Sunteți pe pagina 1din 173

Ion

~ I o n i t
DIN. ISTORIN
SI CIVILIZATIA
' '
DACILOR LIBERI
.,
www.cimec.ro
Supracoperta 1 :
Pahar de din secolul IV e.n.
(Todireni, jud.
Supracoperta IV :
din carneol din secolul IV e.n.
(Miorcani, jud.
www.cimec.ro
ION
DIN ISTORIA
DACILOR LIBERI
www.cimec.ro
ION
DIN ISTORIA

A
DACILOR LIBERI
Dacii din est-carpatic n secolele II-IV e. n.
'

EDITURA JUNIMEA
1982
www.cimec.ro
Coperta: MIHAI BUjDEI
Ilustraila: EMILIA PLATON
www.cimec.ro
Cap. I.
Cap. II.
Cap. III.
Cap. IV.
CUPRINS
Abrevieri ............ .
Introducere . . . . . . . . . . . .
daco-romanc
Perioada romane n Dacia (106-275)
A. Teritoriul dacic aflat sub
B. Teritoriul dacic aflat sub supraveghere
C. T eritorittl dacic liber . . . . . . . . .
Perioada dintre retragerea romane din Dacia invazia hunilor
(275-376) .......... .
A. Retragerea . . . . . .
B. M pe teritoriul dacic
C. Revenirea romane la nordul de jos
D. Daci, daco-romani,
E. Invazia htmilor
Cap. V. Concluzii
Indice .

6
9
14
17
17
46
52
86
86
88
98
99
113
118
121
www.cimec.ro
AArh
ActaMN
AEM
AISC
Anticnaja Tira
Arch. Issl. Mold.
Arch. Issl. (Dosl.). Ukr.
ArchKiev
ArhMold
Arch. Otkr.
ArchPam
ARMSI

BCMI
Bichir, Gh., Carpi
Bichir, Gh., Cultura
BSNR
Bul. Soc. Geogr.
Cercei. Ist.
CIL
CNA
Dacia
Diaconu, Gh.,
DIVR
Epkem. LJacorom.
Gostar, N., Aliobrix
Gostar, N., dacice
ABREVIERI
Arta Arheologicl, I-XIV, 1927-1938
Acta Musei Napocensis
A M itteilungen aus Oesterreich
Anuarul Institutului de Studii clasice, Cluj
Anticnaja Tira i srednevekovyj Belgorod. Sbornik nattcnych
trudov, Kiev, 1979
Arckeologiceskie issledovanija v Moldavii,
Archeologiceskie issledovanija (doslidzennja) na Fkraine, Kiev
Arckeologija, Kiev
A rkeologia Moldovei
Arckeologiceskie otkrytija, Moscova
Archeologicni pam'jatki, Kiev
Analele Academiei Romne. Memoriile istorice
Analele ale "Al. I. Cuza" din
Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice,
Gh. Bichir, The Archaeology and History of the Carpi from tlte
Second to tlte Fourtlt Century A. D. (BAR Supplementary Series
16/1), Oxford, 1976
Gh. Bichir, Cultura 1973
Buletinul N umismatice Romne,
Buletinul Romne de Geografie,
Istorice,
Corpus Inscriptionum Latinarum
Cronica
Dacia, recherches et decouvirtes archiologiques en Roumanie,
I-XII, 1924-1947; Dacia. Revue d'Archiologie el d'ltistoire
ancienne, N. S., I-XXIV, 1957-1980
Gh. Diaconu, Necropola din secolele III-IV e.n.,
196.1
de istorie veche a Romniei ( Paleolitic - sec. X), Bucu-
1976
Ephemeris Dacoromana, Annuario delta Scuola Romena di Roma,

N. Gostar, Aliobrix, n Latomus, 26, 1967, 4
N. Gostar, dacice din Moldova, 1969
www.cimec.ro
Gostar, N.,

Gostar, N., mili-
tare
Inv. Arch. Roumanie
IOSPE
2
Izvestija
KS
KSIA
KS Odesa,
Mat. Arch. Piv. Pric
Mat. Arch. Sev. Pric.
Matert:ale
Matcrialy Odesa
Mat. Issl. Arch. jugo-zap.
SSSR i Rum. Narod. Resp.
MDAPV
MemAntiq
MIA
V., La
monnaie romaine
Mitrea, B., Preda, C.,
Necropole
Prvan, V., Castrul de la
Poiana
Prvan, V., Dacia
Prvan, V., Getica
Prvan, V., Inceputurile
romane
Pippidi, D.M,,
Protase, D., Rilttrile funerare
Protase, D., Soporu de
Cmpie
7
N. Gostar, sondajele de la in
Materiale, R, 1962
N. Gostar, militare din castellum roman de la
in Danubius, 1, 1967
U nion International des Sciences Prehistoriques el Protohistori-
ques. Inventaria Arclzaeologica (Corpus des ensembles archiolo-
giques sous la direction de M.- E. Marien), Roumanie
V. Latysey, Inscriptiones antiquae orae Septentrionalis Ponti
E ttxini, Graecae et Latinae, ed. a 2-a
Izvestija Moldavskogo philiala Akad. nauk SSSR,
R:,ratkie Soobscenija o dokladach i polevych issledovanijaclt In-
stituta I starii Material' no j K ul' tur y, Moscova
K ratkie Soobsceni ja I nstituta A re/teologii, Kiev
Soobseenija o polevych archeologiceskich issledovanijach
Odessskogo gosudarstvennogo archeologiceskogo muzeja, Odesa
Materiali z Archeologii Pivnicnogo Pricornomor'ja, Odesa
Materialy po Arc/teologii Severnogo Pricernomor'ja, Kiev
Materiale arheologice privind istoria veche a R. P. R. (I) ; Ma-
teriale arheologice (II- X)
Material y po archeologii severnogo Pri C:ernomor'ja, Odesa
Materialy i Issledovanija po Archeologii jugo-zapada SSSR i
Rumynskoj N arodnoj Respubliki, 1960
Materiali i Doslidzennja z Arc/teologii Prikarpattja i Volini,
Kiev
Memoria A ntiquitatis
Materialy i issledovanija po arc/teologii SSSR, Moscova
V. La monnaie romaine citez les Daces Orien-
taux, 1980
B. Mitrea, C. Preda, Necropole din secolul al IV-lea e.n. din
Muntenia, 1966
V. Prvan, Castrul de la Poiana drumttl roman prin Moldova
de jos, in ARMSl, seria II, :36, 1913
V. Prvan, Dacia. din regiunile carpato-
danubiene (trad. R. Vulpe), 1937
V. Prvan, Getica. O protoistorie a Daciei, 1926
V. Prvan, l ne ep uturile romane la gurile
1923.
D. M. Pippidi, la istoria veche a Romniei (ed. a 2-a),
1967
D. Protase, Riturile funerare la daci daco-romani,
1971
D. Protase, Un cimitir dacic din epoca la Sopom de
Cmpie. la problema n Dacia,
1976
www.cimec.ro
8
PZ
RE
RESEE
Rev. Muz.
Rikman, E. A., Budesty
Rikman, E.A., Etniceskaja
istorija
Rikman, E.A., Pamjatniki
RRH
SCIV(A)
SCN

StCl
Stud. Art. Ist.
VDI
Vulpe, R., Histoire ancienne
Vulpe, R., Piroboridava
Vulpe, R.,
Vulpe, R., Vallum de la
Moldavie inferieure
Vulpe, R., Vallum romain
de la Bessarabie injerieure
Vulpe, R., Verc!tnij val
Bessarabii
Zap. Odesa
ZfA
Zeitschrijt
Pauly-Wissowa, Real-Ettcyclopadie der classisclzen Altertums-
wissensclzajt
Revue des itudes sud-est europeennes,
Revista Muzeelor
E.A. Rikman, Pamjatnik epochi velilwgo pereselenija nardov (po
raskopkam poselenija 1: mogil'nika cernjacltovskoj kul'tury u sela
Budesty, 1j67
E. A. Rimkan, Etniceskaja istorija naselenija Podnestr01/ja i
prilegajuscego Podunav'ja v pervyclt vekach na'Sej ery, Moscova,
1975
E. A. Rikman, Pamjatniki sarmatov i plemen cernjachovskoj
kul'tury ( Archeologiceskaja karta Moldavskoj SSR, 5),
1975
Revue Roumaine d'Hisloire
Studii de istorie veche arheologie),
Studii de
Studii
Studii Clasice
Studii articole de istorie
V estnik drevne j istorii, Moscova
R. Vulpe, Histoire anenne de la Dobrudja, 1938
R. Vulpe, Piroboridava; arheologice istorice
asupra de la Poiana in Moldova de jos, 1931
R. Vulpe, de la din 1049, n Matm"ale, 1,
1953,
R. Vulpe, Le vallum de la Moldavic injericure ct le "mur" d'Atha-
naric, Haga, 1957
R. Vulpe, La date du vallum romain de la Bessarabie infirieure,
n Serta Kazaroviana, 1 ( I zvestija na archeologi ceski
Institut, Z6, 1950)
R. Vulpe, Verckni_i val Bessarabii i problema grevtungov k zapadu
ot Dnestra, n Mal. lssl. Arch . .Jugo-zap. SSSR i Rum. Narod.
Resp.
Zapiski obscestva istorii i drevnostej
Zeitschrift fur Archiiologie
www.cimec.ro
!.INTRODUCERE
Istoriografia resimte cu acuitate lipsa unei privind istoria dacilor
liberi n epoca Ce-i drept, tema a constituit acum subiectul a numeroase
studii chiar monografii, dar a se ajunge la o mai n care toate problemele
importante ale perioadei rezolvarea. Cunoscutele tratate de istorie a Romniei.
mai vechi sau mai noi, nu au putut nsera nici ele, prin caracterul lor, dect sumare
generale asupra acestui subiect. Tocmai de aceea paginile care n
autorului, o ncercare de a continua predecesorilor.
Lucrarea, ca monografie a dacilor liberi de la est
de n veacurile II-IV e.n., nu cuprinde o tratare a problemelor, ci,
le pe acelea care s-au conturat a fi mai importante sau care, fie au fost rezolvate in
chip diferit dect acum, fie au fost evaluate ]a alte dimensiuni, deschid noi de inves-
Ne-am propus realizarea acestui obiectiv de inerente, datorate
volumului cu totul insuficient al studiilor de referitoare la cele mai recente mai importante
descoperiri arheologice, imperios necesare n sinteze.
Descoperirile arheologice pe care n mod deosebit se lucrarea, cuprinznd mii de
complexe vetre, cuptoare, gropi, morminte) zeci de mii de piese arheologice (unelte,
arme, accesorii vestimentare, podoabe, vase de monede), coroborate cu informa-
din izvoarele scrise ale epocii, permit o reconstituire destul de relativ a
celor trei secole din istoria dacilor liberi n epoca Lucrarea nu face o de detaliu
a acestui volum imens de - arheologice, numismatice, epigrafice, literare - din care
unele publicate, iar altele n curs de prelucrare, deoarece o asemenea de
n-ar fi n limitele acestei Se impunea de la nceput o a
celor mai reprezentative date o tratare a diferitelor compartimente. S-a
la folosirea terminologiei tehnice, arheologiei, nu pentru s-ar fi considerat
de tehnicitate ar fi mai necesare (ele snt singurele n
atunci cnd snt criterii metodologice riguroase), ci pentru a face mai
mult loc exegezei faptului istoric a accesibilitatea materialului ntr-un cerc mai larg
de cititori.
Lucrarea din plin, dar sintetic, n principal de teren efectuate de
autor timp de aproximativ decenii, mai ales n de nord-vest a Moldovei, ntre
care se prin amploare acelea de la Miorcani Pentru
posibilitatea de a studia celelalte descoperiri arheologice din Moldova, precum principalele co-
din Muntenia, Transilvania, Banat autorul calde colegilor
care i-au pus la bogatele fonduri de materiale, multe din ele inedite, iar adeseori valo-
roase utile De asemenea, aducem tuturor colegilor care prin
sfaturile indemnul lor au oferit nu numai increderea att de necesare ntr-o
de ci sugestii de cu privire la metodele de
cercetare.
2 - Din Istoria dacilor libl!!ri 207
www.cimec.ro
10
DIN ISTORIA DACILOR LIBERI
*
* *
Cele mai vechi despre istoria dacilor n epoca snt de semnalat la Grigore
Lreche
1
, Miron Costin
2
, Ion Neculce
3
, Nicolae Costin
4
Dimitrie Cantemir
5
. a cro-
nicarilor, cuprinznd secolul al XVII-lea nceputul celui de al XVIII-lea, are meritul de a fi pus
n uneori chiar cu de idei fundamentale privind
istoria romnilor, cum ar fi originea a limbii a poporului romn sau la
neam a locuitorilor din Modova, Muntenia Transilvania.
Prima a secolului al XIX-lea aduce cele dinti care, prin modul de
abordare a problemelor prin nscrise, fac trecerea la cercetarea n domeniul
istoriei antice. Dintre acestea se studiile privind romane din zona


ca acelea referitoare la vechiul Tyras
7

secolului al XIX-lea primele decenii ale celui de al XX-lea etapa
a acestor care se prin rezultate spectaculoase, materializate
n de valoare Acum apar primele mari sinteze ale istoriei romnilor, ela-
borate de A.D. Xenopol
8
N. lorga
9
remarcabile din se datoresc
progreselor incontestabile pe care le fac istorice, ntre care amintim dezvoltarea
a arheologiei, epigrafiei numismaticii. de a scrie o istorie
ct mai au determinat o activitate pentru per-
metodelor. Al. Odobescu deschide seria de teren prin care n-
registreze toate descoperirile arheologice din Romnia
10
Tot el avea apoi o mono-
grafie asupra celebrului tezaur de la Pietroasa
11
, iar E.R. Stern avea
primele arheologice n vechiul Tyras
12
Prin cele 1 zvoarele istoriei ro-
mnilor (1-15, 1938) Dacia in autorii clasici (1-2, 1943}, G. Popa-Lisseanu face primele n-
notabile de a oferi un instrument de lucru, adunnd principalele izvoare scrise cu privire
la istoria Romniei. Cel care avea realizeze saltul remarcabil n de arheologie,
epigrafie in general de istorie veche este Vasile Prvan. Att prin de teren n obiective
arheologice de fundamentale de valorificare a datelor existente
13
,
1
Grigore Ureche, Moldovei (edi
P. P. Panaitescu), 19.5.5, p. .57-62,
123, 124.
a Miron Costin, Moldovei de la
Aron Vodll ncoace P. P. Panaitescu),
1944, p. 3-.5; idem, De neamul moldovenilor, din ce
au lor C. Giurescu), 1914.
3
Ion Neculce, Moldotei
Iorgu Iordan), 19.5.5, p. 103-104.
' N. Costin, Istoria Cu un frag
mentu istoricu, 1 George Ioanid), 1858, p. 32-48,
312-318.
6 Dimitrie Cantemir, 1-lronicul vechimei a romano
moldovlahilor Gr. Tocilescu). 190 1 ;
idem, Descriptio Moldaviae, 1973, p. 51, 65;
N. Gostar, Les antiquites de la Moldavie dans l'oeuvre du
prince Dimetre Cantemir, n Dacoromania, jahrbuch }iir
2, 1974, p. 127-139.
e G. Descrierea a ce
Caput Bovis (Capul Boului sau Gherghina) a cllria
ruitJe se ajltl n apropierea 1837.
7
P. Bekker, Tiras i tirity, in Zap. Odess, 2, 18.50,
p. 416-469; F. Brun, O mestopolofenii Tirasa, n Zap.
Odess., 3, 1853. p. 47-66.
A. D. Xenopo1, Istoria Romnilor din Dacia tra
ian4, 1- 14, 1925- 1930, a III-a).
9
N. Iorga, Istoria rom.inilor, 1- 10,
1936-1939.
10 Dintre rll.spunsuri1e la
sau isvod de la cari se ce1e a se da
n vechilor ce se a j ld fn deosebit ele co
mune ale Romniei (manuscris, Academia R. S. Romnia)
au fost publicate doar acelea din fostele Dorohoi
Covur1ui.
u Al. Odobescu, Le tresor de Petrossa, 1-3, Paris,
1889-1900; idem, Opere IV. Tezaurul de la Pietroasa,
ingrijit!, introducere, comentarii note de Mircea
1976.
1
2
E. R. Stern, O poslednich raskopkach v Akker
mane, in Zap. Odess., 23, 190 1, p. 33-51 ; idem, Raskopki
v Akkermane letom 1913 g., n Zap. Odess., 31, 1913'
p. 92-101.
13 V. Prvan, epigrafice la istoria crer
tinismului daco-roman, 1911; idem, Castrrtl
de la Poiana, p. 93- 130 ; idem, Inceputurile romane l
idem, Getica ; idem, Dacia. Pentru activitatea opera
marelui savant vezi V. Prvan, acte,
cu introducere, note indice de Al. Zub,
Editura Minerva, 1973, precum Al. Zub, Vasile Prvan.
Efigia cdrturarului, Editura Junimea, 1974.
www.cimec.ro
INTRODUCERE
11
ct prin ndrumarea formarea primei genera de arheologi romni de nivel european, care
de fapt aveau multe din gndurile nemplinite ale magistrului, Vasile Prvan
marele ctitor al moderne de arheologie, cu constante de-a
lungul ntregii sale pentru istoria dacilor de la de
Perioada de ultimul mondial ar putea fi drept etapa marilor m-
pliniri, cnd elevii lui V. Prvan, iar n anii din elevii elevilor au nscris in
precedent. Tot acum snt de nregistrat eforturile unor spe-
sovietici pentru studierea problemelor referitoare la teritoriul dacic dintre Prut Nistru.
unor ample de teren, publicarea de studii, monografii volume de izvoare
(scrise, arheologice, numismatice), ca utilizarea unor metode de cercetare tot mai moderne,
au contribuit la progresele revelatoare din prezent. Dintre toate acestea, cerce-
arheologice de teren, n urma s-a ajuns la definirea principalelor culturi arheologice
din secolele II -IV e.n., au avut poate cel mai nalt ritm de

Mai reprezentative
ar putea fi considerate descoperirile de la

Orlovka (Cartal)
16
, Tyras
17
,
Dumbra va
22
,
25
, Probota
26
,
14 Em. Condurachi, L'archiologie roumain au XX'
siecle, Bibliotheca Historica Romaniae, 3,
1963 ; idem, Vingt amties de recherches arcluiologiques en
Roumanie (1944-1964), in Dacia, N. S., 8, 1964, p.
.5-37; 1. T. Cernjakov, Pamjatnikilternjachovskoj kul'tu1y
v Primorskoj Dunaja i Dnestra, in
:lf lA, 139, 1967, p. 197-201 ; E. Rikman, Pamjatniki.
15
N. Gostar, .)endreni idem,
militare; idem, dacice; S. Sanie, Medalioane
tipare romane descoperite la in Da-
nubius, 2-3, 1969, p. 81-94; idem, n DIVR,
p. 79-82; S. Sanie I. T. Dragomir, Continuitatea
locuirii dacice n castrul de la n Da-
tubius, 4, 1970, p. 135- 142.
1
6
1. D. Golovko, R. D. Bondari, A. G. Zaginajlo,
Archeologiteskie issledovanija u s. Orlovka, in KS Odesa,
1965, p. 68-80; R. D. Bondari, Novyj geto-dakijskij
mogil'nik v nif.nem Podunav'e, n Arch. Otkr., 1969, p.
281-282; idem, RaskopkiOrlovskogo gorodisca, in A1ch.
Otkr., 1970, p. 260-261; idem, raskopki
145. Orlovka, in Arch. Issl. Ukr., 3, 1971, p. 66-70;
P. Nicorescu, O a mpll.ratulfti Traian gdsitd
la Cetatea Albd, in ARMSI, s. 3, t. 26, 1944, p. 507;
N. Gostar, Aliobrix, n Latomus, 26, 1967, 4, p. 987-995.
17
E. H. Minns, Scythians and Greeks, Cambridge,
1913, p. 445-449; P. Nicorescu, Scavi e scoperte a Tyras,
n Ephem. Dacorom., 2, 1924, p. 378-415; idem, Fouilles
de Tyras, n Dacia, 3-4, 1927-1932, p. 557-601;
idem, Garnizoana romand n Basarabiei, n ARMSI,
s. 3, t. 19, 1937, p. 217-225; idem, op. cit., n ARMSI,
s. 3, t. 26, 1944, p. 501-510; E. Diehl, Tyras, In RE,
7A, 1, 1943, col. 1849-1863; E. V. Maksimov, Novyj
pamjatnik pervych vekov nasej ery v Tire, in KSIA, 5,
1955, p. 80 urm. ; A. 1. Furmanskaja, Archrologicni
pam'jatki Tri pedich stolit' nasoi eri, n Arch. Kiev,
10, 1957, p. 80-93; idem, Rozkopki Tiri v 1958 r, in
Arch. Pam, XI, 1962, p. 122-137; idem, Issledovanija
Tiry, n KSOdesa, (1962) 1964, p. 56-63; 1. B. Klejman,
Ii voprosu o prebyvanii v Tire 1 Kilikijskoj Kogorty, n
KS Odesa, 1965, p. 179-182; idem, Raskopki pomeUe_
nija <eksilljacii 1-go ltalijskogo legiona v Tire, n Mate-
rialy Odesa, 7, 1971, p. 229-238; P. O. Karyskovsky,
Iz istorii Tiry vI-II vv. n.e., in Materialy Odesa, 7,
1971, p. 149- 158 ; S. D. Kryzickij, 1. B. Klejman,
Otkrytie oboronitel'nych somuzenij Tiry, in Arch. Otkr.,
1971, p. 258-259; idem, Rozkopki v Bilgorodi-Dnis-
trovs'komy, in AP'ch. Dosl. Ukr., 4, 1972, p. 177- 181;
S. D. Kryzickij, K. K. Silik, Podvodnye issledovanija
v Ol'vii i Tire, n Arch. Otkr., 1972, p. 396 -397; N. M. Krav-
cenko, Kompleks tims'kogo casu z Tiri, n Arch. Dosi.
Ukr., 4, 1972, p. 181- 184 ; G. 1. Krivolap, Pochovannja
rims'kogo casu z Tiri ta Il okolici, in Arch. Dosi. Ukr.,
4, 1972, p. 18.5-190; N. M. Kravl:enko, V. M. Korpu-
sova, Dejaki rusi material'noi kul'tuti pizn'orimskoi
Tiri, in Arrh. Kiev, 18, 1975, p. 20-42.
18 R. Vulpe,
19
I. V. Ursache, Noi date arheologice pri-
riturile funerare la carpo-daci, in SCIV, 19, 1968,
2, p. 211-226 ; idem, Nouvelles donnies archdologi9ms
concernant les Carpo-Daces, in Actes du 7' 1 nter-
national des Sciences Prehistoriques et Protohistoriques,
Praga, ( 1966) 1971, 2, p. 1 022- 1 024 ; idem, La necro-
pole carpe des 2'-3' siecles de n.e. a in lnv. Arch.
Roumanie, 9, R
113
-R
13
, 1977; V. Ursache.,
arheologice de la n Materiale, 9, 1970,
p. 265-270.
2
C. Buzdugan V. Necropola daco-
de la in Car pica, 1, 1968, p. 199-208 ;
V. la autoh-
tone in secolele 11-111 e.n. n judeJul BaccJu, n Muzeul
2, 1975, p. 293-331.
n ( 1963- 1968) efectuate de 1.
22 S. Sanie Sanie, atheologice de
la Dumbrava, in Cercei. 1 st. 1973, p. 61-92.
zs S. Morintz Gh. Bichir, de la Pd-
dureni, in Materiale, 6, 19.59, p. 487-495.
21 S. Teodor, ScJptlturile de la jud. Bnlo-
sani, n Arh.Mold., 8, 1975, p. 121-201.
' zs M. Ignat, Necropola de la n SCIV,
21, 1970, 4, p. 675-682. .
26 E. Zaharia N. Zaharia, Sondajul de salvare dm
necropola de la Probota, n Materiale, 8, 1962, p. 599-608.
www.cimec.ro
12 DIN ISTORIA CIVILIZATIA DACILOR LIBERI
Bocani
27
,

T

I

Miorcani
81
,Birlad-
Valeaprimelor trei volume din co-
Izvoarele istoriei Romniei (1964, 1970, 1975), precum a celor dinti monografii arheologice
referitoare la dacic liber n epoca
O parte din repertorii arheologice. Astfel, unul dintre
acestea, pe o un catalog al tuturor descoperirilor, inclusiv
al acelora din secolele II-IV e.n., in 1961 ntre Prut

De asemenea, un
alt catalog al necropolelor dacice, sarmatice de tip Sintana de a mai fost
intocmit pentru cea mai mare parte a regiunii dintre Prut Nistru
39
de a se elabora
repertorii arheologice complete pentru fiecare din a inceput fie deja
prin volumelor referitoare la

Ele primele de
acest gen vin ca un omagiu adus lui Al. Odobescu, a lucrare antice din
Dorohoi
41
ncepea valorifice cu aproape un secol mai nainte, n urma unei similare,
rezultate ale din
O serie de patru monografii n ultima vreme principalele grupe de des-
coperiri; una din ele se la arheologia istoria carpilor
42
, iar celelalte trei la cultura Sntana
de

Ar mai fi de amintit aici recenta lucrare a lui V. cu privire la
descoperirile monetare din epoca


O aparte se cuvine a face pentru prima mare n
anume tratatul de 1 storia Romniei (voi. 1, 1960), la elaborarea au colaborat
cei mai arheologi istorici romni. Aceasta este prima n care, tocmai ca un
rezultat firesc al de atunci, s-a acordat tuturor perioadelor
din istoria regiunii de la est de inclusiv epocii romane. La numai de ani de la
realizare, progresele foarte rapide n cercetare au impus elaborarea unui nou
tratat, stadiului al istorice.
*
* *
Lucrarea de despre istoria dacilor liberi din est-carpatic doar o
a Pentru ca istoria dacilor liberi fie la pe care izvoarele scrise ves-
tigiile arheologice o cer, se impune elaborarea multor n care se
dar foarte Or, aceasta din mai largi. De asemenea, aspecte
27
G. B. Fedoror, K voprostt o sarmatskoj kul'ture v
Moldavii, n lzvestija 4 (31), 19.56, p. 49-6.5.
28
V. L. Lapusnean, 1 ssledovanie mogil'nika u s.
Seliste, n Arch. Issl. Mold., 1973, p. 112; 1. A. Rafa-
V. L. Lapusnean, Raboty reutskoj archeologiceskoj
ekspedicii, n Arch. lssl. Mold., 1974, p. 122- 127, fig . .5- 7.
29
M. Petrescu- n DIV R,
p . .593.
30
1. de tip Sintana de
neahov de la de cdrdmizi, n A.rhMold, 7,
1972, p. 267-306. O din secolele IV- V
e.n., n cartierul Nicolina, a fost
prin n anii 197.5-1978; idem, Eine Siedlung
der ]ungeren Haiser - und
rungszeit in 1 - Nicolina ( ). Ein Beispicl
fur die M chronologischer Gliederung von
Siedlungsmaterial, comunicare la simpozionul "Palast
und Htite" organizat de Alexander von Hum-
boldt n Berlinul de Vest (2.5-30 noiembrie 1979).
31
Idem, Nuropola din secolul IV e.n. de la Mior-
cani, jud. n Cercet. lst, 1974, p. 81-92; idem,
La necropole du IV' siecle de n . .;.a.. Miorcani, n Inv. Arch.
Roumanie, 8, R
42
-R
111
, 1977.
32
Necropola din secolul al IV-lea e.n. de la
cani, jud. in ArhMold, 8, 197.5, p. 203-28.5.
33 G. n. Fedorov, Maladtskij mogil'nik, n MIA,
82, 1960, p. 2.53-302.
34 E. Rikman, Buddty.
36 V. Palade, Sdpdturile arheologice de la Bogdd-
jud. Vaslui (1967-1968), n Materiale,
10, 1973, p. 169-189.
38 Idem, Atelierele pentru lucrat piepteni din os
din secolul al IV-lea e.lt. de la Brlad- Valea Seacd, n
ArhMold, i, 1966, p. 261-277; idem, Noi ateliere de
lucrat piepteni din corn de cerb n secolul al IV-lea e.n.
la Valea Seacd-Brlad, n Carpica, 2, 1969, p. 233-2.52.
37
inedite. D. Teodor.
38 N. Zaharia, M. Em. Za-
haria, din Moldova. De la paleolitic pnd fn sec.
X V 111, 1970.
38 E. A. Rikman, Pamjatniki.
co Al. P. V. Chirica, Re-
pertoriul arheologic al 1-2,
1976.
n Al. Odobescu, Sc.ricri literare si istorice, 2, Bucu-
1887, p. 157-232.
42 Gh. Bichir, Cultura carpicd ; idem, Carpi.
43
G. B. Fedorov, Naselenie prutsko-dnestrovskogo
meidurec'ja, n MIA, 89, 1960, p . .57-172, 249-277;
E. A. Rikman, Buddty; idem Etniceskaja istorija.
" V. La monnaie romaine.
www.cimec.ro
INTRODUCERE
13
importante ale dacice libere, tratate acum destul de sumar, se n curs de cercetare,
iar rezultatele, se ca deosebit de valoroase, mai au nevoie de
1 n trebuie istoria dacilor liberi n secolele II -IV'e.n.
o de la o la alta,
Volumul de se n principal la unele aspecte din istoria dacilor de la est de
n intervalul de la daca-romane (106) la invazia hunilor (376).
Descoperirile la care se frecvent pe,parcurs unor culturi arheologice bine definite
ca specific, arie de cronologie Astfel, un mare dintre
situate cu n regiunile din centrul din nordul .Moldovei, snt caracteristice dacilor
liberi din secolele II-III e.n. iar altele, grupate mai la sud, de la
Siretului n la limanul Nistrului, provincial-romane
Orlovka, Cetatea O categorie de descoperiri, numai de mor-
minte, semnalate fie i.zolat, fie n grupe relativ mici, a fost (Probota,
Majoritatea vestigiilor arheologice din secolul al IV-lea culturii Sntana de
n cuprinsul de au fost semnalate unele elemente
sarmatice .(Brlad-Valea Miorc?-ni). Din
vreme unele vestlgu romane, descoperite la Cetatea Alba la ce-i drept rela-
tiv reduse ca volwn, dar foarte importante ca n o de necro-
pole cu morminte in tumuli, recent cronologic la dintre secolele III
IV, a fost taifalilor cu
Tratarea a fiedireia dintre culturile autor din mo-
tive de este insistent de necesitatea depline a acestora, ca o elemen-
o n fenomenelor social-economice politice din perioada
Cu toate acestea, pentru a contura o imagine ct mai mai a
faptelor evenimentelor, volumul a fost structurat potrivit etapelor istorice principale nu
criteriul culturilor arheologice.
Prima corespunde romane n provincia Dacia, cnd teritoriul
din sudul Moldovei (de la Siret la Nistru) a fost anexat la provincia Moesia ( 106-275).
Cea de a doua cuprinznd intervalul de la retragerea romane n Dacfa
la invazia hunilor {275'-376), a fost pe plan politic de triburilor gotice
spre de JOS!,
Anumite capitole din lucrare au fost restrnse, iar altele, au
tat extindere, nu pentru unora ar fi implicit mai dect a altora, ci pentru
s-a ca problemele insuficient studiate n trecut mai curnd rezolvarea.
Astfel, s-a oferit un larg romane de la nordul de Jos de pe
pontic la Tyras, pentru a se restabili ntindere ntregul al
moesice din sudul Moldovei, de cele mai multe ori doar ca o la cteva
capete de pod. La fel, s-a insistat mult asupra valurilor de ntruct mai noi
au schimbat uneori datele cu privire la cronologia la constructorii acestor
de amploare. Asupra descoperirilor culturilor dacice, sarmatice de tip Sntana de
prezentate cu multe deta1ili n anterioare, ne-am oprit mult mai pe scurt. Acesta
a constituit dealtfel unul dintre motivele pentru care lucrarea n-a fost potriVit cultu-
rilor arheologice, cum poate dintre s-ar
ln timp s-a ncercat reconstituirea unor fapte fenomene din istoria dacilor liberi,
cum ele din interpretarea care au putut fi adunate. oferim,
astfel, ipoteze de rezolvare unora dintre probleme poate, noi unor de viitor.
Nu ne-am propus scriem acum o istorie a tuturor dacilor liberi n epoca deoarece ea
ar avea nevoie mai intii de definitive la problemele controversate ar solicita
studierea a acelora mai cunoscute.
O lucrare de care multitudinea de aspecte ale istoriei dacilor liberi,
organic. de istoria dacilor sub un deziderat.
Pentru ei, vor trebui cu
priceperea energia.
www.cimec.ro
Il
DACO-ROMANE
Transformarea unui ntins teritoriu dacic in provincie anul 106 a dus la
anihilarea unor nsemnate militare dacice care ar fi putut se politicii im-
periului la nordul Refacerea unei armate a unui sistem de ace-
luia din perioada lui Decebal nu mai era prin pierderile mari suferite n vre-
mea cu romanii, a dacilor din afara provinciei fusese diminuatr1.
Soarta teritoriilor dacice, in afara provinciei romane Dacia, nu a fost pe
intinderea lor. La de spre exemplu, natura raporturilor cu lumea ro-
ar putea fi trei zone distincte. Zona din sud, de la rul Siret la lacul
Conduc (SascP, a fost in ntregime ali provinciei l\Joesia (fig. 1-3)
2
De asemenea, garnizoane
romane au la Tyras, de care depindea o regiune din imediata
Zona din centrul din nordul Moldovei a sub controlul dacice. Chiar
se admite eventualitatea unor campanii militare romane in regiunile centrale nordice din
Moldova
3
, lor n continuare de daci un fapt confirmat de toate
existente.
O regiune teritoriului roman, la imperiu, a fost sever pC'r-
manent de acesta
4

Datele referitoare la unei zone dependente de romani snt n general
ntruct izvoarele scrise nu ne dau precise, iar arheologice snt departe de a ne oferi
suficiente. regiune avea menirea posibilitatea unor atacuri
prin surprindere, protejnd teritoriul roman din sudul Moldovei drumul strategic comercial
care trecea de la Tyras la iar de aici prin pasul Oituz spre Transilvania. Pentru motive
la care ne vom referi mai pe larg n capitolul regiune cuprindea
Cmpia Siretului se ntindea spre nord aproximativ la limita ei cu Colinele Tutovei, fiind
n teren de valul (fig. 3)
5
Intre Prut Nistru, teritoriul sub
control roman a cuprins probabil cmpia, la limita ei cu zona acolo unde
se afla valul de Leova-Copanca.
dacice din est-carpatic la cu romanii a
suferit ea unele Astfel, n teritoriul din sud, la pro-
vincia Moesia, a fost unui proces intens de romanizare. Foarte probabil pentru
libertatea, o parte din dacii de aici s-au retras mai spre nord n teritoriile neocupate de
romani. Ipoteza unei de de la sud spre nord nu are n vedere plecarea n
a ntruct a fost chiar n n castrele romane
de la Orlovka (Cartal) Cetatea
1 teritoriul roman propriu-zis la nor-
dul de Jos zona ce a ntre frontierele
imperiului la retragerea delimitat! spre
nord prin val.
2
V. P.rvan, Castrul de la Poiana, p. l03- 122.
3 N. Gostar, dacice din Moldova si cuceri-
rea la nordul Du.mlrii de jos, n Apttlum: 5, 1965,
p. lH- H7; idem, Moldovei n timpul
pnirii romane, n Stud. Art. Ist., 19, 1972, p. 79-8.
1
V. P!rvan, Castrttl de la Poiana, p. 119- 120 ;
R. Vulpe, n Istoria Romllniei, 1, 1960, p. 517 urm.
5
O asupra tuturor privind
valul la R. Vulpe, Vallum de la
J1oldavie iltjeriettre.
www.cimec.ro
RAZBOAIELOR DACO-ROMANE
15
ln ceea ce dacice din zona sub supravegherea
este de presupus att teama a de ct anumite
pe care trebuie le fi impus romanii, au limitat autohtonilor n acest
teritoriu, mai ales n primii ani terminarea Probabil o parte dintre
aflati n s-au retras n teritoriile dacice libere.
' Centrul nordul Moldovei, cu relief mai accidentat mai greu accesibil, pe care romanii
nu le-au alipit imperiului, au mai Trebuie de acest a putut primi
un plus de dacidt din sudul roman al Moldovei. De asemenea, este de presupus
ultimul cu romanii transformarea n provincie
unii daci din Transilvania au putut se refugieze n dacilor liberi de la de Car-
apoi definitiv aici. Cu toate nu a fost acum arheologic,
ipoteza unor de dinspre sud dinspre vest este logic Mai dificil
ar fi de stabilit, n stadiul actual al dimensiunile acestor demografice de con-

n teritoriile dacice nealipite imperiului, romanii impus de pace. Toate
dacice fortificate din Moldova ncetat definitiv n aflindu-se
nu numai de la

Orlovka (Cartal)
7
, pe ruinele romanii au ridicat castre,
sau din zona sub control roman (Poiana
8
,ci din regiunile
mase mai departe n

Brad
12
Piatra Btca Doamnei)
13

Nici una din aceste nu a fost anull06, nici chiar mai trziu, cnd dacii liberi au
ajuns la apogeul gloriei lor militare, ceea ce presupune de a locui n
fortificate a fost Nu dispunem de descoperiri suficiente pentru a preciza
soarta tuturor dacice la daca-romane. este doar ncetarea
locuirii n fortificate. cum din recentele arheologice de la Brad,
locuirea a fost n cetate, dar a continuat n apropierea ei
14
. sin-
gura despre care s-a presupus ar data din sec. I-II e.n., din Latene
III n vremea provinciei romane Dacia, este aceea de la Dumbrava (jud. Numai
materialul publicat
15
, ncadrarea acestei n perioada La Tene III este destul
de
dacice fortificate de la Orlovka (Cartal), Poiana,
Brad Piatra Doamnei au avut, nu numai o
ci un rol deosebit n activitatea ; lor a determinat serioase per-
n domeniul al schimburilor comerciale. De asemenea, mu-
nregistrate n sfera au produs n structura

importante au avut loc n ritul funerar, n cadrul abandonarea
n tumuli pare a fi cea mai mai a fi con-
semnat faptul n tumuli snt abandonate nu numai de care
ajung n sec. II e.n. n dacic est-carpatic care mai nainte
n movilc; fenomenul cuprinde toate din acest areal de aceea trebuie explicat
6
N. Gostar, op. cit., p. 145-1-:17.
7 l. D. Golovko, R. D. Bondari, A. G. Zaginajlo,
issledovanija u s. Orlovka, n KS Odesa,
2, 1965, p. 76; N. Gostar, Aliobrix, p. 989-991.
8
R. Ee. Vulpe, Les jouilles de Poiana, n Dacia,
3-4, 1927-1932., p. 253-351; R. Vulpe, La civilisa-
tion dace et ses problemes <l la lumii!re des dernieres jouilles
de Poiat1a, en Basse-lvloldavie, n Dacia, N. S.; 1,
1<)57, p. 143-164.
9 A. M. Sondajul n
de la n Materiale, 6, 1959, p. 375-382.
1o l\1. Florescu, n DIVR, p. 396-397.
11 V. V. Ursache, O da-
pe valea Siretului, in Carpica, 2, 1969, p. 93- 130 ;
V. Principalele rezultate ale arheo-
logice n de la in Carpica,
8, 1976, p. 49 urm.
12
V. Ursache, la problema
dacice de pe valea Siretului, n MemAntiq, 1, 1969, p.
105-119; Al. Vulpe, Ptolemy atzd the Ancient Geo-
gmphy of Moldavia, u StCl, 6, 196i, p. 233-246.
1
3
::-.1. Gostar, op. cit., n A pulunz, 5, 1965, p. 137- 149.
14 V. U rsache, Principalele rezultate ale
lor arheologice de la Brad, referat In cadrul doc-
toratului la Catedra de istoria Romniei de la Facultatea
de Istorie din
1
& S. Sanie, Sanie, arheologice de la
Dumbrava, n Cercet. Ist., 1973, p. 61-92.
www.cimec.ro
Hi
DIN ISTORIA DACILOR LIBERI
prin schimbarea social-economice unele sociale, care au determinat
nlocuirea obiceiurilor funerare

n unele zone mai de romane,
n care de felul amploarea acelora din dacic est-carpatic n-au avut loc,
obiceiul n tumuli s-a mai n continuare. Astfel, pot fi mor-
mintele sarmatice n tumuli de la est de i'llistru chiar cteva pe malul vestic
17
, precum
mormintele tumulare din regiunea a Ucrainei
18
, toate ulterioare sec. I e.n. Ctt pri-
mormintele n tumuli recent descoperite la Trzia (jud.


(jud. Suceava)
20
, ele unor venite mai trziu din alte zone geografice.
Dacii de la est de vor fi participat, cu tot lor la
boaiele cu romanii au avut de suportat ale nfrngerii. Acestea au fost nu-
meroase au determinat profunde n structura arheologice de
acum de la nceputul celui de al doilea secol al e.n. dacii liberi s-au ndreptat
constant ireversibil romanizare, ntr-un alt ritm n alte forme dect lumea
ntre frontierele Daciei Moesiei romane. Crearea pentru intrarea
a dacic de la de n sfera lumii romane trebuie ca cea mai
dintre toate victoriei romane asupra dacilor din
16
Gh. Bichir, la de jos n lumina
ultimelor cercettlri, n Pontica, 5, 1972, p. 139, 168. con
el care au ajuns n Moldova n sec, II- III
e.n. au fost de carpi la nmor
n tumuli, nesesiznd di. dacii au abandonat
acest rit.
17
Ibidem, fig. 1.
1
8
M. 1. Smisko, Karpats'ki kurgani perloj polo-
vini 1 tisjacolittja nasoj eri, Kiev, 1960.
19
V. -Brliba, U11 nouveau groupe eul-
turei sur le territoire de Roumanie. Les fouilles de Branifte-
(comm. de dep. de n Dacia,
N. s .. 2i, 1980, p. 181-207; N. etM. Udrescu,
Considiratians anthrapalagiques pre/iminai1 es sur la tlti-
cropole de (dep. de n Dacia,
)<. S., 2-4. 1980, p. 209-220; Em. Crciumaru et 1\1. Cr-
ciumaru, Analyse chimique et spectragraphique d'un tichan-
tillon de n Dacia, N. S., 2i, 1980, p. 221.
2o de la D. Teodor.
www.cimec.ro
III. PERIOADA ROMANE IN DACIA
(106- 275)
A. TERITORIUL DACIC AFLAT SUB STAPINIRE ROMANA
n sudul Moldovei s-a limitat la o relativ de circa 3 800 km
2
,
intre Siret, Marea lacul Sasc, limesul Tatarbunar- V adu lui !sac,
riul Prut valul La aceasta se mai zona Tyras ntre
limanul Nistrului lacul Sasc de circa 1 700 km
2
, de limes.
arheologice de acum au fost dirijate aproape exclusiv spre
romane de la Tyras. Doar n ultima vreme au fost n ro-
de la Orlovka (Cartal).
Sistemul de roman intre Siret Nistru, prin modul n care a fost conceput
organizat, sudul Moldovei, n totalitatea lui, prezenta o aparte pentru
romani, nu numai din punct de vedere al frontierei de la de Jos, ci al
strategiei generale a imperiului n bazinul Negre. Dealtfel, cum avea se confirme n
sec. III, provinciilor romane din sudul din vestul Negre puteau fi asigurate numai
prin n ntregime a litoralului pontic. Cnd sistemul defensiv roman de pe coasta nord-
va atacurile pc mare mpotriva imperiului se vor cu o vigoare
Cu toate politica la nordul de Jos n regiunea de litoral la
Nistru era sistemul de a fost organizat cu o anume seama de
de teren, ct de natura cu din regiunile nou cucerite. O cu-
ntre rul Siret lacul Sasc, de-a lungul la ei n mare,
spre nord de un val de constituia teritoriul roman alipit la Moesia Inferior
(fig. 3). O ntre lacul Sasc limanul Nistrului, nu a mai fost printr-un
val de ci doar atent de o din Tyras.
Anexarea la Imperiul roman a ntregii zone de la nordul fluviului, ntre cu
Siretul Marea a fost de necesitatea unei solide a frontierei
de la de Jos, care asigure securitatea a provinciei Moesia Inferior. Anterior,
de-a lungul malului stng al fortificat cu dacice puternice, romanii de
purtat lupte grele cu Foarte posibil ca sistemul de al dacilor mai fi cuprins
alte dect cele cunoscute acum, la Orlovka (Cartal), ntruct numai
cu acestea malul ar fi n parte lipsit de n pericolului roman.
Astfel de ar mai fi putut exista, spre exemplu, n zona Reni, Ismail Chilia.
prin urmare, s-a alipit la imperiu o regiune a pacificare s-a prin sabie
pentru securitatea trebuiau luate energice de
La Tyras, nu a fost printr-o cucerire ci prin accep-
tarea ei de a care a n unei
mai sigure mpotriva atacurilor de vecine. n acest sens,
cu privire la Tyras a fost ca n cazul celorlalte de pe li-
toralul nord-pontic. Aflat ntr-un teritoriu cu n timp cel mai apropiat
grecesc de romane pe litoralul de la nordul Negre, Tyras ocupa un
loc important n planurile strategice romane.
ln ceea ce teritoriul alipit Moesiei Inferior, trebuie el era fragmen-
tat n mai multe longitudinale de rurile care curg de la nord spre sud sau de lacurile n
care unele dintre acestea se (fig. 1-3). Segmentarea a teritoriului a obligat pe
romani ca n cadrul sistemului defensiv general organizeze aici o pentru fiecare dintre
' - 0111 istoria dacilor liberi 210
www.cimec.ro
18
DIN 'ISTORIA DACILOR L4BERI
aceste sectoare. La est de Prut, limesul a fost mpins mai spre nord pentru a ncorpora n te-
ritoriul roman toate lacurile din Bugeac a asigura astfel posibilitatea unui val de
ntreruperi la marginea lacului Sasc. Ct frontiera de pe rul
Prut, ntre (malul drept) Vadu lui Isac (malul stng). ea nu mai necesita o fortificare
cu limes, deoarece malul stng pe care-1 ocupau romanii avea o
la nordul de Jos s-a putut o att de
numai printr-o temeinic Datele de care dispunem n prezent ne posi-
bilitatea stabilim cin< i zone principale n sistemul de roman din sudul Moldovei (fig. 3).
1. Zona (ntre rurile Siret Prut). Circa 250 km
2

2. Zona Orlovka (ntre riul Prut lacul lalpug). Circa 1 100 km
2

3. Zona Ismail (ntre lacurile Ialpug Catlabug). Circa 850 km
2

4. Zona Chilia (ntre lacurile Catlabug Sasc). Circa 1 600 km
2

5. Zona Tyras (ntre lacul Sasc limanul Nistrului). Circa 1 700 km
2

1 - Zona
Cea dinti lucrare asupra romane din zona care a
o trecere n a tuturor de atunci cu privire la acest subiect,
lui V. Prvan
1
Lucrarea, pe de teren din 1912, pe
de la Tirighina a unui castel cu ziduri de de ridicat n vremea
Traian de Cohors II Mattiacorum, .. poate, de un din
legio V Macedonica dela Troessmis,dar mai ales nu numai la nceput, ci
mai departe ca de de o a flotei imperiale de pe classis
Flavia Moesica"
2
La V. Prvan a mai semnalat unui din legio
1 Italica
3
Pe baza descoperirilor arheologice epigrafice, V. Prvan
unor civile necropole atit n preajma castelului, ct n restul teritoriului roman, limitat
spre nord de- valul Concluzii de foarte mare interes, valabile n parte
au fost formulate n cu forma de organizare a romane n delimitat
de Siret, Prut valul


ln 1936, Gh. alte n castelul roman de la aducnd
unele noi

Dintre acestea, opinia sa pe descoperirile mo1,1etare (ultima


de care dispunea autorul era din vremea lui Gordian III). potrivit castelul de la
a fost folosit de trupele romane doar la mijlocul sec. 111
6
nu n sec. VI
cum presupunea V. Prvan
7

lncepnd cu 1959, N. Gostar, S. Sanie I.T. Dragomir au reluat din zona Bar-
de data aceasta att sistemul romane, ct civile ne-
cropolele. Prin aceste aflate n curs de s-a precizat trupele romane
au construit castelul de la pe locul unei dacice, n vremea daca-
romane de la nceputul sec. II e.n. au stabilit pe Tiri-
1 V. Prvan, Castnd de la Poia11a, p. 103-123.
Chiar cind termenul de "castru", V. P4rvan
se referA. de fapt tot la castellum.
11
Ibidem, p. 111.
a 1 bidem, p. 111- 116.
1
Ibidem, p. 103-106, 112-123.
6 Gh. Nouvelles dic011vertes dans le "cas
tellMm" romain de Barboi (pres de in Dacia,
5-6, 1935-1936, p. 311-319.
e 1 bidem, p. 319.
7 V. Prvan, op. cit., p. 117.
8
N. Gostar, p. 507-509;
idem, op. cit., in Apulum, 5, 1965, p. 111-117; idem,
UnittJfile militare, p. 107- 113 ; idem, dacice, p.
29-37; N. Gostar, 1. T. Dragomir, S. Sanie Sanie,
Castellum castrul de lu n SsiJtnta dt
comMnictJri a muzeelor de istc-rit>, dcc. 1964.
1971, p. 119-122 ; S. Sanie, Mtdalicane
tipare romane descoperite la Tirighi11a -Barbc1i. in Da-
nubiMs, 2-3, 1969, p. 81-91; idem, n DlV R.
p. 79-82; S. Sanie, 1. T. Dragomir, Continuitatfa lo-
cuirii dacice fn castrul de la -Gala fi, !n Da-
nubius, 1, 1970, p. 135-112; S. Sanie, 1. T. Dragomir,
Sanie, Noi descoperiri de ceramictJ romanii "' inscripJi
fn Moldova, n SClV, 26, 1975, 2, p. 189-208.
www.cimec.ro
PERIOADA STAPlNIRII ROMANE lN DACIA 19
ghina a unui castel de naintea celui de a unui castru (sec.
II), iar n faza a unui turn de (sec. IV). importante au fost aduse n le-
cu civile necropolele din preajma precum referitor la crono-
logia diferitelor romane din zona
Descoperirile ca arheologice mai demult sau mai recent
n teritoriul roman de la o foarte locuire a acestei zone n secolele
11-111 e.n. De asemenea, vestigii importante au inceput n ultima vreme, n
tot mai mare, pentru veacul Cu toate rezultatele din ultimii circa 20
de ani de la tocmai acele care au adus cel mai volum de
materiale, n-au fost publicate dect ntr-o selectiv sintetic, din lu-
dau posibilitatea unor aprecieri pline de interes.
din zona de la fac parte din trei categorii distincte. Con-
mai importante asupra acum s-a ndreptat cu
tilor, cum snt castelul castrul de la ca valul de snt
de caracter militar. Diferitele componente ale sistemului defensiv roman, n parte contempo-
;ane, nu au toate n limite cronologice. Alte aflate n apropiere
de castel, n preajma castrului, ca n restul teritoriului roman din zona unor
de caracter civil. r n o a treia categorie de descoperiri o mormintele
necropole le.
MILITARE. Prima din teri-
toriul roman de la a fost un castel de aproximativ cu turnuri in-
terioare de la construit imediat terminarea daca-
romane. La inceput el a fost ridicat din iar la scurt timp aceea din piatrrt. Zidul
de care nchidea o de circa 3 500 m
2
, avea o grosime de 1,10 m. Castelul a avut
de suferit unele distrugeri n vremea lui Gordian III sau Filip Arabul, care a fost
folosit la retragerea din anul 275. Potrivit garnizoana caste-
lului ar fi putut cuprinde un efectiv de circa 300 soldaW.
A doua la a fost castrul
10
, ale ziduri, cu
grosimea de 1 m, cuprindeau n vechiul castel, acum folosit probabil ca praetorium.
Zidurile castrului, cu dimensiunile de circa 150 x 350 m
11
, nchiznd o de aproximativ
5 ha, erau nconjurate de adnci de 1,50 m, unul avnd de 8 m (interior),
de 4 m (exterior). Noua a fost peste o
o aflate n apropiere de castellum. Data construirii castrului a fost la n-
ceput ca fiind n vremea lui Hadrian
12
sau a lui Antoninus Pius
13
, iar apoi anul 171, n
timpul Marcus Aurelius
14
Mai recent s-a formulat potrivit
castrului a fost de evenimentele care au avut loc n ultimele decenii ale sec. IJl.
Lipsa altor n formularea acestei opinii nu ne permite tragem concluzia autorul
ar data respectivei ntr-o domniei Marcus
Aurelius. Abandonarea castrului
16
a avut loc Severus Alexander, probabil n
n care castelul a avut de suferit unele avarii.
1
N. Gostar, 1. T. Dragomir, S. Sanie Sanie,
op. t., p. "119, 422; N. Gostar, militare, p. 107,
112-113; S. Sanie, op. cit., In DIV R, p. 80.
10
N. Gostar, 1. T. Dragomir, S. Sanie Sanie,
op. cit., p. "120-422; S. Sanie, op. cit., n DIVR, p. 80.
11
Avnd n epoca republicana. o
de aceea a unui castre1e raportul
dintre laturile lungi cele scurte n sec. III, ajungnd
la circa 2 : 3. N. Gudea, 1. Pop, Castrul roman de la Rf1101'.
Cumidava, 1971, p. 64-65.
12 N. Gostar, 1. T. Dragomir, S. Sanie Sanie,
op. cit., p. 422.
11 N. Gostar, op. cit., n 5, 1965, p. 146.
u ldem, militare, p. 107.
1
6
S. Sanie, op. cit., in DIV R, p. 80.
18
Evenimentul a fost pus pe seama atacurilor
-{N. Gostar, 1. T. Dragomir, S. Sanie Sanie,
op. cit., p. 121) sau carpilor (S. Sanie, 1. T. Dragomir,
op. cit., n Danubi"s, 4, 1970, p. 1":10- 141 ; S. Sanie,
op. cit., n DIVR, p. 80). Mai recent, N. Gostar (Si
Moldovei n timpul romane, n Stud. Art.
1 st., 19, 1972, p. 85) exprimat distrugerea
unei mari din castru, ca abandonarea lui, s-a
datorat unor puternice in primele decenii ale
sec. III.
www.cimec.ro
20 DIN :ISTORIA DACILOR I.:IBElll
Recent, pe partea a vizavi de Tirighina, a fost semnalat
un alt castellum de care pare fi fost construit tot la inceputul sec. II e.n. de
acum nu date foarte precise. se presupune el a constituit prima forti-
din ca o de atac n dacice de pe Tirighina. Acest
castel de pare fi pierdut repede n favoarea de pe
Tirighina, lui ulterior, n a doua a secolului al III-lea, mai
mult un rol economic
11

Sistemul defensiv roman din zona mai cuprindea un val de cu
care fixa n teren frontiera a teritoriului roman, de la la n
timp reprezenta primul obstacol n calea eventualilor atacatori (fig. 3)
18
de-a lungul
valului acum s-au limitat doar la de fapt pentru care lipsesc
date mai exacte cu privire la perioadele lui de


Data valului a fost ca .fiind cu castrului
20
sau chiar mai devreme, pe timpul lui Hadrian
21
In ceea ce ne nu excludem posibili-
tatea ca valul n fi fost ridicat la vreme n a castelului,
nainte de castru
22

Opinia de prof. R. Vulpe, potrivit limesul nu ar
data mai devreme de secolului III e.nY, nu poate fi cu nici un
argument temeinic. la n jurul anului 275 va reveni n
prima a secolului IV. Prin urmare, valul a fost ridicat ori n intervalul de la 106
la 275, ori in prima a sec. IV. Ar fi de presupus, valul a fost amenajat n se-
colul al II-lea, pentru a din acei viei care se aflau n preajma cas-
telului a castrului. In ceea ce diferitelor de trupe romane n cas-
telul castrul de la

la legio V !vi acedonica, legio I Italica, cohors II Jl attia-
corum classis Flavia !vi oesica, nu snt suficiente pentru a :otabili ntotdeauna
cu exactitate perioada lor de
Primul de trupe romane care a fost adus la parte din legio
V .i\1 acedonica
2

1
Acest care a construit castelul, la nceput din apoi din
a la n anul 167, cnd legiune a fost de la Troesmis
la Potaissa. n perioada 145-162, la a fost adus probabil un din cohors Il
!vi attiacorum, care a participat la castrului a aici la retragerea trupelor
romane la sud de n anul 275. Instalarea unui din legio 1
Italica la a fost n cu plecarea legiunii V Macedonica la Potaissa, dar unele
descoperiri arheologice se posibilitatea ca el fi venit aici mai deHeme
2
u.
17 M. Brudiu, Un .,castellum" de pdmfnt din secolele
11-111 e.n. descoperit fn tatra comunicare
la sesiunea din 7-8 noiembrie 1979 a Muzeului
de istorie din autor a avut
sli. ne ofere unele suplimentare asupra celui
de al doilea castellum roman de la
11 V. Prvan, Castrul de Poiana, p. 117, fig. 13.
11
Ultimele despre cercetarea valului la
N. Gostar, Barbofi, p. 510.
20
N. Gostar, 1. T. Dragomir, S. Sanie Sanie,
op. cit., p. -422; N. Gostar, op. cit., n Apulum, 5, 1965,
p. 1'16.
21
N. Gostar, op. it., in Stud. Art. lst., 19, 1972,
p. 82-83.
22
n rezumatul tezei de doctorat, V. Birliba (Le-
gdturile dintre lumea romand .,barbare" de
la est nord de Rdsdriteni in primtJ jumdtate a
mileniului 1 e.n., 1975, p. 20) ur-
mli.toarea concluzie: .,n zona valurilor din sudul Moldovei,
lipsesc descoperirile (monetare) sau snt rare, ceea ce
ne aceste valla n sec. II- III e.n.".
23
R. Vulpe, Les ,.valla" de la Valachie, de la Basse-
Moldavie et du Boudjak, n Actes du 1X- Congres Inter-
national d'Etudes sur liS Frontieres Romaines, 1Wamaia,
6-13 septembrie 1972, Ki:iln- Wien, 1974,
p. 275-276.
2
V. Prvan, Castrul de la Poiana, p. 114-116;
Gh. op. cit., p. 318 ; R. Vulpe, Histoire ancienne,
p. 126. 159-162, 216; D. Tudor, latine fn
Muzeul de din 1 n SC.)" 1, 1953 1-1,
p. '176-'177.
26
Pentru cele mai recente date- referitoare la sta-
trupelor romane la vezi N. Gostar,
militare, p. 107- 113 ; Em.
Teritoriul militar al legiunii V Macedonica la Dundrea
de jos, n SCIV, 23, 1972, 1, p. 16 urm.; idem, Ttoes-
mis u"nd die Organisierung des skytkischen Limes in dtr
jrllhln Kaiserzlil, In Actes du 1.\- International
d'Eiwdes sur lu Fronlieres Mamaia, 6-13
septembrie 1972, Wic-n, 1974, p. 92.
28
N. Gostar, militare, p. 111- 112.
www.cimec.ro
PERIOADA STAP!NIRU ROMANE !N DACIA
21
Oricum, legio I ltaUca ar putea fi de colzors II M attiacorum, cea de a doua
unitate care a participat la castrului. ln pentru classis Flavia Moesica, pe baza
stratigrafice a descoperirilor de olane cu s-a putut preciza un de-
al acestei fluviale a putut la ncepnd din vremea
lui Gordian III sau Filip Arabul n anul 275
27

CIVILE. V. Prvan ne-a oferit pentru prima o imagine mai asupra
civile, la vremea dispunea de o destul de De fapt,
fn de ceea ce singur numea "diferite descoperiri V. Prvan a putut folosi doar c-
teva de la


arheologice n teritoriul roman de la nordul cuprins ntre Prut, Siret
valul ncepute n 1959 au adus noi importante Prin
sondaje de fn 1959 s-au pe unele locuri cu descoperiri ro-
mane cunoscute anterior, cum ar fi pe Tirighina sau pe malul de vest al
Tot atunci s-au semnalat o serie de alte puncte, prin care s-a confirmat locuirea din-
tre Prut Siret nu s-a limitat la castel castru. Aceste au dovedit resturi de
civile romane se din de exemplu, pe malul stng al Siretului, ncepnd de
la aproape de valul de de la precum n jurul


civile ar mai putea fi semnalate probabil n alte puncte din acest teritoriu roman.
Dintre toate descoperirile de caracter civil n apropiere
de castel castru a fost ceva mai intens prin sistematice.Despre
aproape in intregime sub actuala a comunei in perimetrul
se in cuprinsul ei au putut fi sesizate niveluri. Primul dintre acestea cuprinde
cu ziduri de de la care au fragmente de coloane, capiteluri, apeducte,
un hypocaust etc. de calitate Cel de al doilea
nivel are din chirpici, acoperite cu Inventarul lor este mult mai redus dect
cel al din primul nivel; moneda cea mai din anul 256
30
Arealul
pentru fiecare din cele niveluri este greu de stabilit numai
n prezent. n schimb, unele privitoare la cronologia se impun.
Primul nivel sesizat in corespunde unei perioade de prosperitate a
romane, pe cnd cel de al doilea unor vremuri de oarecare Acest ultim nivel ar fi
de incadrat, presupunem noi, n perioada de la Gordian III sau Filip Arabul (dnd castrul a fost
abandonat, iar castelul a fost n anul 275. l\loneda din anul 256 poate fi o
fn acest sens.
Pe teritoriul castrului au fost descoperite trei adncite n sol (fig. 4; 5), avnd
ca inventar o mare cantitate de aproape n exclusivitate cu mna; mare
de forme ornamente, cunoscute n perioada (oala de diferite tipuri
dimensiuni, amfore, ulcioare, platouri, lucerne, lacrimarii), obiecte de metal, o
patru monede, una de la Septimius Severus trei de la Alexander Severus
31
Ultimele
27
Ibidem; idem, op. cit., tn Stud. Art. Ist., 19,
1972, p. 85.
28 V. Prvan, op. cit., p. 103-106.
28
N. Gostar, p. 505-.509,
fig. 1.
80
S. Sanie, op. cit., n DIVR, p. 80-81.
31
cele trei au fost adncite la cel
mult O, 75 m de la nivelul antic de autorii
le-au numit cu termenul mai general de bordeie, denu-
mire care va fi de noi atunci cnd vom face
referiri la complexele respective (S. Sanie, 1. T. Dragomir,
op. cit., n Dan"bius, .o!, 1970, p. 135- H 1).
inventarului amintit in cele trei nu ne este cu-
noscutA.. Sigur este eli. n 1 au fost glsite un
virf de lance o parte dintr-o iar in 2 se
aflau o (ibidem, p. 140 ), fragmente de la
amfore de la un bol terra sigillata cu precum
monede ce se succed de la Septimius Severus la Ale-
xander Severus (S. Sanie, 1. T. Dragomir, Sanie,
op. cit., n SCIV A, 26, 1975, 2, p. 191, 197, 202, fig. 2,
3, 7; 7). ntr-o lucrare mai se
nivelului de locuire ii 11 de
din care au fost deja cercetate (S. Sanie
et 1. T. Dragomir, Aspectes de la coh.abitation des Daces
el des Romains dans le Midi romain de la Moldavie, in
Actes du 2 Congres International de Thracologie, 2, Bucu-
1980, p. 339 -3-49).
www.cimec.ro
""
.....
DIN ISTORIA CIVILIZATIA DACILOR LlBERI
monede au sugerat momentul locuirii dacice n castru, n vremea atacurilor carpilor
din anul 238. Bazndu-se pe inventarul descoperit, n special pe ceramica arme, autorii
au atribuit cele trei unor daci care ar fi n caslru ar fi parte dintr-o
"unitate de
32

autohtonilor n castrele romane din Dacia a fost de mult timp
33
, nct
semnalarea lor n castrul de la nu mai era dect o confirmarea.
Ceea ce greu de acceptat este modul n care a fost locuirea din
castru. De la nceput trebuie o sincronizare ntre depunerile arheologice prezentate
de S. Sanie I.T. Dragomir n textul cele din profilul dat n nu este po-
n de certitudine
34
Lipsa unor stratigrafice absolut necesare este
ntr-o de reprezentarea acelui galben cu cal-
caroase", ce n el toate depunerile arheologice care n-au putut fi separate identificate n
32
S. Sanie, 1. T. Dragomir, op. cit., in Dattubius,
4, 1970, p. 140- 141. autorilor referitoare
la locuirea n cele trei bordeie de pe teritoriul
castrului, ca fiind in timpul de nu
abandonarea lui, sint categorice: ,.Locuirea din
castrul roman ... " p. 137; ,. ... dacii ce locuiau in castru ... ",
p. 140 ; ,.Locuirea din castrul de la ia
probabil, tot temporar, cu plltrunderea pri
mului val carpic, in 238 ... ", p. 140-141.
33
C. Daicoviciu, Problema n Dacia,
in AISC, 3, 1936-1940, p. 32-33, pl. 1, 2, 5; idem,
Le probleme de la continuite en Dacie, In Revue de Tran-
sylvanie, 6, 1940, 1, p. 32-33, pl. 1, 2, 5; idem, Einige
Probleme der Provinz Dazien des 3. ]ahrhun-
dcrts, n StCl, 7, 1965, p. 247 ; D. Protase, La perma-
Hence des Daces en Dacie romaine telle qu'elle restdte de
l'mcht!ologie, in RRH, 3, 1964, 2, p. 193-211.
3
Potrivit celor doi autori (S. Sanie, 1. T. Draga-
mir, op. cit., in Danubius, 4., 1970, p. 137- 138), in zona
dacice pe care le (fig . .5) ar fi existat
straturi grupe de complexe arheologice:
Straturi:
- Strat vegetal, gros de circa 0,25 m.
- Strat de aflat sub solul vegetal, gros
de circa 0,50-0,60 m, cu materiale arheologice deran-
jate amestecate.
- Strat de nivelare cu argill, care are deasupra
movilei grosimea de 0,40-0,60 m.
Despre natura acestor straturi culoare,
nu se dau Singurul amlnunt este
acela nivelarea s-a cu un .,strat de
Complexe arheologice :
- cu mormint de in
sub stratul de nivelare.
- Patru morminte de introduse in
mantaua movilei.
- Morminte de (din care doul sub lo-
3) acoperite de stratul de nivelare.
- Trei bordeie, ulterioare nivelll.rilor, aflate sub
stratul de
Profilul unei (fig. 5) prin 2 3
din studiu (ibidem, fig. 10)
:
- Strat vegetat.
- Sol definit ca ,.pll.mnt cafeniu Acest
strat apare n trei zone, anume deasupra bordeiului 3,
sub bordeiul 3 spre B al profilului, unde este
de bordeiul 2. Pentru exactitatea referirilor ce le
vom face ulterior, cele trei zone cu
literele a, b, c (fig. 5).
- Sol numit de autori argilos
Acesta apare in doull. locuri, o datll. deasupra bordeiului
2 a zonei b, iar a doua sub zona b. in con-
tinuare cele doul zone cu literele d e (fig. 5).
- Sol numit galben cu cal-
caroase", care apare atit sub moviUI., cit deasupra ei.
De asemenea, sol se Intr-o simi-
(dedesubt deasupra) de zona d (fig.
Stratul de de sub solul vegetal, gros de
circa 0,50-0,60 m din mate-
riale arheologice, despre care s-a vorbit in termeni foarte
in text (ibidem, p. 137), nu poate fi identificat
dect pe desenul profilului. Singura identificare ar putea
fi cu ceea ce autorii au numit cafeniu
n acest caz, din text el bordeiele
au fost delimitate sub primul strat de n-ar mai
corespunde cu desenul profilului, in care groapa bor-
deiului 2 cafeniu Cit
despre bordeiul 3, lui stratigraficl pare s1 fie
mai greu de Potrivit profilului, groapa bor-
deiului 3 apare mai mult ca o lentill in cafeniu
ea fl desparte in doul
depuneri succesive, una la partea inferioarA. notatll. cu
a, iar alta la cea superioarl cu b. ln zona c,
mntul cafeniu are o grosime mai miel, iar de-
punerea superioarl (corespunzltoare cu b) fie
fie este mult greu sesizabill. Astfel ar
putea fi probabil stratigrafic a bor-
dcielor 2 3, ca unei depuneri situat! la
partea superioarl a stratului de culturA. de sub solul ve-
getal. Zonele de depuneri d e, flcind parte dili ,.
cafeniu argilos", par sl nu unui strat
continuu, ci mai curind unor
dintr-un sol argilos, ele nu pot reprezenta stratul de
nivelare cu argila, intrucit zona de depunere notatll. cu
e se deasupra 2, tntr-un raport stra-
tigrafic contrar celui in text. Dealtfel,. cele
doul depuneri nici nu pot fi identice, cum se prezintll.
in profil. depunerea e se deasupra depunerii
b, ea nu poate sl In structurl cu
valoare cronologic!!.) dedesubtul acesteia. Depunerea e
ar putea fi in multe B.!lemll.nl'Ltoare cu depunerea
d, dar n nici un caz identici.
www.cimec.ro
PERIOADA STAPlNIRTI ROMANE IN DACIA 23
timpul (fig. 5). Intre acestea trebuie cuprinse solul viu, straturile n care a fost
groapa mormntului de n precum celelalte depuneri ulterioare movilei,
inclusiv nivelarea de mari n text
35
, dar n de profil.
Stratul de nivelare cu care are deasupra movilei grosimea de 0,40-0,60 m, ar trebui
fie sub cafeniu la partea a galben cu concre-
calcaroase" (fig. 5). Mormntul de n cu movila de deasupra, ca
depunerea cu litera d
36
, stau suspendate n masa de galben cu calcaroa-
se", a putea fi raportate la straturile de care se
Transportarea unor att de mari de depozitate ntr-un strat uneori de pes-
te de metru grosime, numai pentru a modeste gropi de bordeie - cum cred
autorii - ni se pare greu de admis; ntr-un sol nivelat nici nu pot fi
gropi de bordeie, intrucit s-ar cu mare Prin urmare, intre momentul
terenului cel al bordeielor a trecut o suficient de in care
stratul de nivelare a avut timp se taseze
37
Dealtfel, amploarea ne mai
curnd ideea acestea ar data din momentul castrului.
Concluzia care se desprinde din datele prezentate mai sus este aceea dacice
la care ne-am referit trebuie datate intr-o mai trzie anume abandonarea castrului
38
;
ele ar corespunde cronologic celui de al doilea nivel S. Sanie) din cuprin-
zind cu o inventar La cele deja se
faptul da tarea n anul 238, pe baza monedelor de la Alexander Severus
39
,
nu este de
Perioada de a castrului a fost una dintre sau chiar cea mai nfloritoare
mai din durata romane in zona Att in cit
in sistemul de se extind mult in Tocmai de aceea nu ni se pare
amenajarea, chiar n interiorul castrului, a unor atit de neaspectuoase (bordeie).
lipsite de rigorile elementare ale arhitecturii romane
40
, de n ale tru-
pelor la
MORMINTE NECROPOLE. referitoare la cea de a treia categorie de
descoperiri snt destul de reduse. Mormintele semnalate mai demult au fost iar cele
dezvelite prin ultimele n-au fost publicate. Dintre cele dinti amintim sarcofagul
in 1867 la

precum acela descoperit n 1911 la


De la primele n V. Prvan remarca tumulii la nord
nord-est de castellum, despre care afirma au fost ntr-o cu "mor-
minte de alt gen", dnd ca exemplu sarcofagul de la


311
S. Sanie, I. T. Dragomir, op. cit., in Dartubius,
4, 1970, p. 138.
" Vezi nota 34.
37
fn perioada cnd sa tasarea, sa mai
depunere cte se pare destul de
(pe care am notato cu litera a).
31
N. Gostar {op. cit., in Stud. Art. Ist., 19, 1972,
p. 8.5) bordeie tot n perioada de dupl
abandonarea castrului.
81
n 2 au fost descoperite cel doul
monede, dintre care cea mai veche era de la Septimius
Severus. Prima monedl nu are vreo pentru
cronologia 2. n schimb, moneda de la Alexander
Severus reprezintl!. un terminus post quem pentru sfr
piesl ar putea reprezenta ter
minus post quem pentru data baterea
monedei putind fi cu mult timp nainte de mo
mentul amenajrii
10
Cele trei snt foarte
dau impresia la amenajarea unora dintre ele nu sa
seama de altora aflate in sau
deja. in curs de folosire. Malul intre 1
2, spre exemplu, are pe o mare a sa doar o
grosime de circa 1.5 cm {fig. 4), care sar fi foarte
dacl!. ele ar fi in timp. Chiar
au faze, este de presupus locuin
au fost construite utilizate in momente diferite.
41
C. Moisil, Sarcofagii de piatril., in BCMI, 3,
1910, p. 8.5-86; M. Archiiologische
Forschungsreise im Bezirk Covurlui (Untere Moldau ),
in Dacia, 7-8, 1937-1940, p. 430-431; M. Alcxan
drescuVianu, Un sarcophage mithriaque au musee d'his
toire de Galatzi, in RESEE, 5, 1967, 1-2, p. 229-233;
I. T. Dragomir, Cavalerul trac de la Tirighina
in Danubius, 2-3, 1969, p. 74-7.5, fig. 2.
ca C. Moisil, op. cit., p. 86; V. Prvan, Castrul
de la Poiana, p. 112, fig. 10 ; Em. Condurachi, in Istoria
Romniei, l, 1960, p. .503- -'01.
'a V. Prvan, op. cit., p. 112, fig. 9, pl. VIII, 1
www.cimec.ro
DIN ISTORIA DACILOR LIBERI
Un mormnt de avnd ca inventar ulcioare a fost semnalat in
1959, ntr-un cartier al comunei din preajma

De asemenea, s-a mai consemnat
ulterior (1964) n parte, castrul a fost construit peste o de cu
monede de la Vespasian


Cele mai multe asupra noilor descoperiri de morminte din zona ne
snt oferite de unele ale lui S. Sanie. Una din ele "pe latura a
castrului" (interior sau exterior ?) au fost n parte distruse trei morminte
de n inventarul s-au de medalion de forme.
Lucrarea mormntului 3, care, pe baza pieselor din inventar, ar putea su-
gera celui nmormntat
46

O lucrare descoperiri de morminte cu prilejul unor
n interiorul castrului. Stratul de nivelare cu despre care s-a vorbit mai sus, a acoperit
un turnul ridicat deasupra unui mormnt de n In mantaua movilei, nainte de
nivelare au fost introduse alte patru morminte de De asemenea, stratul de nive-
lare mai acoperea unele morminte de

Despre inventarul ncadrarea
a mormintelor nu se spune nimic. este de presupus din mantaua movilei
de stratul de nivelare necrorolei romane, n cuprinsul
cum s-a precizat
48
, se practicau ambele rituri funerare. ncadrarea a mormin-
telor, peste care n vremea lui Marcus Aurelius a fost construit castrul, nu poate fi dect ante-
acestuia. n necropola de la monedele se succed de la
Antoninus Pius la Septimius Severus
49
poate fie numai pentru mormintele situate
n zona din afara castrului.
In potrivit ultimelor necropola de la se ntinde la vest
nord-vest de castel este n parte de castru. n cuprinsul ei se morminte
tumulare (grupate ndeosebi spre nord est) plane, iar riturile ritualurile snt
toare celor din alte necropole romane
50
.
ln teritoriul roman dintre Prut Siret au mai fost descoperite
morminte de sarmatice, unul la altul la Ambele morminte au
fost distruse, recuperndu-se numai o parte din obiectele aflate n preajma scheletelor. Inven-
tarul mormntului de la

cu craniul scheletului deformat, permite datarea lui aproxi-
mativ la mijlocul sec. III. Din vreme probabil mormntul de la din
care nu s-a dect o de lut din la


*
* *
1 n complexele civile, militare de caracter funerar din teritoriul roman de la
a fost o cantitate de materiale arheologice.
Ceramica, n cea mai mare parte in ateliere locale, era de imitnd
uneori produsele terra sigillata. Tot local mai erau lucrate lucerne, medalioane figurine,
mizi, olane. La au fost produse de din alte oficine, cum ar
u N. Gostar, p. 509, fig. 2, 3.
u N. Gostar, 1. T. Dragomir, S. Sanie Sanie.
op. cit., p. -421. Dintr-o de laN. Gostar,
cea mai tirzie din mor-
mintele peste care s-a construit castrul de la
Antoninus Pius.
" S. Sanie, op. cit., n Danubius, 2-3, 1969,
p. 84, 92.
41 S. Sanie, 1. T. Dragomir, op. cit., n Danubius,
4, 1970, p. 138.
U S. Sanie, op. cit., n Danubius, 2- J, 1969, p. 85.
" Ibidem, p. 88. Vezi nota 11.
so S. Sanie, op. cit., n DIV R, p. 80-81.
01
1. T. Dragomir, Mormntul sarmatic de la
dreni, n Rev. Muz., 2, 1965, 4, p. 363-365; idem, Du
coperiri arheologice pe actualul teritoriu al GalaJiului din
cele mai vechi timpuri pn4 la ntemeierea n
Danubius, 1, 1967, p. 187, fig. 12, 1-11.
ia Ibidem, p. 187, fig. 12, 12. S. Sanie, 1. T. Draga-
mir, Sanie, op. cit., n SCIVA, 26, 1975, 2, p. 198-20.5;
S. Sanie 1. T. Dragomir, op. cit., n Actes du 2 Con
gres 1 nternational de Thracologie, 2, 1980,
p. 343-3-H.
www.cimec.ro
PERIOADA STAPINIRTI ROMANE IN DACIA
25
fi terra sigillata, amfore anepigrafe, precum lucerne cu n limba


Intr-o mai att n castru ct n de produsele romane
s-au resturi de cu mna din la din


Seria de recipiente se cu exemplare din mai rar din bronz
55

Inventarul de obiecte este de o mare varietate, cuprinznd piese de metal folosite n con-
piese ornamentale, sarcofage de arme (piese de resturi de scut,
vrfuri de lance), obiecte vestimentare, statuete de bronz, votive, mo-
nede. O orict de a tuturor acestor categorii de obiecte nu poate fi aici
ntruct marea majoritate a lor snt inedite. Dintre piesele deja publicate vom aminti
doar cteva cu o mai pentru comentariile pe care le vom face ulterior.
nu prea numeroase, de un deosebit interes. Cea mai veche
din zona referitoare la este din anul
112, care numele Traian al guvernatorului P.
Calpurnius Macer Caulius Rufus
56
V. Prvan considera pe ar trebui
la "inaugurarea unui nsemnat edificiu" la

O pare fi fost
Hadrian, probabil cu prilejul sale n provinciile Dacia
Moesia Inferior (aproximativ ntre anii 121-128) sau cu ocazia unor de a limes-ului
roman din

Din prima parte a domniei lui Marcus Aurelius inscrip-
mai importante. Prima este cea de pc altarul lui Cornelius Firmus ( centurio) leg(ionis)
1 1tal(icaej5
9
Cea de a doua cuprinde o de veterani cu nume pur romane, care ncheiat
cariera prin 162-167
60
O pe o de pe un
roman consul pentru a precum pe un legat al provinciei,
a fi un monument onorific din vremea Commodus (anii 190-191), a fost n le-
cu eventuale noi de sau n castellum sau castru
61
n
o la de la statului din pe L.
V alerius F uscus (centuri o) leg ( ionis) V Mac ( edonicae) este de N. Gostar ca
provenind tot de la


O aparte o are cunoscuta de pe altarul de la nchinat
lui H ercules Victor de L. 1 ul ( ius) 1 ulianus, qui et Rundacio. Din
n a doua a sec. II, zona de la era ntr-un
territorium cu ordo quinquennales, ceea ce presupune la acea mai multor viei,
autonomi de puterea o organizare

Alte patru trei n
limba una n limba de asemenea civile n preajma cas-
trului de la


mai frecvent semnalate snt de pe unele de
Ja legio V Macedonica, legio 1 Italica, cohors II Mattiacorum classis Flavia Moesica
66

n CIL, III, 7 623, 1 ; D. Tudor, op. cit., p. 479-481 ;
S. Sanie, op. cit., n DIV R, p. 81.
" S. Sanie, 1. T. Dragomir, op. cit., n Danubius,
-4, 1970, p. 138-139, fig. 6.
n 1. T. Dragomir, op. cit., n Danubius, 1, 1967,
p. 186.
11 CIL, III, 777 ; V. P.rvan, Castrul de la Poiana,
p. 114; N. Gostar, l nscriPJia Traian de
la n ArhMold, 9, 1980, p. 69-73.
57
V. Prvan, op. cit., p. 114.
1
8
N. Gostar, O de la Hadrian n castel
lum roman de la in ser. 3, tom. 12,
1966, p. 151-152, fig. l.
It CIL, III, 7 514 (= 778) ; V. P.rvan, op. cit.,
p. 115; N. Gostar, militare, p. 111- 112.
10 CIL, III, 7 515; V. Prvan, op. cit., p. 116 ;
D. Tudor, op. cit . p. 476-477.
'
1
CIL, III, 7 516 ; V. PfLrvan, op. cit., p. 116;
D. Tudor, op. cit., p. 474-476.
t - Din 1ator1a fl dacilor liberi 210
sa N. Gostar, militare, p. 113, nota 39.
n Vezi N. Velichi, NlcropoltJ altarul votiv de la
Serdaru ), judeful Covurlui V. P.rvan
Adaos, n BCMI, 5, 1912, 120-124; V. P.rvan, Castrui
de la Poiana, p. 103-104; 1. 1. Russu, Elementele traco.
getice n Bosporul Cimerian, n SCI V, 9, 1958,
2, p. 306; N. Gostar, op. cit., n Stud. Art. Ist., 19, 1972,
p. 84.
" lbidem, p. 105.
e& CIL, III, 7 618, 7 620 ( = 785,2); 7623, 1; V. Prvan,
Castrul de la Poiana, p. 114, 115, fig. 11 12, pl. IX, 12 ;
Gh. op. cit., p. 345, fig. 4, 17-19; 1. Vendelin,
in CNA, 14, 1939, p. 141; N. Gostar, 1. T.Dra
gomir, S. Sanie, Sanie, op. cit., P: 420; N. Gost3;r.
militare, p. 108-112; S. Same, 1. T. Dragom1r,
Sanie, op. cit., in SCIV A, 26, 1975, 2, p. 189-190,
205, fig. 1, 1-3; M. Brudiu, op. cit., n SCIVA., 27.
1976, 1, p. 87, 93.
www.cimec.ro
2G
DIN ISTORIA CIVILIZATIA DACn..OR L7BERI
Destul de numeroase snt in limba pe recipientele de Astfel.
toate pe amfore, in relief, englife, cu vopsea sau
graffiti snt n limba Tot n limba mai sint pe un mortarium una
pe un precum graffiti pe trei vase
68
ln de cele in limba mai apar unele in-
n limba ce-i drept mai la Ele au fost semnalate pe zece
un bol terra sigillata o


Din cele cinci sarcofage de n teritoriul roman dintre Siret Prut,
au fost datate n sec. II-III. Primul dintre acestea, descoperit la n anul 1867
88
, are pe
capac mai multe n relief. La unul din capete apare un taur, iar la zeul
Mithras ambele fiind ncadrate de rozete. Pe laterale snt frontoane
de temple de coloane
811
Al doilea sarcofag, descoperit n 1910 la lucrat dintr-un
bloc masiv de provine dintr-un atelier din Asia Atit cutia sarcofagului, ct ca-
pacul, cte o in limba din care a fost lucrat n timpul asiar-
hului Alphenus Modestus, ce exercitat pe vremea lui Septimius Severus
70
S-ar
putea ca cele sarcofage descoperite la n 1953 1972, nepublicate
eventual tot secolelor II -III
71

Dintre piesele mai valoroase din zona castrului de la mai fie amintite
aici de reprezentind pe Cavalerul trac
72
pe Cavalerii danubienF
3
,
medalioane reprezentnd divinitatea Sol o de quadrige, tiparele din un fragment
dintr-o statuie a Hygiei
74

Referitor la descoperirile monetare, primele au fost de Miron Costin
D. Cantemir. Gh. apoi monede de la Traian la Filip Arabul.
El chiar descoperirea unui impresionant tezaur de 3 700 monede de argint, care ar
fi fost in 1836
75
In 1931, un denar de la Marcus Aurelius (anul 168) a fost
tor pe valul din zona Traian
78
Din n 1936
provin mai multe monede din sec. II-III e.n., una din argint restul din bronz, cea mai
fiind de la Gordian 111
77

cu publicarea primelor rezultate ale noilor arheologice de la
au fost cele dintii referitoare la repartizarea monedelor pe straturi complexe.
Prima comunicare stabilea, pe baza din castellum. in nivelul roman mai vechi au
fost monede de la Nerva, pe baza s-a precizarea
din sudul Moldovei nu poate fi mai veche de perioada lui Traian. ln
nivel au mai alte monede, ultima fiind de la Filip Arabul. Al doilea nivel roman incepe
tot cu monede de la Filip Arabul cu altele la Valerianus, Gallienus Claudius
II Gothicus. Castrul, n herma a fost o de la Hadrian (anii 132-134), a fost
construit peste morminte cu monede de la Vespasian Seria monedelor din castru
se incheie cu acelea din vremea Alexander Severus
78

11
S. Sanie, 1. T. Dragomir, Sanie, op. cit., p.
190-198, 201-207.
67
CIL, III, 7 623, 1 ; V. P.rva.n, CQstrul de lQ Po
iQnQ, p. 121-122; D. Tudor, op. cit., p. 479-481;
S. Sanie, 1. T. Dra.gomir, Sanie, op. t., p. 198-20.5.
Numll.rul pieselor cu astfel de a. crescut pro
babil prin din ultimii a.ni. Pentru
de la vezi ma.i recent Em. Tn
ScythiQ Minor, V, 1980, p. 300-326.
11
Vezi nota 41.
89
Unele a.mlnunte despre istoricul descoperirii
acestui sa.rcofag, la. 1. T. Dragomir, op. cit., in DQIJU
bius, 2-J, 1969, p. 74-7."i, nota. 14, fig. 2.
70
Veli bibliografia la. Em. (op. cit.,
in SCIV, 23, 1972, 1, p. .,7, n. 32.) M. Rossner,
A siQYchen U1fd A rchiereis A siQS, in StCl, 16, 1974,
p. 113.
7
1 M. Brudiu, op. cit., in SCIVA, 27, 1976, 1. p. 9.5.
7
a 1. T. Dragomir, op. cit., in DQnubius, 2-3,
1969, p. 71-79, fig. 1.
73 ldem, CQtJQlerii dQnubimi din cQstellum romQn
de la TirighinQ- in DQnubius, 4, 1970, p. 123- 134.
7
' Gr. Tocilescu, Monumente epigrajice sculp-
turQle, 1, 1902, p . .580; S. Sanie, op. ci't., in DQnubius,
2-3, 1969, p. 81-94, fig. l-8.
71
Toate aceste referiri la. V. Prva.n, op. cit.,
p. 107-110.
71 M. op. cit., p. H2.
77 Gb. op. cit., p. 346-347.
71
N. Gosta.r, l. T. Dragomir, S. Sanie, Sanie,
op. cit., p. 119-421.
www.cimec.ro
PERIOADA STAPINIRU ROMANE IN DACIA
importante s-au n care au urmat. primele n
s-a putut constata monedele n morminte se de la Antoninus Pius
la Septimius Severus
79
Monede de la Septimius Severus Alexander Severus au fost desco-
perite n 2, la care s-au referiri mai sus
10
Alte complexe de la
neprecizate de autori, cuprind monede de la Gallienus
11
, de la Maximinus Gordian III
82
,
sau de la Marcus Aurelius la Gallienus
13
In este precizarea deocam-
cea mai veche din de la de la nceputul domniei
Hadrian, iar cea mai din anul 256
84

sintetizate mai sus cu privire la complexele categoriile de piese arheologice
mai importante din zona n-au putut cuprinde multe descoperiri inedite. Publicarea
acestora, ca continuarea n zona dintre Siret valul
vor putea ntregi pe care o avem in prezent.
!n militare de la din secolele II-III e.n. au fost stabilite,
pe baza ultimelor arheologice, faze. Prima dintre ele ar cuprinde perioada de la
nceputul sec. II n vremea lui Gordian III sau Filip Arabul. iar cea de a doua intervalul
de la Gordian III sau Filip Arabul n anul 275
15

Sincronizarea perioadelor de ale castrului, ale castelului ale valului
precum de a diferitelor de trupe romane ntre anii 106-275,
cu alte de stratigrafie permit se noi
cu privire la etapele romane la Departajarea acum ni se
pare de datele existente, att n ceea ce separarea nivelurilor etapelor)
arheologice, ct integrarea diverselor categorii de descoperiri (militare, civile) ntr-un sistem
cronologic unitar. cu prilejul de teren au fost uneori stratigra-
fice precise asupra diferitelor militare civile, acestea n-au fost valorificate ndeajuns.
Stabilirea unui nivel arheologic a unei faze n castellum-ului datnd din vremea lui
Gordian III sau Filip Arabul la retragerea trupelor romane n anul 275,
ca confirmarea unui nivel arheologic din sec. IV
86
, despre care s-a mai vorbit n unele
anterioare, snt de cea mai mare ln schimb, ncadrarea tuturor descoperirilor
de la nceputul sec. II aproape de mijlocul sec. III, dintr-o de aproape un
secol ntr-o ni se pare cu totul n n care
stratigrafice sigure pentru a mai multe etape.
Pe baza asupra militare de la publicate de auto-
rii pentru perioada de la nceputul sec. II n vremea lui Gordian III sau Filip
Arabul pot fi stabilite trei faze distincte.
Prima dintre aceste faze cuprinde perioada imediat daco-romane,
cind pe Tirighina a fost construit a un castellum de despre
acest prim castel snt sumare, nici un fel de detalii privitoare la sau
lui. Cu toate nu se durata de pare se forti-
n-a avut o prea pe loc fiind construit la scurt timp un castel
din din vremea Traian. Chiar durata primei de
a fost un castellum de la opinia o
nu numai pentru a fost precizat stratigrafic ori pentru tipologie el este diferit de ceea ce
s-a ulterior din ci inainte de toate conjucturii istorice in care pentru
care a fost construit. Acest castellum de unor imediate, dictate de mpre-
71
S. Sanie, op. cit., n 2-3, 1969, p. 88.
Se de "necropola de la se f&el
intre necropola peste care s-a construit castru1
necropo1a ulterioarll. acestui moment.
10
S. Sanie, 1. T. Dragomir, op. cit., n Danubius,
"1, 1970, p. 139 ; S. Sanie, 1. T. Dragomir, Sanie, op.
cit., in SCIVA, 26, 197.5, 2, p. 191 197, 202.
11
Ibidem, p. 190.
lll Ibidem, p. 192.
88
Ibidem, p. 197.
" S. Sanie, op. cit., n DIVR, p. 81.
li Ibidem, p. 80; N. Gostar, 1. T. Dragomir, S. Sa.
nie, Sanie, op. cit., p. -419; N. Gostar, mili-
tart, p. 107; idem, op. cit., n Apulum, 5, 1965, p. H5.
" Descoperirile din sec. 1 \' de la vor ii
prezeDta.te in capitolul urrnlitor.
www.cimec.ro
28 DIN ISTORIA DACILOR LIBERI
in care au fost ncheiate daca-romane, precum de lumii dacice,
in parte mai departe n libertate. Prima din a fost
n mare pentru a avantajele la sau poate chiar la nceputul celui
de al doilea a apoi teritoriile cucerite. De asemenea, era necesar de a supraveghea
o regiune de la est sud-est de de a ascultare eventual chiar
supunere nu se putea asigura frontierei romane la de Jos. nu permitea
se perioada de a acestei prime militare la punct
de o cnd s-ar fi putut transporta cantitatea de
unui obiectiv de asemenea cteva dintre motivele pentru care etapa de
a castelului de pe Tirighina, cu durata sa trebuie de etapele
din romane din sudul Moldovei. Din poate chiar
din vremea ultimului dintre daci romani, ar putea da teze cel de al doilea castellum
de descoperit recent n apropiere de primul
87

Ceea ce nu-i prea de stabilit este momentul n care a fost construit cas-
telul din Se pare arheologice n-au oferit nici un fel de dovezi pentru fi-
xarea n timp a acestui moment. n lipsa unor astfel de dovezi, ca a unor evenimente, care
fi avut loc n de a determina luarea unor suplimentare de securitate la
de la de Jos, de datare, fie a castelului de
mn destul de limitate. n prezent ar putea fi doar o anume aceea
prima din la ar fi putut fi n anul 112.
ne este de pe de pe vremea lui Miron Costin,
datind din anul 112 Traian, despre care V. Prvan scria n 1913
ar trebui la "inaugurarea unui nsemnat edificiu"
88
la alte descoperiri care adu-
mai certitudine n problema la care ne referim, ipoteza ca din 112 fi fost
roman cu prilejul construirii castelului de cea mai

Potrivit celor formulate mai sus, prima a romane n sudul Moldovei ar
cuprinde o de aproximativ ani. Limitate la o att de depunerile arheolo-
gice trebuie fi fost destul de tocmai de aceea greu de sesizat. mai avem n vedere
prin castelului din aceste depuneri au fost probabil n cea mai mare parte
distruse, atunci de a surprinde la piese arheologice in situ din intervalul
anilor 106-112 apar mai clar.
Despre un nceput al viitoarei civile din apropierea castelului nu credem s-ar
putea vorbi din cursul acestei prime etape. Chiar la castelului de
au fost lucreze localnici, dintre care unii vor fi fost n stare de
terminarea acestuia, pentru a ndeplini alte servicii, lor n preajma
nu a nsemnat nceputul civile. Dealtfel, n de
de la parte din categoria acelor castella temere munita, n apropiere de care,
caracterului duratei lor scurte, nu luau civile.
In mod ipotetic, ar fi de presupus din trebuie da teze primele
asupra nu avem
cu castelului de cu trecerea lui n categoria castella
murata, ncepe cea de a doua a romane la n cursul a luat
s-a dezvoltat acesteia, de permanentizarea
garnizoanei romane n acest territorium, trebuie fi avut loc la scurt timp cas-
telului din
Nu este exclus ca, n cursul acestei a doua etape, sistemul de roman fi fost
completat, pe vremea Hadrian, cu valul
87 Vezi mai sus p. 20 nota 17.
11
Vezi notele 56 57.
www.cimec.ro
PERIOADA STAPINIRII ROMANE IN DACIA
29
ln lunga de la n la refacerile din vremea lui Gordian
III sau Filip Arabul_ n castelului propriu-zis n-au fost semnalate, cel acum,
momente de castrului n vremea lui Marcus Aurelius,
care a afectat o parte din a marcat un moment important n exis-
romane de la determinnd nu numai n suprafe-
de teren nvecinate, ci mai profunde n teritoriului roman.
sistemului defensiv de la prin unui castru
rile intervenite Ia de Jos n raportul de dintre romani aflate dincolo
de frontierele imperiului. Prin aceasta, castrului constituie semnul unor prefaceri
importante att n teritoriul roman propriu-zis, ct n teritoriile dacice libere aflate la nord de
limes. evenimentul etape distincte, chiar stratigrafic el n-a
fost sesizat dect n anumite sectoare. de la o fortificatie de asemenea dimensiuni
trebuie fi pe zone ntinse, resturi evidente n depunerile arheologice. 1 ntre acestea
trebuie incluse semnalate n zona celor trei bordeie, despre care s-a vorbit mai sus.
castrului a fost de unele n ceea ce
trupelor la din legiunea V Macedonica fusese ntre anii
145-162 cu un adaos de trupe din cohors II Mattiacorum. De asemenea, un din le-
giunea I Italica a fost adus fie la plecarea trupelor din legiunea Y l\Iacedonica la Potaissa, fie chiar
mai nainte de ridicarea efectivului de trupe nu pot fi socotite ca un act
formal ci ca strategice ale armatei romane, care avea de unor
noi la de Jos.
Asezarea a evoluat n functie de dez,oltarca castelului si a castrului, n preajma
se 'afla; motiv pentru care momt'ntele din celor
militare au fost ntr-un alt mod, n acesteia. lntinzndu-se
peste o parte din castrului a determinat mutarea cel
a ei. Chiar numai cu tot va trebui admitem cu cas-
trului ncepe o n civile.
O cronologie a necropolei de la este greu de realizat. Oricum, ea a fost contem-
cu castelul, castrul a cunoscut o acestora. Con-
castrului, spre exemplu, a afectat o mare parte din cimitir a determinat chiar schimbarea,
cel a zonei de nmormntare de atunci, ntocmai ca n cazul civile.
Referitor la mormintele semnalate n prezent, ar mai fi de o cu privire la
posibilitatea ca unde morminte n tumuli, mai ales de la nord de castellum, la fel ca cel din in-
teriorul castrului semnalat sub bordeiele I II, dacice de pe Tirighina. '
Sintetizud toate datele referitoare la cronologia descoperirilor romane din zona
n secolele II -1 'I e.n., ajungem la concluzia acestea n principal la patru
etape:
I - din vremea Traian, terminarea daca-
romane, aproximativ anii 106-112. castella de unul pe
Tirighina altul pe malul stng al Trupe : din leg. V M acedonica.
II - Perioada de la n a castelului n vremea Traian (pro-
babil anul 112) la ridicarea castrului n timpul lui Marcus Aurelius, anul 171. Fortifi-
castellum de valul de Trupe: din leg.
V M accdonica n anul 167 ; ntre anii 145- 162 vine la un din cohors
1 I M attiacorztm, iar pe la 167 sau ceva mai devreme un altul din leg. I 1talica.
III - Perioada de la ce castrului n vremea lui Gordian III sau Filip
Arabul. Fortificatii: castellum castru din valul de Trupe :
din leg. 1 ltalica cohors II 1"l-f attiacorum.
IV - Perioada de la Gordian III sau Filip Arabul la anul 275. castellum
de valul de Trupe: din leg. 1 Italica, cohoJs II
111 attiacorum el as sis Fla<ia jJ oesica.
www.cimec.ro
38
DIN ISTORilA CIVILIZATIA DACILOR LIBERI
2. Zona Orlovka (Aliobrix?)
la sud de la vest de rul Prut, la est de lacul Ialpug, iar la nord de sec-
torul de limes dintre Vadu lui !sac Bolgrad, zona Orlovka (Cartal) avea n sistemul de
al frontierelor romane de la de Jos o la fel de mare ca aceea de la
Sectoarele n zonele Orlovka, ntr-o de la Ismail, snt mai
deschise deci mai penetrabile. Vulnerabilitatea mai mare a sectoarelor de de la
Orlovka Ismail a determinat organizarea unui sistem de oarecum unitar n tot cazul
mai solid dect n zona Chilia. Astfel, valul de a fost construit n aceste sectoare cu
avind dimensiuni seama de oarecum a celor
sectoare de de la Orlovka, de gradul lor apropiat de vulnerabilitate, de
mai departe a dacice n interiorul n preajma teritoriului roman, este de
presupus de ca n general lor au fost concepute
De asemenea, de consolidare a limes-ului dintre Prut Siret au fost probabil
de similare n zona dintre Prut lacul lalpug.
In de valul de dintre Vadu lui lsac Bolgrad, de vreme
n unele scrieri
811
, romane cele mai cunoscute se la Orlovka. mai vechi,
din secolul trecut, au fost n ordine de G.

N.N. Murzakevici
81
si A.S. Uvarov
92

Fragmentele de aici au atras cel mai mult ele fiind din publicate de
V. Latysev
93
, Th. Mommsen
84
A. Domaszewski
15
romane de la Orlovka au mai
fost de V. Prvan n 1923
98
de Gh. n 1936
97
Reluind existente,
P. Nicorescu scria n 1944 de la Orlovka (Cartal) un "cap de pod" roman
la nordul "o poate vechiul Aliobrix"
98

1 n 1963, pe locul romane de la Orlovka au fost primele arheolo-
gice. Din rapoartele de

publicate ntocmai ca la pe colina" Kamennaja
Gora", mai nainte Piatra Cartalului, a existat o cetate care a
printr-un violent incendiu. Ultimele monede nu sec. 1 e.n., fapt pentru care
dacice a fost pus n cu la nordul de Jos con-
de Tib. Plautius Silvanus Aelianus (anii 62-6-i).
Peste pe timpul Traian, din vremea
cele mai vechi monede din stratul roman
100
, a fost construit un castellum. Resturi in situ de la
zidurile de ale romane nu s-au descoperit. Au fost dezvelite doar
de la cteva mari, de cu de prost
cu din purtfnd cu legio V M acedonica legio 1 Italica. Pe unele
s-au pe o de 0,-45 m, avnd la exterior

mai exacte
privind dimensiunile sau lor interioare nu ni se dau. toate aceste
garnizoana
Numeroase resturi de la s-au n stratul de Printre acestea se
aflau multe de fragmente de olane, ultimele avnd uneori
81
Un scurt istoric asupra cercetrilor referitoa.re
la valul din sudul Basarabiei vezi la. R. Vulpe, Vall11m
rcnnain de la Bessarabie inflrieure, p. 90-92.
80
G. Sli.ulescu, op. cit., p. 6.
81
N. N. Otkrytie drevnostej bliz se-
lenija Kartal, n Zap. Odessa, 1, 18H, p. 627-628.
n A. S. Uvarov, o drevnostjach ]ut-
noj Rossii i beregov Cernogo mcrja, 2, 18.56, p. 183- 181.
13
IOSPE
1
, 1, 1, Cf. N. Gosta.r, Aliobrix, p. 987.
" CIL, III, 780.
n CIL, III, 7 519.
11
V. Prvan,lnceputurile romane, p. 139, 112.
17
Gh. 1. Nli.stase, Bugeacul m antichitate, n Bul.
Soc. Geogr., .55, ( 1936) 1937, p. 148.
11
P. O a mpdratului Traian
gthitdla Cetatea Albtl, in ARMSI, 26, 19H, p. 507. Rolul
de cap de pod roman la nordul Dunli.rii al acestei
zli.ri este recunoscut apoi de R. Vulpe, op. cit., p 91.
11
1. D. Golovko, R. D. llondari, A. G. Zaginajlo,
Archeologileskie issledovanija u s. Orlovka, Bolgradskogo
rajona, Odessltoj oblasti, n KS Odessa, ( 1963) 1965, p.
68-80; R. D. Bondari, Archeologileskie t'aslioplii tf s.
Orlovka, n Arch. Issl. Ukr., 3, (1968) 197l,l> 66-70;
idem, Raskopki Orlovskogo gorodiUa, in Otkr.,
(1969) 1970, p. 260-261. Unele suplimentare
laN. Gostar, Aliobrix, p. 987-995.
100
1 bidem, p. 991.
1o1 R. D. Bondari, op. cit., n Anh. ssl. Ukr., 3,
(1968) 1971, p. 69; idem, op. cit., in Arch. Otkr., (1969)
1970, p. 260-261.
www.cimec.ro
PERIOADA STAPJNIRII ROMANE tN DACIA
31
pile cu care garnizoana de la Orlovka : legio V
Macedonica, legio I Italica classis Flavia Moesica.
Unele indicii de la terenului par sugereze unei civile n
apropierea romane. De asemenea, spre nord-est de castel a fost
a doi tumuli parte dintr-o

N. Gostar patru fragmente de
din cele descoperite n 1 8H provin dintr-o


ln perimetrul romane de pe Piatra Cartalului au fost semnalate cteva lo-
de tip semihordei. Printre altele, ntr-una din ele s-au un vas cu picior nalt din
(probabil o castroane din din sec. II-III e.n.,
cu mna, cu motive specifice dacice, precum fragmente de amfore. ln
preajma s-au descoperit cteva gropi de provizie, din care una pe
cu boabe de meP
04

Inventarul este destul de bogat, cuprinznd fibule de bronz,
etc. Pe mai multe amfore vase de lut se aflau grupe de litere sau scurte n limba
fie pictate cu vqpsea fie graffiti
105
De asemenea, ntre vasele din se re-
unele de din provinciile vestice ale imperiului sau din Asia


La cele mai multe fragmente de din prima
a secolului trecut
10
'.
Perioada de a diferitelor romane la Orlovka este greu de stabilit.
Amintim doar din legiunea V l\Iacedonica sigur nu a putut mai trziu
de anul 167, ceea ce presupune militarii din legiunea I It a lira au trebuit
inainte de De aici s-ar putea deduce cu probabilitate primele de fortifica-
la Orlovka au fost executate de militarii din legiunea V Macedonica. La
ulterioare au participat din legiunea 1 Italica, cum o
cu mai este stabilirea perioadei de pentru militarii din classis
Flavia Moesica, care au participat ei la ridicarea unor edificii. au fost la
Orlovka numai ntr-o mai trzie, mijlocul sec. III, cum pare se fi ntmplat la Bar-
se confirme ulterior.
Materialele de care dispunem sint cantitativ calitativ, mult
sub valoarea acelora de la de aceea insuficiente pentru a stabili cronologia princi-
palelor etape ale romane la Orlovka.
Inceputurile romane de pe Kamennaja Gora (Piatra Cartalului) au fost conside-
rate, pe baza unei monede de la Traian, ca datnd din perioada imediat capi-
dacilor n anul 106
108
datare, cu cea a de pe
Tirighina de la este ntru totul dar are nevoie de mai multe dovezi, att numis-
matice, ct mai ales epigrafice. Realizarea a romane de la Orlovka
ar putea fi de mprejurarea ambele au fost pe ruinele a dacice,
foarte probabil cucerite de romani in cursul lupte.
pe care le-au ridicat la nceput romanii pe "Kamennaja Gora" nu snt
suficient cunoscute. Se de un castellum de de la care nu s-a cercetat deocam-
nici o din zidul de

Singura categorie de edificii descoperite acum snt
casele rectangulare din de dimensiuni mai mari, situate n centrul platoului, eventual al
castelului. unei garnizoane romane la Orlovka presupune cel
a unui castellum, nu chiar a unui castru. seama de apropierea dintre de la
Orlovka, ca de lor am incerca presupunem o evo-
UMI Idem, op. cit., n Arch. !sst. UkT., J, (1968)
1971, p. 69, fig. 7-9.
1111 N. Gostar, Aliobrix, p. 992.
111& R. D. Bondari, op. cit., n A'ch. Otkr., (1969)
1970, p. 261.
1
06 1. D. Go1ovko, R. D. Dondari, A G. Zaginajlo,
op. cit., p. 79, fig. 3, -1, 5; R. D. Hondari, op. cit., n
Arch. Issl. Uli,., J, ( 1968) 1971, p. 69.
UNI V. V. Kropotkin, Rimskie impcwtnye iuklija
v Evrope ( 11 v. do n.e.- V v. n.e. ), Moskova,
1970, p. 17, 18, 82, nr. 675.
107 CIL, III, 7 .519 (= 780).
101 N. Gostar, Aliobrix, p. 991.
101 Ibidem, p. 989.
www.cimec.ro
32 DIN ISTORIA DACILOR LlBERI
n ceea ce militare. probabil ntocmai ca la
la nceput s-a ridicat la Orlovka un castel de apoi un scurt interval de timp s-a con-
struit un castel din foarte posibil valul de iar mai trziu un castru. Desigur, nu
avem probe mai evidente pentru nu ar fi de crezut ca n timp ce, ca
de la se ridicau n castele de la Orlovka s-ar
fi construit n timp un castel din mai ales ntr-o parte n materialul
de nu se afla la ci trebuia adus din alte locuri. Strategia pentru
tot malul stng al de la Siret la Marea a determinat simi-
lare concomitente de fortificare de ln acest sens, de la nceput a unor deta-
din legiunea V Macedonica la la Orlovka, care au executat primele
de ar putea fi un alt indiciu n sprijinul ipotezei cu privire la succesiunea etapelor
pnirii romane n zona dintre rul Prut lacul Ialpug.
Cea de a doua aceea a castelului din a fost mai ales pc baza materia-
lelor n depunerile arheologice care proveneau de la Foarte probabiL castelul
din a fost construit tot de din legiunea V l\Iacedonica
110
inaugurat
n vremea Traian, la o destul de de evenimentul similar petrecut la

Ct valul de dintre rul Prut (Vadu lui Isac) lacul Ialpug (Belgorod),
nu avem nici un fel de asupra datei cnd a fost ridicat. Ceea ce nu mai poate fi pus
la n prezent este lui t n mod clar s-a exprimat opinia sectoarele
de valuri V adu lui !sac- Bolgrad aspect di-
mensiuni, au fost concomitent si ale unuia si aceluiasi dispozitiv
de

' ' ' ' '


l!nde deosebiri, fie formale, pot fi observate ntre cele valuri. Astfel,
valul dintre Prut lacul Ialpug o de circa 3 m, foarte pe lungimea
sa, valul are o asemenea amenajare numai pe anumite
mai nti ndoiala
113
ar fi fost amenajat cu

R. Vulpe revine ntr-o lucrare mai
valul n ar avea "une large bermc" ns. In ceea ce data
valului, nu putem fi de acord cu sec. III sau sec. IV e.n., de R. Vulpe
116
, pentru
motivele deja n paragraful referitor la sectorul de limes - (vezi p. 20).
El a fost probabil din prima a sec. II, n cu amenajarea
valului dintre Prut Siret a putut fi utilizat n vremea revenirii romane la nordul
n sec. IV e.n.
1 poteza despre a unui castru la Orlovka nu se
pe nici un fel de descoperiri. Unele analogii se pot face cu de la Aici, castrul
a fost construit, se pare, abia pe vremea lui Marcus Aurelius, plecarea
din legiunea V Macedonica. Or, la Orlovka indicii despre unele de ulte-
rioare anului 167. Se poate n acest scop un fragment de de caracter funerar,
pe care se poate citi numele legiunii V Maccdonica, adus din utilizat la noile
sau refaceri n incinta


uo Ibidem, p. 991-992.
111 R. Vulpe, Vallum romain de la Bessarabie in-
Jirieure, p. 89-98.
uz Ibidem, p. 97-98 ; idem, Les "valla" de la Va-
lachie, de la Basse-Moldavie et du Boudjak, n Actes
du Ix- Congres International d'Etudes sur les Frontieres
Romaines, ( 1972) 1974, p. 274-275.
11
3
R. Vulpe, Vallum romain de la Bessarabie
in jerie'Hre, p. 98.
11& Cari Schuchhardt, W und Chausseen im
sudlichen und ostlichen Dacien, n A!itt.,
11, 1885, p. 216 ; C. V al urile din PanoHJa,
Peninsula Balcanicd, 1938, p. 25.
116 R. Vulpe, op. cit., n Actes du rx- Congres
International d'Etudes sur les Froutihes Romaiues, (1972)
1974, p. 275.
ue R. Vulpe, Vallum romain de la Bessarabie in
firieure, p. 98 ; idem, op. cit., n A ctes du IX- Congres
I ntemational d'Etudes sur les Front ieres Romaines, ( 1972)
1974, p. 276.
117 CIL, III, 7 519, j.
www.cimec.ro
PERIOADA STAPINIRII ROMANE IN DACIA
Descoperirea unor bordeie gropi de provizie pe platoul "Piatra Cartalului" si-
de la ceea ce ar sugera abandonarea eventualului castru la o (pe-
rioada Gordian III -Filip Arabul ?) reorganizarea la limitele castelului de Ana-
logiile cu snt dealtfel singurele criterii probabile pentru cronologie, ntruct cea mai
trzie acum din vremea Septimius Severus
118

R.D. Bondari, unul dintre cei care au efectuat de la Orlovka, este de
se ncheie aici la mijlocul sec. III e.n.
119
seama rezultatele de care
dispunem n prezent pentru Orlovka sint de asemenea, analogie
cu romane la (pe care l situa n anii 270/271) la Tyras (n vremea lui
Gallienus), N. Gostar considera trupele romane au putut castelul de la Orlovka "avant
l'annee 270, peut-etre au temps de Gordien III, sinon sous Gallien"
120
.
Numele dacice, iar mai tirziu al romane de la Orlovka (Carta!) pare fi
fost Aliobrix
121
. Primul care a identificare, ca dar neadudnd
argumente n sprijinul ei, a fost P. Nicorescu
122
La aproape un sfert de veac, cunoscnd de data
aceasta rezultatele arheologice de la Orlovka, N. Gostar a reluat problema identifi-
acestei confirmnd prin argumente de ordin arheologic literar identificarea
de P. Nicorescu
123
.
Aliobrix nu a fost, ct se pare, singura pe malul sting
al ntre Prut lacul Ialpug. O a mai existat probabil la sud de Orlovka,
pe bugeacul Terapont, situat ntre lacurile Carta! Cuhurlui
12
". Posibilitatea de a
trunde la prin dintre lacurile amintite a determinat probabil de su-
praveghere in acest punct. Astfel, este de presupus a existat aici cel un turn de
nu chiar un castellum.
de la Orlovka, eventual cu cele de la Terapont, prin
lor aveau menirea asigure paza frontierei intre lacurile Cahul Ialpug-Cuhur-
lui. ln timp, este foarte probabil ca sectorul fluviului dintre cu riul Prut
lacul Cahul fi fost printr-o tot cu o asemenea
celor de la Orlovka. Tezaurul din sec. V .e.n. cuprinzind stateri de electrum, n
Cizic descoperit n apropiere de Renil
25
ar putea fi considerat ca o despre vechimea
vadului de trecere prin acest sector al ; romanii nu puteau neglija
unui vad cu o asemenea Rolul acestui vad n ceea ce
dintre Dobrogea Bugeac nu a dealtfel, de-a lungul istoriei.
a altor castre la nordul dect acelea de la Orlovka ne este
de din sector de la sudul Astfel, pe malul drept
al fluviului par existe nu numai cele castre de la Noviodunum ci alte
trei n intervalul dintre acestea, la Racheleu
128
pe intin-
dere de la sudul se aflau cinci castre. la aceasta mai
malului stng era de n sectoare de mai mult sau mai izo-
late, atunci ipoteza descoperirii viitoare a altor castre sau castele la nordul n cuprinsul
unor zone descoperite n eventualitatea unor atacuri, ca de exemplu ntre Prut lacul
Cahul, apare mai
us N. Gostar, Aliobrix, p. 99'1.
118
R. D. Bondari, op. cit., n Arch. Issl. Ukr., 3,
( 1968) 1971, p. 69.
120 N. Gostar, Aliobrix, p. 99.5.
1
21
Originea celticl!. a acestui nume a fost semnalat!!.
Inel!. de vreme. E. Minns, Scythians and Greeks,
Cambridge, 1913, p. 12.5.
121
P. Nicorescu, op. cit., n ARMSI, 26, 19H,
p . .507.
123
N. Gostar, Aliobrix, p. 992-99.5. n raportul
de sl!.pl!.turi pe anul 1968, R. D. Bondari exprim!
5 - Din Istoria dacilor liberi 206
pl!.rerea ar fi putut avea numele de Kremniskoe
sau Aliobrix (op. cit., n Arch. Issl. Ukr., 3, 1968t1971,
p. 70).
124 Gh. I. Nastase, Bugeacul n antichitate, n Bul.
Soc. Geogr., .5.5, (1936) 1937, p. 138, 1'17-1'18; R. Vulpe,
Vallum romain de la Bessarabie in}tirieure, p. 9'1; Tabula
Imperii Romani, L. 35, 1969, p . .51.
125 S. A. Bulatovici, Klad kizikinov iz Orlovki, n
VDI, 1970, 2, p. 73-86.
1
26
A. Suceveanu, economicil fn Dobrogea
1977, p. 61, fig. 1.
www.cimec.ro
DiN ISTORIA DACILOR
arheologice efectuate n regiunea lacurilor Cabul lalpug (fig. 6) au dus
la descoperirea a numeroase din epoca (sec. II-IV e.n.), pe care I.T. Cernjakov
le mparte pe baza ceramicii n grupe. Prima de descoperiri, atribuite de autor
n totalitate culturii se la in cuprinsul s-a
cu mna la cu amfore romane
127
Cu toate nu face o prezentare a
materialelor, unele descoperiri din cum ar fi cele de la Vinogradovka,
Limanskoe, ar putea fi atribuite culturii dacice din sec. 11-111 e.n. a acestor
ne este de ceramica cu mna, doar ntr-un procent neglijabil in
Sntana de precum de datarea amforelor n sec. 11-111 e.n. Pre-
dacice n sec. 11-111 e.n. n regiune mai este de mormintul
de n de la Orlovka
128
A doua de descoperiri din zona cuprinde
numai resturi de amfore, ceea ce presupune o dar care nu poate
fi mai bine a fost ulterior prin publicarea unor separate, pentru
din perioada romane la nordul de Jos (29 puncte in zona Orlovka),
precum pentru descoperirile care culturii Sntana de


3. Zona Ismail
ntre lacurile lalpug Catalabug, zona Ismail se ntinde pe o de circa
850 km
2
Descoperirile romane din acest snt foarte iar aprecierile care se pot face
destul de mult n domeniul ipotezelor.
Citeva descoperiri o de Astfel,
la kilometri sud-est de Ismail, att prin cit prin materialele recoltate la
pare nu numai un caracter civil, ci unul militar. Locul numit "Bugeacul Ismai-
lului" se pe o a pe trei laturi de Chilia de un mic liman flu-
viatil. Pe o de circa 20 ha a fost o mare cantitate de de asemenea
de de


Din provin, ct se pare,

Una din ele, un
titulus honorarius, prin anii 1895-1896, un text identic cu o
de la Troesmis, fiind lui Tib. CI. Pompeianus, probabil n perioada 173-179, de
centurionul C. Valerius Firmus din legiunea 1 Italica
132
Monumentul epigrafic la care ne referim
este o despre unor trupe romane n de la Ismail, aflate
aici nu doar n trecere, ci ntr-o de mai De asemenea, de
de origine la snt indicii despre executarea unor de construc-
pentru care s-a adus material din dreapta de material arheologic, piatra de
la care se mai o a doua nepu-
n epoca pe Bugeacul lsmailului se afla o probabil
un castel sau castru, cu o n Numele cunoscutului comandant de
om de stat Tib. CI. Pompeianus n ar putea fi interpretat ca o
a acestuia n general n regiunea de la nordul cu prilejul unor militare
mpotriva "barbarilor" nu numaidect la Ismail. n schimb, numele centurionului C. Valerius
Firmus din legiunea 1 Italica a acestuia la Ismail, eventual a unui
m 1. T. Cernjakov, Pamjatniki "'temjachovskoj
kul'tury v primorskoj' tasti meiduret'j'a Dunaja i Dnes-
tra, n MIA, 139, 1967, p. 200-201, 204, fig. 1.
1zs R. D. Bondari, Hovyj geto-dakijskij mogil'nik
v nifnem Podunav'e, in Arch. Otkr., ( 1968) 1969, p.
281-282.
m A. O. Dobroljubskij A. G. Zaginailo, Opyt
svodnogo kartographirovanija archeologi pamjat-
nikov (na materialach jugo-zapadnych rajonov Odesskoj'
oblasti ), in Archeologiteskie i archeographiteskie issledo-
vanija na territorii ]ui.noj Ukrainy, Kiev-Odesa, 1976.
p. 92-104, fig. 4.
13U Gh. 1. Nastase, op. cit., p. 147, 151; P. Nico-
rescu, op. cit., in ARMSI, 26, 1944, p. 509.
131 Tabu/a Imp1rii Romani, L, 35,
1969, p. 23.
1a2 N. Gostar, Misiunea lui Tiberius Pompeianus
la gurile DuntJrii, in Apulum, 7, 1968, p. 381-390.
183
Vezi nota 131.
www.cimec.ro
J:IERIOADA STAi?tN!Ru ROMANE tN DACIA
din legio 1 Italica. Gh. 1. crede de pe Bugeacul Ismailului era
"dubletul" pentru Aegyssus din dreapta

iar N. Gostar presupune monumentul epi-
grafic ridicat n onoarea lui Tib. CI. Pompeianus ar putea proveni dintr-un castellum
135

O mai este valul care dinspre nord. zona dintre lacurile
Ialpug Catalabug, de fapt o continuare a limesului dintre Vadu lui Isac Bolgrad. Raportat
la acesta, valul care spre nord zona de la Ismail are
dimensiuni fiind lipsit de

Acest detaliu de a fost folosit
ca argument pentru a ridicarea mai trzie a sectorului de val dintre lacurile Ialpug Catala-
hug, de acela dintre Vadu lui Isac Bolgrad
137
sau chiar lui mai in sistemul
de roman de la norduP
38
de Jos. datarea lui n sec. IV
138
nu poate fi accep-
chiar acest sector de val a fost ntr-o ceva mai trzie. n ceea ce ne
pentru datarea lui mult mai timpurie, din sec. II. Argumente pentru o datare
nu Singura descoperire din zona valului este un mic tezaur compus din
6 monede de la Constantin 1 (306-337), 2 monede de la Constans (337-350) 1 de la
Constantin 1 Gallus (351 -354), :n umplutura

care nu dect valul
a fost construit nainte de mijlocul sec. IV.
l n spatiile dintre lacurile lalpug Catalabug au fost identificate numeroase din
epoca dintre care unele din secolele II-III (fig. 6). asemenea aflate
pe malul nu departe de Bugeacul Ismailului, la Kotovskoe Staraja Nekrasovka, au
fost datate pe baza amforelor n sec. II -III, restul ccramicii fiind ca culturii
Cerneahov. De asemenea, cele de la Vasilevka, in cuprinsul a
cu mna, precum aceea de la Bolgrad
141
, n care s-au fragmente de vase lucrate
la din ar putea dacice din vremea romane.
Dealtfel, pe harta din epoca n zona Jsmail se 24 descoperiri
142
ln
o descoperire care ni se pare a fi deosebit de este de la Utkonosovka, n
care au resturi de de


ln sectorul de nord al zonei lsmail a f0st o la Krinicnoe,
cu morminte orientate N -S, plane sau introduse n tumuli mai vechi. Unele schelete au craniile
deformate. Potrivit ritului funerar obiectelor din morminte oglinzi, fibule, vase
de lut, fusaiole), necropola de la Krinicnoe poate fi n sec. III c.n.
144

4. Zona Chilia
lntre lacurile Catalabug Sasc (Conduc), pe o de circa 1 600 km
2
, se ultima
de de la nordul de Jos. Dinspre nord, accesul la era inchis
printr-un val care se sprijinea la est pe lacului Sasc, iar la vest pe valul amintit deja dintre
Prut lacul Catalabug. cum s-a precizat anterior, sectorul de val dintre lacurile Catalabug
Sasc a fost ultima parte din limesul din sudul Moldovei construit de romani
145
Concluzia a fost
de aspectul valului, cu dimensiuni mai modeste, mai neglijent lucrat
146
,
la care s-ar putea adosarea lui la un val care deja existase, cel dintre riul Prut lacul
13' Gh. 1. Nastase, op. cit., p. 147, 151.
135 N. Gostar, op. cit., In Apulum, 7, 1968, p. 381.
138
R. Vulpe, Vallum romain de la Bessarabie in-
Jirieure, p. 96 :. idem, op. cit., in Actes du IX' Congres
International d'Etudes sur les Frontieres Romaines, ( 1972)
19 74, p. 27 5.
1a7 Ibidem, p. 275. Vezi P. Nicorescu, op. cit.,
in ARMSI, 26, 1944, p. 510.
138 R. Vulpe, op. cit., p. 275.
1n Ibidem, p. 276; P. Nicorescu, op. cit., p. 510.
uo G. B. Fedorov, N aselenie Prutsko-Dnestrov-
skogo v I n.e., In MI A, 89, 1960,
p. 72-73; idem, Rimsliie i rannevizantijskie monety
na territorii Moldavskoi SSSR, in Omagiu lui C. Daico-
viciu, 1960, p. 180.
141 1. T. Cernjakov, op. cit., p. 200, fig. 1.
ua Vezi nota 129.
ua 1. T. Cernjakov, op. dt., p. 200.
1U E. A. Rikman, istorija, p. 35
urm., fig. 3, 2.
m P. Nicorescu, op. cit., p. 510. Vezi nota. 136
146 Vezi nota
www.cimec.ro
36
DIN ISTORIA DACILOR LJBERI
Catalabl'g. Ridicarea acestui ultim sector de limes intregii frontiere romane
de la nordul de Jos, ntruct acum se puteau conjugate ale
de uscat cu a celor din dassis F1a via Moesica.
Zona Chilia este cea mai in descoperiri. romane cu ziduri
de sau alte monumente nu s-au semnalat. Singurele descoperiri (fig. 6) se
la resturi ceramice. Dintre acestea, de la G1ubokoe M:irnoe, din care n de amfore
mai provine cu mna Ia

ar putea autohtone din
sec. II-III. Tot din vreme par dateze de la Suvorovo, cu amfore romane
din sec. II-III
148
, precum acelea de la Vlcioc Denisoe

Aceste
doar semnalate prin de nu ne dect vagi despre carac-
terul locuirii din zona Chilia.
La cele mai sus se pot cteva morminte sarmatice descoperite la
Glubokoe Scheletele, unele cu craniul deformat, au un inventar bogat (sabie,
cercei, vase lucrate cu mna Ia oase de animale)
din sec. III e.n.
150

frontierei romane n zona Chilia nu putea fi numai de valul amin-
tit flotei care patrulau pe Doar prezenta unei garnizoanc per-
manente ntr-un castel!um sau castru, ntocmai ca la Orlovka, putea asigura o
La aceasta mai trebuie chiar o cu sediul pe Bugeacul Ismailului
n-ar fi putut zona Chilia, fiind mult prea de aceasta. Instalarea unor
mente romane n dintre lacurile Catalabug Sasc era cu att mai cu ct elemente
ostile imperiului ar fi putut se infiltreze aici nu numai de pe uscat, ci de pe mare.
mai sus, la care mare dintre lacurile Catalabug Sasc, de circa 60 km,
concrete ale terenului, ne fac presupunem chiar mai multor castele sau
castre. in orice caz a cel din care unul pe malul Chilia, n sectorul
de cu nume, iar al doilea pe in preajma lacului Sasic
151

5. Zona T yras
de Ia Tyras istoria acestui mai ales din perioada dar apoi
din cea au constituit obiectul unor din secolul trecut
102
Primele
de amploare, au fost de E.R. Stern n 1900, 1904 1912
153
Ele au
fost continua te apoi cu unelt ntreruperi de Warneke (1917F
54
, P. Nicorescu (1919, 1927-1930,
1936)
105
, A. Sachnazarov (1940)1
56
, L. D. Dmitrov (1945-1947, 1949-1950, 1953)
157
, A. I. Fur-
m 1. T. Cernjakov, op. cit., p. 200, fig. 1.
148
Ibidem, p. 203, fig. 1.
1
U Gh. 1. Nstase, op. cit., p. 146. Vezi nota 129.
160 E. A. Rikman, istorija, p . 33
urm., fig. 3, 7.
161 Ibidem, p. 196; Gh. 1. Nstase, op. cit., p.
137-152.
162 P. Bekker, Tiras i tirity, n Zap. Odess, 2, 1850,
p. 416-419; F. Brun, O mestopoloienii Tirasa, n Zap.
Odess., 3, 1853, p. 47-66. n 1877, Gr. Tocilescu studiazA
la Muzeul din Odesa provenite de la Tyras
(Anal. Soc. Acad. Rom., sec. 1, 11, 1878, p. 45-46).
163 E. R. Stern, O poslednich raskopkach v Akker
mane, n Zap. Odess. 23, 1901, p. 33 -51; idem,
Raskopki v Akkermane letom 1912 g., n Zap. Odess.,
31, 1913, p. 92-101.
161 P. Nicorescu, Scavi e scoperte a Tyras, n Ephem.
Dacorom., 2, 1924, p. 383.
166
Ibidem, p. 378-415; idem, Fouilles de Tyras,
n Dacia, 3-4, 1927- 1932, p. 557-601 ; idem, Garni
zoana n sudul Basarabiei, in A RMSI, s. 3, t. 19,
1937, p. 217-225 ; idem, O a Tra-
ian la Cetatea Alb.f, n A RMSI, s. 3, t, 26, 1944,
p. 501-510.
168 A. 1. Furmanskaja, Rozkopki Tiri 11 1958 r .
n ArchPam, 11, 1962, p. 122.
167 Ibidem; L. D. Dmitrov, Bilgorod-Dnistrovs'ka
archeologicna ekspedicija, n ArchPam, 2, 1949, p. 39-52;
idem, Osnovni pidsumki Izmail'c'koi ekspe
dicii 1949-50 rr., n ArchPam, 5, 1955, p. 111-123
www.cimec.ro
36
DIN ISTORIA DACILOR LJBERI
Catalabl'g. Ridicarea acestui ultim sector de limes intregii frontiere romane
de la nordul de Jos, ntruct acum se puteau conjugate ale
de uscat cu a celor din dassis F1a via Moesica.
Zona Chilia este cea mai in descoperiri. romane cu ziduri
de sau alte monumente nu s-au semnalat. Singurele descoperiri (fig. 6) se
la resturi ceramice. Dintre acestea, de la G1ubokoe M:irnoe, din care n de amfore
mai provine cu mna ]a

ar putea autohtone din
sec. II-III. Tot din vreme par dateze de la Suvorovo, cu amfore romane
din sec. II-IIP
48
, precum acelea de la Vlcioc Denisoe

Aceste
doar semnalate prin de nu ne dect vagi despre carac-
terul locuirii din zona Chilia.
La cele mai sus se pot cteva morminte sarmatice descoperite la
Glubokoe Scheletele, unele cu craniul deformat, au un inventar bogat (sabie,
cercei, vase lucrate cu mna la oase de animale)
din sec. III e.n.
150

frontierei romane n zona Chilia nu putea fi numai de valul amin-
tit flotei care patrulau pe Doar prezenta unei garnizoane per-
manente ntr-un castel!um sau castru, ntocmai ca la Orlovka, putea asigura o
La aceasta mai trebuie chiar o cu sediul pe Bugeacul Ismailului
n-ar fi putut zona Chi1ia, fiind mult prea de aceasta. Instalarea unor
mente romane n dintre lacurile Catalabug Sasc era cu att mai cu ct elemente
ostile imperiului ar fi putut se infiltreze aici nu numai de pe uscat, ci de pe mare.
mai sus, la care mare dintre lacurile Catalabug Sasc, de circa 60 km,
concrete ale terenului, ne fac presupunem chiar mai multor castele sau
castre. n orice caz a cel din care unul pe malul Chilia, n sectorul
de cu nume, iar al doilea pe in preajma lacului Sasic
151

5. Zona T yras
de la Tyras istoria acestui mai ales din perioada dar apoi
din cea au constituit obiectul unor din secolul trecut
102
Primele
de amploare, au fost de E.R. Stern n 1900, 1904 1912
153
Ele au
fost continua te apoi cu unele ntreruperi de Warneke (1917F
54
, P. Nicorescu (1919, 1927-1930,
1936)m, A. Sachnazarov (1940)1
56
, L. D. Dmitrov (1945-1947, 1949-1950, 1953)
157
, A. I. Fur-
U7 1. T. Cernjakov, op. cit., p. 200, fig. 1.
148 Ibidem, p. 203, fig. 1.
1
U Gh. 1. Nstase, op. cit., p. 146. Vezi nota 129.
160 E. A. Rikman, istorija, p . 33
urm., fig. 3, 7.
161 Ibidem, p. 196; Gh. 1. Nstase, op. cit., p.
137-152.
162 P. Bekker, Tiras i tirity, n Zap. Odess, 2, 1850,
p. 416-419; F. Brun, O mestopolo!:enii Tirasa, n Zap.
Odess., 3, 1853, p. 47-66. n 1877, Gr. Tocilescu studiazA
la Muzeul din Odesa provenite de la Tyras
(Anal. Soc. Acad. Rom., sec. 1, 11, 1878, p. 45-46).
163 E. R. Stern, O poslednich raskopkach v Akker-
mane, in Zap. Odess. 23, 1901, p. 33- 51; idem,
Raskopki v Akkermane letom 1912 g., in Zap. Odess.,
31, 1913, p. 92-101.
161 P. Nicorescu, Scavi e scoperte a Tyras, n Ephem.
Dacorom., 2, 1924, p. 383.
166
Ibidem, p. 378-415; idem, Fouilles de Tyras,
in Dacia, 3-4, 1927- 1932, p. 557-601 ; idem, Garni-
zoana n sudul Basarabiei, in A RMSI, s. 3, t. 19,
1937, p. 217-225 ; idem, O a mpdratului Tra-
ian gdsitd la Cetatea Alb.f, n ARMSI, s. 3, t, 26, 1944,
p. 501-510.
158 A. 1. Furmanskaja, Rozkopki Tiri v 1958 r .
n ArchPam, 11, 1962, p. 122.
167 Ibidem; L. D. Dmitrov, Bilgorod-Dnistrovs'ka
archeologitna ekspedicija, in ArchPam, 2, 1949, p. 39-52;
idem, Osnovni pidsumki I zmail' c' koi archeologilnoi ekspe-
dicii 1949-50 rr., in ArchPam, 5, 1955, p. 111-123
www.cimec.ro
36
DIN ISTORIA DACILOR LlBERI
CatalabPg. Ridicarea acestui ultim sector de limes intregii frontiere romane
de la nordul de Jos, ntruct acum se puteau conjugate ale
de uscat cu a celor din dassis Fla via Moesica.
Zona Chilia este cea mai n descoperiri. romane cu ziduri
de sau alte monumente nu s-au semnalat. Singurele descoperiri (fig. 6) se
la resturi ceramice. Dintre acestea, de la Glubokoe 1\Iirnoe, din care n de amfore
mai provine cu mna la

ar putea autohtone din
sec. II-III. Tot din vreme par dateze de la Suvorovo, cu amfore romane
din sec. II-III
148
, precum acelea de la Vlcioc Denisoe

Aceste
doar semnalate prin de nu ne dect vagi despre carac-
terul locuirii din zona Chilia.
La cele mai sus se pot cteva morminte sarmatice descoperite la
Glubokoe Scheletele, unele cu craniul deformat, au un inventar bogat (sabie,
cercei, vase lucrate cu mna la oase de animale)
din sec. III e.n.
150

frontierei romane n zona Chilia nu putea fi numai de valul amin-
tit flotei care patrulau pe Doar prezenta unei garnizoane per-
manente ntr-un castel!um sau castru, ntocmai ca la Orlovka, putea asigura o
La aceasta mai trebuie chiar o cu sediul pe Bugeacul Ismailului
n-ar fi putut zona Chilia, fiind mult prea de aceasta. Instalarea unor
mente romane n dintre lacurile Catalabug Sasc era cu att mai cu ct elemente
ostile imperiului ar fi putut se infiltreze aici nu numai de pe uscat, ci de pe mare.
mai sus, la care mare dintre lacurile Catalabug Sasc, de circa 60 km,
concrete ale terenului, ne fac presupunem chiar mai multor castele sau
castre, n orice caz a cel din care unul pe malul Chilia, n sectorul
de cu nume, iar al doilea pe n preajma lacului Sascm.
5. Zona T yras
de la Tyras istoria acestui mai ales din perioada dar apoi
din cea au constituit obiectul unor din secolul trecut
102
Primele
de amploare, au fost de E.R. Stern n 1900, 1904 1912
153
Ele au
fost continua te apoi cu unele ntreruperi de Warneke (1917)
154
, P. Nicorescu (1919, 1927-1930,
1936)
165
, A. Sachnazarov (1940)
156
, L. D. Dmitrov (1945-1947, 1949-1950, 1953)
157
, A. I. Fur-
m 1. T. Cernjakov, op. cit., p. 200, fig. 1.
148 Ibidem, p. 203, fig. 1.
1
U Gh. 1. op. cit., p. H6. Vezi nota 129.
160 E. A. Rikman, Etniteskaja istorija, p . 33
urm., fig. 3, 7.
161
Ibidem, p. 196; Gh. 1. op. cit., p.
137-152.
162 P. Bekker, Tiras i tirity, in Zap. Odess, 2, 1850,
p. 416-'119; F. Brun, O mestopolozenii Tirasa, in Zap.
Odess., 3, 1853, p. 47-66. n 1877, Gr. Tocilescu
la Muzeul din Odesa provenite de la Tyras
(Anal. Soc. Acad. Rom., sec. 1, 11, 1878, p. 45-46).
163 E. R. Stern, O poslednich raskopkach v Akker-
mane, n Zap. Odess. 23, 1901, p. 33 - 51; idem,
Raskopki v Akkermane letom 1912 g., in Zap. Odess.,
31, 1913, p. 92-101.
1
" P. Nicorescu, Scavi e scoperte a Tyras, in Ephem.
Dacorom., 2, 1924, p. 383.
166
Ibidem, p. 378-415; idem, Fouilles de Tyras,
n Dacia, 3-4, 1927-1932,p. 557-601; idem, Garni-
zoana n sudul Basarabiei, n ARMSI, s. 3, t. 19,
1937, p. 217-225; idem, O a Tra-
ian la Cetatea Alb-i, in A RMSI, s. 3, t, 26, 1944,
p. 501-510.
168 A. 1. Furmanskaja, Rozkopki Tiri v 1958 ,.,,
n ArchPam, 11, 1962, p. 122.
167 Ibidem; L. D. Dmitrov, Bilgorod-Dnistrovs'ka
archeologitna ekspedicija, n ArchPam, 2, 1949, p. 39-!!2;
idem, Osnovni pidsumki I zmail' c' koi archeologilnoi ekspe-
dicii 1949-50 n., n ArchPam, 5, 19.55, p. 111-123
www.cimec.ro
PERIOADA STAPINffiTI ROMANE IN DACIA 37
manskaja (1958-1962)
158
, 1. B. Klejman (1963, 1965-1968)
159
, N. M. Kravcenko, V. M. Kor-
pusova, S. D. KryZickij G. 1. Krivolap (1969-1971)
160
Studii mai importante asupra des-
coperirilor numismatice din epoca au publicat A. N. Zograf
16
1, A. 1. Furmanskaja
162
,
V. A. Anochin, P. O. Karyskovskij A. S. Kocievskip
6
:
1
Printre celelalte la istoria ro-
a Tyras trebuie cu cele ale lui V. V. Latysev
164
, E. Minns
165
,
M. Rostovtzeff
166
n sinteza lui E. Diehl
187

precise asupra edilitare din perioada la Tyras au lipsit
vreme. Abia prin mai sistematice de A. 1. Furmanskaja apoi de 1. B. Klej-
man s-a dezvelit o parte a zidului de s-a putut reconstitui planul unor asemenea edificii.
Intocmai ca la Olbia, Apollonia sau Panticapeum, erau n terase; cele de
pe terasa intii apartineau perioadei elenistice, iar cele de pe terasele a doua a treia datau
din epoca Spre deosebire de de pe terasa a doua, ridicate in sec. al II-lea
la inceputul celui acelea de pe terasa a treia datau de la mijlocul veacului al III-lea.
Cu prilejul au fost dezvelite mai multe din care una (2,50 m
cu limanului era cu pavaj din lespezi de canal de
scurgere. De o parte de alta a se case de cu numeroase unele
adosate in etape mai trzijl
68

Intr-un alt sector s-au dezvelit resturile unui edificiu singular V), situat pro-
babil ntr-o avnd doar o cu de circa 66 m
2
Inventarul
ei cuprindea o mare cantitate de "ghimpi" de fier mpotriva cavaleriei, precum un
mare de vrfuri de lance. De asemenea, tot acolo se aflau peste 250 fragmente de din care
28 aveau C.I.C. ( L.I. 1. B. Klejman a C (aius), J (ulius? ),
C( ....... ), centurio l(egionis), I (Italicae). Pe baza monedelor a unor
stratigrafice s-a stabilit a fost n al doilea deceniu al sec. III
a la mijlocul veac. Dimensiunile, amplasamentul, inventarul crono-
logia edificiului, lectura proprie a de pe ca analogiile cu Olbia, unde de
asemenea sau mai bine zis snt regulile pentru de
rare romane, I-au condus pe 1. B. Klejman la interpretarea a fost de
romani din Tyras legiunii I Italica
1
G
9

m A. 1. Furmanskaja, op. cit., p. 122-137; idem,
pam'jatki Tiri persich stolit' nasoi eri,
In ArchKiev, 10, 19.57, p. 80-93; idem, Antil!nyi gorod
Tira, n voi. Antil!nye goroda, Moscova, 1963; idem,
1ssledovanie Tiry, n KS Odessa, ( 1962) 1964, p . .56-63;
idem, Raskopki Tiry v 1962-1963 gg., n Antil!naja
Tira, p . .5-19.
lliD 1. B. K1ejman, 1( voprosu o prebyvanii v Tire
1 Kilikijskoj kogorty, in KS Odessa, ( 1963) 196.5, p.
179- 182; idem, Raskopki pomeUenija veksilljacii
1-go 1talijskogo legiona v Ti1e, in Mat. Arch. Piv. Prii!.,
7, 1971, p. 229-238; idem, Materialy izkeramil!eskich
kompleksov Tiry 11 -IV vv. n.e., n Kratkie tezisy dokladov
naulnoj konjerwcii "AntiC11)'C goroda Pri-
i varvarckij mir", Moscova, 1973, p. 18 ;
idem, K stratigraphii naplastovanij rimskogo vremeni
v Tire, n Mat. Arch. Sev. Pric., 8, 1976, p. 109-119;
idem, Stratigraphija kul'turnogo sloja gorodiUa Tiry-
Belgoroda, in Anticnaja Tira, p . .54-7.5.
16 P. O. Karyskovskij, EpigrajiCeskie pamjat-
niki Belgorod-Dnestrovskogo muzeja, n KS Odessa, ( 1961)
1963, p. 107 urm. ; idem, Iz istorii Tiry v I -1 I vv.
n.e., in Mat. Arch. Piv. Pril., 7, 1971, p. 149- 1.58;
N. M. Kravllenko, Kompleks rims'kogo lasu z Tiri, in
Arch, 1ssl. Ukr., 4, (1969) 1972, p. 181-184; N. M. Krav-
V. M. Korpusova, Dejaki risi material'noj kul'turi
piln'orims'koj Tiri, in ArchKiev, 18, 197.5, p. 20-42;
G. 1. Krivo1ap, Pochovannja rims'kogo l!asu z Tiri ta ii
okolici, n Arch. Issl. Ukr., 4, 1972, p. 18.5-190.
161 A. N. Zograf, A nti monety, (MI A, 16),
19.51, p. 111-120.
16a A. 1. Furmanskaja, Klad monet iz raskopok Tiry
1958 g., in Numizmatika i sjragistika, l, 1963, p. 76-86.
1
6
3 V. A. Anochin, Klad monet nacala III v. n.e.
iz Tiry, n SCN, 6, 197.5, p. 63-67; P. O. Karyskovskij,
A. S. Kocievskij, Antitnye monety iz raskopok Tiry, n
Antilnaja Tira, p. 88-98.
16& V. V. Latysev, O Kalendarjach Ol'vii, Tiry i
Chersonesa Tavriteskogo, n Pontika, 1909.
185 E. Minns, Scythians and Greeks, Cambridge, 1913.
168 l\1. Rostovtzeff, Iranians and Greeks in South
Russia, Oxford, 1922.
187 Erich Diehl, Tyras, n RE, 7, 1943, 1849-1863.
Pentru ultimele descoperiri de vezi P. O. Karys-
kovskij, Novye tirasskie nadpisi, n Antilnaja Tira,
p. 76-88.
188 A. 1. Furmanskaja, op. cit., n ArchKiev, 10,
19.57, p. 85-88, fig. 1 2; idem, op. cit., in ArchPam,
Il, 1962, p. 122 urm., fig. 1-3; idem, op. cit., in KS
Odessa, 1, 1964, p . .57.
16
9
Toate datele referitoare la acest complex la
1. n. Klejman, op. cit., tn KS Odessa, ( 1963) 196.5, p.
179-182; idem, op. cit., n Mat. Arch. Piv. . 7,
1971, p. 229-238, fig. 2.
www.cimec.ro
38 DIN ISTORIA DACILOR LffiERI
Deasupra V au mai fost semnalate resturi dintr-o (locuin-
III), n care s-au monede de la Iulia Domna, Valerianus Gallienus
170
Prin urmare,
se aduce o confirmare referitoare ]a continuitatea Tyras n a doua ju-
a sec. III e.n., n vremea lui Gallienus.
Intre celelalte descoperiri snt de amintit cuptoarele de gropile de provizie
171

N ccropolele de la Tyras n-au fost cercetate. Recent doar a fost descoperirea
unor morminte din sec. II-III, care ar putea parte dintr-o mai


Materialele arheologice rezultate din sau descoperiri cuprind
uneori piese de o mare valoare. o e]e permit incon-
testabile reconstituiri istorice. Ceramica ne precise referitor la de
despre comerciale cu alte centre romane. Cuptoarele de ars oale, deja men-
o asemenea activitate Volumul acestei gama de
sortimente aria n care produsele erau difuzate prin activitatea de schimb,
necunoscute. De asemenea, nu se pot preciza nici tipurile ceramice produse n atelierele din
Tyras. Lipsind o departajare mai nu vom nregistra aici dect global prin-
cipalele categorii ceramice care au existat in perioada romane la Tyras, precum con-
cluziile mai importante care se impun.
Ceramica in atelierele locale este prin citeva tipuri de amfore o
varietate mare de ulcioare, oale, castroane, cupe alte forme, unele avnd la exterior
ornamente n relief ori scurte sau graffiti in limba


Intr-un procent pe care nu-l putem ct de ct preciza, la Tyras a fost desco-
att din categoria cu mna, ct din aceea la


care nu poate fi prin importuri, ci numai prin unei dacice.
Locuirea n fondat de milesieni n sec. VII .e.n. nu poate fi doar de mo-
mentele de cnd a putut fi chiar mai ci de o perma-
deja cu prilejul de acum
175

Armele, uneltele, privind reliefuri cu scene de
ca diferite alte categorii de obiecte de uz casnic, de de lucrate
din lut, os, fier, bronz, argint aur, doar semnalate n rapoartele preliminare
studii asupra multor aspecte din Tyras
176

Un interes aparte l romane cu precise
asupra legiunilor din care parte n de .J?e malul de vest al
Nistrului. Multe din acestea LEGIO V M(ACEDONICA)
1
sau aceea a unei
no Ibidem, p. 236, fig. 2.
1
71 A. 1. Furmanskaja, op. cit., in ArchHiev, 10,
19.57, p. 8.5; idem. op. cit., in HS Odessa, 1, (1962) 1964,
p . .57-.58.
17a G. I. Krivo1ap, Pochovannja rims'kago casu
Tiri ta ii okolici, in Arch. Issl. Ukr., 4, 1972, p. 185-187,
fig. 1.
178
A. 1. Furmanskaja, op. cit., n ArchKicv, 10,
19.'17, p. 88 urm., pl. I II; idem, op. cit., n ArchPam,
Il, 1962, p. 130 urm.; N. M. V. 1\f. 1\:or
pusova, op. cit., n ArchKiev, 18, 1975, p. 20-42, fig.
2-11; V. V. Kropotkin, op. cit., p. 11-16, 19, 82, nr. 672.
Pentru ceramica fini!. vezi A. V. Gudkova, Klassiphi-
kacia seroglinjanoj stolovoj keramiki Tiry, 2-4 vv. n.e.,
n Tira, p. 99-115.
171
A. 1. Furmanskaja, op. cit., n ArchKiev, 10,
1957, p. 90-92, pl. III; N. M. V. M. Kor
puso'va., op. cit., in A.rcliKiev, 18, 197 5, fig. 8, 3, 5, 7; 12, 13.
17
i este cu aceea din gre
romane din Dobrogea. Vezi ultimele comentarii
la Al. Suceveanu, ViaJa economic4 n Dobrogea romant!
(secolele 1-IIl 1977.
178 P. Nicorescu, op. cit., in Dacia, 3-4, 1927-1932,
p. 1; A. I. Furmanskaja, op. cit., in Arch Hiev,
10, 19.57, p. 84; idem, op. cit., in ArchPam, 11, 1962,
p. 126-127, fig. 10; idem, op. cit., in HS Odessa, 1.
( 1962) 1964, p. 62-63 ; 1. ll. Klejman, op. cit., in Mat.
Arch. Piv. Pril., 7, 1971, p. 233-235; N. M. Kravi!enko,
V. M. Korpusova, op. cit., in ArchKiev, 18, 1975, p. 40;
S. Sanie, Le diademe d'or de Tyras, in Dacia, N. S., 23,
1979, p. 147-157; idem, Diadema de a1tr de la Tyras,
in ActaMN, 16, 1979, p. 127-140.
177 P. Nicorescu, op. cit., in Ephem. Dacorom., 2,
1924, p. 412-413, fig. 73-74; idem, op. cit., in ARMSI,
s. 3, t. 19, 1937, p. 217-218, fig. 1 ; idem, op. cit., in
ARMSI, s. 3, t. 26, 19H, p. 501; Gr. Avachian,
noull ditf Tyras, in CNA, 5, 1924, p. 20-21, nr. 41--1.3;
A. I. Furmanska.ja., op. cit., in ArchPam, 11, 1962, p. 127,
fig. 9, 2.
www.cimec.ro
PERIOADA STAPINIRII ROMANE lN DACIA 39
ntregi cuprinzind trupe din legio V Macedonica, legio I Italica legio XI Claudia
178

Aceste din din leg. 1 Italica leg. XI Claudia au venit
la Tyras au participat la ridicarea unor edificii nainte de anii 167/168.
Dintre romane ar mai fi de acelea purtnd C.I.C.( L.I,
acum n trei variante :
C ( ohors) I C ( ilicum) ( centurio) Jl"
19
C(ohors) I Cl(audia) e[q(uitata)]
180
C(aius), I(uUus ?), C( ..... ?), centurio L(egio1tis), I (ltalica)
181

Prin urmare, P. Nicorescu D. Tudor au interpretat ca
de trupe, iar I. B. Klejman ca nume al unui centurion din leg. I Italica. Lectura
va putea fi descoperirea a altor materiale Ceea ce ne per-
mitem aici este numai n ar putea reprezinte numele unui
de tegulae.
Foarte importante snt descoperirile monetare, att tezaurele, ct cele tn
complexe depuneri arheologice. dintr-o mai veche
182
T n vremea
lui Domitian, la Tyras se bate avnd pe avers figura cu numele
titulatura. Emisiunile n onoarea lui Domitian ar putea fi considerate deoarece,
cum se va vedea mai jos, nu pare fi fost la acea sub controlul efectiv al armatelor
romane.
a cu unele intreruperi, in vremea lui Alexander Severus. Lip-
sesc emisiuni de pe vremea Nerva, Traian, Marcus Aurelius, Macrinus ElagabaP
83

Mai este emisiunilor de la Traian Marcus Aurelius, care au avut perioade
lungi de domnie, precum numeroase pentru consolidarea romane in teri-
toriile din parte a imperiului. ar putea reflecta unele momente de
Activitatea de batere a monedei se vizibil din vremea lui Septimius Severus,
mai ales anul 201, la care au fost rennoite privilegiile vamale pentru
Tyras
184

Referitor la piesele monetare, deosebit de este descoperirea in ultimul timp
a unor monede din vremea Valerianus (253-260), Gallienus (253-268) Claudius
II Goticus (268-270)
185
Asocierea lor cu un nivel foarte clar de edilitare face dovada
a anul 238, moment despre care s-a crezut vre-
me romane la Tyrac;.
nu prea numeroase, date importante pentru istoria Cea
mai veche dintre acestea, pe din vremea Traian (anii 116-117),
cnd Q. Pompeius Falco, guvernatorul Moesiei Inferior, un edificiu public la Tyras.
La de conduse de centurionul Marcus Ennius Illadianus, au participat un
din legiunea V Macedonica cu alte trupe

Aceasta este cea
mai veche despre unei garnizoane romane la Tyras.
178 P. Nicorescu, op. cit., in Ephem. Dacorom., 2,
192'1, p. '113, fig. 75; idem, op. cit., n ARMSI, s. 3, t. 19,
1937, p. 217-219, 22'1, fig. 2-5.
17t ldem, op. cit., n ARMSI, s. 3, t. 26, 19H,
p . .501, fig. 1.
180 D. Tudor, Kilikijskaja kogorta 11 Maloj SkiJii
i Tavride, in Mat. Issl. Arch. ]ugo-zap. SSSR i Rum.
Narod. Resp., 1960, p. 2'11-258.
181 1. B. Klejman, op. cit., n HS Odessa, ( 1963)
116.5, p. 179-182; idem, op. cit., in Mat. Arch. Piv.
Pril., 7, 1971, p. 237-238.
183 E. 1\Iinns, op. cit., p. '147 -H9, pl. 1.
ua A. Zograf, op. cit., In MIA, 16, 1951, p.
111- 120; V. A. Anochin, op. cit., In SCN, 6, 19n,
p. 63-67.
111 A. N. Zograf, op. cit., p. 116. Vezi compo-
celor doul tezaure descoperite In 1950 1958
(V. A. Anochin, op. cit., p. 63 urm.), In care majorita-
tea monedelor sint de la Septimius Severus, dar primele
acumulliri provin de la Commodus.
181 A. 1. Furmanskaja, op. cit., tn KS Odessa, 1,
{ 1962) 196'1, p. 63; 1. B. IGejman, op. cit., p. 23.5; P. O.
A. S. KOOievskij, ofJ. In
Tira, p. 88-98.
186 P. Nicorescu, op. cit., in Dacia, 3-4, 1927-1932,
p. 569-570, fig. 18; idem, (lp. cit., In A.RMSI, s. J, t. 19,
1937, p. 218; idem, op. cit., in .4.RMSI, s. 26, 19H, p.
502-50-t, fig. 2-3.
www.cimec.ro
DIN [STOR'IA DACILOR LIBERI
O de asemenea pe este lui Marcus Ennius Illadianus,
centurion din legiunea V Macedonica, foarte probabil n
Monumentul a fost ridicat de subalternii Cornelius Vitalis (actuarius), Julius Iamblicus
(eques), Marcus Valerius (valetudinar1:us ?) a nume nu s-au mai

Dintre
enumerate pentru moment "actuarius", care presupune pe aceea de "suscep-
tores", ambele dovada despre strngerea unor n


O comandantului din Tyras de subalternii
este aceea care numele centurionului Titus Trebius Fronto din legiunea V Mace-
donica189 dintr-o fntre domnia lui Traian anii 167/168. Numele
legiunii V Macedonica mai apare pe un fragment de pe


descoperite mai demult la Ciobruci Korotnoe, dar provenind de fapt
de la Tyras, pentru lor deosebit de interesant.
de la Ciobruci, fragmentar, este un decret din anul ISI, aducnd elogii
lui Cocceius, prin activitatea a fost roman pentru
Tyras. Decretul la a poporului, a sfatului
a colegiului de

monumentului att in referitoare la
raporturile dintre oligarhia ct n acelea cu privire la
unor vechi cum deja s-a aceste nu mai aveau n epoca ro-
de activitate democratic pe care le n pe-
rioadele anterioare
192
.
de la Korotnoe, datnd din anul 201, alte cu privire la
dintre Tyras romani. Textul ei vor fi de taxe
vamale, astfel un privilegiu pe care l de foarte vreme
193
, poate
chiar nainte de

referitoare la scutirile de
snt de o potrivit care vor primi n viitor nu vor
putea beneficia de avantajele vamale dect numai titlul de al Tyras va fi
confirmat de guvernatorul provinciei
196
Prin urmare, ca n cazul altor de pe
pontic, Tyras o anume autonomie dar n fapt se afla sub autoritatea ro-
Dealtfel, necesitatea de a rennoi privilegiul vamal romanii l acordau sau
il n de natura raporturilor cu oligarhia
Tot de la Tyras mai provin alte fragmente de

al interes pentru isto-
ria este mai
Destul de importante, foarte cunoscute, snt descoperirile din regiunea
litoralului Negre, dintre lacul Sasc limanul Nistrului (fig. 6), pe care la nceput am
denumit-o drept Tyras. Astfel, resturi dintr-o cu o mare de
fragmente de amfore, de de au fost identificate pe drept al limanului,
la ntlnirea acestuia cu laguna Budacu
197
O la s-au
pietre se afla la kilometri spre vest de prima
198
Din zona acestor pro-
m ldem, op. cit., n A RMSI, s. 3, t. 19, 1937,
p. 219-220; fig. 7-8; idem, op. cit., n ARMSI, s. 3,
t. 26, 1944, p. 502.
18& O. Seek, Actarius, n RE, 1, 1, p. 301-302.
189 P. Nicorescu, op. cit., n A RMSI, s. 3, t. 19,
1937, p. 219, 224, fig. 6; idem, op. cit., n ARMSI, s. 3,
t. 26, 1944, p. 502.
uo P. Nicorescu, op. cit., n Dacia, 3-4, 1927- 1932,
p. 570, fig. 12 (Din mai provin alte trei
fragmente de datnd probabil din sec. II,
p. 569, fig. 4; 5; 9); idem, op. cit., n ARMSI, s. 3, t. 19,
1937, p. 218; idem, op. cit., n ARMSI, s. 3, t. 26, 1944,
p. 502, nota 3.
191 E. Minns, op. cit., p. 466, 639, App. 3 \ = IOSPE
1, 2).
192 Em. Condurachi, n lst01ia Romniei, 1, 1960,
p. 491-492.
193 E. !v!inns, op. cit., p. 446, 640, App. 4 ( = IOSPE,
1, 3).
19
' Gr. Tocilescu, Mo1tumentele epigrajice sculp-
turale ale Muzeului de din Bucurefti,
1, 1902, p. 231.
m Vezi nota 193.
198 E. Minns, op. cit., p. 446; P. O. Karyskovskij,
op. cit., n Tira, p. 76-88.
1&7 Gh. op. cit., p. li 1- 142.
188 Ibidem, p. 143.
www.cimec.ro
PERIOADA STAPINIRTI ROMANE IN DACIA
41
vine bucata de purtnd leg(io) lltal(ira), a aici ar putea fi
n cu ridicarea vreunui turn de (turnul lui Neoptolem ?)
199
. Resturi de
conducte de din romane au fost semnalate la nord de
Tyras, pe o de circa 15 km
200
. Descoperirile snt un indiciu ridicarea edi-
ficiilor a ca trupelor romane, nu s-au limitat doar la Tyras,
ci au cuprins alte puncte de pe limanului al Negre.
l n de cele deja amintite, au mai fost semnalate numeroase pe locul
s-au cules doar fragmente de amfore
201
De asemenea, n cuprinsul altora (Starokozackoe, Kamy-
sovka Nikolaevka-Novorossijskaja)
202
a mai fost cu mna, ceea
ce ar putea fi un indiciu al lor dacice. Din materialele descoperite prin aceste
de n-au fost prezentate n pentru a le putea stabili caracteris-
ticile ceea ce impune n formularea aprecierilor.
ln dintre descoperirile care mai trebuie amintite aici snt mormintele sarmatice
de la localitate la sud de Tyras, pe malullimanului. despre aceste
morminte snt destul de doar au fost descoperite ntr-un turnul (probabil in-
troduse ulterior !) din inventarul lor s-au fibule
203
, pe baza pot fi datate
la mijlocul sec. III.
Una din problemele cele mai discutate a fost aceea cu privire la perioada romane
la Tyras. vreme s-a presupus romanii instalat prima
din sec. I e.n. Schimbarea erei folosirea calendarului roman n locul celui ionian n anul 65
e.n. a fost ca un efect al militare ntreprinse la nordul de Tib.
Plautius Aelianus
204
, considerate a se fi petrecut prin anii 52-53 a fi avut ca rezultat anexa-
rea Tyras la Moesia Inferior
205

Adoptarea noului calendar nu poate fi drept o Tyras se
afla deja sub puterea unei garnizoane militare romane. Faptul mai curnd ct de pro-
era n de pe litoralul nordic al Negre ct de
era sfera ei de Emisiunile monetare cu portretul, numele titulatura de la
Roma, ncepnd cu perioada lui Domitian
206
, nendoielnic o autoritate foarte mare a im-
periului n acest nord-pontic din a doua a sec. I e.n. nu se poate vorbi
de o la Tyras sau n celelalte de pe
de nord al Negre, unele armate pe uscat sau pe mare par fi avut loc,
de vreme ce Roma intervine cu succes mai nti pentru impune candidatul preferat pe tronul
Regatului Bosporan, iar apoi pentru a ajuta pe locuitorii Chersones mpotriva


Cea mai veche despre unei garnizoane romane la Tyras in-
din vremea Traian (anii 116-117), la care ar putea se mai adauge even-
tual cea centurionului Marcus Ennius Illadianus. Prin urmare, instalarea primei gar-
nizoane la Tyras s-a abia n vremea lui Traian, foarte probabil n
119
Strabon, VII, 306 ; A. Herrmann. in RE, 16,
2, 2 470; E. Diehl, n RE, 7, A, 1870; Gr. Avakian,
op. cit., in CNA, 5, 1924, p. 22; 6, 1925, p. 39; Gh.
tase, op. cit., p. 141. M. V. Agbunov, K voprosu o loka-
lizacii bani Neoptolema i Ge1monaktovoj derevni, in VDI,
1978, 1, p. 112- 123.
200 Gh. op. cit., p. 144.
201 I. T. Cernjakov, op. cit., in MIA, 139, 1967,
p. 202-203, fig. 1.
2o2 1 bidem, p. 199, fig. 1.
2oa A. K. Ambroz, Fibuly juga evropejskoj casti
SSSR II v. do 11.e. - I'V v.n.e., Moscova, 1966, p. 53,
pl. 9, 18; 22,2; E. A. Rikman, Etniceskaja istorija, p.
35, 36, fig. 3, l.
201 Referitor la perioada, zona caracterul ac-
lui Tib. Plautius Aelianus la nordul Dunllrii,
li - Din istoria !)i civilizatia dacilor hberi
vezi Em. Condurachi, Tib. Plautius Aelianus si
mutarea transdanubimilor n Moesia, in SCIV, 9, 1958,
1, p. 119-130; M. D. Pippidi; Tiberius Plautius A elia
nus frontiera de Jos n sec. 1 e.n., n
p. 287-328.
2
05 E. A Minns, op. cit., p. 447, 469; Th. Mommsen,
op. cit., 5, 1921, p. 285; M. Fluss, n RE, 15, 2 377 ; Gr.
Tocilescu, Monumente epigrajice sculpturale, 1, 1902,
p. 228; V. Prvan, Getica, p. 103, 733; idem, Dacia,
1937, p. 173; P. Nicorescu, op. cit., n Ephem. Dacorom.,
2, 1924, p. 379, 413; idem, op. cit., in A RMSI, s. 3, t. 19,
1937, p. 221 ; R. Vulpe, Pimboridava, 1931, p. 32-33 ;
idem, flistoire ancienne, p. 123-124.
308 A. N. Zograf, op. cit., p. 115.
307 D. l\1. Pippidi, op. cit., p. 2!)6, 325.
www.cimec.ro
12
DIN ISTORotA DACIT..OR LIBERI
n care se tot malul stng al din sudul Moldovei sau la foarte scurt timp
aceea. Situarea Tyras drept extra provinciam n papirusul Hunt (anii 105-108)
la acea el nu era anexat la provincia Moesia Inferior. celor doi militari
din cohors I Hispanorum Veterana la Tyras (Tyrae in praesidio) limpede n
acest ar fi putut exista deja unele militare"
208
Ct de numeroase erau aceste
din cine erau formate ce misiuni aveau de ndeplinit n
este greu de precizat.
Spre deosebire de sectorul ca de exemplu la Orlovka, unde instalarea
romane s-a n urma luptelor crncene cu intrarea trupelor
romane n Tyras s-a petrecut probabil cu acordul oligarhiei de aici. cum
s-a mai sus, la Tyras create suficiente pentru o instalare a romani-
lor. Atitudinea de a romane fusese anticipat cu importante
avantaje oferite de romani, mai ales pentru categoriile sociale bogate ale Este foarte
probabil scutirile de taxe vamale pentru reconfirmate prin decretul din anul
e-01, despre care se spune datan de vreme nct nu se mai precis originea lor (de
cnd anume primite), fi fost promulgate din etapa tru-
pelor n
n timpul romane, dezvoltarea a a cunoscut o nflorire sub-
Revirimentul s-a datorat nu numai scutirilor de taxe vamale, ci mai ales de
de oferite din tot bazinul pontic de noii

De asemenea,
de extindere a cu celelalte ale imperiului erau mult mai hrgi n noua

ln ceea ce retragerea romane de la Tyras, pe haza descoperirilor
moneta;e s-a crezut vreme acestea 1-au n anul ca urmare a atacurilor ntre-
prinse de opinie a fost n ultimul timp tot mai mult de rezultatele cet-
arheologice, care au limpede descoperirile monetare nu la Alexander
Severus, ci mai trziu, pe vremea Valerianus, Gallienus Claudius II
Goticus, ba chiar m:1i trziu
211
la descoperirile monetare se nivel de constrl!c-
datat bine n deceniile al al din sec. IIIm, retragerea trupelor,
romane de la Tyras a avut loc n cadrul mari de rcaliniere a frontierei romane,
n perioada Gallienus-Aurelian. Este spre mijlocul sec. III, n vremea
Gordian III - Filip Arabul, se la Tyras unele distrugeri, ntre care chiar a edificiului
unui de militari romani
213
dar ele snt urmate de noi Aceste
distrugeti n perioada la care ne referim au avut de suferit de f::>.pt toate romane
de pe malul stng al de Jos, ca unt=-le de pe litorahl pontic.
Sintetiznd principalele date referitoare la Tyras n epoca am putea vorbi
pentru nceput de o mai lungi:i. de a romane,
in care se pot distinge mai multe etape. Ultima, care ne aici, cuprinde aproximativ
intervalul de la Nero (marcat vizibil de adoptarea erei romane de lui Tib. Plautius
Aelianus la nordul de Jos) la Traian se de etapele prt>cedente printr-un
grad mult sporit de intensitate a romane, ca printr-o mai de manifestare
a acesteia. De asemenea, mai treb1.1ie la Tyras era foarte dato-
strnse cu de pe coasta a Negre, aflate deja sub ocupa-
208 Ibidem, p. 322-323.
209 E. Diehl, in RE, 7, A, 1860.
21o Th. Mommsen, op. cit., p. 286 ; E. A. Minns,
op. cit., p. 448; E. Diebl, in RE, 7, A, 1862 ; Gr. Toci
lescu, op. cit., p. 228 ; A. l. Furma.nskaja, op. cit., in
RS Odessa, 1, { 1962) 1964, p. 63.
Bll Ibidem; idem, op. cit., ln 10, 1957,
p. 84; 1. B. Klejman, op. cit., in Mat. Areli. Piv. Pric.,
7, 1971, p. 23.5. Pentru problema atacurilor ntreprinse
de vezi D. M. Pippidi, Cu privire la distrugerea
flistriei de tn secolul al II 1-lea, in P
464-480.
211 I. Il. Klejman, op. cit., p. 23.5.
111 Ibidem, p. 229-237 ; idem, op. cit., in K S Odessa,
(1963) 196.5, p. 179-182.
www.cimec.ro
PERIOADA STAPINIRII ROMANE IN DACIA 43
Modelul cu romanii oferit de ca Histria Tomis, a pros-
peritate devine tot mai e. au atras foarte repede Tyras n sfera lumii
:romane.
cteva etape distincte. Prima cuprinde intervalul
de la cucerire (in vremea lui Traian) la Marcus Aurelil;s inclusiv. Fa s-ar suprapune n mare
perioadei de la Tyras a din leg. V Macedonica.
se h ridicarea unor edificii puhlice snt n onoarea de garni-
(1\farcus Ennius llladianus Titus Trebius Fronto, centurioni din leg. V Jvlacedonica).
Activitatea de din a romane este sugerat;! df'
relativ mare de purtnd leg(io) V Jt.-[ac(edonica), la care se acelf'a cu
numele tutmor trupelor din leg. V Macedonica, leg. I Itahra lrg. XI Claudia.
Referindu-se la d.;-punerile arheologice rcsturik de din sec. II din prima
a sec. III de pe terasa a doua, A. I. Furm::mskaja a faze
211
, despre care
nu ne cronologice mai Tot ea la sec. I nceputul
sec. II are loc o nviorare a
A doua a romane la Tyras, cea mai nfloritoare, cuprinde intervalul de timp
de la Commodus la Alexander Severus. Activitatea de productie o amploare
pini'i acum. Raporturile dintre romani oligarhia snt dintre rele mai bune.
vechile sale (adunarea poporului. sfatul colegiul de
iar lui de importante scutiri vamale. n schimb, puterea
romani, le frecvent emisiuni monetare. Unele emisiuni snt scoase n
onoarf'a altor membri din familia organelor administrative, cel unele
din ele, au nevoie de confirmarea guvernatorului provinciei. De asemenea, este
la plata unor n . ln snt ridicate noi edificii. Procesul df' extindere a teritoriului
sesizat n prima acum. cu purtnd
C.I.C.<L.I a fost tocmai in
ln cea de a treia cuprinde intervalul de la Gordian III la Gallienus-
Aurelian. Atacurile din afara imperiului produc distrugeri la Tyras.
Activitatea de refacere nu va aduce la nivelul anterior, iar noile vor fi mai
solide. Depunerile arheologice snt mai monedele snt rare, iar inscriptiile lipsesc
Activitatea de snt mult stnjenite de atacurile continue
nesiguranta de circula tie de pe uscat mare. Ceramica daci cu mna se
semn mai un adaos de Tot acum fac aparitia unele
morminte sarmatice in iar piese izolate (fragmente de cu tagma) snt semnalate
la Tyras
219
Din acest punct de vedere, este foarte cu aceea de la
Spre deosebire de zonele Orlovka, Ismail Chilia, zona Tyras nu a mai fost
de un limes. Din acest punct de vedere, Tyras, care nu se
mai cuprinsul unui roman propr.iu-zis, e!a foarte celo_rlalte
din zona nord-ponhca anexate la Moes1a Infenor, ca de exemplu Olb1a. lui nu sr.
reducea la acela al unui cap de pod roman la Nistrului n mare, de vreme ce alte puncte
din zona erau amenajate pentru De-a lungul Nistrului, dar mai departe de aces-
ta de existau alte mai mici, care formau toate la un loc o
n care se intocmai ca !ntr-un teritoriu din imperiului. In felul
acesta, de teritoriu roman de la nordul de Jos se continua n fapt la Nistru
chiar mai departe. nu se afla la unui limes, zona trebuie fi fost foarte sever
ntruct numai prin astfel de se putea asigura a cir-
211 A. 1. Furmanskaja, op. n Al'chPam, Il,
1962, p. 126 urm.
211 Idem, op. cit., In Art:hKiev, 10, 19.57, p. 93.
211 A. N. Zograf, op. cit., p. 116-119.
217 A. 1. Furmanskaja, op. cit., in ArchPam, Il,
1962, p. !Ji.
218
Vezi nota 203.
21e Vezi nota 217.
www.cimec.ro
DIN ISTORIA DACILOR LIBERI
pe sectorul de drum de mare de la spre
Tyras. Dealtfel, trebuie fi a\ut n un anumit teritoriu din jur, ntocmai ca Ris-
tria, Tomis sau Callatis. l ntinderea a acestui teritoriu natura snt greu de
stabilit, dar se face o cu posesiunile dobrogene din acea vreme
220
,
s-ar putea presupune acesta ar fi putut ajunge la o de aproximativ 100.000 ha
(=o] 000 km
2
).
Tyras ca ct::ntru de este cuno5cut. Foarte probabil au existat ateliere
in care se practicau diferite produsele acestora fiind destinate nu numai localnicilor,
ci din zone mai att din interiorul ct din afara imperiului. Singurele
pe care le avem n prezent snt cele privitoare la n care .se
foarte mare de amfore, folosite mai ales la transportul vinurilor.
Un rol important n activitatea a I-au avut agricultura viticul-
turam. Drept mhturie stau emisinnile monetare de pe vremea Septimius Severus,
Caracalla Alexander Severus, care au pe revers chipul Demetrei (zeita recoltelor) sau al lui
Dionysos (zeul vinului al de vie)
222
. Strngerea unor n n primul rnd a unor
produse agroalimentare pentru intretinerea trupelor, este o la Tyras n zona din
jur exista o categorie de agricoli.
a a cunoscut, mai ales la Alexander Severus, o dezvoltare
aceasta fiind mult printre altele de activitatea proprie de de
scutirile vamale, de de romani pe drumurile comerciale, de relativa
ordine din imperiu, ca de foarte ; pe de o parte, Tyras
era un punct de tranzit intre din Crimeea cele de pe litoralul vest-pontic
223
, iar pe de
parte un loc de ntlnire a uneia dintre cele mai importante artere comerciale de pe uscat, aceea de
pe valea Nistrului. cu drumurile comerciale maritime din bazinul Negre. La acestea se mai
Tyras afla pe drumul care pe ltscat ntre toate de pe
litoralul vestic nordic al Negre
224
de asemenea o cale de de importan-
care pornea de la Aquincum trecea pe la Porolissum, pasul Oituz se oprea
la Tyrasm. Unele mai recente vin arate Tyras era legat prin Olbia de
marele comerciale care duceau spre India China din Orientul


*
* *
Descoperirile din cele cinci zone ale teritoriului roman din sudul MoldovPi snt inegale din
punct de vedere al lor. Mai numeroase sint acelea de la Tyras ntr-o
oarecare de la Orlovka; zonele Ismail Chilia n-au fost cercetate prin fapt
pentru care lor poate fi doar pe baza descoperirilor a investi-
gatiilor de Cu toate acestea. descoperirile de pn5. acum se ntre ele per-
mit n cele din formularea unor aprecieri generale. Ele .n ansamblu imaginea unei
unitare pe tot spatiul de romani. Chiar din zona lsmail, prin cele
descoperite n mod fortuit, face dovada a cunoscut o la fel sau
aproape la fel de ca cele de la sau Orlovka. Numai n zona Chilia lipsesc deocam-
monumente romane mai semnificative, cauza fiind nainte de toate stadiul total
tor al de aici.
2
20
Teritoriul histrian a fost apreciat la circa
80 000- 100 000 ha, cel tomitan la 100 000 ha, iar cel
callatian la 60 000-80 000 ha. Al Suceveanu, op. cit.,
p. 79, 87 92.
2
21 A. 1. Furmanskaja, op. cit., n ArchKiev, 10,
1957, p. 93.
222 A. N. Zograf, op. cit., p. 118- 119.
11
8
E. Diehl, n RE, 7, A, 1861.
221
I. Mititelu, Le bouclier de DuraEuropos, n
BSN R, 37, 19'1.3, 91, p. 78 urm. ; D. M. Pippidi, Con
p. 324-325, n. 124.
22o V. Prvan, op. cit., n ARMSI, 36, 1913, p. 120;
R. Vulpe, Histoire ancienne, p. 167.
226
Z. Serica. Le r6le de la soie dans la vie
iconomique et sociale de l'Empire romain, n Acta Classica
Universitatis Scientiarum Debrecinensis, 3, 1967, p.
89-98; D. M. Pippidi, Note de lecturtl. Despre un antic
drum al mai cunoscut, n StCl, 10, 1968,
p. 237-280 ; idem, p. 328, n. 138.
www.cimec.ro
PERIOADA STAPINIRll ROMANE IN DACIA
45
O pnma constatare ce trebuie este aceea la nordul
de Jos nu s-a limitat la cteva capete pod mplantate pe malul stng al fluviului, un ntreg
teritoriu din sudul Moldovei, de pe to::ttfl ntinderea sa Ia de circa 200 km, a fost
anexat la imperiu. unei astfel de ane:xiuni nu se referi'1 numai la unui
sistem de unitar al frontirrelor romane, ci mai ales la acestui teritoriu n pro-
cesul de restructurare a dacice de la est de
O constatare ce se impune este aceea extinderea pro,inciei Moesia Inferior la nor-
dul de Jos la nceputul sec. II a nsemnat cuprinderea acestui teritoriu ntr-un pro-
ces foarte intens de romanizare, similar spre exemplu celui din Dacia romani\. n limitele acestui
teritoriu, ce-i drept, nu prea mare ca ntindere (n total aproximativ 5 500 km
2
), se aflau castele,
castre, turnuri de sate, (Tyras) semiurbane. Din
categorie parte de la dar foarte probabil acelea din preajma cas-
trelor (castelelor) de la Orlovka Ismail. Toate acestea el s-a dezvoltat
aici n formele ei clasice. la fel ca n oricare alt:l provincie a imperiului. Faptul acum n-au
fost semnalate temple nu poate fi o acestea n-ar fi existat aici. Este foarte posibil
ca prin viitoare fie dezvelite astfel de edificii.
ln ceea ce se poate spune lor este suficient de mare pentru
volumul de acum.
ln mod clar, descopt>ririle din teritoriul roman din sudul Moldovei de
romani, de la la Tyras, a dacice, att n
civile. ct n castre. Nu lucru se poate afirma despre elementele sarrnatice, semnalate
ca de obicei doar prin morminte izolate sau grupe mici de morminte. Cn fapt ce trebuie retinut
este acela descoperirile sarmatice se dateazi destul de trziu, abia pc la mijlocul sec. III,
foarte probabil din vremea de petrecute pe timpul Gordian III-
Filip Arabul. Tot atunci se o destul de de popula
dinspre nord. La nou n preajma
castelului. pe locul castrului abandonat de curnd.
Despre formele de organizare statutul juridic al diferitelor din la care
ne referim nu avem dect fragmentare. Este cert acestea n-au fost n
zona din sudul Moldovei. AstfeL Tyras cu o organizare
cu adunarea poporului, sfatul ora>ului colegt.ul de pe cnd Ia
avem un terrilorium cu ordu qu.inqucmJ.Ihs, o de model roman.
existente n ceea ce institutiile administrative nu au avut, ct se pare,
vreun rol important n procesului de rornanizare, ntruct att materialele arheologice,
dt cele epigrafice snt n general unitare de Ia la Tyras. trepta-
te de nume de persoane, n sensul locul celor este luat de nume romane, se
la

la Tyrasm.
Analiza descoperirilor arheologice de pe teritoriul roman din sudul Moldovei a
in dezvoltarea din cercetate mai se pot stabili trei etape mai
importante.
Prima ncepe cu ocuparea teritoriului de romani la nceputul sec. II
in vremea lui Marcus Aurelius. o la nceput, n care se fac
de fortifica pro\izorii, n mare (castelele de de la
se impune cu autoritate. Trupele care n principal teritoriului snt
din legiunea V Macedonica, la Orlovka, Tyras probabil
in alte puncte. Este o cu o activitate de n care se mai
multe castele valul de de la nord, n ntregime sau oricum n cea mai mare parte a
lui. De asemenea, n preajma castelelor iau civile, care devin importante centre de
de schimb.
m V. Pirvan, op. cit., in ARMSI, 36, 1913, p. 105. zae E. Diehl, in RE, 7, A, 1862.
www.cimec.ro
46 DIN ISTORIA DACILOR LIBERI
Cea de a doua a romane din Moldova incepe aproximativ in vremea lui
Marcus Aurelius se ncheie n perioada Gordian III - Filip Arabul. Evenimentele din anii
170-171 au romane erau vulnerabile se impuneau noi de
La se un castru, cuprinznd in perimetrul lui vechiul castel. Foarte probabil
similare au fost luate pentru alte zone din sudul Moldovei. plecarea leg. V
Macedonica, teritoriului era mai ales de leg. I Italica.
de s-au dovedit a fi eficace timp de circa decenii societatea
din sudul Moldovei a cunoscut o de de mare nflorire. Aceasta este
etapa de prosperitate a romane. Se mult centrele de iar
unele se ntr-un evident proces de urbanizare. Activitatea
o dezvoltare acum. Se cu teritoriile vecine imperiului, cu tot
bazinul Negre, precum cu zone mai Acum, n perioada lui Septimius Severus,
este adus din Asia cunoscutul sarcofag de de mari dimensiuni, la
este foarte iar emisiunile Tyras snt de o nentl-
anterior.
Cea de a treia a romane n sudul Moldovei ncepe n vremea
Gordian III - Filip Arabul se ncheie cu Gallienus-Aurelian. Atacurile diferitelor
din Europei primei a sec. III e.n., n cursul carpii
dau cele mai puternice lovituri, au produs mari distrugeri atit civile ct
din imperiu. Aceste evenimente snt bine sesizate arheologic la unde au avut de suferit
castelul castrul, ultimul fiind chiar abandonat
distrugeri snt constatate la Tyras.
militare civile snt destul de repede. Foarte posibil ca tocmai
acum din classis Flavia Moesica fi fost la Orlovka pentru a
de pe malul stng al reia cursul normal.
este de remarcat de constructie snt mai modeste, dezvoltarea nu mai
prosperitate ca n etapa iar emisiunile monetare de la Tyras ntrerupte
pe vremea lui Alexander Severus nu mai snt reluate. Presiunile din afara
snt tot mai mari, iar o parte din acestea chiar capete de a se
stabili n teritoriul roman, cum foarte clar din descoperirile de la Evenimentele
de la frontiere se n unei crize generale a imperiului, fapt care va retra-
gerea trupelor romane de la nordul de Jos n vremea Gallienus-Aurelian
fortificarea mai cu a malului drept al fluviului.
B. TERITORIUL DACIC AFLAT SUB SUPRAVEGHERE ROMANA
Teritoriul roman din sudul Moldovei, cum s-a subliniat adesea, ocupa un loc deosebit
n provinciei Moesia Inferior. n timp, el avea o mare pentru
rarea frontierelor de ale provinciei Dacia. sub
din regiunile de la est de trupele romane la Orlovka sau
Tyras puteau oricnd alerta la nevoie ajuta cu noi efective te n Moesia Inferior) gar-
nizoanele din estul Daciei. Pentru a putea interveni n caz de nevoie, romanii trebuiau
sau cel sub supraveghere drumul de dintre Transilvania,
de pe valea Siretului a Pericolul dinspre sud era foarte redus, deoarece
Muntenia sudul Moldovei pacificate anexate la imperiu.
Probleme mai dificile de se iveau pentru regiunea din stnga Siretului, acolo unde
n afara frontierelor puteau oricind organiza atacuri prin surprindere. Prin
urmare, controlul roman trebuia extins pe o de pe malul stng al Siretului, cel de la
cu la
www.cimec.ro
PERIOADA STAP!NlRII ROMANE IN DACIA

de de romani a unui teritoriu din sudul Moldovei, deseori subli-
n literatura de specialitate
229
, din Geographia lui Ptolemeu (sec. II), n care se men-
provincia Dacia se la cu Siretul
230

autor regiunea dintre Siret Nistru de Moesia Inferior
231
Aceste
nu se doar la teritoriul roman delimitat spre nord cu val de pe linia
V adu lui Isac-Tatarbunar, ntruct geograful antic avea n vedere spre exemplu
zona dintre Siret, unde un asemenea limes nu a fost construit cum
s-a mai subliniat n unele anterioare, sensul transmise de Ptolemeu nu poate
fi dect acela o parte din sudul Moldovei, n afara celei anexate, se afla sub pro-
vinciei Moesia Inferior.
Textele antice descoperirile arheologice nu ne dau unde anume spre nord
se exercita controlul roman n Moldova. ln cursul cu dacii, romanii destul
de adinc n teritoriul Moldovei (vezi cap. II), dar ulterior ei restrns zona de prima
chiar n vremea Traian, terminarea Mai trziu, n timpul lui
Hadrian, armatele romane au fost retrase din Muntenia din sudul Moldovei, acestea de-
venind clientelare. stabilirea teritoriului ncorporat la imperiu n vremea lui
Aurelian poate fi cu certitudinea, pe baza romane a limesului care le
regiunea din timpul lui Hadrian numai ca clientelor este mult mai greu
de precizat n stadiul actual de cercetare.
Traseul valurilor din sudul Moldovei ne o sugestie cu totul privitoare
la zona n care s-a exercitat controlul roman. Orientarea a valurilor Ploscuteni- Stoicani
(cu spre sud) V adu lui Isac-Tartarbunar (cu spre nord) ele
au fost construite de diferite n momente deosebite. Ceea ce surprinde foarte
mult este traseul acestor valuri, n care sectorul dintre Stoicani apare ca o continuare
a aceluia dintre Tatarbunar V adu lui Isac (fig. 3). Dealtfel, plecnd tocmai de la o astfel
de constatare, ele au fost considerate vreme sectoare ale Chiar sesiznd
orientarea a valului s-a trecut cu peste acest detaliu foar-
te important, opinia despre o de romani, de la Ploscu-
la Tatarbunar
232

Atribuirea celor valuri sistemului defensiv roman din sudul Moldovei era
prin nevoia de a asigura drumului roman Un
nunt semnificativ, care n modul cel mai clar cei care au marcat n teren valul Stoicani-
au avut n vedere asigure o de securitate drumului roman de pe valea Siretului
a este acela ajuns la valul mai traseul vest-nord-
vest, spre malul Siretului, cum ar fi fost logic, ci se mai nti spre nord ce
cu numai aceea se apropie de rul Siret (fig. 7).
de formulat concluzia linia pe care ulterior s-a construit valul a fost marcat
n teren fie de romani, fie de o care a trebuit seama de interesele acestora. Plecnd
de la constatare, se poate aprecia cel zona de la sud de valul
cuprinznd n linii mari Cmpia Siretului, se afla de la daco-romane sub supra-
vegherea n cazul n care anexiunile in vremea lui Traian ar fi fost mai
trziu, romanii ar fi construit probabil sectorul de val pe care 1-ar fi ame-
najat cu spre nord referitoare la constructorii valului Stoicani-Plos-
ca la momentul cnd a fost ridicat, n subcapitolul
22e V. Prvan, Castnll de la Poiana, p. 94-95,
119- 123 ; Th. Mommsen, op. cit., p. 206 ; R. Vulpe,
Histoire ancienne, p. 159, 174,; idem, in Istoria Romaniei,
1, 1960, p. 517-525 ; idem, La Valachie et la Basse-
M oldavie sous les Romains, In Dacia, N. S. 5, 1961, p.
377-393.
280 Ptolemeu, Geographia, III, 8, 1-2.
231 Ibidem, III, 10, 7-9.
aas C. Schuchhardt, W und Chausseen in sudli-
chen und Dacien, in AEM, 9, 188.5, p. 224 ;
V. PArvan, op. cit., p. 119, fig. 13. Unele comentarii
la. R. Vulpe, Vallum de la Moldavie injerieure, p . .5-11.
www.cimec.ro
48 DIN ISTORIA DACILOR LmERI

Probleme mai dificile apar atunci cnd se stabilirea zonei clientelare romane n
regiunea dintre Prut Nistru. Ipoteza pc care o avem n vedere este aceea teritoriul la care ne
referim cuprindea partea de - ntocmai ca n dintre Siret Prut, unde acesta
includea Cmpia Siretului - ajungnd la linia de ntre regiunea de
aceea de acolo unde se afla situat n teren valul de Leova-Copanca (fig. 3).
Referitor la constructorii valului Leova-Copanca, al traseu a n trecut obiectul
ctorva de s-au formulat acum mai multe opinii. Cum
scrise erau neconcludente, iar arheologice nu efectuate,
tii au ncercat explice n de unele evenimente istorice, atribuind-o
diverselor cum ar fi bastarni, romani, avari, protobulgari sau
Dintre toate aceste cele referitoare la romani snt singurele care mai pot n


fapt pentru care ne vom referi numai la acestea.
Ipoteza valului de romani a fost de numele "Troian" sub
care a fost cunoscut n epoca Ulterior, unii au acceptat opinie,
dar n-au ncercat argumentele necesare
234

n prezent se trupele romane au naintat destul de departe spre nord, au
cucerit n cursul cu dacii o parte din Moldova, planurile de anexare
au avut n vedere regiuni mult mai ntinse dect cele ncepnd cu Hadrian o parte din
teritoriile alipite de Traian au devenit clientelare n vremea Prin urmare, o
anexare a zonei de cmpie din sudul Moldovei - un mare grnar de care romanii aveau
nevoie - la provincia Moesia Inferior apare n plus, fortificarea ei de ro-
mani ar fi nsemnat unei strategice cheie, care nainta departe n teritoriile bar-
bare. Tocmai a regiunii au determinat probabil ridicarea de
a unui val la limita de nord, conceput nu ca un limes de cu castre, ci mai
mult ca o de la fel ca valurile V adu lui Isac-
Tatarbunar.
Un cunoscut paragraf din Amm. Marcellinus ne ce fixat locul
de rului Danastium (Nistru) "valea greutungilor", Athanaric l-a trimis
pe Munderich cu Lagariman nobili la miliarul al (ad US?Ue vicen-
simum lapidem) intercepteze naintarea hunilor
2
;;
5
ntr-un punct nu prea
de lui Athanaric, pe malul Nistrului, n anul 376 se mai afla acel vicensimus lapis, pe care
l cindva romanii pe un drum puhlic ; el era cel de al miliar, ceea ce presu-
pune r;"tcea parte dintr-o serie de asemenea pietre, numerotate dup:l sistem roman, care indicau
pe o de-a lung-ul Nistrului.
ncercarea de a corecta textull11i Amm. Marcfllinus, XXXI, 3, 5: ut tmgoru uallcm,
pentru a ajunge la un Creutlzungorum vallo
216
, poate de P.xi<.:tenta unui val al lui Athana-
ric, a fost total nentemeiatit de cei care au ulterior critica textului, acceptndu-sc
mai oeparte notiunea de Creu!hungomm valle
237
Astfel, se :muleazf1 princip.1lul de fapt singurul
argument adus n favoar2a unui val al grentungilor n al JY-lea. Sugestia
vah1l ar fi servit pentru greutungilor, n rC;giunea de step{t, mpotriva tcrvingilor
din zona de ni se pare a fi o mare imposibil de admis. Natura amploarea
nentdegerilor temporare dintre cf'le populatii gotice, cum ele din diferite izvoare
scrise, nu o asemenea condU?ie. Diferendele dintre greutungi terviugi men(ionate de
autorii antici se n primul rnd la dinastiile celor ramuri gotkc n gcner;1l la diver-
2as R. Vulpe, op. cit., in Mat. Issl. Arch. ]ugo-Zap.
SSSR i RN R, 1960, p. 266-268.
234 Th. Mommsen, op. cit., p. 206 ; E. Fabricius,
Limes, in RE, 13, 1, 1926, 646 ; V. P.rvan, Inceputurile
romane, p. 23-29; Fr. Altheim, Die Soldatenkaiser,
1939, p. 83; R. Vulpe, flistoire ancienne, p. 174.
236 Amm. Marcellinus, XXXI, 3, 5.
236
Cf. C. Uhlig, Die W in Bessarabien, beson
ders die sogenannten in PZ, 19, 1928, 3-4,
p. 223, R. Vulpe, Vallum de la Moldavie injerieu!'e, p.
27, n. -4.
237
Fr. Altheim, Geschichte der Hunnen, 1, Berlin,
1969, p. 352, n. 33; H. Woliram, Geschichte der Goten,
MUnchen, 1979, p. 77-78, n. 96.
www.cimec.ro
PERIOADA STAPlNIRli ROMANE lN DACIA
49
sele ale aristocra1iei tribale n cadrul confederatiei de triburi de Despre
o separare cu frontiere fortificate ntre greutungi tervingi nu poate fi vorba.
Miliarul amintit de Amm. Marcellinus indica un drum roman. Expresia ad
usquc viccnsimum lapidcm trebuie ca o la un obiect n tereT1, o pe
un drum public
238
nu cu sensul unei distante de 20 mile. Nesesizndu-se acest aspect, s-a tras
coucluzia Munderich a fost trimis spte est cale de 20 mile de malul Nistrului
239
Pre-
cizarea lui Amm. Marcdlinus ac<"sta era cel de al miliar este foarte
a inceput, cum ni se pare firesc, de la Tyras, localitatea cea mai
din regiune, atunci miliarul al ar trebui fie la circa 30 km spre nord
(mai exact 29,570 km; 1 "'' 1 ,50 m), undeva n zona satului Palanca. Cum a van postul
tervingilor se afla pe malul sting al Ni3trului, iar miliarnl pe cel drept
140
,
scriitorului antic trebuie in sensul Munderich avea de un sector al riului,
din dreptul miliarului al unde se afla un vad prin caie bunii ar fi putut
Textul lui Amm. Marcellinus se miliarul al se afla aproape
de vadul prin care bunii au trecut Nistru! de asemenea nu departe de lui Athanaric.
Or. localizarea milia1 ului al n regiunea satului l'alanca poate
la ambele n zona acestei se singurul vad de pe tot cursul in-
ferior al

la Tighina (Bender). iar numele Palanca, nsemnl'.d
sau loc pentru ar putea eventual trCJditia unui l0c de caze a
cndva aici lui Athanaric ?). ln lumina acestor obsen a tii. de pe malul
:r-;istrului de Athanaric ar trebui asadar mult mai la sud dect o locali-
zeazft R. V ul pe
24 2
. '
Referitor la valul Leova-Copanca, chiar Amm. Marcellinus se referea la
.,valul" nu la .,valea" greutungilor, nimic nu se el ar fi fost de
in momentul evenimentelor (a doua a secolului al IV-lea). Denumirea de
.,valul greutungilor" apare ca un reper topografic, ceea ce nu permite concluzia ar fi fost
construit de greutungi. el putea fi ridicat mai nainte, iar numele sub care 1-a con-
semnat istoricul antic fie dat de a greutungilor n zona valului la o
mai trzie.
Miliarul semnalat de Amm. Marcellinus o parte din regiunea dintre Prut
Nistru, la nord de Tyras, fusese cndva teritoriu roman. Limita spre nord nu
putea fi dect valul Leova-Copanca. Spre concluzie ne conduce descoperirea unei
n preajma valului, la punctul .,Movila de pe teritoriul satului Copanca, pe locul
reia s-au fragmente de amfore, din epoca ele pre-
romanilor n zona valului cel pentru o
238
Pe baza text din Amm. Marcellinus,
N. Gostar Daciei dupt! anul271 e.n.,ln
ser. 3, tom. 10, 1964, p. 63) deduce Intre Prut
Nistru a unui drum mai vechi roman, folosit In
sec. IV".
aae R. Vulpe, Vallum de la Moldavie injerieure,
p. 46, H. Wolfram, op. cit., p. 78, n. 96.
240 Amm. Marcellinus (XXXI, 3, 6) relateazi!!. c1i.
hunii au trecut rul Danastium numai dupll. ce s-au fu
pe postul de supraveghere al tervingilor aflat
sub comanda lui Mundcrich. Drumul cu miliarii trebuie
presupus de-a lungul Nistrului, pe malul s!i.u drept,
ca o cale fireasci!!. de legi!!.turll. a Tyras cu regiunile
de la nord. Vezi nota 238.
211
Prin acest vad trebuie se fi fll.cut legAtura
Intre Tyras Olbia, pe un drum marcat cu mi-
liarii. Inainte de a ajunge la vad se desprlndea probabil
7 - Din Istoria dacilor liber! 206
un alt drum, care urca de-a lungul malului drept al
Nistrului.

R. Vulpe (Vallum de la Moldavie injerieure,


p. 46, fig. 3) fixeazi!!. tabll.ra lui Athanaric la punctul de
ntlnire a valului Leova-Copanca cu Nistru!, pe motiv
acolo s-au constatat mai multe valuri perpendiculare
unul pe altul, care ar sugera locuri de tabll.rll.. Este drept
el la cap11.tul estic, spre nord, au fost semnalate inel
doull. sectoare de val. Primul, de circa 4 km, are
nord-sud cade aproximativ perpendicular pe valul
Leova-Copanca, fiind paralel cu p!riul Botna. Cel de
al doilea val este mai scurt, de aproape 2 km, cade
perpendicular pe primul val. In teren a acestor
sectoare de val nu sugereazA. deloc amenajarea unor
tabere, .ci reprezintl o complimentarl a va-
lului principal Leova-Copanca.
2u E. A. Rikman, Pamjatniki, p. 141.
www.cimec.ro
DIN $1 Cntlt.IZATIA DACn.OR LmERI
tn zona la care ne referim a fost probabil de de la sfr-
cu dacii in vremea lui Hadrian. Ulterior ea a fost n
clientelar.
Ipoteza construirii valului de sau de o a acestora a fost de C. Uhlig,
iar apoi de R. Vulpe. Ambii autori aspectul mai al va-
lului, ce nu impresia unui limes roman, fapt pentru care ei ti atribuie

sau greutun-
gilor245. Constatarea este dar seama de ca de du-
rata in care a fost construit, atunci ea nu poate fi lui
este spre exemplu, cu a sectorului de est al valului Vadu lui Isac-Tatarbunar
(ntre lacurile Catalabug Sasc). De asemenea, valul se prea departe de linia
ca fi socotit roman este de vreme ce avem deja ro-
manii au unele n preajma lui.
arheologice in fosta din sudul Moldovei snt relativ
iar rezultatele n mare parte inedite. de la

necropolele de la
situate la vest de Siret, pot fi socotite cele mai reprezentative. La aces-
tea se mai alte circa 10 descoperiri semnalate prin de asemenea
descoperiri au fost identificate pe malul stng al Siretului; patru dintre ele ntr-o apro-
fostei dacice de la Poiana
148
, una la pe malul stng al Brladului, aproape de
lui n Siret una la Schela, la circa 4 km de valul

Cronologia
acestor descoperiri, mai ales pe baza pieselor de inventar din necropolele de la


permite se aprecieze perioada de nflorire a culturii dacice din
a fost sec. II prima a sec. III.
Zona dintre Prut Nistru este foarte din punct de
vedere arheologic. n de de la Copanca, deja din
prin doar alte mai pot fi atribuite secolelor II-III. O oarecare cer-
titudine ar fi pentru de la Cocoara I, n care a fost o de bronz din sec.
II-IIJ2
52
de s-au dar cele mai multe descoperiri au fost datate n
secolele II -IV atribuite culturii Cernjachov
253
Neavind la
nici o descriere mai nu putem face o separare a materialelor din sec. II-III
de acelea din sec. IV. Ne permitem ar fi posibil ca unele din aceste
despre inventarul se ar o cantitate mare de cu
mna, de fapt culturii dacice din sec. II -III, pentru care este caracteristic tocmai
un procentaj mare din specie
O categorie de descoperiri arheologice o mormintele sarmatice,
izolat, sau n grupe mici, mai ales n dintre Prut cursul mijlociu al riului Coglnic
254

Demn de remarcat este faptul cea mai mare parte a mormintelor sarmatice din
de la sec. II din prima a sec. III; doar mormintele de la

pot
f1 datate cu n sec. II.
244
C. Uhlig, op. cit., p. 244.
80
R. Vulpe, op. cit., in Mat. Issl. Anh. Jugo-Zap.
SSSR i RNR, 1960, p. 2.59-278.
148
S. Morintz N. de la
fefti, in Materiale, 8, 1962, p . .521-.526.
247
Gr. de la Vfr
in AAnh., 1929,3,p.l4-21; 1. Neagu,
de la VYtifcoi, in AArch, 1930, .5-6, 4.5-.51.
2
(8 S. Morintz Gh. Bichir, S4p4turile de la P4
dureni, n Materiale, 6, 1959, p. 487- 495; Gh. Bichir,
Noi la cunoafterea culturii materiale a car pilor,
in SCIV, 16, 196.5, 4, p. 676.
24
8
Gh. Bichir, Cultura carpicd, pl. 1; idem, Carpi,
2, pl.I.
260
M. Brudiu, O amfor4 cu ulei de din sec.
II -III e.n. descoperit4 la Schela, jud. In Mu8eul
3, 1976, p. 1.59-163.
261 Gh. Bichir, Cultura Carpicd, p. 147- 148; idem,
Carpi, 1, p. 137.
uz E. A. Rikman, Pamjatniki, p. .53.
263
Ibidem, p. 32-148; idem, Etniteskaja istorija,
p. 71 urm. Datarea unora din in sec. 11-111
e.n. este cum din A. O. Do-
broljubskij A. G. Zaginajlo, op. cit., n Archeologiceskie
i archeographiteskie issledovanija na territorii ]uznoj
Ukrainy, Kiev-Odesa, 1976, p. 108.
!1H ldem, Pamjatniki, p. 14-22, 26-31, fig. 1;
Gh. Bichir, Les Sarmates au Bas Danube, n Dacia, N. S.
21, 1977, pl. 1.
III Ibidem, p. 27, fig. 12.
www.cimec.ro
PERIOADA STAPtNIRn ROMANE lN DACIA St
*
* *
arheologice acum, oricit de de inegal repartizate,
un fapt anume zona n-a fost de
daco-romane. aici, ca peste tot n regiunile cu doar
ncetarea fortificate
258
nefortificate, ca necropolele, o nen-
a locale, ntr-un contact permanent cu Se pare
dezvoltarea cea mai o cunosc din zona Siretului, fapt ce ar putea fi explicat
eventual prin apropierea de drumul roman de la spre Transilvania.
nomazi, mai ales n zona de la vest de Prut, snt
destul de trzii. La fel n dintre Prut Coglnic, ceva mai numeroase, mormintele
sarmatice nu cimitire ntinse. aici ele se aproape n totalitate la
sec. II n prima a sec. III e.n.
de s-a n linii generale att ct a durat ro-
n sudul Moldovei. n raporturile dintre romani n-au
ci au suferit treptat unele ntr-o de la cucerire
la Hadrian, zona a fost de fapt sub regimul de pare nu fi
fost aici identic celui din Muntenia, spre exemplu, unde el s-a materializat prin
de castre (Drajna de Sus
267
,n sudul Moldovei, eforturile romane au fost
concentrate spre a linia de de pe malul stng al ln restul teritoriului,
de snt mult mai reduse, limitndu-se la amenajarea valului Leova-Copanca
a drumului de pc valea Nistrului, precum eventual la ridicarea unor turnuri de ( ?) n
zona valului, cum ar putea indice descoperirile de de la Copanca
260

cu transformarea zonei de n clientelar, s-au schimbat
dintre romani Chiar romanii mai ncasau un anumit tribut (grne, vite
alte produse) mai unele n

le impuneau o
obligatorie", acestea cu o autonomie o organizare proprie. Descoperirile
arheologice acum permit potrivit cultura a
din zona din sudul Moldovei era mult mai de cea a dacilor
liberi din centrul Moldovei dect de ceea ce ar putea reflecte gradul destul
de ridicat al acestei autonomii. Dar viitoare vor aduce multe este foarte
probabil ele vor modifica aprecierile pe care le putem face acum.
Autoritatea n zona s-a impus n de a impe-
riului, care a cunoscut unele perioade de nflorire altele de Spre exemplu, ea a fost mai
n primele etape (de la cucerire n vremea Gordian III - Filip
Arabul) mai n cea de a treia (de la Gordian III - Filip Arabul n anul 275}. Pe
de parte, este de autoritatea nu s-a manifestat la fel n zona cliente-
dintre Prut trebuia obligatoriu, pentru securitatea drumului
de pe valea Siretului a pe durata provinciei Dacia, regiunea dintre
Prut Nistru, care ridica probleme de mai complicate, a putut fi mai repede,
eventual n cursul evenimentelor din vremea lui Gordian III sau Filip Arabul. Desigur, aceste
ipoteze a fi verificate prin viitoare, nainte de toate prin arheologice
n ntreaga cu o ntindere de peste 20 000 km
2

ue M. Florescu, Mlnilstioara, in DIVR, p. 396-397.
217 Gh. Ls camp romain de Drajna-de-Sus,
ln Dacia, 11- 12, 194.5- 1947, p. 11.5- 144.
11a Ibidem, p. 142 ; R. Vulpe, in Istoria Romdniei,
p . .520, .521, .524.
118
Gh. Diaconu, Vechi, tn DIVR, p.
.574-.57.5.
aeo V ezi nota 243.
2Bl Gr. Florescu, op. cit., tn SCIV, 2, 19.51, 2, p.
131- 13'1.
www.cimec.ro
52 DIN ISTORIA CIVILIZATIA DACn.OR LIBERI
C. TERITORIUL DACIC LIDER
Regiunea n dacice a fost inegal Primele
cu rezultate spectaculoase au fost acelea de la (1889-1890), prin care s-au adus contri-
la dacice din zona Nistrului superior. Monografia publi-
n 1932 o carte de

Pe unele articole studii publicate
n anii care au urmat, trebuie cea de a doua monografie cu privire la
de descoperiri, n 1975
263
Cele se n mod fericit, ntru-
cit prima se la descoperiri de morminte, iar ultima n special .
Cteva decenii mai trziu, o serie de descoperiri ncepea la
n sudul n centrul Moldovei. Cele dintii de amploare n au
fost la

iar apoi la Moldoveni
267
,
In ultimii ani, n intre grupele Lipita au mai fost alte
dteva descoperiri importante, ntre care amintim pe acelea de la (Suceava)
272
,
ceni273,prin care s-au adus puncte de aproape pen-
tru cultura de la est de de la Marea pe Nis-
tru! superior. un destul de mare, cuprinznd Cmpia Moldovei o re-
giune dintre Prut Nistru, n continuare mai cunoscut. Descoperirile dacice din
acest au fost doar semnalate, spre exemplu la Cosouci Novo- Troickoe
276
, din
acest motiv snt greu de caracterizat n raport cu grupele sau .

*
. "'
Limitele teritoriului dacic liber la est de n secolele II-III e.n. pot fi stabi-
lite n general cu cu toate viitoare vor mai putea aduce unele
de
La vest, n mod firesc trebuie atribuim dacilor liberi tot muntos, chiar
nu a fost locuit dect de mai mult prin sezoniere. Neputnd controla
efectiv romanii au trebuit lase dacilor, care le toate de ac-
ces de pe versantul de vest gravita anterior n chip firesc
tre regiunea din interiorul arcului carpatic, constituirea provinciei romane Dacia ea
intensificat cu dacii liberi din Moldova.
In noua din regiunea mai ales
din va avea un rol intermediar va constitui o punte de ntre dacii din Tran-
silvania, unui proces rapid de romanizare dacii liberi de la est de
dintre de pe cele versante ale Orientali nu s-au stabilit numai prin
an M. Smiszko, Kultury wczesnego okresu epoki
cesarstwa rzymskiego v Malopolsce Wschodniej, Lvov,
1932.
aea V. M. Cigilik, Naselennja verchn'ogo Podnistroli'-
ja per!lich stolit' naoi eri ( Plemena lipic'koi kul'turi),
Kiev, 1975. Tot aici intreaga bibliografie mai veche
mai nouA. a problemei.
28& Vezinota247
285 C. Cihodaru, pentru fixarea unei
preistorice a Daciei preistorice in
Vaslui), n AArch, 1931-1932, 7-8, p. 50-53; idem,
Tama.1idava (O carpicd in Moldova
centrald), n AArch, 1937-1938, 13-14, p. 46 urm.
288 R. Vulpe, p. 466 urm.
a87 1. Antonescu, S4pdturile de la
n Materiale, 6, 1959, p. 473-485; idem, S4p4turile ar-
heologice de la In Materiale. 7, 1961, p. 449-"157.
288 Vezi cap. J, nota 23.
268 Vezi cap. J, nota 19.
270 Gh. Bichir, arheologic Poiana-Dulcefti,
jud. (1961- 1970), in Materiale, 10, 1973, p.
97-105.
an Vezi cap. I, nota 20.
a7a Gr. Foit, Afezarea dacicd de la Siliftea
(sec. II -III e.n.), fn Studii materiale. Istorie, Suceava,
1969, p. 23-36; idem, n Ma-
teriale, 9, 1970, p. 390-399.
273 SA.pA.turi 1963- 1968, Ion
27' Vezi cap. 1, nota 24.
175 Vezi cap. 1, nota 25.
871 E. A. Rikman, Pamjatniki, p. 22- 2"1, 67,
130-131.
www.cimec.ro
PERIOADA STAPlNIRU ROMANE IN DACIA
113
principale de mare ci ele s-au realizat prin cele mai nensemnate
poteci pe care localnicii le-au cunoscut dintotdeauna. cu lor, departe de
a fi constituit o favorizau aceste dnd libertate de n am-
bele sensuri. zona n preajma limes-ului
277
trebuie dacilor li-
beri, chiar de pe versantul transilvan vor fi fost temporar sau
incidental exploatate de romani.
Limita a teritoriului dacic este de descoperirile de tip care ajung
pe malul stng al Nistrului superior, aproape de Lvov
278
Spre est, zona de dacii
liberi se ntindea la Nistru
279

spre sud era aceea deja ca de nord pentru zona
valea valul riul Prut (ntre Stoicani Leova) n sfr-
valul Leova-Copanca. Este foarte posibil ca frontiera la daca-
romane fi suferit unele cum ar fi spre exemplu sectorul dintre Prut Nistru, care
ntr-o ceva mai trzie putea cobor mai la sud.
Sectorul de asupra dorim mai mult este acela reprezentat de
valul Prin dimensiunile sale, valul a atras localnicilor de
vreme, care I-au denumit "Troian". asupra valului apar n documentele medie-
vale, la cronicari n din epoca

Primele de teren au fost de
C. Schuchhardt, care, a constatat valul avea spre sud, 1-a atribuit romanilor
281

E. Fabricius a sesizat cel dinti s-a ndoit de a valului
282

La fel mai trziu C. Uhlig
283

n anii 1948, 1949 n 1951, insistente de-a lungul valului, R. Vulpe ti
traseul n sectorul de est un sondaj, prin care definitiv situarea
spre sud prin aceasta nu poate fi

Foarte recent, unele
corecturi la traseul dintre Stoicani Cudalbi ale val au fost de M. Brudiu
285

Dorind autorii data R. Vulpe la cunoscutul pa-
ragraf din opera lui Amm. Marcellinus (XXXI, 3, 4- 8) referitor la evenimentele ce au avut
loc n dintre Siret Nistru n timpul hunilor spre de Jos: 4. Aflnd
de cele ntmplate astfel peste sale, thervingilor, Athanarich ...
pe loc, cu gndul de a se ridica cu toate puterile, va fi el atacat ca
5. Apoi, la timp potrivit, loc de rului Danastium valul greu-
thungilor, a trimis pe Munderich, mai trziu comandant al frontierei din Arabia, cu
Lagariman nobil?: la miliarul al pentru a pndi sosirea iar
el netulburat de nimeni, n acest timp de 6. Dar lucrurile s-au petre-
cut cu totul altfel dect socotea el. hunii cum snt ei n presupuneri, avnd
grosul se ceva mai departe, s-au strecurat pe cei din ochilor lor adunndu-se
n deoarece nu li se mpotrivea nimeni, pe cnd luna din nori, au trecut rul prin vad,
n locul cel mai potrivit, de ca vreo nainte nu-i pe cei care
se aflau n mai ncolo, apoi au izbit cu o pe Athanarich. 7. ln-
de la primul atac, deoarece dintre ai moartea, l-au silit se
n n Silit de mprejurare fiindu-i
de primejdia mai mare care se apropia, el a nceput ridice ziduri nalte de la malurile rului
277
Este foarte posibil-ca romanii sl fi impus o
de de-a lungul ntregului limes, fn care dacii
nu vor fi avut voie locuiascll.. Vezi Dio Cassius, LXXI,
15, 1 ; LXXII, 3, 2,.
1178 V. M. Cigilik, op. cit., p. 151-153.
1178
V. Prvan, Getica, p. 80, 221, 238-247; C. Dai-
coviciu, in Istoria Romdniei, 1, 1960, p. 264 ; G. B.
dorov, op. cit., in MIA, 89, 1960, p. 8--'6.
sso adunate ordonate la R. Vulpe,
Vallum de la MoldafJie inft!rieure, p. 5 unn.,
18
1 C. Schuchhardt, W und Chausseen in sad li-
chen und Dacien, in Archol-epigr. Mitt, 9, 1885,
p. 202-232.
asa E. Fabricius, Limes, In RE, 13, 1, 1926, col. 647
ua C. Uhlig, op. cit., in PZ, 19, 1929, p. 237.
284 R. Vulpe, Vallum de la Moldavie i"fdrieure,
p. 11-18, fig. 1.
28l; M. Brudiu, Cercetdri arheologice fn zona valului
lui Athanaric, n DanubiJU, 8-9, 1979, p. 1.51-162.
www.cimec.ro
PERIOADA STAPlNIRTI ROMANE IN DACIA 53
principale de mare ci ele s-au realizat prin cele mai neinsemnate
poteci pe care localnicii le-au cunoscut dintotdeauna. cu lor, departe de
a fi constituit o favorizau aceste dtnd libertate de in am-
bele sensuri. zona n preajma limes-ului
277
trebuie dacilor li-
beri, chiar de pe versantul transilvan vor fi fost temporar sau
incidental exploatate de romani.
Limita a teritoriului dacic este de descoperirile de tip care ajung
pe malul sting al Nistrului superior, aproape de Lvov
278
Spre est, zona de dacii
liberi se ntindea la Nistru
279

spre sud era aceea deja ca de nord pentru zona
valea valul riul Prut (intre Stoicani Leova) in sfr-
valul Leova-Copanca. Este foarte posibil ca frontiera la daca-
romane fi suferit unele cum ar fi spre exemplu sectorul dintre Prut Nistru, care
intr-o ceva mai trzie putea cobor mai la sud.
Sectorul de asupra dorim mai mult este acela reprezentat de
valul Prin dimensiunile sale, valul a atras localnicilor de
vreme, care 1-au denumit "Traian". asupra valului apar in documentele medie-
vale, la cronicari tn din epoca

Primele de teren au fost de
C. Schuchhardt, care, a constatat valul avea spre sud, 1-a atribuit romanilor
281

E. Fabricius a sesizat cel dinti s-a indoit de a valului
282

La fel mai tirziu C. Uhlig2B
3

n anii 1948, 1949 n 1951, insistente de-a lungul valului, R. Vulpe ti
traseul n sectorul de est un sondaj, prin care definitiv situarea
spre sud prin aceasta nu poate fi

Foarte recent, unele
corecturi la traseul dintre Stoicani Cudalbi ale val au fost de M. Brudiu
285

Dorind autorii data R. Vulpe la cunoscutul pa-
ragraf din opera lui Amm. Marcellinus (XXXI, 3, 4- referitor la evenimentele ce au avut
loc in dintre Siret Nistru in timpul hunilor spre de ] os: 4. Aflnd
de cele ntmplate astfel peste sale, thervingilor, Athanarich ...
pe loc, cu gndul de a se ridica cu toate puterile, va fi el atacat ca
5. Apoi, la timp potrivit, loc de rului Danastium valul greu-
thungilor, a trimis pe Munderich, mai trziu comandant al frontierei din Arabia, cu
Lagariman nobih la miliarul al pentru a pndi sosirea iar
el netulburat de nimeni, n acest timp de 6. Dar lucrurile s-au petre-
cut cu totul altfel dect socotea el. hunii cum snt ei n presupuneri, avnd
grosul se ceva mai departe, s-au strecurat pe cei din ochilor lor adunndu-se
n deoarece nu li se mpotrivea nimeni, pe cnd luna din nori, au trecut rul prin vad,
n locul cel mai potrivit, de ca vreo nainte nu-i pe cei care
se aflau n mai ncolo, apoi au izbit o pe Athanarich. 7. ln-
de la primttl atac, deoarece dintre ai moartea, l-au silit se
n n Silit de mprejurare fiindu-i
de primejdia mai mare care se apropia, el a nceput ridice ziduri nalte de la malurile rului
:n? Este foarte posibil-ca romanii sll. fi impus o
de de-a lungul ntregului limes, in care dacii
nu vor fi avut voie sl!. locuiascl!.. Vezi Dio Cassius, LXXI,
15, 1; LXXII, 3, 2,.
:na V. M. Cigilik, op. cit., p. 151-153.
:ns V. Prvan, Getica, p. 80, 221, 238-2-17; C. Dai-
coviciu, in Istoria 1, 1960, p. 26-1; G. B. Fe-
dorov, op. cit., in MIA, 89, 1960, p. 8--'6.
aao adunate ordonate la R. Vulpe,
Vallvm de la Molda!Jie inferieure, p. 5 unn.,
181
C. Schuchhardt, W und Chausseen in sfldli-
chen und iJstlichen Dacien, in Mitt, 9, 1885,
p. 202-232.
183
E. Fabricius, Limes, In RE, 13, 1, 1926, col. 6-17
zaa C. Uhlig, op. cit., in PZ, 19, 1929, p. 237.
2U R. Vulpe, Vallum de la Moldavie i"fdrieure,
p. 11-18, fig. 1.
285 !'ti. Brudiu, Cercetdri arheologice fn zona valului
lui Athanaric, n Danubi!-'s, 8-9, 1979, p. 1.51-162.
www.cimec.ro
PERIOADA STAPINIRTI ROMANE IN DACIA
113
principale de mare ci ele s-au realizat prin cele mai neinsemnate
poteci pe care localnicii le-au cunoscut dintotdeauna. cu lor, departe de
a fi constituit o favorizau aceste dnd libertate de in am-
bele sensuri. zona n preajma limes-ului
277
trebuie dacilor li-
beri, chiar de pe versantul transilvan vor fi fost temporar sau
incidental exploatate de romani.
Limita a teritoriului dacic este de descoperirile de tip care ajung
pe malul sting al Nistrului superior, aproape de Lvov
278
Spre est, zona de dacii
liberi se ntindea la Nistru
279

spre sud era aceea deja ca de nord pentru zona
valea valul Stoicani, riul Prut (intre Stoicani Leova) n sfr-
valul Leova-Copanca. Este foarte posibil ca frontiera la daca-
romane fi suferit unele cum ar fi spre exemplu sectorul dintre Prut Nistru, care
intr-o ceva mai tirzie putea cobori mai la sud.
Sectorul de asupra dorim mai mult este acela reprezentat de
valul Prin dimensiunile sale, valul a atras localnicilor de
vreme, care 1-au denumit "Traian". asupra valului apar in documentele medie-
vale, la cronicari n din epoca

Primele de teren au fost de
C. Schuchhardt, care, a constatat valul avea spre sud, 1-a atribuit romanilor
281

E. Fabricius a sesizat cel dintii s-a ndoit de a valului
282

La fel mai trziu C. Uhlig
283

n anii 1948, 1949 n 1951, insistente de-a lungul valului, R. Vulpe ii
traseul n sectorul de est un sondaj, prin care definitiv situarea
spre sud prin aceasta nu poate fi

Foarte recent, unele
corecturi la traseul dintre Stoicani Cudalbi ale val au fost de M. Brudiu
285

Dorind autorii data R. Vulpe la cunoscutul pa-
ragraf din opera lui Amm. Marcellinus (XXXI, :3, 4- referitor la evenimentele ce au avut
loc n dintre Siret Nistru in timpul hunilor spre de Jos: 4. Aflnd
de cele ntmplate astfel peste sale, thervingilor, Athanarich ...
pe loc, cu gndul de a se ridica cu toate puterile, va fi el atacat ca
5. Apoi, la timp potrivit, loc de rului Danastium valul greu-
thungilor, a trimis pe Munderich, mai trziu comandant al frontierei din Arabia, cu
Lagariman nobih la miliarul al pentru a pndi sosirea iar
el netulburat de nimeni, n acest timp de 6. Dar lucrurile s-au petre-
cut cu totul altfel dect socotea el. hunii cum snt ei n presupuneri, avnd
grosul se ceva mai departe, s-au strecurat pe cei din ochilor lor adunndu-se
n deoarece nu li se mpotrivea nimeni, pe cnd luna din nori, au trecut rul prin vad,
n locul cel mai potrivit, de ca vreo nainte nu-i pe cei care
se aflau n mai ncolo, apoi au izbit cu o pe Athanariclz. 7. ln-
de la primul atac, deoarece dintre ai moartea, l-au silit se
n n Silit de mprejurare fiindu-i
de primejdia mai mare care se apropia, el a nceput ridice ziduri nalte de la malurile rului
:m Este foarte posibil-ca romanii sl fi impus o zonll.
de de-a lungul ntregului limes, in care dacii
nu vor fi avut voie Vezi Dio Cassius, LXXI,
15, 1 ; LXXII, 3, 2,.
1178
V. l\L Cigilik, op. cit., p. 151-153.
178
V. Prvan, Getica, p. 80, 221, 238-2-47; C. Dai-
coviciu, in Istoria Rom8niei, 1, 1960, p. 26-4; G. B. Fe-
dorov, op. cit., in MIA, 89, 1960, p. 8--'6.
sso adunate ordonate la R. Vulpe,
Vallum de la Moldaflie inft!rieure, p. 5 unn.,
18
1 C. Schuchhardt, W ii/le und Chausseen in sildli-
c;hen und lJstlichen Dacien, in Mitt, 9, 1885,
p. 202-232.
1
83
E. Fabricius, Limes, in RE, 13, 1, 1926, col. 6-47
ua C. Uhlig, op. cit., in PZ, 19, 1929, p. 237.
2
" R. Vulpe, Vallum de la Moldavie irtfdrieure,
p. 11-18, fig. 1.
285
M. Brudiu, Cerutdri arheologice in zona valului
lui Athanaric, n Danubius, 8-9, 1979, p. 1-'1-162.
www.cimec.ro
54 DIN ISTQRIA DACn.OR LIBERI
Gerasus la spintecnd n taifalilor. la timP cu
de el credea pune la 8. !n timp ce zor
hunii se apropiau cu repezi i-ar fi zdrobit n mersul lor n-ar fi fost stin-
gheri# de greutatea cu care erau


Analiznd acest text, R. Vulpe ajunge la concluzia valul ar fi
tocmai "zidul lui A thanaric" ( muros altius erigebat) de Amm. Marcellinus (XXXI.
3, 7). Conform autor, identificarea ar fi de patru con-
:
1. Un al valului se pe malul inalt al Siretului (a superciliis Gerasijlttminis);
2. De la malul Siretului, valul are ( ad 1tsque Danubium) ;
3. tervingilor s-a ntr-o regiune foarte ( ad e f fugia properare
montium praeruptorum) ;
4. Lucrarea a fost in ( diligentia celeri), fiind de atac
al hunilor inainte de a fi (dumque efficax opera suscitatur)
287

Inainte de a analiza cele patru snt sau nu ndeplinite
acestea sint suficiente pentru a confirma identificarea trebuie
textul la care ne referim din opera lui Ammianus Marcellinus a suscitat a deter-
minat diferite. Astfel, C. Patsch ajunge la concluzia identificarea in teren a
lui Athanaric nu este unor geografice ale autorului
antic
288
Unele critice asupra geografice din opera lui Amm. Marcellinus
au fost cu mult inainte de Th. Mommsen
289
seama de fap-
tul Amm. Marcellinus nu a cunoscut direct evenimentele pe care le-a prezentat, ci din rela-
unor informatori
180
, atunci se poate de ce este att de greu de identificat n teren
lui Athanaric. de murus, a era foarte bine
de Amm. Marcellinus, n-ar fi fost informatorii ar fi vorbit despre unui
val de Amm. Marcellinus nu putea confunda de murus cu aceea de vallum,
iar obiectivului nu i-ar fi o asemenea eroare. Folosirea
cuvntului murus ar putea fi un indiciu autorul antic a nregistrat datele povestirii cum
au fost ele prezentate de informatori, introducnd chiar termeni de
Prin urmare, Amm. Marcellinus a putut include n opera sa eventualele erori pe care informa-
torii le-au n cursul povestirilor; unele confuzii, ca acelea cu privire la reperele topogra-
fice (cursuri de riuri etc.), se datorau exacte a regiunii la care se refereau, dar
ue Traducerea de H. Mihlescu {Fontes Hist01'itle
Dac01'omanae, II, 1970, p. 133, 13.5). R. Vulpe
a folosit textul dupl C. U. Clark, Ammiani Mar-
cellini Rerum gestarum libri qui supersunt, Il, 1 (Berlin,
191.5): 4. Haec ita praeter spem accidisse doctus AiiiiJnari
cus, Thervingorum iudex, ... starii gradu jixo temptabat,
surrectul'us in vil'ls, si ipse quoque lacessel'etul', ut cetel'i.
.5. Castris denique pope Danastii marginu a Greuthtm
gorum vallo longius opportune metalis, Mutzderichum
ducem postea limitis pe" Al'abiam, cum Lagarimano et
aliis, ad usque vicensimum lapidem misit,
hostittm specu/aturos adventum, ipse aciem nu/lo turbante,
interim struens. 6. Verum longe alitel' quam rebatur, evenit.
Huni enim (ut sunt in coniectul'a sagaces), multitudinem
esse longius aliquam sus picati, praetel'missis quos viderant,
in quietem tamquam nu/lo obstante, compositis, l'umpente
noctis tenebras luna, vado ]luminis penetl'alo, id quod el'at
potissimum elegerunt, et vel'iti ne pl'aecul'sol'ius index /JI'ocul
agentes absteneat, A thanarichum ipsum ictu petivere velcci.
7. Eumque stupentem ad impetum primum, amissis qui-
busdam suol'um, coegerunt ad ejjugia /JI'operare montium
praeruptorum. Qua rei novitate maioreque veluri pavore
a superciliis Gerasi j/u"finis ad usque Danu-
bium, Taijalorum tel'ras praestl'ingens, muns altius eri-
gebat : hac lol'ica diligentia celel'i consummata, in tuto
loctJndam sec;ul'itatem suam uistimtJtlS et salutem. 8. Dum
que efficax opel'a suscitatul', Huni passibus eum citis ur
gebant et iam op/JI'essel'ant adventantes, ni gl'avati praeda
I'Um onel'e destitissent.
ta? R. Vulpe, Vallum de la 1\foldavie injtrieure,
P .50
288
C. Patsch, Beitriige zur V olkerkunde von SUd os t-
3. Die an del' Ullleren Donau in
der Zeit von Diokletian bis fleraklius, Viena, 1928, p. 61.
288 Th. Mommsen,Ammians Geographica, in Hermes,
16, 1881, p. 602-636.
280
Posibilitatea ca informatorii lui Amm. Marcel-
linus fi fost poate fi in se
au in vedere fllcute de R. Vulpe, Vallum de
la Moldavie injel'ieul'e, p. 39-40, n. 44, dar desemnarea
lui Munderich ca singura sursa. de informare pentr
autorul antic (R. F. Kaindl, Zum flunneneinjall, n!Kleinu
Studien. Der Buchenwald. Beitl'iige ur Kunde der Bukoe
wina, .5, 1893, p. 16) este controlabil1!."
Vezi Fr. Altheim, Geschichle der flunnen, 1, Berlin.
1969, p. 3.53, n. 34; H. WoUram, op. cit., p. 77, 97-98 .
www.cimec.ro
PERIOADA STAPINffiii ROMANE IN DACIA
55
altele puteau fi determinate de a limbii latine. ln acest sens este de
presupus persoanele care au transmis au prezentat laudativ organizarea
tervingilor mpotriva hunilor au exagerat amploarea lui Athanaric. Dealtfel, chiar
termenul murus din textul lui Amm. Marcellinus ar putea fi explicat prin folosirea lui de
informatori, pentru care dintre murus vallum era mai Cit ex-
pentru mttrus, ca o ncercare de a evita folosirea n context a cuvnt (vallum)
de ori, ea nu mai poate de vreme ce se textul antic nu cu-
prindea termenul respectiv
291

revenim la identificarea in teren a lui Athanaric, in in
care textul din Amm. Marcellinus ar trebui interpretat n spiritul propus de
Petschenig. Prima la care se R. Vulpe este aceea un al valului se spri-
pe malul inalt al Siretului. cum s-a cuvntul supercilium poate avea sensurile
de "izvor", "teren ridicat", chiar "munte". Astfel, prin expresia
a superciliis gerasi fluminis am putea "malul inalt al Siretului", cum propune R. Vulpe,
dar "culmea Siretului", Siretului" sau "creasta Siretului", care ar defini un teren
accidentat mai nalt din preajma rului. ln acest caz, valului nu ar mai