Sunteți pe pagina 1din 25

2013

CUPRINS
CAP 1. PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII COMERCIALE 1.1. Scurt istoric 1.2. Obiect de activitate 1.3.resursele societatii 1.3.1. Resurse financiare 1.3.2. Resuse materiale 1.3.3. Resurse umane 1.4. Caracterizarea economico-financiara a activitatii societatii 1.5. Analiza indicatorilor bazei tehnico-materiale CAP 2. IMPLICAREA FACTORILOR DE MEDIU IN ACTIVITATEA SOCIETATII 2.1. Consideratii generale cu privire la relatia societate-mediul ambiant 2.2. Componentele mediului ambient al societatii 2.3. Relatia societate comerciala-piata CAP 3. STRUCTURA ORGANIZATORICA A INTREPRINDERII 3.1. Structura organizatorica expresie a organizarii formale a intreprinderii 3.2. Elemente ale structurii functionale 3.3. Structura operationala

3.4. DDocumente de formalizare a structurii organizatorice CAP 4. FUNCTIUNILE SOCIETATII COMERCIALE 4.1. Functiunile-componente ale sistemului organizarii procesuale a intreprinderii 4.2.Mecanismul functionarii sociatatii comerciale CAP 5. STRATEGII ECONOMICE ALE INTREPRINDERII 5.1.Importanta strategiilor economice pentru activitatea intreprinderii 5.2. Elaborarea strategiei economice a intreprinderii 5.3. Planul-instrument de concretizare si realizare a strategiei economice CAP 6. EFICIENTA ECONOMICA A ACTIVITATII INTREPRINDERII 5.1.Importanta strategiilor economice pentru activitatea intreprinderii 5.2. Elaborarea strategiei economice a intreprinderii 5.3. Planul-instrument de concretizare si realizare a strategiei economice CONCLUZII SI PROPUNERI Bibliografie Anexa 1 Organigrama

CAPITOLUL 1 PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII COMERCIALE

1.1 Scurt Istoric Asociatia pentru Promovarea si Dezvoltarea Turismului Prahova (APDT PH) este un parteneriat public-privat infiintat in mai 2008, la initiativa ANAT si a Camerei de Comert si Industrie Prahova alaturi de alti cinci membri importanti din Judetul Prahova. La ora actuala, APDT PH are 9 membri marcanti (Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism, Camera de Comert si Industrie Prahova, Consiliul Judetean Prahova, Primaria Ploiesti, Primaria Campina, Universitatea Petrol si Gaze Ploiesti Facultatea de Stiinte Economice, Hotel International Sinaia, Hotel Vigo Ploiesti, Asociatia Turistica Sinaia), fiind cea mai reprezentativa asociatie de promovare din domeniul turismului pe plan local. Din octombrie 2009 este membru fondator al Federatiei Asociatiilor de Promovare Turistica din Romania (FAPT), alaturi de alte asociatii de profil din tara. 1.2.Obiectul de activitate Scopul organizatiei este dezvoltarea durabila si promovarea turismului din zona turistica Prahova, atat in tara cat si in strainatate. 1.3.Resursele societatii

1.3.1 Resurse financiare Patrimoniul initial al asociatiei este de 4.500 lei si constituie din contributia membrilorm fondatori in partic egale,9 membri cu cate 500 lei fiecare. Cotizatia de membru al asociatiei se fixeaza la initial in functie de puterea financiara a membrilor,pentru municipii 12.00 lei/an,pentru orase 8.000 lei/an,pentru Consiliul Judetean 15.000 lei/an, iar pentru restul membrilor, localitati, asociatii profesionale, unitati economice, la un cuantum de de 5.000 de lei/an in conformitate cu regulamentul asociatiei. 1.3.2.Resurse materiale Asociatia pentru Promovarea si Dezvoltare Turismului Prahova detine urmatoarele resurse materiale: un birou in incinta Camerei de Comert si Industrie Prahova
un calculator un laptop 3 scaune telefon fix 2 telefoane mobile fax HP imprimanta HP

1.3.3.Resurse umane Asociatia pentru Promovarea si Dezvoltarea Turismului Prahova este condusa de presedintele Adrian Voican si are un angajat Anda Baciu secretar general.Deasemenea, exista si un consiliu director format din 7 membri,3 vicepresedinti si un presedinte. 1.4.Caracterizarea economico-financiara a activitatii societatii

Asociata pentru Promovarea si Dezvoltarea Turismului Prahova este membru fondator al Federatiei Asociatiilor de Promovare Turistica din Romania (FAPT). APDT Prahova organizeaza de trei ani Targul de Turism al Ploiestiului, ExpoVacanta.Aceasta are ca obiectiv coordonarea activitatii de promovare a brandului Prahova-destinatie turistica de top in Romania,prin editarea de material publicitare adecvate care sa se alature promovarii individuale.de asemenea,are ca obiectiv initierea si implementarea proiectului CALITATE IN TURISM. 1.5.Analiza indicatorilor bazei tehnico-materiale Caracterizarea statistica a potentialului economic se bazeaza pe indicatorii bazei tehnico-materiale si pe Indicatorii fortei de munca. Indicatorii bazei tehnico-materiale: este constituita din totalitatea mijloacelor de munca ce participa la desfasurarea procesului de servire a turistilor, mijloace pe care le foloseste turismul pentru realizarea functiilor sale economice si sociale.Ea cuprinde atat fondurile fixe proprii cat si fondurile din alte sectoare ale economiei nationale ca de exemplu: mijloace de transport aerian, rutier, naval, capacitate complementare de cazare, etc. Practica statistica si contabila din tara noastra include in prezent in fondurile fixenumai acele bunuri materiale care au o durata de intrebuintare mai mare de un an si o valoare de inventar mai mare de un anumit plafon valoric, si care isi transfera valoarea treptat prin amortizarea anuala cuprinse in preturile marfurilor sau tarifele serviciilor prestate.Evidenta fondurilor fixe se tine in unitati naturale sau natural conventionale: locuride cazare in hoteluri, moteluri, locuri la mese in unitatile de alimentatie publica, etc.Acesti indicatori fizici folosesc pentru caracterizarea volumului si structurii fondurilor fixe. Indicatorii fortei de munca:Ea se caracterizeaza printr-o multitudine de aptitudini fizice si intelectuale ale oamenilor cu ajutorul carora acestia participa la crearea de bunuri materiale sau la oactivitate sociala utila. Indicatorii circulatiei turistice cuprinde numarul total de turisti care este un

indicator absolut, si se determina prin insumare. Alt indicator absolut este numarul totalde zile turist si se obtine ca un produs intre numarul de turisti si durata activitatii turistice exprimat in zile. Indicatorii cheltuielilor turistice prin care se intelege consumul de mijloace banesti,mijloace de productie , de forte de munca pentru desfasurarea in bune conditii a activitatiide turism. Indicatorii incasarilor din turism exprima valoric rezultatele activitatii turistice desfasurate intr-o anumita perioada de timp, la nivel de zona economica. Cel mai reprezentativ indicator este suma totala a incasarilor in care se includ volumul desfacerilor de marfuri, volumul incasarilor din prestatii, volumul incasarilor valutare si alte incasari din turism. Indicatorii eficientei economice a turismului se calculeaza pe baza relatiei:Ef = raportul dintre efect si efort. Indicatorii calitatii activitatii turistice exprima latura calitativa al ofertei, efectele sociale , cultural-educative si politice al industriei turistice.

CAPITOLUL 2 IMPLICAREA FACTORILOR DE MEDIU IN ACTIVITATEA SOCIETATII

2.1. Consideratii generale cu privire la relatia societate-mediu ambiant Asociatia isi organizeaza si desfasoara activitatea sa sub impactul conditiilor concrete alemediului sau ambiant. Mediul ambiant reprezinta un ansamblu de factori eterogeni denatura economica, sociala, politica, stiintifico-tehnica, juridica, geografica si demografica ce actioneaza pe plan national si international asupra intreprinderii, influentand relatiilede piata. In conditiile actuale mediul ambiant se caracterizeaza printr-un dinamism

accentuat,printr-o crestere spectaculoasa a frecventei schimarilor. Mediul ambiant este de trei feluri: - mediu stabil, unde schimbarile sunt rare, de mica amploare si usor vizibile; - mediu schimbator, unde schimbarile sunt frecvente, de o amploare variata, dar in general previzibile; - mediu turbulent, unde schimbarile sunt foarte frecvente, de amploare mare, cu incidente profunde asupra activitatii intreprinderii si greu de anticipat; 2.2.Componentele mediului ambient al societatii Acestea sunt: -micromediul -mezomediul -macromediul. Micromediul intreprinderii cuprinde ansamblul componentelor cu care aceasta intra in relatii directe. Acestea sunt: - furnizorii de marfuri care sunt agenti economici ce asigura resursele necesare de materiiprime, materiel, echipamente si masini; - prestatorii de servicii reprezentati de firme sau persoane particulare care ofera o gama larga de servicii utile realizarii. -furnizorii fortei de munca sunt unitatile de invatamant, oficiile fortei de munc si persoanele ce cauta un loc de munca; -clienti care sunt consumatori, utilizatori industriali, intreprinderi comerciale sau agentiile guvernamentale pentru care bunurile produse se intreprindere le sunt oferite spre consum; -organismele publice - asociatiile profesionale, asociatiile consumatorilor, mediile de informare in masa si publicul consumator; -concurentii sunt firme sau persoane particulare care-si disputa aceeasi categorie de clianeti, iar in situatii frecvente aceiasi furnizori sau prestatori de servicii.

Mezomediul este o notiune intermediara care devine tot mai necesara in explicarea evolutiei macroeconomice a intreprinderii. Pentru remedierea oricaror deficiente de explicare se studiaza comportamentul intreprinderii din sistemul productiv si social cel mai apropiat intreprinderii si care poate fi un intermediar intre macromediul si micromediul intreprinderii. Mezomediul trebuie sa intereseze in mod deosebit sistemul de conducere al intreprinderii pentru ca permite abordarea relatiilor acesteia cu mediul sau in termeni mult mai apropiati de lumea afacerilor. O intreprindere poate face parte din urmatoarele sisteme mezoeconomice: -o anumita industrie -o zona geografica sau administrativa -un grup de intreprinderi. Aceste sisteme sunt in masura sa influenteze actiunile, deciziile si rezultatele unei intreprinderi, influenta exercitata la acest nivel poate fi atat directa cat si indirecta, dar are un caracter general, in sensul ca influenteaza toate intreprinderile care apartin aceluiasi sistem. Activitatea oricarei intreprinderi, ca si a celorlalti agenti din cadrul micromediului intreprinderii, se afla si sub influenta altor factori de mediu, care actioneaza pe o arie mai larga. Legatura care se stabileste intre intreprindere si acesti factori este de regula industriala, influenta exercitandu-se pe termen lung si formand macromediul intreprinderii. Componentele macromediului sunt: - mediul demografic - numarul populatiei, structura pe sexe si grupe de varsta, numarul de familii si dimensiunea medie a unei familii, repartizarea teritoriala si me medii a populatiei, rata natalitatii. Analiza unor astfel de caracteristici si surprinderea tendintei lor reprezinta punctul de pornire in evaluarea dimensiunii cererii potentiale, a pietei intreprinderii. - mediul economic. Ansamblul elementelor care compun viata economica a spatiului in

care actioneaza intreprinderea determina mediul economic al acesteia. Acesta determina volumul si structura ofertei de marfuri, nivelul veniturilor banesti, marimea cererii de marfuri, miscarea preturilor la nivelul concurentei. - mediul tehnologic. Intreprinderea se implica in dinamica mediului tehnologic, atat ca beneficiar cat si ca furnizor, in principal prin intermedciul pietei. Este una din cele mai dinamice componente ale macromediului intreprinderii si dobandeste o exprimare concreta prin inventii, inovatii, marimea si orientarea fondurilor destinate cercetarii, explozia productiei noi, perfectionarea productiei traditionale, reglementari privind delimitarea tehnologiilor poluante. - mediul cultural - reprezentat de ansamblul elementelor ce privesc sistemele de valori, obiceiuri, traditii. Membrii Asociatiei pentru Promovarea si Dezvoltatea Turismului Prahova sunt: Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism Camera de Comert si Industrie Prahova Consiliul Judetean Prahova Primaria Municipiului Ploiesti Primaria Municipiului Campina Universitatea Petrol-Gaze Ploiesti Hotel International Sinaia VigoHotel Asociatia Turistica Sinaia

2.3. Relatia societate comerciala-piata In calitatea sa de componenta a mediului, ntreprinderea se afla ntr-un contact permanent cu diferite componente. ntreprinderea intra ntr-un ansamblu de relatii prin care si orienteaza si finalizeaza activitatea economica. Aceste relatii dintre ntreprindere si componente ale mediului sau extern sunt prin natura si continutul lor de doua feluri: relatii de piata si relatii de concurenta.

Relatiile de transmitere de informatii au ca scop sustinerea si concretizarea relatiilor de vnzare-cumpaare, realizndu-se prin publicitate, relatii publice si alte forme de promovare. dupa profilul agentilor de piata, relatiile pot fi: cu furnizorii si prestatorii de servicii, cu beneficiarii si cu institutiile si cu mecanismele de stat; dupa frecventa, relatiile sunt permanente, periodice sau ocazionale; dupa gradul de concentrare, relatiile pot fi concentrate dimensional, spatial sau temporal si relatii dispersate. n general pentru a fi eficient, cercetarea de pia trebuie s rspund la urmtoarele ntrebri: Cum considerai tarifele practicate n judeul Prahova, n comparaie cu serviciile oferite ? n ce msur suntei deranjat de efectele polurii datorate comportamentului necorespunztor al turitilor? Care credei c sunt elementele care influeneaz pozitiv turismul prahovean? Care credei c sunt elementele care influeneaz negativ turismul prahovean?

CAPITOLUL 3 STRUCTURA ORGANIZATORICA A SOCIETATII COMERICIALE

3.1. Structura Oraganizatorica expresie a organigarii formale a intreprinderii Structura organizatorica reprezinta ansamblul persoanelor,subdiviziunilor organizatotrice si al relatiilor dintre acestea,orientate spre realizarea obiectivelor prestabilite ale intreprinderii. Structura organizatorica este o componenta a structurii generale a intreprinderii si reflecta anatomia intreprinderii. Ea se proiecteaza pe baza unor norme,reguli,principiisi documente oficiale.

3.2.Elemente ale structurii functionale Structura de conducere reprezinta ansamblul cadrelor de conducere si compartimentelor tehnice, tehnice, economice, administrative, modul de constituire si gruparea acestora, precum si relatiile dintre ele. Structura functionala este alcatuita din: 1. componente; 2. relatii; 3. ordinea componentelor; 4. sistem de obiective. Componentele structurii functionale sunt urmatoarele: a) Postul ansamblul obiectivelor, cu sarcinile, competentele, responsabilita-tile associate, care revin spre exercitare, in mod regulat, unei persoane angajate in intreprindere. b) Functia ansamblul atrubutilor si sarcinilor, omogene din punct de vede-re al naturii si complexitatii lor, desemnate in mod regulat si organizat unui anga-jat al intreprinderii. Dupa natura competentelor, autoritatii si responsabilitatii pe care le implica o functie, se distig doua tipuri de functii: de conducere - competente, sarcini, responsabilitati din domenii mai largi de activitate; de executie obiective individuale limitate, insotite de competente si responsabilitati mai reduse. c) Compartimentul o reunire sub aceeiasi autoritate ierarhica a unui anumit numar de persoane, carora le revin permanent sarcini bine definite. Dupa modul de participare la realizarea obiectivelor intreprinderii, compartimentele sunt: operationale contribuie direct la realizarea obiectivelor derivate si generale ale intreprinderii(sectiile de productie, depozitele, atelierele de service)

functionale participa la fundamentarea strategiilor si politicii globale a intreprinderii(diviziile, serviciile) Relatiile organizatorice raporturile instituite intre componentele organizatorice. In functie de natura si modul de manifestare a competentelor si responsabilitatilor se disting: A. Relatii de autoritate- relatii a caror manifestare este obligatory.Ele cuprind: relatii ierarhice intre titularul postului de conducere si cei ce detin posturi de executie; relatii functionale de catre copmartimente specializate care emit o serie de indicatii metodologice, studii, etc. relatii de stat major ca urmare a delegarii sarcinilor, responsabilitatilor de catre conducere a unor persoane pentru rezolvarea unor probleme complexe. B. Relatii de cooperare relatii intre titularul unui post situate pe acelasi nivel ierarhic cu titularul altui post. C. Relatii de control D. Relatii de reprezentare legaturile dintre manageri si reprezentantii diferitelor organizatii profesionale, sindicate din interiorul intreprinderii sau din afara. Ordinea componentelor organizatorice.Aceasta este realizata prin: A. Nivelul(treapta) ierarhic(a) ansamblul subdiviziunilor plasate la aceeiasi distanta de conducerea superioara. B. Ponderea ierarhica(sau norma de conducere) numarul de persoane subordonate nemiljocit unui cadru de conducere.

3.3. Structura operationala Structura operationala reprezinta aceea componenta a structurii organizatorice definite prin numarul si componenta unitatilor de productie, prin marimea si modul amplasarii spatiale a acestora, modul de organizare interna, precum si prin relatiile de cooperare ce se stabilesc intre acestea in vederea realizarii directe a obiectului de

activitate al intreprinderii.

3.4. Documente de formalizare a structurii organizatorice Organigrama este reprezentarea structurii organizatorice a ageniei de turism prin intermediul csuelor dreptunghiulare (care vizualizeaz posturi de conducere i compartimente) i al liniilor de diferite forme (care evideniaz relaiile existente n cadrul ntreprinderii turistice). Fia postului este rezultatul analizei postului i reprezint principalul document de personal n baza cruia se proiecteaz instrumentele i activitile de recrutare, selecie, ncadrare, pregtire continu, aprecierea i normarea activitii salariatului.

CAPITOLUL 4 FUNCTIUNILE SOCIETATII COMERCIALE

4.1. Functiunile-componente ale sistemului organizarii procesuale a intreprinderii Functiunea de cercetare-dezvoltare cuprinde activitatile prin care se studiaza, se concepe,se elaboreaza,si se elaboreaza viitorul cadru ethnic,tehnologic si organizatoric al intreprinderii. Ea integreaza activitati ce pot fi grupate in: activitati de conceptie,care vizeaza cercetarea si proiectarea produselor,a serviciilor,a lucrarilor noi si a tehnologiilor de realizare a acestora; activitati de organizare a conducerii, productiei si muncii. Functiunea comerciala cuprinde ansamblul activitatilor vizand aprovizionarea tehnoco-materiala,desfacerea produselor,comertul exterior si cooperarea economica internationala,ele fiind grupate in trei componente: -marketing; -aprovizionare; -desfacere. Functiunea de productie este reprezentata de ansamblul activitatilor de baza, auxiliare si de servire prin care se realizeaza obiectivele din domeniul fabricarii

produselor, elaborarii lucrarilor si prestarii serviciilor n cadrul firmei. Principalele activitati cuprinse n cadrul acestei functii sunt: fabricarea sau exploatarea, ntretinerea si reapararea utilajelor, productia auxiliara, controlul tehnic de calitate. Functiunea financiar-contabila este reprezentata de activitatea privind obtinerea si folosirea mijoacelor financiare necesare unitatii, precum si nregistrarea si evidenta n expresie valorica a fenomenelor economice din unitate. Rolul acestei functiuni este static, pasiv, uneori chiar un obstacol n introducerea noului. Functiunea de personal cuprinde activitati de realizare a obiectivelor din domeniul asigurarii si dezvoltarii potentialului uman necesar.

4.2.Mecanismul functionarii sociatatii comerciale Este de menionat c toate cele cinci funciuni ale asociatiei se afl ntr-o strns interdependen, se ntreptrund i se completeaz reciproc, formnd sistemul organizrii procesuale a ntreprinderii. Asociatia a fost si este principala organizatie care asigura promovarea destinatiei Prahova, in cooperare cu institutiile publice si cu alte asociatii .Actiunile centrale au fost realizarea de materiale de promovare, participarea la targuri nationale si internationale, organizarea de info-tururi pentru jurnalisti si tour operatori, realizarea de cercetari in turism, informarea si pregatire membrilor asociatiei prin programe de informare si prin newsletteruri, participarea la proiecte de cercetare si de dezvoltare cu parteneri nationali si internationali.

CAPITOLUl 5 STRATEGII ECONOMICE ALE SOCIETATII COMERCIALE

5.1.Importanta strategiilor economice pentru activitatea intreprinderii Importanta strategiilor economice pentru activitatea ntreprinderii ntr-o economie de piata, o ntreprindere si desfasoara activitatea n conditiile unei

puternice competitii att pe piata interna ct si pe cea externa. Pentru a-si realiza obiectivele propuse ea trebuie sa-si desfasoare activitatea pe baza unei strategii economice proprii, bine fundamentate sub raport tehnic si economic. Conducerea si organizarea actitivatii ntreprinderii pe baza unei strategii economice capata o importanta crescnda ca urmare a faptului ca pe plan mondial s-au realizat mari progrese n teoria managementului privind aplicarea unor concepte moderne si noi mutatii pe piata interna si externa. 5.2. Elaborarea strategiei economice a intreprinderii Elaborarea unei strategii economice reprezinta un proces complex si dinamic ce necesita numeroase analize cu caracter cantitativ sicalitativ, o foarte buna cunoastere a factorilor cu caracter intern si extern ce pot influenta activitatea ntreprinderii. Ea presupune studierea evolutiei viitoare a cerintelor pe diferitele piete si o buna documentare privind prognoza evolutiilor tehnologiilor, a produselor, a vietii economice, politice si sociale. 5.3. Planul-instrument de concretizare si realizare a strategiei economice La nivelul unitatilor economice desfasurarea organizata a actiunilor prevazute si aplicarea cu succes a strategiei economice adoptate necesita o anumita activitate de planificare. Planificarea reprezinta o functiune de baza a managementului ce trebzuie efectuata la un nivel stiintific corespunzator, folosind metode si tehnici de lucru adecvate. Strategia de dezvoltare unitar a Vii Prahovei atinge toate aspectele, dar n principal este bazat pe dezvoltarea turismului. Astfel, se are n vedere asocierea staiunilor de pe Valea Prahovei la Zona Metropolitan Braov, avnd ca punct central de dezvoltare Braovul, mai ales c o astfel de structur ar ajuta la dezvoltarea ntregii zone ntr-un mod unitar i mult mai rapid dect ar ncerca fiecare separat, acestei propuneri urmnd a i se da o formulare legislativ. Printre propunerile acestei strategii se mai regsesc: dezvoltarea domeniului schiabil, astfel nct, pn n 2025, s avem

minim 150-200 de kilometri de prtie, creterea numrului de locuri de cazare de la 19.000 la 50.000. O atenie aparte s-a acordat modernizrii infrastructurii necesare accesului n aceast zon. Obiectivele APDT Prahova sunt urmatoarele: coordonare activitatii de promovare a brand-ului Prahova-destinatie turistica de top in Romania,prin editarea de material publicitare adecavate care sa se alature promovarii individuale. implementare,monotorizarea,evaluarea si adaptarea la tendinte si schimbari socioeconomice a Strategiei de Dezvolatare a Turismului din Judetul Prahova,dupa acceptarea si aprobarea acesteia de catre autoritatile publice locale. infiintarea de Centre de Informatii Turistice,precum si sprijinirea desfasurarii activitatii acestora si crearea unei retele organizate a acestor centre. organizarea si coordonarea activitatilor de cercetare in turis m

CAPITOLUL 6 EFICIENTA ECONOMICA A ACTIVITATII INTREPRINDERII

6.1.Conceptul de eficienta economica Eficienta economica este o conceptie moderna de evaluare a activitaii si serveste la fundamentarea deciziilor,astfel incat resursele disponibile sa fie consumate in modul cel mai favorabil pentru societate. Eficienta este sinonima cu eficacitatea;in anii din urma insa termenul de eficienta a capatat o larga utilizare.Termenii de eficienta si eficacitate nu sunt noi,ei fiind folositi inca din antichitate.Ambele cuvinte provin din latina:eficienta deriva din efficere =a efectua,iar eficacitatea din efficas-efficacis=care are efecte dorite. In domeniul economic,referiri la eficienta pot fi intalnite la mari ganditori ai secolului trecut,cum sunt Adam Smith sau Karl Marx.Conceptul de eficienta a cunoscut

o larga raspandire in secolul nostru.In prezent,el are o aplicabilitate generala la aplicarea deciziilor,in orice tara,indiferent de oranduirea sa sociala. In DEX eficienta economica este definita drept calitatea de o obtine efecte economice utile,iar in dictionarul de economie politica eficienta este definita ca o expresie a raportului dintre efectele sau rezultatele obtinute si efortul sau cheltuiala facuta pentru obtinerea lui. Prin prisma definitiilor de mai sus se poate concluziona ca eficienta economica exprima un ansamblu complex de relatii de cauzalitate intre efectele economice (positive si negative)cu care o actiune se soldeaza,obtinute atat de intreprinzatorul actiunii cat si la alte niveluri,efecte aflate intr-o anumita corespondenta cu nevoia sociala si cheltuielile totale presupuse de desfasurarea acestora,efectele si cheltuielile fiind comparabile,relatie ce duce la devansarea cheltuielilor de catre diferenta dintre efectele economice pozitive si cele negative.

6.2.Indicatorii de estimare a eficientei economice Indicatori si criterii de eficienta a investitiilor Indicatorii fac parte din instrumentul de baza folosit pentru masurarea si analiza eficientei economice n cadru evaluari proiectelor de investitii. Acestea exprima caracteristici cantitative, marimi sau valori cu ajutorul carora se exprima nivelul eficientei economice a investitiilor. Indicatorii se obtin prin calcule si prelucrarea informatiilor initiale pe baza unor modele matematice care redau si realizeaza compararea costurilor necesare cu efectele preconizate a se obtine. Cele mai frecvente modele pentru formularea indicatorilor de eficienta economica a investitiilor sunt: a) Modelul raportului matematic - ntre eforturi si efecte, ntre efectele economice si eforturile corespunzatoare. b) Modelul diferenta dintre veniturile totale si costurile totale considerate pe un orizont de timp egal cu durata de realizare a investitiilor plus durata de functionare rentabila a

capacitatilor ce se construiesc. c) Modelul costurilor totale de investitii si de expluatare corespunzatoare necesitatilor de costituire si functionare a capacitatilor de productie si servicii. d) Modelul indicilor de structura atat pentru costuri ct si pentru unele efecte economice. a). Indicatori construiti dupa modelul a se exprima sub forma de : eforturi sau costuri specifice pentru obtinerea unei unitati de efecte economice; efecte sau rezultate specifice pe unitatea de masura a costurilor necesare, antrenate de realizarea proiectului n varianta data; coeficienti; rate de rentabilitate sau inversul acestora; La calculul acestori indicatori se pot lua n consideratie efectele anuale dar mai ales efectele economice integrale, costuri de investitii dar si costurile totale de investitii si de expluatare. b). Pe baza modelului b se obtin indicatori de tipul cstigului sau al profitului net pe seama realizari unui anumit proiect exprimati n valori absolute integrale. c) Cu ajutorul modelului c se evalueaza angajamentul de capital format din costurile initiale de investitii si costurile totale de exploatare. d) Indicatori de tipul indicilor de structura se exprima sub forma de cota parte, greutate specifica sau n procente. Din punctul de vedere al capacitati de informare indicatori de evaluare a eficientei economice a investitiei se clasifica n: indicatori analitici (partiali) indicatori sintetici indicatori complecsi Dupa modul n care reflecta sau nu impactul factorului timp n economie, indicatorii se grupeaza n: indicatori statici

indicatori dinamici n functie de nivelul la care se face evaluarea si analiza economica indicatori pot fi: la nivel macroeconomic la nivel microeconomic 6.3.Indicatori de utilizare eficienta a fortei de munca Se caracterizeaza printr-o multitudine de aptitudini fizice si intelectuale ale oamenilor cu ajutorul carora acestia participa la crearea de bunuri materiale sau la o activitate sociala utila. Indicatorii circulatiei turistice cuprinde numarul total de turisti care sete un indicator absolut, si se determina prin insumare. Alt indicator absolut este numarul total de zile turist si se obtine ca un produs intre numarul de turisti si durata activitatii turistice exprimat in zile. Indicatorii cheltuielilor turistice prin care se intelege consumul de mijloace banesti, mijloace de productie , de forte de munca pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii de turism. Indicatorii incasarilor din turism exprima valoric rezultatele activitatii turistice desfasurate intr-o anumita perioada de timp, la nivel de zona economica. Cel mai reprezentativ indicator este suma totala a incasarilor in care se includ volumul desfacerilor de marfuri, volumul incasarilor din prestatii, volumul incasarilor valutare si alte incasari din turism. Indicatorii eficientei economice a turismului se calculeaza pe baza relatiei: Ef = raportul dintre efect si efort. Indicatorii calitatii activitatii turistice exprima latura calitativa al ofertei, efectele sociale ,cultural-educative si politice al industriei turistice.

6.4.Indicatori ai rentabilitatii Principalii indicatori sunt :

1. Marja profitului (Profit Margin) Reflecta procentajul reprezentat de profit in volumul total al vanzarilor. Exista doua metode de calcul a ratei profitului: a. Marja profitului din exploatare (MPE - Gross Profit Margin), care arata procentajul reprezentat de profitul activitati de exploatare in volumul total al vanzarilor, si se calculeaza pe baza raportului:

b. Marja profitului net (MPN Profit Margin of Sales) Constituie cea mai buna metoda de diagnosticare a capacitatii globale a companiei de a obtine profit, dat fiind faptul ca atat cheltuielile financiare cat si impozitul platit sunt luate in calcul.

2. Marja costului bunurilor vandute (MCV) Acest indicator serveste la compararea activitatii companiei cu firmele concurente, costul bunurilor vandute variind foarte mult in functie de produsul realizat.

3. Rentabilitatea capitalului propriu (ROE Return on Equity) ROE reprezinta unul din cei mai importanti indicatori ai profitabilitatii, fiind folosit de proprietarii unei companii sau potentialii finantatori in luarea unei decizii de investitie. Se calculeaza pe baza raportului:

4. Rentabilitatea investititiei (ROI Return on Investment) este un indicator adeseori confundat cu precedentul. Se calculeaza pe baza raportului:

5. Rentabilitatea activelor totale (ROA Return on Total Assets) Acest indicator masoara rentabilitatea unei intreprinderi ca procentaj din ansamblul

activelor angajate de aceasta. ROA este o alternativa la la ROI , considerandu-se ca profitabilitatea in sine nu depinde de metoda de finantare. Aceasta din urma este o optiune a managementului.

6. Rentabilitatea capitalului permanent (ROCE Return on Capital Employed) ROCE e un indicator ce caracterizeaza cel mai bine profitabilitatea capitalului permanent al firmei, indiferent de sursa sa de provenienta. In fond, finantarea pe termen lung e o decizie la latitudinea managementului.

6.5.Cai de crestere a rentabilitatii economice Rentabilitatea exprima capacitatea agentului economic de a produce profit ,si se calculeaza ca rata ,prin raportarea profitului la costuri totale ,sau la alt indicator. Calculat ca rata este un indicator cu o mare putere de exprimare deoarece se refera la finalitatea actiunii intreprinzatorului. Productivitatea muncii este un indicator important al eficientei economice si arata cum este cheltuita munca umana. Se poate raporta volumul productiei la numarul de ore lucrate aferente ,dar si invers. Ea apare sub urmatoarele forme : a) productivitatea partiala folosirii fiecarui factor b) productivitatea globala: a folosirii tuturor factorilor de productie c) productivitatea medie : a folosirii timpului total de munca d) productivitatea marginala :sporul obtinut la cresterea cu o unitate dintr-un factor ,ceilalti raminind constant. Asupra nivelului si dinamicii productivitatii muncii inflenteaza factori sociali, economici ,psihologici ,tehnici si educationali si (nu in toate cazurile) factorii naturali. Caile de sporire a productivitatii muncii sunt urmatoarele: - promovarea tehnologiilor moderne - buna organizare si conducere - climatul social adecvat muncii

- competenta profesionala a factorului uman - realizarea motivatiei economice a participantilor la productie.

CONCLUZII SI PROPUNERI

In concluzie,Asociatia pentru Promovarea si Dezvoltarea Turismului Prahova (APDT PH) este un parteneriat public-privat infiintat in mai 2008, la initiativa ANAT si a Camerei de Comert si Industrie Prahova alaturi de alti cinci membri importanti din Judetul Prahova,iar scopul organizatiei este dezvoltarea durabila si promovarea turismului din zona turistica Prahova, atat in tara cat si in strainatate. Propun organizarea mai multor activitati de cercetare in turismul prahovean si realizarea mai multor proiecte de promovare a turimului din judetul Prahova.

BIBLIOGRAFIE

Zahiu Letiia, Nstase Mircea, Economia ntreprinderii, Editura A.S.E., Bucureti, 2002 ***http://www.ploiesti.ro/sedinteCL/scan0002.pdf,accesat la 30.06.2013 ***http://www.prahova.insse.ro/main.php?id=405,accesat la 30.06.2013

*** http://www.scribd.com/doc/54533416/Proiect-de-Practica-Agentia-de-Turism-SC-Bibi-TouringSRL,accesat la 01.07.2013 ***http://www.clustero.eu/turism-regional-cluster,accesat la 02.07.2013

***http://www.travelmix.ro/sinaia-busteni-si-azuga-vor-fi-incluse-in-metropola-brasov/,accesat la 02.07.2013

Anexa 1 Organigrama

AGA

Consiliul de administratie

Director general

Secretar general