Sunteți pe pagina 1din 0

Declaratia 390 in 117 studii de caz

Operatiuni triunghiulare

Georgeta Serban Matei Expert contabil

Intrebare: Societatea A este inregistrata in scop de TVA in Ungaria, el factureaza
1000 tone sare pentru o societate B inregistrata in scop de TVA in Romania.
Societatea B factureaza mai departe cantitatea totala la o societate C inregistrata in
scop de TVA in Slovacia. Transportul se efectueaza in mai multe transe (fiind
cantitate foarte mare).Pana la efectuarea transporturilor, marfa este la societatea A.
In aceste conditii (daca marfa nu se transporta in momentul facturarii) se poate
considera operatiune triunghiulara daca in 90 zile prezinta documentele de
transport?

Raspuns: Termenul de 90 de zile este reglementat doar pentru prezentarea documentelor
de transport care nu sunt in posesia firmei obligate sa justifice incadrarea corecta a livrarii
efectuate la operatiuni scutite cu drept de deducere. La acordarea acestui termen se
presupune ca documentele respective exista, dar nu sunt in posesia persoanei obligate sa
justifice raportarea unei operatiuni scutite cu drept de deducere.

Acest termen de 90 de zile nu este reglementat pentru emiterea unor documente necesare
pentru justificarea unei operatiuni scutite.
Aceasta afirmatie are la baza textul de lege prin care se precizeaza totusi, pentru acele
operatiuni care prin natura lor nu permit operatorilor economici sa fie in posesia
documentelor de justificare a scutirii in momentul emiterii facturii, prezentarea
documentelor pentru justificarea scutirii de taxa se va face in termen de maximum 90 de
zile calendaristice de la data la care a fost emisa factura.

Din momentul livrarii bunurilor ca fapt generator al TVA, vanzatorul este obligat sa
emita factura pe care inscrie mentiunea scutit cu drept de deducere TVA in baza
prevederilor articolului 155 alineatul 5 litera n) punctul 1.
Faptul generator conditioneaza exigibilitatea TVA.
Exigibilitatea pentru livrari intracomunitare de bunuri, scutite de TVA este reglementata
prin articolul 134^3 prin care se prevede ca regula generala ca exigibilitatea TVA
intervine in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit faptul generator.
Totusi, daca factura a fost emisa, exigibilitatea TVA intervine la data emiterii facturii.

Exigibilitatea determina perioada fiscala in care o operatiune intracomunitara de achizitie
sau de livrare se declara prin decont TVA si se raporteaza prin declaratia 390.

Prin articolul 1 din OMFP 2222/2006 cu ultima modificare efectuata prin OMEF
3424/2008 se prevede ca prezentarea documentelor pentru justificarea scutirii de TVA se
va face in termen de maximum 90 de zile calendaristice de la data la care a fost emisa
factura. Daca factura nu este emisa in termenul legal, termenul de 90 de zile se calculeaza
incepand cu data la care a intervenit faptul generator de taxa pentru operatiunea
respectiva.


Copyright 2010 RENTROP&STRATON Grup de Editur i Consultan n Afaceri www.portalcontabilitate.ro
Declaratia 390 in 117 studii de caz
Documentele de justificare a operatiunii scutite sunt cele enumerate la articolul 10 din
OMFP 2222/2006:
factura care trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal,
inclusiv codul de inregistrare in scopuri de TVA atribuit cumparatorului in alt stat
membru;
documentul care atesta ca bunurile au fost transportate din Romania in alt stat membru;
orice alte documente, cum ar fi: contractul/comanda de vanzare/cumparare, documentele
de asigurare.
Consider ca operatiunea prezentata de dvs. nu poate fi considerata operatiune
triunghiulara deoarece, in lipsa unui document de transport firma din Romania nu poate
justifica nici achizitia intracomunitara, dar nici livrarea intracomunitara la momentul
faptului generator. Nici furnizorul din Ungaria nu poate justifica operatiunea scutita la
momentul emiterii facturii deoarece nu are un document de transport catre destinatarul
final al bunurilor stabilit in Slovacia. Intr-o astfel de situatie, prin raportul VIES se vor
regasi neconcordante de declarare la cei trei parteneri.

Copyright 2010 RENTROP&STRATON Grup de Editur i Consultan n Afaceri www.portalcontabilitate.ro