Sunteți pe pagina 1din 1

ANTET INSTITUTIE

Nr../..

ADEVERINTA,

Prin

prezenta

se

adevereste

ca

Dl./Dna.

posesor/posesoare al/a CI/BI seria.., Nr, CNP, este angajatul/a societatii., in functia de................. (director divizie informatic / director departament informatic/ manager departament informatic/ manager divizie informatic/ manager direcie informatic). Societatea.......................... are ca obiect de activitate (principal sau secundar) producia de echipamente n domeniile mecanic, mecanic agricol sau mecatronic. Se elibereaza prezenta fiindu-i necesara inscrierii la cursul de perfectionare Managementul activitilor computerizate n analiza structural i materiale noi focalizate pe mecanic, mecatronic i explotarea echipamentelor tehnice pentru agricultur i industrie alimentar pentru ocupatia Director Divizie Informatica, curs organizat de Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti si Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Masini si Instalatii destinate Agriculturii si Industriei Alimentare INMA BUCURESTI, in cadrul proiectului Formare profesionala in domeniul materialelor noi cu aplicatii in mecanica si mecatronica PROFMEC (POSDRU/81/3.2/S/58103), cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 20072013 Investeste in Oameni.

REPREZENTANT LEGAL, Nume, prenume, functia Semnatura, stampila