In cazul in care achizitorul are obiectiuni sau nelamuriri cu privire la cuantumul sumei din factura fiscala, termenul de plata prevazut se va calcula de la data clarificarii situatiei. 19.2 - Dac Achizitorul nu onoreaz facturile n termen de 30 zile de la expirarea perioadei prevzute la clauza 20.1 i fr a prejudicia dreptul Contractantului de a apela la prevederile clauzei 24.1, acesta din urm are dreptul de a diminua ritmul execuiei. Imediat ce Achizitorul onoreaz factura, Contractantul va relua executarea lucrrilor n cel mai scurt timp posibil. 19.3 - (1) Plile pariale pot s fie fcute, la cererea Contractantului, numai cu acceptul scris al Achizitorului, la valoarea lucrrilor executate conform contractului i n acelasi termen prevazut la art 19.1 din prezentul contract. Lucrrile executate trebuie s fie dovedite ca atare printr-o situaie de lucrri provizorii, ntocmit astfel nct s asigure o rapid i sigur verificare a lor. Din situaiile de lucrri provizorii Achizitorul va putea face sczminte pentru servicii fcute Contractantului i convenite cu acesta. Alte sczminte nu se pot face dect n cazurile n care ele sunt prevzute n contract sau ca urmare a unor prevederi legale. (2) Situaiile de plat provizorii se confirm n termen de 5 zile de la primirea lor de catre managerul de proiect; in cazuri justificate acest termen poate fi prelungit pana la 10 zile. (3) Plile pariale se efectueaz, de regul, la intervale lunare dar nu influeneaz responsabilitatea i garania de bun execuie a Contractantului; ele nu se consider, de ctre Achizitor, ca recepie a lucrrilor

51

executate. 19.4 - Contractul va fi considerat terminat atunci cnd procesul-verbal de recepie final va fi semnat de comisia de recepie, care confirm c lucrrile au fost executate conform contractului. Recepia final va fi efectuat conform prevederilor legale, dup expirarea perioadei de garanie. Plata ultimelor sume datorate Contractantului, pentru lucrrile executate, nu va fi condiionat de eliberarea certificatului de recepie final. 19.5. Fiecare parte va suporta spezele bancare la banca sa. 20. Actualizarea pretului contractului 20.1 n cazul in care se achiziioneaz servicii/lucrri suplimentare (daca acestea sunt solicitate in scris de Achizitor), se vor ntocmi acte adiionale la contract la preul ferm prevazut in prezentul contract. 20.2. Depasirea termenelor contractuale nu poate fi invocata ca motiv de actualizare a pretului contractului. 21. Amendamente 21.1 - Prile contractante au dreptul, pe durata ndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiional. 22. Subcontractani 22.1. Contractantul are obligatia de a prezenta, la cererea Achizitorului, contractele incheiate cu subcontractantii desemnati. Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora si numerele de contact se va constitui ca o anexa ulterioara la contract. Contractantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului lista subcontractantilor sai. 22.2. In cazul subcontractarii, contractantul ramane deplin responsabil fata de achizitor pentru indeplinirea corespunzatoare si la timp a tuturor obligatiilor contractuale(inclusiv de catre subcontractanti). Schimbarea subcontractantului poate fi facuta numai dupa notificarea si acceptarea subcontractantului de catre Achizitor. 23. Majorri de ntrziere, daune-interese 23.1 - Pentru compensarea prejudiciului suferit de catre Achizitor ca urmare a indeplinirii cu intarziere, a neindeplinirii sau a indeplinirii necorespunzatoare a obligatiilor asumate de catre Contractant, Achizitorul poate aplica Contractantului in afara de penalitati, de executarea garantiei de buna executie a contractului (GBE), de rezilierea contractului din vina Contractantului si plata de daune interese. 23.2. n cazul n care Contractantul nu-si ndeplineste obligatiile asumate prin contract, atunci Achizitorul va deduce ca penalitati, o suma echivalenta cu 0,1% din preul produselor nelivrate, serviciilor si lucrarilor neexecutate, pentru fiecare zi de ntrziere, pn la ndeplinirea efectiv a obligaiilor. Plata penalitatilor se va face in termenul mentionat la articolul 19.1 din prezentul contract, termen calculat de la emiterea facturii de catre Achizitor Contractantului. 23.3. - n cazul n care Achizitorul nu onoreaza, din culpa sa, facturile n termen de 30 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta 0,1% din valoarea facturii neachitate in termen, pentru fiecare zi de ntrziere, pn la ndeplinirea efectiv a obligaiilor, care nu va depasi cuantumul sumei asupra careia a fost calculata. 23.4 Contractantul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva oricaror daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea proiectului sau caitului de sarcini intocmit de achizitor. 24. Rezilierea contractului 24.1 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, da dreptul partii lezate de a rezilia contractul in mod unilateral si de a pretinde plata de daune-interese. Rezilierea opereaza deplin drept prin notificarea comunicata recomandat, fara interventia instantelor si fara indeplinirea vreunei alte formalitati, aceasta clauza reprezentand un pact comisoriu de gradul IV. 24.2 - Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile contractante. 25. Denuntarea contractului 25.1 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul, in cel mult 30 de zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si care conduc la modificarea clauzelor contractuale in asa masura inct indeplinirea contractului respectiv ar fi contrara intereselor sale comerciale initiale. 25.2. Contractantul poate denunta unilateral contractul printr-o notificare transmisa Achizitorului cu 30 de zile anterior datei hotarate de catre Contractant pentru incetarea contractului in orice situatie in care continuarea

52

executarii ar fi contrara intereselor sale comerciale. 26. Cesiunea 26.1 - Contractantul se oblig s nu transfere total sau parial obligaiile asumate prin contract, far s obin, n prealabil, acordul scris al achizitorului. 26.2 Orice Conventie incheiata cu incalcarea prezentului articol este nula de drept, fara a fi necesara notificarea din partea achizitorului E.ON MOLDOVA DISTRIBUTIE S.A. 26.3 Cesiunea nu va exonera contractantul de nici o responsabilitate privind garania sau orice alte obligaii asumate prin contract. 26.4 In cazul unei cesiuni de creanta, acceptul achizitorului se va referi doar la sumele care exced eventualele compensari. 27. Fora major 27.1 - Partea care invoca forta majora trebuie sa prezinte documente doveditoare emise de o autoritate competenta. 27.2 - Fora major exonereaz parile contractante de ndeplinirea obligaiilor asumate prin prezentul contract, pe toat perioada n care aceasta acioneaz. 27.3 - ndeplinirea contractului va fi suspendat n perioada de aciune a forei majore, dar fr a prejudicia drepturile ce li se cuveneau parilor pn la apariia acesteia. 27.4 - Partea contractant care invoc fora major are obligaia de a notifica celeilalte pri, imediat i n mod complet, producerea acesteia i s ia orice msuri care i stau la dispoziie n vederea limitrii consecinelor. 27.5 - Dac fora major acioneaz sau se estimeaz c va aciona o perioad mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul s notifice celeilalte pri ncetarea de plin drept a prezentului contract, fr ca vreuna din pri s poat pretinde celeilalte daune-interese. 28. Soluionarea litigiilor 28.1 - Achizitorul i Contractantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabil, prin tratative directe, orice nentelegere sau disput care se poate ivi ntre ei n cadrul sau n legatur cu ndeplinirea contractului. 28.2 - Dac, dup 15 de zile de la nceperea acestor tratative neoficiale, Achizitorul i Contractantul nu reuesc s rezolve n mod amiabil o divergen contractual, litigiul decurgand din/sau in legatura cu acest contract referitor la validarea, interpretarea, executarea, ori desfintarea lui se va sustine spre solutionare instantelor judecatoresti competente. 29. Limba care guverneaz contractul 29.1 - Limba care guverneaz contractul este limba romn. 30. Comunicri 30.1 - (1) Orice comunicare ntre pri, referitoare la ndeplinirea prezentului contract, trebuie s fie transmis n scris. (2) Orice document scris trebuie nregistrat att n momentul transmiterii ct i n momentul primirii. 30.2 - Comunicrile ntre pri se pot face i prin telefon, fax sau e-mail, cu condiia confirmrii n scris a primirii comunicrii. 31. Legea aplicabil contractului 31.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romnia. 31.2. Contractul a fost incheiat cu respectarea prevederilor in materie de achizitii publice: OUG nr. 34/2006 si HGR nr. 925/2006, cu toate modificarile legislative ulterioare. 32. Incetarea contractului 32.1. Prezentul contract inceteaza in urmatoarele cazuri: a) partile convin de comun acord incetarea contractului; b) expirarea duratei contractului; c) cesioneaza sau subcontracteaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara acordul scris al celeilalte parti; d) in cazul in care una din parti este supusa unei proceduri de declarare a starii sale de insolventa sau incapacitate de plata, de reorganizare judiciara ori de faliment, dizolvare, lichidare, retragerea autorizatiei de functionare a unuia din contractanti, caz in care contractul va fi considerat nul, partile insa fiind tinute a indestula datoriile uneia catre alta, datorii rezultate pana la momentul interventiei cauzei de disparitie e) n cazuri de for major;

53

f) prin reziliere in conditiile art 24. 32.2. Incetarea contractului are efecte numai pentru viitor, lasand neatinse prestatiile succesive care au fost facute anterior incetarii lui. 33. Prevederi finale 33.1. Completarile si/sau modificarile aduse prezentului contract nu sunt valabile intre partile contractului si in raporturile cu tertii, decat daca rezulta expres din acte negociate de parti si semnate de reprezentantii legali ai partilor. 33.2. Anularea unora dintre prevederile acestui contract nu va inlatura drepturile si obligatiile partilor ce rezulta din prevederile ramase in vigoare si nu aduce atingere obligatiilor deja executate de parti. 33.3. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui. 33.4. Pentru achizitor, responsabilitatea pentru derularea prezentului contract revine Departamentului Gestiune Retea din E.ON Moldova Distributie S.A. Prile au neles s ncheie astazi ............... prezentul contract n 2 (dou) exemplare, cte unul pentru fiecare parte. Acest contract consta in ................... pagini si toate documentele anexa ale lui. ACHIZITOR, SC E.ON MOLDOVA DISTRIBUTIE SA Director General Sorin Sebastian POTANC Imputernicit EON Moldova Distributie Bogdan CIRSTEA Departament Juridic, Angela VASILE CONTRACTANT SC Director General

54