Sunteți pe pagina 1din 1

II.

Asigurarea surselor de finanare pentru aparatul propriu, si unitatile din subordine

Activiti:
Elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al unitatii si supunerea spre aprobare de ctre Primaria Sector 1; Elaborarea proiectului de buget anual inclusive a rectificrilor de buget pentru unitatile sanitare publice in vederea aprobarii de ctre Consiliul Local Sector 1; Elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli pe surse de finanare pentru flecare unitate de invatamant preuniversitar pe baza propunerilor de buget primate de la flecare unitate de invatamant preuniversitar; Primirea si centralizarea referatelor de necesitate, privind suplimentarea sau modificarea bugetului de venituri si chelatuieli de la unitatile de invatatmant preuniversitar, in vederea solicitrii de fonduri suplimentare si a intocmirii bugetelor de venituri si cheltuieli rectificate; Analizarea lunara a necesarului de fonduri pe fiecare unitate de invatatmant preuniversitar, pe capitol bugetare si centralizarea datelor in vederea solicitrii de credite bugetare lunare de la ordonatorul principal de credite; ntocmirea, dupa caz, de retrageri de credite bugetare, in baza execuiei bugetare si a bugetelor de venituri si cheltuieli rectificate ale unitatilor de invatamant preuniversitar; Verificarea conturilor de execuie bugetara lunara, a tuturor unitatilor de invatamant preuniversitar, pe baza extraselor de cont emise de trezoreria sector 1, centralizarea datelor si ntocmirea lunara, trimestriala si anuala a execuiei bugetare centralizate;

III. Gestioneaza preoblemele de perfecionare si pregtire profesionala profesional a salariailor din cadrul compartimentului economic;

Activiti:
ntocmirea si supunerea spre aprobare a planului anual de perfecionare si pregtire profesional a salariailor din cadrul compartimentului economic; Realizare planului anual de perfecionare si pregtire profesional prin participarea la cursuri de specialitate.

Nr. Crt. 1.

Obiective specifice

Activitati

Riscuri

I . Asigurarea organizarii, Organizarea nregistrrii in nregistrri eronate in evidenta coordonrii si controlului evidenta contabila a tuturor contabila operaiunilor financiar contabile Neinregistrarea tuturor operaiunilor activitatilor economice si care stau Ia baza intocmirii in contabilitate financiar contabile a balanei de verificare sintetice si Preluarea eronat a datelor cuprinse n unitatilor din subordinea analitice fiele conturilor A.U.I.P.U.S.P. si a