Sunteți pe pagina 1din 3

TEST DE EVALUARE Modulul 3.

GESTIUNE ECONOMICA Numele si prenumele: Data susninerii testului: Pentru rezolvarea corect a tuturor cerinelor din SUBIECTUL I , II, III, se acord 9 puncte. Din oficiu se acord 1 punct. Timpul efectiv de lucru este de 30 minute. SUBIECTUL I ncercuii varianta de rspuns corect: TOTAL: 2p

1. Aprovizionarea cu materii prime se realizeaza din depozit, gestionarul depozitului intocmeste: a. Bon de predare, transfer, restituire; b. Factura; c. Aviz de insotire a marfii. 0.5p 2. Corespunzator productiei realizate, cheltuielile cu materiile prime se inregistreaza pe baza: a. Notei de predare-transfer-restituire; b. Normelor de consum din retetele de fabricatie; c. Facturii. 0.5p 3. In cadrul laboratorului evidenta operativa se realizeaza: a. Pentru materia prima; b. Pentru produsele finite planificate a se fabrica si realizate; c. Pentru materia prima si produsele finite planificate a se fabrica si realizate. 0.5p 4. Selectati documentul correct pe baza caruia numerarul se depune la casieria unitatii din cele prezentate mai jos: a. Monetarul; b. Bonul de consum; c. Avizul de insotire a marfii. 0.5p SUBIECTUL II Completati spatiile punctate cu documentele corespunzatoare: TOTAL: 3p

1. .1. pentru transferul produselor catre unitatile proprii (cofetarie-patiserie). 2. ..2.pentru produsele transferate sectorului administrativ pentru protocol.

3. 3..pentru vanzarea produsele catre terti. SUBIECTUL III Notati cu A enunturile adevarate si cu F enunturile false: TOTAL: 4p

1. La intocmirea manuala a documentelor, datele se trec clar, citet, fara ingrosari sau stersaturi si fara a lasa spatii libere intre randuri; dupa terminarea completarii, spatial ramas liber se bareaza. 2. ..Luna si anul se trec in cifre (exemplu:14.03.2013). 3. ..Corectarea documentelor in care se consemneaza operatiuni banesti se face dupa regula generala. 4. Procedeele specifice numai contabilitatii sunt: bilantul,contul, balanta de verificare. 4x1p=4p

TEST DE EVALUARE Modulul 3. GESTIUNE ECONOMICA BAREM DE EVALUARE SI DE NOTARE Se puncteaz oricare alte formulri/ modaliti de rezolvare corect a cerinelor. Nu se acord punctaje intermediare, altele dect cele precizate explicit prin barem. Nu se acord fraciuni de punct. Se acord 1 punct din oficiu.

SUBIECTUL I

TOTAL: 2p

1.- a ; 2.- b; 3.- c; 4.- a. 2p Pentru fiecare rspuns corect se acord cte 0,5p; pentru rspuns incorect sau lipsa acestuia, 0p. SUBIECTUL II TOTAL: 3p 1.- nota de predare- transfer-restituire (3p) 2.- aviz de insotire a marfii 3.- factura Pentru fiecare rspuns corect se acord cte 1p; pentru rspuns incorect sau lipsa acestuia, 0p. SUBIECTUL III TOTAL: 4p 1-A; 2- F; 3- F; 4- A Pentru fiecare rspuns corect se acord cte 1p; pentru rspuns incorect sau lipsa acestuia, 0p.