Sunteți pe pagina 1din 0

Declaratia 390 in 117 studii de caz

Reglementari fiscale 2010


Irina Coma - Economist
Intrebare: A) In conformitate cu modificarile aduse Codului fiscal aplicabil din
2010, societatile comerciale prevazute la art. 34 alin. (1) lit. b) au obligatia de a
calcula si de a efectua trimestrial plati anticipate in contul impozitului pe profit, in
suma de o patrime raportata la impozitul care a rezultat in 2009 sau la impozitul
minim, care a luat locul impozitului pe profit in 2009 si actualizat cu indicele de
inflatie.

Totodata, si societatea comerciala care in exercitiul financiar 2009 a fost platitoare
de impozit pe microintreprindere si devin platitoare de impozit pe profit in 2010,
respecta aceleasi reguli.

1) Acest indice de inflatie il aflam din legea bugetului de stat? Se modifica in cursul
anului 2010?
2) Va mai exista declaratia 100 cu impozitul pe profit? Ce vom inregistra in
declaratia 100?Un exemplu de calcul?

B) Vor mai exista microintreprinderile in 2010 din punct de vedere fiscal?
C) Din punct de vedere TVA, la achizitiile intracomunitare unde furnizorii sunt
inregistrati in scopuri de TVA, s-a schimbat ceva sau a ramas la fel?
Raspuns: A1. Indicele de inflatie va fi stabilit prin OMEF asa cum a fost stabilit si anul
trecut prin Ordinul 297/2009 publicat in Mof 127/2 martie 2009.
Astfel contribuabilii vor fi obligati sa declare si sa efectueze trimestrial plati anticipate, in
contul impozitului pe profit anual, in suma de o patrime din impozitul pe profit datorat
pentru anul precedent, actualizat cu indicele de inflatie, pana la data de 25 inclusiv a lunii
urmatoare trimestrului pentru care se efectueaza plata. Impozitul pe profit pentru anul
precedent, pe baza caruia se determina platile anticipate, este impozitul pe profit datorat
conform declaratiei 101 privind impozitul pe profit pentru anul precedent, fara a lua in
calcul platile anticipate efectuate in acel an.
Ca exemplu: daca in anul 2009, conform Declaratiei 101, privind impozitul pe profit ati
declarat un impozit in suma de 100.000 si presupunand ca indicele inflatiei stabilit in
2010 prin OMEF va fi de 7%. Impozitul anual care se va plati anticipat va fi de 100.000
x 1,06 =106.000 lei. Acest impozit anual se imparte la 4 (4 trimestre) si va rezulta o
suma de plata trimestriala de 26.500 lei care se va declara si plati pana la data de 25 a
lunii urmatoare incheierii triemstrului de raportare la bugetul de stat.
Copyright 2010 RENTROP&STRATON Grup de Editur i Consultan n Afaceri www.portalcontabilitate.ro
Declaratia 390 in 117 studii de caz

A2. Se va completa Declaratia consider ca tot 100 va ramane (in acest sens nu au aparut
norme, reglementari legale), declarand trimestrial suma de impozit rezultata conform
calculului de mai sus, pe exemplul nostru suma de 26.500 lei. La inchiderea exercitiului
financiar se va efectua calculul real al impozitului pe profit (se va face regularizarea) se
va depune Declaratia 101 si se vor stabili diferentele de plata sau de recuperat de la
bugetul de stat.
B. Nu as putea sa dau un raspuns concret si sigur, intrucat la ora actuala situatia este
urmatoarea:
- conform Codului fiscal in vigoare microintreprinderile cu cota de impunere de 3% au
functionat pana la data de 31.12.2009.
- exista un proiect de Lege adoptat de Senat in data de 9.12.2009 precum si acordul
parlamentarilor in Comisia de aprobare a bugetului privind amendamentul cu privire la
mentinerea regimului microintreprinderilor si in anul 2010

Astfel, consider ca, daca in cursul lunii ianuarie nu apare un act normativ prin care se
stipuleaza faptul ca se va mentine si in 2010 regimul de impunere la micorintreprinderi de
3%, sau alte prevederi in acest sens, atunci va trebui sa depuneti Declaratia 010 pana 30
ianuarie la Administratia finanteleor publice pentru modificarea vectorului fiscal si
inregistrarea ca platitor de impozit pe profit.
C. Daca va referiti la achizitii intracomunitare de bunuri nu s-a schimbat regimul de
TVA a ramas acelasi ca si cel aplicat in perioada 2007 -2009. S-a modificat insa
perioada de declarare a Declaratiei 390 (VIES) precum si data de depunere aceasta se
va depune lunar pana la data de 15 a lunii urmatoare (primul termen de declarare fiind 15
februarie pentru luna ianuarie 2010).
Daca va referiti la achizitii intracomunitare de servicii regimul de TV A s-a schimbat
radical, modificandu- se regulile de baza privind stabilirea locului prestarii serviciilor.
Astfel, din 2010 avem
- reguli pentru servicii prestate intre persoane impozabile art.133 (2);
- reguli pentru servicii prestate catre persoane neimpozabile art.133 (3);
- exceptii de la cele doua reguli art. 133(4);
- exceptii de la cea de a doua regula art. 133(5) -133 (7).
Cele doua reguli de baza sunt:
Art. 133 (2): Relatia B2B : Business to Business (persoana impozabila catre persoana
impozabila): locul de prestare a serviciilor catre o persoana impozabila care actioneaza ca
atare este locul unde respectiva persoana care primeste serviciile isi are stabilit sediul
activitatii sale economice.
Art. 133 (3): Relatia B2C: Business to Consumer (persoana impozabila catre persoana
neimpozabila): locul de prestare a serviciilor catre o persoana neimpozabila este locul
unde prestatorul isi are stabilit sediul activitatii sale.
Exceptii de la regulile B2B si B2C:

Copyright 2010 RENTROP&STRATON Grup de Editur i Consultan n Afaceri www.portalcontabilitate.ro
Declaratia 390 in 117 studii de caz


Exista urmatoarele categorii de exceptii:
Exceptii de la regulile B2B si B2C art.133 (4)
Exceptii de la regula B2C art.133 (5) si art.133 (6)
Exceptii de la regula B2B art.133 (7).
Aceste exceptii stabilesc propriul loc de prestare a serviciilor;
Serviciilor care se incadreaza pe una dintre exceptii un li se vor aplica regulile de baza
stabilite la art.133 (2) si 133(3).
La incadrarea serviciilor prevaleaza exceptiile care vor determina locul prestarii. Numai
serviciile care nu vor fi incadrate pe exceptii vor fi incadrate pe regulile generale.

Serviciile care se incadreaza pe exceptii Nu reprezinta operatiuni intracomunitare si nu
implica declararea in Declaratiile recapitualtive lunare.
Exceptii de la regulile B2B si B2C art. 133 (4):
- Servicii legate de bunuri imobile;
- Servicii de transport de persoane;
- Servicii legate de activitati culturale, artistice, sportive, stiintifice, educationale, de
divertisment sau alte activitati similare, cum ar fi targurile si expozitiile, inclusiv
serviciile prestate de organizatorii acestor activitati;
- Serviciile de restaurant si catering
- Servicii de inchiriere pe termen scurt a unui mijloc de transport
- Serviciile de restaurant si catering furnizate efectiv la bordul navelor, al aeronavelor sau
al trenurilor.
Servicii care excepteaza de la regula B2B - art.1 33 alin (7).
Pentru serviciile constand in:
- activitati accesorii transportului, precum incarcarea, descarcarea, manipularea si servicii
similare acestora;
- lucrari asupra bunurilor mobile corporale si evaluari ale bunurilor mobile corporale;
- servicii de transport de bunuri efectuate in Romania,
cand aceste servicii sunt prestate catre o persoana impozabila nestabilita pe teritoriul
Comunitatii, locul prestarii se considera a fi in Romania daca utilizarea si exploatarea
efectiva a serviciilor au loc in Romania.
Cu titlu de noutate, incepand cu 2010 si pentru prestarile de servicii se va depune
Declaratia 390 (VIES pentru servicii) tot lunar, pana la data de 15 a lunii urmatoare.

Copyright 2010 RENTROP&STRATON Grup de Editur i Consultan n Afaceri www.portalcontabilitate.ro