Sunteți pe pagina 1din 2

Tabloul fluxurilor de numerar metoda indirecta Specificatie Profit brut (-) Subventii pentru investitii virate la venituri (+)

) Cheltuieli cu amortizari si provizioane (-) Venituri din provizioane (+) Cheltuieli privind activele cedate (-) Venituri din cedarea activelor (+) Cheltuieli cu dobanzile (-) Venituri din interese de participare si dobanzi (-) Variatia stocurilor (-) Variatia clientilor si altor creante din exploatare (-) Variatia cheltuielilor inregistrate in avans (+) Variatia furnizorilor si altor datorii de exploatare (+) Variatia veniturilor inregistrate in avans (-) Alte ajustari: Productia imobilizata (Dobanda+dividente platite) (-) Plati privind impozitul pe profit I. Flux net de trezorerie din exploatare (-) Plati privind achizitia de imobilizari necorporale si corporale (+) Incasari din vanzarea imobilozarilor (+) Dobanzi si dividende incasate II. Flux net de trezorerie din investitii (+) Cresteri de capital in numerar (-) Rambursari de capital (+) Incasari din imprumuturi (-) Plati generate de rambursarea imprumuturilor (-) Dobanzi platite (-) Dividende platite (+) Incasari din subventii pentru investitii III. Flux net de trezorerie din finantare Fluxuri de numerar total (I+II+III) Lichiditati la inceputul perioadei Lichiditati la sfarsitul perioadei Tabloul fluxurilor de numerar metoda directa Ex. N

Specificatie (+) Incasari creante comerciale (+) Alte incasari aferente activitatii de exploatare (-) Plati furnizori (-) Plati personal (-) Alte plati aferente exploatarii (-) Plati privind impozitul pe profit I. Flux net de trezorerie din expolatare

Ex. N