Sunteți pe pagina 1din 4

Curs I Teoria Obligatiilor

Curs I - Teoria Obligatiilor


Liviu Pop sau Vasilescu- Drept Civil- Teoria Obligatiilor. VCC Obligatia este o legatura de drept in virtutatea careia debitorul este tinut sa procure o prestatie creditorului, iar acesta are posibilitatea de a obtine obligatia prestata? Sens restrans- de a da, de a face sau de a nu face ceva, iar in caz de neexecutare se poate apela la forta de constrangere a statului. Sens larg- rap. jur. In cadrul careia creditorul poate cere debitorului de a face, de a nu face ceva sau de a da. Elementele rap. jur. obligational: Subiectele : debitor si creditor. Continut: dreptul de creanta si obligatia corelativa Obiect: (art. 1226 NCC) prestatia la care se angajeaza debitorul. Obiectul obligatiei trebuie sa fie determinat sau cel putin determinabil si licit sub sanctiunea nulitatii. Prevede posibilitatea unui contract care este initial imposibil( VCC nu prevedea acest lucru), exp: vanzarea lucrului altuia. Clasificarea obligatiei Criterii: 1. Dupa obiectul lor: -Obligatii de a da, de a face sau de a nu face. Obligatia de a da de a constitui sau de a transmite un drept real. Obligatia de a face de a presta ceva, aceasta este mentionata in art.1258, art.1356 NCC. Obligatia de a nu face obligatie negativa care consta intr-o abstentiune, in care debitorul trebuie sa se abtina de la ceva(art. 1523 alin(3) lit.b, art. 1529, art.1903, art. 2075). Importanta acestei clasificari: fiecare obligatie are un regim juridic specific, in materia probei neexecutarii obligatiei. - Obligatii pozitive de a da, de a face si obligatii negative de a nu face; -Obligatii de rezultat si de mijloace/ prudenta si diligenta: in art.1481 NCC sunt definite aceste obligatii, iar in alin 3 arata criteriile de identificare ale obligatiilor de rezultat sau de mijloace exp: existenta si natura contraprestatiei si celalte elemente ale contractului, gradul de risc al obtinerii rezultatului. Aceasta clasificare este importanta in materia culpei deaorece la obligatiile de rezultat culpa se prezuma, pe cand la cele de mijloacele nu se prezuma , ci trebuie dovedita de creditor si pentru dovada neexecutarii, pentru cele de rezultat se naste o prezumtie de neexecutare, pe cand la cele de mijloace datorita specificului lor nu se mai naste prezumtia de neexecutare ci creditorul trebuie sa faca dovada ca nu s-a depus toata prudenta si diligenta pentru a se obtine rezultatul, astfel ca se va transforma intr-o proba a neexecutarii unor obligatii de rezultat.

Page 1

Curs I Teoria Obligatiilor

2. Dupa opozabilitatea lor: -Obligatii propter in rem si obligatii opozabile doar creditorilor/ scriptae in rem. Obligatii propter in rem pot fi administrative sau civile. Izvoarele obligatiilor Clasificare legala: conform art. 1865 NCC ele izvorasc din contract, act unilateral, imbogatirea fara justa cauza, faptul juridic ilicit precum si din orice act sau fapt prin care legea leaga nasterea unei obligatii. Contractul reglementat in art.1166 ca fiind acordul de vointa dintre doua sau mai multe persoane cu intentia de a constitui, modifica sau stinge un raport juridic. Fundamentul contractului: prima conceptie este aceea ca fundamentul este autonomia de vointa a partilor care se traduce prin expresia ca tot ceea ce este contractual este just, o a doua teorie mai noua este a solidarismului contractual, adica ceea ce conteaza nu este autonomia de vointa a partilor, ci aceea ca partile trebuie sa conlucreze pentru atingerea scopului contractual convenit. Principiile care guverneaza contractul sunt: Principiul libertatii contractuale: partile sunt libere sa incheie orice contracte si sa determine continutul acestuia respectand ordinea publica, conditiile legale si bunele moravuri( art. 11 NCC). Art. 1236 cauza trebuie sa existe sa fie licita si morala.

Principiul bunei-credinte: orice persoana trebuie sa isi exercite obligatiile si drepturile cu bunacredinta respectand bunele moravuri, conditiile legale si ordinea publica. Importanta clasificarii contractelor la nivel general consta in aceea ca duce la o mai buna sistematizare teoretica a structurii contractelor, la stabilirea regimului juridic. Clasificarea contractelor: 1. Criteriul continutului: sinalagmatice si unilaterale. Contractul este sinalagmatic cand obligatiile nascute intre parti sunt reciproce si interdependente, in caz contrar este contract unilateral chiar daca se presupun obligatii pentru ambele parti (exp: contractul de vanzare- cumparare). Contractele unilaterale sunt cele in care se nasc obligatii pentru o singura parte si obligatii pentru cealalta parte (exp: donatia). Contractele sinalgamatice imperfecte - in VCC in contractele de imprumut, desi exista reciprocitatea obligatiilor intre proprietar si cel care inchirieaza, dar nu exista interdepenta acestora. Importanta clasificarii: exceptia de neexecutare, rezolutiunea si rezilierea sub aspect probatoriu. In cazul contractului sinalagamtic sub semnatura privata pentru a avea putere probatorie trebuie sa existe intocmit in doua exemplare unul pentru creditor si unul pentru debitor fara aceasta mentiunea nu poate fi act doveditor. In cazul contractului unilateral, trebuie sa existe formalitatea

Page 2

Curs I Teoria Obligatiilor bun si aprobat fie este scris in integralitate si semnat de debitor, fie de creditor trebuie sa adauge bun si aprobat in suma imprumutata. 2. Criteriul scopului urmarit de parti art. 1782 NCC contractul cu titlu oneros- fiecare parte urmareste sa isi procure un beneficiu cu titlu oneros, iar cel in care o parte urmareste sa procure un beneficiu unei alte persoane fara sa isi urmareasca propriu beneficiu sunt contracte cu titlu gratuit. Conditiile de validitate sunt mai severe la cele cu titlu gratuit, sunt prevazute incapacitati speciale: btutorele nu poate fac donatii in numele minorului, cel lipsit de cap. de ex. sau cu cap. de ex. restransa nu poate dispune de bunurile sale prin liberalitati cu exceptia cazurilor prevazute de lege, art 190 prevede si alte incapacitati speciale, in cazul contractelor cu titlu gratuit sunt de obicei intuitu persona, raspundere contractuala este mai sever reglementata in cadrul contractelor cu titlu oneros. In materie succesorala, doar cele cu titlu gratuit, respectiv donatiile sunt supuse reductiunii liberalitatilor excesive. Actiunea revocatorie sau pauliana este actiunea prin care creditorul tinde la revocarea actelor facute de debitorul sau prin fraudarea drepturilor sale. Sublasificarea contractelor cu titlu oneros: 1.Criteriul caracterului cert al indeplinirii obligatiilor si caracterul determinabil al intinderii obligatiilor: - Contractul comutativ cel in care obligatiile partilor sunt determinate si certe la momentul incheierii contractului. - Contractele aleatorii prin natura lor: contractul de asigurare, de renta viagera, de intretoinere regl art.2254 NCC, jocul si pariul. Distinctie intre contractul aleatoriu si cel afectat de conditie: in cazul celui aleatoriu nu depinde existenta contractului, ci depinde de intinderea si existenta obligatiilor. In cazul leziunii nu poate fi invocata in cazul contractelor aleatorii, in cazul contractelor de jocuri si pariuri trebuie permise de lege. Clasificarea contractelor cu titlu gratuit facuta de doctrina si acceptata de jurisprudenta: 1.Criteriul micsorarii patrimoniului dispunatorului: Liberalitatile: donatia; Acte dezinteresate: cele care procura un folos celeilalte parti fara a micsora patrimoniul dispunatorului;

Regimul juridic al liberalitatilor este mai riguros reglementat decat celalte acte. 2. Criteriul formei: art. 1878 NCC contractul se incheie prin simplu acord al partilor daca legea nu prevede o anumita forma. Formele contractelor sunt prevazute si explicate de art. 1174 NCC consesual, solemn si real. Forma solemna nu este egala cu cea autentica, de multe ori se identifica, dar nu sunt identice( exp: contractul de ipoteca mobiliara). 3. Criteriul libertatii partilor de a negocia: de adeziune, contracte negociate si cele obligatorii (contractele de asigurare).

Page 3

Curs I Teoria Obligatiilor Examen: cursul prof Liviu Pop 2012 si notite de curs. 12 grile si 2 spete, 20% din nota de la examen este de la activitatea de la seminar.

Page 4