Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA "DUNREA DE JOS" GALAI

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGTIREA PERSONALULUI DIDACTIC


Str. Grii, nr. 63-65. Tel- 0236 415641 int: 27. Tel/Fax- 0236 321307
www.dppd.ugal.ro, e-mail:
depepede2003@yahoo.com

ORARUL PROFESORULUI MENTOR


coala
Profesor mentor
Disciplina., anul.........................., semestrul.............................
ORA
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20

LUNI

MARI

MIERCURI

JOI

Profesor mentor...................................................Semntura......................................

VINERI