Sunteți pe pagina 1din 3

www.matematicon.

ro
www.matematicon.ro
Lectia 12AL0302LT


Teorema impartirii cu rest a polinoamelor.
Impartirea cu X-a. Schema lui Horner.


Fie (K, +, ) un corp cu 0 elementul nul si 1 elementul unitate.
Teorema: Oricare ar fi f, gK[X], g 0 exista si sunt unice doua polinoame c si rK[X],
astfel incat f = gc +r si grad r < grad g.

Pentru a determina cele doua polinoame putem folosi metoda coeficientilor nedeterminati .
Stim ca grad c = grad f grad g si ca doua polinoame sunt egale daca au acelasi grad si
coeficientii corespunzatori sunt egali.

Exemplu:
Sa se afle catul si restul impartirii polinomului f = 3X
4
+5X
3
-6X
2
-7X +2 la g = X
2
+4X +5.

Solutie:
grad f = 4, grad g = 2grad c = 4 -2 = 2 si grad r < 2.
Atunci c = a X
2
+bX +c si r = mX +n.
f = gc +r 3X
4
+5X
3
-6X
2
-7X +2=( X
2
+4X +5)( a X
2
+bX +c)+ mX +n = aX
4
+bX
3
+c X
2
+
+ 4aX
3
+ 4b X
2
+4cX +5a X
2
+5bX +5c +mX +n = aX
4
+(b + 4a)X
3
+(c + 4b + 5a) X
2
+ (4c +
+5b +m)X + (5c +n)

= +
= + +
= + +
= +
=
2 n c 5
7 m b 5 c 4
6 a 5 b 4 c
5 a 4 b
3 a

=
=
=
=
=
c 5 2 n
c 4 b 5 7 m
6 15 b 4 c
12 5 b
3 a

=
+ =
=
=
=
c 5 2 n
c 4 35 7 m
21 28 c
7 b
3 a

=
=
=
=
=
35 2 n
28 28 m
7 c
7 b
3 a

=
=
=
=
=
33 n
0 m
7 c
7 b
3 a


c = 3 X
2
-7X +7 si r = -33.

Algoritmul de obtinere a catului si a restului

Consideram exemplul de mai sus f =3X
4
+5X
3
-6X
2
-7X +2 si g = X
2
+4X +5.


3X
4
+ 5X
3
- 6X
2
- 7X + 2 X
2
+4X +5
3X
4
+12X
3
+15X
2
3 X
2
-7X +7
// - 7X
3
-21 X
2
- 7X + 2

- 7X
3
-28 X
2
- 35X

// -7 X
2
+ 28X + 2

-7 X
2
+ 28X +35

// // - 33

www.matematicon.ro
www.matematicon.ro
Pasul 1: impartim termenul de grad maxim al deimpartitului (in exemplu 3X
4
) la termenul
de grad maxim al impartitorului (in exemplu X
2
). Rezultatul obtinut (in exemplu 3X
2
) se
trece la cat.

Pasul 2: inmultim rezultatul obtinut (in exemplu 3X
2
) cu impartitorul (in exemplu X
2
+4X +5)
iar rezultatul obtinut (in exemplu 3X
4
+12X
3
+15X
2
) il asezam sub dempartit si-l scadem din
acesta. Polinomul obtinut dupa scadere (in exemplu -7X
3
-21X
2
-7X +2) devine noul
deimpartit si ne intoarcem la pasul 1.

Acest procedeu se repeta pana in momentul cand rezultatul scaderii este un polinom cu
gradul mai mic decat gradul impartitorului.

In exemplul de mai sus polinomul obtinut dupa pasul 2 este -7X
3
-21X
2
-7X +2 al carui grad
este 3 mai mare decat gradul impartitorului (X
2
+4X +5) care este 2. Deci ne intoarcem la
pasul 1 si continuam . Dupa a doua scadere de la pasul 2 obtinem polinomul -7 X
2
+ 28X + 2
al carui grad este egal cu cel al impartitorului deci ne intoarcem la pasul 1 si continuam.
Dupa a 3-a scadere polinomul obtinut este -33 al carui grad este 0, deci mai mic decat cel al
impartitorului. Ne oprim si avem:

c = 3 X
2
-7X +7 si r = -33.Exemplu:
Fie f, g Z
5
[X] f = 1

X X 2

X 3

2 4
+ + + , g = 2

X 3

X 2

2
+ +
Sa se aplice algoritmul de impartire si sa se obtina catul si restul impartirii lui f la g.

Solutie:
1

X X 2

X 3

2 4
+ + + 2

X 3

X 2

2
+ +
2 3 4
X 3

X 2

X 3

+ +
2
X 4

+ X 4

+1


// 1

X X 4

X 3

2 3
+ + +

X 3

X 2

X 3

2 3
+ +

// 1

X 3

X 2

2
+ +

2

X 3

X 2

2
+ +

// // 4
Deci c =
2
X 4

+ X 4

+1

si r = 4Verficare: gc +r = ( 2

X 3

X 2

2
+ + )(
2
X 4

+ X 4

+1

)+4

=
= 4

X 3

X 3

X 3

X 2

X 2

X 2

X 3

X 3

2 2 3 2 3 4
+ + + + + + + + + = 1

X X 2

X 3

2 4
+ + + = f


www.matematicon.ro
www.matematicon.ro
Impartirea la X-a. Schema lui Horner.


Teorema: Restul impartirii unui polinom f la X a este f(a).

Exemple:
1. Fie f = X
4
-3X
2
+5X +2. Sa aflam restul si catul impartirii lui f la X-2.

Conform teoremei anterioare r = f(2) = 2
4
-32
2
+52 +2= 16 12 +10 +2 = 16.
Pentru a afla catul impartirii la X-2 folosim una din metodele anterioare sau aplicam Schema lui
Horner astfel:


X
4
X
3
X
2

X
X
0

(Coeficientii
nedeterminateii)
1 0 -3 5 2
2 1 =21 +0=2 = 22 -3 =1 =21 +5 =7 =27 +2 =16

X
3
X
2

X
X
0

r

Coboram coeficientul lui X
4


2 inmultit cu numarul
din casuta anterioara (1)+
+ coeficientul lui X
3
(0)

2 inmultit cu numarul
din casuta anterioara (2) +
coeficientul lui X
2
(-3)

Numerele de pe linia a 3-a, cu exceptia ultimului, adica 1, 2, 1, 7 reprezinta coeficientii catului (al
carui grad = grad f -1) iar ultimul reprezinta restul impartirii lui f la X-2.

Deci c = X
3
+ 2X
2
+ X +7 si r = 16 si avem f = c(X-2)+r = (X
3
+ 2X
2
+ X +7)(X-a) + 16.

2. Fie f eZ
7
[X], f = 3

X
3
+5

X
2
+2

X +2

. Sa aflam restul si catul impartirii lui f la X +5

.

X +5

= X- (- 5

) = X - 2

. Aplicam Schema lui Horner:
X
3
X
2

X
X
0


3

= 2

+5

=4

=2

+2

=3

= 2

+2

=1X
2

X
X
0

r

Deci c =3

X
2
+4

X +3

si r =1

S-ar putea să vă placă și