Sunteți pe pagina 1din 18

Gabriela Grosu / Matematici speciale 1

an univ. 2012,2013
SEMINAR NR. 1, REZOLV

ARI
Matematici speciale
FUNC TII COMPLEXE
1. Multimea numerelor complexe
1.1. Denitii. Exemple. Structura algebric a a multimii C
Denitia 1. Fie multimea
R
2
= R R = (r, j) ; r R,j R .
Fie operatiile interne pe R
2
+ : R
2
R
2
R
2
, (r
1
, j
1
) + (r
2
, j
2
) = (r
1
+ r
2
, j
1
+ j
2
)
: R
2
R
2
R
2
, (r
1
, j
1
) (r
2
, j
2
) = (r
1
r
2
j
1
j
2
, r
1
j
2
+ r
2
j
1
)
Fiecare element al multimii R
2
= RR pe care sunt denite cele dou a operatii
precedente se numeste numar complex. Se noteaz a cu C mul timea numerelor
complexe.
Teorema 1. (C, +, ) este corp comutativ cu elementul zero (0, 0) iar elementul
unitate (1, 0) .
Observatia 1.
a) (C, +, , R) este spatiu liniar real, unde + este adunarea numerelor complexe
si este nmultirea numerelor complexe cu scalari reali.
b) (C, , ) este spatiu liniar euclidian, unde produsul scalar euclidian este
, : C C R, (r
1
, j
1
) , (r
2
, j
2
) = r
1
r
2
+ j
1
j
2
.
c) (C, ||) este spatiu liniar normat, unde norma euclidian a este
|| : C R, |(r, j)| =
_
r
2
+ j
2
.
Norma este indus a de produsul scalar anterior, adic a
|(r, j)| =
_
(r, j) , (r, j), \(r, j) C.
Observatia 2. (Forma algebric a a numerelor complexe):
Fie submultimea din C dat a prin
R 0 = (r, j) ; r R,j = 0 .
Aplicatia
, : R R 0 , ,(r) = (r, 0)
este un izomorsm de corpuri putem considera R ca si submul time a corpului
C si putem identica r R cu (r, 0) C. Atunci
(r, j) = (r, 0) + (0, 1) (j, 0) .
Not am (0, 1) = j (cu j
2
= (0, 1) (0, 1) = (1, 0) , adic a j
2
= 1 )
Orice numar complex . = (r, j) se poate reprezenta n mod unic prin
. = r + j j, r R,j R,
unde j = (0, 1) C se nume ste unitate imaginara.
Vom numi (1, 0) unitate reala.
Numerele de forma j j,j R se numesc imaginare.
Gabriela Grosu / Matematici speciale 2
Denitia 2. Fie . = r + j j C.
a) Se numeste partea reala a lui . num arul real Re (.) = r;
b) Se numeste partea imaginara a lui . num arul complex Im(.) = j j, unde j
este num ar real numit si coecientul p artii imaginare;
c) Se numeste conjugatul lui . num arul complex
. = r j j;
d) Se numeste modulul lui . num arul real pozitiv
[.[ =
_
r
2
+ j
2
.
Observatia 3. Operatiile cu numere complexe sub form a algebric a devin
.
1
+ .
2
= (r
1
+ j j
1
) + (r
2
+ j j
2
) = r
1
+ r
1
+ j (j
1
+ j
2
)
.
1
.
2
= (r
1
+ j j
1
) (r
2
+ j j
2
) = r
1
r
2
+ j r
1
j
2
+ j j
1
r
2
+ j
2
j
1
j
2
=
= r
1
r
2
j
1
j
2
+ j (r
1
r
2
+ r
2
j
1
) .
Propozitia 1.
a) \. C, Re . =
1
2
(. + .) si Im. =
1
2 j
(. .) ;
b) . R = Im. = 0 = . = .;
c) \. C, (.) = ..
d) \. = r + j j C, . + . = 2r R si . . = r
2
+ j
2
R;
e) \.
1
, .
2
C, .
1
+ .
2
= .
1
+ .
2
si.
1
.
2
= .
1
.
2
.
Propozitia 2.
a) \. C, [.[ _ 0 si [[.[ = 0 = . = 0].
b) \.
1
, .
2
C, [.
1
.
2
[ = [.
1
[ [.
2
[ si [.
1
+ .
2
[ _ [.
1
[ +[.
2
[.
Mai mult
[[.
1
[ [.
2
[[ _ [.
1
+ .
2
[ _ [.
1
[ +[.
2
[
[[.
1
[ [.
2
[[ _ [.
1
.
2
[ _ [.
1
[ +[.
2
[ ;
n general, \.
1
, ..., .
n
C,
[.
1
... .
n
[ = [.
1
[ ... [.
n
[ si
[.
1
+ ... + .
n
[ _ [.
1
[ + ... +[.
n
[.
c) \. C, . . = [.[
2
;
d) \. C, [.[ = [.[ = [.[ ;
e) \.
1
, .
2
C, [.
1
+ .
2
[
2
+[.
1
.
2
[
2
= 2
_
[.
1
[
2
+[.
2
[
2
_
f ) \. C, [Re .[ _ [.[ , [Im.[ _ [.[ ,
[.[ _ [Re .[ +[Im.[ .
Propozitia 3.(puterile num arului complex j)
j = (0, 1)
j
2
= (1, 0) 1,
j
3
= j,
j
4
= 1,
...
Prin inductie matematic a se arat a c a \: N

j
n
=
_

_
1, dac a : = 4/, / N

j, dac a : = 4/ + 1, / N
1 dac a : = 4/ + 2, / N
j dac a : = 4/ + 3, / N
Gabriela Grosu / Matematici speciale 3
Exercitiul 1. S a se determine conjugatele urm atoarelor numere complexe
a) . = 1 + j; . = 1 j .
b) . = 3 2 j; . = 3 + 2 j .
c) . = 7 j 5 = 5 + 7 j; . = 5 7 j .
d) . = 5 = 5 + 0 j; . = 5 0 j = 5.
e) . = 4 j = 0 + 4 j; . = 0 4 j .
f ) . = 0 = 0 + 0 j; . = 0 0 j = 0.
Exercitiul 2. S a se calculeze
a) (2 + 3 j) + (2 j) (3 + 2 j) = 2 + 3 j +6 + 4 j 3 j 2 j
2
= 10 + 4 j;
b)
__
2 + 3 j
_ _
3
_
2 j
_
= 3
_
2 2 j +9 j 3
_
2 j
2
= 6;
c)
1+2 j)
4
1 2 j
=
4 (1 + 2 j)
(1 2 j) (1 + 2 j)
=
4 + 8 j
1 4 j
2
=
4 + 8 j
5
=
4
5
+
8
5
j;
d)
1+j
p
3)
1 + j
_
3
1 j
_
3
=
_
1 + j
_
3
_
2
_
1 j
_
3
_ _
1 + j
_
3
_ =
=
1 + 3 j
2
+2 j
_
3
1 3 j
2
=
2 + 2 j
_
3
4
=
1
2
+
_
3
2
j;
Exercitiul 3. S a se calculeze
a) 1
1
= j
6
+j
16
+j
26
+j
36
+j
46
Rezolvare:
modul 1.
1
1
=
_
j
2
_
3
+
_
j
2
_
8
+
_
j
2
_
13
+
_
j
2
_
18
+
_
j
2
_
23
=
= (1)
3
+ (1)
8
+ (1)
13
+ (1)
18
+ (1)
23
=
= 1 + 1 1 + 1 1 = 1.
modul 2.
1
2
= j
41+2
+j
44+0
+j
46+2
+j
49+0
+j
411+2
=
=
_
j
4
_
1
j
2
+
_
j
4
_
4
+
_
j
4
_
6
j
2
+
_
j
4
_
9
+
_
j
4
_
11
j
2
=
= 1 + 1 1 + 1 1 = 1.
b) 1
2
= j
1
+j
2
+... + j
n
, : N, : _ 4.
Rezolvare:
1
2
= j
1
+j
2
+... + j
n
= j
j
n
1
j 1
.
cazul 1. : = 4/, / N

= j
n
=
_
j
4
_
k
= 1.
1
2
= j
1 1
j 1
= 0.
cazul 2. : = 4/ + 1, / N

= j
n
=
_
j
4
_
k
j = j .
1
2
= j
j 1
j 1
= j .
cazul 3. : = 4/ + 2, / N

= j
n
=
_
j
4
_
k
j
2
= 1.
1
2
= j
1 1
j 1
= j
1+j)
2
1 j
= 1 + j .
cazul 4. : = 4/ + 3, / N

= j
n
=
_
j
4
_
k
j
3
= j .
1
2
= j
j 1
j 1
= j
1+j)
j +1
1 j
= 1.
c) 1
3
= j
1
j
2
... j
100
.
Gabriela Grosu / Matematici speciale 4
Rezolvare:
1
3
= j
1
j
2
... j
100
= j
100101
2
= j
5050
= j
12624+2
= 1.
d) 1
4
= j
n
+j
n+1
+j
n+2
+j
n+3
, : N.
Rezolvare:
1
4
= j
n
+j
n+1
+j
n+2
+j
n+3
= j
n
_
1 + j +j
2
+j
3
_
= 0.
Exercitiul 4. S a se determine r, j R din ecuatiile:
a) (+) (5r + 3 j j) + (2j j r) = (3 j) ;
Rezolvare:
(+) = (5r + 2j) + j (3j r) = 3 j =
=
_
5r + 2j = 3
r + 3j = 1
=
_
r =
11
17
j =
2
17
.
b) (+)
_
3j +
1
2
j r
_
(8r + 5 j j) = 2 + 12 j;
Rezolvare:
(+) = (3j + 8r) + j
_
1
2
r 5j
_
= 2 + 12 j =
=
_
8r 3j = 2
1
2
r 5j = 12
=
_
r =
92
77
j =
194
77
.
c) (+)
r 2
1 j
+
j 3
1 + j
= 1 3 j;
Rezolvare:
(+) =
1+j)
r 2
1 j
+
1j)
j 3
1 + j
= 1 3 j =
=
r 2 + j (r 2)
2
+
j 3 j (j 3)
2
= 1 3 j =
= (r 2 + j 3) + j (r 2 j + 3) = 2 6 j =
=
_
r + j 5 = 2
r j + 1 = 6
=
_
r + j = 7
r j = 7
=
_
r = 0
j = 7
.
d) (+) (j r j)
2
= 6 8 j +(r + j j)
2
;
Rezolvare:
(+) = r
2
+ j
2
2 j rj = 6 8 j +r
2
j
2
+ 2 j rj =
=
_
r
2
+ j
2
= 6 + r
2
j
2
2rj = 8 + 2rj
=
_
r
2
j
2
= 3
rj = 2
j =
2
x
= r
2

4
x
2
= 3 = r
4
+ 3r
2
4 = 0.
r
2
= 1
x;y2R
=
_
r = 1
j = 2
sau
_
r = 1
j = 2
r
2
= 4 nu are solutii r, j R.
Dac a s-ar cerut g asirea n C,
r
2
= 4 = 4 j
2
x;y2C
=
_
r = 2 j
j = j
sau
_
r = 2 j
j = j
.
e) (+)
j
r
+
j
j
+
1
a
=
1
r

1
j
+
/ j
j
, a, / R, a ,= 0, / ,= 2;
Rezolvare:
(+) =
_

_
1
a
=
1
r

1
j
1
r
+
1
j
=
/
j
=
_

_
1
r

1
j
=
1
a
1
r
+
1
j

/
j
= 0
=
=
_

_
1
r
=
1
j
+
1
a
2
j

/
j
=
1
a
=
_
r =
ja
j + a
j = a (2 /)
=
_
_
_
r =
a (2 /)
1 /
j = a (2 /)
.
Gabriela Grosu / Matematici speciale 5
Exercitiul 5. S a se simplice n C fractiile
a)
15r
2
8:r + :
2
12r
2
:r :
2
, : R;
Rezolvare:
15r
2
8:r + :
2
12r
2
:r :
2
=
15
_
r
m
3
_ _
r
m
5
_
12
_
r
m
3
_ _
r +
m
4
_ =
5
_
r
m
5
_
4
_
r +
m
4
_ =
5r :
4r + :
.
b)
r
2
+ 3 j r 2
r
2
+ j r + 2
;
Rezolvare:
r
2
+ 3 j r 2
r
2
+ j r + 2
=
1 (r + 2 j) (r + j)
1 (r + 2 j) (r j)
=
r + j
r j
.
Observatie

. Numerele naturale a, /, c N ce veric a
a
2
+ /
2
= c
2
se numesc numere pitagoreice.
Fie . = r + j j C. Atunci
r
2
+ j
2
= [.[
2
=

.
2

r
2
j
2
+ j 2rj

=
_
(r
2
j
2
)
2
+ (2rj)
2
=
= (+)
_
r
2
j
2
_
2
+ (2rj)
2
=
_
r
2
+ j
2
_
2
.
Alegnd r, j N obtinem c a
a = r
2
j
2
, / = 2rj, c = r
2
+ j
2
sunt numere pitagoreice.
De exemplu
r = 2, j = 1 = (a, /, c) = (3, 4, 5)
r = 3, j = 2 = (a, /, c) = (5, 12, 13)
r = 4, j = 2 = (a, /, c) = (12, 16, 20)
r = 4, j = 3 = (a, /, c) = (7, 24, 25) .
Observatia 4.(Interpretare geometric a)
Consider am un plan () si =
_
O;

i ,

,
_
un reper ortonormat n () . Atunci
aplicatia
c : C () , c(.) = ',
ce face s a corespund a num arului complex r + j j C punctul ' (r, j) ()
este o aplicatie bijectiv a. Punctul ' (r, j) se numeste imaginea geometrica a
num arului ., iar num arul . se numeste axul punctului '. Prin identicare,
uneori numim num arul complex . punct.
Gabriela Grosu / Matematici speciale 6
a) Planul () se numeste planul complex.
b) Multimea de puncte din () corespunz atoare pentru
. = r + j j C; j = 0
este axa reala Or, respectiv multimea de puncte din () corespunz atoare pentru
. = r + j j C; r = 0
este axa imaginara Oj.
c) Multimile de puncte din () corespunz atoare pentru
. = r + j j C; j 0 ,
. = r + j j C; j < 0 ,
. = r + j j C; r 0 ,
. = r + j j C; r < 0
sunt respectiv semiplanele superior, inferior, stng, drept ale planului complex.
d)

Fie .
1
, .
2
C numere complexe oarecare date. Multimile de puncte din
() corespunz atoare pentru
. C; . = .
1
+ t (.
2
.
1
) , t [0, 1]
. C; . = .
1
+ t (.
2
.
1
) , t R
sunt segmentul de capete .
1
, .
2
, respectiv dreapta ce trece prin punctele .
1
, .
2
.
e)

Fie a C num ar complex oarecare dat si e r _ 0 num ar real dat. Multim-


ile de puncte din () corespunz atoare pentru
. C; [. a[ = r
. C; [. a[ < r
sunt cercul centrat n a si de raza r, respectiv interiorul cercului centrat n a si de
raza r (pentru r = 0 = . C; [. a[ = 0 = a si . C; [. a[ < 0 = O).
n particular, numerele complexe cu modulul egal cu r se reprezint a n planul
complex prin punctele cercului cu centrul n origine si de raz a egal a cu r.
Observatia 5. (Forma trigonometric a a numerelor complexe):
Fie \. = r+j j C si ' (r, j) imaginea lui geometric a n planul complex dat a
prin coordonatele carteziene r, j.
Gabriela Grosu / Matematici speciale 7
Fie
r _ 0, r = dist (O, ') si
c

[0, 2[ , c

m asura n radiani a unghiului orientat f acut de Or cu O'


coordonatele polare ale lui ', denite unic prin
_
r = r cos c

j = r sinc

.
Atunci
. = r (cos c

+ j sinc

) , r _ 0, c

[0, 2[ .
Observ am c a
r = dist (O, ') =
_
r
2
+ j
2
= [.[ ,
adic a raza polara a imaginii lui . este egal a cu modulul lui ..
Argumentul polar c

al imaginii lui . C

se numeste argumentul redus al


lui . si se noteaz a arg .. Dac a . = 0, modulul este egal cu 0, iar argumentul s au
redus se poate lua drept orice num ar din [0, 2[ Dac a . ,= 0, modulul si argu-
mentul redus ale lui . sunt determinate unic. Cum c

=
\
_
Or,

O'
_
(unghiul
orientat cu care se roteste versorul

i al axei Or n sens pozitiv, trigonometric
nct s a se obtin a orientarea lui
_

O'
_
), deducem
arg . = c

=
_

_
arctg
j
r
+

/, unde
_

/ = 0 dac a ' este n cadranul 1

/ = 1 dac a ' este n cadranele 11 sau 111

/ = 2 dac a ' este n cadranul 1\

2
, dac a r = 0, j 0
3
2
, dac a r = 0, j < 0
Uneori alegem c

[c, c + 2[ , cu c R dat.
Not am
Arg . = c R; c = arg . + 2/, / Z .
Atunci orice num ar complex . C poate scris sub forma
. = r (cos c + j sinc) , r _ 0, c R,
numit a forma trigonometrica a lui ..
Exercitiul 6. S a se scrie sub form a trigonometric a numerele
a) . = 1 + j
Gabriela Grosu / Matematici speciale 8
Rezolvare.
Reprezent am . n planul complex.
r = [.[ =
_
1
2
+ 1
2
=
_
2
arg . = c

= arctg
j
r
+

/, unde

/ = 0 pentru ' n cadranul 1,
arg . = arctg
1
1
+ 0 =

4
.
sau
arg . = c

=
\
_
Or,

O'
_
=

4
Arg . =
_
c R; c =

4
+ 2/, / Z
_
Atunci
. =
_
2
_
cos

4
+ j sin

4
_
.
b) . = 2 + 2 j
Rezolvare.
Reprezent am . n planul complex.
r = [.[ =
_
(2)
2
+ 2
2
= 2
_
2
arg . = c

= arctg
j
r
+

/, unde

/ = 1 pentru ' n cadranul 11,
arg . = arctg
2
2
+ =

4
+ =
3
4
sau
arg . = c

=
\
_
Or,

O'
_
=
3
4
Gabriela Grosu / Matematici speciale 9
Arg . =
_
c R; c =
3
4
+ 2/, / Z
_
Atunci
. =
_
2
_
cos
3
4
+ j sin
3
4
_
.
c) . =
_
3 j
Rezolvare.
Reprezent am . n planul complex.
r = [.[ =
_
_

_
3
_
2
+ (1)
2
= 2.
arg . = c

= arctg
j
r
+

/, unde

/ = 1 pentru ' n cadranul 111,
arg . = arctg
1

_
3
+ =

6
+ =
7
6
sau
arg . = c

=
\
_
Or,

O'
_
=
7
6
Arg . =
_
c R; c =
7
6
+ 2/, / Z
_
Atunci
. = 2
_
cos
7
6
+ j sin
7
6
_
.
d) . = 1 j
_
3
Rezolvare.
Reprezent am . n planul complex.
Gabriela Grosu / Matematici speciale 10
r = [.[ =
_
1
2
+
_

_
3
_
2
= 2.
arg . = c

= arctg
j
r
+

/, unde

/ = 2 pentru ' n cadranul 1\,
arg . = arctg

_
3
1
+ 2 =

3
+ 2 =
5
3
sau
arg . = c

=
\
_
Or,

O'
_
=
5
3
Arg . =
_
c R; c =
5
3
+ 2/, / Z
_
Atunci
. = 2
_
cos
5
3
+ j sin
5
3
_
.
e) . = 4
Rezolvare.
Reprezent am . n planul complex.
r = [.[ =
_
4
2
+ 0
2
= 4
arg . = c

=
\
_
Or,

O'
_
= 0
Arg . = c R; c = 0 + 2/, / Z
Atunci
Gabriela Grosu / Matematici speciale 11
. = 4 (cos 0 + j sin0) .
f ) . = 3
Rezolvare.
Reprezent am . n planul complex.
r = [.[ =
_
(3)
2
+ 0
2
= 3
arg . = c

=
\
_
Or,

O'
_
=
Arg . = c R; c = + 2/, / Z
Atunci
. = 3 (cos + j sin) .
g) . = 2 j
Rezolvare.
Reprezent am . n planul complex.
r = [.[ =
_
0
2
+ 2
2
= 2
arg . = c

=
\
_
Or,

O'
_
=

2
Arg . =
_
c R; c =

2
+ 2/, / Z
_
Atunci
. = 2
_
cos

2
+ j sin

2
_
.
h) . = 4 j
Rezolvare.
Reprezent am . n planul complex.
r = [.[ =
_
0
2
+ (4)
2
= 4
arg . = c

=
\
_
Or,

O'
_
=
3
2
Arg . =
_
c R; c =
3
2
+ 2/, / Z
_
Atunci
. = 4
_
cos
3
2
+ j sin
3
2
_
.
Propozitia 4. \. C avem
arg . = 2 arg ..
Propozitia 5.
a) \.
1
= r
1
(cos c
1
+ j sinc
1
) C si \.
2
= r
2
(cos c
2
+ j sinc
2
) C avem
.
1
.
2
= r
1
r
2
(cos (c
1
+ c
2
) + j sin(c
1
+ c
2
)) ;
b) \.
1
, .
2
, ..., .
n
C avem
.
1
.
2
....
n
= r
1
r
2
...r
n
(cos (c
1
+ c
2
+ ... + c
n
) + j sin(c
1
+ c
2
+ ... + c
n
)) ;
c) \. = r (cos c + j sinc) C si \: N

avem
.
n
= r
n
(cos (:c) + j sin(:c)) .
n particular are loc formula lui Moivre
(cos c + j sinc)
n
= cos (:c) + j sin(:c) , \: N

d) \. = r (cos c + j sinc) C

avem
1
.
=
1
r
(cos (c) + j sin(c))
e) \.
1
= r
1
(cos c
1
+ j sinc
1
) C si \.
2
= r
2
(cos c
2
+ j sinc
2
) C

avem
.
1
.
2
=
r
1
r
2
(cos (c
1
c
2
) + j sin(c
1
c
2
)) .
Exercitiul 7. S a se calculeze
Gabriela Grosu / Matematici speciale 12
a)
_
1 + j
_
3
_
10
;
b)
(1 + j)
2013
(1 j)
2000
;
Rezolvare. Reamintim c a, \/ Z,
cos (, + 2/) = cos , si
sin(, + 2/) = sin,
a) Analog cu exercitiul 6, reprezent am trigonometric
. = 1 + j
_
3 = 2
_
cos
2
3
+ j sin
2
3
_
=
.
10
=
_
1 + j
_
3
_
10
=
_
2
_
cos
2
3
+ j sin
2
3
__
10
= 2
10
_
cos
20
3
+ j sin
20
3
_
= 2
10
_
cos
_
6 +
2
3
_
+ j sin
_
6 +
2
3
__
k=3
=
= 2
10
_
cos
2
3
+ j sin
2
3
_
= 2
10
_

1
2
+ j
_
3
2
_
.
b) Analog cu exercitiul 6, reprezent am trigonometric
.
1
= 1 + j =
_
2
_
cos

4
+ j sin

4
_
;
.
2
= 1 j =
_
2
_
cos
7
4
+ j sin
7
4
_
=
(.
1
)
2013
(.
2
)
2000
=
__
2
_
2013
_
cos
2013
4
+ j sin
2013
4
_
__
2
_
2000
_
cos
2000 7
4
+ j sin
2000 7
4
_ =
=
__
2
_
2013
_
cos
_
503 +

4
_
+ j sin
_
503 +

4
__
__
2
_
2000
(cos (500 7) + j sin(500 7))
=
=
__
2
_
2013
_
cos
_
2 251 +
3
4
_
+ j sin
_
2 251 +
3
4
__
__
2
_
2000
(cos (2 1750 + 0) + j sin(2 1750 + 0))
/
1
= 251
/
2
= 1750
=
=
__
2
_
2013
_
cos
3
4
+ j sin
3
4
_
__
2
_
2000
(cos 0 + j sin0)
=
=
__
2
_
13
_
cos
(3 0)
4
+ j sin
(3 0)
4
_
=
=
__
2
_
13
_
cos
3
4
+ j sin
3
4
_
=
=
__
2
_
13
_

_
2
2
+ j
_
2
2
_
= 2
6
(1 + j) .
Exercitiul 8

. Fie \: N

. S a se calculeze Re [: (.)] pentru


: (.) = 1 + . + ... + .
n
, unde . =
1 + j
1 j
.
Rezolvare.
: (.) = 1 + . + ... + .
n
= 1
.
n+1
1
. 1
.
Dar
Gabriela Grosu / Matematici speciale 13
. =
1+j)
1 + j
1 j
=
1 + 2 j +j
2
1 j
2
= j = 1
_
cos

2
+ j sin

2
_
sau
. =
1 + j
1 j
=
_
2
_
p
2
2
+ j
p
2
2
_
_
2
_
p
2
2
j
p
2
2
_ =
_
2
_
cos

4
+ j sin

4
_
_
2
_
cos
7
4
+ j sin
7
4
_ =
= 1
_
cos
_

4

7
4
_
+ j sin
_

4

7
4
__
=
= 1
_
cos
_

3
2
_
+ j sin
_

3
2
__
=
= 1
_
cos

2
+ j sin

2
_
.
Atunci
:
_
1+j
1j
_
= 1
_
1+j
1j
_
n+1
1
. 1
=
1
n+1
_
cos

2
+ j sin

2
_
n+1
1
1
_
cos

2
+ j sin

2
_
1
=
=
cos
(n+1)
2
+ j sin
(n+1)
2
1
cos

2
+ j sin

2
1
=
2 sin
2 (n+1)
22
2 j sin
(n+1)
22
cos
(n+1)
22
2 sin
2
22
2 j sin

22
cos

22
=
=
j)
2 sin
(n+1)
4
_
sin
(n+1)
4
j cos
(n+1)
4
_
2 sin

4
_
sin

4
j cos

4
_ =
sin
(n+1)
4
_
cos
(n+1)
4
+ j sin
(n+1)
4
_
sin

4
_
cos

4
+ j sin

4
_ =
=
sin
(n+1)
4
sin

4
_
cos
_
(n+1)
4


4
_
+ j sin
_
(n+1)
4


4
__
=
=
sin
(n+1)
4
sin

4
_
cos
n
4
+ j sin
n
4
_
.
n consecint a
Re
_
:
_
1+j
1j
__
=
sin
(n+1)
4
sin

4
cos
n
4
.
Exercitiul 9

. Folosind numere sub form a trigonometric a si formula lui Moivre,


s a se arate c a, \: N

si \r R, r ,= 2/, / Z, are loc


cos r + cos 2r + ... + cos :r =
sin
nx
2
sin
x
2
cos
_
(n+1)x
2
_
si
sinr + sin2r + ... + sin:r =
sin
nx
2
sin
x
2
sin
_
(n+1)x
2
_
.
Rezolvare. Fie : N

. Not am

n
= cos r + cos 2r + ... + cos :r =
n

k=1
cos /r si
1
n
= sinr + sin2r + ... + sin:r =
n

k=1
sin/r. Atunci

n
+ j 1
n
=
n

k=1
cos /r + j
n

k=1
sin/r =
n

k=1
(cos /r + j sin/r)
=
n

k=1
(cos r + j sinr)
k
= (cos r + j sinr)
(cos r + j sinr)
n
1
(cos r + j sinr) 1
= (cos r + j sinr)
(cos :r + j sin:r) 1
(cos r + j sinr) 1
=
= (cos r + j sinr)
j)
2 sin
2 nx
2
+ 2 j sin
nx
2
cos
nx
2
2 sin
2 x
2
+ 2 j sin
x
2
cos
x
2
Gabriela Grosu / Matematici speciale 14
= (cos r + j sinr)
sin
nx
2
_
cos
nx
2
+ j sin
nx
2
_
sin
x
2
_
cos
x
2
+ j sin
x
2
_
=
sin
nx
2
sin
x
2
_
cos
_
r +
nx
2

x
2
_
+ j sin
_
r +
nx
2

x
2
_
.
Deci
n
=
sin
nx
2
sin
x
2
cos
_
(n+1)x
2
_
si 1
n
=
sin
nx
2
sin
x
2
sin
_
(n+1)x
2
_
.
Denitia 3. Fie . C

si : N

. Se numeste r ad acin a de ordinul : al lui .


orice num ar complex 7 care veric a ecuatia
7
n
= ..
Propozitia 6. Fie . = r (cos c

+ j sinc

) C, cu c

= arg .. Num arul complex


. are exact : r ad acini complexe de ordin :, si anume
(
n
_
.)
C
=
_
7
k
=
n
_
r
_
cos
c

+ 2/
:
+ j sin
c

+ 2/
:
_
; / 0, 1, ..., : 1
_
.
Exercitiul 10. S a se rezolve n C ecuatiile
a) (2 + j) 7
3
3 + j = 0;
Rezolvare.
(+) (2 + j) 7
3
3 + j = 0 = 7
3
=
2j)
3 j
2 + j
=
= 7
3
=
6 1 5 j
5
= 7
3
= 1 j .
Scriem sub form a trigonometric a
1 j = 1
_
cos
7
4
+ j sin
7
4
_
.
Atunci
7
3
= cos
7
4
+ j sin
7
4
=
7
_
3
_
1 j
_
C
=
_
7
k
=
3
_
1
_
cos
7
4
+ 2/
3
+ j sin
7
4
+ 2/
3
_
; / 0, 1, 2
_
7
0
=
3
_
1
_
cos
7
4
+ 0
3
+ j sin
7
4
+ 0
3
_
= cos
7
12
+ j sin
7
12
.
7
1
=
3
_
1
_
cos
7
4
+ 2
3
+ j sin
7
4
+ 2
3
_
= cos
5
4
+ j sin
5
4
.
7
2
=
3
_
1
_
cos
7
4
+ 4
3
+ j sin
7
4
+ 4
3
_
= cos
23
12
+ j sin
23
12
.
Dac a reprezent am solutiile n planul complex, ele sunt vrfurile unui triunghi
echilateral ncris ntr-un cerc de raz a
3
_
1.
b)
__
3 j
_
7
4
4 j = 0;
Rezolvare.
(+)
__
3 j
_
7
4
4 j = 0 = 7
4
=
p
3+j)
4 j
_
3 j
=
= 7
4
=
4 j
__
3 + j
_
3 + 1
= 7
4
= 1 + j
_
3.
Scriem sub form a trigonometric a
1 + j
_
3 = 2
_
cos
2
3
+ j sin
2
3
_
.
Atunci
7
4
= 2
_
cos
2
3
+ j sin
2
3
_
=
7
_
4
_
1 + j
_
3
_
C
=
_
7
k
=
4
_
2
_
cos
2
3
+ 2/
4
+ j sin
2
3
+ 2/
4
_
; / 0, 1, 2, 3
_
Gabriela Grosu / Matematici speciale 15
7
0
=
4
_
2
_
cos
2
3
+ 0
4
+ j sin
2
3
+ 0
4
_
=
4
_
2
_
cos

6
+ j sin

6
_
.
7
1
=
4
_
2
_
cos
2
3
+ 2
4
+ j sin
2
3
+ 2
4
_
=
4
_
2
_
cos
2
3
+ j sin
2
3
_
.
7
2
=
4
_
2
_
cos
2
3
+ 4
4
+ j sin
2
3
+ 4
4
_
=
4
_
2
_
cos
7
6
+ j sin
7
6
_
.
7
3
=
4
_
2
_
cos
2
3
+ 6
4
+ j sin
2
3
+ 6
4
_
=
4
_
2
_
cos
5
3
+ j sin
5
3
_
.
Dac a reprezent am solutiile n planul complex, ele sunt vrfurile unui p atrat
ncris ntr-un cerc de raz a
4
_
2.
c) 5 (1 3 j) 7
5
+ 4 (2 j) = 0;
Rezolvare.
(+) 5 (1 3 j) 7
5
+ 4 (2 j) = 0 = 7
5
=
1+3 j)
[4 (2 j)]
5 (1 3 j)
=
= 7
5
=
4 j
__
3 + j
_
3 + 1
= 7
4
=
2
5

2
5
j .
Scriem sub form a trigonometric a

2
5

2
5
j =
2
p
2
5
_
cos
5
4
+ j sin
5
4
_
.
Atunci
7
5
=
2
p
2
5
_
cos
5
4
+ j sin
5
4
_
=
7
_
5
_

2
5

2
5
j
_
C
=
_
7
k
=
5
_
2
p
2
5
_
cos
5
4
+ 2/
5
+ j sin
5
4
+ 2/
5
_
; / 0, 1, 2, 3, 4
_
7
0
= ..., 7
4
= ....
Dac a reprezent am solutiile n planul complex, ele sunt vrfurile unui pentagon
regulat ncris ntr-un cerc de raz a
5
_
2
p
2
5
.
d) 7
6
97
3
+ 8 = 0;
Rezolvare.
n
2
9n + 8 = 0
= 81 4 1 8 = 49 =
n
1
= 1 si n
2
= 8.
(+) 7
3
= 1 + 0 j .
Scriem sub form a trigonometric a
1 + 0 j = 1 (cos 0 + j sin0) .
Atunci
7
3
= 1 (cos 0 + j sin0) =
7
_
3
_
1 + 0 j
_
C
=
_
7
k
=
3
_
1
_
cos
0 + 2/
3
+ j sin
0 + 2/
3
_
; / 0, 1, 2
_
7
0
=
3
_
1
_
cos
0 + 0
3
+ j sin
0 + 0
3
_
= cos 0 + j sin0.
7
1
=
3
_
1
_
cos
0 + 2
3
+ j sin
0 + 2
3
_
= cos
2
3
+ j sin
2
3
.
7
2
=
3
_
1
_
cos
0 + 4
3
+ j sin
0 + 4
3
_
= cos
4
3
+ j sin
4
3
.
(++) 7
3
= 8 + 0 j .
Scriem sub form a trigonometric a
8 + 0 j = 8 (cos 0 + j sin0) .
Atunci
7
3
= 8 (cos 0 + j sin0) =
Gabriela Grosu / Matematici speciale 16
7
_
3
_
8 + 0 j
_
C
=
_
7
k
=
3
_
8
_
cos
0 + 2/
3
+ j sin
0 + 2/
3
_
; / 0, 1, 2
_
7
3
=
3
_
8
_
cos
0 + 0
3
+ j sin
0 + 0
3
_
= 2 (cos 0 + j sin0) .
7
4
=
3
_
8
_
cos
0 + 2
3
+ j sin
0 + 2
3
_
= 2
_
cos
2
3
+ j sin
2
3
_
.
7
5
=
3
_
8
_
cos
0 + 4
3
+ j sin
0 + 4
3
_
= 2
_
cos
4
3
+ j sin
4
3
_
.
Dac a reprezent am solutiile n planul complex, ele sunt vrfurile a dou a triunghi-
uri echilaterale, unul ncris ntr-un cerc de raz a 1, cel alalt ntr-un cerc de raz a
2.
e) 7
8
+ (1 j) 7
4
j = 0;
Rezolvare.
n
2
+ (1 j) n j = 0.
= (1 j)
2
4 1 (j) = 1 + 2 j +j
2
= (1 + j)
2
n
1
=
(1 j) (1 + j)
2 1
= 1
n
1
=
(1 j) + (1 + j)
2 1
= j
(+) 7
4
= 1.
Scriem sub form a trigonometric a
1 + 0 j = 1 (cos + j sin) .
Atunci
7
4
= 1 (cos + j sin) =
7
_
4
_
1 + 0 j
_
C
=
_
7
k
=
4
_
2
_
cos
+ 2/
4
+ j sin
+ 2/
4
_
; / 0, 1, 2, 3
_
7
0
=
4
_
1
_
cos
+ 0
4
+ j sin
+ 0
4
_
= cos

4
+ j sin

4
.
7
1
=
4
_
1
_
cos
+ 2
4
+ j sin
+ 2
4
_
= cos
3
4
+ j sin
3
4
.
7
2
=
4
_
1
_
cos
+ 4
4
+ j sin
+ 4
4
_
= cos
5
4
+ j sin
5
4
.
7
3
=
4
_
1
_
cos
+ 6
4
+ j sin
+ 6
4
_
= cos
7
4
+ j sin
7
4
.
(+) 7
4
= j .
Scriem sub form a trigonometric a
0 + 1 j = 1
_
cos

2
+ j sin

2
_
.
Atunci
7
4
= 1
_
cos

2
+ j sin

2
_
=
7
_
4
_
1 + 0 j
_
C
=
_
7
k
=
4
_
2
_
cos

2
+ 2/
4
+ j sin

2
+ 2/
4
_
; / 0, 1, 2, 3
_
7
4
=
4
_
1
_
cos

2
+ 0
4
+ j sin

2
+ 0
4
_
= cos

8
+ j sin

8
.
7
5
=
4
_
1
_
cos

2
+ 2
4
+ j sin

2
+ 2
4
_
= cos
5
8
+ j sin
5
8
.
7
6
=
4
_
1
_
cos

2
+ 4
4
+ j sin

2
+ 4
4
_
= cos
9
8
+ j sin
9
8
.
7
7
=
4
_
1
_
cos

2
+ 6
4
+ j sin

2
+ 6
4
_
= cos
13
8
+ j sin
13
8
.
Gabriela Grosu / Matematici speciale 17
Dac a reprezent am solutiile n planul complex, ele sunt vrfurile a dou a p atrate,
ambele ncrise ntr-un cerc de raz a
4
_
1.
1.2

. Structura topologic a a multimii C-nu se cere


1.3

. Multimea numerelor complexe extins a C-nu se cere


1.4

. Siruri de numere complexe-nu se cere


1.5

. Serii de numere complexe-nu se cere


2

. Functii complexe de o variabil a real a ) : _ R C


Denitia 1. Se numeste func tie complexa de o variabila reala orice functie
) : _ R C,) (t) = r(t) + j j (t),
unde r : _ R R, j : _ R R sunt functii reale de o variabil a real a.
Observatia 1. Notiunile de limit a a functiei ) n t
0

0
, de continuitate a
functiei ) n t
0
(pe ) deriv a din notiunile de limit a si continuitate studiate
n spatii metrice, spatii topologice gndind R si C cu topologiile uzuale.
Teorema 1. a) Functia ) : _ R C admite limit a n t
0

0
dac a si numai
dac a functiile r si j admit limit a n t
0
. n acest caz
lim
t!t
0
) (t) = lim
t!t
0
r(t) + j lim
t!t
0
j (t) ;
b) Functia ) : _ R C este continu a n t
0
(respectiv pe )dac a si
numai dac a functiile r : _ R R si j : _ R R sunt continue n t
0
(respectiv pe ).
Teorema 2. Functia ) : I _ R C este continu a n t
0
dac a si numai dac a
sau t
0
este punct izolat
sau t
0

0
si lim
t!t
0
) (t) = ) (t
0
) .
Interpretarea geometric a. Dac a
) : [a, /] _ R C,) (t) = r(t) + j j (t)
este functie continu a, atunci
Im :
_
r = r(t)
j = j (t)
, t [a, /]
sunt ecuatiile parametrice ale unui drum (reprezentant al unei curbe) n planul
complex.
Denitia 2. Se numeste func tia modul al func tiei ) functia
[)[ : _ R R, [)[ (t) =
_
r
2
(t) + j
2
(t).
Teorema 3. a) Dac a ) : _ R C admite limit a n t
0

0
atunci si functia
[)[ : _ R R admite limit a n t
0
. n acest caz
lim
t!t
0
[) (t)[ =

lim
t!t
0
) (t)

.
b) Dac a ) : _ R C este continu a n t
0
(pe ) atunci si [)[ : _ R R
este continu a n t
0
(pe ).
Gabriela Grosu / Matematici speciale 18
Denitia 3. Fie I _ R un interval si ) : I _ R C si t
0
I I
0
. Spunem c a )
are derivata n t
0
dac a
lim
t!t
0
) (t) ) (t
0
)
t t
0
not.
= )
0
(t
0
)
Dac a limita anterioar a exist a si este nit a spunem c a ) este derivabila n t
0
.
Teorema 4. Functia ) : I _ R C este derivabil a n t
0
I I
0
dac a si numai
dac a functiile r : I _ R C si j : I _ R C sunt derivabile n t
0
. n acest caz
)
0
(t
0
) = r
0
(t
0
) + j j
0
(t
0
) .
Denitia 4. Fie I = [a, /] _ R si ) : [a, /] C. Spunem c a ) este integrabila
Riemann pe [a, /] dac a r : [a, /] R si j : [a, /] R sunt integrabile Riemann
pe [a, /] si not am )
C
([a, /]) . n acest caz avem
_
b
a
) (t) dt =
_
b
a
r(t) dt + j
_
b
a
j (t) dt.