Sunteți pe pagina 1din 3

Exercitii fuziuni si divizari de intreprinderi Societatea A absoarbe societatea B in conditiile in care cele doua societati participante la aceasta operatiune

sunt independete din punct de vedere al participatiilor la capitalul social. Bilanturile contabile ale celor doua societati se prezinta astfel: Elemente de activ A B Elemente de pasiv A B Cheltuieli de constituire 5.000 10.000 Capital social 50.000 75.000 Imobilizari corporale 100.000 75.000 Rezerve 25.000 5.000 Marfuri 45.000 35.000 Rezultat reportat 40.000 10.000 Clienti 80.000 45.000 Furnizori 70.000 40.000 Disponibilitati 40.000 55.000 Credite bancare pe termen lung 85.000 90.000 Total activ 270.000 220.000 Total pasiv 270.00 220.000 0 In procesul fuziunii celor doua societati, s-a tinut cont de urmatoarele plusuri de valoare rezultate din reevaluarea generala a patrimoniului si activitatii acestora: a. fond comercial creat de cele doua societati: - societatea A: 90.000 lei; - societatea B: 70.000 lei. b. plusvaloarea rezultata din reevaluarea imobilizarilor corporale: - societatea A: 40.000 lei; - societatea B: 30.000 lei. Aporturile celor doua societati se prezinta astfel: Elemente A B Capital propriu 115.000 90.000 Active fictive-ch.de constituire -5.000 -10.000 Fond comercial 90.000 70.000 Plusvaloarea imobilizarilor corporale 40.000 30.000 Activ net corijat(ANC) 240.000 180.000 Numar de actiuni(Na) 10.000 15.000 Valoarea intrinseca(ANC/Na) 24 12 Calcule financiare : Raportul de schimb dintre valorile intrinsece ale celor doua actiuni este : Rs = Valoarea intrinseca a actiunilor societatii A / Valoarea intrinseca a actiunilor societatilor B Rs = 24 / 12 = 2 / 1 Valoarea acestui raport nu trebuie sa fie determinara cu zecimale deoarece acest raport arata numarul de actiuni care trebuie schimbate cu actiunile celeilalte societati. In aceasta situatie pentru a remunera aportul societatii B in operatiunea de fuziune trebuie emisa 1 actiune noua A in schimbul a 2 actiuni vechi B. Tinand cont ca valoarea nominala a celor doua societati este de 5 lei, majorarea capitalului social al societatii A dupa fuziunea prin absorbtie cu societatea B, parcurge urmatoarele etape: - numarul de actiuni ce trebuie emise pentru remunerarea capitalului societatii B: 15.000 * 1/2= 7.500 actiuni noi A; - valoarea majorarii capitalului social: 7.500 actiuni * 5 lei = 37.500 lei; - diferenta dintre valoarea majorarii capitalului social si valoarea aportului se contabilizeaza in categoria de prima de fuziune, adica: 180.000 37.5000 = 142.500 lei. Fluxul informational contabil la societatea A: a. contabilizarea majorarii capitalului social: Cont debitor 456

Cont creditor ./. 1012 1042

Valoare 180.000 37.500 142.500

b. contabilizarea primirii aportului de la societatea B: Valoare Cont debitor 310.000 ./. 70.000 207 105.000 212 35.000 371 45.000 411 55.000 512

Cont creditor ./. 456 401 162

Valoare 310.000 180.000 40.000 90.000

In urma operatiunii de fuziune, bilantul contabil al societatii A se prezinta astfel: Elemente de activ Valoare Elemente de pasiv Cheltuieli de constituire 5.000 Capital social Fond comercial 70.000 Prime de fuziune Imobilizari corporale 205.000 Rezerve Marfuri 80.000 Rezultat reportat Clienti 125.000 Furnizori Disponibilitati 95.000 Credite bancare pe termen lung Total activ 580.000 Total pasiv Fluxul informational contabil la societatea B: a. contabilizarea creantei asupra societatii A pentru aportul la capitalul acesteia: Cont debitor Cont creditor 461 7583* * venituri din operatiuni de fuziune b. contabilizarea virarii aportului catre societatea A: Valoare Cont debitor 210.000 ./. 40.000 401 90.000 162 80.000 6583*

Valoare 87.500 142.500 25.000 40.000 110.000 175.000 580.000

Valoare 180.000

Cont creditor Valoare ./. 210.000 212 75.000 371 35.000 411 45.000 512 55.000 *cheltuieli din operatiuni de fuziune-valoarea contabila a elementelor de activ cedate sub forma de aport c. contabilizarea primirii actiunilor emise de societatea A pentru remunerarea aportului: Cont debitor Cont creditor 261 461 d. contabilizarea anularii activelor fictive-cheltuielile de constituire: Cont debitor Cont creditor 6588 201 e. contabilizarea inchiderii conturilor de cheltuieli: Cont debitor Cont creditor 121 ./. 6583 6588 f. contabilizarea inchiderii conturilor de venituri: Cont debitor Cont creditor 7583 121 g. determinarea rezultatului fuziunii: Rezultat = Venituri totale Cheltuieli totale Valoare 180.000 Valoare 10.000 Valoare 90.000 80.000 10.000 Valoare 180.000

Rezultat = 180.000 90.000 = 90.000 lei Bilantul contabil al societatii B inainte de lichidarea acesteia se prezinta astfel: Elemente de activ Valoare Elemente de pasiv Titluri de participare 180.000 Capital social Rezerve Rezultat reportat Rezultatul fuziunii Total activ 180.000 Total pasiv Fluxul informational contabil privind operatiunile de lichidare privind societatea B: a. contabilizararea evidentierii drepturilor actionarilor societatii B: Cont debitor Cont creditor ./. 456 1012 106 117 121 Valoare 75.000 5.000 10.000 90.000 180.000

Valoare 180.000 75.000 5.000 10.000 90.000

b. contabilizarea distirbuirii titlurilor de participare primite de la societatea A catre actionarii societatii B: Cont debitor Cont creditor Valoare 456 261 180.000 Dupa realizarea acestei inregistrari contabile toate conturilor societatii B sunt soldate. Actionarii societatii B vor deveni in urma operatiunii de funziune actionari ai societatii A.