Sunteți pe pagina 1din 1

ASOCIATIA PENTRU O SOCIETATE MAI BUNA Sediul: Bragadiru, Str. Alunului, nr. 39D, jud.

Ilfov Cod de identificare fiscal: 29196887 ____________________________________________________________________

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR la data de 31.12.2012

CREANTE A TOTAL din care:

Nr. rd. B 1 2 3 4

Sold la sfarsitul exercitiului financiar 1=2+3 0

Termen de lichiditate Sub 1 an Peste 1 an 2 3 0 0

DATORII A TOTAL din care: Buget de stat Bugetul asigurarilor sociale de stat

Nr. rd. B 1 2 3 4

Sold la sfarsitul exercitiului financiar 1=2+3+4 4,345 2,192 2,153

Termen de exigibilitate Sub 1 an 1 - 5 ani Peste 5 ani 2 3 4 4,345 2,192 2,153 0 0 0 0 0 0

Presedinte, IONESCU VLAD MIHAI

Model oferit de - www.cabinetexpert.ro