Sunteți pe pagina 1din 7

209

17.AutoCAD şi alte aplicaţii din mediul


Windows
17.1.Utilitatea documentelor compuse
Noţiunea de document soft desemnează un fişier creat de utilizator
într-o aplicaţie soft de execuţie, fişier care conţine date specifice
utilizatorului, elaborate prin aplicaţia respectivă într-un format adaptat
aplicaţiei utilizate.
Numeroase documente tehnice, economice, de afaceri, publicitare,
de informare, didactice includ informaţii de diferite tipuri, generate în
diferite aplicaţii soft. Mediul Windows facilitează crearea documentelor
complexe prin caracteristica OLE, adică “Object Linked and
Embedded”. Sub această formă, obiectele elaborate în diferite
pachete soft pot constitui împreună un singur document, dar pot fi
editate fiecare prin aplicaţia din care au provenit.
Un document Word, Excel, Power Point, CorelDraw, etc., poate să
includă desene AutoCAD, iar un desen AutoCAD poate să conţină
documente create în Word, foi de date create în Excel, slide-uri din
Power Point, imagini create cu editoare dedicate, sunete, multimedia,
etc. (fig. 17.1).
La plotarea desenului, obiectele create în alte aplicaţii Windows şi
incluse în desenul AutoCAD sunt plotate numai dacă configuraţia
curentă de plotare utilizează “Windows System Printer”.
Obiectele incluse în desenele AutoCAD prin relaţia “link” (legare)
se comportă similar cu referinţele externe. Ele rămân ca fişiere
independente, la locaţia lor iniţială, care se memorează în desen, iar
instanţierea lor în desen se actualizează de fiecare dată când se
modifică obiectul original. Relaţia “link” este utilă pentru menţinerea
mereu în actualitate a informaţiilor variabile în timp, ca şi pentru
refolosirea aceleiaşi informaţii în mai multe desene diferite.
Dimensiunea fişierului-desen nu creşte semnificativ prin includerea
17.AutoCAD şi alte aplicaţii din mediul Windows
210
unui obiect “linked”. Relaţia are dezavantajul că impune păstrarea
fişierului din relaţie la locaţia iniţială.
Obiectele incluse în desenele AutoCAD prin relaţia “embed”
(fixare) se copiază ca şi componente interne ale desenului, se salvează
cu acesta, iar instanţierea lor în desen nu se actualizează la
modificarea originalului. Copia internă nu mai păstrează nici o legătură
cu originalul din care a provenit. Un obiect “embedded” poate fi editat
însă cu aplicaţia soft care l-a creat. Relaţia “embed” este utilă
deoarece nu necesită imobilizarea originalului la o anumită locaţie pe
suport hard, dar prezintă inconvenientele nemenţinerii în actualitate şi
creşterii considerabile a dimensiunii fişierului-desen.

Figura 17.1 Exemplu de fişier-desen AutoCAD incluzând obiecte


create cu alte aplicaţii Windows: foi de date Excel, grafic Excel,
fişier audio

Lia DOLGA AutoCAD 2000 în douăzeci de paşi


211
17.2.AutoCAD ca sursă de informaţii pentru
alte aplicaţii Windows. Comenzile
COPYLINK,COPYCLIP, CUTCLIP
AutoCAD este un bun furnizor de informaţie pentru alte aplicaţii. Un
desen AutoCAD poate deveni un document server pentru documente
complexe, create în alte aplicaţii din mediul Windows. Desenele
AutoCAD în ansamblu, sau părţi din acestea pot constitui obiecte
legate sau fixate în alte tipuri de documente Windows. Exportul
informaţiilor din AutoCAD este facilitat prin câteva comenzi adecvate,
COPYLINK, COPYCLIP, CUTCLIP.
Comanda COPYLINK copiază vederea curentă a desenului în
Clipboard, spre a fi folosită ca element OLE în alte aplicaţii. Dacă zona
grafică este ocupată de un singur viewport, acesta face obiectul
copierii. Dacă există mai multe viewport-uri, se ia în considerare doar
cel curent.
Comanda COPYCLIP copiază obiectele desemnate în Clipboard,
dacă în acel moment cursorul-ecran se află deasupra zonei grafice,
respectiv linii din fereastra de text, dacă cursorul se află deasupra
acesteia.
Comanda CUTCLIP operează similar cu COPYCLIP, dar elimină din
desen obiectele selectate.
Comenzile COPYLINK, COPYCLIP, CUTCLIP sunt accesibile prin
tastare sau din meniul pull-down “Edit”.

17.3.AutoCAD ca şi client deservit faţă de alte


aplicaţii Windows. Comenzile INSERTOBJ,
OLELINKS, PASTECLIP, PASTESPEC
AutoCAD poate avea rolul de client deservit în raport cu alte
aplicaţii Windows, preluând de la acestea informaţii sub forma de
obiecte OLE. Desenul AutoCAD devine astfel un document complex.
Fişiere multimedia cu animaţii şi explicaţii despre desen, emblema
firmei, tabele de date, grafice, texte de tip document, pot constitui
elemente preluate din aplicaţiile sursă spre a completa desenul
AutoCAD cu detalii utile.
Comanda INSERTOBJ realizează importul de obiecte OLE, fie prin
relaţia “link”, fie prin relaţia “embed”. Comanda activează caseta de

17.AutoCAD şi alte aplicaţii din mediul Windows


212
dialog “Insert Object”, pentru exprimarea opţiunilor privind tipul şi
provenienţa obiectului vizat (fig. 17.2).

Figura 17.2 Caseta de dialog “Insert Object” destinată


importului de obiecte OLE
După furnizarea informaţiilor necesare în faza descrisă, programul
deschide o nouă casetă de dialog, “OLE Properties” (fig. 17.3), prin
care se enunţă caracteristicile dimensionale şi calitatea plotării
obiectului legat/fixat.

Lia DOLGA AutoCAD 2000 în douăzeci de paşi


213
Figura 17.3 Caseta de dialog “OLE Properties”
Comanda OLELINKS operează asupra legăturilor existente în desen
ca urmare a includerii unor obiecte OLE prin relaţia “link”. Legătura
poate fi actualizată, modificată, anulată. Comanda este disponibilă
numai dacă în desen există cel puţin un obiect legat. OLELINKS
activează o casetă de dialog (fig. 17.4), prin care se specifică legătura,
tipul şi locaţia prezentă a obiectului legat, precum şi operaţia efectuată
asupra legăturii.

Figura 17.4 Caseta de dialog “Links”, utilizată în


managementul legăturilor definite în desen
Comanda PASTECLIP inserează în desenul curent conţinutul
Clipboard-ului. Rolul comenzii este acelaşi ca şi în alte aplicaţii
Windows. Dacă în Clipboard este stocat un obiect OLE, AutoCAD
deschide caseta de dialog “OLE Properties”, pentru specificarea
proprietăţilor acestuia. Dacă este vorba despre un obiect grafic
AutoCAD, Clipboard-ul nu alterează natura sa.
Comanda PASTESPEC are rol similar cu PASTECLIP, dar solicită
prin caseta “Paste Special” (fig. 17.5) informaţii detaliate privind
formatul informaţiei inserate în desen.

17.AutoCAD şi alte aplicaţii din mediul Windows


214

Figura 17.5 Caseta de dialog “Paste Special”


Comenzile descrise în acest subcapitol sunt accesibile prin tastare
sau din meniul pull-down “Edit”.

17.4.Comportări specifice ale obiectelor OLE


din desenele AutoCAD
Operaţiile clasice din Windows privind mutarea sau copierea
obiectelor prin dragging cu mouse-ul (tragere dinamică pe ecran),
dintr-o fereastră de aplicaţii în alta, sunt valabile şi în AutoCAD.
Obiectele incluse în desen prin dragging sunt totdeauna fixate,
conform relaţiei “embed”.
Comenzile de editare specifice mediului AutoCAD nu sunt aplicabile
pe obiectele OLE incluse în desen. Nu pot fi oglindite, multiplicate,
rotite astfel de obiecte prin comenzi precum MIRROR, ARRAY,
ROTATE. Editarea dimensiunilor acestora se realizează cu ajutorul
casetei “OLE Properties”.
Comanda clasică UNDO din AutoCAD nu are efect asupra
modificărilor operate pe obiectele OLE. În acest scop se poate folosi
opţiunea Undo din meniul asociat butonului drept al mouse-ului.
Modurile Osnap nu sunt aplicabile pe obiectele OLE din desenele
AutoCAD.

Lia DOLGA AutoCAD 2000 în douăzeci de paşi


215
Obiectele OLE din AutoCAD nu sunt selectabile prin procedurile
clasice. Selectarea unui astfel de obiect se realizează prin clic cu
mouse-ul deasupra acestuia.
Pentru a schimba layer-ul în care a fost creat un obiect OLE, sunt
necesare următoarele operaţii:
• selectarea obiectului prin clic pe el,
• CUTCLIP,
• modificarea layer-ului curent în cel dorit,
• PASTECLIP.

17.AutoCAD şi alte aplicaţii din mediul Windows