Sunteți pe pagina 1din 4

CAIET DE SARCINI / TEMA DE PROIECTARE PROIECTARE RETELE DE TELECOMUNICATII DE TRANSPORT SI DE DISTRIBUTIE

I. Prezentare generala Se doreste proiectarea n fazele SF, PT, DDE i CS a unei retele de distributie a semnalului de TV, internet si telefonie prin sistemul GPON in localitatea Salonta, proiectarea unui cablu cu fibre optice de la granita cu Ungaria pana in localitatea Salonta, care va servi sistemul de distributie. Lungimea totala a strazilor din Salonta este de aproximativ 67 km, iar lungimea traseului dintre granita si municipiu este de aproximativ 13 km. Numarul total de case in Muncipiul Salonta este aprox. 5000. II. Reteaua de distributie:

Pentru realizarea retelei de distributie in Muncipiul Salonta s-a optat pentru utilizarea sistemului GPON. Avantajele oferite de acest sistem sunt capacitatile mici de cabluri, flexibilitate si numar redus de echipamente. Punctul de plecare al retelei de distributie este HeadEnd-ul aflat in incinta Primariei. Din acest punct este nevoie de proiectarea si aproximarea capacitatilor de fibre optice necesara implementarii sistmului GPON in tot Munipiul Salonta cat si in Zona Industriala marginasa orasului. Traseul cablurilor cu fibre optice se va alege astfel: - subteran: se doreste proiectarea unei canalizatii de telecomunicatii in centrul Municipiului, in cartierele de blocuri si vile, zona industriala sau in zonele unde nu exista trasee de stalpi. Canalizatia trebuie proiectata astfel incat sa faciliteze atat distributia semnalului de TV, internet si telefonie la viitorii abonati cat si posibilitatea de inchiriere a tuburilor libere pentru alti operatori. Se vor folosii tuburi de polietilena de diferite dimensiuni si camine de tragere de tip X. - aerian: se permite proiectarea traseelor de cabluri aeriene pe strazile din cartiere marginase si pe strazile adiacente centrului. III. Reteaua de transport

Retea de transport pe fibra optica: Reteaua de transport va fi formata dintr-un traseu subteran (in centru) sau aerian (zone limitrofe), care va pleca de la Headend-ul din incinta Primariei si se va termina la granita dintre Ungaria si Romania. Traseul cablului cu fibre optice va fi paralela cu drumul national 79B. Traseul cablui in intravilan va fi proiectata obligatoriu subteran. Pe traseul cablului cu fibre optice vor fi prevazute camerete la jonctiuni si la schimbari de directii. In cazul traversarii de obstacole (drumuri, canale, linii CFR etc.) cablul cu fibre optice va fi protejata cu tub de protectie din PVC sau din PE.

IV.

Etapizarea predarii proiectelor 1) 2) 3) 4) 5) Studiu de fezabilitate Proiect tehnic Verificare de proiect Detalii de executie Caiet de sarcini pentru licitatia de executie

V.

Sarcini care cad in atributiile proiectantului

Proiectantul va stabili impreuna cu reprezentantii Primariei zonele unde se vor proiecta traseele in subteran sau aerian, va efectua ridicrile topografice pt. tot traseul reelei de distribuie (cablu cu fibr optic), situat n intra i extravilanul municipiului, va intocmi documentatiile necesare pentru obtinerea avizelor si acordurilor de specialitate, solicitate n Certificatul de urbanism, va intocmi studiul de fezabilitate n conformitate cu prevederile HG nr. 28/2008, va intocmi proiectele de specialitate, acordul din partea SC ELECTRICA pentru folosirea in comun al stalpilor de energie electrica (daca va fi cazul), va intocmi proiectul tehnic, detaliile de executie, caietele de sarcini pt. licitatia de executie si va depune documentaia tehnic, necesar obinerii Autorizaiei de construcie. Toate costurile aferente obtinerii avizelor, intocmirea proiectelor de specialitate pana la obtinerea autorizatiei de constructie vor cadea in sarcina proiectantului. VI. Conditii de calitate si receptii

SOLUTIILE PROPUSE VOR RESPECTA CONDITIILE DE PROTECTIA MEDIULUI SI PROTECTIA MUNCII IMPUSE DE LEGISLATIA IN VIGOARE. PROIECTUL TREBUIE SA CONTINA UN CAPITOL SPECIFIC DESTINAT OBTINERII AUTORIZATILOR IN DOMENIU. OFERTA DE PRET PENTRU PROIECTARE VA TREBUI SA FIE VALABILA TIMP DE MINIM 90 DE ZILE DE LA DATA INAINTARII. SOLUTIILE TEHNICE SI DE MATERIALE VOR FI MULTIPLE SI CU EVIDENTIEREA IMPACTULUI ASUPRA PRETULUI DE COST AL EXECUTIEI SI TERMENULUI DE FINALIZARE AL LUCRARILOR Verificarea calitatii proiectelor se va realiza pe parcursul elaborarii la fiecare faza de proiectare.Verificarea va viza in principal respectarea termenelor de elaborare a proiectelor, respectarea temei de proiectare insusite precum si a caietelor de sarcini privind proiectarea, elaborarea solutiilor tehnice pe specialitati precum si in colaborare cu specialitatile implicate. Verificarea se va realiza prin sedinte de colaborare saptamanale la sediul beneficiarului. La sedinta vor participa dupa caz: - manager de proiect - manager de specialitate - reprezentant juridic

reprezentanti Primarie reprezentanti ai utilitatilor existente proiectanti de specialitate

Studiu de fezabilitate: Se vor respecta prevederile HG nr. 28/2008, privind aprobarea coninutuluicadru al documentaiei tehnico-economice aferente investiiilor publice, precum i a structurii i metodologiei de elaborare a devizului general pt. obiective de investiii i lucrri de intervenii. Se supun verificarii urmatoarele: alegerea solutiilor privind traseul, declivitati maxime si elemente geometrice ale traseului alegerea solutiilor care au stat la baza elaborarii studiului de fezabilitate, in baza unei dimensionari comparative stabilirea preturilor unitare medii pentru evaluarea financiara in conformitate cu solutiile tehnice elaborate (euro si lei) stabilirea suprafetelor de teren necesare a fi scoase temporar sau definitiv din circuitul silvic sau agricol armonizarea solutiilor cu retelele de drumuri si cu celelalte retele de utilitati elaborarea caietelor de sarcini in conformitate cu cerintele acestei faze Proiect tehnic: elaborarea caietelor de sarcini de specialittate in conformitate cu studiul de fezabilitate insusit de beneficiar elaborarea caietelor de sarcini de specialitate in conformitate cu avizele si acordurile solicitate prin certificatul de urbanism si obtinute anterior intocmirii proiectului tehnic Detalii de executie: elaborarea proiectului de specialitate in conformitate cu proiectul tehnic intocmit de proiectantul de specialitate si insusit/aprobat de beneficiar elaborarea detaliilor tipizate elaborarea detaliilor de executie ca urmare a utilizarii tehnologiei , materialelor si testelor de laborator specifice urmarirea predarii catre beneficiar a detaliilor verificate de verificatori tehnici atestati, impreuna cu raportul acestora VII. STANDARDE SI NORMATIVE CARE SE VOR AVEA IN TIMPUL PROIECTARII VEDERE IN

I 18 /1-01 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice interioare de curenti slabi aferente cladirilor civile si de productie STAS 2549/1-Influente ale instalatiilor electrice de inalta tensiune asupra liniilor de telecomunicatii. Prescriptii (C-SR-7/88) STAS 3628 - Cutii terminale pentru posturi telefonice abonat STAS 4483/2 - Conducte pentru instalatii de telecomunicatii.

- Cabluri telefonice urbane - Reglete telefonice terminale si de conexiuni. Conditii tehnice generale STAS 6271 - Prize de pamant pentru instalatii de telecomunic rezistenta electrica STAS 8559 - Nise , fride si sub repartitoare de telecomunicatii in cladiri STAS 11381/33 - Semne conventionale pentru scheme electrice. Elemente si dispozitive de protectie in tele Comunicatii Legea 10-1995 Privind calitatea in constructii SR EN 60874 1/2007 Conectoare pentru fibre si cabluri optice SR EN 60874 -1-1/2007Conectoare pentru fibre si cabluri optice SR EN 61274-1-1/2007 Racorduri pentru conectoare de fibre optice SR EN 61300-2-16/2007-Dispozitive de interconexiune si componente passive cu fibre optice.Metode fundamentale de incercare si de masurare SR EN 61300 -2-33 - Dispozitive de interconexiune si componente passive cu fibre optice.Metode fundamentale de incercare si de masurare .Montarea si demontarea carcaselor pentru fibra optica SR EN 61753 101-2/2007 Standard de performanta pentru dispozitive de interconexiune si componente pasive cu fibra optica I 18/2 02 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de semaforizare a incendiilor si a sistemelor de alarme impotriva efractiei SR EN 6078-7-1/2005 -Retele cablu pentru semnale de televiziune, semnale sonore si semnale interactive SR EN 6078-7-2/2005 - Fibra optica cablu coaxial SR EN 60793 -2/2005 Fibre optice specificatii de produs. SR EN 60793-1-1-2004 Fibre optice metode de masurare si procedee de incercare. Generalitati si ghid SR EN 60793-1-47/2007 Fibre optice metode de masurare si procedee de incercare. Pierderi datorate indoirii cu raza mare de curbura SR EN 60793-1-33/2003 Fibre optice metode de masurare si procedee de incercare. Rezistenta la coroziune sub sarcina SR EN 60793-3-10/2003 Cabluri cu fibre optice. Cabluri Exterioare Mentionam ca standardele si normativele prezentate nu sunt limitative ele putand fi modificate sau completate cu cele in vigoare la data proiectarii ntocmit sing. Bres Maria

STAS 6006 STAS 6093

S-ar putea să vă placă și