Sunteți pe pagina 1din 25

1P

Proflaxia antibiotica perioperatorie


Dorel Sandesc

, Petru Deutsch
*
, Ioana Grigoras

,
***
,Gabriela Droc

,
Dan Corneci

, Sanda Copotoiu

Introducere
Infectiilechirurgicale(IC)reprezintaoimportantaproblemadesanatate
publica,clasandu-sepelocul2-3inrandulinfectiilornosocomiale(1,2).
ConformUSCenterforDiseaseControlandPrevention(CDC),inUSAse
inregistreazapeste500.000deinfectiichirurgicaleanual,avandoincidenta
de2-5%incazuloperatiilorextraabdominalecuratesidepanala20%in
operatiile intraabdominale (3). IC cresc cu 60% timpul de internare in te-
rapieintensiva,de5oririsculreinternariisidubleazarisculdemortalitate
comparativcupacientiioperaticarenuseinfecteaza(4).StudiulluiAstag-
neaudemonstreazaca38%dindeceselelapacientiichirurgicaliinFranta
aufostatribuiteIC

(23).Deasemeneaimpactuleconomicestesemnifcativ,
fecareICdeterminandocresteremedieacosturilorintre3.800-11.000de
USD,infunctiedetipuloperatieichirurgicale(5).Inacestcontextelabora-
reaunorghidurideantibioproflaxieestedeosebitdeimportanta,invederea
scaderiiincidenteiIC,preveniriiaparitieirezistenteilaantibioticesireducerii
costurilor.
Antibioproflaxia este defnita ca administrarea de antibiotic inaintea
contaminariibacterienepotentialeintimpulunuigestchirurgical.Incadin
1939GarlochsiSeeleyaratacaadministrareapreoperatoriedesulfonilami-
descadeincidentainfectiilordeperetedupachirurgiacolorectala.Urmeaza
Universitatea de Medicina si Farmacie Victor Babes Timisoara
Universitatea de Medicina si FarmacieGr. T. Popa Iasi
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Timisoara
Institutul Clinic Fundeni Bucuresti
Universitatea de Medicina si Farmacie Carol Davila Bucuresti
Universitatea de Medicina si Farmacie Targu-Mures
Cristina Brinzeu , Raluca Alda Duma
RecomandriSocietateaRomndeATI(SRATI)2009
2
operioadaeuforicadeadministraredeantibioticperioperatorlatoateti-
puriledechirurgiecurezultatedezamagitoaresiselectarederezistenta.In
1955Altemeierelaboreazaprincipiiledeantibioproflaxierationala.
Strategia de elaborare a ghidurilor
Scopurileadministrariiproflacticedeantibioticpacientilorsupusiinter-
ventiilorchirurgicalesunt:
-reducereaincidenteiIC;
-utilizareaantibioticelorintr-omanieraceesteobiectivatadeevidente
siefcienta;
-minimalizareaefectuluiantibioticelorasupraforeibacterienenormale
apacientilor;
-minimalizareaefecteloradverse;
-modifcariminimeasupramecanismelordeaparareapacientilor.
Antibioproflaxia este un adjuvant nu un substitut pentru tehnicile chi-
rurgicalecorectesitrebuieprivitacauncomponentalpoliticiidecontrola
infectiilornosocomiale.
Ghidul trebuie sa se adreseze chirurgilor, anestezistilor, asistentelor din
bloculoperator,farmacistilor,microbiologilor,specialistilorincontrolulin-
fectiilornosocomialesispecialistilorinsanatatepublica(21).
Etapele de elaborare a ghidurilor:
1.Consultareaghidurilorelaboratedeprincipalelesocietatistiintifcede
proflsaudeinstitutii,universitati,spitaledereferinta:
USCenterforDiseaseControlandPrevention(3)
USNationalSurgicalInfectionPreventionsProject(4)
SurgicalInfectionSociety(SIS)
InfectiousDiseaseSocietyofAmerica(IDSA)
SanfordGuide2009(5)
Protocoles2007DepartementdAnestesie-Reanimation.HopitaldeBi-
cetre(6)
UniversityHospitalsofCleveland.DeparmentofAnesthesiology.http://
uhcaanesthesia.com
AntibioprophilaxieenchirurgiealhopitalSaint-Luis.2006(18)
ScottishIntercollegiateGuidelinesNetwork(21)
Ingeneral,protocoalelepropusedeinstitutiilementionatesuntconcor-
dante in ceea ce priveste principiile de baza si procedurile recomandate.
Unelediscrepanteinceeaceprivestedozelerecomandate,intervaluldead-
ministraresaumairarantibioticelerecomandatesuntnesemnifcative,
3
subliniindu-se importanta existentei acestor ghiduri si aplicarii corecte a
acestora.
2.Adaptareaacestorghidurilarealitatiledintaranoastra,tinandcont
cainuneleghiduriserecomandaantibioticecenusuntinuzinRomania(de
exemplu Aztreonam). Am constatat de asemenea ca principalul antibiotic
dinghidurileinternationale,Cefazolin,afostretrasdepepiataromaneasca
deaproapetoatecompaniilefarmaceutice,datoritalipseideutilizare,ceea
ce spune foarte mult despre corectitudinea antibioproflaxiei efectuate in
present.
3.Discutareapropunerilordeghiduricufactoriiimplicati(medicichirurgi
dediferitespecialitati,anestezisti-reanimatori)siconsultulunuicomitetde
experti.
4.Protocolulelaborattrebuiescris,validatsiafsatinsaliledeoperatie.
Clasifcarea tipului de interventie chirurgicala si a riscului de IC
FactoriideriscpentruICsunt:
1.Legatidepacient:statusulimunologicsinutritional,varsta,diabet,fu-
mat,corticoterapie,spitalizarelungapreoperator
2.Legatideprocedura:prezentacorpstrain,graduldetraumatizaretisu-
lara,graduldecontaminare(ClasaAltemeier),organultinta
3.Legatidemicroorganismelepotentialcontaminante:virulenta,incarca-
rebacteriana,sensibilitatelaantibiotice
Tabel . Clasifcarea Altemeier ()
Chirurgie Interventie
Riscinfectios
faraantibiotic cuantibiotic
ClasaI:Chirurgiecurata Plagaoperatorieinchisainmod
primar, nedrenata, non-trau-
matica, non-infamata. Viscere
cu continut infectant nu au
fost deschise (tub digestiv, cai
respiratoriisaugenito-urinare).
Greselideasepsie-absente
1panala5%
<1%
ClasaII:Chirurgiecurata
contaminata
Deschiderea unui viscer cu
continut infectant urmata de
contaminare minima. Greseli
minore de asepsie. Drenaj me-
canicsimplu
5panala15%
<7%
4
ClasaIII:Chirurgieconta-
minata
Contaminare importanta cu
continut digestiv, biliar sau cu
urinanon-sterila.Plagitrauma-
ticerecente(<6h).Interventii
in prezenta unei infamatii
acute non-purulente. Greseli
importantedeasepsie
>15%
<15%
ClasaIV:Chirurgiemurdara
sauinfectata
Plagi traumatice murdare sau
tratatetardiv(>6h).Infama-
tia sau infectia bacteriana pu-
rulenta. Perforatia unui viscer.
Prezentadetesuturidevitaliza-
tesauischemice
>30%
<30%
Antibioproflaxia este inutila pentru clasa I, cu exceptia montarii de proteze intraarticulare,
intracardiace, sau vasculare. Antibioproflaxia este indicata in toate interventiile de clasa II.
Antibioterapia curativa este indicata in clasele III si IV.
Riscul de IC Scorul NNIS(NationalNosocomialInfectionsSurveillance)
EsteelaboratdeCenterforDiseaseControlandPrevention(CDC),luindin
calcul3factoriderisc,pentrufecareputandu-seacorda1punct

(3):
ClasaAltemeierIIIsauIV:1punct
ClasaASAIII,IVsauV:1punct(vezitab.2)
Duratainterventieidepasestecu25%timpulstandardstabilit(Tpoint):
1punct(vezitab.3)
Tabel . Clasifcarea ASA (Conform American Society of Anesthesiologists) (8)
ClasaI Pacientcustaredesanatatebuna
ClasaII Pacientcupatologiesistemicausoara,faraafectarefunctionala
ClasaIII
Pacient cu patologie sistemica severa, care limiteaza activitatea dar nu
esteincapacitanta
ClasaIV
Pacient cu patologie sistemica severa ce reprezinta o amenintare con-
stantapentruviata
ClasaV
Pacient muribund, cu probabilitate redusa de supravietuire peste 24 de
ore

Tabel . Timpul standard pentru durata interventiei chirurgicale (8)


Interventiachirurgicala TPoint(ore)
By-passcoronarian 5
Chirurgiatractuluibiliar,hepaticasaupancreatica 4
Colecistectomie 2
Chirurgiegastricasauintestinala 3
Apendicectomie 1
Laparatomie,hernie,splenectomie 2
Protezaarticulara,chirurgiacoloanei 3
Fracturadeschisa 2
Amputatiemembru 1
Histerectomie 2
Cezariana 1
Prostatectomie 4
Nefrectomie 3
Chirurgieintracraniana 4
Derivatieventriculara 2
Chirurgieoftalmologica 2
Chirurgieendocrinologica 2
Tabelul4aratarisculICinfunctiedeScorulNNIS.
Tabel . Riscul IC (8)
ScorulNNIS(puncte) RisculIC(%)
0
1
2
3
1,5
2,6
6,8
13
6
Defnitia si clasifcarea infectiilor chirurgicale(3)
Celemaistandardizatecriteriidedefniresiclasifcaresuntrealizatetot
deCDCsiNNIS.
1. Infectii superfciale ale plagii operatorii:
Aparinprimele30deziledupaoperatie;
Intereseazapieleasitesutulcelularsubcutanatsi
Prezintacelputin1criteriudinurmatoarele:
-drenajpurulent(documentareaprinculturanuesteobligatorie);
-culturipozitiveizolatedelanivelulplagii;
-celputin1semndeinfamatie(durere,eritem,caldura,fuctuatiesau
induratielanivelulplagii);
-plagaestedeliberatdeschisadecatrechirurg;
-mediculcurantdeclaraplagainfectata.
Infectia nu este considerata superfciala daca este localizata la nivelul
uneiepiziotomii,circumciziisauarsuri.
2. Infectii profunde ale plagii operatorii:
Apare in primele 30 de zile dupa operatie sau in primul an daca este
prezentunimplant;
Cuprindetesuturimaiprofundealeplagii(fasciasi/saumuschi)
si
Prezintacelputin1criteriudinurmatoarele:
-drenajpurulentdinplagaprofunda,darfarainteresaredeorgane/
cavitati;
-fasciedehiscentasaudeliberatseparatadechirurgdatoritasemnelor
clinice;
-abcesprofundidentifcatprinexaminaredirecta,examen
histopatologicsauradiologic
-mediculchirurgdeclarainfectiaprofundaaplagii.
3. Infectia chirurgicala de organ/cavitate:
Apare in primele 30 de zile dupa operatie sau in primul an daca este
prezentunimplant;
Intereseaza structuri anatomice nedeschise sau manipulate in timpul
operatieisi
Prezintacelputin1criteriudinurmatoarele:
-drenajpurulentdelanivelulunuiorgan/cavitate;
-culturipozitiveizolatelanivelulorganului/cavitatii;
-identifcareaunuiabceslanivelulorganului/cavitatiiprinexaminare
directa,examenhistopatologicsauradiologic;
-mediculcurantdeclaradiagnosticul.
Pentru majoritatea IC sursa patogenilor este fora endogena de pe mu-
7
coase si tegumentul pacientului sau din viscerele cavitare. (3) Pentru a se
produceICplagachirurgicalaesteinitialcontaminatamicrobian.
RisculdeIC=Dozacontaminantaxvirulenta/mecanismderezistentaale
pacientului

(3)
Conform NNIS cei mai frecventi patogeni izolati in IC sunt S. aureus, S.
coagulazonegativi,Enterococcusspp.,E.Coli.OproportietotmaimareaIC
estedatadepatogeniirezistentilaantibioticecaMRSAsauC.Albicans(3).
Recomandari generale privind ghidurile de antibioproflaxie
DescriereagradelorderecomandareconformCentruluideMedicinaBaza-
tapeDovezidinOxford(24):
Nivelul dovezii
Nivelul 1
1.a.Sintezasistematicaaunorstudiiclinicerandomizate(RCT)
1.b.Studiuclinicrandomizat(RCT).
1.c.Studiutiptotisauniciunul(seriedecazuri).
Nivelul 2
2.a.Sintezasistematicaaunorstudiidecohorta.
2.b.Studiidecohortaindividuale(sauRCTdecalitateslaba,deexemplu
cuurmarire<80%).
2.c.Studiiecologice.
Nivelul 3
3.a.Sintezasistematicaaunorstudiicaz-martor.
3.b.Studiucaz-martorindividual.
Nivelul 4:Seriidecazuri(saustudiidecohortaoricaz-martordecalitate
slaba).
Nivelul 5:Opiniaexpertului,saubazatapecercetareapreclinica.
Gradele de recomandare
Gradul A: studiidenivelul1.
Gradul B: studiidenivelul2sau3sauextrapolaridelanivelul1.
Gradul C: studiidenivelul4sauextrapolaridelanivelul2sau3.
Gradul D:dovezidenivelul5saustudiineconcludentedeoricenivel.

1. Indicatia antibioproflaxiei
Antibioproflaxia este recomandata pentru interventiile chirurgicale din
clasaAltemeierIsiII.
IncazulclaselorIIIsiIVantibioterapiaaremaidegrabauncaractercurativ;
dacaantibioterapiaesteinstituitarapid(inprimelesaseore)tratamentulcura-
tivprecoceesteechivalentcuproflaxiaevolutieiuneiinfectiidejaexistente.
8
Gradul de recomandare al antibioproflaxiei variaza cu tipul chirurgiei
(20).
A-pentruinterventiilepetractulgastro-intestinal,orofaringe,chirurgie
cardiaca,histerectomie,cezariana;
B - chirurgia sanului, hernie, implanturi prostetice, chirurgia cailor bili-
are;
C-chirurgiaminiminvaziva;procedurilaparoscopice;
2. Alegerea antibioticului
Antibioticulalestrebuiesaacoperepatogeniiasteptatipentruunanumit
sitechirurgical(RecC)(21).Trebuiesasetinacontdeforabacterianacea
mai probabila ce poate cauza IC, de susceptibilitatea la antibiotice si de
costuri.
Antibiotice cu spectru ingust, ieftine, ar trebui sa fe de prima alegere
pentruproflaxiaIC(21).Antibioticulalespentruproflaxienuvamaiffo-
lositsiinscopterapeutic,findrezervatdoarpentruproflaxiaIC.
Mupirocinulintranazalartrebuiutilizatproflacticlapacientiiidentifcati
cuS.aureussauMRSA(Methicilin-ResistantS.Aureus)supusichirurgieicu
risccrescutdemorbiditate(RecB)(21).
UnglicopeptidtrebuieconsideratlapacientiiMRSApozitivisupusichirur-
gieicurisccrescut(RecA)(21).
Lapacientiipotentialicolonizaticuforanosocomialadetipenterobac-
teriiMDR(Multi-DrugResistant)siMRSA(dinreanimare,centredeingrijire
delungadurata)antibioproflaxiaobisnuitapoatefmodifcata,cuintrodu-
cereaantibioticelorutilizateintratamentulcurativ(18).
3.Prima doza de antibiotic-timing:serecomandaaseadministracu30-
60deminuteinaintedeinciziachirurgicala(RecB)

(21),decatreechipade
anestezie,ideallainductiaanesteziei.Candesteindicataadministrareade
Vancomicina sau Fluoroquinolone in perfuzie, aceasta va f pornita cu cel
mult120deminuteinaintedeincizie,recomandandu-secasafeterminata
inmomentulinductieianesteziei.
Scopuladministrariiproflacticeaantibioticuluiestesaatingaintimpul
operatiei,nivelesericecaresadepaseascaMIC-ul(MinimumInhibitoryCon-
centration)microorganismelorcearputeafprezente.Studiiexperimenta-
le au aratat ca datorita antibioproflaxiei, inciziile contaminate au avut o
evolutiesimilaracucelenecontaminate

(8).Pedealtaparte,administrarea
primeidozepost-operatorarezultatintr-orataaICaproapeidenticacua
pacientilorcarenuauprimitantibioproflaxie(9).
0
4. Calea de administrare si doza
Antibioproflaxiatrebuieadministrateintravenos.Sepotutilizasialtecai,
cumesteceaoralapentruantibioproflaxielaintrerupereadesarcina,intra-
nazalapentruadministrareademupirocin.Laprotezelearticularepelanga
antibioticivserecomanda(RecB)siimpregnareacimentuluicuantibiotic.In
chirurgiacataracteiesterecomandata(RecA)utilizareaintracanerala(21).
Doza necesara pentru proflaxie este aceeasi cu doza standard utilizata
pentruterapie,tinandcontdegreutateapacientului.Osinguradozastan-
dardestesufcientapentruproflaxieinmajoritateacazurilor.Uneleghiduri

(18)recomandacadozadeantibioproflaxiesafedubluldozeiterapeutice
curepetarelaintervalegalcu2xT
1/2
(timpuldeinjumatatire)aaceleiasidoze
sauajumatatedinaceasta.
5. Durata antibioproflaxiei
Majoritatea studiilor si protocoalelor arata ca antibioproflaxia dupa
inchiderea plagii operatorii nu mai este justifcata

(10), recomandand ca
aceastasanudepaseasca24deorepost-operator.Existainsaexceptiidela
aceastarecomandareinuneleghiduri:AmericanSocietyofHealthSystem
Pharmacists (ASHP) recomanda 72 de ore de antibioproflaxie in chirurgia
cardiotoracica, acceptand insa ca scurtarea duratei sub 24 de ore este de
asemeneacorecta(11)incazulchirurgieidinclaseleIIIsiIV,antibioterapia,
dacaesteinstituitaprecoce(sub6ore)arevaloaredeproflaxieaevolutiei
infectiei(plagafinddejacontaminata)siduratasapoatedepasi24deore;
uneleghiduri

(6)recomandaoduratade48deorepentruantibioproflaxia
incazulprotezelorarticulare.
Nu exista dovezi ca administrarea de antibiotic pe durata pastrarii dre-
nurilorlanivelulplagiiarscadeaincidentaIC,deciaceastapracticanueste
recomandata.
Serecomandacaindicatiaprivinddurataantibioproflaxieisafefacuta,
in foaia de observatie, de catre medicul anestezist, in consult cu medicul
chirurg.
6. Readministrarea intraoperatorie a antibioticului se impune daca
durataoperatieidepasestedublultimpuluideinjumatatireaantibioticului
inplasma,cuscopuldeapreveniscadereaniveluluiplasmaticsubMIC-ul
microorganismelor (12). Doze aditionale pot f indicate la interventiile cu
pierderisanguine>1500ml.
7.Insituatiaincarerecomandarileprivindantibioproflaxiaendocarditei
bacterienenusesuprapuncuantibioproflaxiainfunctiedetipulchirurgiei,
sevaalegeantibioproflaxiaendocarditeibacteriene.
10
8.Mareamajoritateaghiduriloroferavariante de antibioticedinaceeasi
categorie (de ex. cefalosporine, peniciline cu inhibitori de betalactamaze
etc.).Amconsideratcuatatmainecesaraceastainghidurilenoastre,tinand
contdeproblemeleprivindaprovizionareaconstantacumedicamente.

Inconcluzieantibioproflaxiaidealatrebuiesaaibeurmatoarelecaracte-
ristici

(18):
-monoterapie
-tolerantabuna
-ieftina
-bactericida
-inducerescazutaarezistenteibacteriene
- spectru ingust, acoperind bacteriile ce contamineaza in mod obisnuit
situlchirurgical
-duratascurta(peduratainterventiei,uneori24h,exceptional48h)
-utilizarepecaleiv
-sanumodifceecosistemul
-farmacocineticaadaptatatipuluidechirurgie.
Alte masuri pentru proflaxia IC
1. Administrarea de oxigen suplimentar peri-operator
Unstudiudublu-orbpe800depacientisupusichirurgieicolo-rectale

(14)
a aratat o incidenta mai scazuta a IC la cei care au respirat intraopera-
torsiinprimeledouaorepostoperatoroxigeninspiratorcuoconcentratie
de80%comparativcuceicuoconcentratieinspiratoriede35%(5,2%vs.
11,2%, p = 0,01). Date mai recente din mai multe studii nu mai confrma
insaacestefect.
2. Controlul strans al glicemiei peroperator
Glicemiamaimarede200mg%pre-operators-adoveditunfactorderisc
pentru IC. Intr-un alt studiu prospectiv pe 2467 pacienti diabetici cu chi-
rurgiecardiaca,administrareaperoperatoriedeinsulinasubcutanatversus
intravenospentrucontrolulglicemieiadeterminatoratamaimareaIC

(15
-17).
3. Prevenirea hipotermiei
Hipotermiapeduratainterventieichirurgicalecresterisculdeproducerea
IC.Kurzefectueazaunstudiupe200pacientigrupatiin2loturi:unlotcon-
trollacaresuntluatemasuriderutinadementinereanormotermieilacare
Tmedie=34,7CsiunlotcuincalzireactivacuTmedie=36,6C.IncidentaIC
afostde19%lalotulcontrolside6%lalotulcuincalzireactiva(19).
11
Concluzii
Antibioproflaxiaadecvataasiguraconcentratiioptimalealeantibioticului
insange,tesuturisiplagaoperatorie,peintreagaperioadaincareexistaris-
culuneicontaminaribacteriene,avandunimportantrolinreducerearatei
infectiilorchirurgicale.
Desiaderentalaghiduriestebuna,compliantainaplicarealoresteinca
scazuta.Oanalizadin2006cecomparadatedin2001sidinperioada2004-
2005aratacapracticadeadministrareaantibioticuluila1orapreoperator
acrescutsemnifcativin2004-2005fatade2001ajungandla71%,darnu
sirespectareadurateiantibioproflaxieide24deorecareestecorectadoar
in65%dincazuri.Desiperformanteleseimbunatatesc,1/3dinpacientinu
primesctotusiantibioproflaxieadecvata(22).
Aplicarea ghidurilor de antibioproflaxie este de natura sa determine pe
langa reducerea ratei IC si prevenirea aparitiei rezistentei la antibiotice si
reducereacosturilor.
Desigur,antibioproflaxiacorectatrebuieintegrataintr-unansamblumai
largdemasuridestinatereduceriiinfectiilorchirurgicale(controlulstrictal
glicemiei, administrarea de oxigen perioperator, mentinerea normotermi-
ei,masuridedezinfectiesiasepsieadecvatelanivelulzoneioperatoriisia
echipeichirurgicale,conditiioptimeinbloculoperator,hemostazaadecvata,
scurtareadurateiinterventieichirurgicale,indepartareaparuluidinzonain-
cizieiprintaieresinuprinradereetc.).
Un aspect deosebit de important este reprezentat de masurile luate in
vedereaimplementariighidurilorinpracticamedicala,dintrecarementio-
nam:implicareaacatmaimultimembriintr-oechipapluridisciplinarade
realizare a ghidurilor, diseminarea efcienta si clara a informatiei, analiza
rezultatelorsibenefciiloradusedeaplicarealor
Antibioproflaxia in functie de tipul chirurgiei
ORTOPEDIETRAUMATOLOGIE
Actchirurgical Produs Posologie Durata
Protezaarticulara Cefazolina 1-2gpreop
1
(reinjectareperop1g
la4h),apoi1gla8h
48h
Sau:Cefuroxime 1.5gpreop(reinjectareperop0.75
gla2h)
48h
Alergie:Vanco-
micina
15mg/kgpreop,apoi10mg/kg/8h 48h
12
Chirurgiaortope-
dica+materialde
osteosinteza,grefa
osoasa,ligamen-
toplastie,fractura
inchisa,artroscopie
diagnostica
Cefazolina 1-2gpreop
1
(reinjectareperop1
gla4h)
Dozaunica
Sau:Cefuroxime 1.5gpreop(reinjectareperop0.75
gla2h)
Dozaunica
Alergie:Vanco-
micina
15mg/kgpreop Dozaunica
Chirurgiacoloanei Vezisectiuneaneurochirurgie
Fracturadeschisa(I
siII),plagaarticu-
lara,plagaintepata,
muscaturaumana
Amoxicilina/Cla-
vulanat
2gpreop(reinjectareperop1gla
2h),apoi1gla8h
48h
Sau:Ampicilina/
Sulbactam
1.5gpreop(reinjectareperop0.75
gla2ore),apoi0.75gla6h
48h
Alergie:
Vancomicina+
Metronidazol
15mg/kgpreop,apoi10mg/kg/8
h+7mg/kgpreop,apoi7mg/kg
la8h
48h
FracturadeschisaIII Amoxicilina/Cla-
vulanat
Sau:Ampicili-
na/Sulbactam+
Gentamicina
2gpreop(reinjectareperop1gla
2h),apoi1gla8hSau:
1.5gpreop(reinjectareperop0.75
gla2ore),apoi0.75gla6h+
3mg/kg/24h
48h
Alergie:Vancomi-
cina+Metronida-
zol+Gentamicina
15mg/kgpreop,apoi10mg/kg/8h
+7mg/kgpreop,apoi7mg/kgla8
h+3mg/kg/24h
48h
Politraumatismecu
sochemoragic,plagi
simple
Amoxicilina/Cla-
vulanat
2gpreop(reinjectareperop1g
la2h)
Dozaunica
Sau:Ampicilina/
Sulbactam
Sau:1.5gpreop(reinjectareperop
0.75gla2ore),apoi0.75gla6h
Alergie:Vancomi-
cina+Metronida-
zol+Gentamicina
15mg/kgpreop+7mg/kgpreop
+3mg/kg
Dozaunica
Muscaturacaine/
pisica
Amoxicilina/Cla-
vulanat
2gpreop(reinjectareperop1gla
2h),apoi1gla8h
21zile
Sau:Ampicilina/
Sulbactam
1.5gpreop(reinjectareperop0.75
gla2ore),apoi0.75gla6h
21zile
Alergie:Doxici-
clina
100mgpreop,apoi100mg/12h 15zile
Amputatia Vezisectiuneachirurgiecardio-toracicasivasculara
1
Cefazolin1glapacienticecantarescmaiputinde80Kgsi2glapacienticecantarescpeste80Kg
13
NEUROCHIRURGIE
Actchirurgical Produs Posologie Durata
Drenajinternsau
extern
Cefazolina 1-2gpreop
1
(reinjectareperop1
gla4ore)
Dozaunica
Sau:Oxacilina 2gpreop(reinjectareperop1g
la2h)
Dozaunica
SauVancomicina 15mg/kgpreop
Craniotomia Cefazolina 1-2gpreop1(reinjectareperop1
gla4h)
Dozaunica
Sau:Cefuroxime 1.5gpreop(reinjectareperop0.75
gla2h)
Dozaunica
Alergie:Vanco-
micina
15mg/kgivpreop Dozaunica
Neurochirurgiape
caletrans-sfenoidala
sautrans-labirintica
Amoxicilina/Cla-
vulanat
2gpreop(reinjectareperop1g
la2h)
Dozaunica
Sau:Ampicilina/
Sulbactam
1.5gpreop(reinjectareperop0.75
gla2ore)
Dozaunica
Alergie:Vanco-
micina
15mg/kgivpreop Dozaunica
Chirurgiacoloanei
faramaterialde
osteosinteza
Oxacilina 2gpreop(reinjectareperop1g
la2h)
Dozaunica
Sau:Cefazolina 1-2gpreop
1
(reinjectareperop1
gla4h)
Dozaunica
Chirurgiacoloanei
cumaterialde
osteosinteza
Cefazolina 1-2gpreop
1
(reinjectareperop1
gla4h)
Dozaunica
Sau:Cefuroxime 1.5gpreop(reinjectareperop0.75
gla2h)
Dozaunica
Alergie:Vancomicina 15mg/kgpreop Dozaunica
Chirurgiatumoralaa
coloanei:biopsie
Nunecesitaantibioproflaxie
Chirurgiatumorala
acoloanei:rezectie
tumorala
Cefazolina 1-2gpreop
1
(reinjectareperop1
gla4h)
Dozaunica
Sau:Cefuroxime 1.5gpreop(reinjectareperop0.75
gla2h)
Dozaunica
Alergie:Vancomicina 15mg/kgpreop Dozaunica
14
Plagicranio-ce-
rebrale,fractura
debazacraniucu
rinoree
Amoxicilina/Cla-
vulanat
2gpreop,apoi1gla6h 48h
Sau:Ampicilina/
Sulbactam
1.5gpreop,apoi0.75gla6h 48h
Alergie:Vancomicina 15mg/kg/12h 48h
CHIRURGIECARDIOTORACICASIVASCULARA
Actchirurgical Produs Posologie Durata
Chirurgiacardiaca,
aaortei,chirurgia
vascularaamem-
brelorinferioare
siavaselormarisi
chirurgiacarotidi-
anacuangioplastie
protetica,montarea
destimulatorcardiac
Cefazolina 1-2gpreop
1
(reinjectareperop1
gla4h)
Dozaunica
saula8
orept24-
48ore
Sau:Cefuroxime 1.5gpreop(reinjectareperop0.75
gla2h)
Dozaunica
saula12
orepana
ladozade
6g
Alergie:Vanco-
micina
15mg/kgpreop Dozaunica
saula12
orept24-
48ore
Chirurgiavenoasa Nunecesitaantibioproflaxie
Amputatiade
membre
Amoxicilina/Cla-
vulanat
2gpreop,apoi1gla6h 48h
Sau:Ampicilina/
Sulbactam
1.5gpreop(reinjectareperop0.75
gla2ore),apoi0.75gla6h
48h
Alergie:Vancomi-
cina+Metronida-
zol+Gentamicina
15mg/kgpreop,apoi10mg/kg/8h
+7mg/kgpreop,apoi7mg/kgla8
h+3mg/kg/24h
48h
Rezectiapulmonara
(inclusivceavideo-
asistata)
Chirurgiamedias-
tinului
Vezisectiuneachirurgiacardiaca Dozaunica
Plagitoracice
operate
Vezisectiuneachirurgiacardiaca 48h
1
Drenajultoracic
Mediastinoscopia
Nunecesitaantibioproflaxie
Chirurgiacaroti-
diana
Cefazolina 1-2gpreop
1
(reinjectareperop1
gla4h)
Dozaunica
Sau:Cefuroxime 1.5gpreop(reinjectareperop0.75
gla2h)
Dozaunica
CHIRURGIADIGESTIVA
Actchirurgical Produs Posologie Durata
Chirurgiagastro-
duodenala(inclusiv
gastrotomiaendosco-
pica).Chirurgiabiliara
(inclusivcolecistec-
tomialaparoscopica).
Chirurgiapancreasului.
Chirurgiahepatica.
Chirurgiaesofagului
(faraplastiecolica).
Hernia/eventratiacu
montareauneiplasede
substitutie.
Cefazolin 1-2gpreop.(reinjectare
perop.1gla4h)
Dozaunica
Sau:Cefuroxim 1,5gpreop.(reinjectare
perop.0,75gla2h)
Dozaunica
Alergie:Clindami-
cina+Gentami-
cina
Sau:Vancomicina
+Gentamicina
600mgpreop.+3mg/kg
15mg/kgpreop.+3mg/kg
Dozaunica
Apendicectomia(apen-
dicitaacutaneperfo-
rata)
Amoxicilina/Cla-
vulanat
2gpreop.(+1gdaca
durataestepeste2h)
Dozaunica
Sau
Ampicilina/Sul-
bactam
1,5gpreop.(reinjectare
perop.0,75gla2ore)
Dozaunica
SauCefazolin+
Metronidazol
1-2gpreop(reinjectare
perop.1gla4h)+7mg/kg
preop.
Dozaunica
Alergie:Metroni-
dazol+Genta-
micina
7mg/kgpreop.+3mg/kg Dozaunica
16
Chirurgiacolo-rectala
electiva
1.Pregatiremecanica
2.OralNeomicina
+Eritromicina
1g+1glaorele13,14si23din
preziuainterventiei
Sau:Intravenos
Cefazolin+Me-
tronidazol
2gpreop.(reinjectare
perop.1gla4h)+7mg/kg
preop.
Dozaunica
SauAmpicilina/
Sulbactam
3gpreoperator(reinjectare
1.5gla2ore)
Dozaunica
SauErtapenem 1g Dozaunica
Chirurgiacolo-rectala
deurgenta
Cefazolin+
Metronidazol+
Gentamicina
1-2gpreop.(reinjectare
perop.1gla4h)+7mg/kg
preop.+3mg/kg
24h
SauAmpicilina/
Sulbactam
3gpreoperator(reinjectare
1.5gla2ore)
24h
sauErtapenem 1g 24h
Alergie:Clindami-
cina+Gentami-
cina
SauVancomicina
+Metronidazol+
Gentamicina
600mgpreop.(reinjectare
600mg/4h)+3mg/kg
15mg/kg+7mg/kgpreop.
+3mg/kg
24h
Chirurgiaproctologica Metronidazol 0,5gpreop. Dozaunica
Plagiabdominale
penetrante
Cefazolin+
Metronidazol+
Gentamicina
1-2gpreop.(reinjectare
perop.1gla4h)+7mg/kg
preop.+3mg/kg
24h
Alergie:Clindami-
cina+Gentami-
cina
SauVancomicina
+Metronidazol+
Gentamicina
600mgpreop.(reinjectare
600mg/6h)+3mg/kg
15mg/kg+7mg/kgpreop.
+3mg/kg
24h
Montarecateterde
dializaperitoneala
Vancomicina 1gcu12oreinaintea
procedurii
Dozaunica
17
CHIRURGIAPLASTICASIRECONSTRUCTIVA
Actchirurgical Produs Posologie Durata
Chirurgiaplasticasi
reconstructiva:clasa
IAltemeier
Cefazolina 1-2gpreop1(reinjectareperop1
gla4h)
Dozaunica
Sau:Cefuroxime 1.5gpreop(reinjectareperop0.75
gla2h)
Dozaunica
Alergie:Vanco-
micina
15mg/kgpreop Dozaunica
Chirurgiaplasticasi
reconstructiva:clasa
IIAltemeier
Amoxicilina/Cla-
vulanat
2gpreop(reinjectareperop1gla
2h)
Dozaunica
Sau:Ampicilina/
Sulbactam
1.5gpreop(reinjectareperop0.75
gla2ore)
Dozaunica
Alergie:
Vancomicina+
Metronidazol
15mg/kgpreop+7mg/kgpreop Dozaunica
CHIRURGIAGINECOLOGICASIOBSTETRICALA
Actchirurgical Produs Posologie Durata
Histerecto-
miesialte
interventiipe
calevaginala.
Histerecto-
miepecale
abdominala.
Chirurgialapa-
roscopica
Cefazolina 1-2gpreop1(reinjectareperop1g
la4h)
Dozaunica
Sau:Cefuroxime 1.5gpreop(reinjectareperop0.75g
la2h)
Dozaunica
Alergie:Vanco-
micina
15mg/kgpreop Dozaunica
Cezariana
electiva(pro-
gramata)
Cefazolina 1-2g1dupaclampareacordonului Dozaunica
Sau:Cefuroxime 1.5gpreop(reinjectareperop0.75g
la2h)dupaclampareacordonului
Dozaunica
Alergie:Vanco-
micina
15mg/kgdupaclampareacordonului Dozaunica
18
Cezariana
inurgenta
(hematom
retroplacentar,
procidenta
decordon
ombilical,sac
amnioticrupt
de>8h)
Amoxicilina/Cla-
vulanat
2gdupaclampareacordonului 24h
Sau:Ampicilina/
Sulbactam
1.5gdupaclampareacordonului,apoi
0.75gla6h
24h
Alergie:Vanco-
micina
15mg/kgdupaclampareacordonului 24h
Revizieuterina Amoxicilina/Cla-
vulanat
2g Dozaunica
Sau:Ampicilina/
Sulbactam
1.5g Dozaunica
Intreruperea
sarciniila
cerere
Doxyciclina 200mgperos 1ora
inaintea
procedurii
Cefazolina 1-2g1iv
Chirurgie
mamara:
-tumorade
san
-reconstrucite
mamara
-chirurgia
plasticaa
sanului
Cefazolina 1-2gpreop1(reinjectareperop1g
la4h)
Dozaunica
Sau:Cefuroxime 1.5gpreop(reinjectareperop0.75g
la2h)dupaclampareacordonului
Dozaunica
Alergie:Vanco-
micina
15mg/kgpreop Dozaunica
Plastieareolo-
mamelonara
Nunecesitaantibioproflaxie
Montarede
dispozitiv
intrauterin
Nunecesitaantibioproflaxie
Ginecomastie Nunecesitaantibioproflaxie
CHIRURGIEORL,STOMATOLOGICASICERVICO-FACIALA
Actchirurgical Produs Posologie Durata
Chirurgiarinologica
cumontareaunui
grefon
Cefazolina 1-2gpreop1(reinjectareperop1
gla4h)
Dozaunica
Sau:Cefuroxime 1.5gpreop(reinjectareperop0.75
gla2h)
Dozaunica
10
Chirurgiacervico-
facialacudeschidere
buco-faringiana.
Chirurgienaso-sinu-
salacumesaj
Amoxicilina/Cla-
vulanat
2gpreop(reinjectareperop1g
la2h)
48h
Sau:Ampicilina/
Sulbactam
1.5gpreop(reinjectareperop0.75
gla2ore),apoi0.75gla6h
48h
Alergie:Vancomi-
cina+Metronida-
zol+Gentamicina
15mg/kgpreop,apoi10mg/kg/8h
+7mg/kgpreop,apoi7mg/kgla8
h+3mg/kg/24h
48h
Chirurgiaalveolara.
Chirurgiaglandelor
salivare.Chirurgia
velo-palatina.Amig-
dalectomia
Conformschemeipentruproflaxiaendocarditei:
Oral:Amoxicilina 2gcu1orainaintedeprocedurasi
1.5gla6oredupa
Dozasere-
petadupa
cumeste
sprecifcat
Parenteral:Am-
picilina
2gimsauivcu30mininaintede
procedura
Dozaunica
Alergiclapenicili-
na:Vancomicina
1givinfuzielenta1orainaintede
procedura
Alternativ,la
pacienticenu
prezintahiper-
sensibilitatedetip
imediatlapenici-
line:Cefazolin
1givcu30mininaintedepro-
cedura
Cervicotomia.Extir-
pareaganglionara
Nunecesitaantibioproflaxie
MANEVREENDOSCOPICESIRADIOLOGIEINTERVENTIONALA
Actchirurgical Produs Posologie Durata
Endoscopiadecai
biliarepentrudiverse
proceseobstructive.
Sclerozadevarice
esofagiene.Ligatura
devariceesofagiene
sangerande.Gastros-
tomieendoscopica
Ciprofoxacina 750mgoralcu2hinainteaproce-
durii
Dozaunica
Sau:Cefazolina 1-2gpreop1(reinjectareperop1g
la4h)
Dozaunica
Alergie:Vanco-
micina
15mg/kgpreop Dozaunica
ERCP Ciprofoxacina 750mgoralcu2hinainteaproce-
durii
Dozaunica
20
Radiologieinterven-
tionala
Nunecesitaantibioproflaxie
CHIRURGIEUROLOGICA(Urinasterilafarasemneclinicesibacteriologicedeinfectieurinara)
Actchirurgical Produs Posologie Durata
Rezectiaendosco-
picaaprostateisia
tumorilorvezicale.
Proceduriendoscopi-
ceinlitiazarenala+
ureterala
Cefazolin 1-2gpreop1(reinjectareperop1
gla4h)
Dozaunica
Alergie:Genta-
micina
3mg/kgpreop Dozaunica
Nefrectomiesipros-
tatectomieradicala
Cefazolin 1-2gpreop1(reinjectareperop1
gla4h)
Dozaunica
Alergie:Genta-
micina
3mg/kgpreop Dozaunica
Biopsieprostatica
trans-rectala
Ciprofoxacina500mgperos(+pregatirerectala) Doza
unica(1ora
inaintea
procedurii)
Cistectomie Vezichirurgiaabdominala,protocoaleinchirurgiacolo-rectala
Protezapeniana,
sfncterartifcial.
Chirurgiascrotala.
Chirurgiainconti-
nenteiurinare
Cefazolina 1-2gpreop1 Dozaunica
Alergie:Vanco-
micina
15mg/kgpreop Dozaunica
Uretrotomie,cisto-
scopie,fbroscopie
uretrala
Conformschemeipentruproflaxiaendocarditei:
Dozaunica
Amoxicilina 2goralcu1orainintedeproce-
dura
Sau:Ampicilina 2givsauimcu30mininaintede
procedura
Alergie:Vanco-
micina
1givinfuzielentatimpde1ora
inaintedeprocedura(caresase
fterminatcu30mininaintede
procedura)
Litotritie Nunecesitaantibioproflaxie
21
CHIRURGIEOFTALMOLOGICA
Implantocular,cata-
ractadiabetica
Fluorochinolonaperos Dozaunica
Plagioculare Fluorochinolona 24h
Altetipuridechirur-
giedecorectie
Nunecesitaantibioproflaxie
Timpiideinjumatatireplasmaticapentruprincipaleleantibioticeutilizateinproflaxie
Antibiotic T1/2(ore)
Oxacilina 0.51
Amoxicilina/Clavulanat 1
Cefazolin 1.52
Cefamandol 1.52
Cefuroxime 1panala1.5
Cefoxitin 1
Cefotetan 34.5
Eritromicina 1.5
22
Conditiisiproceduriincareeste/nuesteindicataantibioproflaxiapentruprevenireaendo-
carditeibacteriene
Situatiiincareproflaxiaendocarditeibacterieneesterecomandata
Afectiuni cardiace asociate cu endocardita
afectiuni cu risc inalt:
1
-protezevalvulareprotezebiologicesihomogrefe,casiprotezemecanice
-endocarditabacterianainantecedente
-afectiunecardicacongenitalacianogenacomplexa(ex.:ventriculunic,transpozitiede
marivase,tetralogiaFallot)
-sunturisauconducturipulmonareconstruitechirurgical
afectiuni cu risc moderat:
-majoritateacelorlaltebolicardiacecongenitalesaudefectelorvalvularedobandite;cardi-
omiopatiahipertrofca;prolapsulmitralcuregurgitare
Proceduri dentare sau alte proceduri in care proflaxia trebuie considerata la pacienti cu
afectiuni cardiace cu risc moderat sau inalt
dentare:
-extractii,proceduriperiodontale
1
-implant,tratamenteledecanal,montareadedispozitiveantibioticesubgingivale
-benziortodonticeinitiale;administrareadeanesteziclocalintraligamentar
-proceduridecuratareadintilor/implanturilorinsituatiaincareesteanticipatasangerare
respiratorii:
-tosilectomie/adenoidectomie,chirurgialanivelulmucoaseirespiratorii,bronhoscopia
rigida
gastro-intestinale:
-scleroterapiavariceloresofagiene;dilatatiadestricturiesofagiene;ERCPcuobstructie
biliara
-chirurgiatractuluibiliar;chirurgiape/prinmucoasaintestinala
genito-urinare:
-chirurgiaprostatei;cistoscopia;dilatatiauretrei
Situatiiincareproflaxiaendocarditeibacterienenuesterecomandata
Afectiuni cardiace cu risc neglijabil (similar cu populatia ce nu prezinta afectiune
cardiaca):
-defectseptalatrial(ostiumsecundum)saudefectseptalatrial/ventricularreparat,sau
persistentadeductarterial(dupavarstadesaseluni)
-by-passcoronarianinantecedente;prolapsmitralfarainsufcientamitrala
-sufuricardiacefziologice,functionale,sauinocente
-febraKawasakisaufebrareumaticainantecedentefaradisfunctievalvulara
-prezentadestimulatoarecardiace(detoatetipurile)sidefbrilatoareimplantate
23
Proceduri dentare sau alte proceduri in care proflaxia nu este necesara
dentare:
-umplereacavitatilorcuanesteziclocal
-montareadepunticauciucate,indepartareafrelordesutura,indepartareaaparatelor
ortodontice
-ajustariortodontice,radiografidentare
-slefuireadintilorprimari
respiratorii:
-intubatiatraheala,bronhoscopiacubronhoscopfexibil
2
,montareatubuluidetimpanos-
tomie
gastro-intestinale:
-echografacardiacatransesofagiana
2
,gastro-duodeno-scopiafaraprelevareadebiopsie
2
genito-urinare:
-histerectomiapecalevaginala
2
,nastereavaginala
2
,operatiacezariana
-incazulincarenusuntinfectate:cateterizareaveziciiurinare,dilatatiasichiuretajul
uterin,avortulterapeutic,ligaturatubara,insertia/indepartareadispozitivuluiintrauterin
altele:
-cateterismulcardiac,angioplastiacubalon,implantareadestimulatorcardiacsaudefbri-
lator,montareadestentcoronarian
-biopsiacutanata,circumcizia
1
Unelesurserecomandacapentruadultiproflaxiainainteaprocedurilordentaresaferealizatadoar
pentruextractiisichirurgiegingivala(incluzandinlocuireaimplantului)sidoarpentrupacienticuvalve
cardiaceprosteticesauendocarditainantecedente
2
Proflaxiaesteoptionalalapacientiicuriscinalt
Regimuriantibioticerecomandatepentruproflaxiaendocarditeibacteriene*
Dozepentrupacienti
adulti
Dozepediatrice(anusedepasiin
niciuncazdozelepentruadulti)
Proceduridentaresilanivelultractuluirespiratorsuperiorceproducbacteriemie(tonsilec-
tomie,bronhoscopie,intubatienazala,montareasondeinazo-gastrice)
Oral
Amoxicilina 2gcu1orainaintede
procedurasi1.5gla6
oredupa
50mg/kgcu1orainaintede
procedura
Parenteral
Ampicilina 2gimsauivcu30min
inaintedeprocedura
50mg/kgimsauiv30min
inaintedeprocedura
24
Alergiclapenicilina:
Oral:ClindamicinasauAzi-
tromicina/Claritromicina
Parenteral:Clindamicinasau
Vancomicina
600mgcu1orainainte
500mgcu1orainainte
600mgivcu30min
inaintedeprocedura
1givinfuzielenta1ora
inaintedeprocedura
20mg/kgoralcu1orainainte
15mg/kgcu1orainainte
20mg/kgivcu30mininainte
deprocedura
20mg/kgivinfuzatlenttimpde
ooraincepandcuoorainainte
deprocedura
Alternativ,lapacienticenu
prezintahipersensibilitate
detipimediatlapeniciline:
cefazolin
1givcu30mininainte
deprocedura
25mg/kgivcu30mininainte
deprocedura
Procedurigastro-intestinalesigenito-urinare(chirurgiatractuluigastro-intestinalsau
aceluigenito-urinar,sauinstrumentareasauchirurgiaunuitesutposibilcontaminatcu
continutgastro-intestinalsaugenito-urinar)
Pacienticuriscinalt
Ampicilina 2gimsauivsauim
cu30mininaintede
procedura
50mg/kgimsauiv30miniainte
deprocedura
PLUSGentamicina 1.5mg/kg(anusedepasi
120mg)imsauiv30min
inaintedeprocedura
1.5mg/kgimsauiv30min
inaintedeprocedura
PLUSAmoxicilina 1goral6oremaitarziu
(saurepetaampicilina1g
ivsauim)
25mg/kgoral6oremaitarziu
(saurepetaampicilina25mg/kg
ivsauim)
Pacienticuriscinaltalergicilaampicilina/amoxicilina
Vancomicina 1givinfuzielenta1ora
inaintedeprocedura
20mg/kginfuzielenta1ora
inaintedeprocedura
PLUSGentamicina 1.5mg/kg(anusedepasi
120mg)imsauiv30min
inaintedeprocedura
1.5mg/kgimsauiv30min
inaintedeprocedura
Pacienticuriscmoderat
Amoxicilina 2goralcu1oraininte
deprocedura
50mg/kgoralcu1orainainte
deprocedura
SAUAmpicilina 2givsauimcu30min
inaintedeprocedura
50mg/kgivsauimcu30min
iniantedeprocedura
Pacienticuriscmoderatalergicilaampicilina/amoxicilina
2
Vancomicina 1givinfuzielentatimp
de1orainaintede
procedura(caresase
fterminatcu30min
inaintedeprocedura)
20mg/kginfuzielenta1ora
inaintedeprocedura(caresase
fterminatcu30mininaintede
procedura)
*Cefalosporinelefrecventutilizatenusuntrecomandate.Odozaunicaadministrataparenteralesteprobabil
adecvatapentrucacelemaimultebacteriemiidupadiverseprocedurioralesidiagnosticesuntde
scurtadurata.Totusi,unasaudouadozeulterioarepotfadministratela8-12oredupaprocedurala
pacientispecialicumsuntceispitalizatisicaresuntconsideratiafcurisccrescut.
BIBLIOGRAFIE
1. NationalNosocomiaInfectionsSurveillance(NNIS)report,datasummaryfromOctober1986April
1996.AnnJInfectControl1996;24:380-8.
2. BurkeJP.Infectioncontrolaproblemforpatientsafety.NEnglJMed2003;348:651-6.
3. CenterforDiseaseControlandPrevention,HospitalInfectionControlPracticesAdvisoryCommittee.
GuidelinesforPreventionofSurgicalSiteInfection,1999.AnnJInfectControl1999;27:97-134.
4. BratzlerDW,etal.TheSurgicalInfectionPreventionGuidelinesWritersWorkgroup.AntimicrobialPro-
phylaxisforSurgery:AnAdvisoryStatementfromtheNationalSurgicalInfectionPreventionProject.
ClinInfectDis2004;38:1706-1715.
5. GilbertDN,etal.TheSanfordGuidetoAntimicrobialTherapy2009,39thedition:169-172.
6. Protocoles2007,DepartementdAnesthesie-Reanimation,HopitaldeBicetre,MAPAREditions,2004,p.
356-382.
7. KirklandKB,etal.Theimpactofsurgical-siteinfectionsinthe1990s:attributablemortality,excess
lengthofhospitalizationandextracosts.InfectControlHospEpidemiol1999;20:725-730.
8. CulverDH,HoranTC,etal.Surgicalwoundinfectionratebywoundclass,operativeprocedure,and
patientriskindex.AnnJMed1991;91(suppl3B):S152-S157.
9. PolkHC,etal.Postoperativewoundinfection:aprospectivestudyofdeterminantfactorsandpreventi-
on.Surgery1969;66:97-103.
10. StoneHH,etal.Antibioticprophylaxisingastric,biliaryandcolonicsurgery.AnnSurg1976;184:443-
452.
11. Antimicrobialprophylaxisinsurgery.MedLettDrugsTher2001;43:92-97.
12. AmericanSocietyofHealth-SystemPharmacists.ASHPtherapeuticguidelinesonantimicrobialpro-
phylaxisinsurgery.AnnJHealthSystemPharm1999;56:1839-1888.
13. ScherKS.Studiesonthedurationofantibioticadministrationforsurgicalprophylaxis.AnnSurg1997;
63:59-62.
14. GriefR,etal.Supplementalperioperativeoxygentoreducetheincidenceofsurgicalwoundinfection.
NEnglJMed2000;342:161-7.
15. ZerrKJ,etal.Glucosecontrollowerstheriskofwoundinfectionindiabeticsafteropenheartoperati-
ons.AnnThoracSurg1997;63:356-61.
16. FurnaryR,etal.Continuousintravenousinsulininfusionreducestheincidenceofdeepsternalwound
infectionindiabeticpatientsaftercardiacsurgicalprocedures.AnnThoracSurg1999;67:352-60.
17. LathanR,etal.Theassociationofdiabetesandglucosecontrolwithsurgical-siteinfectionsamong
cardiothoracicsurgerypatients.InfectControlHospEpidemiol2001;22:607-12.
18. AntibioprophilaxieenchirurgiealhospitalSaint-LouisMars2006.RecomandationsduGRAI(Groupe
deRefexionsurlesAgentsanti-Infectieux).
19. KurzA,etal.NEnglJMed1996;334:1209-1215.
20. SalzerB.AntibioticProphylaxisforSurgicalProceduresUniversityofMissouri-Columbia9/29/07.
21. ScottishIntercollegiateGuidelinesNetwork.Antibioticprophylaxisinsurgery.Anationalclinicalguide-
line.July2008
22. McCarthyD.CaseStudy:TheNationalSurgicalQualityImprovementProgram.QualityMatters,New
York,TheCommonwealthFund,2005.
23. AstagneauP,RiouxC,GolliotF,etal.Morbidityandmortalityassociatedwithsurgicalsiteinfections:
resultsfromthe19971999INCISOsurveillance.JHospInfect2001;48:267274.
24. OxfordCentreforEvidence-basedMedicine-LevelsofEvidence(March2009http://www.cebm.net/in-
dex.aspx?o=1025.