Sunteți pe pagina 1din 0

proiectul Alpinet

revist de drumeie, munte, natur anul 10 / nr. 57, serie nou aprilie 2006
www www.alpinet.org .alpinet.org
\
C
l
N
L
p
N
nr. 57, aprilie 2006
Mun]ii F`g`ra[ului
M`re]ie [i groaz` .................................. pag. 3-9
Mun]ii Igni[
Lacul Albastru ...................................... pag. 10-13
Piatra Handal ........................................ pag. 14-17
Mun]ii }ible[
Zbor cu parapanta ................................. pag. 18-29
Piatra Craiului
Avenul cu tavan neexplorat .................. pag. 30-34
Pe creast`, \n februarie ......................... pag. 35-41
Mun]ii Lotrului
Creasta de vest ..................................... pag. 42-52
Dobrogea
Banchize pe Marea Neagr` .................. pag. 53-59
Mun]ii Aninei [i Locvei
Cheile Nerei ......................................... pag. 60-72
Ui t -t e zi l ni c pe
www. a l pi ne t . or g,
ghi dul t u mont an.
Zi l ni c s unt
mul t e i nf or ma i i
i i ma gi ni noi .
Vino !
Sumarul revistei este deschis
celor care transmit informa]ii
(tiri, fotografii, articole, monografii).
contact: iic@alpinet.org, 683.51.03
Autorii accept` c` publicarea materialelor
nu aduce deocamdat` venituri materiale.
nscrie-te pe lista alpinet2k.
Vei primi, zilnic, gratuit, noile [tiri de la
munte, de la cei care umbl` pe munte.
Informaii: www.alpinet.org, iic@alpinet.org.
Copiaz`, gratuit,
toate numerele revistei
Invita]ie n Carpa]i:
de la ht t p: / / i i c. al pi net . org.
Editor:
ISSN 1841 - 7957
redactor, tehnoredactor:
Ic Giurgiu (iic@alpinet.org, 683.51.03)
layout: Daniel Verni, Nicolae Herscu, Ic Giurgiu
bannere: Ionu] Nechita
Reproducerea oric`rui material din revist`, n scopuri
comerciale, nu este permis`. Materialele angajeaz` n general
doar responsabilitatea autorilor.
publicitate: i i c@al pi net . or g
coperta 1 / first cover
Aproape de cabana Turnuri (Mun]ii F`g`ra[ului).
foto: Eduard Despinoiu (Bra[ov )
Respect ` nat ura !
Las` doar urmel e pa[i l or.
Ia numai fot ografi i .
Uci de doar t i mp.
ABONAMENTELE
sunt gratuite:
i i c- abonare@al pi net . org
Eduard DESPINOIU
(Bra[ov)
Sear` \n culori spectaculoase peste
\mprejurimile Bra[ovului. Stau trntit \n
z`pad`, scot telefonul [i formez la [eful
de la Salvamont Victoria, domnul Tho-
mas Bross.
|ntreb de Vi[tea Mare: E de urcat?
"Cu grij`, la col]ari [i piolet, da".
Mergem! Z`pada nu pleac`, vremea se
anun]` superb`, ce ne-am mai putea
dori?
Diminea]a zilei de 8 ianuarie 2006.
Trec pe lng` noi, sedate parc` de ger,
localitate dup` localitate. E rece [i
pustiu, doar Mun]ii F`g`ra[ului ne
inspir` putere [i voin]`.
Apare ghea]a lucie pe drumul
forestier; \i mul]umim amicului care ne-
a adus pn` aici cu ma[ina (vezi harta,
autori D`nu] C`lin [i Ic` Giurgiu).
R`mn doar cu Alin Moldoveanu.
Mai sunt 3-4 kilometri pn` la cap`tul
drumului forestier de pe Valea Vi[tea
Mare. O c`dere de stnci [i un brad
d`rmat \n mijlocul drumului
3
Invita]ie n Carpa]i - nr. 57, aprilie 2006 M Mu un n] ] i i i i F F` `g g` `r r a a[ [ u ul l u ui i
g g
4
Invita]ie n Carpa]i - nr. 57, aprilie 2006 M Mu un n] ] i i i i F F` `g g` `r r a a[ [ u ul l u ui i
|n dou` ore ie[im la limita superioar`
a p`durii. Ne impresioneaz` m`re]ia.
|naint`m pe valea glaciar`; ct de
imens` pare vara, dar iarna (foto 1)
Lng` urmele unei vechi avalan[e,
ne punem col]arii. Sunetul lor straniu,
regulat, scr[nitor pe z`pada \nghe]at`
pe alocuri, deranjeaz` parc` lini[tea
absolut` a v`ii.
Urc`m t`cu]i, unul dup` altul, pe
linia cu cea mai mare pant`. Pe la
jum`tatea v`ii facem un popas: \mi dau
jos col]arii [i bocancii, masez degetele,
pe care nu le mai sim]eam.
A]intit spre creste, cu o oarecare
nelini[te, Alin zice: Vezi corni[ele alea
de sus?! |ntr-adev`r, nu le d`dusem prea
mare aten]ie. Ne continu`m t`cu]i dru-
mul. Ca s` mai destind` atmosfera, Alin
glume[te: Hai m`i, c` alea nu cad nici la
prim`var`
|ncordat, dau bagajul jos, \nfig coada
pioletului adnc \n z`pad`, prin toarta
rucsacului [i dau s` beau o gur` de ap`.
O troznitur` \mi taie r`suflarea. Privesc
\ngrozit cum corni[a venind din creast`
aduce spre vale moartea alb`. R`mn
perplex. Apoi, cu greu, \mpleticit, reu-
[esc s` fug vreo zece metri spre dreapta.
Vi[tea
Mare
Hrtopul
Ursului
1 Pe Valea Vi[tea Mare,
la 8 ianuarie 2006.
foto: Eduard Despinoiu
explica]ii toponimice: Ic` Giurgiu.
Valea se lini[te[te dar atmosfera este
tot ap`s`toare. Lini[te, lini[te care cu
ajutorul Celui de Sus nu a devenit de
mormnt. M` uit cu groaz` la cei vreo 15
metri dincolo de care ne-a ocolit
avalan[a.
Ne mobiliz`m de plecare, studiem
restul corni[elor, deviem spre dreapta.
Fa]a vestic` a Vrfului Vi[tea, sc`ldat`
acum \n v`paia apusului, degaj` un pic
de c`ldur` \n sufletele noastre.
E cazul s` ne gr`bim. Timpul zboar`,
e aproape noapte. Luminate de lun`,
corni[ele atrnate \nsp`imnt`tor spre
vale parc` batjocoresc cutezan]a omu-
lui. Pe ultimul culoar, cel de ie[it \n
creast`, atrn` cea mai \nsp`imnt`toare
corni[` (foto 2).
5
Invita]ie n Carpa]i - nr. 57, aprilie 2006 M Mu un n] ] i i i i F F` `g g` `r r a a[ [ u ul l u ui i
2 Corni[a pe sub care am ie[it
pe creasta principal`.
foto: Eduard Despinoiu
Pe rnd, pe ct de repede ne-au mai
]inut puterile, am traversat \n grab`
zona. Trntit \n z`pad`, spun o rug`-
ciune de mul]umire: suntem pe creasta
principal` [i \n curnd iat`-ne la refugiul
din Porti]a Vi[tei (foto 3).
Z`pada \nghe]at` de pe u[` se las`
u[or \ndep`rtat`; \ntre dou` lovituri cu
lop`]ica pioletului rememor`m tulbu-
r`toarea zi ce tocmai s-a \ncheiat.
Curnd, cu toate hainele pe mine,
topesc z`pad` pentru ceai. M` bucur de
flac`ra juc`u[` a unei lumn`ri care face
parc` multele grade sub zero mai u[or
de suportat. A urmat o noapte lung`,
poate cea mai lung` din via]a mea.
Mi-am adus aminte de locuri dragi,
de persoane iubite, de lucruri impor-
tante. Am zmbit gndindu-m` la noap-
tea petrecut` de Alex G`van pe Mu[e-
teica, mi-am adus aminte de recentul
bivuac al lui C`t`lin Pobega pe Lespezi,
am \nchinat un gnd celor pleca]i pe
lumea cealalt` chiar de pe aceste
meleaguri. Am adormit
6
M Mu un n] ] i i i i F F` `g g` `r r a a[ [ u ul l u ui i Invita]ie n Carpa]i - nr. 57, aprilie 2006
3 Refugiul Vi[tea Mare.
foto: Alin Moldoveanu
Vi[tea Mare
2527
5:30. Alarma telefonului mobil m`
buim`ce[te. |n]epeni]i, \ncepem s`
d`m ture pe lng` refugiu. Cerul e se-
nin, pe Vi[tea Mare viscole[te. Un ter-
mos cu ceai, col]arii, piole]ii [i apara-
tura de vnat peisaje: suntem gata de
plecare. Dinspre est apar primele lic`riri
de lumin`.
Pe la jum`tatea urcu[ului spre Vrful
Vi[tea nu mai avem nevoie de frontale.
Z`pada perfect` la care ader` col]arii
face abruptul urcu[ o adev`rat` pl`cere.
7:34. A[tept`m r`s`ritul.
7
Invita]ie n Carpa]i - nr. 57, aprilie 2006
M Mu un n] ] i i i i F F` `g g` `r r a a[ [ u ul l u ui i
4 De pe Vrful Vi[tea Mare (2527 m),
refugiul din Porti]a Vi[tei.
foto: Alin Moldoveanu
8
Invita]ie n Carpa]i - nr. 57, aprilie 2006
M Mu un n] ] i i i i F F` `g g` `r r a a[ [ u ul l u ui i
5 Pe Vi[tea Mare, a[teptnd r`s`ritul.
Se v`d culmile de la sud de Moldoveanu.
fotografii: Eduard Despinoiu
Moldoveanu
2544
6 Moldoveanu (2544 m), la r`s`ritul soarelui.
Ascuns dup` un plafon de nori, soa-
rele ni se dezv`luie \n sfr[it. Specta-
colul este cople[itor.
Norii invadeaz` v`ile nordice. Ni[te
corni[e \ngrozitoare taie orice speran]`
de a ataca acum "Acoperi[ul Romniei",
Vrful Moldoveanu. {i iar trebuie s` ne
gr`bim!
|n nici jum`tate de or` suntem
\napoi la refugiu. Strngem echipamen-
tul r`mas [i, cu inima strns`, privim
locul pe unde cu o sear` \nainte ie[isem
\n creast`.
Ne trebuie o alt` variant`, mai
sigur`. La 30 de metri spre stnga vn-
tul nu a format corni[e. Un culoar
abrupt, dar stabil, pare ideal. L-am
urmat f`r` probleme pn` pe fundul
v`ii; \n scop didactic ne-am permis [i
cteva opriri la piolet.
Obosit, dar fericit, \l privesc pe Alin
cum dispare \n p`dure. M` \ntorc \nc` o
dat` spre Valea Vi[tea Mare. Mi-e drag`,
dar parc` o [i ur`sc \n acela[i timp. O
\mbr`]i[ez cu privirea. Ne-a dat o lec]ie,
una dintre multele lec]ii de iarn` ale
Muntelui, pe care mai am s` le \nv`].
Apa susur`, vntul nu mai bate; o
pas`re t`ind v`zduhul parc` \nvie pei-
sajul. Cu zmbet pe buze [i mul]umire
\n inim` \ntorc spatele marii noastre
provoc`ri. Asta a fost, m`re]ie [i groaz`.
9
Invita]ie n Carpa]i - nr. 57, aprilie 2006 M Mu un n] ] i i i i F F` `g g` `r r a a[ [ u ul l u ui i
7 De pe Vrful Vi[tea Mare spre vest.
foto: Alin Moldoveanu
Lespezi
2517
C`l]un
2505
Negoiu
2535
Mircii
2470
Lacul
Podul
Giurgiului
Podragu
2462
Vn`toarea
lui Buteanu
2507
10
Invita]ie n Carpa]i - nr. 57, aprilie 2006 M Mu un n] ] i i i i I I g gn ni i [ [
text [i fotografii:
Petru Lucian GOJA
(Baia Mare)
20 noiembrie 2005, eu [i Brena,
c`]elu[a. Cea]` deasupra B`ii Mari dar [i
a B`ii Sprii. Garduri din plas` de srm`
metamorfozate de chiciur` [i z`pad` n
veritabile gravuri de alb pe alb. Pn` [i
net`ia]ii coceni de porumb ai unei
banale holde cap`t` reverbera]ii pictu-
rale n timp ce m`-ndrept spre ]inta tu-
ristic` de mult visat`, Lacul Albastru,
aflat imediat la nord de localitatea Baia
Sprie (vezi harta, extras din ghidul
Mun]ii Guti, de Dumitru I[tvan,
Stelian Popescu, Ioan Pop, Editura
Sport-Turism, Bucure[ti, 1990).
Scrutnd cu ochii miji]i spre culmea
Mons Medius (Dealul Minei, 730 m),
decorat` cu r`zle]i [i ciufuli]i pini ro[ii,
apoi spre versantul ridat de [iroiri, acum
ocru-lutos, abia reu[esc s` penetrez suc-
cesivele voaluri de neguri. Parchez din-
colo de centrul pitorescului or`[el mi-
nieresc Baia Sprie, l`snd la stnga m`-
rea]a catredral` [i un drum pavat ce suie
spre nord. Eu voi urca pe al doilea drum,
pn` la prima bifurca]ie, de unde voi
opta pentru ramura din stnga.
Admir casele [i gospod`riile ordo-
nate, cu gr`dini de zarzavat [i straturi de
flori, roz-violete crizanteme mbr`]i[ate
mortal de ger, bobocii roz sau rubinii de
trandafiri cu albe scufii str`lucitoare de
z`pad`. La a doua stradel` pavat` fac
stnga c]iva metri, dup` care m` anga-
jez la dreapta, pe ngusta potec` din
spatele unei b`trne[ti case din chirpici,
tradi]ional spoit`-n ultramarin, pe
alocuri despuiat` de pigment, ar`tndu-
[i dezinvolt goliciunea s`r`c`cios ne-
vrednic` dar, paradoxal, ntr-un fel nobil
pictural`.
Verzi tufe compacte de mur, pudrate
n alb. Mai ncolo vajnicii, pn` nu de
mult, castani comestibili (foto 1), azi
mai degrab` veterani ciungi seculari,
mutila]i de cumplita maladie de import
italian. (Cancerul scoar]ei, ciuperca cas-
tanului comestibil: Krybhonectria para-
sitica, import Italia, anii 1965-70, cnd
\n zona Baia Mare au fost adu[i, la
Sta]iunea de Cercet`ri Pomicole, cas-
tani pitici ameliora]i/ selecta]i pentru
precocitate [i performan]` productiv`.
Dup` atacul ciupercii, scoar]a se usuc`/
exfoliaz`, ramurile se usuc` [i ele, de
regul` dinspre vrf spre baz`. Arborele
\ncearc` s` contracareze maladia
l`st`rind intens pe lng` trunchi/
r`d`cini dar \n 2-3 ani [i l`starilor li se
usuc`/ exfoliaz` scoar]a [i mor \n
picioare. Cred c` la ora actual` \n zona/
\mprejurimile B`ii Mari peste 85% din
arboretul de castan e afectat. U.E.
acord` o finan]are de 100.000 euro/
2006 pentru combaterea bolii care
poate extermina castanii nativi/ clasici,
unii multiseculari. Cei ameliora]i au
A A
"italienii" ne omoar` castanii
murit \n totalitate. Se face o vaccinare a
arborilor s`n`to[i sau pu]in agresa]i de
ciuperc` dup` cur`]area riguroas` a
ramurilor atacate [i incinerarea lor, utili-
zndu-se o ciuperc` asem`n`toare dar
pu]in patogen` [i cu efect imunizant.
Au fost astfel trata]i circa 25.000 arbori
\n jurul B`ii Mari [i se sper` \n efecte
benefice. Deocamdat` e sinistru s` te
plimbi prin lizierele cu castani ce suge-
reaz` un basm horror.)
Apar [leaurile de c`ru]e, unele
aproape cople[ite de bol]ile tufelor de
fag [i stejar nedespov`rate de frunze,
acum [i ele frumos ornate cu betele de
nea.
Baia Sprie pare a nici nu exista, ntr-
att e de nv`luit` de nocturn matina-
lele neguri. A[ putea-o lua spre lac pe
oricare [leau deoarece n final ele con-
verg spre platoul cu amplu c`u[ ce as-
cunde accidental ivitul, consecutiv unei
pr`bu[iri, Lac Albastru.
Optez pentru o variant` mai dega-
jat` din stnga, suind lejer prin ghistini[
(liziera cu castani) spre stej`ri[ul tn`r,
orientndu-m` ini]ial spre vest apoi,
treptat, suind mai vrtos, spre nord.
Apare primul plc de frumo[i [i scor]o[i
pini ro[ii, din p`cate nu pu]ini c`zu]i
victime furiei naturii, furtunilor teribile
ale celor din urm` ani.
Printre meticuloasele dantele negre
ale stejarilor perspectiva se deschide
nesperat spre versantul sudic, arid, cu
grohote, precum [i spre culmea Mons
Medius, acompaniat` de pini (foto 2).
Intuiesc mai nti jocul primelor raze ale
unui soare ce pare crepuscular, cu discul
argintiu ivindu-se ca dintr-o vraj` de
nori [i neguri.
Poteca o ia piepti[, apoi n scurte
serpentine, sco]ndu-m` repede pe pla-
toul pudrat cu dou` degete de nea, de
lng` lac. Ciudat, de aceast` dat` nu-i
nici pe de parte albastru cobalt ca de
obicei. Mai degrab` tenebros, atmosfer`
accentuat` de translnde-le \n valuri
neguri, la o [chioap` deasupra oglinzii
smolii. O secer` potec` cu trepte de
lemn suie malul nordic, nu nainte de a-
[i arunca sinuciga[` n ap` umbra reflec-
tat` (fotografiile 3, 6). Plutinde, pre-
cum un mic plaur, ocru-maroniu frunze.
P`dure de pini [i stejari.
|n lacul aproape circular soarele a
nceput h`b`uc s` se scalde. Suit pe cer,
astrul transform` smoliul luciului de ap`
ntr-un nobil verde de cle[tar pe care
plutesc aurii, brun-ruginii, ar`mii, gal-
ben pal cor`bioare-frunze.
11
Invita]ie n Carpa]i - nr. 57, aprilie 2006 M Mu un n] ] i i i i I I g gn ni i [ [
1 Castani
muribunzi,
suind din
Baia Sprie
spre
Lacul Albastru.
2 Vedere spre
Dealul Minei
(Mons Medius),
de deasupra
Lacului Albastru.
12
Invita]ie n Carpa]i - nr. 57, aprilie 2006
M Mu un n] ] i i i i I I g gn ni i [ [
3 Lacul Albastru.
4 Ace de pin.
5 Frunz` de
mesteac`n.
13
Invita]ie n Carpa]i - nr. 57, aprilie 2006 M Mu un n] ] i i i i I I g gn ni i [ [
Spre vest sunt Valea Borcutului,
cople[it` de neguri [i treptat valoratul
de soare Deal Bulat.
O iau napoi, spre plcul par]ial deci-
ma]ilor pini. Soarele, disc argintiu, este
aproape nghi]it de vrcolacii ce]urilor.
Reajung n Baia Sprie pe ger tempe-
rat [i neguri. Cobor spre Baia Mare prin
neguri. Cine ar crede c` tocmai fusesem
ntr-un mic paradis, pentru asta f`cnd
un delicios efort per pedes de-un ceas
jumate? Dar c]i oare [tiu ce au ratat,
nu doar de ast` dat`, r`mnnd comozi
acas`?
6 Lacul Albastru.
7 Frunze de afin.
text [i poze:
Petru Lucian GOJA
(Baia Mare)
24 decembrie 2005, cu Dumitru
I[tvan, Ionic` Pop, Alec Portase ([i
Brena, c`]elu[a mea). Prognoza meteo
anun]a -14 grade noaptea. Eram deci[i
s` facem tura, o premier` pentru noi,
exceptndu-l pe Mitic` I[tvan care mai
parcursese traseul demult, n condi]ii
estivale. Temperatura era -3 grade,
neaua pn` \n 45 cm. Ideal timp pentru
o escapad` hibernal`.
Plecam din Baia Mare smb`t` dimi-
nea]`, abia la ora 9, fiindc` estimasem
circuitul montan la 4-5 ore, la asta ad`u-
gnd un ceas pentru apropiere/ retra-
gere spre cas` (vezi harta, extras din
ghidul Mun]ii Guti, de Dumitru I[t-
van, Stelian Popescu, Ioan Pop, Editura
Sport-Turism, Bucure[ti, 1990; T`u]ii-
M`gher`u[ este localitate imediat la
vest de Baia Mare).
La 9,45 parcam n fa]a Centrului de
afaceri Nistru, lng` str`vechea exploa-
tare minier` Nistru, admirnd deosebita
bisericu]` romano-catolic` coco]at` spre
vest, pe un deal cu pruni, cu fa]ada
atipic spoit` n alb-verde (foto 1), dega-
jnd prospe]ime, puritate, optimism.
Sumare ghirlande luminoase atr-
nate dinaintea caselor - deja licuricind
policrom de cteva zile - nviorau
s`rb`tore[te pn` [i cele mai pric`jite
gospod`rii miniere[ti, disimulnd s`r`-
cia [i promiscuul funciar.
Am pornit-o n amontele V. Min-
toasa, observnd recentul marcaj turis-
tic punct albastru (f`cut amatorist) ce
duce spre Piatra Tisei [i n cele din
urm` la {aua Triholmuri.
Trecnd la stnga de o impresio-
nant` galerie [i o hald` de steril pe
m`sur`, am traversat incinta unei alte
exploat`ri nistrene, l`snd de-o parte [i
alta guri de galerii, unele obturate, alte-
le deja redeschise de borfa[ii pauperi,
valorificatorii fierului vechi din subte-
14
Invita]ie n Carpa]i - nr. 57, aprilie 2006 M Mu un n] ] i i i i I I g gn ni i [ [
H
H
peisaj geologic unic \n Maramure[
ran, unica lor surs` de subzisten]` n
infinita noastr` tranzi]ie spre cvasine-
cunoscut.
Un scurt pasaj stncos [i o mic` cas-
cad` delimitnd scurtul defileu. Neaua
e din ce mai groas`, pufoas` [i mai sunt
urme. Cteva gai]e zburau de ici colo
fudulindu-se cu penele multicolore, n
rest nici ]ipenie. Dup` circa jum`tate
de ceas ajungem la str`vechea galerie
botezat` Johanes Nepomuk, dup` nu-
mele ocrotitorului sfredelitorilor adn-
curilor.
O micu]` capel` (foto 2), o cruce
ncoronat` cu flori de plastic, un [opron
acoperitor pentru enoria[ii veni]i la
locul de pelerinaj [i religioase slujbe ofi-
ciate n memoria minierilor [i ai austri-
ecei mici comunit`]i aciuat` aici pe la
1700, apoi platforma vechiului amplasa-
ment a cl`dirilor personalului, stafului
tehnic.
Nu-i deloc exclus ca n acele vre-
muri, poate pn` dup` 1900, comuni-
tatea nistrean` s` se fi ntins din actu-
alul centru pn` aici. La dreapta, dinco-
lo de haldele aurii de steril ce constitu-
ie malul stng al V. Mintoasa, z`rim
vechea galerie Anton.
n prim`var` f`cusem cteva ture pe
aici pentru a evalua recent proiectatele
[i par]ial marcatele trasee turistice, bi-
nevenit conturate ntr-o hart`
1:100.000, defalcat` apoi n patru sec-
]iuni detaliate la 1:25.000 (autori ortacii
no[tri Dumitru I[tvan [i Ionic` Pop).
Urmele ho]ilor de
brazi dispar iar noi o
cotim spre vest, t`ind
prin fa]a capelei pe o
potec` troienit`, cu
aspect de vechi [leau
pentru c`ru]e, ce se
afund` n codrul de
foioase, ini]ial carpen,
fag, stejar [i frecven]i
cire[i s`lbatici, mai apoi
stejar intercalat cu plop
tremur`tor [i cire[i
s`lbatici.
n urm`, versantul
galeriei Anton - acaparat
de l`st`ri[ tn`r [i dens de
fag [i carpen - e punctat de
muribundele lumn`ri
15
Invita]ie n Carpa]i - nr. 57, aprilie 2006 M Mu un n] ] i i i i I I g gn ni i [ [
2 Capela de lng`
str`vechea galerie de
exploatare.
1 Biserica romano-catolic` din Nistru.
pleo[tite ale pinilor nefericit planta]i aici
n urm` cu vreo 2-3 decenii [i neadapta]i
arealului.
Ionic` [i cu mine spargem alternativ
tran-[ee n neaua f`inoas`, la un
moment dat prefe-rnd s` ie[im din
traiectul potecii, colmatat cu ramuri
nev`zute [i alunecoase, deplasndu-ne
pe un mal sau altul, fiindc` acolo z`pada
era ceva mai pu]in groas`.
Avans`m ncet spre culmea ]int`,
orientat` nord-sud, intrnd ntr-un
deset de f`get rar, intercalat cu plop
tremur`tor [i cire[i s`lbatici. Poteca
devine o vreme tangent` versantului
apoi se afund` n obr[ia unui pru.
Aici deviem pe versant, spre dreapta,
apoi ]inem piciorul vestic, dnd de o
alt` potec` ce dispare cnd ne apropiem
de culme. La stnga noastr`, pe versan-
tul estic, apar primii megali]i vulcanici,
g`unos ruiniformi, brun ar`mii, rugo[i;
sunt brecii - conform geologului Dumi-
tru I[tvan, absolut tipice acestui areal.
Pe m`sura apropierii de culme, pe
care o atingem dup` circa 2 ore de la
plecare, stratul de nea dep`[e[te 50 de
cm. P`durea se r`re[te.
Noi cotim la stnga, c`utnd banda
ro[ie silvic` de culme, g`sind-o ntr-o [a
n care spre est, un deset pictural de
mesteceni a acaparat versantul n timp
ce acela vestic e revendicat de codrul de
f`get tn`r.
ncepem asaltul Pietrei Handal,
acum cu Mitic` n fa]`. Panta se accen-
tueaz` subit, de la 30 la 45% [i n final
chiar peste. Rari stejari, cu bizare forme,
contorsionate ramuri decoreaz` abrup-
tul nordic al vrfului de 704 m altitu-
dine.
Fiindc` am be]e (telescopice) iar
neaua este de 70-80 cm grosime, subs-
tratul fiind stncos [i asortat becisnic cu
capcanele r`d`cinilor [erpe[ti de stejar,
frecvente denivel`ri, g`uri, neb`nuite
tufe de afin, trec la buldozerit, n fa]`.
Acum e imposibil de accesat vrful
Pietrei Handal dinspre nord, fiind mult
prea abrupt. l ocolim prin vest, admi-
rnd stnc`ria pitoreasc` format` din
acelea[i brecii g`unoase, cu godeuri
numeroase (adncituri, c`u[e) [i str`-
luciri ntunecate ale limonitelor aduse
la suprafa]` prin multimilenarele fuma-
role (filiforme bre[e prin care emanau
spre suprafa]` gazele suprancinse,
16
Invita]ie n Carpa]i - nr. 57, aprilie 2006 M Mu un n] ] i i i i I I g gn ni i [ [
3 Pe Piatra Handal.
4 Case pe Valea Boncateu.
intens acide [i corozive, ce antrenau
spre exterior doar compu[ii de fier, aceia
care confer` acum culoarea ntunecat`
specific`). Afl`m de la colegul nostru
geolog c`, cel pu]in n Maramure[, ceea
ce vedem aici e unic.
O brutal` fractur` se ive[te spre vest
sud-vest, acolo unde debuteaz` Piciorul
Cov`ciei pe care vom cobor mai trziu
spre Valea Lauren]iu [i, n final, la Valea
Boncateu. Fractura a fost urmat` de cli-
varea unui picior stncos; apoi n zon`
au ap`rut impresionante denivel`ri cu
aspect de crater. O alt` fractur` urmat`
de clivare s-a produs [i spre sud-est.
De la nord-vest spre sud-vest Piatra
Handal prezint` o custur` ngust` [i un
perete stncos vertical. Firavi, ginga[i,
picturali mesteceni drapa]i cu filiform`
beteal` de chiciur` decoreaz` vrful
stncos pe care-l atingem dup` 2 ore
de la plecare (foto 3), atunci cnd o nea
gri[at` se a[terne ncet peste munte;
dinspre Nistru suie valuri sure de
neguri. Rat`m astfel vasta perspectiv`
pn` spre Baia Mare (pe timp prielnic)
[i, c`tre nord, spre mai nalta Piatr` a
Tisei (de Nistru).
Constat`m c` abruptul stncos verti-
cal (de minimum 50 m) se ntinde [i spre
sud-est; o tr`deaz` ]ancurile, col]urile,
fracturatele contraforturi vulcanice, cu
mpietrite godeuri [i fumarole.
Facem un scurt popas apoi ne n-
toarcem o vreme pe unde suisem, pen-
tru a evita craterul [i custura acciden-
tat` sud-vestic`. Neaua groas` ne per-
mite coborrea direct` pe o pant` ce
atinge chiar 60%; p`durea de foioase,
de-aici ncolo marcat` de colo[i monu-
mentali de fag, cu trunchiuri lumn`ri [i
diametre de peste 80-100 cm, anuleaz`
[ansa unei miniavalan[e.
O urm` mare, poate de urs, dispare
n stnc`riile scorburoase ale Pietrei
Handal, fier`struite [i cu mici caverne
sau hornuri. O bubuitur` de pu[c`
sparge subit lini[tea infinit`.
Sub unii din uria[ii megali]i des-
prin[i din versant, de zeci sau sute de
tone, observ`m ideale refugii pentru
s`lb`ticiuni; dar n afara unor urme de
vulpe [i poate cele ale unui jder de
stnc` nu z`rim altceva.
Harta topografic` [i busola ne ajut`
s` prindem piciorul sud-vestic, pe care
urmndu-l ajungem la culoarul defri[at
[i apoi plantat cu brad al unei linii elec-
trice de nalt` tensiune. Aici admir`m
pu]inii r`ma[i nedijmui]i sau devasta]i
cu toporul brazi, apoi prindem un vechi
drum de TAF pe care coborm evitnd
last`ri[ul de fag [i mesteac`n; d`m
ntr-un drum de culme, degajat.
Un vlcel o ia la stnga spre V.
Mintoasa, un altul la dreapta, c`tre V.
Boncateu (vezi harta); noi urm`m cul-
mea [i apoi coborm spre vest, spre
casele rromilor apropiate fostelor cl`diri
administrative ale primelor exploat`ri
miniere de la Nistru.
Halde de steril, natural fixate de
tineri mesteceni, su]in malul stng al V.
Boncateu; mergem n aval, impresiona]i
de pastelul conferit de z`pada a[ezat`
pe spinarea gospod`riilor.
Vale sinuoas`, pere]i de case spoi]i n
roz-liliachiu (foto 4), abia decelabil` de
aici bisericu]a catolic` alb-verde, ceva mai
jos o tradi]ional` cas` miniereasc`
spoit`-n albastru ultramarin (foto 5).
Ne nchidem circuitul fericit cado-
risi]i de c`tre un localnic colector de
ciuperci cu cte o pung` de mn`t`rci [i
g`lbiori deshidrata]i.
Porni]i spre Baia Mare oprim la
izvorul din stnga [oselei pentru a face
provizii de ap` potabil` excelent`, cu
adev`rat de munte, cristalin`.
n jurul orei 15 suntem ajun[i la
casele noastre, purifica]i n catedrala na-
turii, ap]i de-a ntmpina seara Ajunului
de Cr`ciun, dar mai ales cu mintea la
urm`toare escapade turistice hibernale.
17
Invita]ie n Carpa]i - nr. 57, aprilie 2006
M Mu un n] ] i i i i I I g gn ni i [ [
5 Cas` \n culori tradi]ionale.
text [i imagini:
Gheorghe MURE{AN
(Baia Mare)
Dou` povestiri v` sunt prezentate \n
cele ce urmeaz`: una cu trimitere la
fotografii, derulat` pe m`sura eveni-
mentelor; a doua este o succesiune de
imagini \nso]ite de explica]ii pe ct de
abundent sunt necesare. Descrierile se
completeaz` una pe cealalt`.
*
18
M Mu un n] ] i i i i } }i i b bl l e e[ [ Invita]ie n Carpa]i - nr. 57, aprilie 2006
a v
Paranord se nume[te clubul nostru drag, adunarea celor uni]i \n sim]iri [i stil de via]`
din Baia Mare [i \mprejurimi (muresan@alphanet.ro, 0744.555.745).
Suntem cam 20 de practican]i, plus familiile, prietenii, prietenele, iubitele.
|mp`timi]i [i dependen]i de adrenalina ce ne-o servim la zbor, rafting, schi [i snowboard.
B`im`reni de origine sau aciua]i. Mod de via]` [i valori comune, cura]i la suflet [i \n gnd, de profesii diferite
[i vrste [i mai diferite, pozi]ii sociale diverse, \ns` to]i ca unul [i la unison.
Cine nu este cu noi are ce regreta. Cine va fi cu noi va recupera, cu siguran]`.
a v
2 La ie[irea din p`dure a potecii ce vine
dinspre galeria IPEG, \n zona stnii (vezi
harta); \n spate, zona \nalt` a masivului.
Vinerea a \nceput ca o zi obi[nuit`
de lucru, cu mult` treab`, a[a de mult`
\nct nu prea-mi venea s` m` gndesc la
dup`-amiaz` [i la ce ne planificasem de
cu joi sear` s` facem. Prins cu munca de-
abia am observat c` vine ora patru pe
ceas [i c` la cinci trebuie s` ne \ntlnim
cu trupa ca s` o lu`m din loc.
Ca \ntotdeauna, f` bagaje, scoate
sculele de camping de pe unde se afl`,
caut` aragazul, sacii de adormit, salte-
lele, ]oalele.
Sculele de zbor sunt \n regul`, nu
lipse[te nimic, baterii avem \n sta]ii,
aparatul foto este \nc`rcat. Ia mncare,
una alta, la 5 trecute eram gata enervat,
toat` lumea gata, eu nu; am plecat ca
\ntotdeauna ca un pachet de nervi, dar
19
Invita]ie n Carpa]i - nr. 57, aprilie 2006 M Mu un n] ] i i i i } }i i b bl l e e[ [
3 Urcnd din Poiana Lung` pe ser-
pentinele de pe Piciorul Arcerului.
4 Vedere spre }ara L`pu[ului, din
cap`tul superior al Poienii Lungi.
[tiind clar c` este preludiul relax`rii [i
bucuriei care vor veni.
Drumul fain, \n coloan`, unul dup`
altul. Eram 19 in[i plus un cine [i un
motan, fiecare cu ce a avut pe acas` (c`
papagalul lui Tibi a sucombat la ultima
deplasare \n F`g`ra[ului...).
Ne-am instalat tab`ra pe Valea
20
Invita]ie n Carpa]i - nr. 57, aprilie 2006 M Mu un n] ] i i i i } }i i b bl l e e[ [
6 Ultimii metri \nainte de creasta
de pe care vom decola.
5 Urcu[ul Golgota, infernal, deosebit de \nclinat, \n plin
soare, pe "faguri" de }ible[, instabile roci vulcanice alterate
de vremi, adunate \n mici grohoti[uri fo[nitoare.
21
Invita]ie n Carpa]i - nr. 57, aprilie 2006 M Mu un n] ] i i i i } }i i b bl l e e[ [
7 Suntem pe creast`, \ntre Vrfurile
Arcer [i }ible[. |n dep`rtare se v`d
Mun]ii Rodnei, culminnd cu Pietrosul
(2303 m).
8 O mnec` de vnt
improvizat` ne arat` mi[carea
aerului [i momentul propice
decol`rii.
9 Prietenii no[tri din Gro[ii }ible[ului
(de la stnga, \n picioare): Aurel, Vasile,
Ion, Sorin [i Petre. Jos, osteni]i: Mihai
Tiric`, Gheorghe Mure[an, Tibi Toth.
22
Invita]ie n Carpa]i - nr. 57, aprilie 2006 M Mu un n] ] i i i i } }i i b bl l e e[ [
}ible[ului (vezi harta; material amplu
de prezentare a zonei turistice \n num`-
rul 53 al revistei noastre), la malul apei,
pe un t`p[an proasp`t cosit, \ntre ver-
san]ii \mp`duri]i de la poalele masi-
vului; era un decor de vis.
11 Iat`-m` gata de zbor, cu aripa etalat` (cea ro[ie, \n spate), excitat de ce va urma, a[teptnd momentul cnd vntul bate exact
din fa]` [i t`ri[or dac` se poate.
Par grbovit de seleta mea cu protector dorsal (sacul mare din spate); dac` cumva dau cu fundul de p`mnt sunt protejat de
un burete cu o coc` rigid` pe interior (f`cut` din fibr` de sticl`), \nvelit \ntr-un material permeabil la aer care \n caz de impact
absoarbe [oc prin presiunea disipat` prin porozitate. Este omologat DHV, o norm` interna]ional` de siguran]` a zborului. |n mod
normal, un parapantist are [anse foarte mici s` cad` liber ca un bolovan, situa]ie \n care protectorul nu ar folosi la nimic. Protectorul
\]i folose[te dac` pici de la \n`l]ime de maximum 10-15 m, sau dac` cumva la decolare/ aterizare ai incidente. Dac` pici de la 15 m
sigur nu ai aripa \nchis` complet, \]i po]i rupe picioarele dar coloana [i gtul r`mn \ntregi. Brrrr
Mai am [i o mic` para[ut` de rezerv`, plasat` sub [ezut, cu mnerul de ac]ionare \n partea dreapt`, dac` e nevoie. Dar cel mai
important "instrument" de salvare este preg`tirea pilotului, care te poate ajuta s` faci fa]` oric`rei situa]ii dificile sau incident
neprev`zut. Prin urmare, dup` o preg`tire temeinic` al`turi de instructori dibaci, pilotul va zbura \n siguran]` [i se va bucura pe
deplin de \n`l]imi [i mun]i; iar protectorul [i para[uta de rezerv` vor fi acolo oricnd, \ntocmai ca [i centura de siguran]` de la
ma[in`.
10 Vrful Arcer, v`zut de pe }ible[.
Natur` curat`, lini[te, minunat sen-
timent de comuniune cu fiecare frunz`,
cu p`durea \nc` verde \n care toamna
\ncepea s` arunce negi ruginii, cu mur-
murul prului, r`coarea umed` a mu[-
chilor [i fna]ele l`sate gazon tuns la ul-
tima coas`, verde crud, ca o revolt` \m-
potriva toamnei ce va veni.
|n zare, masivul cu cele trei vrfuri
(vezi num`rul 53, pagina 10), trei fra]i
p`ta]i cu jnepeni[uri, grohoti[uri [i p`-
[uni alpine: Arcerul stncos, }ible[ul
chel [i Branul \ndep`rtat.
Am aranjat corturile, sculele de
camping. Lemne, foc. Mas` de sear`
frugal`, pove[ti vn`tore[ti, bancuri,
bere cu m`sur` ca s` ne p`stram mintea
limpede pentru a doua zi, s` avem loc
suficient pentru impresii.
Cer magnific cu stele, am stins la un
moment dat orice lumin`, eram doar noi
[i natura; am scrutat cerul cu binoclul,
frumoasa Casiopeea cea lasciv` ne con-
templa din pozi]ia ei de M \ntors.
Diminea]` ne-am dus dup` porterii
arvuni]i de cu sear` \n localitatea Gro[ii
}ible[ului (foto 9). Nu mai voiam s`-mi
uzez vertebrele pe urcu[ul infernal ce ni
se ar`ta, grbovit de aeronava mea cea
grea. Diviziunea social` a muncii spune
c` trebuie s` fie loc pentru to]i, a[a c`
de ce s` nu se creeze un serviciu dac`
exist` cerere [i ofert`. Prin urmare,
Sorin "sirdarul" [i \nc` patru porteri,
"[erpa[ii" Petre, Aurel, Ionel [i Vasile
s-au prezentat la datorie, la cr[m`,
a[teptndu-ne cu cte o cinzeac` \na-
inte, dup` obiceiul locului, p`durii [i da-
tinei, gata s` care sarsanalele pe vrf.
Am urcat lejer, cu pove[ti, era cerul
ca sticla, doar cteva vagi fuioare. |n
zona stnii (foto 2; vezi [i poza de la
pagina 5 din num`rul 53) stoluri de rn-
dunele zbur`t`ceau \n treaba lor, cu
gu[ile ro[ii [i bur]ile albe str`lucind.
Aproape de refugiul Arcer, pe o
scurt`tur`, am g`sit attea ciuperci
\nct \n cinci minute ne-am asigurat
cina. Ne-am oprit apoi prin afini[, unde
ne-am pictat copios pe buze, am mai
ciugulit meri[oare (vezi num`rul 53,
pagina 9), boabe de ienup`r (care dau
gust ginului) [i am b`ut ap` rece de
izvor.
Pn` la urm` am ajuns la locul pentru
decolare (foto 7), altimetrul ar`ta 1800
metri [i ceva, b`tea vntul, erau declan-
[`ri termice care nu treceau de 3-4 m/s.
Peisaj m`re], privirea evada spre infinit,
eram sus, sus, [i ct \nc` urma s` mai
fim.
Am decolat rapid (foto 11), n-am
mai stat pe gnduri, imediat dup`
Mihai; chiar dac` am ratat debutul ca un
\ncep`tor, nu mi-a fost prea jen`, se
\ntmpl` [i la case mai mari; eram, \n
sfr[it, \n aer.
Apoi, iat`-m` imediat \n termic`
(foto 12), urcnd frumu[el cu pn` la 4
m/s, ce minun`]ie. Am ajuns rapid la
plafon, pe la 2500-2600 metri am sur-
volat masivul dintr-un cap`t \n altul; era
23
Invita]ie n Carpa]i - nr. 57, aprilie 2006 M Mu un n] ] i i i i } }i i b bl l e e[ [
12 Dup` circa 3-4 minute de la decolare, urcam cu 3-4 m/sec, la verticala crestei,
\ntr-o termic` destul de dulce, uneori scuturat`; exaltat, nu [tiam ce s` fac mai \nti:
s` pilotez cu aten]ie sau s` fac poze. Eram cu adrenalina dat` la maximum. Vrful din
fundal este Branul.
Ce minune, sunt tot mai sus, aveam deja 3-400 m peste creast`;
\n centrul imaginii se vede o arip` de zbor, ro[ie, \ntins` exact pe Vf. }ible[.
Bran
1840
splendid, splendid, genunea sub mine,
eu sus de tot, orizontul se l`rgea la infi-
nit, Pietrosul (Mun]ii Rodnei) colea cu
Rebrele coad` dup` el, Toroioaga (Mun-
]ii Maramure[ului), mai \ncolo Farc`ul
(vezi num`rul 55, pagina 32), Ro[ia,
Pop-Ivanul spre nord, c`tre ucrainieni.
Am luat-o spre Vrful Bran (foto 12),
se vedea c`tre ora[ul N`s`ud satul lui
Co[buc, Hordou, cu apa S`l`u]ei scli-
pind \n soare. Erau sub picioarele mele
v`i adnci, p`[uni [i p`duri necuprinse,
sate r`sfirate, Maramure[ul istoric, p`-
mnturi sfinte gemnd de istorie, dar
dumnezeiesc pentru noi ca s` le vedem
pe toate din t`riile cerului. Mi-era sufle-
tul ca un burete, un vid \n care toate se
rev`rsau buluc, impresii, amintiri, frn-
turi de istorie.
{uiera vntul [i sunetul variometru-
lui ar`ta urcare s`n`toas`. R`coarea \n`l-
]imii, brrr, m` cam lua cu frig. A[a de
excitat eram \nct uitasem s`-mi pun
m`nu[ile, cagula [i s` trag fermoarele de
la combinezon; am zburat o bun` bucat`
de vreme cu picioarele dezgolite.
Mihai, mai \ncolo, era sus h`t bine.
L-am dep`[it, cu un oarecare efort. Am
luat aparatul [i am f`cut cteva poze, s`
vad` [i al]ii un crmpei din ceea ce nu
poate fi descris \n cuvintele prea \ncete.
La un moment dat am distins un fu-
ior de cea]` sub mine, ni[te v`l`tuci mai
\ncolo, clar c` eram mai sus dect ar fi
trebuit. Am a[teptat 9 ani de la ultimul
zbor adev`rat \n }ible[; eram, \n sfr[it,
la locul potrivit, exact cnd trebuie, cu
ce trebuie [i mai ales unde trebuie.
Brusc, am \nceput un rodeo s`lbatic,
ajunsesem la plafon \n zona unde termi-
ca \ncepe s` bolboroseasc`; ba mi-a dis-
p`rut aripa \n spate, ba-mi venea sub
nas, h]ieli, trebuia s` pl`tesc cumva
fructul oprit. |ncepeam s` m` gndesc
la mnerul rezervei, dac` e accesibil, nu
c` m-a[ fi dat eu a[a u[or, dar f`cea parte
din procedur`.
Mi-am zis c` prea mult sirop face r`u
la din]i, o privire scurt` pe variometru
mi-a ar`tat c` eram \n aer de aproape o
or`, a[a c` hai s` explor`m zone mai
pu]in turbulente c` poate mai \ncolo e
lini[te. |mi spuneam c` trebuie s` iau
totul dac` se poate, tot caimacul [i s`
mulg vaca pn` la epuizare. A[a c` de ce
nu a[ g`si o termic` mai pu]in turbu-
24
Invita]ie n Carpa]i - nr. 57, aprilie 2006 M Mu un n] ] i i i i } }i i b bl l e e[ [
13 Sub mine se vede locul de unde am
decolat, de lng` aripa aceea albastr` \n-
tins` pe sol, \n dreapta grohoti[ului; se
vede [i umbra aripii mele, pe sol.
Patrulam, termica avea alura crestei, res-
pecta alungirea ei, nu era foarte concen-
trat`, ci chiar laminar`. S` v` imagina]i
un curent de aer ce venea pe ambele
p`r]i ale versantului [i se unifica \ntr-o
ascendent` magnific`, lin`, care ducea la
plafonul maxim, \n zona lui 2700 m,
unde se termina ne[tiut (pentru c` pre-
siunea ridicat` [i umiditatea sc`zut` a
aerului f`ceau ca termica s` nu se sfr-
[easc` cu tradi]ionalii cumulu[i, scame,
fuioare, v`l`tuci de nori u[ori sau, dim-
potriv`, "balauri").
Era o termic` a[a-zis albastr`, sau
seac`; fenomen foarte rar, ultima dat` \n-
tlnit de noi \n }ible[ pe 6 iunie 1996,
cnd am fost purta]i pe aripi de vis c`tre
3000 m altitudine.
Se vedea Maramure[ul istoric, \n zona
localit`]ilor Botiza [i Poienile Izei. Eram
foarte sus, pe la 2700 m, perspectiv`
magnific`, vedeam departe crestele Apu-
senilor [i eram la grani]a dintre aerul ne-
bulos [i cel albastru, clar, curat al
\n`l]imilor.
25
Invita]ie n Carpa]i - nr. 57, aprilie 2006
M Mu un n] ] i i i i } }i i b bl l e e[ [
14 |l v`d pe Mihai Tiric` aninat
pe la 2600 metri. |n fundal,
Mun]ii Rodnei, dincolo de Valea
S`l`u]ei.
15 }in ambele comenzi cu o mn` [i cu cealalt` \mi fac poz`. Sunt \n selet`; se vede vari-
ometrul, \n husa lui roz, ce-mi arat` parametrii zborului [i care "cnt`" mereu a urcare: bip,
bip, bi, bi, bi, bibiibibibiibibibiibi din ce \n ce mai tare. Mi-era [i fric` s` constat ct de
sus sunt, mai sus dect orice punct terestru din Romnia, la 2700 m fa]` de nivelul m`rii.
26
Invita]ie n Carpa]i - nr. 57, aprilie 2006
M Mu un n] ] i i i i } }i i b bl l e e[ [
16 Zbor mai sus
dect Mihai.
17 Creasta v`zut` de la verticala Vf. }ible[. O parapant` se vede \n col]ul din stnga jos. Creasta continu` spre
Vf. Tomnaticu (1483 m, vezi harta), cu o culme \mp`durit` [i s`lbatic`.
Eram deja la plafonul termicei, zborul devenise scuturat tare; aerul bolborose[te ca apa ce d` \n clocot, ascen-
dentele se succed rapid dup` descendente violente, sunt ba sus, ba jos, variometrul parc` a \nnebunit, stomacul
mi-e ba \n c`lcie ba \n cre[tetul capului; ia s` ies eu de aici.
Vrful din centrul imaginii este }ible[ul, la nord de el se afl` stncosul Arcer. Se vede bine locul de decolare,
[aua dintre Arcer [i }ible[, lng` cele dou` grohoti[uri, unde mai este o parapant` etalat`.
Arcer
1830
lent`, care s` nu m` h]ne att de tare
la linguric`.
Am luat-o pe v`ile alea \mp`durite
spre Trgu L`pu[, spernd s` o g`sesc.
Am intrat \n zone calme, am f`cut o tur`
larg` de tot, peste p`duri; nu am mai
g`sit mare lucru, am muncit la greu
\ntr-o termicu]` ca s` mai c[tig 4 metri.
Mihai era sub mine. Am survolat o
boc[`, gr`mezile circulare de mangal.
Mai \ncolo era tab`ra, am mai prins un
pui de vnt, \nc` o sut` de metri urcare,
27
Invita]ie n Carpa]i - nr. 57, aprilie 2006
M Mu un n] ] i i i i } }i i b bl l e e[ [
18 Iat` Arcerul stncos, }ible[ul \n
dreapta lui, Poiana Lung` cu stna,
Piciorul Arcerului (vezi [i harta).
19 Am ie[it \n larg. Se vede masivul cam
de la verticala cabanei silvice }ible[, s-a
f`cut lini[te total` \n aer. Plimbare de
pl`cere, cu peisajul la picioare, p`duri
\ntinse sub bocanci. Vrful din fundal
este Hudinul (1611 m).
dup` care m-am dus la aterizare, \ntre
ni[te cl`i de fn, la o azvrlitur` de b`]
fa]` de corturi (foto 20). Contact cu so-
lul, frn`, aripa a c`zut.
Am r`mas orb, surd [i mut: oare mie
mi s-au \ntmplat toate astea? Au ateri-
zat to]i.
Gula[, relaxare, bere, p`str`vi pescu-
i]i de Tibi, seara foc de tab`r`, muzic`,
dans, ciuperci la cin` - excelent g`tite
de Angela, autoarea gula[ului; am hot`-
rt prin vot unanim c` a[a trebuie s` ara-
te Nirvana.
"Doamne, la cine ce bine am f`cut
de mi-ai dat o a[a zi, s` [tiu s` fac
mereu" (Andrei). "La plecarea spre cas`,
pe drumul spre Gro[i, s` ne a[tepte o
poart` mare, impresionant`, [i un mo[
c`runt, pletos, \mbr`cat \n alb s` ne zic`
p`rinte[te: ia lua]i-o voi \napoi c` a]i
pierit de stres [i sunte]i \n Paradis"
(Tibi).
A mai zis Andrei: M`i b`ie]i, dac`
mi-a]i t`ia co[ul pieptului \n dou`, v-a[
\mpro[ca cu fericire. Vladi, mucalit: {i
dac` p`teaz`? Stropi]i cu fericire, am
adormit trziu, a[a de profund \nct
m-am trezit de propriile mele sfor`ituri.
Diminea]`, mic dejun frugal [i iar`[i
la urcare, s` reedit`m. A crescut \ntre
timp un cumulonimbus uria[, noi eram
sub el, Mielu ne zicea prin radio, de jos,
cum evolueaz`. Zborul s-a transformat
\n scap` cine poate. Pe Mitic` l-a
absorbit, a urcat la 3500 m, a ie[it cumva
dup` ni[te momente de groaz`, cu chin-
gile cruci[ [i a aterizat tocmai \n B`iu],
n-am [tiut de el ore \ntregi.
28
Invita]ie n Carpa]i - nr. 57, aprilie 2006 M Mu un n] ] i i i i } }i i b bl l e e[ [
21 Se vede cabana silvic` }ible[ [i Valea }ible[ului, partea dinspre munte (vezi [i
harta).
Groz`via de pe lume a doua zi, cnd s-a dus stabilitatea meteo. Se vede o para-
pant`, ca o scam` deasupra piciorului din dreapta cabanei silvice: este Vasile Ardelean,
care a aterizat \n siguran]` lng` boc[a din fa]a cabanei. Eu nu am mai ajuns pn` acolo,
am pus parapanta \n copaci, pe malul stng al V. }ible[. Poza este f`cut` dintr-o
descendent` teribil`. Variometrul scotea un sunet grav, ca un groh`it ce nu suna deloc
pl`cut. Am accelerat aripa, \mpingnd bara speedului, dar am iesit prea jos, sub mine
erau numai p`duri iar pe culoarul v`ii o linie de 20 KV a[a c` am preferat s` aterizez \n
p`dure, ct mai aproape de caban`. Bradul pe care l-am luat \n bra]e s-a rupt, spre du-
rerea mea [i m-a aruncat \ntr-un ar]ar, care nu a p`]it nimic, la fel ca mine; aripa a
r`mas intact`.
Arboriz`rile sunt mult mai pu]in periculoase dect c`zutul \n ap`. Num`rul mare
de suspante [i suprafata voalurii te fac s` aterizezi \n siguran]` \n crengi, dup` acelea[i
proceduri dar, dup` frnare, e bine s`-]i protejezi fa]a [i s` ]ii picioarele strnse.
20 Aterizez, contact cu solul la 100 m de
tab`r`. Mitic` Tiric` v-a ateriza [i el aici.
cabana
Eu am fugit de sub nor (foto 22, 23),
la marginea lui am intrat \ntr-o ascen-
dent` teribil`, cred c` avea 10 m/s. Am
ie[it cumva sub un v`l`tuc din norul
mam` uria[ (sau tat`, m` rog) din spa-
tele meu, direct \ntr-o descendent` ma-
jor`. Sub mine era numai p`dure, tere-
nul de aterizare departe, v`ile \nguste;
cu chiu cu vai am ajuns \n zona boc[ei,
vai, prea jos, linia de \nalt` tensiune era
exact pe direc]ia mea de zbor. Pe ultimii
metri, viraj scurt, am evitat linia dar am
luat un brad \n bra]e, care s-a r`sturnat
cu mine peste ni[te ar]ari [i aripa mea
i-a \mbr`cat dr`g`stos, cu suspantele,
chingile [i voalura. Topoare, interven]ie.
Aterizasem [i pe malul care nu trebuie
a[a c` m-am desc`l]at ca s` trec apa
Styxului pe malul bun, fericit c` am
sc`pat teaf`r [i de data asta. Era prima
mea acopacizare dup` 7 ani.
Bucuro[i pn` la urm` de a[a mn-
dre]e de sfr[it de s`pt`mn`, ne-am
strns catrafusele [i am luat-o \ncet
c`tre case, pe la 5 ceasuri dup`-amiaz`.
Seara, analiz`, relaxa]i pe terasa noastr`
favorit`; concluzii [i recomand`ri, tras
Mitic` de urechi s` nu se mai bage \n
cumulonimbus de nebun [i cu noi de
fa]`.
Asta declar, sus]in cu t`rie c` s-a
\ntmplat [i semnez.
29
Invita]ie n Carpa]i - nr. 57, aprilie 2006 M Mu un n] ] i i i i } }i i b bl l e e[ [
22 |n spatele meu se vede balaurul, cumulonimbusul care l-a absorbit pe Mitic` [i
l-a dus la 3760 m; cred c` este cea mai mare \n`l]ime atins` de un pilot de parapant`
\n Romnia. Am v`zut \nregistrarea variometrului, din p`cate nu putem omologa recor-
dul pentru c` nu au fost \ntrunite condi]iile legale. (Trebuia deschis zborul cu AT
cerut de la Traficul Aeroclubului Romniei, pilotul trebuia s` aib` licen]` valabil` [i
aripa \nmatriculat`. Colegul nostru zbura haiduce[te, noi la fel. Nu c` a[a am vrea, dar
procedurile sunt att de complicate \nct nu prea ne vine s` le urm`m. |n 2006 ne-am
propus s` intr`m \n legalitate.)
Eu am fugit cu groaza \n suflet de sub nor [i am sc`pat neabsorbit, dar dup` o
groz`vie de ascendent` cu 8 m/sec. |mi iese firul radio de sub casc`, uneori m` cam
\ncurca; ]in leg`tura cu colegii, printr-o sta]ie micu]`, \n banda pentru public; \n aer
ne permite s` ne auzim la distan]e foarte mari, uneori [i la 60 km. Am c`[ti [i micro-
fon \n casc`, plus un buton de ac]ionare la mna dreapt`, pe degetul mare [i ar`t`tor.
Cablul trece pe sub combinezon [i prin mnec`. Este foarte folositoare comunicarea,
mai ales \n condi]ii grele, cnd cel care se afl` \n aer \[i anun]` colegii de la sol despre
condi]ii. |n plus, nu e[ti singur, po]i s` poveste[ti cu ceila]i.
23 Balaurul monstruos, cu baz`
neagr`, generator de tunete [i tr`znete
este deasupra Arcerului stncos. Se
vede o parte din Poiana Lung`.
text [i fotografii:
Andrei SAMOIL, Ic` GIURGIU, Cristina LAZ~R
(Clubul de speologie "Emil Racovi]`" Bucure[ti)
Situat la 1670 m \n`l]ime absolut`, cu 200 metri altitudine peste
nivelul cabanei Curm`tura, pe versantul estic al masivului; \n drep-
tul acestei cote se afl` [i deschiderile altor goluri verticale de pe
aceast` parte a muntelui.
A fost reperat n 1999, de Andrei Samoil. Explorare [i cartare pe
21 septembrie 2003, cu echipa Andrei Samoil, Cristina Laz`r, Ic`
Giurgiu.
Adncimea este de 18 m, iar dezvoltarea (lungimea total`) de 31
m. Intrarea (1 x 0,8 m) se afl` pe dreapta potecii marcat` cu band`
albastr`, ce urc` de la cabana Curm`tura n {aua Padinei nchise.
O strmtoare la cota -3 ngreuneaz` mult/ interzice accesul \n cav-
itate pentru persoanele de peste 1,70 metri \n`l]ime. Trecerea spre
exterior a pasajului \ngust se poate face mai comod dac` de la gura
avenului se las` o cordelin` cu un ochi la cap`t, att de larg \nct doar
30
Invita]ie n Carpa]i - nr. 57, aprilie 2006
P Pi i a at t r r a a C Cr r a ai i u ul l u ui i
1 Am urcat din Z`rne[ti prin Poiana Z`noaga, acolo unde, la
poalele Pietrei Mici (\n imagine \n stnga noastr`), aspectele
carstice abund` [i \nc` nu s-au f`cut prodspec]ini speologice.
|n fundal, spectaculosul abrupt vestic al Mun]ilor Bucegi, [i el
\n bun` m`sur` calcaros.
c t n
c t n
un picior al celui care urc` s` poat` fi
introdus/ sprijinit \n el. La comanda
celui care revine spre supra-fa]`, bucla
este \ntins` ferm [i tras` pe ct solicit`
cel care suie, \n felul acesta ea asigurnd
o priz` permanent repozi-]ionat` \n care
se poate face sprijin/ \mpingere \n timp
ce corpul alunec` printre pere]ii
apropia]i [i sinuo[i.
Noi am f`cut coborrea [i urcarea pe
sc`ri]`. |n imediata apropiere a intr`rii
avenului sunt fisuri \n care se pot fixa
pitoanele necesare ancor`rii sc`rii sau
corzii speologice. Pu]ul de la intrare are
15,5 metri, el debu[nd dup` locul
\ngust de la cota -3 metri \n tavanul s`lii
pe a c`rei podea urmeaz` s` ajungem.
La baza pu]ului sunt lespezi pr`bu-
[ite, \n bun` parte acoperite cu scurgeri
stalagmitice. Hornul men]ionat pe pla-
nul cavit`]ii \ncepe pe la aproximativ 15
metri \n`l]ime fa]` de podea, are axe de
aproximativ 1 x 0,7 metri iar cap`tul lui
nu a fost observat, pierzndu-se \n \ntu-
neric; de aici [i denumirea avenului.
31
P Pi i a at t r r a a C Cr r a ai i u ul l u ui i Invita]ie n Carpa]i - nr. 57, aprilie 2006
2 Pe lng` gura avenului po]i s` treci [i s` nu o remarci, de[i este chiar \n potec`,
pe dreapta cum urci de la cabana Curm`tura. |n septembrie era r`coare diminea]a,
dar repede se f`cea teribil de cald de la soarele care se reflecta [i de pe suprafe]ele
[lefuite ale stncilor de calcar. Sfr[itul de septembrie este deja favorabil
explor`rilor de suprafa]`, frunza foioaselor \ncepnd s` dispar`.
3 |n prima zi am urcat pn` la cabana
Curm`tura, unde am pus cortul. Pe drumul spre
Poiana Z`noaga, Andrei a cotrob`it printr-o scor-
bur` de lng` potec`, cu gndul la explorarea \n
premier` de a doua zi.
4 Pu]ul prin care se p`trunde \n munte are
pere]ii orna]i cu scurgeri parietale divers
colorate.
Cum golul subteran este dezvoltat
pe o fisur` ampl` dintr-un areal cu mai
multe asemenea accidente nu este lip-
sit de interes ca acest horn s` fie par-
curs/ observat pn` la cap`t.
|n imediata apropiere a cotei -18
peretele avenului comunic` impenetra-
bil cu exteriorul, o gean` de lumin`
ajungnd \n cavitate.
Tot golul subteran este divers [i
abundent concre]ionat.
32
Invita]ie n Carpa]i - nr. 57, aprilie 2006 P Pi i a at t r r a a C Cr r a ai i u ul l u ui i
5, 6 La baza pu]ului de 15,5 metri, pe podeaua s`lii \n pant`, sunt mari blocuri,
\nvelite de diverse forme de concre]ionare.
7, 8 |n imaginea din stnga sunt microgururi (bazina[e largi [i adnci de ordinul
milimetrilor sau zecilor de milimetri), din care apa se prelinge u[or, substan]ele
dizolvate \n ea contribuind, prin depunere, la cre[terea lent` a c`u[elor.
|n dreapta, o stalactit` (cea care atrn` din tavan) [i o stalagmit` (crescut` aici
pe perete), ambele de mici dimensiuni, s-au unit, dnd na[tere unei coloane.
Invita]ie n Carpa]i - nr. 57, aprilie 2006 P Pi i a at t r r a a C Cr r a ai i u ul l u ui i
33
9-11 Scurgerile parietale, divers colo-
rate, au lungimi [i de ordinul metrilor.
}epii inegali ca form` de pe unele por-
]iuni de perete se numesc coralite.
Cotloanele s`lii de la baza avenului
sunt ornate cu stalactite, mici v`luri [i
depuneri prin prelingere pe pere]i.
Suntem \n zona care ofer` toate ingre-
dientele pentru o gam` divers` de for-
me subterane: piatr` de calcar, ap` din
bel[ug (din z`pezi [i ploi), tempe-
raturi care favorizeaz` coroziunea cal-
carului [i apoi depunerea calcitului.
12 Dac` dep`[irea strmtorii de la
cota -3 nu este prea dificil` cnd
cobori, pentru c` greutatea corpului
ajut` la g`sirea rapid` a pozi]iei de
strecurare printre bomb`rile pere-
]ilor, \n schimb, la urcare, dificul-
tatea pasajului cre[te substan]ial [i
depui mult efort. Este genul de tre-
cere la care experien]a te ajut` s`
prevezi urm`toarea mi[care, s`-]i
coordonezi pozi]ia membrelor, inspi-
ra]ia [i expira]ia.
13 Planul avenului nu a fost greu de
\ntocmit, golul subteran sem`nnd
cu o sticl` cu gtul pus \ntr-o parte [i
fundul \n pant`.
Invita]ie n Carpa]i - nr. 57, aprilie 2006 P Pi i a at t r r a a C Cr r a ai i u ul l u ui i
34
14 De la intrarea avenului se v`d pere]ii sudici ai Pietrei
Mici a Craiului, care te invit` s` cotrob`i locurile.
15 Pe [oseaua de la Z`rne[ti spre Bra[ov, \nainte de a intra
\n ora[ul R[nov te surprinde pl`cut cetatea coco]at` pe deal.
Micul dic]ionar enciclopedic (Editura enciclopedic` romn`,
Bucure[ti, 1972) ne spune c` este cea mai mare [i pitoreasc`
cetate ]`r`neasc` din Transilvania [i c` a func]ionat \ntre se-
colele 14-18. Poate fi vizitat`. Se ajunge cu autoturismul pn`
\n imediata ei apropiere, pe [oseaua care pleac` din R[nov
c`tre Poiana Bra[ov.
Invita]ie n Carpa]i - nr. 57, aprilie 2006 P Pi i a at t r r a a C Cr r a ai i u ul l u ui i
35
text: Gabriel PETRIC~
fotografii: Dan DINU
(Clubul pentru Protec]ia
Naturii [i Turism Bra[ov)
Vineri am plecat din Bra[ov, cu
trenul de 6,15, trei membri ai clubului:
eu, Dan Dinu, Ioana Bejan. Nici unul
nu avem o experien]` prea mare \n ceea
ce prive[te iarna pe munte, dar \mpre-
un` am f`cut ture frumoase [i mai ales
sigure.
Speram ca \n prima zi s` urc`m prin
Turnu [i s` ajungem pn` \n {aua Grin-
dului, cel pu]in (vezi harta, extras din
Emilian Cristea - Piatra Craiului -
Editura Sport-Turism, Bucuresti, 1984).
Ne gndeam c` dup` c`ldurile de cu o
s`pt`mn` \n urm` corni[ele vor fi ple-
cat la vale iar pe creast`, la col]ari, s` se
mearg` repede, mai bine ca vara!
Am urcat la cabana Curm`tura prin
Poiana Z`noaga (foto 1), b`nuind c`
traseul e deschis, scutind astfel un
eventual spart al z`pezii \nc` din zona
de p`dure. Din Poiana Z`noaga a \nce-
put s` ning`: \ncet, mai tare, cea]`, vnt.
Creasta nu se prea vedea.
La caban` am b`ut cte un ceai [i pe
la ora 12 plecam \n direc]ia Turnu. Z`-
pad` mic`, urme b`tute, stnc`, ghea]`.
Cam resimt statul la birou, cafeaua [i
nop]ile nedormite. Cea mai grea por]i-
une mi s-a p`rut urcu[ul de la caban`,
prin p`dure, pn` \n {aua Cr`p`turii.
Rucsacul cu coard` cu tot e cam greu
pentru gusturile mele dar nu \mi pare
cu adev`rat r`u c` am luat coarda. Unii
ziceau s` lu`m o cordelin`. Parc` totu[i
coarda are mai multe avantaje, chit c` o
cari din greu.
|n {aua Cr`p`turii decidem s` ne
punem hamurile, zelbul [i optul de
rapel. |l mai \ntreb o dat` pe Dan cum
se folosesc uneltele astea [i plec`m.
Chiar \nainte de prima por]iune cu
cabluri travers`m un culoar de avalan[`,
apoi punem zelburile pe cablu, pentru
asigurare [i continu`m \naintarea.
- A
f
- A
f
1 Prin Poiana Z`noaga.
Invita]ie n Carpa]i - nr. 57, aprilie 2006 P Pi i a at t r r a a C Cr r a ai i u ul l u ui i
36
2 Por]iuni pe
care vara le
traversam f`r`
emo]ii erau
acum mai inac-
cesibile, st`teai
mult mai \ncor-
dat pe diverse
pasaje. Mersul
pe creast`, de[i
mai periculos
poate \n unele
privin]e, nu a
fost att de
greu, de solici-
tant.
3 De[i asigu-
ra]i de cabluri,
combina]ia
stnc` - ghea]`
\]i d` o
senza]ie de
instabilitate de
nedescris!
Pe col]ari ne sim]im foarte bine!
(fotografiile 2-4)
Dup` ce ajungem pe creast` mer-
gem pe ct de bine ne permit vremea [i
rucsacii (mai avem carabiniere, primus
cu benzin`, piole]i, saci de iarn`). Decid
ca data viitoare s` lu`m o coard` ceva
mai sub]ire, poate o semicoard` moder-
n`, c` Mamut-ul de 11-12 mm grosime
apas` cam greu.
Din p`cate, de ce se temea Dan nu
am sc`pat. A trebuit s` batem urme sus
pe creast`, ceea ce ne-a \ncetinit mult
avansarea. Mai existau ceva urme din
zilele trecute, \ns` bune doar pentru
orientare. Corni[ele erau cnd pe o
parte, cnd pe alta. |nc` nu plecase nici
una dintre cele mari. Coborrile spre
Padina |nchis` [i Padina Popii (vezi
harta) se prezentau destul de groaznic.
Invita]ie n Carpa]i - nr. 57, aprilie 2006 P Pi i a at t r r a a C Cr r a ai i u ul l u ui i
37
4 Pasajul acesta \l treceam vara
aproape f`r` s` observ`m c` e ceva
dificil; acum a trebuit s` fim mai
aten]i!
Creasta ar`ta superb cnd cea]a se
mai ridica. Din cauza ce]ii [i a z`pezii,
\n unele por]iuni am avut probleme cu
orientarea; exista mereu riscul s` te
aba]i prea \ntr-o parte, s` te treze[ti c`
nu mai ai sub z`pad` stnc` ci doar
corni[a.
Am fost destul de aten]i, ne-am
mi[cat cu grij`, am evitat s` fim doi pe
aceea[i corni[` (foto 5). Coarda am
folosit-o \ntr-un singur pasaj mai expus,
\nainte de singura por]iune cu cablu
dintre Turnu [i Ascu]it (foto 6). Am
putut face asigurare dup` o stnc`. Am
plecat legat \n coard`, \ncercnd s` tai
fa]a cu pulver ct mai sus posibil. S` fi
mers chiar pe creasta matematic` era
prea \ngust, ar fi fost un risc inutil.
Ajuns \n partea cealalt` am legat coarda
\n amarajul de care este prins cablul.
Ioana a urcat por]iunea asta cu zelbul
prins de coard`, asigurat` de mine.
Dup` ce-l asigur pe Dan, m` leg de
cablu [i el strnge coarda.
Mai departe nu au mai ap`rut por-
]iuni suspecte, a[a c` pn` la refugiul
Ascu]it am mers bine. De la Curm`tura
pn` la refugiu am f`cut 6 ore, mult prea
mult raportat la ce speram noi.
Vremea se stricase destul de r`u, a[a
c` ne-am oprit aici. U[a refugiului se
\nchide aproape bine din exterior, dar
cnd e[ti \n`untru trebuie s` fii tare is-
cusit ca s` reu[e[ti asta. Am \nchis u[a ct
de ct folosind o ching` de compresie.
Au mai venit doi b`ie]i, care au urcat
pe Padinile Frumoase (triunghi albastru
de la cabana Curm`tura, traseu cu zone
periculoase cnd este z`pad` mare, att
la urcare ct [i la coborre - not` Ic`
Giurgiu). La cum b`tea vntul credem
c` nu vom putea continua \n alt` parte
dect \n jos, tot pe Padinile Frumoase.
|n refugiu e ceva mizerie dar nu mi-
roase a[a de r`u ca alt` dat`. Acum vreo
4-5 ani am dormit \n z`pad`, lng` refu-
giu, deoarece \n`untru ni se p`rea im-
posibil de respirat!
Seara bem to]i ceai, \ndulcit cu
miere, stafide [i nuc`. Facem [i sup`,
Invita]ie n Carpa]i - nr. 57, aprilie 2006
P Pi i a at t r r a a C Cr r a ai i u ul l u ui i
38
5 Cu ct ne apropiem de Vf. Ascu]it
vremea devine din ce \n ce mai rea, cu
vnt [i cea]` \n permanen]`. Aici \nc`
nu ningea.
Ioana are paste cu ton. Nu dorm prea
bine, bate vntul tare (\n refugiu zgo-
motul lui este amplificat - not` Ic`
Giurgiu), mai bag` [i z`pad` \n`untru.
A doua zi, la 6 [i jum`tate sun` un
ceas. Afar` bate vntul \n draci, ninge,
nu se vede nimic. Mai dormim pn` pe
la 8, apoi facem bagajele. La 10 plec`m
din refugiu [i \ncepem s` coborm pe
Padinile Frumoase. Dureaz` ceva pn`
ajungem \ntr-o zon` mai ferit` de vnt;
ochelarii [i cagulele au fost binevenite.
{i am sim]it, prima dat`, c` o pereche
de be]e ar fi fost chiar utile.
Coborm \n lini[te, f`r` incidente.
Frigul a stabilizat destul de bine z`pa-
da. Cu toate acestea nu m-am sim]it
deloc \n largul meu prin aceast` zon`.
La 12 suntem din nou la caban`; mult`
lume.
Urc`m din nou \n {aua Cr`p`turii
(la fel de grea ca [i \n prima zi mi s-a
p`rut aceast` por]iune, nu pot s` \mi
explic de ce) [i apoi coborm pe Valea
Cr`p`turii, pe marcaj band` galben`.
Pn` aici am fost aproape mereu pe
col]ari. Pe vale, [tiind c` e z`pad`
destul`, renun]`m la ei. Din cauza asta,
Invita]ie n Carpa]i - nr. 57, aprilie 2006 P Pi i a at t r r a a C Cr r a ai i u ul l u ui i
39
7 Vrful Padina
Popii.
foto: Cris D.
6 Iat` [i singurul pasaj
unde am folosit coarda
pentru asigurare.
Invita]ie n Carpa]i - nr. 57, aprilie 2006 P Pi i a at t r r a a C Cr r a ai i u ul l u ui i
40
8 Refugiul Ascu]it, v`zut dinspre nord.
foto: Cristina Pog`ceanu
9 De la refugiul Ascu]it, spre est, mare de nori.
foto: Cristina Pog`ceanu
41
Invita]ie n Carpa]i - nr. 57, aprilie 2006 P Pi i a at t r r a a C Cr r a ai i u ul l u ui i
a oboselii [i din pricina rucsacului care
nu \mi mai st`tea chiar bine pe spate, la
tot pasul sunt pe jos! La ie[irea din vale
e ghea]` ca sticla sub stratul proasp`t de
z`pad`, a[a c` trebuie s` mergem aten]i,
ca s` nu ne rupem picioarele.
Ajungem \n gara Z`rne[ti la trenul
de 17,15. Craiul se descoper` frumos!
|nc` suntem tineri e timp de toate!
10 De la refugiul Ascu]it, la r`s`ritul soarelui, cnd caprele negre
sunt imediat sub creast`, scormonind dup` ceva de mncare.
foto: Ic` Giurgiu (Bucure[ti)
11 Piatra Craiului, v`zut` de pe P`pu[a, din Masivul Iezer.
foto: Cris D.
Dinu BOGHEZ
(Rmnicu Vlcea)
I. Diminea]a de septembrie s-a ar`-
tat mohort`. Pn` am ajuns la Obr[ia
Lotrului vedeam cea]a instalat` pe cres-
te [i norii dnd a ploaie.
De la Obr[ia Lotrului am \nceput s`
urc`m din greu pe crucea ro[ie ce duce
spre creast`. Arareori am z`rit cte un
semn de marcaj, [i acela ros de trecerea
timpului. (Harta 2 este un extras, cu
modific`ri/ complet`ri aduse de redac-
]ie, din lucrarea lui Gheorghe Ploaie -
Valea Lotrului - editura Sport-Turism,
Bucure[ti, 1983. S-au mai folosit unele
informa]ii cartografice din Constan]a
Trufa[, Valer Trufa[, Gheorghe Ploaie,
Gabriela Apostol - Mun]ii {tefle[ti
(Lotrului) - Editura Carro, Bucure[ti,
1996.)
De sus, din munte, zgomote ale unei
turme \ntrziate de oi ajungeau pn` la
noi. Am trecut prin apropierea unei st-
ne, dup` care o curb` printre brazi ne-a
scos la plai. Z`ream de acum poteca de
creast` ce vine din {aua T`rt`r`u, iar pe
Invita]ie n Carpa]i - nr. 57, aprilie 2006
M Mu un n] ] i i i i L Lo ot t r r u ul l u ui i
42
marcaje actuale - capcanele traseului
ce spune www.alpinet.org despre trasee - str`inii iubesc aceste locuri
2
d v d v
ea cteva siluete cu rucsaci. Odihneau
lng` izvorul la care am ajuns [i noi. Erau
patru tineri cehi, c`l`tori]i noptea cu tre-
nul, veni]i pentru o tur` lung` [i preten-
]ioas`: creasta Lotrului, cu coborre \n
Brezoi, traversarea Mun]ilor C`p`]nii [i
terminarea periplului \n Mun]ii Parng
(vezi harta 1, extras din Romania, tourist
map, ONT Carpa]i, 1989).
Ne-am desp`r]it de ei \n {aua Tm-
pelor, nu departe de stna \nc` activ`.
Am disp`rut \n p`ienjeni[ul ce]ii care
reacoperea muntele. Apoi, paji[tea \n-
g`lbenit` de culoarea toamnei s-a lumi-
nat [i plaiul alpin, prelung, cu vrfuri
domoale ce p`reau s` se confunde cu ce-
rul, st`pnea locurile.
Pn` la Larga M`ne]anilor totul a p`-
rut un vis. Vntul t`ios [i frigul ce cobo-
ra din locurile \nalte c`tre care ne \n-
dreptam ne-au f`cut s` ne abatem un
pic pe la stna \n care z`risem flac`ra
juc`u[` a focului.
43
Invita]ie n Carpa]i - nr. 57, aprilie 2006
M Mu un n] ] i i i i L Lo ot t r r u ul l u ui i
4 Piatra Alb` [i c`ld`rile sale sudice,
v`zute din zona Vf. {tefle[ti.
foto: Trestian G`v`nescu (Rmnicu Vlcea)
3
Invita]ie n Carpa]i - nr. 57, aprilie 2006 M Mu un n] ] i i i i L Lo ot t r r u ul l u ui i
44
5 Lacurile Hane[ului (pe partea de sud a crestei) [i
Vf. Piatra Alb` (\n fundal), v`zute dinspre est.
foto: Dinu Boghez (Rmnicu Vlcea)
Ciobanii ne-au \ndrumat pa[ii mai de-
parte, nu pe poteca care p`rea cam firav` ci pe
dra l`sat` de motocicletele unui raliu ce tul-
burase nu de mult muntele.
Am l`sat pe stnga un drum bun, ce
coboar` la apa Frumoasei [i am ocolit
prin sud vrful \nalt al Tmpei (1911
m). Poteca cu multe izvoare, [tiut` din
alte \mprejur`ri, era undeva sub noi.
Cea]a a pus iar st`pnire pe munte.
Am mai apucat s` vedem stnc`riile din-
spre B`lu]u. |n {aua La Table (de la
nord de B`lu]u), intersec]ie de c`i cu
stlp indicator [i s`ge]i ilizibile, un
drum larg se f`cea c`tre nord, spre Valea
Frumoasei.
Noi am continuat s` urc`m lent, pe
plai [i deodat` am ajuns pe Vf. Piatra
Alb`, lng` baliz`, la 2178 metri (foto
4). Cel pu]in [tiam c` suntem pe dru-
mul cel bun. Mai departe lipsea orice
reper de orientare. (Pe aceste locuri
creasta masivului este ca un podi[ lat,
mult suspendat deasupra v`ilor de la
nord [i sud. Dac` pe vreme senin` ori-
entarea nu este prea dificil`, pe cea]`
apar probleme foarte serioase. - Ic`
Giurgiu)
Am z`rit totu[i bornele vechii grani]e
cu Austro-Ungaria, movile de p`mnt
\nierbat, care de[i rare, dincolo de 500
m, ne ofereau indicii despre linia cres-
tei. Spre sud erau c`ld`rile glaciare ale
Hane[ului, cu lacuri [i jnepeni[uri, \n
Invita]ie n Carpa]i - nr. 57, aprilie 2006
M Mu un n] ] i i i i L Lo ot t r r u ul l u ui i
45
6 {aua {tefle[ti [i creasta Mun]ilor
Lotrului, v`zute din zona somital` a
Mun]ilor Cindrel.
foto: Ic` Giurgiu (Bucure[ti)
{tefle[ti
2242
Criste[ti
2233
7 De pe Vf. Criste[ti, zona \nalt` a
Mun]ilor {ureanu, cu Vrfurile Au[el
(2009 metri, \n stnga) [i P`tru (2130
m, \n dreapta).
foto: Dinu Boghez (Rmnicu Vlcea)
{aua
{tefle[ti
care nu voiam s` intr`m (foto 5). Au
\nceput s` cad` ace m`runte de m`z`-
riche [i s` plou`. Se f`cuse frig tare.
Undeva, nu prea jos, pe versantul
nordic, am z`rit marginea \ntinderii de
jneap`n. Am ajuns acolo cu repeziciune [i
am \ntins cortul. Pn` aici, de la Obr[ia
Lotrului, f`cusem 5 ore. Eram la \mbina-
rea a dou` pria[e, la ad`postul perdelii
verzi. Doar bocancii, sili]i s` mearg` prin
udeala paji[tii, musteau de ap`.
Am [i a]ipit, pn` ne-a trezit un [uie-
rat. La u[a cortului era un cioban, cu co-
joaca pe el. I se speriaser` oile [i venise
s` vad` de cine. I-am oferit cafea, \n lo-
cul ]ig`rii a[teptate. La t`if`suiala de la
gura cortului ne spune c` pe aici, [i tot
pe cea]`, s-au r`t`cit ni[te italieni [i c`
el i-a scos la liman.
Peste munte se las` \ntunericul. Cea-
]a domne[te, ploaia e cnd ]rit`, cnd
\n ropote. Ies din cort, \n toiul nop]ii [i
m` \ntmpin` un cer plin de stele; cu
tot frigul care coborse peste munte
stau s` admir clipicii lumino[i de pe
fundalul \ntunecat.
Cnd alba a \nceput s` lumineze cor-
tul, m` preg`tesc s` ies afar`. Dau s`
trag fermoarul. Se deschide cu greutate.
E \nghe]at bocn` [i trebuie s` stau cu
degetele pe el ca s`-l desfac. Cnd \n
sfr[it izbutesc, soarele st`tea s` dea
peste munte, s` ajung` la noi [i s`
topeasc` covorul gros de brum` cu care
era pardosit` paji[tea alpin`. Afar` era
un frig stra[nic; doar n`dejdea soarelui
[i seninul mun]ilor din jur ne face s` ne
gr`bim.
|n Mun]ii {ureanu, pe Vrfurile Au-
[elului [i P`trului stau ag`]a]i nori[ori
iar jos, pe v`i, e volbur` ce]oas` (foto 7).
|ncepem drumul lung (foto 6) spre can-
tonul Dobrun. Ajungem lng` Piatra
Gr`itoare, apoi dep`[im Vf. Criste[ti,
ale c`rui stnc`rii sclipesc \n lumina
soarelui; pn` aici am f`cut doar ore.
Dep`[im [aua larg`, pres`rat` cu
stnci, apoi ocolim Vf. {tefle[ti (foto 8).
Atingem creasta att ct s` privim lacul
din c`ldarea nordic` a acestui vrf
(fotografiile 9-12). Trecem pe lng` alt
vrf \nalt (2212 m) [i \ncepem s` cobo-
rm pe linia marcat` cu bornele \nier-
bate ale grani]ei nemiloase. Soarele a
\nc`lzit muntele, care mai sclipe[te \nc`
sub mantia, acum peticit`, a brumei de
ast` noapte.
Pe alocuri, de sub cte o piatr`, mai
susur` un izvora[. Din zare, vine c`tre
noi silueta de piramid` semea]` a Balin-
drului (2207 m, foto 13).
Coborm printr-o alt` p`dure de
jneap`n, pn` \ntr-o [a adnc`, la 1882
metri. Pe aici iese o potec` ce urc` din
Valea Balindru, marcat` cndva cu punct
albastru. Are pe ea [i izvor, 10 minute
mai jos. (vezi harta 3, extras - cu unele
ad`ugiri aduse de redac]ie - din lucrarea
autorilor Constan]a Trufa[, Valer Trufa[,
Gheorghe Ploaie, Gabriela Apostol -
Mun]ii {tefle[ti (Lotrului) - Editura
Carro, Bucure[ti, 1996)
Continu`m drumul, pe potec` bine
conturat`, trecnd pe sub Vrfurile Con-
]u Mic (1984) [i Mare (2080 m), dup`
care ajungem \n {aua Con]u, la 1957
metri. Ne tenta urcarea pe Muchia Ba-
lindrului, trecnd peste stncile Balin-
dru]ului (2129 m), dar ud`tura scor-
monit` din covorul gros de brum`, to-
pit` de razele soarelui, strns` \n bocan-
ci, ne-a determinat s` ne gndim la
odihna de la castelul Dobrun.
Travers`m repede grohoti[ul C`ld`rii
Balindrului. Dup` ce dep`[im {aua Ba-
lindrului (2017 m) trecem pe sub geme-
nele Vrfuri Hoteagu [i Negovanu Mare,
ambele de 2135 metri. Ne apropiem de
Invita]ie n Carpa]i - nr. 57, aprilie 2006
M Mu un n] ] i i i i L Lo ot t r r u ul l u ui i
46
8 {aua {tefle[ti, Vf. Cindrel [i creasta
ce duce, spre stnga, c`tre Vf. Frumoasa
(2161 m), v`zute din zona Vf. {tefle[ti
(Mun]ii Lotrului).
foto: Ic` Giurgiu (Bucure[ti)
{aua
{tefle[ti
Cindrel
2244
Invita]ie n Carpa]i - nr. 57, aprilie 2006
M Mu un n] ] i i i i L Lo ot t r r u ul l u ui i
47
9 Lacul {tefle[ti, v`zut dinspre vest, din creast`, din zona vrfului omonim.
foto: Ic` Giurgiu, Olgu]a [i Zeno Ghizd`ve] (Bucure[ti)
Invita]ie n Carpa]i - nr. 57, aprilie 2006 M Mu un n] ] i i i i L Lo ot t r r u ul l u ui i
48
bordeiul pentru mioare de pe coasta
muntelui. Apoi dep`[im mocirloasa {a
Negovanu [i ramifica]ia potecii ce duce
c`tre nord, pe Valea Sadului (marcaj tri-
unghi ro[u).
Spre sud, poteca marcat` cu triunghi
ro[u coboar` pe marginea unui jnepeni[,
urmeaz` liziera p`durii de brad [i con-
tinu` c`tre Dobrun.
Noi vom trece pe sub Vrfurile Jidu
(2095 m, foto 14), Coasta Mioarelor
(1968) [i Dobrun (1979). |ntlnim
poteca marcat` la izvorul de lng` bor-
deiul pentru mioare al stnei Dobrun,
c`tre care ne \ndrept`m. Dinspre
Balindru vine un nor negru care se
descarc` tocmai cnd ajungem la bordei.
Dup` ce st` ploaia coborm la drumul
ce intr` \n p`dure [i se las` la castelul
Dobrun (foto 16). Trecuser` 7 ore de la
locul unde \nnoptasem.
G`sim aici p`durarul, amabil, care ne
deschide o camer` [i facem focul; st`m
de vorb` cu el, la un pahar cu lapte. A
doua zi, odihni]i, coborm prin poieni,
pe poteca de sub castel, pn` \n [oseaua
de pe Valea Lotrului.
Mai avem 8 km [i ajungem la Voinea-
sa, de unde autobuzul ne scoate din ini-
ma mun]ilor unde tr`isem momente de
neuitat.
Bibliografie. Dinu Boghez - Castelul
Dobrun - revista Mun]ii Carpa]i, nr. 27,
2001; D`nu] C`lin - Vrful Criste[ti -
revista Mun]ii Carpa]i, nr. 17, 1999.
De pe site-ul www.alpinet.org, din
bogata colec]ie de relat`ri ale excursiilor
pe mun]i, desprindem \n continuare
dou` not`ri extrem de interesante [i
utile pentru definirea turistic` a
locurilor.
10 Lacul {tefle[ti, cu tufe de
jneap`n pe maluri, v`zut dinspre est.
foto: Ic` Giurgiu (Bucure[ti)
12 Olgu]a [i Zeno Ghizd`ve]
determin` compozi]ia chimic` a apei
din Lacul {tefle[ti.
foto: Ic` Giurgiu (Bucure[ti)
Invita]ie n Carpa]i - nr. 57, aprilie 2006 M Mu un n] ] i i i i L Lo ot t r r u ul l u ui i
49
11 Vrful unei crengi de jneap`n.
foto: Ic` Giurgiu (Bucure[ti)
Jneap`nul (Pinus montana)
(jep, jip) alc`tuie[te ultima
mbr`c`minte lemnoas` a mun-
telui, tufi[uri dese. O lupt` zilnic`
trebuie s` duc` mpotriva nepriel-
niciei locului. R`d`cinile au de lup-
tat cu neospitalitatea stncilor;
trunchiul trebuie s` se apere contra
frigului [i a vrtejelor de vnturi.
Folose[te s` opreasc` lunecu[ul
grohoti[ului.
Ramurile seam`n` cu r`d`-
cinile, numai c` snt acoperite cu
solzi[ori de[i, de sub aripa c`rora
ies cte dou` frunzuli]e sub]iri [i
ascu]ite ca acele. Lungi, nodu-
roase, ciuntite, sucite, ramurile se
tr`sc la fa]a p`mntului, se nco-
l`cesc cu ale vecinului, formnd
astfel, ct ]ine jnepeni[ul, o psl` de
cetini. Furtunile alunec` peste
acoperi[ul de frunze.
Aerul se nc`lze[te mai ncet;
piatra mai repede. Jneap`nul se
fere[te de cel dinti, se lipe[te de
cea de-a doua. Frunzele [i mugurii
se ]in n apropierea pietrei, nel`-
snd n acela[i timp s` se strecoare
c`ldura cu u[urin]`, dup` cum
p`rul [i penele opresc pierderea
c`ldurii din corpul animalelor.
Jneap`nul mai are ns` de nvins
pe du[manul viet`]ilor din regiu-
nile muntoase: n`me]ii ngr`m`di]i
peste m`sur` n timpul iernii.
ngr`m`dindu-se pe capul bie-
tului arbora[, l-ar schilodi, rupndu-
i cr`cile, dac` acestea ar fi rigide ca
fierul [i nu elastice ca o]elul. Cu ct
z`pada se ngr`m`de[te [i cre[te n
grosime, cu atta arbora[ul se
lipe[te de p`mnt, stnd astfel
cuprins toat` iarna ntre c`ldura
p`mntului [i pav`za rea condu-
c`toare a om`tului. Iar cnd vntul
cald de prim`var` nl`tur` ncetul cu ncetul mbr`c`mintea de iarn` [i cnd deget`ru]ul [i face loc n mustul om`tului, vestind
din clopotele lui alb`strii c` via]a nvie pe vrfurile nalte, atunci [i jneap`nul se de[teapt` din amor]eala ndelung`, ndoindu-
[i ramurile spre lumin`, spre vnt. C`ci acum vntul e necesar vie]ii lui. n seama lui [i d` noianul pulberii galbene ce se scu-
tur` din conule]e mici, ascunse sub canaful argintat din vrful ramurilor. Prin suflarea vntului polenul e mpr`[tiat spre alte
conuri mai mascate, ai c`ror solzi se r`sfrng pu]in, pentru ca s` lase deschis` calea c`tre ou[oarele ce a[teapt` binecuvntata
ploaie aurie. Planta chinuit`, mereu la pnd` s` scape de nevoi, tr`ie[te acum cteva clipe de bucurie, c`ci i se mpline[te visul
ei de vie]uitoare. (Ion Simionescu - Flora Romniei - edi]ia a IV-a)
Jneap`n (Pinus mugo Turra). H=3 m. Arbust cu tulpini culcate, cu vrful oblic ascendent. Scoar]a nu se exfoliaz`. Frunze
aciforme, a[ezate des [i ncovoiate spre lujer. Conuri solitare sau cte 2-4, n verticile. nflorire mai-iunie. Folosit pentru efecte
antiinflamatoare, antiseptice ale c`ilor respiratorii [i renale. Cu nsu[iri diuretice. Ca aromatizant al produselor cosmetice. Din
r`[in` se ob]ine o terebentin` de calitate superioar`. n zona alpin`, ca tufi[uri. Europa central`. (Constantin Prvu, Stoica
Godeanu, Lauren]iu Stroe - C`l`uz` \n lumea plantelor [i animalelor - Editura Ceres, Bucure[ti, 1985)
Invita]ie n Carpa]i - nr. 57, aprilie 2006
M Mu un n] ] i i i i L Lo ot t r r u ul l u ui i
50
II. Anul 2000. Sorin
Tomu]iu, Eugen Roman -
traversarea Carpa]ilor
Meridionali.
Ziua a 10-a. De pe Vf. Cindrel
plec`m, pe marcaj cruce ro[ie, proasp`t
aplicat ([i nu pe band` ro[ie cum figura
pe harta noastr`), spre {aua {tefle[ti
(fotografiile 6, 8). Dup` aproape 1 or`
de coborre ajungem n [a. Facem o
pauz`, apoi plec`m mai departe, \n
Mun]ii Lotrului.
Dup` cteva minute g`sim, n stnga
potecii, un izvor [i ne aprovizion`m.
Ie[im din p`dure [i trecem repede de
etajul jneap`nului.
Urcu[ul se accentueaz`. Ajungem \n
preajma Vrfului Criste[ti (u[or de iden-
tificat dup` nenum`ratele [i ciudatele
stnci ce-l str`juiesc). Au trecut pn`
aici aproape 2 ore de la plecarea din
{aua {tefle[ti. Hot`rm s` dormim la
stna situat` ntre potec` [i p`dure.
Ziua a 11-a. Stna {tefle[ti - Vf.
Tmpa - Obr[ia Lotrului.
Plec`m nainte de ora 8. Marcajul
(slab) cruce ro[ie ne scoate n [aua de la
nord-est de Vf. Piatra Alb`. De aici ar
trebui s` continu`m pe band` ro[ie,
crucea ro[ie cobornd spre nord-vest, la
cantonul Piatra Alb`. Ar trebui, pentru
c` nu prea exist`. D`m totu[i de cteva
marcaje deteriorate. G`sim [i dou`
izvoare; unul la nord-vest de Vf. Piatra
Alb`, chiar n creast`.
De aici ncolo nu mai e cazul s` ne
facem probleme n ceea ce prive[te apa:
p`durea urc` pn` aproape n creast` iar
la umbra sa, pe v`i, se g`sesc izvoare.
Cea]` deas` ne mpresoar` n zona
Vf. Piatra Alb`; busola avea s` ne fie de
mare ajutor. Iar marcajul, doar urme
vagi; ne bucur`m cnd z`rim c]iva
picuri de culoare ro[ie pe vreo piatr` de
pe multele c`r`ri de pe creast`.
L`s`m n stnga creasta Goa]a [i sun-
tem tenta]i (datorit` altitudinii) s`
intr`m pe c`rarea care duce spre Vf.
13 Vedere dinspre est.
foto: Trestian G`v`nescu (Rmnicu Vlcea)
14 Jidu (2095 m), v`zut dinspre sud.
foto: Trestian G`v`nescu (Rmnicu Vlcea)
Criste[ti
2233
{tefe[ti
2242
Balindru
2207 Negovanu
2135
Invita]ie n Carpa]i - nr. 57, aprilie 2006
M Mu un n] ] i i i i L Lo ot t r r u ul l u ui i
51
B`lu]u (2028 m). Noroc c` am consultat
iar busola! Continu`m pe creasta princi-
pal` iar n zona Tabla, la nord de B`lu]u,
observ`m c` jnepeni[ul (nu mai v`zu-
sem din zona Vrfului Criste[ti) intr`
aproape pn` n creast`, pe versantul
nordic. Pn` n zona izvoarelor Prului
Balu (not`m cu B acest perimetru) au
trecut 2 ore de la plecare. Din p`cate,
de aici ncolo, marcaj band` ro[ie nu
aveam s` mai g`sim dect ntr-un singur
loc (o urm` vag`).
Trecem peste mai multe vrfuri [i [ei
ntre care diferen]ele de nivel sunt
foarte mici. n zona Vf. Tmpa (1800 m)
un cioban ne arat` pe unde s` coborm
spre Obr[ia Lotrului. n [aua imediat
urm`toare vrfului potecile se despart.
Spre Obr[ia Lotrului o lu`m la stnga,
cum ne-a spus ciobanul. De marcaj cru-
ce ro[ie nici urm`.
Mai departe, c`rarea noastr` se rami-
fic` [i ea n multe altele. Pe care s` o
urmezi? Mergem pe deasupra p`durii [i
intr`m n poiana de pe Muntele Tmpa
Mare. Lipsa marcajului ne ncurc`.
L`s`m rucsacii n poiana de deasupra
muchiei Tmpa [i c`ut`m poteca. Eu
g`sesc una clar`, nemarcat`, pe muchia
Tmpei iar Eugen una firav`, spre sud-
vest (noroc cu busola!). Cea g`sit` de
Eugen ar trebui s` fie cea bun` dar nu
are nici ea marcaj.
Ne hot`rm: mergem n sens opus
(geografic) potecii g`site de Eugen. Ne
ntoarcem pe V. Tmpa prin p`dure (dar
pe sub izvoare [i nu pe deasupra cum
f`cusem ini]ial). Surpriz`: marcaj cruce
ro[ie (unul singur [i chiar n partea su-
perioar` a p`durii!). Revenim n poian`
[i urm`m poteca g`sit` de Eugen. Am
pierdut deja peste o or` cu c`ut`rile...
Pn` la urm` d`m de stna de vaci din
p`dure, unde ciobanul ne arat` drumul
care este imediat lng` stn`, peste
Izvorul Tmpei. G`sim [i marcaje din
bel[ug. De-acum nu mai avem nevoie
de ele pentru c` poteca devine foarte
clar` iar cu timpul avea s` se transforme
n drumeag.
Dup` 4 ore (!) de la plecarea din
locul B ajungem n sfr[it la Obr[ia
Lotrului.
III. Anul 2004. Dinu [i
Marlene Mititeanu.
Ziua a 2-a: refugiul Cnaia - Vf.
Cindrel - {aua {teflesti - Vf. Criste[ti -
Muntele Tmpa. Ziua a 3-a: Tmpa -
Obr[ia Lotrului - Poiana Muierii -
S`lanele - Smida - Gura Potecului.
Marcaje. Bune \n Cindrel, accep-
tabile \n Lotrului pn` la Pietrele Albe,
apoi "la mila Domnului", c`ci nici h`r]i
bune cu Mun]ii Lotrului nu exist` (nu
au toate v`ile, praiele, culmile). |n cele
mai multe zone sunt drumuri/ poteci
clare, dar au ramifica]ii [i mai ales pe
vreme rea nu te po]i hotr\ pe unde s`
continui. {i mai sunt zone f`r` potec`,
sau cu multe poteci de oi... Cea mai
mare problem` e s` [tii unde s`
p`r`se[ti Muntele Tmpa (pe care tot
mergi vreo 2 ore!) [i s` \ncepi coborrea
prin p`dure spre Obr[ia Lotrului.
Izvoare. Praiele traversate dup`
Pietrele Albe pn` la Obr[ia Lotrului
aveau obr[ie \n zone cam ml`[tinoase.
(ceea ce face ca apa lor, limpede mai jos,
s` fie cam toxic` pentru stomac - Ic`
Giurgiu)
|ntlniri. |n cele 8 zile pe munte am
\ntlnit aproape numai str`ini! |n
Cindrel, Lotrului [i {ureanu cte 1-2
grupe de cehi sau polonezi \n fiecare zi,
\n total 28 de persoane, care veneau de
la... Or`[tie - Coste[ti - Sarmizegetusa
[i mai toti mergeau spre... P`ltini[! Unii
aveau h`r]i de pe Internet, al]ii doar
ni[te schi]e de mn`, al]ii doar/ [i
descrieri!
IV. Muchia Balindrului -
Dinu Boghez
Drumul de creast` al Mun]ilor
Lotrului are mai peste tot potec` \n
15 De pe Vf. Jidu (2095 m), vedem
creasta Mun]ilor C`p`]nii, \n planul
cel mai \ndep`rtat, \n fa]a ei creasta
Mun]ilor Latori]ei, iar \n fa]a acesteia,
[i mai aproape de noi, zona Mun]ilor
Mn`ileasa (apar]innd de Mun]ii
Latori]ei).
foto: Trestian G`v`nescu (Rmnicu Vlcea)
Cioaca
Dobrunului
1854 m
Invita]ie n Carpa]i - nr. 57, aprilie 2006 M Mu un n] ] i i i i L Lo ot t r r u ul l u ui i
52
apropierea vrfurilor mari. De pe ea dai
doar o fug` pn` pe piscurile cele mai
\nalte.
Doar dou` vrfuri, cu coame seme]e,
fac excep]ie de la aceast` regul`: impu-
n`torul Balindru [i, mai la est de el, cel
al Sterpului. Dup` ce ai str`b`tut lunga
creast` ce vine dinspre T`rt`r`u, dep`-
[e[ti vrfurile cele mai \nalte, Criste[ti
[i {tefle[ti. Apare acum \n fa]` o creast`
semea]`, ce sfr[e[te \ntr-o cu[m` bine
]uguiat`.
Vezi de departe c` pn` acolo mai
trebuie s` str`ba]i drum lung [i \nalt.
Cobori din \n`l]imea {tefle[tilor (2242
m), mergi printre tufele de jneap`n de
dinaintea {eii Con]u Mic, te strecori
printre altele, de pe coasta aceluia[i
vrf.
Mai cobori o leac` [i urci din nou, pe
poteca ciob`neasc` de pe fratele mai
mare al Con]ului (harta 3). Ie[im \n
{aua Con]u Mare, la 1957 metri, pe go-
lul muntelui, unde suntem la \nceputul
crestei \nalte ce duce c`tre vrful cel
mare al Balindrului.
Pe poteca care merge prin nordul
Balindrului Mare, la traversarea unei
hoage a muntelui d`m de un zid de spri-
jin, din zid`rie uscat`, r`mas de la
gr`nicerii \nceputului de secol.
Din {aua Con]u Mare privim \n voie
poteca ce \nconjoar` u[or urc`tor poa-
lele nordice ale muntelui. Noi vom sui
pe creast`, f`cnd astfel un plus de timp
de cel mult o or` fa]` de traseul potecii
de pe fa]a nordic` a Balindrului. Trecem
printre primele stnc`rii, mai urmeaz`
vreo 2-3 grupuri. |nti trecem peste Ba-
lindru]u (2127 m). Avem priveli[te deo-
sebit` c`tre Lacul Vidra (harta 2).
Se v`d bine [i apropia]ii Mun]i ai
Latori]ei, \n zona lor cea mai \nalt`, de
la Vrful Frato[teanu - \n est, pn` la Vf.
{tefanu - \n vest (pentru ace[tia vezi
cuprinz`toarea descriere din num`rul
53 al revistei).
Dincolo de Vrful {tefanu, spre vest,
\ncepe creasta Parngului. |n dep`rtare,
\n zile senine de toamn` sau iarn` apar
unii dintre zim]ii Retezatului.
Peste creasta Mun]ilor Latori]ei,
spre sud, sunt Mun]ii C`p`]nii [i de
acolo mai cu u[urin]` deosebim Vrful
Nedeii, piramid` stingher` \n [iragul lor.
{i spre r`s`rit avem priveli[ti deo-
sebite de aici, \ncepnd cu crestele F`-
g`ra[ilor. Peste drum de noi este masivi-
tatea Mun]ilor Cindrel. |n urm`, din-
spre locurile de unde am venit, se desf`-
[oar` cununa \nalt` a Mun]ilor Lotrului,
cu vrfuri \n jur de 2200 metri.
Pe muntele unde ne afl`m se afl`
\ntinderi mari de jneap`n, c`tre toate
punctele cardinale. Pe Vrful Balindru-
lui se afl` o \ngr`m`dire haotic` de
blocuri.
Din vrf pleac`, spre sud, un picior
de munte masiv, acoperit \n \ntregime
de jneap`n. Pare greu de str`b`tut
aceast` mare verde dar prin ea se afl` o
potec` [i ajungem \n poiana stnei Stri-
catu. De la stn` \ncepe bradul iar pote-
ca umbl` pn` \n drumul ce urc` de la
Gura Balindrului. Nu este singura cale
de acest fel din masiv, poteci fiind tra-
sate pe acolo pe unde nu par a exista.
Coborrea de pe Balindru este scurt`,
dar panta repede. Dup` ce dep`[im hor-
nul [i brna din apropierea vrfului ne
ducem spre {aua Balindrului (2017 m),
pres`rat` cu izvora[e; am revenit astfel
\n poteca care str`bate creasta Mun]ilor
Lotrului.
Imediat c`tre est de noi sunt Vrfu-
rile Hotegu (Negovanu Pietros) [i apoi
Negovanu Mare, fiecare de cte 2135
metri altitudine, separate de o mic` [a.
Invita]ie n Carpa]i - nr. 57, aprilie 2006 D Do ob br r o og ge ea a
53
fotografii:
Emilia MARINESCU,
Mircea VL~DULESCU
(Bucure[ti)
text:
Ic` GIURGIU
(Bucure[ti)
29 ianuarie 2006. Revista Oferte
Speciale ne asigur` transportul pentru o
nou` culegere de informa]ii \n zona cen-
tral` a att de pu]in cunoscutei, cel pu-
]in din punct de evdere turistic [i speo-
logic, Dobrogea.
Fiind zi geroas`, senin`, [i noi pleca]i cu
noaptea \n cap, ne gndim imediat s` ajunem
[i pe Litoral, ca s` surprindem aspecte ale
perioadei cu mari temperaturi negative pe
care o travers`m.
De pe podul de la Cernavod`, pri-
vesc Dun`rea \nspre amonte (foto 1).
Mai v`zusem pe aici curgnd sloiuri dar
niciodat` nu prinsesem plato[` alb` se-
parndu-ne de undele fluviului. La fel
arat` [i spre aval, ct te las` ochii; \ncre-
menite sunt [i b`l]ile din lateralul ei. Iar
ciorile, mii [i mii, care \[i fac veacul
de-a lungul apelor atunci cnd suprafa]a
lor este par]ial sau total liber`, acum
\nnegresc autostrada, roind \n plcuri
uria[e.
|mi amintesc c` Ovidiu, poetul
roman aflat n exil la Tomis, n primii ani
ai erei noastre, poveste[te cum b`[ti-
na[ii treceau Dun`rea pe ghea]` [i arca-
p M N
Emilia Marinescu
Mircea Vl`dulescu
p M N
1 Dun`rea la Cernavod`.
Invita]ie n Carpa]i - nr. 57, aprilie 2006 D Do ob br r o og ge ea a
54
2, 3 Faleza de la Acvariu [i Cazinou.
Invita]ie n Carpa]i - nr. 57, aprilie 2006 D Do ob br r o og ge ea a
55
4, 5 |n imediata apropiere a cl`dirii
Cazinoului.
56
Invita]ie n Carpa]i - nr. 57, aprilie 2006 D Do ob br r o og ge ea a
6, 7 "Mai am un singur dor...". Probabil,
Eminescu nu a v`zut Marea [i iarna.
[ii lor [i trimiteau s`ge]ile otr`vitoare
peste zidurile cet`]ii Tomis. (Paul
MacKendrik, Pietrele dacilor vorbesc,
Editura [tiin]ific` [i enciclopedic`,
Bucure[ti, 1978)
Ajungem \n Constan]a [i oprim la
cap`tul falezei care duce spre Acvariu [i
Cazinou (foto 2).
Zgomotele instala]iilor portuare nu
57
Invita]ie n Carpa]i - nr. 57, aprilie 2006 D Do ob br r o og ge ea a
8-10 Portul turistic Tomis [i vecin`t`]ile imediate.
58
Invita]ie n Carpa]i - nr. 57, aprilie 2006 D Do ob br r o og ge ea a
par diminuate de ger. M` uit \n stnga,
la malul alb de lng` stabilopozi, unde
m` scufundam cu aparat de respirat
\ntr-o de acum nu mul]i ani torid` var`.
Pe la 5-7 metri adncime era deja \ntu-
neric lng` dig [i trebuia s` fim aten]i la
cablurile care se iveau fantomatic prin
apropiere.
Prin 1988, parc`, tot pe vremea asta
a iernii, nu vedeam mai nimic din \ncl-
ceala stabilopozilor, valurile \i acoperi-
ser` aproape de tot cu draperii de
ghea]`; [i erau o cea]` [i-un vnt
11, 12 Plaja din Mamaia.
Merit` a[adar o fug` la mare dup` ce
se lumineaz` \n urma unei puternice
furtuni de iarn`.
Pornim spre Cazinou (fotografiile 3-
7). Ceea ce nu se vede pe poze, la cte-
va sute de metri de ]`rm, pentru c` nu
aveam un obiectiv care s` "zboare" peste
ape la fel ca privirea noastr`, sunt pete
albe, mai mici, mai lungi, mai \ntinse,
nenum`rate: banchize! Ce imagini s-ar
fi putut lua de pe un vas! M` aflam pen-
tru prima dat` la ]`rmul unui asemenea
peisaj. {i nu-mi amintesc parc` s` fi citit
undeva scris despre unul similar, evi-
dent c` de la noi.
Nu departe de bustul lui Eminescu,
portul turistic Tomis e \nghe]at (foto 8,
dreapta) iar pe mare merg oameni (foto
9)! Se plimb` pe banchiza groas`,
alearg`. Mul]i i-au testat soliditatea, se
v`d bine urmele, cu motociclete sau
ma[ini. Chiar la limita dintre nisip [i
\ntinderile albe (fotografiile 9, 10) valu-
rile au fost \n]epenite de ger \n ultima
rostogolire [i n-au mai apucat s` scalde,
alungindu-se, plaja.
Hai s` vedem [i cum e la Mamaia.
L`s`m pe stnga bulevardului lacuri \n-
ghe]ate bocn`. Telegondola st` nemi[-
cat` de-a lungul ]`rmului. Ce grozav ar
fi s` \n]eleag` cei din turismul comercial
atrac]ia pe care instala]ia o poate oferi
\n asemenea zile geroase, senine; de la
\n`l]imea ei banchizele care plutesc pe
mare s-ar fi v`zut bine de tot, pn`
departe mult fa]` de ]`rm. Ele se \nde-
seau considerabil spre nordul Litora-
lului (fotografiile 11-13).
Am fost norocos s` prind asemenea
perspective. Nu uit c` milioane de ro-
mni nu \[i pot permite s` ajung` s`
vad` marea. Nu \n]eleg cum alte mili-
oane de romni nu vor s`-[i vad` ]ara.
Ce aflu acas` din Geografia Rom-
niei, Editura Academiei, Bucure[ti,
1983: Mangalia, -25,2 grade Celsius la
25 ianuarie 1942; Agigea, -20 grade la 12
ianuarie 1960.
59
Invita]ie n Carpa]i - nr. 57, aprilie 2006 D Do ob br r o og ge ea a
13 Plaja din Mamaia. |n ultimul plan
vizibil pe imagine este un baraj de sta-
bilobozi. Dar dincolo de el privirea
putea s` sar` de pe o banchiz` pe alta,
pn` la kilometri buni fa]` de ]`rm.
Cu barca
Jean {TEF~NESCU
(Olanda)
|nceput de iulie, 2001. Plec`m din
Herculane, pu]in dup` ora 9, spre {o-
potu Nou (vezi harta 1, extras din Ro-
mania, tourist map, ONT Carpa]i,
1989). Cei 67 km ne iau ceva mai mult
de o or`. La intrarea \n sat g`sim, pe
dreapta, un drumeag care dup` socote-
lile noastre ar ajunge la firul apei. Eroa-
re. Sfr[este \n gr`dina unor gospodari
(care ne \ndrum` spre o potec` ce duce
la Nera [i se ofer` s` parc`m ma[inile
lng` casa lor).
Suntem trei persoane [i un cine,
avem dou` canoe, dintre care una con-
struit` \n vitez`, din placaj de 3 mm.
Mica paji[te de lng` ap` e acoperit` de
lucrurile scoase dintr-un Landrover [i o
Dacie, bagaje care dup` planurile noas-
tre ar fi trebuit s` \ncap` \n ambar-
ca]iuni Dup` o nou` privire pe planul
topografic (vezi [i harta 2, extras` din
cartea lui Marius Terchil`) socotim c`
putem ajunge \ntr-o zi \n Sasca Romn`,
de unde unul dintre noi va lua o ocazie
spre {opotu Nou [i va recupera ma[ina
cu echipamentul de campare.
A[a c` nu lu`m dect ceva mncare,
p`tura lui Scooter (c`]elul), camerele
foto [i video (\ntr-un sac cauciucat) [i o
prelat` pentru caz de ploaie. Toate lega-
te \ntre ele [i apoi de b`rci.
Suntem doi \n prima canoe, iar eu cu
cinele [i cele cteva bagaje urc \n cea de
a doua. Plec`m pe rnd, s` nu ne lovim
60
Invita]ie n Carpa]i - nr. 57, aprilie 2006 M Mu un n] ] i i i i A An ni i n ne ei i [ [ i i L Lo oc cv ve ei i
N
Despre unul dintre cele mai interesante locuri din Banat - Cheile Nerei -
iat` un grupaj la care [i-au adus contribu]ia mai multe persoane.
Jean {tef`nescu poveste[te parcurgerea cheilor cu barca.
Alin Mu[oi relateaz` cum, \n lips` de surse bibliografice,
a "descoperit" locurile.
Adrian Beleanu ofer` DATELE NECESARE PARCURGERII;
Ionu] Nechita ne delecteaz` cu imagini [i ofer` mai multe pe Internet
(http://djonexx.netimage.ro).
Site-ul www.alpinet.org (unde sunt publicate intregral textele lui Alin
Mu[oi [i Adrian Beleanu) nu este nici el zgrcit \n imagini din zon`.
Marius Terchil` a scos recent o carte \n care Cheile Nerei sunt subiect prin-
cipal. Iar {tefan Negrea, unul dintre cei mai remarcabili cercet`tori ai naturii
Romniei, autor al unor c`r]i [i studii despre care nu putem uita, ne
poveste[te am`nunte despre explorarea locurilor.
N
harta 1
unii de al]ii \n locurile \nguste. Aici Nera
e mai lat`, curentul lene[ [i avem timp s`
admir`m peisajul. Plutim \ncet, du[i de
curent, printre maluri \mp`durite. Singu-
ra grij` e s` p`str`m direc]ia.
Din canoe nu reu[im s` recunoa[tem
detaliile de pe hart` [i deci nu prea [tim
unde ne afl`m. |ncerc`m s` ne orient`m
num`rnd pun]ile pe sub care trecem.
Oprim pe o limb` de nisip (foto 5),
cu c]iva zeci de metri \nainte ca s`
intr`m \n chei [i facem \nc` o verificare
la leg`turile bagajelor. De aici vom
p`stra o distan]` mai mare \ntre noi, s`
avem mai mult spa]iu de manevr`. Pere-
]ii de piatr` se apropie, viteza curentu-
lui cre[te. E mai greu de crmit, mai
ales c` \n unele locuri atingem cu padela
de fund. De-a lungul stncilor se v`d
urmele stratificate ale viiturilor [i restu-
rile aduse de puhoaie. C]iva copaci [i
61
Invita]ie n Carpa]i - nr. 57, aprilie 2006 M Mu un n] ] i i i i A An ni i n ne ei i [ [ i i L Lo oc cv ve ei i
harta 2
autor: Mihai Terchil`
stnci r`sar \n mijlocul apei [i ne fac
\naintarea mai dificil`.
Ceva mai departe s-a format un
st`vilar, cu o trecere foarte \ngust`. Am
destul timp s` direc]ionez canoea, dar la
c]iva centimetri sub ap` pnde[te un
bu[tean: canoea se r`stoarn`, intr` mai
mult de jum`tate sub ap` [i r`mne
\n]epenit`. Trebuie s` m` descurc sin-
gur, ceilal]i sunt departe, \nainte. Pun o
coard` la dublu [i, cu greu, reu[esc s`
scot ambarca]iunea.
Apoi urmeaz` recuperarea bagajelor
[i g`sirea cinelui, care s`rise \n ap`
\nainte s` se \ngroa[e gluma. Fac un
control canoei: placajul s-a cam dep`rtat
[i las` un firicel de ap` s` p`trund`. O
mn` de r`[in` culeas` de pe un brad
rezolv` problema. Dup` recuperarea
cinelui dezertor, continui.
Dup` cteva coturi \mi g`sesc ami-
cii, storcndu-[i hainele [i f`cnd poze.
Aflu c` trecuser` peste bu[teanul unde
m-am \mpiedicat dar c` s-au r`sturnat
imediat, prin[i de un vrtej.
Ne mai plimb`m pu]in prin jur [i
apoi din nou la drum, de data asta \m-
preun`, deoarece rul devine mai lat [i
curentul mai lene[. |naint`m ceva mai
62
Invita]ie n Carpa]i - nr. 56, martie 2006 M Mu un n] ] i i i i A An ni i n ne ei i [ [ i i L Lo oc cv ve ei i
3 Locul de pornire, nu departe de
drumul principal.
4 |ncerc`m s` ne
facem o idee
asupra parcursului,
de pe o punte
suspendat`.
Invita]ie n Carpa]i - nr. 56, martie 2006 M Mu un n] ] i i i i A An ni i n ne ei i [ [ i i L Lo oc cv ve ei i
63
6 |nainte de a porni
din nou, facem o
recunoa[tere pe jos a
traseului.
5 Pauz` pe o limb`
de nisip, \nainte de
repezi[uri.
\ncet, apleca]i pu]in din cauza copacilor
care-[i \ntind crengile deasupra apei.
Curnd auzim glasuri [i decidem s`
ne oprim. Am ajuns \n poiana de la can-
tonul Damian, unde sunt cteva corturi.
E trecut de ora 14, suntem uzi, obosi]i
[i hot`rm s` camp`m aici. Cu speran]a
c` nu va fi prea frig la noapte impro-
viz`m un cort din prelat`. Cu mncarea
st`m mai prost, dar g`sim ceva m`cri[ [i
o plant` care seam`n` \ntructva cu cea-
pa verde, dar este mai mic` [i are frun-
ze plate, lungi (cnd o rupi chiar miroa-
se pu]in a ceap`, dar gustul [i mirosul
nu au aceea[i intensitate).
Dup` o noapte cu somn pe furate,
din cauza ]n]arilor, eu plec s` aduc ma-
[ina cu echipamentul de campare iar
ceilal]i r`mn pe loc; vom continua
coborrea pe ru \n ziua urm`toare.
Pornesc devreme pe potec`, spre
Sasca Romn`, unde nu g`sesc autobuz
[i nici ocazie. Deci trebuie s` merg pe
jos. Trec prin vreo dou` sate (Sasca
Montan`, C`rbunari) [i constat cu ui-
mire c` prin cur]ile oamenilor nu se
vede vreun vehicul, singurul obiect ase-
m`n`tor fiind un Moskvici ruinat care
serve[te drept umbrar unui dul`u.
|n sfr[it, ajung \n {opotu Nou [i, o
or` mai trziu, sunt \napoi \n poiana de
la canton care, smb`t` fiind, s-a um-
plut cu turi[ti. Curios, nimeni nu a
venit cu vreo barc`.
Dup` ce ne aranj`m ct de ct con-
fortabil, inspect`m canoea de lemn, cu
gnd s`-i punem ceva silicon \n cr`p`-
tur`. Dar cum unul dintre noi nu prea
mai are chef de plimb`ri nautice, renun-
]`m la repara]ii, urmnd a pleca mai de-
parte doar cu o ambarca]iune. Cinele
va r`mne \n tab`r`.
A doua zi pornim lini[ti]i, avnd doar
c]iva kilometri de str`b`tut p\n` \n
Sasca Romn`. Nera se l`rge[te, totu[i
sunt cteva por]iuni care au curent pu-
ternic [i vrtejuri. Copacii de pe maluri
sunt mult \nclina]i deasupra apei [i tot
aplecndu-ne ca s` ne ferim, reu[im s`
ne r`sturn`m de cteva ori.
Ne oprim pe o limb` de nisip (foto
7), ca s` admir`m pre]ii stnco[i ce se
\ntind pe partea dreapt`. |n afar` de
clipocitul apei [i c]iva greieri nu se
aude nimic. Continu`m [i curnd ajun-
gem \n Sasca Romn`. Tragem la mal [i
g`sim oameni binevoitori, la care l`s`m
canoea p\n` ne vom \ntoarce aici cu
ma[ina.
|n diminea]a urm`toare plec`m cu
to]ii spre {opotu Nou, s` lu`m cealalt`
Invita]ie n Carpa]i - nr. 56, martie 2006 M Mu un n] ] i i i i A An ni i n ne ei i [ [ i i L Lo oc cv ve ei i
64
7 Dup` alt
naufragiu,
recuper`m
ba gajele [i la
drum.
8 Echipa, de la stnga:
Marius Grigorescu, Jean (cu Scooter \n bra]e) [i Ine {tef`nescu.
ma[in`. Urm`m traseul de pe firul apei
[i constat`m c` e diferen]` mare \ntre
Nera privit` de pe mal [i cea v`zut` din
barc`; fiecare au farmec aparte.
Amatorilor de tur` nautic` \n chei le
recomand s` aib` c`[ti de protec]ie, nu
att din cauza posibilelor c`z`turi ci
contra crengilor pe sub care trebuie s`
treci cnd apele sunt crescute.
Amararea b`rcilor trebuie f`cut` cu
coard`, de partea din spate, ca s` se
evite \ntoarcerea [i r`sturnarea atunci
cnd curentul este mai rapid.
Cu stngul \nainte
Alin Mu[oi (Bucure[ti)
Duminic`, 22 iunie 2003. La ora
23,40 plecam din Gara de Nord, cu un
accelerat: Mirela, Lumini]a, eu [i Cristi.
C`utasem peste tot informa]ii des-
pre Cheile Nerei. Nici un prieten nu
[tia nimic, nu am g`sit nici o hart`.
Internetul mi-a oferit totu[i un plan to-
pografic; [i am aflat c` acolo sunt vipere.
Aveam deci nevoie de ser antivi-
perin. Dar de unde? Am sunat pn` [i la
Ministerul S`n`t`]ii. Nu se mai face la
noi \n ]ar`. Sfatul celor de la minister a
fost s` nu mai plec`m \n Cheile Nerei
pentru c` este foarte periculos.
M-am \ntors la Internet [i am dat
c`utare pentru cuvntul vipera. Ne-am
cump`rat ciorapi albi, ne-am schimbat
pantalonii scur]i cu al]ii lungi, ne-am
luat garou [i... am plecat.
La 5,30 am cobort \n Drobeta Tur-
nu Severin. Habar nu aveam cu ce ajun-
gem \n {opotu Nou. B`nuiam c` vom
afla \n Drobeta. Da' de unde? Taxi-
metri[tii ne-au \ndrumat c`tre Or[ova.
6,30, autogara Or[ova. Anul trecut,
tot prin iunie, voiam s` ajungem pe
Nera. Datorit` [efului de la autogar` am
ajuns \n... Semenic. M` rugam s` nu mai
dau de el. La informa]ii, \n autogar`,
lac`t ruginit.
Bat la u[a [efului [i intru. Acela[i
[ef... |i spunem cam pe unde am vrea s`
ajungem [i zice c` are idee. S` a[tept`m
\n autogar`.
Pe la ora 9 \mi pierd r`bdarea [i-i bat
iar la u[`. M` invit` s` iau loc \n sala de
a[tept`ri [i s` m` lini[tesc: \n cel mult
jum`tate de or` o s` plec`m.
10,30, autogara Or[ova. {eful \ncu-
iase biroul [i plecase. |n autogar` intr`
un domn \n vrst`, fost [ofer de auto-
buz, care ne lumineaz` ct de ct. A[-
teapt` cu noi pn` la 11,30, cnd ne
suim \ntr-un autobuz care mergea spre
Re[i]a. Trecem prin Herculane. {oferul,
care primise indica]ii clare de la colegul
pensionar, ne opre[te la ramifica]ia [o-
selei spre drumul de ]ar` c`tre satul
Iablani]a.
Parcurgem cei 5 km pn` \n sat, pe o
c`ldur` de 35 de grade. S`tenii zic c` nu
mai este nici un autobuz spre Bozovici
dar c` la cealalt` ie[ire din sat s` facem
autostop la camioanele ce nu prididesc
s` treac`.
Ora 16, satul Iablani]a. Lini[te.
Nervi. Cald. Trecuser` 4-5 ma[ini. Doar
una oprise. {oferul cerea prea mult. Ho-
t`rm s` plec`m spre Herculane. |n mo-
mentul \n care am pus rucsacii \n spate
s` mergem c`tre gara Iablani]a, a ap`rut
un autobuz pe care scria Bozovici. Am
crezut c` vis`m. Am ajuns \n Bozovici [i
imediat a fost un alt autobuz, spre
{opotu Nou.
Ora 18,30, {opotul Nou. Intrarea \n
Cheile Nerei! Mai mergem o or` \n
direc]ia unde b`nuiam c`-s cheile [i
camp`m pe o paji[te, lng` Nera.
Un ]`ran ne cere bani pentru cam-
pare. Citisem pe Internet impresiile
unui turist prin locurile astea, care luase
b`taie de la ciobani. |i dau ]`ranului
banii. Peste 10 minute s-a \ntors cu doi
litri de lapte, spunnd c` intr` \n pre].
Dormim parc` somn de veci. Suntem
mor]i de... stat prin autog`ri [i sate.
Luni, 23 iunie. |ncepem traseul.
Trecem Nera descul]i, cu bagajele \n
spate [i poposim la Lacul Dracului;
splendid loc. Pn` aici, nimic spectacu-
los. Cnd ne-am hot`rt s` plec`m mai
departe nu am mai g`sit semnul nostru,
banda ro[ie. De fapt se merge pe cruce
albastr`, pn` treci dealul, apoi \ntl-
ne[ti iar`[i banda ro[ie. De unde s` fi
[tiut?
La lac erau ni[te oameni, dar nici ei
nu [tiau. Am pornit deci pe singurul
semn, cruce albastr`, netrecut pe planul
nostru. Este un urcu[ relativ u[or, dar
p`durea e att de deas` \nct poteca e
ca un tunel printre liane [i copaci.
Dup` 4-5 ore, \n care am v`zut doar
p`durea [i Nera, ajungem \n Poiana Alu-
nilor (vezi harta 2), acolo unde \ntlnim
un grup de copii, cu profesorul lor. El ne
sf`tuie[te s` camp`m, pentru c` drumul
devine frumos dar greu.
Stnc`rie. Ne hot`rm s` r`mnem,
mai ales c` vremea d`dea semne de
schimbare. Dar locul ales era plin de
albine.
Plec`m mai departe. Ne vedem de
traseu, un pic mai gr`bi]i pentru c` se
aud deja tunete. Nu-i greu pe stnci [i
este superspectaculos. A[ zice c` de aici
\ncep adev`ratele chei.
Ora 20, cantonul lui Damian. Punem
cortul, ne sp`l`m \n ru. Este o cas` \n-
gr`dit`. Pe la ora 22 s-a auzit o c`ru]`.
Caii au fost dezlega]i [i l`sa]i liberi, s`
pasc`. Am ie[it din cort, dup` oprirea
ploii: poiana era plin` de licurici!
Mar]i, 24 iunie. Ploua. Am f`cut
cafea, cu ap` din Nera. Pe tot parcursul
cheilor sunt doar cteva izvora[e. Pe la
11,30 a ap`rut soarele. La ora 15 am ple-
cat \n aval. Un om de la canton ne-a
spus c` facem o or` pn` la Podul Beu [i
de acolo \nc` 1 ore pn` la p`str`v`rie,
pe Beu[ni]a.
Drumul nu a fost greu, nu s-a prea
urcat. De la Podul Beu este drum fo-
restier. La p`str`v`rie este un loc de
campare superb. Dup` ce ne-am sp`lat
\n Beu[ni]a, am admirat din nou
licuricii.
Miercuri, 25 iunie. Am plecat c`tre
Ochiul Beului [i Cascadele Beu[ni]ei.
Lacul Beu [i cascadele sunt impresion-
ante, ne-au cucerit.
Dup` 3 ore am revenit la p`str`v`rie
[i am plecat spre Podul Beu, Sasca
Romn`. Traseul de la pod spre Sasca
este impresionant. Din nou tunele
s`pate \n stnc` [i belvederi. Se urc`,
dar merit`. Podurile suspendate dau
farmec aparte locurilor.
Ne-am dat seama c` alesesem calea
cea mai bun`, anume de a intra prin
{opotu Nou. Invers, din Sasca, traseul
este mult mai anevoios.
Din Sasca Romn` am mers \n Sasca
Montan`, de unde pleac` un autobuz, la
ora 14. Mai apar [i [oferi care te duc \n
Oravi]a. Iar de acolo g`se[ti pe al]ii, care
te duc \n Re[i]a sau Caransebe[.
Informa]ii certe
Adrian Beleanu
Joi, 29 aprilie 2004. La 4,30 plec din
Sibiu, cu o Dacie, \mpreun` cu Ionel
Bndeanu, Cristina Botea, Corina Iv`-
nic`. Mergem spre Sebe[, Hunedoara,
Densu[, Caransebe[, Re[ita, Oravi]a,
Invita]ie n Carpa]i - nr. 56, martie 2006 M Mu un n] ] i i i i A An ni i n ne ei i [ [ i i L Lo oc cv ve ei i
65
Sasca Montan`. |n Sebe[ ne \ntlnim cu
Ionu] Nechita [i Dan Izvoreanu, veni]i
cu o Dacie, din Cluj. Vin [i Romeo,
Antonio [i Alin Pontos, tot din Cluj, cu
un Fiat. Ajungem \n Sasca Montan` la
18,30. Ne \ntlnim cu Daniel Humel-
nicu, Raluca [i C`t`lin Olteanu, Dana [i
Marius Iloaea, Vali Mirea.
Cheile Nerei sunt grani]` \ntre
Mun]ii Aninei (la nord) [i Mun]ii Loc-
vei (la sud), \ntr-un perimetru cu calca-
re jurasice [i cretacice. Se \ntind pe 28
km lungime.
La ora 19, dup` ce am parcat ma[i-
nile lng` biseric`, pornim cu rucsacii \n
spate spre Sasca Romn` (1 km). Dup`
intrarea \n sat cotim pe prima strad` la
stnga, trecnd pe lng` o pensiune mare.
Ie[im din sat [i, dup` 500 m, pe stnga,
travers`m Nera pe o punte suspendat`.
Continu`m pe o potec` spre dreap-
ta, printr-o livad`, cam 150 m, pn` tra-
vers`m un pria[. Dup` acesta ]inem
drumul de care, orizontal, pe lng` un
cmp pentru cultur` (se face [i o potec`
\n sus, dar nu e bun`). Marcajele band`
ro[ie [i albastr` \ncep s` apar`.
Drumul \ncepe s` urce, dup` 250
metri, printr-o p`durice. Dincolo de ea,
mai sus, drumul se bifurc`, o parte urc`,
alta coboar` spre dreapta. Coborm 100
m [i continu`m pe poteca ce trece prin-
tre ruine de case, acoperite de vegeta-
]ie. Dup` 300 m poteca devine intere-
sant`, este s`pat` \n peretele ce str`juie
Nera (20 m \n`l]ime, foto 10), ca o
brn` sub mngierea vntului local
(co[ava); vom trece mai spre amonte [i
prin mici tunele, de statura unui om
(foto 9).
Dup` 50 minute de la ie[irea din
Sasca Romn`, fermeca]i de unduirea
brnei [i alternan]a tunelelor, ajungem
la Podul Beiului, acolo unde Beul se
vars` \n Nera. Ramifica]ia drumului
forestier ce vine (10 km) din satul Po-
toc: o ramur` urc` 5 km pe Valea Beului,
la p`str`v`ria de sub Ochiul Beu; cea-
lalt` ajunge la cantonul Damian, pe firul
Nerei spre amonte (4 km), punct de
intrare prin chei c`tre Lacul Dracului.
Se poate ajunge cu ma[ina [i la p`str`-
v`rie [i la canton, drumul forestier e
bun, dar am \n]eles de la oameni c` ar fi
cam prost \n satul Potoc, unde se obser-
v` un indicator spre p`strav`rie.
Am continuat spre p`str`v`rie, pe
band` albastr`, vizibil` foarte rar;
camp`m \n zona \ngr`dit`, special ame-
najat`, iar paznicul de acolo ne aprinde
lumina la un stlp din poian`.
Vineri 30 aprilie. La 8 diminea]a soa-
rele \nc`lzea deja minunata poian` [i
corturile. Lu`m micul dejun \n foi[orul
din poian`. |n timpul nop]ii au mai
venit trei prieteni din Trgu Jiu.
Pe o pancart` scrie c` se percepe
50.000 lei tax` pentru acces \n rezerva]ia
natural` Cheile Nerei. Plec`m, la ora 11,
spre Lacul Ochiul Beiului. Trecem prin
curtea p`str`v`riei \n ale c`rei bazine
sunt sute de p`stravi (se pot cump`ra).
Dup` 2 km ajungem la Ochiul Beiului
(foto 13), un ochi cu ap` albastr`, fer-
mec`tor [i ireal (adncime 3,5 m, supra-
fa]` 284 m
2
, 310 m altitudine, volum 313
m
3
, debit din lac 0,3 m
3
).
Ochiul este cantonat \ntr-o dolin` [i
alimentat de un izbuc submers. Apele
sale se spune c` nu \nghea]` niciodat`.
Ele se unesc, pu]in mai jos, cu apele
Prului Beu[ni]a, dnd na[tere Prului
Bei.
Lng` acest mic iezer, cascadele
Beu[ni]ei dau un efect superb p`durii.
Travers`m pode]ul de la Ochiul Beiului
[i urc`m 100 m, pn` ie[im la un fost
drum. Poteca marcat` cu triunghi albas-
tru urc` prin preajma Prului Beu[ni]a,
ale c`rui ape cad peste mici praguri de
tuf calcaros, formnd microcascade
(foto 11).
Invita]ie n Carpa]i - nr. 56, martie 2006 M Mu un n] ] i i i i A An ni i n ne ei i [ [ i i L Lo oc cv ve ei i
66
9 Poteca trece prin tuneluri, \n
apropiere de Lacul Dracului.
foto: Ionu] Nechita (Cluj-Napoca)
Invita]ie n Carpa]i - nr. 56, martie 2006 M Mu un n] ] i i i i A An ni i n ne ei i [ [ i i L Lo oc cv ve ei i
67
11 Mici cascade pe Beu[ni]a.
foto: Ionu] Nechita (Cluj-Napoca)
10 Potec` sigur`, s`pat` \n stnc`, nu departe de Sasca Romn`.
foto: Ionu] Nechita (Cluj-Napoca)
Vor urma cascadele Beu[ni]ei. Apa
depune carbonat de calciu pe crengi, co-
paci c`zu]i [i pietre, formnd tuful cal-
caros, ca un burete. Astfel iau na[tere
baraje cu creste dantelate, albicioase, ce
ad`postesc \n spatele lor gururi (mici
bazine) \n care se acumuleaz` apele
prului.
Trecem printr-o poiana larg` [i dup`
200 m ajungem la Cascada Beu[ni]a
(410 m altitudine, \n`l]ime 15 m, foto
12). Superb`! Apoi ne \ntoarcem.
La 15,30 plec`m spre cantonul Da-
mian. Coborm cei 5 km (band` albas-
tr`) pn` la Podul Beiului [i dup` al]i 4
km (band` ro[ie) ajungem \n poiana din
fa]a cantonului, urmnd \ndeaproape fi-
rul Nerei. La aproximativ 2 km de la
Podul Beiului \nspre canton, din drumul
forestier principal se coboar` pe un
drum pietruit, la dreapta, printr-o po-
ian` larg`, spre canton; exist` [i o s`gea-
t` pe un bolovan \n aceast` ramifica]ie.
Rul e tot timpul paralel cu poteca [i la
canton se ajunge aproximativ pe malul
Nerei.
Poiana avea deja locatari: un grup din
Timi[oara, \n frunte cu Ady Gl`van, ve-
ni]i la c`]`rat. Izvor se g`se[te la 5 minute
de poian`, dup` canton, pe poteca spre
chei, sau la 10 minute \n aval.
Smb`t`, 1 mai, la ora 9,45 plec`m \n
chei. 45 de minute mai trziu, dup` o
trecere pe lan]uri pe deasupra Nerei, pe
un perete unde poteca \ngust` prezint`
ceva riscuri, travers`m rul prin vad, cu
apa pn` la genunchi.
Continu`m pe malul drept al Nerei,
pe poteca ce taie stnca \n brne sau
mici tunele. Dup` 1 ore poteca trece
prin fa]a Pe[terii Frna (interesant`, un
mic labirint). Pe[tera Boilor [i cele dou`
pe[teri ale lui Vt sunt pu]in mai sus, pe
vlcelul din dreapta intr`rii \n Pe[tera
Frna.
Dup` 2 ore ajungem la o punte sus-
pendat` pe cabluri. De[i traseul nostru
nu trece pe ea, nu rezist`m tenta]iei de
a testa o leg`nare la peste 30 m deasu-
pra Nerei. Pe partea opus`, un perete
imens, cu trasee pentru c`]`rare, str`-
juie valea.
Continu`m spre Lacul Dracului,
printr-o poian` \nsorit`, intrnd din nou
\n p`dure dup` 100 m. Pe partea opus`
a rului vedem o gospod`rie. Pe Nera
trec b`rci pneumatice. Dup` 1 km,
poteca urc` accentuat, \n dou` etape,
pn` \ntr-o [a \mp`durit`, unde \ntl-
nim indicatoare: stnga, nord (cruce
albastr`), 15 minute pn` la Lacul
Dracului; dreapta, sud (cruce albastr`),
2 ore pn` \n C`rbunari; \nainte, est
(band` ro[ie), 1 ore pn` \n satul
{opot.
Continu`m urcu[ul \nc` 100 m spre
Lacul Dracului (foto 14) dup` care
coborm accentuat 300 m. Dup` 4 ore
de m`r[`luit lejer, ajungem la ochiul de
ap` provenit din bararea gurii unei
pe[teri (de c`tre aluviunile Nerei) [i
prin pr`bu[irea bol]ii pe[terii. Suprafa]a
lacului este de 700 m
2
, adncimea ma-
xim` de 9,3 m; are culoare mai \nchis`,
de unde [i denumirea.
Pornim \napoi spre tab`r`. |n [aua cu
indicatoare grupul se \mparte (ora 15):
unii revenim pe traseul de ducere (ora
19), iar ceilal]i merg prin C`rbunari,
Sasca Montan`, Sasca Romn` [i ajung
\n tab`r` la 12 noaptea, \nchiznd un
circuit de vreo 32 km.
De neuitat zmbetul b`trnelor care
ne priveau din u[ile c`su]elor scunde
din C`rbunari, primind cu bucurie cu-
vintele de bine]e din partea noastr`; de
asemenea frumuse]ea aspr` a Sasc`i
Romne.
Duminic`, 2 mai. Plec`m la 8,45.
Facem 40 minute pn` la podul Beiului
[i \nc` 40 minute pn` \n Sasca Monta-
n`. Mul]umesc tuturor colegilor de tur`
(18 la num`r) [i \n special lui Daniel
Humelnicu pentru acest parcurs
deosebit.
Linkuri utile:
http://exploratorii.ngo.ro/html/pncn
b_ro.html;
http://www.olteanu.net/poze/index.
php? set=munte/2004/nera;
ht t p: / / www. i bi n. i nf o/ al bum/ ?
20040501_nerei.
Cu Emilian Cristea
{tefan NEGREA (Bucure[ti)
Dup` vreo trei luni i-am propus alpi-
nistului Emilian Cristea - care ntre
timp devenise pentru noi Nea Milic` [i
ni se p`rea c`-l cunoa[tem din totdeau-
na - s` nso]easc` echipa noastr` n Che-
ile Nerei.
- Snt extraordinare, Nea Milic`,
m-am avntat eu. Anul trecut cnd am
nceput studiul cheilor nici noi nu [tiam
mare lucru despre ele. Snt nc` necu-
noscute sub aspect [tiin]ific [i turistic,
de aceea le [i cercet`m. Dar te asigur c`
snt pe ct de lungi - cele mai lungi din
]ar` - pe att de frumoase [i interesante.
Vom face un referat c`tre Comisia Mo-
numentelor Naturii a Academiei pentru
a le declara rezerva]ie natural`, proteja-
t` de lege. Ele ntrunesc s`lb`ticia Che-
ilor Cara[ului, grandoarea Cheilor Bica-
zului [i ging`[ia Cheilor Turzii. Ce zici,
mergi cu noi? mi-am ncheiat pledoaria.
- Merg neap`rat, cum s` scap a[a
ocazie! Merg pentru c` mi oferi]i [ansa
s` v`d cte ceva din Mun]ii Banatului pe
care-i cunosc mai deloc. Nu cred ns` c`
m` vor impresiona ctu[i de pu]in dup`
ce am cunoscut attea chei [i mai ales
dup` Cheile Bicazului.
Zis [i f`cut. Smb`t` 22 septembrie
1962, co[ia p`durarului Nicolae Ursu
din satul Potoc nc`rcat` cu bagajele
expedi]iei [i tras` de un cal roib urca
drumeagul ngust [i pr`fos ce ducea n
chei, la Cantonul Damian. Dincolo de
Dealul S`sc`neasca am cobort n Valea
Chichiregului, apoi n Valea Beiului.
Dup` pod am p`truns n treimea infe-
rioar` a Cheilor Nerei. Din acel moment
Nea Milic` a uitat s` mai sporov`iasc`.
Cristea al nostru cel mult umblat prin
mun]ii ]`rii nu se mai s`tura privind
cnd peretii albi [i maestuo[i ai Fe]ii lui
Dr`gil`, cnd c`ciula sclipitoare a Tur-
nului lui Beg profilat` h`t departe pe
cerul de peruzea.
Ct despre Nera, nu-i venea s` crea-
d`. Vedea un ru mare, nea[teptat de
mare, cu ap` curat` ca lacrima, cu pe[ti
de toate m`rimile misunnd la vedere.
Un ru care curgea meandrat la numai
200 m altitudine printre cr[ii impu-
n`toare, avntate spre cer pn` la 400-
500 metri. Aproape o or` a durat subli-
ma vraj` pentru alpinistul nostru [i nc`
nu admirase dect o p`rticic` din chei,
cea mai domoal` [i mai accesibil`.
La canton, n timp ce aranjam gos-
pod`re[te zestrea expedi]iei de dou`
s`pt`mni, Cristea a pus n func]ie un
primus mic [i n`b`d`ios, plin de deci-
beli. N-am ispr`vit bine treaba cnd
ne-a poftit la o mas` gustoas` ca la
mam` acas`. S` tot ai n echip` un maes-
tru n improviza]ii culinare!
n zori, cnd nu se cr`pase bine de
ziu`, i-am auzit prin u[` vocea acoperit`
de zgomotul "ma[inii infernale", a pri-
musului s`u nedesp`r]it:
- Gata, sus din a[ternut, fierbe
ceaiul!
Am s`rit din culcu[urile calde [i ne-
am echipat la repezeal` ca nu cumva s`
Invita]ie n Carpa]i - nr. 56, martie 2006 M Mu un n] ] i i i i A An ni i n ne ei i [ [ i i L Lo oc cv ve ei i
68
Invita]ie n Carpa]i - nr. 56, martie 2006 M Mu un n] ] i i i i A An ni i n ne ei i [ [ i i L Lo oc cv ve ei i
69
12 Cascada Beu[ni]a.
foto: Ionu] Nechita (Cluj-Napoca)
Invita]ie n Carpa]i - nr. 56, martie 2006 M Mu un n] ] i i i i A An ni i n ne ei i [ [ i i L Lo oc cv ve ei i
70
13 Ochiul Beului.
foto: Ionu] Nechita (Cluj-Napoca)
14 Lacul Dracului.
foto: Ionu] Nechita (Cluj-Napoca)
se r`ceasc` bun`tate de ceai. V`znd c`
ne tot mo[monim [i nu mai venim,
Cristea d`du peste noi.
- Se r`ce[te ceaiul... Dar ce v`d? con-
tinu` el m`surndu-ne din cap pn` n
picioare. E greu s` v` ghiceasc` cineva la
prima arunc`tur` de ochi: dup` salopete
s-ar zice c` snte]i muncitori; dup` ciz-
mele lungi de cauciuc, pescari; dup`
c`[ti [i l`mpile de carbid, mineri; dup`
piole]i, alpini[ti; dup` aparatele foto [i
carnete, turi[ti. Abia cnd scoate]i din
t`[ti instrumentele de cartat sau de
adunat goange de pe[ter` v` da]i pe fa]`
arama de cercet`tori.
- De, ce s`-i faci, i-am r`spuns. Nu
s-a creat nc` un costum anume pentru
speologi, a[a c` improviz`m [i noi. Ne
echip`m cu ce avem [i credem c` e mai
potrivit pentru cercetarea lumii ntu-
nericului.
Au urmat zile pline de eforturi, dar
nenchipuit de rodnice [i frumoase. mi
amintesc, de pild`, de asaltul Pe[terii
Dubova, cea mai mare [i dificil` din
Cheile Nerei, avnd intr`rile suspen-
date la 20 metri ntr-un perete surplom-
bat, mascat de coroanele copacilor.
Eu f`ceam pe c`l`uza pentru c` ntr-
o alt` deplasare, ocolind surplomba pe-
retelui prin stnga, reu[isem s` m` ca]`r
pn` la pe[ter` [i s` explorez o parte din
galerii. M` nso]ise un tn`r la fel de
ageamiu n ale alpinismului ca [i mine.
Dar iat` c`, pe la jum`tatea urcu[ului,
Cristea, cu ochi de expert, a considerat
varianta mea nepotrivit` [i a ales alta,
mai scurt`. F`cndu-se cap de coard`
s-a legat de colegii mei. Cnd mi-a venit
rndul, m-am opus.
- Nea Cristea, scute[te-m`, te rog.
N-am nevoie de frnghie. M` voi c`]`ra
nelegat pe lng` voi, folosindu-m` de
piolet. M-am descurcat f`r` asigurare de
coard` n situa]ii mult mai dificile [i
n-am p`]it nimic.
- Nu te contrazic, dar acum e[ti cu
mine [i snt dator s`-]i atrag aten]ia c`-
]i asumi un mare risc. Alpinism nseam-
n` a urca mun]ii, a te c`]`ra pe pere]i n
siguran]` deplin`, eliminnd orice risc
cu ajutorul capului [i tehnicii alpinisti-
ce, nu a te descurca la voia ntmpl`rii.
- Totu[i nu m` lega, m-am nc`-
p`]nat eu. De data aceasta urcu[ul mi
pare prea simplu.
- Po]i face cum dore[ti alt`dat`, dar
nu acum cnd fac parte din echipa voas-
tr`. Dac` neaten]ia ]i joac` vreo fest` [i
te accidentezi? Cum mi-o voi putea ier-
ta? Cum m` voi mai putea uita n ochii
oamenilor, a colegilor de breasl` care m`
vor arat` cu degetul: "Uite-l pe Cristea
care, fiind cap de coard`, a l`sat un coe-
chipier nelegat [i s-a accidentat: cine
mai poate crede c` e un bun antrenor?"
A[a c`, nene, nu m` sup`ra [i las`-m`
s`-]i petrec coarda peste mijloc.
{i l-am l`sat pentru c` am n]eles, n
sfr[it, c` alpinismul nu e o joac` inven-
tat` pentru cucerirea inutilului ci un
sport cu reguli precise pe care, dac` le
respec]i po]i gusta f`r` risc din frumu-
se]ile n`l]imilor, iar dac` nu, te poate
costa via]a.
A durat multe zile cercetarea Pe[-
terii Dubova. Am urcat [i cobort n
coard` de nenum`rate ori, f`r` s` mai
crcnesc. Cristea ne-a fost de un nepre-
]uit ajutor n explorarea [i cartarea
ntortochiatului sistem de galerii, unele
de necucerit f`r` tehnic` alpinistic`.
Nea Milic` scotocea toate cotloanele
[i hornurile din tavan, toate fundurile
de galerie care nu se nchideau complet.
Ca s` se conving` c` snt ntr-adev`r
inaccesibile se nver[una cu ciocanul
asupra lor ncercnd s` sparg` roca dur`
[i s` se strecoare dincolo.
n una din zile l-am luat pe Cristea
s` fotografiem aspecte caracteristice
pe[terii folosind expunere lung` [i fl`-
c`rile a trei l`mpi de carbid. La nceput
era sceptic, dar cnd [i-a dat seama de
avantajul regiei de lumini asupra ilumi-
n`rii uniforme a bli]ului, a nceput s`
vin` cu o mul]ime de idei pentru ampla-
sarea l`mpilor.
Trziu, dup` ce una din l`mpi s-a
rostogolit [i s-a stricat, Nea Cristea
mi-a propus for]area unei galerii suspen-
date, descoperit` de el. Pitonnd [i tre-
cnd o coard` prin carabiniere am ajuns
cu bine la destina]ie. Aproape trei cea-
suri ne-au trebuit pentru explorarea
acestei galerii care traversa sistemul
ascendent [i urca n pant` puternic`,
ngustndu-se.
Fiecare mi[care trebuia calculat`, iar
pentru a carta cu sfoara [i busola c]iva
metri era nevoie de zeci de minute. Dar
nu ne-am l`sat. Am lucrat a[a cu burta
pe crusta de calcit rece [i zgrun]uros, n
fumul l`mpilor, pn` am ispr`vit.
Ie[ind din pe[ter` am cobort pere-
tele drept n jos la lumina chioar` a l`m-
pilor sub un cer de smoal` spuzit de
stele. Nu vedeam mare lucru, dar fiind
n coard` cu Nea Milic` m` sim]eam n
siguran]`.
Am trecut rul prin vad, ne-am sp`lat
cu apa lui rece de fumegam sub lumina
lunii care tocmai r`s`rise [i poleia valea,
apoi ne-am dus la canton. Aici, ca de
obicei, am f`cut un ultim efort notnd
totul n fi[a pe[terii, n timp ce Cristea
preg`tea l`mpile de carbid [i tot ce mai
trebuia pentru a doua zi. {i, tot ca de
obicei, Cristea s-a culcat ultimul pentru
ca a doua zi s` se scoale primul veghind
s` nu lipseasc` nimic, s` nu uit`m ceva
acas`.
Zilele care au urmat le-am petrecut
b`tnd cheile de la un cap`t la cel`lalt n
tov`r`[ia lui Nea Milic` - din ce n ce mai
ndr`gostit de ele - pentru a completa
harta cu ct mai multe toponime [i
fenomene carstice [i a prinde pe pelicul`
ct mai multe imagini caracteristice.
Fotografiatul ne lu` cel mai mult
timp. Eu alegeam punctul de sta]ie cu
grij`, instalam trepiedul, m`suram de
mai multe ori distan]a, timpul de expu-
nere [i deschiderea diafragmei, fiind de
principiul "ct mai pu]ine cli[ee dar ct
mai reu[ite".
Dimpotriv`, Nea Cristea aranja iute
aparatul, l punea la ochi [i ]ac, avnd,
pe atunci, principiul "ct mai multe
imagini, din ct mai multe sta]ii, cu
parametrii ct mai diferi]i". Era
mul]umit dac`, dintr-o excursie se ale-
gea doar cu cteva cli[ee bune. Absorbit
de fotografiere uita mereu cte ceva n
urm`: ba bereta, ba exponometrul, ba
ochelarii.
Totu[i trebuie s` recunosc c` dato-
rit` neastmp`rului s`u, a darului de a
anima lucrurile, de a vedea n stnci, n
cioate sau n profilul norilor tot felul de
chipuri omene[ti sau de animale, a reu-
[it s` descopere un sfinx de piatr`.
C`utnd un unghi de poz` dincolo
de Foeroaga Mare i-a ap`rut deasupra
potecii t`iate n stnc` un chip omenesc
n profil, cu nas coroiat [i zmbet viclean
pe buzele ntredeschise. A fost pentru
prima [i ultima oar` cnd Nea Cristea
mi-a cerut s`-l fotografiez. L-am imorta-
lizat n picioare lng` Sfinxul Nerei, abia
descoperit. P`strez [i ast`zi fotografia
acas`, n vitrin`.
Spre sear`, osteni]i de atta umblet
c`utam s` ne prind` amurgul la canto-
nul Damian sau la unul din cele dou` s`-
la[e din chei: al lui Vogiun sau al lui
Trifu, singurele care ne puteau ad`posti
noaptea. Eram ntmpina]i de gazde
bucuroase de musafiri. Mai nti ne
osp`tam sub nucul sau prunul din fa]a
casei cu lapte proasp`t, ca[ [i colea[`
(m`m`ligu]`) fierbinte, cu miere de
albine [i nuci puse pe m`su]` de lemn,
Invita]ie n Carpa]i - nr. 56, martie 2006 M Mu un n] ] i i i i A An ni i n ne ei i [ [ i i L Lo oc cv ve ei i
71
joas` [i rotund`, al`turi de linguri cu
ncrust`turi.
Apoi, la ndemnul lui Nea Cristea,
gazda dep`na pove[ti despre Lacul Dra-
cului care ar fi un "ochi de mare f`r`
fund", despre Pe[tera Porcului sau des-
pre comorile turce[ti [i haiduce[ti as-
cunse n peretele Turnului Mare al Be-
gului, str`jerul cheilor, acea piramid` de
calcar cu vrful aureolat de cea]a legen-
delor romantice. Iar cnd luna se n`l]a
bini[or pe cer [i venea vremea odihnei
mult rvnite, ne suiam n podul [urei s`
ne facem culcu[ n fnul plin nc` de
miresmele florilor din poian`.
A[a a tr`it Cristea aproape dou` s`p-
t`mni al`turi de noi f`r` grija zilei de
mine, n culmea fericirii [i admira]iei.
- De[i am hoin`rit at]ia ani prin
mun]ii no[tri, excursia din Cheile Nerei
r`mne cea mai frumoas` din cte am
f`cut pn` acum, ne-a m`rturisit la ple-
care. M` despart de Nera ca de o fiin]`
drag`, dar m` mngi la gndul c` voi
reveni la anul cu Hedda. Neap`rat voi
reveni! Vreau s` retr`iesc prin ochii ei
bucuriile mele de acum. Cine [i-ar fi
nchipuit c` poate fi att de s`lbatic` [i
m`rea]` natura n acest col]isor de ]ar`?
Nici n-ai b`nui c`, venind cu rul lene[
din depresiunea Alm`jului vei parcurge
vreo 20 km printre pere]i nal]i [i gola[i,
alternnd cu curm`turi mbr`cate de p`-
duri neatinse de secure, c` te vei po-
meni n decor montan la numai 200 m
altitudine.
Cristea avea dreptate. Nu n`l]imile,
care ating cel mult 600-700 m altitu-
dine, snt caracteristice Cheilor Nerei,
ci s`lb`ticia peisajului. Faptul c` lip-
se[te o [osea care s` str`bat` cheile, c`
pot fi parcurse numai cu piciorul pe o
potec` d`ltuit` n stnc` - [i ea ntre-
rupt` pe alocuri, for]ndu-te s` treci
prin vad, c` mereu ochii se odihnesc pe
albea]a sclipitoare a cr[iilor cu creasta
zim]uit`, toate acestea fac s` te nchipui
ntr-o lume de basm.
Ajungnd acas`, la Bucure[ti, i-am
sugerat s` scrie ceva despre Nera [i s`
dea materialul la un ziar. De data asta a
promis [i s-a ]inut de cuvnt.
n num`rul din 13 iulie 1963 ap`rea
n Sportul Popular un articol despre
Cheile Nerei, ilustrat de o fotografie
f`cut` n ziua aceea memorabil`. Dup`
p`rerea sa Nera a format poate "cele mai
frumoase [i mai s`lbatice chei din ]ara
noastr`", chei care snt o "adev`rat` co-
moar` de frumuse]i turistice".
{i, pentru a convinge pe amatorii de
drume]ie, el enumer` o parte din "bucu-
riile [i surprizele" unei excursii prin chei:
"cr[iile (pere]i) ce m`rginesc valea, mul-
]imea de conveiuri ce se ncol`cesc parc`
n jurul pere]ilor, Lacul Dracului ascuns
cu grij` n dolina ce precede uria[a
intrare a pe[terii cu acela[i nume, pris-
pele [i tunelurile miniaturale s`pate de
oameni n pere]ii de stnc` pentru a per-
mite naintarea de-a lungul v`ii, mul]i-
mea de pe[ti ce populeaz` apele, vege-
ta]ia, pe[terile, vadurile adnci cu ape
limpezi [i lini[tite etc."
Dorin]a lui Cristea de a revedea
Nera avea s` se mplineasc` exact peste
un an, n septembrie 1963, cnd l-am
invitat la o hoin`real` prin chei mpre-
un` cu Hedda, cu so]ia mea [i cu
geograful Vasile Sencu.
Unele secven]e mi s-au ntip`rit
bine n memorie. De pild` Lacul Dra-
cului [i pe Nea Milic` plutind ntr-o
barc` galben` pe luciul negru-violaceu
n care soarele [i-a muiat tem`tor cteva
raze anemice. Decorul fantastic al
Conveiului Lung la lumina focului de
tab`r` aprins n toiul nop]ii. M`re]ia
cheilor n furtun` - acei nori plumburii,
lumina]i straniu [i difuz deasupra Tur-
nului lui Beg, care au cuprins n amonte
toat` zarea [i a nceput s` toarne din ei
n rafale desfundnd poteca, stingndu-
ne l`mpile [i f`cndu-ne s` r`t`cim n
ne[tire pn` la miezul nop]ii, cnd ne-a
ap`rut n cale o fereastr` luminat` de un
felinar. Masa de lemn de la s`la[ul lui
Mo[ Vogiun nc`rcat` cu urd`, dovleac
copt la ]est, nuci [i ]uic`, urmat` de o
odihn` n podul cu fn, luminat prin cr`-
p`turi de argintul viu al lunii. {i o ul-
tim` secven]`: Hedda impresionat` de
refuzul lui Mo[ Vogiun de a primi ceva
pentru g`zduire.
- Cum s` v` iau bani cnd pe mine nu
m-a costat nimic cele ntinse pe mas`?
Eu v-am g`zduit cu drag` inim`, v-am
cinstit ca pe ni[te oaspe]i, a ncheiat el
mhnit.
Anii s-au scurs pe nesim]ite.
Expedi]iile n Mun]ii Banatului au con-
tinuat, dar Nea Milic` n-a mai mers cu
noi. n ultima vreme venea tot mai des
la Institutul de Speologie.
Ne aminteam cu drag de etapa
b`n`]ean` [i pl`nuiam s` mergem iar`[i
mpreun`, ns`, din diferite motive,
proiectul se amna mereu. {i a[a, fiind
nc` n via]`, Nea Cristea "b`n`]eanul"
devenise o amintire. Cnd am realizat
acest lucru am sim]it nevoia l`untric`
de a-i lega numele de principalele des-
coperiri f`cute de el n pe[terile cerce-
tate mpreun`. A[a s-a f`cut c` n trei
pe[teri b`n`]ene - Cetate II, Popov`] [i
Dubova - exist` galerii care se numesc
"Emilian Cristea".
(text preluat din Buletinul Clubului
de speologie "Emil Racovi]`" Bucure[ti,
supliment 1982; prelucrat informatic
cu ajutorul lui Gabi Ro[ioru,
Ic` Giurgiu, Dan P`trniche)
GPS
C`t`lin Olteanu
(www.alpinet.org)
Iat` linkurile de unde pute]i benefi-
cia de datele culese pn` \n acest
moment:
http://alpinet.org/main/poteci/gps_ro_t
_informatii-gps_zonaid_2.html;
http://alpinet.org/main/poteci/trackpro-
file_ro_ id_2.html.
Bibliografie
Marcian Bleabu, Vasile Decu, {tefan
Negrea, Cornel Ple[a, Ioan Povar`, Iosif
Viehmann - Pe[teri din Romania -
Editura [tiin]ific` [i enciclopedic`,
Bucure[ti, 1976
Laz`r Boto[`neanu, {tefan Negrea -
Drume]ind prin Mun]ii Banatului -
Editura C.N.E.F.S., Bucure[ti, 1968
Laz`r Boto[`neanu, {tefan Negrea -
Drume]ind prin Mun]ii Banatului -
edi]ia a II-a, Editura Sport-Turism,
Bucure[ti, 1976
Ulise Galu, Cornel Chioran - Cheile
Nerei - revista Mun]ii Carpa]i, nr. 9,
1998, pagina 39
Cristian Lascu, {erban Srbu -
Pe[teri scufundate - Editura Academiei,
Bucure[ti, 1987
{tefan Negrea, Alexandrina Negrea -
Din Defileul Dun`rii \n Cheile Nerei -
Editura Timpul, Re[i]a, 1996
Traian Orghidan, {tefan Negrea,
Gheorghe Racovi]`, Cristian Lascu -
Pe[teri din Romania - Editura Sport-
Turism, Bucure[ti, 1984
Marius Terchil` - Cheile Nerei [i alte
poteci tainice - Editura Waldpress,
Timi[oara, 2006 (telefon 0256.422.247,
terchila@mail.dnttm.ro)
Invita]ie n Carpa]i - nr. 56, martie 2006 M Mu un n] ] i i i i A An ni i n ne ei i [ [ i i L Lo oc cv ve ei i
72
Sunt dou` feluri de trimiteri
spre numerele revistei:
de exemplu, IIC 1998-02
\nseamn` anul 1998, num`rul pe
februarie;
iar, pentru seria nou`, de
exemplu IIC 55/ 71 \nseamn`
num`rul 55, pagina 71.
Alpinism IIC 1998-02, IIC 1998-09,
IIC 1999-07, IIC 1999-09, IIC 2000-01,
IIC 2000-04, IIC 2000-06, IIC 2000-07,
IIC 2000-10, IIC 2000-11, IIC 2001-01,
IIC 2001-02, IIC 2001-04, IIC 2001-05,
IIC 2001-10, IIC 2001-11
Aninei IIC 57/ 60
Baiului IIC 55/ 71
Bihor IIC 2001-04
Bucegi IIC 1997-02, IIC 1997-03,
IIC 1998-04, IIC 1998-12, IIC 1999-09,
IIC 2000-04, IIC 2000-07, IIC 2000-10,
IIC 2000-11, IIC 2001-01, IIC 2001-02,
IIC 2001-04, IIC 2001-11, IIC 2001-12
Buila IIC 2000-04, IIC 56/ 49, 53
Bulgaria IIC 2001-11
C`p`]nii IIC 55/ 62
Ceahl`u IIC 1999-12
Cernei IIC 2001-11
cet`]i IIC 53/ 17
Ciuca[ IIC 1998-11
Cozia IIC 56/ 39
Depresiunea Alma[ IIC 51/ 37, IIC
52/ 59
Dobrogea IIC 52/ 57, IIC 55/ 3, IIC
57/ 53
echipament IIC 2001-08, IIC 56/ 32
escalad` IIC 2001-01, IIC 2001-06,
IIC 2001-09, IIC 2001-11, IIC 52/ 50
F`g`ra[ului IIC 1997-01, IIC 1998-
03, IIC 1998-05, IIC 1999-01, IIC 1999-
03, IIC 2000-02, IIC 2000-03, IIC 2000-
08, IIC 2000-09, IIC 2001-04, IIC 2001-
06, IIC 2001-08, IIC 2001-10, IIC 54/ 1,
55, IIC 56/ 55, IIC 57/ 3
faun` IIC 51/ 26, IIC 52/ 11,19, 46,
IIC 53/ 45, IIC 55/ 6, 11, 37, 47, IIC 56/
22, 30, 34, 36
flor`, vegeta]ie IIC 51/ 26, IIC 52/
21, 29, 32, 37, 39, 40, 42, 43, 45, 46, IIC
53/ 9, 11, 16, 22, 44, 45, 46, IIC 54/ 14,
16, 44, IIC 55/ 7, 8, 9, 34, 50, 64, 70, IIC
56/ 17, 18, 25, 37, 41, 50, IIC 57/ 49
Gil`u IIC 2000-06, IIC 2000-07
Guti IIC 54/ 1, 41
Iezer-P`pu[a IIC 2000-08, IIC 51/
31
Igni[ IIC 57/ 10, 14
istoria Alpinet IIC 2001-10, IIC 52/
3, IIC 53/ 44
Latori]ei IIC 52/ 65, IIC 53/ 24
L`pu[ IIC 54/ 3, 18
Leaota IIC 1998-04, IIC 51/ 34
Locvei IIC 57/ 60
Lotrului IIC 57/ 42
Maramure[ului IIC 2000-11, IIC
55/ 29
Maramure[ul istoric IIC 54/ 28, 46
M`cin IIC 2000-11, IIC 52/ 4, 50
m`n`stirile Neam]ului IIC 56/ 5
Muntele Mare IIC 2000-06, IIC
2000-07
Nepal IIC 2000-03s
Obcina Mare IIC 54/ 50
Pakistan IIC 2001-04
parapant` IIC 57/ 18
Parng IIC 1999-04, IIC 1999-05,
Invita]ie n Carpa]i - nr. 56, martie 2006 A Al l p pi i n ne et t
73
www.muntiicarpati.org
ghi d mont an l a zi ;
hr i n premi er; fot ografi i de neui t at
vi zi t a i
www.salvamont.org
t ure mai si gure;
acci dent e evi t at e
www.cluburimontane.org
part eneri de drume] i e; chi ar l ng` t i ne
prima serie, anii 1997-2001, numerele 1-50
seria nou`, \ncepnd din anul 2005, numerele 51-57
r r
IIC 2001-08
P`durea Craiului IIC 2001-04
Piatra Craiului IIC 1998-06, IIC
1998-08, IIC 1998-09, IIC 1999-07, IIC
2000-10, IIC 2001-02, IIC 2001-05, IIC
2001-11, IIC 51/ 28, IIC 57/ 29, 35
Podi[ul Some[an IIC 53/ 17
Poiana Rusc` IIC 1998-09
Retezat IIC 1998-01, IIC 1998-02,
IIC 1998-07, IIC 1999-02, IIC 2000-01,
IIC 2001-09
Rodnei IIC 1999-06, IIC 1999-08,
IIC 2000-05
schi IIC 55/ 71, IIC 56/ 29
speologie IIC 1998-09, IIC 51/ 3,
IIC 52/ 57, IIC 55/ 3, IIC 57/ 29
Stni[oara IIC 56/ 5
S.U.A. IIC 1997-04, IIC 1998-12s,
IIC 55/ 74
Subcarpa]ii Buz`ului IIC 51/ 19
Subcarpa]ii Vrancei IIC 51/ 3
{ureanu IIC 54/ 53
Trasc`u IIC 2001-05
}ara Brsei IIC 56/ 34
}ible[ IIC 53/ 3, IIC 57/ 18
Vl`deasa IIC 1999-11
vulcani noroio[i IIC 51/ 19
Ic` Giurgiu
Invita]ie n Carpa]i - nr. 56, martie 2006 A Al l p pi i n ne et t
74
Toat e
numerel e
revi st ei
se pot pri nt a
pent ru a fi
l uat e l a drum.
La intrarea din
aval \n Canionul
{apte Sc`ri
(Masivul Piatra
Mare).
foto: Ionu] Ganea