Sunteți pe pagina 1din 1

Compartimentul Patrimoniu - Administrativ

Obiective si activiti specifice Compartimentului Patrimoniu Administrativ


I. Asigurarea aprovizionrii curente cu bunuri (rechizite, piese de schimb, material utilitar gospodaresti, etc.) si a derulrii contractelor de servicii
Activiti:

Urmarirea derulrii contractelor pentru mijloacele fixe siobiectele de inventar din patrimonial A.U.I.P.U.S.P. Sector 1 si a celor achiziionate din fondurile alocate din bugetul local; Verificarea aprovizionrii pentru evitarea crerii de stocuri fara mi care; Verificarea produselor achiziionate din punct de vedere al calitatii si cantitatii ce rezulta din clauzele contractuale; Aprovizionarea cu materiale de intretinere si gospodaresti; Asigurarea pazei atat a imobilului in care isi desfasoara activitatea cat si a celei de la unitatile publice aflate in administrare; Organizarea efecturii si intretinerii cureniei in sediulA.U .I.P.U.S.P. Sector lsi la institutiile din subordine, pe caile de acces si pe spatiile verzi aferente, inclusive dezapezirea si asigurarea desfasurarii in bune condiii a igienizrii; Verificarea si obinerea aprobarii pentru cererile unitatilor colare si sanitare privind achizi ionarea anumitor produse, mobilier, calculatoare, etc.; Coordonarea aplicarii prevederilor O.U.G. nr.96/2002, O.U.G. nr.70/2003 si O.U.G. nr.24/2010 privind distributia fructelor, produselor lactate si de panificaie; ntocmirea si depunerea documentelor pentru obinerea avizelor de toaletare si defriare a arborilor din curtea unitatilor de invatamant; Avizarea pentru realitate si "bun de plata" a facturilor primate de la furnizori; ntocmirea si transmiterea spre aprobare a necesarului de mijloace fixe siobiecte de inventar;