Sunteți pe pagina 1din 4

NR.

ANTET SAU NUME ORGANIZATIE


PARTEA 1 Informatii de baza (se vor completa de catre supervizor)
NUME PRENUME

FISA DE EVALUARE A PERFORMANTEI

DENUMIREA POSTULUI

XXX
NUMAR CONTRACT DE MUNCA

NIVEL DE SALARIZARE IN ACEST POST DE LA VECHIME IN ORGANIZATIE

LA ACEST NIVEL DIN :

XXX
LOCUL DE DESFASURARE A MUNCII

CNP SI BI/CI
DEPARTAMENT xxxxxx

DATA ANGAJARII

XXX
PERIOADA ACOPERITA DE ACEST RAPORT De la xxxxx La: xxxxxx

xxxxx

PARTEA 2 Planificarea muncii- Stabilirea obiectivelor si sarcinilor de munca, Plan de Instruire (se completeaza de angajat si supervizor)
La inceputul perioadei pt care se va face evaluarea si dupa ce s-a discutat cu angajatul, Supervizorul va lista in ordinea descendenta a prioritatilor sarcinile si obiectivele planificate pt respectiva perioada. Obiectivele trebuie formulate intr-o maniera care sa indice clar cum va fi masurat succesul, in termeni de cantitate, calitate, incadrarea in termenele limita sau costuri

PARTEA 4 Evaluarea Performantei


(se completeaza de angajat si supervizor)) La sfarsitul perioadei de evaluare stabilite, Angajatul si Supervizorul evalueaza realizarile prin indicarea indeplinirii obiectivelor, respectiv indeplinirea in totalitate, partiala sau deloc cu scurte comentarii acolo unde este necesar.

4.1

Autoevaluarea Angajatului si comentariile sale

4.2

Evaluarea si comentariile Supervizorului

1. Ex. Cunoasterea tuturor proiectelor organizatiei (scop, activitati, parteneri, resurse, personal implicat, relatia cu propriul proiect) 2. Conceperea a doua proiecte in domeniul si identificarea finantarorului adecvat

Indeplinita in totalitate.

De accord XXX a facut mari eforturi de a se cunoaste si intelege toate proiectele organizatiei si de colabora cu colegii pin aria sa de competenta
De accord

Indeplinita in totalitate. Dezvoltat 2 proiecte; XXX pt care a fost identificat finantatorul YYY, s-a trimis propunerea si se astepta rezultatul in decembrie xxx. Proiectul 2: XXXX a fost trimis finantatorului ZZZ, a fost aprobat si contractul va fi semnat in data de XXXXXX

XXX a invatat foarte repede care sunt nevoile beneficiarilor nostril, cum se scrie o cerere de finantare si cum se identifica finantatorul potrivi si a reusit sa scrie 2 propuneri de calitate dintre care una este deja aprobata. Felicitari

3 4.

5.

6.
Inainte de a semna mai jos, Angajatul si Supervizorul trebuie sa decida impreuna data la care vor discuta acest raport de evaluare(vezi partea 3 de mai jos).

Data la care se va discuta raportul de evaluare a performantei: XXX Semnatura Angajatului: XXX Semantura Supervizorului: YYY Data: XXX

EVALUAREA NEVOILOR DE INSTRUIRE LEGATE DE INDEPLINIREA SARCINILOR DE MUNCA EVALUAREA REZULTATELOR INSTRUIRII
(SE COMPLETEAZA DE CATRE ANGAJAT SI SUPERVIZOR)

Recomandari pt Instruire: Imediat ce au fost stabilite obiectivele si sarcinile de mai sus, Supervizorul, dupa consultare cu Angajatul, va recomanda tipul de instruire necesar pt indeplinirea acestora sau pentru imbunatatirea performantei in ariile identificate 2.2a Lista instruirilor recomandate, sarcinile ce urmeaza a fi indeplinite, rezultatele asteptate ca urmare a instruirii si data la care acestea ar trebui finalizate. Instruire in scrierea cererilor de finantare in scopul redactarii a doua cereri de finantare pina la data de XXX La sfarsitul perioadei de evaluare, comentarii: angajatul a trecut sau nu prin procesul de instruire recomandat si impactul instruirii asupra performantei 4.1 Evaluare si comentarii ale Angajatului 4.2 Evaluare si comentarii ale Supervizorului Indeplinit in totalitate Organizatia a identificat furnizorul de instruire XXX si a achitat costurile aferente particiaprii la cursul :Scrierea Cererilor de Finantare, curs desfasurat la YYY in data de XXX. Ca rezultat al instruirii am putut sa concep 2 cereri de finantare dintre care una este deja finantata. Un alt rezultat a fost sustinerea unei scurte instruiri pentru noii colegi pt a ii familiariza cu acest proces De acord Ca rezultat al instruirii XXX afost capabila sa scrie 2 cereri de finantare excelente Feedback-ul primit de la particiapntii la instruire a fost pozitiv si XXX a dovedit si reale abilitati de formator

PARTEA 3 DISCUTIE DESPRE PERFORTMANTA/ REVIZUIREA PLANULUI DE LUCRU


(SE COMPLETEAZA DE CATRE ANGAJAT SI SUPERVIZOR) 3.1 DISCUTII ASUPRA PERFORMANTEI Discutiile regulate despre performanta angajatilor sunt esentiale pt angajat si supervizor pentru evalurea acesteia si monitorizarea progresului facut fata de planul stabilit. In afara discutiei de la inceputul si sfarsitul perioadei de evaluare ar trebui sa aiba loc cel putin doua discutii in timpul acestei perioade. Mai jos se vor lista datele stabilite pt aceste discuti Prima discutie referitoare la performanta angajatului: data ce trebuie stabilita in fucntie de indeplinirea Partii 2dar care ar trebui sa fie in primele 3 luni ale perioadei de raportare. (1) Data: XXX, 200x Semnatura angajat si supervizor: A doua discutie referitoare la performanta angajatului: (2) D Data: XXX, 200x Semnatura angajat si supervizor: XXX, YYY XXX, YYY

SARCINI IMPORTANTE ADAUGATE SAU SCOASE DIN PLANUL DE MUNCA IN TIMPUL PERIOADEI DE DE EVALUARE A PERFORMANTEI
(SE COMPLETEAZA DE CATRE ANGAJAT SI SUPERVIZOR) 4.1 Evaluare si comentarii Angajat 3.2 In timpul perioadei de evaluare Supervizorul va indica ce sarcini importante au fost adaugate sau scoase, sau modificate si de ce. (Angajatul va semna ca a luat la cunostinta) 4.2 Evaluare si comentarii Supervizor

N/A

4.3 Comentarii Generale : Comentarii, de ex. Suprapunerea unor sarcini sau aspecte legate de sarcinile neindeplinite, potrivirea sarcinior fata de fisa postului sau
alti factori care au ajutat sau ingreunat indeplinirea sarcinilor. Comentarii fata de calitatea si frecventa discutiilor legate de performanta.

4.3a Comentarii Angajat Semnatura Angajatului si data: XXX, xxx, xxx

4.3b Comentarii Supervizor Semantura Supervizorului si data: YYY, xx, xxx

(SE COMPLETEAZA DE CATRE SUPERVIZOR DUPA DISCUTIIE CU ANGAJATUL)

PARTEA 5 EVALUARE SUPERVIZOR

SCALA DE EVALUARE Se foloseste urmatoarea scala de evaluare a performantei pt toata perioada 6 5 4 3 2 1 - cu orice ocazie, continuu si peste asteptari - depaseste frecvent asteptarile - indeplinite in totalitate si ocazional depaseste asteptarile - indeplineste majoritatea asteptarilor dar e loc de imbunatatiri - nu indeplineste frecvent asteptarile - nu indeplineste constant asteptarile Apreciere COMENTARII

INDICATORI DE PERFORMANTA

5.1

COMPETENTA PROFESIONALA: (iIntelegere si creativitate in aplicarea cunostintelor, abilitatilor si expertizei tehnice si profesionale necesare postului. Gradul in care angajatul se mentine la zi cu cele mai noi informantii)

5.2

CALITATEA MUNCII: (Productivitate in termeni de acuratete, atentie la detalii, eficienta, eficacitate)

5.3

CANTITATEA MUNCII: (Productivitate in termeni de cantitate de munca dusa la indeplinire, viteza de lucru si capacitate de a indeplini sarcinile la termenele cerute)

5.4

RELATIII DE MUNCA: (Capacitatea de a lucra armonios cu colegii sau personae din afara organizatiei)

5.5

ABILTATI DE COMUNICARE: (Capacitatea de a comunica idei si concepte clar si concis; intelegerea instructiunilor primite si capacitatea de a le explica si altora, negociere.

URMATOAREA SECTIUNE TREBUIE COMPLETATA DOAR PT PERSONALUL CARE SUPERVIZEAZA ALTE PERSOANE LA RANDUL SAU 5.6 ABILITATI DE SUPERVIZARE: (Capacitatea de a planifica, organiza si delega sarcinile angajatilor; de a conduce, indruma si dezvolta abilitatile angajatilor; de a comunica, construi o echipa si a mentine relatii armoniase de lucru. Indicatii nr persoanelor pe care le supervizeaza).

5.7a COMENTARII GENERALE - Supervizor: Comentarii de ex asupra performantei generale a angajatului si asupra oricaror puncte tari, calitati si abilitati pe care le are (de ex. Initiatiativa, creativitate, leadership) si care merita a fi evidentiate. 5.7b FEEDBACK REFERITOR LA PERFORMANTA: In ce masura i s-au adus la cunostinta angajatului cele de mai sus in timpul perioadei de raportare Numele Supervizorului: YYY Functia: XXX Semnatura: Data:

PARTEA 6 PAREREA ANGAJATULUI FATA DE EVALUAREA FACUTA DE SUPERVIZOR


6.1 (a) Parerea Angajatului: Sunteti de acord cu evaluarea facuta de Supervizor in Partea 5? Bifati una dintre casute Daca nu sunteti de acord cu comentariile sau aprecierile (notele) Supervizorului va rugam sa le identificati si sa faceti comentarii fata de cele cu care nu sunteti de acord si sa explicati pe scurt de ce COMENTARII GENERALE- ANGAJAT Comentati de ex perforamanta dvs in general, precum si comentarii asupra oricaror puncte tari, calitati sau abilitati pe

(a) [X] In totalitate (b) [ ] In mare masura (c) [ ] Intr-o oarecare masura (d) [ ] Deloc

(b)

6.2

care le aveti (de ex. initiatiativa, creativitate, leadership) si care merita a fi evidentiate. Indicati de asemeni orice puncte tari, calitati sau abilitati ce, daca ar fi imbunatatite, v-ar conduce la o mai buna performanta Numele Angajatului:

Functia: XXX

Semnatura:

Data: